Page 33

Weekblad Actief woensdag 18 januari 2017

Concert Flauto Nuovo FOUDGUM - Op zaterdag 21 januari organiseert Stichting Flauto Nuovo Friesland het concert 'Rondeau with a melody lost'. Dit is gecomponeerd voor Topopleiding Flauto Nuovo door Karel van Steenhoven met filmbeelden van Evert van den Berg. Dinie

Goedhart, Anneke Hoekman en Stella Boggia verlenen hun medewerking. Het geheel wordt uitgevoerd door Topopleiding Flauto Nuovo en het Goedhout Ensemble onder leiding van Stella Boggia. Mariakerk, Foudgum, 19.30 tot 20.30 uur. Toegang: collecte.

Flauto Nuevo. INGEZONDEN FOTO

Cultuur 33

Lezing over Ferhalen en muzyk út ’e Wâlden Het Kennis Boek ‘Op 'e didel mei Dam Jaarsma’ URETERP - Op 21 januari wordt om 14.00 uur in Ureterp een lezing gegeven over Het Kennis Boek. Dit kosmische boek begeleidt belangstellenden door zijn hoge energiefrequentie naar een universeel bewustzijn en een toekomst van vrede en harmonie voor de gehele mensheid. Het is een oproep aan onze essentie om je in te spannen je ego te overstijgen en te leven vanuit onze zuiverste kern. Voor al diegenen die beseffen dat de mensheid in deze fase van de evolutie zijn verantwoordelijkheid dient te nemen en daar hulp bij krijgt in de vorm van hogere kennis. De lezing is gratis en vindt plaats in multifunctioneel centrum De Wier. Aanmelden: 06-49645026 of liesbethdegroot@outlook.com. www. hetkennisboek.nl.

Trije auteurs bringe eigen boek út

‘De duvelin fan De Helling. Bynammen yn Eastermar’ EASTERMAR – Hylke Braat, Hylke Dempsey, Hylke Pakje: samar trije bynammen foar ynwenners fan Eastermar, út de njoggentjinde, tweintichste en ienentweintichste iuw. Se binne optekene – gauris mei foto’s der by – yn it boek ‘De duvelin fan De Helling. Bynammen yn Eastermar’. It boek is gearstald en útjûn troch trije manlju: Elle Bosma (út NieuwVennep, mar mei syn woartels yn Eastermar) en de Eastermarders Ids Groenewud en Sijbren Zandstra. It materiaal is foar in part basearre op earder sammelwurk fan in ferneamde Eastermarder: Dam Jaarsma. Mar mei it ferskil dat de nammen no op alfabet steane. Boppedat binne mear boarnen brûkt. Halbe de Vries út Eastermar skreau – yn tsjinstelling ta Jaarsma

– de échte nammen fan de Eastermarders by de bynammen. Dat dogge de auteurs fan it nije boek ek, alteast: as de bynamme net al te folle op in fûleinige skelnamme útdraait.

Noch in oare boarne wie it boek ‘Village d’Oostermeer en Snakkerburen’ fan F.J. Harterink. En hoe sit it no mei dy duvelin út de titel fan it boek? Dit is de omskriuwing, op side 23 (fan de 106): “Hellingbaas Sape Piters Boorsma (1837-1917) op Waltsje 1 wie troud mei Sybrigje Popkes Hemkes. De net-troude suster fan Sybrigje, Matsen (ferstoarn yn 1922), wenne by harren yn. ‘Daar moest zij het vuilste werk doen en werd

als dienstbode behandeld’, sa seit Harterink yn syn boek op side 17. Matsen molk twa kear deis de skiep oan ‘e Achterwei en moast dan by it hûs fan Rinse van Minnen del. ‘En dan waren deze Van Minnens altijd bang voor de lelijke oude vrouw. Het moet een bazige en onsympathieke vrouw zijn geweest. Zij werd de heks van de helling genoemd en stond altijd met een stok klaar.’ Sa steane der hiel wat beskriuwings yn, dy’t fuort ek stikjes skiednis jouwe. It boek is dêrmei in oanwinst foar lokale én sosjale histoarje. It is te keap foar 15 euro en ôf te heljen by Ids Groenewoud yn de Beimastrjitte 25, tel. 0512 – 47 16 75, of te bestellen fia de webside fan Pro-Book: www.pro-book. nl, mar dan komme der ferstjoerkosten oerhinne.

Concert Adri de Boer in clubhuis ’t Fean ‘58 SURHUISTERVEEN – Op vrijdagavond 20 januari vanaf 20.00 uur geeft Adri de Boer een concert in het clubhuis van ’t Fean ’58 in Surhuisterveen. Dit in het kader van de Dienstenveiling van 12 november 2016. De opbrengst komt geheel ten goede aan de verduurzaming van de Feanster zaterdagvereniging. Kaarten à € 10,00 zijn verkrijgbaar bij Japke From-Witteveen, Munnikestraat 10 in Surhuisterveen (tel. 0512363506). Het concert is tevens de afsluiting van de Dienstenveiling.

Adri de Boer. INGEZONDEN FOTO Adri de Boer is opgegroeid in Surhuisterveen, maar woont tegenwoordig in Lippenhuizen. In zijn

BURGUM - In hiel bysûndere jûn fol ferhalen, muzyk en feiten oer ien fan de ferneamste samlers fan folksferhalen út Nederlân: woansdei 8 febrewaris yn De Pleats yn Burgum. It folsleine ferhaal om Dam Jaarsma hinne, yn 't Frysk en Nederlânsk. De betûfte ferteller Douwe Kootstra lit prachtige (nije!) priuwkes hearre út Jaarsma syn enoarme skatkiste, fol fan de meast nuveraardige folksferhalen út eastlik Fryslân. En Iris Rusz fan Stichting Dam Jaarsma jout yn wurd èn byld op oansprekkende wize ynformaasje oer dizze singeliere Eastermarder. As ôfwikseling sjonge Sytse Wilkens en Ate de Boer in tal teksten fan Jaarsma. Dy hawwe sy spesjaal op muzyk set. It gedicht 'Allinne' op harren muzyk soarget bygelyks foar

pikefel. De muzikanten, mei kontrabas en gitaar, litte ek oare sankjes út 'e Fryske Wâlden hearre.

Dam Jaarsma wie ynwenner fan Eastermar, eareboarger fan Tytsjerksteradiel en winner fan de Rely Jorritsmapriis. Hy hat wichtich wurk fersetten: rom fyftjintûzen folksferhalen samle, meast út de Fryske Wâlden. Lykwols is er by it grutte publyk noch amper bekend. Hoe ’t dat kin? Ek dat wurdt op dizze jûn yn De Pleats yn Burgum dúdlik makke.

It wurdt in fleurige, twatalige jûn fol ôfwikseling. Yn dizze gearstalling boppedat noch net earder fertoand.

De Pleats, Schoolstraat 82, Burgum, woansdei 8 febrewaris, fan 20.15 oere ôf. Tagong: tsien euro. Reservearje: www.cultuurindepleats.nl of op tel. 0511-461556.

Expositie 'psalmen in beeld' EASTERMAR - De expositie 'Psalmen in beeld' toont reproducties van het werk van Christa Rosier (1960-2011). De expositie vindt plaats in de De Hege Stins aan de Torenlaan 1214. Het werk is te zien tot en met 5 maart 2017 op zaterdags tussen 13.30 en 16.00 uur en op zondags tussen 11.00 en 12.00 uur. Christa Rosier beeldde psalmen symbolisch uit na het overlijden van haar zoon op 14-jarige leeftijd in 2001. Ephraïm had een ernstige ziekte en tijdens zijn ziekte waren de psalmen, met name die van David, een dagelijks medicijn. Uiteindelijk verscheen een boek met Christa's kunstwerken en de psalmen.

In 2005 werd bij Christa borstkanker ontdekt. Haar lange survivalstrijd beschreef ze in columns voor het vrouwenblad Eva. Ze zijn gebundeld in het boek 'Ik wil vliegen'. Geregeld was ze in die tijd te gast bij televisie-programma’s om over haar leven en werk te vertellen.

Het zijn prachtige, kleurrijke schilderijen geworden. Van de 150 psalmen heeft zij er 24 op het doek gezet. In deze expositie zijn alle 24 schilderijen te zien. Bij elke psalm is het gedeelte van de tekst opgenomen waarop het schilderstuk gebaseerd is. Daarnaast staat ook de bijbehorende uitleg van Christa. Zie oook de website: www.christarosier.nl

ADVERTENTIE I.M.

t e g el s s a n i ta i r kl assiek modern

jeugd voetbalde hij bij ’t Fean ’58. Daarna ging hij de muziek in. De Friese troubadour heeft diverse albums op zijn naam staan en won tweemaal het Friese songfestival Liet. Elk jaar is hij met zijn nummer ‘Soan’ vertegenwoordigd in de Fryske Top-100. Aan het 50-jarig jubileum van ’t Fean ’58 in 2008 verleende hij ook zijn medewerking. Hij verzorgde een optreden tijdens de herdenking van de overleden clubleden en schreef ook de tekst en de muziek van het clublied, dat bij de opening van het jubileumjaar werd gepresenteerd.

Kleinkunstkoor zingt breed repertoire in Hemrik HEMRIK - Zondag 22 januari, 15.00 uur treedt het Kleinkunstkoor op in de Witte Kerk in Hemrik. Het is een gemengd koor dat momenteel uit een groep van 18 enthousiaste leden met veel koorerva-

ring bestaat. Het koor staat onder leiding van Meindert Bosklopper en de pianobegeleiding wordt verzorgd door vaste pianist Dave Antonisse. Het Kleinkunstkoor zingt een breed repertoire van klassieke werken, meerstemmige volksliederen uit verschillende landen, musi-

calsongs en jazz-standards. Iedere liefhebber van zang en koormuziek zal van dit optreden genieten. Entree € 7,50 inclusief consumptie, tot en met 12 jaar € 2,-. Binnenwei 22, 8409 JH Hemrik. Reserveren kan via www.wittekerkhemrik.nl.

ZOOM 11 9231 DX SURHUISTERVEEN TELEFOON 0512 361 384 WWW.BORGER.NL WOENSDAGAVOND KOOP-/ADVIESAVOND 18.30 TOT 21.00 UUR

Weekblad Actief - Editie Midden - week 03 2017  
Weekblad Actief - Editie Midden - week 03 2017  
Advertisement