Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering 2374

WEEKBERICHT ST.GEORGIUSBASILIEK Week II 15 t/m 23 Maart

2E ZONDAG VAN DE VEE RTIGDAGENTIJD INTERESSANTE INFORMATIE: > Onze O n ze Engel En ge lzegt ze gt.!?.! ? > In de toekomst kijken > Vastenwandeling 23 maart > Lourdes reizen met meerwaarde > Vrijwilligers gevraagd > Huispaaskaarsen bestellen > The Passion 2014 in Groningen

16 Maart . 10:00 Eucharistieviering Georgiuskoor In deze eucharistieviering bidden we voor al onze parochianen, dat ze Gods bijstand mogen ervaren in hun leven. We denken daarbij speciaal aan de gebedsintenties die in de afgelopen dagen werden geschreven in het intentieboek.Ook willen wij bidden voor de zieken en voor hen die verdriet met zich meedragen. Heer, wil hen tot troost en steun zijn. Gedenk in uw liefdevolle barmhartigheid ook Jo Oude Kotte—Bulthuis, Gerad Vrerink en Jan Scholten die in de afgelopen tijd zijn overleden. Jaargedachtenis Frans Oude Lansink Misintenties Ouders Marsman Dute, Rie Tiehuis—Duchateau. Fam Oomes—Vogt Luise Jongeneelen - Eijgendaal

VIERINGEN St Georgiusbasiliek.

Bruidegom van de H. Maagd Maria Feestdag: 19 maart Van de heilige Jozef weten we niet meer dan hetgeen het Nieuwe Testament van hem mededeelt, met name in het zogenaamde kindsheidsevan gelie. Zo kennen wij hem alleen in de context van Jezus' geboorte en kinderjaren: gewetensvol ten opzichte van haar die hij tot echtgenote heeft gekozen, zich bewust van zijn vaderlijke plicht met betrekking tot Jezus. Daarom kenmerkt het Evangelie hem als rechtvaardig of rechtschapen, d.w.z. als trouw in zijn verplichtingen jegens God en de mensen. Terecht wordt zijn gedachtenis in de liturgie eerst en vooral rond het Kerstfeest gevierd (zondag na Kerstmis: feest van de heilige Familie in de Romeinse liturgie; feest van de voorouders des Heren en van de heilige Jozef in vele oosterse liturgieën). De datum 19 maart hangt mogelijk samen met een gedachtenis van de aartsvader Jozef. Tot de algemene verering van de heilige Jozef hebben heiligen als Birgitta van Zweden, Teresia van Avila en Bernardinus van Siena veel bijgedragen. Paus Pius IX heeft de heilige Jozef uitgeroepen tot beschermer van de kerk (1870). Paus Johannes XXIII heeft hem bijzonder aangeroepen als beschermheer van het Tweede Vaticaans Concilie

Woensdag 19 Mrt. 8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering Woensdag 19 Mrt. 19:00 uur Vespers aanbidding H sacrament Donderdag 20 Mrt 16:15 uur Eucharistieviering Huize Friso Vrijdag 21 Mrt. 8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering Zaterdag 22 Mrt. 15:00 uur Eucharistieviering Eugeria Zondag 23 Mrt 10:00 uur Eucharistieviering Georgiuskoor Misintenties Ouders Marsman Dute, Rie Tiehuis—Duchateau. Uit dankbaarheid bij 40 jarig huwelijk, Overl Fam ter Haar—Geerdink Johannink, Overl. Fam Goossens op den Akker.

VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zaterdag Zaterdag Dinsdag Zaterdag

15 maart 19.00uur: eucharistieviering met Jozefkoor 16 maart 11.30uur: Kleuterkerk in het t’ Saam 18 maart 19.00uur: eucharistieviering in de dagkapel. 22 maart 19.00uur: eucharistieviering met Jozefkoor lat/ned.

Agenda Pastorie. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

17 18 19 20

Mrt. 14:00 uur biddende moeders Mrt. 18.30 uur: Catechese avond Mrt. 19.30 uur: Cursus geloven Nu Mrt. 19.30 uur: Repetitie Georgiuskoor.

Hoofdrolspelers Groningse The Passion 2014 bekend Deze week zijn de hoofdrolspelers van The Passion 2014 bekend gemaakt: Jan Dulles, Simone Kleinsma, Stanley Burleson en Beau van Erven Dorens. De Nederlandse verzie van dit muziekspektakel speelt zich dit jaar af in Groningen en wordt uitgezonden op donderdag 17 april, 20.30 uur, live op Nederland 1. Jan Dulles vertolkt de rol van Jezus en Simone Kleinsma is Maria. Samen met onder meer Stanley Burleson (Petrus) en Beau van Erven Dorens (Verteller) nemen zij op donderdag 17 april in Groningen het publiek mee in het Paasverhaal. Het is de vierde editie van deze grote live tv-productie. The Passion vertelt over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Dit gebeurt aan de hand van bekende Nederlandstalige popsongs

Vrijwilligers gevraagd!  

Voor diverse kleine klusjes op de pastorie.

Voor de tuinploeg Aanmelden op de pastorie iedere morgen tussen 9-12 uur Of bel gewoon even 81 32 98

Huispaaskaarsen Bestellen aan de pastorie voor de 1e week van april. Prijzen vanaf €12,50 €23,=


Pagina 2

WEEKBERICHT In de toekomst kijken. Genesis 12,1-4a Mattheus 17,1-9 Jezus Christus heeft vaak tegen zijn leerlingen gesproken over zijn lijden, over zijn Passie en over zijn dood en Hij heeft hun de pijnen voorspeld die ze zelf moesten verduren en zelfs de gewelddadige dood welke men hun op een dag zou doen lijden (Mt 16,21-26). Daarom probeert Hij hen, na hun zulke harde en moeilijke zaken te hebben verteld, te troosten door de beloning te noemen die Hij zal geven als Hij in heerlijkheid van zijn Vader zal komen (v.27) … Van te voren wil Hij hen, voor zover ze ertoe in staat zouden zijn in dit leven, hun deze grote majesteit laten zien waarin Hij moest komen, en voorkomt zo de zorg en de pijn die zijn leerlingen, in het bijzonder Petrus, zou kunnen voelen voor zijn dood… “Jezus nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee.” Waarom neemt Hij slechts deze drie apostelen mee? Ongetwijfeld omdat ze de anderen verder dan de anderen waren. Petrus door zijn ijver

Vastenwandeling zondag 23 maart, 14.00-17.00u Vertrek van uit het Saam

 PROGRAMMA  Ontvangst met koffie.  Film over de vastenaktie.  Korte meditatieve wandeling in kleine groepjes, ( ongeveer 4 kilometer ) Ook kinderen zijn van harte uitgenodigd. Ter afsluiting een gezamenlijk sobere maaltijd in t’Saam. Opgave vóór 18 maart Bij Jose van den Bosch of Nel Oude Nijhuis jvdboschpastoraalwerkster@gmail.com  Oude_nijhuis@ziggo.nl telefoon 0546 864348  Er wordt een vrije gift gevraagd die ten goede komt aan de Vastenaktie

Onze Engel zegt .!? Verloof je geen enkele slechte gedachte over iemand, ook al geven woorden of daden van de betrokkene aanleiding om redelijkerwijs zo te Oordelen.

en zijn liefde; Johannes omdat hij de leerling was van wie Jezus hield (Joh 1, 23); en Jacobus omdat hij samen met zijn broer had gezegd: “Wij kunnen die beker drinken”(Mt 20,22), en omdat hij zich vervolgens aan zijn woord heeft gehouden (Hand 12,2)… Waarom liet Jezus met Mozes en Elia verschijnen?... Men beschuldigde Hem ervan dat Hij de Wet overtrad en dat Hij God lasterde, door zich een heerlijkheid toe te dichten die Hem niet toekwam, de heerlijkheid van zijn Vader… Zo wilde Hij tonen dat Hij de Wet niet overtrad en zich geen heerlijkheid toekende die Hem niet toekwam, Jezus riep de autoriteit van twee van de meest onberispelijke getuigen op: Mozes die de Wet had gegeven … en Elia die brandde van ijver voor de heerlijkheid en de dienst aan God (1Kon 19,10)… Hij wilde ze ook onderrichten dat Hij de meester van het leven en de dood is, door een mens te laten komen die dood is en een ander die met een vurige wagen werd meegevoerd (2Kon 2,11). En Hij wilde aan zijn leerlingen de heerlijkheid van het kruis openbaren, Petrus en zijn metgezellen troosten, die angstig waren door zijn Passie en hun moed geven. Want Mozes en Elia spraken met Hem over de heerlijkheid die Hij in Jeruzalem zou ontvangen (Lc 9,31), dat wil zeggen ze spraken over zijn Passie en over zijn kruis, dat door de profeten altijd zijn heerlijkheid werd genoemd. H. Johannes Chrysostomos (ca 345-407), priester in Antiochië, vervolgens bisschop in Constantinopel, Kerkleraar

Lourdes reizen een reis met meer waarde!! De Stichting Lourdes Groep Almelo organiseert een toeristische reis met bedevaart karakter. Bijzondere plaatsen worden aangedaan, zoals Reims met de beroemde kathedraal. In Nervers bezoeken wij het beroemde klooster waar Bernadette lange tijd gewoond heeft en ook ligt opgebaard. In Lourdes sluit u aan bij het programma van de Nederlandse bedevaart. Zoals de licht en sacramentsprocessie en de internationale hoogmis in de ondergrondse Pius X Basiliek.

 

Busreis 29 mei t/m 6 juni 2014

De 6 daagse vliegreis 31 mei t/m 5 juni. Voor meer informatie en eventuele aanmelding kunt u contact opnemen met Ida Middelkamp telefoon 0546 860171 mobiel 06 – 12 51 28 27. of na 18:00 uur met de heer B. Vlaskamp telefoon 0546 441136.

29 maart Kledinginzameling

9:00 - 12:00 uur Boddenstraat 76

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

Weekbericht st jorisparochie no 2374 2e zondag van de veertigdagentijd a 2014 editie georgiusbasilie