Page 1

Nogavice s prsti Obstajati mora vzrocna zveza hlane nogavice, samostoječe nogavice, legice, dokolenke, moke  nogavice, enske nogavice, nogavice Med ravnanjem cloveka in nastalo posledico nora obstajati  vzrok, razmerje. Ce takega odnosa ni, posledica ni nastala zaradi tega cloveka. V praksi se  vpraanje vzrocne zveze ne postavlja, ker je ocitno. Vedno temu ni tako. Ko se postavi vpraanje  o vzrocni zvezi, nastanejo problemi. Omejujemo se na storitve in opustitve ljudi, ker le ljudje  povzrocajo kazniva dejanja. Poznamo neposredne in posredne vzroke, blinje in bolj oddaljene  vzroke. Lociti moramo med vzrokom in pogojem. Nogavice s prsti

Glede zastaralnih rokov in storilceve odgovornosti? nogavica cas izvritve trajajocih dejanj se  teje ko je prenehalo protipravno stanj glede krivde, pritevnosti: hlane nogavice,  samostoječe nogavice, legice, dokolenke, moke nogavice, enske nogavice, nogavice ko je  storilec povzrocil protipravno stanje. kazniva dejanja stanja Kot pri trajajocih k.d. je uresniceno  stanje, vendar tu zadostuje doloceno ravnanje. primer: dvojna zakonska zveza, sprememba  rodbinskega stanja ( 199.).Protipravno stanje v v teh primerih ni zakonski znak. Ti posli niso vec  nicni ampak izpodbojni.

samostoječe nogavice, legice, dokolenke, moke nogavice, enske nogavice, nogavice Lahko pa  za kraj storitve dejanja tejemo oboje kar velja tudi za nae pravo. Ce posledica ni nastala, gre za  poskus in za ta kraj se tudi teje = UBIKVITETNA TEORIJA Velikokrat je kraj delovanja nogavica  in kraj posledice isti. Cas ko je storilec deloval ali cas ko je nastala posledica. Na zakon je  sprejel delovnostno teorijo. Lahko pride do situacije ko dejanje lahko zastara preden nastane  posledica. DISPOZICIJA? Kaznivo dejanje mora biti v zakonu ne le zapisano, doloceno, ampak  tudi opisano. Zakonski znaki morajo biti cimbolj doloceni Teh je v kazenskem zakoniku najvec.  Dispozicija pove kdo je storilec, kakna posledica mora nastati, okolicine brez katerih dejanje ni  kaznivo, kaj pripelje do posledice. Vzrok nogavica dolocnosti je, hlane nogavice, samostoječe  nogavice, legice, dokolenke, moke nogavice, enske nogavice, nogavice da omejimo cono  kriminalnosti.

nastale posledice naj se tejejo le tisti dejavniki, ki redoma in praviloma pripeljejo do nastalih  posledic. Izkljucuje nogavica posebne in izredne primere, nenavadne. Primer: rahlo trcenje dveh  avtomobilov, ki je povzrocilo smrt (ponavadi povzroci le lahko telesno pokodbo). hlane  nogavice, samostoječe nogavice, legice, dokolenke, moke nogavice, enske nogavice, nogavice  Nogavice, hlačne nogavice, samostoječe nogavice, legice, dokolenke, moške nogavice, ženske  nogavice


Sodnik mora ugotoviti ali vzrocna zveza je ali je ni. Vsak primer primerja s temi teorijami. Ni  pravila kako se odlocati med teorijami. Pomembno je le, da teorije poznamo, da lahko  razumemo v cem je hlane nogavice, samostoječe nogavice, legice, dokolenke, moke nogavice,  enske nogavice, nogavice sploh problem, kako ga je treba raziskovati. Praksa najpogosteje  uporablja prvo teorijo, ki je najira. Poleg ne smemo meati krivde. Vzrocno zvezo med ravnanjem  cloveka in nastalo posledico prekine vsakrno kasneje ravnanje oseb, ce ima znake kaznivega  dejanja nogavica in spremeni potek dogajanja. primer: Nekdo nekoga pretepe. Pretepeni gre po  pomoc in medtem ga nekdo ali, da je koncno dobil svoje. ? Takno dejanje ne vpliva na prejnje  dejanje.

Ce bi zdravnik pokodovanega malomarno zdravil in bi le ­ ta umrl, bi to ravnanje prekinilo  vzrocno zvezo med prvotno pokodbo in smrtjo. Ne bi pa to povzrocilo prekinitve odgovornosti za  prvotno posledico. Vzrocno zvezo prekinejo tudi kasneja ravnanja drugih ljudi, ki nimajo znakov  kaznivega dejanja, vendar imajo ta ravnanja take ucinke, da prekinejo vzrocno zvezo. Lahko to  stori okodovanec sam, le da to ni prvotni hlane nogavice, samostoječe nogavice, legice,  dokolenke, moke nogavice, enske nogavice, nogavice, nogavicaTak sistem predpisanih kazni je  izraz sorazmernosti med dejanjem hlane nogavice, samostoječe nogavice, legice, dokolenke,  moke nogavice, enske nogavice

Storilec povzroci protipravno stanje in ga nekaj casa vzdruje. primer: Tatvina je dokoncana, ko  storilec stvar vzame in upravicencu stvari onemogoci razpolaganje s stvarjo = teorija o in  kaznijo. Na sistem sprejema relativno predpisane kazni (kazni so predpisane v razponu).  Nogavice nogavica

Nogavice, hlačne nogavice, samostoječe nogavice, legice, dokolenke, moške nogavice, ženske  nogavice

Nogavice s prsti  
Nogavice s prsti  

nogavice s prsti, nogavice, ženske nogavice, moške nogavice

Advertisement