Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering 2323

WEEKBERICHT ST.GEORGIUSBASILIEK Week IV 9 t/m 17 Maart

4E ZONDAG 40 DAGENTI JD JAAR C 2013 INTERESSANTE INFORMATIE: > Onze Engel zegt .!? > Vastenaktie 2013 > Stabat Mater 17 Maart > Is vergeving rechtvaardig? > Matthaus Passion mee zingen?

10 Maart 9:30 Eucharistieviering Georgiuskoor Wij vragen Gods zegen voor allen die deel uitmaken van onze parochie en bidden in bijzonder om verhoren van de gebed intenties die zijn geschreven in het intentieboek. Ons gebed wordt gevraagd voor de zieken van onze gemeenschap, vooral voor de ernstige en langdurige zieken en voor allen die het moeilijk hebben. En we vragen bijzonder om kracht en verlichting voor hen die kort geleden het sacrament van de ziekenzalving ontvingen.

 

Gedenk in uw liefdevolle barmhartigheid ook Herman Smellink, Gerrit Huiskes Gerard Vloedbeld Massimina Talamini - de Sandre, Johan Zonder Theo Poelhekke en Henk Leus die in de afgelopen tijd zijn overleden Misintetie’s .Ouders Marsman Dute, Rie Thiehuis Duchateau

VIERINGEN St Georgiusbasiliek.

Een avond Bach zingen. Concertkoor Sursum Corda nodigt weer uit voor de jaarlijkse Meezingkoralen uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach in de Grote Kerk te Almelo. Op maandag 25 maart zullen onder leiding van dirigent Eric Kotterink en met muzikale begeleiding van Gerard van Kempen de koralen en het slotkoor kort ingestudeerd en gezongen worden. Iedereen die de koralen mee wil zingen is van harte welkom, maar gewoon luisteren kan natuurlijk ook. Aanvang is om 20.00 uur en de afsluiting zal om 22.00 uur zijn. De kerk gaat om 19.30 uur open. Er is muziek aanwezig . De toegang is gratis maar een vrije gift is welkom. Sursum Corda is deze traditie 6 jaar geleden begonnen en mocht in de loop der jaren steeds meer zangers op deze avond verwelkomen. Meer informatie over het gehele programma is te vinden op de website van Sursum Corda: www.sursumcorda-almelo.nl. Meer informatie:Sybille Franken, Secretaris 0546 868802 info@sursumcorda-almelo.nl

Woensdag 13 Mrt: 9:00 uur: Eucharistieviering 19:00 Vespers Vrijdag 15 Mrt: 8:45 uur: Lauden 9:00 Eucharistieviering Zondag 17 Mrt 9.30 uur: Eucharistieviering H Patricius bisschop Misintetie’s .Ouders Marsman Dute, Rie Thiehuis Duchateau. Overleden ouders Goossens op den Akker VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zaterdag 9 Mrt 19.00uur: eucharistieviering Dinsdag 12 Mrt. 19.00uur: eucharistieviering in de dagkapel. Zaterdag 16 Mrt 19.00uur: eucharistieviering Zondagdag 17 Mrt 11.30uur: Gezamelijke viering kinder kleuterkerk VIERINGEN ST. PAULUSKERK. Zondag 10 Mrt: 11:00 uur: Eucharistieviering Lord’s Choir Donderdag 14 Mrt: 19.00 uur: Eucharistieviering dagkapel Zondag 17 Mrt: 11.00 uur: Eucharistieviering

Agenda pastorie Woensdag 13 Mrt: 19:00 uur Cursus geloven nu. Donderdag 14 Mrt: 19:30 uur Repetitie Georgiuskoor.

Vastenaktie 2013 Tienduizenden mensen ontvluchten jaarlijks de schrijnende armoede, de uitzichtloosheid en het geweld in Honduras. Ze gaan op weg naar de Verenigde Staten, hun ‘Beloofde Land’, op zoek naar een toekomst en een menswaardig bestaan. Slechts een paar procent van de migranten bereikt de VS voor een leven als illegale werkkracht. De anderen worden opgepakt en teruggestuurd. Ze komen ontgoocheld, beschadigd, beroofd en gewond terug. Als ze de reis tenminste hebben overleefd. De zusters Scalabrinianas vangen teruggestuurde migranten én hun gezinnen liefdevol op en helpen hen weer op weg. Hun voorvrouw, zuster Valdete, maakt vrijwel dagelijks hartverscheurende situaties mee als ze op het vliegveld teruggestuurde migranten opvangt. Ze wanhoopt echter nooit: “Als ik deze mensen in hun ogen kijk, wil ik hen hoop geven, want ik zie kinderen van God.” In de media worden we regelmatig geconfronteerd met het drugsgeweld in landen als Guatemala, Honduras en Mexico. Minder bekend is dat jaarlijks honderdduizenden mensen de armoede en uitzichtloosheid in hun land achter zich willen laten door uit te wijken naar de Verenigde Staten. Ze willen er voor zichzelf en hun gezin een betere toekomst vinden. Hun ‘American dream’ blijkt in het overgrote deel van de gevallen echter een regelrechte nachtmerrie te zijn. De reis naar de Verenigde Staten is letterlijk levensgevaarlijk: een kwart van de migranten raakt gewond, invalide of overleeft de tocht niet. Velen halen de grens niet. Ze komen berooid terug, verkracht, beroofd, bedrogen, bedreigd... Degenen die het wel halen, lopen grote kans te worden opgepakt en teruggezonden. En dan begint alles weer van vooraf aan. De Vastenaktie wordt dit jaar gehouden voor de zusters Scalabrinianas in Honduras die deze mensen helpen.


Pagina 2

WEEKBERICHT Is vergeving rechtvaardig? Jozua 5,9a.10-12 Lucas 15,1-3.11-32 Van God verwachten wij dat Hij alle mensen gelijk behandelt. Allen zijn immers zijn geliefde kinderen. God moet mensen geven wat hun toekomt. Zo hoort Hij het goede te belonen en het kwaad te bestraffen. Onnodig te zeggen dat wij vaak de indruk hebben dat God dat niet doet. Ziekte, tegenslag en noodlot slaan soms blind toe en treffen mensen die dat zeker niet verdienen, terwijl anderen, die zich om God noch gebod bekommeren, blijkbaar nog altijd 'chance' hebben ook. Die ergernis is zo oud als de Schrift zelf. Denk maar aan Job. De man leefde voorbeeldig, had niets misdaan, en alle rampen kwamen op hem terecht. Hij spande dan ook een rechtsgeding aan tegen een God die zo onrechtvaardig te werk gaat. God blijft soms onder de maat van wat we geredelijk van Hem mogen verwachten. In het verhaal van de verloren zoon gebeurt net het omgekeerde. De jongste zoon is ferm buiten de schreef gegaan en komt er berooid en haveloos uit. Dat is, zo redeneren wij, per slot van rekening zijn verdiende loon. Hij had maar zijn verstand moeten gebruiken. Hij keert beschaamd en berouwvol naar zijn vader terug en wordt daar onverwacht hartelijk en met alle eer ontvangen. Tot grote ergernis van de oudste zoon, die zijn vader altijd

trouw gediend heeft, zich nooit misdroeg, en nog nooit eens een fuif heeft mogen houden. Het hele verhaal vloeit over van medelijden en goedheid vanwege de vader voor zijn jongste zoon. Onze sympathie gaat spontaan uit naar die berouwvolle jongen. Maar wat met de oudste zoon? We kijken liefst niet al te veel naar hem. Misschien omdat we onszelf maar al te goed in hem zouden herkennen! De meesten onder ons gedragen zich niet als die jongste. Wij lijken meer op de oudste. Die komt trouwens met zeer rake argumenten aandragen. Hij heeft de indruk dat hij niet rechtvaardig behandeld wordt. Zijn vader laat zien dat dit niet waar is. Toch blijft de oudste nukkig weigeren om deel te nemen aan het feest. Waarom? Het is gênant om het te zeggen: niet omdat zijn vader onrechtvaardig is, maar omdat hij te goed is. Zolang het over rechtvaardigheid gaat, hebben we vaste grond onder de voeten. We kunnen dan maatstaven hanteren, zoals bijvoorbeeld: loon naar werk, voor iedereen gelijk. Maar vergeving laat zich niet daaraan meten. Vergeving is... niet rechtvaardig. Door het kwaad niet te vergelden, door de schuldige niet zijn ‘verdiende' loon te geven, verstoort ze het evenwicht tussen daad en beloning. We ergeren ons aan God als Hij beneden de maat van de rechtvaardigheid lijkt te blijven. We ergeren ons evenzeer - of misschien nog veel meer - aan Hem als Hij de rechtvaardigheid overtreft, als Hij letterlijk geen maat kent in zijn vergeving. Het is beschamend dat te moeten vaststellen en toegeven. Nochtans zijn we pas dan aan de echte liefde toe, waarvan Paulus zegt dat ze het kwade nooit aanrekent en alles vergeeft.

Stabat Mater van Pergolesi Komende zondagmiddag, 17 maart, doet zich de uitzonderlijke mogelijkheid voor om in Almelo een unieke uitvoering van het zeer beroemde Stabat Mater van G.B. Pergolesi mee te maken. Deze keer niet met koor en orkest, maar heel anders, zeer intiem met twee vrouwen die de stervende Christus bewenen. Twee prachtige, zuivere stemmen, vervlochten in lijden, omlijst met orgel- en celloklanken, weggedragen door de magnifieke akoestiek van de basiliek. En u bent erbij! U beleeft de onsterfelijke muziek van dit meesterwerk mee van dichtbij, zo intiem dat het je diep in je hart raakt! Kom, open je hart en leef mee! Maria Goetze, sopraan, Valeria Boermistrova, mezzosopraan, Taco Feenstra, cello en organist Henk Linker. De aanvang is om 15.30 uur, St. Georgiusbasiliek, Boddenstraat 76 te Almelo. Entree: vrijwillige bijdrage conform toegang voor vergelijkbaar concert. (Kijk ook op www.orgel-mezzo.nl).

Onze Engel zegt .!? Vraag je in de loop van de dag vele malen af : Doe ik op dit ogenblik wat ik behoor te doen?

Huispaaskaarsen

Bestellen aan pastorie € 10,= € 17,50 € 35,= € 45,=

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

Weekbericht st Jorisparochie no 2323 4e zondag van de 40 dagentijd jaar C 2013 editie Georgiusbasil