Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering 2340

WEEKBERICHT ST.GEORGIUSBASILIEK Week II 6

t/m 14 Juli

14E ZONDAG DOOR HET JAAR C 2013 INTERESSANTE INFORMATIE: > Onze O n ze Engel En ge lzegt ze gt.!?.! ? > Me t ve rt rou we n o p re i s  WJD Rio 14 t/m 30 juli  Handtekeningen actie 1 van ons

7 Juli 9:30 Eucharistieviering Georgius Koor (lat/ned) In deze eucharistieviering bidden we voor al onze parochianen, dat ze Gods bijstand mogen ervaren in hun leven. We denken daarbij speciaal aan de gebedsintenties die in de afgelopen dagen werden geschreven in het intentieboek. Ook willen wij bidden voor de zieken en voor hen die verdriet met zich meedragen. Heer, wil hen tot troost en steun zijn.

 Kunst vraag en aanbod. > Willibrordplaquette

Gedenk in uw liefdevolle barmhartigheid ook Corrie Zwiers de Vries, Riek Resink—Nijenhuis, Lenie Harms -Hoffard Gerard Oldenkotte Rie van Herpt— Kiezebrink die in de afgelopen tijd zijn overleden.

Misintenties ouders Marsman Dute, Rie Tiehuis Duchateau, Johannes Mulder, Overl fam ter Beek, Overleden ouders Goossens op den Akker

VIERINGEN St Georgiusbasiliek. Woensdag Vrijdag Zondag Komende zomer vinden in Rio de Janeiro de Wereldjongerendagen (WJD) plaats. Dit is het grootste jongerenevenement ter wereld. in samenwerking met Jong Katholiek (de landelijke jongerenafdeling) en touroperator VNB organiseren de Nederlandse bisdommen vier reizen naar de Wereldjongerendagen (WJD) die deze zomer plaatsvinden in Rio de Janeiro. Ruim 60 jongeren uit het Aartsbisdom Utrecht nemen hieraan deel. 40 van hen gaan mee met de reis ‘(Be)Leef je geloof!’ die mede door het Aartsbisdom Utrecht wordt georganiseerd. De rest van de Utrechtse deelnemers sluit zich aan bij de andere bisdomreizen (‘Hart en handen’, variant Campo Belo en variant Almenara) en de reizen van de ordes en congregaties (Broeders van St. Jan, Fraters van Tilburg en Opus Dei) Rio de Janeiro In Rio komen alle Nederlandse deelnemers samen en wordt er gedurende drie ochtenden een programma georganiseerd met catechese, geloofsgesprek en een Eucharistieviering. Dit alles in het Nederlands. In de middagen en avonden neemt men deel aan het Jongerenfestival met muziek, theater, discussie en nog veel meer, verspreid over locaties in de stad. Traditionele hoogtepunten zijn de verwelkoming van de Paus op het strand van Rio, de grote avondwake op zaterdagavond onder de sterrenhemel en op zondag de indrukwekkende slotviering. Ook de kruisweg, die door de sloppenwijken van Rio zal gaan, wordt dit jaar heel speciaal.

10 Juli 9.00 uur: Eucharistieviering 19:00 Vespers 12 Juli 8.45 uur: Lauden 9:00 Eucharistieviering 14 Juli 9.30 uur: Georgiuskoor (ned) Misintenties ouders Marsman Dute, Rie Tiehuis Duchateau

VIERINGEN ST. JOZEFKERK

Dinsdag

9

Zaterdag

13

juli 19.00uur: eucharistieviering in de dagkapel [ HH martelaren van Gorcum ] juli 19.00uur: eucharistieviering Jozefkoor (Ned) [ H Henricus ]

VIERINGEN ST. PAULUSKERK. Zondag 7 Juli 11.00 uur: Eucharistieviering Pauluskoor (ned) Donderdag 11 Juli 19:00uur: Eucharistieviering Dagkapel [ H Benedictus abt patroon van Europa ] Zondag 14 Juli 11:00 uur: Eucharistieviering Samenzang (ned)

Agenda Pastorie. Maandag 8 Juli 9:00 uur: Sjorscreagroep Dinsdag 9 Juli 14:00 uur: Biddende moeders Donderdag 11 Juli 10:00 uur: Redactie vergadering Noorderlicht

Presentatie 1e encycliek Paus Franciscus 5 juli

Europees burgerinitiatief Eén van ons Nederlandse Bisschoppenconferentie steunt Europees burgerinitiatief Het Europees burgerinitiatief Eén van ons dat opkomt voor de bescherming van het menselijk leven vanaf de conceptie, heeft laten weten dat op dinsdag 4 juni de 19.500ste Nederlandse steunbetuiging werd geregistreerd. Daarmee behoort Nederland bij de zeven landen die het minimum aantal steunbetuigingen reeds hebben ingezameld.“Eén van ons” is een van de eerste geregistreerde burgerinitiatieven in de Europese Unie. Het doel van het initiatief is in belangrijke mate de bescherming te bevorderen van het menselijk leven vanaf de conceptie in Europa – binnen de mogelijkheden van de bevoegdheden van de EU. Men wil voor 1 november 1 miljoen handtekeningen verzamelen ga naar www.oneofus.eu


Pagina 2

WEEKBERICHT Met vertrouwen op reis Jesaja 66,10-14c Lucas 10,1-12.17-20 (of: Lucas 10,1-9) In de krant stond een alleraardigst artikel over vakantievieren en bagage meenemen. Het lijkt er op dat 'op vakantie gaan' big business is voor verzekeraars. Ongevallen, diefstal, ziekte, wanprestatie, alles kunnen we verzekeren. En als het dan wat tegenvalt met die zonovergoten landschappen, die stille stranden of rustieke dorpjes, dan kunnen we klagen en procederen, want we kregen immers geen waar voor ons geld. Durven we ook zonder die ingebouwde zekerheden op reis te gaan? Ga eens op stap op de bonnefooi, zoek zelf naar een camping of restaurant. Tegenvallers kunnen een geweldige leerschool zijn, als je ze op niemand anders kunt verhalen. Kun je een mooi plan loslaten, kun je improviseren, kun je er het beste van maken en vooral je goede humeur bewaren? Wat dragen we allemaal niet mee op onze levensreis, waardoor we moeilijk kunnen bewegen en voortgang maken. Materiële dingen, waaraan we zo gehecht zijn. Maar vaak ook de geestelijke bagage in de vorm van nare herinneringen, vooroordelen, teleurstellingen en angsten, leerstellingen en dogma's: zo hoort het en niet anders; verwijten, valse hoop, onuitgesproken verdriet. Al die gedachten en gevoelens maken het ons moeilijk om ontspannen te genieten en te leven.

Kunst vraag en aanbod Het Aartsbisdom Utrecht wordt regelmatig benaderd door parochies met de vraag of het hen kan helpen aan bepaalde ‘kerkelijke voorwerpen’: liturgisch vaatwerk, kerkbanken, heiligenbeelden, liturgische kleding enzovoorts. Er zijn echter ook parochies die dergelijke objecten willen verkopen, ter ruiling aanbieden of zelfs weggeven, bijvoorbeeld vanwege kerksluiting. pagina is in het leven geroepen om vraag en aanD eze bod op elkaar af te stemmen. Hiermee wil het aartsbisdom het contact tussen de parochies faciliteren. Het bisdom speelt zelf dus geen rol in het aangaan, onderhouden of afsluiten van contacten. Het bisdom is niet verantwoordelijk voor de actualiteit van de vermelde vragen en aanbiedingen: hiervoor is het immers afhankelijk van door de parochies verstrekte informatie. Parochies kunnen vragen, aanbiedingen en mutaties mailen naar redactie@aartsbisdom.nl (klik hier voor de voorwaarden waaraan e.e.a. moet voldoen).

Onze Engel zegt .!? Niet vergeten: Hij die het minst nodig heeft, heeft het meest. Schep je geen behoeften.

Onze spontaniteit verdwijnt achter zorgelijkheid. Onze vreugde wordt bedolven onder ergernis. Waarvoor kies je? Blijven zitten waar je zit met al die koffers vol verleden of op stap naar de toekomst. Naar de verte met nieuwe ontmoetingen en kansen. 'U hebt goed praten, het is gemakkelijker gezegd dan gedaan.' Misschien is Jezus wel erg radicaal als Hij zegt: 'geen beurs, geen koffer, geen schoenen.' Maar de strekking is duidelijk. Maak je niet tot mikpunt van roof en jaloezie, maar kies voor de ontmoeting. En precies in die ontmoeting mag je wellicht een nieuw mens worden, opnieuw beginnen. Elke ontmoeting in den vreemde is als een geboorte. Vertrouw er maar op dat het je goed gaat, als je vrede uitstraalt, als je de zieken geneest en zodoende Iaat zien wat bedoeld is met het Rijk van God: een nieuwe wereld, waar mensen elkaar nodig hebben, waarin mensen van betekenis zijn voor elkaar. Vertrouwen in plaats van verzekeringen. Aanbod in plaats van recht, zelf doen in plaats van blijven zitten waar je zit. Hoe dat kan weet ik ook niet precies. Onze samenleving is duur en te ingewikkeld geworden. Zoals de waard is zo vertrouwd hij zijn gasten. Een goede, vertrouwvolle waard zijn, met open armen en een gastvrij huis, zou niemand van ons misstaan. En, eerlijk is eerlijk, we verlangen er allemaal naar Jezus leert zijn leerlingen te vertrouwen op mensen en na tegenvallers, nieuw kansen te verwachten. En het werkt. Ze komen dol enthousiast terug. Ze zijn niets tekort gekomen en de duivel is overwonnen. En die duivel heet ook: angst om tekort te komen, om controle te verliezen en niet alles in de hand te hebben. Verheug je, dat je zo geroepen bent tot echt en diep geluk. Of: dat je naam staat opgetekend in de hemel.

Willibrordplaquette De Willibrordplaquette is de bisdommelijke onderscheiding van het Aartsbisdom Utrecht. De Aartsbisschop van Utrecht eert met deze onderscheiding die gelovigen in het bisdom, die betekenisvolle, meer dan gewone verdiensten hebben verricht voor de kerkgemeenschap ter plaatse. Zij is bestemd voor vrijwilligers en voor nietpastoraal personeel in dienst van parochies en bisdom met een langdurige inzet (5 jaar of meer) in belangrijke functies binnen de kerkgemeenschap. De beargumenteerde schriftelijke voordracht dient plaats te vinden via de kanselarij van het Aartsbisdom Utrecht.

ZOMERTIJD In de maanden juli en augustus is de pastorie geopend op  Maandag  Woensdag en  Vrijdag van 9 tot 12 uur.

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

Weekbericht st jorisparochie no 2340 14e zondag door het jaar c 2013 editie georgiusbasiliek