Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering 2350

WEEKBERICHT ST.GEORGIUSBASILIEK Week I 21 t/m 29 September

25E ZONDAG DOOR HET JAAR C 2013 INTERESSANTE INFORMATIE: > Onze O n ze Engel En ge lzegt ze gt.!?.! ? > Verzorgingstaat en/of Participatiemaatschappij? > Kloosterweekend voor jongeren > Biddende Vaders > H Vincentius de Paul

22 Sept. 9:30 Eucharistieviering Gezinsviering met kinderkoor God, onze Vader, wil in liefde omzien naar alle mensen van onze N. parochie en naar gebeden die opgeschreven werden in het intentieboek van deze kerk. Voor de zieken thuis en in het ziekenhuis vragen om genezing. Help hen om de lasten en het ongemak te kunnen dragen.

Gedenk in uw liefdevolle barmhartigheid ook, Rie van Herpt—Kiezebrink Gerda Kroeze - Staal, Jan Rohof, Harry Loman, Frans de Vries en Bertus Kok die in de afgelopen tijd zijn overleden.

de

Jaargedachtenis Ouders te Riele - Portier Misintenties ouders Marsman Dute, Rie Tiehuis Duchateau Hans Volkering, Willy Ebbing, Harry Willemsen, Jan Steffens

VIERINGEN St Georgiusbasiliek.

Biddende Vaders Is begonnen in navolging van ‘Biddende Moeders’, ‘Biddende Vaders’ komen regelmatig samen in groepjes van twee tot maximaal acht personen, bij een van hen thuis of in een kerk - of elders om te bidden voor alle vaders en hun gezinnen. Wij bidden dat allen die dit boekje “Biddende Vaders” gebruiken gezegend zullen worden door onze God van Liefde, daar Hij ons allen leidt op onze levensweg om te worden zoals Hij ons bedoeld heeft. Dankzij hun samenkomsten mochten vele mannen over heel de wereld die zegen al ervaren. ‘Biddende Vaders’ is een initiatief van de Solace Community (Gemeenschap van Troost). Het is ontstaan in navolging van ‘Mothers Prayers’ (Biddende Moeders). ‘Children of Faith’ (Kinderen van Geloof) is het derde initiatief van de Solace Community. Bij iedere samenkomst gebruiken we een boekje “Biddende Vaders” met gebeden dat speciaal gemaakt is voor mannen die voor hun vrouw en kinderen willen bidden. Bij onze bijeenkomsten zijn mensen uit verschillende denominaties van harte welkom, ook zij die nog niet bekend zijn met een soortgelijke groep. “Kom allen tot Mij, die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.” (Mat. 11:28)

Woensdag Woensdag Vrijdag Zaterdag Zondag

25 25 27

Sept 8.45 uur Lauden 9.00 uur: Eucharistieviering Sept 19.00 uur Vespers Sept 8.45 uur: Lauden 9:00 Eucharistieviering [ H Vincentius de Paul priester ] 28 Sept 15:00 uur: Eucharistieviering Eugeria 29 Sept 9:30 uur: Eucharistieviering Lords Choir (ned) Jaargedachtenis Gepke Blom—Netters Misintenties ouders Marsman Dute, Rie Tiehuis Duchateau Anna Elsen sohn en ouders, Herman van der Aa, Ouders ter Beek — Lubbers, Lambert Wiltink en echtgenote, Overl Fam ter Beek, Rie Harink - Reinders.

VIERINGEN ST. JOZEFKERK

Zaterdag Dinsdag Zaterdag

21 24 28

Sept 19.00 uur: eucharistieviering Jozefkoor (lat/Ned) Sept 19.00 uur: eucharistieviering in de dagkapel Sept 19:00 uur Woord en communie. viering Jozefkoor (ned)

VIERINGEN ST. PAULUSKERK. Zondag 22 Sept 11.00 uur: Eucharistieviering samenzang (ned) Donderdag 26 Sept 15:00 uur Eucharistieviering Hoog Schuilenburg [ HH Cosmas en Damianus martelaren] Zondag 29 Sept 11:00 uur Eucharistieviering Samenzang (lat/ned)

Agenda Pastorie

Donderdag Donderdag Donderdag Donderdag

26 26 26 26

Sept 10:00 uur redactie vergadering Noorderlicht Sept 18:30 uur Bijeenkomst tieners Sept 19:30 uur Repetitie Georgiusbasiliek koor Sept 19:45 uur Parochie bestuur

H Vincentius de Paul ( Priester) Vincentius werd in 1581 in Gasogne geboren. Na zijn priesterwijding was hij als pastoor werkzaam bij Parijs. Met het oog op een betere opleiding van de geestelijkheid stichtte hij de congregatie van de Missie ( lazaristen) die zich ook aan het werk van de volksmissies wijdde. Samen met de heilige Louise de Marillac stichtte hij tevens de congregatie van de dochters van Liefde om in de noden van de armen te voorzien. Hij stierf te Parijs in 1660


Pagina 2

WEEKBERICHT Verzorgingsstaat en/of partcipatiemaatschappij? Amos 8,4-7 Lucas 16,1-13 (of: Lucas 16,10-13) Ieder voor zich en God voor ons allen? Vijf jaren geleden zijn we van ons geloof in de economie gevallen en is ONZE Nederlandse staatsschuld opgelopen van 45% (2007)naar 76 procent:BBP (2014) dat is toename met ca 200 miljard extra! De jaarlijkse balans aan inkomsten is 249 en uitgaven is 267 miljard De lezingen van deze zondag lijken een bewijs dat God bestaat; en ook humor heeft omdat zij wonderbaarlijk lijken aan te sluiten bij de troonrede van onze nieuwe Koning. Ja! In de tijden van de profeet Amos maakte men er ook al een potje van. Toen waren er ook al zakkenvullers en graaiers De recente HIS-story vertelt ook over een “rentmeester” de directeur van de Lehman brothers bank die zelf tussen 2000 en 2007 354 miljoen euro verdiende, Hij heeft er geen cent van hoeven terug geven ook al leidde hij zijn bank naar het grootste bankroet van Amerika. Vijf jaren later kan hij – op aarde- ook niet meer vervolgd worden. God is groot. en rechtvaardig. De evangelie lezing gaat vandaag -toevallig?- over een rentmeester die WEL werd aangeklaagd omdat hij zijn bezit verkwistte. Ondanks alle proporties denken we direct aan de splinter in het oog van die Ex bank directeur. We zien –nog- niet de balk van de hoogmoed in

Kloosterweekend voor jongeren Heb je behoefte om er even tussen uit te gaan, tot rust te komen, je accu op te laden, je te verdiepen in het geloof of om andere jongeren te ontmoeten en een gezellige tijd te hebben? Dan ben je van harte welkom op het kloosterweekend voor jongeren. Dit kloosterweekend wordt georganiseerd door het aartsbisdom Utrecht voor jongeren tussen de 15 en de 30 jaar, die na willen denken over wat hen raakt en bezig houdt in hun (geloofs)leven. We leven mee met het ritme van het klooster waar we verblijven. Tussen de vieringen door is er ruimte voor gesprek, onderlinge ontmoeting en natuurlijk is er ook tijd voor gezelligheid. Tijdens deze dagen ontmoet je naast andere jongeren ook de kloosterbewoners. De begeleiding van dit weekend is in handen van vicaris Pauw, jongerenwerker Hao Tran en het jongerenplatform. Het kloosterweekend vindt plaats van vrijdagavond 18 tot en met zondagmiddag 20 oktober. We zijn dan te gast bij de zusters Kanunnikessen van het Heilig graf in de priorij

Onze Engel zegt .!? Wees nederig en erken je zwakheid zodat je met de apostel kunt zeggen Cum enim infirmor tunc potens sum Want als ik zwak ben ben ik sterk .

onze eigen ogen Tot 2008 heerste die hoogmoed en was er weinig aandacht om je financiële schulden af te betalen (TIP! Emotionele schulden kunnen wij gratis kwijtraken door 2 maal per jaar te biechten) Iedereen! dacht decennia lang dat de waarde van zijn eigen huis zou blijven stijgen. Daarmee verdiende je zelfs meer dan er voor te werken. Werken is beslist geen straf. Al voor de zondeval toen alles nog koek en ei was en de gebraden kippen Adam en Ava in de mond vlogen werkten zij in het paradijs. Hoe komen wij uit deze crises weer in dat paradijs. Welke plaats hebben medemensen daar in ons leven in dat toekomstige paradijs. Of in de Hemel op aarde. Hebzuchtige mensen geloven niet een paradijs en denken dat het op aarde nooit zal veranderen. Om een menselijke samenleving te vormen voorspelt Aartsbisschop bisschop Eijk rentmeester en zelf ervaringsdeskundige van een volgens zijn “vijanden” bijna failliete roomsch katholieke gemeenschap maar twee dingen nodig. Nederigheid en edelmoedigheid die zonder financiële middelen in een aantal zaken lastig zijn te realiseren. Voor een zorgzame samenleving scheef hij al voor de troonrede zijn authentieke nederigheid en edelmoedigheid de noodzakelijke voorwaarden. De vraag is of wij daarvoor een keuze willen maken. Je kunt niet God dienen en de Mammon Het woord mammon komt vier keer in de Bijbel voor. In de Willibrordvertaling vertaald als geldduivel. Het woord mammon is Syrisch voor geld of rijkdom, waarbij vaak gold dat die rijkdom als een god vereerd werd. Geld is –maar.!?- een afgod. In het christelijke aardse leven gaat het om de 5 G’s = God Geluk Gezondheid en Genoeg Geld voor iedereen! Treutel

Emmaus in Maarssen. Het thema van het weekend zal zijn: ‘Thuis komen’ Het is prettig voor een mens dat hij ergens thuis kan komen. Dat hij een plek of een persoon heeft waar hij zichzelf kan zijn en tot rust kan komen. Wat zorgt ervoor dat je je thuis voelt? Wat is jouw thuis en hoe heb je die gevonden of ben je er nog naar op zoek? Vanwege subsidie zijn de kosten van het weekend zeer laag: € 50,- p.p. Dit bedrag is inclusief overnachting, maaltijden en programma. Voor vervoer dien je zelf te zorgen. Zijn de financiën een probleem, overleg dan met de organisatie. Deze probeert dan een oplossing te vinden. Na opgave zul je meer informatie ontvangen en een overzicht van spullen die je mee dient te nemen. Wil je graag het kloosterweekend meemaken of wil je meer informatie, dan kun je altijd terecht bij jongerenwerker Hao Tran. Opgave kan tot 12 oktober. Meld je snel aan want er is slechts plaats voor 16 personen. Hao Tran Tel.: 06-16842077 E-mail: tran@aartsbisdom.nl.

Marialof Is verplaatst van 2 naar 30 Oktober!

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

Weekbericht st jorisparochie no 2350 25e zondag door het jaar c 2013 editie georgiusbasiliek  
Weekbericht st jorisparochie no 2350 25e zondag door het jaar c 2013 editie georgiusbasiliek  
Advertisement