Page 3

Weekblad Actief woensdag 19 oktober 2016

Kunstgras: "Keuze aan clubs" BURGUM - Het eventueel vervangen van de bovenlaag van kunstgrasvelden kost de gemeente Tytsjerksteradiel circa twee ton. Dat zei wethouder Doeke Fokkema (sport en welzijn) donderdagavond op vragen van GrienLinks-raadslid Brigitta Scheepsma. De gemeente Tytsjerksteradiel zal geen eigen onderzoek (laten) verrichten naar de effecten van rubberkorrels op kunstgras. Het door minister Edith Schppers (Volksgezondheid) beloofde RIVM-onderzoek zal voor de kerst verschijnen, dit wordt eerst afgewacht. Fokkema kreeg bijval van de meeste raadsfracties. Douwe Hooijenga (ChristenUnie) vatte de opmerkingen van de meeste van zijn collega-woordvoerders samen als: "Gjin panykfuotbal!" Scheepsma wees op het risico van verspreiding van de rubberkorrels

Bovendien is er een 'opponent': Simon Bergsma, inspecteur/opsporingsambtenaar van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het debat is onderdeel van de

'Neaken en bleat' voor de natuur

- "gemaakt van oude autobanden, daar laten we kinderen op voetballen" - buiten de sportvelden en in het boezemwater. Hessel Bouma (GBT) zei over het idee om de rubberkorrels te vervangen door korrels van kurk: It liket wol op fleanen! Dan moatte wy earst mear oerwâlden fan kurkbeammen oanlizze", aldus Bouma. Volgens wethouder Fokkema is het in het tv-programma Zembla genoemde bedrag van 15.- tot 20.000 euro extra, dat nodig zou zijn om niet met rubber, maar met kurk te werken, "nergens op basearre, mar út de loft grepen." Volgens zijn informatie laat het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vijftig tot honderd kunstgrasvelden onderzoeken. Een eerder onderzoek in opdracht van het RIVM werd in Zembla afgedaan als niet representatief. Zie ook pagina 13. De negen 'naaktmodellen' in een weiland van boer Klaas Elzinga aan de Zomerweg bij Burgum. FOTO: KLAAS

In debat met de wethouder BURGUM - Dinsdag 1 november vindt in Bibliotheek Burgum een debat plaats, met ‘vrijheid van meningsuiting’ als centraal thema. Wethouder Haukje Rijpstra gaat de discussie aan met inwoners van Burgum en omstreken over actuele vraagstukken rondom dit onderwerp.

Algemeen nieuws 3

campagne 'Nederland Leest'. De hele maand november stimuleert de Bibliotheek heel Nederland om te lezen, en in gesprek te gaan over een thema. Dit jaar is dat democratie. Vrijheid van meningsuiting maakt daar onlosmakelijk deel van uit geeft stof tot discussie. Het debat in Burgum wordt geleid door Actief-redacteur Gerrit van der Meer. Een tweede debat vindt plaats in Leeuwarden, op 30 november in Neushoorn. Bovendien is er op 5 november een Literaire Dis in de Harmonie. Zie ook: www.sbmf.nl.

ROZEMA

BURGUM - 'Puur natuur' is het thema van naaktfoto's van het kunstenaarsduo Joris Collier en Gerdie de Jong. Ze willen er de campagne voor de 'WIJlanden' voor 'mooiste natuurgebied van Nederland' mee onderstrepen. Negen Friezen stelden zich beschikbaar als naaktmodel. Aanvankelijk meldden zich nóg enkele vrijwilligers, maar die haakten om

diverse redenen weer af. Collier en De Jong hadden gehoopt op circa veertig mensen, maar zijn ook tevreden met deze opkomst. De negen werden zaterdagmiddag eerst met groene verf beschilderd in de verwarmde schuur van boer Klaas Elzinga. Daarna moesten ze de frisse kou in, om als het ware in schutkleur buiten op de foto te gaan. Opdrachtgever is 'De Friese WIJ-

Hét NLP-instituut van Friesland

landen', een bundeling van Nationaal Park de Alde Feanen en de Nationale Landschappen 'Noardlike Fryske Wâlden' en 'Súdwest Fryslân'. Met z'n drieën dingen ze mee naar de titel 'Mooiste natuurgebied van Nederland'. Via de website www.mooistenatuurgbebied.nl kunnen mensen hun stem uitbrengen. De Waddenzee is een van de andere genomineerde natuurgebieden.

Gespannen om voor een groep te staan? Laat het los en maak het jezelf gemakkelijk.

Persoonlijke coaching of NLP training? www.kieskoers.nl

'Troch Alma-Tadema besiele/Verleid door Alma-Tadema'

Stilte in Tresoar, enorme drukte in 't Fries Museum LEEUWARDEN - Fria, een vereniging van beeldende kunstenaars in Fryslân, heeft in Tresoar aan de Boterhoek 1 in Leeuwarden een expositie ingericht met de titel: 'Besiele troch Alma-Tadema/ Verleid door Alma-Tadema'. De 24 deelnemende kunstenaars hebben zich laten inspireren door werk van Sir Lawrence AlmaTadema, dat momenteel te zien is in het Fries Museum in Leeuwarden ('Klassieke verleiding'). Opvallend: in Tresoar heerst rust en stilte, in het Fries Museum is het dringen rond. Daar komen dagelijks meer dan duizend mensen op af. Wie de expositieruimte van Tresoar binnenstapt, loopt recht op een groot doek af van Rein de Vries, 'Smartlap 2000': een naakte man en vrouw op de voorgrond, stalen constructies op de achtergrond. Daaronder een tekst met de zinsnede: 'Ach moeder laat ons liefhebben in de natuur, leer ons samenleven met onze buur'. Hennie Broers toont zeven sieraden, van messing en zilver, op een foto van een schilderij van AlmaTadema. Dat versterkt de 'klassieke' uitstraling. Eveline van der Pas maakte drie ronde textielwerken: 'Roas, Wetter, Lauwerkrânse'. Jan Pranger maakte van acacia-

troch Alma-Tadema/Verleid door Alma-Tadema' is ook de titel van het werk van Janny Bruinsma: zestien kleine portretjes: één uitsnede uit een schilderij van AlmaTadema, de vijftien andere vervagen geleidelijk, met de ogen als 'residu'.

Saska Wagenvoort bij één van haar vier 'girl'-foto's. De expositie duurt tot en met 5 februari (openingstijden van Tresoar). Zondag 30 oktober, 12.00 - 17.00 uur, geven kunstenaars uitleg. FOTO: KLAAS ROZEMA wortel een 'schaalobject' en een 'Toscaans bos', waar de perfectie vanaf straalt. Het 'doorkijkje' van Gwendolyn van Essen heet 'Dolce Vita'. Irma Reimert maakte een dubbelportret: 'Lady in red'./'Vrouw in het licht'. Van Giem Kwee is 'Eva in 2016': een levensgrote pop van modern afval: veel plastic, maar ook cd's.

'Gouden verleden' van Ellen Cohen suggereert een verstild landschap, van afvalhout en een beetje bladgoud. Hennie Dijk-Stel toont drie werken: 'Rozenblaadjes van Heliogabalus', 'Tankstation - zonnebloemen' en 'Tankstations - Pioenen', duidelijk geïnspireerd door werk van Alma-Tadema. Saskia Wagenvoort maakte vier

forse foto's, ook verwijzend naar werk van Alma-Tadema: 'girl with pearls', 'girl with fresh flowers', 'girl with fresh and dried' en 'girl with blue butterfly'. 'Bloemportret I' (zwart-wit) en 'Bloemportret II' (kleur) van Joke Stapensea is veel minder uitbundiig, zelfs somber. De titel van de expositie 'Besiele

Corina Blom maakte 'Vergezicht 1 en 2', met doorzichtig papier en bladgoud. Han Reeder toont 96 rozen op kleine vierkante vlakjes. Van hem hangt er ook: 'In memoriam Alma-Tadema' (rozen en verwelkte rozen) en 'Sic transit gloria' ('zo vergaat de heerlijkheid'): een kapotte, glazen vaas met een verwelkte roos. Oesje Zegel maakte een 'bloemtafel', Gwendolyn van Essen 'Et in arcadia ego' (vrouwelijk naakt). Abstract is 'Kopstuk' van Wim Reimert. Die toont ook 'Zicht op zee', met opvallende, groene zuilen. Doet Boersma toont twee portretten met zee (of meer) op de achtergrond. Wia Bouma maakte een klein schilderijtje met een klassiek aandoende lijst, Connie Harkema toont 'Droomgenot' (met vrij veel bladgoud). Van Logister zijn enkele grote portretfoto's opgehangen. Gerhild van Rooij brengt 'Lichtklank' (foto van pianospeelsters), Karin van Berne maakte een hoofdje van keramiek: 'Besiele'.

Weekblad Actief - Editie Smallingerland/Achtkarspelen - week 42 2016  
Weekblad Actief - Editie Smallingerland/Achtkarspelen - week 42 2016  
Advertisement