Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering 2267

WEEKBERICHT ST GEORGIUSBASILIEK Week III van 11 Februari t/m 19 Februari

6E ZONDAG DOOR HET JAAR B 2012 Vieringen en intenties Georgiusbasiliek Zondag 12 Feb. 9:30 uur Eucharistieviering Kinderkoor INTERESSANTE INFORMATIE: Presentatie 1e H Communicantjes We bidden voor onze eigen geloofsgemeenschap en allen die er deel van uit Onze Engel zegt .!? maken.Heer, God, doe ons groeien in geloof onderlinge liefde en verhoor de  Als Gij wilt kunt Gij mij reinigen verlangens van hen die gebeden schreven in het intensie boek van onze paro Niet een beetje Katholiek chie Voor de zieke medeparochianen vragen we om U helende kracht We  Stille Omgang Amsterdam 17 mrt bidden ook voor hen die de zieken verzorgen. Geeft dat ze het met liefde en toewijding doen . > Paaskaarsen ABC  We gedenken ook Gerard Kormelink en Ben Wiggers Dora Hesselink > Hoe verder na Deetman? Franken en Dinie Loman - Horstman, Johan Voshaar Gerda te Riele - Portier en Joop Wiegman -die onlangs zijn overleden. > Programma Muziek en Sfeer  De misintenties zijn voor Ouders Marsman - Dute en mevr. Tiehuis Duchateau. Wij denken ook aan de Jaargedachtenis van Slavko Scurie VIERINGEN St Georgiusbasiliek. Woensdag 15 Feb: 9:00 uur Eucharistieviering om 19:00 uur Vespers . Vrijdag 17 Feb: 8:45 uur Lauden morgengebed aansluitend Eucharistieviering Zondag 19 Feb: 9:30 uur Eucharistieviering Georgiuskoor (Paus Johannes mis) Misintenties zijn voor de Ouders Marsman - Dute. En de jaargedachtenis van Jo en Anny Underberg - van Bemmelen en Martin Kuipers. VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zaterdag 11 Feb: 19:00 uur Eucharistieviering kinderkoor

Presentatie 1e H Communicantjes Dinsdag Zaterdag

14 18

Feb: 19:00 uur Eucharistieviering dagkapel [HH Cyrillus en Methodes] Feb: 19:00 uur Eucharistieviering met Jozefkoor.(lat/ned)

VIERINGEN ST. PAULUSKERK. Zondagdag 11 Feb: 11:00 Eucharistieviering met samenzang Donderdag 16 Feb: 19:00 uur Eucharistieviering dagkapel

Zondag

19 Feb: 11:00 Eucharistieviering met Pauluskoor.

Agenda Pastorie.

Het Paaskaarsen 2012 ABC Bij de parochie dames kunt u weer Paaskaarsen bestellen Op pagina 3 van de digitale editie krijgt u uitleg over de betekenis van de diverse Reliëfen A B C D op deze paaskaarsen.

Vandaag 11 februari om 15:30 Muziek en sfeer

Maandag Dinsdag Woensdag Woensdag Donderdag Dondrdag

13 Feb: 14 Feb: 15 Feb: 15 Feb: 16 Feb: 16 Feb:

9:00 uur Sjors creagroep 14:00 uur biddende Moeders. 14:00 uur Zonnebloem middag 11:00 uur Werkgroep Oeumene 14:00 uur Progr. Commissie Georgiuskoor 10:00 uur Redactie vergadering 19:30 uur Repetie Georgiuskoor

Door medelijden bewogen….. Enkele jaren geleden verbranden 5 mensen in een auto bij de afslag van de A35 in Almelo. Vorige week stierven op slechts enkele honderden meters van die plaats 6 mensen door bevriezing Cor Polane, uit Zoetermeer is de man die als enige van zijn gezin het ongeluk op de A35 van zondag overleefde. De auto van het gezin was een van de twee auto‟s die na een botsing bij Bornerbroek te water raakte. Cor‟s zoontjes Mike (7) en Nicky (8) overleden ter plekke onder de ogen van de hulpverleners. Cor‟s vrouw Jane (41) en dochter Charmaine (21) werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Zij bezweken beiden dinsdagnacht aan hun verwondingen. De inzittenden van de andere auto, een vader en zijn 7-jarige dochtertje, overleefden het ongeval eveneens niet. Laten wij -deze Zondag- onze handen vouwen en ze zo uit steken naar die slachtoffers families en hulpverleners.


Pagina 2

WEEKBERICHT "Als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen." Leviticus 13,1-2.45-46 Marcus 1, 40-45 Het komt ook nogal eens voor dat mensen die een zwaar verlies hebben geleden en in een rouwproces verkeren, zich een melaatse voelen omdat andere mensen hen mijden. Andere mensen vrezen ook bedroefd te worden, als ze in aanraking komen met zo'n bedroefd iemand. Dat is ook een manier om uitgesloten te worden. En zo kunnen we nog wel even doorgaan,Gescheiden vaders en grootouders die hun kinderen en kleinkindren niet meer zien of bijvoorbeeld: mensen die het slachtoffer worden van een lastercampagne, van uitsluiting omdat ze tot een ander ras, andere cultuur behoren, een andere godsdienst aanhangen. Men is anders dan de massa. Echte gelovigen hebben daar momenteel in onze samenleving last van. Ze zijn anders en worden dus niet aangenomen. Men maakt ze verdacht en ontloopt ze. Er is iets mee. Ze worden behandeld als melaatsen.

Hoe doet Jezus dat, hem - meelatsen- genezen? De evangelist beschrijft Jezus' therapie in vier stappen: medelijden hand uitstrekken - aanraken - het genezende woord spreken. Hij werd "door medelijden bewogen", staat er. Nu staat er in de oorspronkelijke tekst voor dat woord 'medelijden' een woord dat zoveel betekent als: tot in het diepst van zijn innerlijk geraakt, uit de grond van zijn hart. Hij reageert niet zo van: die man is ziek, die heeft een probleem, en omdat Ik God ben en de macht heb, kan Ik hem genezen. Nee, Hij handelt vanuit zijn medelijden. Er wordt wel beweerd dat de macht van Jezus bestaat uit zijn barmhartigheid. Hij laat het leed van de melaatse diep in zijn Hart binnenkomen, Hij voelt zijn verbittering, zijn eenzaamheid en vertwijfeling, Hij neemt er deel aan, Hij lijdt er aan. Vanuit zijn Hart komt er beweging in zijn hand. "Hij stak zijn hand uit", Hij biedt de melaatse zijn hand aan, steekt hem die toe; Hij biedt hem relatie aan, Hij overbrugt de grote afstand die er is tussen de gezonde en de zieke wereld, waarin de melaats door religieuze regels werd vastgehouden.

“Niet een beetje katholiek” Verslag ontmoetingsdag nieuwe katholieken „Nu ben ik katholiek, wat nu?‟ Met dat thema gingen de deelnemers van de druk bezochte ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken zaterdag 4 februari aan de slag. Piet Houtman uit Bilthoven, drie jaar geleden katholiek geworden. Hij raakte geïnteresseerd in het katholicisme via een internet-forum waar katholieken hun geloof bijbels en rationeel onderbouwden. Het verlangen groeide om de katholieke Kerk zelf te ervaren. Sleutelpunt vormde voor hem het ontvangen van het Lichaam van Christus zoals dat in de R.-K. Kerk gebeurt en het besef: dit is waar, hoe kan ik ooit anders geloofd hebben? “Toen was er weg meer terug, ik moest katholiek worden,” zo vertelde Houtman. Waar hij nog wel eens tegenaan loopt, is dat hij vanuit zijn gereformeerde achtergrond de neiging heeft alles heel letterlijk te nemen en dus zaken wil verklaren aan de hand van „waar staat het in de bijbel‟ – “die onrust moet ik nog kwijtraken.” Ook de Mariaverering “is iets waar ik aan moet werken”. Een groot voordeel van de R.-K. Kerk vindt Houtman dat je ook door de week naar een Eucharistieviering of aanbidding kunt gaan: dat doet hij dan ook graag. Zo komt hij regelmatig bij de Broeders van St. Jan in Utrecht. Tot besluit van zijn getuigenis gaf hij de aanwezigen enkele adviezen mee: “Ten eerste een advies dat ik zelf heb gekregen: het is belangrijk je te beseffen dat je lid bent van een wereldkerk met 1,1 miljard gelovigen. Verder moet je voorbereid zijn om je geloof altijd en ten overstaan van iedereen te verdedigen. Ik lees zelf graag boeken over apologetiek: die achtergrondkennis heeft me al vaak geholpen. En tot slot: proef van alles wat de Kerk te bieden heeft: vieringen, sacramenten, aanbidding, retraites enzovoort en vind daarin je eigen weg.”

Onze Engel zegt .!? Met de Hemel is het net als met de elfsteden tocht Het komt elke dag dichterbij.

Op de hoogte blijven van alles wat er zich afspeelt in de drie parochies van Almelo Noord? kijk dan wekelijks op http://www.st-jorisparochie.nl

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-2239161 Uitvaart via coördinator: St Jorisparochie 06-12662672


WEEKBERICHT

Pagina 3

Het Paaskaarsen 2012 ABC Reliëf A Dit reliëf geeft het lam en het boek met de zeven zegels weer. Dit beeld refereert aan het boek Openbaring waarin Christus het boek ontvangt met de zeven zegels. De zegels symboliseren de geestelijke machten en krachten die op aarde werkzaam zijn. Jezus Christus ontvangt volledig inzicht en de volledige controle over wat er op aarde gaat gebeuren. Daarom kunnen we op Hem vertrouwen. Reliëf B Dit reliëf is gebaseerd op een detail uit een glas-in-lood-raam uit de Catharinakerk in Eindhoven. Het motief symboliseert de wonderbare visvangst. Na nachten niets gevangen te hebben stuurt Jezus zijn leerlingen op klaarlichte dag het water op om te vissen. Tegen alle verwachtingen in vangen ze zoveel dat de netten dreigen te scheuren. Voor de discipelen en voor ons nu een les in geloof. De mast, weergegeven als kruis, herinnert ons daar aan. Reliëf C Een van de oudste tekens is het Chi Rho-monogram. Chi is de letter X, Rho de letter P; de X en P zijn de eerste twee letters van het Griekse woord Christos. Het symbool werd vaak gebruikt als inscriptie in catacomben en graven. Hoewel het symbool geen letterlijk kruis is, refereert het er wel naar. Reliëf D Het kruisteken is het meest bekende symbool van het christelijk geloof. Het Latijnse kruis bestaat uit een lange staande balk en een kortere dwarsbalk over de bovenste helft van de staande balk, maar er bestaan talrijke kruisvormen met hun varianten. Het kruis verwijst allereerst naar het lijden van Christus. Het roept tevens op om zijn kruis na te dragen. Het is daarnaast ook het symbool van de verzoening met God. De alfa en omega zijn respectievelijk de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. De symbolische betekenis komt uit het boek Openbaring waarin Jezus zichzelf de alfa en omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde noemt. Wit is de kleur van zuiverheid, vreugde en feestelijkheid. Rood staat symbool voor het bloed van Christus en is tevens het symbool van liefde. De kleur blauw staat voor de hemel, maar ook voor wijsheid en liefdadigheid. Groen is de kleur van groei, leven, hoop, trouw en onsterfelijkheid. Geel of goud refereert naar het koningschap van Christus.

Stille omgang Amtsterdam 17 maart 2012 Amsterdam wordt ook wel eens 'Mirakelstad' genoemd. Deze kwalificatie ontleent Amsterdam aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang. Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum en passerend aan het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezelschap van de Stille Omgang georganiseerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen er aan deel. De volgende Stille Omgang wordt gelopen in de nacht van zaterdag 17 maart 2012.

Van uit twente vertrekken wij uit Wierden na een kort lof dat begint om 22:00 naar Amsterdam. Terugkomst tussen ca 5:30 en 6:30 uur Kosten max 22,50 per persoon Inlichtingen Ton van Lint 0650481947 tonvanlint@hetnet Hans Smits 074 2435514 kosterlambertus@hetnet.nl


WEEKBERICHT

Pagina 4

Colum mrg.dr. W.J. Eijk aartsbisschip van Utrecht

Hoe verder na Deetman? De Commissie Deetman presenteerde op 16 december haar eindrapport over seksueel misbruik van minderjarigen in de R.-K. Kerk. Toen door de verhalen over deze problematiek in het voorjaar van 2010 de omvang ervan aan het licht begon te komen, heb ik tijdens de Chrismamis over „gitzwarte bladzijden‟ gesproken. Nu weten we om hoeveel van die gitzwarte bladzijden het gaat: het rapport Deetman telt maar liefst 860 pagina‟s. En dat is slechts een tussenstand: nog steeds komen er meldingen binnen van mensen die in hun jeugd misbruikt zijn door een religieus of priester. Niet alleen de omvang van het misbruik is schokkend, het zijn vooral de persoonlijke verhalen van de slachtoffers die door de ziel snijden. Kinderen die aan de zorg van mensen van de Kerk waren toevertrouwd en die misbruikt werden. Als Kerk leren we juist dat de mens altijd een doel is en geen middel. Gebruik maken van de medemens is dus al een stap te ver, laat staan dat er misbruik van ze wordt gemaakt. Kindermisbruik is de ergst denkbare schending van de menselijke waardigheid, uit de contacten met slachtoffers blijkt hoezeer sommigen nog altijd worstelen met wat hen is aangedaan. De zonde van het seksueel misbruik heeft diepe wonden geslagen, ook in het leven van de Kerk en van haar leden, in het bijzonder van de slachtoffers. Als bisschoppen en hogere religieuze oversten hebben we dit erkend, onze spijt en schaamte hierover betuigd en ons medeleven met de slachtoffers uitgesproken. Verder zullen we alles blijven doen wat menselijkerwijs mogelijk is om het proces van verzoening en heling op te gang te brengen en te bevorderen. Als Kerk mogen we daarbij vertrouwen op de bijstand van de Heilige Geest als de Trooster en de Helper bij uitstek. De bisschoppen en de religieuze ordes en congregaties zijn daarom de afgelopen twee jaar voortvarend aan de slag gegaan om de aanbevelingen van de Commissie Deetman uit te voeren. We zullen er alles aan doen om het seksueel misbruik in de Nederlandse Kerk met wortel en tak uit te roeien. Als Kerk hebben we een voorbeeldfunctie. We hebben de opdracht om Gods bedoelingen met het huwelijk en de seksualiteit voor te houden. Seksueel misbruik mag daarom zeker in de Kerk niet voorkomen. Ook in het Aartsbisdom Utrecht zijn de nodige stappen gezet. De komende tijd heb ik samen met de andere leden van de bisdomstaf ontmoetingen met de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers (inclusief de emeriti en gepensioneerden). We zullen dan spreken over het eindrapport van de Commissie Deetman en over al hetgeen de publicatie van dit rapport in de geloofsgemeenschappen teweeg heeft gebracht. Tijdens deze bijeenkomsten worden de aanwezigen ook nader geïnformeerd over de vernieuwde procedures van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK, over de compensatieregeling en over het platform hulpverlening dat er zorg voor draagt dat slachtoffers zo spoedig mogelijk worden doorverwezen naar gespecialiseerde centra in de hulp aan slachtoffers van seksueel misbruik op minderjarige leeftijd. Bij alles wat we als bisschoppen doen, overheerst echter een gevoel van tekortschieten. We kunnen het aangedane leed niet wegnemen, hoe graag we dat ook willen. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht ons daar wel tot het uiterste toe in te spannen. In 2012 gaan we daar dan ook mee verder. Dat heb ik eveneens benadrukt tijdens de persconferentie die ik op 16 december gaf samen met broeder Van Dam van de Konferentie Nederlandse Religieuzen: we hebben de aanbevelingen van de Commissie Deetman overgenomen, het huis staat nu, geef ons de kans om van daaruit verder te bouwen. Bekend is het spreekwoord „vertrouwen komt te voet en gaat te paard‟. Er zal dus tijd nodig zijn om als Kerk weer vertrouwen te wekken. Voor sommigen zal dat vertrouwen nooit terugkeren – daarvoor heeft het misbruik teveel littekens achtergelaten. Bij de bekendmaking van mijn benoeming tot kardinaal kreeg ik ook reacties van onbegrip: hoe kan de paus dit nu doen, zo kort nadat de omvang van het seksueel misbruik in de Nederlandse R.-K. Kerk bekend is geworden? Ik kreeg zelfs de suggestie de benoeming (voorlopig) te weigeren, als een gebaar van goede wil. Zo werkt het echter niet. De creatie tot kardinaal is een persoonlijke keuze van de paus. Er bestaat dan ook geen relatie tussen het schandalige seksueel misbruik dat zich met name decennia geleden op de internaten afspeelde en mijn benoeming tot kardinaal. Die heeft betrekking op het heden en op de toekomst: het bijstaan van de paus in zijn herderlijke zorg voor de Kerk wereldwijd en – hopelijk pas over lange tijd – in een conclaaf een nieuwe paus kiezen. Wel heb ik besloten om mijn benoeming tot kardinaal niet te vieren in Nederland. Een dergelijk „feestje‟ zou in mijn ogen niet gepast zijn in de richting van de slachtoffers. In deze tijd past ons als bisschoppen een zekere nederigheid en bescheidenheid en dat geldt óók voor de nieuwe kardinaal van Utrecht.

Weekbericht 2267 Jorisparoichie  

Onze Engel zegt .!? Als Gij wilt kunt Gij mij reinigen Niet een beetje Katholiek Stille Omgang Amsterdam 17 mrt > Paaskaarsen ABC > Hoe verd...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you