Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering

82

WEEKBERICHT ST.JOZEFKERK Week I 27 Juli t/m 4 Augustus .

17E ZONDAG DOOR HET JAAR C 2013 INTERESSANTE INFORMATIE: > O n ze En ge l ze gt .! ? > > > >

God lastig vallen #Gebed Slotviering WJD Zo 15:00 uur Bedevaart Tienray

Utrechtse jongere spreekt paus toe namens Europa De Nederlandse Annemarie Scheerboom (21) heeft namens Europa op 25 juli tijdens de welkomstceremonie van de Wereldjongerendagen paus Franciscus toe gesproken. Zij werd hiervoor uitgekozen door de internationale organisatie van de WJD 2013 in Rio de Janeiro. Scheerboom heeft de paus in het Nederlands en het Engels toe gesproken. Het is uniek dat een Nederlandse jongere deze rol toebedeeld krijgt tijdens de Wereldjongerendagen. Annemarie Scheerboom is 21 jaar en geboren in Utrecht, waar ze biologie studeert. Ze is een actieve parochiaan in de Ludgerus Parochie en zet zich onder meer in voor de armen bij de plaatselijke San Egidio gemeenschap. Zo werkt ze als vrijwilliger in een restaurant voor daken thuislozen. Ook is ze actief als redacteur bij het landelijke katholieke jongerentijdschrift Omega Magazine

VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zaterdag 27 juli 19.00uur: eucharistieviering, Jozefkoor Dinsdag 30 juli 19.00uur: eucharistieviering in de dagkapel [H Petrus Chrysologus bisschop kerkleraar ] Zaterdag 3 aug 19.00uur: eucharistieviering met Jozefkoor ned. Misintenties: Betsie Zandhuis als jaargedachtenis Bennie Oude Wesselink als jaargedachtenis Overleden ouders Grobben- Voshaar Familie Kemperink Kortgeleden overleden: Johann Claus; Henk Schuurman, Herman van ‘t Hoff en Afram Seleman. Ben Reinders MEDEDELINGEN: -Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek, waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven. Gastvrouwen: van 8 juli t/m 19 aug zijn er alleen gast dames op dinsdag en vrijdag van 10 tot12.00uur en op zaterdag van 9.30 tot 11.00uur een gastvrouw op de pastorie aanwezig. -Opbrengsten: 20 juli mei Collecte € 82,21 Plaatsengeld € 86,00 Hartelijk dank -Mariakapel De grote kaarsen zijn ,buiten de vieringen,te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie. Kleine kaarsjes staan,in geringere mate ,wel in de Mariakapel -Gevonden voorwerpen: Gevonden voorwerpen liggen rechts achter in de kerk, daar kunt u ze eventueel ophalen. -Boodschappenmand:U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie (als de gastdames aanwezig zijn ) boodschappen en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd voor gezinnen die in echte nood verkeren. Als u kunt, help dan door te storten op bankrekening 93 65 83 851 t.n.v. De boodschappenmand. Ieder bedrag is welkom. We moeten onze naaste helpen. Die opdracht geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw gift. VIERINGEN St Georgiusbasiliek. Zondag 28 Juli 9.30 uur: Georgiuskoor (ned) Woensdag 31 Juli 9.00 uur: Eucharistieviering 19:00 Vespers [ H Ignatius van Loyola priester ] Vrijdag 2 Aug 8.45 uur: Lauden 9:00 Eucharistieviering [ H Eusebius van Vercelli bisschop] Zondag 4 Aug 9.30 uur: Georgiuskoor (ned) VIERINGEN ST. PAULUSKERK. Zondag 28 Juli 11.00 uur: Eucharistieviering samenzang (ned) Donderdag 1 Aug 19.00 uur: Eucharistieviering Dagkapel [ H Alfonsus Maria de Liguori bisschop en kerkleraar ] Zondag 4 Aug 11:00 uur: Eucharistieviering samenzang (ned)

Graag willen wij u attenderen op de mogelijkheid om dit jaar weer mee op bedevaart te gaan naar Tienray. Op Zaterdag 5 oktober a.s. We vertrekken om 7.45 uur vanaf de St.-Jozefkerk aan de St. Josephstraat.. En we verwachten om ± 18.00 uur weer in Almelo te zijn. De kosten van deze bedevaart bedragen € 29,00 p.p. incl. lunch en koffie/thee. Dit wordt afgerekend in de bus. Voor inlichtingen en opgave kunt u terecht bij: dhr. E.J. Timmermans tel.: 06-44151414 dhr. H. Kienhuis tel.: 06-15462079


Pagina 2

WEEKBERICHT God lastig vallen Genesis 18,20-32 Lucas 11,1-13 Bidden moet je leren. Je moet het leren van een ander. Iemand moet je woorden geven. Dat is interessant als uitgangspunt. Het begin is onmacht: wij kunnen niet bidden. Wij zijn nooit zo woordarm als op het ogenblik dat wij God willen aanspreken. Dan hebben we geen woorden. Terwijl wij anders zoveel woorden hebben... wij kletsen zoveel, wij praten onze uren en onze dagen vol, wij drukken zoveel wat nooit gelezen wordt, wij schrijven sneuvelnota ‘s aan de lopende band, wij tateren de winkel en de tafel vol. Woorden te over. Maar plots gaat onze mond dicht, wij worden sprakeloos. Blijkbaar zijn onze woorden voor de aarde. Goed voor dagelijks gebruik. Maar bidden is van een andere orde. We staan bij het bidden hoe dan ook voor God en we worden onhandig. Bestaat er niet iets als een gebruiksaanwijzing voor het bidden? Vandaag schijnt het daarover te gaan in het evangelie van Lucas. ‘Leer ons bidden'. Daarmee zijn meteen drie dingen gezegd: Gij kunt het, Gij kunt het ons leren, wij willen het ook leren. Geef Gij ons van

#GEBED

uw woorden. En de woorden worden gespeld: het Onze Vader wordt ons voorgezegd. Zo moet je het doen, zo is het altijd goed, dat hoort de hemel altijd. En al 20 eeuwen hebben miljoenen mensen dit geloofd, na gesproken en het doorgeleerd aan hun kinderen, in alle talen, bij alle volkeren, de wereld rond. Overal zeggen en zingen mensen: Onze Vader. Betere woorden zijn er niet. Ze zeggen ook alles over God, over de mens, over het leven, over onze zorgen die we hebben en over de zorgen die we zouden moeten hebben. Maar dan gaat Lucas verder. Het is alsof hij even denkt, dat de leerlingen nog niet overtuigd zijn. We moeten durven bidden, durven vragen, durven lastig doen bij God. Aandringen, nooit moe worden, dag en nacht. God luistert ook naar ons buiten de kantooruren. En Hij weet, dat we altijd veel te vragen hebben. Dat wij bezorgd zijn om zoveel, om brood en vis, om dingen om van te leven om iets om aan anderen te geven als ze moe zijn van de reis en rust en verpozing zoeken bij ons. Dat mogen we allemaal vragen. Wij zijn bij God kinderen van den huize. We mogen eigenlijk alles zeggen. En Hij geeft ook altijd. Hij geeft ons hetgeen Hij ons het liefst en boven alles geven wil: Hij geeft ons Zijn Geest. Wij worden geestelijke, geestrijke en geestdriftige mensen. Zo wordt het doenbaar steeds brood en vis te geven en nooit moe te worden het goede te doen.

Slotviering WJD deze zondag 15:00 LIVE op TV

# Het gebed is geen voorrecht van kloosterlingen. Het is een christenplicht van mannen en vrouwen van de wereld, die weten dat ze kinderen van God zijn. # Het gebed dat is het moment van heilige intimiteiten en vaste besluiten. # Het echte gebed, dat de hele persoon in beslag neemt, wordt niet zozeer bevorderd door de eenzaamheid van de woestijn als door inkeer in jezelf. # “ Één minuut intens gebed is wel genoeg” Dat zei iemand die nooit bad. Zou iemand die verliefd is, kunnen begrijpen dat het genoeg was om één minuut intens naar zijn geliefde te kijken? # Wees niet ontmoedigd: hoe onwaardig de mens ook is, hoe onvolmaakt zijn gebed ook is, als het nederig en volhardend is, verhoort God het altijd. # Als je niet meer bidt, leef je aanvankelijk nog op je geestelijke reserves… en daarna van bedrog. # Een doeltreffende gewoonte om je in Gods tegenwoordigheid te stellen: reserveer iedere dag je eerste “ afspraak” voor Christus. # Maak er een gewoonte van om s morgens als je je aankleedt mondgebedjes te bidden zoals kleine kinderen dat doen. Dan zul je daarna, door de dag heen, meer Gods tegenwoordigheid voelen.

Onze Engel zegt .!? Een katholiek die niet bidt? Dat is net zoiets als een soldaat zonder wapens.

Na de indrukwekkende nachtwake breekt zondagochtend een nieuwe dag aan. In alle vroegte kruipen mensen uit hun slaapzak Sommigen kunnen nog steeds niet geloven waar ze zijn. Naast je, achter je en voor je worden nog eens 1 miljoen jongeren voorzichtig wakker. Enkele momenten later zal de Paus het veld betreden en een rondrit maken om zoveel mogelijk jongeren de kans te geven dicht bij hem te zijn. Je zult merken dat het veld als ware ontploft van alle positieve energie. Daarna gaat hij voor in de grootste openlucht Eucharistieviering ter wereld. Alleen al van de grote stoet bisschoppen en priesters krijg je al kippenvel. Ga jij ook nog eens de Mis live mee vieren samen met 2 of misschien wel 3 miljoen jongeren?

ZOMERTIJD In de maanden 8 juli t/m 19 augustus is de pastorie geopend op  Dinsdag en  Vrijdag van 10 tot 12  Zaterdag van 9:30 tot 11 uur.

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

Weekbericht 17e zondag door het jaar c 2013 editie st jozefkerk no 82  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you