Page 1

OBJETIVOS •

Popularizar el área de matemáticas con una actividad formativa y divertida para alumnos profesores. Favorecer el intercambio y conocimiento mutuo entre centros, profesores y alumnos. Estimular la creatividad, capacidad de decisión y habilidad para resolver problemas no rutinarios.

PREMIOS (FASE TERRITORIAL) •

• •

4 primeros clasificados: Beca del G. V. para estancia de 4 semanas en un país europeo para aprendizaje de idiomas. 5º al 12º: juegos y/o materiales educativos. Los cinco primeros participarán en la Olimpiada Española.

FASES INSCRIPCIONES Y PLAZOS •

1ª FASE: Selección de 2 ó 3 alumnos en cada centro. (Consultar bases convocatoria) 2ª FASE: Fase territorial. (En cada una de las tres capitales).

FECHAS • •

1ª FASE: 9 de Marzo 2ª FASE: 12 de Mayo

• •

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 28 de Febrero FORMA DE INSCRIPCIÓN: A través de la página web: www.saretik.net/mateolinpiada


HELBURUAK •

• •

Matematika arloa jenderartzea, irakasle eta ikasleentzat hezitzaile eta jostagarri den jarduera batekin. Ikastetxe, irakasle eta ikasleen arteko harremana eta ezagutza sustatzea. Sormena, erabakiak hartzeko gaitasuna eta ez-ohiko problemak ebazteko ahalmena sustatzea.

SARIAK (LURRALDE ALDIA) •

• •

Lehenengo 4rak: E. J.ren beka bat, Europako herrialde batean 4 asteko hizkuntza-ikastaldi bat egiteko 5.etik 12.era: hezkuntz-materiala edota jokoak. Lehenengo bostak Espainiako Olinpiadan hartuko dute parte.

ALDIAK •

1. ALDIA: Ikastetxe bakoitzean 2 edo 3 ikasle hautatzea. (Begira deialdiaren arauei) 2. ALDIA: Lurraldekako aldia (Hiru hiriburuetan).

DATAK • •

1. ALDIA: Martxoaren 9a. 2. ALDIA: Maiatzaren 12a.

PARTE HARTZEKO • •

PARTE HARTEKO EPEA: Otsailaren 28a arte. IZENA EMATEKO LEKUA: Honako web honetan: www.saretik.net/mateolinpiada

Olimpiada 2012-Olinpiada  

Olimpiada 2012-Olinpiada

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you