Page 1

Recreatieve gymwedstrijden 2012

• • • •

24 maart:

Sporthal De Holten, Marum

14 april:

Sporthal Peize

12 mei:

Sporthal De Hullen, Roden

Programma’s voor alle wedstrijden Adressen Reglement Deelnemers

Organisatie:

Vlug & Lenig Roden

in samenwerking met:

DOS Marum en DSTV Peize


Voorwoord Hartelijk welkom bij de recreatieve gymnastiekwedstrijden in Rayon Noord van Regio Drenthe. Dit is alweer het 20e jaar dat deze gymnastiekwedstrijden worden georganiseerd! Er zijn dit jaar 3 wedstrijddagen. Per dag worden de eerste drie plaatsen per leeftijdscategorie beloond met een medaille. Op de laatste wedstrijddag (12 mei) krijgen alle deelnemers een diploma met hun resultaten mee. Het bestuur van V&L wenst iedereen plezierige en sportieve wedstrijden! Inhoud van dit boekje • • • • • • •

Wedstrijddata en adressen Deelnemende verenigingen, adressen en contactpersonen Reglement van de wedstrijden Richtlijnen voor de juryleden Wedstrijdschema’s Deelnemers per leeftijdscategorie Scoreformulieren

Wedstrijddata en adressen 24 maart:

Sporthal De Holten

Adres: Hoornweg 46, 9363 EH Marum Organisatie: DOS Marum 14 april:

Sporthal Peize

Adres: Hereweg 1/A, 9321 CLPeize Organisatie: DSTV Peize 12 mei:

Sporthal De Hullen, Roden

Adres: Ceintuurbaan Zuid 6, 9301 HX Roden Organisatie: V&L Roden

Deze wedstrijden zijn mede mogelijk gemaakt door Rabobank Noordenveld West Groningen Quarts tegels en natuursteen ~ Maf-Store ~ De Smulpaap ~Thuiskantoor Prokan ~ CopyRight!

V&L Recreatieve Gymnastiekwedstrijden 2012 - 1 -


Adressen en contactpersonen van deelnemende verenigingen

Actief Merel de Jonge 06-55162106 mickdejonge@gmail.com

VOG Heidi Bakker 050-501 21 80 heidi@horst-elektrotechniek.nl

DOS Jantje van der Molen 0594-64 33 18 Kladi48@kpnmail.nl

V&L Annette Korving 06-49 99 60 70 annettekorving@planet.nl

DSTV Natasja Steenbergen 06-23 82 44 58 natasja.steenbergen@home.nl

ZGV Gea Brugge 06-10 11 52 49 gea.brugge@planet.nl

K&V Jeichien Martens 06-25 53 02 54 e.reusken@planet.nl Sparta Peter Jager 06-27 83 40 31 p.r.jager@home.nl VAKO Vries Ronald Janssen 06-54370711 jrjanssen@zonnet.nl

V&L Recreatieve Gymnastiekwedstrijden 2012 - 2 -


Reglement Gymnastiekcompetitie Drenthe, Regio Noord 1. Deze competitie is opgezet met als doel jongens en meisjes meer wedstrijden te laten turnen. 2. De te organiseren wedstrijden worden individueel gehouden. 3. Deelname aan de competitie staat open voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar. Peildatum voor bepaling van de leeftijd is 31 december 2011. De competitie is opgezet voor de volgende categorieën: meisjes Gymnastiek 6 jr, 7 jr, 8 jr, 9 jr, 10 jr, 11 jr, 12/13 jr en 14 jr en ouder

Deze categorieën turnen in de ochtendwedstrijd meisjes Turngroepen 6/7 jr, 8 jr, 9 jr, 10 jr, 11 jr, 12/13 jr en 14 jr en ouder

Deze categorieën turnen in de middagwedstrijd jongens Gymnastiek groepen en jongens Turngroepen

Deze categorieën turnen in de middagwedstrijd Bij de categorieën wordt dus onderscheid gemaakt tussen kinderen die eens per week les hebben (gymgroepen) en kinderen die vaker les hebben (turngroepen). De turngroepen werken daarbij met een andere, zwaardere, oefenstof.

Deelnemers die in de gymcompetitie 2011 gemiddeld 65 of meer punten scoorden uit 2 wedstrijden zijn ook gepromoveerd naar deze turngroepen. 4. De beoordeling in de gymnastiekcompetitie geschiedt volgens de richtlijnen voor de juryleden, zoals verderop vermeld in dit boekje. 5. Gymnastiekvereniging V&L zorgt voor de coördinatie en verstrekt de benodigde gegevens. Deelnemende verenigingen zijn verplicht te zorgen voor een sportleider c.q. begeleider voor hun eigen kinderen. 6. Er zijn drie wedstrijddagen. Per wedstrijd en categorie worden de 3 beste deelnemers beloond met een medaille. Behalve wanneer een categorie minder dan 6 deelnemers heeft, dan zijn er 2 medailles te winnen (1e en 2e plaats). Bij 3 of minder deelnemers is er alleen een medaille voor de 1e plaats. 7. Alle deelnemers krijgen een diploma met de door hen behaalde punten. 8. Sportleiders, andere begeleiders en/of ouders mogen niet in discussie treden met de juryleden. Zij dienen zich met hun opmerkingen of klachten bij de wedstrijdleider te melden. Deze neemt zonodig contact op met het jurylid en/of de geschillencommissie 9. Aanwezigheid van toeschouwers op de gymvloer is om veiligheidsredenen

V&L Recreatieve Gymnastiekwedstrijden 2012 - 3 -


niet toegestaan. Dit geldt ook voor ouders en andere familieleden en ook voor het maken van foto’s of videoopnamen. Alle toeschouwers dienen op de publieke tribune plaats te nemen. 10. Kledingvoorschriften Meisjes: gympakje, géén broekje, turnslofjes of blote voeten. Jongens: korte broek met shirt, turnslofjes of blote voeten (géén sportschoenen) 11. Bij verschil van mening raadpleegt de wedstrijdleider de geschillencommissie, die een bindende uitspraak doet. Deze commissie bestaat uit een bestuurslid van V&L (als organiserende vereniging van de competitie) en een bestuurslid van de gastvereniging (verantwoordelijk voor de betreffende wedstrijd) . 12. De behaalde punten worden tijdens het inturnen omgeroepen door de wedstrijdleider. Alle resultaten worden ook zo spoedig mogelijk na de wedstrijd gepubliceerd op de website van V&L : www.venl.nl (klik op de knop: ‘uitslagen’).

1. De persoon met 2 gouden medailles wint. 2. In geval er ex aequo twee personen zijn met een gouden medaille, wint degene die naast de gouden ook een zilveren of bronzen medaille heeft. 3. Is ook dat aantal medailles gelijk, dan is het totaal aantal punten uit alle 3 de wedstrijden bepalend. Voorbeelden: Deelnemer A heeft de eerste en derde wedstrijddag een gouden medaille gewonnen. Daarvan weten we nu dus al dat die ook de overall winnaar is. Deelnemer A heeft de eerste wedstrijddag een gouden medaille (1e) gewonnen, de tweede wedstrijddag geen medaille en de derde dag een zilveren (2e). Deelnemer B heeft de eerste dag een zilveren medaille (2e) gewonnen, de tweede dag een gouden (1e) en de derde dag een bronzen (3e). Deelnemer B is dus de overall winnaar.

Regels voor het bepalen van de overall winnaar per categorie Naast de medailles per wedstrijddag is er ook een prijs voor de overall winnaar per categorie. De deelnemer die de meeste gouden medailles heeft gewonnen is de overall winnaar en krijgt een attentie. Hoe dit te bepalen?

V&L Recreatieve Gymnastiekwedstrijden 2012 - 4 -


Richtlijnen voor de juryleden bij de Gymnastiekcompetitie 1. De deelnemers en deelneemsters dienen de voorgeschreven oefenstof te turnen. 2. Er zijn geen herkansingen toegestaan, behalve bij het onderdeel sprong. De sprong wordt twee keer uitgevoerd, waarbij de beste telt. 3. Bij een val van een toestel dient men de oefening te vervolgen met het onderdeel direct volgend op dat waarbij de val ontstond.

4. De juryleden beoordelen de oefening met een indrukcijfer. Bij het vaststellen van het cijfer wordt gelet op snelheid, spanning, tempo, souplesse, verzorging, afwerking en uitvoering van de voorgeschreven oefenstof. In de gymgroepen is het laagst haalbare cijfer een 6, in de turngroepen een 5. Het hoogst haalbare cijfer is een 9 in de gymgroepen en een 10 in de turngroepen.

V&L Recreatieve Gymnastiekwedstrijden 2012 - 5 -


Wedstrijdschema’s Ochtendwedstrijd meisjes Baan 1: meisjes 6 jr, 7 jr, 9 jr en 10 jaar Baan 2: meisjes 8 jr, 11 jr, 12/13 jr en 14 jaar en ouder 08.20 uur Ca. 12.00 uur

alle deelnemers en juryleden aanwezig prijsuitreiking

Volgorde van de groepen en hun onderdeel; groep A begint op onderdeel Sprong, enzovoorts

e

1 ronde 2e ronde 3e ronde 4e ronde 5e ronde

Sprong A/F E/J D/I C/H B/G

Rek B/G A/F E/J D/I C/H

Mat C/H B/G A/F E/J D/I

Balk D/I C/H B/G A/F E/J

Rust E/J D/I C/H B/G A/F

Middagwedstrijd meisjes Baan 1: Meisjes Turnen 6/7 jaar, 8 jaar, 9 jaar, 10 jaar en 11 jaar Baan 2: Meisjes Turnen 12/13 jaar en 14 jaar en ouder en

Jongens Gymgroep, Jongens Turngroep 12.15 uur Ca. 15.45 uur

e

1 ronde 2e ronde 3e ronde 4e ronde 5e ronde 4e ronde 5e ronde

alle deelnemers en juryleden aanwezig prijsuitreiking

Sprong A/G E/F D/J-Turn C/H B/J-Gym

Rekstok B/J-gym A/J-turn E/F D/G C/H

Mat C/H B/J-gym A/G E/J-turn D/F

Balk D/F C/G B/H A E Brug J-gym J-turn

V&L Recreatieve Gymnastiekwedstrijden 2012 - 6 -

Rust E/J-turn D/H C/J-gym B/F A/G


Middagwedstrijd jongens Baan 2: Jongens Gymgroep, Jongens Turngroep 12.15 uur Ca. 15.45 uur Sprong e

1 ronde 2e ronde 3e ronde 4e ronde 5e ronde

alle deelnemers en juryleden aanwezig prijsuitreiking Rekstok J-gym J-turn

Mat

Brug

J-gym

J-Turn

J-gym J-turn

J-Gym

Rust J-turn

J-gym J-turn

V&L Recreatieve Gymnastiekwedstrijden 2012 - 7 -


Deelnemers per leeftijdscategorie Meisjes 6 jaar en 7 jaar. Ochtendwedstrijd. Baan 1. Aanvang: 8.30 uur Groep A begint op onderdeel Sprong. Groep B begint op onderdeel Rekstok A A A A A A A A A A A A A A A A A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Mandy Haijema Nienke Miedema Rinske Verbree Myka Jonkman Marlou Plas Jolien Houtman Sam Franke Rianne Hof Iene Heeres Bente van der Veen Sigrid Levering Leonne Buiberts Danielle Dekker Lian Vijfschaft Lisette Fial Britt Termaat Noortje van der Ham

6 6 7 6 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7

Actief Actief Actief DOS DOS DOS DSTV DSTV DSTV DSTV DSTV DSTV DSTV DSTV DSTV DSTV DSTV

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

EsmĂŠe Roosenburg Minique Wever Tess Kersaan Dagmar Liewes Annabel Renes Nadine Zwaneveld Suzanne de Groot Sabine Tuinhof Nienke Bolt Tessa Dost Nikki Noordman Nienke Pronk Lieke Beuving Manou Bathoorn Loes Muntinga Marijn van der Kroft Josefien Kok Eliana Matta Daimy Cuperi

7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 6 7

K&V K&V K&V K&V K&V K&V V&L V&L V&L V&L V&L V&L V&L V&L V&L V&L V&L ZGV ZGV

V&L Recreatieve Gymnastiekwedstrijden 2012 - 8 -


Meisjes 6 jaar en 7 jaar. Ochtendwedstrijd. Baan 1. Aanvang: 8.30 uur Groep C begint op onderdeel Mat. C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Julia Trox Meike Vegelin Jutta Pebesma Suzan Henstra Inez Hoekstra Tessa Drenth Manon Keijzer Esmee Rijnberg Hanna Bol Zefanja Nieman Floor Stuurwold Miriam de Quastenit Ella Radersma Julia Floeter Resa Poeder Anniek Bultje Chimene Laning Lauren de Boer Irene Vogelzang Isa Rellum

6 6 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Sparta Sparta Sparta Sparta Sparta Sparta Sparta Sparta VOG VOG VOG VOG VOG VOG VOG VOG VOG VOG VOG VOG

V&L Recreatieve Gymnastiekwedstrijden 2012 - 9 -


Meisjes 9 jaar. Ochtendwedstrijd. Baan 1. Aanvang: 8.30 uur Groep D begint op onderdeel Balk. D D D D D D D D D D D D D D D D D

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Jildou Boom Wieteke de Jonge Kirsten Kukler Laura Kolk Xin-Du Hendriks Elke de Jong Dorieke Huizinga Chantal Bos Lotte Kammer Jip van Beilen Michelle van der Meulen Nynke Hoogenberg Dewi van der Most Silke Stellingsma Carmen Lenting Julia Hof Nynke Hadders

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Actief Actief Actief DSTV K&V K&V K&V Sparta Sparta Sparta Sparta VOG VOG VOG VOG ZGV ZGV

Meisjes 10 jaar. Ochtendwedstrijd. Baan 1. Aanvang: 8.30 uur Groep E begint op onderdeel Rust

E E E E E E E E E E E E E E

74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Ilse de Bel Janine Bosma Mandy Hofsteenge Saskia Greeven Chantalle Smit Luna ten Have Anna Muntinga Hedla al Mohamad Caitlin Nieman Caithlin de Jonge Chimene Diertens Nienke Aarts Hannah Holtstein Kirsten Franke

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Actief K&V K&V K&V Sparta Sparta V&L V&L VOG VOG VOG VOG ZGV ZGV

V&L Recreatieve Gymnastiekwedstrijden 2012 - 10 -


Meisjes 8 jaar. Ochtendwedstrijd. Baan 2. Aanvang: 8.30 uur Groep F begint op onderdeel Sprong. Groep G begint op onderdeel Rekstok. F F F F F F F F F F F F F F F F

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

Anne Brinks Laura Ubels Jamaila Carabain Rosemarijn Schuttinga Joanne Blanksma Rixt v Kammen Tessa Wieringa Savannah Rozema Maria AL-Said Esmee vd Veen Yacintha van Bemmelen Sjoukje Nijhof Lotte Hof Iris Vos Marte Fluttert Evelien Smit

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Actief Actief Actief Actief DOS DOS DOS DOS DOS DOS DOS DOS DSTV DSTV DSTV DSTV

G G G G G G G G G G G G G G G

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Joyce van den Boogaard Milou Adams Inge van Riesen Roos Baving Maria Beekman Sanne Roossien Ilona Bakker Anna Hoekstra Kelsey Schutrup Danique Schutrup Fleur Martens Anouk Greving Yonica Botter Lisanne Nijenhuis Rommie Wieringa

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

K&V K&V K&V K&V Sparta Sparta Sparta Sparta Sparta Sparta Sparta Sparta Sparta Sparta Sparta

V&L Recreatieve Gymnastiekwedstrijden 2012 - 11 -


Meisjes 8 jaar. Ochtendwedstrijd. Baan 2. Aanvang: 8.30 uur Groep H begint op onderdeel Mat. H H H H H H H H H H H H

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

Jade Frieling Mare Rozema Joni Kraan Eva de Groot Inge Hofman Hinke Bolt Aaliyah Vierhoven Fleur de Quastenit Lyona Krol Suzanne de Weerd Alena Santinge Farah Vosselbelt

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

V&L V&L V&L V&L V&L V&L V&L VOG VOG VOG VOG ZGV

V&L Recreatieve Gymnastiekwedstrijden 2012 - 12 -


Meisjes 11 jaar Ochtendwedstrijd. Baan 2. Aanvang: 8.30 uur Groep I begint op onderdeel Balk. I I I I I I I I I I I I I I I

135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

Tessa Straatman Ilse Verbree Sien Houtman Yvette Scheper Noa van der Leijen Meike Dekker Emma Bazuin Lynn Verkerk Mariska Wolters Zoe van den Bossche Romy Nieborg Nina Poort Manon Rijnberg Gea Nijenhuis Laura Keijzer

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Actief Actief DOS DOS DSTV DSTV K&V V&L V&L VOG VOG VOG ZGV ZGV ZGV

Meisjes 12/13 jaar Ochtendwedstrijd. Baan 2. Aanvang: 8.30 uur Groep J begint op onderdeel Rust. J J J J J J J J J J J

150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

Susan Jansen Susanne van der Linden Anna Plat Zoe Howard Suzan Jager Ayanty Fransen Cecilia Leonards Naomi Rutgers Lisanne Scheper Marjanne Boonstra Hannah Borkhuis

12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13

Actief Actief Sparta Sparta Sparta VOG VOG ZGV DOS DOS DOS

Meisjes 14 jaar en ouder Ochtendwedstrijd. Baan 2. Aanvang: 8.30 uur Groep J begint op onderdeel Rust. J 161 Nina Plaggemars J 162 Selena van Bemmelen

14 Actief 15 DOS

V&L Recreatieve Gymnastiekwedstrijden 2012 - 13 -


Meisjes Turnen 6-7 jaar Middagwedstrijd. Baan 1. Aanvang: 12.30 uur Groep A begint op onderdeel Sprong. A A

1 2

Milou Eillert Iris Hoekstra

6 6

ZGV ZGV

A

3

Yanisa KonĂŠ

7

K&V

A A

4 5

Marleen Eizenga Meike Eleveld

7 7

V&L Vako

A

6

Floor de Jong

7

Vako

A A

7 8

Daniek Kobes Ingrid Meulenbelt

7 7

Vako VOG

A

9

Kirsten Bruinsma

7

VOG

A

10

Chantal Mulder

7

ZGV

Meisjes Turnen 8 jaar Middagwedstrijd. Baan 1. Aanvang: 12.30 uur Groep B begint op onderdeel Rekstok B

11

Dionne vd Ploeg

8

DOS

B

12

Klaudia Stel

8

DSTV

B B

13 14

Merel Wind Jade Howard

8 8

Sparta Sparta

B

15

Marieke Jager

8

Sparta

B B

16 17

Anouk Keuter Bente Jonker

8 8

Sparta Sparta

B

18

Julia de Vries

8

V&L

B B

19 20

Veerle Lenting JoĂŤlle Schrage

8 8

VOG ZGV

V&L Recreatieve Gymnastiekwedstrijden 2012 - 14 -


Meisjes Turnen 9 jaar Middagwedstrijd. Baan 1. Aanvang: 12.30 uur Groep C begint op onderdeel Mat. C C

21 22

Leonie Postma Carolina Borger

9 9

DOS DOS

C

23

Chantal Helmholt

9

DOS

C C

24 25

Irene Dijkstra Marion Pepping

9 9

DOS Sparta

C

26

Nathalie Sleutel

9

Sparta

C C

27 28

Nadia Korving Yaela Verbree

9 9

V&L V&L

C

29

Silke van Lacum

9

V&L

C C

30 31

Lisa Groenhof Dorien van der Meer

9 9

Vako VOG

C

32

Indy van den Bossche

9

VOG

C C

33 34

Nienke Radersma Tosca Fabriek

9 9

VOG VOG

Meisjes Turnen 10 jaar Middagwedstrijd. Baan 1. Aanvang: 12.30 uur Groep D begint op onderdeel Balk D

36

Yvonne Turksema

10

DOS

D D

37 38

EsmĂŠe Flik Juliette Todaro

10 10

K&V K&V

D

39

Sabine Keijzer

10

Sparta

D D

40 41

Lotje Bakker Kim Spronsen

10 10

Sparta Sparta

D

42

Judith Oeben

10

Sparta

D D

43 44

Jente Hollander Yentl Scholtens

10 10

Sparta V&L

D

45

Isis Ottens

10

V&L

D D

46 47

Esther van der Kruk Sarah Brugge

10 10

ZGV ZGV

V&L Recreatieve Gymnastiekwedstrijden 2012 - 15 -


Meisjes Turnen 11 jaar Middagwedstrijd. Baan 1. Aanvang: 12.30 uur Groep E begint op onderdeel Rust. E E

48 49

Judith vd Kaap Mariska Hugen

11 11

DOS DOS

E

50

Eva Borkhuis

11

DOS

E E

51 52

Lotje Mak Jeska de Jong

11 11

K&V K&V

E

53

Ilva Mulder

11

K&V

E E

54 55

Dagmar Goos Marith Thiessens

11 11

K&V K&V

E

56

Jasmijn Hoogland

11

Sparta

E E

57 58

Dewa Amini Chantal Vermanen

11 11

Sparta V&L

E

59

Marlies van Wilgen

11

V&L

HÉT ADRES VOOR AL UW • • • • • • •

Kantoorartikelen Computer accessoires Kopieerwerk Luxe Pennen Agenda omslagen Bureaustoelen Kunstschilder benodigdheden

Albertsbaan 27b T: 050 501 12 12 9301 KS RODEN F: 050 501 40 02 www.prokan.nl

V&L Recreatieve Gymnastiekwedstrijden 2012 - 16 -


Meisjes Turnen 12/13 jaar Middagwedstrijd. Baan 2. Aanvang: 12.30 uur Groep F begint op onderdeel Balk. F F

60 61

Anna Sophie Werkman Marjolein Rakers

12 12

DOS DSTV

F

62

Irene Kuipers

12

K&V

F F

63 64

Elisa Hovinga Mare Kavsek

12 13

K&V K&V

F

65

Suzan Langebeeke

13

K&V

F F

66 67

Nienke Wetterauw Eva Drenth

13 13

K&V K&V

Meisjes Turnen 12/13 jaar Middagwedstrijd. Baan 2. Aanvang: 12.30 uur Groep G begint op onderdeel Sprong. G G G G G G G G G

68

Esmee Schut

12

Sparta

69 70

Ilona Jager Aileen Rubingh

12 13

Sparta Sparta

71

Britt van Dijken

12

V&L

72 73

GriĂŤtte Wilkens Lisa van den Berg

12 12

V&L Vako

74

Lotte Terlouw

12

VOG

75 76

Esther Venema Marleen Dijkhuis

12 13

VOG VOG

Meisjes Turnen 14 jaar en ouder Middagwedstrijd. Baan 2. Aanvang: 12.30 uur Groep H begint op onderdeel Mat H

77

Eline Jongsma

14

DOS

H H

78 79

Manuela Wels Myrthe Naber

14 14

DOS K&V

H

80

Hedwich Postma

15

DOS

H H

81 82

Willeke Jongsma Renate de Vries

15 15

DOS Sparta

H

83

Rika Plat

16

Sparta

H H

84 85

Heleen Weinans Lisa Venema

16 16

Sparta VOG

V&L Recreatieve Gymnastiekwedstrijden 2012 - 17 -


Jongens, gymnastiek 6/7 jaar, 8/9 jaar en 10/11 jaar Middagwedstrijd. Baan 2. Aanvang: 12.30 uur Groep Jongens Gymnastiek begint op onderdeel Rekstok J-G J-G J-G J-G J-G J-G J-G J-G J-G J-G J-G J-G J-G

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Naam Floris Roos Sean Woldring Robbert Jan Aalders Luuk Bakker Tristan Sleutel Thomas Kuiper Jaydin Boerhoop Job Hoven Erwin Wolters Bert Bakker Jesse Keuter Westley Blok

Cat. 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 10 11

Ver. DSTV DOS DOS VOG Sparta DOS VOG VOG DOS VOG Sparta VOG

Jongens, turnen 8 jaar, 10 jaar, 12/13/14+ jaar Middagwedstrijd. Baan 2. Aanvang: 12.30 uur Groep Jongens Turnen (J-T) begint op onderdeel Rust

J-T J-T J-T J-T J-T J-T J-T J-T J-T J-T J-T J-T

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Rick Nijboer Jurgen Hoekstra Sven Zuidema Nick Leonards Yannick Schut Twan Joel Jesse Pronk Morris Smit Dennis Postema Carsten Takens Koen Fabriek Jarne Schutrup

8 8 8 8 8 10 10 10 10 12 13 15

K&V ZGV Sparta VOG Sparta Sparta Sparta Sparta VOG VOG VOG Sparta

V&L Recreatieve Gymnastiekwedstrijden 2012 - 18 -


Scoreformulieren. Na elke ronde, behalve de laatste, worden de behaalde punten omgeroepen. Op dit formulier kunt u zelf de scores bijhouden. Noteer groep en nummer van de kinderen die u wilt bijhouden op het formulier. De uitslagen worden ook gepubliceerd op de website van Vlug en Lenig: www.venl.nl Groep

Nr

Sprong

Rek

Mat

Balk/ Brug

Subtotaal 2 onderdelen

Subtotaal 3 onderdelen

Totaal

Groep

Nr

Sprong

Rek

Mat

Balk/ Brug

Subtotaal 2 onderdelen

Subtotaal 3 onderdelen

Totaal

V&L Recreatieve Gymnastiekwedstrijden 2012 - 19 -


Advertentie Copy Right! Binnenzijde achterkant Advertentie Rabobank (buitenzijde achterkant)

Programmaboekje2012