Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering 2384

WEEKBERICHT ST.GEORGIUSBASILIEK Week II 24 Mei t/m 1 Juni

6E ZONDAG VAN PASEN JAAR A 2014 INTERESSANTE INFORMATIE: > Onze O n ze Engel En ge lzegt ze gt.!?.! ? > Ik zal u niet verweesd achterlaten > Passiespelen Hertme > Maria lof 27 Mei in Borne > Hemelvaartsdag > Weekeind viering St Jozefkerk

25 Mei . 10:00 Gezinsviering Kinderkoor 1e H Communie. We bidden voor onze eigen geloofsgemeenschap en allen die er deel van uitmaken. Heer, God, doe ons groeien in geloof onderlinge liefde en verhoor de verlangens van hen die gebeden schreven in het intensie boek van onze parochie Voor de zieke medeparochianen vragen we om U helende kracht We bidden ook voor hen die de zieken verzorgen. Geeft dat ze het met liefde en toewijding doen. Gedenk in uw liefdevolle barmhartigheid ook Riet Bekhuis—Vellener, Ferry Zonder, Anny Telgenkamp, Sini ter Halle—ter Hedde en Marinus Tiehuis die in de afgelopen tijd zijn overleden. Misintenties Ouders Marsman -Dute, Rie Tiehuis—Duchateau, Wilhelmina Maria Mensink - Harmelink en zoon Jos overleden fam Goossens op den Akker Overleden fam ter Haar Geerdink Johannink

VIERINGEN St Georgiusbasiliek.

Zaterdagavondviering in de St. Jozefkerk Enige tijd geleden hebben we aangekondigd in de weekberichten, dat er veel verzoeken van parochianen zijn om de aanvangstijd van de zaterdagviering te vervroegen. Om de mening van meerdere parochianen te kunnen polsen hebben we gevraagd om te reageren. Naast heel veel positieve reacties hebben we 1 negatieve reactie ontvangen. Voor de betrokkene erg spijtig,maar gezien de grote meerderheid ,willen we de vervroeging toch doorgang te laten vinden. In overleg met het Pastoraal team en het parochiebestuur wordt de aanvangstijd per 7 juni 2014 (Pinksteren) 18.30 uur. Voor diegenen die dit bericht missen komt er in het eerstvolgende nummer van het Noorderlicht nog een aankondiging zodat alle parochianen op de hoogte zijn. We hopen dat we hierdoor aan de wens van velen hebben voldaan en dat iedere kerkbezoeker voor 20.00 uur thuis kan zijn. (namens de locatieraad) Nel Oude Nijhuis-Gerritsen-voorzitter.

Woensdag 28 Mei. 8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering Woensdag 28 Mei. 19:00 uur Vespers uitstalling H Sacrament Donderdag 29 Mei :10:00 uur Eucharistieviering Hemelvaart Misintenties Cornelis Ruys en overleden familie, Jo en Annie Underberg—van Bemmelen en Jan Underberg, Wilhelmina Maria Mensink - Harmelink en zoon Jos Vrijdag 30 Mei. 8:45 Lauden 9:00 uur Eucharistieviering Zondag 1 Juni. 10:00 Eucharistieviering Georgiuskoor Jaargedachtenis Johannes Mulder Misintenties Rie Tiehuis—Duchateau, Jo Vloedbeld—Nijhuis, Wilhelmina Maria Mensink - Harmelink en zoon Jos, Ouders Marsman—Dute, Miep verstege— Volwater, Fam. Vocks - Hermans, Ouders Puhaly - Pordun Luise Jongeneelen - Eijgendaal

VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zaterdag Dinsdag Zaterdag Zondag

24 Mei 19.00 uur: eucharistieviering met Jozefkoor (lat/ned) 27 Mei 19.00 uur: Mariaviering . [ H Augustinus v Canterburry bisschop ] 31 Mei 19.00 uur: GEEN eucharistieviering 1 Juni 10.00 uur: eucharistieviering 1e H Communie

Agenda pastorie Maandag

26 Mei 14:00 Sjorscreagroep

Hemelvaart staat beschreven in Marcus 16:19, Lucas 24:51 en Handelingen van de Apostelen 1:1-12. Veertig dagen na zijn opstanding voer Jezus op naar de hemel. De periode van veertig dagen wordt genoemd in het boek Handelingen: 'Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.' (Handel. 1: 3) Zijn discipelen waren bij de hemelvaart aanwezig. Hij beloofde hen dat binnen korte tijd de Heilige Geest zou komen om hen te helpen en te ondersteunen. "Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan." (Handel.1:9-11) Volgens het Bijbelverhaal werd de belofte van de Heilige Geest tien dagen later vervuld, met Pinksteren. Volgens het christelijke geloof ging Jezus terug naar de hemel om te zitten aan de rechterhand van God de Vader, om zodoende te pleiten voor de gelovigen en mee te regeren. In deze interpretatie van de Bijbel maakte Jezus' hemelvaart de weg vrij voor de uitstorting van de Heilige Geest - hetgeen herdacht wordt op pinksteren - en zal Jezus bij de wederkomst terugkomen naar de aarde, om het Laatste Oordeel uit te voeren.


Pagina 2

WEEKBERICHT

Wees zijn zij die hun ouders verloren hebben op een leeftijd dat deze voor hen onmisbaar waren. Levenslang blijven we steeds iemands kind. Het heengaan van moeder en vader laat op elke leeftijd een pijn na. Jezus beseft deze pijnlijke ervaring bij zijn leerlingen. Ze waren diep onder de indruk, wanneer zij voor het laatst met hem samen waren. In zijn afscheidsrede sprak hij zijn meest hoopvolle belofte uit. Hij zal zijn leerlingen niet alleen achterlaten. Hij zal voor zijn vrienden blijven zorgen en op een nieuwe wijze bij hen aanwezig zijn. Ze zullen niet als wezen achterblijven. Zij mogen Hem niet in lijfelijke aanwezigheid vasthouden. “Jezus liefhebben betekent niet zich aan zijn zichtbare en grijpbare tegenwoordigheid vastklampen, maar zijn wil opvolgen, zijn geboden onderhouden” (Schott-Missaal). Jezus zal na zijn heengaan een nieuwe en andere aanwezigheid tot stand brengen. Deze is dubbel. Jezus zegt dat hij zelf zal terugkeren en hij zegt eveneens dat hij de Geest zal zenden, de Parakleet, de helper. Verweesd, we gebruiken deze term in figuurlijke zin wanneer we ons verlaten voelen en niet weten waarheen en hoe. Verweesd zijn is een zeer desolate situatie. Hoe voelden de christenen zich veertig, vijftig jaar na het heengaan van Jezus? Hoe was toen de situatie van de ge-

meente van de geliefde leerling, die misschien het vierde evangelie voor een groot deel heeft geschreven? Jezus was er niet meer en zijn terugkomst in heerlijkheid was er nog niet. Verwachtingen die ze gekoesterd hadden waren niet in vervulling gegaan. Als een dissidente groep Joden waren ze in conflict gekomen met andere Joden. Deze spanningen waren met de jaren toegenomen tot ze uit de synagoog werden gesloten. De meeste Joden in Israël hadden Jezus niet aanvaard. Tot de nieuwe gemeente van christenen behoorden gewezen volgelingen van Johannes de Doper, Samaritanen en Grieken en een aantal Joden. Hoe moest de gemeente zich handhaven? Ze kwam tot het inzicht dat ze dit best deed door de dynamiek van Jezus te blijven volgen. Zijn groot en enig gebod was de liefde. Die had hij voorgeleefd. Daar mochten ze niet van afwijken. De kracht van Jezus was de verbondenheid met zijn Vader. Als zijn volgelingen van Jezus zouden blijven houden en zijn gebod van liefde opvolgen, zouden ze in diezelfde dynamiek betrokken worden. Dit is hun gelukt en dat danken zij aan de helper die Jezus hun heeft gezonden. Zo zal het ook aan ons gebeuren. We moeten niet met heimwee denken aan de tijd dat Jezus met zijn apostelen samen was, noch denken dat alles toen gemakkelijk was. We moeten niet achterom kijken, maar ontdekken en inzien dat Jezus met ons mee gaat. Zijn gemeenschap leeft van het woord dat hij gesproken heeft en van de tekenen die hij meegedeeld heeft, vooral de eucharistie en het sacrament van de vergeving. Dank aan Jezus omdat hij bij zijn Vader bidt voor de komst van de Geest. Marantha, Kom Heer Jezus. Stuur ons vandaag de Geest van liefde.

De passiespelen te Hertme is een grandioze voorstel-

Werkgroep Mariakapel Koppelsbrink

Ik zal U niet verweesd achterlaten. Hnd. 8,5-17 Joh. 14,15-21

ling over liefde, lijden en verdriet. De 8 voorstellingen worden volledig gedragen door ca 330 vrijwilligers waarvan er 220 op het toneel staan. Een bijzondere rol in deze Passiespelen is weg gegelegd voor Maria de moeder van Jezus. Zij opent de passiespelen door het Stabat Mater te zingen van Pergolesi. Maria voilgt haar zoon in die laatste week van zijn leven. Muziek heeft ook een speciale plek in deze 8 voorstellingen, Zo worden o.a. ook het Ave Maria, O Haupt voll Blut und Wunden en The Mother did weep ( Jenkins) gezongen. Solisten en het koor ( 60 personen) verzorgen de zang Meer informatie kunt u vinden op de website www.passiesplelenhertme.nl waar u ook de kaarten kunt bestellen

Uitnodiging voor de vieringen in de maand mei 2014 Op de dinsdagavonden 6, 13, en 20 mei 's avonds om 19.00 uur wordt er een rozenkransgebed met de litanie van de H.Maagd Maria gebeden. Tevens worden er Marialiederen gezongen. Op dinsdagavond 27 mei om 19.00 uur wordt er in samenwerking met het KVG Borne een lof gevierd. Tijdens het lof wordt er een processie gehouden. Aansluitend is er een eucharistieviering. Op het gazon voor de kapel worden banken geplaatst waarop men kan gaan zitten, ook kunnen mensen zelf een (klap) stoeltje meenemen. Tevens wordt er ruimte voor rolstoelen en scootmobielen vrij gehouden. Tevens willen wij u er op attenderen dat het op zondag 25 mei Mariakapellendag is. Van 11.00 uur tot 17.00 uur zullen er vrijwilligers bij de Mariakapel Borne aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden. Iedereen is van harte welkom

Onze Engel zegt .!? Hij heeft zich zo klein gemaakt—zie je wel een kind— opdat je vol vertrouwen naar Hem toe zou gaan.

De weekend viering in de St.Jozefkerk zal vanaf 7 juni om 18.30u beginnen

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

Weekbericht st jorisparochie no 2384 6e zondag van pasen jaar a 2014 editie georgiusbasiliek  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you