Page 5

Weekblad Actief woensdag 19 oktober 2016

Agenda

Agenda 5

Donderdag 20 t/m woensdag 26 oktober

Wolkom

lichtpuntinfo.nl of 0511-441542. LEEUWARDEN: Toneelstuk Glazen Speelgoed, De Harmonie, 19.30 u., www.harmonie.nl.

Vrijdag 21 oktober

bij de activiteiten van Sûnenz

oktober/november

ALDTSJERK: Bingo, Oerein, 20.00 u.

POPPENWIER: Teatergroep Fjour: Hjerst, De Trilker, 15.00 o.

25

Sûnmarkt

BURGUM: Klaverjassen 50+ Dienstencentrum, 13.30 u.

SURHUISTERVEEN: 'Preek van de Leek', door Fred Veenstra, Doopsgezinde kerk, Gedempte Vaart 25, 15.00 u.

28

Bingo Welzijn

DAMWALD: Playbackshow, De Krúswei, 19.30 u.

SURHUISTERVEEN: Praisedienst, Bap. gem. De Vluchtheuvel, 19.30 u.

DAMWALD: Playbackshow, alleen bij voldoende deelname, De Krúswei, 19.30 u., www.facebook.com/dekruswei.

TYTSJERK: Open Atelier Sa(f) fier van Diety Pieters, expositie 'Nei de Simmer', Klaverkamp 23, 13.00-17.00 u.

DOKKUM: PKV Frisia Dokkum e.o., 54e Frieslandshow met Provinciale Bondsshow, De Trimmer, 10.00-22.00 u. Earnewâld vaarexcursie 22 oktober. INGEZONDEN FOTO DRACHTEN: Bingo bij De Rode Doffer, Noorderdwarsvaart 167B, 20.00 u. DRACHTEN: Halloween bij de Wrottersploech, Noordereind 20a, 14.00-16.00 u., 0512-520157 (na 18.00 u.). DRACHTEN: Workshops Mok bedrukken voor kinderen, bibliotheek, 14.00-15.30 u., opgave www.bibliotheekdrachten.nl. DRACHTEN: 25-jarig tourjubileum Ian Siegal, voorprog. door Ralph de Jongh, Iduna, 20.00 u., www.iduna.nl. DROGEHAM: Open Huis kunstwerkplaats Daeldersplak, De Sânnen 12, www.daeldersplak.nl EARNEWALD: Griezelpompoen maken, Bezoekerscentrum Nat. Park De Alde Feanen, 14.00-16.00 u., www.itfryskegea.nl

BURDAARD: Familiefilm 'Zootropolis', Het Spectrum, TIBB Theaterzaal, 19.00 u. BURGUM: Vlooienmarkt, Action Factory, Burgumerdaam 28. BURGUM: Fryslân Cup Ritmische Gymnastiek, Sporthal Westermar, 9.15-18.00 u. DAMWALD: Slykstappers, winkelcentrum, 13.30 u. DE HEMRIK: Een kerk vol kunst, kunstverkooptentoonstelling ART Super, de Witte kerk, za.- en zo.middag van 13.00-17.00 u., www. wittekerkhemrik.nl. DE WESTEREEN: Kinderkledingen speelgoedbeurs, It Badhûs, 10.00-13.00 u., beursbybuuf@ gmail.com. DOKKUM: PKV Frisia Dokkum e.o., 54e Frieslandshow met Provinciale Bondsshow, De Trimmer, 10.00-15.00 u. DRACHTEN: Concert Grootkoor Friesland met Karin Bloemen, De Lawei, 20.00 u., www.lawei.nl. DRACHTEN: De keuze van KORZO en NDT, De Lawei, www.delawei.nl. DRACHTEN: Kennismaken met het FabLab, bibliotheek, 11.00-16.00 u.

EASTERMAR: Spooktocht met Drumband De Marko's, Start Herbergh de Parel, drumbandmarkos@hotmail.com of 06-41060676. EASTERMAR: Byienkomst Alderein Eastermar, lêzing Harmen de Vries oer Panama, De Kjellingen, 14.00 o.

DRACHTEN: Dansavond voor singles en paren, Fries Congres en Paardencentrum, 20.00 u., www.nas-kontakt-dansen.nl. DRACHTEN: Demonstratie handboogschieten, De Naturij, 9.00-16.00 u.

POPPENWIER: Teatergroep Fjour: Hjerst, De Trilker, 20.30 o.

ALDTSJERK: Klaverjassen, Oerein, 20.00 u. ALDTSJERK: Duo Expositie Gosse Dam en Aukje Reitsma, Galerie Bloemrijk Vertrouwen, do. en vr. van 14.00 - 17.00 u.

EARNEWALD: Vaarexcursie bij nacht, Nat. Park De Alde Feanen, 20.00-22.00 u., www.itfryskegea. nl, tel. 0511-539618. EASTERMAR: Spooktocht met drumband De Marko's, Start Herbergh de Parel, drumbandmarkos@hotmail.com of 06-41060676. FEANWALDEN: expositie van Hans Blanken, etsen, De Schierstins, Haadwei 1, www.schierstins.nl. HURDEGARYP: Pier21 spilet DOEK! yn it Frysk, It Maskelyn, 20.00 o.

DRACHTEN: Expositie Margo Biewinga en Suzanne Biewinga, thema Herfst, De Arke, Flevo 161, za. en zo. van 13.00-17.00 u, www.kunstinnark.nl

BURGUM: Cursus Digisterker, Bibliotheek, 9.30-11.30 u., aanmelden tel. 058-2347777 of in de bibliotheek. DE WESTEREEN: Heeft u belangstelling voor de Bijbel en wilt u uitleg? Bel dan vrijblijvend en kosteloos naar tel. 06-50553373. DRACHTEN: Hulp bij Digi-D, bibliotheek, 14.00-16.00 u., opgeven cursus www.bibliotheekdrachten.nl. FEANWALDEN: Boekehoeke, koffiezaal Talma Hoeve, ma.mi. 14.30-16.30 u. en wo.och. 9.3011.30 u.

Dinsdag 25 oktober

KOLLUMERZWAAG: 2e hands kinderkledingbeurs, Dorpshuis de Trije Doarpen, 9.30-12.00 u.

BURGUM: Start theater-/toneelcursussen, De Wâldsang, Schoolstr. 90, www.boemtheater.nl

LAUWERSOOG: Paddenstoelenexcursie Lauwersmeer, parkeerterrein Bosschuur van Staatsbosbeheer, De Rug 1, 14.00 u., www.ivn.nl of 0519-571733.

DRACHTEN: Repair Café Drachten, wijkcentrum De Kouwe, Vogelweide, 13.00-16.00 u., www. repaircafedrachten.nl.

POPPENWIER: Teatergroep Fjour: Hjerst, De Trilker, 20.30 o. SUMAR: Fryske Frucht Plukfeest, It Griene Nêst, 9.30 u., info@ fryskefrucht.nl. TYTSJERK: Open Atelier Sa(f) fier van Diety Pieters, expositie 'Nei de Simmer', Klaverkamp 23, 11.00-17.00 u. WALTERSWALD: Open tuin, Pieter Veenstra, Santhorst 3, 10.0017.00 u. WALTERSWALD: Grote vlooienmarkt, Dorpshuis De Nije Warf, Foarwei 31a, 10.00-16.00 u.

Zondag 23 oktober

KOLLUMERZWAAG: Quiz en kleine bingo, Lichtpunt, 14.30 u., www.lichtpuntinfo.nl of 0511-441542.

Zaterdag 22 oktober

do. t/m zo. tussen 13.00-17.00 u., www.karmelklooster.nl

Maandag 24 oktober

DRACHTEN: Jozua Herstel, voor wie gebed nodig heeft, Oosterstraat 35, 14.30 - 17.30 u. DRACHTEN: Workshop leren omgaan met de lasersnijder, bibliotheek, 9.30-12.30 u., www.bibliotheekdrachten.nl. DRACHTEN: Sûnmarkt, Sûnenz, Burg. Wuiteweg 140, 13.30-17.00 u., www.zuidoostzorg.nl. EARNEWALD: Earnewâldster Rûnte/Rotonde Grifformearde tsjerke, Wiidswei 6, 19.30 - 21.30 u., tine.vanminnen@kpnplanet.nl. HARKEMA: Lezing over Spitketen op de Friesch-Groningsche Heide, Themapark De Spitkeet, De Dunen 3, 19.45 u.

BUITENPOST: Hymphamp yn Bûtenpost: 'Op Portret', The Point, 15.30 o., www.maskelynbuitenpost.nl of 0511-544414.

LEEUWARDEN: Hans Klok, House of Horror, De Harmonie, www.harmonie.nl

HALLUM: Wandelen langs het wad, Noard-Fryslân Bûtendyks, 14.00-17.00 u., www.weekvanhetlandschap.nl www.itfryskegea.nl.

Woensdag 26 oktober

DRACHTEN: 'Stappen als Toen', Iduna, 21.00-03.00 u., www.iduna.nl.

HURDEGARYP: Zondagavondzangdienst m.m.v. mannenkoor Sjongende Wiis uit Berltsum, Nieuw Perspectief, 19.00 u.

DRACHTEN: Tentoonstelling: 'Wat bezielt je?' 80 jaar Karmelklooster Drachten, Karmelklooster,

KOLLUMERZWAAG: Optreden Chr. Gem. Koor 'Soli Deo Gloria' uit Drachten, Lichtpunt, www.

gezondheidsmarkt 13.30 uur

deelname € 2,- p.p. 19.00 uur

7

Wereldmaaltijd Filipijnen

8

Wereldmaaltijd Filipijnen

12

Muziekavond

aanmelden via 0512 – 53 21 44 17.30 uur

aanmelden via 0512 – 53 21 44 17.30 uur

‘Grensgeval’ 19.00 uur

Burg. Wuiteweg 140b Drachten www.sunenz.nl 0512-35 93 80 Buorskip, 10.00 - 12.00 u., www.olterterperkring.nl. BOORNBERGUM: Open huis gezondheidszorg, Westerbuorren 5 (naast Dorpshuis), 16.00-20.00 u. BURGUM: Vrouwen van Nu, lezing over de werking van de voedsel-en kledingbank, De Pleats. DRACHTEN: Lezing Anne-Gine Goemans, Holdert, v. Knobelsdorffplein 121, 19.45 u., www.slas.nl. FEANWALDEN: Vrouwen van Nu, Paul de Haas en Marjan Makelaar over expeditie rond Vancouver Island, Talma Hoeve, Johanneswâld 1, 19.45 u. www. vrouwenvannu.nl/feanwalden. FEANWALDEN: Boekehoeke, koffiezaal Talma Hoeve, ma.mi. 14.30-16.30 u. en wo.och. 9.3011.30 u. GYTSJERK: Samuel is open, verkoop voor een goed doel., wo. 13.30-16.30 u., vr. 19.00-21.00 u. en za. 10.00-12.00 u. en 13.00-15.00 u. HURDEGARYP: Doeke Post, lezing solidariteit als basis voor kwaliteit en zorg, Nieuw Perspectief, 20.00 u. LEEUWARDEN: Hans Klok, House of Horror, De Harmonie, www.harmonie.nl WALTERSWALD: Interactieve lezing Janneke Monshouwer, Ander Nieuws, wat het Journaal niet uitzond, De Nije Warf, 19.30 u.

Hét NLP-instituut van Friesland

• Informatieavond 25 oktober om 19.00 uur

• NLP Master Practitioner Opleiding 27 oktober

Pakkend Presenteren 8 & 9 november

BEETSTERZWAAG: Foppe Fonds organiseert Symposium 100PK, Manege Onder de Linde, www. manegeonderdelinde.nl. BEETSTERZWAAG/OLTERTERP: Olterterperkring, cursus 'Tegen de heersende wanorde', Veerkamp en Rosenzweig hand in hand, gegeven door ds. Alex van Ligten en ds. Adri Sevenster De

• Professionele Life Coach 17 november Doorlopend aanbod:

• • • •

Persoonlijke coaching Business coaching 6 daagse Business NLP Teambegeleiding

Meld je nu aan

www.kieskoers.nl

Of stel je vraag

0511-820211 info@kieskoers.nl Opleidingscentrum & Coachingspraktijk

Weekblad Actief - Editie Smallingerland/Achtkarspelen - week 42 2016  
Weekblad Actief - Editie Smallingerland/Achtkarspelen - week 42 2016  
Advertisement