Page 1

2013

GARDEN COLLECTION

GARTEN KOLLEKTION | ZAHRADNÍ KOLEKCE


FOR THE JOY GARDEN IN THE

FREUDE IM

GARTEN

PRO RADOST NA

ZAHRADĚ


2013

GARDEN COLLECTION GARTEN KOLLEKTION | ZAHRADNÍ KOLEKCE


2013

GARDEN COLLLECTION ZAHRADNÍ KOLEKCE | GARTEN KOLLEKTION Dear Customers,

application. As a recent example, we can mention our new self-irrigation solution

Vážení zákazníci, společnost Plastkon se od svého založení v roce 1998 zaměřuje na výrobu nejrůznějších produktů pro pěstování květin a  péči o  ně. Každý rok přicházíme na trh s 20–30 novými výrobky. U jednotlivých řad našich výrobků dbáme na jejich inovace v oblasti designu i praktického použití. Z poslední doby lze jmenovat například náš nový systém samozavlažování s názvem „SMART SYSTEM“. Firma Plastkon product také stojí za komplexním řešením nové exkluzivní značky „FLOWER LOVER“. Dbáme na prezentaci našich výrobků, pravidelně proto navštěvujeme světové výstavy a veletrhy – např. SPOGA + GAFA v Kolíně nad Rýnem, dále AMBIENTE Frankfurt či ISPO Mnichov.

the “SMART SYSTEM”. Plastkon product also designed and developed

Přejeme vám hodně obchodních i osobních úspěchů.

Since its foundation in 1998, Plastkon has been specializing in the manufacturing of a variety of products for growing flowers and taking care of them. We design and develop 20 to 30 new products every year. We focus our efforts on innovating the individual series of our products in the field of design as well as practical

a comprehensive designer range of the new exclusive brand “FLOWER LOVER”. We pay attention to the presentation of our products; for this reason we pay regular visits to the world exhibitions and trade fairs such as the SPOGA+GAFA in Cologne, and also the AMBIENTE Frankfurt or ISPO Munich. We wish you success in your business and personal lives.

4

Ing. Daniel Hama owner | majitel společnosti | Gesellschaftsführer Plastkon product s.r.o.

Sehr geehrte Kunden, das Unternehmen Plastkon hat sich seit ihrer Gründung im Jahre 1998 auf die Produktion verschiedenster Produktsortimente für das Bepflanzen, Anzüchten und die Pflege von Blumen spezialisiert. Jedes Jahr entwickeln wir für den Markt 20-30 neue Produkte. Bei einzelnen Reihen unserer Produkte achten wir auf deren Innovation auf dem Gebiet des Designs und der praktischen Anwendung. In jüngster Zeit war das z. B. unser neues Selbstbewässerungssystem mit der Bezeichnung „SMART SYSTEM“. Die Firma Plastkon product entwarf auch eine komplexe Lösung der neuen Exklusivmarke „FLOWER LOVER“. Wir achten auf die Präsentation unserer Erzeugnisse, deswegen besuchen wir regelmäßig Weltausstellungen und Messen – z.B. SPOGA + GAFA in Köln am Rhein, weiter AMBIENTE in Frankfurt oder ISPO in München. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg sowohl im Handel, als auch im persönlichen Leben.


CONTENTS

| OBSAH | INHALT

WINDOW BOXES AND ACCESSORIES

modernes Design, beliebte Formen, breites Farbenangebot, geeignet für das Aufstellen in Raumecken, große Festigkeit und Stabilität, hochwertige Ausführung mit massivem Rand, breites Spektrum der Größen

TRUHLÍKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ BLUMENKÄSTEN UND ZUBEHÖR

distinct timeless design, a wide selection of colours, guaranteed shape stability, durable rim design, quality workmanship, various sizes výrazný nadčasový design, široká nabídka barev, záruka tvarové stálosti, pevný okrajový lem, kvalitní provedení, různé velikosti ausdrucksvolles zeitloses Design, breites Farbenangebot, Garantie der Formstabilität, stabiler Randsaum, hochwertige Ausführung, verschiedene Größen Garden Trend Extra flor Small window box Universal

6 6 6 6 6

SELF-IRRIGATION WINDOW BOXES AND ACCESSORIES

SAMOZAVLAŽOVACÍ TRUHLÍKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ SELBSTBEWÄSSERUNG BLUMENKÄSTEN UND ZUBEHÖR

modern design, wide selection of colours, SMART SYSTEM, large water reservoirs and large soil volume, original method for fixing wick-free design, various sizes moderní design, široká nabídka barev, SMART SYSTEM, velká zásoba vody a velký objem zeminy, originální způsob uchycení, bezknotové provedení, různé velikosti modernes Design, breites Farbenangebot, SMART SYSTEM, großer Wasservorrat und großes Erdvolumen, originelle Art der Halterung, dochtlose Ausführung, verschiedene Größen Garden flor Titanik Mičurin Gardenie SMART Fantazie SMART Extra Line SMART

7 7 7 9 9 9

FLOWER POTS AND SAUCERS KVĚTINÁČE A MISKY BLUMENTÖPFE UND UNTERSETZER

modern design, popular shapes, wide selection of colours, suitable for placing in room corners, high strength and stability, quality workmanship with solid edging, wide range of sizes moderní design, oblíbené tvary, široká nabídka barev, vhodné pro umístění do rohů místností, vysoká pevnost a stabilita, kvalitní provedení s masivním okrajem, široké spektrum velikostí

Quattro Harmonie Campanula Venezia Primavera

10 10 10 10 10

SQUARE SELF-IRRIGATION FLOWER POTS AND HANGING FLOWERPOTS

modernes Design, Garantie der Originalität, breites Farbenangebot, verschiedene Oberflächengestaltungen, der Blumentopf Orchid ist ein konkurrenzloses Erzeugnis auf dem Markt mit Blumen, die mehr Licht brauchen (z. B. Orchideen), er fördert ein qualitätsvolles Blumenwachstum – Neuheiten des Jahres 2012 Rosa Ella Tulipan Orchid Adonis Multy Laura

12 12 12 12 13 13 13

SAMOZAVLAŽOVACÍ HRANATÉ A ZÁVĚSNÉ KVĚTINÁČE ECKIGE BLUMENTÖPFE MIT SELBSTBEWÄSSERUNG UND HÄNGEBLUMENTÖPFE

WATERING CANS AND SPRAYER SETS

modern design, guarantee of originality, wide selection of colours, solid flowerpots with a large amount of soil, easy care, also suitable for full-grown plants, popular hanging flowerpots on chains, multi-stage flowerpots for growing using your own imagination and creativity, unusual flower arrangements

modern design, guarantee of originality, wide selection of colours, quality workmanship – introduction in 2012

moderní design, záruka originality, široká nabídka barev, SMART SYSTEM, masivní květináče s velkým množstvím zeminy, nenáročná péče, vhodné i pro vzrostlejší rostliny, oblíbené závěsné květináče s řetízkem, etážové květináče pro pěstování dle vlastní fantazie a kreativity, neobvyklá květinová aranžmá modernes Design, Garantie der Originalität, breites Farbenangebot, stabile Blumentöpfe mit großem Erdvolumen, einfache Pflege, geeignet auch für höhere Pflanzen, beliebte Blumentöpfe zum Aufhängen mit Kette, Etagenblumentöpfe für die Aufzucht der Pflanzen nach eigener Phantasie und Kreativität, originelles Blumenarrangement Trelista Quattro Aqua Pro Marina Kaskada Flor

10 11 11 11

ZALÉVACÍ KONVE A ROZPRAŠOVAČE GIESSKANNEN UND BLUMENSPRÜHER

moderní design, záruka originality, široká nabídka barev, kvalitní provedení – novinka roku 2012 modernes Design, Garantie der Originalität, breites Farbenangebot, hochwertige Ausführung – Neuheiten des Jahres 2012 Spring Sprit Eskáda Aurora

14 14 14 12

COMPOST BINS, TRANSPORT CRATES AND PLANTING BASKETS

KOMPOSTERY, PŘEPRAVKY A PĚSTEBNÍ MISKY GARTEN KOMPOSTERN, TRANSPORTBEHÄLTER UND PFLANZKORB

DECORATIVE FLOWERPOTS

Minigarden Botanik Fruit crate Thermoquick Planting basket

modern design, guarantee of originality, wide selection of colours, various surface finishes

PROFILY SAMOZAVLAŽOVACÍCH SYSTÉMŮ BEWÄSSERUNGSSYSTEM

DEKORATIVNÍ KVĚTINÁČE DEKORATIVE BLUMENTÖPFE

The Orchid flowerpot is an unrivalled product on the market for flowers demanding more light (e.g. orchids) supporting quality growth of flowers – introduction in 2012. moderní design, záruka originality, široká nabídka barev, různé povrchové úpravy Květináč Orchid je bezkonkurenční výrobek na trhu pro květiny vyžadující více světla (např. orchideje), podporuje kvalitní růst květin – novinka roku 2012.

SELF-IRRIGATION SYSTEM SAMOZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM SELBSTBEWÄSSERUNGSSYSTEM

15 15 15 15 15

SELF-IRRIGATION SYSTEMS PROFILES 16

POINT OF SALE DISPLAYS

PRODEJNÍ STOJANY VERKAUFDISPLAYS

17

PRODUCT CHART

PRODUKTOVÁ TABULKA PRODUKTTABELLE

18 – 21

FLOWER LOVER

22

SMART SYSTEM

LARGE QUANTITY OF WATER AND SOIL VELKÉ MNOŽSTVÍ VODY A ZEMINY GROSSE MENGE VON WASSER UND BODEN

METAL KOV METALL

5


Extra flor

Garden

01

| Window boxes | Truhlíky | Blumenkästen

| Window boxes | Truhlíky | Blumenkästen

LENGTH | DÉLKA | LÄNGE

40 50 60 80

cm

COLOR | BARVA | FARBE

large water reservoir, stable and quality workmanship obsahují velké zásoby vody, stabilní a kvalitní provedení

| Small window box | Truhlík malý | Kleiner Blumenkasten

LENGTH | DÉLKA | LÄNGE

40 50 60 80 100

cm

COLOR | BARVA | FARBE

PARAMETERS | ROZMĚRY | PARAMETER

40 50 60 80

suitable for pre-cultivation of different plant species vhodný pro předpěstování různých druhů rostlin

| Saucers | Misky | Blumenkasten Untersetzer

přispívají k lepším výsledkům při pěstování rostlin

geeignet für die Anzuchthilfe unterschiedlicher Pflanzenarten

40 50 60 80 100 COLOR | BARVA | FARBE

∅ cm

Trend

04

| Window boxes | Truhlíky | Blumenkästen

formstabilität, passend für Blumenkästen Garden, Garden flor und Trend

anzuchthilfe und bessere Entwicklung der Pflanzen

distinct design, firm edging výrazný design, pevný okraj ausdrucksvolles Design, stabiler Rand

01

02

03 04 6

cm

PARAMETERS | ROZMĚRY | PARAMETER

tvarová stálost, misky určené pro truhlíky Garden, Garden flor a Trend

improve the development and growing of plants

20

COLOR | BARVA | FARBE

tvarová stálost, výrazný okrajový lem, nebortí se

shape stability beats rivals, designed for Garden flor and Trend flower boxes

∅ cm

COLOR | BARVA | FARBE

LENGTH | DÉLKA | LÄNGE

shape stability, distinct edging, non-collapsing Formstabilität, stabiler Rand, verwindungsfest

großer Wasservorrat, stabile und hochwertige Ausführung

| Saucers | Misky | Blumenkasten Untersetzer

Small window box

03

02

LENGTH | DÉLKA | LÄNGE

40 50 60 80 100 COLOR | BARVA | FARBE

cm


Mičurin

Titanic

01

Garden flor

02

| Self-irrigation window boxes with wicks | Samozavlažovací truhlíky s knoty | Selbstbewässerung Blumenkästen mit Docht

LENGTH | DÉLKA | LÄNGE

40 60 80

cm

COLOR | BARVA | FARBE

03

| Self-irrigation window boxes | Samozavlažovací truhlíky | Selbstbewässerung Blumenkästen

| Self-irrigation window boxes | Samozavlažovací truhlíky | Selbstbewässerung Blumenkästen

LENGTH | DÉLKA | LÄNGE

40 50 60 80

cm

COLOR | BARVA | FARBE

contain wicks, sufficiently wide; including saucers

modern design, convenient pouring from the side

practical flower boxes can be hung by holders

obsahují knoty, dostatečně široké; misky v ceně

moderní design, pohodlné zalévání z boku

praktické truhlíky, lze je zavěsit jednoduchými držáky

inklusive ausreichend breite Dochte und Untersetzer

modernes Design, bequemeres Gießen durch seitliche Öffnung

Blumenkästen können mittels Blumenkastenhalter aufgehängt werden

LENGTH | DÉLKA | LÄNGE

40 50 60 80 100

cm

COLOR | BARVA | FARBE

Universal

04

| Window box holder | Držák truhlíků | Blumenkastenhalter

PARAMETERS | ROZMĚRY | PARAMETER

12 15

cm

COLOR | BARVA | FARBE

designed for Garden, Garden flor and Trend flower boxes určené pro truhlíky Garden, Garden flor a Trend geeignet für Blumenkästen Garden, Garden flor und Trend

01

02

03

04 7


SMART SYSTEM

innovative watering & monitoring system inovativní zavlažovací a sledovací systém innovatives Bewässerungs- und Überwachungssystem

Take the guesswork out of the watering and fertilizing cycles with our innovative, easy to use service & monitor system. Available in 3 different models, 5 sizes and various traditional and trendy colors. S naším inovativním systémem se snadným použitím, údržbou a sledováním již není nutné odhadovat intervaly zalévání a hnojení. Dodává se ve 3 různých modelech, 5 velikostech a různých tradičních i módních barvách. Mit unserem innovativen System mit einfacher Benutzung, Wartung und Überwachung, ist es nicht mehr notwendig die Begießungs- und Düngungsintervalle abzuschätzen. Geliefert in 3 verschiedenen Modellen, 5 Größen und in verschiedenen traditionellen Farben und Modefarben.

We recommend to drill the hole for drainage of excess rainwater. Doporučujeme odvrtání otvoru pro odtok přebytečné dešťové vody. Für das Entwässern von überschüssigem Regenwasser, empfehlen wir ein Loch zu bohren.

8

MEMORY DIALS: 2 ergonomic colorful memory dials to record watering and fertilizer cycles. Never over-water or over-fertilize again.

BOTTOMG PLUGS: There are multiple color coded openings for placement of the supply shaft to make caring for your plants even more convenient.

DATUMOVKA: 2 ergonomické barevné datumovky pro zaznamenávání intervalů zalévání a hnojení. Již nikdy nepřelijete nebo nepřehnojíte!

ZÁTKY PRO UMÍSTĚNÍ: SMART SYSTEM je vybaven otvory v roštu pro vhodné umístění napájecího dílu s barevně značenými zátkami.

DATUMSANZEIGE: 2 ergonomische Datumsanzeigen für die Aufzeichnung der Begießungs- und Düngungsintervalle. Es ist nicht mehr notwendig die Begießung und die Düngung abzuschätzen.

STELLEN FÜR DIE PLATZIERUNG: SMART SYSTEM ist mit Öffnungen für eine passende Ausrichtung Wasserbefüllsystems mit farbig gekennzeichneten Stöpseln ausgestattet.

CUT DRAWING: Double compartment solution provides continuous water level measurement, even during filling. Oversized water reservoir secures long term water supply. Conveniently shaped filler opening with easy to read water gauge. SMART SYSTEM DVOUKOMOROVÉ ŘEŠENÍ: Dvoukomorové řešení zajišťuje nepřetržité měření hladiny vody, a to i při nalevání. Rozměrné zásobníky na vodu zajišťující dlouhodobé dodávání vody. Vhodně tvarovaný nalévací otvor se snadným měřením hladiny vody. SCHNITT DURCH DEN KASTEN: Die Zweikammerlösung sichert eine kontinuierliche Messung des Wasserniveaus, auch während der Füllung. Großräumiges Wasserdepot sichert eine langzeitige Wasserversorgung. Eine passend geformte Füllöffnung mit einfacher Ablesung des Wasserstandsanzeiges.

MIČURIN


Gardenie SMART

01

| Self-irrigation window boxes | Samozavlažovací truhlíky | Selbstbewässerung Blumenkästen

LENGTH | DÉLKA | LÄNGE

40 60 80 100 COLOR | BARVA | FARBE

cm

Fantazie SMART

02

| Self-irrigation window boxes | Samozavlažovací truhlíky | Selbstbewässerung Blumenkästen

exclusive solid flower boxes with a large soil volume, original method for fixing

most popular product with optional drain holes, wick-free design

exkluzivní masivní truhlíky pro velký objem zeminy, originální způsob uchycení

nejoblíbenější produkt s volitelnými otvory pro odpad, bezknotové provedení

exklusive massive Blumenkästen großes Erdvolumen, originelle Halterungsart

beliebtes Modell mit optionalen Öffnungen für (Abfall, Dochtlose Ausführung -nwhat do you mean?)

| Metal holder | Kovové držáky | Metallhalter

COLOR | BARVA | FARBE

specially designed metal holders allowing the Gardenie flower box to be hung by means of a hole at the box bottom

LENGTH | DÉLKA | LÄNGE

40 60 80 100

cm

COLOR | BARVA | FARBE

Extra Line SMART

03

| Self-irrigation window boxes | Samozavlažovací truhlíky | Selbstbewässerung Blumenkästen

LENGTH | DÉLKA | LÄNGE

40 50 60 80

cm

COLOR | BARVA | FARBE

new design, solid window box nové designové provedení, masivní truhlík neue Designausführung, massiver Blumenkasten

| Window box holder | Nastavitelný držák | Blumenkastenhalter

COLOR | BARVA | FARBE

top quality holders designed for the Fantazie flower boxes držáky prvotřídní kvality určené pro truhlíky Fantazie

speciálně navržené kovové držáky, uchycení otvorem na dně truhlíku

Blumenkastenhalter erstklassiger Qualität, passend für die Blumenkästen Fantazie

spezielle, separat angebrachte Öffnungen auf dem Boden des Blumenkastens GARDENIE, ermöglichen das sichere Anbringen von Blumenkastenhalter

02

01

03

9


Campanula

Quattro

01

| Flower pots | Květináče | Blumentöpfe

high strength and stability, quality workmanship with solid edging

| Flower pots | Květináče | Blumentöpfe

PARAMETERS | ROZMĚRY | PARAMETER

9 11 13 15 17 20 23 28 34 40 50

∅ cm

COLOR | BARVA | FARBE

vysoká pevnost a stabilita, kvalitní provedení s masivním okrajem hohe Festigkeit und Stabilität, hochwertige Ausführung mit massivem Rand

Primavera

20 30 40 50

cm

COLOR | BARVA | FARBE

modern bevelled shape, Solid edging

vhodné umístění do rohů místností - oblíbený tvar

moderní zkosený tvar, masivní okraj

geeignet für das Aufstellen in Raumecken, Beliebte Form

moderne abgeschrägte Form, massiver Rand

PARAMETERS | ROZMĚRY | PARAMETER

12 14 16 18 20 25 30 35

∅ cm

| Flower pots | Květináče | Blumentöpfe

| Saucers | Misky | Untersetzer

LENGTH | DÉLKA | LÄNGE

20 30 40 50

PARAMETERS | ROZMĚRY | PARAMETER

12 14 17 20 25 30 35 50

PARAMETERS | ROZMĚRY | PARAMETER

12 14 17 20 25 30 35 50 COLOR | BARVA | FARBE

cm

COLOR | BARVA | FARBE

| Hanging | Závěs | Aufhängung

vysoká pevnost díky vyztuženým okrajům

COLOR | BARVA | FARBE

length of the hanging 45 cm for flower pots with Ø 12–20 cm

hohe Festigkeit durch verstärkte Kanten

délká závěsu 45 cm pro květináče Ø 12–20 cm

∅ cm

die Länge der Aufhängung beträgt 45 cm für Blumentöpfe Ø 12–20 cm

použití pro květináče Venezia a Campanula

01

02

03 04

10

05

∅ cm

COLOR | BARVA | FARBE

COLOR | BARVA | FARBE

use for Venezia and Campanula COLOR | BARVA | FARBE flowerpots

passend für Blumentöpfe Venezia und Campanula

Harmonie

04

durable high strength due to reinforced edges

PARAMETERS | ROZMĚRY | PARAMETER

10 12 14 16 18 20 24 28 34 38

| Flower pots | Květináče | Blumentöpfe

LENGTH | DÉLKA | LÄNGE

suitable for placing in the corner of rooms, popular shape

| Saucers | Misky | Untersetzer

05

| Saucers | Misky | Untersetzer

Venezia

03

02

∅ cm


Kaskada Floor

01

| Standing tiered flower pots | Stojací etážové květináče | Etagenblumenständer

growing using your own imagination and creativity umožňují pěstování dle vlastní fantazie, kreativity

PARAMETERS | ROZMĚRY | PARAMETER

17 25 35 25 35 50 17 25 35 50 COLOR | BARVA | FARBE

Bepflanzung nach eigener Phantasie und Kreativität

| Saucers | Misky | Untersetzer

∅ cm

Marina

03

| Self-irrigating hanging flower pots | Samozavlažovací závěsné květináče 20 25 30 ∅ | Hängeblumentöpfe mit Selbstbewässerung COLOR | BARVA | FARBE

PARAMETERS | ROZMĚRY | PARAMETER

increasingly popular product for hanging, chain included

cm

| Standing and hanging tiered flower pots | Stojací i závěsné etážové květináče | Etagenblumenständer und Etagenhängeblumentöpfe

oblíbený praktický výrobek, řetízek v ceně

growing using your own imagination and creativity, may also be hung

beliebtes Pflanzgefäß zum Aufhängen inklusive Kette

vhodné do prostoru, umožňují pěstování dle vlastní fantazie a kreativity, možno zavěsit

PARAMETERS | ROZMĚRY | PARAMETER

35

∅ cm

COLOR | BARVA | FARBE

Pflanzgefäß zum Aufhängen, Bepflanzung nach eigener Phantasie und Kreativität

PARAMETERS | ROZMĚRY | PARAMETER

35 50

Trelista

02

∅ cm

COLOR | BARVA | FARBE

Quattro Aqua Pro

04 03 01

| Square self-irrigation flower pots | Samozavlažovací hranaté květináče | Eckige Blumentöpfe mit Selbstbewässerung solid flower pots with a large amount of soil, easy care, also suitable for full-grown plants

LENGTH | DÉLKA | LÄNGE

30 40 50

cm

COLOR | BARVA | FARBE

masivní květináče s velkým množstvím zeminy, nenáročná péče, vhodné i pro vzrostlejší rostliny massive Blumentöpfe für große Erdvolumen, einfache Pflege, geeignet auch für hohe Pflanzen

02

04

11


Rosa

Ella

01

| Decorative flower pot | Dekorativní květináče | Dekotopf simple popular shape, glossy surface

02

| Decorative flower pot | Dekorativní květináče | Dekotopf

PARAMETERS | ROZMĚRY | PARAMETER

13 15 17 19 22 25 ∅ cm

simple popular shape, mat surface

COLOR | BARVA | FARBE

jednoduchý oblíbený tvar, matný povrch

jednoduchý oblíbený tvar, lesklý povrch

PARAMETERS | ROZMĚRY | PARAMETER

11 13 15 18 21 25 ∅ cm

PARAMETERS | ROZMĚRY | PARAMETER

13 15 17 19 22 24 ∅ cm COLOR | BARVA | FARBE

jednoduchý oblíbený tvar, lesklý povrch einfache beliebte Form, glänzende Oberfläche

Orchid

Tina

05

04

| Decorative flower pot | Dekorativní květináče | Dekotopf

| Decorative flower pot | Dekorativní květináče | Dekotopf

simple popular shape, glossy surface

COLOR | BARVA | FARBE

einfache beliebte Form, matte Oberfläche

einfache beliebte Form, glänzende Oberfläche

Tulipan

03

02

PARAMETERS | ROZMĚRY | PARAMETER

13 15 17

| Decorative flower pot | Dekorativní květináče | Dekotopf

∅ cm

PARAMETERS | ROZMĚRY | PARAMETER

11 13 15

unrivalled product on the market, for flowers demanding more light, supports quality growth of flowers

COLOR | BARVA | FARBE

bezkonkurenční výrobek na trhu, pro květiny vyžadující více světla, podporují kvalitní růst květin konkurrenzloses Produkt auf dem Markt , für Blumen, die mehr Licht brauchen, es fördert ein qualitätsvolles Blumenwachstum

01

03

04 12

05

∅ cm

COLOR | BARVA | FARBE


Adonis

Multy

01

| Decorative flower pot | Dekorativní květináče | Dekotopf

Laura

02

PARAMETERS | ROZMĚRY | PARAMETER

11 14

∅ cm

COLOR | BARVA | FARBE

| Decorative flower pot | Dekorativní květináče | Dekotopf

03

| Decorative flower pot | Dekorativní květináče | Dekotopf

PARAMETERS | ROZMĚRY | PARAMETER

7

14 20

∅ cm

COLOR | BARVA | FARBE

PARAMETERS | ROZMĚRY | PARAMETER

13 15

∅ cm

COLOR | BARVA | FARBE

02

01

03

02

03

13


01

Spring

Aurora

Eskáda

02

| Watering cans | Zalévací konve | Gießkanne

VOLUME | OBJEM | VOLUMEN

unique design, the largest size series, high quality ergonomic rose

COLOR | BARVA | FARBE

1,7 2,5 4,5 8,0 10, 5 13, 5 16, 5

jedinečný design, největší rozměrová řada, kvalitní růžice

l

| Watering cans | Zalévací konve | Gießkanne

03

VOLUME | OBJEM | VOLUMEN

1,6

l

COLOR | BARVA | FARBE

| Watering cans | Zalévací konve | Gießkanne

modern design, timeless shape

modern design, timeless shape

moderní design, nadčasový tvar

moderní design, nadčasový tvar

modernes Design, zeitlose Form

modernes Design, zeitlose Form

04

1,4

Sprit

| Sprayer | Rozprašovače | Blumensprüher

VOLUME | OBJEM | VOLUMEN l

COLOR | BARVA | FARBE

modern design, quality head with metal nozzle moderní design, kvalitní hlavice s kovovou tryskou

einzigartiges Design, in vielen Größen erhältlich, hochwertige Brausen

modernes Design, hochwertiger Kopf mit Metalldüse

Design by:

Design by:

01 01

02

03

14 04

VOLUME | OBJEM | VOLUMEN

0,5 0,75 1

l

COLOR | BARVA | FARBE


Minigarden

Fruit crate

01

02

| Set of cultivating tray Botanik and small window box 40 60 80 cm | Komplet COLOR | BARVA | FARBE | Set Botanik bestehend aus kleinen Blumenkästen und einem Untersetzer

| Fruit crate | Přepravka na drobné plody 38 cm | Ernte- und Fruchtkorb COLOR | BARVA | FARBE

LENGTH | DÉLKA | LÄNGE

LENGTH | DÉLKA | LÄNGE

used to collect small fruits slouží pro sběr drobného ovoce zum Sammeln kleiner Früchte

the set comprises a Botanic bowl and 3, 5 or 7 small flower boxes komplet se skládá z misky Botanic a ze 3, 5 nebo 7 malých truhlíků

| Compost bins | Kompostery | Komposter

VOLUME | OBJEM | VOLUMEN

330 400 600

l

COLOR | BARVA | FARBE

quick composting of the art ventilation system rychlé kompostování s optimálním provzdušňováním schnelle Kompostierung geruchsneutral

Botanik

komplett bestehend aus der Schale Botanik und 3, 5 oder 7 kleinen Blumenkästen

Thermoquick

03

05

Planting basket

| Cultivating tray | Pěstební miska | Aufzuchtschale

04

03

TOP DIAMETER | HORNÍ DÉLKA | OBEN DURCHMESSER

40 60 80

cm

COLOR | BARVA | FARBE

suitable for planting seeds and growth of young plants

TOP DIAMETER | HORNÍ PRŮMĚR | OBEN DURCHMESSER | Planting basket | Sázecí košík 24 ∅ cm | Blumenzwiebel-Korb COLOR | BARVA | FARBE

vhodná pro zasazení semen a růst mladých rostlin zum Pflanzen von Sämereien und Anzuchthilfe

suitable for planting bulbs in the soil vhodný pro zasazení cibulovin do země geeignet für die Bepflanzung von Blumenzwiebeln im Boden

01

02

05 04 15


SELF-IRRIGATION SYSTEMS PROFILES Hydration wicks Hydratační knot Bewässerungsdocht Separating grate Dělicí rošt Trennrost

Profil samozavlažovacích systémů Bewässerungssystem

We recommend to drill a hole for drainage of excess rainwater. Doporučujeme odvrtání otvoru pro odtok přebytečné dešťové vody. Für die Entwässerung von überschüssigem Regenwasser, empfehlen wir ein Loch zu bohren

Separating grate Dělicí rošt Trennrost

Water supply tube Nalévací trubice Wasserversorgungsrohr

Water level indicator Ukazatel výšky hladiny vody Wasserstandsanzeige

MIČURIN

YSTEM

Garden flor

MIČURIN

Garden flor

Mičurin

page 7 SMART SYSTEM

Quattro Aqua Pro

MIČURIN

Garden flor

Quattro Aqua Pro

Garden flor

page 7

16

Quattro Aqua Pro page 11

Quattro Aqua Pro


POINT OF SALE DISPLAYS

Prodejní stojan Verkaufdisplays

We offer above-standard sale support services that we are able to adjust according to your requirements. Nabízíme nadstandardní služby balení, které jsme schopni realizovat dle vašich požadavků. Über den Standard hinaus, bieten wir Verpackungsdienste, gemäß Ihren Anforderungen an.

high-quality packing for transportation in cardboard boxes, topster printing possible kvalitní obal pro přepravu v kartonových krabicích, možnost potisku topsteru hochwertige Verpackung für den Transport in Kartonschachteln, Möglichkeit der Topster-Bedruckung

17


Product name

Extra flor

Extra flor

page

Garden

6 Garden

Universal

Small window box

Trend

Garden

Universal

Mičurin

page

Titanic

18

7 Garden flor

Universal

Image

Colors

Art. No.

Size

*Size (cm)

Volume (l)

Water (l)

Soil (l)

The height of pallet (cm) euro pallet size 120x80 cm

Quantity per euro pallet

Packaging type

pcs / carton

pcs / polybag

Packing unit (adhesive tape together)

Carton size (mm)

4111270

40

40 × 20,5 × 17

-

-

6,8

179

700

pallet box

-

-

-

1200 x 800 x 820

4111271

50

50 × 20,5 × 17

-

-

8,9

179

490

pallet box

-

-

-

1200 x 800 x 820

4111272

60

60 × 20,5 × 17

-

-

11,1

179

490

pallet box

-

-

-

1200 x 800 x 820

4111273

80

80 × 20,5 × 17

-

-

15

179

380

pallet box

-

-

-

1200 x 800 x 820

4111275

40

40 × 20 × 5,5

-

-

-

180

2 250

cardboard cover

-

-

25

-

4111276

50

50 × 20 × 5,5

-

-

-

180

1575

cardboard cover

-

-

25

-

4111277

60

60 × 20 × 5,5

-

-

-

180

1 575

cardboard cover

-

-

25

-

4111278

80

80 × 20 × 5,5

-

-

-

180

1 125

cardboard cover

-

-

25

-

4110558

40

40 × 17 × 15

-

-

5,1

167

1 260

in bulk

-

-

10

-

4110559

50

50 × 17 × 15

-

-

6,7

180

810

in bulk

-

-

10

-

4110560

60

60 × 17 × 15

-

-

8,2

180

810

in bulk

-

-

10

-

4110561

80

80 × 17 × 15

-

-

11,2

170

630

in bulk

-

-

10

-

4110562

100

100 × 17 × 15

-

-

14

180

360

in bulk

-

-

10

-

4111200

40

40 × 17 × 4,5

-

-

-

185

3 850

PE interlayer

-

-

25

-

4111204

50

50 × 17 × 4,5

-

-

-

185

2 475

PE interlayer

-

-

25

-

4111208

60

60 × 17 × 4,5

-

-

-

185

2 475

PE interlayer

-

-

25

-

4111212

80

80 × 17 × 4,5

-

-

-

185

1 925

PE interlayer

-

-

25

-

4111216

100

100 × 17 × 4,5

-

-

-

185

1 100

PE interlayer

-

-

25

-

4110554

15

-

-

-

-

176

4 200

carton

70

-

-

425 x 260 x 160

4110552

15

-

-

-

-

176

3 900

carton

65

-

-

425 x 260 x 160

4110553

12

-

-

-

-

176

4 200

carton

70

-

-

425 x 260 x 160

4110551

12

-

-

-

-

176

4 200

carton

70

-

-

425 x 260 x 160

4110546

20

20 × 9,5 × 8

-

-

-

171

2 880

carton

180

-

-

600 x 400 x 380

4111500

40

40 × 16 × 15

-

-

4,9

195

980

in bulk

-

-

10

-

4111501

50

50 × 16 × 15

-

-

6,2

195

630

in bulk

-

-

10

-

4111502

60

60 × 16 × 15

-

-

7,5

195

630

in bulk

-

-

10

-

4111503

80

80 × 16 × 15

-

-

10,4

195

490

in bulk

-

-

10

-

4111504

100

100 × 16 × 15

-

-

13,1

195

350

in bulk

-

-

10

-

4111200

40

40 × 17 × 4,5

-

-

-

185

3 850

PE interlayer

-

-

25

-

4111204

50

50 × 17 × 4,5

-

-

-

185

2 475

PE interlayer

-

-

25

-

4111208

60

60 × 17 × 4,5

-

-

-

185

2 475

PE interlayer

-

-

25

-

4111212

80

80 × 17 × 4,5

-

-

-

185

1 925

PE interlayer

-

-

25

-

4111216

100

100 × 17 × 4,5

-

-

-

185

1 100

PE interlayer

-

-

25

-

4110554

15

-

-

-

-

176

4 200

carton

70

-

-

425 x 260 x 160

4110552

15

-

-

-

-

176

3 900

carton

65

-

-

425 x 260 x 160

4110553

12

-

-

-

-

176

4 200

carton

70

-

-

425 x 260 x 160

4110551

12

-

-

-

-

176

4 200

carton

70

-

-

425 x 260 x 160

4111240

40

40 × 19,5 × 17,5

-

3

6,5

189

120

cardboard cover

-

-

-

-

4111242

60

60 × 19,5 × 17,5

-

4,5

10

189

80

cardboard cover

-

-

-

-

4111244

80

80 × 19,5 × 17,5

-

6

13,5

189

60

cardboard cover

-

-

-

-

4111260

40

40 × 20,5 × 17

-

-

6 ,8

180

288

pallet box

-

-

-

1200 x 800 x 820

4111261

50

50 × 20,5 × 17

-

-

8,9

180

216

pallet box

-

-

-

1200 x 800 x 820

4111262

60

60 × 20,5 × 17

-

-

11,1

180

192

pallet box

-

-

-

1200 x 800 x 820

4111263

80

80 × 20,5 × 17

-

-

15

180

144

pallet box

-

-

-

1200 x 800 x 820

4110570

40

40 × 17 × 15

-

1,1

4,9

179

476

pallet box

-

-

-

1200 x 800 x 820

4110571

50

50 × 17 × 15

-

1,6

5,9

179

306

pallet box

-

-

-

1200 x 800 x 820

4110572

60

60 × 17 × 15

-

2,2

6,9

179

306

pallet box

-

-

-

1200 x 800 x 820

4110573

80

80 × 17 × 15

-

2,9

7,9

179

238

pallet box

-

-

-

1200 x 800 x 820

4110574

100

100 × 17 × 15

-

3,6

9

179

176

pallet box

-

-

-

1200 x 800 x 820

4110554

15

-

-

-

-

176

4 200

carton

70

-

-

425 x 260 x 160

4110552

15

-

-

-

-

176

3 900

carton

65

-

-

425 x 260 x 160

4110553

12

-

-

-

-

176

4 200

carton

70

-

-

425 x 260 x 160

4110551

12

-

-

-

-

176

4 200

carton

70

-

-

425 x 260 x 160

*length x width x height (top outside dimension)


Extra Line

FANTAZIE

FANTAZIE

Product name FANTAZIE

Gardenie SMART Gardenie

Extra Line

Fantazie SMART page

FANTAZIE

9 Fantazie

Extra Line SMART Extra Line

FANTAZIE

Campanula

page

Primavera

10

Quattro

Quattro

Venezia

Image

Colors

Art. No.

Size

*Size (cm)

Volume (l)

Water (l)

Soil (l)

The height of pallet (cm) euro pallet size 120x80 cm

Quantity per euro pallet

Packaging type

pcs / carton

pcs / polybag

Packing unit (adhesive tape together)

Carton size (mm)

4111101

40

40 × 22,5 × 19

-

4,5

9,5

179

180

pallet box

-

-

-

1200 x 800 x 820

4111102

60

60 × 22,5 × 19

-

6

13

179

126

pallet box

-

-

-

1200 x 800 x 820

4111103

80

80 × 22,5 × 19

-

7,5

18

179

90

pallet box

-

-

-

1200 x 800 x 820

4111104

100

100 × 22,5 × 19

-

9

23

179

72

pallet box

-

-

-

1200 x 800 x 820

9004111100

-

-

-

-

-

176

600

carton

10

-

-

340x200x320

4111111

40

40 × 19,5 × 17,5

-

2

6,5

179

312

pallet box

-

-

-

1200 x 800 x 820

4111112

60

60 × 19,5 × 17,5

-

3,5

10

179

208

pallet box

-

-

1200 x 800 x 820

4111113

80

80 × 19,5 × 17,5

-

5

13,5

179

156

pallet box

-

-

-

1200 x 800 x 820

4111114

100

100 × 19,5 × 17,5

-

6,5

17

179

104

pallet box

-

-

-

1200 x 800 x 820

4110550

-

-

-

-

-

171

800

carton

50

1

-

600 x 400 x 380

4111512

40

40 × 20,5 × 17

-

2,1

5,7

179

288

pallet box

-

-

-

1200 x 800 x 820

4111513

50

50 × 20,5 × 17

-

2,7

7

179

192

pallet box

-

-

-

1200 x 800 x 820

4111514

60

60 × 20,5 × 17

-

3,4

9

179

192

pallet box

-

-

-

1200 x 800 x 820

4111515

80

80 × 20,5 × 17

-

4,6

12,2

179

144

pallet box

-

-

-

1200 x 800 x 820

4111400

9

Ø 9 × 6,7

-

-

-

171

9 600

carton

600

25

-

600 x 400 x 380

4111401

11

Ø 11 × 8

-

-

-

171

4 800

carton

300

25

-

600 x 400 x 380

4111402

13

Ø 13 ×9,2

-

-

-

171

4 800

carton

300

25

-

600 x 400 x 380

4111403

15

Ø 15 × 10,6

-

-

-

147

2 550

cardboard cover

-

25

-

-

4111404

17

Ø 17 × 12

-

-

-

159

1 800

cardboard cover

-

25

-

-

4111405

20

Ø 20 × 14,2

-

-

-

171

1 800

cardboard cover

-

25

-

-

4111406

23

Ø 23 × 16,6

-

-

-

195

1 125

cardboard cover

-

25

-

-

4111407

28

Ø 28 × 19,6

-

-

-

159

550

cardboard cover

-

25

-

-

4111408

34

Ø 34 × 23,8

-

-

-

181

350

cardboard cover

-

25

-

-

4111409

40

Ø 40 × 28

-

-

-

180

180

cardboard cover

-

10

-

-

4111410

50

Ø 50 × 35,5

-

-

-

175

80

in bulk

-

10

-

-

4111430

10

Ø 10 × 2,3

-

-

-

183

38 400

carton

1 200

25

-

600 x 400 x 200

4111431

12

Ø 12 × 2,6

-

-

-

183

24 000

carton

750

25

-

600 x 400 x 200

4111432

14

Ø 14 × 3

-

-

-

183

9 600

carton

300

25

-

600 x 400 x 200

-

4111433

16

Ø 16 × 3,4

-

-

-

183

9 600

carton

300

25

-

600 x 400 x 200

4111434

18

Ø 18 × 3,8

-

-

-

183

4 800

carton

150

25

-

600 x 400 x 200

4111435

20

Ø 20 × 3,9

-

-

-

183

8 000

carton

250

25

-

600 x 400 x 200

4111436

24

Ø 24 × 4,1

-

-

-

165

4 500

cardboard cover

-

25

-

-

4111437

28

Ø 28 × 4,5

-

-

-

190

3 850

cardboard cover

-

25

-

-

4111438

34

Ø 34 × 5

-

-

-

197

2 100

cardboard cover

-

25

-

-

4111439

38

Ø 38 × 5,5

-

-

-

180

1 500

cardboard cover

-

25

-

-

4111648

20

20 × 20 × 16

-

-

5,6

160

1 680

in bulk

-

-

10

-

4111649

30

30 × 30 × 25

-

-

10,5

188

480

in bulk

-

-

10

-

4111650

40

40 × 40 × 33

-

-

24

178

240

in bulk

-

-

-

-

4111651

50

50 × 50 × 41

-

-

49,5

190

70

in bulk

-

-

-

-

9004080300

20

16,5 x 16,5 x 3,2

-

-

-

190

4 872

in bulk

-

6

-

-

9004080302

30

25 x 25 x 4,6

-

-

-

190

1 800

in bulk

-

6

-

-

9004080304

40

33 x 33 x 5,9

-

-

-

190

684

in bulk

-

6

-

-

9004080306

50

42 x 42 x 9,3

-

-

-

190

144

in bulk

-

6

-

-

4111420

12

Ø 12 × 8,2

-

-

-

171

4 800

carton

300

25

-

600 x 400 x 380

4111421

14

Ø 14 × 9,4

-

-

-

171

3 200

carton

200

25

-

600 x 400 x 380

4111422

16

Ø 16 × 10,9

-

-

-

187

3 400

cardboard cover

-

25

-

-

4111423

18

Ø 18 × 12,3

-

-

-

150

1 800

cardboard cover

-

25

-

-

4111424

20

Ø 20 × 13,7

-

-

-

159

1 800

cardboard cover

-

25

-

-

4111425

25

Ø 25 × 17,3

-

-

-

174

1 050

cardboard cover

-

25

-

-

4111426

30

Ø 30 × 20,5

-

-

-

145

400

cardboard cover

-

25

-

-

4111427

35

Ø 35 × 24,6

-

-

-

165

300

cardboard cover

-

25

-

-

*length x width x height (top outside dimension)

19


Product name

page

Primavera

10

Harmonie

Harmonie

Trelista

page

Marina

11 Kaskáda Floor

Kaskáda Floor

Quattro Aqua Pro

20

page

Rosa

12

Ella

Image

Colors

Art. No.

Size

*Size (cm)

Volume (l)

Water (l)

Soil (l)

The height of pallet (cm) euro pallet size 120x80 cm

Quantity per euro pallet

Packaging type

pcs / carton

pcs / polybag

Packing unit (adhesive tape together)

Carton size (mm)

4111431

12

Ø 12 × 2,6

-

-

-

183

24 000

carton

750

25

-

600 x 400 x 200

4111432

14

Ø 14 × 3

-

-

-

183

9 600

carton

300

25

-

600 x 400 x 200

4111433

16

Ø 16 × 3,4

-

-

-

183

9 600

carton

300

25

-

600 x 400 x 200

4111434

18

Ø 18 × 3,8

-

-

-

183

4 800

carton

150

25

-

600 x 400 x 200

4111435

20

Ø 20 × 3,9

-

-

-

183

8 000

carton

250

25

-

600 x 400 x 200

4111436

24

Ø 24 × 4,1

-

-

-

165

4 500

cardboard cover

-

25

-

-

4111437

28

Ø 28 × 4,5

-

-

-

190

3 850

cardboard cover

-

25

-

-

4111438

34

Ø 34 × 5

-

-

-

197

2 100

cardboard cover

-

25

-

-

4111300

12

12 × 5,6

-

-

-

171

9 600

carton

600

40

-

600 x 400 x 380

4111301

14

Ø 14 × 6,4

-

-

-

171

7 680

carton

480

40

-

600 x 400 x 380

4111302

17

Ø 17 × 7,4

-

-

-

171

3 360

carton

210

35

-

600 x 400 x 380

4111303

20

Ø 20 × 8,7

-

-

-

179

3 360

pallet box

-

70

-

1200 x 800 x 820

4111304

25

Ø 25 × 10

-

-

-

179

1 680

pallet box

-

70

-

1200 x 800 x 820

4111305

30

Ø 30 × 11

-

-

-

179

1 040

pallet box

-

65

-

1200 x 800 x 820

4111306

35

Ø 35 × 13

-

-

-

179

840

pallet box

-

70

-

1200 x 800 x 820

4111308

50

Ø 50 × 20

-

-

-

160

200

in bulk

-

-

-

-

4111320

12

Ø 12 × 2,5

-

-

-

171

12 000

carton

750

50

-

600 x 400 x 380

4111321

14

Ø 14 × 2,5

-

-

-

171

9 600

carton

600

50

-

600 x 400 x 380

4111322

17

Ø 17 × 2,5

-

-

-

171

5 280

carton

330

55

-

600 x 400 x 380

4111323

20

Ø 20 × 2,5

-

-

-

171

4 320

carton

270

45

-

600 x 400 x 380

4111324

25

Ø 25 × 3

-

-

-

171

2 400

carton

150

50

-

600 x 400 x 380

4111325

30

Ø 30 × 3

-

-

-

170

1 600

cardboard cover

-

40

-

-

4111326

35

Ø 35 × 4

-

-

-

179

1 080

pallet box

-

45

-

1200 x 800 x 820

4111328

50

Ø 50 × 7

-

-

-

179

480

pallet box

-

-

-

1200 x 800 x 820

4111360

3

Ø 35 × 36

-

-

-

179

120

pallet box

-

1

-

1200 x 800 x 820

4111361

4

Ø 35 × 48

-

-

-

179

96

pallet box

-

1

-

1200 x 800 x 820

4111362

5

Ø 35 × 60

-

-

-

179

96

pallet box

-

1

-

1200 x 800 x 820

4111450

20

Ø 20 × 12 (**54)

-

0,5

2

179

480

pallet box

-

10

-

1200 x 800 x 820

4111440

25

Ø 25 ×15,5 (**56)

-

0,9

3,6

179

280

pallet box

-

10

-

1200 x 800 x 820

4111441

30

Ø 30 × 18,5 (**60)

-

1,75

6,2

179

176

pallet box

-

8

-

1200 x 800 x 820

4111461

-

Ø 17/25/35

-

-

-

179

72

pallet box

-

1

-

1200 x 800 x 820

4111462

-

Ø 25/35/50

-

-

-

171

24

carton

1

-

-

520 x 190 x 560

4111460

-

Ø 17/25/35/50

-

-

-

171

24

carton

1

-

-

520 x 190 x 560

4111340

35

Ø 35 × 4

-

-

-

179

1 080

pallet box

-

45

-

1200 x 800 x 820

4111339

50

Ø 50 × 7

-

-

-

179

480

pallet box

-

-

-

1200 x 800 x 820

4111652

30

30 × 30 × 25

-

1,9

8,6

190

234

in bulk

-

-

-

-

4111653

40

40 × 40 × 33

-

3,6

20,4

172

108

in bulk

-

-

-

-

4111654

50

50 × 50 × 41

-

6,5

43

188

40

in bulk

-

-

-

-

4111412

13

Ø 13 × 10

-

-

-

175

1 920

carton

120

10

-

600 x400 x 380

4111413

15

Ø 15 × 12

-

-

-

175

1 152

carton

72

10

-

600 x400 x 380

4111414

17

Ø 17 × 15

-

-

-

175

784

carton

49

7

-

600 x400 x 380

4111415

19

Ø 19 × 16

-

-

-

175

672

carton

42

7

-

600 x400 x 380

4111416

22

Ø 22 × 18

-

-

-

175

320

carton

20

5

-

600 x400 x 380

4111417

25

Ø 25 × 21,5

-

-

-

175

128

carton

8

4

-

600 x400 x 380

4111470

11

Ø 11 × 9,7

-

-

-

183

3 360

carton

105

21

-

600 x 400 x 200

4111471

13

Ø 13 × 11,6

-

-

-

171

2 880

carton

180

15

-

600 x400 x 380

4111472

15

Ø 15 × 13,4

-

-

-

171

1 536

carton

96

12

-

600 x400 x 380

4111473

18

Ø 18 × 16

-

-

-

171

864

carton

54

9

-

600 x400 x 380

4111474

21

Ø 21 × 18,7

-

-

-

171

448

carton

28

7

-

600 x400 x 380

4111475

25

Ø 25 × 22,2

-

-

-

171

128

carton

8

4

-

600 x400 x 380

*length x width x height (top outside dimension) ** the height of flower pots including the hanging


Art. No.

Size

*Size (cm)

Volume (l)

Water (l)

Soil (l)

The height of pallet (cm) euro pallet size 120x80 cm

Quantity per euro pallet

Packaging type

pcs / carton

pcs / polybag

Packing unit (adhesive tape together)

Carton size (mm)

4111480

13

Ø 13 × 10,9

-

-

-

183

3 136

carton

98

7

-

600 x 400 x 200

4111481

15

Ø 15 × 12,5

-

-

-

171

1 920

carton

120

15

-

600 x 400 x 380

4111482

17

Ø 17 × 14,3

-

-

-

171

1 152

carton

72

12

-

600 x 400 x 380

4111483

19

Ø 19 × 16

-

-

-

171

960

carton

60

10

-

600 x 400 x 380

4111484

22

Ø 22 × 19,5

-

-

-

171

336

carton

21

7

-

600 x 400 x 380

4111485

24

Ø 24 × 21

-

-

-

171

288

carton

18

6

-

600 x 400 x 380

9004111520

13

Ø 13 × 11,5

-

-

-

183

2 640

carton

110

5

-

585 x 385 x 280

9004111521

15

Ø 15 × 14

-

-

-

167

1 280

carton

80

5

-

585 x 385 x 380

9004111522

17

Ø 17 × 15

-

-

-

167

960

carton

60

5

-

585 x 385 x 380

4111609

11

Ø 11 × 17,5

-

-

-

171

1 792

carton

112

14

-

600 x 400 x 380

4111610

13

Ø 13 × 15

-

-

-

171

1 152

carton

72

18

-

600 x 400 x 380

4111611

15

Ø 15 × 13

-

-

-

171

512

carton

32

-

-

600 x 400 x 380

9004111550

11

Ø 11 × 8,5

-

-

-

180

6 400

carton

120

20

-

385 x 285 x 280

9004111552

14

Ø 14 × 11

-

-

-

155

4 800

carton

120

20

-

385 x 285 x 280

9004111540

7

Ø 7 × 7,5

-

-

-

183

8 640

carton

360

20

-

585 x 385 x 280

9004111541

14

Ø 14 × 12,5

-

-

-

205

2 400

carton

120

20

-

585 x 385 x 380

9004111542

20

Ø 20 × 19

-

-

-

180

720

carton

40

10

-

670 x 415 x 510

9004111511

13

Ø 13 × 12

-

-

-

167

3 600

carton

120

10

-

385 x 385 x 375

9004111512

15

Ø 15 × 14

-

-

-

167

2 700

carton

90

10

-

385 x 385 x 375

6500001

1,7

37 x 8 x 21,5

1,7

-

-

191

464

cardboard cover

-

-

-

-

6500002

2,5

42 x 9,5 x 25

2,5

-

-

177

240

cardboard cover

-

-

-

-

6500003

4,5

48 x 11 x 28

4,5

-

-

183

192

cardboard cover

-

-

-

-

6500004

8

60 x 14 x 36

8

-

-

200

100

cardboard cover

-

-

-

-

6500005

10,5

64,5 x 15 x 39

10,5

-

-

175

64

cardboard cover

-

-

-

-

6500006

13,5

70 x 16 x 42

13,5

-

-

187

56

cardboard cover

-

-

-

-

6500007

16,5

76 x 17,5 x 46

16,5

-

-

203

48

cardboard cover

-

-

-

-

Aurora

6500031

1,6

22 x 9,6 x 25,5

1,6

-

-

172

360

carton

50

-

-

600 x 400 x 380

Eskada

6500030

1,4

21,5 x 7,4 x 33

1,4

-

-

172

384

carton

70

-

-

600 x 400 x 380

6500010

0,5

11,5 × 6,5 × 23,5

0,5

-

-

171

1 120

carton

70

-

-

600 x 400 x 380

6500011

0,75

13,5 × 7,5 × 26,5

0,75

-

-

171

800

carton

50

-

-

600 x 400 x 380

6500012

1

14,5 × 8 × 28

1

-

-

171

640

carton

40

-

-

600 x 400 x 380

65000201-203

-

-

0,5 + 1,7

-

-

191

320

cardboard cover

-

-

-

-

65000211-213

-

-

0,75 + 2,5

-

-

177

180

cardboard cover

-

-

-

-

65000221-223

-

-

1 + 4,5

-

-

177

180

cardboard cover

-

-

-

-

4110575

40

40 × 20 × 9

-

-

-

186

216

cardboard cover

-

1

-

-

4110576

60

60 × 20 × 9

-

-

-

186

144

cardboard cover

-

1

-

-

4110577

80

80 × 20 × 9

-

-

-

186

108

cardboard cover

-

1

-

-

4110565

38

38 × 16 × 15

-

-

-

202

204

in bulk

-

-

-

-

90041115305

330

72 x 72 x 80

330

-

-

120

24

in bulk

-

1

-

-

90041115303

400

75 x 75 x 80

400

-

-

150

16

in bulk

-

1

-

-

90041115302

600

84 x 84 x 105

600

-

-

150

14

in bulk

-

1

-

-

4110565

24

Ø24 × 8

-

-

-

171

1 440

carton

90

30

-

600 x 400 x 380

4110578

40

40 × 20 × 5,5

-

-

-

180

2 250

cardboard cover

-

5

-

-

4110579

60

60 × 20 × 5,5

-

-

-

180

1 575

cardboard cover

-

5

-

-

4110580

80

80 × 20 × 5,5

-

-

-

180

1 125

cardboard cover

-

5

-

-

Product name

page

Tulipan

12 Tina

Orchid

page

Adonis

13

Multy

Laura

page

Spring

Colors

14

Sprit

Set

Minigarden Fruit crate page

Image

15

Thermoquick Planting basket Botanik

Sprit + Spring

*length x width x height (top outside dimension)

21


FLOWER LOVER SELF-IRRIGATION SYSTEM

Selfirrigation planters

A REASON TO GROW Other products can be found in our new catalog Flower Lover. www.flowerlover.eu


Plastkon product s.r.o. HlavnĂ­ 147, 790 84 Mikulovice The Czech Republic Tel.: +420 584 487 169 Fax: +420 584 429 077 GSM gate|brĂĄna|Tor: +420 603 803 751 info@plastkon.cz www.plastkon.cz

Plastkon product segments: Winter Collection and Snow Shovels Garden Collection Household and Kitchen Collection Flower Lover

Sales offices: Bohunicka 67 619 00 Brno The Czech Republic Milady Horakove 1 170 00 Praha 7 The Czech Republic


2013

GARDEN COLLECTION GARTEN KOLLEKTION | ZAHRADNÍ KOLEKCE www.plastkon.cz

GARDEN COLLECTION 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you