Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering

125

WEEKBERICHT ST.JOZEFKERK Week II 24 Mei

t/m 1 Juni.

6E ZONDAG VAN PASEN JAAR A 2014 INTERESSANTE INFORMATIE: > O n ze En ge l ze gt .! ? > Ik zal u niet verweesd achterlaten > Passiespelen Hertme > Maria lof 27 Mei in Borne > Hemelvaartsdag > Weekeind viering St Jozefkerk

Zaterdagavondviering in de St. Jozefkerk Enige tijd geleden hebben we aangekondigd in de weekberichten, dat er veel verzoeken van parochianen zijn om de aanvangstijd van de zaterdagviering te vervroegen. Om de mening van meerdere parochianen te kunnen polsen hebben we gevraagd om te reageren. Naast heel veel positieve reacties hebben we 1 negatieve reactie ontvangen. Voor de betrokkene erg spijtig,maar gezien de grote meerderheid ,willen we de vervroeging toch doorgang te laten vinden. In overleg met het Pastoraal team en het parochiebestuur wordt de aanvangstijd per 7 juni 2014 (Pinksteren) 18.30 uur. Voor diegenen die dit bericht missen komt er in het eerstvolgende nummer van het Noorderlicht nog een aankondiging zodat alle parochianen op de hoogte zijn. We hopen dat we hierdoor aan de wens van velen hebben voldaan en dat iedere kerkbezoeker voor 20.00 uur thuis kan zijn. (namens de locatieraad) Nel Oude Nijhuis-Gerritsen-voorzitter.

VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zaterdag Dinsdag  Zaterdag Zondag

24 Mei 19.00 uur: eucharistieviering met Jozefkoor (lat/ned) 27 Mei 19.00 uur: Mariaviering . [ H Augustinus v Canterburry bisschop ] 31 Mei 19.00 uur: GEEN eucharistieviering 1 Juni 10.00 uur: eucharistieviering 1e H Communie

Misintenties: Ouders Braakhuis- Snijders en Netty; Henk Weerink Kort geleden overleden: Wim Kerkhof;Carla Scheepmaker- Copier; Ben de Visscher; Aleida Maria Geist- Damgrave; Ben Kemna; Willy van Dam MEDEDELINGEN: -Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek, waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven. Gastvrouwen: zijn aanwezig op dinsdag woensdag en vrijdag van 10 tot12.00uur en op zaterdag van 9.30 tot 11.00uur op de pastorie aanwezig. Opbrengsten: Mei Plaatsengeld Collecte hartelijk dank Mariakapel: De grote kaarsen zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie. Kleine kaarsjes staan in geringe mate wel in de Mariakapel. Gevonden voorwerpen:Gevonden voorwerpen liggen rechts achter in de kerk, daar kunt u ze eventueel ophalen -Boodschappenmand: U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie ( als de gastdames aanwezig zijn ) boodschappen en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd voor gezinnen die in echte nood verkeren. Als u kunt, help dan door geld te storten op bankrekening 93 65 83 851 t.n.v .De boodschappenmand. Ieder bedrag is welkom. We moeten onze

VIERINGEN St Georgiusbasiliek. Woensdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zondag

28 28 29 30 1

Mei. 8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering Mei. 19:00 uur Vespers uitstalling H Sacrament Mei :10:00 uur Eucharistieviering Hemelvaart Mei. 8:45 Lauden 9:00 uur Eucharistieviering Juni. 10:00 Eucharistieviering Georgiuskoor

Hemelvaart staat beschreven in Marcus 16:19, Lucas 24:51 en Handelingen van de Apostelen 1:1-12. Veertig dagen na zijn opstanding voer Jezus op naar de hemel. De periode van veertig dagen wordt genoemd in het boek Handelingen: 'Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.' (Handel. 1: 3) Zijn discipelen waren bij de hemelvaart aanwezig. Hij beloofde hen dat binnen korte tijd de Heilige Geest zou komen om hen te helpen en te ondersteunen. "Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan." (Handel.1:9-11) Volgens het Bijbelverhaal werd de belofte van de Heilige Geest tien dagen later vervuld, met Pinksteren. Volgens het christelijke geloof ging Jezus terug naar de hemel om te zitten aan de rechterhand van God de Vader, om zodoende te pleiten voor de gelovigen en mee te regeren. In deze interpretatie van de Bijbel maakte Jezus' hemelvaart de weg vrij voor de uitstorting van de Heilige Geest - hetgeen herdacht wordt op pinksteren - en zal Jezus bij de wederkomst terugkomen naar de aarde, om het Laatste Oordeel uit te voeren.


Pagina 2

WEEKBERICHT

Wees zijn zij die hun ouders verloren hebben op een leeftijd dat deze voor hen onmisbaar waren. Levenslang blijven we steeds iemands kind. Het heengaan van moeder en vader laat op elke leeftijd een pijn na. Jezus beseft deze pijnlijke ervaring bij zijn leerlingen. Ze waren diep onder de indruk, wanneer zij voor het laatst met hem samen waren. In zijn afscheidsrede sprak hij zijn meest hoopvolle belofte uit. Hij zal zijn leerlingen niet alleen achterlaten. Hij zal voor zijn vrienden blijven zorgen en op een nieuwe wijze bij hen aanwezig zijn. Ze zullen niet als wezen achterblijven. Zij mogen Hem niet in lijfelijke aanwezigheid vasthouden. “Jezus liefhebben betekent niet zich aan zijn zichtbare en grijpbare tegenwoordigheid vastklampen, maar zijn wil opvolgen, zijn geboden onderhouden” (Schott-Missaal). Jezus zal na zijn heengaan een nieuwe en andere aanwezigheid tot stand brengen. Deze is dubbel. Jezus zegt dat hij zelf zal terugkeren en hij zegt eveneens dat hij de Geest zal zenden, de Parakleet, de helper. Verweesd, we gebruiken deze term in figuurlijke zin wanneer we ons verlaten voelen en niet weten waarheen en hoe. Verweesd zijn is een zeer desolate situatie. Hoe voelden de christenen zich veertig, vijftig jaar na het heengaan van Jezus? Hoe was toen de situatie van de ge-

meente van de geliefde leerling, die misschien het vierde evangelie voor een groot deel heeft geschreven? Jezus was er niet meer en zijn terugkomst in heerlijkheid was er nog niet. Verwachtingen die ze gekoesterd hadden waren niet in vervulling gegaan. Als een dissidente groep Joden waren ze in conflict gekomen met andere Joden. Deze spanningen waren met de jaren toegenomen tot ze uit de synagoog werden gesloten. De meeste Joden in Israël hadden Jezus niet aanvaard. Tot de nieuwe gemeente van christenen behoorden gewezen volgelingen van Johannes de Doper, Samaritanen en Grieken en een aantal Joden. Hoe moest de gemeente zich handhaven? Ze kwam tot het inzicht dat ze dit best deed door de dynamiek van Jezus te blijven volgen. Zijn groot en enig gebod was de liefde. Die had hij voorgeleefd. Daar mochten ze niet van afwijken. De kracht van Jezus was de verbondenheid met zijn Vader. Als zijn volgelingen van Jezus zouden blijven houden en zijn gebod van liefde opvolgen, zouden ze in diezelfde dynamiek betrokken worden. Dit is hun gelukt en dat danken zij aan de helper die Jezus hun heeft gezonden. Zo zal het ook aan ons gebeuren. We moeten niet met heimwee denken aan de tijd dat Jezus met zijn apostelen samen was, noch denken dat alles toen gemakkelijk was. We moeten niet achterom kijken, maar ontdekken en inzien dat Jezus met ons mee gaat. Zijn gemeenschap leeft van het woord dat hij gesproken heeft en van de tekenen die hij meegedeeld heeft, vooral de eucharistie en het sacrament van de vergeving. Dank aan Jezus omdat hij bij zijn Vader bidt voor de komst van de Geest. Marantha, Kom Heer Jezus. Stuur ons vandaag de Geest van liefde.

De passiespelen te Hertme is een grandioze voorstel-

Werkgroep Mariakapel Koppelsbrink

Ik zal U niet verweesd achterlaten. Hnd. 8,5-17 Joh. 14,15-21

ling over liefde, lijden en verdriet. De 8 voorstellingen worden volledig gedragen door ca 330 vrijwilligers waarvan er 220 op het toneel staan. Een bijzondere rol in deze Passiespelen is weg gegelegd voor Maria de moeder van Jezus. Zij opent de passiespelen door het Stabat Mater te zingen van Pergolesi. Maria voilgt haar zoon in die laatste week van zijn leven. Muziek heeft ook een speciale plek in deze 8 voorstellingen, Zo worden o.a. ook het Ave Maria, O Haupt voll Blut und Wunden en The Mother did weep ( Jenkins) gezongen. Solisten en het koor ( 60 personen) verzorgen de zang Meer informatie kunt u vinden op de website www.passiesplelenhertme.nl waar u ook de kaarten kunt bestellen

Uitnodiging voor de vieringen in de maand mei 2014 Op de dinsdagavonden 6, 13, en 20 mei 's avonds om 19.00 uur wordt er een rozenkransgebed met de litanie van de H.Maagd Maria gebeden. Tevens worden er Marialiederen gezongen. Op dinsdagavond 27 mei om 19.00 uur wordt er in samenwerking met het KVG Borne een lof gevierd. Tijdens het lof wordt er een processie gehouden. Aansluitend is er een eucharistieviering. Op het gazon voor de kapel worden banken geplaatst waarop men kan gaan zitten, ook kunnen mensen zelf een (klap) stoeltje meenemen. Tevens wordt er ruimte voor rolstoelen en scootmobielen vrij gehouden. Tevens willen wij u er op attenderen dat het op zondag 25 mei Mariakapellendag is. Van 11.00 uur tot 17.00 uur zullen er vrijwilligers bij de Mariakapel Borne aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden. Iedereen is van harte welkom

Onze Engel zegt .!? Hij heeft zich zo klein gemaakt—zie je wel een kind— opdat je vol vertrouwen naar Hem toe zou gaan.

De weekend viering in de St.Jozefkerk zal vanaf 7 juni om 18.30u beginnen

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

Weekbericht 6e zondag van pasen jaar a 2014 editie st jozefkerk no 125  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you