Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering

104

WEEKBERICHT ST.JOZEFKERK Week I 28 December t/m 5 Januari.

FEEST VAN DE H FAMIL IE JAAR A 2013 INTERESSANTE INFORMATIE: > O n ze En ge l ze gt .! ? > De plannen van God > Valentijn adientie > Katholiekgezin.nl >C+M+B

VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zaterdag 28 Dec 19.00 uur Eucharistieviering Jozefkoor (ned) Dinsdag 31 Dec. 19.00 uur: Woord en communie dienst Jozefkoor Zaterdag 4 Jan. 19.00 uur: Eucharistieviering Herenkoor [ Driekoningen ] Misintenties: Kortgeleden overleden: Pascal ten Berge; Ben Sieljes; Bertha Schuurman- Borgerink, Franco Melonie  MEDEDELINGEN:  -Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek, waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven. Gastvrouwen: zijn aanwezig op dinsdag woensdag en vrijdag van 10 tot12.00uur en op zaterdag van 9.30 tot 11.00uur op de pastorie aanwezig. -Opbrengsten: Dec Collecte €

20 C+M+B 14 Er bestaat een oud gebruik om aan het begin van het nieuwe jaar je huis te laten zegenen. Vaak schreef een priester aan de ingang van ieders huis het jaartal en daarbij de letters C+M+B. Je kunt ook een voorgedrukte kaart ophangen. Deze letters worden in verband gebracht met de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar. Maar deze letters betekenen nog meer. Zij zijn ook de beginletters van de zegentekst "Christus Mansionem Benedicat", vertaald “Christus zegene dit huis”.De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer. Kerstmis is het feest van de openbaring aan alle mensen. Deze openbaring van God wordt gevierd met Driekoningen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste wonder van Christus in Kana. Zo wijzen de letters ook naar deze feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de aanbidding van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).Klik hier om de kaart te downloaden en te printen De pdf bevat drie kaarten - geef de extra kaarten door aan familie of vrienden.

Plaatsengeld €

Hartelijk dank

-Mariakapel De grote kaarsen zijn ,buiten de vieringen,te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie. Kleine kaarsjes staan,in geringere mate ,wel in de Mariakapel -Gevonden voorwerpen: Gevonden voorwerpen liggen rechts achter in de kerk, daar kunt u ze eventueel ophalen. Boodschappenmand: U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie ( als de gastdames aanwezig zijn ) boodschappen en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood en melk gekocht kunnen worden.Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd voor gezinnen die in echte nood verkeren. Als u kunt, help dan door geld te storten op bankrekening 93 65 83 851 t.n.v .De boodschappenmand. Ieder bedrag is welkom. We moeten onze naaste helpen. Die opdracht geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw gift-

VIERINGEN St Georgiusbasiliek. Zondag Zondag Dinsdag Woensdag Vrijdag Zondag

29 29 31 1 3 5

Dec. 9:30 uur Eucharistieviering Georgiuskoor Dec. 15:30 uur Muziek en Sfeer Dec. 19.00 uur: Oudjaar Eucharistieviering Georgiuskoor Jan . 10:30 uur Nieuwjaar Eucharistieviering Georgiuskoor Jan. 8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering Jan 9:30 uur: Eucharistieviering Georgiuskoor

VIERINGEN ST. PAULUSKERK. Zondag 29 Dec 11.00 uur Eucharistieviering samenzang (ned) Donderdag 30 Dec 15.00 uur Eucharistieviering Hoogschuilenburg Zondag 5 Jan 11:00 uur Eucharistieviering samenzang (ned)


Pagina 2

WEEKBERICHT De plannen van God Sirach 3,2-6.12-14 Matteüs 2,13-15.19-23 We kennen het oude verhaal van Mozes. De Farao wilde met geweld het Joodse volk de baas blijven. daarom moesten zijn soldaten alle kleine jongetjes doden. Maar God hielp de moeder van Mozes. Zij verborg haar pasgeboren zoontje in een rieten mand en via het water van de Nijl werd hij gered. Zoiets gebeurt nu weer. sta op, neem het Kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot Ik u waarschuw, want Herodes komt het Kind zoeken om Het te doden. Mozes was in Egypte opgegroeid en vandaar uit met Gods volk naar het Beloofde land gegaan. Nu ging Jezus ook naar Egypte om later terug te komen. Dat is de geschiedenis. Maar wat betekent dat voor Jozef, Maria en het Kind Jezus? Het betekent heel goed leren luisteren, nadenken en vooral ook bidden, om te begrijpen wat de plannen van God zijn. God heeft voor ieder mensenkind een bedoeling. En wij moeten proberen te ontdekken wat die bedoeling is. Dat is niet iets dat je zo maar even weet. Het is als een hele grote puzzel. Iedere dag krijg je een stukje en je moet proberen dat stukje op de goede plaats te leggen. Hoe doe je dat? Dat willen we vandaag bekijken. Daarom kijken we goed naar Jozef. Jozef is een zeer rechtvaardige man. Hij zal Maria en het Kind altijd beschermen. Jozef is niet uit op carrière. Hij vindt de dingen

van God het allerbelangrijkste in zijn leven. Dat is het eerste wat we van hem kunnen leren. Eerst de plannen van God, dus zoek je ook een omgeving waarin je naar Gods bedoeling kan leven. Zijn eigen plannen komen pas op de tweede plaats. Eigenlijk hoor je maar heel weinig over zijn plannen. Als hij eenmaal begrip heeft gekregen voor Gods plannen, tellen zijn eigen plannen niet meer. Eerst wilde hij nog weggaan van Maria, omdat Jezus niet zijn eigen Zoon was. Tot hij begreep dat God wilde dat hij voor Gods Zoon zou zorgen. Toen zei hij ja tegen Gods plannen. En door vanaf dat moment goed naar Gods bedoelingen te luisteren, heeft Jozef gezorgd dat het goed ging met Jezus en Maria. En Jezus. Die moest als een kleine baby eerst groeien, en leren lopen, en leren eten en praten en lezen en schrijven. Hij moest leren werken in de timmerwerkplaats. Hij moest, en dat was heel belangrijk, ook leren luisteren en gehoorzamen. Doen wat papa en mama zeggen. God had hem Jozef als vader gegeven en Maria was zijn moeder, dus moest hij luisteren naar Jozef en Maria. Hij moest alles leren, ook leren gehoorzamen. Dat was vooral moeilijk bij vervelende dingen. Dat had Hij nodig omdat Hij later het allermoeilijkste moest kunnen volhouden, het dragen van het kruis. Zo leerde hij van Jozef dat je eerst moest zoeken naar Gods plannen, omdat die het belangrijkst zijn. Hij leerde van zijn moeder Maria, dat God zijn plannen vooral met heel gewone mensen waarmaakt. God maakt zijn grootste plannen waar met kleine mensen, niet met de mensen die in de wereld zo belangrijk lijken. Door Maria en Jozef heeft Jezus leren luister naar God, heeft Hij leren gehoorzamen aan God, zodat Hij later ook Gods grootste plan kon uitvoeren. Zo leerde Jezus heel veel, totdat hij volwassen was en alles wat Hij toen geleerd had van God, aan de mensen ging leren. Eigenlijk zitten wij hier, ook dankzij Jozef en Maria. Het laat zien, hoe belangrijk een gezin is waarin de plannen van God het belangrijkst zijn. Zo verandert God de wereld. Amen.

Valentijn-audiëntie Paus Franciscus zal op Valetijnsdag, 14 februari 2014, een bijzondere audiëntie houden voor gehuwden en verloofden. Franciscus wil met hen gemeenschappelijk de vreugde van het “Ja voor altijd” vieren aldus de president van de Raad, Aartsbisschop Vincenzo Paglia, in de aankondiging. Hij herinnerde eraan dat de Paus tijdens zijn bezoek aan Assisi op 4 oktober j.l. tot de jongeren gezegd heeft dat het huwelijk een “roeping” is, net zoals de roeping tot het priesterschap. De heilige bisschop Valentinus van Terni, die omstreeks het jaar 240 als martelaar stierf, geldt als de patroon van de verliefden.

Onze Engel zegt .!? Kinderen hebben niets van zichzelf, alles is van hun ouders.. En jouw Vader weet altijd heel goed, hoe Hij jou erfdeel moet beheren.

Gezin, word wat je bent Het gezin als gemeenschap van liefde Het gezin als dienst aan het leven Het gezin als unieke cel in de maatschappij Het gezin als huiskerk Het gezin als gemeenschap van generaties Meer informatie klik op de link

Elke zaterdag is de inzameling voor de boodschappenmand Of Rek no 10 21 59 254

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

Weekbericht feest van de h familie jaar a 2013 editie st jozefkerk no 104  
Advertisement