Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering 52

WEEKBERICHT ST.JOZEFKERK Week II van de advent 22 t/m 1 Januari 2013.

4E ZONDAG VAN DE ADV ENT JAAR C 2012. INTERESSANTE INFORMATIE: > O n ze En ge l ze gt .! ? > Zalig die geloofd heeft > Kardinaal Eijk leest kerstverhaal > Kerst concert in Basiliek > Pastoor Lesscher Overleden. > CD 1000 beelden van Maria

VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zaterdag 22 Dec.19.00uur: eucharistieviering met Jozefkoor lat/ned Maandag 24 Dec.17.30uur: kinderviering met kinderkoor José van den Bosch. Maandag 24 Dec.21.00uur: eucharistieviering met Jozefkoor Di en Woe 25 en 26 Dec. GEEN VIERING Maandag 31 Dec.19.00uur: woord en communieviering met Jozefkoor. Mw. José van den Bosch en werkgroep Dinsdag 1 Jan. Nieuwjaarsdag GEEN VIERING Overleden: Op maandag 17 december is in de leeftijd van 76 jaar overleden Gerard Goossen, Kluppelshuizenweg 49 te Almelo. De crematie plechtigheid heeft vrijdag 21 december plaatsgevonden te Almelo. Wilt u hem en zijn familie in uw gebed gedenken Misintenties: 22 december: Overleden ouders Zlousic. Misintenties: 24 December 17.30uur: Sien Oogink- Kreuwel als jaargedachtenis Overleden ouders en grootouders Huiskes-Meyer; Esther Scharenborg- Grothues; Oma en opa Grothues; Albert Bunskoek; Gerrit Keupink en Riky Keupink- Maag Misintenties: 24 december 21.00uur: Sien Oogink-Kreuwel als jaargedachtenis Overl.ouders Meekelenkamp-Jonkman; Johanna Aleida Josefina DijkhuisVlaskamp;overl.ouders Altena- Nieuwerth; Jan Imming en overl.fam.Zandhuisv.d.Bos; Antoon en Gerrit Geugies; ouders Bürer- Bürer; Brandon; Herman en Henk Wesseling; Leny Oude Kotte- Kuijper; Manny van Dam; overl.fam ten Hove en fam. Runneboom en fam Kaizer; Albertus Christiaan Jozef Kamphuis; Johanna Aleida Holtkamp- Kamphuis;een mis voor een goede afloop en een goede beslissing; overl.fam.Wanschers- Polman; Johannes Albertus en Sophie BlaaupotFieten; opa Tocca Blaaupot; Vera Meyer- Blaaupot; Maria Brugmans; Betsy Spijker- Blaaupot; overl.ouders Grobben- Voshaar; Bertus Dalhoeven; Henk Krukkert; overl.ouders Lohuis-Oude Booijjnk ; Euphemia BrunsHuisken; Tonnie van der Wal; in liefde volle herinnering aan Bertus Oude Steenhof en verdere familie leden; Gerhard Loohuis en Joop Koel; Heuker Baukje; Marijke Paus- ter Huerne en ouders Kortgeleden overleden: Riek Alberink- Lamtink; Juan Sanchez Chacon; Geertje Kiewiet; Broer Kokhuis; Esther Snijders- Baars. Henk Maassen van den Brink

Een Zalig Kerstfeest

Gastvrouwen: Er is op dinsdag en woensdag en vrijdag van 10 tot12.00uur en zaterdag van 9.30 tot 11.00uur een gastvrouw op de pastorie aanwezig. Opbrengsten 14 Dec. Coll € 100,28 Plaatsengeld € 97,10 Hartelijk dank.

VIERINGEN St Georgiusbasiliek. Zondag 23 Dec: 16.00 uur: Kerstconcert Almelo’s Mannenkoor. Maandag 24 Dec: 10:00 uur Uitvaart Gerrit Huiskesr Maandag 24 Dec: 19:00 uur Kerstavond The Lords Choir Maandag 24 Dec: 23:00 uur Kerstavond Georgiuskoor Choral Messe Herman Brückner Dinsdag 25 Dec: 9.30 uur: 1e Kerstdag Georgiuskoor Georgiuskoor Choral Messe Herman Brückner Dinsdag 25 Dec: 16.00 uur: Kerstlof Woensdag 26 Dec: 10:00 uur 2e Kerstdag Jozefkoor Vrijdag 28 Dec: 8:45 uur Lauden 9:00 Eucharistieviering Zondag 30 Dec: 9.30 uur: Eucharistieviering Georgiuskoor lat/ned

VIERINGEN ST. PAULUSKERK. Zondag Maandag Dinsdag Zondag

23 23 25 30

Dec: Dec: Dec: Dec:

11:00 uur: Eucharistieviering samenzang 19:00 uur: Kerstavond Eucharistieviering Pauluskoor, 11:00 uur: 1e kerstdag Eucharistieviering Pauluskoor, 11:00 uur: Eucharistieviering The Lords Choir


Pagina 2

WEEKBERICHT

Schuld en boete maken plaats voor een liefdevolle, vrije relatie. In het evangelie vernemen we dat Maria, van zodra ze de Mica 5, 1-4a, Lucas 39-45 In de donkerste dagen van boodschap van de engel ontvangen heeft op weg gaat om het jaar zijn de teksten van haar nicht Elisabeth te helpen. Een liefdevolle relatie met onze naaste is het duidelijkste teken van onze ontvankelijkheid de vierde zondag van de voor het woord van God, eerder dan het brengen van offers advent bijzonder inspireom God gunstig te stemmen. rend om ons op kerstmis Elisabeth prijst Maria zalig, niet omdat ze de moeder van God voor te bereiden. Ze helzal worden, maar omdat ze geloofd heeft. Dat is blijkbaar het pen ons om een duidelijbelangrijkste. Geloven is zaligmakend, en toch hebben we er ker zicht te krijgen op de vaak heel veel moeite mee. Daarom vragen we God zich over essentie van ons geloof: de relatie van God met de ons te ontfermen: Laten we in de stilte Gods woord tot ons komen opdat Hij, mens, de relatie van de mens met God en de rela- niet alleen met kerstmis, maar elke dag, elk moment van ons leven in ons kan geboren worden. Laten we zijn licht in ons ties tussen de mensen schijnen opdat we de wereld en de mensen rondom ons met onderling. “De tijd van offers brengen om God gun- de ogen van ons hart mogen zien. Dan kunnen we weldra samen met de engelen zingen: “Eer aan God in den hoge en stig tegenover ons te op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen stemmen is voorbij”, lezen we in de brief van Paulus aan de heeft. Auteurs de Filisofenfontein (B) Hebreeën. De klemtoon ligt niet langer op de straffende God.

Zalig die Geloofd heeft

CD: “Ich sehe dich in tausend Bildern, Maria”

Emeritus priester G.A.M. Lesscher overleden

Na 10 jaar dromen is het zo ver: onze Maria-cd is een werkelijkheid! Het is een fraaie opname geworden waar we erg trots op zijn. Een cd vol \juweeltjes die wij in de afgelopen 20 jaar mochten ontdekken en uitvoeren in talloze kerkdiensten en concerten. De mooiste en meest ontroerende liederen afgewisseld met een drietal orgelwerken. Natuurlijk mag het bekendste “Ave Maria” van J.S. Bach-Ch. Gounod niet ontbreken! Net als enkele geniale stukken van Nederlandse grote componisten. Deze unieke selectie verdiende de beste ruimten en de beste orgels. Eén deel van de cd is opgenomen in de historische St. Gudulakerk te Lochem, op het magnifieke Gilman-orgel (1758) met z’n authentieke galante klank. In het andere deel hoort u de indrukwekkende ruimte van de H. Kruisverheffingbasiliek te Raalte (ook wel de Kathedraal van Raalte genoemd!), waar de zangstem en de subtiele romantische kleuren van het Adema-orgel (1927) helemaal tot bloei komen. ++ Rectificatie++ De prijs die vermeld staat in het Noorderlicht is helaas niet correct, die moet zijn: € 12,50. De korting van € 2,00 op iedere volgende cd die gekocht wordt op hetzelfde moment blijft wel van kracht. Deze cd, toegewijd aan Maria en met eerbied verklankt, te koop op de pastorie van de Basiliek. Of via henklinker@12move.nl of (0546) 866 811.

De zeereerwaarde heer Gerardus Albertus Maria Lesscher, emeritus priester van het Aartbisdom Utrecht, is op 17 december overleden. Gerard Lesscher werd geboren te Wierden op 8 september 1929. Na zijn priesterwijding op 21 juli 1957 was hij achtereenvolgens kapelaan te Jutphaas en Ede (H. Antonius) en priesterassistent te Oldenzaal. Met ingang van 15 oktober 1971 werd hij benoemd tot halftime pastor van de unit Lambertus-Raphaël-Groot Driene te Hengelo Ov., met als standplaats de St. Lambertusparochie. Daarnaast kon hij zijn muziekstudie voortzetten. Per 15 april 1977 werd hij benoemd tot waarnemend pastoor en op 1 maart 1978 volgde zijn benoeming tot pastoor van de St. Lambertusparochie te Hengelo Ov. Op 29 november 1998 ging hij met emeritaat. Lees verder

Deze cd is een prachtig kerstcadeau

Onze Engel zegt .!? Zie met welke eenvoud zij zei— Ecce ancilla!— Ik ben de dienstmaagd van de Heer!...en het woord is vlees geworden. Zo handelen de heiligen zonder opzien te baren. Gebeurde dit toch, dan was het ondanks henzelf.

Kardinaal Eijk leest kerstverhaal voor in Museum Catharijneconvent In het Utrechtse Museum Catharijneconvent is tot en met 13 januari 2013 ‘Zin in Kerst. Beleef het kerstverhaal’ te zien. Als onderdeel hiervan lezen bekende Utrechters en bekende Nederlanders in een intieme huiskamer het kerstverhaal voor. Eén van hen is kardinaal Eijk. Hij is vrijdagochtend 21 december om 11.00 uur te gast in het museum. Een voorleesplekje is gratis op vertoon van een geldig entreekaartje voor ‘Zin in Kerst. Beleef het kerstverhaal’. Entreekaarten zijn op de dag zelf te koop aan de kassa van het museum. Toegangsprijs: € 5 (t/m 5 jaar en met museumkaart gratis – NB dit speciale kerstkaartje is niet geldig voor de expositie ‘Ontsnapt aan de Beeldenstorm. Middeleeuwse beeldhouwkunst’). Op de website van het museum (klik hier) is te zien

Missie kalenders Als Collectors item De 9 allerlaatste missie kalenders zijn nog verkrijgbaar aan de pastorie

Voor €8,50 Volgend jaar worden de kalenders niet meer uit gegeven

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

Weekbericht 4e zondag van de Advent door het jaar C 2012 editie st jozefkerk no 52  
Advertisement