Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Week van 19

Aflevering 2

t/m 27 November

34E ZOND AG D OOR HET JAAR A 2011 

Informatie

 Mw. Carla Roetgerink,  pastoraal werkster  St Jorisparochie  Mobiel 06 20739564  ckoops.rkkerkalmelo@hetnet.nl

Uitnodiging Eerste Heilige Communie 2012 De eerste Communieviering is een bijzonder gebeuren en een jaarlijks terugkerend feest in de parochie, dat zich richt op onze toekomst. Voor de kinderen is het een belangrijke vorm van nadere kennismaking met de praktijk van het christelijk geloof en een eerste eigen beleving van de ontmoeting met Jezus. Daarom nodigen wij ook dit jaar weer van harte uit om deel te nemen aan de voorbereidingen van de eerste communie, in samenwerking met de basisscholen.

Het Aanmelindgsformulier staat op pagina 2 Voor 2012 staan de volgende data gepland: St Georgius en St Paulus Presentatieviering Heilige Communieviering

Zondag 12 februari 2012 Zondag 15 april 2012

9.30 uur 9.30 uur

St Jozef Presentatieviering Heilige Communieviering

Zaterdag 11 februari 2012 Zondag 13 mei 2012

19.00 uur 10.00 uur (!)

Indien uw zoon/dochter niet gedoopt is en u wenst dat dit zal gebeuren, kunt u contact opnemen met vicaris A.J.J. Woolderink (06.53778595) of Mw. C.A.M. KoopsRoetgerink, pastoraal werker (06.20739564) of met het parochiesecretariaat van uw parochie ’s ochtends tussen 10.00 en 12.00 uur. Om de eerste H. Communie te kunnen doen, is het een voorwaarde dat uw zoon/ dochter gedoopt is. Namens de werkgroepen Eerste Communie St Jorisparochie St Georgiusbasiliek: Mw. Bea Oude Mulders tel. 459 417 St Jozefkerk: Dhr. R. Hannink tel. 473 130 (na 19.00 uur) St Pauluskerk: Dhr. H. Kienhuis tel. 06 - 15462079

Wij geloven in God Maker van alles wat leeft van alles wat we zien en niet zien Wij geloven in Jezus, Kind van God Hij is voor het geluk van alle mensen in de wereld gekomen Hij werd gedood aan het kruis Hij werd begraven op de derde dag was de dood voorbij Hij leeft voor altijd bij God Wij geloven in de Heilige Geest de adem van God die ons herinnert aan Jezus die ons helpt ons en laat zien waar in het leven echt om gaat

Communie betekent gemeenschap met lichaam en bloed van Jezus Christus in de vorm van brood en wijn. Het woord communie is afgeleid van het Latijnse woord communio, dat "gemeenschap" betekent.


Onderstaand formulier kunt u inleveren bij de pastorie van de St. Georgiusbasiliek, de St. Jozefkerk of de St. Pauluskerk vóór 24 december 2012 Aanmeldingsformulier Sacrament van de Eerste Heilige Communie in de Sint Joris Parochie in 2012

Achternaam kind:

Roepnaam kind:

Doopnamen kind:

Adres:

Postcode:

Woonplaats :

Telefoonnummer:

Mob. Nummer:

Email adres:

School:

Locatie:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Gedoopt op:

in de kerk:

Ik doe mee:

Ik ben ouder/ verzorger en zal helpen:

Naam/handtekening ouder:

Email adres ouder:

-kerk te

Ik bevestig middels deze aanmelding, dat ik er voor kies om mijn kind de Eerste Heilige Communie te laten doen. Hij/zij doet mee aan het volledige voorbereidingsprogramma. De kostenvergoeding zullen wij tijdens de eerste bijeenkomst meenemen.

   

het begeleiden van kinderen bij de catechese avonden van het project bij het versieren en opruimen van de kerk en andere praktische zaken rondom de vieringen als begeleider en eventueel vervoer van de kinderen bij het kopiëren, vouwen en nieten van de liturgieboekjes

Telefoonnummer ouder:


WEEKBERICHT KLEUTERKERKBOEK

Pagina 3

Kleuterkerk is in 2011/2012 op de volgende data: 18 sept.

16 okt.

20 nov.

18 dec.

15 jan.

19 febr.

18 maart

15 april

20 mei

24 juni

Kleuter-& Kinderkerk is op dezelfde tijd, iedere derde zondag van de maand om 11.30 uur in ’t Saam, naast de St. Jozefkerk in Almelo. Het gaat over dezelfde Bijbelverhalen. De Kleuterkerk heeft een pauze, en de Kinderkerk niet meer. Wel is er voor iedereen ranja en een koekje Collecte en Project Boodschappenmand Tijdens de Kleuterkerk viering wordt er speciaal aandacht besteed aan het helpen van onze naaste. De kinderen kunnen zelf (houdbare) levensmiddelen meenemen die worded verzameld in een echte boodschappenmand. Hiermee sluiten we aan bij Het Project ‘De Boodschappenmand.’ Daarnaast maken we zelf ook kosten. Hiervoor vragen we u aan het eind van de viering een kleine financiële bijdrage.

Kleuter- & Kinderkerkboek We zijn al weer toe aan het zesde kleuterkerkboek en het vierde Kinderkerkboek. Deze boeken worden tegen kostprijs verkocht. We gebruiken deze werkboeken tijdens de vieringen. In het boek staan de verhalen, kleurplaten, liedjes en gebeden, ieder naar de eigen leeftijdsgroep en hun belevingsniveau. Het is daarom handig om het boek elke keer mee te nemen naar Kleuter-& Kinderkerk. Er is ruimte voor eigen versieringen, om een foto in te plakken en een speciale bladzijde om je ‘verjaardag sticker’ op te plakken. Wij wensen iedereen een goed Kleuter-& Kinderkerkjaar toe en we hopen jullie vaak te ontmoeten!

Klik op deze link en u krijgt een voorbeeld van een liturgieboekje !

De foto’s van het 1e Lustrum feest Klik op deze link

Werkgroep Kleuter- & Kinderkerk Twente Marleen Fokkinga, tel. 0546 - 538240 Heidi van Melis, tel. 0546 - 490337 Radboud Prinsen, tel. 0546 - 861341 Caroline Marijn, tel. 0546 - 455588 Helma Holsbrink, tel. 0546 – 867448


WEEKBERICHT KLEUTERKERKBOEK

Pagina 4

Jong geleerd is oud gedaan Zondag 18 september 2012 11.30 uur aanvang in ’t Saam Naast de St Jozefkerk geopend vanaf elf uur. Kosten € 4,00 p.p  - - - - - - - - - - - -

Korting ! Voor de verkoop van nieuwe werkboeken seizoen 2011-2012 en de entree met korting voor het poppentheater is ’t Saam € 1 p.p. op ieder kleuter- & kinderwerkboek van 2006 - 2011dat u meebrengt € 2 p.p korting, voor ieder nieuw werkboek 2011-2012, dat u koopt voor uw (klein)kinderen á € 5 per stuk.  - - - - - - - - - - - -

Boodschappenmand  Om u niet voor verrassingen te stellen vertellen we u graag dat we voor de gebruikelijke inzameling voor het project Boodschappenmand, vragen om houdbare producten mee te brengen, die worden verdeeld als boodschappenpakket onder de minderbedeelde gezinnen in Almelo. Zo leren de kinderen al jong ook zorg te dragen voor de ander en voor elkaar. 

Lustrumfeest Kleuter- & Kinderkerk Almelo Dankbaar terugzien Het is een gevleugelde uitspraak; ‘de tijd vliegt’, maar dit lustrumfeest maakt ons dat nog maar weer eens bijzonder duidelijk. Onze eerste ‘kleuters’ zijn inmiddels al grote kinderen geworden, die we nog steeds, iedere derde zondag van de maand mogen begroeten, in de inmiddels ook ontstane ‘kinderkerk’. Wij groeien met de kinderen mee. Onze eerste doelstelling: ‘het Bijbelverhaal levend houden en doorvertellen’, geldt nog steeds. We zijn inmiddels ruim veertig verhalen verder. Ieder jaar bestaat de kleuterkerk uit een viertal verhalen uit het Oude Testament en een zestal uit het Nieuwe Testament. De grote feesten komen natuurlijk bij herhaling aan bod en kunnen niet vaak genoeg belicht worden en onder de aandacht gebracht worden. Ik ben trots op de creativiteit en de tomeloze inzet van de leden van de werkgroep. Iedere maand opnieuw is Kleuter- & Kinderkerk een feest, ook zonder een kerkelijk Hoogfeest te vieren, is het een feest in zichzelf. Ieder verhaal komt steeds, op een geheel eigen wijze aan de orde, waarbij gebruik wordt gemaakt van actieve, creatieve werkvormen en moderne media. Wij zijn er trots op, maar willen ook onze dankbaarheid tot uitdrukking brengen. Samen met een team vrijwilligers en de betrokkenheid van (groot) ouders, kijken we in dankbaarheid terug op de afgelopen vijf jaren, die ons ook als werkgroep veel goeds hebben gebracht. Wij zijn blij dat we op deze wijze een steentje kunnen bijdragen aan de geloofsopvoeding van jongere kinderen, dat in deze tijd geen sinecure is. Dat wij onze eigen betrokkenheid op de Blijde Boodschap op deze unieke wijze mogen delen met anderen. Dat dit ook gepaard gaat met gezelligheid, verheugd de feestvreugde alleen maar.

Carla Roetgerink, pastoraal werkster St Jorisparochie Almelo Mobiel 06 20739564

Kleuterkerk no 2  

St Jozef Presentatieviering Zaterdag 11 februari 2012 19.00 uur Heilige Communieviering Zondag 13 mei 2012 10.00 uur (!) Week van 19 t/m 27...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you