Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering 50

WEEKBERICHT ST.JOZEFKERK Week II van de advent 8 t/m 16 December.

2E ZONDAG VAN DE ADV ENT JAAR C 2012. INTERESSANTE INFORMATIE: > O n ze En ge l ze gt .! ? > Bekeren is anders worden > @Pontifex > Kerst concert in Basiliek > Jezus van Nazareth III > .Chrismas Beach Party

VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zaterdag 8 Dec.19.00uur: eucharistieviering met Jozefkoor lat/ned Dinsdag 11 Dec.19.00uur: eucharistieviering in dagkapel. Zaterdag 15 Dec.19.00uur: eucharistieviering met Jozefkoor ned. Dopen: Zondag middag 9 december 14.15 uur worden Cordelia Krol en Elijah Krol Sypesteyn 124 Almelo gedoopt Ouders en kinderen proficiat met de doop. Misintenties: Wim Hagemeyer als jaargedachtenis, Rie Hagen van Seeters als jaargedachtenis, Leny Oude Kotte- Kuijper als jaargedachtenis Kortgeleden overleden: Riek Alberink- Lamtink; Juan Sanchez Chacon; Geertje Kiewiet; Broer Kokhuis; Esther Snijders- Baars. Henk Maassen van den Brink MEDEDELINGEN: -Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek, waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven. Gastvrouwen: Er is op dinsdag en woensdag en vrijdag van 10 tot12.00uur en zaterdag van 9.30 tot 11.00uur een gastvrouw op de pastorie aanwezig. Opbrengsten 1 Dec. Coll + uitvaart € 105,33 Plaatsengeld € 97,10 Hartelijk dank. De Nationale Jongeren collecte heeft € 90,35 opgebracht Hartelijk dank.. Gevonden voorwerpen: Gevonden voorwerpen liggen rechts achter in de kerk, daar kunt u ze eventueel ophalen Boodschappenmand: U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie (als de gastdames aanwezig zijn ) boodschappen en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd voor gezinnen die in echte nood verkeren. Hartelijk dank voor uw gift. De weekberichten kunt u ook nalezen op de website kies foto St Jozefkerk daarna >> actueel >> weekbericht Copy E mail weekberichtgeorgus@gmail.com

VIERINGEN St Georgiusbasiliek.

Paus Benedictus gaat in dit derde deel in op de geboorte- en kindheidsverhalen van Jezus van Nazareth volgens de evangelisten Matteüs en Lukas. Paus Benedictus spreekt zijn hoop uit dat hij met deze trilogie inzicht kan brengen rond de figuur van onze Heer en dat deze trilogie ook nuttig kan zijn voor alle lezers die op zoek zijn naar een ontmoeting met Jezus en in hem geloven. Het boek is in alle opzichten een passend kerst kado en ook handig tijdens de advent.

Zondag 9 Dec: 9.30 uur: Eucharistieviering Georgiuskoor (lat/ned) Woensdag 12 Dec: 9:00 uur Eucharistieviering 19:00 uur Vespers Vrijdag 14 Dec:8:45 uur Lauden 9:00 Eucharistieviering H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar Zondag 16 Dec: 9.30 uur: Eucharistieviering Georgiuskoor lat/ned Maandag 17 Dec: 19:00 uur Boeteviering 19:00 uur Georgiuskoor

VIERINGEN ST. PAULUSKERK. Zondag 9 Dec:11:00 uur: Eucharistieviering Lords Choir (ned) Donderdag 13 Dec:19:00 uur: Eucharistieviering dagkapel. H. Lucia, maagd en martelares Zondag 16 Dec:11:00 uur: Eucharistieviering Pauluskoor,

Chrismas Beach Party Zondag 16 december organiseert het Jongerenplatform van het Aartsbisdom Utrecht weer een kerstfeest. Dit jaar met een bijzonder tintje: het is namelijk een Christmas Beach Party, een tropisch kerstfeest, op een warm indoorstrand in Aalsmeer. In deze plaats bevindt zich namelijk het dichtstbijzijnde indoorstrand. De Christmas Beach Party begint om 12.30 uur in The Beach, indoorstrand aan de Oosteinderweg 247 A in Aalsmeer, en eindigt om 19.30 uur.  zoz


Pagina 2

WEEKBERICHT

Bekeren is anders worden Baruch 5,1-9 Lucas 3,1-6 "We moeten anders gaan leven, zo gaat het niet verder!" Dat zijn woorden die we dagelijks horen, uit de mond van ernstige goedmenende mensen. Ouders spreken zo tot hun kinderen, om hun de goede richting aan te geven. Iedereen meent dat het zo niet verder kan, zowel politici als burgers en wetenschapsmensen. De techniek verandert, ook de mode, de arbeidstijd, de lonen, de opvoedingsmethode. Verandert er daartoe wel iets in ons leven? Worden we betere mensen door dat alles?

Echte veranderingen gebeuren in de diepte.Johannes de Doper bereikt deze diepte door zich terug te trekken in de woestijn. De dagelijkse zorgen om luxe en comfort vallen daar weg. Hij verandert van levensrichting, want hij is geboeid door de komst van het Godsrijk in deze wereld. Hij ontdekt heel andere waarden en hij kent de wereldlijke vruchten van bekering: vreugde, vrede en zekerheid. Omdat hij in wezen veranderd is, ervaart hij Gods heilswerking als een onverdiend geschenk. Deze gewijzigde levenservaring wil hij ook meedelen aan andere mensen. Wat is " anders leven"? Is het luisteren naar een oproep, die stilaan in heel de wereld hoorbaar wordt, naar het woord van de profeet Jesaja: "Bereid de weg van de Heer en heel de mensheid zal Gods redding zien".Kunnen we een beetje anders gaan leven? Niet rijker maar gelukkiger, met wat meer liefde en aandacht voor de minst-bedeelden rondom ons, waartoe ook Welzijnszorg in deze Advent ons speciaal oproept. Ward Vanoverbeke

ALMELO’S MANNENKOOR IN CONCERT IN KERSTSFEER

@Pontifex Paus Benedictus XVI maakt een vliegende start op Twitter. Nog voordat de Heilige Vader ook maar een tweet de deur uit heeft gestuurd, wordt hij al door meer dan een half miljoen mensen gevolgd via zijn account @Pontifex in acht talen. Diverse talen De meesten (389.526 rond kwart voor vier dinsdagmiddag) doen dat via de Engelstalige pauselijke account. Ook de Spaanse en Italiaanse accounts zijn geliefd. Maandag opende de paus zijn twitteraccount. De eerste pauselijke tweet wordt op 12 december, de feestdag van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, verwacht. Tot die tijd kunnen volgers al wel vragen naar hem sturen Bruggen bouwen Met de naam @Pontifex wil het Vaticaan onderstrepen dat het niet gaat om de persoon van de paus, maar om de vervuller van het ambt. Het naam verwijst bovendien naar het bouwen van bruggen, dat de paus graag wil doen door op deze moderne manier een dialoog aan te gaan, ook met jongeren.

Het Almelo’s Mannenkoor en het Hagenkoor organiseren op zondagmiddag 23 december 2012 het traditionele Concert in Kerstsfeer in de sfeervolle Sint Georgiusbasiliek te Almelo. Aanvang 16.00 uur en de toegang is gratis (na afloop wordt een open schaal collecte gehouden voor bestrijding van de kosten en deze wordt van harte aanbevolen!) Basiliek open om 15.30 uur. Beide koren brengen kerstliederen en liederen ten gehore, die passen in de tijd en sfeer van het jaar. De piano begeleidingen zijn in handen van Han Kotlhof (AMK) en Bernadette van Agt (Hagenkoor). Het Hagenkoor staat onderleiding van Erwin Strikker. De algehele muzikale leiding is in handen van AMKdirigent Nick Moritz. Jongerenwerker Hao Tran: "Het wordt een tropisch strandfeest met cocktails, exotische hapjes, beachvolleybal en andere beach games. Verder gaan we met elkaar in gesprek over het kerstfeest en vieren we samen Eucharistie.  Het feest eindigt met een kerstdiner."  Aanmelden kan door een mail te sturen aan Hao Tran. De kosten bedragen € 5,- p.p.. Hao Tran: "De dresscode is vrij, waarbij het goed is om te weten dat het een tropisch strandfeest is, dat de temperatuur aangenaam zal zijn en dat je op blote voeten op het indoorstrand zult lopen en sportieve strandspelletjes zult spelen. Als je wilt, kun je je slippers meenemen. Er zijn kleedkamers om je om te kleden. Tot ziens op de Christmas Beach Party!"

Onze Engel zegt .!? Ga dagelijks na of je liefdesverdriet voelt? Omdat je Onze Lieve Heer niet behandelt zoals je zou moeten

VRIJWILLIGERS GEZOCHT Om bijvoorbeeld 1 x in de maand oud papier naar de St Jozefkerk te brengen op vrijdag of zaterdag opgave aan de pastorie 100 x Beloning volgens Marc 4, 20 Math 13, 23 Luc 8 , 8 Gen 26, 12

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

Weekbericht 2e zondag van de Advent Jaar C 2012 St Jozefkerk  

Weekbericht no 50 2e zondag van de Advent Jaar C 2012