Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering 2347

WEEKBERICHT ST.GEORGIUSBASILIEK Week II 31 augustus t/m 8 September

22E ZONDAG DOOR HET JAAR C 2013 INTERESSANTE INFORMATIE: > Onze O n ze Engel En ge lzegt ze gt.!?.! ? > Gereserveerde plaatsen > H Gregorius de Grote > 11e Willibrordprocessie 8 sept > MIVA collecte

1 Sept. 9:30 Eucharistieviering Georgiuskoor ( ned ) In deze eucharistieviering bidden we voor al onze parochianen, dat ze Gods bijstand mogen ervaren in hun leven. We denken daarbij speciaal aan de gebedsintenties die in de afgelopen dagen werden geschreven in het intentieboek Ook willen wij bidden voor de zieken en voor hen die verdriet met zich meedragen. Heer, wil hen tot troost en steun zijn.

  

Gedenk in uw liefdevolle barmhartigheid ook, Gerard Oldenkotte Rie van Herpt—Kiezebrink Gerda Kroeze - Staal, Jan Rohof, Harry Loman en Frans de Vries die in de afgelopen tijd zijn overleden. Jaargedachtenis Truus Hobert—Rikhof zus Henriette overleden vader. Misintenties ouders Marsman Dute, Rie Tiehuis Duchateau Overleden fam. Ter Beek., Johannes Mulder, Benny Lowik, Fam . Oomes—Vogt .

VIERINGEN St Georgiusbasiliek. Woensdag Vrijdag Zondag

MIVA collecte 2013: Help de kinderen in Brazilië

4 Sept 9.00 uur: Eucharistieviering 19:00 Vespers 6 Sept 8.45 uur: Lauden 9:00 Eucharistieviering 8 Sept 9:30 uur: Eucharistieviering Georgiuskoor (ned) Misintenties ouders Marsman Dute, Rie Tiehuis Duchateau Overleden ouders Goossens - op den Akker Riek Deuling - Oosterbaan.

VIERINGEN ST. JOZEFKERK

Zaterdag Dinsdag

31 3

Zaterdag

7

Aug 19.00 uur: eucharistieviering Jozefkoor (lat/Ned) Sept 19.00 uur: eucharistieviering in de dagkapel [H Gregorius de Grote, paus en kerkleraar ] Sept 19:00 uur eucharistieviering Herenkoor ( lat / Greg)

VIERINGEN ST. PAULUSKERK. 1 Sept 11.00 uur: Eucharistieviering Pauluskoor (ned) Op deze zondag vindt de MIVA-collecte Zondag Donderdag 5 Sept 19.00 uur: Eucharistieviering Dagkapel plaats in de katholieke kerken. Dit jaar Zondag 8 Sept 11:00 uur Eucharistieviering samenzang (lat/ned) gaat de opbrengst van de collecte naar vervoersmiddelen voor moeder & kind projecten voor de armen in Brazilië. Zij  Agenda Pastorie hebben onze steun heel hard nodig. Maandag 2 Sept 12:00 uur lunch overleg bezoekers groepen Tijdens de MIVA collecte staat het werk Maandag 2 Sept 19:00 uur Vrijwilligers avond bezin. en ontmoetingsdag van Zuster Maria Lijnen en Pater Chris- Dinsdag 3 Sept 19:00 uur Zonnebloem brunch tiano Joosten centraal. Zuster Maria Donderdag 5 Sept 19:30 uur Repetitie Georgiusbasiliek koor Lijnen heeft in Bayeux een centrum opgericht voor kinderen uit arme wijken. Met onderwijs, sport, muziek en kunst voorkomt ze dat deze kinderen op straat Graag willen wij u attenderen op de mogelijkheid om dit jaar weer mee op bedevaart te gaan naar Tienray. Op Zaterdag 5 oktober a.s. belanden, tussen de drugsbendes en het geweld. Pater Cristiano Joosten zet We vertrekken om 7.45 uur vanaf de St.-Jozefkerk aan zich in Campina Grande met het Kinder- de St. Josephstraat.. pastoraat in voor moeders en kinderen En we verwachten om ± 18.00 uur weer in Almelo te zijn. De kosten van deze bedevaart bedragen € 29,00 p.p. incl. lunch en koffie/thee. in een arme plattelandsstreek. Beiden Dit wordt afgerekend in de bus. hebben MIVA gevraagd om een auto. Voor inlichtingen en opgave kunt u terecht bij: dhr. E.J. Timmermans tel.: 06-44151414 dhr. H. Kienhuis tel.: 06-15462079


WEEKBERICHT Gereserveerde plaatsen Wijsheid van Jezus Sirach 3,17-18.20.28-29 Lucas 14,1.7-14

Het is duidelijk dat Christus in dit evangelie druk bezig is met het doorprikken van ballonnetjes. En telkens geeft dat een flinke knal! Dit tafereel zal zich wel afgespeeld hebben in een zogenaamd betere buurt. Zo'n buurt waarvan je zegt, als je langs die villa's loopt en de neiging krijgt naar binnen te kijken: ‘Heer ik ben niet waardig...'. Zo'n buurt waar ze spreken over een souterrain als ze gewoon de kelder bedoelen. Waar ze spreken over het transcendentale-zijn, als ze gewoon Onze Lieve Heer bedoelen. Welnu in zo'n buurt is het gebeurd. Wij kunnen ons die buurt wel voorstellen: het is de buurt waar wij zelf wonen. En die opgeblazen lefgozers zijn wij vaak zelf. Gek is dat toch: dat wij altijd maar proberen ons flinker voor te doen dan we zijn. Wij missen de eenvoud. Het is allemaal zo opgeblazen. Je doet er goed aan als je iemand een brief stuurt hem of haar te adresseren met een titel die net iets hoger is dan hij of zij heeft. Dus aan zusters schrijf je: weleerwaarde zuster, hoewel zij alleen eerwaarde is. Aan heren kun je het beste schrijven: zeer geachte heer, hoewel ze alleen maar geachte heer zijn. En hetzelfde geldt voor dames. In een cursus ‘vergadertechniek' word je geleerd, wil je een vergadering goed leiden, alle aanwezigen stuk voor stuk welkom te heten, en erbij te zeggen dat je het zo bijzonder op prijs stelt dat ze ondanks hun drukke werkzaamheden tijd

Pagina 2 hebben weten vrij te maken voor deze bijeenkomst. En als je dit nu maar doet, dan heb je iedereen op je hand! Ook al meen je er niets van. Allemaal ballonnetjes, boordevol lucht. Dat blijkt dan ook wel als ze doorgeprikt worden. En Jezus is daar sterk in. Hij doorziet het. Hij zegt: als je ergens uitgenodigd wordt, neem dan niet de voornaamste plaats in. Het is duidelijk dat Jezus hier geen tips geeft voor wellevendheid. Alleen al het woord ‘bruiloft' moet ons aan het denken zetten. Bruiloft betekent bij Jezus altijd: zijn rijk, het Godsrijk, die stad zonder dood. En de zin: ‘Sta uw plaats af', komt dan wel erg hard aan. Er zijn blijkbaar gereserveerde plaatsen. En zij die menen recht op een eerste plaats te hebben, worden resoluut teruggewezen. Voor wie zijn die gereserveerde plaatsen dan wel? Voor de eenvoudige mensen. Jezus noemt de armen, gebrekkigen, kreupelen en blinden. Laten we ons hierin niet vergissen. Dit zijn niet in eerste instantie mensen met een organische afwijking, maar mensen die zich gebrekkig voelen, die het niet meer zien zitten, die niet verder kunnen. Het zijn dus mensen die zichzelf doorhebben. Die doorhebben dat ze gebrekkig zijn, arm, kreupel en blind. En Jezus heeft dit niet van een vreemde, zijn moeder dacht al net zo. Die zag de tronen van de machtigen in elkaar duikelen, omdat de pootjes ervan doorgezaagd waren. Die zag dat God alle eigenwaan ontmaskerde, en dat Hij rijken liet gaan met lege handen. Wat wij ons nu moeten afvragen is: wat zegt Jezus tegen ons? Vriend ga hogerop? of: Sta uw plaats af. In het ene geval mogen wij hogerop. In het andere geval gaan we naar het souterrain, dat wil zeggen: dan kelderen we.

H Gregorius de Grote, paus en kerkleraar

Gelovig op weg zijn’: 11de Willibrordprocessie

Gregorius werd omstreeks 540 in Rome geboren. Reeds vroeg kwam hij in de Romeinse magistratuur en werd stadsperfect. Later trad hij in het klooster en werd diaken gewijd. Gedurende enige tijd was hij ook pauselijk gezant te Constantinopel. Op 3 september 590 werd hij in de pauselijke waardigheid verheven. In zijn bestuur, in zijn zorg voor de armen en voor de verbreiding en bevestiging van het geloof toonde hij zich een ware herder. Veel schreef hij over het christelijk leven en andere theologische onderwerpen. Gregorius was zeer onder de indruk van de Regula Benedicti (Regel van Benedictus). Hij schreef een biografie over Benedictus van Nursia als tweede boek van zijn Dialogen, waardoor het Benedictijnse kloosterdom nog populairder werd. Zijn Dialogen was zo populair dat het naar verschillende talen werd vertaald, met het resultaat dat Gregorius in het Oosten bekend kwam te staan als Gregorius de Dialogist. Hij was een aanhanger van de ideeën van Augustinus van Hippo. Hij stierf op 12 maart 604.

Voor de elfde keer trekt zondag 8 september de jaarlijkse Willibrordprocessie door de binnenstad van Utrecht. De Willibrordprocessie is een belangrijk moment voor ons Aartsbisdom Utrecht, zeker in dit Jaar van het Geloof. Ons geloof in Jezus Christus Het zal goed zijn als uit alle hoeken van ons Aartsbisdom Utrecht mensen zich aansluiten om deze middag het feest te vieren van Gods Woord in ons. Verbonden met Christus, met elkaar en met de opvolger van St. Willibrord willen wij onder Gods zegen ons leven leggen in Gods hand. Programma: 15.30 uur: aanvang gebedsviering St. Willibrorduskerk, Minrebroedersstraat 21.15.50 uur: opstellen Processie met schrijn bij het St. Willibrordbeeld op Janskerkhof. 16.00 uur: start processie. 16:50 uur pontificale versper viering. St. Catharinakathedraal Na afloop zijn de aanwezigen uitgenodigd voor een hapje en een drankje om de dag af te sluiten in het St. Bonifaciushuis op de Nieuwe Gracht 61 (achter de kathedraal, de voormalige pastorie).

Onze Engel zegt .!? Als je van tafel opstaat zonder een kleine versterving te hebben gedaan, heb je gegeten als een heiden.

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

Weekbericht st jorisparochie no 2347 22e zondag door het jaar c 2013 editie georgiusbasiliek  
Weekbericht st jorisparochie no 2347 22e zondag door het jaar c 2013 editie georgiusbasiliek  
Advertisement