Page 1

Skillnaden mellan Kvinnliga och Manliga Uppfinnare Handledare: Lars-Erik Eriksson, Jonas Kindlund, Margareta Molin.

GPS sattelit.


Innehållsförteckning Inledning Syfte och frågeställningar Metod och material Rapport Håkan Lans Maria Christina Bruhn Analys/diskussion Sammanfattning källförteckning Abstract

sida 2 sida 3 sida 3 sida 3 sida 3 sida 4 sida 5 sida 6 sida 7

I’ve got an assignment to write about 2 inventors and one of their inventions. The male inventor is Håkan Lans and I chose him because my mentor Lars-Erik told me he is a great guy so I decided to choose him, the female one is Maria Christina Bruhn. I chose her because I thought that her invention seemed interesting to say the least. So I had to ask myself three questions that I would want to know about the inventions and/or inventors. So my methods are quite easy. Find a book about Håkan Lans and read it. The find some information on the internet. Same with the lady, find some sort of book that could be helpful the search on the internet. So Håkan lans is a swedish inventor who invented the GPS system STDMA which is a GPS used in aircrafts, ships and some cars. It works like this, a pilot gets a screen which he can see the location where he is and where other planes are, and also how high above the ground he is. This is a really sweet system that allows you to avoid crashes when it may be dark or foggy outside. Bruhn invented a sort of paint that you would paint on the bags that would contain the gunpowder for the artillery. The paint would make sure the bag is water and fire safe so the bag could be used even if it’s rainy outside.

Inledning Jag fick som uppgift att ta reda på om det är någon skillnad mellan kvinnliga och manliga uppfinnare och vad skillnaden är. Jag har valt Maria Christina Bruhn som kvinnlig uppfinnare. Som manlig uppfinnare har jag valt Håkan Lans. Jag valde Bruhn för att jag tyckte hennes uppfinning var intressant och den verkade inte vara lika riktad till kvinnor som de andras uppfinningar var. Lans valde jag för att Lars-Erik sa att han var en stor svensk uppfinnare.


Syfte och frågeställningar Syftet med arbetet är att få en uppfattning om skillnaden mellan kvinnors och mäns uppfinningar och hur de jobbar. Frågeställningen är en av de viktigaste delarna i arbetet. Jag har valt dessa tre frågor: - varför just denna uppfinning? - är den inriktad till en man eller en kvinna? - hur lång tid tog det?

Metod och material Jag har använd mig av personlig erfarenhet, varit på besök vid tekniska museet och mycket av internet hos vissa sidor. http://www.tekniskamuseet.se/1/1889.html, http://www.tekniskamuseet.se/html och http://www.tekniskamuseet.se/1/498.html plus ett antal mer sidor som jag kommer skriva ner, jag valde dessa sidor för vi fick länkarna av våra lärare vilka är pålitliga källor. Men det mest materialet fick jag ifrån boken Ett svenskt geni, som handlar om Håkan Lans liv, hans uppfinningar och hans patentkrig.

Resultat Håkan Lans Lans föddes den andra november år 1947 i Stockholm. Lans har alltid varit intresserad av teknik. När han var 12 år så byggde han sin egen motorstyrda lådbil och när han var 18 så byggde han en ubåt med hjälp av Gunnar Klevefors. Lumpen började närma sig för Lans men han ville absolut inte vara med i militärtjänst. Han hade viktigare saker för sig att göra. Lans kontaktade försvarsministern och försökte övertala honom om att han inte passade i det militära och att han skulle jobba på sina uppfinningar istället. Han lyckades imponera på försvarsministern för att det inte fanns många artonåringar som kunde bygga en ubåt. Försvarsministern skickade honom till en general som fick lov att bestämma vart han skulle ta vägen. Lans hade hoppats på att hamna vid ingenjörstrupperna, det var det bästa han kunde få vid tillfället. Men han hamnade inte där. Istället så hamnade han vid ABC skydd I I utanför Haga. Lans gick där i bara 3 månader innan han hamnade på FOA. Efter FOA så blir allt en lång historia om datormusen, patentkriget mot Hitachi m.m. Efter att ha varit på FOA och hjälpt till att bygga ett flygplan så fick han en idé som inte ville lämna hans huvud. Att kunna göra ett GPS system baserat på en digital klocka. Lans kunde inte sluta tänka på denna idé. Så Lans försökte ta det lite lugnt på en rundtur runt Skarsgård på sin båt. Det var då han kom på lösningen. Han rusade hem och började jobba på sitt system som idag kallas STDMA.(Ett Svenskt Geni av David Lagercrantz).


Uppfinningen Navigeringssystemet STDMA "self-organizing time division multiple access” är ett väldigt komplext GPS system som Lans i början hade tänkt skulle användas i all slags fordon över hela världen. Men istället kom det att användas i fartyg över 300 ton, flygplan och bilar. Det är nästan omöjligt att förklara hur det fungerar och det finns inget matematiskt bevis för att det gör det. Enkelt förklarat så funkar det genom att varje användare av STDMA har en liten bildskärm där han ser vart han är någonstans, vart alla flygplan i närheten är någonstans, och hur högt över markytan de är. Detta gör att de kan undvika kollisioner även fast det kanske är dimmigt eller mörkt. Informationen skickas mellan flygplanen I små “tidsluckor”. Varje tidslucka är uppe I ca 26 sekunder vilket är nog för att skicka en signal om vart de är.(Ett Svenskt Geni av David Lagercrantz sid 100-117) Ett exempel på det jag sa ovan, ett flygplan ska åka från Stockholm till Köpenhamn. Planet tar först upp uppgifter om hur omgivningen ser ut och de får sedan veta vilka tidsluckor de andra flygplanen använder. De väljer sedan sina egna tidsluckor beroende på vart de är någonstans. Den informationen skickas senare till alla andra flygplan. I flygplanen så ser man en lista på andra plans tidsluckor, vart de är, korsas de? Allt är skrivet på det binära talsystemet. Men eftersom det finns ett maximalt antal tidsluckor flygplanen kan ha tillsammans så måste flygplanen sno varandras tidsluckor. GPS: en väljer ut ett antal tidsluckor som passar bäst. Men om två stycken flygplan är närma varandra och du snor den enas tidslucka så kan de båda få samma tidslucka och det är farligt. Därför så väljer GPS: en ut ett antal tidsluckor och väljer slumpmässigt fram vilken du får ta. Den slumpmässiga chansen är säkrare än att välja själv.(Ett Svenskt Geni av David Lagercrantz sid 100117) TDMA var den äldre versionen. Lans modifieringar var små men de betydde så mycket ändå. Trots att STDMA inte är matematiskt bevisat fungerar det verkligen och det har höjt säkerheten med många procent. Det används nu som standardsystem.(Ett Svenskt Geni av David Lagercrantz sid 100117)

Maria Christina Bruhn Maria Christina Bruhn föddes 1732. Hon blev 70 år. Hon var en svensk uppfinnare som uppfann ett material som användes i den svenska armén för att bevara krut i. Hon var troligtvis den första svenska kvinnliga uppfinnaren inom artilleriteknik. Man vet inte mycket om henne men hon experimenterade inom färgblandningar och fernissor vilket är ett skydd för tavlor, möbler m.m. (tekniska muséet.) Maria var den äldsta av tre döttrar, hennes far dog tidigt 1842 och Bruhns mor Inga Christina fick lov att ta över tapetmakeri affären de hade tillsammans. Modern dog 1751 och Bruhn fick lov att ta över när hon var 19 år. Mellan 1751 och 1774 finns det ingen information om Bruhn. Kung Gustav den III hade 1771 erbjudit 6000 riksdaler till den uppfinnare som kunde göra ett sorts skydd på påsarna man använde för att bevara krut så det inte blir fuktigt eller börja brinna. Karduser kallades påsarna. Man kan bara anta att Bruhn började experimentera med detta. Hon var redan bekant med hur tyg fungerar eftersom hon jobbade på


ett tapetmakeri.(tekniska muséet) 6000 riksdaler motsvarar ungefär 147 000 kr idag. 1774 så trädde Bruhn fram inför offentligheten med sin uppfinning. Men eftersom hon var en kvinna så vart resonemanget att om uppfinningen funkade så var det inte Bruhns uppfinning! Nu följde 12 år av provskjutningar och många försökte ta åt sig äran av uppfinningen. Men 1786 erkände krigsexpeditionen henne som uppfinnaren. Men hennes belöning blev inte 6000 riksdaler utan det sänktes till 166 vilket är ungefär 3000 kr idag.(wikipedia sökord maria bruhn)

Uppfinningen Uppfinningen var ett sorts lager av fernissa som man lade över karduserna så de blev eld och vatten säkra. Man penslade detta medel på karduserna. Det användes inom det ryska kriget 1788-1790. Fernissa är ett sort lack man använder idag till vardagliga saker som för att skydda utomhusmöbler, tavlor, träbåtars skrov m.m. Som du kan se till höger så ser karduser ut som en påse som är gjord av silke, men den är fylld med krut och är väldigt explosivt. De lades i artillerivapnen och ibland så lades flera stycken samtidigt.( teknisk muséet)

Analys/diskussion Från resultatet så kan vi få svar på de tre frågor jag frågade. 1. Varför just denna uppfinning? Det började med att Lans besökte FOA. Där fick han som sagt hjälpa till att bygga ett flygplan. Detta gjorde så att han fick en tanke som han inte kunde släppa. En snilleblixt. Han ville uppfinna ett system där man kunde ha koll på vart alla är. En GPS. Bruhn jobbades på tapetmakeri och tjänade troligen inte så mycket, så när Gustav III sade att den uppfinnaren som kom på ett medel som kunde skydda karduserna skulle bli belönad med 6000 riksdaler ville Bruhn antagligen ha dessa pengar så hon inte behövde jobba längre. Kanske ville hon även visa att hon var lika duktig som vilken manlig uppfinnare som helst. 2. Är uppfinningen inriktad till en man eller kvinna? Uppfinningen är utvecklad till säkerhet inom flyg och båt. Den är inte inriktad speciellt till en man eller kvinna bara du vet hur det fungerar. Bruhns uppfinning är inriktad till användning inom krig och vid den tiden så var det bara män som var i krig. Så den användes troligen bara av män. 3. Hur lång tid tog det?


Idén började vintern 1981 efter patentfallet mot Hitachi och Lans var på FOA. Det tog 7 år innan han installerade den första STDMA GPS: en i en Saab 1988. Man vet inte när Bruhn började på sin uppfinning, men som sagt så sade Gustav III 1771 att denna person som kom på detta medel som skyddade mot eld och vatten skulle få 6000 riksdaler. Man vet att Bruhn lämnade in sitt arbete 1774 så det tog troligen mellan 1-3 år.

Vi kan dra slutsatsen att respektive uppfinning inte var gjort specifikt åt något kön, den ena användes mer av män men den var inte gjord för män. Bruhns uppfinning, att skydda krutet, kom till för att det verkligen fanns ett behov av den och den var efterfrågad. Innan hennes skydd började användas måste det ha varit mycket osäkert och svårt, krutet kunde lätt bli vått eller antändas i förväg. Att hon lyckades berodde förstås på hennes starka drivkraft och men också att hon hade tillgång till mycket av det som hon behövde av färg och fernissa. Vad jag vet fick hon ingen hjälp av andra som trodde på henne och hjälpte henne ekonomiskt. Vad gäller Lans uppfinning så fanns ju GPS system tidigare men inte alls så säkert som STDMA. Till skillnad från Bruhn var det ingen som efterfrågade denna uppfinning, det var han själv som fick en idé om hur man skulle kunna göra ett nytt system. Det skulle komma att kosta mycket pengar att utveckla detta. Lans fick ge sig ut bland bolagen och förklara och försöka sälja sin idé. Det var nog ingen som riktigt förstod hur det skulle fungera, men eftersom det var just Håkan Lans blev alla intresserade. Hans ”tiggarturné” gick bra och han kunde jobba med systemet i 7 år innan det blev färdigt. När man har läst om båda uppfinnarna, Lans på 1900-talet och Bruhn på 1700-talet, så märker man att båda har fått kämpa hårt för att bevisa att det är de som är uppfinnarna. Bruhn för att hon var kvinna, på den tiden ansågs en man vara mycket högre stående, Lans för att han var en ensam person mot stora bolag som t ex Acer och Hitachi. Det gäller kanske inte uppfinningen som jag skrivit om utan framför allt grafikkort och datormus som det har varit mycket bråk om. Striden om grafikkorten har i alla fall Lans vunnit.

Sammanfattning Håkan lans var intresserad av teknik redan när han var ett litet barn. Han byggde en motorstyrd lådbil när han var 12 år. När han var 18 år så byggde han en ubåt med Gunnar Klevefors. Han har varit med i många rättegångar om patenter på hans uppfinningar. 1981 började han arbeta på sitt stora projekt STDMA som är ett GPS system som visar vart flygplan och skepp befinner sig. Det tog 7 år för han att bli klar med sitt projekt. STDMA används nu över hela världen. Hans system är inriktat till säkerhet inom flyg och skepp över 300 ton och vilken person som helst bara du är kunnig i teknik kan använda STDMA. Bruhn levde på 1700-talet och arbetade på ett tapetmakeri som hon fick lov att ta över efter hennes mor och far dog. Gustav III sade 1771 att den uppfinnaren som kan komma på ett sätt att skydda påsarna med krut i så de inte blir fuktiga eller börjar brinna skulle belönas. Bruhn kom fram med sin uppfinning 1774, det var en sort lack som man penslade på karduserna. Denna uppfinning vart använd väldigt mycket under det ryska kriget 1778-1780. Men eftersom detta var en tid där den vita mannen var överlägsen så trodde ingen att det faktiskt var Bruhn som hade uppfunnit detta. Det


tog en lång tid innan Bruhn äntligen blev ansedd som uppfinnaren men då hade belöningen sänkts från 6000 riksdaler(147 000 kr idag) till 166 riksdaler (3000 kr idag). Från uppfinnarna jag har undersökt så har det inte vart någon skillnad mellan kvinnlig och manlig uppfinnare. Förutom sin kunskap och intelligens hade både Bruhn och Lans drivkraft och envishet. Skillnader kan bero på vilken tid man lever i, och vilka värderingar samhället har.

Källförteckning Tryckta källor: Ett Svenskt Geni av David Lagercrantz 2006. Kapitel Yellow submarine sid 28, kapitel Random walk sid 117. Elektroniska källor: URL: http://www.tekniskamuseet.se/1/1899.html. Senast hämtad 2012-11-30. URL:http://sv.wikipedia.org/wiki/Maria_Christina_Bruhn. Senast hämtad 2012-11-30. Sökord: Maria Christina Bruhn.

Bilagor

Skillnaden mellan kvinnliga och manliga uppfinnare  

Kvinnliga, manliga uppfinnare