Page 1

BOOK5newformaatnew2.indd 1

29/06/11 16:12


BOOK5newformaatnew2.indd 2

29/06/11 16:12


BOOK5newformaatnew2.indd 3

29/06/11 16:12


Stroom

Hangar 20-21

Zuiderterras

Hangar 19

Hangar 15

bak

bak

bloem

Bloem

bak

(8.101)

bak

Bloem

Bloem

bak

bak

bak

Bloem

Bloem

(8.635)

(8.498)

Bloem

bak

bak

Bloem

Bloem

bak

bak

Bloem

Bloem

(8.337)

(8.412) E

(7.864)

Voetgangerstunnel

St-Andrieskerk

St-Andries

Scheldestraat

Waterpoort

Hof van Beroep

M HKA KMSKA

E

10

9

11 12

Namenstraat - Justitiepaleis

(7.931)

13 14

29/06/11 16:12 BOOK5newformaatnew2.indd 4

Zuidersluis

Hangar 13

15


(8.280)

(8.161) E E

draad

p 180 L

D D (8.765)

200 L

(8.339)

200 L

ng

D

250 L

????

p

+ klimo 180 L

D

(8.15)

(8.25)

openi

draad

+ klimo

200 L

200 L

200 L

200 L

200 L

200 L

200 L

200 L

200 L

200 L

D 230 L

D

180 L D

????

180 L

poort

draai

ng

180 L

openi

(7.315)

(7.325)

(7.793)

180 L

Hangar 22-23

‘t Steen Ponton

Uitkijkpunt “mijn stad”

(8.28)

(7.316)

bak

(7.331) (8.27) (7.831)

bloem

(8.512)

(8.344)

(8.324)

bak

bloem

(8.338)

(8.319)

R ERRO (7.800)

Brouwersvliet

Loodswezen

MAS

Londenbrug

Red Star Line

Kattendijksluis

Havenkranen

Hangar 26 Bonapartesluis

Margueriedok (7.75)

5

D

Noorderterras

Herman J. Claeys

D

bak

bloem

bak

bloem

bak bloem

(8.504)

bak

bak

bloem

Bloem

bak

(8.101)

bak

Bloem

Bloem

bak

bak Bloem

(8.635)

Bloem

bak Bloem

bak

(8.498)

Koolkaai

St-Pauluskerk

Vleeshuis

Grote Markt

Stad

Suikerrui - OLV Kathedraal

29/06/11 16:12 BOOK5newformaatnew2.indd 5

6

D

7 9

8

D

3

D

D D D

D

D D

2 4

D

1


intro BOOK5newformaatnew2.indd 6

29/06/11 16:12


Waar het hart van vol is, loopt de mond van over: meer dan 500 Antwerpenaars spraken hun liefde uit voor de Schelde en haar kaaien. Met deze aangereikte woorden componeerde Stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen een woordenstroom van ’t Stad. Op de vooravond van een nieuwe toekomst voor onze Scheldekaaien werd ‘Welkom pierewaaiers’ geschilderd op de waterkeringsmuur. Dat 3,2 kilometer lange lint van beton draagt van de Rijnkaai tot de Ledeganckkaai 6 300 tekens van liefde voor onze kaaien. ‘Welkom Pierewaaiers’ bevat naast een nieuw gedicht van JongerenStadsdichter Yoni Sel ook fragmenten van het ‘Wandelgedicht’ van Herman J. Claeys, dat door hem in 1991 op de waterkeringsmuur werd aangebracht. De woorden tussen aanhalingstekens zijn citaten uit de ingezonden teksten. Voor de Stadsdichter is ‘Welkom Pierewaaiers’ ook een poëtisch antwoord op het gedicht ‘mijn stad’ van Adriaan de Roover dat een van de Europarkblokken op Linkeroever siert. Zo verbindt Peter Holvoet-Hanssen niet enkel Noord en Zuid, maar ook Linker- en Rechteroever.

BOOK5newformaatnew2.indd 7

29/06/11 16:12


Kattendijksluis

Welkom pierewaaiers, brokstukken poëzie drijven op de woordenstroom van ‘Antwerpen koekenstad, kem u altijd liefgehad’ ‘Mijn plekske, daar, ergens aan het water’ ‘armoezaaier, aan de kaaien, waar ’t zal waaien’ ‘bij de laatste groet’ ‘de verzopen muis bij hoog water’ dus ‘laat ons

BOOK5newformaatnew2.indd 8

29/06/11 16:12


Red Star Line

Havenkranen

Londenbrug

WELKOM op deze kaaimuren schrijven’ met verzen die kwamen aangewaaid zoals uit die school aan de overkant: ‘daar het havenland proef het vlees der zee dat geen rust kent monding aller wegen zot is de wind die meeuwt ginds bij de olifanten om de oren slaat’ of hier: ‘werp uw dromen in de spiegel van de Schelde, die ze wiegend naar het grote water brengt’ ~ volg de kreeftengang der kasseidichters (‘Ik ben de kaaiman. Ik doof de lichtjes van ’t Scheld’ ‘leunend tegen de muur met luie ogen’), zie die kaaienbijter: ‘mijn Doel in het vizier’ en kaaienkuiers: ‘Zittend op de waterkeringsmuur, droom ik van een muur die het tij van de wereld keert’ ‘dan zie ik de ruisende vingers van de wind de Schelde strelen’ ‘Mijn hemel kleurt magentarood’ (‘Wat gebeurt er achter deze muur? Tragedie en romantiek ’ ‘Neemt mijn tranen

BOOK5newformaatnew2.indd 9

29/06/11 16:12


Londenbrug

Hangar 26

mee naar zee’ ‘Elk straatje een herinnering’ ‘Geen ekster die klapt, geen kraai die krast; en het geluid van een wakkere merel’ ‘het geluid van een nieuwe dag’ en ‘de combi hobbelt weg, de zon valt op Linkeroever’) ~ lees wat de Ludo schreef: ‘Hier onzen Antwerpsen bassèng Ne Congoboot aan de kaai Daar staat een natiepeerd aan een kreng Ze laden en lossen er in hels lawaai En over de loopplank

BOOK5newformaatnew2.indd 10

29/06/11 16:12


BOOK5newformaatnew2.indd 11

29/06/11 16:12


Hangar 26

BOOK5newformaatnew2.indd 12

Bonapartesluis / MAS

Loodswezen

29/06/11 16:12


onder de zak In ’t ruim bonen scheppen of antraciet Zoute vellen keren met gemak ’t Zijn buildragers of zakkenwijven die ge ziet.’ ~ als HAVENKLANKEN sprekende stenen: ‘Noordkasteel vanachter mijn raam daar waar bomen moeten blijven staan’ ‘Onze waterlanders vloeiend daar, onze kinderkopzorgen hier’ ‘Ik bracht mijn havenwerker zijn vergeten brood’ ‘terwijl madame Françoise aardappelen schelde’ ‘ruik ik de geur van touw en teer’ ~ of aangespoeld: ‘mijn hart gedragen

BOOK5newformaatnew2.indd 13

29/06/11 16:12


BOOK5newformaatnew2.indd 14

29/06/11 16:12


Margueriedok

over de golfjes’ ‘klappende handen’ ‘Jiassou baba’ ‘Dag stad, dag kathedraal, dag meisje aan de kaai met je tranen en je dromen over later’ ~ een spooksteneling kreunde ‘ze gaan de hangars toch niet

BOOK5newformaatnew2.indd 15

29/06/11 16:12


Herman J. Claeys

slopen’ ~ in 1991 ‘POËZIE IN UITVOERING’ van

BOOK5newformaatnew2.indd 16

29/06/11 16:12


Brouwersvliet

Koolkaai

HERMAN – ware kaper, vergeef me, mijn linkerbeen was haast gerecupereerd, mijn rechterlong heeft zich aan stofwolken bezeerd; met permissie der poëtische pijpleidingen mag ik u citeren, die immer het tij enterde om te keren: ‘bouw jij hier een nieuwe vesting “Fort Europa” met angstvallig mensendichte muren en schaarse doorgangspoorten zoals deze afsluitbare waterdichte waterkeringswal? ~ Jij die nu langs de kaai flaneert: sla hier een bres in deze dijk, de dijk van jouw dwangmatige verweer tegen het schielijk springtij van je ongeremde drang, sla hier een

BOOK5newformaatnew2.indd 17

29/06/11 16:12


Koolkaai

Noorderterras

St-Pauluskerk

Hangar 22-23

brede bres, een niet te dichten gat in jouw verschansing, al te getemde wandelaar, en laat je vloedgolf kolkend razen landinwaarts en overspoel de starre stadsbewoners met jouw storm, wees onbeteugelbaar in het onstuimig stuwen van je bloed, sloop bouwsels, muren en strukturen die jou betuttelend bevoogden als ’n schier onmondig kind, – wees windhoos, onweer en orkaan; Maar werp een dam op tegen haat, een keringsdam van woede tegen bekrompen rassenwaan en stuurse vooroordelen die

BOOK5newformaatnew2.indd 18

29/06/11 16:12


Vleeshuis

‘t Steen

Ponton

Grote Markt

OLV Kathedraal

deze oude metropool, de trotse wereldhaven, een reuk van rottigheid bezorgt, een stank van bruine pest nog meer beklemmend dan het gif dat industriebaronnen ons met de barre noorderwind het strot in blazen, ongestraft: werp daar een keermuur tegen op, en dijk die kanker in!’ zoals het gedicht ECOCIDE van Yoni de JongerenStadsdichter: ‘Indien een jongeman gaarne schilderijen maakt Heeft hij

BOOK5newformaatnew2.indd 19

29/06/11 16:12


Suikerrui

Uitkijkpunt “mijn stad”

papier nodig voor zijn idee Dus bossen scheren ze poedelnaakt Voor in zijn atelier De natuur die hij wou schilderen is echter verloren geraakt Maar er is GEEN PLANEET B Als een jongevrouw gaarne snel de andere

BOOK5newformaatnew2.indd 20

29/06/11 16:12


Hangar 20-21

Voetgangerstunnel

oever bereikt Staat in het bos dwarsdoorsnee Het been van de Lange Wapper afgedijkt Ondanks een welgemeende NEE Geen politieke kat die ernaar omkijkt Maar er is GEEN PLANEET B Wanneer een planetenjong gaarne zichzelf verteert Dankzij een consumptiemaatschappij, zo onvree Wordt de revolutie niet gemediatiseerd Er is geen PLANEET B’ ~ ‘Wapperende vlaggetjes’ ‘bekaaid’ ‘in slaap vallen in je betonnen armen’ ~ Charley seint: ‘Onder deze

BOOK5newformaatnew2.indd 21

29/06/11 16:12


letters vloeit het water geboren op 49°59’12,95” NB – 3°15’59,4’’ OL ~ Anna Roza fluistert in de oren van de dag en nacht: ‘Een zucht vliegt Langs de wolken De Donder regent De wind is soepel Hij tiert En doet de bomen kraken Dakpannen dansen De stad leeft’ ~ van ‘Geen muur tussen mij en de rivier’ en

BOOK5newformaatnew2.indd 22

29/06/11 16:12


Voetgangerstunnel / Zuiderterras

BOOK5newformaatnew2.indd 23

St-Andrieskerk

29/06/11 16:12


St-Andrieskerk

BOOK5newformaatnew2.indd 24

29/06/11 16:12


Hangar 19

St-Andries

‘elke Antwerpenaar draagt u in zijn kloppend hart’ tot Kristo: ‘Je kunt er rennen, sprinten en spurten Maar ook luierend, kuierend, Zonneklaar en verruimend, Met een fles Italiaanse rooie, Even van de stadsdrukte bekomen ~ mijn stad, Ik houd van U!’ en Monica: ‘Zweef, tril, wankel Van Montevideo tot Mexico In donker sap spoorbalk Roestig zinderend Gladjanus op rails Balanceer zonovergoten Geurende Meurisse ~ Effen de weg langs olie en vet ~ tot aan de mast’ en Marco: ‘Kaaien, roestige sporen, versleten biels Haastige schepen, verstilde fluit Park van schepen Stille getuigen Gesloten museum Gepasseerd verleden Roestige hangars, gebroken glas Opkomende zon, weerkaatsende stralen ~ Opkomend groen ~ Laten wij hopen’ ~ (hey, waar is Samira en

BOOK5newformaatnew2.indd 25

29/06/11 16:12


St-Andries

BOOK5newformaatnew2.indd 26

Scheldestraat

29/06/11 16:12


Abdul?) ~ of Janno: ‘De stroom verwekt de stad Werpt een burcht. Antwerpen bloeit. Haar toren beiert het water tegemoet begroet het, waait het weer uit. De Schelde leeft, klimt en daalt opnieuw en opnieuw Wat bemint de mens die kracht! Maar liefde moet beschermd worden, stormen begeleid!’ Rina, zie wie aanmeert ~ hoor LA ESTERELLA ~ ‘Kom hier gij’ ~ ‘mijn wilde fee’ ~ ‘soms hoor ik de stemmen van vreemde matrozen zoekend naar goedlachse vrouwen

BOOK5newformaatnew2.indd 27

29/06/11 16:12


Scheldestraat

op de kaaien van weleer’ en zeeman Niek: ‘Poort naar de verten Herinnering aan toen Je toren een baken Mijn Schelde, mijn thuis’ en Rik: ‘Onbestaand Aanwezig zijn De schoonheid van het verschil Verbleekt in de sleur van dagelijks leven De zuurtegraad breekt op Als een laatste orgelpunt’ ~ Pomerio schrijft: ‘Over de stroom vliegt

BOOK5newformaatnew2.indd 28

29/06/11 16:12


M HKA

KMSKA

Hangar 15

Zuidersluis

de meeuw weer voorbij, Met haar vleugels gestrekt, wit en zijd; ~ Aan de stroom staat de dichter, en droomt van de reis, Zijn handen op ’t roer van de Tijd; Maar het Licht, en de rust van de ziel zijn de prijs, het heimwee en lijden ten spijt.’ ~ ZEEREUZEN: ‘VOORBIJ GLIJDENDE ATOLLEN VAN WIT, ZILVER SNIJDEND DOOR WATER ~ OPTREKKEND NAAR HET GRAUWE, BLAUWE LINT VAN DE RIVIER’ ~ oude brieven, afgedamd: ‘Verspreid als toekijkende getuigen’, ‘migranten zullen er altijd zijn ~ op de blauwe steen gezeten op de ankerpaal’, ‘weer naar huis’,

BOOK5newformaatnew2.indd 29

29/06/11 16:12


Zuidersluis

Hof van Beroep

Waterpoort

‘Gééf mij de kracht om verder te gaan’; verwaaid, wat staat er hier: ‘OH MOOIE ADER VAN WATER EN LEVEN NEEM MET JE TIJ DE ONVERDRAAGZAAMHEID MEE’ ‘kleurrijk Antwerpen’ ’met je mosgroene mutsjes aan’ en ‘Ik betaal graag verstaangeld Aan de bank van lening Bij de inlossing van het verlangen Naar het grote wonder, Daar aan het eind, de zee’ ~ ‘Dood tij, de kaai leeft op, spreidt haar muren voor ze wegebt’ en ‘Maakt uw zwijgen onderdanig aan het koninklijk gekrijs van wie zweeft en glijdt

BOOK5newformaatnew2.indd 30

29/06/11 16:12


Hangar 13

Justitiepaleis / Namenstraat

tussen wal en water’ ~ ‘gij raakt ons land met uw zachte slag en draagt de vogels op uw rug’ ‘mijn zinnen verloren’ ‘kostbaar wordt nu elke dag’ ‘nog mooier rossig’ ‘avondzon wordt ochtendzon en terug ~ naar de wijde monding’ ~ ‘gij zijt echt een zonneke’ ~ mijn schat, hoor de wind, ’t is de Wannes die fluistert

BOOK5newformaatnew2.indd 31

29/06/11 16:12


BOOK5newformaatnew2.indd 32

29/06/11 16:12


BOOK5newformaatnew2.indd 33

29/06/11 16:12


BOOK5newformaatnew2.indd 34

29/06/11 16:12


BOOK5newformaatnew2.indd 35

29/06/11 16:12


BOOK5newformaatnew2.indd 36

29/06/11 16:12


BOOK5newformaatnew2.indd 37

29/06/11 16:12


BOOK5newformaatnew2.indd 38

29/06/11 16:12


BOOK5newformaatnew2.indd 39

29/06/11 16:12


BOOK5newformaatnew2.indd 40

29/06/11 16:12


BOOK5newformaatnew2.indd 41

29/06/11 16:12


BOOK5newformaatnew2.indd 42

29/06/11 16:12


BOOK5newformaatnew2.indd 43

29/06/11 16:12


Met dank voor hun inspirerende woorden Achiel Van Ginkel Adilia Falize Agnes Daniels Agones An Leroy An Van Hertum Andreas Mortelmans Andy Meyfroot Anja Bachot Anke Cant Anke Peuteman Anke Schillemans Ann De Roey Ann De Roery Ann Van Os Anna Roza Holvoet Anna Salomaa Anneke van Dyck Annelies Rongé Annelies Sneyers Annelinde Strobbe Annelize Jansen Annette Van Dijck Anthe Merian Antoine Gerard Armand Lefeber Assia Augustin Grenné Bart De Bock Bart De Mey Ben Demeyer Benjamin Theys Benjamin Verhoeven Bert Deben Bert Peeters Birgit Nelen Birgit Walraet Bjorn Wauters Bob Duys Bob Torfs Bruno Billiau Carl-Philip Coenen Catherine Vandoorne

BOOK5newformaatnew2.indd 44

Cécile Van Leemput Cecilia Crabeels Céline Talens Charley Vallet Charlie Lejeune Charlotte Chiomara Chloë De Cock Chris Bryssinckx Chris Van Buggenhout Christel Durinck Christel Flamant Christiana Schoeters Christophe Cop Christophe Florus Claire Thys Daniella Lysen Danielle Verbueken Danni Rombouts Davy Caluwaerts Denis Ferre Diana Van der Jeught Diane Broeckhoven Dimitri Stevenheydens Dirk Elsen Dirk ‘Pomerio’ van Bogaert Dorien Dox Dr. Sonia Gevers Eddy Martens Edith Verlinden Eline Bernaert Elisabeth Smet Elke Roels Elke Verkimpen Ellen Schruns Els Hillaert Els Koolen Els van Praet Erik “Piet” Biesemans Emiel Mostert Emilie Vloeberghs Emily Emma Bocket

Emma Vierbergen Erik Colman Erna Lelie Evi Heyndrickx Evi Van Haeren Evy Van Hout Ferdaws Boughaba Filip ‘HoedGekruid’ Van Zandycke Filip Roefs Filip Van Roosbroeck Floris Van de Vijver Francis Dewitte François Dom Francois Van Deuren Frank Deijnckens Frank Delmelle Fred Lateur Fred Schywek i.s.m. Annmarie Sauer Gaby Schoenmaekers Georges Schools Gerard Scharn Gerda Goris Gerda Luyckx Gerrit Janssens Gil Vander heyden Gilles Gina Verbert Gino d’Artali Gitte Staes Gunter Suykerbuyk Guy Allaert Guy Van den Broeck Han Vervaeren Hannes Van de Schelde Hans Maes Hans Vuijst Harry Demey Heidi Wittel Herman J. Claeys Hieronymus Somers Hilde De Koninck

Hilde Dryhoel Hilde G Hilde Gos Hooymissen Huguette Martens Ian Coomans Ilona Terkessidis Ilse Van de Sande Iman Inge Martens Inge Nuyens Inge Smits Ingrid Knipfer Ingrid van den Bergh Ingrid Van Loey Ivan Cresens Ivo Adriaens Ivo Mod Jacques Thijs Jan Cels Jan Krosenbrink Jan M. Goerée Jan metdepet Jan Sysmans Jan Verstrepen Janno Bollen Jasmine Binders Jasper Declercq Jeanine Knaepkens Jeannine Verberght Jef Eggermont Jef Van den Bogerd Jelle Jespers Jelle Pauwels Jelle Van Marcke Jelke Joosen Jente de Hoon Jeroen Broeckx Jeroen Herrie Jeroen Kerstens Jessi Taverniers Jessika Hauge Johanna Pas Joannes Bosschaerts-Goorden Joannes De Backer Johan-Lou Verwimp

Johan Peters Johan Roelandt Johan Vercammen Joke T Joris Pijpen Jos Vanderhoven José Meyvisch Joske Beuckelaers Jozef Boelen Julie Verdickt Jurgen Toune Jürgen Trevels Juul Storms Kaas Kop Karen Berghmans Karen Vanbuel Karin Dée Karin Dentant Karin Donders Karl Verelst Karolien De Wilde Katherine Meersman Katleen Poppe Katleen De Vlieger Katleen Van Puymbroeck Keetje Arens Ken van Roose Kenny Vermeulen Kevin Joos Kim Verstrepen Koen Van Deun Koen Wynants Koosje Schmeddes Kristien Janssens Kristof Janssens Kristof ‘Kristo’ Van Hooymissen Kristof Vancraybex Kristof Van Gansen Larry Bettington Laura De Meyer Laura Van Avondt Laurence De Backer Lennard Buse Leo Storms Leo Verbeke Léony Krämer

Lies Wullaert Lieven Baeyens Liliane Melis Liliane Wouters Liliiane Keustermans Lin Dalia Linda Heymans Linda Michiels Linda Veugen Lina van Hoeflaken Lisa Claeys Lode Bellens Lotte Lotte Vande Wiele Lu Mortelmans Luc Dielen Luc Somers Luc Van der Vloedt Luc Vervliet Lucas De Pauw Ludo Berghs Ludo De Backer Ludo De Schutter Ludo Peeters Ludo Van Campenhout Ludo Van Hoeydonck Ludo Vets Ludwig Lemaire Luk Naveau Lutgard Van der Velden Luve Vangeel Lydia Gelders Lydia Van Hoof Maarten Sluijs Maartje Jansen Magda Bevers Magda Vingerhoets Marcel Vloemans Marcella Van den Bergh Marco van Dyck Maria De Potter Maria-Louisa Mingeroet Maria Van Eynde Marielle Witte Mariet Bellegeer Marijcke Cauwe

29/06/11 16:12


Marijke Verheecke Mariza G Gaës Marjolein Schuurman Marjolijn Vloeberghs Marjorie Van Gheluwe Mark Mendonck Marleen Van den Bosch Martha Poldervaart Martin Duym Martina Shenishia Martine Decoster Martine Iterbeke Martine Vispoel Mary Houston Mathieu Savenay Mathy Meuris Matthias De Smet Matthieu van den Bogaert Maurice Wagemans Max Carette Maxime De Meyer Melanie Van de Vijver Michael Albers Michaël Vandebril Michel Vaerewijck Mieke De Queker Mieke Wuyts Mike Monica Jacobs Monkz Piep Myra Goossens Myriam De Schuyter Myriam Vermeulen Nadine Boeye Nancy Ballin Nele Rathé Nele Stevens Niek Hoste Nick Vanbelle Nico Volckeryck Nicolas Verwimp Niki Lin Niko Caignie Niky Patyn Nils Raes Nina

BOOK5newformaatnew2.indd 45

Nina Bresseleers Nine Lenaerts Noëlla Elpers Olivia De Ridder Oscar van Damme P. Van Keijzerswaard Patrick Simons Patrick Van den Broeck Paul Carpels Paul De Borger Paul Harding Paul Lermytte Paul Smets Paul Vervloet Paula De Brie Paula Van Puyvelde Peggy Struyven Peggy VV Penny Hermans Peter Baetens Peter Robson Peter Van den Aker Petra De Roos Petra Vergult Phil Blondé Philippe Orlent Pierre Mallants Piet Van Laecke Piet Wulleman Pinkas Kornfeld PM Polderdichter Rachel Rasschaert Raf Aerts Raymond Fornoville Regina Verstraeten Régine Wechsler Reinaart Vandersloten Renee Baetens Ria Van Dievoort Ria Van Overloop Ria Van Peel Rik Eeraerts Rik Holvoet Rik Schools Rina Van den Bergh

Rina Vets Rita Bonenkamp Rita Peelman Rob Bonenkamp Rob van Damme Robbe Van Petegem Robbert Ramak Robert Van Reybroeck Robby Sallaets Rochdi Allali Roel Joosen Roger Nupie Roger Van Peteghem Rosalien Dilles Rose Vandewalle Rowan Rudy Balemans S. Ponnette Sabien Jagers Sabrina Pirotte Sam De Vriendt Sam T Sam vdb Samuel Van de Vijver Sandra Lauryssen Sandra Maes Sarah Duchateau Sarah Tock Saskia De Wilde Saskia van Kampen Savannah De Vijlder Schwalbe Koenig Seba Vandermolen Shari Van Goethem Sheila van de Puttelaar Sigrid Luyckx Sigurd Ilegems Simon Simonne Michiels Sofie Sofie Beerts Sofie Raemakers Sophia Sonia Gevers Sonja Staes Spellekes Speler

Staf Laenen Stef Durnez Stef Wienen Stefan Priem Stephanie J. Stephanie van de Wiel Steve Meulders Stijn Gansemans Stijn Van Minnebruggen Suzanne Antonis Suzanne Luyten Sven De Swerts Sven S. Sven Spur Tamara Tannicka Bogaert Tatjana Peeters Tenzila ilter eke Thérèse Cannaerts Tijs van Bragt Tim Janssens Tinne Luyten Tom Cuylaerts Tom Melis Tom Schellemans Turhan Akyazili V. De Munck Vasco Vellosa Veerle S. Vera Matthijs Vicky Dhanis Walter A.P. Soethoudt Walter Dermul Walter Heyden Walter Meurrens Walter Nuytemans Walter Quirynen Werner Dupopn Werner Feskens Werner Lyssens Werner Van Reusel Werther Quartier Willem De Geyndt Willem Van de Vijver Willy Geraets Wim Dobbeleers

Wim Minne Wim P. Wim Van Damme Wim van Til Winde Segers Wouter Lodewyck Yannick Peers Yoni Sel Yousra El Ajjouri Yves Frateur Zeno Janssen fragment ‘Wandelgedicht’ (1991) van Herman J. Claeys (1935-2009) met toestemming van nalatenschap door Pipelines vzw p/a Jan van Veen Dank aan Lyceum Linkeroever: de leerlingen van 6 anno 2010 met leerkracht Vicky Dhanis en m.m.v. Rik Eeraerts

29/06/11 16:12


Toekomst

Schelde BOOK5newformaatnew2.indd 46

29/06/11 16:12


beelden

kaaien BOOK5newformaatnew2.indd 47

29/06/11 16:12


De Kaaien worden weer van ons.

De Scheldekaaien staan aan de vooravond van een grootschalige heraanleg. Een zone met een lengte van 6,7 kilometer en een breedte van 100 meter, vlak naast het stadscentrum, wordt volledig vernieuwd. Dat betekent niet dat onze kaaien hun huidige karakter zullen verliezen. Integendeel. Het ontwerpteam van het Kaaienplan wil dit unieke, open karakter juist versterken en er enkel een nog aangenamere en mooiere plek van maken, die vooral nauwer verbonden is met de stad en de Schelde. De stad beveiligen tegen mogelijke overstromingen in de toekomst. Dat is de hoofdreden en directe aanleiding voor de geplande heraanleg van de Scheldekaaien. Daarvoor moet in de eerste plaats de kaaimuur verstevigd en de waterkering verhoogd worden. De stad grijpt deze noodzakelijke ingreep meteen ook aan om de kaaien op een kwalitatieve manier her in te richten. De effectieve heraanleg op de kaaien zal ten vroegste in 2013 starten. De volledige herinrichting van de kaaien zal ongeveer 15 jaar duren en wordt uitgevoerd in verschillende deelprojecten. De uitvoering van de kaaistrook ter hoogte van de wijken Sint-Andries en ’t Zuid en de Droogdokken komen het eerst aan bod. Alle informatie hierover is terug te vinden op www.onzekaaien.be. De beelden die we u hier tonen, geven alvast een mogelijk beeld van hoe onze kaaien er in de toekomst kunnen uitzien.

BOOK5newformaatnew2.indd 48

29/06/11 16:12


Droogdokkeneiland

Het droogdokkeneiland heeft met zijn unieke ligging in de Scheldebocht alles in zich om dĂŠ uitwaai- en vertoefplek van Antwerpen aan de Schelde te worden. Met aan de ene kant de natuurlijke oever die uitloopt in de Schelde en aan de andere kant de aanwezigheid van de historische droogdokken en het Eilandje vormt deze plek een uniek decor voor een grootstedelijk park.

Simulatie mogelijk toekomstbeeld Š PROAP.

BOOK5newformaatnew2.indd 49

29/06/11 16:12


Kaaien ter hoogte van Rijnkaai

De kaaivlakte wordt hier opgehoogd. Vanuit de Londen Amsterdamstraat krijg je een open zicht op de Schelde, door het gebruik van een mobiele waterkering met vaste drempel (in geval van hoog water komt er een muur tevoorschijn die het water tegenhoudt). Zo ontstaat er een aangename publieke verblijfsruimte tussen de gebouwen.

Simulatie mogelijk toekomstbeeld Š PROAP.

BOOK5newformaatnew2.indd 50

29/06/11 16:12


Kaaien ter hoogte van Rijnkaai

Simulatie mogelijk toekomstbeeld Š PROAP.

BOOK5newformaatnew2.indd 51

Ter hoogte van de Rijnkaai voorzien de ontwerpers in nieuwe bebouwing op de kaaivlakte. De gebouwen blijven beperkt in hoogte en er is een publieke doorgang naar het water. De waterkering wordt ingewerkt in de gebouwen. De resterende kaaivlakte, de meerpalen en de prachtige havenkranen worden gerestaureerd om de eigenheid van deze kaaizone te bewaren.

29/06/11 16:12


Kaaien ter hoogte van de Bonapartesluis

De voormalige Bonapartesluis is een uitgelezen opstapplaats voor watertransport. Door de inplanting van een mobiele waterkering op deze plek, krijg je een open zicht op het MAS.

Simulatie mogelijk toekomstbeeld Š PROAP.

BOOK5newformaatnew2.indd 52

29/06/11 16:12


Kaaien ter hoogte van het Loodswezen

De kaaizone krijgt hier een uniek karakter door de geborgenheid van de plek tussen het Loodswezen en de Schelde. Hier komt een intieme getijdentuin.

Simulatie mogelijk toekomstbeeld Š PROAP.

BOOK5newformaatnew2.indd 53

29/06/11 16:12


Kaaien ter hoogte van het Schipperskwartier

Op de kaaien ter hoogte van het Schipperskwartier wordt de waterkering voorzien tegen de waterrand. Zo ontstaat er een grote open kaaivlakte die gebruikt kan worden voor allerlei kleine en grotere evenementen. De waterkering is hier een mobiel systeem (bij hoog water verschijnt er een muur om het water tegen te houden), met een vaste drempel van 80 cm die benut wordt als zitbank.

Simulatie mogelijk toekomstbeeld Š PROAP.

BOOK5newformaatnew2.indd 54

29/06/11 16:13


Kaaien ter hoogte van het centrum

Dankzij een gedeeltelijk mobiele waterkering vlakbij de blauwe steen kan de volledige kaaivlakte hier gebruikt worden voor allerlei kleine en grotere stadsactiviteiten waarvoor in de binnenstad geen plaats is. Zowel in open lucht als onder de hangars. De twee centrale hangars worden samen met de wandelterrassen gerestaureerd en omgevormd tot een aantrekkelijke overdekte ruimte.

Simulatie mogelijk toekomstbeeld Š PROAP.

BOOK5newformaatnew2.indd 55

29/06/11 16:13


Kaaien ter hoogte van Sint-Andries en Zuid

Ter hoogte van de wijken Sint-Andries en Zuid voorzien de ontwerpers op de kaaien een vaste dijk aan de stadszijde. Zo ontstaat een weidse open ruimte aan het water, achter de dijk. De bestaande kasseien worden hergebruikt zodat het maritieme karakter behouden blijft.

Simulatie mogelijk toekomstbeeld Š PROAP.

BOOK5newformaatnew2.indd 56

29/06/11 16:13


Kaaien ter hoogte van Sint-Andries en Zuid

Op de kaaien ter hoogte van de wijken Sint-Andries en Zuid voorzien de ontwerpers een vaste dijk aan de stadszijde. Zo ontstaat een weidse ruimte aan de waterkant. Iedereen kan deze open ruimte gebruiken zoals hij wil. Omdat ze overstroombaar is, zijn er alleen tijdelijke invullingen mogelijk zoals cultuur- en sportevenementen.

Simulatie mogelijk toekomstbeeld Š PROAP.

BOOK5newformaatnew2.indd 57

29/06/11 16:13


Kaaien ter hoogte van Sint-Andries en Zuid

Een herprofilering van de huidige rijbaan in de zone tussen de dijk en het gevelfront zorgt voor een beter samengaan van verkeer en verblijf. De verbreding van het wegprofiel houdt rekening met een toekomstige tramverbinding tussen noord en zuid. Tussen de dijk en de ruimte voor auto’s en tram loopt een brede fiets- en wandelboulevard. De dijkhellingen sluiten hierop aan en worden aangelegd als grasvlakken met verspreide bomen.

Simulatie mogelijk toekomstbeeld Š PROAP.

BOOK5newformaatnew2.indd 58

29/06/11 16:13


Kaaien ter hoogte van Sint-Andries en Zuid

Omdat de kaaimuur en blauwe steen over de hele Scheldekaaien behouden blijven, is fysiek contact met het water alleen mogelijk op plaatsen waar de kaaimuur onderbroken is. De Zuidersluis is zo’n unieke plek. Via een hellend vlak wordt het mogelijk om hier dichter bij het water te komen en de Schelde zelfs aan te raken. Er komt ook een ponton waar in de toekomst watertaxi’s kunnen aanmeren.

Simulatie mogelijk toekomstbeeld © PROAP.

BOOK5newformaatnew2.indd 59

29/06/11 16:13


Kaaien ter hoogte van Nieuw Zuid

In de toekomstige stadswijk Nieuw Zuid helt het terreinniveau zachtjes omhoog in de richting van de Schelde, tot op het niveau van de waterkering. De nieuwe stadswijk komt hier tot aan het water. De bewoners en bezoekers van Nieuw Zuid kunnen genieten van brede Scheldezichten.

Simulatie mogelijk toekomstbeeld Š PROAP.

BOOK5newformaatnew2.indd 60

29/06/11 16:13


Kaaien ter hoogte van Nieuw Zuid

De kaaistrook ter hoogte van de toekomstige stadswijk Nieuw Zuid wordt opgehoogd tot op het niveau van de waterkering. Een groene parkstrook met beperkte bebouwing versterkt het publieke karakter van de kaaien.

Simulatie mogelijk toekomstbeeld Š PROAP.

BOOK5newformaatnew2.indd 61

29/06/11 16:13


Kaaien ter hoogte van het voetbalstadion en Blue Gate Antwerp

In deze kaaizone primeren de bestaande en toekomstige economische activiteiten. De rede is er gericht op de binnenscheepvaart. De huidige petroleumcluster maakt op termijn plaats voor het nieuwe bedrijventerrein Blue Gate Antwerp. In deze kaaistrook is ook het nieuwe voetbalstadion gepland.

Simulatie mogelijk toekomstbeeld Š Omgeving

BOOK5newformaatnew2.indd 62

29/06/11 16:13


Zicht op nieuw bedrijventerrein Blue Gate Antwerp

Om de continuĂŻteit van noord naar zuid te garanderen, is doorheen het bedrijventerrein een groene corridor met fietspad gepland dat het park van Nieuw Zuid verbindt met het natuurgebied van de Hobokense Polder.

Simulatie mogelijk toekomstbeeld Š Omgeving

BOOK5newformaatnew2.indd 63

29/06/11 16:13


Colofon

Een project van AG Stadsplanning Antwerpen, in samenwerking met Antwerpen Boekenstad. Compositie woordenstroom: Stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen, met opname van het gedicht ‘ECOCIDE’ van JongerenStadsdichter Yoni Sel en fragmenten van het ‘Wandelgedicht’ van Herman J. Claeys, met toestemming Pipelines vzw. Grafische vormgeving: Jelle Jespers. Fotografie: Anaïs Dyckmans, Katherine Meersman Druk: Cover (typo): Polyprint – Binnenwerk: Drukkerij Van den Brande Uitvoering Schilderwerken op de waterkeringsmuur: Zoom’in. (Jurgen Claesen, Raf Everaert, Gunther Verschueren, Maarten de With, Kim Szewczykowski, Sarah Schellekens, Dre Van Der Steen, Elisabeth-Loura Wals). Met dank aan Caparol voor het leveren van de verf. Toekomstbeelden Scheldekaaien: eerste 13 beelden © Proap, laatste 2 beelden © Omgeving Wettelijk depotnummer D/2011/0306/225 Verantwoordelijke uitgever: Ils Neuts, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen Dit project kadert in de heraanleg van de Scheldekaaien

BOOK5newformaatnew2.indd 64

29/06/11 16:13

Welkom Pierewaaiers  
Welkom Pierewaaiers  

gedicht welkom Pierwaaiers

Advertisement