Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering 2316

WEEKBERICHT ST.GEORGIUSBASILIEK Week I 19 t/m 27 Januari

TWEEDE ZONDAG DOOR H ET JAAR C 2013 INTERESSANTE INFORMATIE: > O n ze En ge l ze gt .! ? > Geduld oefenen > Het beste Kerkkoor in Nederland > Landelijke Parochiedag RKK > Vormelingendag SPIRIT

20 Januari 10:00 Oecumenische viering de Gote Kerk .We bidden voor de geloofsgemeenschappen in Almelo en allen die er deel van uitmaken. Heer, God, doe ons groeien in geloof onderlinge liefde en verhoor de verlangens van hen die gebeden schreven in het intensie boek van onze parochie. en kerkelijke gemeenten. Voor de zieke medeparochianen en gemeente leden vragen we om U helende kracht We bidden ook voor hen die de zieken verzorgen. Geeft dat ze het met liefde en toewijding doen.

Gedenk in uw liefdevolle barmhartigheid ook Tiny Holtkamp - Dijkhuis, Ben Oude Luttikhuis Johannes Aloysius Gierveld, Harrie Wiegman, Willy Ebbing, Els Geurts, Herman Smellink, Gerrit Huiskes Gerard Vloedbeld Massimina Talamini - de Sandre die in de afgelopen tijd zijn overleden Misintenties :Ouders Marsman—Dute, Rie Tiehuis—Duchateau

VIERINGEN St Georgiusbasiliek.

De drie vicarissen van het Aartsbisdom Utrecht nodigen tieners tussen de 11 en 15 jaar oud die bezig zijn met het vormsel of pas gevormd zijn uit voor de vormelingendag, die wordt georganiseerd voor alle vormelingen van het seizoen 2012-2013. Vormselgroepen kunnen tijdens of na de vormselvoorbereiding naar deze vormelingendag komen. Het is een leuke gelegenheid om (nog eens) met de vormselgroep op stap te gaan, andere vormelingen te ontmoeten en een mooie dag te beleven. Elk vicariaat organiseert een vormelingendag. Alle drie de vormelingendagen heten Spirit, wat verwijst naar de Heilige Geest. Ze hebben ook hetzelfde thema: Connected. Spirit Arnhem: zaterdag 13 april in Zutphen (aanmelden: vóór 4 april). Klik hier voor de flyer. Spirit Deventer: zaterdag 20 april in Raalte (aanmelden: vóór 11 april). Klik hier voor de flyer. Spirit Utrecht: zaterdag 25 mei in Amersfoort (aanmelden: vóór 16 mei). Klik hier voor de flyer.

Zondag 20 Jan:10:00 uur Oecumenische viering in de Grote Kerk Woensdag 23 Jan:9:00 uur Eucharistieviering 19:00 uur Vespers Misintentie Uit dankbaarheid Vrijdag 25 Jan:8:45 uur Lauden 9:00 Eucharistieviering Bekering van de heilige apostel Paulus Zaterdag 26 Jan:15:00 uur Eucharistieviering Eugeria Zondag 27 Jan 9.30 uur: Eucharistieviering Georgius koor Misintetie’s Ouders Marsman - Dute, Anna Elsensohn, Herman van der Aa, Ouders ter Beek - Lubbers, Lambert Wiltink en echtgenote, Rie Tiehuis - Duchateau Suze Volkering - Vogelzang. Zondag 27 Jan 17.00 uur: Vesperviering Doopsgezinde kerk VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zaterdag 19 jan. 19.00 uur: eucharistieviering met Jozefkoor ned/lat Zondag 20 jan. 11.30 uur: Kleuter en kinderkerk in ‘t Saam Dinsdag 22 jan. 19.00 uur: eucharistieviering in de dagkapel. Zaterdag 26 jan. GEEN VIERING: HH Timoteüs en Titus Bisschoppen Zondag 27 jan. 10.00 uur: Oecomenische viering met Jozefkoor De SCHELF. VIERINGEN ST. PAULUSKERK. Zondag 20 Jan:11:00 uur: Eucharistieviering samenzang (Ned) Donderdag 24 Jan:19:00 uur: Eucharistieviering dagkapel H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar Zondag 27 Jan:11.00 uur: Eucharistieviering ST Paulusdag Pauluskoor

Agenda pastorie Donderdag 17 Jan: 19:30 uur Repetitie Georgiuskoor.

Het Beste Kerkkoor van Nederland In deze nieuwe uitzendingen reeks van RKK gaat dirigent Wilfred Kemp op zoek naar 18 goede zangstemmen voor het kerkkoor dat hij samenstelt. Een zoektocht langs koren in de zeven bisdommen van Nederland. Per koor wordt een auditie gehouden waarin de beste solist wordt gekozen. In iedere uitzending volgt daarna een reportage met het levensverhaal van één van de zangers. Het kerkkoor van Nederland zal na een aantal repetities uiteindelijk samen optreden in Rome. De redactie is op zoek naar enthousiaste koren die mee willen doen aan de samenstelling van het beste kerkkoor. Koren krijgen vanaf 2 februari de mogelijkheid om zich aan te melden via de website rkk.nl.


WEEKBERICHT Geduld oefenen Jesaja 62,1-5 Johannes 2,1-12

B

ij het wijnwonder in Kana speelt Maria een opvallende rol. Zij komt tussen bij haar Zoon en krijgt een hoogst eigenaardig antwoord. Het loont de moeite daar wat dieper op in te gaan, want er valt wat uit de leren voor ons omgaan met de Heer, met name voor onze manier van bidden. Mensen die in grote nood zijn, smeken God om hulp en durven Hem zelfs om een wonder te vragen. Is dat wel gepast? Waarschijnlijk wel, want in het evangelie blijkt toch immers dat Jezus wonderen kan doen. Waarom zouden we het Hem dan niet mogen vragen? Dat doet Maria nu net niet. Ze spreekt haar Zoon wel aan, maar ze zegt niet: ‘Doe hier eens een wonder en zorg dat er weer wijn op tafel komt.' Ze legt Hem gewoon de nood van de mensen voor: ‘De wijn is op.' Op een bruiloft is dat echt wel een noodsituatie... Maria beveelt niet, ze constateert. Ze zet Jezus niet naar haar hand, ze legt Hem de concrete nood voor. Ze krijgt een zeer onverwacht, zelfs ronduit raadselachtig antwoord: ‘Vrouw, wat heb Ik met jou te maken? Mijn uur is nog niet gekomen.' Niemand weet goed wat dit te betekenen heeft. Het is in ieder geval een feit dat Maria zelf bevraagd wordt over datgene war haar bezielt. Sommige vertalingen

Pagina 2 laten dat goed uitkomen: ‘Vrouw, war is er tussen u en Mij?' Dat is een wezenlijk moment in onze omgang met de Heer. Nooit wordt ons gebed op staande voet verhoord. Eerst confronteert de Heer ons met onszelf. ‘Wat zoek je eigenlijk bij Mij? Wat bezielt je?' Die loutering en uitzuivering wordt niemand bespaard, zelfs Maria niet. Ze kan langdurig, hard en pijnlijk zijn. Wie bidt, moet geduld leren oefenen en eigen verwachtingen opzij kunnen zetten uit respect voor de Heer. Daarom hebben we zo dikwijls de indruk dat bidden niets uithaalt en niet helpt. Het eerste effect van het echte gebed is namelijk dat het ons ertoe dwingt rekening te houden met Gods wil en zijn manier van werken. Die zijn, zoals uit her verdere verloop van het verhaal blijkt, soms heel anders dan wij verwachten. Ook Maria heeft dat gaandeweg moeten leren. Intussen is er bij haar wel iets merkwaardigs aan het gebeuren. Ze zegt tot de dienaren: ‘Wat Hij u ook beveelt, doe het maar.' Het echte bidden maakt een mens meer beschikbaar voor wat God vraagt. In plaats van zich nukkig af te keren omdat hij zijn zin niet krijgt, gaat de biddende mens beseffen dat hij zelf bereid moet zijn om mee te werken met wat God vraagt. Jezus vraagt dan iets heel bizars: ‘Vul zes kruiken met water.' Het lijkt helemaal geen oplossing voor het wijntekort. Maar Hij vraagt aan mensen iets wat zij kunnen doen. Anders kan Hij zijn werk niet doen. Wat daarna gebeurt, ligt uitsluitend in zijn macht. Ten slotte wordt het wonder niet uitgelegd. Dat hoeft ook niet. Zo is dat bij elke gebedsverhoring: we weten niet hoe ze in haar werk gaat. We weten alleen waar ze vandaan komt. Zoals die dienaren in Kana. En dat volstaat Federatie Herent ( B ) Meer preken voor deze zondag op Www.preken.be

RKK naar de parochie die op succesvolle wijze kinderen aan zich weet te binden, zoals door middel van projecten rondom Omroep RKK, die de zendtijd van de R.-K. Kerk in Nederland het Vormsel en de Eerste Communie. Een deskundige jury zal verzorgt, organiseert op zaterdag 26 januari voor de achtste kijken naar de meest vernieuwende en keer de landelijke RKK Parochiedag in het verrassende initiatieven die worden onAKN-gebouw te Hilversum. Thema van dernomen. Een parochie aanmelden voor deze bijeenkomst voor parochiemedewerdeze verkiezing kan via e-mail: parochiekers is geloofsoverdracht aan kinderen. “In dag2013@omroeprkk.nl De RKK Parohet Jaar van het Geloof staan veel parochiedag start met een plenair ochtendprochies meer dan ooit voor de uitdaging om gramma, gepresenteerd door Leo Fijen het geloof op nieuwe wijze door te geven aan kinderen. Want (Hoofd RKK), waarin bekende katholieken aanschuiven om te hoe breng je succesvol het geloof over op kinderen? Die vraag vertellen welke plek het geloof in hun dagelijkse leven inhoudt veel katholieken bezig. En deze uitdaging sluit heel neemt. ‘s Middags volgen diverse workshops over geloofsgoed aan bij het Jaar van het Geloof waarin de paus oproept overdracht aan kinderen. Naast Leo Fijen leveren bekende tot een jaar vol ‘nieuwe evangelisatie’ om de ‘geestelijke RKK-gezichten als Wilfred Kemp en Rolanda Correia een bijverwoestijning’ tegen te gaan. Op de RKK Parochiedag 2013 drage aan deze dag. Dit jaar is er ook een informatiemarkt, die zullen parochianen handvatten worden gegeven om het geloof in de lunchpauze en de koffiepauze bezocht kan worden. ter sprake te brengen bij nieuwe generaties,” zo laat de omroep weten. Net als voorgaande jaren zal op de RKK Parochiedag Radio Maria Via mobiele telefoon de Parochie van het Jaar bekend Te beluisteren via internet op uw mobiele worden gemaakt. Dit jaar zoekt telefoon. te vinden in de onderstaande lijsten met radiostations: http://www.radiomaria.nl/

Landelijke Parochiedag omroep RKK

Onze Engel zegt .!? Als je geen vrede vindt in de gehoorzaamheid, dan is dat omdat je hoogmoedig bent

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

Weekbericht st Jorisparochie no 2316 tweede zondag door het jaar C 2013 editie Georgiusbasiliek  
Weekbericht st Jorisparochie no 2316 tweede zondag door het jaar C 2013 editie Georgiusbasiliek  
Advertisement