Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering 2242

WEEKBERICHT ST GEORGIUSBASILIEK Week van 13 t/m 21 Augustus

TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR A 2011 INTERESSANTE INFORMATIE:  Onze Engel zegt .!?  Extra dikke Maria editie.  Wonder v/d Kruimeltjes  WJD Madrid 2011  De verloren zoon  Maria in Deventer.

De kracht van De Liefde.

Maria Hemelvaart “Ieder geslacht prijst mij zalig” (Lc 1,48) elen zijn van een generatie, die op school ongevraagd? wel voorlichting hebben gehad over XXX (drie letters begint met een S) maar nooit/weinig informatie hebben ontvangen over Maria en hoe je een rozenkrans kan gebruiken en waar voor die bedoeld is. Vaak ook niet van ouders die zelf “aardig” van het houtje waren, of docenten op katholieke scholen, laat staan een priester of zelfs een bisschop! Dom weg omdat ze het ze het ook niet gevraagd hebben. Dat is een beetje dom hé? Die vaak INSTRUMENTELE goed bedoelde maar foute voorlichting over XXX in de vorm van EIGENLIEFDE stroomt listig verpakt voor een commercieel doel hoe het juist niet bedoeld is via de TV, tijdschriften, films enz. rijkelijk naar je toe. Zo overdadig en ongevraagd dat je er niet tot je enkels of knieën er in staat maar zelfs ongemerkt tot je nek, of compleet in die zee van "informatie" verzuipt. Omdat je nauwelijks een ander geluid hoort en ziet moet je dan wel denken dat het zo bedoeld is. Het is niet zo moeilijk de juiste gebruiksaanwijzing van de rozenkrans op de straat en de digitale snelweg uit te gaan zoeken. Je kunt het ook “ouderwets” het aan een priester vragen . Wanneer je dat ook nog niet past, is het mogelijk om er gewoon naar te luisteren! Er zijn mensen die dit "truckje" voordoen. Die kans biedt je radio Maria. Elke dag bidden ze daar de rozenkrans zoals eeuwen al is aanbevolen en werkt. Luister gewoon eens een tijdje op de middengolf AM zender 675 of via het internet www.radiomaria.nl  1 / 3

V

Vieringen en intenties Georgiusbasiliek Zondag 14 Aug. 9:30 uur Eucharistieviering met Georgiuskoor (Paus Johannes Mis ) Wij vragen Gods zegen voor allen die deel uitmaken van onze parochie en bidden in bijzonder om verhoren van de gebed intenties die zijn geschreven in het intentieboek. Ons gebed wordt gevraagd voor de zieken van onze gemeenschap, vooral voor de ernstige en langdurige zieken en voor allen die het moeilijk hebben. Wij vragen bijzonder om kracht en verlichting voor hen die kort geleden het sacrament van de ziekenzalving ontvingen. • Nog zo kort geleden zijn van ons zijn heengegaan Tonnie Finnema, Lidy Vellener Pouwels, Ria van Loon - Schiphorst, Roelant Belderbos, Henriëtte Hazelager en Ben Nobbenhuis Heer neem hen op in Uw vrede. • Ook denken wij aan Annie Underberg van Bemmelen vanwege haar jaargedachtenis en onze andere overledenen. Wij noemen in deze viering met name Ouders Marsman Dute. Anna Elsensohn en Ouders, Herman van der Aa, Ouders ter Beek - Lubbers, Lambert Wiltink en echtgenote, Jo Underberg, Jan Underberg, Albert Tyink, Fam. Tyink - Sterk, Christien Luttinkhuis. VIERINGEN St Georgiusbasiliek. Maandag 15 Aug: 19:00 uur Hoogfeest Maria Hemelvaart Celebrant: W.de Paepe Woensdag 17 Aug: 9:00 uur Eucharistieviering Woensdag 17 Aug: 19:00 uur GEEN Vesperviering Vrijdag 19 Aug: 9:00 uur Eucharistieviering [ H Johannes Eudes], Priester ] Zondag 21 Aug: 9:30 uur Eucharistieviering Georgiuskoor (Paus Johannesmis) Misintenties Ouders Marsman - Dute, Benny Löwik Jaargedachtenis voor: Gerritje Scholten Schokker en Nely Wolfs van Hessen. VIERINGEN ST. JOZEF-PAROCHIE. Zaterdag Dinsdag Zaterdag

13 Aug: 19:00 uur Eucharistieviering Dames Herenkoor (ned) 16 Aug: 19:00 uur Eucharistieviering in de dagkapel [H Stefanus van Hongarije ] 20 Aug: 19:00 uur Eucharistieviering Dames en Herenkoor (/ned)

VIERINGEN ST. PAULUS-PAROCHIE.

Zondag 14 Aug: 11:00 uur Eucharistieviering met samenzang (ned) Donderdag 18 Aug: 16:15 uur Eucharistieviering Huize Friso Zondag 21 Aug: 11:00 uur Eucharistieviering met samenzang.(ned) Agenda Pastorie. Donderdag 18 Aug: 19:30 uur repetitie Georgiuskoor.

Wat kun je met Maria en het rozenkransgebed? (2 / 3 ) Het gaat om DE Liefde! Hoe jij je aan een ander totaal kunt geven wat er ook -is- gebeurd of nog staat te gebeuren. Het is je eigen programma goede tijden en slechte tijden. Daarin ziet men pas echte liefde zoals, God dat telkens ook eindeloos dagelijks met ons bedoelt en doet! Hij (sorry dames) heeft het zelfs voorgedaan. Kijk maar hoe Hij zelf, onze Vader zijn eigen Zoon heeft geofferd terwijl zijn Moeder toekeek. Toen de trouw van aartsvader Abraham op de proef werd gesteld en het mes al boven zijn geliefde zoon hing hoorde Abraham een bok die vast zat in de stuiken. Abraham heeft zo voor zijn (onze?) God geen Bok geschoten (= blunder begaan) De bok is geofferd. Hij had ook in de verleiding kunnen komen om die bok te verkopen. Of te ruilen. Als hem dat beter uitkwam.3 / 3 p.5 Op het internet van de digitale editie leest u (3 / 3) op pagina 5.


Pagina 2

WEEKBERICHT “HET WONDER VAN DE KRUIMELTJES” Jesaja: 56, 1. 6-7;

D

Matteüs 15, 21-28.

e meeste van u zullen het wel eens hebben meegemaakt. Terwijl je op bezoek bent bij iemand en je zit lekker wat te eten, komt de hond en kijkt je met grote ogen aan. „Toe geef mij ook eens wat‟, lijkt het dier te zeggen. En als het dan ook nog de kop op je schoot legt, wordt het wel heel moeilijk om weerstand te bieden. Maar de baas zegt dat het niet goed is, om het eten van mensen aan de honden te geven. Daar leg je je dan bij neer. Maar de hond had zo gehoopt, om bij deze gast een kans te maken. Hij zal het moeten doen met de kruimels die op de grond vallen. Zoiets gebeurt ook in het leven van Jezus. Wij zijn gewend dat Jezus, die Gods Zoon was, zich nooit vergist heeft. Maar hij is ook gegroeid. Ergens staat er in het evangelie ‟hij groeide in welbehagen bij God en bij de mensen‟. Jezus voelde zich aanvankelijk geroepen zijn blijde boodschap te brengen aan zijn volk, aan het joodse volk. Maar dan gebeurt er iets dat een radicale wending in zijn leven brengt. Hij ontmoet een Kananese vrouw (een heidense). Deze vrouw smeekt hem haar dochter te genezen. Jezus negeerde haar echter volkomen. Toen de vrouw aanhield gaf hij haar als antwoord: „Het is niet goed het brood dat voor kinderen bedoeld is, aan honden te geven‟. Eigenlijk een vreselijk antwoord van Jezus. Maar de vrouw echter wordt niet kwaad. Nee, ze bevestigt zelfs wat Jezus zegt. Maar ze voegt er iets aan toe: „Toch wel, Heer, want de honden eten toch ook van de kruimels die van de tafel van hun meester vallen. Tegen zoveel vertrouwen is niet op te boksen en dat hoeft ook helemaal niet. Het lijkt wel of Jezus zich bekeert en hij geneest dan ook haar dochtertje. Als je in nood bent heb je blijkbaar maar een heel klein verhaal nodig, (een kruimel) om op zoek te gaan naar het hele brood. Het verhaal wordt meestal „Jezus en de Kananese vrouw‟ genoemd. Toch zou ik er persoonlijk een andere titel aan willen geven. Bijvoorbeeld „het wonder van de heilige kruimeltjes‟. Hoe eerbiedig gaan we niet om met de kruimels van het eucharistisch brood; er mag niets op de verkeerde plaats terecht komen. Zo eerbiedig moeten we niet zijn met de heilige kruimels van het geloof. Integendeel hoe meer mensen ze kunnen vinden hoe beter. Hoeveel aandacht wordt er niet besteed aan mooie toespraken en dikke boeken over theologie. Het is allemaal goed, toch bieden zij niet de garantie dat iemand tot een persoonlijk geloof komt. Hoe druk kunnen we ons in de kerken maken over de letter van de wet en de afspraken over leer en gezag. Toch wordt maar zelden iemand van buiten de kerkelijke kring geïnspireerd door het droge en harde brood van de leerstelligheid. Dan werkt het wonder van de kruimels toch veel beter. Zelfs Jezus was geneigd nee te zeggen tegen de vrouw buiten zijn kring. Blijkbaar zit die afweer bij ons ingebakken. Ook in de eerste lezing konden we merken dat een open kring niet vanzelfsprekend is. We houden het brood liever voor onszelf, alsof er niet genoeg zou zijn. Jezus bekeerde zich door het wonder van de kruimeltjes en leerde zelfs hoe je het brood van je geloof vermenigvuldigen kunt, als je er maar van deelt, voor iedereen.Ik denk dat de voorkeur van de Vader zeker uitgaat naar een gemeenschap waar geen kerkelijke belangen, maar het geluk en het welzijn van de mensen centraal staan. Ik hoop dat bij ieder van ons een lichtje gaat branden. H.K.

Maria Tenhemelopneming.

Maandag 15 augustus is het de feestdag van Maria Tenhemelopneming. Nog altijd voelen talloze mensen aan dat ze bij Maria aan het goede adres zijn. Bij haar hoef je nooit moeilijk te doen. Ook in deze tijd ervaren mensen dat God door Maria nog steeds wondere dingen met mensen doet. (lees pag. 5! red) Zij is in staat gebleken ten overstaan van God te verwoorden wat velen aan pijn en verdriet meedragen. En daarom is zij nog altijd voor ontelbaar veel mensen een voorspraak. Zo dichtbij zij met hart en ziel bij kwetsbare mensen aanwezig was, zo dichtbij is zij nu bij God, voorgoed. Goddank ervaren we niet alleen bij Maria, maar ook bij vele nog levende mensen om ons heen, diezelfde steun. Mensen die als Maria God prijzen juist in hun zorg voor ons in onze kwetsbaarheid. H. K

„Haar leven, uw zorg?‟ Op 27 en 28 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken.Tijdens deze collecte staan 3 bijzondere mensen centraal: zuster Josephine Valarmathi, Antony Raj en Murali. Alle drie hebben ze een missie: help de vrouwen en kinderen in India op weg naar een betere toekomst. MIVA wil hen steunen met concrete middelen zoals een bus, auto en riksja. Helpt u ook mee?

Onze Engel zegt .!? Als je er aan went, ten minste één keer per week Maria op te zoeken om met haar naar Jezus te gaan, dan zul je zien dat je meer tegenwoordigheid van God hebt.

Weekbericht digitaal lezen?   Ga naar www.st-jorisparochie.nl [foto Basiliek]  Kies  Actueel   Klik op Weekbericht of 

Klik op Weekbericht Archief 

In vakantietijd Juli t/m 10e Sept is de pastorie open op Maandag Woensdag en Vrijdag van 9 tot 12 uur

Bereikbaarheid Pastoraal team Pastorale hulp; Vicaris A. Woolderink 0546 824491 of 0653778595 Pastoraal werkende;  Mw. C.A.M Koops - Roetgerink 06-20739564  Uitvaart via coördinator Almelo noord 06-12662672


Pagina 3

WEEKBERICHT DE ROZENKRANS Wat is het rozenkransgebed? Het rozenkransgebed is een mondgebed, hoofdzakelijk bestaande uit een reeks van 50 tot 150 weesgegroeten ter ere van de Moeder Gods, Maria. Het wordt gebeden aan een bidsnoer, een gesloten ketting van kralen. Bidsnoeren worden ook in andere godsdiensten : gebruikt (Islam). Ze waren al in de oudheid bekend. Een bidsnoer heeft als praktisch doel, dat je de telling kunt bijhouden van een vaak herhaald gebed. In ons geval is dat het weesgegroet: ! Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U" Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. De rozenkrans bevat 59 kralen, waarvan 53 voor het weesgegroet en 6 voor het onzevader bestemd zijn: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw Naam warde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. I De vijf reeksen van tien kralen in het bidsnoer worden 'tientjes' genoemd. Hieraan bid je tienmaal achtereen het weesgegroet. Deze vijf reeksen worden afgewisseld door een afzonderlijke kraal. Hier na bid je eenmaal het onzevader. Na elk tientje volgt een afsluiting in de vorm van een lofprijzing aan de drie-ene God: Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De rozenkrans heeft een kort verlengstuk, met 3 kralen voor het weesgegroet en 2 voor het onzevader. Het uiteinde wordt gevormd door een kruisje, dat de geloofsbelijdenjs aanduidt:

Ik geloof in God, de almachtige¡ Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, Die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, Die nedergedaald is ter. helle, de derde dag verrezen uit de doden, Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de geneenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen. De rozenkrans kwam in gebruik in de loop van de dertiende eeuw, toen tal van Europese christenen gedurende de kruistochten het christelijk en islamitisch oosten leerden kennen. Het gebruik werd vooral bevorderd door de broederorden. Deze nieuwe kloosterorden stonden dicht bij de gewone mensen. Zij verstonden hun religieuze behoeften en gaven er vorm aan. Zo ontstond in die tijd, naast het getijdenboek (franciscanen) en het scapulier (karmelieten), ook het rozenkransgebed (dominicanen). Mensen die niet konden lezen waren door de rozenkrans in staat zelf te bidden en te mediteren. Dit gebed werkt door de veelvuldige herhaling van hetzelfde basisgebed (het weesgegroet) als een 'mantra'. Dat het weesgegroet in deze hoeveelheid gemakkelijk 'automatisch' wordt, is eerder een voor dan een nadeel. Belangrijk is niet zozeer dat je elk woord van het weesgegroet bewust uitspreekt. Veel belangrijker is dat er door de reeksen weesgegroeten een sfeer van rust in jezelf ontstaat. In deze innerlijke stilte ontstaat ruimte om een van de geheimen die aan het rozenkransgebed verbonden zijn, te overwegen. Hier ligt de eigenlijke betekenis van dit gebed. Het is een vorm van meditatie op basis van mondgebed Wat betekent het Rozenkrans gebed? Het rozenkransgebed leidt je op eenvoudige, meditatieve manier binnen in de mysteria Christi. Dit zijn de verschillende aspecten van de menswording Gods in Jezus Christus. Als christen deel je daarin. Je staat in de 'navolging van Christus'. Wil je er vrucht voor je eigen leven van plukken, dan is inoefening belangrijk. Door de rozenkrans te bidden heb je een eenvoudig middel om je christen worden te verdiepen. De voornaamste aspecten van de menswording Gods in Jezus Christus zijn voor het rozenkransgebed samengebracht in de zo genoemde geheimen van de rozenkrans. In deze reeks van geheimen onderscheiden we vier reeksen met elkeen eigen sfeer: de blijde geheimen, de droevige geheimen, de glorievolle geheimen en de geheimen van het licht. De blijde geheimen brengen ons bij het bcgin van Jezus' leven. De droevige geheimen confronteren ons met zijn levenseinde.

De glorievolle geheimen verwoorden het. geloof van de Kerk. De geheimen van het licht (door paus Johannes Paulus II in oktober 2002 aan de bestaande reeksen toegevoegd) ,verwoorden het oplichten van Jezus' daden in ons gelovig leven. Samen voeren deze geheimen ons binnen in de gehele Christus: de mens Jezus van Nazareth, die de Zoon van God is en voor ons de Christus is geworden. Ze begeleiden ons door het kerkelijk jaar. Hieronder volgen de reeksen van de geheimen van de rozenkrans .• De vijf blijde geheimen van de rozenkrans: 1 De engel GabriÍl brengt Maria de blijde boodschap.

2 Maria bezoekt haar nicht Elisabeth 3 Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem. 4 Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. 5 Jezus' wordt in de tempel terug gevonden. De vijf droevige geheimen van de rozenkrans.

1 Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. 2 Jezus wordt gegeseld. 3 Jezus wordt met doornen gekroond. 4 Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarie. 5 Jezus sterft aan het kruis. De vijf glorievolle geheimen van de rozenkrans.

1 Jezus verrijst uit de doden. 2 Jezus stijgt op ten hemel. 3 De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. 4 Maria wordt in de hemel opgenomen. 5 Maria wordt in de hemel gekroond.

De vijf geheimen van bet licht van de rozenkrans. 1 Jezus' doop in de Jordaan.

2 Jezus' zelfopenbaring op de bruiloft van

Kana. 3 Jezus' verkondiging van het koninkrijk van God en zijn oproep tot bekering 4 Jezus wonderbaarlijke gedaanteverandering op de berg Tabor. 5 Jezus instelling van de heilige eucharistie als sacramentele uitdrukking van het paas geheim


WEEKBERICHT

Pagina 4

Hoe bid je de rozenkrans? Strikt genomen bestaat de rozenkrans uit driemaal het bidsnoer rond bidden. Daarbij overweeg je achtereenvolgens vijftien geheimen van de rozenkrans (van de huidige twintig sinds oktober 2002). Maar meestal wordt de rozenkrans eenmaal het bidsnoer rond gebeden, Dan spreken we van een rozenhoedje. Drie rozenhoedjes samen vormen dus één rozenkrans. Bij het bidden van een rozenhoedje kun je één van de vier reeksen kiezen: de blijde geheimen (maandag, donderdag), de droevige geheimen (dinsdag, vrijdag), de glorievolle geheimen (woensdag, zaterdag), de geheimen van het licht (zondag). Begin bij het kruisje. Terwijl je het vasthoudt, zegje de geloofsbelijdenis: Ik geloof in God ... Daarna zeg je eenmaal de lofprijzing: Eer aan de Vader ... Nu volgt een reeks van drie weesgegroeten. Bij de eerste maal laat je het weesgegroet voorafgaan Of de woorden: Ik groet u, Dochter van God de Vader. Bij de tweede kraal hetzelfde, maar nu met de woorden: Ik groet u, Moeder van God de Zoon. Bij de derde kraal tenslotte: Ik groet u, Bruid van God de Heilige Geest. Met deze drievoudige toevoeging wordt Maria geëerd in haar unieke plaats binnen het mysterie van Gods menswording. Als moeder van de Zoon van God is zij de dochter van de hemelse Vader; overschaduwd door de Heilige Geest is zij zijn bruid. Na deze reeks van drie weesgegroeten zeg je weer de lofprijzing: Eer aan de Vader ... Deze korte reeks eindigt met het onzevader, dat tevens het begin is van het eerste tientje. Dan komt het eerste tientje zelf: tien weesgegroeten. Het wordt afgesloten met de lofprijzing, Dan volgt opnieuw een tientje: onze vader, tien weesgegroeten, lofprijzing. Terwijl je de weesgegroeten bidt, houd je de telling bij door de kralen per weesgegroet door je vingers te laten glijden. Je kunt hel rozenkransgebed besluiten met een slotgebed: Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon leren kennen. Wij bidden U,: stort uw genade in onze harten, opdat wij, op voorspraak van de heilige Maagd Maria, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van zijn verrijzenis. Door Christus, onze Heer. Amen. Eventueel kan hierna nog de litanie van Maria gebeden worden. De tekst hiervan nemen we hier niet op, maar kan in verschillende gebedenboeken gevonden worden. Het bidden van de rozenkrans wordt vanouds sterk aanbevolen voor de twee "Maria-maanden', mei en oktober. De rozenkrans heeft zelfs een eigen gedachtenis: op 7 oktober vieren we 'Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans' . Broeder Rudolf van Dijk O Carm en Lambert Calis emeritus & pastoor van Zenderen

Op de hoogte blijven van alles wat er zich afspeelt in de drie parochies van Almelo Noord? kijk dan wekelijks op http://www.st-jorisparochie.nl Lees meer en eerder in de DIGITALE editie van het Weekbericht per E mail! meld u aan: E mail naar weekberichtgeorgius@gmail.com Weekbericht volgen via TWITTER @WB_St_Joris


WEEKBERICHT

H

Pagina 5

oe trouw bent u? " (3/3)

Ik neem ALS!! ik ga trouwen een man of vrouw denken (nog?) veel -jonge- mensen." met .... Dat is juist een vorm van eigenliefde. Je GEEFT je onbaatzuchtig dat is zonder winst oogmerk aan een man of vrouw waar je van houdt. Welke moeder geeft haar kind niet liefdevol dat waar hij/zij soms eindeloos om vraagt of waar van zij ziet dat juist dat! nodig is voor zijn ontwikkeling naar een volmaakt mens. Bijvoorbeeld spruitjes, die kinderen niet lusten als ze nog klein zijn. Ook als dat nog niet zo is of lijkt -in je beleving- krijg je altijd wat je nodig hebt van je moeder en vader! Stiefvader St Jozef voegde iets toe. Het vak als timmerman dat Jezus tot zijn 30 e jaar in zijn verborgen leven beoefende. Volgens de overlevering (=geschiedenis = historie) van de buren maakte Jezus de werkplaats ook schoon als Jozef daarom vroeg. Dat staat daarom niet in de bijbel maar is doorverteld! Dat kunt u zelf ook bedenken. Wat wij ook nog willen door vertellen is dat de naam Jozef letterlijk betekend “hij die toevoegt!” Vragen werkt ook anders om! Toen de wijn op de bruiloft van Kana op was maakte Jezus toen zijn moeder er omvroeg nieuwe wijn in overvloed en van topkwaliteit. Dat kan elk kind overkomen. De beste wijn wordt vaak het laatste geschonken. Durf te vragen. Dat is geen wonder maar de KRACHT van DE LIEFDE door en over alles heen, ook na de dood. Jezus zei dat ook. Zelfs nadat hij gekruisigd was ...geweest. “Ik ben van af NU met U tot het einde der tijden.” Hij heeft ons zelfs dat ongeloof ook al weer! VERGEVEN. Ja!! maar… zegen onze protestante broeders je mag alleen van God houden en aan God iets "vragen". Klopt! De verering van Maria verschilt wezenlijk van die andere dienst en bevorderend zo de ere dienst voor God in hoge mate. Het leven van Maria wijst ons die weg. Zij is ons aardse voorbeeld. Dichter bij God kun je menselijkerwijs bijna niet komen. Hoe Zij of jij één? uitnodiging van God beantwoord. rouwens! God vraagt aan Maria en ….. of zij zijn zoon wil dragen. Zo begint die relatie. Stel dat je 3 maanden voor je werk bijvoorbeeld naar je nicht Elizabeth bent geweest. Als je terugkomt ziet je partner al dat je zwanger bent. Hoe gaat dat aflopen? Een slecht begin van dat huwelijk. Dat is een mooie cliffhanger voor de volgende afleveringen die je dagelijks als je ook van Hem  houdt in zijn huis de kerk kunt volgen, en mee beleven. Alle heiligen en jij mag mee spelen en zo een voorbeeld zijn. Ook op die manier kan God ook in uw leven en voor anderen zichtbaar worden. Door de volledige overgave –van Maria- aan de wil van de Vader, aan het verlossingswerk van zijn Zoon en aan iedere ingeving van de heilige Geest is de maagd Maria voor de kerk het voorbeeld van geloof en liefde. Zij is zelfs “de voorbeeldige verwezenlijking”, “het beeld” van de Kerk. De ten Hemel opneming van de heilige maagd is een bijzondere deelname aan de verrijzenis van haar Zoon en een vooruitlopen op de verrijzenis van andere christenen. 2 x Hallelujah! Nog een zichtbaar wonder? Die eucharistische lente is al zichtbaar in de kerk van onze protestantse broeders in St. Lebuinuskerk in Deventer. In de Crypte staat in een nisje rechts naast een altaar een wit Maria beeldje. Een etage hoger kun je in een hoekje zelfs een kaarsje opsteken. Kijk maar naar de foto‟s echte liefde overwint alles.THE END ? of eindigt het verhaal en ze leefden nog lang en gelukkig. Tenslotte, op deze plaats in deze tekst betekenen deze XXX iets anders dan die waar het verhaal mee was begonnen. XXX. Met en knipoog naar onze broeders

T

Volg de WJD op radio, tv en internet Over een paar nachtjes slapen is het zover, dan gaan de "Olympische Spelen van de Katholieke kerk", de Wereldjongerendagen, van start! Het wordt warm, we gaan veel zweten, water drinken en ijsjes eten. We zullen misschien niet elke nacht goed slapen en elke dag uitgebreid kunnen douchen, maar wat hebben we er ongelofelijk veel zin in! Jongeren uit alle hoeken van het land zijn volop voorbereidingen aan het treffen en tassen aan het inpakken. Velen van hen zijn ook al druk met het voorprogramma in de verschillende bisdommen in Nederland en Spanje. Maar wat te doen als je niet mee kunt? Mis je dan alle pret? Op www.jongkatholiek.nl/wjd zullen tijdens de WJD dagelijks nieuwe foto‟s en video‟s te vinden zijn + verslagen van de belangrijkste gebeurtenissen. Ook het weerbericht van Madrid en de nieuwste nieuwtjes van de Spaanse WJD-organisatie zijn hier te vinden. Korte nieuwtjes zullen we ook communiceren via www.facebook.com/jongkatholiek en www.twitter.com/jongkatholiek.


WEEKBERICHT

Pagina 6

De verloren zoon door Lizelotte van Dijk (Of misschien: de verloren dochter?) Alles gepakt, paspoort ligt klaar, airobed getest en mijn slaapzak zo klein mogelijk opgerold. Je zou bijna zeggen dat ik klaar ben voor de reis. Nog nooit ben ik zo goed voorbereid vertrokken, maar deze reis voelt anders aan dan alle andere. Ik wil dan ook dat niets mijn zoektocht naar God in de weg kan staan. Tijdens de zoektocht naar God moet je je vrij voelen. Ontspannen zijn. Dat ben ik nu nog lang niet. Na nog een keer mijn bagagelijstje te hebben vergeleken met de inhoud van mijn tas wil ik lekker op de bank het boek De verloren zoon van Henri Nouwen verder te lezen. Het is een boek dat ik als 'opdracht' had meegekregen voor Madrid. Ik had het allang uit moeten hebben, maar na het tweede hoofdstuk ben ik nooit verder gekomen. Het boek bracht mij minder blijdschap dan ik had verwacht. Het schilderij 'De verloren zoon' en het verhaal erachter waren mij voorheen al bekend. Een mooi gegeven vond ik het. Maar het boek gaf het verhaal naar mijn mening een bepaalde lading mee die ik niet kon rijmen met het idee dat al zolang in mijn hoofd genesteld zat. Goed, ik had pas twee hoofdstukken gelezen natuurlijk, dus ik wilde nu de rest van het boek, en vooral mezelf, nog een kans geven. Weer kon ik mijn gedachten er niet bij houden. Ik geef het verhaal niet de schuld hoor, het heeft vast te maken met de spanning voor mijn vertrek naar Madrid. Laat ik het boek meenemen op reis en aan iemand vragen het samen met mij te lezen. Met zijn tweeĂŤn ben je altijd beter dan alleen. Wie weet kan iemand mij een ander inzicht geven over wat er geschreven staat. Dus... moest iemand zich geroepen voelen? ;) Toen ik het boek bij mijn tas had gelegd viel mijn oog op het handige lijstje dat we van de organisatie opgestuurd hadden gekregen. Daartussen stond: 'ruilitems' meenemen. Zodat je dingen met iemand kunt ruilen als herinnering aan diegene waar je weer afscheid van moet nemen. Hoe briljant! Gelukkig had ik meteen voor de rest van de middag hier mijn handen vol aan. Als een vrolijk kind dwarrelde ik mijn hele huisje af en verzamelde allerlei dingetjes die me dierbaar waren en waar ik iemand anders dus ongetwijfeld ook blij mee zou kunnen maken. Na uren plezier (en veel te veel extra bagage natuurlijk) plofte ik weer op de bank neer. Deze keer voldaan, ontspannen en blij. Ik besluit het boek er nog een keer bij te pakken en wat denk je? Ik lees meteen tot aan hoofdstuk vijf. Na dit te hebben geschreven ga ik verder lezen, want ik kan niet wachten op de visies die Henri Nouwen me nog gaat geven over 'De verloren zoon' van Rembrandt, en ik kan ook niet wachten om met iemand anders hierover visies uit te wisselen.

Tot de volgende. Waarschijnlijk tot in Avila. Lizelotte van Dijk Actrice Lizelotte van Dijk reist met Katholiek Nieuwsblad naar de Wereldjongerendagen in Madrid. Voor deze site houdt zij een reisblog bij. Lees hier het eerste deel. Op de hoogte blijven van alles wat er zich afspeelt in de drie parochies van Almelo Noord? kijk dan wekelijks op http://www.st-jorisparochie.nl Lees meer en eerder in de DIGITALE editie van het Weekbericht per E mail! meld u aan: E mail naar weekberichtgeorgius@gmail.com Weekbericht volgen via TWITTER @WB_St_Joris

Weekbericht st Jorisparochie no 2242 Twintigste zondag door het jaar A 2011  

VIERINGEN ST. JOZEF-PAROCHIE. Zaterdag 13 Aug: 19:00 uur Eucharistieviering Dames Herenkoor (ned) Dinsdag 16 Aug: 19:00 uur Eucharistievieri...