Page 1

ST

JORISPAROCHIE

WEEKBERICHT ST GEORGIUSBASILIEK Week van 14 mei t/m 22 Mei 2011

4

DE

ZONDAG

VAN

Aflevering 2229

PASEN

INTERESSANTE INFORMATIE:

Vieringen en intenties Georgiusbasiliek

 De Denker.

Zondag 15 mei 9:30 uur Roepingenzondag! 1e Communieviering met Kinderkoor.

 Bereikbaarheid pastoraal team  Mis intenties  Agenda Pastorie  Karel Donders  Roepingen zondag!  Heilige Johannes 1

2011

JAAR

A

We bidden voor onze eigen geloofsgemeenschap en allen die er deel van uitmaken. Heer, God, doe ons groeien in geloof onderlinge liefde en verhoor de verlangens van hen die gebeden schreven in het intensie boek van onze parochie. Voor de zieke medeparochianen vragen we om U helende de kracht We bidden ook voor hen die de zieken verzorgen. Geeft dat ze het met liefde en toewijding doen We gedenken ook onze parochianen Ida Geerdink - van den Nieuwboer, Nanny Elfrink – Frank, Jan Vellener, Hans te Riele en Jan van Tellingen die onlangs zijn overleden. Wij denken ook aan de jaargedachtenis van Benny Meyer en Henny Peper We vieren deze eucharistie ook voor; Ouders Marsman – Dute, Ouders Ter Beek, zoon Lex en schoondochter Jaennet, voor Opa en Oma Geerdink en Oma Annie Oude Mulders VIERINGEN St Georgiusbasiliek. Woensdag 18 Mei Woensdag 18 Mei Vrijdag 20 Mei Zondag

22 Mei

Zondag

22 Mei

9:00 uur Eucharistieviering dagkapel 19:00 uur Vesper dagkapel 9:00 uur Eucharistieviering dagkapel H Bernardus van Siena priester 9:30 uur Woord en communieviering (Lords Choir) De Misintenties zijn voor Ouders Marsman Dute Jo en Annie Underberg van Bemmelen, Jan Underberg, Overleden ouders Goossens op den Akker, Ouders ter Beek, zoon lex en schoondochjter Yaennet, en voor Riek Deuling Oosterbaan 15:30 uur Muziek en Sfeer

VIERINGEN ST. JOZEF-PAROCHIE. Zaterdag 14 Mei: Dinsdag 17 Mei: Donderdag 19 Mei: Zaterdag 21 Mei: Zondag 22 Mei:

19:00 uur Eucharistieviering dames Herenkoor (Ned) 19:00 uur Eucharistieviering in de dagkapel. 19:00 uur Mariaviering dames en Herenkoor. 19:00 uur Eucharistieviering woord en com. Viering 11:30 uur Kleuter en kinderkerk

VIERINGEN ST. PAULUS-PAROCHIE. Zondag Zondag

“De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten” (Mat. 9,36-38). Lees via deze li nk de boodsc ha p va n Pa us Be nedic tus X VI

15 Mei: 22 Mei

11:00 uur Eucharistieviering met samenzang 11:00 uur Eucharistieviering samenzang

Agenda Pastorie. Woensdag 18 Mei Donderdag 19 Mei

19:00 uur Kennismaking Lourdes reis 19:30 uur Repetitie Georgiuskoor / Parochiebestuur

Op de hoogte blijven van alles wat er zich afspeelt in de drie parochies van Almelo Noord? kijk dan wekelijks op http://www.st-jorisparochie.nl Inspiratie voor onderweg? www.berneboek.com @Weekbericht ook per E mail! meld u aan: weekberichtgeorgius@gmail.com


Pagina 2

WEEKBERICHT Jezus de Goede Herder

Epistel: Handelingen 2, 14a + 36-41. Het is een duidelijk antwoord door Petrus gegeven aan de mensen, die hem vragen: “Wat moeten wij doen, mannen broeders?” Zij vragen dit nadat Petrus getuigd had, dat Jezus gekruisigd was maar daarna verrezen. De mensen waren door die woorden onder de indruk en Petrus sprak:”Bekeert u en ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden.” Klare taal bekeert u, keert u tot God en laat u dopen. Als wij dan verder lezen zien wij, dat deze woorden effect hadden, ongeveer 3000 mensen sloten zich aan. Het is geschiedenis van de jonge kerk, ruim 2000 jaar geleden. Maar over geslachten heen, die ons voorgegaan zijn, gelden deze woorden nog. Bekeert u! En de heilige Geest zal u gegeven worden. In onze tijd zijn de mensen druk met allerlei dingen, die mogelijk de weg naar bekering belemmeren. Toch is het de opdracht, die Jezus ons geeft. Daarvoor heeft Hij zijn leven gegeven, daarvoor is Hij de weg van het lijden gegaan. Maar Hij heeft de dood overwonnen en is verrezen. Zijn oproep geldt ook nu nog. Bekeert u! Evangelie: Johannes 10, 110. Het is mogelijk, dat het verhaal van een schaapsherder en schapen ons niet meer zo aanspreekt. Maar in de tijd van Jezus waren er veel schaapsherders en veel schapen. Deze vergelijking sprak de mensen dus wel aan. Ook waren zij bekend met dieven, die de schapen roofden. Deze vergelijking stond heel dicht bij de mensen en Jezus zegt:”Ik ben de deur van de schapen. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered; hij zal in – en uit gaan en weide vinden.” Jezus schildert de situatie van een veilig thuis, bij Hem is geborgenheid, rust en veiligheid. Dieven en rovers kunnen zijn schapen niet raken. Het is een duidelijke belofte een belofte, die de mensen aansprak. Veiligheid en geborgenheid, het zijn begrippen, die vooral ook in onze tijd gebruikt worden. Maar dan vooral in situaties waarin deze ontbreken. Onrustige tijden, waarin mensen zich opgejaagd voelen soms bedreigd voelen. Soms door eigen schuld of door schuld van anderen. Het is in die situaties, dat Jezus zegt vreest niet komt tot Mij, die belast en beladen zijt en Ik zal u verkwikken. Rust vinden bij Jezus de Goede Herder T

Muziek en sfeer" in de St. Georgiusbasiliek Komende zondagmiddag 22 mei vindt de laatste uitvoering van dit seizoen plaats in de concertserie “Muziek en sfeer” in de St. Georgiusbasiliek aan de Boddenstraat (te Almelo) door mezzosopraan Valeria Boermistrova en organist Henk Linker.Op het programma staan o.a. werken van de Franse componisten A.P.Fr. Boëly en Ch. Gounod. Van J. Alain wordt de indrukwekkende orgelcompositie “Litanies” gespeeld. Sfeervolle muziek in de St.Georgiusbasiliek, dat is een belevenis! De aanvang is om 15.30 uur. Toegang: vrijwillige bijdrage.(Kijk ook op www.orgel-mezzo.nl).

Priesterwijding Karel Donders Door handoplegging en gebed zal mgr. Eijk op 14 mei Karel Antoon Donders tot priester wijden. De wijdingsplechtigheid vindt plaats in de Kathedrale Kerk van Sint Catharina, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht (aanvang 10.30 uur). Vijfentwintig jaar geleden zag Karel donders in Arnhem het levenslicht. hij groeide er op in een gezin van 4 kinderen. Het geloof werd door zijn ouders met liefde bijgebracht. Naar de kerk gaan op zondag was dan ook vanzelfsprekend. “Als kind vond ik dat leuk, maar hoe ouder ik werd hoe minder leuk ik het vond. Waarom hoefden andere kinderen niet meer naar de kerk en ik wel?” Het is een vraag die heel belangrijk is geweest voor zijn zoektocht naar God. Hij kwam in contact met een groep van katholieke jongeren en daar ging voor hem een nieuwe wereld open. Al was het alleen al door met leeftijdsgenoten te spreken over het geloof, iets wat hij niet eerder had aangedurfd. Innerlijke vorming Na zijn middelbare school is hij ik naar de priesteropleiding van het bisdom Haarlem gegaan: „Het Willibrordhuis‟, thans gevestigd op landgoed „De Tiltenberg‟ in Vogelenzang. Zes jaar heft hij daar gestudeerd. Het zijn hele belangrijke jaren voor hem geweest van innerlijke vorming en verlangen naar het priesterschap. Na zijn afstuderen in 2009 is hij begonnen aan een pastorale stage in de parochie van Heemstede. Een jaar heeft hij daar met heel veel plezier mogen wonen en werken. Karel Donders heeft de keuze gemaakt om voor het Aartsbisdom Utrecht zich kandidaat te stellen als toekomstig priester. 18 Mei

“Door heel mijn leven loopt de gedachte dat het Christendom iets is wat blij maakt en ruimte schept.” Paus Benedictus XVI In het interviewboek “Licht van de wereld”

H. Johannes 1 Paus en martelaar Geboren in Toscane, werd Johannes tot bisschop van de kerk van Rome gekozen in 523. Als legaat van Koning Theodorik werd hij naar Keizer Justinus te Constantinopel gezonden. Ontevreden over het resultaat van zijn zending, liet Theodornink hem na zijn terugkeer gevangenzetten in Ravenna , waar hij in 526 stierf.

Bereikbaarheid Pastoraal team Pastorale hulp; Vicaris A. Woolderink 0546 824491 of 0653778595 Pastoraal werkster;  Mw. C.A.M Koops Roetgerink 06-20739564  Uitvaart via coördinator Almelo noord 06-12662672


WEEKBERICHT Gebed om roepingen

Pagina 3

Mijn roeping: Wouter de Paepe Roeping en leven als priesterstudent (Wouter de Paepe is 29 mei 2010 priester gewijd)

Heer Jezus, Goede Herder, wij danken U voor de gave van het geloof die wij mochten ontvangen waardoor wij ons altijd kunnen richten tot U. Wij weten niet hoe wij zonder U door het leven zouden moeten gaan want U bent ons leven. Eens hebt U de vissers op het meer geroepen om voortaan vissers van mensen te zijn. Zij zijn U gevolgd en U hebt ze tot apostelen gemaakt zodat uw boodschap iedereen zou bereiken. In de kracht van de Heilige Geest zijn zij de wereld ingegaan en hebben getuigenis afgelegd van uw Verrijzenis waardoor wij eeuwig leven mogen ontvangen. Op voorspraak van Maria, uw Moeder en Moeder van de Kerk vragen wij U: Roep opnieuw jonge mensen tot U Die met een hart vervuld van liefde uw Evangelie verkondigen en ons de weg tonen die leidt naar de Vader. U die met de Vader en de Heilige Geest leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Hét doel van de priesteropleiding is wellicht: je roeping helder krijgen. Moet ik wel of geen priester worden? Ongeveer dertig procent van de studenten besluit vroeg of laat van niet. Dat bevreemdt misschien. Want wie begint er nu aan zo‟n opleiding zonder te weten of hij geroepen is? Maar zo eenvoudig ligt het niet. Toen ik in 2004 op het Ariënskonvikt begon, wist ik mij geroepen. Zo zei ik dat ook: “ik weet mij geroepen”. Mijn natuurkundestudie zat er op. Een studie die mij naast de enorme kracht ook de betrekkelijkheid had doen inzien van de wetenschappelijke methode. En die mij vooral ook gevoelig had gemaakt voor de wonderbaarlijkheid van onze wereld. Want hoe dieper de theorieën gingen, hoe meer de schoonheid van een verborgen orde opglanste. Daarnaast had ook een meer persoonlijke zoektocht meegespeeld. Wat is mijn rol in deze wereld, hoe doe ik het goede en wat betekent het om anderen lief te hebben? Vragen waar menig jong volwassene mee worstelt. En God ging een rol spelen in het antwoord. Niet omdat ik dat zo bedacht had. Ja, ik was katholiek opgevoed, maar het geloof zat niet bepaald voor in mijn gedachten. Het was omdat God zich bij mij aandiende. Nee, geen visioenen. God dient zich zelden aan als een storm, meer als een bries. Een bries die spreekt door andere mensen, door een gebeurtenis, door een tekst, of direct binnen in de eigen ziel. Het is vaak een kwestie van goed luisteren. En misschien kwam het doordat ik er met mijn eigen denken en proberen niet uit kwam, dat er ruimte ontstond om te luisteren naar Hem. Mijn afstudeeronderzoek deed ik aan een Italiaanse universiteit. Een andere cultuur, een andere wereld: ik werd losgetrokken uit vaste patronen en kwam open te staan voor nieuwe indrukken. De kerk heb ik daar heel intens meegemaakt. Ik heb haar daar écht leren kennen als de gemeenschap van God met de mensen. En die gemeenschap, daar wilde ik aan bijdragen. Wat is er belangrijker in het leven dan dit? En als priester. Waarom zo? Tja, dat is roeping. Ik geloof dat God ons allen leidt naar Hem toe. Langs welke weg, dat verschilt. Maar als je je door Hem laat leiden, dan toont Hij je die weg. Door mijn gebed, mijn leven in de kerk, mijn contact met andere christenen ontstond mij mij het besef: daar roept Hij mij toe, tot het priesterschap. En na het idee twee jaar te laten rijpen – ondertussen had ik mijn docentengraad gehaald – ben ik begonnen bij het Ariënskonvikt. “Ik weet mij geroepen”, zei ik toen. En dat zeg ik nu nog, zes jaar later. Al is er in de tussentijd wel wat veranderd. Ik heb veel geleerd: over het geloof, de kerk en het priesterschap. Ik weet nu beter waar ik „ja‟ tegen zeg. En ben gesterkt in mijn wil om dat ook te doen. Het is natuurlijk niet alleen leren: het is ook aan den lijve ondervinden. Het priesterleven wordt op het konvikt al ingeoefend. Ik leerde nieuwe kanten van mezelf kennen, en van anderen. Goede en kwade kanten. Een priester moet met beide uit de voeten. Ook Christus deed dat immers. Het konvikt is minstens zozeer een geestelijke en menselijke leerschool als een intellectuele. Weet ik het nu zekerder dan aan het begin? Ja en nee. Christenen blijven mensen van het geloof. Van het vertrouwen. We slaan wegen in die we niet kunnen overzien. We vertrouwen erop dat God ons leidt. Niet in zeven sloten tegelijk, maar wie blijft treuzelen die komt ook nooit ergens. Christus is onze weg. Het priesterschap wordt vaak vergeleken met het huwelijk. Beide zijn keuzen voor het leven. De priesteropleiding is dan misschien wel als een verkering. Niemand stapt na één dag al het huwelijksbootje in: eerst wil je elkaar beter leren kennen. Het „ja‟ kan dan een „nee‟ worden. Of een definitief jawoord, voor goede en slechte tijden. Je weet niet wat het leven brengen zal. Maar je weet wel dat je het met die persoon wilt leven. En dat die ander dat ook wil. Priesterschap is het dienen van God tot heil van de mensen. Een leven met Christus. Daar durf ik in vol vertrouwen ja op te zeggen.

Weekbericht st Jorisparochie jaar 2011 no 2229 Vierde zondag jaar A 2011  

Zondag 15 mei 9:30 uur Roepingenzondag! Zaterdag 14 Mei: 19:00 uur Eucharistieviering dames Herenkoor (Ned) Dinsdag 17 Mei: 19:00 uur Euchar...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you