Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering

124

WEEKBERICHT ST.JOZEFKERK Week I 17 t/m 25 Mei.

5E ZONDAG VAN PASEN JAAR A 2014 INTERESSANTE INFORMATIE: > O n ze En ge l ze gt .! ? > Heer toon ons de Vader > Gedenk Memorare ( Maria Gebed) > Uitgeverij Berne > H Rita van Cascia > Passiespelen 2014 Hertme

VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zaterdag Zondag Dinsdag  Zaterdag

17 Mei 19.00 uur: eucharistieviering met Jozefkoor (lat/ned) 18 Mei 11.30 uur: Kleuterkerk in ‘t Saam 20 Mei 19.00 uur: eucharistieviering in de dagkapel. [ H Bernardinus van Siena priester ] 24 Mei 19.00 uur: eucharistieviering met Jozefkoor (ned)

Misintenties: Henk en Herman Wesseling; ouders Bürer- Bürer Kort geleden overleden: Wim Kerkhof;Carla Scheepmaker- Copier; Ben de Visscher; Aleida Maria Geist- Damgrave; Ben Kemna; Willy van Dam MEDEDELINGEN: -Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek, waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven. Gastvrouwen: zijn aanwezig op dinsdag woensdag en vrijdag van 10 tot12.00uur en op zaterdag van 9.30 tot 11.00uur op de pastorie aanwezig. Opbrengsten: 10 Mei Plaatsengeld 127,40 Collecte 128,70 Collecte Priester opleiding € 115,74 hartelijk dank Mariakapel: De grote kaarsen zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie. Kleine kaarsjes staan in geringe mate wel in de Mariakapel. Gevonden voorwerpen:Gevonden voorwerpen liggen rechts achter in de kerk, daar kunt u ze eventueel ophalen -Boodschappenmand: U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie ( als de gastdames aanwezig zijn ) boodschappen en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd voor gezinnen die in echte nood verkeren. Als u kunt, help dan door geld te storten op bankrekening 93 65 83

VIERINGEN St Georgiusbasiliek.

H. Rita van Cascia De heilige Rita werd in 1381 geboren te Rocca Porena in Italië. Dit dorpje ligt op vijf kilometer afstand van Cascia. Op 14-jarige leeftijd werd zij uitgehuwelijkt. Zij wilde echter kloosterlinge worden maar was zo gehoorzaam dat ze niet tegen de wil van haar ouders in ging. Haar echtgenoot was een bruut, doch ze stelde zich niet teweer en bad slechts voor zijn zielenheil. Nadat deze man vermoord werd zwoeren haar beide zoons bloedwraak. Maar Rita bad tot God dat ze liever had dat haar zoons zouden sterven dan hun snode plannen uitvoeren. Haar beide zoons stierven inderdaad, waarna Rita vrij was om tot het klooster toe te treden. Dit was het Maria Magdalenaklooster te Cascia. Volgens de legende werd haar de toegang tot driemaal toe geweigerd, maar verschenen in een nachtelijk visioen Johannes de Doper, Augustinus en Nicolaas van Tolentino die haar naar het klooster begeleidden,

Woensdag Woensdag

21 Mei. 8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering 21 Mei. 19:00 uur Vespers uitstalling H Sacrament [ H.H Christophorus Magallaen Priester gezellen martelaren] Donderdag 22 Mei :8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering Vrijdag 23 Mei. 8:45 Lauden 9:00 uur Eucharistieviering Zaterag 24 Mei. 15:00 Eucharistieviering Eugeria Zondag 25 Mei. 10:00 Eucharistieviering kinderkoor waarvan de poorten zich vanzelf openden. Zij voelde zich religieus sterk aangetrokken tot het lijden van Christus. Op Goede Vrijdag 1442 zou zij aan het voorhoofd gestigmatiseerd zijn door een doorn uit Christus' doornenkroon, een wond die niet meer heelde. Een tweede mirakel vond plaats tijdens haar ziekbed in 1447, toen ze aan een verwante die haar bezocht vroeg om een roos voor haar te plukken. Hoewel het winter was, vond deze toch een roos en bracht die aan Rita. Kort daarop stierf zij. Dit is de reden dat op 22 mei, haar sterfdag, aan Rita gewijde rozen bij de zieken worden gebracht. Tien jaar later werd haar lichaam opgegraven en het bleek nog geheel intact te zijn. Het werd opgebaard in een glazen sarcofaag in de kerk van Cascia. Rita werd door paus Urbanus VIII zalig verklaard in 1628. Haar heiligverklaring volgde in 1900 door paus Leo XIII. De devotie voor de heilige Rita werd vooral verspreid door de Augustijnen, waaronder vooral de priorin Maria Teresa Fasce genoemd moet worden, die leefde van 1881 tot 1947. De heilige Rita staat bekend als patrones voor hopeloze gevallen. Ze wordt onder meer aangeroepen bij examenvrees en bij pokken.


Pagina 2

WEEKBERICHT "Heer, toon ons de Vader" Hnd. 6,1-7 Joh. 14,1-12 Met de mensen van onze tijd deelt de Kerk dus de bezorgdheid van zoveel mensen van onze tijd. Bovendien moet zij zich ook nog bezorgd voelen om het verval van veel fundamentele waarden die de onbetwistbare schat vormen niet alleen van de christelijke moraal, maar eenvoudig van de menselijke ethiek en morele cultuur…In relatie tot het beeld van onze generatie die een diepe bezorgdheid ervaart, komen de woorden uit het Magnificat op om de Menswording van de Zoon van God te vieren en die zingen “barmhartig… van geslacht tot geslacht” (Lc 1,50)…De Kerk

Gedenk ( Memorare ) Gedenk o goedertierenste maagd Maria dat het nooit gehoord is, dat iemand die tot U zijn toevlucht nam, uw hulp afsmeekte en om uw bijstand vroeg, door U in de steek werd gelaten. Gesterkt door dat vertrouwen, kom ik tot U, Maagd der maagden, en sta voor U in mijn armzaligheid en zonde. Moeder van het Woord, versmaad mijn woorden niet, maar in uw goedheid luister en wil mij verhoren. Amen

Onze Engel zegt .!? Wanneer Jezus de voorkeurspositie in ons hart inneemt krijgt alles een nieuwe betekenis: in ons werk onze vreugde onze ziekte en dood …in alles!

moet de goddelijke barmhartigheid belijden en verkondigen in Christus in zijn missie als Messias… Als sommige theologen beweren dat de barmhartigheid de som van de eigenschappen en volmaaktheden van God is, leveren de bijbel, de traditie en het hele geloofsleven van het godsvolk hiervan unieke bewijzen. Toch gaat het hier niet om de volmaaktheid van het onbegrijpelijke wezen van God binnen het mysterie van de godheid zelf, maar om die volmaaktheid en eigenschap waardoor de mens in verborgen werkelijkheid van zijn leven heel innig en heel dikwijls de levende God ontmoet. In de tot Filippus gerichte woorden van Christus vindt het “zien van de Vader” - het zien van God door het geloof – juist in deze ontmoeting met zijn barmhartigheid op passende wijze een unieke graad van innerlijke eenvoud en waarheid, precies zoals we in de parabel van de verloren zoon aantreffen. (Lc 15,11v). Wie mij ziet, ziet de Vader.” Gods Kerk predikt de barmhartigheid en leeft er uit in haar rijke geloofservaring en in haar leer, terwijl ze voortdurend over Christus mediteert en zich geheel op Hem concentreert, op zijn leven en Evangelie, op zijn kruis en verrijzenis, op zijn hele mysterie. Want alles wat het“zien” van Christus tot stand brengt in het levende geloof en de leer van de Kerk, voert ons tot het “zien van de Vader” in de heiligheid van zijn barmhartigheid. H. Johannes Paulus II (1920-2005), paus

Boekhandel/uitgeverij Berne: Rond 1920 startten de norbertijnen van de Abdij van Berne met de productie van hun liturgische uitgaven in een eigen drukkerij. Met een eigen boekhandel/uitgeverij konden zij hun spirituele boeken en daarmee hun religieuze boodschap zelf uitdragen. Hedendaagse uitgeverij van spirituele boeken Door de jaren heen groeide het aanbod van onze boekhandel en uitgeverij. Sprituele boeken zijn nog steeds onze specialiteit, maar u vindt bij ons ook boeken over rouwverwerking en uitvaart, theologie, Eerste Communie en Vormsel, gedichtenbundels, kinderbijbels en -gebeden. Verder bestaat het assortiment uit inspirerende geschenken en religieuze kunst voor uzelf of voor anderen. U kunt daarbij denken aan: CD's, bijzondere (niet alledaagse) wenskaarten voor alle gelegenheden, kaarsen, wierook, rozenkransen en kunststukken zoals beelden, iconen, kruisen, kerststallen en medailles. Net zoals in de allereerste dagen zijn onze boekhandel en uitgeverij nog steeds gevestigd op het schitterende abdijterrein van de Abdij van Berne. Het 'werk aan de winkel' is echter al jaren in de toegewijde handen van kenners van binnen én buiten het klooster. Zij staan met plezier voor u klaar van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur en heten u hierbij alvast van harte welkom! Www.berneboek.com

De weekend viering in de St.Jozefkerk zal vanaf 7 juni om 18.30u beginnen

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

Weekbericht 5e zondag van pasen jaar a 2014 editie st jozefkerk no 124