Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering 53

WEEKBERICHT ST.JOZEFKERK Week I van de advent 29 Decemer t/m 6 Januari 2013

H FAMILIE IN HET OCTAAF VAN KERSTMIS . INTERESSANTE INFORMATIE: > O n ze En ge l ze gt .! ? > Verliefd op Kerstmis > Ontmoetingsdag nieuwe Katholieken > Gerard Vloedbeld is overleden! > Nog 4 missiekalenders te koop.

VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zaterdag 29 Dec.19.00uur: eucharistieviering met Jozefkoor (ned) Maandag 31 Dec.19.00uur: woord en communieviering met Jozefkoor. Mw. José van den Bosch en werkgroep Misintenties Johanna Albertina Josefina Dijkhuis-Vlaskamp, Antoon en Gerrit Geugies, Overleden fam. Kemperink, Henk en Herman Wesseling, Johannes Albertus en Sophie Blaaupot-Fieten, Opa Tocca Blaaupot, Vera Meijer – Blaaupot, Maria Brugmans, Betsy Spijker – Blaaupot, Frans Horstman , Ouders Reuvers – Meinders, Overl. ouders ten Voorde-Wessels, en Marietje Keinhuis-Oude Kotte. Dinsdag 1 Jan. Nieuwjaarsdag GEEN VIERING Zaterdag 5 Jan.19.00uur: eucharistieviering met Herenkoor (Greg.) Kortgeleden overleden: Riek Alberink- Lamtink; Juan Sanchez Chacon; Geertje Kiewiet; Broer Kokhuis; Esther Snijders- Baars. Henk Maassen van den Brink

Verliefd op Kerstmis tot St Juttemis Voor de 2012e keer hebben wij Kerstmis, gevierd iets dat wetenschappelijk en met verstand NIET te begrijpen is. De geboorte van een kind uit een MAAGD! De Maagd Maria. Via het oor is de Heilige Geest in het lichaam van Maria aan het werkt geweest. En is zij in verwachting geraakt. Maria hoorde de die woorden, overwoog die en gehoorzaamde. Dat is ( is dat?) maar één keer op aarde vertoond.!? Net als Adam verschijnt Jezus uit het niets. Uit niets iets maken is een patent van God zelf dat zij zomaar weg geeft Bij verliefde mensen heeft men een verhoging van het gelukshormoon Oxytocin in het bloed gemeten. Jozef die ook andere dromen krijgt en nachtmerries heeft over de “ontrouw” van Maria moeten toch wel stapel gek op elkaar zijn geweest. De Oxytocine meter is op tilt geslagen!. Wetenschap kan sommige vragen beantwoorden maar niet die vragen die gaan over de “zin” van het leven of over de liefde. Liefde is niet te bewijzen of ergens aan af te meten.

MEDEDELINGEN: -Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek, waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven. Gastvrouwen: Er is op dinsdag en woensdag en vrijdag van 10 tot12.00uur en zaterdag van 9.30 tot 11.00uur een gastvrouw op de pastorie aanwezig. Opbrengsten X Dec. Coll € Plaatsengeld € Hartelijk dank. Gevonden voorwerpen: Gevonden voorwerpen liggen rechts achter in de kerk, daar kunt u ze eventueel ophalen Boodschappenmand: U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie (als de gastdames aanwezig zijn ) boodschappen en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd voor gezinnen die in echte nood verkeren. Hartelijk dank voor uw gift. De weekberichten kunt u ook nalezen op de website kies foto St Jozefkerk daarna >> actueel >> weekbericht Copy E mail weekberichtgeorgus@gmail.com VIERINGEN St Georgiusbasiliek. Zondag 30 Dec:15.30 uur:Muziek en sfeer Op het programma aria's van J.S. Bach en ook orgelwerken van hem, Sweelinck en Balbastre. Thema: "Das alte Jahr vergangen ist". Toegang vrij, vrije gift bij de uitgang. Maandag 31 Dec:19:00 uur Eucharistieviering [ St Silverster ] Dinsdag 1 Jan:10.30 uur Eucharistieviering Georgiuskoor Woensdag 2 Jan: 9:00 uur Eucharistieviering 19:00 Vespers Vrijdag 4 Jan: 8:45 uur Lauden 9:00 Eucharistieviering Zondag 6 Jan: 9.30 uur Eucharistieviering Georgiuskoor (lat/ned)

VIERINGEN ST. PAULUSKERK. Zondag 30 Dec:11:00 uur Eucharistieviering The Lords Choir Donderdag 3 Jan:19:00 uur Eucharistieviering Dagkapel, Zondag 6 Jan:11:00 uur Eucharistieviering Pauluskoor.

Het journaal op 2e kerstdag 2012 vertelt ons dat stress hormoon cortisol; in (grijze) haren is te meten, en zelfs op welk MOMENT dat is geweest. HANDIG! Het subjectieve gevoel van verliefdheid heeft geen relatie met fysieke verschijnselen in het lichaam. Die co relatie doet geen afbreuk aan die subjectieve staat. Beide dimensies bestaan op zich zelf. Dat heeft gevolgen !! Daar gaat het ook om in de dagelijkse praktijk. Het is een twee eenheid. Dat getuigt dit voorbeeld; Toen opa nog een arme student was en door een toeval in het bezit van een voor hem veel te dure brandstofslurpende sportauto – die combinatie is ook niet logischen opa ook nog eens verliefd werd op een… meisje! zag hij haar op een dag weer! Misschien was het weer een toeval? of omdat God dat juist zo wilde. Juist dat meisje!. DE liefde van zijn leven stond langs de snelweg te liften.


Pagina 2

WEEKBERICHT Verliefd op Kerstmis tot St Juttemis (2) Sirach 3,2-6.12-14 Matteüs 2,13-15.19-23 Terwijl hij toevallig langs fietste. Hij kreeg kriebels, bedacht zich geen moment, demarreerde en haalde zijn sportauto een groenmetallic stalen ros waar ook zijn schooldocenten jaloers op waren van stal en bood het meisje een lift aan. Vol humor vertellen opa en oma nu aan hun kleinkinderen de gevolgen van die daad. Overgoot kleinkinderen zullen/ kunnen dit met te veel toevallige waargebeurde feiten verhaal van en verliefde gek t.z.t nooit kunnen of willen geloven? Die vrijheid heeft iedereen.Zo heeft God bij opa en oma ingegrepen, bij Jozef en Maria, ja bij iedereen die vrijwillig voor God getrouwd is en net zoals God vrijwillig beloofd heeft net als God zelf dat telkens weer voor DOET altijd trouw aan elkaar te blijven. Vrijwillig Beloofd is Beloofd. Elk kerkelijkhuwelijk is ++zeker in deze tijden++ telkens net zo een wonder als de geboorte van een kind zelf. God grijpt bij de maagdelijke geboorte in net zoals bij de verrijzenis van Jezus uit zijn graf direct in op de materiële wereld. Geboren zijn uit een Maagd en verrezen uit een graf zijn schrijft Paus Benedictus XVI in zijn 3e boek over Jezus is een SCHANDAAL voor de moderne geest maar een fundamenteel element van ons geloof en een lichtend teken van Hoop. Hoop wat is dat? Hoop brengt en schenkt mensen geloof. Elke Mens verlangt dat God zijn Rijk komt zoals wij bidden in het onze Vader Uw Rijk kome. Een leven in overvloed? Juist omdat het – voor God- NIET gaat om privé “geluk” om de vreugde voor het individu maar om een wereld in de juiste verhoudingen, om een samen houden van God en de Wereld. (Pag 321 Jezus deel1 Paus Benedictus XVI). Geluk voor iedereen evenveel.Agnosten zijn meer gericht op individueel geluk. Zij wachten meer dan 2012 jaar op een wetenschappelijk bewijs dat God bestaat. Christen wachten daar niet op. Zij geloven niet in God omdat dat iemand dat (toevallig) eerst moet

bewijzen. Wetenschap en religie sluiten elkaar niet uit. Het is een twee eenheid. Religie is geen -op grond van wetenschappelijke feiten- intellectueel failliet. Religie en wetenschap sluiten elkaar juist niet uit. Individuele “mensen” doen dat vaak wel. Het Humanist verbond opgericht in 1957 “gelooft alleen in één (GOED) leven vóór de dood? Ike ike ike en de rest kan ….. Niels Bohr atheist! (die religieus denken schadelijk en misleidend vond) ontdekte de samenhang zeg maar de drie eenheid van protonen, elektronen en neutronen in de samenhang van het Atoommodel. Waar uit alles gemaakt kan worden Energie die je toevoegt aan een atoom veranderd materie en komt terug als licht volgens Niels. Hij vond dat God wel over onze gedachten mag heersen maar van de materie (is) afgebleven. @Niels heeft #gespiekt! Machtigen haalt God van zijn troon eenvoudigen brengt hij tot aanzien bijvoorbeeld In de geloofsbelijdenis van Nicea in het jaar 325 staat al:

God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is. Volgens de overlevering zei Niels tegen een studentje tijdens een practicumles ZELF; Denk niet na. Doe gewoon de logische dingen, gebruik je gevoel en je menselijke gereedschap dat je hebt. Je gezonde verstand. en vooral jou liefde Om “mijn” -wetenschappelijke- model te vervolmaken. Die vrijheid heb je. Gebruik niet de al bestaande logica van DAT gevoel zoals vastgelegd in bestaande formules. Je kunt zo niet slimmer zijn als het model waar in je nog denkt. Zo komen we niet verder! Precies juist zo denkt God ook. Steek zelf eens je handen uit de mouwen doe iets! Iets waar u op hoopt. Waar bidt U voor? #ZKGN = Zalig Kerstfeest en Gezegend Nieuwjaar 2013 en vele Zalige jaren daarna. U bent uitgenodigd! om daarvoor samen te bidden en zelf aan te werken Die oude Regel van Benedictus (480- 547) "ora et labora", waarmee het bidden en de -handen-arbeid bedoeld wordt. Haast U wel net zoals sommige Herders die lagen te slapen in het veld die vleugels van vreugde kregen omdat de heiland geboren was, en zij de EERSTEN waren die dat met eigen ogen mochten zien. Waar zijn die Christen tegenwoordig die die haast hebben? Als het gaat om dingen van God. Soms is een droom bedrog. Niet voor St Jozef hij kon zijn dromen heel goed van de werkelijkheid scheiden Treutel

Ontmoetingsdag voor ‘nieuwe katholieken’ ‘Op weg naar het hart van geloven’ is het thema van de diocesane ontmoetingsdag voor ‘nieuwe katholieken’ én voor hen die opname in de katholieke Kerk overwegen. De ontmoetingsdag wordt op 26 januari 2013 georganiseerd op Dijnselburg, Amersfoortseweg 10 te Zeist. Het programma begint om 10.30 uur. Na inleidingen van Rolanda Correia (presentatrice bij omroep RKK en jeugd- en jongerenwerkster bij de Kaapverdische parochie in Rotterdam) en hulpbisschop Th.C.M. Hoogenboom volgt een programma met gespreksronden. Om 15.30 uur wordt de dag afgesloten met een korte Vesperviering. Deze dag is eveneens een impulsdag voor begeleiders van catechumenen o.l.v. Chris ‘t Mannetje. Informatie is verkrijgbaar bij de Diocesane Werkgroep Catechumenaat, p/a Vrijheid 10, 1231 TM Loosdrecht, tel.: 035 5827930. Opgave bij voorkeur per e-mail: catechumenaat@planet.nl

Onze Engel zegt .!? De Moeder van Smarten; als je naar haar kijkt, let dan op haar hart. Zij is Moeder met twee kinderen, die tegenover elkaar staan. Hij…..en jij.

Missie kalenders Als Collectors item De 4 allerlaatste missie kalenders zijn nog verkrijgbaar aan de pastorie

Voor €8,50 Volgend jaar worden de kalenders niet meer uit gegeven

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

Weekbericht 53 St Jozefkerk  

Weekbericht no 53 St Jozef kerk Almelo

Weekbericht 53 St Jozefkerk  

Weekbericht no 53 St Jozef kerk Almelo

Advertisement