Page 1

Så er det igen tid til en spændende rejse med Nyborg Marineforening. Torsdag den 17. maj 2018. Afgang fra stuen kl. 08.00 hjem ca. k.19.30. (Odense kl. 07.00, Kerteminde kl. 07.30). (ved få deltager er afgang for alle i Nyborg).

Efter mange forespørgsler tilbyder rejseudvalget en spændende tur til Helsingør. Her skal vi besøge museet for Skibsfart, m.m. Den verdensberømte tegnestue BIG – Bjarke Ingels Group har med M/S Museet for Søfart skabt et stykke ikonisk arkitektur. Her bevæger du dig gennem søfartshistorien på let skrånende gulve i skiftende højder omkring og hen over den gamle tørdok.

Pladserne tildeles efter aftale med 11 deltagere til hver af vore forening, i Odense og Kerteminde, resten til Nyborg. Turen koster kr. 450,00 som betales ved tilmelding i stuen, eller på konto reg. 3914 konto. 3216397908. Sidste frist: 15. april. Prisen dækker: Bus, forplejning (se nedenfor), formiddagskaffe på udturen.

Københavns ny krydstogtterminal i Nordhavn.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til formanden for rejseudvalget Kurt Klein Taanquist tlf. 40163571 mail:kurtkleintaanquist@webspeed.dk


Forårstur med Nyborg Marineforening

Helsingør marineforening.

MARINEFORENINGENS FORÅRSTUR TIL Helsingør og København.

A5 helsingør  
A5 helsingør  
Advertisement