Page 1

Evenementen organiseren in Antwerpen

1


2

Redactie: stedelijke jeugddienst Antwerpen, augustus 2009. Vormgeving: grafisch centrum van de stad Antwerpen. v.u.: Maarten Caestecker, Noordersingel 28, 2140 Borgerhout. Wettelijk depotnummer: D/2009/0306/240


Inhoud 1

Inleiding

5

2

Evenementenloketten 6 2.1 Contactgegevens districten................................................................................................ 6 2.2 Aanvraag manifestaties op de openbare weg........................................................................ 7 2.3 Evenementen op de openbare weg - Aanvraagformulier......................................................... 7

3

Procedure 8 3.1 Algemeen......................................................................................................................... 8 3.2 Adviezen.......................................................................................................................... 8 3.3 Meer informatie.............................................................................................................. 10

4

Locaties 11 4.1 Fiches van evenementenlocaties Antwerpen...................................................................... 11 4.2 Parken........................................................................................................................... 11 4.3 Feestzalen, culturele centra en fuifzalen............................................................................ 11

5

Verzekeringen en taksen 13 5.1 Verzekeringen................................................................................................................. 13 5.1.1 Burgerlijke aansprakelijkheid................................................................................... 13 5.1.2 Lichamelijke schade............................................................................................... 13 5.1.3 MateriĂŤle schade................................................................................................... 14 5.1.4 Vrijwilligers .......................................................................................................... 14 5.2 Taksen........................................................................................................................... 14 5.2.1 Gelegenheidstapperijen.......................................................................................... 14 5.2.2 Vertoningen, voorstellingen en vermakelijkheden...................................................... 14 5.2.3 Reclame op de openbare weg.................................................................................. 15 5.2.4 SABAM................................................................................................................. 16 5.2.5 Billijke vergoeding................................................................................................. 16 5.2.6 Eetvoorzieningen................................................................................................... 16

6

Milieu 17 6.1 Erkenning als niet ingedeelde muziekactiviteit................................................................... 17 6.1.1 Geluidsnormen...................................................................................................... 17 6.1.2 Afwijking op toegelaten geluidssterkte..................................................................... 17 6.2 Overige milieuvergunningen............................................................................................ 18 6.3 Milieubewuste maatregelen............................................................................................. 18 6.3.1 Herbruikbare bekers............................................................................................... 18 6.3.2 Composteerbare bekers.......................................................................................... 19 6.3.3 Afvalstraatjes........................................................................................................ 19 6.3.4 Extra.................................................................................................................... 19

7

Stadsreiniging 20 7.1 Opruimen na feestelijkheden en manifestaties................................................................... 20 7.1.1 Voorwaarden......................................................................................................... 20 7.1.2 Service van de stad................................................................................................ 20 7.1.3 Waarborg............................................................................................................. 20 7.2 Feestcontainers .............................................................................................................. 21

8

Materiaal uitlenen 22 8.1 Algemeen....................................................................................................................... 22 8.2 Voor de jeugd................................................................................................................. 22

3


4

9

Promotie en media 24 9.1 Evenementenkalender..................................................................................................... 24 9.2 De(n) Antwerpenaar........................................................................................................ 24 9.2.1 Zomer- en winterkalender....................................................................................... 25 9.3 Stip (Stedelijke Inventaris Publicaties)............................................................................... 25 9.4 Plakzuilen...................................................................................................................... 25 9.4.1 Plakreglement....................................................................................................... 26 9.5 Massamedia................................................................................................................... 27

10

Toegankelijkheid 28 10.1 Openbaar vervoer........................................................................................................... 28 10.1.1 Procedure............................................................................................................. 28 10.1.2 Kosten.................................................................................................................. 28 10.2 Parkeergelegenheid......................................................................................................... 29 10.3 Rolstoelgebruikers........................................................................................................... 29 10.4 Bewegwijzering.............................................................................................................. 29

11

Tips 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8

12

Besluit

13

Bijlagen 34 13.1. Evenementen op de openbare weg – aanvraagformulier...................................................... 35 13.2 Informatieblad voor Brandweer........................................................................................ 39 13.3 Aanvraag feestmateriaal.................................................................................................. 42 13.4 Voorwaarden inzake de reiniging en de verwijdering van afvalstoffen bij feestelijkheden......... 45 13.5 Voorwaarden Feestcontainers........................................................................................... 47 13.6 Feestcontainers Aanvraagformulier................................................................................... 49 13.7 Erkenning als niet ingedeelde muziekactiviteit................................................................... 50 13.8 Risico-inschattingsformulier Brandweer............................................................................. 52 13.9 Retributiereglement voor opdrachten inzake brandpreventie............................................... 54 13.10 Groenzones, buurtparken en buurtrecreatieruimten............................................................ 56 13.11 Vertoningen, voorstellingen en vermakelijkheden............................................................... 60 13.12 Belasting op het maken van reclame op de openbare weg................................................... 65 13.13 Sabam........................................................................................................................... 68 13.14 Billijke Vergoeding – aangifteformulier.............................................................................. 71 13.15 Modelaanvraagformulier Registratie, Toelating en/of Erkenning.......................................... 73 13.16 Hoofdstuk 6.7: Niet-Ingedeelde Muziekactiviteiten............................................................. 78 13.17 Plakplaatsen in Antwerpen............................................................................................... 79 13.18 Aanplakreglement: politiecodex....................................................................................... 83

30 Draaiboek....................................................................................................................... 30 Checklist........................................................................................................................ 30 Budgettering.................................................................................................................. 30 Subsidies........................................................................................................................ 30 Veiligheid....................................................................................................................... 31 Hulpverlening................................................................................................................. 31 Sanitaire voorzieningen................................................................................................... 31 Na afloop . .................................................................................................................... 32 33


1

Inleiding Ben je van plan een evenement te organiseren in Antwerpen? Neem dan de tijd om dit document door te nemen. Het geeft je een overzicht van de administratieve weg die je moet doorlopen, vertelt je waar je rekening mee moet houden en bundelt alle formulieren die je moet invullen. Heb je toch nog extra hulp of ondersteuning nodig? Dan kan je bij een van de volgende diensten terecht. In elk district vind je een evenementenloket waar je jouw evenement kan aanvragen en ondersteuning kan krijgen bij je project. In het volgende hoofdstuk vind je een opsomming van alle evenementenloketten. Richt jouw evenement zich specifiek tot jongeren? Raadpleeg dan de Feestwijzer, een korte handleiding voor het organiseren van (kleinschalige) evenementen zoals fuiven, tentoonstellingen, optreden in jeugdhuis,… Je kan de Feestwijzer opvragen bij de stedelijke jeugddienst (jeugddienst@stad.antwerpen.be), of neem een kijkje op www.jeugd.antwerpen.be. Bij de cultuurantennes helpen ze je met andere lokale evenementen, zoals een wandelzoektocht, poëzienamiddag, fuif, wijkfeest, concert of tentoonstelling. Elk district heeft een eigen cultuurantenne. Kijk op www.antwerpen.be (Algemene Site – Districten – Cultuur – Cultuurantenne) voor alle info over de cultuurantenne in jouw buurt. Kleinschalige buurtactiviteiten kunnen op de steun rekenen van Opsinjoren. Je kan zowel financiële (maximum 400 EURo) als logistieke ondersteuning krijgen. Die bestaat uit contact met de politie en de dienst patrimoniumonderhoud/bijzondere opdrachten en feestmateriaal. Je moet wel rekening houden met verschillende voorwaarden als je wil genieten van de gratis medewerking. Je leest er alles over op www.antwerpen.be (Algemene Site – Leven – Wijk en Buurt – Buurtinitiatieven Opsinjoren)

5


2

Evenementenloketten

2.1

Contactgegevens districten Op www.antwerpen.be (Algemene site – Vrije Tijd – Zelf organiseren - Evenementen openbare weg ) kan je jouw aanvraag online indienen. Het gemeenschappelijk e-mailadres om je aanvraag toe te sturen is: evenementenloket@stad.antwerpen.be Een papieren formulier (zie ook bijlage1) vraag je aan bij het evenementenloket in het district waar jouw evenement plaatsheeft:

6

District Antwerpen: Frieda Smet, 03 201 35 22, frieda.smet@stad.antwerpen.be Frank D’Hooge, 03 201 35 23, frank.dhooge@stad.antwerpen.be Lange Gasthuisstraat 21 2000 Antwerpen

District Berchem: Lutgard Renap, 03 286 40 16, lutgard.renap@stad.antwerpen.be Karen Ferret, 03 286 40 76, karen.ferret@stad.antwerpen.be Grotesteenweg 150 2600 Berchem-Antwerpen

District Borgerhout: Lisette Verhelst, 03 270 17 21, lisette.verhelst@stad.antwerpen.be Moorkensplein 1 2140 Borgerhout-Antwerpen

• District Berendrecht, Zandvliet en Lillo: Sonja Vanmaeckelbergh, 03 568 38 21, sonja.vanmaeckelbergh@stad.antwerpen. be Antwerpsebaan 140 2040 Berendrecht-Antwerpen

<?>

District Deurne: Rita Lambrechts, 03 360 45 42, rite.lambrechts@stad.antwerpen.be Maurice Dequeeckerplein 1 2100 Deurne-Antwerpen

District Ekeren: Adi Van de Velde, 03 543 29 12, adi.vandevelde@stad.antwerpen.be Veltwijcklaan 27 2180 Ekeren-Antwerpen

District Hoboken: Viviane Voets, 03 820 30 42, Viviane.voets@stad.antwerpen.be Marneflaan 3 2660 Hoboken-Antwerpen

Bijlage 1: Evenementen openbare weg - Aanvraagformulier


District Merksem: Peggy Deen, 03 641 73 18, peggy.deen@stad.antwerpen.be Burgemeester Jozef Nolfplein 1 2170 Merksem-Antwerpen

District Wilrijk: Tine Heyman, 03 820 53 14, tine.heyman@stad.antwerpen.be Bist 1 2610 Wilrijk-Antwerpen

Eenmaal de aanvraag geregistreerd is volgen de evenementenloketten de procedure verder op voor lokale evenementen. Het evenemententeam van het bedrijf marketing & communicatie stuurt de procedure voor bovenlokale evenementen.

2.2

Aanvraag manifestaties op de openbare weg Ook voor optochten, stoeten of manifestaties moet je een aanvraag indienen bij jouw districtshuis. Je kan alleen met een schriftelijke toestemming van de burgemeester manifestaties op de openbare weg inrichten. Deze regel geldt oa. voor private initiatieven, manifestaties, samenscholingen, feesten en braderijen op de openbare weg. Voor meer informatie kan je bij bovenstaande adressen terecht. Voor politieke manifestaties moet je ook de politie op de hoogte stellen. Dat kan via dit adres: veiligheid / administratie Oudaan 5 2000 Antwerpen tel. 03 202 57 01

2.3

Evenementen op de openbare weg - Aanvraagformulier2 Voor elke aanvraag maak je gebruik van het eenvormig aanvraagformulier “Aanvraag evenementen op de openbare weg”. Dit formulier vind je bij de evenementenloketten van jouw district, op het evenemententeam van marketing & communicatie of op www.antwerpen.be (Algemene Site – Vrije Tijd – Zelf Organiseren – Evenementen op de openbare weg). Naast dit algemene formulier beschikt het evenementenloket over een aantal deelformulieren (brandweer, stads- en buurtonderhoud, bijzondere opdrachten en feestmateriaal, enz). Meer info hierover vind je in de bijlagen. Belangrijk: kleine evenementen dienen minimum 4 weken vooraf aangevraagd te worden, grote evenementen minimum 3 maanden.

2

Bijlage 1: Evenementen op de openbare weg - Aanvraagformulier

7


3

Procedure

3.1

Algemeen Als je iets wil organiseren op de openbare weg, op openbaar domein of in een publiek gebouw binnen Antwerps grondgebied, moet je daarvoor steeds de goedkeuring van het college of het district krijgen. Als het college bevoegd is, moet je de aanvraag van het evenement bij aanvang al aan het college kunnen voorleggen. Het college velt een toetsingsbesluit, waarin de aanvraag, de feiten en de gegevens zijn opgenomen. Het college kan beslissen om: • De aanvraag door het evenemententeam verder te laten behandelen en te laten onderzoeken op de haalbaarheid. • De aanvraag negatief te beantwoorden. In dit geval kan het evenement niet doorgaan. • Bijkomende inlichtingen op te vragen bij de organisator.

3.2

Adviezen Het college of district keurt een evenement goed op basis van gunstig advies van de verschillende betrokken stadsdiensten. Dat kunnen zijn:

8

• • • • • • • •

Brandweer (zie bijlage3) Lokale politie (zie www.antwerpen.be, Algemene Site – Leven - Hulpdiensten) Patrimoniumonderhoud: bijzondere opdrachten en feestmateriaal (zie bijlage4) Stads- en buurtonderhoud: groenvoorziening5 Stads- en buurtonderhoud: stadsreiniging (zie bijlage6) Stadsontwikkeling, centrum tegen lucht- en waterverontreiniging. (zie bijlage7) Stadsontwikkeling, afdeling wegen8 AG Vespa9, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen • Financiën, vaststelling fiscaliteit Hou er rekening mee dat niet alle adviezen gratis zijn. Het retributiereglement van de brandweer kan je terugvinden op www.antwerpen.be (Algemene Site – Leven – Belastingen en Retributies – Retributies – Brandpreventie retributie)10.

3 4 5 6 7 8 9

10

Bijlage 2: Informatieblad voor Brandweer Bijlage 3: Aanvraag feestmateriaal Sven Cauwelier, 03 338 14 70, sven.cauwelier@stad.antwerpen.be Bijlage 4: Voorwaarden Stadsreiniging; Bijlage 5: Voorwaarden feestcontainers; Bijlage 6: Aanvraag feestcontainer Bijlage 7: Erkenning van muziekactiviteit Eddy Schevernels, 03 338 84 87, eddy.schevernels@stad.antwerpen.be AG Vespa is een bedrijf van de stad en voor de stad. Het heeft als taak het stedelijk ontwikkelingsbeleid sneller en optimaler uit te voeren. Om dat te realiseren kreeg AG Vespa de volgende taken: • het beheren en afstemmen van de bovenlokale fondsen voor stadsontwikkeling • het aankopen, renoveren en verkopen van leegstaande en verkrotte panden • het aankopen, verkopen en verhuren van stadseigendommen • het voorbereiden, begeleiden en/of uitvoeren van stadsprojecten in samenwerking met private partners (publiek-private samenwerking) Voor meer informatie: AG Vespa, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen tel. 03 259 28 50, info@vespa.antwerpen.be, www.agvespa.be Bijlage 9: Retributiereglement brandweerpreventie


Het Informatieblad van de brandweer hangt samen met de Standaardvoorwaarden, die je terug kan vinden op www.antwerpen.be (Algemene site – Leven Hulpdiensten – Brandweer – Preventie – Brandpreventie Evenementen). Vul het Informatieblad in en bezorg het via het evenementenloket van het district aan de brandweer. De Standaardvoorwaarden bevatten alle bepalingen waaraan voor een evenement voldaan moet worden. Je moet ook een risico-inschattingsformulier van het Provinciaal Comité voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening invullen, waarmee de federale gezondheidsinspectie de minimale medische ondersteuning voor je evenement bepaalt. Dit is het medisch dispositief. Stuur je ingevulde formulier op naar: Federale Gezondheidsinspectie Antwerpen – Provinciale Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening Pelikaanstraat 4 (2de verdieping) – 2018 Antwerpen Tel. 02 524 78 53 – fax 02 524 78 58 e-mail: icm.antwerpen@health.fgov.be

Eens je het medisch dispositief voor je evenement kent neem je contact op met het Rode Kruis, Witgele Kruis, Vlaamse Kruis of Ambuce en geef je door welke inzet je nodig hebt. Je kan het aanvraagformulier “preventieve hulpactie” krijgen bij het evenemententeam (enkel Rode Kruis) of via onderstaande gegevens: Rode Kruis-Vlaanderen

Het Vlaamse Kruis vzw

Motstraat 40 2800 Mechelen tel. 015 44 33 22 fax 015 44 33 11 info@rodekruis.be http://www.redcross.be

Algemeen Secretariaat Provinciesteenweg 660 2530 Boechout Tel. 03 226 25 45 Fax 03 226 11 35 as@hvk.be http://www.hetvlaamsekruis.be

Witgele Kruis

Ambuce

Boomgaardstraat 7 2018 Antwerpen Tel. 03 286 98 64 antwerpen-noord@wgk-ant.be Tel. 03 286 98 60 antwerpen-zuid@wgk-ant.be http://www.wgkantwerpen.be

Industrieterrein Vosveld Bijkhoevelaan 8 2110 Wijnegem Tel. 03 353 93 35 Fax 03 353 37 49 administratie@ambuce.be http://www.ambuce.be

Je betaalt de medische hulpverlening na de activiteiten. De hulpdienst zal achteraf in een kostennota omschrijven op welke diensten je beroep deed, zoals inzet van vrijwilligers, inzet van materiaal (vervoer met ziekenwagen, verbruik medisch materiaal, …) en diverse kosten (secretariaat, annulatiekosten, …). Je kan contant betalen of via een overschrijving.

9


3.3

Meer informatie Evenemententeam (MC/EFP) Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen tel. 03 338 3105 Contactpersoon: bestuurscoรถrdinator Katia Bels e-mail: katia.bels@stad.antwerpen.be

10


4

Locaties

4.1

Fiches van evenementenlocaties Antwerpen Van de grootste en belangrijkste evenementenlocaties in Antwerpen bestaan fiches met uitgebreide informatie. Elke fiche omschrijft de locatie in al haar aspecten: technische aansluitingen, kenmerken van grond en infrastructuur, capaciteit, bereikbaarheid met openbaar vervoer, parkeermogelijkheden voor auto’s en fietsen, sanitaire voorzieningen, horecavoorzieningen en voor welke soort evenementen de site geschikt is. Neem voor de fiches contact op met het evenemententeam: Evenemententeam (MC/EFP) Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen tel. 03 338 3105 Contactpersoon: bestuurscoördinator Katia Bels e-mail: katia.bels@stad.antwerpen.be

4.2

Parken Een park kan de gedroomde locatie zijn voor jouw evenement. Er zijn tal van parken in Antwerpen maar ze zijn niet allemaal eigendom van de stad. Sommige parken behoren toe aan de provincie of de Vlaamse overheid. Zorg dus dat je toestemming krijgt van de juiste instantie. Het evenementenloket of het evenemententeam kan je vertellen wie bevoegd is en zal je de nodige contactgegevens bezorgen. Je bent wel zelf verantwoordelijk om de toelating voor het gebruik van parken te verkrijgen. Parken die eigendom zijn van de stad zijn ook opgedeeld in lokale en bovenlokale parken. Je vindt de lijst in bijlage11.

4.3

Feestzalen, culturele centra en fuifzalen Ben je op zoek naar een geschikte indoor locatie voor jouw evenement? Kijk dan eens op www.antwerpen.be (Algemene Site – Vrije Tijd – Zelf Organiseren – Zaal Huren – Feestzaal). De stad beschikt over vier feestzalen: Gietschotel, Harmonie, Kielpark en Rubens. Bovendien kan je ook in de verschillende culturele centra terecht voor de organisatie van activiteiten. Reserveer minstens een half jaar voor je evenement, want de zalen worden zeer frequent gebruikt. Het reglement van de zaalverhuur krijg je na een telefoontje, brief of mail met de zaal. Prijzen kunnen variëren naargelang de aard van de activiteit en de organisatie (privé, vzw, …). Om beroep te doen op de culturele centra moet je rekening houden met de agenda van de centra. Het programma kan je bij de cultuurcentra zelf krijgen.

11

Bijlage 10: Groenzones, buurtparken en buurtrecreatieruimten

11


Voor indoor evenementen in de stadsfeestzalen of culturele centra is geen tussenkomst van het evenementenloket of het evenemententeam nodig. Enkel als je naast de binnenactiviteiten ook bedrijvigheid voorziet op de openbare weg (bv. hamburgerkraam voor de zaal) of je een indoor rommelmarkt plant, moet je hiervoor toelating krijgen van het evenementenloket. Opmerking: Zaal Rubens is de enige zaal van de stad die niet gehuurd kan worden voor privé-feesten. Meer info en reservatie via: Bijzondere opdrachten, dienst feestzalen Havanastraat 5 2030 Antwerpen tel. 03 544 41 73

Naast de stadsfeestzalen zijn er ook vele privé feestzalen. Kijk hiervoor in de gouden gids. Op www.jeugd.antwerpen.be (Jeugdwerkers – Zelf Organiseren) vind je een overzicht van het aanbod fuifzalen en jongerenlocaties in Antwerpen.

12


5

Verzekeringen en taksen Vraag de eigenaar van de locatie van je evenement altijd of de ruimte in orde is op vlak van brandveiligheid en geluidsoverlast12. Beschikt hij niet over de nodige attesten, vraag dan een vergunning aan bij onderstaande diensten. Ook als je een evenement organiseert in open lucht zijn verschillende verzekeringen en vergoedingen verplicht.

5.1

Verzekeringen

5.1.1 Burgerlijke aansprakelijkheid Organisatoren en inrichters zijn burgerlijk aansprakelijk (niet de maatschappijen, groepen en particulieren die deelnemen aan de manifestatie), met uitbreiding naar de opgestelde infrastructuur, de aanwezigheid van vreemde stoffen in spijzen of dranken, en dit voor de gehele duur van de manifestatie, opbouw en afbraak inbegrepen. Van de stad uit is dit de enige verzekering die echt vereist is. Je moet een afschrift van het verzekeringsbewijs burgerlijke aansprakelijkheid en eventueel van de bijzondere voorwaarden van de polis kunnen voorleggen. Je erkent met deze verzekering jouw verantwoordelijkheid. Naast het opvragen van de verzekering, kan de stad ook een waarborg vragen als zekerheid. Die waarborg wordt niet terugbetaald als er schade is waar de stad ongegrond voor moet opdraaien. Bij het uitlenen van materialen bijvoorbeeld, zal de waarborg worden achtergehouden indien je het materiaal niet in behoorlijke staat terugbrengt. De kost van de verzekering hangt af van de aard van het evenement en de mogelijke risicoâ&#x20AC;&#x2122;s. Je moet voldoende verzekerd zijn om alle mogelijke schade aan derden te kunnen drukken. Als jouw evenement plaatsvindt in een stadsgebouw moet je uiteraard huur betalen aan de desbetreffende diensten en je daarnaast verzekeren voor franchise die is opgenomen in de brandpolis van de zaal. Naast de burgerlijke aansprakelijkheid kan je op eigen initiatief nog enkele andere verzekeringen afsluiten:

5.1.2 Lichamelijke schade Lichamelijke schade van organisatoren en inrichters, beperkt tot 2,5 miljoen EURo per schadegeval, maar beperkt tot 2 miljoen EURo per jaar, wordt erkend indien de schade te wijten is aan een vergissing of gebrek in het ontwerpen, bereiden, de uitvoering of voorstelling van producten, koopwaren of geleverde voorwerpen.

12

Zie hoofdstuk 6 Milieu, geluidsnormen

13


5.1.3 Materiële schade Een verzekering voor materiële schade is meestal beperkt tot 250.000 EURo per ongeval.

5.1.4 Vrijwilligers Bereid je voor op elk risico en voorzie voor alle vrijwilligers een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. De website www. vrijwilligerswerk.be geeft zeer uitgebreide informatie over werken met vrijwilligers. Hier vind je ook informatie over de vergoeding van vrijwilligers. Dit klinkt misschien wat tegenstrijdig maar je kan vrijwilligers een forfaitaire vergoeding betalen. Het maximumbedrag is 27,37 EURo per dag, maar een vrijwilliger mag maximum 1094,79 EURo aan onkostenvergoeding ontvangen. Vooral voor grote evenementen van langere duur is dat een belangrijke bemerking. Deze bedragen worden jaarlijks aangepast, dus kijk zeker op www.vrijwilligerswerk. be voor de laatste wijzigingen. Voor het afsluiten van een verzekering ga je langs bij jouw verzekeraar en vraag je naar de mogelijkheden. Je stelt in samenspraak met de verzekeraar de gepaste verzekering samen en zorgt ervoor dat je alle mogelijke schade probleemloos kan dekken. 14

5.2

Taksen

5.2.1 Gelegenheidstapperijen Voor de vergunning voor het schenken van gegiste en / of sterke dranken kan je terecht bij het volgende adres: Aanvraag / inlichtingen bij Bedrijvenloket stad Antwerpen Loket adres: Francis Wellesplein 1 – 2018 Antwerpen Postadres: Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen tel. 03 338 66 88 fax 03 338 67 89 e-mail: bedrijvenloket@stad.antwerpen.be website: http://www.antwerpen.be doorklikken via Bedrijf > Wegwijs voor ondernemers > Bedrijvenloket

5.2.2 Vertoningen, voorstellingen en vermakelijkheden Als jouw evenement een vertoning (bv.: filmvoorstelling), voorstelling (bv.: theater) of vermakelijkheid (bv.: beurs) inhoudt, moet je dat melden en betaal je hierop belasting. Als bijlage13 vind je het basisreglement dat de stad Antwerpen hanteert.

13

Bijlage 11: Vertoningen, voorstellingen of vermakelijkheden


Het bedrag is afhankelijk van de aard van de vertoning, voorstelling of vermakelijkheid en van het aantal (verwachte) toeschouwers per vertoning of per dag. Het aantal verwachte toeschouwers is soms moeilijk vooraf te bepalen. Indien na afsluiting van bv. ticketverkoop blijkt dat het aantal toeschouwers aanzienlijk minder is dan gemeld, krijg je een vermindering van het te betalen budget. De dienst Financiën krijgt via de agenda’s van zaalhouders, het evenementenloket en verschillende media een idee van welke vertoningen, voorstellingen en vermakelijkheden zullen plaatsvinden. De dienst maakt een aangifteformulier op en stuurt het naar de organisator ter herinnering. De organisatie bevestigt de aangifte en stuurt deze getekend terug. Als de aangifte niet verstuurd wordt, krijg je een boete. Je betaalt dan het hoogste tarief van de categorie waar jouw activiteit in valt, verhoogd met 10 procent voor het eerste verzuim. Bij volgende verzuimen verdubbelt dit percentage. Je kan vrijstelling krijgen van deze belasting indien het evenement georganiseerd wordt door een vzw. Je komt in aanmerking als je bewijs kan leveren dat: • elk winstoogmerk uitgesloten wordt en dat geen van jouw leden bezoldigd is (bv.: via de ingediende jaarrekening) • je erkend bent als een stichting van openbaar nut, en hiervan het erkenningsbewijs kan voorleggen. Om de kans op een vrijstelling te vergroten voeg je best zo veel mogelijk attesten toe. In de toekomst zal je bij het bedrijvenloket terecht, waar alles centraal wordt aangevraagd en verwerkt. Bedrijvenloket en Markten & foren Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen tel. 03 338 66 88 bedrijvenloket@stad.antwerpen.be Op http://www.antwerpen.be kan u via Wegwijs voor ondernemers doorklikken naar het bedrijvenloket. 5.2.3 Reclame op de openbare weg Voor reclame maken op de openbare weg moet je belasting betalen. De belasting is verschuldigd door diegene die reclame maakt of laat maken, of door de eigenaar van het toestel of voertuig waarmee reclame gemaakt wordt. Er bestaan verschillende tarieven, afhankelijk van de duur en de aard van de gemaakte reclame. Bij onvolledige, onjuiste of laattijdige aangiften zal een belastingsverhoging worden ingevoerd. Bij een eerste overtreding bedraagt de verhoging 10%, bij elke bijkomende overtreding wordt de verhoging opgetrokken met 10%. Je vindt de volledige regelgeving op www.antwerpen.be (Algemene Site – Leven – Belastingen en Retributies – Belastingen) of als bijlage14.

14

Bijlage 12: Reclame op de openbare weg

15


5.2.4 SABAM Wat is een evenement zonder muziek? Ondenkbaar! Een bijdrage aan de Belgische auteursmaatschappij is een must. Als je muziek van anderen wil gebruiken, moet je het auteursrecht respecteren en SABAM betalen. Op de website www.sabam.be vind je alle nuttige informatie en kan je de verschillende mogelijkheden bekijken. Een voorbeeld “aanvraag tot toelating” zit in bijlage15. SABAM - auteursrechtenvereniging Frankrijklei 65 - bus 2 2000 Antwerpen tel. 03 226 71 60 openingsuren: maandag tot donderdag van 9 tot 17 uur, vrijdag van 9 tot 16 uur

5.2.5 Billijke vergoeding Naast SABAM kan het zijn dat je ook nog de billijke vergoeding moet opnemen in jouw kostennota. Voor het openbaar gebruiken van muziek moet billijke vergoeding betaald worden aan de uitvoerende kunstenaars en producenten. Het aangifteformulier vind je in bijlage16. Als je voor jouw evenement een zaal of locatie huurt, is de kans groot dat de verhuurder de billijke vergoeding op jaarbasis betaalt. De prijs hiervan wordt dan mee verrekend in de huurprijs en je hoeft je hierover verder geen zorgen te maken. Vraag dit wel steeds na bij de verhuurder. Voor tijdelijke activiteiten kan een vergoeding betaald worden voor 24 of 48 uur.

16

Er bestaat ook een seizoenstarief. Dit is toepasbaar als de plaats waar de activiteit doorgaat meer dan 3 maanden achtereenvolgens gesloten is. Tenslotte bestaan er ook enkele uitzonderingen waar speciale regelingen voor worden getroffen (bv.: onderwijsactiviteiten, kerstmarkten, carnavalvieringen). Brochures en meer info over de billijke vergoeding vind je op www.bvergoed.be of via het nummer 070 66 00 16 (infolijn). 5.2.6 Eetvoorzieningen Op www.favv.be (federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) vind je de nodige richtlijnen om jouw aanvraag, zie bijlage17, in te dienen. In sommige gevallen moet je ook contact opnemen met Vlarem18 om een tijdelijke milieuvergunning aan te vragen (bv. voor overvloedige lozing afvalwater, erg groot verbruik van brandstoffen,…).

15 16 17 18

Bijlage 13: Sabam Bijlage 14: Billijke Vergoeding - aangifteformulier Bijlage 15: Modelaanvraagformulier Registratie, Toelating en/of Erkenning Stadsontwikkeling / bedrijven / Vlarem Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen 03 202 67 87


6

Milieu

6.1

Erkenning als niet ingedeelde muziekactiviteit

6.1.1 Geluidsnormen Geluidssterkte wordt uitgedrukt in decibel. Algemeen geldt dat bijvoorbeeld 85 decibel aanvaardbaar is, maar vanaf 90 decibel gaat het geluid de omgeving in belangrijke mate bepalen. 100 decibel gedurende meerdere uren is niet meer gezond. Binnen woonvertrekken is een geluidsniveau van 35 decibel overdag en 30 decibel ´s nachts aanbevolen. Om even te vergelijken: • 130db startend straalvliegtuig op 50 meter • 100db popgroep • 80db dicht bij drukke verkeersweg • 60db een normaal gesprek • 40db woonstraat ´s nachts Ben je van plan muziek of geluid af te spelen, hou dan rekening met het volgende: • Zorg dat er geen ongewenst en buitensporig geluid naar de omgeving wordt verspreid. Stel de luidsprekers op zodat ze gericht zijn naar het centrum van de activiteit. • Het evenementenloket dat je aanvraag behandelt zal een gedetailleerd plan van de opstelling van de muziekinstallaties, podium, stands, breedte doorgang en evacuatiewegen voorleggen aan de milieuambtenaar en de politie leefmilieu. • Zorg dat er tijdens het evenement steeds iemand in staat is het geluidsniveau aan te passen. • Stel omwonenden vooraf met een kort briefje op de hoogte van de geplande activiteiten. Voor bijkomende informatie over deze materie: milieupolitie 03 210 95 20 (tijdens kantooruren) of duik in de wetgeving via www.vlaanderen.be.

6.1.2 Afwijking op toegelaten geluidssterkte Het koninklijk besluit van 24 februari 1977 stelt de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek vast in openbare en private inrichtingen. In bijlage19 vind je hoofdstuk 6.7. van het Vlarem titel II. Voor een erkenning als muziekactiviteit moet je een aanvraag20 (formulier) richten aan het college van burgemeester en schepenen waarin je meedeelt wat je wil organiseren, waar en waarom je het wil organiseren. Je aanvraag wordt dan behandeld en beoordeeld door het centrum tegen lucht- en waterverontreiniging/ Vlarem, dat zijn bevindingen terug overmaakt aan het college via het evenemententeam. Richt je aanvraag steeds lang genoeg vooraf aan het college.

19 20

Bijlage 16: Hoofdstuk 6.7, Niet-Ingedeelde muziekactiviteiten Bijlage 7: Erkenning muziekactiviteit

17


De grens tussen een manifestatie op de openbare weg en een muziekactiviteit is soms vaag. Daarom is het aan te raden om alle formulieren in te vullen. De betrokken diensten zullen jouw aanvraag behandelen en vervolgens bepalen over welk soort activiteit het gaat. Doe je voor je evenement beroep op een feestzaal/dancing dan moet je de zaalverhuurder consulteren. Een erkenning voor muziekactiviteit wordt toegekend voor 5 jaar. Als de zaalverhuurder met alle vergunningen in orde is, moet je je hierover verder geen zorgen maken. Je vindt het formulier “erkenning van muziekactiviteit” in bijlage21.

6.2

Overige milieuvergunningen De milieuwetgeving rond elektriciteit en gassen kan in bepaalde gevallen ook belangrijk zijn, bijvoorbeeld wanneer je extra energie wil produceren met eigen generatoren of gebruik maakt van een groot aantal gasbonbons (voor de verwarming van een tent). Het zal afhangen van de gebruikte kilowattuur of je al dan niet een vergunning nodig hebt. Ook voor de lozing van afvalwater, gebruik van speciale (gevaarlijke stoffen) en andere milieuverwante zaken moet je de milieuwetgeving in de gaten houden en de nodige maatregelen te treffen. We verwijzen in dit verband naar de lijst van als hinderlijk beschouwde inrichtingen (Vlarem1).

18

6.3

Milieubewuste maatregelen

6.3.1 Herbruikbare bekers Glazen sneuvelen makkelijk, wegwerpbekers vergroten de afvalberg en kosten geld. Vermijd dit alles met herbruikbare bekers! Goede communicatie en een borgsysteem zijn aangewezen, net als beperkte inzet van extra personeel en watervoorzieningen. Uit onderzoek blijkt in elk geval dat de uitsparing van de afvalkosten de extra personeels -en watervoozieningskosten compenseert. Je kan bij de stad trouwens volledig gratis herbruikbare bekers ontlenen. Je hoeft zelfs geen waarborg te betalen. De bekers zijn onbreekbaar, vormvast, geschikt voor warme en koude dranken, stapelbaar én milieuvriendelijk. Je levert de bekers uiteraard wel proper en droog terug. Ontbreken er achteraf bekers of opbergbakken, dan betaal je gewoon de kostprijs terug: 1 EURo per beker en 40 EURo per opbergbak. Voor niet -afgewassen, vuile bekers betaal je 20 EURocent per beker. Tijdig reserveren is nodig!

21

Bijlage 8: Erkenning van muziekactiviteit


EHA! (Ecohuis Antwerpen) Turnhoutsebaan 139 2140 Borgerhout-Antwerpen tel. 03 217 08 11 www.eha.be dinsdag t.e.m. zondag van 10 tot 16.30 uur

Ook via de provincie kan je herbruikbare bekers ontlenen. De ontleenvoorwaarden en een reserveringsstrook vind je bij de Dienst Milieu en Natuurbehoud via de website www.provant.be

6.3.2 Composteerbare bekers Voor grote evenementen is het gebruik van herbruikbare bekers organisatorisch niet altijd mogelijk. Als er op korte tijd veel drank geschonken wordt, is het onmogelijk de afwas bij te houden. In dat geval raden we composteerbare bekers aan. Die zijn biologisch afbreekbaar en dus onschadelijk voor het milieu. Een aparte afvalophaling is in dit geval wel aangewezen, maar zelfs als de composteerbare bekers toch bij de restafval terechtkomen zijn de bekers bij verbranding onschadelijk voor het milieu. Naast bekers bestaan er ook verschillende formaten borden. Voor de aankoop van composteerbare bekers kan je terecht bij privé-bedrijven.

6.3.3 Afvalstraatjes 19

Naast gewone feestcontainers beschikt de stad ook over 17 afvalstraatjes (dat zijn telkens 4 bakken voor de 4 soorten afval: restafval, pmd, papier en gft). Deze afvalstraatjes kunnen in verschillende opstellingen worden gebruikt: in een vierkant blok, op een rij,… Evenementen met commerciële doeleinden en privé-organisaties betalen 6,45 EURo voor de uitleen van de sorteereilandjes. Vraag de afvalstraatjes aan via het evenementenloket of het evenemententeam (vermelden op aanvraag). Zij verwittigen dan de dienst stadsreiniging die de afvalstraatjes levert en achteraf weer ophaalt. Bovendien kan de dienst ook tijdens het evenement de containers komen ledigen. 6.3.4 Extra Om jouw evenement nog milieuvriendelijker te maken kan je verschillende preventieve maatregelen treffen. Op www.ovam.be vind je tips om de afvalberg klein te houden. Nog meer info vind je bij het STIP, Steunpunt en Informatiecentrum voor Preventie van afval, op www.stip.ovam.be.


7

Stadsreiniging

7.1

Opruimen na feestelijkheden en manifestaties Het stadsbestuur geeft enkel nog toestemming voor het inrichten van feestelijkheden zoals braderijen, feestmarkten en concerten wanneer je ook aan een aantal voorwaarden voor het opruimen van afval en het opkuisen van straten voldoet.

7.1.1 Voorwaarden22 • Winkeliers moeten tijdens de periode van de feestelijkheden dagelijks alle zwerfvuil voor hun handelszaak opruimen en verwijderen. • Externe standhouders moeten tijdens de periode van de feestelijkheden dagelijks hun standplaats reinigen en er alle afval verwijderen en meenemen. • Standhouders die waren verkopen die ter plaatse verbruikt worden, moeten een voldoende grote zelfsluitende afvalemmer plaatsen waar klanten hun afval in kwijt kunnen. 7.1.2 Service van de stad Je kan zonder bijkomende kosten je restafval aanbieden voor 7u30 op werkdagen tijdens de periode van de feestelijkheden of de eerstvolgende werkdag na de feestelijkheden. Je biedt het afval aan in reglementaire zakken of containers met betaalstickers. De andere afvalfracties zoals PMD, GFT en papier en karton kunnen worden aangeboden op de gewone ophaaldag, zoals voorzien in de afvalkalender, of door de externe standhouders zelf verwijderd worden.

20

7.1.3 Waarborg Leef je de reglementering niet na, dan worden de onkosten voor opkuis en verwijderen van afval aan jou aangerekend. Dit gebeurt via een waarborg die ten minste 15 dagen voor de start van het evenement op de rekening van het district (091-0101650-23) gestort moet worden, met als mededeling “waarborg”, naam en datum van je evenement en eventuele BTW-nummer. De waarborg bedraagt een schatting van de opruimkosten. Betaal je de waarborg niet op tijd, dan wordt de toestemming voor de feestelijkheden ingetrokken. Je krijgt je waarborg terug nadat toezichters van Stads- en Buurtonderhoud na de feestelijkheden vaststellen dat de reglementering wel werd nageleefd. Stellen de toezichters van Stads- en Buurtonderhoud vast dat de reglementering niet werd nageleefd, dan krijg je een factuur voor de totale kosten van de opkuis. De gestorte borg wordt met deze factuur verrekend, dat betekent: • Als het factuurbedrag lager is dan de gestorte borg, moet er niets meer betaald worden en wordt het saldo van de borg teruggestort. • Als het factuurbedrag gelijk is aan de gestorte borg, zal er niets meer moeten worden bijbetaald. 22

Bijlage 4: Voorwaarden inzake de reiniging en de verwijdering van afvalstoffen bij feestelijkheden


• Als het factuurbedrag hoger is dan de gestorte borg, zal het verschil tussen het factuurbedrag en de borg nog verrekend worden. De waarborg betekent niet dat Stads- en Buurtonderhoud instaat voor de opkuis van het evenement. De organisator blijft steeds verantwoordelijk voor de opkuis en verwijdering van afval na de manifestatie Opgelet! Om onnodig papierwerk te vermijden zal er, indien de raming minder dan 500 EURo bedraagt, geen waarborg gevraagd worden. De organisatoren krijgen dan achteraf een factuur voor de eventuele kosten die gemaakt zijn. Zorg dat je een zo volledig mogelijke aanvraag indient, zodat de dienst stadsreiniging een correcte raming van de kosten voor het opruimen en opkuisen na de feestelijkheden kan maken. De verplichtingen rond opkuisen en verwijderen van afval tellen vanaf nu als algemene voorwaarde in de toelatingsbrief voor het inrichten van feestelijkheden.

7.2

Feestcontainers Je kan bij de stad feestcontainers huren van 240 liter (aan 6,45 EURo) of 1100 liter (aan 26,28 EURo) inhoud. De containers zijn enkel bedoeld voor restafval, de andere afvalfracties worden gewoon aangeboden op de voorziene dag van omhaling (zie ophaalkalender). In de huurprijs zitten de verwerkingskosten van het aangeboden afval en de personeelskosten van het brengen en weghalen van de container. Je bestelt de containers via een aanvraagformulier23 voor stadsreiniging, waarop je hoeveel containers je wenst, in welke periode, het aantal vooropgestelde ledigingen, het afleveringsadres en het facturatie adres aanduidt. Je betaalt via een overschrijving nadat je de factuur ontvangen hebt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het beheer en de bewaking van de feestcontainers. Een overzicht van de voorwaarden vind je in bijlage24.

23 24

Bijlage 6: Feestcontainer Aanvraagformulier Bijlage 5: Voorwaarden Feestcontainer

21


8

Materiaal uitlenen

8.1

Algemeen Door beroep te doen op een aantal diensten van de stad kan je kosten om materiaal te huren beperken. Voor algemene materialen (tafels en stoelen, toonkasten, dranghekken, podia) kan je terecht bij de dienst “patrimoniumonderhoud/bijzondere opdrachten en feestmateriaal”. Stuur ten laatste 6 weken vóór je evenement de ingevulde documenten (met o.a. vermelding van een contactpersoon en -adres, de naam van de vereniging, het nodige materiaal, de datum van het evenement, de datum van levering) naar jouw districtshuis of je lokale jeugddienst. Duid op het bestelformulier (zie bijlage25) welke materialen je wil huren en het gewenste aantal. Je kan het aanvraagformulier krijgen bij het evenementenloket en evenemententeam. Voor meer informatie kan je ook steeds terecht bij: Patrimoniumonderhoud/bijzondere opdrachten en feestmateriaal (PO/BOF) Havanastraat 5 2030 Antwerpen tel. 03 544.41.79

8.2

Voor de jeugd

22

Ben je tussen 18 en 25 jaar oud of is je jeugdvereniging erkend door de stad Antwerpen? Dan bieden de uitleendienst van Zappa, de uitleenpost bij Trix en de jeugddiensten in de districten materiaal aan om je activiteit kracht bij te zetten. Op www.jeugd.antwerpen.be vind je alle concrete informatie over de uitleendienst. Zappa August Leyweg 6 2020 Antwerpen info@zappaworld.be tel. 03 292 68 00 www.zappaworld.be Uitleenpost Trix Noordersingel 28 2140 Borgerhout Bij een aantal jeugddiensten vind je ook een beperkt aanbod: Antwerpen (03 292 67 40) Berendrecht Zandvliet Lillo (03 568 95 75) Deurne (03 326 19 41) Hoboken (03 825 22) Merksem (03 641 84 94)

25

Bijlage 3: Aanvraag feestmateriaal


Vind je niet wat je zoekt? Kijk dan eens bij andere uitleendiensten: Uitleendienst Buurtsport (sportmateriaal) Slachthuislaan 68 2060 Antwerpen tel. 03 270 31 37 Uitleendienst.buurtsport@stad.antwerpen.be Uitleendienst Wooncentra (bouwmaterialen en andere nuttige zaken zoals een grasmachine) Wooncentrum Binnenstad, Klapdorp 18, 2000 Antwerpen, 03 225 09 85 Wooncentrum Noord, Pothoekstraat 136, 2060 Antwerpen, 03 236 21 25 Wooncentrum Centrum, Langstraat 102, 2140 Borgerhout, 03 236 60 77 Wooncentrum Deurne, Stenenbrug 75, 2140 Borgerhout, 03 324 70 58 Wooncentrum Zuid, Abdijstraat 253, 2020 Antwerpen, 03 257 30 95 Uitleendienst provincie (audiovisueel en didactisch materiaal) Rivierenhof â&#x20AC;&#x201C; Boswachtershuisje Turnhoutsebaan 234 2100 Deurne tel. 03 312 80 00 Vormingscentrum@pvm.provant.be

23


9

Promotie en media

9.1

Evenementenkalender De evenementenkalender op www.antwerpen.be geeft een overzicht van alle activiteiten in de stad en districten. Richt je tot de dienst Toerisme om ervoor te zorgen dat jouw evenement wordt opgenomen in de evenementenkalender. Toerisme Antwerpen Grote Markt 13 - 2000 Antwerpen tel. 03 232.01.03 Fax: 03 231.19.37 toerisme@stad.antwerpen.be visit@stad.antwerpen.be, www.visitantwerp.be

9.2

De(n) Antwerpenaar Ook in de stadskrant De(n) Antwerpenaar kan je melding doen van je evenement. Er zijn drie mogelijkheden: publicatie op de algemene pagina’s, de districtspagina’s of de UITkalender. Om te verschijnen in de algemene pagina’s neem je rechtstreeks contact op met de redactie:

24

De(n) Antwerpenaar Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen tel. 03 338 3108 redactie.antwerpenaar@stad.antwerpen.be Voor de districtspagina’s kan je bij volgende diensten terecht: Antwerpen: 03 201.35.10 Berchem: 03 286.40.09 Berendrecht- Zandvliet- Lillo: 03 568.38.23 Borgerhout: 03 270 17 30 Deurne: 03 360 45 32 Ekeren: 03 543 29 16 Hoboken: 03 820 30 26 Merksem: 03 641 73 19 Wilrijk: 03 820 53 16

district.antwerpen@stad.antwerpen.be district.berchem@stad.antwerpen.be district.berendrechtzandvlietlillo@stad.antwerpen.be district.borgerhout@stad.antwerpen.be district.deurne@stad.antwerpen.be district.ekeren@stad.antwerpen.be district.hoboken@stad.antwerpen.be  district.merksem@stad.antwerpen.be district.wilrijk@stad.antwerpen.be

De UITkalender wordt rechtstreeks uit de cultuurdatabank gehaald. Voer je evenement dus in op www.uitinvlaanderen.be, of neem contact op met de cultuurantennes van de districten: Antwerpen: 03 201.35.05 cultuurantenne@stad.antwerpen.be Berchem: 03 286.40.01 Berendrecht- Zandvliet- Lillo: 03 568.38.21


Borgerhout: 03 270.18.14 Deurne: 03 340.49.59 Ekeren: 03 543.29.08 Hoboken: 03 825.41.22 Merksem: 03 641.72.52 Wilrijk: 03 820.53.47 9.2.1 Zomer- en winterkalender Elke zomer en winter pakt De(n) Antwerpenaar uit met een uitgebreide zomer- en winteractiviteiten-kalender. Zowel het volledige programma van de Zomer van Antwerpen als alle kleinere festiviteiten, optredens, manifestaties e.a. worden hierin opgenomen. Voor de opstelling van de zomerkalender werkt de redactie samen met de dienst Toerisme. Evenementen die geregistreerd zijn in de evenementenkalender komen ook in de zomerkalender van De(n) Antwerpenaar.

9.3

Stip (Stedelijke Inventaris Publicaties) Wordt jouw evenement gesteund door de stad en mag je het sponsorlogo gebruiken op je drukwerk, dan kan je beroep doen op de verdeeldienst van marketing & communicatie Antwerpen. Bezorg hen je affiches en zij zorgen voor de verspreiding over verschillende stadslocaties zoals stadskantoren, bibliotheken, culturele centra, jeugddiensten, e.a. De stedelijke scholen horen niet bij deze lijst. Zorg ervoor dat jouw affiches “verstuursklaar” zijn: opgevouwen, opgerold,…en dat ze tijdig de dienst marketing & communicatie bereiken zodat je affiches lang genoeg zichtbaar zijn in de verschillende locaties. Als je evenement niet door de stad gesteund wordt kan je bij de stadswinkel de STIP adressenlijst krijgen zodat je zelf de affiches kan versturen. Marketing & communicatie Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Contactpersoon: Martine Detrez tel. 03 338 3120 martine.detrez@stad.antwerpen.be

9.4

Stadswinkel Grote Markt 11 2000 Antwerpen tel. 03 221.13.33 info@stad.antwerpen.be

Plakzuilen Sinds 17 mei 2005 bestaat er een afdwingbaar aanplakreglement in de politiecodex. Meer info over affiches plakken op infozuilen en aanplakborden van de stad en de districten vind je in 9.4.1. Aanplakken op borden en zuilen die door de stad of het district geplaatst zijn, is toegestaan voor jongeren-, studenten-, senioren-, sport- en socioculturele verenigingen die jongeren-, studenten-, senioren-, sport- en socioculturele activiteiten aankondigen. Je hebt vooraf geen toestemming nodig om affiches te plakken.

25


Er mag geplakt worden vanaf 7 uur ‘s morgens tot 22 uur ‘s avonds. Affiches mogen maximum vier weken voor de aangekondigde activiteit geplakt worden. In bijlage26 krijg je een overzicht van de plakzuilen in de stad Antwerpen. De reglementering vind je in bijlage27. 9.4.1 Plakreglement Je organiseert iets en je hebt een pracht van een affiche ontworpen? Dan is je eerste vraag natuurlijk waar je die mag gaan plakken. Op verschillende plaatsen in de stad vind je infozuilen en aanplakborden. Als je rekening houdt met onderstaande regels, kan je daar je aankondigingen kwijt. Wie mag plakken? Op de aanplakborden en infozuilen van de stad of het district mogen volgende erkende verenigingen hun activiteiten aankondigen: • jongerenverenigingen, • studentenverenigingen, • seniorenverenigingen, • sportverenigingen, • socio-culturele verenigingen, • burgers (voor buurtgerichte activiteiten). Je hebt vooraf geen toestemming nodig om affiches te plakken. 26

Wanneer mag je plakken? Je mag plakken tussen 7 uur ‘s morgens en 22 uur ‘s avonds. De affiches mogen ten vroegste vier weken voor de aangekondigde activiteit geplakt worden. Hoe moet je affiche eruitzien? • Op elke affiche vermeld je de verantwoordelijke uitgever. • Op de vaste en tijdelijke aanplakborden mag je affiche maximaal 60 cm op 42 cm groot zijn. • Op de aanplakzuilen mag je affiche maximaal 84 cm op 60 cm groot zijn. • Per aangekondigde activiteit mag je maximum 2 m² van een bord of infozuil beplakken. Wat mag zeker niet? • Het is verboden om affiches onleesbaar te maken, te besmeuren of af te scheuren. • Het is verboden affiches te overplakken die activiteiten aankondigen die nog niet voorbij zijn. • Het is verboden om affiches te plakken op borden die in verkiezingsperiodes speciaal geplaatst worden. Daarop mogen alleen verkiezingsaffiches komen. • Het is verboden om affiches te plakken op gevels en muren als je geen toestemming hebt van de eigenaar. 26 27

Bijlage 17: Plakplaatsen in Antwerpen Bijlage 18: Aanplakreglement: politiecodex


Voor wildplakken kan je een boete krijgen tot 250 EURo (max. 150 EURo voor 16- tot 18-jarigen). Bij een tweede overtreding is de boete dubbel zo hoog, bij een derde overtreding drie keer zo hoog. Het verwijderen van fout geplakte affiches gebeurt op kosten van de aanplakker. Waar mag je nog je activiteiten per affiche aankondigen? Als je een activiteit aankondigt met een affiche, mag je die affiche ook op de gevel en de afsluitingen van de lokalen plakken waar de activiteit doorgaat. Je moet deze affiches wel ten laatste één week na de activiteit verwijderen. Onterecht beboet? Heb je bovenstaande regels nageleefd en toch een boete gekregen? Als je lid bent van een jeugdvereniging, mag je contact opnemen met de stedelijke jeugddienst op het nummer 03 217 24 40. Wij bekijken samen met jou je zaak.

9.5

Massamedia Je kan uiteraard ook beroep doen op tal van commerciële bedrijven om promotie te voeren voor jouw evenement. Adverteren via reclamebureaus en op grote bilboards, in bushokjes, op verlichte panelen, in tijdschrifjnen. Je kan ook spots opnemen voor radio en televisie. Het spreekt voor zich dat je voor dit soort reclame en promotie een aanzienlijk budget ter beschikking moet hebben. Het aantrekken van een grote sponsor kan je budget aardig spijzen zodat je meer middelen hebt om te investeren in duurbetaalde promotie. Goedkoper en vaak even doeltreffend is reclame maken via internet. Plaats een banner op je website of in je mails, aakr een event aan op Facebook of Netlog of maak reclame op verschillende internetfora.

27


10

Toegankelijkheid Toegankelijkheid is meer dan aanpassingen voorzien voor mindervaliden. Iedereen heeft baat bij toegankelijkheid: een ouder met kinderwagen, kleine kinderen, senioren, een leverancier,… Kijk zeker eens op www.provant.be/welzijn/ toegankelijkheid/ voor extra info.

10.1 Openbaar vervoer De Lijn kan voor evenementen extra diensten inzetten. De voertuigen moeten wel steeds de bestaande trajecten volgen. Bij elke aanvraag zullen de trajecten overlopen worden. Wannzij je aanvraag niet voldoet aan deze voorwaarde, wordt je doorverwezen naar autocar bedrijven.

28

10.1.1 Procedure Stuur je aanvraag tijdig naar De Lijn op het nummer 03 218 14 98 per fax of mail naar gerda.struyf@delijn.be voor verplaatsingen binnen de stad of ingeberg. bensch@delijn.be voor regionale verplaatsingen. Laat bij je aanvraag datum, uur, traject of op- en afstapplaats, frequentie wanneer het gaat om een pendeldienst, aantal reizigers en facturatiegegevens wen.. De Lijn maakt dan een kostprijsberekening, al dan niet met een dienstregeling (bij pendeldiensten). Zorg dat je daarna ten laatste twee weken voor de manifestatie bevesigtd aan De Lijn, zodat zij de nodige regelingen met de stelplaats(en) en de chauffeur(s) kunnen treffen. 10.1.2 Kosten De kosten zijn afhankelijk van de dag (week, zaterdag of zondag of feestdag), het uur (in de loop van de dag, ‘s avonds of ‘s nachts), het soort voertuig (tram, hermelijn, bus of gelede bus), de duur en het aantal kilometers.   De Lijn heeft een aantal speciale vervoerbewijzen voor evenementen wanneer je reguliere diensten gebruikt. Zo is er de dagpas (5 EURo), dagpas kind (1,50 EURo), 3-dagenpas (10 EURo) en 5-dagenpas (15 EURo). Voor groepen bedraagt de kostprijs per persoon 0,60 EURo voor 1 en 2 zones en 1,30 EURo voor 3+ zones. Dit zijn de prijzen in voorverkoop. Verder zijn er de evenementenbiljetten stad (H&T) aan 1,60 EURo en evenementenbiljetten streek (H&T) aan 3 EURo die je op de voertuigen kan kopen op vertoon van je toegangsticket voor het evenement. Organiseer je beurzen of meerdaagse evenementen dan kunnen er combibiljetten worden uitgegeven. De bezoekers kopen hun ticket aan op de voertuigen en genieten een korting zowel voor het vervoer heen en terug als voor de toegang tot de beurs of de manifestaties.   Gratis vervoer voor de bezoekers is niet mogelijk tenzij extra voertuigen worden ingelegd die op voorhand door de organisatoren betaald worden.


10.2 Parkeergelegenheid Zorg ervoor dat er in de nabijheid van de site voldoende parkeergelegenheid is. Overvloedige (foute) parkeerders zorgen voor veel overlast voor de omgeving en bedrukken de sfeer bij de bezoekers. De site moet vlot bereikbaar zijn, maar bezoekers moeten de site ook vlot kunnen verlaten. Voorzie eventueel een team om het parkeren te coördineren.

10.3 Rolstoelgebruikers Maak er werk van dat de site toegankelijk is voor iedereen. Ook mindervaliden hebben het recht je evenement te bezoeken en optimaal ontvangen te worden. Denk bijvoorbeeld aan een voldoende brede doorgang, een verhoogd podium voor rolstoelen, rolstoelvriendelijke paden, aangepaste sanitaire voorzieningen, eventueel een aparte ingang,… Meer informatie op www.intro.inclusie.be

10.4 Bewegwijzering Voor het aanbrengen van bewegwijzering op de openbare weg moet je toelating krijgen. Dat kan via het aanvraagformulier “Evenementen op de openbare weg” dat je bij het evenementenloket van je district vindt. Zij sturen jouw aanvraag door naar de lokale politie en uiteindelijk beslist de burgemeester of je toelating toegekend wordt. De bewegwijzering mag een dag voor het evenement worden aangebracht en moet de dag nadien worden verwijderd.

29


11

Tips Om af te sluiten geven we nog enkele tips mee om je evenement succesvol en probleemloos te laten verlopen.

11.1 Draaiboek We raden sterk aan een draaiboek op te stellen met een overzicht van wat er wanneer door wie moet gebeuren. Het draaiboek bepaalt vooraf duidelijk wat er moet gebeuren. Zo ontstaat er op het moment zelf geen twijfel. Je stelt verantwoordelijken aan en zorgt voor een goede onderlinge communicatie. De inhoud van een draaiboek kan er zo uitzien:

30

• • • • • • • • • • •

Overzicht van de infrastructuur en de inname van de terreinen; Verkeersmaatregelen en signalisatie; Brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie; Beveiliging, bewaking en toezicht; Coördinatie; Verblijfsinfrastructuur van toeschouwers (bvb een camping bij een festival); Medewerkers van de organisator; Medische hulpdienst(en); Politie(diensten); Bereikbaarheid en vervoerfaciliteiten (openbaar vervoer, fietsgebruik…); …

11.2 Checklist Aansluitend bij het draaiboek stel je best een checklist op, met alle punten die in orde moeten zijn voor aanvang, tijdens en na het evenement. Zo zorg je er voor dat je niets over het hoofd ziet. Op http://organisator.be/checklist.pdf (www. organisator.be) vind je een voorbeeld van zo’n checklist.

11.3 Budgettering Door vooraf een duidelijk budget op te maken vermijd je verrassingen na afloop van het evenement. Maak een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven. Inkomsten kan je halen uit inkomgeld, sponsoring, donaties, … Vergeet bij het opmaken van de uitgaven geen aspecten. We raden aan een deel van je budget voor te behouden voor “onvoorziene uitgaven”.

11.4 Subsidies Je kan via verschillende wegen subsidies krijgen voor je evenement of project. De regelgeving hiervan is vrij ingewikkeld en elke aanvraag wordt apart behandeld. Daarom verwijzen we naar de websites: • www.provant.be/jeugd/ (doorklikken naar Subsidies) • www.jeugd.antwerpen.be (Jeugdoorters – Subsidiij:


• www.antwerpen.be (Algemene site – Vrije Tijd – Cultuur) Lokaal cultuurbeeid Francis Wellesplein 1 tel. 03 338 75 10 • www.antwerpen.be (Algemene site – Vrije Tijd – Sport) Francis Wellesplein 1 tel. 03 338 20 30 • www.antwerpen.be (Algemene site – Vrije Tijd – Zelf organiseren – Buurtinitiatieven) Francis Wellesplein 1 tel. 03 338 20 30

11.5 Veiligheid Om de veiligheid tijdens je evenement te vergroten kan je een bewakingsfirma inschakelen. De bewakers kunnen ingezet worden aan de inkom voor controle, ze kunnen ’s nachts de site bewaken en het materiaal beschermen, … Let er wel op dat de bewakingsfirma door de stad Antwerpen erkend is. Geef vooraf de namen van de bewakers door aan de politie ter controle. Op www.jeugd.antwerpen.be (Jeugdweroort – Zelf organisiven) vind je een lijst van vergunde bewakingsfirma’s in Antwerpen.

11.6 Hulpverlening Bij grote evenementen die een bepaald risico met zich meebrengen moet je een EHBO-post en hulpverlening voorzien. De federale gezondheidsinspectie28 bepaltd of dit al dan niet nodig is. Als organisator ben je verplicht gevolg te geven aan de oplegging van het medisch dispositief.

11.7 Sanitaire voorzieningen Geef je bezoekers de mogelijkheid gebruik te maken van sanitair. Tal van firma’s verhuren sanitaire voorzieningen in verschillende vormen. Zo zijn er de chemische toiletten of toiletten met vermaler. Als er geen afvoermogelijkheden zijn, kan je een septic tank laten aansluiten.

28

Federale Gezondheidsinspectie Antwerpen Theaterbuilding (3e verdieping) Pelikaanstraat 4 2018 Antwerpen GIAntwerpen@skynet.be

31


De dienst stadsreiniging aanvaardt enkel het gebruik van toiletten met vermaler of chemische toiletten. Rechtstreekse lozing via de riolering is streng verboden. Voor evenemen de nabijheid van horecazaen voorzie je sanitair zodat de horecazaken niet overspoeld worden met â&#x20AC;&#x153;sanitairbezoekersâ&#x20AC;?. Dit zorgt voor overlast en onvrede bij d lockale horeca-uitbaters.

11.8 Na afloop Als je evenement is afgelopen wil dat niet zeggen dat het werk erop zit. Nazorg is zeer belangrijk! Overloop de ganse periode van voorbereiding tot uitvoering en bedank iedereen die heeft bijgedragen tot de organisatie de het goede verloop uw je evenement. Breng al het gehuurde en geleende materiaal in goede staat terug. Als er zaken ontbreken of er materialen beschadigd zijn, eldt dit dan bij de leveranciers. Met eerlijke communicatie bereik je meer. Zeker als je in de toekomst nog wil samenwerken met de verhuurder. Als laatste is er de evaluatie en de financiĂŤle afrekening. Zorg ervoor dat facturen voor leveranciers tijdig betaald worden, achterstallige rekeningen vindt niemand prettig. Evaluatie is belangrijk om fouten te bespreken en te erkennen zodat die in de toekomst vermeden kunnen worden. 32


12

Besluit Opsomming van alle nodige aanvraagformulieren/ belangrijkste actiepunten. • Aanvraagformulieren evenementen • Risico-inschattingsformulier en informatieblad brandweer • Aanvraag erkenning muziekactiviteit (vergunning geluidsoverlast) • Toelating gebruik locatie indien stad niet de beheerder is • Vergunningen Financiën: ® Melding gebruik van gelegenheidstapperijen ® Belasting op voorstellingen, vertoningen en vermakelijkheden ® Belasting op het maken van reclame op de openbare weg • SABAM • Billijke vergoeding • Aanvraag materiaal • Melding stadsreiniging

33


13

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Evenementen op de openbare weg â&#x20AC;&#x201C; aanvraagformulier Informatieblad voor Brandweer Aanvraag feestmateriaal Voorwaarden inzake de reiniging en de verwijdering van afvalstoffen bij feestelijkheden 5. Voorwaarden Feestcontainers 6. Feestcontainers Aanvraagformulier 7. Erkenning als niet ingedeelde muziekactiviteit 8. Risico-inschattingsformulier Brandweer 9. Retributiereglement voor opdrachten inzake brandpreventie 10. Groenzones, buurtparken en buurtrecreatieruimten 11. Vertoningen, voorstellingen en vermakelijkheden 12. Belasting op het maken van reclame op de openbare weg 13. Sabam 14. Billijke Vergoeding â&#x20AC;&#x201C; aangifteformulier 15. Modelaanvraagformulier Registratie, Toelating en/of Erkenning 16. Hoofdstuk 6.7: Niet-Ingedeelde Muziekactiviteiten 17. Plakplaatsen in Antwerpen

34


13.1. Evenementen op de openbare weg – aanvraagformulier

 Evenementen op de openbare weg - aanvraagformulier  

Gegevens van het evenement:

*Naam van het evenement

Veld is verplicht!

*Adres (of locatie)

Veld is verplicht!

*Postcode

Veld is verplicht!

*District

Veld is verplicht!

(dd/mm/jjjj) Ongeldige datum!Veld

*Startdatum is verplicht!

(dd/mm/jjjj) Ongeldige datum!Veld

*Einddatum is verplicht! *Aanvangsuur *Einduur

Veld is verplicht! Veld is verplicht!

*Start opbouwperiode (datum en uur vermelden) *Einde opbouwperiode (datum en uur vermelden)   *Start afbraakperiode (datum en uur vermelden) *Einde afbraakperiode (datum en uur vermelden)

Veld is verplicht! Veld is verplicht! Veld is verplicht! Veld is verplicht!

Contactpersoon tijdens het evenement:

*Naam *Voornaam *Gsm-nummer

Veld is verplicht! Veld is verplicht! Veld is verplicht!

Faxnummer E-mailadres

Ongeldig email adres!

Gegevens van de aanvrager:

*Naam van de vereniging, de instelling of het bedrijf

Veld is verplicht!

Ondernemingsnummer *Naam verantwoordelijke evenement Naam van de contactpersoon

Veld is verplicht!

35


*Adres

Veld is verplicht!

*Huisnummer

Veld is verplicht!

*Postcode

Veld is verplicht!

*Gemeente

Veld is verplicht!

*Telefoonnummer

Veld is verplicht!

Faxnummer Ongeldig email adres!Veld is

*E-mailadres verplicht!

Gegevens voor de facturatie:

Ja *Zijn de facturatiegegevens dezelfde als de gegevens van de aanvrager

Nee Veld is verplicht!

Vul hier de facturatiegegevens in, indien ze verschillen van de gegevens van de aanvrager:  

Naam verantwoordelijke facturatie

36

Adres Huisnummer Postcode Gemeente Telefoonnummer Faxnummer E-mailadres

Omschrijving van het evenement:

Geef een korte omschrijving van het evenement (bv. klassiek concert, jongerenfestival...) * Veld is verplicht!

Geef een gedetailleerde beschrijving van de geplande activiteiten. Specifieer welke kinderanimatie er voorzien is, wat u verstaat onder sfeermuziek (groepje, cd’s, dj, ..), is er een Vlaamse kermis, ...

* Veld is verplicht!

*Omschrijf de doelgroep

Veld is verplicht!


*Hoeveel personen verwacht u?

Veld is verplicht!

Brandpreventie van het evenement

Zullen er materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, of een publiek toegankelijk terrein worden geplaatst? Ja *

Nee Veld is verplicht!

Zal er op de openbare weg of in de nabijheid ervan, of in een inrichting toegankelijk voor publiek, een vuurwapen worden gebruikt, vuurwerk worden afgestoken of vuur worden gemaakt? Ja *

Nee Veld is verplicht!

Zal er een publiek toegankelijke activiteit plaats hebben op niet-openbaar domein, of in een vaste inrichting (gebouw) die niet is ingericht en vergund als een inrichting toegankelijk voor het publiek, zoals bedoeld in het gemeentelijk politiereglement? Ja *

Nee Veld is verplicht!

Is er volgens u (de organisator) een reële kans dat het totaal aantal bezoekers per dag meer dan 500 personen zal bedragen? Ja *

Nee Veld is verplicht!

Indien u ja antwoordde op één van deze vragen dient u het informatieblad van de brandweer in te vullen. U vindt dit op http://www.antwerpen.be/ (hulpdiensten en veiligheid > brandweer > preventie > regelgeving en beleid). • Voor brandpreventietaken van de brandweer wordt een retributie aangerekend. Voor evenementen wordt geen uitzondering gemaakt. Om onnodige kosten te vermijden is het ten zeerste aangewezen de werkwijze van het informatieblad nauwkeurig te volgen. •

37


Kruis aan wat op uw evenement van toepassing is:

Het evenement heeft commerciële doeleinden. Het evenement gaat door in een tent. Er wordt muziek gespeeld. Het evenement is vrij toegankelijk voor het publiek. Er zijn eet- en drankstanden voorzien. Er worden alcoholische dranken geschonken.

Materiaal: U kan eventueel gebruik maken van een aantal extra diensten, let wel sommige van deze prestaties zijn betalend.  

Wenst u feestmateriaal te gebruiken zoals tafels, stoelen, elektriciteitsmateriaal, geluidsmateriaal, ...? Geef hieronder aan welk materiaal u wenst en hoeveel.

Wenst u een feestcontainer?  Geef hieronder aan hoeveel containers van 240 liter u wenst. 38

Als u wenst dat de politie straten verkeersvrij maakt, een verkeersplan opstelt, parkeerverbodsborden levert. Geef hier dan alle nodige informatie.

   

Hebt u nog opmerkingen of suggesties?

Verzend Annuleer Velden met een * zijn verplicht om in te vullen

Marketing & communicatie


13.2 Informatieblad voor Brandweer

39


40


41


13.3 Aanvraag feestmateriaal In te vullen door de aanvrager: Administratieve gegevens Datum activiteit Vereniging Naam (verantwoordelijke) Adres (voor de facturatie) tel. / GSM In het kader “leveringsadres” Naam (verantwoordelijke ter plaatse) Adres (leveringsadres) Datum leveren (enkel tijdens de werkuren 8u – 16u) Datum afhalen (enkel tijdens de werkuren 8u – 16u)

OF

In het kader “leveringsadres” (Indien de inrichters het materiaal zelf afhalen en terugbrengen in het Stadsmagazijn) MATERIAAL WORDT AFGEHAALD

Aan te vragen materiaal 42

Wanneer PO/BOF levert en afhaalt moet je het aan te vragen materiaal invullen in het vakje met de aanduiding “LEV” (leveren) bovenaan. Haal je het materiaal zelf en breng je het nadien terug in het stadsmagazijn van PO/ BOF, Havanastraat 5, 2030 Antwerpen; dan noteer je het aan te vragen materiaal in het vakje met aanduiding “AFH”. (afhalen) Het maximum toegestane materiaal (kolom tussen “Materiaal” en “LEV”) mag niet overschreden worden.  In het vak “Opmerkingen” kan je eventueel bijkomende vragen stellen.

In te vullen door PO/BOF PO/BOF vult zelf de vakken in die betrekking hebben op de betalingsvoorwaarden.  Vak “Gunst” (gunsttarief voor verenigingen)  Vak “Normaal” (normaal tarief voor bedrijven; enkel voor kiesmateriaal (voor sociale verkiezingen).  Vak “Stadskost” (is een overzicht van de werkelijke kosten voor de Stad Antwerpen om dergelijke opdracht uit te voeren), deze zijn niet te betalen door de inrichters.  De betrokken personen of diensten  Vak “Algemene onkosten” PO/BOF duidt aan welke kosten zullen aangerekend worden via een overschrijving die later zal opgestuurd worden.


43


44


13.4 Voorwaarden inzake de reiniging en de verwijdering van afvalstoffen bij feestelijkheden Toelichting nieuwe regelgeving: Reiniging en verwijdering van afvalstoffen bij feestelijkheden ingericht door derden op het openbaar domein Elk jaar worden er tal van feestelijkheden ingericht in de verschillende districten van Antwerpen. Tot nu toe stond het stedelijk ontwikkelingsbedrijf altijd kosteloos in voor het opruimen en kuisen van de betrokken straten en pleinen na de festiviteiten. Dit bracht veel werk en overuren met zich mee wat gezien de economische situatie niet meer haalbaar is. Vanaf nu zal er enkel toestemming verleend worden voor de organisatie van feestelijkheden zoals braderijen, feestmarkten en concerten als de organiserende partij zelf instaat voor de reiniging en verwijdering van afvalstoffen. Hoe verloopt de procedure? Ten eerste moet u minimum vier weken voor de festiviteiten een aanvraag indienen bij het betrokken districthuis. In deze aanvraag moeten alle gegevens staan omtrent de feestelijkheden. Dit moet zo gedetailleerd mogelijk gebeuren want het is op basis van deze aanvraag dat het stedelijk ontwikkelingsbedrijf de raming van de kosten voor opkuis berekent. Vraag in uw districthuis welke gegevens er moeten staan in de aanvraag voor manifestaties op de openbare weg. Probeer zo volledig mogelijk te zijn. Na het indienen van de aanvraag zal het stedelijk ontwikkelingsbedrijf de onkosten voor de opkuis van de festiviteiten berekenen. Dit bedrag is de waarborg die u ten laatste 15 dagen voor de start van de festiviteiten moet overschrijven op de rekening 091-0101650-23. Als mededeling geeft u “waarborg” met de naam en de datum van het gebeuren en eventueel het BTW-nummer. De bestemmeling is: stadsontvangerHofstraat 17-2000 Antwerpen. Indien de waarborg niet op tijd betaald wordt kan de toestemming voor het plaatsvinden van de feestelijkheden ingetrokken worden. Als het stedelijk ontwikkelingsbedrijf de onkosten onder de 500 EURo schat zal er geen waarborg moeten betaald worden. Wel blijft u verantwoordelijk voor de opkuis van de festiviteiten en bij het niet naleven van de voorwaarden zullen de kosten voor de opkuis verhaald worden. Wat moeten de organiserende instanties en de winkeliers concreet doen? Voorwaarden • De winkeliers moeten dagelijks, na sluitingstijd, tijdens de periode van de feestelijkheden alle zwerfvuil voor hun handelszaak opruimen en verwijderen. • De externe standhouders moeten dagelijks, na sluitingstijd, tijdens de periode van de feestelijkheden hun toegewezen standplaats reinigen en alle afval afkomstig van of voortspruitend uit verhandelingen van koopwaar verwijderen en meenemen. • De winkeliers en standhouders die waren verkopen bestemd om ter plaatse of in de onmiddellijke omgeving verbruikt te worden zijn verplicht de omgeving

45


van hun inrichting rein te houden en voor hun klanten een voldoende groot zelfsluitende vuilbak te plaatsen om afval in te werpen. Wat moet met het afval gebeuren? Als service en ondersteuning van het stadsbestuur wordt aan de standhouders en winkeliers de mogelijkheid geboden om, zonder bijkomende kosten, hun restafval aan te bieden. Dit kan enkel op werkdagen vóór 7u30, tijdens de periode van de feestelijkheden of de eerstvolgende werkdag na de feestelijkheden. Het restafval moet worden aangeboden in reglementaire zakken of containers met betaalsticker. Tijdens de weekends en op wettelijke feestdagen wordt geen extra ophaling van restafval voorzien. De andere afvalfracties moeten door de winkeliers aangeboden worden op de ophaaldag, voorzien in de afhaalkalender, of door de externe standhouders zelf verwijderd worden. Wat gebeurt er als de reglementering wel wordt nageleefd? Indien het toezichtpersoneel van het stedelijk ontwikkelingsbedrijf vaststelt dat de reglementering wel werd nageleefd, krijgt de inrichter de waarborg integraal terug gestort. Wat gebeurt er als de reglementering niet nageleefd wordt?

46

Indien het toezichtpersoneel van het stedelijk ontwikkelingsbedrijf vaststelt dat de reglementering niet werd nageleefd krijgt de inrichter een factuur voor de totale kosten van het opkuisen en verwijderen van afval. De gestorte waarborg wordt met de factuur verrekend, dat betekent:

• Als het factuurbedrag lager is dan de gestorte waarborg, moet de inrichter niets meer betalen en wordt het saldo van de waarborg teruggestort. • Als het factuurbedrag gelijk is aan de gestorte waarborg, moet de inrichter niets bijbetalen. • Als het factuurbedrag hoger is dan de gestorte waarborg, moet de inrichter het verschil tussen het factuurbedrag en de waarborg nog betalen.


13.5 Voorwaarden Feestcontainers Voorwaarden, kostprijs en gebruik 1. De kostprijs van een feestcontainer omvat de verwerkingskosten van het aangeboden afval en de personeelskost voor het brengen en weghalen van de container. Elke aangevraagde container wordt als één eenheid aanzien en aangerekend. 2. De retributie per geleverde container bedraagt € 6,45 voor 240 liter, € 26,28 voor 1100 liter inhoud. Voor elke bijkomende lediging tijdens het evenement zelf, zal een bijkomend bedrag van € 6,45 respectievelijk € 26,28 per geledigde container worden aangerekend. Als er meer afval wordt aangeboden dan de capaciteit van het aantal gevraagde containers moet dit reglementair (witte REST afval zakken stad Antwerpen) worden aangeboden bij de eerstvolgende reguliere huisvuilophaling (zie afvalkalender). Het afval MOET van de openbare weg worden verwijderd. 3. Je zorgt zelf voor het beheer en de bewaking van de feestcontainers: tijdens de periode zoals weergegeven in het aanvraagformulier en tot het afgeven van de containers aan de stad Antwerpen. Zij / hij zal ervoor zorg dragen dat de containers in goede staat worden teruggeleverd aan de ophaaldienst van het bedrijf stads- en buurtonderhoud, op de plaats van afgifte. Bij verlies of onherstelbare beschadiging van een container wordt de vervangwaarde voor een nieuwe container aangerekend, zoals bepaald in de gunningbesluiten van de stad Antwerpen, bij collegebeslissing. 4. Er mag GEEN afval in de containers gedumpt worden die een risico inhouden voor de gezondheid en veiligheid van het verwerkend personeel. Steeds zullen de geldende normen en voorschriften gehanteerd worden die vervat zijn in de werkwijze en voorschriften selectieve huisvuilinzameling van de stad Antwerpen. O.a. verbruikte oliën en / of vetten van frituren  horen thuis in het klein gevaarlijk afval. De contactpersoon afleveringsadres houdt zich eraan de containers uitsluitend voor de fractie restafval te gebruiken uitsluitend. De afvalfracties papier& karton, GFT en PMD worden meegegeven in functie van de in de afvalkalender voorziene dag van ophaling. Deze maatregel kan zeer uitzonderlijk herroepen worden, maar steeds volgens de normen opgelegd door de stad Antwerpen. Altijd  zullen de voorschriften ‘selectieve inzameling’ worden gehanteerd als basis. 5. Eventuele kosten gemaakt door de stad Antwerpen maar veroorzaakt door foutief gebruik van één of meerdere containers, zullen steeds worden doorverrekend in de eindfactuur. (Voorbeeld: extra reiniging  van de container en / of vervangwaarde bij onherstelbare beschadiging.) OPGELET: deze kosten kunnen hoog oplopen als het voortgebrachte afval een speciale behandeling dient te ondergaan! 6. De feestcontainers worden steeds geleverd op een werkdag tijdens de week vóór de festiviteit. Het ophalen van de containers gebeurt eveneens op een werkdag. In geval van levering buiten de normale diensturen (ma / vrij 07.30 – 15.30 uur) zullen er extra personeelskosten worden aangerekend.

47


De contactpersoon afleveringsadres verbindt zich ertoe na telefonische afspraak aanwezig te zijn om te tekenen voor ontvangst  uiterlijk na anderhalf uur. Deze werkwijze is ook van toepassing voor het ophalen van de feestcontainers. Als bij het ophalen van de containers na de manifestatie / festiviteit de contactpersoon afleveringsadres niet aanwezig is of wenst te zijn, worden de bevindingen van Stads- en buurtonderhoud van stad Antwerpen als bindend beschouwd. Dit kan betekenen dat er bij onherstelbare schade of ontvreemding van één of meerdere containers een onkostennota zal worden opgemaakt, zoals vervat in artikelnummers 3 en 5 van dit reglement.    Contact: •

48

Stads- en buurtonderhoud Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Fax 03 338 14 99


13.6 Feestcontainers Aanvraagformulier

49


13.7 Erkenning als niet ingedeelde muziekactiviteit

50


51


13.8 Risico-inschattingsformulier Brandweer

52


53


13.9 Retributiereglement voor opdrachten inzake brandpreventie Artikel 1 Voor de dienstjaren 2008 tot en met 2013 wordt een retributie gevestigd op alle door de brandweerdienst uitgevoerde brandpreventieopdrachten waarvoor de wet of het reglement de kosteloosheid niet oplegt. Brandpreventieopdrachten zijn alle schriftelijke adviesverleningen en controlebezoeken die het voorkomen van brand betreffen. Deze worden uitgevoerd door officieren, consulenten preventie en deskundigen bouwtoezicht.

Artikel 2 De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen, inclusief de openbare of privé-onderneming, de openbare dienst, de federale, gewestelijke of gemeentelijke overheid in wiens voordeel de tussenkomst van de brandweer in verband met brandpreventie heeft plaatsgevonden.

54

Artikel 3 De retributie is niet verschuldigd: 1. voor alle aanvragen betreffende eigen opdrachten van de gemeentebesturen en OCMW’s van de stad Antwerpen of rechtstreeks door de brandweer Antwerpen beschermde gemeenten van het brandweergewest Antwerpen. 2. voor volgende aanvragen voor de organisatie van een evenement ingediend door 2.1. de EURopese gemeenschap, de Vlaamse gemeenschap, het provinciebestuur Antwerpen, het stadsbestuur of haar districten en de besturen van de door de brandweer Antwerpen beschermde gemeenten, erkende onderwijsinstellingen en filantropische, culturele, sociale, sport-, buurt- en jeugdverenigingen, die als hoofdorganisator optreden; 2.2. de natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen die door de stad Antwerpen, of haar districten, en de besturen van de door de brandweer Antwerpen beschermde gemeenten, logistiek ondersteund of betoelaagd worden; 2.3. de natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen, voor evenementen, waarbij de stad Antwerpen, of haar districten, en de besturen van de door de brandweer Antwerpen beschermde gemeenten een regiefunctie vervullen.

Artikel 4 Voor alle brandpreventieopdrachten wordt een retributie gevestigd van 96,62 EURo per persoon per uur.

Artikel 5 Voor elke prestatie wordt minimaal één uur aangerekend. Voor elk begonnen half uur wordt een volledig half uur aangerekend. De tijd besteed aan voorbesprekingen, studie van plannen en/of dossier, controlebezoeken en afwerken van het advies wordt mee aangerekend.

Artikel 6 De administratieve kosten van een dossier worden vastgesteld op 20 EURo.


Artikel 7 De gevorderde retributie blijft verschuldigd ongeacht het gebruik of gevolg dat de aanvrager geeft aan het verleende advies.

Artikel 8 De betaling van retributie dient te gebeuren binnen 30 dagen na verzending van de factuur op rekeningnummer van de stadsontvanger/financieel beheerder.

Artikel 9 Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.

Artikel 10 Dit retributiereglement vervangt alle voorgaande retributiereglementen met betrekking tot brandpreventie.

Artikel 11 Deze beslissing wordt definitief indien geen bezwaren worden ingediend tijdens het openbaar onderzoek met betrekking tot dit retributiereglement.

55


13.10 Groenzones, buurtparken en buurtrecreatieruimten De districtsbesturen zijn bevoegd voor de aanleg, heraanleg en het onderhoud van groenzones, buurtparken en buurtrecreatieruimten. De LOKALE groenzones, buurtparken en buurtrecreatieruimtes zijn: (groen = de parken in de brochure van antwerpen) District Antwerpen Naam Buurtpark Gedempte Zuiderdokken Plantentuin Harmonie Koning Albertpark Domein Hertoghe Mastvest - Jeugdherberg Hof Van Tichelen Buurtparkje Schoonbroek Groenzone + volkstuinen Schoonbroek Luchtbal (Squareparkje) Buurtparkje Darsen Groenzone A. Van Cauwelaertpark Scheldewandeling + Sint-Annastrand Buurtpark Stuivenbergplein

Locatie Waalsekaai & Vlaamsekaai Leopoldstraat Koningin Elisabethlei Koningin Elisabethlei Desguinlei / Karel Oomsstraat Eric Sasselaan VIIde-Olympiadelaan Thomas Greshamstraat Dragondersstraat Dr. Decrolystraat ArgentiniĂŤlaan ArgentiniĂŤlaan August Van Cauwelaertlaan Thonetlaan Dam / Noordschippersdok Van Kerckhovenstraat

Aantal hectare 3,05 0,73 1,71 4,30 3,49 7,39 0,61 1,23 5,06 1,45 0,97 0,64 2,18 10,30 1,70 1,93

Locatie Spoorwegstraat Coremansstraat Uitbreidingsstraat Veldekens Rodekruislaan Berchemstadionstraat

Aantal hectare 5,01 3,13 1,02 1,03 1,62 2,50

56

District Berchem Naam Prieel Leeuwerikpark Villegaspark De Veldekens Groenzone Het Rooi

District Berendrecht / Zandvliet / Lillo Naam Hagelbergparkje Groenzone

Locatie Hagelberg Rode Weel

Aantal hectare 2,06 9,30

Locatie Weerstandlaan Delareystraat

Aantal hectare 0,95 1,00

Locatie Gijsbrecht van Deurnelaan Langbaanvelden / Waasdonk Bosuil Ruggeveldlaan Ten Eekhovelei Arenaplein

Aantal hectare 2,93 2,09 24,93 8,41 2,00 4,04

District Borgerhout Naam Buurtparkje Krugerpark

District Deurne Naam Bisschoppenhof Buurtgroen Bremweide Groen Ruggeveld Het Schijntje Arenaweide


District Ekeren Naam Veltwijckpark Hof De Bist Hagelkruispark

Locatie Veltwijcklaan Veltwijcklaan Groot Hagelkruis

Aantal hectare 9,96 20,60 2,00

Locatie Marneflaan Meerlenhoflaan Louisalei Schroeilaan

Aantal hectare 2,38 1,41 1,32

District Hoboken Naam Broydenborg Meerlenhof Gravenhof Voormalige volkstuinen aan Hobokense Polder Groene vinger Polderstad Fort VIII

7,00 tussen Schroeilaan / Scheldelaan / Polderbos Krijgsbaan

5,73 32,00

District Merksem Naam Groene buffer Runcvoortpark Park Distelhoek Gemeentepark Hof van Rosendael Oude begraafplaats Merksem Buurtparkje

Locatie Bergen op Zoomlaan Terlindenhofstraat Distelhoek Speelpleinstraat * Speelpleinstraat Van Heybeeckstraat Leiebos

Aantal hectare 2,07 3,47 1,58 6,35 4,12 2,82 0,74 57

District Wilrijk Naam Neerlandpark Valaarpark Hof ter Beke Buurtgroen - â&#x20AC;&#x2DC;t Marmotteke Buurtgroen Struisbeek Oude begraafplaats Wilrijk Oude Spoorwegberm Wilrijk

* = met dierenparkje

Locatie Wanninkhovelaan * Boomsesteenweg Boomsesteenweg Rooiboslaan / Bosheidelaan * Rendierstraat / Gemzenstraat Kleine Doornstraat (Stad + OCMW) Kerkhofstraat Spoorweglaan / Frans van Dunlaan

Aantal hectare 1,76 3,14 6,25 1,26 0,79 9,01 1,35 3,50


De BOVENLOKALE groenzones, parken en recreatieruimten zijn: District Antwerpen Naam Stadspark Kielpark Nachtegalenpark

Groenzone De Groenenborger Spoor Noord Oude Landen (natuurgebied) Noordkasteel Muisbroek Bospolder + Ekers Moeras (natuurgebied)

Locatie Aantal hectare Rubenslei 11,14 Sint-Bernardsesteenweg 12,19 (Park Den Brandt - Beukenlaan) + (Park Vogelzang - Gerard Le Grellelaan * ) + (Hortiflora 120,22 Beukenlaan) + (Middelheim Laag en Hoog + uitbreiding Middelheimlaan) Groenenborgerlaan (achter 5,53 Middelheimziekenhuis) Den Dam - Schijnpoort 17,00 Ekersesteenweg 90,33 Oosterweelsteenweg 0,85 Noorderlaan 72,85 Nieuwelandenweg 84,21

erkend natuurreservaat eigendom NMBS erkend natuurreservaat

District Berchem Naam Wolvenberg (parkgebied)

Locatie Singel

Brilschans (parkgebied)

Grotesteenweg

Aantal hectare 11,43 erkend natuurreservaat 9,77

58

District Berendrecht- Zandvliet- Lillo Naam Reigersbos (parkgebied) Kraaienbergbos (Bos AWW)

Locatie Reigersbosdreef Steenovenstraat

Aantal hectare 14,00 47,60 eigendom AWW

Lillo Fort Zoutedijk en groene buffers / De Zouten

Scheldelaan Zoutedijk

3,94 27,00

Locatie Gitschotellei

Aantal hectare 15,95

Locatie Menegemlei Lakborslei

Aantal hectare 10,30 5,08

Locatie Marneflaan Scheldelei

Aantal hectare 16,14 135,00 erkend natuurreservaat

District Borgerhout Naam Te Boelaerpark

District Deurne Naam Boekenbergpark Begraafpark - St. Fredegandus

District Hoboken Naam Sorghvliedt Hobokense polder - Polderbos


District Merksem Naam Bouckenborgh Fort Van Merksem

Locatie Bredabaan Fortsteenweg *

Aantal hectare 11,26 32,00

Aantal hectare 7,70 84,80

Kinderboerderij Fort VII

Locatie Sint-Bavostraat St-Bernardsesteenweg / Jules Moretuslei / Krijgsbaan Lievevrouwkesbosweg Legerstraat (deel van Stad)

Wilrijkse Plein Neerland Natuurreservaat

Vogelzanglaan Neerland

District Wilrijk Naam Steytelinckpark Schoonselhof (begraafplaats)

2,10 8,14 14,00 8,50

met water 14ha44 natuurreservaat

* = met dierenparkje De recyclageparken zijn ook BOVENLOKAAL: Recyclagepark Berchem Recyclagepark Deurne Recyclagepark Luchtbal Recyclagepark Wilrijk Recyclagepark Borgerhout Recyclagepark Hoboken Recyclagepark Vroegmarkt RecyclageparkZandvliet

Arbeidersstraat 2a Merksemsesteenweg Noorderlaan (kazerne) Kernenergiestraat 43 Noordersingel 5 Smallandlaan Kielsbroek Derde Weg

59


13.11 Vertoningen, voorstellingen en vermakelijkheden Artikel 1 Er wordt voor de dienstjaren 2008 tot en met 2013 een belasting geheven op vertoningen, voorstellingen en vermakelijkheden op het grondgebied van de stad. Onder vertoningen, voorstellingen en vermakelijkheden wordt verstaan allerhande voorstellingen en evenementen voor publiek vermaak bij te wonen tegen betaling onder welke vorm ook, ongeacht het aantal betalende toeschouwers. Artikel 2 De belasting op vertoningen, voorstellingen en vermakelijkheden is verschuldigd door - de uitbater, wanneer het belastbaar feit zich voordoet in een zaal/plaats die privé wordt uitgebaat

• de organisator in alle andere gevallen.

60

Artikel 3 De belasting bedraagt: A. Voor danspartijen: a. Die op regelmatige basis plaats hebben in gelegenheden waar de mogelijkheid tot dansen is ingebouwd in de inrichting (danszaal of plaats, muziekinstallatie, spots, speciale effectenbelichting, enz.), doch waar de danspartijen niet centraal staan voor de exploitatie van deze inrichting: 500 EUR per kwartaal. b. Die op regelmatige basis plaats hebben in gelegenheden waar het dansen centraal staat voor de exploitatie van de inrichting [o.m. in discotheken, dancings en andere instellingen met een bijzondere accommodatie voor het dansen (zoals: dansvloer, muziekinstallatie, spots, speciale effectenbelichting, enz.)]: • voor de instellingen met een capaciteit tot 100 personen: 1240 EUR per kwartaal; • voor de instellingen met een capaciteit boven de 100 personen: 1980 EUR per kwartaal. B. Voor erotische film- dia- en/of video- en/of live-voorstellingen die individueel in of vanuit een daartoe voorziene zaal of plaats kunnen bekeken worden, wordt een forfaitair bedrag aangerekend: 13,5 EUR per dag per cabine of kijkruimte voor live-voorstellingen die individueel door één persoon kunnen bekeken worden; 9 EUR per dag per cabine of kijkruimte voor livevoorstellingen die tegelijk door verschillende personen individueel kunnen bekeken worden; 1,25 EUR per dag per cabine bestemd voor film-, dia- en/of videovoorstellingen die niet onderworpen is aan de rijksbelasting op de automatische ontspanningstoestellen. C. Voor de andere vertoningen, voorstellingen en vermakelijkheden zijnde: a. Film- dia- of videovoorstellingen met één projectie per dag: 0,10 EUR per betalend toeschouwer; b. Film-dia of videovoorstellingen met meerdere projecties per dag: b.1: in een inrichting of exploitatie met een capaciteit tot 500 personen: 0,11 EUR per betalend toeschouwer; b.2: in een inrichting of exploitatie met een capaciteit van 501 tot 5000 personen: 0,22 EUR per betalend toeschouwer; b.3: in een inrichting of exploitatie met een capaciteit van meer dan 5000 personen: 0,23 EUR per betalend toeschouwer.


c. Theatervoorstellingen, al of niet met zang en dans, muziekuitvoeringen, musicals, opera’s, operettes en dansvoorstellingen: c.1: in een zaal of plaats met een capaciteit tot 250 personen: vrijgesteld; c.2: in een zaal of plaats met een capaciteit van 251 tot 400 personen: 65 EUR per voortstelling; c.3: in een zaal of plaats met een capaciteit van 401 tot 800 personen: 220 EUR per voorstelling; c.4: in een zaal of plaats met een capaciteit van 801 tot 1.000 personen: 600 EUR per voorstelling; c.5: in een zaal of plaats met een capaciteit van 1.001 tot 2.500 personen: 1.100 EUR per voorstelling; c.6: in een zaal of plaats met een capaciteit van 2.501 tot 5.000 personen: 1.500 EUR per voorstelling; c.7: in een zaal of plaats met een capaciteit van 5.001 tot 7.500 personen: 2.250 EUR per voorstelling; c.8: in een zaal of plaats met een capaciteit van meer dan 7.500 personen: 3.000 EUR per voorstelling.

Onder capaciteit wordt verstaan: het maximum aantal personen dat volgens de geldende veiligheidsvoorschriften tegelijkertijd kan toegelaten worden in de voor het publiek opengestelde gedeelten tot de vertoningen, voorstellingen of vermakelijkheden in een inrichting of een exploitatie/zaal/plaats. d. Circusvoorstellingen, voorstellingen op het ijs, publieksparticiperende vermakelijkheden: d.1: d.2: d.3: d.4: d.5: d.6: d.7:

tot 150 toeschouwers: vrijgesteld; van 151 tot 500 toeschouwers: 25 EUR per voorstelling/vermakelijkheid; van 501 tot 1.000 toeschouwers: 50 EUR per voorstelling/vermakelijkheid; van 1.001 tot 1.500 toeschouwers: 150 EUR per voorstelling/vermakelijkheid; van 1.501 tot 2.000 toeschouwers: 200 EUR per voorstelling/vermakelijkheid; van 2.001 tot 3.000 toeschouwers: 300 EUR per voorstelling/vermakelijkheid; vanaf 3.001 toeschouwers: 400 EUR per voorstelling/vermakelijkheid.

e. sportmanifestaties, sportwedstrijden in het kader van nationale en internationale competitie alsmede vriendenwedstrijden, demonstraties van alle sporttakken waarbij het hoofdaccent ligt op sport: e.1: e.2: e.3: e.4: e.5:

tot 500 toeschouwers per dag: vrijgesteld; van 501 tot 1.000 toeschouwers per dag: 250 EUR per dag; van 1.001 tot 2.500 toeschouwers per dag: 500 EUR per dag; van 2.501 tot 5.000 toeschouwers per dag: 1.000 EUR per dag; vanaf 5.001 toeschouwers per dag: 1.350 EUR per dag.

f. Vakantiebeurzen, handelssalons, voedingssalons, rommelmarkten, hobbymarkten, pretparken, tentoonstellingen en eroticabeurzen: f.1: f.2: f.3: f.4: f.5: f.6:

tot 150 bezoekers per dag: vrijgesteld; van 151 tot 1.500 bezoekers per dag: 75 EUR per dag; van 1.501 tot 2.500 bezoekers per dag: 150 EUR per dag; van 2.501 tot 3.000 bezoekers per dag: 300 EUR per dag; van 3.001 tot 3.500 bezoekers per dag: 600 EUR per dag; van 3.501 bezoekers per dag: 1.000 EUR per dag.

Wanneer deze evenementen, vermeld onder f, over opeenvolgende dagen lopen worden bovenstaande bezoekersaantallen als gemiddelden per dag aanzien.

61


Artikel 4 De natuurlijke of rechtspersonen die krachtens artikel 2 aan de belasting onderworpen zijn dienen aangifte te doen met opgave van het aantal geplande vertoningen, voorstellingen of vermakelijkheden zoals bedoeld in artikel 3 C. Voor de vertoningen, voorstellingen en vermakelijkheden waar de capaciteit en/of aantal vertoningen, voorstellingen en vermakelijkheden de grondslag vormt voor het berekenen van de belasting dient voor: • permanente of doorlopende vertoningen, voorstellingen of vermakelijkheden aangifte te worden gedaan bij het stadsbestuur vóór het begin van elke kalendermaand; • reeksen vertoningen, voorstellingen of vermakelijkheden aangifte te worden gedaan uiterlijk 5 (vijf) werkdagen vóór de aanvang van de reeks. Van elke verlenging, bestaande uit één of meerdere vertoningen, voorstellingen of vermakelijkheden, dient eveneens aangifte te worden gedaan uiterlijk 5 (vijf) werkdagen vóór de aanvang van de verlenging; • incidentele vertoningen, voorstellingen of vermakelijkheden aangifte te worden gedaan uiterlijk 5 (vijf) werkdagen vóór de aanvang van de vertoning(en), voorstelling(en) of vermakelijkheid(heden);

62

Bij de vertoningen, voorstellingen en vermakelijkheden waar het aantal toeschouwers en/of aantal vertoningen, voorstellingen of vermakelijkheden de grondslag vormt voor het berekenen van de belasting dient uiterlijk binnen de twee maanden na het beëindigen van de vertoningen, voorstellingen of vermakelijkheden aangifte gedaan bij het stadsbestuur. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder een reeks verstaan drie of meer opeenvolgende vertoningen, voorstellingen of vermakelijkheden ongeacht of deze reeks maand- of jaaroverschrijdend is. De belastingplichtige dient bij elke aangifte de naam, adres en eventueel BTWnummer op te geven van de natuurlijke- of rechtspersoon die instaat(instaan) voor de ticketverkoop en bijgevolg de inkomgelden ook daadwerkelijk int(innen) en zal (zullen) doorstorten aan de belastingplichtige. Artikel 5 De evenementen van gemengde aard vallen in de categorie waarop de hoogste belasting wordt toegepast.


VRIJSTELLINGEN VAN BELASTING Artikel 6 In afwijking van artikel 3 worden de hierna vermelde vrijstellingen van belasting toegestaan: a) er wordt kwijtschelding van de belasting verleend zo de belastingplichtige in zijn aangifte aanvraag doet tot vrijstelling met het bewijs dat hij/zij erkend is als een stichting van openbaar nut overeenkomstig de bepalingen van Titel II van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen zoals gewijzigd bij wet van 2 mei 2002. b) de voorstellingen, vertoningen en vermakelijkheden zijn belastingvrij indien deze ingericht worden door: 1 schoolcomités, schoolverenigingen of schoolgemeenschappen te voordele van hun werken; 2 natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen in coproductie met de stad Antwerpen of haar districten en waarbij de stad Antwerpen of haar districten een regiefunctie uitoefen(en)t; 3 –a) de verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk als de opbrengst dient als geldinzameling voor acties of activiteiten op het vlak van cultuur, wetenschappelijk onderzoek, bijstand aan bepaalde categorieën personen in de sociale sector, ontwikkelingshulp, humanitaire hulp, verdediging van mensenrechten, milieubescherming, duurzame ontwikkeling, monumenten- en landschapszorg, beheer van dierenasielen, of hulp aan slachtoffers van zeer grote industriële ongevallen hetzij voor hun eigen werking; Om deze vrijstelling te verkrijgen moeten de statuten zijn verschenen in het Belgisch staatsblad. De belastingplichtige moet het stadsbestuur er vooraf van in kennis stellen dat hij de totaliteit van een eventuele netto-opbrengst van de in zijn aangifte vermelde vertoning, voorstelling of vermakelijkheid zal afdragen aan één of meer door hem genoemde instelling met voormeld doel of zal gebruiken voor de eigen werking; -b) de verenigingen zonder winstoogmerk indien ze gesubsidieerd worden ingevolge het decreet van de Vlaamse regering van 2 april 2004, kortweg het Kunstendecreet genoemd. Latere aanvullingen en wijzigingen aan voormeld decreet van 2 april 2004 en het uitvoeringsbesluit zijn eveneens van toepassing. -c) de belasting is niet verschuldigd voor de capaciteit van de zaal/plaats die niet wordt opengesteld voor het publiek voor het bijwonen van vertoningen, voorstellingen en vermakelijkheden. Om op deze vrijstelling aanspraak te kunnen maken moet de belastingplichtige voor de stopzetting van de activiteiten of het niet-open stellen voor het publiek het stadsbestuur kennis geven van de datum waarop: • een gedeelte van de zaal/plaats niet meer voor het publiek wordt opengesteld voor het bijwonen van vertoningen, voorstellingen en vermakelijkheden. • het gedeelte van de zaal/plaats terug voor het publiek wordt opengesteld voor het bijwonen van vertoningen, voorstellingen en vermakelijkheden. De vrijstelling van de belasting ontlast de belastingplichtige niet van de voorafgaande kennisgeving van elke activiteit overeenkomstig artikel 4.

63


Artikel 7 Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de belasting ambtshalve gevestigd op basis van de gegevens waarover de administratie beschikt. Vooraleer over te gaan tot ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd, evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. Op de ambtshalve vastgestelde belasting zal een verhoging worden toegepast. De verhoging bedraagt: • 10%¨bij een eerste overtreding; • 25%, 50% en 100% bij respectievelijk een tweede, derde en vierde overtreding; • 200% vanaf de vijfde opeenvolgende overtreding. Artikel 8 De belasting, alsmede de eventuele belastingverhoging vermeld onder artikel 7 wordt ingevorderd door middel van een kohier.

64

Artikel 9 De vestiging en de invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen ter zake, gebeurt volgens de modaliteiten vervat in de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen, zoals aangevuld en gewijzigd door de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en zoals bepaald in het uitvoeringsbesluit ter zake. Latere aanvullingen en wijzigingen aan voormelde wet van 24 december 1996 en het uitvoeringsbesluit zijn eveneens van toepassing. In geval van inkohiering wordt de belasting, alsmede de eventuele belastingverhoging, ingevorderd door de stadsontvanger/financieel beheerder. Artikel 10 De belastingplichtige personen zijn ertoe gehouden de beëdigde stadsaangestelden toegang te verlenen zodat in het kader van deze belasting alle nuttige inlichtingen kunnen verzameld worden. Artikel 11 Deze verordening vervangt alle voorgaande gemeentelijke reglementen met betrekking tot de belasting op vertoningen, voorstellingen en vermakelijkheden. Artikel 12 Deze beslissing wordt definitief indien geen bezwaren worden ingediend tijdens het openbaar onderzoek met betrekking tot dit reglement.


13.12 Belasting op het maken van reclame op de openbare weg Artikel 1 Er wordt voor de dienstjaren 2008 tot en met 2013 een belasting geheven op het maken van reclame op de openbare weg, door middel van personen, voertuigen, toestellen, panelen en verdeling van prospectussen. Artikel 2 De belasting is verschuldigd door diegene die reclame maakt of laat maken op de openbare weg of door de eigenaar van het toestel of het voertuig. Artikel 3 De aanslag wordt als volgt vastgesteld: a.- voor het gebruik van de openbare weg anders dan per motorvoertuig: per dag per week per maand per kwartaal per jaar

12 EUR 37 EUR 112 EUR 223 EUR 495 EUR

b.- voor het gebruik van de openbare weg per motorvoertuig: per dag per week per maand per kwartaal per jaar

25 EUR 75 EUR 223 EUR 446 EUR 992 EUR

Indien het voeren van de reclame geschiedt met behulp van een luidspreker, worden de tarieven verdubbeld. De belasting is ook verschuldigd voor motorvoertuigen, met of zonder reclame, die deel uitmaken van een reclametocht of van een reeks voertuigen waarmee reclame gemaakt wordt. Voor zulk een optocht is het de inrichter toegestaan een forfaitair bedrag te betalen, dat als volgt wordt vastgesteld: voor 5 voertuigen of minder: voor 10 voertuigen of minder: voor 20 voertuigen of minder: voor meer dan 20 voertuigen:

50 EUR 75 EUR 99 EUR 124 EUR

Bij gebruik van luidsprekers worden de tarieven verdubbeld. Artikel 4 De belasting is niet verschuldigd wanneer de motorvoertuigen, alhoewel zij aankondigingen, plakbrieven of welke reclame ook dragen: 1.- niet met een uitsluitend publicitair doel rondrijden en dan nog enkel als de reclame betrekking heeft op de beroepsactiviteit van de eigenaar van het voertuig; 2.- enkel propaganda voeren waarbij geen handels- of nijverheidsdoel en geen winstoogmerk wordt nagestreefd.

65


Artikel 5 Zij die onder toepassing van deze verordening vallen, zijn gehouden vooraf aangifte te doen bij het stadsbestuur - financiën, met aanduiding van de wijze van vervoer en opgave van het tijdperk voor hetwelk de belasting dient toegepast te worden. Artikel 6 De belasting wordt contant ingevorderd door middel van de afgifte van een kwitantie. Artikel 7 De belastingplichtigen moeten op het ogenblik der aangifte bij het gemeentebestuur een bedrag gelijk aan de vermoedelijke belasting in consignatie geven tegen afgifte van een ontvangstbewijs, dat op elk verzoek van de met toezicht belaste ambtenaren of agenten moet worden getoond. Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven contantbelasting worden geboekt en t.o.v. de belastingplichtige met een kwitantie worden bevestigd indien geen tegenbericht van de belastingplichtige bij het gemeentebestuur toekomt uiterlijk de dag vóór deze waarop het belastbaar feit zich zal voltrekken. Bij gebrek aan contantbetaling of in geval deze niet gelijk is aan de reële belastingschuld, berekend op basis van de gegevens waarover het gemeentebestuur nadien beschikt, zal worden overgegaan tot inkohiering, of respectievelijk terugbetaling, van het verschil.

66

Artikel 8 Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de belasting ambtshalve gevestigd op basis van de gegevens waarover de administratie beschikt. Vooraleer over te gaan tot ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd, evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. Op de ambtshalve vastgestelde belasting zal een verhoging worden toegepast. De verhoging bedraagt: • 10%¨bij een eerste overtreding; • 25%, 50% en 100% bij respectievelijk een tweede, derde en vierde overtreding; • 200% vanaf de vijfde opeenvolgende overtreding. Artikel 9 De vestiging en de invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen ter zake, gebeurt volgens de modaliteiten vervat in de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen, zoals aangevuld en gewijzigd door de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en zoals bepaald in het


uitvoeringsbesluit ter zake. Latere aanvullingen en wijzigingen aan voormelde wet van 24 december 1996 en het uitvoeringsbesluit zijn eveneens van toepassing. De belasting, alsmede de eventuele belastingverhoging, wordt ingevorderd door de stadsontvanger/financieel beheerder. Artikel 10 Deze verordening vervangt alle voorgaande gemeentelijke reglementen met betrekking tot de belasting op het maken van reclame op de openbare weg. Artikel 11 Deze beslissing wordt definitief indien geen bezwaren worden ingediend tijdens het openbaar onderzoek met betrekking tot dit reglement.

67


13.13 Sabam

68


ALGEMENE VOORWAARDEN Art. 1 • De toelating voor het gebruik van het door SABAM beheerde repertoire wordt verkregen mits :

• het regionaal inningskantoor in het bezit is van een correct en volledig ingevulde aanvraag tot toelating, minstens tien dagen vóór de manifestatie (tenzij anders vermeld op het tarief); • het indienen van de opgave van alle op- of uitgevoerde werken, binnen acht dagen volgend op de manifestatie (tenzij anders vermeld op het tarief); • het indienen van de correcte en volledige opgave van de ontvangsten - indien vereist - binnen acht dagen volgend op de manifestatie (tenzij anders vermeld op het tarief); • het opsturen, vóór de manifestatie, van een eensluidend afschrift van de contracten met alle (voor- en hoofdprogramma) artiesten of hun vertegenwoordiger en andere dienstverleners (licht en geluid) (tenzij anders vermeld op het tarief); • het betalen, binnen de vastgestelde termijn, van de verschuldigde auteursrechten voor zover de elementen die bepalend zijn voor de tarifering, zoals de inkomprijzen, de uitkoopsommen, de oppervlakte, de gebruikte middelen tot uitvoering (orkest, mechanische toestellen...) overeenstemmen met deze vermeld in de aanvraag en in de toelating.

Art. 2 • De toe te passen tarieven zullen met 30% (tenzij anders vermeld op het tarief) worden verhoogd indien één van de voorwaarden vermeld onder artikel 1 niet werd vervuld. Bovenop deze verhoging, kan SABAM een bijkomend bedrag van € 125,00 aan vaststellingskosten vorderen, indien niet spontaan en/of op eenvoudig verzoek wordt voldaan aan de vereisten gesteld in artikel 1 zodat een vaststelling ter plaatse noodzakelijk is. Art. 3 • In geval van annulering van de geplande manifestatie of van wijziging van de tariferingsparameters dient de inrichter dat schriftelijk te melden aan SABAM uiterlijk om 17.00 uur de laatste werkdag vóór de manifestatie. Doet hij dat niet, dan wordt de manifestatie geacht te zijn verlopen volgens de voorwaarden vermeld in de aanvraag tot toelating. Art. 4 • De SABAM-tarieven kunnen zowel op de hoofdzetel als op de regionale inningskantoren geraadpleegd of verkregen worden op eenvoudig verzoek. Ze zijn ook terug te vinden op de website van SABAM (www.sabam.be). Indien de gebruiker een aanvraag tot toelating opstuurt, aanvaardt hij de facto de tarieven en deze voorwaarden. Art. 5 • SABAM tarifeert op basis van de gegevens die de inrichter in de opgestuurde aanvraag tot toelating verstrekt en/of op basis van de door een afgevaardigde van SABAM vastgestelde elementen, aan de hand van volgende parameters : • de soort van de manifestatie en de aard van de uitvoeringen; • de oppervlakte van het lokaal, de toegangsprijzen, de consumptieprijzen, de uitkoopsommen, de ontvangsten.

SABAM heeft een absoluut controlerecht op al deze elementen. Indien de tarifering van de auteursrechten gebeurt op basis van de ontvangsten, verbindt de inrichter zich ertoe deze nauwgezet te boeken. Indien de inrichter de opgave van de ontvangsten niet opstuurt binnen een termijn van acht dagen volgend op de manifestatie (tenzij anders vermeld op het tarief), zal SABAM de verschuldigde rechten tariferen op basis van een volle zaal. Om een effectieve controle mogelijk te maken, zullen alle documenten met betrekking tot de manifestatie aan de SABAMafgevaardigde ter beschikking worden gesteld vanaf het ogenblik waarop de manifestatie plaatsvindt tot één jaar volgend op de datum van de manifestatie. Elke bedrieglijke of foutieve aangifte stelt de inrichter bloot aan de rechtsvervolgingen bepaald in de artikelen 196 en 197 van het Strafwetboek. Vrije toegangskaarten die, in het kader van een sponsoringscontract als tegenprestatie verplicht worden voorbehouden, komen eveneens in aanmerking voor de berekening van de ontvangsten overeenkomstig hun effectieve verkoopwaarde.

69


Art. 6 • Worden binnen de gestelde termijnen de verschuldigde rechten niet betaald en/of de gevraagde documenten (opgave van de ontvangsten, opgave van de uitgevoerde werken) niet ingediend, dan behoudt SABAM, krachtens de hierboven vermelde artikelen 1 en 2, het recht, bovenop de vastgestelde auteursrechten, langs gerechtelijke weg een bijkomend bedrag als schadevergoeding te vorderen ten belope van 20% met een minimum van € 124,00. Art. 7 • De inrichter stelt twee eersterangskaarten ter beschikking van SABAM of haar afgevaardigde. Deze laatste zal daarenboven vrije toegang hebben tot alle lokalen waar de uitvoeringen plaatsvinden. Art. 8 • Elke op- of uitvoering van het beschermd repertoire zonder expliciete toelating van SABAM zal gerechtelijk vervolgd worden. De bijkomende kosten zullen, in dit geval, ten laste zijn van de inrichter. Art. 9 • Partijen verklaren, in geval van betwisting of niet-naleving van de vastgestelde voorwaarden, de bevoegdheid te erkennen van de Rechtbanken van Brussel, of van de maatschappelijke zetel van het betrokken inningskantoor of van de woonplaats van de inrichter, naar keuze van SABAM. Art. 10 • De kosten van deze toelating, de inningskosten, de kosten verbonden aan de samenstelling van een dossier, aan de herinneringen, de ingebrekestellingen en de vaststellingen, evenals taksen van welke aard ook (namelijk 6% BTW) zijn ten laste van de inrichter.

70


13.14 Billijke Vergoeding â&#x20AC;&#x201C; aangifteformulier

71


72


13.15 Modelaanvraagformulier Registratie, Toelating en/of Erkenning

73


74


75


76


77


13.16 Hoofdstuk 6.7: Niet-Ingedeelde Muziekactiviteiten Nieuw hoofdstuk ingevoegd bij art. 260 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999, eerste editie.

78

Art. 6.7.1. § 1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op muziekactiviteiten die plaatsgrijpen in open lucht en/of in een voor publiek, al dan niet tegen betaling, toegankelijke inrichting, andere dan een ingedeelde inrichting en waarbij muziek wordt geproduceerd ter gelegenheid van kermissen, carnavals, muziekfestivals, fuiven en andere bijzondere feesten of festiviteiten. § 2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder “muziek” verstaan : alle vormen van muziekemissie electronisch versterkt en voortkomend van blijvende of tijdelijke geluidsbronnen. Art. 6.7.2. De bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen zijn niet van toepassing op de muziekactiviteiten bedoeld in § 1 op voorwaarde dat : 1° de muziekactiviteit voorafgaand is gemeld aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin de muziekactiviteit plaatsgrijpt; 2° het college, bedoeld in 1°, de muziekactiviteit heeft toegelaten. Art. 6.7.3. Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin de muziekactiviteit plaatsgrijpt kan de gemelde muziekactiviteit, bedoeld in artikel 6.7.2, 1°, toelaten wanneer de muziekactiviteit beantwoordt aan de bepalingen van artikel 6.7.1. Bedoeld college kan, inzonderheid wanneer de muziekactiviteit is gelokaliseerd in de nabijheid van stiltebehoevende instellingen of zones, zoals bejaardentehuizen, ziekenhuizen, scholen en natuurreservaten, beperkende maatregelen opleggen, zowel wat het maximum toegelaten geluidsniveau, als wat de duur van de muziekactiviteit betreft, of de muziekactiviteit op de aangevraagde plaats verbieden.


13.17 Plakplaatsen in Antwerpen Een overzicht per district: • 2000 Nationalestraat - Lange Vlierstraat Mechelseplein Frankrijklei - Blauwtorenplein Leopoldplaats - Mechelsesteenweg Amerikalei - Vrièrestraat Sint-Jansvlietplein - voetgangerstunnel Wapper - De Slegte Groenplaats - uitgang metro - fietsenstalling Kammenstraat - Oudaan Jezusstraat - Lange Nieuwstraat Frans Halsplein Ossenmarkt (2x) Varkensmarkt Blindenstraat - Mutsaardstraat Rigastraat - Napelsstraat Koeikensgracht - Entrepotplaats Stadswaag • 2018 Dageraadplaats Rubenslei - Quinten Matsijslei (skatepark) Brialmontlei - Mercatorstraat Lange Leemstraat - Cuperusstraat Britse Lei - Anselmostraat Mechelsesteenweg - K. Elisabethlaan (inkom Harmoniepark) Brederodestraat - Belegstraat Amerikalei – Montignystraat Desguinlei – PIVA • 2020 Emiel Vloorsstraat - zijde Kolonel Silvertopstraat Camille Huysmanslaan - Jan De Voslei (zijde Kiel) • 2030 Noorderlaan - Groenendaallaan (zijde Metropolis) Noorderlaan - Tampicoplein (parking KBC) Leo Baekelandstraat - F. Verbieststraat • 2050 Blancefloerlaan - tramhalte Halewijn Frederik Van Eedenplein - voetgangerstunnel Gloriantlaan - Kastanjedreef

79


• 2060 Van Kerckhovenstraat - Gasstraat (betonnen buis) Sint-Jansplein - hoek Vondelstraat Stuivenbergplein (betonnen buis) Kerkstraat (aan het plein) Lange Beeldekensstraat - Pothoekstraat District Berchem • achter het station Berchem Verder heeft het district in de drukke winkelstraten infozuilen staan waarop lokale verenigingen kunnen afficheren. Om hier te plakken, dien je een aanvraag in bij het districtshuis, Grotesteenweg 150. Het gaat om volgende plaatsen: • Berchemstadionstraat • Borsbeekbrug • Diksmuidelaan • Driekoningenstraat • Fruithoflaan • Gitschotelei • Statiestraat • Strijdhoflaan

80

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo Berendrecht • Tongerlostraat (naast bibliotheek) • Solftplaats • Monnikenhofstraat (ter hoogte van Predikherenbos) • Monnikenhofstraat - Krommeweg • Kleine Bredestraat (aan de Middenschool) • Antwerpsebaan Zandvliet • Marktplein • Derde Weg • Bremstraat • Antwerpsebaan Lillo • Parking District Borgerhout • Noordersingel naast spoorweg tussen brug Statielei en Buurtspoorweglei • Koxplein


District Deurne • Jan Peetersstraat - Jan Brockhovenstraat • Franck Craeybeckxlaan - St-Pauluspad • Boekenberglei (terminus tram 8 en 11 ter hoogte van de fietsenrekken) • Ter Heydelaan (aan omheining hondenwei) • Bosuilplein (aan omheining rond speelplein) • Meyersstraat (op speelpleintje) • Ten Eekhovelei (aan het speelplein) • Van den Hautelei (aan ontmoetingscentrum Den Tip) • Tweegezusterslaan (aan de jeugddienst) District Ekeren • Parking Hof de Bist • Kruispunt Oude Landen - Prinshoeveweg • Kristus Koningplein • Kerk Mariaburg, van de Weyngaertplein • Groot Hagelkruis • Kruispunt Kapelsesteenweg - Laar • Kruispunt Laar - Slaadweg - Oude Landen • Kruispunt Oude Baan - Herautenlaan - Hoogpadlaan • Kruispunt De Beukelaerlaan - Donkweg • Kruispunt Veltwijcklaan - Bist • Statiestraat (station) • Kruispunt Driehoekstraat - Geestenspoor (bibliotheek) • Oorderseweg (zwembad) • Kruispunt Waterstraat - F. Pauwelsstraat (muziekschool) • Kruispunt Kloosterstraat - Bilderdijk • Kruispunt Puihoek - Schriek • Kruispunt Schriek - Statiestraat (station Mariaburg) • Kruispunt Schriek - Korte Bist • Kruispunt Leugenberg - Klein Heiken District Hoboken • Sint-Bernardsesteenweg (aan Don Boscokerk) • Krijgsbaan (aan zwembad Sorghvliedt) • Lageweg (aan de muziekschool) • Terminus tram 12 (St-Bernardsesteenweg) • Ingang fort 8 (J. Leemanslaan) • Veer naar Kruibeke (L. Bosschartlaan) • School Hendriklei Polderplein (H. Rosherstraat) • Jeugddienst (Kapelstraat) • Meunierplein • Lelieplaats

81


82

District Merksem • Fortje Merksem, op hoek van parking en brug om Fortje binnen te gaan • Op hoek van Bredabaan en Fortsteenweg • Op hoek van Laaglandlaan en M. De Swaenstraat • Op hoek van Victor Govaerslaan en Rietschoorvelden • Op hoek Maantjessteenweg en Laarsebaan • Op hoek Maantjessteenweg en Laaglandlaan • Ringlaan, ter hoogte van De Middenschool (huisnummer 55) • Op hoek Bredabaan en Rerum Novarumlaan • Victor Roosensplein • Du Chastellei, ter hoogte van School St-Lutgardis (huisnummer 48) • Distelhoek (hoek Sluitberg en Graanstraat) • Op hoek Rode Loopstraat en Terlindenhofstraat (ingang Sportcomplex Rode Loop) • Op hoek Nieuwdreef en Laarsebaan • Op hoek Terlindenhofstraat en Speelpleinstraat • Van Heybeeckstraat, ter hoogte van de Parkweg (aan het zwembad) • Bredabaan, ter hoogte van Bouckenborghpark (huisnummer 561) • Sint-Franciscusplein • Op hoek van Borrewaterstraat en Noordkaai • Vuurkruisenlaan, ter hoogte van Stedelijke school (huisnummer 16) • Stella Marisstraat, ter hoogte van ingang Stella Maris school • Op hoek van Gagelveldenstraat en Ullenshofstraat • Bredabaan, ter hoogte van het Districtshuis (Burg. J. Nolfplein 1) • Op hoek van Groenendaallaan en Lambrechtshoekenlaan • Op hoek van Groenendaallaan en Ing. Menneslaan • Op hoek van Minister Delbekelaan en Duivelshoek/Heirmansstraat District Wilrijk • Hoek Doornstraat - Oudestraat (aan muziekacademie) • Heistraat tegenover Jeugdcentrum Vizit • Universiteitsplein (kruispunt Doornstraat - Krijgslaan) • Plakzuil ter hoogte van de bibliotheek • Boomsesteenweg ter hoogte van de verbinding naar de Kleinesteenweg • Frans Nagelsplein • Hoek Krijgslaan - Boomsesteenweg • Hoek Sint-Bavostraat - Steytelincklei • Berkenveldplein (aan chalet) • Kerk Pius X - Groenenborgerlaan • Universiteit Antwerpen (campus Groenenborgerlaan) • Oosterveldlaan (ter hoogte van Sint-Augustinus) • Hoek Valkstraat - Boomsesteenweg • Kerk Sint-Jan Evangelist (Valaardreef) • Letterkundestraat - Pastoor Bauwenslaan • Jeugdhuis Jong Valaar (Gebroeders De Wachterstraat) • Michel Willemsplein • Hoek Heistraat - Pierebeekstraat (aan basketbalplein)


13.18 Aanplakreglement: politiecodex

83


84

Evenementengids  
Evenementengids  

Evenementen organiseren in Antwerpen

Advertisement