Page 1

TECHNOLOGY... OUT OF THIS WORLD

30 2012 CON CATALOGHI.indd 1

1982 - 2012 THIRTY YEARS

23/02/12 17:30


STORY OF A STAR LIGHT YEARS AHEAD With this catalog STAR SKI WAX presents the results of diligent technological research which began 30 years ago and has continued with ongoing commitment and dedication along with a passion for skiing. Star products have enabled many world cup athletes to achieve significant results. We have always maintained that the right choice of wax should be done with scientific rigor, analyzing weather conditions and the morphology of the snow. For this reason we had produced chronometers with optical sensors, thermohygrometers, and computer programs to elaborate our own research. This equipment is now available and of common use to all technichians to test structures and waxes. Our equipment, as well as our waxes, have been repeatedly copied or imitated, and this is a great source of pride for us. Innovation has always been our motto and we never rest on our achievements. We continue to propose new ideas using different raw material or new production processes. In recent years, unlike the other companies,we have reduced the number of products; few well-balanced waxes give consistent performance over time and make the job of ski men easier, safer, and faster. We have earned through our commitment the image of a serious and reliable company in cooperation with our team of competent and knowledgeable technicians who follow the world cup races and the most important international competitions.

Med denna katalog presenterar STAR SKI WAX resultatet av digert testande och teknologisk forskning som började 30 år sedan och med fortsatt målmedvetenhet och passion för skidåkning. STAR´s produkter har medverkat till många världscup åkares framgångar. Vi har alltid lagt stor vikt vid valet av produkt skall göras med en vetenskaplig metod, analysera väderförhållanden och snötyp. Därför har vi tillverkat tidtagarutrustning med optimala sensorer för just detta, luftfuktighetsmätare och datorprogram för att sammanställa vår forskning. Denna utrustning finns nu tillgänglig för alla skidservicemän för att testa strukturer och vallor. Vår utrustning men också våra vallor har blivit upprepade gånger kopierade eller imiterade,. Detta är en stor källa till stolthet för oss ,innovation har alltid varit vårt motto och vi fortsätter hela tiden utveckla våra produkter. Vi fortsätter att utveckla nya idéer med hjälp av olika råvaror eller nya produktionsprocesser. Under de senaste åren till skillnad från de andra företag har vi minskat antalet produkter. Att ha en välbalanserad produktline ger en säker prestanda och gör vallnings momentet enklare och snabbare. Vi har förtjänat genom engagemang, bilden av ett seriöst och pålitligt företag i samarbete med vårt team av kompetenta och kunniga skidservicemän som följer världscuptävlingarna och de viktigaste internationella tävlingarna.

Our waxes, accessories, and carbon ski poles can be found in the best sports shops all around the world, guaranteeing to all skiers enjoyment and to all racers winning risults.

Våra vallor, tillbehör och carbonstavar kan man hitta i de bästa sportaffärerna runt om i världen. Garanterar till alla skidåkares glädje och alla tävlingsåkare möjligheten att vinna tävlingar.

With the same enthusiasm as always, we prepare to tackle a new season of hard work, strong of our 30 years of experience. Good luck to athletes, amateurs, technicians, and all those who share our same passion for winter sports.

Med samma entusiasm som alltid är vi redo att möta ännu en säsong av hårt arbete stärkta av våra 30 års erfarenheter. Lycka till tävlingsåkare, motionärer, skidservicemän och alla ni som delar vår passion för vintersport.

Tässä luettelossa STAR SKI WAX esittelee tuloksia tehokkaasta teknisestä tutkimuksestaan, joka on alkanut 30 vuotta sitten ja jatkunut sitoumuksella ja antaumuksella sekä intohimona hiihtourheiluun. Star-tuotteiden ansiosta monet maailmancup-urheilijat ovat saavuttaneet merkittäviä tuloksia. Olemme aina puolustaneet kantaa, että oikean hiihtovoiteen valinta on tehtävä tinkimättömällä tieteellisyydellä analysoimalla sääolot ja lumen olomuodot. Tästä syystä olemme tuottaneet kronometrejä, joissa on optisia antureita, lämpökosteus -mittareita ja tietokoneohjelmia oman tutkimuksemme yksityiskohtien huolitteluun. Nämä varusteet ovat nyt saatavilla ja kaikkien teknikkojen yleisesti käytettävissä koostumuksia ja voiteita testattaessa.   Varusteitamme, kuin myös voiteitamme, on toistuvasti kopioitu tai jäljitelty; tämä on meille suuri ylpeyden lähde. Uudistus on aina ollut tunnuslauseenamme emmekä koskaan lepää saavutuksillamme. Suunnittelemme jatkuvasti uusia ideoita käyttäen erilaisia raaka-aineita tai uusia tuotantoprosesseja. Viime vuosina olemme muista yhtiöistä poiketen vähentäneet tuotteidemme määrää; muutama hyvin tasapainotettu voide on ajan myötä jatkuvasti toimivaa ja tekee hiihtäjien työn helpommaksi, turvallisemmaksi ja nopeammaksi.   Olemme savuttaneet sitoutumisellamme varteenotettavan ja luotettavan yhtiön maineen yhteistyössä osaavan ja asiansa tuntevan teknikko-teamimme kanssa, joka seuraa maailmancup -kilpailuja ja tärkeimpiä kansainvälisiä kisoja.   Voiteitamme, lisävarusteitamme ja hiilikuitu-hiihtosauvojamme on tarjolla parhaissa liikkeissä ympäri maailmaa. Tämä takaa kaikille hiihtäjille nautintoa ja kaikille kilpailijoille tuloksia.   Samalla innolla kuin ennenkin valmistaudumme käymään käsiksi uuden kauden kovaan työhön, jota vahvistaa 30 vuoden kokemus. Hyvää menestystä urheilijoille, amatööreille, teknikoille ja kaikille niille, jotka jakavat kanssamme saman intohimon talviurheiluun.

In questo catalogo STAR SKI WAX presenta il risultato di una scrupolosa ricerca tecnologica iniziata 30 anni fa e portata avanti con continuo impegno e dedizione grazie ad una grande passione per lo sci. I prodotti Star hanno consentito a molti atleti di conseguire importanti risultati.

2 2012 CON CATALOGHI.indd 2

Abbiamo sempre sostenuto che la giusta scelta della sciolina deve essere effettuata con rigore scientifico, analizzando le condizioni meteo e la morfologia della neve. Per questo motivo abbiamo realizzato, per nostro uso, cronometri a fotocellule, termoigrometri e programmi per computer in grado di testare le scioline e le impronte sugli sci. Questi prodotti sono diventati in seguito di uso comune per tutti gli skimen. Le nostre apparecchiature così come le nostre scioline sono state più volte copiate o imitate e questo è per noi grande motivo di orgoglio. Innovazione è sempre stata la nostra parola d’ordine; non ci siamo mai accontentati dei risultati raggiunti, ma abbiamo cercato di proporre sempre cose nuove anche utilizzando materiali diversi e nuovi processi produttivi. In questi ultimi anni contrariamente alle altre aziende concorrenti abbiamo ridotto il numero dei prodotti; poche scioline ben calibrate e con caratteristiche costanti nel tempo rendono più semplice, sicuro e veloce il lavoro degli skiman. Ci siamo guadagnati, grazie al nostro impegno, un’ immagine di azienda seria ed affidabile, coadiuvata da un team di tecnici competenti e preparati che seguono le gare di coppa del mondo e le più importanti competizioni internazionali. Le nostre scioline, gli accessori per sci e i bastoncini in carbonio sono presenti nei migliori negozi di aticoli sportivi di tutto il mondo per aiutare gli sciatori ad ottenere il massimo risultato dai propri materiali. E’ con lo stesso entusiasmo di sempre che ci prepariamo ad affrontare una nuova stagione di intenso lavoro forti di 30 anni di esperienza. Buon lavoro ad atleti, amatori e tecnici che condividono la nostra stessa passione.

[www.starwax.com]

23/02/12 17:30


1982-2012 • 30 SUCCESSFULL YEARS STAR SKI WAX OFFICIAL CATALOGS

1982-1984

1985-1987

1988-1990

1992-1994

1995

1998

1999 -2000

2001 -2002

2003 -2004

2005 -2006

2009 -2010

2010 -2011

2011 -2012

1996-1997

2007 -2008

CONTENTS OF THIS CATALOG 100% FLUOROCARBON, POWDER, LIQUID, SOLID, ________ NORDIC FLUORO NANO CERAMIC ______________________ HIGH TECH BASE WAXES _____________________________ SPECIAL PRODUCTS __________________________________ NORDIC KICK WAXES _________________________________ ALPINE PROFESSIONAL WAXES _________________________ ALPINE BASES & LABORATORY WAXES ___________________ RECREATIONAL WAXES _______________________________ PLANE & ROTATING BRUSHES __________________________ ALPINE TOOLS ______________________________________ WAXING IRON, WAXING TABLE, CRONO-TEST______________ EQUIPMENT & PROMO MATERIAL _______________________ APPAREL ___________________________________________ SKI POLES __________________________________________

[www.starwax.com]

2012 CON CATALOGHI.indd 3

4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31

3 23/02/12 17:30


100% HIGH TECH FLUOROCARBON 100% FluoroCarbon Powder [Operating Range] [RH%]

20

40

60

80

100

-20° -18°

[Snow Temperature]

-16° -14° -12° -10° -8°

-6° -4° -2° 0°

°C 150°C 160°C 170°C 160°C

FW [30g] •00150

FM [30g] •00151

FM Super [30g] •00160

FC [30g] •00152

100% FluoroCarbon Solid [Operating Range] [RH%]

20

40

60

80

100

-20° -18°

[Snow Temperature]

-16° -14° -12° -10° -8°

-6° -4° -2° 0°

°C

FWs [20g] •00153

FMs [20g] •00154

FCs [20 g] •00155

100% FluoroCarbon Liquid [Operating Range] [RH%]

20

40

60

80

100

-20° -18°

[Snow Temperature]

-16° -14° -12° -10° -8°

-6° -4° -2° 0°

°C

XFW [50 ml] •12001

4 2012 CON CATALOGHI.indd 4

XFM [50 ml] •12002

XFC [50 ml] •12003 [www.starwax.com]

23/02/12 17:30


The products 100% fluorocarbon are the most reliable to use when preparing skis for important competitions. These products have unique characteristics of long life, high resistance to dirt, and exceptional water repellence . They are undoubtedly the most widely used in World Cup competitions. Star has always carefully selected 100% fluorocarbon compounds in order to achieve maximum performance with a wide temperature range and in all snow conditions. We are proposing this season a new product “FM Super” which has the same temperature range as FM, but with better results on abrasive transformed snow.

Produkterna med 100% fluorcarbon är de säkraste valet när man preparerar skidor för viktiga tävlingar. Dessa produkter har unika egenskaper lång slitstyrka, bra smutsavstötande egenskaper och utomordentliga vattenavstötande egenskaper. Dessa produkter är de mest använda i världscup sammanhang. Star har alltid noga utvalt 100% fluorcarbon material för att uppnå maximal prestanda med ett brett temperaturområde och i alla snöförhållanden. Vi har till denna sässong en ny produkt F-M Super. Som har samma temperaturspann som FM men med bättre lämpad på omformad/agresiv snö.

100 %:set fluorihiili-tuotteet ovat luotettavimpia käyttää pantaessa kuntoon suksia tärkeisiin kilpailuihin. Näillä tuotteilla on ainutlaatuisia ominaisuuksia, kuten pitkäaikainen käyttö, korkea lian hylkivyys ja poikkeuksellinen veden hylkivyys. Ne ovat eittämättä laajimmin käytettyjä maailman-cup -kilpailuissa. Star on aina tarkkaan valikoinut 100 %:sia fluorihiili-yhdisteitä saavuttaakseen maksimaalisen toiminnallisuuden laajalla lämpöasteikolla ja kaikissa lumiolosuhteissa. Ehdotamme tällä kaudella uutta tuotetta FM Super´a, jolla on sama lämpöasteikko kuin FM:llä, mutta antaa parempia tuloksia karkealla ja muuttuneella lumella.

I prodotti 100% fluorocarbon rappresentano il sistema più affidabile per preperare gli sci per la competizione. Questi prodotti hanno caratteristiche uniche di lunga durata, grande resistenza allo sporco ed eccezionali doti di idroreppellenza e scorrevolezza. Sono senza dubbio i più usati nelle competizioni. Star ha da sempre selezionato accuratamente i composti 100% fluoro al fine di ottenere le massime prestazione e un ampio range termico per ogni condizioni di neve. Da questa stagione prponiamo una nuovo prodotto FMsuper con range termico uguale ad FM ma con miglior rendimemnto su nevi trasformate e abrasive.

The products of the 100% solid fluorcarbon line offer the same features of the product in powder form, but provide easier and faster application . Contrary to the powder , these products do not require hot iron waxing and can therefore be used directly on the race track before the start. APPLICATION: Rub the block on the ski base previousely prepared with fluorinated base, and polish with a cork. Finish brushing with a horse hair brush.

Dessa produkter av 100% solid flourcarbon line erbjuder samma egenskaper som produkterna i pulverform men med en enklare och snabbare applicering än pulver. I motsats till pulverna behöver inte klossarna värmas in med ett vallajärn utan kan läggas på direkt ute efter spåret innan start. Applicering: Stryk klossen på belaget som innan preparerats med dagsaktuell fluorvalla. Polera ut vallan med hand eller rotorkork. Avsluta med att borsta av överflödig valla med en tagelborste.

100 %:n kiinteän fluorihiili-valikoiman tuotteet tarjoavat samat ominaisuudet kuin pulverivoiteet, mutta ovat helpompia ja nopeampia käyttää. Päinvastoin kuin pulverivoiteet, nämä tuotteet eivät vaadi voitelua kuumalla raudalla ja niitä voi sen vuoksi käyttää suoraan kilparadalla ennen lähtöä. KÄYTTÖ: Hiero palaa suksen pohjaan, joka on käsitelty fluoratulla pohjavoiteella, ja kiillota korkilla. Viimeistele harjaamalla hevosenjouhiharjalla.

Il prodotto 100% fluorcarbon in presentazione solida offre le medesime caratteristiche del prodotto in polvere ma richiede un procedimento di applicazione più semplice e veloce. Contrariamente ai prodotti in polvere non necessita del ferro sciolinatore e può quindi essere usato direttamente sui campi di gara poco prima della partenza. APPLICAZIONE: strofinare energicamente il blocchetto sullo sci precedentemenet preparato con una base fluorata e lucidare con un sughero. Spazzolare con una spazzola in crine.

The presentation in liquid wax is the cheapest way to get all the benefits of the products 100% fluorcarbon. Recommended for races where it is necessary to obtain the best results over short distances, and also widely used in professional sprint races or for Alpine skiing. APPLICATION: Spray evenly on skis already prepared with fluoro base, wait a few minutes and polish with a hand cork or a roto cork. Brush vigorously with a horsehair brush.

100% fluor i flytande form är den enklaste sättet att få alla fördelar av en 100% fluorcarbon. Rekommenderas för kortare tävlingar upp till 15km för bästa resultat. Används ofta på sprint lopp eller alpintävlingsåkning. Pga. sin lätthet att applicera på kort tid. Applicering: spraya ut några punkter på skidan styrk ut det med en fiberlene duk. Vänta någon minut sedan polera med en hand eller rotorkork. Avsluta med att borsta skidan med en tagelborste.

Nestemäisen voiteen käyttö on edullisin tapa saada kaikki 100%:sten fluorihiili-tuotteiden edut. Sitä suositellaan kilpailuihin, joissa on saavutettava parhaat tulokset lyhyillä matkoilla, ja se on laajalti käytössä ammattimaisissa sprintti-kisoissa tai alppihiihdossa. KÄYTTÖ: Suihkuta tasaisesti suksen pohjalle, joka jo on käsitelty fluori-pohjavoiteella, odota muutama minuutti ja kiillota käsin käytettävällä korkilla tai rullaavalla korkilla. Harjaa voimakkaasti hevosenjouhiharjalla.

La cera in presentazione liquida rappresenta il metodo più economico per ottenere tutti i vantaggi dei prodotti 100% fluorcarbon. Consigliata per le competizione giovanili dove è necessario ottenere il massimo risultato su brevi distanze. Molto usata anche a livello professionale per gare sprint o competizioni di sci alpino. APPLICAZIONE: Spruzzare in modo uniforme sullo sci già preparato con base fluorata, attendere qualche minuto e lucidare con un un tappo o un rullo di sughero. Spazzolare energicamente con una spazzola di crine.

[www.starwax.com]

2012 CON CATALOGHI.indd 5

5 23/02/12 17:30


NORDIC FLUORO NANO-CERAMIC

High Fluoro Nano-Ceramic Powder

[Operating Range] [RH%]

20

40

60

80

100

-20° -18°

[Snow Temperature]

-16° -14° -12° -10° -8°

-6° -4° -2° 0°

°C 120°C 130°C 140°C

HFW •50000 [28g]

HFM •50001 [28g]

HFC •50002 [28g]

High Fluoro Nano-Ceramic Powder Nero - WS2 [Operating Range] [RH%]

20

40

60

80

100

-20° -18°

[Snow Temperature]

-16° -14° -12° -10° -8°

-6° -4° -2° 0°

°C 120°C 130°C 140°C

HFW-NERO •02000 [28g]

HFM-NERO •02001 [28g]

HFC-NERO •02002[28g]

Fluoro Nano-Ceramic Powder [Operating Range] [RH%]

20

40

60

80

100

-20° -18°

[Snow Temperature]

-16° -14° -12° -10° -8°

-6° -4° -2° 0°

°C 120°C 130°C 140°C

LFW •50003 [28g]

6 2012 CON CATALOGHI.indd 6

LFM •50004[28g]

LFC •50005 [28g] [www.starwax.com] 23/02/12 17:31


Star is excited to introduce a revolutionary new line of micronized powder paraffin waxes that incorporate our new Fluoro Nano-Ceramic technology. The new additives provide exceptional glide and amazing resistance to abrasion and wear and have a very broad temperature range. The micronized powder easily melts into the base providing excellent penetration with minimal waste and without causing thermal stress to your skis.

STAR presenterar i år en helt ny serie mikroniserade paraffiner i pulverform framställda med Fluoro - Nano - Ceramic teknologi. Eftersom dessa vallor smälter snabbare och även kräver kortare total uppvär ningstid än konventionella paraffiner, revolutioneras dagens befintliga valsteknik. Den förkortade uppvärmningstiden innebär också mindre stress på skidans uppbyggnad och belag. Tack vare vallornas pulverform minimeras förbrukningen av valla och mängden överskottsvalla.NORDIC sortimentet kan blandas med alla på marknaden förekommande paraffiner och fluorprodukter.

Star tuo markkinoille uuden hienojakoisen jauhe-voiteluaineen, joka on tuotettu Fluoro-Nano Keramiikka –tekniikalla. Nämä voiteluaineet edustavat vallankumousta murtomaasuksien voitelutekniikassa. Uudet lisäaineet tuovat suksillesi pitkäkestoista nopeutta laajalla käyttöalalla. Hienojakoinen jauhe helpottaa voitelemista, sillä voiteluaineet sulavatnopeasti ja täysin suksen pohjaan aiheuttamatta lämpötilastressiä suksen rakenteelle ja hukka-ainetta jää minimaalisen vähän.

Nuova gamma di paraffine in polvere micronizzata con tecnologia Fluoro Nano-Ceramica. Queste scioline ad alto contenuto di fluoro rappresentano una rivoluzione nel modo di preparare gli sci da fondo. Questi nuovi additivi conferiscono eccezionale velocità ed estrema durata con ampio range di utilizzo. La presentazione in polvere micronizzata rende molto più facile l’operazione di sciolinatura con minimo spreco di prodotto. La polvere si scioglie velocemente a contatto con il ferro sciolinatore e penetra subito nella soletta con minore stress per lo sci.

The addition of solid lubricants and tungsten bisulfide in the line Fluoro Nano-Ceramic BLACK guarantees best gliding results in old, dirty , transformed snow and/ or artificial snow . For best professional results these products should always be tested in comparison with the equivalent standard HF line.

Tillsatsen av fasta smörjmedel och volfram i Fluoro Nano-Ceramic Nero linnen garanterar bästa resultat i gamal, smutsiga omvandlad snö eller konstsnö. För bästa resultat dessa produkter bör alltid testas i jämförelse med motsvarande produkt i HF linen

Kiinteiden voiteluaineiden ja volframi-disulfidin lisääminen Fluori-Nano-Keraamikka MUSTAN -valikoimaan takaa parhaan luiston vanhalla, likaisella, muuttuneella lumella ja/tai tekolumella. Parhaan ammatillisen tuloksen savuttamiseksi nämä tuotteet tulisi aina testata vertailussa vastaavan standardi HFvalikoiman kanssa.

L’aggiunta di lubrificanti solidi e bisolfuro di Wolframio conferiscono alla linea *Fluoro Nano-Ceramica NERO *caratterstiche uniche di scorrevolezza in presenza di nevi vecchie, sporche, trasformate o artificiali. Per il miglior risultato devono essere testate in comparazione con l’equivalente prodotto della linea HF standard.

Range of micronized powder wax with Fluoro Nano-Ceramic technology in medium content. These waxes offer the same simple application advantage as the HF line, but with a great value for money. Suitable for youth competitions or long-distance races.

En line av mikroniserade pulver paraffiner med nanoceramic flour tekniologi i ett mediumflourinnehåll. Dessa produkter har samma enkla applicerings fördelar som HF linen men med ett lägre pris. Lämplig att tävla på för ungdommar eller motionstävlingar.

Valikoima hienojakoisia pulverivoiteita, joissa on keskitason verran Fluori-Nano-Keramiikka -teknologiaa. Nämä voiteet tarjoavat saman edun yksinkertaisesta käyttötavasta kuin HF-tuotteet, mutta hinta-laatusuhde on erittäin hyvä. Soveltuu nuorten kilpailuihin tai pitkän matkan kisoihin.

Gamma di paraffine in polvere micronizzata con tecnologia Fluoro Nano-Ceramica a medio contenuto di fluoro. Offrono gli stessi vantaggi di semplicità di applicazione e utilizzo della linea HF ma con un ottimo rapporto qualità prezzo. Adatte per competizioni giovanili o gare di granfondo.

[www.starwax.com]

2012 CON CATALOGHI.indd 7

7 23/02/12 17:31


HIGH TECH BASE WAXES High FluoroCarbon Gliders [Operating Range] [RH%]

20

40

60

80

100

-20° -18°

[Snow Temperature]

-16° -14° -12° -10° -8°

-6° -4° -2° 0°

°C 120°C 130°C 140°C 150°C

HA2 •11000 [60 g] •00031 [130 g]

HA4 •11001 [60 g] •00032 [130 g]

HA6 •11002 [60 g] •00033 [130 g]

HA8 •11003 [60 g] •00034 [130 g]

FluoroCarbon Gliders [RH%]

[Operating Range] 20

40

60

80

100

-20° -18°

[Snow Temperature]

-16° -14° -12° -10° -8°

-6° -4° -2° 0°

°C 120°C 130°C 140°C 150°C

LA2 •11004 [60 g] •00035 [130 g] •74005 [4x250g]

LA4 •11005 [60 g] •00036 [130 g] •74006 [4x250g]

LA6 •11006 [60 g] •00037 [130 g] •74007 [4x250g]

LA8 •11007 [60 g] •00038 [130 g] •74008 [4x250g]

HydroCarbon Gliders [Operating Range] [RH%]

20

40

60

80

100

-20° -18°

[Snow Temperature]

-16° -14° -12° -10° -8°

-6° -4° -2° 0°

°C 120°C 130°C 140°C 150°C

NA2 •01000 [60 g] •00041 [130 g] •74000 [4x250g]

8 2012 CON CATALOGHI.indd 8

NA4 •01001 [60 g] •00042 [130 g] •74001 [4x250g]

NA6 •01002 [60 g] •00043 [130 g] •74002 [4x250g]

NA8 •01003 [60 g] •00044 [130 g] •74003 [4x250g]

[www.starwax.com] 23/02/12 17:31


The HA line of waxes contains a high concentration of fluorocarbons and due to their unique blend of fluorocarbons and synthetic base waxes they are extremely easy to work with and apply. All HA waxes provide excellent base penetration, durability and resistance when used alone but for racing results should be covered with one of the Apex 100% Fluoro products.

Förkortningen HA står för HIGH ADDITIVE vilket innebär att samtliga paraffiner som ingår i serien innehåller stor andel av olika additiver, och är alla avsedda att användas vid hög luftfuktighet. Alla HA vallor fungerar utmärkt ensamma eller som underlag för STAR APEX F vallor.

Kirjaimet HA osoittavat korkean fluorihiilipitoisuuden tuotteita. Näiden suksivoiteiden pohjana ovat valikoidut synteettiset ainekset.Ne tulevat erittäin juokseviksi suositellussa sulamislämpötilassa ja tukeutuvat helposti suksen pohjaan antaen korkean likaa hylkivän ja kulutusta sietävän suojan. Kaikki HA-perheen suksivoiteet ovat erinomaisia pelkästään käytettyinä tai jonkin APEX F-sarjantuotteen kerroksella peitettynä ja sopivat erikoisesti korkean suhteellisen kosteuden olosuhteisiin.

La sigla HA identifica i prodotti ad alto contenuto di fluorocarbonio. Queste scioline, ottenute con basi sintetiche particolarmente selezionate, sono molto fluide alle temperature di fusione consigliate e penetrano facilmente nella soletta conferendo un elevato fattore di repellenza allo sporco e una forte resistenza all’abrasione. Le scioline HA sono ottime sia usate da sole che ricoperte con i prodotti della linea F e sono particolarmente indicate per condizioni di alta umidità dell’aria.

The LA line contains a medium level of fluorocarbons and provides an economical choice when fluorocarbon waxes are desired. Specifically designed for new settled snow or transformed snow with low to medium relative air humidity they also perform well in dry snow conditions. For racing in conditions of high humidity cover with one of the Apex 100% fluoro waxes.

LA serien med ett mediuminnehåll av fluorcarbon är avsedda att användas vid låg till medium luftfuktighet. Alla paraffiner som ingår i LA serien har mycket god slitstyrka och fungerar bra på både nysnö och äldre omformad snö.

Tämä keskitason hiilifluori-pitoisuudet ja laajan käyttöasteikon omaava tuotesarja, antaa täyden arvon rahallesi. Nämä ovat pääasiassa tarkoitettu uudelle, asettuneelle lumelle tai muuttuneelle lumelle ilman suhteellisen kosteuden ollessa matala tai keskitasoa. LA-sarja on niin joustavaa laatua, että se sallii työskentelyn jopa kuivan lumen olosuhteissa. Ennen kilpailua tätä tuotetta voidaan kerrostaa100 %:sen hiilifluorin kanssa, jos kosteusolosuhteet yllättäen lisääntyvät tai alkaa sataa lunta.

Questa è una linea di prodotti di largo impiego con un livello medio di contenuto in fluoro e un ottimo rapporto qualità prezzo. E’ indicata principalmente per nevi nuove o assestate con con un ampio range di umidità relativa. La linea LA è molto flessibile e consente ottime prestazioni anche in condizioni di nevi secche e asciutte. Può essere ricoperta con prodotti 100% fluorocarbonio in caso di aumento dell’umidità o neve cadente.

The NA waxes are a unique mix of natural and synthetic hydrocarbon waxes available at an affordable price. The warmer NA2 and NA4 waxes are excellent for base impregnation, for training, or for all round use. The colder NA6 and NA8 waxes are an excellent all round wax and can be used for racing in dry, cold snow conditions where the addition of fluorocarbons is not necessary.

Förkortningen NA står för NO ADDITIVE och samtliga produkter som ingår i serien består av en blandning av naturliga och syntetiska paraffiner sammansatta för att ge optimala egenskaper vid de på respektive förpackning angivna förhållandena. Samtliga NA-vallor är utmärktaför träning, NA2 och NA4 används med fördel även vid mättning av nyaskidor eller efter stenslipning av belagen.NA 6 och NA 8 kan även användas vid tävling vid extremt låg luftfuktighet när högfluorprodukter inte är nödvändiga.

NA-perheen tuotteet eivät sisällä hiilifluoria, vaan ovat erinomainen sekoitus luontaisia ja synteettisiä voiteita. Lämpimämmät tuotteet siis NA2 ja NA4 ovat järkeviä koostumuksia pohjan kyllästämiseen, harjoitteluun tai lumilaudan hoitoon. Kylmät tuotteet NA6 ja NA8 ovat ammattilaisen voidevalinta kuivan,kylmän lumen olosuhteisiin, jolloin hiilifluorin lisäys suo kilpaetuja.

I prodotti di questa famiglia non contengono composti fluorocarbonio ma sono ottime miscele di paraffine naturali e sintetiche di costo contenuto. I prodotti caldi come NA2 e NA4 sono validi per impregnare le solette, per allenamento e per trattare le tavole da snowboard. I prodotti freddi NA6, NA8 sono scioline ottime per condizioni di nevi fredde molto asciutte dove la presenza del fluoro non apporta alcun vantaggio.

[www.starwax.com] 2012 CON CATALOGHI.indd 9

9 23/02/12 17:31


SPECIAL PRODUCTS Cold Powder Wax [Operating Range] C1 [RH%] C2 [RH%]

20

40

60

80

100

20

40

60

80

100

-32°

[Snow Temperature]

-28° -24° -20° -16°

-12° -8° -4° 0°

°C 160°C 160°C

C1 - Cold Wax •00303 [50 g.]

C2 - Cold Wax •00304 [50 g.]

Graphite Bases [Operating Range] [RH%] 20

40

60

80

100

-20° -18° -16°

[Snow Temperature]

-14° -12° -10° -8°

-6° -4° -2° 0°

°C 120°C 130°C

MAP BLACK •00002 [60 g.] •74014 [4x250 g.]

MAP 200 •00001 [60 g.]

Special Bases [Operating Range] [RH%] 20

40

60

80

100

-20° -18°

[Snow Temperature]

-16° -14° -12° -10° -8°

-6° -4° -2° 0°

°C 55°C 100°C

Stina Nilsson

HB200 - Hot Box •74012 [130 g.] •74011 [4x250 g.]

10 2012 CON CATALOGHI.indd 10

BP100 - Base Prep •74010 [130 g.] •74013 [4x250 g.]

[www.starwax.com]

23/02/12 17:31


C1: hydrocarbon synthetic wax with exceptional resistance to cold snow crystal abrasion. This micro-granular powder wax is easy to iron and scrape. Use this wax in very cold snow and lower relative air humidity to ensure the best glide.

C2: a very hard powder wax with the addition of fluorocarbons pro-

viding excellent results in the very cold abrasive snow with higher relative air humidity. C2 should be used as the final layer for very cold conditions, especially very cold artificial snow that contains an elevated content of water inside the snow crystal.

C1:Syntetisk hydrocarbon valla i pulverform. Utsökt slitstyrka på kall nötande nysnö. Vi kall finkornig snö och lägre luftfuktighet används C1 som topplager på MAP black.

C2:Ett mycket hårt syntetiskt pulver med tillsats av fluorcarbon,

för kall omformad äldre snö eller konstsnö vid medium luftfuktighet.

C1: Synteettinen hiilivetyvoide, joka kestää epätavallisen hyvin kylmän lumen kuluttavia rakeita. Tätä mikrorakeista pulverivoidetta on helppo silittää ja siklata. Käytä tätä voidetta hyvin kylmässä lumessa varmistaaksesi pohjan suojauksen ja saadaksesi erinomaisen luiston.

C1: Sciolina in polvere idrocarbonica di natura sintetica, molto tenace e resitente all’abrasione. La presentazione in polvere a microgranuli consente una facile stesura sulla soletta e una miglior facilità di fusione e penetrazione. Adatta a nevi fredde e asciutte, protegge la soletta dall’usura assicurando buona scorrevolezza.

C2: Erittäin kiinteä pulverivoide johon on lisätty fluorihiilimateriaalia antaa erinomaisen tuloksen hyvin kylmällä,hankaavalla lumella ilman suhteellisten kosteusolojen ollessa korkeahkoja. C2:ta tulisi käyttää viimeistelykerroksena hyvin kylmiin olosuhteisiin, varsinkin hyvin kylmällä keinolumella, jonka rakeiden sisään jää kohonnut vesipitosuus.

C2: L’aggiunta di un composto fluorocarbonio alla polvere sin-

MAP BLACK: graphite base was designed to prep bases for cold and abrasive snow especially for long distances. For cold dry snow conditions MAP BLACK can be used alone or covered with C1.

MAP BLACK: Grafitbas för kall och aggressiv snö. MAP BLACK används som basvalla för att öka slitstyrkan på respektive åkparaffin. Kontinuerligt användande av MAP BLACK håller belaget svart och minskar slitaget.

MAP200: synthetic base mixed with micro granular graphite for all warm snow conditions. The graphite additives help restore the base and improve the hold of other waxes . Periodical waxing with this product keeps bases black and shining and reduces wear.

tetica consente di spostarne le caratteristiche verso condizioni di nevi con più elevata umidità relativa dell’aria. C2 è indicata come strato finale per condizioni molto fredde.

MAP200: Syntetisk antistatvalla för temperaturer runt noll. MAP200 används som basvalla för att öka slitstyrkan på respektive åkparaffin. Kontinuerligt användande av MAP200 håller belaget svart och minskar slitaget.

MAP BLACK: Kova grafiittipohjainen pohjustusvoide kylmiin

MAP BLACK: Base alla grafite per la preparazione delle solette

MAP200: Grafiittipohjainen pohjustusvoide lumioloihin nolla-

MAP200: Base sintetica caricata con grafite microgranulare

HOT BOX is a mix of natural and synthetic waxes specifically designed for saturating ski bases in a temperature controlled room. This low viscosity wax liquefies at 55°C, and therefore guarantees excellent base penetration.

HOT BOX som är en blandning av natur och syntet paraffiner

lumiolosuhtiesiin. Erittäin kulutuskestävä. Pinnoita tarvitaessa C1:llä. kelin vaiheilla.

RACING BASE is a new revolutionary product developed for protecting and preparing ski bases. This mix of synthetic wax and short chain fluoro polymers drastically reduces oxidation of ski bases caused by contact with atmospheric agents. BP100 is an excellent cover wax after stone grinding or during periods of inactivity.

in condizione di nevi fredde. Ricoperto con C1 può essere utilizzato anche come sciolina.

indicata per condizioni di nevi non fredde. MAP200 serve per preparare le solette apportando grafite e migliorando l’ancoraggio della successiva sciolinatura. Un trattamento periodico con questa base mantiene la solette nera e lucente e ne riduce notevolmente l’usura.

är speciellt framtagen för användning tillsammans med någon form av slutet temperaturkontrollerat utrymme, så kallad HOTBOX eller THERMOBOX för grundpreparering av plastbelag. HOT BOX har en mycket låg viskositet och en smältpunkt på endast 55 grader.

RACING BASE är en nyutvecklad revolutionerande produkt

framtagen för grundpreparering och för skydd av skidbelag. Blandningen av syntetiska paraffiner och kortkedjiga fluorpolymerer minskar exempelvis på ett markant sätt den påverkan som olika luftföroreningar kan ge upphov till på skidbelag vid sommarförvaring av skidor. BP 100 är också en utmärkt valla för grundpreparering av skidbelag efter stenslipning.

HOT BOX som är en blandning av natur och syntet paraffiner

är speciellt framtagen för användning tillsammans med någon form av slutet temperaturkontrollerat utrymme, så kallad HOTBOX eller THERMOBOX för grundpreparering av plastbelag.

HOT BOX è una miscela di cere sintetiche e naturali studiata per saturare le solette degli sci tramite camera a temperatura controllata. Già a 50°C il prodotto diventa liquido con bassa viscosità in modo da penetrare a fondo nella soletta.

RACING BASE är en nyutvecklad revolutionerande produkt

RACING  BASE è un nuovo rivoluzionario prodotto per prepa-

framtagen för grundpreparering och för skydd av skidbelag. Blandningen av syntetiska paraffiner och kortkedjiga fluorpolymerer minskar exempelvis på ett markant sätt den påverkan som olika luftföroreningar kan ge upphov till på skidbelag vid sommarförvaring av skidor.

rare le solette degli sci. Questa miscela di paraffine sintetiche e polimeri di fluoro a catena corta, riduce l’ossidazione delle solette a contatto con gli agenti atmosferici.

[www.starwax.com]

2012 CON CATALOGHI.indd 11

11 23/02/12 17:31


NORDIC KICK WAXES Sticks [Operating Range]

-15° -14° -13° -12° -11°

•00101 [45g] Base wax Grundwax Pohjavoide Base

•00102 [45g] Yellow Gul Keltainen Giallo

•00103 [45g] Red Röd Punainen Rosso

•00104 [45g] Purple Lila Violetti Viola

-3°C / -20°C

0°C / +4°C

+2° / -2°C

-2° / -6°C

-10° -9° -8° -7° -6°

S8

-5° -4° -3°

S6 S1

-2°

S4

S7

-1°

S5

+1° +2°

•00105 [45g] Purple (Fluoro) Lila (Fluoro) Violetti (Fluoro) Viola (Fluoro)

•00106 [45g] Blue Blå Sininen Blu

•00107 [45g] Blue (fluoro) Blå (fluoro) Sininen (fluoro) Blu (fluoro)

•00108 [45g] Green Grön Vihreä Verde

0°C / -8°C

-4°C / -8°C

-2°C / -10°C

-6°C / -15°C

S3

+3° +4°

S2

°C [AIR TEMPERATURE]

Nordic Kits

•00112 Fanny Pack Kit

12 2012 CON CATALOGHI.indd 12

•00110 Base Kit [www.starwax.com]

23/02/12 17:31


Klisters -14°

[Operating Range]

-13° -12° -11° -10° -9° -8° -7° -6° -5° -4° -3° -2°

•00021 [60ml]

•00022 [60ml]

•00023 [60ml]

•00024 [60ml]

•00025 [60ml]

Base for klisters or sticks in cold abrasive snow conditions.

For variable conditions from hard to humid coarse grain. SE För varierande förhållanden från fuktig till blöt, hård och grovkornig snö. FI Vaihteleviin keleihin kovasta kosteaan karkearakeiseen IT Per condizioni di neve che variano da dure a granulose e umide.

For old icy snow, for glossy or icy tracks. SE För fallande eller nyfallen snö, blanka eller isigaspår. FI Uudelle jäiselle lumelle, liippakeliin. IT Per neve vecchia molto ghiacciata, piste bagnate e lucide.

For variable conditions from coarse grain snow to humid or wet snow. SE För varierande förhållanden från fuktig till blöt grovkornig snö. FI Vaihteleviin keleihin karkearakeisesta lumesta kosteaan tai märkään lumeen. IT Per condizioni di nevi che varianoda granulose a umide o bagnate.

For humid snow, old and dirty Spring conditions. SE För mycket blöt nysnö eller gammal smutsig och blötvårsnö. FI Suojakeliin, vanhalle ja likaiselle kevätladulle. IT Per nevi umide,vecchie e sporche primaverili.

0°C / +6°C

0°C / +10°C

EN

SE Bas för klister eller burkfästvalla vid kall nötandesnö. FI Pohjustusliisteri liistereille tai purkeille kuluttavan lumen.

Base per klister e stick per condizionidi nevi fredde. IT

-3°C / -15°C

EN

-6°C / 0°C

EN

+2°C / -2°C

EN

EN

-1°

K1 K2

+1°

+2°

K3

+3° +4° +5° +6°

K4

+7°

°C

K5

[AIR TEMPERATURE]

Nordic Kits

00109 Easy Kit

•00111 Pro Kit [www.starwax.com]

2012 CON CATALOGHI.indd 13

13 23/02/12 17:31


ALPINE PROFESSIONAL WAXES 100% FluoroCarbon Solids - Dice [Operating Range] [RH%]

20

40

60

80

100

-20° -18° -16°

[Snow Temperature]

-14° -12° -10° -8°

-6° -4° -2° 0°

°C

DF-W • 100% Fluoro •00161 [20 g.]

DF-C • 100% Fluoro •00163 [20 g.]

DF-M • 100% Fluoro •00162 [20 g.]

High FluoroCarbon - Ceramic Powder [Operating Range] [RH%]

20

40

60

80

100

-20° -18° -16°

[Snow Temperature]

-14° -12° -10° -8°

-6° -4° -2° 0°

°C 120°C 130°C 140°C

PFW • Powder Fluoro Ceramic •00143 [50 g.]

PFM • Powder Fluoro Ceramic •00144 [50 g.]

PFC • Powder Fluoro Ceramic •00145 [50 g.]

FluoroCarbon - Ceramic [Operating Range] [RH%]

20

40

60

80

100

-20° -18° -16°

[Snow Temperature]

-14° -12° -10° -8°

-6° -4° -2° 0°

°C 120°C 130°C 140°C

AF-W • Fluoro Ceramic •00156 [130 g.] •00170 [4x250 g.]

14 2012 CON CATALOGHI.indd 14

AF-M • Fluoro Ceramic •00157 [130 g.] •00171 [4x250 g.]

AF-C • Fluoro Ceramic •00158 [130 g.] •00172 [4x250 g.] [www.starwax.com] 23/02/12 17:32


Three block 100% fluorocarbon waxes that should be applied over one of the waxes from the AF range and are recommended for high humidity conditions or fast changing snow. Indispensable wax for correcting skis for the second run when the snow is warmed by the sun and becomes moist. The block should be rubbed onto the base and then polished with a natural hand cork or a rotating cork applied to the drill.

Dessa tre 100% fluorvarbon produkter ska bli applicerade ovanpå för dagen utvald valla från AF serien. Dessa produkter är rekommenderade för hög luftfuktighet eller vid skiftningar i förent. Oumbärlig produkt för att justera vallningen mellan första och andra åket. När solen har värmt upp snön och blir fuktigare. Klossen skall strykas mot belaget sedan poleras med natur eller rotorkork sedan borstas ur med en tagelborste.

Kolmen palan fluorihiili-voiteet, joita tulisi käyttää jonkin AF-sarjan tuotteen päällä ja joita suositellaan hyvin kosteisiin oloihin tai nopeasti muuttuvalle lumelle. Välttämätön voide suksien korjaamiseksi toiselle kierrokselle, kun lumi on lämmennyt auringossa ja muuttuu nuoskaksi. Palaa on hierottava pohjaan, joka sen jälkeen kiillotetaan luonnonkorkilla tai poraan kiinnitetyllä pyörivällä korkilla.

Linea di tre blocchetti 100% fluoro da applicare sopra ad un prodotto della gamma AF in caso di alta umidità o nevi che cambiano condizione rapidamente. Indispensabile per le seconde manche quando spesso la neve si scalda al sole e diventa umida. I dadi vanno applicati strofinandoli sull soletta e tirati con un sughero naturale a mano o rotante da applicare al trapano.

A new range of micronized powder with fluoro Nano-Ceramic Technology. These waxes with a high fluoro content represent a revolutionary method in the way of preparing alpine skis. New additives give excellent speed and extreme durability in a wide temperature range of use. The presentation in micronized powder makes the waxing operation much easier with minimum product waste. The powder melts in quickly in contact with the waxing iron and penetrates into the base avoiding to cause ski tension.

En ny line av mikroniserade pulver med nanoceramiskt fluor. Dessa produkter med en hög flourinnehåll innehåller en ny revoulutionerande metod att preparera alpina skidor. Nya tillsatser i vallan ger bra fart och extrem slitstyrka i ett brett temperaturoråde. Denna produktserie med mikroniserade pulver gör vallningen enklare och minimerar överflödig valla. Pulvret smälter in snabbt med kontakt mot vallajärnet och tränger in i belaget utan att riskera att belaget skadas.

Uusi lajitelma hienojakoista pulveria, joka perustuu Fluori-NanoKeraamiseen -Teknologiaan. Nämä korkean fluoripitoisuuden voiteet edustavat vallankumouksellista menetelmää alppisuksien voitelussa. Uudet lisäaineet antavat erittäin nopean luiston ja äärimmäisen pitkäaikaisen käytön laajalla lämpöasteikolla. Hienojakoisen pulverin käyttö tekee voitelusta paljon helpomman minimaalisen vähällä hukalla. Voiteluraudan kosketuksesta pulveri sulaa nopeasti ja tunkeutuu suksen pohjaan aiheuttamatta lämpötilastressiä suksen rakenteelle.

Nuova gamma di paraffine in polvere micronizzata con tecnologia Fluoro Nano-Ceramica. Queste scioline ad alto contenuto di fluoro rappresentano una rivoluzione nel modo di preparare gli sci da discesa. Questi nuovi additivi conferiscono eccezionale velocità ed estrema durata con ampio range di utilizzo. La presentazione in polvere micronizzata rende molto più facile l’operazione di sciolinatura con minimo spreco di prodotto. La polvere si scioglie velocemente a contatto con il ferro sciolinatore e penetra subito nella soletta con minore stress per lo sci.

Flash is a new range of products entirely designed by STAR SKI WAX for competition and for all alpine disciplines. This line is unique due to the simplicity of use. Only three products will help you prepare your skis in advance thanks to the wide temperature range,using only the reference of the snow temperature. In case of high humidity, or in the presence of falling snow or rain, these waxes should be corrected (or covered) with DICE.

Flash är en ny produktline utvecklad av STAR SKI WAX för tävlingsprepparering av alpina skidor. Denna line är unik i sitt enkla sett att användas då det endast finns tre produkter med ett brett temperatursspsann.

Flash on uusi, kokonaan STAR SKI WAXin suunnittelema tuotevalikoima kilpailuihin ja alppilajeihin. Tämä lajitelma on ainutlaatuinen helpon käyttönsä ansiosta. Vain kolme tuotetta auttaa sinua panemaan suksesi kuntoon etukäteen, kiitos laajan lämpöasteikon ja käyttäen ainoastaan lumen lämpötilan viitettä. Jos kosteus on korkea tai lunta tai vettä sataa, nämä voiteet on korjattava päällystämällä DICE:lla.

Alpine Flash è la nuova gamma di prodotti interamente pensata da STAR SKI WAX per la competizione nelle discipline alpine. Questa linea di prodotti si distingue dalle normali linee di sciolina sopprattutto per la semplicità di utilizzo. Solamente tre prodotti consentono di preparare gli sci in anticipo dato il loro largo range termico, avendo come riferimento la sola temperatura della neve. In caso di condizioni di alta umidità, o in presenza di neve cadente o di pioggia, vanno ricoperte con i prodotti della linea DICE.

[www.starwax.com]

2012 CON CATALOGHI.indd 15

15 23/02/12 17:32


LABORATORY WAXES ALPINE BASES [Operating Range]

-32°

[Snow Temperature]

-28° -24° -20° -16°

-12° -8° -4° 0°

°C 120°C 150°C 150°C

AFU • All Snow Conditions •00166 [4 x 250 g.] •00167 [130 g.]

AFX • Cold Wax •00165 [50 g.]

AFB • Base Graphite •00164 [50 g.]

UNIVERSAL WAXES

Block Plus •10014 [4x250 g]

Block Minus •10015 [4x250 g.]

Uniblock Plus •10016 [4x250 g.]

Uniblock Minus •10017 [4x250 g.]

Cream Fluoro Wax •01014 [250 ml.]

Gel Fluoro Wax •88125 [5000ml] •88126 [500 ml]

UNIVERSAL WAXES

Drops Plus Yellow •01012 [5 Kg.]

16 2012 CON CATALOGHI.indd 16

Drops Minus Green •01013 [5 Kg.]

[www.starwax.com]

23/02/12 17:32


AFU: Mix of refined natural paraffin, AFU is a universal product for training and as a universal wax for all snow conditions. Fast and easy to apply , scrape, and brush.

AFU består av en mix av naturraffinerade paraffiner. Det är en universalprodukt för träning och för alla temperaturförhållanden. Snabb att applicera, sickla och borsta.

AFX: Extremely hard synthetic powder wax for icy tracks and for abrasive snow conditions. For high speed racing, apply this powder near metal edges to avoid base burning.

AFX: Extremt hårtsyntetiskt pulver för isiga banor och aggressiva snöförhållanden. För fart tävlingar, värm in detta pulver nära stålkanten för att undvika att belaget bränns.

AFB: Friction with snow can whiten black polyethylene bases, causing a loss of graphite. AFB contains a high percentage of graphite in a synthetic base wax which protects bases making them harder and faster. We recommend to treat your skis periodically with AFB.

AFB: Friktion mot snö kan göra svarta polyetylenebelag vita, detta orsakar brist på grafit i belaget. AFB innehållerv en hög del grafit och skyddar belaget ,gör det hårdare och snabbare. Vi rekommenderar att du vallar dina skidor med AFB regelbundet.

AFU: Puhdistetun luonnon parafiinin sekoitus AF-U on yleistuote harjoitukseen ja kaikkiin sääolosuhteisiin. Käyttö on nopeaa ja helppoa: siklaa ja harjaa.

AFU: Miscela di paraffine naturali super raffinate. AFU e’ un prodotto universale per le sedute di allenamento in ogni condizione climatica. Facile e veloce da raschiare e spazzolare.

AFX: Erittäin kova synteettinen pulverivoide jäisille radoille ja hankaavan lumen oloihin. Huippunopeaan kilpailuun käytä tätä pulveria lähellä metallisia reunoja välttääksesi pohjan palamisen.

AFX: Polvere sintetica estremamente dura per piste ghiacciate e nevi fortemente abrasive. Per gare veloci va applicata sulla soletta in prossimità delle lamine per evitare che l’alta temperatura pdotta bruci la soletta.

AFB: Lumen kitka voi valkaista mustat polyeteeni-pohjat aiheuttaen grafiitin katoa. AFB sisältää suuren prosenttimäärän grafiittia synteettisessä erusvoiteessa, joka suojaa pohjia saaden ne kovemmiksi ja nopealuistoisemmiksi. Suosittelemme jaksoittaista suksien käsittelyä AFB:llä.

AFB contiene un’alta percentuale di grafite in una base sintetica che protegge la soletta e la rende più dura in superficie e più scorrevole. E’ consigliabile trattare spesso gli sci con AFB.

BLOCK: Universal wax in block format 135x135x15 mm for laboratory use and for wax machines. Economical price and excellent quality, no smoke and less odor. Package of 1 kg (4 pieces of 250 g).

BLOCK:Universalvalla i blockform. Storlek 135x135x15 mm. För verkstadsbruk eller Vallningsmaskiner. Lågt pris och bra kvalité. Rökfritt och med lite lukt. 1 kg (4x250 g).

UNIBLOCK: Soft universal wax, easy to apply, and suggested for keeping skis waxed between races and during inactivity or for transportation. This economical, yet high quality wax has a low melting point for easy application, and is supplied in four practical 250gr. cakes.

UNIBLOCK: Mjuk universal valla, som är lätt att applicera. Den är framtaget för att skydda skidorna mellan tävlingarna och under transport. Ekonomiskt paraffin med hög kvalitet och låg smältpunkt, förpackat i fyra 250 gr kakor.

BLOCK: Yleinen voide palan muodossa 135x135x15 mm laboratoriokäyttöön javoitelukoneisiin. Edullinen hinta ja erinomainen laatu, ei savua ja vähemmän hajua. Kilon pakkauksessa (4 palaa à 250 g).

BLOCK: Sciolina universale in blocchi di formato 135 x135 x15 mm per per laboratori e macchine sciolinatrici. Prodotto economico di otima qualità, privo di fumi e odori. Confezione da 1 kg (4 pezzi da 250 g).

UNIBLOCK: Pehmeä, helppokäyttöinen yleisvoide, jota suositellaan suksien vahaamiseen kilpailujen lomassa ja kun suksia ei käytetä tai kuljetuksen aikana. Tällä taloudellisella, mutta kuitenkin korkeatasoisella voiteella on alhainen sulamispiste käytön helpottamiseksi, ja sitä toimitetaan neljän käytännöllisen 250 g:n paloissa.

UNIBLOCK: Sciolina universale morbida di facile applicazione adatta per ingrassare le solette e proteggerle durante i periodi di inattività. E’ un prodotto economico di ottima qualità a basso punto di fusione confezionato in 4 pratiche vaschette da 250g.

DROPS: Refined universal paraffin in drops without oil or aromatic compounds, packaged in handy re-closeable 5 kilogram buckets, perfect for waxing machines.

DROPS: Högklassigt universalparaffin utan olje eller lukttillsatser i  form av drops för vallningsmaskiner. Levereras i praktisk återförslutbar förpackning om 5 kilo.

CREAM WAX: Universal Fluorinated paste wax for cross-country and alpine skis in all snow conditions. Very fast and easy to applicate this wax should applied and polished with a sponge or soft cloth.

CREAM WAX:Universal fluorpasta för både alpin och längdskidor för alla snöförhållanden. Väldigt lätt att applicera och poleras bort med en svamp eller trasa.

GEL WAX: Universal solvent base fluorinated gel wax ideal for ski schools and laboratories. Indicated for every snow condition, permits fast and easy application with excellent long lasting gliding results.

GEL WAX: Universal fluor snabbglider i gel form, utmärkt för uthyrningar och skidverkstäder. Brett temperaturområde och användbar på de flesta typer av snö. Lätt att applicera och kräver minimal efterbehandling.

DROPS: Yleinen voide palan muodossa laboratoriokäyttöön javoitelukoneisiin. Edullinen hinta ja erinomainen laatu, ei savua ja vähemmän hajua. Kilon pakkauksessa (4 palaa à 250 g).

DROPS: Paraffina raffinata universale in gocce priva di olio e composti aromatici, confezionata in secchielli da 5 kg adatta per macchine sciolinatrici.

CREAM WAX on tahnamainen fluorattu yleisvoide murtomaaja alppihiihtoon kaikissa lumioloissa. Erittäin nopeana ja helppokäyttöisenä tätä voidetta tulisi levittää ja kiillottaa sienellä tai pehmeällä kankaalla.

CREAM WAX: Sciolina universale fluorata in pasta per sci nordico e alpino per tutti i tipi di neve. Molto veloce e facile da applicare. Va stesa e lucidata con un una spugna o un panno morbido.

GEL WAX: Yleinen, liuotinpohjainen, fluorattu gelvoide, joka on ihanteellinenhiihtokouluille ja laboratoriokäyttöön.Tarkoitettu kaikkiin lumioloihin, on nopea ja helppo käyttää ja sillä on erinomaiset luisto-ominaisuudet.

GEL WAX: Sciolina universale fluorata in gel a base solvente per scuole sci e laboratori. Adatta a ogni tipo di neve, consente una facile e veloce applicazione con ottimi risultati di scorrevolezza e durata nel tempo.

[www.starwax.com]

2012 CON CATALOGHI.indd 17

17 23/02/12 17:32


RECREATIONAL WAX SIMPLY WAX SOLID

SY10 • Warm •05550 [50 g.]

SY20 •Universal •05551 [50 g.]

SY30 • Cold •05552 [50 g.]

•05554 Box Display

SIMPLY WAX LIQUID

SY40 • Universal fluoro Spray •05553 [50 Ml.]

SY50 • Universal fluoro Sponge •01015 [75 Ml.]

•05555 Box Display

SIMPLY KITS

•05557 Simply Kit A

18 2012 CON CATALOGHI.indd 18

•05558 Simply Kit B [www.starwax.com]

23/02/12 17:32


A complete line with three solid high quality glide waxes for racers and amateurs. The products are easy to apply by rubbing or by using STAR waxing iron. The waxes presented in the SIMPLY line provide a wide application range, improve the manageability of your skis, and guarantee quality glide! Indicated for all skiers and riders, these waxes fit easily in your pocket for occasional on the snow use.

En helt ny serie glidparaffiner som är enkla att använda och som var och en täcker ett stort användningsområde. Dessa paraffiner kan antingen kallgnuggas direkt på belaget och korkas ut med hjälp av den kork som finns på baksidan av varje förpackning eller smältas på med vallajärn och byglas på konventionellt sätt.

Täydellinen sarja, jossa kolme kiinteää korkeatasoista voidetta kilpailijoille ja harrastajille. Tuotteita on helppo levittää hieromalla tai STAR-voitelurautaa käyttämällä. SIMPLY-sarjan voiteita on todella helppo käyttää, antavat laajan käyttöasteikon, lisäävät suksiesi hallittavuutta ja takaavat laadukkaan luiston. Tarkoitettu kaikille hiihtäjille ja laskijoille, nämä voiteet mahtuvat taskuun tilapäistä käyttöä varten lumen päällä.

Linea completa di tre scioline solide di buona qualità per sportivi e amatori esigenti. Il prodotto può essere applicato a freddo o a caldo tramite il ferro sciolinatore. Le scioline della linea SY sono facili da usare, hanno un largo range di temperatura, ottima scorrevolezza e conferiscono miglior maneggevolezza ai vostri sci. Sono comode da tenere in tasca per essere applicate anche in caso di neve cadente per evitare lo zoccolo sotto i vostri sci.

This product is an accelerator for your skis, and is for all those sportsmen who recognize the exceptional glide that fluoro products guarantee.Only one wax, that you should always have in your pocket, recommended for all snow conditions. This liquid fluor wax comes in a convenient pump spray can, and is easy to use in any snow condition. The spray can does not contain gas, and the product is nebulized with a pump dispenser. In just a few minutes, you will have fast and efficient skis.

Vallan som ger dina skidor en verklig kick. Universalutförande som passar alla typer av snö inom ett stort temperaturområde. Flytande universalfluorglider i sprayform som ger ett bra glid under de flesta förhållanden och förhindrar underfrysning. Miljövänlig förpackning utan drivgas.

Tämä voide on suksienne kiihdytin ja myös kaikkien niiden urheilijoiden, jotka huomaavat fluorituotteiden takaamat poikkeukselliset liukuominaisuudet. Vain yksi voide, joka on syytä pitää aina taskussa, suositus kaikille keleille. Tämä nestemäinen fluorivoide on mukavassa pumppusuihkepurkissa ja on helppo käyttää millä kelillä hyvänsä. Suihkepurkki ei sisällä kaasua, ja tuotetta annostellaan pumppupainesuikuttimella. Vain muutamassa minuutissa nopeat ja tehokkaat sukset ovat käytössäsi.

Sciolina fluorata in confezione spray facile da usare e adatta a ogni tipo di neve. La bomboletta non contiene alcun tipo di gas e il prodotto viene nebulizzato tramite una pompetta. In pochi minuti avrete sci veloci e protetti. Questo prodotto è un vero acceleratore per gli sci e si rivolge agli sportivi che sanno apprezzare le eccezionali doti di scorrevolezza dei prodotti al fluoro. Una sciolina da tenere sempre in tasca adatta ad ogni tipo di neve.

To apply cold, it is sufficient to just rub the block of wax directly onto clean and dry bases, forming an even layer, and polish with the cork supplied on each package. Use firm pressure to generate heat, which will guarantee better wax adhesion to the base and good resistance.

Se till att belaget är torrt och rent. Gnugga ut paraffin på skidans glidzoner tills du får ett jämt täckande lager. Polera därefter till ytan med hjälp av förpackningens korkförsedda baksida.

Iron on application gives better efficiency; hold the block of wax against the warm iron, and drip onto ski base. Smooth in with warm iron using fast movements, and finish with scraping access wax from base.

Kylmänä käytettynä riittää, jos vain hieroo voidepalaa suoraan puhtaalle ja kuivalle pohjalle ja saa aikaan tasaisen kerroksen. Joka pakkauksessa mukana seuraavalla korkilla pinta kiillotetaan. Paina vahvasti lämmön nostattamiseksi, mikä takaa paremman tarttuvuuden pohjaan ja hyvän kulutuksen keston. Raudalla voitelu on tehokkaampaa; pidä voidepalaa kuumaa rautaa vastaan ja tiputtele voidetta suksen pohjaan. Tasoita nopein liikkein sisään lämpimällä raudalla ja viimeistele siklaamalla liika voide pohjasta.

Invärmning med vallajärn. Håll vallablocket mot järnet och droppa valla på båda sidor om mittspåret på skidans glidzoner. Värm ut med järnet så att du får en jämn fin film. Låt kallna sickla därefter av överskottet med hjälp en plastsickel. Isskrapan du har i bilen går utmärkt att använda för sickling. Per l’applicazione a freddo è sufficiente strofinare il blocchetto sulla soletta fino a formare uno strato omogeneo, quindi stendere il prodotto energicamente con il sughero. L’applicazione a caldo consente di ottenere miglior resa; in questo caso far colare la sciolina sulla soletta, stenderla con il ferro e raschiare.

[www.starwax.com] 2012 CON CATALOGHI.indd 19

19 23/02/12 17:32


BRUSHES

•40073 [100 mm]

•40074 [100 mm] •40082 [300 mm]

•40076 [100 mm] •40083 [300 mm]

Natural Fiber 10 mm. Use for initial brushing.

EN

White Nylon 10 mm. Very soft bristle for working on low melting point waxes.

EN

SE Vit nylon 10 mm. Mjuk borste för paraffiner med låg smältpunkt.

SE Tagel 10 mm. för polering av högfluorvallor.

FI Valkoista nailonia 10 mm. Hyvin pehmeä harjas työstämään voiteita, joilla on alhainen sulamispiste.

FI Hevosenjouhinen 10 mm. Viimeistelyharja voiteille, joissa korkea hiilifluoripitoisuus.

IT Spazzola in nylon bianco da 10 mm. molto morbida per lavorazione su scioline a basso punto di fusione.

IT Spazzola in crine di cavallo da 10 mm. utilizzata per lavori di finitura su prodotti ad alto contenuto di fluorocarbonio.

•40077 [100 mm]

•40081 [100 mm]

•40087 [100 mm]

EN Horse-Hair-Bronze

EN

Roto-Cork Application of 100% fluorocarbon products.

EN

EN SE

Naturfiber 10 mm. för urborstning.

Luonnon kuitua 10 mm. Käytä alkuharjaukseen. FI

Spazzola in fibra naturale da 10mm. adatta per operazioni di sgrossatura. IT

10 mm. Recommended for finishing waxes with a high melting point. Mix brons och tagel 10 mm. för rengöring och urbostning.. SE

FI Hevosenjouhi-messinki 10 mm. Suositellaan viimeistelyyn voiteille. IT Spazzola in crine bronzo da 10 mm. adatta per la finitura di prodotti ad alto punto di fusione.

SE

Kork för påläggning av högfluorvallor.

Roto-korkki, 100 %:sen hiilifluorituotteiden levitykseen. FI

Rullo in sughero per l’applicazione di prodotti 100% fluorocarbonio IT

EN Steel brush Ø 0,1 mm. to clean out the structures or universal use. SE Stålborste med 0,1mm diameter. För att rensa ur belaget.

SE Hård nylonborste för polering av paraffiner. FI Kova nylon-harja kaikkien voiteiden kiillottamiseen. IT Spazzola in nylon duro adatta per la pulizia di tutte le scioline.

EN Handle for roto-brushes with plexiglass

protection shield.

Teräsharja, läpimitaltaan 0,1 mm, kaikenlaisen voidekoostumuksen puhdistamiseen tai kaikkeen käyttöön. FI

IT Spazzola in acciaio Ø 0,1 mm. per la pulizia delle impronte o come spazzola universale.

2012 CON CATALOGHI.indd 20

Hard nylon brush for polishing all waxes.

•40070 Handle 100mm. •40078 Handle 120mm. •40071 Handle 200mm. •40072 Handle 300mm.

•40088 [100 mm]

20

Horse-Hair 10 mm. Finishing brush for high fluorocarbon waxes.

SE

Antiglidhandtag med plexiglasskydd.

FI

Kahva roto-harjoille.

IT

Supporto per spazzole rotanti con protezione in metacrilato.

[www.starwax.com]

23/02/12 17:32


•40090

•40091

•40092

EN Universal brush in natural fiber for all first brushing operations. More incisive than a nylon brush.

EN

Universal brush in white nylon for first brushing of medio-hard waxes.

EN

SE Naturfiberborste för urborstning av hårda

paraffiner - aggressivare än nylonborste.

Yleisharja, luonnonkuitua, kaikkiin alkuharjauksiin Purevampi kuin nailonharja. FI

IT Spazzola universale in fibra naturale adatta per operazioni di sgrossatura. Più incisiva della spazzola di nylon.

SE Nylonborste för urborstning av medelhårda till hårda paraffiner. FI Yleisharja, valkoista nailonia, keskikovien voiteiden alustavaan harjauk

Spazzola universale in nylon bianco adatta per la prima spazzolatura di paraffine medio-dure. IT

•40093

•40094

EN

Horse-Hair brush for finishing after use of 100% fluoro products.

EN Stainless steel brush for activating bases. Excellent with Map Black.

SE Tagelborste för urborstning och polering av högfluorvallor

SE Borste i rostfritt stål för uppfräshning av belag - utmärkt till urborstning av STAR MAP BLACK.

FI Hevosenjouhiharja viimeistelyyn 100%:sten fluorituotteiden käytön jälkeen. IT Spazzola crine di cavallo per operazioni di finitura su sci trattati con prodotti 100% fluoro.

Bronze Brush is ideal for all cleaning operations, for brushing hard waxes used for cold temperatures and for perfect cleaning after stone grinding. SE

Bronsborste för urborstning och rengöring.

Messinkiharja, ihanteellinen puhdistamiseen, kovien voiteiden, kuten Map Black. FI

IT Spazzola in bronzo adatta per operazioni di pulizia con solvente, per spazzolare prodotti molto duri.

FI Ruostumaton teräsharja pohjien aktivoimiseksi. Erinomainen Map Blackin kanssa. IT Spazzola in acciaio da utilizzare per attivare la soletta prima della sciolinatura.

•40084

•40085

•40086

EN Oval bronze brush to use as first brushing

EN

Oval nylon brush to use for universal brushing or for finishing.

EN Oval horse hair brush for all 100% fluoro waxes.

SE Oval nylonborste för universalbruk eller finpolering.

SE Oval tagelborste för urborstning av 100% fluorvallor

FI Soikea nylon-harja harjaukseen tai viimeistelyyn.

kaikkeen

FI Soikea hevosharjaksinen harja kaikille 100 %:sille fluorivoiteille

IT Spazzola ovalina in nylon di uso universale e come spazzola di finitura.

IT Spazzola ovalina in crine di cavallo per tutti i prodotti 100% fluoro.

after scarping.

SE Oval bronsborste för urborstning efter sickling.

Soikea pronssinen harja ensiharjaukseen kaavinnan jälkeen. FI

IT Spazzola ovalina in bronzo da usare come prima spazzolatura dopo aver raschiato le solette.

[www.starwax.com]

2012 CON CATALOGHI.indd 21

21 23/02/12 17:32


ALPINE TOOLS

•4003

•40030

•40031

•40032

EN

Coarse diamond stone, black 220, dimension 110x23 mm. For roughing out steel edges on skis and boards.

EN

Medium diamond stone, blu 325, dimension 110x23 mm. For finishing steel edges on skis and boards.

EN Fine diamond stone, red 600, dimension 110x23 mm. For polishing steel edges on skis and boards

SE Diamantbryne grovt, svart 220, storlek 110x23 mm. För grovpreparering

SE Diamantbryne medium,blå 325, storlek 110x23 mm. För finpreparering.

SE Diamantbryne fint, röd 600, storlek 110x23. För polering.

FI DiamantstKarkea timanttihiomakivi, musta 220, mitat 110x23 mm. Suksien ja lumilautojen teräsreunojen esikäsittelyä varten.

FI Keskikarkea timanttihiomakivi, sininen 325, mitat 110x23 mm. Suksien ja lumilautojen teräsreunojen viimeistelyyn.

FI Hieno timanttihiomakivi, punainen 600, mitat 110x23 mm. Suksien ja lumilautojen teräsreunojen kiillottamiseen.

IT Pietra diamantata nera, grana 220 (grossa), dimensioni mm 110x23. Da utilizzare sulle lamine per operazioni di sgrossatura.

IT Pietra diamantata blu, grana 325 (media), dimensioni mm 110x23. Da utilizzare sulle lamine per operazioni di finitura.

IT Pietra diamantata rossa, grana 600 (fine), dimensioni mm 110x23. Da utilizzare per la lucidatura delle lamine.

•40033

•40034

•40035

EN Ceramic stone, coarse grain. For roughing-out steel edges on skis and boards.

EN Ceramic stone, fine grain. Use to compliment work with Ceramic Medium to finish edges.

EN

Corundumbryne, grovt. För grovpreparering.

Corundumbryne, fint. Användes för polering efter grovpreparering.

SE

Korundihiomakivi, karkea. Suksien ja lumilautojen teräsreunojen esikäsittelyyn FI

IT Pietra al corindone a grana grossa da utilizzare per operazioni di sgrossatura.

SE

FI Korundihiomakivi, hieno. Käytä täydentämään työstöä FL21:llä reunojen viimeistelyssä.

Arkansas stone, medium grain. Use for finishing edge operations. SE Arkansasbryne, medium. För finpreparering.

FI Arkansasin hiomakivi, keskikarkea. Käytä reunojen työstön viimeistelyyn. IT Arkansas, pietra naturale a grana medio fine per operazioni di finitura.

IT Pietra al corindone di grana fine da utilizzare per la finitura delle lamine.

•40050 90° •40051 89° •40052 88° •40053 87° •40054 86°

EN Square fileholder and sharpener with 86-90° fixed angle for side edge sharpening. Files 100x25 mm. SE Vinklad filhållare och skärpare med 86-90° fixerad vikel för kantslipning. Fil 100x25 mm. FI Ammattilaisen säätöviilojen ohjauslaite ergonomisella kahvalla (86-90°). Viilat 100x25mm. IT Squadretta affilalamine ad angolo fisso con lima in dotazione da 100X25 mm.

22 2012 CON CATALOGHI.indd 22

[www.starwax.com]

23/02/12 17:32


•40040 [150 mm*

•40041 [200mm]

•40042 [250 mm]

EN

Chrome file 150 mm, 16 Tpcm, for touch up and finish.

Chrome file 200 mm, 12 Tpcm, recomended for side edge filing.

SE Kromfil 150 mm, 16 Tpcm, för underhåll och finnish.

SE Kromfil 200 mm, 12 Tpcm, för sidokant.

Chrome file 250 mm, 12 Tpcm, for side edge filing and rounding tip and tail.

FI Kromiviila 150 mm, 16Tpcm, parantelemiseen ja viimeistelyyn

FI Kromiviila 200mm, 12Tpcm, suositellaan sivureunojen viilaamiseen.

IT Lima cromata da mm 150, da 16 tagli per centimetro, pratica da tenere in tasca per la finitura delle lamine.

EN

Lima cromata da mm 200, da 12 tagli per centimetro, appositamente studiata per essere utilizzata in operazioni di tuning con il guidalime. IT

EN

SE Kromfil, 250 mm, 12 Tpcm, för sidokant och avfasning av spets och bakdel. FI Kromiviila 250 mm, 12 Tpcm, sivureunojen viilaamiseen ja kärjen ja kannan pyöristämiseen. IT Lima cromata multiuso da 250 mm da 12 tagli per centimetro per smussare e spianare le lamine.

•40043

•40044

•40045

EN

Chrome file “Worldcup”, standard cut 170 mm, without tang, for accurate work with STAR edge guides.

EN Titum skifile, 16 Tpcm, absolutely straight and flat,very hard, excellent cutting.

EN Milled file 300 mm, for removing excess base material, and for fast edge take-down.

SE Kromfil ”Worldcup”, standardstorlek 170 mm, utan handtag för bättre funktion tillsammans med STAR filguide.

SE Titum kantfil, 16 Tpcm, absolut rak och flat, mycket hård, ger utmärkt resultat.

SE Pansarfil för borttagande av överskottsmaterial på belaget och för grovfilning av kanter.

FI Kromiviila ”Worldcup”, standardi leikkaus 170 mm, ilman ruotia, tarkkaan työhön STAR reunanohjauslaitteiden kanssa.

FI Titumi suksiviila, 16 Tpcm, ehdottoman suora ja tasainen, hyvin kova, erinomainen leikkaus.

FI Jyrsitty viila 300 mm, liiallisen pohjamateriaali poistamiseen, nopeaan reunan hiomiseen.

IT Lima in acciaio al titanio a 16 tagli per centimetro, perfettamente piana, ideale per lavorare su lamine in acciaio.

IT Lima fresa da mm 300, utilizzata per spianare la soletta e rimuovere il materiale di riparazione. Da utilizzare anche per la sgrossatura delle lamine.

IT Lima cromata “Worldcup” senza coda, taglio standard da mm 170, da utilizzare per regolare l’angolo delle lamine con le squadrette STAR.

•40038 Sidewall-stripper on an aluminum guide. Two different cutting blades permit precise and adjustable cutting depth. EN

SE Sidokantshyvel i aluminium försedd med två skärblad för exakt och justerbart skärdjup. FI Suksen sivun kuorija alumiinisella ohjaimella.Kaksi eri leikkausterää mahdollistaa tarkan ja säädettävän syvyyden leikkaamiseen. IT

Toglifenolo montato su una squadretta di precisione.

Due lame in metallo duro consentono di asportare il materiale in eccesso con profondità e dimensione regolabile.

•40065 [20 mm] •40066 [25 mm] Set of base bevel fileguides, in special plastic material, for edge tuning with 0,5°-1°-and 1,5° angles. Can be used with both files and stones.

EN

SE Filguide för slipning av underkant. Tillverkad av specialplast. Set om tre st. 0,5-1° och 1,5°. Kan användas tillsammans med både filar och brynen. FI Sarja pohjan kaltevuussäädön viilanohjauslaitteita, erikoismuovista, reunan hienosäätöön 0,5°-1° ja 1,5° kulmilla. Voidaan käyttää sekä viilojen että hiomakivien kanssa. IT Set di guidalime composto da tre pezzi, in materiale plastico antiurto, per operazioni di tuning sulle lamine con angolo di 0,5°, 1°, 1,5°. Possono essere utilizzati con lime o pietre.

[www.starwax.com]

2012 CON CATALOGHI.indd 23

23 23/02/12 17:32


EQUIPMENT •40000 [110 Volt] [160°C] •40001 [230 Volt] [160°C] FI

EN

• Electronic microprocessor temperature control of extreme precision. • Base plate in pressure cast aluminum • Respects CE security standards SE

• Microprocessorstyrd temperaturkontroll för högsta precision • Platta i specialaluminium • Uppfyller samtliga aktuella CE normer

• Läpötilaa erityisen tarkasti säätelevä elektroninen mikroprosessori • Pohjalevy puristevalettua alumiinia käsittelyä • Noudattaa CE-turvastandardeja IT

•Controllo elettronico della temperatura a microprocessore • Piastra in alluminio pressofuso • Rispetta tutte le norme di sicurezza

[Best Seller] •40002 [110 Volt] [170°C] •40003 [230 Volt] [170°C] EN

• Electronic microprocessor temperature control of extreme precision. • Digital indication of the temperature • Base plate in pressure cast aluminum • Respects CE security standards SE

• Microprocessorstyrd temperaturkontroll för högsta precsion • Digital temperaturangivelse • Platta i specialaluminium • Uppfyller samtliga aktuella CE normer

FI

• Läpötilaa erityisen tarkasti säätelevä elektroninen mikroprosessori • Digitaalinen lämpötilan näyttö • Pohjalevy puristevalettua alumiinia • Noudattaa CE-turvastandardeja IT

• Controllo elettronico della temperatura a microprocessore • Indicazione digitale della temperatura • Piastra in alluminio pressofuso • Rispetta tutte le norme standard di sicurezza

•40021 Profile EN SE FI IT

24 2012 CON CATALOGHI.indd 24

Nordic Profile Vallaprofil längd Pohjoismaisten lajien profiili Profilo per sci nordico

[www.starwax.com]

23/02/12 17:32


•40005 CR2007 Crono Test EN

Programmable chronometer with microprocessor, ideal for testing the glide of skis. SE

Crono Test är en programmerbar digital cronometer med mikroprossessor avsedd att användas vid testning av skidor. FI

Crono Test on mikroprosessorilla varustettu ohjelmoitava kronometri, joka on ihanteellinen suksien luiston ja voiteiden testaamiseen. IT

Il CRONO TEST è un cronometro programmabile a microprocessore di facile utilizzo studiato per misurare la scorrevolezza degli sci.

•40004 Digital Thermohygrometer

•40006 Snow Thermometer

EN

EN

• Waterproof digital thermometer ideal for measuring snow temperature. • Wide measurement range from -50°C to +200°C • Accuracy +/-0,1°C

• Professional digital thermohygrometer, compact and reliable in all conditions; Temperature range -20°C to +40°C • Resolution: 0,1% RH, 0,1% C/F

SE

SE

• Vattentät digital termometer för mätning av snötemperatur. • Mätområde -50C + 200C. • Känslighet +/- 0,1’C

• Professionell digital termohygrometer i kompakt utförande. • Temperaturområde -20° C +40° C. • Känslighet: 0,1% RH, 0,1% C/F.

FI

FI

• Vedenkestävä Digitaalinen Lämpömittari ihanteellinen lumen lämpötilan mittaamiselle • Laaja mittausasteikko: -50 C - +200 C • Tarkkuus +/-0,1 C

IT

• Termometro digitale da neve molto preciso • Ampio range di temperatura -50C/+200C • Precisione di lettura +/- 0,1°C

• Ammattilaisen digitaalinen lämpö-kosteusmittari, luja ja luotettava kaikissa oloissa; • Lämpötila-asteikko -20° C +40° C • Erottelutarkkuus: 0,1 % RH, 0,1 % C/F

IT

•Termoigrometro digitale professionale compatto e affidabile. • Temperatura di funzionamento -20°C...+40°C

•40023 Waxing Table EN

• • • •

Folding table for waxing skis made steel and wood Dimension 120x44 cm Light weight and sturdy Easy to assemble and disassemble for transportation

SE

• Hopfällbart vallabord tillverkat i stål och trä. • Storlek 120 x 44 cm. • Lätt och stadigt. • Lätt att montera och demontera för transport. FI

• Kokoontaittuva pöytä teräs ja puusta suksien voite lua varten • Koko 120x44 cm • Kevyt ja tukeva • Helppo koota ja purkaa kuljetusta varten IT

• Tavolo smontabile per sciolinare in legno e acciaio • Dimensioni 120x44 • Estremamente leggero e robusto • Facile da assemblare e comodo da trasportare

[www.starwax.com]

2012 CON CATALOGHI.indd 25

25 23/02/12 17:33


EQUIPMENT & PROMOTIONAL

•40010

•40011

•14013

•40012

EN SE

Plexi scraper milled, 4 mm. Fräst plastsickel, 4 mm. FI Sikli, jyrsitty, 4 mm. IT Raschietto in plexiglass, spessore 4 mm.

EN

Nordic plexi scraper milled, 4mm. SE Fräst plastsickel, 4 mm. FI Sikli, jyrsitty, 4 mm. IT Raschietto nordico in plexiglass, spessore 4 mm.

EN

Acrylic scraper for grooves and side walls SE Plastskrapa för mittspår och sidokanter. FI Akryylinen sikli urille ja sivuseinämille. IT Raschietto in acrilico per fianchi ecanalini.

EN

•40014

•40015

•40099

•40101 [10 m] •40102 [100 m]

Silicium carbide FIBERTEX. Fibertex innehållande kiselkarbid. FI Piikarbidista FIBERTEXiä. IT Fibertex al carburo di silicio

Pure cellulose material for final cleaning of ski base or ironing towel. SE Cellulosaduk för rengöring av belag. Och som skyddsfilm på vallajärnet. FI Puhdasta selluloosaainetta suksenpohjan tai silityspyyhkeen puhdistuksen viimeistelyyn. IT Panno in tessuto di pura cellulosaper la pulizia finale della soletta.

Natural cork Naturkork. FI Luonnon korkki. IT Stendisciolina in sughero naturale

EN

EN

SE

SE

•88122 [5 l]

•88123 [0,5 l ]

Synthetic cork Syntetkor. FI Synteettinen korkki. IT Stendisciolina in sughero sintetico

EN SE FI IT

EN SE

•88124 [150 ml]

SKI CLEANER is a slow evaporating cleaner to be used for all ski waxes. SKI CLEANER är en icke aggressiv cleaner som kan använ das både på fäst- och glidzon. SKI CLEANER on hitaasti haihtuva puhdistusaine kaikille suksivoiteille. SKI CLEANER è un pulitore a bassa volatilità indicato per pulire ogni tipo di sciolina dagli sci

26 2012 CON CATALOGHI.indd 26

Plexi scraper for snowboard 8 mm. SE Fräst plastsickel snowboard 8 mm. FI Sikli lumilaudoille, 8 mm. IT Raschietto plexi da 8 mm.

EN SE FI IT

FLUORO CLEANER FLUORO CLEANER FLUORO CLEANER FLUORO CLEANER

EN

•40016 [Black] •40017 [White] EN SE FI IT

Ski repair candles, 5 pieces. Repsats 5 st. Suksen korjausmateriaalia, 5 kappaletta Candelette per riparazione. Confezione da 5 pezzi

[www.starwax.com]

23/02/12 17:33


•01037 Display Nordic 59X34X200 Cm.

•89004 Stickers [48x16 Cm.]

•89008 Outdoor Flag [380x85 Cm]

•89005 Stickers [29x10 Cm.]

•89001 TNT Banner [H 100 Cm.]

•89003 Course Flags

•89007 Tape Star

[www.starwax.com]

2012 CON CATALOGHI.indd 27

•89009 Indoor Flag [200x40 Cm]

•89006 Stickers [10x6 Cm.]

27 23/02/12 17:33


APPAREL

•40129 EN

SE

Gloves FI Lady: 6-7-8 Men: 8-9-10-11-12 Tävlingshandske IT Dam: 6-7-8 Herr: 8-9-10-11-12

•40127 EN SE FI IT

Racing Hat (Red) Tävlingsmössa (Rött) Kilpapipo (Punainen) Berretto in lycra (Rosso)

•40150 EN

Hiihto-Käsineet Naiset: 6-7-8 Miehet: 8-9-10-11-12 Guanti: Donna: 6-7-8 Uomo: 8-9-10-11-12

SE

•40128 EN SE FI IT

Racing Hat (Blue) Tävlingsmössa (Blå) Kilpapipo (Sinainen) Berretto in lycra (Rosso)

•40141

•40146

EN SE FI IT

EN SE FI IT

Ski bag Skidfodral Suksipussi Sacca porta sci

28 2012 CON CATALOGHI.indd 28

Pole bag Stavfodral Sauvapussi Sacca porta bastoni

Thermo Gloves Lady: 6-7-8 Men: 8-9-10-11-12 Tävlingshandske Thermo Dam: 6-7-8 Herr: 8-9-10-11-12

•40160 EN SE FI IT

FI

IT

Hiihto-Käsineet Thermo Naiset: 6-7-8 Miehet: 8-9-10-11-12 Guanti Thermo Donna: 6-7-8 Uomo: 8-9-10-11-12

•40161 •40162

Lycra Headband Pannband Otsanauha (lycra) Fascetta in Lycra

•40142 EN SE FI IT

Back pack Ryggsäck Reppu Zaino

[www.starwax.com]

23/02/12 17:33


•40145

•40144 EN SE FI IT

Drinking belt Dryckesbälte Juomapullovyö Borraccia termica

EN SE FI IT

•40143 EN SE FI IT

EN SE FI IT

•40134

Fanny pack Midjeväska Vyölaukku Marsupio.

•40130 Nordic ski tie Skidhållare längd Nordic murtomaasuksien Legasci nordico

EN SE FI IT

EN SE FI IT

Elastic ski rack Elastisk Skidhållare Elastinen suksiteline. Striscia Elastica.

•40132

•40131 Nordic ski tie pro Skidhållare längd Pro Pro murtoma asuksien pidike. Legasci nordico pro

EN SE FI IT

Alpine ski tie Skidhållare alpint. Alppisuksien pidike. Legasci alpino

[www.starwax.com]

2012 CON CATALOGHI.indd 29

Drinking belt Dryckesbälte Juomapullovyö Borraccia termica

•40133 EN SE FI IT

Jumping ski tie Skidhållare hopp Mäkisuksien pidike Legasci salto

29 23/02/12 17:33


SKI POLES Formula Uno Gold

Best Quality Carbon Fiber Nordic Ski Poles. The basic material used to produce the Star Nordic Poles is high-quality carbon fiber, which makes it possible to make the poles light and stiff, but at the same time, strong and long- lasting. • High modulus carbon fiber • Highest stiffness and strength • Light weight 60 g/meter • Perfect Balance • Diameter handle 16 mm; basket 10 mm • 130 to 170 cm with 2.5 cm interval

Längdåkningsstavar tillverkade av carbonfiber. STARlängdåkningsstavar är tillverkade av den bästa tillgängliga kvalitén av carbonfiber vilket gör stavarna lätta, styva och hållbara. • Den senaste generationen av carbonfiber • Optimal styvhet och styrka • Ultralätta, vikt 60 g/m • Perfekt balans • Diameter vid handtag 16 mm Vid truga 10 mm • Längd 130-170 cm i 2,5 cm intervaller

Parasta Laatua olevat Hiilikuituiset Murtomasuksisauvat. Perusaines Star Nordic Poles murtomaasuksisauvojen valmistuksessa on korkealuokkainen hiilikuitu, mikä mahdollistaa sauvojen tekemisen kevyiksi ja jäykiksi, mutta samalla kuitenkin vahvoiksi japitkäikäisiksi. • Uuden sukupolven teknologia korkean kertoimen hiilikuidussa • Paras jäykkyys ja vahvuus • Ultra kevyet: 60 g/metri • Täydellinen tasapaino • Kädensijan halkaisija 16 mm. Somman 10 mm • 130-170 cm, 2,5 cm:n välein

I bastoncini STAR sono frutto di una ricerca accurata dei materiali compositi di nuova generazione e di una nuova tecnica costruttiva sviluppata in Italia. • Bastoni in carbonio alto modulo • Massima durezza e resistenza • Ultraleggeri, 60 g/metro • Perfettamente bilanciati • Impugnatura da 16 mm • Terminale da 10 mm • Da 130 a 170 cm con intervalli di 2,5 cm

•01020 - Formula Uno Gold 30 2012 CON CATALOGHI.indd 30

[www.starwax.com] 23/02/12 17:33


Formula X

• Carbon fiber • High stiffness and strength • Ultra-Light weight 75 g/meter • Perfect Balance • Diameter handle 16 mm, bsket10mm • 130 to 170 cm with 2.5 cm interval

• Carbonfiber • Styrka och styvhet i toppklass • Ultralätta, vikt 75 g/m • Perfekt balans • Diameter vid handtag 16 mm • Vid truga 10 mm • Längd 130-170 cm med 2,5 cm intervall

EN SE FI IT

Cork Grip korkhandtag korkkikahva Manopola in sughero

•01032 [M] •01033 [L] EN SE FI IT

• Uuden sukupolven teknologia korkean kertoimen hiilikuidussa • Paras jäykkyys ja vahvuus • Ultra kevyet: 75 g/metri • Täydellinen tasapaino • Kädensijan läpimitta 16 mm. Somman 10 mm • 130-170 cm, 2,5 cm:n välein

•01023

•01022

Strap Stavrem Hihna Lacciolo

EN SE FI IT

Fiberglass Basket Truga i glasfiber Lasikuitu-sompa Papera in fibra

• Bastoni in carbonio alto modulo • Buona durezza e resistenza • Ultraleggeri 75 g/metro • Perfettamente bilanciati • Impugnatura da 16 mm • Terminale da 10 mm • Da 130 a 170 cm con intervalli di 2,5 cm

Plastic Grip Plasthandtag Muovikikahva Manopola in plastica

•01029 [M] •01030 [L] •01031 [XL

•01024 [Grey] EN SE FI IT

EN SE FI IT

Strap Stavrem Hihna Lacciolo

•01025 [Red] EN SE FI IT

Fiberglass Basket Truga i glasfiber Lasikuitu-sompa Papera in fibra

•01026 [Grey] •01027 [Red] EN SE FI IT

Ultra light fiberglass Basket Lättare truga för tävling Ultrakevyt Lasikuitu-sompa Papera in fibra leggera

•01021 - Formula X [www.starwax.com] 2012 CON CATALOGHI.indd 31

31 23/02/12 17:33


STAR SKI WAX Via dell’Artigianato, 267 36012 ASIAGO - ITALY Tel. +39 0424-462179 Fax +39 0424-465677 e-mail:starwax@starwax.com www.starwax.com

STAR SKI WAX U.S.A JENEX INC. 173 South Street 03055 MILFORD, N.H. Tel. +1 603 672 2600 Fax +1 603 672 5751

STAR SKI WAX FINLAND I.L.E SPORT Valtatie 54 35820 MÄNTTÄ Tel. +358 (0) 500455330 e-mail: ilkka@ilesport.fi www.ilesport.fi

STAR SKI WAX NORWAY SPORT IMPORT AS Troskeholtet 3 1708 SARPSBORG Tel. +47 69 13 09 20 Fax +47 69 13 09 21 e-mail: vidar@sportimport-as.no www.sportimport-as.no

STAR SKI WAX SWITZERLAND TOOL TONIC J-B. Tschäppät Montagne-de -Cernier 13 2052 La Vue-des_Alpes Tel. +41 32 853 12 00 Fax +41 32 853 12 11 e-mail: info@tooltonic.com www.tooltonic.com

STAR SKI WAX JAPAN MIYAKO SPORT CO., LTD. 5-5 Yushima, 4-chome BUNKIO-KU, TOKIO Tel. +81 03-3815-1311 Fax +81 03-5803-3217 www.miyakosports.co.jp e-mail:int.dpt@miyakosport.co.jp

STAR SKI WAX AUSTRALIA MOUNTAIN SPORT WODONGA 2 Kingswood Way 3690 WEST WODONGA TEL. + 61 (0)2 60592226 FAX +61 (0) 2 60595215 mtsports@dragnet.com.au

STAR SKI WAX ANDORRA TECNICA ALPINA S.L. Edf Baccaria Block B2 1a Escas - La Massana AD 400 Tel. +376 331822 Fax +376828999 e-mail: tecnicaalpina@an dorra.ad www.tecnicaalpina.com

STAR SKI WAX SPAIN X-ESPORTS G.P. S.L Avda. De Roma N. 110- entr.2a 0815 BARCELLONA Tel. 0034 933 238 158 Fax 0034 933 239 149 e-mail: info@xesports.com

STAR SKI WAX RUSSIA PERFORMANCE SPORT Olympiysky Prospect 16/2 129110 MOSCOW Tel. +7-495-937-28-14 Fax. +7-495-785-05-76 e-mail:marketing@psport.ru

STAR SKI WAX KOREA ELEMENTSPORTS 101,DUKSAN B/D, 114 YANGJAE-DONG SEOCHO-GU, SEOUL KOREA Tel. +82 2 575 4656 Fax +82 2 575 7656 www.elementsports.co.kr

STAR SKI WAX BULGARIA ALPIN LTD K.K Borovets 2010 1113 SOFIA Tel. +359 28920202 Fax +359 28920203 e-mail: alexander@descente.bg www.descente.bg

STAR SKI WAX AUSTRIA GUNDE & FERRY SPORT 5351 AIGEN-VOGLHUB Tel. +43 06132-24050 Fax +43 06132-240504 e-mail: office@langlaufshop.at

STAR SKI WAX SLOVAKIA RIZENEK s.r.o. Moyzesova 57 01001 ZILINA Tel. +421 89 5640814 Fax +421 89 5640814 www.rizenek.sk

STAR SKI WAX LETTONIA GANDRS LTD. 28 Kalciema Street 1046 RIGA Tel. + 371 26417038 Fax + 371 67614927 e-mail: janis.simanis@gandrs.lv

STAR SKIWAX NEW ZEALAND Torpedo7 LTD. 152 Collins Road P.O. BOX 5672 HAMILTON Tel. +64(0)7843 1103 Fax +64(0)7843 6999 www.torpedo7.co.nz

STAR SKI WAX POLAND KS SPORT-SERVICE ul. Dolnej Wsi 47 44-100 GLIWICE Tel/Fax. +48 032 232 44 42 Tel/Fax. +48 032 232 45 74 Mob. +48 608 370667 www.kssportservice.pl

STAR SKI WAX GREENLAND TORRAK! Saamuap aqq. 10 P.O. Box 38 3911 SISIMIUT Tel. +299 865988 Fax +299 865764

STAR SKI WAX U.K. EUROSKI L.T.D One Stroke Manor Closed SEAFORD E. SUSSEX BN253RE Tel. +44 01323896197 Fax +44 01323897088

STAR SKI WAX ESTONIA A & T SPORT Mustamäe tee 50, Talinn, 10621, Estonia Tel. + 372 6562959 Fax. + 372 6161242 E-mail: sergei@atsport.ee www.atsport.ee

STAR SKI WAX SWEDEN

FORNEMAN SPORTPARTNER AB

Rådhusgatan 57 83137 ÖSTERSUND Tel. +46 (70) 2585630 e-mail: andreas@forneman.se www.forneman.se

STAR SKI WAX SLOVENIJA MEDI-SPORT d.o.o Stula 13, 1210 Ljubljana Slovenija Tel +38641394972 Fax +38615125432 e-mail: ales.rogelj@kessler.si www.kessler.si

STAR SKI WAX FRANCE QUADRALP Parc d’Activité SAVOIE HEXAPOLE Rue Louis Armand - 73420 MERY Tel +33 04.79.52.30.33 F ax +33 04.79.52.30.05 www.quadralp.com e-mail:quadralp@quadralp.com

Concept & Design: R. Mosele; All righrt reserved © 2012 STAR SKI WAX Asiago - Italy. STAR SKI WAX reserves the right to modify or discontinue any product. Every product may not be available in all countries. Any reproduction is prohibited wthout permission of STAR SKI WAX.

2012 CON CATALOGHI.indd 32

23/02/12 17:34

Ski Wax  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you