Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering 2338

WEEKBERICHT ST.GEORGIUSBASILIEK Week IV 22

t/m 30 Juni

12E ZONDAG DOOR HET JAAR C 2013

 St Jozef in Eucharistisch gebed

23 Juni 9:30 Eucharistieviering The Lord’s Choir Wij vragen Gods zegen voor allen die deel uitmaken van onze parochie en bidden in bijzonder om verhoren van de gebed intenties die zijn geschreven in het intentieboek.Ons gebed wordt gevraagd voor de zieken van onze gemeenschap, vooral voor de ernstige en langdurige zieken en voor allen die het moeilijk hebben. En we vragen bijzonder om kracht en verlichting voor hen die kort geleden het sacrament van de ziekenzalving ontvingen.

 The Catholic Students Enschede

INTERESSANTE INFORMATIE: > Onze O n ze Engel En ge lzegt ze gt.!?.! ? > Ti p s o m Je K ru i s o p t e n e me n

 Ga mee op Zomerkamp. > Feest van de H Jozefmaria 26 jun

Gedenk in uw liefdevolle barmhartigheid ook Corrie Zwiers de Vries, Riek Resink—Nijenhuis, Lenie Harms -Hoffard Gerard Oldenkotte die in de afgelopen tijd zijn overleden. Misintenties ouders Marsman Dute, Rie Tiehuis Duchateau en Overl. Fam ter Beek.

VIERINGEN St Georgiusbasiliek. Woensdag Vrijdag Zondag

 St Jozef in eucharistische gebeden Paus Franciscus heeft op 1 mei, de gedachtenis van Sint Jozef de arbeider, besloten om Jozef op te nemen in de eucharistische gebeden II, III en IV. Benedictus XVI De toevoeging van Jozef was al onder paus Benedictus XVI, wiens naamheilige Jozef is, voorbereid en is volgens de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Sacramenten ingegeven door de grote verering die Jozef onder de gelovigen ondervindt. Vertalingen De zalige paus Johannes XXIII besloot in 1962 Jozef op te nemen in de Romeinse Canon. De Latijnse versie van de nieuwe gebeden is inmiddels vastgesteld. Voor de grotere wereldtalen zal het Vaticaan vertalingen beschikbaar stellen. Aannemelijk is dat de formule, in bijvoorbeeld versie III van het gebed, zal luiden “samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder van God en met Sint Jozef, haar bruidegom; samen met uw apostelen en martelaren.”

26 28

Juni 9.00 uur: Eucharistieviering [H Jozefmaria Priester] Juni 8.45 uur: Lauden 9:00 Eucharistieviering [ H Ireneüs bisschop en martelaar] 30 Juni 9.30 uur: Georgiuskoor Misintenties ouders Marsman Dute, Rie Tiehuis Duchateau ouders ter Beek.– Lubbers, Herman van der Aa, Lambert Wiltink en echtgenote, Anna Elsensohn en ouders

VIERINGEN ST. JOZEFKERK

Zaterdag Zondag Dinsdag Zaterdag

22 23 25 29

juni 19.00uur: eucharistieviering Jozefkoor ( lat/ned) juni 11.30uur: Kleuter en Kinderkerk in het Saam juni 19.00uur: eucharistieviering in de dagkapel juni 19.00uur: Vormsel viering mmv The Lord’s Choir

VIERINGEN ST. PAULUSKERK. Zondag 23 Juni 11.00 uur: Eucharistieviering Samenzang (ned) Donderdag 27 Juni 15:00uur: Eucharistieviering Hoog Schuilenburg [ H Cyrillus van Alexandrië bisschop en kerkleraar] Zondag 30 Juni 11:00 uur: Eucharistieviering Pauluskoor

Agenda Pastorie. Woensdag 26 Juni 20:00 uur: Biddende Vaders. Donderdag 27 Juni 19:30 uur: Repetitie Georgiuskoor Donderdag 27 Juni 19:45 uur: Parochie bestuur

About Ariëns Catholic Students Enschede Wij zijn studenten die elkaar hebben leren kennen op de Universiteit Twente in Enschede. Wij zijn elkaar blijven ontmoeten om samen ons geloof te beleven. RKS Ariëns is een plek, gesteund op het katholieke geloof, waar Nederlandse en internationale studenten en jonge academici samenkomen en vriendschappen opbouwen. De katholieke studentengroep bestaat al meerdere jaren in verschillende vorm en sinds 2008 als RKS Ariëns. Momenteel komen we wekelijks bij elkaar om het katholieke geloof te verkennen. Daarnaast doen we regelmatig verschillende activiteiten, zoals het bezoeken van mooie inspirerende plaatsen in de omgeving of het uitnodigen van een bijzondere spreker. Verder verwijzen wij steeds naar de katholieke Kerk zoals zij hier leeft, met een nieuwsbrief vol interessant katholiek nieuws van de campusomgeving. Samen ontdekken en ervaren we het geloof, en bezinnen we ons over plaats en betekenis in de samenleving. Wij vormen een netwerk van katholieke studenten die je graag wegwijs maken in Katholiek Enschede. Kortom: RKS Ariëns: Ontmoet & Ontdek, Ervaar het Samen. Wie nader wil kennismaken, moedigen we van harte aan contact op te nemen via: rksariens@gmail.com Web site http://ariens.utwente.nl/


Pagina 2

WEEKBERICHT Wat betekent dat: je kruis opnemen? Zacharia 12,10-11 Lucas 9,18-24 "Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen." Wat bedoelt Jezus met dit woord aan zijn apostelen? Dit woord van Jezus is een bron van misverstand geworden. Als ik u zou vragen: ‘het kruis dragen' wat betekent dat? Zou u mij dan niet antwoorden: je moet al het lijden dat je overkomt geduldig weten te dragen. In onze taal vinden wij veel uitdrukkingen die de woorden van Jezus verkeerd uitleggen. Zo bijvoorbeeld: ‘elk huisje heeft zijn kruisje,' ‘een zwaar kruis dragen', of ‘niet klagen maar dragen, en, God bidden om kracht'. Als we spreken over ‘kruis dragen' denken we dan niet allereerst aan het kruis dat wij zelf moeten dragen? Het is heel zeker dat Jezus met dat ‘kruis' niet of zeker niet alleen je eigen leed bedoelde. Jezus droeg namelijk niet zijn eigen kruis, Hij droeg het kruis en de last van de hele wereld. Jezus droeg het leed van anderen en als wij Hem willen volgen zullen wij ook, zoals Hij, de kwalen en het leed van anderen op onze schouders moeten dragen. Paulus zegt ons dit zeer duidelijk: "Draagt elkanders lasten." De woorden van Jezus ‘het kruis opnemen en Hem volgen' betekenen heel wat meer dan geduld en berusting in eigen lijden. Aan het kruis dat je medemens te dragen heeft, aan het

Ga mee op Zomerkamp Het bisdom organiseert ieder jaar drie tot vier kampen: een kinderkamp, twee tienerkampen en in de jaren waarin er geen internationale Wereldjongerendagen worden gehouden, ook een jongerentocht. - Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar* is er het kinderkamp: klik hier - Voor tieners van 12 t/m 15 jaar** zijn er twee tienerkampen: klik hier - Voor jongeren van 16 tot 30 jaar is er een jongerentocht: klik hier Klik hier om je aan te melden * Je zit op de basisschool tijdens het aanmelden ** Je zit op de middelbare school tijdens het aanmelden Klik hier voor een YouTube-filmpje over het tienerkamp

Onze Engel zegt .!? Als je je werkelijk “overgeeft” aan God, zal geen moeilijkheid je optimisme kunnen schokken.

leed dat hem treft mag je niet achteloos voorbijgaan. Bij het oordeel zal niet alleen het kwaad dat wij gedaan hebben onder de loep genomen worden, maar vooral het goede dat wij nagelaten hebben, het kruis van anderen dat we niet verlicht of overgenomen hebben. "Ik was hongerig ... ik had geen kleren ... ik was gevangen..." En we weten hoe dit verhaal verder gaat. Jezus roept ons op om Hem te volgen, ook wanneer je christen zijn een moeilijke dienst aan je medemens vraagt, als dat inspanningen en pijn van je vraagt. Jezus spreekt eerst van zelfverloochening en dan pas van kruis dragen. Zonder zelfverloochening ten bate van de anderen heeft het kruis geen zin. Als we dat begrijpen zien we in hoe ieder op een eigen manier het kruis van de Heer kan helpen dragen: mensen die van hun klein pensioentje nog wat opzij kunnen leggen voor de hongerigen in de derde wereld; een meisje dat haar weekend opoffert om in een zieken- of bejaardenhuis te helpen; jongens die tijdens hun vakantie willen meebouwen in de voormalige Oostbloklanden. Een arme Braziliaanse boer vertelde: "Ik was bonen aan ‘t planten en ik zag dat het land van mijn buurman er onbezaaid bijlag; hij had geen zaaigoed en geen geld om er te kopen. Toen heb ik mijn zaaigoed met hem gedeeld, alhoewel ik zelf ook geen geld had om nieuw zaaigoed te kopen." Mensen die het kruis dragen achter Jezus geloven dat onze geschiedenis geen onheilsgeschiedenis hoeft te blijven. Ze zetten hun eigen schouders onder die van de kleinen en de zwakken om hun lasten te helpen dragen. Jezus heeft nooit gezegd dat wij het kruis moeten zoeken. Het komt op ons af in de nood van de mensen en, willen wij zijn volgelingen zijn, dan moeten wij dat kruis op ons nemen. Jose María Escrivá de Balaguer y Albas (Barbastro, 9 januari 1902 - Rome, 26 juni 1975) was een in 2002 heiligverklaarde Spaanse priester en stichter van het Opus Dei. Hij Ontdekte / bedacht dat je GEEN Priester of kloosterling hoefde te worden om Heilig te worden verklaard. Dat is nu ook mogelijk voor Arbeiders en echtparen. Het Vaticaan heeft maar 3 decennia nodig gehad Om deze zienswijze op te nemen in het kerkrecht. In het Nederlandse taalgebied wordt deze heilige 'Jozefmaria' genoemd. Escrivá werd op 9 januari 1902 geboren in Barbastro, een dorp in het noorden van Spanje. Hij was de tweede van zes kinderen uit een zeer katholiek gezin. In 1918 kwam de jonge Escrivá tot de overtuiging dat God hem iets vroeg, zonder te weten wat dat was. Hij begreep dat hij zichzelf volledig aan God moest geven en priester moest worden. Naast zijn priesteropleiding studeerde hij rechten aan de universiteit van Zaragoza. Hij werd in 1925 priester gewijd. In 1927 verhuisde hij naar Madrid om er te promoveren in het burgerlijk recht. Tegelijk verrichtte hij er priesterlijk werk onder armen, zieken en kinderen. Dit werk breidde hij uit onder studenten, kunstenaars, arbeiders en intellectuelen. Op woe 26 juni is een H. Mis in de Lambertus basiliek die om 19.00 wordt gevierd Daarna is een receptie in het Hampshire City Hotel

ZOMERTIJD In de maanden juni en augustus is de pastorie geopend op  Maandag  Woensdag en  Vrijdag van 9 tot 12 uur.

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

Weekbericht st jorisparochie no 2338 12e zondag door het jaar c 2013 editie georgiusbasiliek  
Weekbericht st jorisparochie no 2338 12e zondag door het jaar c 2013 editie georgiusbasiliek  
Advertisement