Page 1

COMO CREAR HÁBITOS DE TRABALLO ESCOLAR NA CASA : 1.- Comence por facer que adique un tempo cada día ó traballo escolar.

COLABORE CO COLEXIO * Mantéñase en contacto co/a titor/a.

2.- Controle as tarefas que ten encomendadas. 3.- Permita que faga o que lle guste, unha vez rematada a tarefa. 4.- Acondicione un lugar na casa onde poida traballar

* Acuda ás súas chamadas.

* Expoña ás súas suxerencias para mellorar.

tranquilo/a e sempre no mesmo sitio. 5.- As tarefas escolares non se poden facer coa televisión nin onde estean outras persoas de conversa. 6.- Tome interese polo que está facendo. 7.- Os deberes son, nestes momentos, o seu traballo. 8.- Non xustifique o incumprimento das súas obrigas. 9.- Delle ánimo cando se atope con dificultades. 10.- Reconozcalle públicamente o seu esforzo.

“ Non deixe a súa responsabilidade e as súas obrigas en mans doutros”.


Os seus fillos/as son capaces de aprender moitas cousas

FAMILIA – ESCOLA

“ Traballemos xuntos por un curso de proveito”

Departamento de Orientación “C.E.I.P. Sal Lence”

familia-escola2ºC  

familia-escola2ºC