Page 1

Info I gids

district Antwerpen 2010-2011

Q

Info | gids

Qdistrict

Antwerpen

Q2010-2011


Welkom Bestuur Diensten Informatie Uw wijk

Aanspreekpunt

Vrije tijd Cultuur Sport Senioren Kinderen


Info I gids district Antwerpen


1 I Welkom 3 Infogids I district Antwerpen


Inhoudsopgave Voorwoord

01 I Welkom 02 I Het bestuur van uw district 03 I Dienstverlening in uw district

5 6-7

8 - 15 16 - 29

04 I Informatie uit uw district 05 I Uw wijk

30 - 31

06 I Aanspreekpunten in uw wijk 07 I Vrije tijd I Cultuur

46 - 53

08 I Vrije tijd I Sport 09 I Informatie voor kinderen en jongeren 10 I Informatie voor nieuwkomers 11 I Informatie voor senioren

32 -45

54 - 65 66 - 73 74 - 89 90 - 93 94 - 101

12 I Propere straten 13 I Op stap in het district

106 - 113

15 I Andere nuttige informatie

114 - 121

Trefwoorden

122 - 124

Bewonersaantal

102 - 105

129


Voorwoord I Iedereen op de hoogte Beste (nieuwe) inwoner van het district Antwerpen Hoewel alle ogen meer dan ooit gericht zijn op de digitale werkelijkheid, koos het district er bewust voor om ook een papieren infogids uit te werken. Het districtsbestuur vindt het erg belangrijk dat alle 175 000 inwoners van het district Antwerpen een maximum aan informatie binnen handbereik hebben. In deze infogids stel ik met enige fierheid ons district voor; het krijgt een gezicht én alle informatie over de dienstverlening wordt gebundeld. Dat u bij het district terecht kan voor het aanvragen van een identiteitskaart of rijbewijs wist u vast, maar het district heeft u nog meer te bieden. Het aanbod varieert van kleinschalige culturele activiteiten en buurtsport tot grote evenementen. Het district heeft heel wat in petto! We hebben geprobeerd om de gids zo compleet mogelijk te maken, zonder dat deze te uitgebreid wordt. Want in een district, als het onze, is het aanbod van producten en diensten enorm. Ik hoop dat deze gids voor zowel gevestigde sinjoren als nieuwkomers, een nuttige informatiebron zal zijn. Aanvullend maakt onze webpagina ‘district.antwerpen.be’ u verder wegwijs in ons district. Bovendien staan de 200 medewerkers van het district Antwerpen dag in dag uit voor u klaar. Aarzel dus niet om hen aan te spreken. mevrouw Chris Anseeuw voorzitter district Antwerpen

5 Infogids I district Antwerpen


I Welkom

Š Ronny Brits

1

6 Infogids I district Antwerpen


1 | Welkom in ons district! Het district Antwerpen is het grootste district.

Berendrecht- Zandvliet- Lilo

District Antwerpen 175 000 inwoners Ekeren

Antwerpen

Stad Antwerpen 477 009 inwoners

Merksem

Deurne Borgerhout

Bevolkingscijfer op 31/12/2008

Berchem

Hoboken

Antwerpen ...

Wilrijk

Op pagina 129 vindt u een overzicht van de 9 districten met bewonersaantal.

7 Infogids I district Antwerpen

1 I Welkom

Als centrumdistrict neemt Antwerpen een speciale plaats in onder de districten. Het district bestaat uit een verscheidenheid van wijken met elk hun eigen karakter. In de bruisende binnenstad kan u gezellig kuieren over de Vogelenmarkt, shoppen in de straatjes van de ‘Wilde zee’ of een bezoekje brengen aan het Rubenshuis. Voor een sterk verenigingsleven, met veel aantrekkelijk activiteiten voor jong en oud, moet u dan weer op Luchtbal zijn. En op het groene en rustige Linkeroever heeft u een prachtig uitzicht op de Antwerpse skyline!


2

IHet bestuur


2 | Het bestuur van uw district ZO WERKT DE STAD | ZO WERKT UW DISTRICT De stad Antwerpen bestaat uit negen districten: Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem, Wilrijk én ook het district Antwerpen. Sinds 2001 namen deze negen districten een aantal bevoegdheden over van het stadsbestuur. Zaken die belangrijk zijn voor het district worden beslist door de districtsraad Antwerpen. De Antwerpse gemeenteraad neemt beslissingen over wat belangrijk is voor de hele stad of wat de uitstraling van de stad bepaalt.

grootste district”.

DISTRICTSBESTUUR Districtsraad Het aantal inwoners van het district bepaalt het aantal districtsraadsleden en districtsschepenen. In het district Antwerpen bestaat de districtsraad uit 33 raadsleden. De inwoners van het district verkiezen de districtsraadsleden rechtstreeks. Bevoegdheden Sinds januari 2001 heeft de districtsraad eigen bevoegdheden op lokaal vlak. Concreet is de districtsraad verantwoordelijk voor alles wat in het district Antwerpen te maken heeft met het lokaal straatbeeld (aanleg en heraanleg van straten en pleinen), jeugdbeleid, cultuurbeleid en feestelijkheden, sport, seniorenwerking en communicatie. De raad stippelt de grote lijnen voor het beleid uit.

9 Infogids I district Antwerpen

2 I Bestuur

district Antwerpen is uniek: het draagt dezelfde naam als “ Het de grootstad, het is het centrumdistrict én meteen ook het


Het districtsbestuur geeft ook advies aan het stadsbestuur over beslissingen die belangrijk zijn voor het district, maar waarover het district niet zelfstandig kan beslissen. Zittingen De districtsraad vergadert iedere maand, meestal op de vierde dinsdag om 20 uur. De zittingen vinden plaats in de raadzaal van het districtshuis en worden voorgezeten door de districtsvoorzitter, mevrouw Chris Anseeuw (sp.a - SLP). De zittingen zijn openbaar. Samenstelling districtsraad per fractie

2 I Bestuur

Stand van zaken maart 2010. Voor de meest actuele gegevens kan u terecht op http://district.antwerpen.be of bij het districtssecretariaat. sp.a - SLP Chris Anseeuw (districtsschepen) Joris Giebens (districtsschepen) Tatjana Scheck (districtsschepen) Mesut YĂźcel, Ivonne Julliams, Kid Van Thienen, Melissa Muijs, SoďŹ e De Mooij, Paula De Brie, Jan Kruyniers, Walter Dyck, Greta Thys Open Vld Stephan Bogaert (districtsschepen) Magdalini Kolliopoulou, Christian Floru, Christophe Wuyts CD&V - N-VA Ann Vylders (districtsschepen) Herman De Bleser, Koen Kennis, Bilent Ozturk Groen! Ilse Van Dienderen, Anne Poppe, Regina Verstraeten Onafhankelijk Mimount Bousakla

10 Infogids I district Antwerpen


Vlaams Belang - VLOTT Hilde De Lobel, Frank Reniers, Jules Neel, Lutgarda Van Nuffel, Philippe Van der Sande, Philip Maes, Nicolas De Wilde, Ilse Buyst, Lutgardis van Craenenbroeck

de contactgegevens van de districtsraadsleden, “ Voor een overzicht van de vergaderdata en de agenda van de districtsraad kan u terecht op het districtssecretariaat of op http://district.antwerpen.be. Iedereen kan de formele beslissingen van het districtsbestuur inkijken�.

2 I Bestuur

Meer weten Districtssecretariaat Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen tel. 03 338 34 11 district.antwerpen@stad.antwerpen.be nnn%districtantwerpen.be

Districtscollege Uit de districtsraad wordt het districtscollege gekozen. Het districtscollege zorgt voor het dagelijkse bestuur van het district en bestaat uit de districtsvoorzitter en vier schepenen. Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode van zes jaar maken de leden van het districtscollege afspraken over wat ze tijdens die bestuursperiode willen verwezenlijken. Voor de huidige bestuursperiode staan die afspraken in het bestuursakkoord 2007-2012, dit bestuursakkoord kan u online raadplegen (http://district.antwerpen.be) of opvragen in het districtshuis. Het college is een collegiaal orgaan. Dit betekent dat alle beslissingen gezamenlijk genomen worden. Toch werd een zekere taakverdeling afgesproken. De vergaderingen van het college zijn gesloten. In principe vergadert het districtscollege elke maandagochtend.

11 Infogids I district Antwerpen


Samenstelling districtscollege Aan het hoofd van het districtscollege staat de voorzitter mevrouw Chris Anseeuw (sp.a - SLP). Zij wordt bijgestaan door volgende districtsschepenen: Stephan Bogaert (Open Vld), Ann Vylders (CD&V/NVA), Joris Giebens (sp.a - SLP) en Tatjana Scheck (sp.a - SLP)

2 I Bestuur

Chris Anseeuw (sp.a - SLP) districtsvoorzitter Partij | sp.a Bevoegdheden {mffiq`kk\i[`jki`ZkjZfcc\^\\e[`jki`ZkjiXX[ {fg\eYXi\n\ib\e {il`dk\c`ab\fi[\e`e^ {nXk\iY\_\\i Geboortejaar | 1956 Diploma burgerlijk ingenieur architect postgraduaat monumentenzorg Loopbaan architect zaakvoerder iR-ARCHi bvba

de Montignystraat gaven we het startschot voor de “ Met realisatie van 100 km fietspad. Jaarlijks willen we niet alleen bijkomende fietspaden, maar ook bestaande fietspaden krijgen waar nodig onderhoud”. Chris Anseeuw

12 Infogids I district Antwerpen


© Ronny Brits

Samenstelling districtscollege: vlnr. Stephan Bogaert, Ann Vylders, Joris Giebens, Chris Anseeuw, Tatjana Scheck

Partij | Open VLD Bevoegdheden {]\\jk\c`ab_\[\e {jgfik {Yli^\ic`ab\jkXe[ {¯eXeZ`Óe\eY\^ifk`e^ {m\`c`^_\`[ {cfbXc\\Zfefd`\ {ald\cX^\j Geboortejaar | 1962 Diploma licentiaat bestuurswetenschappen bijzondere licentie milieukunde Loopbaan bankbediende Generale Bank en HSA-Spaarbank correspondent Rijksuniversitair Centrum Antwerpen VLD studiedienst Kamer van Volksvertegenwoordigers en Vlaams Parlement | advies Leefmilieu

betekent bij uitstek een overheid die op maat “ Decentralisatie is van de burger, niet omgekeerd!” Stephan Bogaert

13 Infogids I district Antwerpen

2 I Bestuur

Stephan Bogaert (Open Vld) eerste districtsschepen


2 I Bestuur

Ann Vylders (CD&V - N-VA) tweede districtsschepen Partij | CD&V Bevoegdheden {Zlcklli {j\e`fi\e {d`c`\l\e[`jki`Zkji\`e`^`e^sX[m`\j Geboortejaar | 1973 Diploma master in rechten master in business-law en financiewezen loopbaan advocaat aan de Antwerpse balie advocaat bij Baker&McKenzie

district is een grootstad op zich met alle uitdagingen, “ Het maar ook met alle mogelijkheden van dien.” Ann Vylders

Joris Giebens (sp.a - SLP) derde districtsschepen Partij | SLP Bevoegdheden {Zfddle`ZXk`\ {m\ib\\i {dXibk\e\e]fi\e {Yllik^\i`Z_k\n\ib`e^ {`ek\iZlckliXc`k\`k {fekn`bb\c`e^jjXd\en\ib`e^ Geboortejaar | 1965 Diploma master in rechten Loopbaan advocaat kabinetsadviseur stedenbouwkundig ambtenaar

we door uitwisseling en dialoog elkaar kunnen verrijken, “ Als zal ons district écht uitgroeien tot een aangename plek om te leven.” Joris Giebens 14 Infogids I district Antwerpen


is belangrijk dat de vele kinderen in ons district “ Het ruimte hebben om te spelen. Daarom zetten we het beleid verder om Antwerpen meer groene zones te bezorgen.� Tatjana Scheck

Districtssecretaris Zowel de districtsraad als het districtscollege worden bijgestaan door een districtssecretaris. De districtssecretaris is tevens de leidend ambtenaar voor al de medewerkers die tot de districtsadministratie behoren.

15 Infogids I district Antwerpen

2 I Bestuur

Tatjana Scheck (sp.a - SLP) vierde districtsschepen Partij | sp.a Bevoegdheden {a\l^[ {^if\emffiq`\e`e^ {jfZ`Xc\qXb\e {Y`Yc`fk_\b\e {dlj\X {dfeld\ek\e {kf\i`jd\ Geboortejaar | 1974 Diploma meester in muziek | specialisatie viool Loopbaan lid van de Beethoven Academie freelance violiste lerares viool


3 I Dienstverlening

3

I Diensten

16 Infogids I district Antwerpen


3 | Dienstverlening in uw district

“ Wordt u al geholpen?” Nieuwe identiteitskaart nodig? Reispas verlopen? Kindje geboren? Als inwoner kan u voor ruim 200 producten terecht in het districtshuis en de stadskantoren.

DISTRICTSHUIS

op maat, door medewerkers van “ Dienstverlening formaat!” In het districtshuis kan u terecht bij de diensten Bevolking, Reispassen en rijbewijzen, Burgerlijke stand en Vreemdelingenzaken. Ook voor deze dienstverlening kan u in het districtshuis terecht:

Infowinkel en onthaal In de infowinkel vindt u een heel uitgebreid aanbod van producten en diensten. Brochures, stratenplannen, wandel- en fietsroutes, tramkaarten, vuilzakken, ... U kan er bijvoorbeeld ook terecht om een ophaalkalender of bewonerskaart (gratis parkeren voor bewoners in betaalzones) aan te vragen. tel. 03 338 34 11

17 Infogids I district Antwerpen

3 I Dienstverlening

Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen tel. 03 338 34 11 district.antwerpen@stad.antwerpen.be iedere werkdag van 9 tot 15 uur donderdag ook van 17 tot 19 uur (niet in juli & augustus of tijdens de kerstvakantie) nnn%districtantwerpen.be of www.antwerpen.be < districten <antwerpen


3 I Dienstverlening

Klantenteam Een kapotte straattegel, een overvolle vuilbak of een verstopt rioolputje: voor de kleine dingen die stuk zijn, is er de meldingskaart. De meldingskaart ligt voor u klaar aan de infobalie van het districtshuis of de stadskantoren. Een digitale meldingskaart kan u invullen op www.antwerpen.be. Met uw suggesties, infovragen, meldingen en klachten kan u ook terecht bij het klantenteam van het district Antwerpen. tel. 03 338 34 11 klantenmanagement.antwerpen@stad.antwerpen.be

Sociaal Infopunt U heeft vragen maar u weet niet aan wie u ze kan stellen? U heeft hulp nodig maar u weet niet wie die kan bieden? Klop dan even aan bij het Sociaal Infopunt in het districtshuis. Ook op andere locaties zijn er Sociale Infopunten. U herkent een Sociaal Infopunt aan het groene logo. TPDJBBM

tel. 03 338 34 11 JOGPQVOU sociaalinfopunt@stad.antwerpen.be

18 Infogids I district Antwerpen


Cultuurantenne U hebt zin om cultureel actief te zijn maar u weet niet waar naartoe? U zou graag samenwerken met artiesten of culturele verenigingen uit uw district? Het district Antwerpen heeft een aanspreekpunt voor cultuur, de cultuurantenne. Zij kennen de lokale cultuurwerking door en door en zoeken mee naar een antwoord op elke cultuurvraag. tel. 03 338 35 05 cultuurantenne.antwerpen@stad.antwerpen.be Meer weten zie ook p. 55

Seniorenantenne

Meer weten zie ook p. 95

Sportantenne U wil sporten maar u weet niet waar naartoe? U hebt een voorstel om het sportveldje in uw buurt te verbeteren? U wil graag weten welke sportevenementen in uw buurt plaatsvinden? In het districtshuis vindt u het aanspreekpunt voor sport, de sportantenne. tel. 03 338 35 18 sportantenne.antwerpen@stad.antwerpen.be Meer weten zie ook p. 67

Evenementenloket Voor het organiseren van evenementen (manifestaties) op de openbare weg in Antwerpen heeft u als organisator een voorafgaande, schriftelijke toestemming van de burgemeester nodig. Deze aanvraag doet u bij het evenementenloket in het district waar het evenement plaatsvindt. U kan uw aanvraag ook online invullen via onderstaand weg. tel. 03 338 34 11 www.antwerpen.be

19 Infogids I district Antwerpen

3 I Dienstverlening

In het district Antwerpen is er een seniorenantenne die mee het ouderenbeleid van het district uitwerkt. De seniorenantenne is een aanspreekpunt voor alle senioren en volgt de seniorenraad op de voet. Hebt u vragen over seniorenverenigingen of een goed idee voor een seniorenproject? Dan kan u steeds bij de seniorenantenne terecht! tel. 03 338 35 25 senioren.antwerpen@stad.antwerpen.be


JEUGDDIENST DISTRICT ANTWERPEN Op de Oudaan zitten de enthousiaste medewerkers van de jeugddienst van het district. De medewerkers van de jeugddienst proberen jongeren en jeugdverenigingen op verschillende vlakken te ondersteunen. Wenst u een evenement voor jongeren te organiseren, maar weet u niet goed hoe te beginnen? De feestwijzer van de jeugddienst geeft u alle info om van het idee in uw hoofd een geslaagd evenement te maken. Oudaan 14, 2000 Antwerpen tel. 03 292 67 40 jeugddienst.antwerpen@stad.antwerpen.be

3 I Dienstverlening

Meer weten zie hoofdstuk ‘Informatie voor kinderen & jongeren uit het district’ p. 74

STADSKANTOREN Een groot deel van de dienstverlening van het district vindt u ook dicht bij huis, in één van de stadskantoren. Zo hoeft u niet ver te lopen. iedere werkdag van 9 tot 15 uur donderdag ook van 17 tot 19 uur (niet in juli & augustus of tijdens de kerstvakantie)

Stadskantoor Permeke De Coninckplein 25, 2060 Antwerpen tel. 03 338 39 00 stadskantoor.permeke@stad.antwerpen.be

Stadskantoor Luchtbal ?fe[liXjjkiXXk6, 2030 Antwerpen tel. 03 546 76 46 stadskantoor.luchtbal@stad.antwerpen.be

20 Infogids I district Antwerpen


Stadskantoor Paleis Paleisstraat 108, 2018 Antwerpen tel. 03 260 91 20 stadskantoor.paleis@stad.antwerpen.be

Stadskantoor Linkeroever Halewijnlaan 86, 2050 Antwerpen tel. 03 210 96 10 stadskantoor.linkeroever@stad.antwerpen.be

Stadskantoor Kiel

Burgerlijke stand

Vreemdelingenzaken

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Buurtregie

stadskantoor Permeke stadskantoor Luchtbal

districtshuis

Stedelijk wijkoverleg

Postpunt

Bevolking X

Opsinjoren (niet elke dag)

Onthaal en winkel-functie X

3 I Dienstverlening

Sint-Bernardsesteenweg 197, 2020 Antwerpen tel. 03 260 97 30 stadskantoor.kiel@stad.antwerpen.be

stadskantoor Paleis

X

X

X

X

X

stadskantoor Linkeroever

X

X

X

X

X

stadskantoor Kiel

X

X

X

X

X

X

21 Infogids I district Antwerpen


DE 10 MEEST GEVRAAGDE PRODUCTEN Elektronische identiteitskaart

3 I Dienstverlening

Wanneer u een nieuwe identiteitskaart moet ontvangen, krijgt u een oproepingskaart thuis gestuurd. U gaat met deze oproepingskaart naar het districtshuis of stadskantoor om uw aanvraag te ondertekenen. U brengt ook een geschikte pasfoto mee die voldoet aan de voorschriften. Twee tot vier weken later ontvangt u een uitnodiging met de vraag uw kaart af te halen in het districtshuis of het stadskantoor waar u uw aanvraag heeft gedaan. {Tarief: 17 euro { Mee te brengen: - uw oproepingskaart - uw oude identiteitskaart - een recente pasfoto De elektronische identiteitskaart kan ook via spoedprocedure worden aangevraagd. De leveringstermijn bedraagt dan twee tot drie dagen. Door het inzetten van spoedkoeriers betaalt u hiervoor wel een hogere prijs (123 of 187 euro).


Rijbewijs Om een bromďŹ ets, moto, auto, vrachtwagen of autobus te besturen, moet u in het bezit zijn van een rijbewijs. Om dit te behalen, moet u eerst slagen voor een theoretisch en praktisch rijexamen bij een erkend rijexamencentrum. Nadat u geslaagd bent voor uw praktisch rijexamen, kan u uw rijbewijs afhalen in het districtshuis of stadskantoor. {Tarief: 16 euro {Mee te brengen: - identiteitskaart - twee recente, identieke pasfotoâ&#x20AC;&#x2122;s - een behoorlijk ingevuld en ondertekend aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum - evt. het oude rijbewijs bij verandering van rijbewijscategorie - evt. een medisch attest van de geneesheer na nieuw medisch onderzoek

De aangifte moet gebeuren door de wettige ouders - moeder en/of vader binnen de vijftien kalenderdagen na de geboorte, de geboortedag niet inbegrepen. De ouders melden de geboorte aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van het districtshuis van de geboorteplaats. Een kind dat geboren wordt in het district Antwerpen moet dus ook in het districtshuis van Antwerpen worden aangegeven. Na de aangifte krijgen de ouders uittreksels voor het kraamgeld (kinderbijslagfonds) en de zwangerschapsvergoeding (mutualiteit), een document voor inentingen en een aantal vrij te gebruiken uittreksels. { Tarief: gratis {Mee te brengen - geboorteattest, afgeleverd door het ziekenhuis of door de vroedvrouw - trouwboekje, huwelijksbewijs of een erkenningsakte - identiteitskaart of paspoort van de ouder(s)

Adreswijziging Bent u in Antwerpen komen wonen? Dan moet u hiervan aangifte doen binnen de acht werkdagen nadat u op uw nieuw adres woont. {Tarief: gratis {Mee te brengen: - de elektronische identiteitskaarten en de pincode van alle leden van 23 Infogids I district Antwerpen

3 I Dienstverlening

Aangifte geboorte


het gezin - het inschrijvingsbewijs van de auto

3 I Dienstverlening

Uittreksel uit het strafregister Het uittreksel uit het strafregister is een ofďŹ cieel document dat een opsomming geeft van eventuele veroordelingen. Het vermeldt dus uw eventuele strafrechterlijke verleden. Het uittreksel uit het strafregister vervangt het getuigschrift van goed zedelijk gedrag. Er zijn twee soorten uittreksels. Het model 1 is het standaardgetuigschrift dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Model 2 vraagt u aan om een activiteit uit te oefenen die valt onder een van volgende themagebieden: {fgmf\[`e^ {gjpZ_f$d\[`jZ_$jfZ`Xc\Y\^\c\`[`e^ {_lcgm\ic\e`e^XXe[\a\l^[ {b`e[\iY\jZ_\id`e^ {Xe`dXk`\ {Y\^\c\`[`e^mXed`e[\iaXi`^\e {De kostprijs van het document hangt af van de reden waarom u het aanvraagt. Afhankelijk van de reden is het document gratis of betaalt u 2,50 euro.

Reispas Indien u naar het buitenland reist, heeft u mogelijk een reispas nodig. De reglementeringen verschillen van land tot land. Om te weten te komen welke reisdocumenten u nodig heeft, surft u naar de website van de federale overheid (www.diplomatie.be) of neemt u contact op met de ambassade. U vraagt uw reispas aan in het districtshuis minstens acht werkdagen voor vertrek. Elke aanvrager moet bij de aanvraag van een reispas persoonlijk aanwezig zijn. Een paspoort is vijf jaar geldig. Het verlengen van een reispas is niet mogelijk. Wanneer uw paspoort niet meer geldig of bruikbaar is en u een paspoort nodig heeft, moet u het oude inleveren. { Tarief: 83,50 euro voor meerderjarigen en 41 euro voor minderjarigen {Mee te brengen: - identiteitskaart

24 Infogids I district Antwerpen


Geboorteakte Voor gegevens over geboortes op het grondgebied van de stad Antwerpen, kunt u terecht in het districtshuis of stadskantoor. In een geboorteakte vindt u alle gegevens omtrent de geboorte van een persoon. De akte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. {Tarief: gratis {Mee te brengen: - identiteitskaart

Aangifte overlijden Voor een overlijden op het grondgebied van het district Antwerpen, dient u zo snel mogelijk de aangifte te doen in het districtshuis. In de praktijk doet meestal de begrafenisondernemer (die handelt in opdracht van de familie) de aangifte. In het districtshuis maken onze medewerkers een overlijdensakte op. Hierna krijgt de aangever de toestemming om de overledene te vervoeren, en te begraven of cremeren. {Tarief: gratis {Mee te brengen: - overlijdensverklaring 25 Infogids I district Antwerpen

3 I Dienstverlening

- twee geschikte en identieke pasfotoâ&#x20AC;&#x2122;s - evt. uw oud reispaspoort Een spoedprocedure kan ook, maar is opmerkelijk duurder.


- identiteitskaart en eventueel trouwboekje, paspoort of rijbewijs van de overledene - in geval van crematie: een aanvraag tot crematie, een bijkomend medisch attest en het adres van de asbezorging

3 I Dienstverlening

Wettigen handtekening Sommige instanties vragen om een geplaatste handtekening op een document geldig te laten verklaren of te laten wettigen. Deze wettiging bevestigt dat de handtekening wel degelijk aan de eigenaar toebehoort. Ze verzekert de echtheid van de handtekening maar nooit de inhoud van het voorgelegde stuk. Het document, waarop de handtekening staat, en de identiteitskaart moet u meebrengen. Indien u een handtekening voor iemand geldig wil laten verklaren, dan dient u de identiteitskaart van deze persoon voor te leggen. { Tarief: 2,50 euro voor gerechtelijke doeleinden, kosteloos voor sociale doeleinden { Mee te brengen: - geldig te verklaren document(en) - uw identiteitskaart

Huwelijk en huwelijksaangifte De huwelijksaangifte is een verklaring van twee toekomstige echtgenoten dat zij willen huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. De aangifte kan gebeuren door ĂŠĂŠn partner indien de afwezige partner een geschreven volmacht meegeeft. De aangifte moet plaatsvinden in het district waar een van de toekomstige echtgenoten is ingeschreven. U kan dus enkel in Antwerpen huwen als u en/of uw partner er woont. { Tarief: huwen op dinsdag, vrijdag en zaterdag is gratis. Op maandag, woensdag en donderdag betaalt u 124 euro administratie- en organisatiekosten. Een trouwboekje moet u altijd betalen en kost 15 euro.

26 Infogids I district Antwerpen


{ Mee te brengen: - uw identiteitskaart of een identiteitsbewijs - een gewettigde volmacht bij afwezigheid van een van de partners - een bewijs van wetgeving/’certificat de coutumes’ voor niet-Belgen (eigen nationale huwelijkswetgeving, huwelijksnaam) met vermelding van de nationaliteit $ Yl`k\ecXe[j\Xbk\j[`\[\i\^`jk\ijmXe[\Yli^\ic`ab\jkXe[`e9\c^`Ó niet zelf kunnen opvragen: geboorteakte (dit moet een integraal afschrift zijn), huwelijksontbinding

3 I Dienstverlening


INTERESSANTE WEETJES Brengt u een bezoek aan het districtshuis of stadskantoor? Breng steeds uw identiteitskaart, verblijfsvergunning of attest van verlies mee. In het districtshuis en de stadskantoren is overal Bancontact beschikbaar.

3 I Dienstverlening

Bewaar de pin- en pukcode van uw identiteitskaart zorgvuldig! Identiteitskaart verloren of gestolen? U doet eerst aangifte bij de politie. Daar krijgt u een attest van verlies. Met dit attest kan u een nieuwe identiteitskaart aanvragen bij het district. Wat brengt u mee? 3 identieke recente pasfotoâ&#x20AC;&#x2122;s (kleur of zwart/ wit). Identiteitskaart teruggevonden? Verwittig het district! Onlangs verhuisd? Vergeet niet uw nieuwe adres door te geven in het districtshuis of stadskantoor. Treedt u in het huwelijk? De huwelijksaangifte of ondertrouw gaat door in het districtshuis. Het eigenlijke huwelijk gaat door op het Schoon Verdiep op het stadhuis. Gaat u op reis? Vraag uw reisdocumenten op tijd aan! Iets te melden? Vraag uw meldingskaart aan het onthaal van het districtshuis of stadskantoor. Of surf naar www.antwerpen.be Iets organiseren op de openbare weg? Vraag toestemming aan bij het evenementenloket (in uw districtshuis).

28 Infogids I district Antwerpen


Bewonerskaart (gratis parkeren voor bewoners in betaalzones) aanvragen? Eigenaar? Breng het inschrijvingsbewijs van de wagen mee. Bedrijfswagen? Breng een toestemming van het bedrijf mee. Zaakvoerder? Breng de statuten van uw bedrijf mee. Een vuilzak kan u ook per stuk kopen.

3 I Dienstverlening


De Nieuwe

Editie Antwerpen

Antwerpenaar Wordt tweewekelijks gratis verspreid.

nr. 18 | 15 maart 2010

Boekventjes De bib is zoveel méér dan boeken

ZOO IS MIJN TUIN

“Als flatbewoner geniet ik van de natuur, de stilte en de olifanten”

4 I INFORMATIE

DIT MOET U WETEN

Vacatures, subsidies, es, ssen n, gratis computerlessen, wijdere ren n… gratis graffiti verwijderen… DISTRICT ANTWERPEN

Ook bij u in de buurt komt er een nieuw speel- of sportpleintje

30 Infogids I district Antwerpen


4 | Informatie uit uw district

“ Niet te missen! DE NIEUWE ANTWERPENAAR stadsmagazine | districtspagina’s helemaal achteraan elke 2 weken gratis in uw brievenbus

http://district.antwerpen.be of www.antwerpen.be < districten < Antwerpen 24/24 informatie | e-loket (documenten via internet)

4 I Informatie

INFOBRIEVEN Heet van de naald | over projecten in uw buurt

ALGEMEEN NUMMER DISTRICT 03 338 34 11

“ Iedereen weet het, alle informatie binnen handbereik. 31 Infogids I district Antwerpen


5 IUw wijk 32 Infogids I district Antwerpen


5 | Uw wijk Met ruim 175 000 inwoners is het district Antwerpen het grootste district van de stad. Het grondgebied is opgedeeld in 22 wijken. Iedere wijk heeft een eigen karakter. Benieuwd in welke wijk uw straat ligt? Surf dan snel naar nnn%districtantwerpen.be > wijken.

WIJK ANTWERPEN-NOORD Achter elke hoek een nieuwe uitdaging

Waar? In het noorden van de stad, tussen de wijk Dam en het Centraal Station. Leuk om weten? De Offerandestraat was de allereerste winkelstraat in Antwerpen, met een aantrekkelijk aanbod aan boetieks.

WIJK BREDERODE Het beste van een stad in ĂŠĂŠn wijk Brederode is een wijk met prachtige woonstraten en huizen met karakter. Opvallend is de rust die er heerst terwijl de wijk toch op 33 Infogids I district Antwerpen

5 I Uw wijk

Antwerpen-Noord bestaat uit de buurten Amandus-Atheneum en Stuivenberg. Nog niet zo lang geleden had de buurt een slechte reputatie. Een uitgekiende stadsvernieuwing laat hier vandaag een frisse wind waaien. Antwerpen-Noord valt op omdat het een smeltkroes is van culturen met onder andere een grote Chinese, Afrikaanse en Portugese gemeenschap. In de vele eethuisjes krijgt u de hele wereld op uw bord en ook de winkels stralen een exotische sfeer uit.


wandelafstand ligt van het bruisende stadscentrum. Van hieruit gaat u te voet naar de Sinksenfoor, wandelt u tot aan de musea op het Zuid of spreekt u snel af met enkele vrienden op de trendy terrassen vlakbij. Vier parken liggen op wandelafstand en twee hogescholen hebben in de omgeving een afdeling. Brederode combineert de actie en de sfeer van het levendige centrum met de rust van uw eigen woonomgeving. Mooier kan een stad niet zijn...

5 I Uw wijk

Waar? Tussen de Anselmostraat, de Brederodestraat en het nieuwe justitiepaleis. Leuk om weten? Den Bell is het hoogste gebouw in de wijk. De stad renoveerde dit kantoorgebouw en huisvest er nu zo’n 2000 medewerkers. Het binnenplein is toegankelijk voor iedereen.

WIJK CENTRAAL STATION Multicultureel, bruisend en midden in de stad Rond het Centraal Station ligt één van de meest levendige buurten van Antwerpen. Antwerpen-Centraal is sinds 2009 een volwaardig HST-station (hogesnelheidstrein). Heel het gebouw kreeg een grondige facelift en het Koningin Astridplein werd zowel boven- als ondergronds in een nieuw kleedje gestopt. Waar? Centraal in Antwerpen, grenzend aan Borgerhout. Leuk om weten? Volgens het Amerikaanse tijdschrift Newsweek behoort het station Antwerpen-Centraal tot de vier mooiste stations ter wereld.

34 Infogids I district Antwerpen


WIJK DAM Iedereen wil naar Park Spoor Noord! De wijk Dam is altijd een volkse buurt geweest en wordt sinds decennia bewoond door dokwerkers uit de haven. Het is een wijk waar de mensen elkaar kennen en samen genieten van een babbel of een straatbarbecue. De wijk heeft zich altijd wat afgesloten gevoeld van de stad maar verschillende projecten hebben daar verandering in gebracht. Waar? Tussen Antwerpen-Noord en Merksem, rond Park Spoor Noord. Leuk om weten? De twee speelfonteinen in Park Spoor Noord zijn de zaligste plekken tijdens hete zomermaanden.

Wonen met zicht op het water Het Eilandje was enkele jaren geleden nog een verlaten plek maar is vandaag een wijk in beweging. Niet enkel het Museum aan de Stroom (MAS) maar ook andere indrukwekkende gebouwen rijzen uit de grond. Dankzij een knappe stadsvernieuwing groeit het Eilandje uit tot één van de meest gezellige wijken van Antwerpen. En de vernieuwing is nog niet voorbij: vanaf 2011 worden de Scheldekaaien heraangelegd en zal een fietsbrug Park Spoor Noord en het Eilandje verbinden. Te voet of met de fiets van noord naar zuid wordt dan een unieke ervaring. Waar? De oude haven op wandelafstand van het stadscentrum. Leuk om weten? In de lente van 2012 opent in de historische Red Star Line-gebouwen nog een museum: Red Star Line | People on the Move. Het wordt een plek voor herinnering, beleving, debat en onderzoek naar internationale mobiliteit vroeger en nu. 35 Infogids I district Antwerpen

5 I Uw wijk

WIJK EILANDJE


WIJK HARINGRODE Diversiteit troef!

5 I Uw wijk

Haringrode heeft enkele zeer actieve buurtcomités die met veel enthousiasme de kwaliteit van hun leefomgeving willen verbeteren. Verschillende culturen en gemeenschappen leven hier harmonieus samen. In de buurt zijn enkele gezellige authentieke Yllikn`eb\cjnXXife[\i\eb\c\kpg`jZ_\aff[j\ \effb[\9\c^`Óc\` en de Mechelsesteenweg hebben een ruim aanbod aan winkels. In de wijk zijn verschillende lagere en middelbare scholen. Berchem station ligt op wandelafstand, net als het Stadspark en het Albertpark. Waar? Tussen de Belgiëlei en de Boomgaardstraat, grenzend aan Berchem. Leuk om weten? De bewoners doopten hun wijk zelf Haringrode, naar de naam van het vroegere buurtschap. Het district Antwerpen erkende die naam en gebruikt hem nu ook officieel.

WIJK HARMONIE Mooie huizen, rustige wijk Harmonie is een langgerekte wijk die haar naam dankt aan het Harmoniepark. Het is een rustige woonwijk met mooie, grote huizen. Er wonen veel senioren maar steeds meer jonge gezinnen vinden er ook hun plek. In de Anselmostraat, Mechelsesteenweg en Lange Lozanastraat is een zeer ruim aanbod aan winkels: van supermarkten tot speciaalzaken en kledingboetieks. Opvallend ook is de aanwezigheid van heel wat scholen: van kleuterscholen tot hoger onderwijs. Waar? Tussen Berchem en Antwerpen-Zuid, van het Harmoniepark tot aan de Anselmostraat.

36 Infogids I district Antwerpen


Leuk om weten? De stad en het district Antwerpen plannen de renovatie van het Harmoniepark en zaal Harmonie.

WIJK HET ZUID Hip, trendy en bruisend

Waar? In het zuiden van de binnenstad. Leuk om weten? In de zomermaanden duikt Lambermontmartre - een uitermate leuke kunstmarkt - maandelijks op rond de idyllische fontein van de Lambermontplaats.

WIJK HISTORISCH CENTRUM Wonen tussen acht eeuwen Antwerpse geschiedenis Het historisch centrum is het kloppende hart van de stad. Meer dan één miljoen toeristen van over de hele wereld zakken jaarlijks af naar dit historisch en toeristisch stukje Antwerpen. En ook veel Antwerpenaren komen hier shoppen, genieten van een terrasje of wandelen langs de Scheldekaaien. Hier woont u tussen acht eeuwen geschiedenis, middenin een groots cultureel patrimonium. Achter elke hoek botst u op historische panden: de Kathedraal, het stadhuis, de Carolus Borromeuskerk, het Steen, de Boerentoren, de Stadsbibliotheek enzovoort. 37 Infogids I district Antwerpen

5 I Uw wijk

Het Zuid is één van de hipste wijken van Antwerpen. De buurt staat vooral bekend als uitgaanswijk. De overvloed aan cafés, bars, restaurants en de vele evenementen doen Het Zuid heel het jaar bruisen. De lofts en appartementen bepalen hier de sfeer en dat heeft ook gevolgen voor de prijs die u hier betaalt voor vastgoed. Het Zuid bulkt van de statige panden uit een rijk en cultureel verleden.


Waar? In het historische centrum van de stad, tussen de Schelde, de as Sint-Paulusstraat/Sint-Katelijnevest, winkelgebied de Wilde Zee en Lombardenvest/Steenhouwersvest. Leuk om weten? Tussen alle stadsdrukte is het Hendrik Conscienceplein een heerlijk stukje rust: in de schaduw van Carolus Borromeuskerk en in de buurt van gezellige terrassen en restaurants.

WIJK KIEL

5 I Uw wijk

Een woonwijk tussen parken Het Kiel is bekend om de woonblokken ontworpen door architect Renaat Braem maar ook voetbalclub Germinal Beerschot is een begrip in de wijk. Wie hier woont, moet niet ver weg om te winkelen in de Abdijstraat of te joggen in het Kielpark. Waar? De wijk Kiel ligt nog zuidelijker dan â&#x20AC;&#x2122;t Zuid, buiten de Singel. Leuk om weten? De parking van het voetbalstadion van GBA werd omgetoverd tot een sport- en speelterrein. Iedereen uit de buurt kan hier komen voetballen, basketbal of volleybal spelen. Een schitterend voorbeeld van samenwerking tussen stad en buurt!

WIJK LINKEROEVER Wonen met zicht op de skyline van de stad Linkeroever is het buitenbeentje van de stad: aan de andere kant van de Schelde biedt de wijk een prachtig zicht op de Antwerpse skyline. De wijk geeft door haar brede lanen een geweldig ruimtegevoel en de weides, het Sint-Annabos en het Galgenweel zorgen voor een overdosis groen. Met de tram of via de voetgangers- of ďŹ etserstunnel staat u op 10 minuten op de Groenplaats. Heerlijk dichtbij! 38 Infogids I district Antwerpen


Waar? Vlakbij het stadscentrum, aan de andere kant van de Schelde. Leuk om weten? Linkeroever heeft alles waarvoor u vaak ver op vakantie gaat: het SintAnnastrand met een ďŹ jne strandpromenade, een openluchtzwembad en het zeilmeer Galgenweel.

WIJK LUCHTBAL - ROZEMAAI SCHOONBROEK Drie wijken met een sterk verenigingsleven

Luchtbal is een actieve wijk met veel vrijwilligers van Opsinjoren. Er heerst een sterk verenigingsleven met veel aantrekkelijke activiteiten voor jong en oud. Rozemaai telt enkel huurders van sociale wijken. Schoonbroek heeft eerder privĂŠ-eigendommen. Ook hier wonen veel actieve bewoners. Waar? In het Noorden van Antwerpen, tegenover bioscoopcomplex Metropolis. Rozemaai en Schoonbroek liggen iets verder langs de Ekersesteenweg. Leuk om weten? Luchtbal heeft een uniek ecologisch kinderdagverblijf, gebouwd onder een natuurlijke helling bedekt met gras: een schitterend staaltje architectuur.

39 Infogids I district Antwerpen

5 I Uw wijk

Luchtbal, Rozemaai en Schoonbroek zijn drie totaal verschillende buurten: elk met een eigen cultuur. De wijk heeft vooral hoge appartementsblokken, maar telt ook eengezinswoningen. Het is een sociale woonwijk waar de mensen elkaar kennen en veel voor elkaar doen. Onderaan de woonblokken zijn grote groene grasvelden waar jongeren voetballen en spelen.


WIJK MARKGRAVE Een wijk met een glorieus verleden en eigentijdse klasse

5 I Uw wijk

Alleen al door de wijk Markgrave wandelen, is een lust voor het oog. De indrukwekkende oude herenhuizen getuigen van een vroegere rijkdom en een glorieus verleden. Deze grootstedelijke villa’s vallen op door hun prachtige architectuur. Een statige buurt maar toch kiezen steeds meer jonge gezinnen voor deze rustige wijk. Waar? Rond de Markgravelei, tussen het Harmoniepark en de Ring. Leuk om weten? De markgraaf stond vroeger in voor het beveiligen van de grenzen van domeinen en steden.

WIJK MEIR Wonen in een internationale winkelbuurt Fg\efd[\D\`ibcfgk_\kZfdd\iZ`Óc\_Xik van Antwerpen. De autovrije winkelwandeljkiXXk`j[\[ilbjkY\qfZ_k\jkiXXkmXe9\c^`Ó% De nieuwe Stadsfeestzaal met meer dan veertig winkels is een enorme trekpleister voor shoppers en toeristen. Maar ook de straten rond de Meir lokken heel wat mensen: Leysstraat, Jezusstraat, Schuttershofstraat, Hopland, Huidevetterstraat enzovoort. Waar? In het hart van de stad, vlakbij het historische centrum. Leuk om weten? De naam Meir duikt in 1257 voor het eerst op in een verkoopsactie die het gebied omschrijft als ‘juxta Mere infra fossatum’, latijns voor ‘tegenover de Meir binnen de stadswallen’.

40 Infogids I district Antwerpen


WIJK MIDDELHEIM Sporten, spelen, wandelen, genieten, ... en heel rustig wonen D`[[\c_\`d`j\\eiljk`^\#i\j`[\ek`Óc\ parkwijk met brede lanen en prachtige villa’s. Hier wonen ook veel welgestelde diamanthandelaars en bankiers en er zijn enkele buitenlandse consulaten gevestigd. De Antwerpenaar kent de wijk vooral dankzij het Nachtegalenpark, één van de drukst bezochte groene plekken van de stad.

WIJK SCHIPPERSKWARTIER Een verleidelijk stukje Antwerpen Nog niet zo lang geleden lieten zowel toeristen als Antwerpenaren deze wijk liever links liggen. Het Schipperskwartier was de rosse buurt met neonlicht en louche bars, vreemde tattooshops, bruine kroegen en een overdosis namaakartikelen op en rond het Falconplein. Met een grondige aanpak en een gericht beleid hebben de stad en het district de koerswijziging voor deze wijk echter duidelijk in gang kunnen zetten. Malafide handel werd verdreven en raamprostitutie werd aan strikte voorwaarden onderworpen. Dat alles heeft plaats gemaakt voor woningen, gezellige winkels en cafés. Waar? Tussen de binnenstad en het Eilandje. Leuk om weten? De Sint-Paulusplaats en het Falconplein zijn de twee visitekaartjes van de wijk: prachtige staaltjes stadsvernieuwing; fijne plekken voor de buurt. 41 Infogids I district Antwerpen

5 I Uw wijk

Waar? Middelheim bevindt zich in het district Antwerpen tegen Wilrijk en Berchem. Leuk om weten? In 1950 organiseerde stad Antwerpen in het Middelheimpark een internationale openluchtexpo voor beeldhouwkunst. Door het grote succes kreeg het park een permanente beeldententoonstelling.


WIJK SINT-ANDRIES Hip en volks, levendig en rustig, een zalige mix

5 I Uw wijk

De wijk Sint-Andries ligt op wandelafstand van de Groenplaats en dus vlakbij het bruisende stadscentrum. Rond de prachtige Sint-Andrieskerk en de Sint-Andriesplaats bruist het van creativiteit en energie. Vlakbij is de Kammenstraat met de meest hippe en trendy kledingwinkels. In deze wijk klopt het hart van de Antwerpse mode met ook het ModeMuseum. De Kloosterstraat is een verzamelplaats van antiekwinkels en boetieks. Waar? In het centrum van de stad, tussen de Scheldekaaien en de Kammenstraat/Begijnenstraat. Leuk om weten? Er komt een gloednieuwe jeugdherberg aan het nieuwe Bogaardeplein, naar een ontwerp van de Vlaamse toparchitect Vincent Van Duysen. Ook worden de straten en pleinen in de buurt heraangelegd.

WIJK STADSPARK Eventjes weg van de stadsdrukte Rond het Stadspark ligt een wijk met een mix van gewone eengezinswoningen, duurdere appartementen en hier en daar ook straten met mooie herenhuizen. De wijk is volks, multicultureel en zeer levendig. Vooral de aanwezigheid van de joodse gemeenschap is opvallend. Een wijkvereniging zorgt ervoor dat de bewoners nauw betrokken blijven bij wat er in de buurt gebeurt. Waar? In de omgeving van het Stadspark en de Lange Leemstraat. Leuk om weten? Op de hoek van de Isabellalei en de Lange Leemstraat werd op initiatief van de buurt het Pleintje van de Verdraagzaamheid opgericht. Een klein stadspleintje, ideaal om af te spreken en gezellig te keuvelen.

42 Infogids I district Antwerpen


WIJK TENTOONSTELLING Een woonwijk met een roemrijk verleden De Tentoonstellingswijk is trots op haar verleden. De wereldtentoonstelling van 1930 liet hier enkele prachtige sporen na zoals de Christus Koningkerk en de Pestalozzischool. Maar de wijk wordt vooral gekenmerkt door een handvol brede lanen, schitterende architectuur uit de jaren dertig en een rustige woonomgeving. De Silvertopblokken pieken boven de wijk uit. Waar? Tussen de Jan Van Rijswijcklaan, de Ring en de Jan De Voslei. Leuk om weten? In 1930 vond hier de wereldtentoonstelling plaats. De expo maakte plaats voor een groene en residentiële wijk.

Quartier Latin van Antwerpen Verschillende theaters liggen hier op een boogscheut van elkaar. De architecturale sfeer is heerlijk: de prachtige Bourlaschouwburg, verschillende historische herenhuizen en sinds kort ook de imposante luifel over het Theaterplein. Dat plein is niet alleen het decor van gezellige drukke weekendmarkten. Tijdens de week komen jongeren hier skaten en de kleintjes fietsen en spelen. Waar? Midden in het centrum van district Antwerpen. Leuk om weten? Het Theaterplein is elke zaterdag en zondag dé plek bij uitstek voor gezellige markten. Op zaterdag is er de exotische markt met veel buitenlandse producten. Zondag kan u hier rondkuieren op de internationaal bekende vogelenmarkt.

43 Infogids I district Antwerpen

5 I Uw wijk

WIJK THEATERBUURT


WIJK UNIVERSITEITSBUURT Jong en levendig, bruisend en actief in een statig decor

5 I Uw wijk

Antwerpen is een belangrijke studentenstad en dat zorgt voor een levendige en actieve sfeer rond de universiteiten en hogescholen. Heel wat jonge gezinnen kiezen bewust voor de dynamiek van een wijk die altijd in beweging is. De Ossenmarkt is het echte hart van het studentenleven. Het plein ligt vlakbij de campussen en valt op door de typische studentencafés. Waar? In het noordelijke deel van de binnenstad, tussen de Leien, Lange Nieuwstraat, Klapdorp en Paardenmarkt. Leuk om weten? In deze bruisende wijk ligt ook een oase van rust. Het 16de eeuwse begijnhof met fraaie binnentuin en boomgaard in de Rodestraat is nog steeds bewoond en vrij toegankelijk. Het Frans Halsplein werd in 2008 vernieuwd en zorgt voor ruimte en groen middenin de stad. Voor kinderen is de urban jungle een fantastische speeluitdaging.

WIJK ZURENBORG Een trendy wijk met een schitterende toekomst Zurenborg staat bekend om zijn gezellige pleinen en prachtige woonstraten met statige herenhuizen. Het is een wijk die bruist en leeft. Wie hier woont, leeft in één van de meest trendy wijken van de stad. De Dageraadplaats is hier het levendige centrum met volle terrassen. Het plein fungeert als de tuin van de vele jonge gezinnen met kinderen in de buurt. Iets verderop is de Draakplaats waar verschillende terrassen en cafés ook de sfeer bepalen. Waar? Op de grens van de districten Antwerpen en Berchem, rond de Dageraadplaats. 44 Infogids I district Antwerpen


Š Ronny Brits

Leuk om weten? â&#x20AC;&#x2DC;s Avonds zorgt de verlichting voor een zuiderse sfeer terwijl de restaurants meestal helemaal vol zitten.


6 I Aanspreekpunten

6

I Aanspreekpunten

46 Infogids I district Antwerpen


6 | Aanspreekpunten in uw wijk UW WIJKAGENT Voor buurtgebonden inlichtingen of moeilijkheden kan u terecht bij uw plaatselijk politiekantoor en natuurlijk ook bij uw wijkagent. U kan uw wijkagent opzoeken op de website: http://politie.antwerpen.be/wijkagenten of opvragen via de Blauwe Lijn 0800 123 12 (gratis nummer).

HET STEDELIJK WIJKOVERLEG

Uw straat in een nieuw kleedje? Wat gebeurt er in uw straat? Meer groen in uw wijk? Een leuke speeltuin voor uw kinderen? Vragen voor uw districtsbestuur? U wil uw mening kwijt? Communicatie tussen u als burger en het beleid is niet altijd vanzelfsprekend. Als burger heeft u niet alleen nood aan algemene berichtgeving, u wil ook berichten over uw straat, uw wijk. Logisch. Het stedelijk wijkoverleg zorgt voor de buurtgebonden communicatie (vb. infobrieven). Het stedelijk wijkoverleg is er ook om uw noden, vragen en klachten te verzamelen en door te geven aan het bestuur. Want het bestuur wil, samen met u, van uw buurt een omgeving maken waar u graag en goed woont. Daarom zijn er regelmatig bewonersvergaderingen over belangrijke thema’s in uw buurt en worden er inspraaktrajecten georganiseerd voor jong en oud, ‘zeg ons wat u er van denkt!’. Het stedelijk wijkoverleg: - inventariseert de mening van de buurtbewoners en geeft deze door aan het bestuur - informeert de buurtbewoners over de gemaakte beleidskeuzes

47 Infogids I district Antwerpen

6 I Aanspreekpunten

“ Wordt u al geholpen?


6 I Aanspreekpunten

district wil zijn bewoners zoveel mogelijk betrekken bij â&#x20AC;&#x153;Het het beleid. Hebt u een vraag of wenst u meer informatie over projecten in uw buurt? Contactgegevens stedelijk wijkoverleg district Antwerpen

Stedelijk wijkoverleg Zuid en Linkeroever Stadskantoor Paleis, Paleisstraat 108, 2018 Antwerpen tel. 03 260 91 20 wijkoverleg.2018@stad.antwerpen.be wijkoverleg.2050@stad.antwerpen.be

Stedelijk wijkoverleg Noord Stadskantoor Permeke, De Coninckplein 25, 2060 Antwerpen tel. 03 338 39 00 wijkoverleg.2060@stad.antwerpen.be

48 Infogids I district Antwerpen


Stedelijk wijkoverleg Kiel Stadskantoor Kiel, Sint-Bernardsesteenweg 197, 2020 Antwerpen tel. 03 260 97 30 wijkoverleg.2020@stad.antwerpen.be

Stedelijk wijkoverleg Centrum Stadskantoor Permeke, De Coninckplein 25, 2060 Antwerpen tel. 03 338 39 00 wijkoverleg.2000@stad.antwerpen.be

Stedelijk wijkoverleg Schoonbroek - Luchtbal / Stadhuis Sint-Jacob - Hessenhuis / Eilandje

Ontdek alles over uw wijk op http://district.antwerpen.be > â&#x20AC;&#x153; wijken. Hou ook zeker uw brievenbus in de gaten!

SUBSIDIE WIJKKRANTEN Uitgevers van wijkkranten kunnen jaarlijks een subsidieaanvraag indienen. Met dit initiatief ondersteunt het district de bestaande wijkkranten en heeft het er tegelijk een uniek communicatiekanaal naar bewoners bij. Het volledige regelement en het aanvraagformulier vindt u op de http://district.antwerpen.be of kan u aanvragen bij de afdeling communicatie van het district. Communicatie district Antwerpen Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen tel. 03 338 34 11 communicatie.antwerpen@stad.antwerpen.be 49 Infogids I district Antwerpen

6 I Aanspreekpunten

Stadskantoor Luchtbal, Canadalaan 160, 2030 Antwerpen Luchtbal tel. 03 546 76 46 wijkoverleg.2030@stad.antwerpen.be


‹ Ronny Brits

6 I Aanspreekpunten

OPSINJOREN Wie samen met de buren wil werken aan een groenere, propere of gezellige buurt kan hiervoor terecht bij Opsinjoren. Een poetsontbijt? Een knutselactiviteit? Paaseieren rapen? De straat versieren? Volksspelen organiseren? Een feestje? Een dessertenbuffet? Het kan allemaal … Laat het ons weten, we helpen u graag verder met ^f\[\iXX[\ecf^`jk`\b\\e&f]¯eXeZ`Óc\jk\le% U wil bijvoorbeeld bloembakken of hangmandjes in uw straat of een extra bloembak op het plein? Een buurtcontract krijgt u wanneer u grotere plannen voor uw straat of plein hebt en u samen met een aantal buren blijvend wil inzetten voor het onderhoud. In een buurtcontract staan de gemaakte afspraken tussen de bewoners, stadsdiensten, het district en Opsinjoren. Opsinjoren organiseert ook zelf activiteiten. Zo kan u meedoen met onze Lentepoets, Burendag, Speelstraten, Winterfeesten, …

50 Infogids I district Antwerpen


Meer weten tel. 0800 25 8 25 (gratis nummer) www.antwerpen.be/opsinjoren opsinjoren@stad.antwerpen.be

BUURTREGIE De dienst buurtregie zet in een buurt acties op die een positieve buurtbeleving bevorderen. In samenspraak met de lokale verenigingen en f]¯Z`Óc\`ejkXek`\jqf\b\e[\Ylliki\^`jj\lijeXXifgcfjj`e^\emffi overlast en leefbaarheidsproblemen.

Kortom, de buurtregisseur onderneemt acties zodat de buurt veilig, proper en gezellig blijft. In het district Antwerpen zijn buurtregisseurs actief in alle wijken. Buurt aan de Beurt-acties Elke Buurt aan de Beurt-actie wordt uitgewerkt op maat van de buurt. Tijdens zo’n actie werken verschillende stadsdiensten en particuliere organisaties samen aan een veilig, proper en herstelde buurt. Buurt aan de Beurt wil op korte termijn een zichtbare verbetering van de leefomgeving realiseren in verschillende buurten.

In het district Antwerpen zijn buurtregisseurs actief in “ alle wijken. De buurtregisseurs zitten in de verschillende stadskantoren.

51 Infogids I district Antwerpen

6 I Aanspreekpunten

De grote kracht van buurtregie is dat alle acties worden uitgevoerd door verschillende stedelijke en niet-stedelijke projecten, diensten en organisaties samen of afgestemd op elkaar. Zo draagt iedereen zijn steentje bij tot een betere leefbaarheid in de buurt. Bovendien leren de verschillende actoren elkaars werking (beter) kennen en worden er fundamenten gelegd voor toekomstige acties.


Meer weten Buurtregie Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen tel. 03 338 62 49

SOCIAAL CENTRUM @e\\ejfZ`XXcZ\ekildbXelk\i\Z_kmffi`e]fidXk`\fm\i¯eXeZ`Óc\ hulpverlening, bestaansminimum, onderhoudsplicht, woonvoorzieningen, … u vindt een sociaal centrum op maximum 20 minuten wandelafstand van uw woonplaats.

6 I Aanspreekpunten

Wil u weten welk sociaal centrum bij u in de buurt is? tel. 03 338 28 28

BUURTTOEZICHT Samen met u werken de buurttoezichters aan een nette en leefbare buurt Buurttoezichters herkent u aan hun groene uniform. Een team buurttoezichters werkt altijd in dezelfde wijk. Zij zijn dagelijks zichtbaar aanwezig in uw straat, op uw plein of in het sociaal wooncomplex waar u woont. De buurttoezichters leggen en onderhouden contacten met iedereen in de wijk. Op die manier weten zij wat er leeft in de buurt. De buurttoezichters signaleren mankementen die zij tijdens hun dagelijkse ronde in het straatbeeld of in de gemeenschappelijke delen van de sociale wooncomplexen vaststellen aan de juiste diensten. Zij bemiddelen ook bij persoonlijke en of samenlevingsgebonden problemen of conflicten. Daarnaast informeren zij bewoners over de leefregels en reglementen. Als vertegenwoordigers van de stad zien zij er ook op toe dat deze reglementen worden nageleefd. Ze houden toezicht op pleinen en straten, binnenplaatsen van sociale wooncomplexen en tijdens buurtgerichte activiteiten zoals Muziek in de Wijk of acties van Opsinjoren.

52 Infogids I district Antwerpen


U woont in Antwerpen 2060 - 2030: Buurttoezicht noord | Groeningerplein 1, 2140 Borgerhout-Antwerpen tel. 03 272 38 03, buurttoezicht.noord@stad.antwerpen.be U woont in Antwerpen 2000 - 2018 - 2050: Buurttoezicht centrum | Lange Herentalsestraat 94, 2018 Antwerpen tel. 03 219 73 12, buurttoezicht.centrum@stad.antwerpen.be U woont in Antwerpen 2020: Buurttoezicht zuid | Boomsesteenweg 379, 2020 Antwerpen tel. 03 248 51 89, buurttoezicht.zuid@stad.antwerpen.be Algemene informatie over buurttoezicht tel. 03 338 64 16 stadstoezicht@stad.antwerpen.be

53 Infogids I district Antwerpen

6 I Aanspreekpunten

Door hun dagelijkse aanwezigheid in de wijk, door hun veelvuldige contacten en door hun manier van optreden werken zij aan een leefbare buurt. Aarzel niet om hen aan te spreken!


7 I Vrije tijd | cultuur

7

I Cultuur

54 Infogids I district Antwerpen


7. Vrije tijd | Cultuur CULTUURANTENNE U hebt zin om cultureel actief te zijn maar u weet niet waar naartoe? Wil u advies en ondersteuning bij het opzetten van een project? U zou graag samenwerken met artiesten of culturele verenigingen? Het district heeft een aanspreekpunt voor cultuur, de cultuurantenne. De bemanning van dit steunpunt kent de lokale cultuurwerking door en door en zoekt mee naar een antwoord op elke cultuurvraag.

7 I Vrije tijd | cultuur

Cultuurantenne district Antwerpen districtshuis Antwerpen Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen tel. 03 338 35 05 cultuurantenne.antwerpen@stad.antwerpen.be

SUBSIDIES CULTUUR EN BUURTFEESTEN DISTRICT ANTWERPEN

[`jki`Zk 8ekn\ig\e

;`jki`Zkjkf\cX^\e Zlcklli\e]\\jk\c`ab_\[\e [`jki`Zk8ekn\ig\e M%L%1Afj9\i^dXej#CXe^\>Xjk_l`jjkiXXk)(#)'''8ekn\ig\e

U kan bij het district terecht voor ¯eXeZ`Óc\fe[\ijk\le`e^mXeln buurtfeest of cultuurproject. Sinds 1 oktober 2008 zijn de subsidiereglementen voor buurt-, wijk- en pleinfeesten en gemeenschapsvormende cultuurprojecten en manifestaties van toepassing. Niet enkel vzw’s, maar ook privé-personen, feitelijke verenigingen, losse kunstcollectieven e.a. kunnen bij het district een aanvraag indienen.

55 Infogids I district Antwerpen


Meer weten De volledige ‘Subsidiegids Cultuur district Antwerpen’ en het ‘Aanvraagformulier cultuur en feestelijkheden’ kan u aanvragen bij de cultuurantenne (contactgegevens zie p. 55) of downloaden op http://district.antwerpen.be.

7 I Vrije tijd | cultuur

CULTUURRAAD DISTRICT ANTWERPEN Zoals ieder district heeft ook het district Antwerpen een eigen cultuurraad. De cultuurraad werkt autonoom en geeft als adviesorgaan mee vorm aan het cultuurbeleid van het district. De raad is de spreekbuis tussen het plaatselijke cultuurveld en het districtsbestuur. In de cultuurraad van het district zetelen vertegenwoordigers van 226 plaatselijke cultuurverenigingen of bijvoorbeeld kunstenaars, leraars van een academie. Soms werken de leden mee aan de organisatie van culturele activiteiten in het district. Iedereen die interesse heeft in cultuurbeleid en adviesverlening kan lid worden van de cultuurraad. Interesse om lid te worden? Neem contact met ons op.

Meer weten Cultuurantenne district Antwerpen (contactgegevens zie p. 55)

BIBLIOTHEKEN IN HET DISTRICT ANTWERPEN Met een lenerspas kan u materialen lenen bij alle bibliotheken van de stad. Boeken, tijdschriften, stripverhalen en partituren lenen is gratis. Voor niet-gedrukte media, zoals cd’s en dvd’s, betaalt u leengeld. Voor minder mobiele inwoners is er ‘Bib aan huis’.

56 Infogids I district Antwerpen


Openbare bibliotheek Brederode Brederodestraat 119A, 2018 Antwerpen Dinsdag en donderdag van 10 tot 18 uur, woensdag van 10 tot 20 uur. Maandag, vrijdag en zaterdag: open na afspraak (enkel voor scholen, verenigingen en groepen).

Openbare bibliotheek Elsschot Willem Elsschotstraat 5, 2050 Antwerpen Dinsdag en donderdag van 10 tot 18 uur, woensdag van 10 tot 20 uur. Maandag, vrijdag en zaterdag: open na afspraak (enkel voor scholen, verenigingen en groepen).

Openbare bibliotheek Felix Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen

Openbare bibliotheek Isabella Isabellalei 69, 2018 Antwerpen Woensdag van 10 tot 18 uur, donderdag van 14 tot 18 uur. Maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag: open na afspraak (enkel voor scholen, verenigingen en groepen).

Openbare bibliotheek Kielpark Wittestraat 10, 2020 Antwerpen Dinsdag en donderdag van 10 tot 18 uur, woensdag van 10 tot 20 uur. Maandag, vrijdag en zaterdag: open na afspraak (enkel voor scholen, verenigingen en groepen).

57 Infogids I district Antwerpen

7 I Vrije tijd | cultuur

Woensdag van 10 tot 18 uur, donderdag van 14 tot 18 uur. Maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag: open na afspraak (enkel voor scholen, verenigingen en groepen).


Openbare bibliotheek Luchtbal Columbiastraat 110, 2030 Antwerpen Dinsdag en donderdag van 10 tot 18 uur, woensdag van 10 tot 20 uur. Maandag, vrijdag en zaterdag: open na afspraak (enkel voor scholen, verenigingen en groepen).

Openbare bibliotheek Permeke | hoofdbibliotheek Bibliotheek Permeke is de hoofdbibliotheek van het netwerk van openbare bibliotheken in Antwerpen. En die naam is ze waardig. In Permeke vindt u een enorm aanbod van nieuwe en klassieke media: cd’s, dvd’s, boeken, muziekpartituren…Té veel om op te noemen.

7 I Vrije tijd | cultuur

Bibliotheek Permeke De Coninckplein 26, 2060 Antwerpen Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 10 tot 20 uur. Vrijdag en zaterdag van 10 tot 17 uur, zondag van 10 tot 14 uur.

Openbare bibliotheek Sint-Andries Sint-Andriesplaats 22, 2000 Antwerpen Woensdag van 10 tot 18 uur, donderdag van 14 tot 18 uur. Maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag: open na afspraak (enkel voor scholen, verenigingen en groepen).

Openbare bibliotheek Vertelhuis Seefhoek In vertelhuis Seefhoek zijn kinderen welkom voor thematische voorleesmomenten, auteurslezingen en een heleboel andere activiteiten. Lange Beeldekensstraat 260, 2060 Antwerpen Open na afspraak (enkel voor scholen, verenigingen en groepen).

58 Infogids I district Antwerpen


Openbare bibliotheek Zurenborg Wolfstraat 1, 2018 Antwerpen Woensdag van 10 tot 18 uur, donderdag van 14 tot 18 uur. Maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag: open na afspraak (enkel voor scholen, verenigingen en groepen). * De bibliotheken zijn toegankelijk tot een kwartier voor sluitingstijd.

Bib aan Huis tel. 0800 992 93

Bib aan Huis tel. 0800 992 93 Klantendienst | Te Couwelaarlei 120, 2100 Deurne bib.klantendienst@stad.antwerpen.be Maandag en vrijdag van 9 tot 17 uur, dinsdag tot en met donderdag van 9 tot 20 uur Centraal telefoonnummer tel. 0800 992 93 (gratis) www.antwerpen.be

59 Infogids I district Antwerpen

7 I Vrije tijd | cultuur

Bent u aan huis gebonden door ouderdom, een handicap of langdurige ziekte en daardoor niet in staat de bibliotheek te bezoeken? U bent lid van de bibliotheek of u wil lid worden? Dan is Bib aan Huis dĂŠ oplossing. Bib aan Huis is de thuisbezorgdienst van de openbare bibliotheken Antwerpen. Vrijwilligers brengen de favoriete lectuur, ďŹ lm of muziek bij klanten thuis.


Š Ronny Brits

7 I Vrije tijd | cultuur

CULTUURVERENIGINGEN

Bent u op zoek naar een cuturele vereniging in de buurt? Kijk eens in de verenigingengids of informeer bij de cultuurantenne (zie pag. 55)

60 Infogids I district Antwerpen


CULTUUR-EN ONTMOETINGSCENTRA IN HET DISTRICT ANTWERPEN Cultuurcentrum Linkeroever (cc Link) Linkeroever heeft sinds 2009 een cultuurcentrum. Nog wel eentje zonder gebouw, maar alvast met veel goesting. Link bouwt voort op de vele culturele activiteiten van actieve organisaties. Kunstenaars en actieve bewoners vormen onze grootste inspiratie voor een eigenzinnig cultuuraanbod op Linkeroever. cc Link cclink@stad.antwerpen.be www.cclink.be

Cultuurcentrum Luchtbal

De infrastructuur van cultuurcentrum Luchtbal staat ter beschikking van (plaatselijke) verenigingen voor het organiseren van socio-culturele activiteiten. Voor elke activiteit heeft cultuurcentrum Luchtbal de geschikte locatie. cc Luchtbal Columbiastraat 110, 2030 Antwerpen tel. 03 543 90 30 ccluchtbal@stad.antwerpen.be www.ccluchtbal.be iedere werkdag tussen 8.30 en 16.30 uur Ontmoetingsruimte met cafetaria (hoofdgebouw): dagelijks open tijdens de kantooruren en bij activiteiten

61 Infogids I district Antwerpen

7 I Vrije tijd | cultuur

Cultuurcentrum Luchtbal heeft voor iedereen wel iets interessant te bieden. Cultuurcentrum Luchtbal is een wijkgerichte plek. Het aanbod is vooral gericht op kinderen en senioren. Er is een divers cursusaanbod, er wordt extra aandacht geschonken aan het betrekken van mensen uit Luchtbal, maar ook niet-wijkbewoners zijn uiteraard van harte welkom.


Cultuur Ontmoetingscentrum Nova Nova is een fantastische plek op het Kiel waar vier organisaties (cc De Kern/Nova, vzw Recht-Op, Buurtsport en Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad) samen zorgen voor een boeiende werking. Nova biedt cultuurcafés aan op donderdagavond. Op andere dagen zijn er cursussen en concerten, toneelvoorstellingen of comedy, buurtmaaltijden, thé dansants, workshops koken, tai chi, yoga en fi`ÓekXXcj\[Xej%D\kXe[\i\nffi[\e#\\eYi\\[XXeYf[XXeZlcklli# ontmoetingsmogelijkheden en sport.

7 I Vrije tijd | cultuur

Hoewel het programma grotendeels vastligt, houden wij tijd en ruimte mi`amffiln`[\\Óe%Q`klXcaXi\ek\nXZ_k\efg\\eZlijlj[`\dXXi niet georganiseerd wordt? Of kunt u iets ongelooflijks en wilt u dat talent ook aan anderen doorgeven? Laat het dan snel weten. U kunt ook in Nova grote of kleine zalen huren voor vergaderingen of activiteiten. Erediensten en privé-feesten zijn niet toegestaan. co Nova Schijfstraat 105, 2020 Antwerpen tel. 03 259 04 20 nova@stad.antwerpen.be www.nova-kiel.be Onthaal: dinsdag tot vrijdag van 9 tot 17 uur. Bar: dinsdag en vrijdag van 13 tot 17 uur, woensdag van 14 tot 17 uur, donderdag van 20 tot 23 uur.

Cultureel Ontmoetingscentrum Sint-Andries (coStA) Het cultureel ontmoetingscentrum Sint-Andries (coStA) is gevestigd in de binnenstad. Het brengt een met zorg gekozen cultureel programma, dat zich in eerste plaats richt tot de buurt. CoStA ondersteunt en versterkt het buurt- en verenigingsleven. Jong en oud zijn welkom om van het diverse culturele aanbod te proeven: een mix van theater, muziek, dans en tal van cursussen en workshops. Voor wie zelf iets wil organiseren stelt het centrum ruimtes ter beschikking. Er is een grote feestzaal, een polyvalente dansruimte en drie vergaderlokalen. Spil van het centrum is de gezellige en levendige foyer

62 Infogids I district Antwerpen


© Ronny Brits

coStA Sint-Andriesplaats 24, 2000 Antwerpen tel. 03 260 80 50 ccandries@stad.antwerpen.be www.cosintandries.be Secretariaat: van dinsdag tot vrijdag van 12 tot 16 uur. Foyer: van dinsdag tot vrijdag van 12 tot 24 uur, zaterdag en zondag van 9 tot 19 uur (of einde activiteiten).

Ontmoetingscentrum Atlas Trefpunt voor inburgering en diversiteit. In Atlas zitten overheidsdiensten die werken aan gelijke kansen, Nederlandse taallessen en inburgering in één gebouw samen. Atlas is een fysiek aanspreekpunt en een open huis waar iedereen kan binnenlopen. In Atlas vindt u: het ontmoetingscentrum Atlas, het Onthaalbureau voor Inburgering en de tolk- en vertaaldienst, het Huis van het Nederlands, het provinciaal documentatiecentrum Atlas, een antenne van VDAB-inburgering. Iedereen kan in Atlas terecht voor informatie en

63 Infogids I district Antwerpen

7 I Vrije tijd | cultuur

met krantenhoek waar u kan genieten van dranken aan democratische prijzen.


documentatie. Als de medewerkers niet kunnen helpen, verwijzen ze u door. Atlas organiseert tentoonstellingen, cursussen en debatten over het samenleven in diversiteit. U kunt er deelnemen aan een stadsklap, een ontmoeting met nieuwkomers. Of gewoon eens komen rondkijken in de tentoonstellingsruimte op de gelijkvloerse verdieping. Atlas Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen tel. 03 227 70 11 Iedere werkdag van 9 tot 17 uur, op dinsdag tot 19.30 uur.

7 I Vrije tijd | cultuur

Ontmoetingscentrum Het Oude Badhuis Het kloppend hart in Antwerpen-Noord Stedelijk ontmoetingscentrum Het Oude Badhuis wil Antwerpen-Noord laten bruisen. Dit is de plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar er samen met verenigingen en bewoners een cultureel en educatief aanbod wordt opgezet. U bent op zoek naar een geschikte zaal (om te sporten, repeteren, vergaderen of wat dan ook). U wil zelf (of met andere bewoners) een activiteit organiseren. U wil meewerken, aan één of meerdere activiteiten. U wil anderen ontmoeten in het gezellige café. U bent geïnteresseerd in het eigen aanvullend aanbod... Het Oude Badhuis Stuivenbergplein 38, 2060 Antwerpen tel. 03 292 60 00 Maandag tot donderdag van 10 tot 23 uur, vrijdag en zaterdag van 10 tot 3 uur, zondag van 12 tot 20 uur.

64 Infogids I district Antwerpen


Ontmoetingscentrum Het Stadsmagazijn Het kloppend hart in het Schipperskwartier. Stedelijke ontmoetingscentrum het Stadsmagazijn wil het Schipperskwartier laten bruisen. Dit is de plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar er samen met verenigingen en bewoners een cultureel en educatief aanbod wordt opgezet. U bent op zoek naar een geschikte zaal (om te sporten, repeteren, vergaderen of wat dan ook). U wil zelf (of met andere bewoners) een activiteit organiseren. U wil meewerken aan één of meerdere activiteiten. U wil anderen ontmoeten in het gezellige café. U bent geïnteresseerd in het eigen aanvullend aanbod... Het Stadsmagazijn Keistraat 5-7, 2000 Antwerpen tel. 03 292 63 80

Ontmoetingscentrum Top Hat Voor actieve 50-plussers Dit ontmoetingscentrum besteedt speciale aandacht aan 50-plussers. In Top Hat krijgen bezoekers een waaier aan mogelijkheden op het vlak van sport, cultuur, educatie en ontspanning. Top Hat beschikt ook over een gezellige en ruime cafetaria met terras. Ook rolstoelgebruikers hebben probleemloos toegang tot het centrum. Top Hat is gelegen op een unieke plek: middenin de natuurgebieden op Linkeroever. Top Hat: leslokalen, een cybercafé, een sportzaal, polyvalente zaal en een prachtige visvijver. Ontmoetingscentrum Top Hat Dwarslaan 9, 2050 Antwerpen tel. 03 250 11 00 tophat@antwerpen.be Secretariaat: werkdagen van 9 tot 16 uur Cafetaria: werkdagen van 9 tot 18 uur, zondag vanaf 14 uur

65 Infogids I district Antwerpen

7 I Vrije tijd | cultuur

Dinsdag tot vrijdag van 11 tot 23 uur, zaterdag van 14 tot 18 uur.


Š Ronny Brits

8 I Vrije tijd | sport

8

I Sport

66 Infogids I district Antwerpen


8. Vrije Tijd | Sport SPORTANTENNE U wil sporten maar u weet niet waar naartoe? U hebt een voorstel om het sportveldje in uw buurt te verbeteren? U wil graag weten welke sportevenementen in uw buurt plaatsvinden? In het districtshuis vindt u het aanspreekpunt voor sport, de sportantenne.

Sportantenne district Antwerpen districtshuis Antwerpen Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen tel. 03 338 35 18 sportantenne.antwerpen@stad.antwerpen.be

Sinds kort is er een nieuwe gids voor sportsubsidies. Daarin vindt u het subsidiereglement voor opleiding van jeugdtrainers en de subsidies voor sportkledij van startende amateurploegen. Een uitbreiding van deze bestaande reglementen zorgt ervoor dat alle erkende sporten ervan kunnen genieten. Nieuw is de ondersteuning van tornooien en kampioenschappen die door twee of meer Antwerpse clubs samen georganiseerd worden. Naast de bestaande reglementen stelt het district ook trots zijn nieuwe jeugdsportcheque voor. Elk lid, tussen 3 en 18 jaar, van een erkende sportclub kan een cheque van 20 euro krijgen.

67 Infogids I district Antwerpen

8 I Vrije tijd | sport

SUBSIDIES SPORT DISTRICT ANTWERPEN


Met de sportsubsidiegids ondersteunt het district: {jkXik\e[\ZclYjd\k[\XXebffgmXejgfikbc\[`a { a\l^[jgfikZclYjd\k[\k\il^Y\kXc`e^mXefgc\`[`e^\emffia\l^[trainers { jgfikZclYjd\k[\fi^Xe`jXk`\mXejgfik\m\e\d\ek\ejXd\en\iking) { a\l^[jgfik\ijmXe\ib\e[\jgfikZclYjd\k)'\lifbfik`e^fg_le lidgeld (jeugdsportcheque)

8 I Vrije tijd | sport

JEUGDSPORTCHEQUE

Meer weten De volledige ‘Sportsubsidiegids district Antwerpen’ en het ‘Aanvraagformulier’ kan u aanvragen bij de sportantenne (contactgegevens zie p. 67) of downloaden op http://district.antwerpen.be.

SPORTRAAD DISTRICT ANTWERPEN Net zoals ieder district heeft ook het district een eigen sportraad. Deze raad verleent advies rond: sport- en recreatieaangelegenheden; planning en uitbouw van sportinfrastructuur; beleidsintenties en financieel plaatje van sportieve thema’s; beleidsdossier waar sportbelangen in vervat zitten. De adviesraad stimuleert activiteiten in de competitie- en recreatiesport; biedt logistieke ondersteuning aan manifestaties georganiseerd door aangesloten clubs en overlegt met sportinstanties en andere districtssportraden.

68 Infogids I district Antwerpen


Wist u dat via de sportraad: laureaten van sportclubs gevierd kunnen worden; uw sportclub een trofee kan krijgen; verdienstelijke leden een extra bedankje kunnen krijgen? Iedere sportvereniging die voldoet aan de voorwaarden kan makkelijk aansluiten bij deze adviesraad. Op dit moment zijn er ongeveer 145 sportclubs aangesloten.

Meer weten Sportantenne district Antwerpen (contactgegevens zie p. 67)

Buurtsport Antwerpen brengt sport naar u toe. In tien verschillende wijken zorgt Buurtsport voor een ruim aanbod aan activiteiten op maat. Voor mensen die moeilijk aan sporten toekomen, werkt Buurtsport een traject op maat uit. Zwemmen voor kinderen, fietsen voor volwassenen, damesturnen, zaalvoetbal,... Buurtsport heeft het allemaal en aan zeer democratische prijzen! Verder kan u bij Buurtsport ook terecht voor het ontlenen van sportmateriaal (ballen, fietsen, badmintonrackets,…); het huren van sportinfrastructuur; een startsubsidie voor beginnende sportclubs; ondersteuning van sportactiviteiten, naschoolse sport, sportprojecten,... Er is een aanbod van Buurtsport in deze wijken: Antwerpen-Noord, Antwerpen Centrum, Kiel, Linkeroever en Luchtbal.

Meer weten Buurtsportsecretariaat Slachthuislaan 68, 2060 Antwerpen tel. 03 270 31 30 www.antwerpen.be/sport 69 Infogids I district Antwerpen

8 I Vrije tijd | sport

SPORTEN IN UW WIJK AAN DEMOCRATISCHE PRIJZEN


SPORTHALLEN IN HET DISTRICT ANTWERPEN In het district Antwerpen vindt u een divers aanbod aan sportaccommodatie voor individuele sporters en clubs.

Sporthal Kiel U kan in deze sporthal terecht voor: atletiek, badminton, sport voor andersvaliden, handbal, korfbal, turnen, volleybal en zaalvoetbal. Emiel Vloorsstraat, 2020 Antwerpen tel. 03 237 89 59

Sporthal Linkeroever

8 I Vrije tijd | sport

U kan in deze sporthal terecht voor: badminton, basketbal, handbal, korfbal, volleybal en zaalvoetbal. BlanceďŹ&#x201A;oerlaan 183, 2050 Antwerpen tel. 03 219 51 43

Sporthal Luchtbal U kan in deze sporthal terecht voor: badminton, baseball, basketbal, handbal, korfbal, volleybal en zaalvoetbal. Santiagostraat 2, 2030 Antwerpen tel. 03 542 27 90

Sportloods All-Inn U kan in deze sportloods terecht voor: badminton, basketbal, volleybal en zaalvoetbal. Slachthuislaan 44, 2060 Antwerpen tel. 03 226 54 83

Sportloods Buurtsportballon U kan hier terecht voor: zaalvoetbal, basketbal, volleybal, badminton, korfbal, tafeltennis en andere sporten. VisĂŠstraat 1, 2060 Antwerpen tel. 03 271 26 78

70 Infogids I district Antwerpen


Zwembad Wezenberg Dit zwembad heeft een 50-meter zwembad en een instructiebad, geschikt voor sportieve (baantjes) zwemmers. Desguinlei 17-19, 2018 Antwerpen tel. 03 259 23 11

Openluchtzwembad De Molen Dit zwembad heeft een 50-meterbad, instructiebad en ligweide. Wandeldijk 40, 2050 Antwerpen tel. 03 219 10 36

Sportoase Veldstraat Antwerpen Dit monumentale zwembad heeft een 33-meterbad, badenhuis (twee kruidenbaden, koud dompelbad, heet waterbad, rustruimte, klein zwembad), hammam en turn-danszaal. Veldstraat 83, 2060 Antwerpen tel. 03 290 55 55 www.sportoase.be 71 Infogids I district Antwerpen

8 I Vrije tijd | sport

ZWEMBADEN IN HET DISTRICT ANTWERPEN


LOOPPARCOURS Parken en sportterreinen zijn ideaal om te verkennen op loopschoenen. U kan in het district lopen op volgende parcoursen: Stadspark Park Spoor Noord Kielpark + sportpark Willem Eekelers Nachtegalenpark + sportpark Koningin Astrid

8 I Vrije tijd | sport

Meer weten De Antwerpse loopgids kan u aanvragen bij de sportantenne van het district Antwerpen (contactgegevens p. 67).

SPORTVERENIGINGEN Waar kan mijn dochter leren badmintonnen? Wat zijn de openingsuren van de stedelijke zwembaden? Kan ik in mijn buurt basketballen? Bent u op zoek naar een sportvereniging in de buurt? Kijk eens in de verenigingengids of surf naar de sportdatabank.

Meer weten Informeer bij de sportantenne (contactgegevens zie p. 67) of surf naar www.antwerpen.be/sport <http://www.antwerpen. be/sport> en klik op sportaanbod in Antwerpen.

72 Infogids I district Antwerpen


Â&#x2039; Ronny Brits


Â&#x2039; Ronny Brits

9 I Kinderen & jongeren

9

I Kinderen en jongeren

74 Infogids I district Antwerpen


9. Informatie voor kinderen en jongeren JEUGDDIENST DISTRICT ANTWERPEN Op de Oudaan zitten de enthousiaste medewerkers van de jeugddienst van het district. De medewerkers van de jeugddienst proberen jongeren en jeugdverenigingen op verschillende vlakken te ondersteunen. Wenst u een evenement voor jongeren te organiseren, maar weet u niet goed hoe te beginnen? De feestwijzer van de jeugddienst geeft u alle info om van het idee in uw hoofd een geslaagd evenement te maken.

â&#x20AC;&#x153;1 adres voor kinderen en jongeren in ons district!

iedere werkdag van 9 tot 15 uur woensdag ook tot 16 uur, donderdag ook tot 19 uur

Wil je graag op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes? Bezorg je mailadres dan aan de jeugddienst en krijg maandelijks de E-letter jeugd in je mailbox. Zomerbrochure Speel je graag op een pleintje in je eigen buurt? Of wil je deelnemen aan allerlei leuke workshops, projectweken en uitstappen? Sport, spel, waterpret, muziek â&#x20AC;Ś in ons district is er altijd wel wat leuks te doen. Het aanbod is enorm! Bovendien zijn alle activiteiten gratis. Waar en wanneer je in juli en augustus kan spelen staat in een brochure die je als leerling van het basisonderwijs ieder jaar vlak voor de zomer krijgt. Iets om naar uit te kijken dus!

75 Infogids I district Antwerpen

9 I Kinderen & jongeren

jeugddienst district Antwerpen Oudaan 14, 2000 Antwerpen tel. 03 292 67 40 jeugddienst.antwerpen@stad.antwerpen.be


SUBSIDIES JEUGD DISTRICT ANTWERPEN Wil je een project of activiteit voor kinderen en/of jongeren organiseren in het district Antwerpen? Dan kan het district zorgen voor een duwtje in de rug met deze subsidies: projectsubsidie en de pleinanimatiesubsidie Wij geven je een duwtje in de rug! Je hebt eeneen bruisend idee? Je hebt bruisend idee? Je wil ietsiets organiseren? Je wil organiseren? Hoe begin jetehieraan? Hoe hieraan beginnen? Financiële ondersteuning nodig? Financiële ondersteuning nodig?

9 I Kinderen & jongeren

De jeugddienst van het district kan tips geven om je te helpen bij het uitvoeren van jouw droomproject! Het district kan zelfs zorgen voor een duwtje in de rug van je spaarvarken met de project- en de pleinanimatiesubsidie.

Ook de stad heeft verschillende subsidies om jeugdverenigingen te helpen. Wat moet je precies doen om in aanmerking te komen voor één van de jeugdsubsidies? Hoe dien je een aanvraag in? Hoe groot kan het subsidiebedrag zijn?

Meer weten Het subsidiereglement en het aanvraagformulier kan je aanvragen bij de jeugddienst van het district (contactgegevens zie p. 75) of op http://district.antwerpen.be

JEUGDRAAD DISTRICT ANTWERPEN {A\Y\ekafe^\ea\nffek`e_\k[`jki`Zk8ekn\ig\eŸ6 {A\_\Yk\\e\`^\ed\e`e^#a\_\Yk\\e]\id`[\\Ÿ {A\n`c`\kjfi^Xe`j\i\e6

“ We zijn op zoek naar jou! Mail naar jeugddienst.antwerpen@stad.antwerpen.be en je krijgt een uitnodiging voor de volgende jeugdraad.

76 Infogids I district Antwerpen


Â&#x2039; Ronny Brits

GRABBELPAS

www.jeugd.antwerpen.be/grabbelpas

SWAP SWAP is het oudere broertje van de Grabbelpas. Ben je tussen dertien en achttien jaar, dan kan je een SWAP kopen en iedere vakantie deelnemen aan activiteiten. Die zijn een stuk spectaculairder en uitdagender dan bij de kleintjes: een initiatie duiken, klimmen, kleding ontwerpen, breakdance... Zin in avontuur? De vakantie is de periode waarin jij je eigen zin wil doen. Je wil je grenzen verleggen en uitdagingen aangaan. SWAP is de sleutel tot een geslaagde vakantie. Je koopt een SWAP bij de jeugddienst, het districtshuis of stadskantoor voor 3,80 euro. www.jeugd.antwerpen.be/swap

77 Infogids I district Antwerpen

9 I Kinderen & jongeren

Grabbelpas is de naam van een vakantiepasje. Het is een ideaal wapen tegen verveling. Elke schoolvakantie kunnen kinderen met deze pas deelnemen aan sport- en spelactiviteiten, een daguitstap of een knutselactiviteit. Zeker plezierig! Een Grabbelpas is er voor iedereen van drie tot twaalf jaar. Je kan de Grabbelpas voor 3,80 euro kopen bij de jeugddienst, het districtshuis of stadskantoor.


9 I Kinderen & jongeren

GRATIS KNUTSELATELIERS Maakt je zoon of dochter graag allerlei mooie dingen? Vinden zij het leuk om zich met verf of klei uit te leven? Kom dan met ons knutselen op woensdag! Voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Iedere woensdag van 14 tot 16 uur (niet tijdens schoolvakanties) Ervaren monitoren zorgen voor de begeleiding. Knutselatelier â&#x20AC;&#x2DC;t Steen In de boot naast het Steen Maritiem Park | Steenplein 1, 2000 Antwerpen Vooropvang | van 13 uur tot 13.45 uur, Stadsmagazijn, Keistraat 5-7, 2000 Antwerpen. De kinderen worden door onze begeleiders naar het knutselatelier gebracht. Knutselatelier Luchtbal CC Luchtbal Columbiastraat 110, 2030 Antwerpen

78 Infogids I district Antwerpen


Knutselatelier Kievitnest Kievitklooster Provinciestraat 112, 2018 Antwerpen Inschrijven kan bij de jeugddienst district Antwerpen (contactgegevens zie p. 75) of ter plaatse tijdens de activiteit.

KWIBUS De Kwibus is en blijft de plezantste bus van ‘t stad! Elke zomervakantie duikt de Kwibus weer op en rijdt ze van plein naar plein. Voorin zitten grappige monitoren. Achteraan in de bus ligt een pak materiaal voor een spannende activiteit. De Kwibus tovert in een handomdraai een gocartparcours, een kinderdisco,... of een klimmuur tevoorschijn.

SPEELPLEINEN IN HET DISTRICT ANTWERPEN

79 Infogids I district Antwerpen

‹ Ronny Brits

Ieder jaar maakt het district een budget vrij om deze speelterreinen te onderhouden of te vernieuwen.

9 I IKinderen 11 Kinderen&&jongeren jongeren

Heb je zin in een vakantiegevoel dicht bij huis? Wil je graag andere kinderen en jongeren ontmoeten? Ben je wel te vinden voor een spannende voetbal- of basketbalmatch? Goesting in zwaaien, zwieren, glijden en klimmen à volonté? In het district zijn er verschillende speelterreinen waar je kan spelen en ravotten.


Wijk Antwerpen-Noord Duinstraat Duinplak Geelhandplaats Kerkstraat Lange Lobroekstraat Noordschippersdok Pompoenstraat Spoor Noord | Kempenstraat | Ellermanstraat | VisĂŠstraat Stuivenbergplein Schoolstraat Willy Vandersteenplein

9 I Kinderen & jongeren

Wijk Brederode Fransenplaats Lange Elzenstraat Wijk Harmonie Harmoniepark | Harmoniestraat Vinkenstraat Wijk Het Zuid Vlaamsekaai WIjk Historisch Centrum Zirkstraat Wijk Kiel Alfons De Cockstraat Camille Huysmanslaan dâ&#x20AC;&#x2122;Herbouvillekaai (Doortrekkamp) Jan De Voslei Jan Ligthartplein Kielpark | Sint-Bernardsesteenweg Lodewijk De Raetstraat Maria Regina | Jan De Voslei Nachtegalenpark | Beukenlaan - Gerard Le Grellelaan Den Tir | V. De Saedeleerstraat Volhardingstraat

80 Infogids I district Antwerpen


Wijk Linkeroever Akkerwindestraat Beatrijslaan Boeienweide | Thonetlaan Bouvaertlaan C. Huyghensstraat Dwarslaan (Seniorencentrum) Europark | Emile Verhaerenlaan Julius Vuylstekelaan Kastanjedreef - Thonetlaan Mac Leodplein Multatuliplein Speelslinger 1 | Scheldeoever Speelslinger 2 | Scheldeoever Speelslinger 3 | Scheldeoever Tijl Uilenspiegellaan Willem Klooslaan

9 I Kinderen & jongeren

Wijk Luchtbal - Rozemaai- Schoonbroek Cazimiro | Noorderlaan Columbiastraat Dragonderstraat Herman Vosstraat Rozemaai | Pater Strackestraat Thomas Greshamstraat Witplein | Philadelphiastraat Wijk Markgrave Hof van Leysen | Markgravenlei Wijk Sint-Andries Bogaardenplein Prekersstraat Regenboogpark | Scheldestraat Sint-Andriesplaats Wijk Stadspark Stadspark | Quinten Matsijslei

81 Infogids I district Antwerpen


Wijk Universiteitsbuurt Frans Halsplein Wijk Zurenborg Dageraadplaats

Pleinontwikkeling

9 I Kinderen & jongeren

Wil je na de schooluren meedoen aan leuke activiteiten? Dat kan gratis op verschillende buurtpleinen! De pleinanimatoren komen gepakt en gezakt met sport- en spelmateriaal naar de pleintjes en zorgen zo voor ontspanning, vertier en een goede sfeer op het plein. Pleinontwikkeling is er bijna dagelijks, na de schooluren. Ook in de vakantieperiodes zijn de pleinanimatoren op post. Voor de exacte animatie-uren kan je best contact opnemen met de animatoren op het plein of op het bureau.

Het leuke is dat je niet moet inschrijven of lid moet worden. â&#x20AC;&#x153; Gewoon langskomen en meedoen! De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk en alle deelnemers worden op een gelijke manier behandeld. Voor bepaalde groepen zoals meisjes en tieners zijn er soms speciďŹ eke activiteiten. Tijdens de vakanties wordt er ook al eens een uitstap gepland. De plaatsen om mee te gaan zijn dan beperkt dus kan het zijn dat er toch met inschrijvingen wordt gewerkt. Ook volwassenen en/of ouders zijn natuurlijk van harte welkom. U kan een praatje maken met mekaar of met de animatoren. Bent u sportief? Dan kan u natuurlijk ook gewoon meedoen. Het is belangrijk dat buurtbewoners elkaar op een aangename manier kunnen ontmoeten, ook op het plein in de buurt. Tijdens de pleinactiviteiten staat ontmoeting centraal.

82 Infogids I district Antwerpen


De pleinanimatoren staan midden in de wijk en midden tussen de mensen. Ze zijn ook een directe link naar het bestuur. Iedereen kan de pleinanimatoren aanspreken in verband met buurt- en pleingebonden zaken.

Meer weten Algemene informatie Francis Wellesplein 1, 2000 Antwerpen tel. 03 338 75 45 Pleinontwikkeling.centraal@stad.antwerpen.be

Antwerpen Noord pleinen: Stuivenvergplein en Jos Verelstplein, sporadisch Spoor Noord

Kiel â&#x20AC;&#x201C; Valaar pleinen: Alfons De Cockplein, Gba Parking en Michel Willemsplein contact Sint Bernardsesteenweg 197, 2020 Antwerpen tel. 03 260 97 33 Pleinontwikkeling.kielvalaar@stad.antwerpen.be Luchtbal pleinen: Colombiastraat en Witplein contact Canadalaan 160, 2030 Antwerpen tel. 03 546 76 46 Pleinontwikkeling.luchtbal@stad.antwerpen.be

83 Infogids I district Antwerpen

9 I Kinderen & jongeren

contact VisĂŠstraat 1, 2060 Antwerpen gsm 0476 822 614 Pleinontwikkeling.antwerpennoord@stad.antwerpen.be


9 I Kinderen & jongeren

JEUGDCENTRA IN HET DISTRICT ANTWERPEN In de stedelijke jeugdcentra zijn er het hele jaar door de meest uiteenlopende workshops, optredens en activiteiten voor alle jongeren uit de buurt. Je kan er ook gebruik maken van vergaderzalen, een multimedialokaal, cafetaria’s, polyvalente zalen,...

Kavka vzw Kavka is vanalles. Voor sommigen is het the place to party in ‘t stad, voor anderen is daar de dansstudio, weer anderen zijn blij met de gratis concerten vol talent, sommigen krijgen er les en andere kennen het van de graffiti. Met een danszaal, twee repetitieruimten, een zaal voor 300 personen, een ‘kaffee’, een binnenplein, een studio, een fotoatelier, een videolab en nog zes polyvalente ruimtes heeft Kavka alles voor jong en creatief geweld in en rond Antwerpen. Oudaan 14, 2000 Antwerpen tel. 03 290 88 17 www.kavka.be

84 Infogids I district Antwerpen


De Scheld’Apen De Scheld’apen zijn een schuil- en werkplaats net buiten de stad, waar jongeren in alle vrijheid aan eigen projecten kunnen bouwen. Het centrum is een artistieke vrijplaats voor jongeren en een forum voor deviante subculturen. Jongeren kunnen er bezig zijn met muziek, theater, film en beeldende kunst. Ze beschikken over een tuin waar ze onder andere festivals en openluchtevenementen organiseren. Verder is er nog een polyvalente ruimte voor ontmoeting en ontspanning. D’ Herbouvillekaai 36, 2020 Antwerpen tel. 03 238 23 32 info@scheldapen.be www.scheldapen.be

Academie Onderwijs en cultureel centrum vzw

Stuivenbergplein 7, 2060 Antwerpen tel. 03 272 50 74 academie@academie.info.be www.academie-info.be

85 Infogids I district Antwerpen

9 I Kinderen & jongeren

Deze zelforganisatie is acht jaar geleden ontstaan vanuit de behoeften en noden in Antwerpen-Noord, vooral op vlak van cultuur, onderwijs en jeugdwerk. Ze geven onder andere huistaakbegeleiding, opvoedkundige sessies, organiseren jeugdwerking en socio-culturele activiteiten. Hiermee bereikt de Academie wekelijks honderden jongeren en ouders.


Zappa Jongerencompetentiecentrum Zappa op het Kiel is meer dan een fuifzaal. Jongeren worden er begeleid en leren zelf evenementen en fuiven organiseren. Zappa wil meer doen voor jongeren dan enkel de nood aan fuifruimte invullen. Zappa biedt de Antwerpse jongeren een breed gamma aan evenementen, workshops, opleidingen en nog veel meer. De jongeren bepalen ook zelf de werking van het centrum en zorgen mee voor de programmatie. Zappa helpt jongeren om in hun vrije tijd bewust te worden van hun vaardigheden en stimuleert hen deze te ontwikkelen. Talenten ontdekken en competenties versterken hoeft niet altijd op school gebeuren. Jongeren leren evengoed in hun vrije tijd.

9 I Kinderen & jongeren

August Leyweg 6, 2020 Antwerpen tel. 03 292 68 00 info@zappaworld.be www.zappaworld.be

Magiq De spiegeltent Magiq is een mobiel jeugdcentrum dat van district naar district trekt. Er is telkens een samenwerking met lokale verenigingen en je kan er terecht voor workshops en feestjes. www.magiq.be

JEUGDVERENIGINGEN

Ben je op zoek naar een jeugdvereniging in de buurt om je tijdens het weekend te amuseren? Kijk eens in de verenigingengids of loop eens langs bij de jeugddienst zie p. 75

86 Infogids I district Antwerpen


9 I Kinderen & jongeren 87 Infogids I district Antwerpen


KINDEROPVANG IN HET DISTRICT Centraal loket kinderopvang van maandag tot vrijdag van 10 tot 15 uur tel. 03 338 33 48

Alle mogelijke informatie over kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. www.antwerpen.be/kinderopvang

9 I Kinderen & jongeren

Bij “Aanbod kinderopvang” stelt u een leeftijd in, kiest u een soort opvang en kiest u een postcode. Klik op “aanbod tonen”. U krijgt een lijst met namen. Door op de namen te klikken komt u op de pagina met alle informatie over de aangeklikte opvang. Klik ook op de tabbladen “tarief”, “contactgegevens” en “op kaart”! Informatie over de verschillende soorten opvang vindt u bij “Wegwijs in het kinderopvanglandschap”.

88 Infogids I district Antwerpen


ONDERWIJS IN HET DISTRICT Alle info over opleidingen, cursussen en studierichtingen Waar is er een lagere school in mijn buurt? Wanneer kan ik mijn dochter inschrijven in de kleuterschool? Mijn zoon moet zijn studiekeuze maken voor het secundair onderwijs: welke richtingen kan hij allemaal kiezen? Waar kan ik een cursus Spaans volgen? Hoe kan ik omscholen tot netwerkbeheerder? ... De Studiewijzer beantwoordt al uw vragen over leren in Antwerpen. Heeft u een vraag over onderwijs? Bel, e-mail of ga eens langs bij de Studiewijzer. Ook op de website vindt u heel veel informatie. Informatie of advies van de Studiewijzer is gratis.

De Studiewijzer Open Onderwijshuis Lange Gasthuisstraat 29, 2000 Antwerpen tel. 03 338 33 66 studiewijzer@stad.antwerpen.be iedere werkdagen van 12 tot 17 uur

De Studiewijzer is een intiatief van de Stad Antwerpen in samenwerking met alle Antwerpse centra voor leerlingenbegeleiding (CLBâ&#x20AC;&#x2122;s).

89 Infogids I district Antwerpen

9 I Kinderen & jongeren

De Studiewijzer kan u informeren over alle onderwijsniveaus: van kleuter- en lager onderwijs over secundair onderwijs tot hoger en volwassenenonderwijs. De Studiewijzer werkt nauw samen met de Antwerpse centra voor leerlingenbegeleiding (CLB): wanneer een leerling begeleiding nodig heeft of wanneer er problemen zijn op school, maakt de Studiewijzer een afspraak bij het CLB.


Â&#x2039; Ronny Brits

10 I Nieuwkomers

10

I Nieuwkomers

90 Infogids I district Antwerpen


10. Informatie voor nieuwkomers HET ONTHAALBUREAU INBURGERING ANTWERPEN Woont u pas in Vlaanderen? Of woont u hier al langer, maar bent u van buitenlandse herkomst?

Het onthaalbureau inburgering biedt u: { \\eZlijljdXXkjZ_Xgg\c`ab\fi`Ă&#x201C;ekXk`\ fm\i_\kc\m\e`eMcXXe[\i\e\e9\c^`Ă&#x201C; {lni\Z_k\e\egc`Z_k\e#giXbk`jZ_\`e]fidXk`\2 {`e[`m`[l\c\kiXa\ZkY\^\c\`[`e^2 {\\eZlijljE\[\icXe[j2 {Y\^\c\`[`e^eXXin\ibf]fe[\in`aj%

{Let op! Misschien bent u verplicht Inburgering te volgen. Dan krijgt u een uitnodiging. U moet dan naar het Onthaalbureau Inburgering gaan. Anders kunt u een boete krijgen. Om te weten of u al dan niet bij het Onthaalbureau terecht kunt, komt u best eens langs voor een gesprek met een medewerker. Ga ook eens kijken naar de website van de Vlaamse overheid: www.inburgering.be. Van maandag tot vrijdag tussen 9 en 16 uur. Dinsdag tot 19 uur. {Tarief: gratis {Mee te brengen: identiteitspapieren

Meer weten Onthaalbureau - Atlas Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen tel. 03 338 7011 91 Infogids I district Antwerpen

10 I Nieuwkomers

U volgt de cursussen die u nodig heeft. Samen met de medewerker van het onthaalbureau zet u dat in een contract. Houdt u zich aan de afspraken in dit contract? Dan krijgt u een inburgeringsattest.


HET HUIS VAN HET NEDERLANDS HELPT U OP WEG U kent nog geen Nederlands maar wilt het graag leren. In Atlas komt u te weten hoe u dit aanpakt. Samen met u bekijken we welke cursus het beste bij u past. We maken afspraken over uw inschrijving, de startdatum en de plaats van de lessen. Nederlands leren is belangrijk voor wie hier woont. In Antwerpen zijn er een tiental scholen waar anderstalige volwassenen Nederlands kunnen leren. Het Huis van het Nederlands zorgt voor de inschrijvingen. Er zijn cursussen voor hooggeschoolden en laaggeschoolden, cursussen voor dagelijks taalgebruik en andere om te werken of verder te studeren.

10 I Nieuwkomers

Hoe begin ik eraan? Al wie in Antwerpen wil beginnen met Nederlandse taallessen op beginnersniveau, meldt zich eerst aan in Atlas. Het Huis van het Nederlands test er de kandidaat-cursisten en schrijft ze in de meest geschikte cursus in. De lessen Nederlands vinden plaats in een tiental scholen verspreid over de hele stad. Anderstalige volwassenen kunnen in Atlas het hele jaar terecht voor informatie over het cursusaanbod en om zich in te schrijven. In januari en september zijn er intensieve inschrijvingsweken. Het Huis van het Nederlands is geen stadsdienst maar een Vlaamse instelling.

Meer weten Huis van het Nederlands Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen tel. 03 338 7055

92 Infogids I district Antwerpen


Â&#x2039; Ronny Brits


I Senioren

94 Infogids I district Antwerpen

Â&#x2039; Ronny Brits

11 I Senioren

11


11. Informatie voor senioren SENIORENANTENNE Bij elke levensfase horen speciďŹ eke vragen, behoeften en noden. In het district Antwerpen is er een seniorenantenne. De seniorenantenne werkt mee het ouderenbeleid van het district uit. De seniorenantenne is een aanspreekpunt voor alle senioren en volgt de seniorenraad op de voet. Hebt u vragen over seniorenverenigingen of een goed idee voor een seniorenproject? Dan kan u steeds bij de seniorenantenne terecht!

SENIORENGIDS DISTRICT ANTWERPEN De seniorengids is er voor iedere senior, jong of oud, actief of zorgbehoevend. De gids staat boordevol praktische informatie! Vraag vandaag nog uw exemplaar aan bij de seniorenantenne.

Senioren | gids

district Antwerpen

95 Infogids I district Antwerpen

11 I Senioren

Seniorenantenne district Antwerpen districtshuis Antwerpen Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen tel. 03 338 35 25 senioren.antwerpen@stad.antwerpen.be


SUBSIDIES SENIOREN DISTRICT ANTWERPEN Het district heeft een subsidiereglement voor projecten voor senioren. Wil u een activiteit organiseren? Is het een project voor de senioren van het district Antwerpen? Dan kan u een subsidie aanvragen. Zowel privé-personen, feitelijke verenigingen als vzw’s kunnen een subsidieaanvraag indienen.

11 I Senioren

{ Let wel op: U moet uw aanvraag minstens twee maanden voor de start van het project indienen.

;`jki`Zk 8ekn\ig\e

JlYj`[`\ j\e`fi\egifa\Zk\e [`jki`Zk8ekn\ig\e

Meer weten U kan het volledige reglement en het aanvraagformulier aanvragen bij de seniorenantenne (contactgegevens zie p. 95) of downloaden op http://district.antwerpen.be.

SENIORENRAAD DISTRICT ANTWERPEN Ook het district Antwerpen heeft een seniorenraad. De seniorenraad is samengesteld uit afgevaardigden van de erkende seniorenverenigingen uit het district en een aantal onafhankelijke senioren. De seniorenraad behartigt de belangen van alle senioren in het district. Dat doen zij bijvoorbeeld door op eigen initiatief of op verzoek adviezen te formuleren aan het bestuur. Deze adviesraad overkoepelt de plaatselijke seniorenverenigingen en stimuleert samenwerking tussen alle partners; is het klankbord voor senioren én zorgt voor de verspreiding van informatie onder senioren. Senioren die willen meewerken, kunnen steeds agendapunten aanbrengen bij de seniorenantenne. De seniorenraad is openbaar en toegankelijk voor het publiek. De data van de zittingen vindt u op 96 Infogids I district Antwerpen


http://district.antwerpen.be en in de Nieuwe Antwerpenaar. Ook wie niet aangesloten is bij een vereniging kan deelnemen aan de seniorenraad.

Meer weten Seniorenantenne district Antwerpen (contactgegevens zie p. 95)

DIENSTVERLENING ZORGBEDRIJF ANTWERPEN tel. 03 338 28 28 www.zorgbedrijf.be

97 Infogids I district Antwerpen

11 I Senioren

Als Antwerpse senior bent u bij het Zorgbedrijf aan het juiste adres! In elke wijk vindt u diensten voor senioren en hun familie van Zorgbedrijf Antwerpen. De dienstencentra, thuiszorgdiensten en woon- en zorgcentra ondersteunen ouderen in hun dagelijks leven.


14 DIENSTENCENTRA IN HET DISTRICT Het dienstencentrum is de plek waar u: gezelligheid vindt, mensen ontmoet, creatief bezig bent, vrijwilliger bent, ’s middags warm eet, een opleiding volgt, aan sport en beweging doet, samen met een vrijwilliger naar toe kan gaan, u zich waagt aan een spelletje biljart of pétanque, thuiszorg, poetshulp, vervoer, nachtzorg, een serviceflat… aanvraagt, hulp krijgt bij uw administratie en dagelijkse activiteiten... nog zo veel kan ontdekken.

In een dienstencentrum is iedereen welkom! U vindt steeds “ een dienstencentrum in uw buurt.

11 I Senioren

Dienstencentrum De Meersenier Sint-Nicolaasplaats 7-8, 2000 Antwerpen tel. 03 202 40 29

Dienstencentrum De Oever Korte Ridderstraat 18, 2000 Antwerpen tel. 03 470 17 40

Dienstencentrum Hof Ter Beke Balansstraat 23 A, 2018 Antwerpen tel. 03 292 95 50

Dienstencentrum Ten Gaarde Boomgaardstraat 37 A, 2018 Antwerpen tel. 03 292 37 30

Dienstencentrum Van Schoonbeke Van Schoonbekestraat 54, 2018 Antwerpen tel. 03 247 32 13

Dienstencentrum Zurenborg Kleine Beerstraat 2, 2018 Antwerpen tel. 03 286 42 24

98 Infogids I district Antwerpen


Dienstencentrum De Boskes Sint-Bernardsesteenweg 181, 2020 Antwerpen tel. 03 259 50 80

Dienstencentrum Liberty Jan Van Rijswijcklaan 288, 2020 Antwerpen tel. 03 237 30 40

Dienstencentrum Santiago Canadalaan 21, 2030 Antwerpen tel. 03 544 32 51

Dienstencentrum Ter Welen Willem Elsschotstraat 5, 2050 Antwerpen tel. 03 219 57 95

11 I Senioren

Dienstencentrum De Bilzen Lange Beeldekensstraat 52, 2060 Antwerpen tel. 03 206 04 06

Dienstencentrum De Meermin Onderwijsstraat 13, 2060 Antwerpen tel. 03 270 33 40

Dienstencentrum De Olijftak Hollandstraat 21 - 27, 2060 Antwerpen tel. 03 226 77 76

Dienstencentrum Essenhof Dambruggestraat 308, 2060 Antwerpen tel. 03 201 21 90 Project ‘WijkNet Aandacht voor Senioren’: extra aandacht vanuit de dienstencentra voor kwetsbare ouderen Het nieuwe project ‘WijkNet Aandacht voor Senioren’ richt zich specifiek naar eenzame ouderen die meer sociale contacten wensen. WijkNetmedewerkers kunnen op huisbezoek komen om na te gaan 99 Infogids I district Antwerpen


waar de senior behoefte aan heeft. Ook vrijwilligers worden ingeschakeld. Samen met de senior kunnen zij een wandeling maken, een gezellige babbel doen, mee naar het dienstencentrum… Wil u meer informatie, kwetsbare ouderen signaleren of u als vrijwilliger opgeven? tel. 03 338 28 82 wijknet@ocmw.antwerpen.be

DIENSTVERLENING OCMW | RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN

11 I Senioren

Een rust- en verzorgingstehuis is niet alleen een huis waar de senior kan rusten. De nadruk van een verblijf in zo’n instelling ligt op verzorging.

rvt Bilzenhof Lange Beeldekensstraat 50, 2060 Antwerpen tel. 03 206 04 11

rvt De Gulden Lelie Schoytestraat 19, 2000 Antwerpen tel. 03 224 72 11

rvt Lozanahof Van Schoonbekestraat 54, 2018 Antwerpen tel. 03 247 32 11

rvt Vinck-Heymans Arthur Goemaerelei 18, 2018 Antwerpen tel. 03 247 86 11 Voor een overzicht van de vele privé-initiatieven kan u terecht op www.zorgengezondheid.be

100 Infogids I district Antwerpen


SENIORENVERENIGINGEN

Bent u op zoek naar een seniorenvereniging? Er zijn tien seniorenverenigingen door het district erkend (deze vaardigen leden af voor de seniorenraad). Kijk eens in de verenigingengids, de seniorengids of neem contact op met de seniorenantenne zie p. 95

Š Ronny Brits

11 I Senioren 101 Infogids I district Antwerpen


12 I Propere Straten

12

I Propere Straten

102 Infogids I district Antwerpen


12. Propere straten HOE SORTEREN? Voor elke soort afval is er een aparte zak of container... U kan hieraan meehelpen door het afval netjes te sorteren in volgende fracties:

Vuilniszakken voor GFT, PMD en restafval kan u aankopen in het districtshuis en in de meeste winkels en supermarkten.

OPHAALKALENDER Rond de jaarwisseling krijgen alle bewoners een ophaalkalender in de bus. Daarin vindt u meer info over de ophaaldagen, de sorteerregels en de adressen van de containerparken. Elke buurt heeft zijn eigen ophaalkalender. Hebt u geen ophaalkalender gekregen, of bent u hem kwijt, dan kan u een nieuw exemplaar krijgen aan de infobalie van het districtshuis of aanvragen via de infolijn (tel. 03 221 1333). U kan de ophaalkalender ook raadplegen en afdrukken op de website www.antwerpen.be. 103 Infogids I district Antwerpen

12 I Propere Straten

{>=K>if\ek\$#=il`k$\eKl`eX]mXc 1^if\e\_l`jml`cqXb&ZfekX`e\i {GD;GcXjk`Z°\jj\e\e°XZfej#D\kXc\em\igXbb`e^\e\e   Drankkartons):blauwe huisvuilzak {I\jkX]mXc1n`kk\_l`jml`cqXb {GXg`\i\ebXikfe {>cXj {B>8Bc\`e>\mXXic`ab8]mXc `j[\eXXdmffi[\i\jk\emXegif[lZk\e waarin gevaarlijke chemische producten zijn verwerkt. Wat hoort bij Klein Gevaarlijk Afval? Resten van verf, inkt, lijm of hars, frituurolie en –vet, motorolie, oplosmiddelen (white spirit, antivries,…), batterijen, polaroid, rx-foto’s, (fluo)stiften, balpennen, … injectienaalden (in naaldcontainer), Dit afval mag u niet gewoon in de restafvalzak werpen. U brengt KGA naar de KGA-ophaling of het containerpark. De KGA Wagen houdt een viertal keer per jaar halt in uw buurt. (voor data zie www.antwerpen.be of 03 22 11 333)


CONTAINERPARKEN IN HET DISTRICT Met al uw huishoudelijk afval (geen restafval en GFT) kan u als particulier terecht in het containerpark. De toezichter wijst u in welke container u wat mag deponeren. Er geldt een beperking van twee kubieke meter afval per week. In het containerpark kan u ook een compostvat of een GFT-container kopen. Enkel inwoners van de stad hebben gratis toegang tot de stedelijke containerparken. Breng dus zeker uw identiteitskaart mee.

Containerpark Linkeroever BlanceďŹ&#x201A;oerlaan 179 B, 2050 Antwerpen tel. 03 252 77 32

12 I Propere Straten

Containerpark Kiel Kielsbroek, 2020 Antwerpen tel. 03 238 63 55

Containerpark Luchtbal Noorderlaan 500, 2030 Antwerpen tel. 03 546 48 98 van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur zaterdag van 8 tot 16 uur gesloten op zondagen en feestdagen

SLUIKSTORTLIJN Hebt u ergens sluikstort gezien? Een telefoontje naar de sluikstortlijn volstaat om het afval te laten ophalen. Ook overtollig glasafval rond glasbollen kan u hier melden. tel. 0800 935 11 (gratis nummer) sluikstortlijn@stad.antwerpen.be

104 Infogids I district Antwerpen


REINIGING RIOOLKOLKEN Voor het reinigen van rioolkolken (rioolputjes in de goot) kan u telefonisch terecht bij Ri-ant/AWW. Ri-Ant (Antwerpse Waterwerken) inlichtingen tel. 0800 57 089 dringende interventies tel. 03 244 05 44

12 I Propere Straten 105 Infogids I district Antwerpen


13 I Op stap

I Op stap

Â&#x2039; Ronny Brits

13

106 Infogids I district Antwerpen


13. Op stap in het district Antwerpen NIET TE MISSEN EVENEMENTEN Ieder jaar organiseert het district een aantal grote evenementen. De toegang is steeds gratis. In juli is er steeds ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag (11 juli) ‘District Antwerpen Feest!’. Tijdens het eerste weekend van september herdenkt het district de bevrijding van Antwerpen met een Liberation Ball (Groenplaats). In december, is er het eindejaarsfeest KUNST&VLIEGWERK op het Sint-Jansplein. Daarnaast zijn er steeds ook heel wat kleinere activiteiten in de verschillende wijken.

Nog in de Nieuwe Antwerpenaar staat iedere keer een UIT-kalender met een overzicht van verschillende activiteiten in het district georganiseerd door enthousiaste verenigingen, partners,...

MARKTEN In het district Antwerpen vinden wekelijks verschillende markten plaats. Sint-Jansplein

woensdag vrijdag Oudevaartplaats (exotische markt) zaterdag Oudevaartplaats (Vogelenmarkt) zondag Luchtbal donderdag Dageraadplaats donderdag Linkeroever donderdag Desguinlei vrijdag Sint-Jansvliet (klein antiek) zondag Lijnwaadmarkt (klein antiek) zaterdag Falconplein Biomarkt zondag

8 tot 13 uur 8 tot 13 uur 8 tot 16 uur 8 tot 13 uur 8 tot 13 uur 8 tot 13 uur 8 tot 13 uur 11.30 tot 16.30 uur 9 tot 17 uur 9 tot 17 uur 8 tot 17 uur

107 Infogids I district Antwerpen

13 I Op stap

Hou zeker De Nieuwe Antwerpenaar en de website in de “ gaten en mis niks!


THEMAMARKTEN In de zomer zijn er ook de zondagse themamarkten die zeker een bezoekje waard zijn.

â&#x20AC;&#x153; Het district Antwerpen is van alle markten thuis

Â&#x2039; Ronny Brits

13 I Op stap

Tijdens de zomermaanden kan iedereen terecht in verschillende wijken van het district voor gezellige themamarkten, elk met een eigen specialiteit. U kan jong ontwerptalent ontdekken op de Markt van Morgen, een leuke tekening of schilderij op de kop tikken tijdens Lambermontmartre, boekenjacht maken op het Boekenplein of de gezonde toer op gaan tijdens het Bioplein. Kortom voor ieder wat wils. Jong en oud vinden hun gading op deze themamarkten, waar creativiteit en gezelligheid centraal staan. Twijfel dus niet langer en kom genieten van deze unieke zondagse markten, de exacte data vindt u in de Nieuwe Antwerpenaar en op http://district.antwerpen.be

108 Infogids I district Antwerpen


WINKELEN Het district heeft een rijk en divers aanbod aan winkelgebieden. Ieder winkelgebied heeft zijn eigen kenmerken: het ene focust zich op de dagelijkse boodschappen en diensten, het andere op eindeloos shoppen en flaneren langs etalages. En in combinatie met de vele gezellige horecazaken wordt winkelen in Antwerpen nog leuker. Overzicht van de Antwerpse winkelgebieden Winkelstraten Antwerpen Noord | Diepestraat, Lange Beeldekensstraat, Handelstraat – Korte Zavelstraat, Kerkstraat, Offerandestraat – Dambruggestraat, Sint-Gummarusstraat, SintJansplein, Van Wesenbekestraat.

Winkelstraten Het Zuid | Anselmostraat, Brederodestraat, Kasteelpleinstraat, Vlaamse- en Waalsekaai en Volkstraat. Winkelstraten Historisch Centrum | Falconplein, Klapdorp, Hoogstraat, Lange & Korte Koepoortstraat, Melkmarkt, Minderbroedersrui, Wolstraat en Paardenmarkt. Winkelstraten Kiel | Abdijstraat en Den Tir. Winkelstraten Linkeroever | Blancefloerlaan en Frederik van Eedenplein. Winkelstraten Meir | Jezusstraat, Meir, GB shoppingcenter, Stadsfeestzaal en Sint-Katelijnevest. Winkelstraten Sint-Andries | Kammenstraat, Kloosterstraat, Nationalestraat en Steenhouwersvest. Winkelstraten Theaterbuurt | Kleine Markt, Leopoldstraat, Sint Jorispoort, Mechelsesteenweg, Schuttershofstraat en Hopland. 109 Infogids I district Antwerpen

13 I Op stap

Winkelstraten Centraal Station & omgeving | Carnotstraat, De Keyserlei, Diamantwijk – Winkelgalerij Centraal Station, Koningin Astridplein, Provinciestraat, Quellinstraat, Frankrijklei, Lange Leemstraat, Lange Kievitstraat, Simonsstraat.


Winkelstraten Wilde Zee | Korte Gasthuisstraat, Wiegstraat, Groendalstraat, de Schrijnwerkersstraat, de Nieuwe Gaanderij, Huidvetterstraat, Lombardenvest, Schoenmarkt en Oudaan.

PARKEN EN TUINEN Antwerpen telt een groot aantal parken en groenzones. U kan er kuieren tussen het groen, joggen, rustig een boek lezen, uw kinderen of kleinkinderen van de speeltuin laten genieten, picknicken of met uw aangelijnde hond wandelen.

13 I Op stap

Sommige parken kent u misschien al, anderen zijn zeker het ontdekken waard. De Antwerpse parken in stedelijk beheer zijn open van zonsopgang tot zonsondergang. Het is verboden om de hond los te laten lopen. Vergeet ook de hondenpoep niet op te ruimen. Om de parken proper te houden zijn overal papiermanden aanwezig. Hier kan u uw vuil (bv. na een picknick) in deponeren. Albertpark/Harmonie Locatie: Koningin Elisabethlei, Parklaan, Mechelsesteenweg, Harmoniestraat. Het Albertpark/Harmonie is de perfecte plaats om even uit te blazen in het centrum van de stad. Of om te picknicken, te voetballen of te genieten van het mooie weer. Botanische tuin Verstopt in de Leopoldstraat ligt een van de mooiste plekjes van Antwerpen: de Botanische Tuin. De collectie kruiden telt een 2.000-tal stuks, waarvan er verscheidene bij wet beschermd zijn. In de serre is er een grote collectie cactussen en uitheemse planten.

110 Infogids I district Antwerpen


Domein Hertoghe Locatie: Desguinlei, Karel Oomsstraat. Domein Hertoghe is een klein wandelparkje met eeuwenoude bomen, waaronder een moerbeiboom. Galgenweel Locatie: Tussen de Beatrijslaan, woonsector Galgenweel en het gebied Borgerweert aan de andere kant. De waterplas Galgenweel heeft een oppervlakte van ca.47ha. Op warme zomerdagen is het Galgenweel een populair ontspanningsoord voor zowel zonnebaders als zeilers en plankzeilers. Kielpark Locatie: Kielpark

Mastvest Locatie: Eric Sasselaan In dit park vinden we een grote vijver met veel monumentale bruggen. Er zijn veel grasvelden om te ontspannen en prachtige bomen om te bewonderen. Middenvijver Locatie: Blancefloerlaan Het natuurgebied Middenvijver telt een grote vijver van 6 hectare, waterlopen en beken, 42.000 nieuwe bomen, planten en struiken en nieuwe wandel- en fietspaden.

111 Infogids I district Antwerpen

13 I Op stap

Het Kielpark is een mooie groene ruimte in één van de dichtsbevolkte wijken van de stad.


Muisbroek Locatie: tussen rangeerstation Antwerpen-Noord, autosnelweg A12, Ekersedijk en Noorderlaan (ter hoogte van Churchilldok). Vroeger noemde men dit de ‘Ekerse putten’. Het is een ontspanningsgebied van ongeveer 55 ha, waarvan 25 ha waterpartij en 15 ha lig- en speelweiden. Ook voor honden is dit een leuke speel- en wandelplek. Het beheer van dit gebied gebeurt in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos. Nachtegalenpark Locatie: Beukenlaan, Middelheimlaan.

13 I Op stap

Tijdens het weekend en zonnige feestdagen genieten vele Antwerpenaars van het Nachtegalenpark, een verzamelnaam voor de parken Vogelzang, Den Brandt, het Middelheim en Hortiflora. Het Nachtegalenpark is goed voor 90 hectare groen net ten zuiden van de Ring. Park Vogelenzang met grote grasvelden, een speeltuin en klein dierenpark is een druk bezocht familiepark. In het park Middelheim kan u het Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst bezoeken. Historische en moderne thematuinen zoals de Dodoens- en Rubenstuin vindt u in Hortiflora. Scheldewandeling Locatie: Thonetlaan linkeroever. Langs de linkeroever van de Schelde kan u meer dan drie kilometer in het groen wandelen met een prachtig zicht op de haven en de stad. De uitgestrekte boeienweide en speeltuin zijn niet alleen bij bewoners van de Linkeroever erg in trek.

112 Infogids I district Antwerpen


Park Spoor Noord: nieuw Antwerps groen Locatie: Den Dam, Schijnpoort. Het oude spoorwegemplacement werd vernieuwd tot een prachtig en groot landschapspark: Park Spoor Noord. Het is een plek om te sporten en te spelen, te lopen en te ďŹ etsen en in de zomer te picknicken met familie en vrienden. De twee speelfonteinen en de avontuurlijke speeltuinen zijn toppers bij de kinderen. In de zomer komen Antwerpenaren van uit de hele stad hier genieten. Stadspark Locatie: Quinten Matsijslei, Rubenslei, Van Eycklei

Â&#x2039; Ronny Brits

113 Infogids I district Antwerpen

13 I Op stap

Het stadspark is een ideale plek om te wandelen. Sportievelingen kunnen er joggen en kinderen kunnen zich uitleven in de vernieuwde speeltuin. Bij jongeren valt vooral het skatepark in de smaak. Het Stadspark is een restant van het Fort Herentals, een voorvesting van de zestiende-eeuwse stadsomwalling.


I Nuttige info

Â&#x2039; Ronny Brits

14 I Andere nuttige info

14

114 Infogids I district Antwerpen


14. Andere nuttige informatie NOODNUMMERS Politie dringend niet-dringend Medische spoeddienst Brandweer Europees noodnummer

101 0800 123 12 (blauwe lijn) 100 of 112 100 112

MEDISCHE INFORMATIE 0900 10 512 0900 10 500 0900 10 512 0903 99 591 070 245 245 03 217 75 95

Ziekenhuizen Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) ZNA Middelheim | Lindendreef 1, 2020 Antwerpen | tel. 03 280 30 03 ZNA Stuivenberg | Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen | tel. 03 217 76 35 ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg | Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen | tel. 03 217 77 50 ZNA Sint-Erasmus | Luitenant Lippenslaan 55, 2140 Borgerhout | tel. 03 270 82 00 ZNA Jan PalďŹ jn | Lange Bremstraat 70, 2170 Merksem | tel. 03 640 20 11 ZNA Hoge Beuken | Commandant Weynsstraat 165, 2660 Hoboken | tel. 03 830 96 80 ZNA Sint-Elisabeth | Leopoldstraat 26, 2000 Antwerpen | tel. 03 234 41 11

115 Infogids I district Antwerpen

14 I Andere nuttige info

Huisartsen van wacht Apothekers van wacht Apothekers van wacht van 22 tot 9 uur Centraal oproepnummer tandartsen Antigifcentrum Brandwondencentrum


Ziekenhuizen van de GasthuisZusters Antwerpen (GZA) Sint-Augustinus | Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk | tel. 03 443 30 11 Sint-Vincentius | St-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpen | tel. 03 285 20 00 Ziekenhuizen uit de Monica-groep AZ Monica Antwerpen | Eeuwfeestkliniek Harmoniestraat 68, 2018 Antwerpen | tel. 03 240 20 20 AZ Monica Deurne (Onze-Lieve-Vrouw Middelares) | Florent Pauwelslei 1, 2100 Deurne | tel. 03 320 50 00 Universitair Ziekenhuis Antwerpen UZA | Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem | tel. 03 821 30 00

14 I Andere nuttige info

Tropische ziekte en vaccinaties voor het buitenland Prins Leopoldinstituut voor tropische geneeskunde | Polikliniek | Nationalestraat 155, 2000 Antwerpen | tel. 03 247 66 66

ALGEMENE INFORMATIE AWW contact center watervoorziening wachtdienst 24/24 uur

0800 57 089 | www.aww.be 03 244 05 44

De Lijn Grotehondstraat 58, 2018 Antwerpen tel. 070 220 200 www.delijn.be IMEA algemeen nummer elektriciteit en gas 078 35 35 34 |www.imea.be gasreuk 24/24 uur 0800 65 065 storingen en defecten 078 35 35 00 Kadaster =F;=`eXeZ`Ă&#x201C;eGXki`dfe`ld[fZld\ekXk`\ Italielei 4 b10, 2000 Antwerpen tel. 02 575 13 90

116 Infogids I district Antwerpen


Lokale politiekantoren Politie CENTRUM - Paleisstraat Paleisstraat 104, 2018 Antwerpen tel. 03 259 20 20 Politie CENTRUM - Quinten Matsijslei Quinten Matsijslei 50, 2018 Antwerpen tel. 03 206 80 11 Politie CITY - Handelstraat Handelstraat 101, 2060 Antwerpen tel. 03 270 69 11

14 I Andere nuttige info

Politie NOORD - Noorderlaan Noorderlaan 500, 2030 Antwerpen tel. 03 544 41 11 Politie WEST - Halewijnlaan Halewijnlaan 84, 2050 Antwerpen tel. 03 210 95 11 Politie WEST - Oudaan Oudaan 5, 2000 Antwerpen tel. 03 202 57 11 Politie ZUID - Antwerpen Sint-Bernardsesteenweg 111, 2020 Antwerpen tel. 03 259 17 11 Ministerie van financiën - directe belastingen @kXc`Óc\`+#)'''8ekn\ig\e tel. 02 572 00 11 NMBS tel. 03 204 24 19 (infolijn Antwerpen-Centraal) www.b-rail.be

117 Infogids I district Antwerpen


Ombudsvrouw Sint-Jacobsmarkt 5-7, 2000 Antwerpen tel. 0800 94 84 3 OCMW dienstverlening OCMW-informatiepunt Voor al uw vragen over de dienstverlening van het OCMW. tel. 03 338 28 28 info@ocmw.antwerpen.be www.ocmw.antwerpen.be Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Antwerpen PWA

14 I Andere nuttige info

vzw PWA Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen tel. 03 338 3630 PWA Antwerpen 2000 Elke werkdag van 9 tot 12 uur Kipdorp 49, 2000 Antwerpen tel. 03 203 47 38 of 39 pwa.antw2000@stad.antwerpen.be PWA Antwerpen 2018 Elke werkdag van 9 tot 12 uur Brederodestraat 188, 2018 Antwerpen tel. 03 260 75 25 of 26 pwa.antw2018@stad.antwerpen.be PWA Antwerpen 2020 Elke werkdag van 9 tot 12 uur Kapelstraat 24, 2660 Hoboken tel. 03 897 18 78 pwa.kiel@stad.antwerpen.be

118 Infogids I district Antwerpen


PWA Antwerpen 2060 Elke werkdag van 9 tot 12 uur Vondelstraat 15, 2060 Antwerpen tel. 03 217 42 64 pwa.antw2060@stad.antwerpen.be PWA Luchtbal 2030 Canadalaan160, 2030 Antwerpen Enkel donderdag van 9 tot 12 uur tel. 03 546 76 45 pwa.ekeren@stad.antwerpen.be

14 I Andere nuttige info

PWA Linkeroever Halewijnlaan 86, 2050 Antwerpen Enkel vrijdag van 9 tot 12 uur tel. 03 210 96 10 pwa.wilrijk@stad.antwerpen.be

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) Lentestraat 23, 2018 Antwerpen tel. 03 470 23 30 www.rva.be Dienstverlening stad Antwerpen Infolijn stad Antwerpen Hebt u een vraag over de dienstverlening van de stad of het district? Dan kan u terecht bij de infolijn stad Antwerpen. tel. 03 22 11 333 info@stad.antwerpen.be Stadswinkel De stadswinkel is een interactief informatiecentrum. U vindt er een ruim aanbod aan stedelijke informatie, boeken en videoâ&#x20AC;&#x2122;s over de stad, alle openbare besluiten en beleidsnota´s van het stadsbestuur. Verder kan u er ook terecht voor leuke Antwerpse gadgets. 119 Infogids I district Antwerpen


Grote Markt 11, 2000 Antwerpen tel. 03 220 81 82 info@stad.antwerpen.be van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 17.30 uur Bedrijvenloket Het bedrijvenloket is het centrale aanspreekpunt voor ondernemers. Loketadres: Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen tel. 03 338 66 88 bedrijvenloket@stad.antwerpen.be postadres: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.

14 I Andere nuttige info

Kap-en snoeivergunning Dienst groen en begraafplaatsen Kielsbroek 4, 2020 Antwerpen tel. 03 260 80 30 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres: op afspraak van 9 tot 12 uur tel. 03 338 66 66 stedenbouwkundige.vergunningen@stad.antwerpen.be postadres: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen. Milieuvergunningen Loketadres: Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen tel. 03 338 67 99 milieuvergunningen@stad.antwerpen.be postadres: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen. Straatlampen (melden defect) tel. 0800 635 35 Toerisme stad Antwerpen Antwerpen Toerisme & Congres Grote Markt 13, 2000 Antwerpen tel. 03 232 01 03 toerisme@stad.antwerpen.be

120 Infogids I district Antwerpen


Centraal station niveau 0, dichtbij de roltrappen Koningin Astridplein 2018 Antwerpen maandag tot zaterdag van 9 tot 17.45 uur zondag en feestdagen van 9 tot 16.45 uur (niet bereikbaar per telefoon) Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB) Somersstraat 22, 2018 Antwerpen tel. 03 202 17 11 www.vdab.be Vlaamse Infolijn tel. 1700

14 I Andere nuttige info

Vredegerecht Bolivarplaats 20 b 14, 2000 Antwerpen tel. 03 257 81 70

121 Infogids I district Antwerpen


Alfabetische trefwoordenlijst

Trefwoorden A Adreswijziging Afvalinzameling Afvalkalender B Bibliotheken Buurt | aanspreekpunten Buurt | informatie C Containerparken Cultuurantenne Cultuur- en ontmoetingscentra Cultuurraad district Antwerpen

23 103 103

56 47 33

104 55 61 56

D De Nieuwe Antwerpenaar (stadsmagazine) Dienstencentra Districtsbestuur | districtsraad + districtscollege + districtssecretaris Districtshuis - stadskantoren

9 17

E Elektronische identiteitskaart

22

F Feestelijkheden

31 98

107

G Geboorte (aangifte) Geboorteakte Grabbelpas

23 25 77

H Handtekening (wettiging) Huwelijk

26 26

122 Verenigingengids I district Antwerpen


Alfabetische trefwoordenlijst

Huis van het Nederlands

92

I Inburgering

91

J Jeugdcentra Jeugddienst Jeugdraad district Antwerpen Jeugdsubsidies Jeugdverenigingen

84 75 76 76 86

K Kinderopvang Knutselatelier (gratis) Kwibus

88 78 79

L Loopparcours

72

N Noodnummers

115

M Markten

107

O Ombudsvrouw Ophaalkalender Overlijden (aangifte)

118 103 25

P Parken Politie PWA

110 115 118

R Reispas Rijbewijs Rust-en verzorgingstehuizen

24 23 100 123 Verenigingengids I district Antwerpen


Alfabetische trefwoordenlijst

S Seniorenantenne Seniorenraad district Antwerpen Seniorenverenigingen Sluikstortlijn Sociaal infopunt Speelpleinen Sportantenne Sporthallen Sportraad district Antwerpen Sportsubsidies Sportverenigingen Stadskantoren Stadswinkel Stedelijke infolijn Strafregister (uittreksel) Studiewijzer (scholen) SWAP

95 96 101 104 18 79 67 70 68 67 72 20 119 119 24 89 77

T Themamarkten

108

V Verenigingen | cultuur Verenigingen | sport Verenigingen | senioren Verenigingen | jeugd

60 72 101 86

W Wijken district Wijkagent Wijknet Wijkoverleg Winkelen www

33 47 99 47 109 31

Z Ziekenhuis Zwembad

115 71

124 Verenigingengids I district Antwerpen


Uw mening telt! 1. Vindt u de informatie in de brochure nuttig? Rja

Rnee

Rgeen mening

2. Is de informatie duidelijk en concreet gebracht? Rja

Rnee

Rgeen mening

3. Hebt u suggesties of tips voor een volgende editie van deze gids? ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... .....................................................................................

Bezorg uw antwoorden aan:district Antwerpen AN/MC Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen communicatie.antwerpen@stad.antwerpen.be


Â&#x2039; Ronny Brits


De 9 districten met bewonersaantal

Deurne 71 285

Het district Antwerpen is het grootste district.

district Antwerpen 175 000

Borgerhout 43 000

Berchem 41 298

Merksem 41 724

Berendrecht-ZandvlietLillo 9 641 Ekeren 22 500

Hoboken 34 994

Wilrijk 39 116

Uw 175 000 buren heten u welkom!


Colofon V.U. Jos Bergmans, Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen Samenstelling en redactie | AN/MC Eindredactie | AN/MC Fotoredactie | Ronny Brits Layout: Stad Antwerpen, GraďŹ sch Centrum, GC 63099 De redactie sloot deze infogids af op 24 maart 2010. Wettelijk Depotnummer | D/2010/0306/100


Deze infogids is er voor de 175 000 inwoners in het district, jong en oud. Het district wil niemand uit het oog verliezen.

“ Ook niet te missen...” De Nieuwe Antwerpenaar stadsmagazine | districtspagina’s helemaal achteraan elke 2 weken gratis in uw brievenbus nnn%[istrictantwerpen.be 24/24 informatie | e-loket (documenten via internet) infobrieven Heet van de naald | over projecten in uw buurt Algemeen nummer district

03 338 34 11

Stedelijke infolijn

03 22 11 333

Verenigingengids district Antwerpen

“ Alle informatie binnen handbereik! ”

http://district.antwerpen.be

03 338 34 11

Infogids district Antwerpen  

Infogids district Antwerpen

Infogids district Antwerpen  

Infogids district Antwerpen

Advertisement