Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Week van 2

Aflevering 3

t/m 1 December 2011

2E ZONDAG VAN DE ADVENT JAAR B 2011 

In dit Nummer Kindergebedjes Pag.4

 Skroets Weekeinde in BK3  Vieringen schema Pag.3  Wat is Kleuterkerk Pag.3  Opgave Form Comunnie Pag.2  ckoops.rkkerkalmelo@hetnet.nl

Uitnodiging Eerste Heilige Communie 2012 De eerste Communieviering is een bijzonder gebeuren en een jaarlijks terugkerend feest in de parochie, dat zich richt op onze toekomst. Voor de kinderen is het een belangrijke vorm van nadere kennismaking met de praktijk van het christelijk geloof en een eerste eigen beleving van de ontmoeting met Jezus. Daarom nodigen wij ook dit jaar weer van harte uit om deel te nemen aan de voorbereidingen van de eerste communie, in samenwerking met de basisscholen.  Mw. Carla Roetgerink,

Het Aanmelindgsformulier staat op pagina 2

 pastoraal werkster

Voor 2012 staan de volgende data gepland:

 Mobiel 06 20739564 ckoops.rkkerkalmelo@hetnet.nl

St Georgius en St Paulus Presentatieviering Heilige Communieviering

Zondag 12 februari 2012 Zondag 15 april 2012

9.30 uur 9.30 uur

St Jozef Presentatieviering Heilige Communieviering

Zaterdag 11 februari 2012 Zondag 13 mei 2012

19.00 uur 10.00 uur (!)

Indien uw zoon/dochter niet gedoopt is en u wenst dat dit zal gebeuren, kunt u contact opnemen met vicaris A.J.J. Woolderink (06.53778595) of Mw. C.A.M. KoopsRoetgerink, pastoraal werker (06.20739564) of met het parochiesecretariaat van uw parochie ’s ochtends tussen 10.00 en 12.00 uur. Om de eerste H. Communie te kunnen doen, is het een voorwaarde dat uw zoon/ dochter gedoopt is. Namens de werkgroepen Eerste Communie St Jorisparochie St Georgiusbasiliek: Mw. Bea Oude Mulders tel. 459 417 St Jozefkerk: Dhr. R. Hannink tel. 473 130 (na 19.00 uur) St Pauluskerk: Dhr. H. Kienhuis tel. 06 - 15462079

Wij geloven in God Maker van alles wat leeft van alles wat we zien en niet zien Wij geloven in Jezus, Kind van God Hij is voor het geluk van alle mensen in de wereld gekomen Hij werd gedood aan het kruis Hij werd begraven op de derde dag was de dood voorbij Hij leeft voor altijd bij God Wij geloven in de Heilige Geest de adem van God die ons herinnert aan Jezus die ons helpt ons en laat zien waar in het leven echt om gaat


Onderstaand formulier kunt u inleveren bij de pastorie van de St. Georgiusbasiliek, de St. Jozefkerk of de St. Pauluskerk vóór 24 december 2012 Aanmeldingsformulier Sacrament van de Eerste Heilige Communie in de Sint Joris Parochie in 2012

Achternaam kind:

Roepnaam kind:

Doopnamen kind:

Adres:

Postcode:

Woonplaats :

Telefoonnummer:

Mob. Nummer:

Email adres:

School:

Locatie:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Gedoopt op:

in de kerk:

Ik doe mee:

Ik ben ouder/ verzorger en zal helpen:

Naam/handtekening ouder:

Email adres ouder:

-kerk te

Ik bevestig middels deze aanmelding, dat ik er voor kies om mijn kind de Eerste Heilige Communie te laten doen. Hij/zij doet mee aan het volledige voorbereidingsprogramma. De kostenvergoeding zullen wij tijdens de eerste bijeenkomst meenemen.

   

het begeleiden van kinderen bij de catechese avonden van het project bij het versieren en opruimen van de kerk en andere praktische zaken rondom de vieringen als begeleider en eventueel vervoer van de kinderen bij het kopiëren, vouwen en nieten van de liturgieboekjes

Telefoonnummer ouder:


WEEKBERICHT KLEUTERKERKBOEK

Pagina 3

Kleuterkerk is in 2011/2012 op de volgende data: 18 sept.

16 okt.

20 nov.

18 dec.

15 jan.

19 febr.

18 maart

15 april

20 mei

24 juni

Kleuter-& Kinderkerk is op dezelfde tijd, iedere derde zondag van de maand om 11.30 uur in ’t Saam, naast de St. Jozefkerk in Almelo. Het gaat over dezelfde Bijbelverhalen. De Kleuterkerk heeft een pauze, en de Kinderkerk niet meer. Wel is er voor iedereen ranja en een koekje Collecte en Project Boodschappenmand Tijdens de Kleuterkerk viering wordt er speciaal aandacht besteed aan het helpen van onze naaste. De kinderen kunnen zelf (houdbare) levensmiddelen meenemen die worden verzameld in een echte boodschappenmand. Hiermee sluiten we aan bij Het Project ‘De Boodschappenmand.’ Daarnaast maken we zelf ook kosten. Hiervoor vragen we u aan het eind van de viering een kleine financiële bijdrage.

Kleuter- & Kinderkerkboek We zijn al weer toe aan het zesde kleuterkerkboek en het vierde Kinderkerkboek. Deze boeken worden tegen kostprijs verkocht. We gebruiken deze werkboeken tijdens de vieringen. In het boek staan de verhalen, kleurplaten, liedjes en gebeden, ieder naar de eigen leeftijdsgroep en hun belevingsniveau. Het is daarom handig om het boek elke keer mee te nemen naar Kleuter-& Kinderkerk. Er is ruimte voor eigen versieringen, om een foto in te plakken en een speciale bladzijde om je ‘verjaardag sticker’ op te plakken. Wij wensen iedereen een goed Kleuter-& Kinderkerkjaar toe en we hopen jullie vaak te ontmoeten!

Klik op deze link en u krijgt een voorbeeld van een liturgieboekje !

De foto’s van het 1e Lustrum feest Klik op deze link

Werkgroep Kleuter- & Kinderkerk Twente Marleen Fokkinga, tel. 0546 - 538240 Heidi van Melis, tel. 0546 - 490337 Radboud Prinsen, tel. 0546 - 861341 Caroline Marijn, tel. 0546 - 455588 Helma Holsbrink, tel. 0546 – 867448


WEEKBERICHT KLEUTERKERKBOEK

Pagina 4

Klik op deze foto Voor de Medolie

Ik ga slapen ik ben Moe Een gezongen gebedje voor het slapen gaan. Ik ga slapen, ik ben moe, 'k sluit mijn beide oogjes toe, Heertje houd ook deze nacht, over [naam] getrouw de wacht. 't Boze dat ik heb gedaan, zie het Heertje toch niet aan. Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Zorg voor arme kind'ren Heer, en herstel de zieken weer. Ja, voor alle mensen saam, bid ik u in Jezus naam. Sta mijn ouders trouw ter zij, wees mijn vrienden ook nabij. Geef ons allen nieuwe kracht, door de rust van deze nacht. Doe mij dankbaar en gezond, opstaan in de morgenstond. Als ik mijn oogjes open doe, lacht Uw zon mij vrolijk toe.

Amen 

Mijn moeder zei vaak een slaapversje voor. Daarna gaf ze me een kruisje op mijn voorhoofd en een kusje. Dit versje gebruikt als bedritueel, gaf mij het vertrouwen niet alleen te zijn en beschermd te worden. 's Avonds als ik slapen ga Volgen mij veertien engeltjes na Twee aan mijn hoofdeind Twee aan mijn voeteneind Twee aan mijn linkerzij Twee aan mijn rechterzij Twee die mij dekken Twee die mij strekken Twee die mij wijzen Naar 's hemels paradijzen

Dag God, met mij! EEN PROGRAMMA VOOR DE KINDEREN. DAGELIJKS OM 18:30 UUR. ELKE DAG RESERVEERT RADIO MARIA SPECIAAL EEN HALF UURTJE VOOR ONZE JONGSTE LUISTERAARS! LUISTER TUSSEN 18:30 EN 19:00 UUR NAAR EEN FIJN PROGRAMMA MET ELKE DAG EEN NIEUW VERHAAL VOOR HET SLAPENGAAN EN AANSLUITEND 5-MINUTENCATECHESE. VAN MAANDAG T/M VRIJDAG KUNNEN KINDEREN OOK TIJDENS HET PROGRAMMA NAAR DE STUDIO BELLEN OM HUN EIGEN AVONDGEBEDJE OF LIEDJE RECHTSTREEKS IN DE UITZENDING TE BRENGEN! TUSSENDOOR WORDEN VROLIJKE KINDERLIEDJES GEDRAAID EN WE SLUITEN AF MET DE KINDERVESPERS. BEN JE NIEUWSGIERIG? KER LUISTEREN DUS! E MISSCHIEN BEN JIJ WEL GENE DIE VANAVOND OP DE RADIO HOREN IS...?

ZEN DETE


WEEKBERICHT KLEUTERKERKBOEK

Pagina 5

Ben jij klaar voor een BK3 weekend vlak voor de Kerstvakantie? We gaan in het weekend van 16 tot en met 18 december namelijk een nachtwandeling maken, voetballen, een film maken, beetje huiswerk, zwemmen, zien hoe je een website maakt, film kijken, Kerstmis voorbereiden en nog veel meer. Meer verklappen we niet, Wat?

Een weekend!

Voor wie?

Voor de (toekomstige) leden van scholierenklub BeKa3!

Wanneer?

Van vrijdagavond 20.00 uur tot zondagmiddag 16.00 uur!

Waar?

In het klubhuis van BK3, aan de Bataafse Kamp 3 in Hengelo, natuurlijk!

Hoeveel kost het?

Breng â‚Ź 20 mee, je hebt verder geen zakgeld nodig.

Wat moet ik meenemen?

-Slaapzak en matje, -toilettas, tandenborstel, zeep etc., -handdoek, -pyjama, -kleren om buiten vies te maken, -schone kleren voor binnen, -sporttenue, -gym- of voetbalschoenen, -gewone schoenen, -zwembroek, -je kunstgebit.

De ouders zijt welkom op zondag 18 december vanaf 15.00 uur. We vertellen en laten iets zien van de activiteiten van de afgelopen maanden (zomerkampen, Drielandentoernooi), en over het programma voor dit jaar. Om 16.00 uur sluiten we af. Aanmelden bij de organisatoren Paul van Gorp en Richard Millar (zie onder), graag voor 9 december.

kleuterkerk  

St Georgius en St Paulus Presentatieviering Zondag 12 februari 2012 9.30 uur Heilige Communieviering Zondag 15 april 2012 9.30 uur Kindergeb...

Advertisement