Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering 2363

WEEKBERICHT Week IV 21 t / m 29 December.

4E ZONDAG VAN DE ADV ENT JAAR A 2013 INTERESSANTE INFORMATIE: > Onze O n ze Engel En ge lzegt ze gt.!?.! ? > Ongevraagde tekens van licht > Project Advents aktie > Wereldwijde campagne tegen honger

Wie waren de Onnozele kinderen? De evangelist Matteus beschrijft de oorsprong van deze feestdag (Mt 2,16-18). Koning Herodes ontvangt in private de wijzen uit het Oosten die hem vragen waar de pasgeboren koning van de Joden is. Hij vraagt de wijzen om een diepgaand onderzoek. De wijzen vinden het kindje Jezus en eren hem met goud, wierook en mirre. In een droom worden ze gewaarschuwd niet naar Herodes terug te keren maar weg te trekken via een andere route. "Toen Herodes zag dat hij door de magiërs misleid was, werd hij woedend. Hij liet in Betlehem en heel de omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger ombrengen, overeenkomstig de tijd die hij van de magiërs had gehoord. Toen werd vervuld wat bij monde van de profeet Jeremia gezegd is: In Rama werd een stem gehoord, een hevig gejammer en geklaag. Rachel jammert om haar kinderen, en ze wil niet getroost worden, want ze zijn er niet meer." Eeuwenlang wordt in de kerk herdacht dat vele kinderen van twee jaar en jonger in opdracht van Herodes werden vermoord, in de hoop dat daarmee ook Jezus zou worden gedood. Dat laatste lukte niet. Een engel waarschuwt Jozef in een droom, en de ouders van Jezus vluchtten naar Egypte. Onnozel wordt hier in de betekenis van 'vrij van schuld' bedoeld. Onnozel bestaat uit on en noozel, noozel betekent kwaad of schuld en stamt af van 'nocens' of 'nocuus'. Nocens is Latijn voor onschuldig (vergelijk ook innocens, onschuldig en het Engelse 'innocent'.

22 Dec . 9:30 Eucharistieviering Georgiuskoor We bidden voor onze eigen geloofsgemeenschap en allen die er deel van uitmaken. Heer, God, doe ons groeien in geloof onderlinge liefde en verhoor de verlangens van hen die gebeden schreven in het intensie boek van onze parochie Voor de zieke medeparochianen vragen we om U helende kracht We bidden ook voor hen die de zieken verzorgen. Geeft dat ze het met liefde en toewijding doen

Gedenk in uw liefdevolle barmhartigheid ook Lies Bos, Theo Tibbe, Eduard Kienhuis Wilma Machielsen—Klaassen, Betsie Maathuis en Sari Berns—Verbiest die in de afgelopen tijd zijn overleden. Misintenties ouders Marsman Dute, Rie Tiehuis Duchateau

VIERINGEN St Georgiusbasiliek. Dinsdag 24 Dec. 19:00 uur Kerstavond Eucharistieviering Georgiuskoor Jaargedachtenis Ben Wiggers, Lies Nijhuis Vider Zande Misintenties Willy Ebbing, Luise, Jongeneelen – Eijgendaal, Ouders Turenhout – Wissink, Ouders Moekotte – Heuvelink, Ouders de Rooy – Morsink, Albert en Jos de Rooy, overleden ouders Voshaar – Drosten, overleden ouders Leus – Perik, Henk Hoek, ouders Elfrink – Frank, Ouders Tanke – Tibbe, moeder Hobert – Rikhof en zus Henriette, overleden ouders Tanke – Tibbe, Dinie Rikhof – Vleerbos, Annie Lucas – Leusen en fam, Johan Grobben, overleden ouders Lohuis – Oude Booyink, Euphemia Bruns – Huisken, Eduard Kienhuis, overleden leden fam. Kienhuis, Overleden leden fam. Korenromp Dinsdag 24 Dec. 23:00 uur Kerstavond Eucharistieviering Lord’s Choir Jaargedachtenis Gerard Vloedbeld, Ben Wiggers Misintenties overleden ouders Haarhuis – Veerkamp en broer Herman, Pia Krijgsman – Oost, Frans Oude Lansink, Diek en Joke Wijnants – Otger en John, ouders Johan en Marie ter Beek – Veldhuis, ouders Geerdink van den Nieuwboer, Annie Oude Mulders Klaas, Harry Koelle. Woensdag 25 Dec. 9:30 uur 1e Kerstdag Eucharistieviering Georgiuskoor Misintenties Overleden ouders Goossens – op den Akker, ouders Marsman- Dute, Anna Elsensohn en ouders, ouders ter Beek – Lubbers, Matheus Nijhof en echtgenote, Lambert Wiltink en echtgenote, Rie Tiehuis – Duchateau, Gerrit en Annie Meenhuis en kleindochter, Lianne Stege, Leo Salazar Sr. Jan Koel, Ben Wiggers, uit dankbaarheid, overleden fam. Hemmer – Kempezink, Ouders Hillen – Franssen, ouders Lesscher – Heerdink, Hans Hillen, ouders Resink – Nijenhuis, Ouders van den Bos – Rutgers, Ben Nobbenhuis Woensdag 25 Dec. 16:00 uur Kerstlof Donderdag 26 Dec.10:00 uur 2e Kerstdag Eucharistieviering Jozefkoor [ H Stephanus martelaar] Misintenties Rie Tiehuis Duchateau, Willy Hendriks Vrijdag 27 Dec. 9:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering [ H Johannes apostel evangelist] Zondag 29 Dec 9:30 uur: Eucharistieviering Georgiuskoor Misintenties ouders Marsman Dute, Rie Tiehuis Duchateau, Martin Kuipers. Zondag 29 Dec 15:30 uur: Muziek en sfeer

VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zaterdag Dinsdag Dinsdag Zaterdag

21 24 24 28

Dec 19.00 uur Eucharistieviering Jozefkoor (lat/ned) Dec. 17.30 uur: Kinderviering kinderkoor Dec. 21.00 uur: Kerstavond Eucharistieviering Jozefkoor (lat/ned) Dec. 19.00 uur: Eucharistieviering Jozefkoor (ned) [H. H. Onnozele kinderen martelaren]

VIERINGEN ST. PAULUSKERK. Zondag Dinsdag Woensdag Zondag

22 24 25 29

Dec 11.00 uur Eucharistieviering Pauluskoor (ned) Dec. 19:00 uur Kerstavond Lord’s Choir Dec. 11:00 uur 1e kerstdag Eucharistieviering Pauluskoor (ned) Dec 11:00 uur Eucharistieviering Pauluskoor (ned)


Pagina 2

WEEKBERICHT Ongevraagde tekens van licht Jesaja 7,10-14 Matteüs 1,18-24 Daarom geeft de HEER u ook ongevraagd een teken staat er aan het einde van de 1e lezing Dit jaar toevallig? Ook nog eens aan het einde van het jaar van het Geloof scheerde maar een paar weken geleden de komeet ISON vlak langs de zon en overleefde die passage niet. De Komeet was ontdekt door 2 amateurs die berekenden dat de komeet net als de ster van Bethlehem in december zichtbaar zou zijn aan de Hemel. Bij een komeet is het net als met de koers van een olietanker op zee als je niet op tijd een piepkleine koerswijziging uitvoert bereik je niet je haven. Dat u de komeet niet ziet zit hem in de fouten marge.van tijd en ruimte in het oneindig grote heelal dat God gemaakt heeft. God is mens geworden zegt het evangelie en maakt ook wel eens een “foutje” zo lijkt het! Wat zou u gedacht hebben als de komeet deze week precies op deze tijd aan de Hemel zou hebben gestaan? Ooit was er een pastoor die de kaarsen van de adventkrans tijdens de H Mis wilde aansteken. Maar één kaars weigerde te branden hoeveel

Video boodschap Paus Franciscus wereldwijde campagne tegen Honger Vele Miljoenen !!! mensen lijden honger! In deze videoboodschap roept paus Franciscus op om aan dat schandaal een einde te maken. Caritas internationales www.caritas.org coördineert deze actie samen met 164 zusterorganisaties in 200 landen. Hun doel is het om in 2025 een einde aan deze situatie te maken Net als aan de apostelen die maar 5 broden en twee vissen hadden geeft de Paus ons de opdracht om daarmee de mensen die honger hebben te voeden! Een op de 8 personen gaat slapen met honger. Elke 12 seconden sterft een kind van de honger. Voedsel is een basis mensen recht. Klik op het logo voor de video boodschap.

Onze Engel zegt .!? Zorg dat je leven niet onvruchtbaar blijft. Wees nuttig. Laat iets blijvends na. Laat het licht van je Geloof en je liefde stralen.

Z A L I G

moeite hij ook deed. DAN DOEN WE MAAR ALS OF HIJ BRAND zei de pastoor en hij begon met zijn preek. als volgt .. Velen zullen dat licht de ster van Bethlehem en het licht van het Geloof Jezus zelf niet –kunnen/willen- aannemen. Dat was 2000 jaar gelden niet anders. Als er al een God zou bestaan zou die zich niet als een mens gelijk aan ons stellen Immanuel God met ons kunt u op verschillende manieren uitleggen …. God heeft ons lief, dat is de boodschap van Kerstmis. Hij draagt ons juist in de tijden dat wij ons van Hem verlaten voelen. Daar waar schijnbaar geen uitkomst meer is, zoals in de situatie van de H. Jozef, daar maakt Hij telkens toch weer een deur open, zodat er weer toekomst is. Daar waar wij in de diepste duisternis zijn, steekt Hij telkens minstens zo’n klein lichtje aan, dat wij de vol-gende stap weer kunnen zetten. Je mag niet twijfelen aan de nabij-heid van God. Hij gaat met je mee, want Hij blijft trouw aan zijn naam: God met ons. Je mag je altijd aan Hem toevertrouwen, zoals je bent. En als je niet meer verder kunt, wees niet bang, geloof in Hem. Hij zal je verder dragen; Hij zal je niet vergeten…Na deze preek pakte de pastoor weer een lucifer ( dat is de naam van de duivel! ) en streek deze lucifer in een beweging aan en ontstak zonder problemen de kaars die weigerde te branden. Ik kan u verzekeren als dat teken niet was gebeurd u deze tekst nooit zou hebben kunnen lezen. Zalig kerstfeest en vast een zalig uiteinde. Treutel Op het Filipijnse eiland Cebu wonen miljoenen mensen in enorme steden, die zo langzamerhand helemaal aan elkaar zijn gegroeid. Het grootste deel van de mensen in de metropool van Cebu leeft in grote armoede. Met name voor vrouwen en meisjes is prostitutie de enige manier om geld te verdienen. Alleen al in Cebu-City werken naar schatting 10.000 prostituees. Onder hen zijn meer dan 4.000 minderjarige meisjes De omstandigheden waaronder deze vaak piepjonge meisjes werken, tart iedere beschrijving. Menselijke waardigheid is ver te zoeken en de afgelopen jaren is bovendien het aantal HIV- en aids-besmettingen in deze groep kinderen schrikbarend toegenomen. Adventsactie wil kindprostituees in de Filipijnen helpen weer een normaal leven op te bouwen. Wij willen € 25.000 bijdragen. Daarvoor kunnen gedurende twee jaar 41 kinderen en hun ouders worden begeleid. Ons rekeningnummer is: 65.31.00.000 of IBAN nummer NL89INGB0653100000 ten name van Adventsactie, Den Haag.

K E R S T M I S

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

Weekbericht st jorisparochie no 2363 4e zondag van de advent a 2013 editie georgiusbasiliek  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you