Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering 2236

WEEKBERICHT ST GEORGIUSBASILIEK Week van 2 Juli t/m 10 Juli 2011

VEERTIENDE

ZONDAG

2011

JAAR

A

Vieringen en intenties Georgiusbasiliek INTERESSANTE INFORMATIE:  De Engel zegt .!?  Bereikbaarheid pastoraal team  Mis intenties  Evensong  OUDGELD inleveren  Paus gebruikt twitter  500 j v Chr al voorspeld

Zondag 3 Juli 9:30 uur Eucharistieviering met Georgiuskoor (Missa Mundi). We bidden voor onze eigen geloofsgemeenschap en allen die er deel van uitmaken. Heer, God, doe ons groeien in geloof onderlinge liefde en verhoor de verlangens van hen die gebeden schreven in het intentie boek van onze parochie.  Voor de zieke medeparochianen vragen we om U helende kracht We bidden ook voor hen die de zieken verzorgen. Geeft dat ze het met liefde en toewijding doen.  Wij bidden ook voor Hans te Riele, Jan van Tellingen, Tonnie Finnema, Lidy Vellener - Pouwels, Ria van Loon - Schiphorst en Roelant Belderbos die nog kort gelden van ons zijn heen gegaan. Gedenk in uw liefdevollebarmartighied ook; Ouders Marsman - Dute, Johannes Mulder, Overleden ouders Goossens - op den Akker. Ouders ter Beek, zoon Lex en schoondochter Jaennet, Ouders Puhalj en Pordon en de 1000e dag van vader Rudy Sutanto. VIERINGEN St Georgiusbasiliek.

Paus Benedictus XVI lanceerde dinsdag een nieuwe Vaticaanse nieuwsportal. WWW.NEWS.VA Het gaat om de eerste multimediale portal van het Vaticaan die ook via een mobiele apparaten zoals de iPhone kan worden benaderd. "We willen iedereen de kans geven om nieuws uit het Vaticaan direct en op een moderne en toegankelijke manier te ontvangen, aldus aartsbisschop Claudio Maria Celli, voorzitter van de Pauselijke Raad voor Sociale Communicatie. De paus heeft met een "eerste klik" de site in de lucht online gebracht net zoals paus Pius XI tachtig jaar geleden Radio Vaticaan in de lucht bracht.Volgens woordvoerder Federico Lombardi is de nieuwsportal een antwoord op “een wens van de paus nieuwe vormen van communicatie voor de Kerk te benutten".De eerste maanden is de site nog in het Italiaans en het Engels. Later dit jaar zal er ook een Frans- en Spaanstalige versie komen.

Zaterdag 2 Juli: 18:00 uur Vormselviering Mgr. Woorts De Misintenties zijn voor Overleden opa en oma de Gooyer en oma Marianne Olhof, Opa en Oma Jan en Marie Eppink, Jan Grobben, opa en oom Wesseling. Herman, Overleden fam. Kemperink Zondag 2 Zondag 2 Woensdag 6 Woensdag 6 Vrijdag 8 Zondag 10

Juli: Juli: Juli: Juli: Juli: Juli:

10:30 uur Verjaardag Vicaris (59!) in de tuin 16:30 uur Vesperviering in het Engels Evensong 9:00 uur Eucharistieviering [H Maria Gorretti ] 19:00 uur Vesperviering. 9:00 uur Eucharistieviering. 9:30 uur Eucharistieviering Georgiuskoor (Missa Mundi) De Misintenties zijn voor Ouders Marsman - Dute

VIERINGEN ST. JOZEF-PAROCHIE. Zaterdag Dinsdag Zaterdag

2 5 9

Juli: Juli: Juli:

19:00 uur Eucharistieviering Herenkoor (Greg) 19:00 uur Eucharistieviering in de dagkapel. [H.Antonius Maria Zaccaria ] 19:00 uur Eucharistieviering Dames en Herenkoor ( lat/ned)

VIERINGEN ST. PAULUS-PAROCHIE.

Zondag 3 Juli: Donderdag 7 Juli: Zondag 10 Juli:

11:00 uur Eucharistieviering met samenzang 19:00 uur Eucharistieviering dagkapel 11:00 uur Eucharistieviering samenzang

Agenda Pastorie. Woensdag 6 Donderdag 7

Juli: Juli:

13:30 uur Repetitie dameskoor. 19:30 Evaluatie Lourdesreis 19:30 uur Parochie bestuur.

OUDGELD ! tot VANDAAG 3 juli is de laatste mogelijkheid is om oude papieren guldens in te leveren. Er staat een inzamelbus achter in de kerk. Inleveren op de pastorie is natuurlijk ook mogelijk. Baten gaan naar het restauratiefonds van de basiliek! Mededelingen

In vakantietijd Juli t/m 10e Sept is de pastorie open op Maandag Woensdag en Vrijdag van 9 tot 12 uur


WEEKBERICHT

Pagina 2

500 jaar voor Christus al voorspeld! De koning komt gezeten op een ezel. Epistel: Zacharias 9, 9- 10. Deze profetie van Zacharias is uitgesproken en opgeschreven ruim 500 jaar voor Christus. Vijfhonderd jaar voor Christus, waarin deze voorspelling werd uitgesproken:” Zie, uw koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend; hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin.” Nog maar kort geleden hebben wij dit gevierd en herdacht. De intocht van Jezus in Jeruzalem op Palmzondag. De koning gezeten op een ezel. Hoe anders is ons beeld van machthebbers, die komen met geweld en zich proberen te handhaven met geweld, tegen de wil van de mensen, hun gedwongen onderdanen. De boodschap van Jezus is een andere, rechtvaardig en deemoedig. Hij kondigt vrede aan, vrede onder de volken van zee tot zee. Het gebed om vrede is mogelijk wel het meest uitgesproken gebed, Heer geef vrede. Het menselijk handelen staat hier vaak geheel haaks op. Het is nog steeds heel dikwijls oog om oog en tand om tand. Jezus predikt de liefde, verdraagzaamheid onder de mensen. Het is voor ons als individu niet mogelijk de wereldvrede te bewerken, vrede en eenheid in de onderlinge betrekkingen is wel mogelijk. Evangelie: Matteüs 11, 25-30. Mogelijk komt het bij ons toch wat vreemd over. Indien men belangrijke dingen wilt mededelen dan zal het meestal toch zo zijn, dat men dit dan doet aan belangrijke mensen. Zo niet bij Jezus en bij de Vader. Jezus zegt:” Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen.” Er staat zelfs verborgen hebt gehouden. Dit moet ons toch aan het denken zetten. De Vader heeft meer verwachting in kinderen en in eenvoudigen van hart, om zijn belangrijke mededelingen te doen en Jezus prijst de Vader hierom en Jezus gaat door met heel belangrijke mededelingen. Hij zegt, dat alles door de Vader in zijn handen is gegeven..., Hij zegt dat niemand de Vader kent dan Hij alleen en dat alleen Hij het is, die de Vader aan mensen kan openbaren. Hij roept de mensen op om tot Hem te komen indien zij vermoeid zijn, Hij zal rust en verlichting schenken, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Allemaal belangrijke en indringende mededelingen, die ook voor ons gelden. Uitgesproken voor eenvoudige ontvankelijke mensen. Laten wij bidden, dat wij tot die mensen mogen behoren. T

Volg ook de Paus nu op Twitter. Via @news_va_en . Het weekbericht via @WB_St_Joris Deze week twitterde Paus Benedictus XVI zijn eerste bericht (Tweet). Twitter is een razend snelle berichten en nieuws service waar in men in 140 tekens gratis een tekst bericht in de wereld kan zetten. Men kan samen met het tekst bericht ook een foto, geluidfragment, film of verwijzing naar een andere internet pagina bijsluiten. Je komt het overal tegen: Twitter.TV-programma's, kranten, tijdschriften, ze doen allemaal wel iets met Twitter. Eerst vrijwel alleen populair bij de internetfreaks, nu beginnen meer en meer mensen door te krijgen dat twitteren leuk is, maar ook handig kan zijn. U hoeft ook geen account te hebben om van Twitter te kunnen profiteren? Twitter heeft bijvoorbeeld ook een snelle zoekmachine die twitterberichten over je favoriete onderwerp zo tevoorschijn tovert. Voetbal, muziek, kunst, het kan zo gek niet zijn of er twittert wel iemand over. Ga maar eens naar search.twitter.com en zoek op zaken die u Interesseren. Zo houdt u op een eenvoudige en snelle manier contact met vrienden, kennissen en familie. Of onze parochie! Iedereen blijft op de hoogte van elkaars bezigheden, gedachten mening enz. Twitteren maakt het sociale leven makkelijker en transparant. Je hoeft niet iedereen af te bellen of te lopen. Met één berichtje is iedereen - die u volgt- op de hoogte. Het is de snelste nieuwsdienst. Je kunt berichtjes volgen van iemand die het wereldnieuws verslaat, iemand die alle ontwikkelingen van je favoriete (voetbal)club doorgeeft, iemand die leuke filmpjes weet te vinden, noem maar op. Met twitter blijf je eerder op de hoogte. Je weet het sneller en vaak ook meer. Dit weekbericht en mutaties in de parochie kunt u nu ook volgen via twitter Zo kunt u in een twitter bericht de digitale editie al op vrijdag lezen op uw mobiel of computer via het twitter account @WB_St_Joris Het bericht bevat een verwijzing (link) naar de digitale versie op het web. Zit u thuis achter de computer dat typt u in uw webbrwowser het volgende adres in http://twitter.com/wb_st_Joris daar staan nu 26 berichtjes. En de links naar “oude” weekberichten. Natuurlijk zal op onze eigen website binnenkort ook nog sneller het meest actuele weekbericht staan.

De Engel zegt .!? Vergeet niet, dat de smart de toetssteen van de liefde is

Op zondagmiddag 3 juli a.s. om 16:30 is in de St. Georgiusbasiliek een gezongen vesper in de Engelse (Anglicaanse) traditie, de zogenaamde Evensong. Medewerkenden zijn leden van de koren Campanella uit Holten en Vocal Devotion uit Hellendoorn o.l.v. organist/dirigent Henk Linker. Er worden hymnes gezongen waarbij u kunt meezingen en er zijn Schriftlezingen met een korte meditatie. Aanvang 16.30 uur. Vrije toegang met vrije gift bij uitgang.

Bereikbaarheid Pastoraal team Pastorale hulp; Vicaris A. Woolderink 0546 824491 of 0653778595 Pastoraal werkster;  Mw. C.A.M Koops - Roetgerink 06-20739564  Uitvaart via coördinator Almelo noord 06-12662672


WEEKBERICHT

Pagina 3

Mis geen mis. Welkom bij Google Agenda van de St Jorisparochie

De nationale bedevaart in Brielle is in 2011 op de tweede zaterdag van juli. Programma: 11.00 Eucharistieviering, hoofdcelebrant mgr. Van Luyn 13.15 Rozenkransgebed 14.00 Kruisweg 15.00 Vesperviering, processie en pelgrimzegen Aan de rand van Brielle werden in 1572 (tijdens de Opstand tegen Spanje) negentien geestelijken door de geuzen gemarteld en vermoord. Het waren met name franciscanen, afkomstig uit Gorcum die werden opgehangen omdat ze weigerden hun geloof in de H. Eucharistie en hun trouw aan de paus op te geven. Deze „martelaren van Gorcum‟ zijn nooit vergeten, ook omdat ze in 1867 heilig zijn verklaard. In de 19de eeuw hebben katholieken op deze plek een houten kapel gebouwd en een binnenplaats gecreëerd, het zogenoemde martelveld. Later is er een stenen kerk neergezet met een reliekschrijn met hun beenderen. „Den Briel‟ in het bisdom Rotterdam is een nationaal bedevaartsoord. Vooral rond 9 juli trekken vele katholieken erheen op bedevaart om de martelaren van Gorcum te gedenken en gesterkt te worden in het geloof. In het heiligdom zijn ook gedenktekenen van drie „jonge‟ martelaren te vinden: de heilige zuster Benedicta van het Kruis (Edith Stein), de zalige Karl Leisner en de zalige Titus Brandsma. Zij zijn allen gedood in de Tweede Wereldoorlog.

Alle datums en evenementen zoals ze in het noorderlicht en weekbericht staan nu ook in een Openbare Google Agenda! Dit is een gratis online agendaservice, die je met anderen kunt delen. Met Google Agenda kun je alle belangrijke afspraken in je leven bijhouden: verjaardagen, reünies, wedstrijden van de kinderen, doktersafspraken; en dat allemaal op dezelfde plaats. Je kunt met Google Agenda kunt u afspraken en uitnodigingen moeiteloos toevoegen, met vrienden en familie delen (of juist privé houden), en op het web zoeken naar (kerk) afspraken die u interesseren. Hierdoor is organiseren opeens eenvoudig geworden. Klik op de grafische afbeelding om naar de informatie van onze agenda te gaan. Diverse Handige Functies Agenda's delen: maak een agenda voor je parochie bedrijf of voetbalteam of parochie en deel deze met iedereen. (als parochiaan zal U nooit meer een Heilige Mis of ander evenement van onze parochie missen.) U krijgt zelfs als u dat wilt een gratis SMS, of Email bericht op de door u gekozen tijd. Of deel je eigen agenda met vrienden en familie, zodat je gemakkelijk agenda's kunt vergelijken. Uitnodigingen: maak uitnodigingen voor afspraken, en vergaderingen stuur ze naar vrienden, en houd vervolgens hun antwoord en commentaar bij, allemaal op dezelfde plaats. Je vrienden kunnen je uitnodigingen ook ontvangen en beantwoorden als ze zelf geen gebruik maken van Google Agenda. Zo kunt u in minder tijd meer bereiken. Zoeken: zoek de datum voor een vergadering of andere activiteit (wanneer was het ook alweer?). Je kunt ook openbare agenda's doorzoeken om meer over nieuwe interessante gebeurtenissen of evenementen te weten te komen, en je kunt deze vervolgens toevoegen aan je eigen agenda. Mobiele toegang: ontvang herinneringen aan en meldingen van afspraken op je mobiele telefoon. Afspraken publiceren: deel onze de parochie activiteiten die met iedereen. Meer informatie hierover vind je in de Handleiding voor het publiceren van afspraken.

Zomerkampen: inschrijven nog mogelijk! Het Aartsbisdom Utrecht organiseert ook deze zomer weer een aantal kampen voor kinderen en tieners. Er zijn twee tienerkampen voor tieners van 13 tot 15 jaar en er is een kinderkamp voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Inschrijven voor de kampen is nog steeds mogelijk - en gaat dit jaar voor het eerst helemaal digitaal. Meer informatie hierover is te vinden op Yougle (klik op tieners in het hoofdmenu, daarna op tieneractiviteiten). De kleurrijke flyer voor deze kampen is daar ook te downloaden. Het kinderkamp, met dit jaar als motto „Beestenbende‟, staat onder leiding van Marit Schouten. Vanuit het thema „Beestenbende‟ gaan de deelnemers deze week kijken naar verschillende verhalen in de bijbel waar dieren in voorkomen. Daarnaast zijn er allerlei leuke activiteiten en kunnen de kinderen spelletjes spelen, knutselen, keten, lekker eten en nog veel meer. De spetterende tienerkampen „Traveling...‟ staan onder leiding van pastoor Gerben Zweers. Tieners die van uitdaging houden en sportief zijn aangelegd, zullen hier een geweldige week hebben. De groepen kamperen in Hengelo in een bos en hebben daar een sportdag, een trektocht en gaan klimmen. Tijdens het kamp horen ze ook over God. Dit jaar gaat er een zekere Paulus mee; een man uit de bijbel die heel wat afgereisd heeft.


WEEKBERICHT

Pagina 4

Onderzoek naar beenderen Thomas a Kempis ( 1380—1471 ) De afgelopen maanden is in de parochie Thomas a Kempis en het Stedelijk Museum Zwolle onderzoek gedaan naar het gebeente van Thomas a Kempis. De schedel en beenderen zijn uit hun reliekkist gehaald en fysischantropologisch onderzocht. Het onderzoek had tot doel de conditie van het gebeente te bepalen. Thomas a Kempis (1380-1471) werd begraven in het klooster Sint-Agnietenberg bij Zwolle, waar hij het grootste deel van zijn leven doorbracht. In het klooster Sint-Agnietenberg schreef hij ook zijn beroemde werk 'De navolging van Christus', na de bijbel het meest verspreide religieuze werk ter wereld. Zijn stoffelijk overschot werd in 1672 opgegraven. Het gebeente ligt sinds 1674 in de huidige reliekkist en vanaf 1897 in een glazen binnenkist. Sindsdien was er niet meer gekeken naar de staat van het geraamte. 'Custos reliquiarum' De parochie heeft samen met het Stedelijk Museum Zwolle en hulpbisschop H. Woorts de reliekschrijn opengemaakt. Mgr. Woorts is als 'custos reliquiarum' van het Aartsbisdom Utrecht verantwoordelijk voor het beheer van de relieken binnen het bisdom. Bij het uitnemen van de schedel sprak mgr. Woorts een gebed uit. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de beenderen in redelijke conditie zijn. De bewaaromstandigheden bleken goed, maar worden nog verbeterd door moderne materialen van conservering toe te passen. Hierdoor wordt verder verval vertraagd. Alle voorwerpen die genoemd worden in het opgravingsverslag uit 1672 zijn nu nog aanwezig, behalve enkele botjes die in de zeventiende eeuw als reliek zijn verspreid. Het fysisch -antropologisch onderzoek bracht aan het licht dat het inderdaad om het skelet van een zeer oude man gaat, die ongeveer 1,76 meter lang was. Reconstructie van de schedel De betrokkenen bij het onderzoek waren onder de indruk van de goede staat van de schedel. Initiatiefnemer van het onderzoek Ton Hendrikman en de conservator van het Stedelijk Museum Zwolle Marjan Brouwer hoopten dat het mogelijk was een driedimensionale reconstructie te maken van de schedel, zodat de wereld kennis zou kunnen maken met het ware gezicht van Thomas a Kempis. Het museum wilde die reconstructie tonen op de expositie 'Aan God gehecht. De Moderne Devotie in Zwolle', die vanaf 15 oktober 2011 wordt georganiseerd. Helaas had de schedel geen aangezicht meer. Alleen een klein stukje onderkaak met een kies is van het gezicht bewaard gebleven, te weinig om een betrouwbare reconstructie te kunnen maken. "Thomas a Kempis laat zich niet in beelden vatten. En dat is ook geheel in de geest van zijn werk 'De Navolging van Christus', waarin wordt gesteld dat een mens niet moet zoeken naar roem en andere wereldlijke zaken, maar als bescheiden persoon moet leven voor God," aldus een woordvoerder van het museum. Op de hoogte blijven van alles wat er zich afspeelt in de drie parochies van Almelo Noord? kijk dan wekelijks op http://www.st-jorisparochie.nl Lees meer en eerder in de DIGITALE editie van het Weekbericht per E mail! meld u aan: E mail naar weekberichtgeorgius@gmail.com Weekbericht volgen via TWITTER @WB_St_Joris

Weekbericht st Jorisparochie jaar 2011 no 2236 veertiende zondag jaar A  

Zaterdag 2 Juli: 18:00 uur Vormselviering Mgr. Woorts De Misintenties zijn voor Overleden opa en oma de Gooyer en oma Marianne Olhof, Opa e...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you