Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering

101

WEEKBERICHT ST.JOZEFKERK Week II 7 t/m 15 December .

2E ZONDAG VAN DE ADV ENT JAAR A 2013 INTERESSANTE INFORMATIE: > O n ze En ge l ze gt .! ? > Onbevlekte ontvangen relaties > Winterconcert > Online Adventskalender > Ad Limina bezoek Rome online > Onbevlekte ontvangenis Maria

VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zaterdag 7 Nov 19.00 uur Gezinsviering Jozefkoor (ned) Dinsdag 10 Dec. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel Zaterdag 14 Dec. 19.00 uur: Eucharistieviering Jozefkoor (ned) [ H Johannes van het kruis priester en kerkleraar] Zondag 15 Dec. 11.30 uur Kleuterkerk in ‘t Saam Misintenties: Leny Oude Kotte- Kuijper Kortgeleden overleden: Pascal ten Berge; Ben Sieljes; Bertha Schuurman- Borgerink, Franco Melonie  MEDEDELINGEN: -Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek, waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven. Gastvrouwen: zijn aanwezig op dinsdag woensdag en vrijdag van 10 tot12.00uur en op zaterdag van 9.30 tot 11.00uur op de pastorie aanwezig. -Opbrengsten: 30 nov Collecte € 87,19 Plaatsengeld € 105,52 Hartelijk dank -Mariakapel De grote kaarsen zijn ,buiten de vieringen,te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie. Kleine kaarsjes staan,in geringere mate ,wel in de Mariakapel -Gevonden voorwerpen: Gevonden voorwerpen liggen rechts achter in de kerk, daar kunt u ze eventueel ophalen. Boodschappenmand: U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie ( als de gastdames aanwezig zijn ) boodschappen en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood en melk gekocht kunnen worden.Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd voor gezinnen die in echte nood verkeren. Als u kunt, help dan door geld te storten op bankrekening 93 65 83 851 t.n.v .De boodschappenmand. Ieder bedrag is welkom. We moeten onze naaste helpen. Die opdracht geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw gift-

Onbevlekte ontvangenis Maria Door bij de boodschap het “fiat” uit te spreken en in te stemmen met het mysterie van de menswording, werkt Maria reeds mee met heel het werk dat haar zoon moet verrichten. Waar Hij heiland en hoofd van het mystiek lichaam is daar is zij overal moeder. Nadat de allerheiligste maagd Maria haar aardse levensloop voltooid had werd zijn met lichaam en ziel opgenomen in de heerlijkheid van de hemel. Daar heeft zij reeds deel aan de heerlijkheid van de verrijzenis van haar Zoon, en loopt zij vooruit op de verrijzenis van alle ledematen van zijn lichaam. Wij geloven dat de allerheiligste moeder van God de nieuwe Eva, de moeder van de kerk, vanuit de hemel haar rol van moeder ten opzichte van de ledematen van Christus voortzet.

VIERINGEN St Georgiusbasiliek. Woensdag 11 Dec. 8:45 uur Lauden 9.00 uur Eucharistieviering Woensdag 11 Dec.19:00 uur Vesper aanbidding H Sacrament [ H Damascus paus ] Vrijdag 13 Dec. 8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering [ H Lucia maagd martelares ] Zondag 15 Dec 9:30 uur: Eucharistieviering Georgiuskoor VIERINGEN ST. PAULUSKERK. Zondag 8 Dec 11.00 uur Eucharistieviering Pauluskoor (ned) Donderdag 12 Dec 19.00 uur Eucharistieviering Dagkapel [ H M Maria van Guadalupe] Zondag 15 Dec 11:00 uur Eucharistieviering samenzang (ned) Winterconcert. Op zondag 22 december organiseert Muziekvereniging De Eendracht, in samenwerking met het Politiekoor Twente, een sfeervol kerst-winterconcert in de St. Jozefkerk. Om 15.30uur klinken de midwinterhoorns en om 16.00uur begint het concert. De entree is een vrije gift. Deze komt ten goede aan De Boodschappenmand. Voor meer gegevens zie Noorderlicht 7 blz. 18. en www.eendrachtalmelo.nl of www.politiekoortwente.nl Door haar volledige overgave aan de wil van de Vader, aan het verlossingswerk van zijn zoon en aan iedere ingeving van de heilige Geest is de maagd Maria voor de kerk het voorbeeld van geloof en liefde. Daarom is zij “ het allerverhevenste en zeer uitzonderlijk lid van de kerk” zij is zelfs de voorbeeldige verwezenlijking “ het beeld” van de kerk. In 1858 beweerde Bernadette Soubirous in een grot te Lourdes meerdere malen een verschijning te hebben gezien die zich - na lang aandringen identificeerde als de Onbevlekte Ontvangenis. Bernadette kon toen nog nauwelijks lezen.


Pagina 2

WEEKBERICHT

Onbevlekte ontvangen relaties Genesis 3,9-15.20 Lucas 1,26-38 Wat wil de 1e lezing en de evangelie lezing ons zeggen? Maria wordt de nieuwe Eva genoemd. In de 1e lezing begaat Eva een fout door Adam te verleiden ook van de vruchten van de verboden boom te eten. De boom wordt ook de boom van goed en kwaad genoemd. Iemand die van de vruchten eet zou in staat worden te oordelen over goed en kwaad en zich zo gelijk maken aan God Zo krijg je twee kapiteins op een schip dat niet op koers te houden is. Het is niet dat God zijn macht niet wil delen sterker nog wij zijn zijn kinderen geschapen naar zijn beeld maar met twee kapiteins op een schip bereik je de eindbestemming nooit. Op een schip heerst ook geen democratie, dood eenvoudig door dat er geen tijd voor overleg is. Als er plotseling een storm opsteekt moet er gehandeld worden onder het motto God zegene de greep! Die informatie hield de slang achter voor Eva. De engel Gabriel “belooft” aan de nieuwe Eva, Maria de sterren van ze hemel met de woorden Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. Een kind met zo een toekomst wil juist iedereen. Onwillekeurig denkt de gemiddelde mens dan ook aan al die materiële welvaart die dat – kind- met zich mee brengt Dat het juist niet zo afloopt lijkt de Engel te verzwijgen. Wan-

Online Adventskalender De Adventstijd is van start gegaan. Wilt u deze tijd op weg naar Kerst graag bewust beleven? Meldt u dan aan voor de online Adventskalender. Hierop vindt u dagelijks een kleine afwisselende tekst, een tip of een wist-je-dat-je die de in de sfeer brengen van de Adventstijd. Meld je vandaag nog aan via onderstaande link: Adventskalender- Facebook

Klik rechts bovenaan op het knopje "vind ik leuk" om de dagelijkse Adventstekst te ontvangen. Alvast een mooie en goede voorbereidingstijd toegewenst!

Onze Engel zegt .!? Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij ons zelf en woont de waarheid niet in ons. (1 Joh 1.8)

neer Maria toen ook al verteld zou worden dat haar hart doorboord zou worden met een zwaard had ze misschien bedankt voor de eer. De slang en de Engel hadden beter over de “all inclusieve cruise” moeten vertellen? Adam voelde zich ook een beetje belazerd blijkt uit zijn woorden "De vrouw die Gij mij als gezellin gegeven hebt, zij heeft mij van die boom gegeven, en toen heb ik gegeten." Eigenlijk zegt hij dat het God zijn schuld is en dat hij hem en betere vrouw had moeten schenken Adam en Eva waren ooit dol verliefd op elkaar. Die relatie werd nu ook beproefd. Met de onbevlekte ontvangenis wil de kerk duidelijk maken dat Maria vrij is van de erfzonde. En dat dat geen garantie is voor een onbezorgde cruise door het leven. Het is – in het begin- de wederzijdse liefde tussen God en Maria doet zeggen "Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord." Maria heeft niet de ambitie om kapitein te worden. Maar dienstbaar in de relatie te blijven door dik en dun. Ooit was er een Adam die werd overspoeld door zorgen Toen hij zich gedroeg als kapitein en probeerde de boei van de financiële rust te bereiken verloor hij zijn gezin. Wanneer hij nog meer vertrouwen in God had gehad en zich ondanks alle moeilijkheden dienstbaar had opgesteld zou de relatie met zijn gezin niet gebroken zijn. De twee lezingen vertellen ons dat elke liefdes relatie onbevlekt begint en je er alles voor over hebt om elkaar gelukkig te maken Door " de donder in de tuin, worden wij bang, en omdat wij ons naakt en van God verlaten voelen verbergen. wij ons voor Hem en denken -gek geworden- door angst dat wij een betere kapitein zijn dan onze Vader. Juist dan gaat het echt mis en wil je wel door het stof terug naar het paradijs kruipen. Treutel

De Nederlandse bisschoppen hebben maandag 2 december, gesproken met paus Franciscus in het kader van hun Ad Limina bezoek aan Rome. ‘Het was een warme, broederlijke ontmoeting’, zo typeerde kardinaal Eijk het gesprek. Na de toespraak van de kardinaal over de situatie in Nederland nam paus Franciscus ruim de tijd om van hart tot hart met de bisschoppen te spreken. Alle bisschoppen kregen daarbij gelegenheid om te reageren en vragen te stellen. Naderhand vertelden de bisschoppen dat ze zich bemoedigd voelen door de paus, die zei dat ze moeten volhouden, ook al is de situatie voor de Nederlandse Kerk niet onverdeeld rooskleurig. De paus moedigde de bisschoppen aan in vreugde en hoop hun werk te blijven doen. Download: Boodschap van paus Franciscus 2 december 2013 Toespraak kardinaal tot paus Franciscus 2 december 2013

Elke zaterdag is de inzameling voor de boodschappenmand Of Rek no 10 21 59 254

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

Weekbericht 2e zondag van de advent jaar a 2013 editie st jozefkerk no 101  
Advertisement