Page 1

Groenkrantje maart 2014

Een nieuw hoofdstuk, maar een vaarwel in stijl Met de fusie tot stadsbeheer start een nieuw hoofdstuk. Er is gekozen om in de toekomst geen aparte krantjes meer te voorzien. Dit betekent dat je momenteel het laatste groenkrantje in handen hebt. In deze laatste editie blikken we met de redactie terug op de toch wel rijke geschiedenis van het groenkrantje. Ieder lid van de redactie zocht in de oude krantjes enkele artikels die om de één of andere reden zijn bijgebleven. Ook artikels uit de’ Groen te blik’, de voorloper van het groenkrantje, komen aan bod. De keuze van de redactie vind je terug op de volgende pagina’s. ‘Groen te blik’ was het allereerste bedrijfskrantje van groen en begraafplaatsen. Het ontstond in 1993. Het verscheen vijf maal per jaar en de artikels kwamen van alle afdelingen. Het krantje was zeer populair, ondanks de amateuristische lay-out. In 1997 kwam er een einde aan Groen te blik. In 2006 volgde het groenkrantje. Communicatie naar alle lagen van de werkvloer en een eenvoudig taalgebruik zijn steeds de basis geweest van het groenkrantje. Wij kijken hoopvol naar de toekomst. Dat je op de hoogte blijft, kunnen we garanderen: • Stadsbeheer krijgt in 2014 een eigen nieuwsbrief. • Op de vestiging zal je in de loop van 2014 op een tablet alle informatie en communicatie van de stad kunnen opzoeken en bekijken. Je neemt ook de eigen loopbaan in handen door onder andere zelf verlof aan te vragen via deze tablet. • De magnetische infoborden geven heel wat informatie mee en we zoeken steeds naar manieren om ze nog beter te maken. • Er komt in 2014 een televisiescherm te hangen op de vestiging waarop allerlei nuttige informatie getoond zal worden. • En je kan natuurlijk nog steeds bij je leidinggevenden op de vestiging terecht.

Bedrijfsdirecteur Kathleen Overmeer en de redactieraad


De keuze van de redactie

gemaakt naar a in Groen te blik is Deze cartoon van Sw ze toenmalige lan Kelchtermans’. De ‘p t he n va ng idi nle aa opgemaakt voor uw personeelsstatuut nie n ee d ha r te nis mi en populair). (niet bij iedereen ev el ne rso pe ids he er het ov

Dit was een ontroerend en mooi geb aar naar een overleden collega die geen familie meer had.

je de rubriek In de beginjaren van het groenkrantje had rt 2007 kreeg je vijf maa van tje ‘Een groen alfabet’. In het kran ld. Wat betekent hote gesc voor A r moeilijk woorden met de lette grond aan de van en reng aanb aanaarden nu? Aanaarden is het en. kom voor te iging chad voet van planten om vorstbes

Artikels over oude krokodillen, slangen, jonge leeuwen, trekpaarden,… zorgden soms voor een beestige boel. Op de foto zie je een prachtig exemplaar van een schildpaddenval gemaakt door het werkhuis. In 2009 ving de groendienst hier roodwangschildpadden mee.

aats in n laatste rustpl hu en bb he n ge Ivanow. nde mense ampe en Geor St Heel wat beke on Le k oo de SV-10. vonden, zo type vliegtuig: w Antwerpen ge eu ni n ee Borsbeek en in 1935 vlucht neer in st te Ze ontwikkeld n ee s en jd begraven stortten ti n naast elkaar ge Beide pioniers lig Ze . et ni in 2010, de crash eurne en kregen D en overleefden in s hu oc -R ent. laats Sint w grafmonum op de begraafp eval, een nieu ng go ui gt ie vl 75 jaar na het

Awel staat voor Al Werkend Leren. Vorming kwam vaak aan bod in de rubriek ‘Het is groen… en het leert’. Andere terme n uit het groenkrantje die je aan vorming kan linken zijn tra vel ling devo, toolbox, matrixen en gouden leer.


Dit fijn versje van een hovenier van de afdeling van Wilrijk vertelt het verhaal van een uitgebroken ponyhengst. Een hengst in blijde dagen, had zin om een dame te behagen Hij sprong fluks over de draad, en zocht z’n weg langs de straat De politie bracht hem van de wijs, en vroeg hem naar zijn rijbewijs Bij gebrek aan deze kaart, nam de politie hem bij de staart In 2007 was er op de begraafplaats van Hoboken een speciale afscheidsceremonie. Een dame had de wens uitgesproken om naar haar laatste rustplaats gebracht te worden in een funeraire koets.

En zette hem in een wei, op onze kinderboerderij. Hij keek rond en vond, een dame met een prachtige ezelskont Daarop nam hij de ezelin met veel vuur, maar z’n geluk was van korte duur Zijn bazin kwam hem halen, wie gaat alles nu betalen? Het gras helemaal platgetrapt, en wat had hij de ezelin gelapt? Wat komt er van deze relatie voort, een soort waar nog niemand van heeft gehoord?

ngelegd. Door In 2011 werd Het Kroonplein in Merksem heraa diensten haalde groen de massale hulp van collega’s van andere , een knap plein het men net op tijd de feestelijke opening van zijn ook droeg staaltje van samenwerking. Het werkhuis er 20.000 snell om r steentje bij en ontwierp een kruisjesbrande am bijna de kreeg r plantjes te planten. Deze kruisjesbrande ‘hete Gina’.

Laat dit feit ons niet te veel storen, we zullen het wel van ’t boerke horen Dit is in’t kort een waar verhaal, in spanning wachten wij nu allemaal Maar het kan nog wel even duren, want een ezel heeft dikwijls zijn kuren.

EEN WOORDJE LATIJN SPREKEN, IS ZEKER GEEN OVERBODIGE LUXE. DE KEUZE VAN DE REDACTIE

Primula (sleutelbloem)

Ulmus camperdownii (treurolm of treuriep)

Pulmonaria (longkruid)

Vaak kwamen dergelijke Latijnse termen terug in de rubriek onbekend is onbemind of in de rebus.

Cameraria ohridella (paardenkastanjemineermot)


g te werken, poorde om veili ns aa je e di n r liet zien welke Een cartoo ludieke manie n ee ludieke op e di n vaak voor een n een cartoo de rg zo Ze nkrantje er zijn,… ns die het groe gedragsregels oo rt ca e st at 13 legden n de la flegging. In 20 insteek. Eén va da ee de er ov deze af. opvrolijkte, was erkers hun eed ew ed m el ve er namelijk ze

Nieuwe machines kregen vaak hun plekje in het krantje. In 2013 werd het aanbod uitg ebreid met een paalrammer. Met deze paalrammer sla je vlot een paal de grond in.

HET GROENKRANTJE GING WERELDWIJD Heel wat bekende sterren vinden het jammer dat het groenkrantje verdwijnt, zo ook Sinterklaas. Nu had hij eindelijk terug tijd om na de drukke decembermaand de groenkrantjes te lezen. Zijn reactie vind je hier:

Home Profele Find People Settings Help Sign out

60 minutes ago via SINTE PIETER

sintklaas 1 @Sinterklaas #Ik, de Sint wist het even niet, toen ik hoorde dat het groenkrantje zou verdwijnen. Op mijn schaarse vrije momenten las ik dit krantje met plezier. Het verdwijnen van het groenkrantje zal voor een leegte zorgen in mijn leven. Gelukkig kan ik mijn verdriet verwerken door het eten van chocolade, marsepein en speculaas. Graag wil ik wel de redactieraad bedanken voor alle fijne artikels: Jan Goolaerts, Inge Lathouwers, Gilles Van der Stuyft, Christian Ysenbaardt, Saskia Severens en Gregory Cop. En niet te vergeten alle gastredacteurs en oude leden van de redactieraad.

© 2010

Twitter About Us Contact Blog Status Help Jobs Terms Privacy

CONTACTGEGEVENS

Vragen,opmerkingen of ideeën? SB_internecommunicatie@stad.antwerpen.be | 03 338 14 91

www.antwerpen.be

03 22 11 333

Groenkrantje maart 2014  
Groenkrantje maart 2014  

Groenkrantje van Stadsbeheer

Advertisement