Page 1

Yritysesittely 2012 Arla Foods on yksi maailman suurimmista meijeriyrityksistä. Haluamme tarjota kuluttajille luonnollisia maitopohjaisia tuotteita, jotka ovat inspiroivia ja luotettavia ja edistävät hyvinvointia. Tuotteitamme myydään yli 100 maassa ja meillä on 17 400 työntekijää. Visionamme on olla Euroopan johtava meijeriyritys luomalla lisäarvoa ja olemalla aktiivinen markkinajohtaja. Pyrimme maksamaan omistajillemme eli maidontuottajille mahdollisimman korkeaa hintaa maidosta.


T U N N U S L U K U J A 2011 O M I S TA J I A: yhteensä 8 024, joista 3514 Tanskassa, 3 865 Ruotsissa ja 645 Saksassa. R A A K A M A I D O N S I S Ä Ä N V I RTAU S: yhteensä 9 241 milj. kg. 4 320 milj. kg Tanskassa, 1 819 Ruotsissa, 369 Saksassa ja 2 733 muissa maissa. M A I D O N SU O R I T E H I N TA: Maidon kilohinta osuuskunnan jäsenille. DKK 2,80, SEK 3,74, EUR snt 37,3. L I I K E VA I H TO: 54,9 mrd DKK, josta 78 prosenttia tulee Arlan keskeisiltä markkina-alueilta Isosta-Britanniasta, Ruotsista, Tanskasta, Saksasta, Suomesta ja Alankomaista. Liikevoitto: 1,3 miljoonaa DKK. L I I K E VO I T TO: 1,3 mrd DKK. H E N K I L Ö S TÖ: Noin 17 400, joista 7 600 työskentelee Tanskassa, 3 500 Ruotsissa, 2 700 Isossa-Britanniassa, 550 Saksassa, 450 Suomessa ja 350 Alankomaissa.

O S U U S K U N TAY R I T Y S Omistajuus Arla on maailman neljänneksi suurin osuuskuntaperiaatteella toimiva meijeriyritys. Arlan juuret ulottuvat yli sadan vuoden päähän. Nykyinen Arla muodostui, kun ruotsalainen Arla ja tanskalainen MD Foods fuusioituivat vuonna 2000. Vuonna 2011 saavutettiin seuraava merkkipaalu, kun Arla yhdistyi saksalaisen Hansa-Milch-osuuskuntameijerin kanssa. Vuoden 2012 alussa Arlalla on 8 024 tanskalaista, ruotsalaista ja saksalaista omistajaa.

Globaali yritys Arlalla on tuotantolaitoksia 12 maassa ja lisäksi myyntikonttoreita 18 maassa. Maitotuotteitamme myydään kaikkialla maailmassa kolmella maailmanlaajuisella tuotemerkillämme: Arla™, Castello™ ja Lurpak™.

Lähempänä Luontoa Haluamme valmistaa mahdollisimman luonnollisia tuotteita. Pyrimme siihen, että Arlan tuotteissa on joko mahdollisimman vähän tai ei lainkaan lisäaineita. Pyrimme pienentämään hiilijalanjälkeämme kaikissa tuotantovaiheissa. Luonnonmukaisuus on tärkeää, ja Arla onkin yksi maailman suurimmista luomumaitotuotteiden toimittajista.

Ympäristö ja ilmasto Tavoittelemme mahdollisimman pieniä päästöjä, ja parannamme jatkuvasti koko toimitusketjun ympäristötehokkuutta. Ilmastotavoitteemme mukaisesti pyrimme vähentämään kuljetuksesta, tuotannosta ja pakkauksista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä 25 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

Jäsen- ja omistajademokratia 8 024 osuuskuntaomistajaa kolmessa maassa 54 piirineuvostoa

Edustajisto on Arlan ylin päättävä elin. Piirineuvostot ja edustajisto valitsevat Arlan hallituksen. Kaikki vaalit ja äänestykset järjestetään periaatteella yksi jäsen, yksi ääni.

8 aluetta Edustajisto: 150 omistajaa ja 10 työntekijäedustajaa Hallitus: 16 omistajaa ja 4 työntekijäedustajaa

Demokraattinen päätöksenteko Omistajamme toimittavat meille joka päivä tärkeintä raaka-ainettamme maitoa. Omistajat osallistuvat myös Arlan demokraattiseen päätöksentekoon ja valitsevat jäseniä sekä johtokuntaan että Arlan ylimpään päätöksentekoelimeen, edustajistoon.

Globaalit tuotemerkit

Arla haluaa tarjota kuluttajille markkinoiden innov laadukkaimpia tuoremaitotuotteita, voita, juustoa raaka-aineita, joita markkinoidaan alan parhailla k tuotemerkeillä. Kolme maailmanlaajuista tuotem Lurpak® ja Castello®, ovat globaalien brändisynerg tämisen pohjana ja varmistavat voimakkaan kasvu gorioissa.


Y R I T Y S E S I T T E LY – A R L A N V U O D E N 2011 TA PA H T U M I A Arla kasvaa Maitotuotteista on tulossa globaaleja hyödykkeitä, ja koko meijerialan luonne on muuttumassa. Arla on asettanut kunnianhimoiset kasvutavoitteet ollakseen jatkossakin houkutteleva meijerialan yritys sekä omistajille, asiakkaille että kuluttajille. Vuonna 2011 Arla fuusioitui kahden meijeriosuuskunnan, ruotsalaisen Milkon ja saksalaisen Hansa-Milchin, kanssa. Marraskuussa Arla osti saksalaisen Allgäuland-Käsereienin, ja vuoden 2011 loppuun mennessä Arla oli jo vahvasti läsnä Saksan markkinoilla sekä pohjoisessa että eteläosissa.

Maailman tehokkainta maidonjalostuslaitosta rakentamassa Iso-Britannia on Arlan suurin markkina-alue. Lokakuussa maan viranomaiset antoivat rakennusluvan Aylesbury’in Lontoon lähelle rakennettavalle tuotantolaitokselle, joka valmistuttuaan kuuluu maailman suurimpiin tuoremaitomeijereihin. Uusi tuotantolaitos tulee olemaan alan suurin ja teknisesti kehittynein, ja se antaa Arlalle hyvän perustan tuoremaitoliiketoiminnan kasvattamiseen.

Arla Foods aloitti GDT:ssä Huhtikuussa 2012 Arla Foods aloitti tarjoamaan maitotuotteitaan GlobalDairyTrade.com-huutokaupassa (GDT). Globaalissa huutokauppaympäristössä toimiminen antaa konsernille huomattavasti enemmän näkyvyyttä kansainvälisten ostajien keskuudessa. Arla aloitti tarjoamalla rasvatonta maitojauhetta (SMP), ja suunnitteilla on laajentaa tuotevalikoimaa tulevaisuudessa.

Innovaatio keskiössä Arlalle innovaatio on keskeinen liiketoiminnan osa. Innovaatio kuuluu sekä tuotekehitykseen että sisäisten prosessien, työmenetelmien ja tehokkuuden kehittämiseen. Arlan tutkimustoiminnan tavoitteena on kasvattaa maitopohjaisten tuotteiden arvoa kaikkien kannalta. Arla on yksi maailman johtavista pitkälle jalostettujen heraproteiini- ja laktoosituotteiden valmistajista.

vatiivisimpia ja a, maitojauhetta ja konsepteilla ja merkkiämme, Arla®, gioiden kehitun eri tuotekate-

Vuoden 2011 vuosikertomuksessa on viisi avainta Arlaan, joissa esitetään tiivistettynä Arlaa yrityksenä kuvaavia asioita. Vuosikertomus on luettavissa osoitteessa http://vuosikertomus2011.arlaingman.fi/.

Arla työnantajana Arlan HR-strategia liitt yy tiiviisti liiketoimintamme yleiseen strategiaan. Lahjakkaan työvoiman houkutteleminen ja sitouttaminen on tärkeää kasvutavoitteiden toteuttamisessa. Kiinnostaako ura Arla Foodsissa, yhdessä maailman suurimmista meijeriyrityksistä? Haluatko kuulua lahjakkaaseen ja omistautuneeseen joukkoon, joka ajattelee globaalisti ja vastaa laadukkaiden maitotuotteiden kehittämisestä, tuottamisesta, markkinoinnista, myynnistä ja jakelusta? Lisätietoja uramahdollisuuksista eri tehtävissä ja paikoissa löytyy osoitteesta www.arlaingman.fi/tietoameista/tule-meille-toihin


Kasvavat markkina-alueet  Lisäarvomarkkinat  Muut

Paikallisesti ja globaalisti toimiva johtava meijeriyritys Olemme määrittäneet kuusi keskeistä markkina-aluetta, joilla pyrimme saamaan vahvan aseman koko maitotuotevalikoiman osalta. Keskeiset markkinaalueet ovat Tanska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Iso-Britannia ja Alankomaat. Arla toimii myös muilla markkina-alueilla, jotka luokitellaan kasvaviksi tai lisäarvomarkkinoiksi. Lue lisää globaalista toiminnastamme ja paikallisista strategioistamme verkkosivustoltamme www.arla.com

Vastuullista liiketoimintaa Arlan liiketoiminta on kansainvälistä. Toimimme lukuisilla markkina- alueilla, meillä on 70 tuotantolaitosta 12 maassa ja tuotteitamme myydään kaikkialla maailmassa. Code of Conduct -toimintaperiaatteen ja tärkeän Lähempänä Luontoa -konseptin ohjaamana Arla pyrkii johtamaan ja kehittämään liiketoimintaansa kestävällä tavalla ottaen huomioon ympäristölliset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset muuttujat.

Nollajäte

Vesi ja energia

Ympäristöstrategia 2020 Kestävä maatalous

Kasvihuonekaasupäästöt

ARLA FOODS SUOMI Arla Ingman Ab PL 33 (Kotkatie 34) FI-01151 SÖDERKULLA Vaihde +358 9 272 001 Faksi +358 9 272 1630 www.arlaingman.fi

Käynnistimme vuonna 2011 Ympäristöstrategia 2020 -ohjelman, jossa asetetaan Arlan tuotteiden koko elinkaarta koskevat ympäristövastuut, tuotantotilalta kuluttajalle. Uusi strategia asettaa laajat ja selvät tavoitteet, jotka kattavat neljä painopistealuetta: nollajäte, kestävä maatalous, vesi ja energia ja kasvihuonekaasupäästöt.

ARLA FOODS TANSKA Arla Foods amba Sønderhøj 14 DK-8260 Viby J. Vaihde +45 89 38 10 00 Faksi +45 86 28 16 91 Sähköposti arla@ arlafoods.com www.arla.com CVR-nr. 25 31 37 63

Vastuumme-raportti Arla julkaisee vuosittain yhteiskuntavastuuraportin. Lue uusin raportti: http://csr2011.arla.com/. Lisätietoja yrityksestämme, tuotteistamme ja toiminnastamme ympäristön ja ilmaston hyväksi osoitteessa www.arlaingman.fi ja www.arla.com.

Tuotanto: Intellecta Corporate. Kuvitus: Arlas arkistot. Käännös: Amesto.

 Ydinmarkkina-alueet

Flyer  
Advertisement