Page 1

2010 - 2011

1 I cultuur

Verenigingen I gids district Antwerpen

1 Verenigingengids I district Antwerpen


Cultuur Sport Senioren JeugdCultuur Jeugd Verenigingen I gids district Antwerpen

1 I cultuur

1 I cultuur

2 Verenigingengids I district Antwerpen

3 Verenigingengids I district Antwerpen


Inhoudsopgave Voorwoord I Na het overdonderende succes van de eerste Voorwoord

1 I Cultuur 2 I Jeugd 3 I Senioren 4 I Sport 5 I Bewonersgroepen

5

editie, kon een tweede editie niet uitblijven. Want het districtsbestuur hecht veel belang aan het verenigingsleven. Verenigingen zijn

6 - 33 34 - 43

het cement van onze samenleving. Zij geven inwoners een extra stimulans om elkaar (beter) te leren kennen. Het district Antwerpen wil het verenigingsleven dan ook zoveel

44 - 49 50 - 73 74 - 84

mogelijk ondersteunen. Deze verenigingengids is, naast de ondersteuning van tal van initiatieven, dan ook een logische stap. De vele verenigingen een hart onder de riem steken en zijn inwoners de weg wijzen naar de vereniging die bij hen past. Dat is de wens van het districtsbestuur.

Andere interessante publicaties

85 - 86 U bent op zoek naar een zwemclub, seniorenvereniging of bewo-

Subsidies

88 - 89

Alfabetische verenigingenlijst

92 - 100

nersgroep actief in uw wijk? In deze handige gids vindt u alle verenigingen, aangesloten bij de adviesraden van het district.Aan het begin van iedere rubriek kan u kennismaken met de adviesraden en antennes van het district. Laat u meenemen voor een reis door het bruisende verenigingsleven dat het district Antwerpen u biedt. Sla deze praktische gids open en ontdek welke vereniging bij u past!

Joris Giebens districtsschepen

4 Verenigingengids I district Antwerpen

mevr. Chris Anseeuw districtsvoorzitter

5 Verenigingengids I district Antwerpen


Cultuur Cultuurraad | Het adviesorgaan voor cultuur in uw district

U heeft zin om cultureel actief te zijn maar u weet niet waar naartoe? U wil een culturele activiteit organiseren en zoekt manieren om dat te doen? U heeft materiaal of financiĂŤle steun nodig? U wil advies en ondersteuning bij het opzetten van uw project? U heeft hulp nodig bij het uitwerken van een promotiecampagne? U zou graag samenwerken met artiesten of culturele verenigingen uit uw district? U wil mee nadenken over het beleid of u als vrijwilliger inzetten bij evenementen?

De cultuurraad van het district Antwerpen werkt autonoom en geeft als adviesorgaan mee vorm aan het cultuurbeleid van het district. De cultuurraad formuleert adviezen bij het huidige cultuurbeleid maar doet ook voorstellen voor een toekomstig beleid. Daarnaast treedt de raad op als gespreksforum tussen het plaatselijke cultuurveld en het districtsbestuur. In de cultuurraad zetelen vertegenwoordigers van culturele verenigingen en personen die een meerwaarde betekenen voor het lokaal cultuurbeleid zoals kunstenaars, een leraar van de academie, een lid van een vrijwilligersvereniging, ‌ Soms werken de leden mee aan de organisatie van culturele activiteiten in het district Antwerpen.

Uw district heeft een aanspreekpunt voor cultuur, de cultuurantenne. Zij kennen de lokale cultuurwerking door en door en zoeken mee naar een antwoord op elke cultuurvraag. De cultuurantenne ondersteunt, informeert en stimuleert het sociaal-cultureel leven in het district Antwerpen. Als cultureel knooppunt brengt de cultuurantenne mensen samen om zo de dynamiek en het enthousiasme bij inwoners, verenigingen en kunstenaars aan te wakkeren. De cultuurantenne adviseert het beleid en geeft actief mee vorm aan het cultuurbeleid.

Meer informatie Cultuurantenne Lange Gasthuisstraat 21 2000 Antwerpen tel. 03 338 35 05 cultuurantenne@stad.antwerpen.be

6 Verenigingengids I district Antwerpen

Iedereen die interesse heeft in cultuurbeleid en adviesverlening kan in principe lid worden van de cultuurraad. Stel uw kandidatuur in een gemotiveerd schrijven naar de voorzitter . Het bestuur van de cultuurraad bestaat uit 13 leden en wordt om de zes jaar gekozen tijdens de algemene vergadering. Voor meer informatie over de cultuurraad, cultuursubsidies of vragen rond lidmaatschap kan u terecht bij de cultuurantenne van het district Antwerpen.

7 Verenigingengids I district Antwerpen

1 I cultuur

1 I cultuur

Cultuurantenne | Het aanspreekpunt voor cultuur in uw district


Aangesloten bij de Cultuurraad district Antwerpen

Okra trefpunt 55+ St Willibrordus

Gemengd koor Audite Nova

Iedere woensdagnamiddag van 14 tot 16.30 uur kan u bij ons terecht voor hobby, crea of kaartspelen. Wij gaan ook regelmatig op daguitstap naar oa een museum, het theater, een leesclub en voordrachten. We organiseren een kerst- en paasfeest.

Dit koor verzorgt concerten en kooroptredens.

contactpersoon I Hilda Rans

luk.versteylen@skynet.be

Kerkstraat 121, 2060 Antwerpen tel. 03 239 35 93 rans.hilda@skynet.be

lidgeld I 17 euro/jaar | 12 euro/jaar tweede lid

Mineralogische Kring Antwerpen

Frankrijklei 117, 2000 Antwerpen tel. 03 232 36 74

VIVA – SVV provincie Antwerpen vzw VIVA-SVV zijn vrouwen in volle actie. VIVA-SVV biedt een aantrekkelijk pakket rond gezondheid, wellness en sport, cultuur en creativiteit, vrije tijd,...

contactpersoon I Annick Haesen

Boterlaarbaan 225, 2100 Deurne tel. 03 645 29 14 info@minerant.org www.minerant.org

lidgeld I 10 –15 euro

Curieus Schoonbroek en Rozemaai

lidgeld I 24 –29 euro

Deze vereniging organiseert als culturele activiteiten spreekbeurten, tentoonstellingen, optredens, concerten, enz…

Koninklijke Philatelic Club Cosmos

contactpersoon I Jan Van Heurck

Koninklijke Philatelic Club Cosmos is een vereniging die postzegels verzamelt. Op de 1ste en 3de zondag van de maand (behalve in juli) is er vergadering.

Chalet Jeugd en Cultuur Leo Baekelandstraat 10, 2030 Antwerpen tel. 03 233 43 98

contactpersoon I Franciscus Johan Decoster

Pasar

Sint- Bartholomeusstraat 9A, 2170 Merksem teL 03 321 58 22 fj.decoster@euphonynet.be www.philatelic-club-cosmos.be

lidgeld I 10 euro

Wandelclub

contactpersoon I Freddy Atteya Gen. Slingeneyerlaan 108, 2100 Deurne tel. 03 324 34 51 info@pasar.be I freddy.atteya@antwerpen.be www.pasar.be

lidgeld I 1 euro | 1,50 euro gezin

8 Verenigingengids I district Antwerpen

9 Verenigingengids I district Antwerpen

1 I cultuur

contactpersoon I Hugo Bender

Sint- Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen tel. 03 285 43 04 viva.svv.304@socmut.be www.viva-svv.be

Als mineralen verzamelen uw hobby is, bent u bij deze vereniging aan het juiste adres.

1 I cultuur

contactpersoon I Luk Versteylen


Davidsfonds afdeling “ Jan Blom”

Verbond der Vlaamse Academici

Het Davidsfonds is actief op vlak van cultuur, met de focus op geschiedenis, kunst, taal en lezen. Deze afdeling van het Davidsfonds organiseert bv Junior journalistenwedstrijd, nacht van de geschiedenis, (plaatselijk) Groot Nederlands dictee, lezingen, concerten en literaire wandelingen.

Het verbond der Vlaamse Academici Antwerpen organiseert lezingen over culturele en wetenschappelijke onderwerpen op academisch niveau.

contactpersoon I Walter Goosens Keizerstraat 1 bus 2, 2000 Antwerpen tel. 03 232 28 26 walter.hellemans2@telenet.be www.davidsfonds.be

lidgeld I automatisch bij aankoop van 2 boeken uit het aanbod van het Davidsfonds

Samen zingen in een koor schept een nauwe band, samen luisteren ook. Koorlink wil elke seizoen borg staan voor een aantrekkelijk en hoogstaand programma gebracht door de betere amateur- en beroepskoren. In het Elzenveld organiseren zij A capella-concerten.

contactpersoon I Jos Lams Zirkstraat 24/21, 2000 Antwerpen tel. 03 227 35 37 info@koorlink.be www.koorlink.be

De Heksenketel vzw De Heksenketel is het folkpodium en -café van’t stad. Folkconcerten, cursussen folkmuziek en jamsessies, het staat allemaal op het programma. Pelgrimsstraat 22, 2000 Antwerpen tel. 03 283 56 73 info@heksenketel.org www.heksenketel.org

lidgeld I 8 euro

Gretrystraat 10, 2018 Antwerpen tel. 03 230 98 87 becue.swinnen@skynet.be www.vvacademici.org

lidgeld I 35 euro

Raad en Daad vzw Met deskundige hulp tracht deze vereniging mensen die het nodig hebben met raad en daad bij te staan: administratieve hulp, een luisterend oor, voedselbedeling, socio-culturele activiteiten organiseren,... Sociale en caritatieve werking voor kansarmen in de buurt sinds de jaren zestig. De vereniging verhuurt ook haar infrastructuur (zaal + keuken).

contactpersoon I Patrick De Keulenaer Provinciestraat 108 A, 2018 Antwerpen gsm 0486 05 48 06 patrick.de.keulenaer@telenet.be www.raad-en-daad.be

lidgeld I 13 euro

Sint- Andries 2000 vzw vzw Sint- Andries organiseert van activiteiten in de Sint- Andriesstraat: openstelling onder toezicht, rondleidingen, concerten, tentoonstellingen, ea ...

contactpersoon I Eduard Vandenbroucke Sint- Andriesstraat 7 bus 4 2000 Antwerpen tel. 03 233 42 63 ed.vandenbroucke@skynet.be www.topa.be/nl/antwerpen

lidgeld I 15 – 30 euro

10 Verenigingengids I district Antwerpen

11 Verenigingengids I district Antwerpen

1 I cultuur

1 I cultuur

Koorlink

contactpersoon I Paul Becue


Sint- Paulusvrienden vzw

Studio Garcia Lorca

vzw Sint - Paulusvrienden zorgt voor het onthaal en rondleiden van bezoekers aan de Sint - Paulus kerk, als voor het behoud en onderhoud van het patrimonium.

Alles staat in het teken van flamenco!

contactpersoon I Guido Verdonck Prior Peltiersplaats, 2000 Antwerpen tel. 03 636 01 22 g.verdonck@hotmail.com

lidgeld I 15 euro

Apostolatus Maris vzw Deze vereniging neemt de zorg voor zeelieden op.

Italielei 72, 2000 Antwerpen tel. 03 233 34 75 aposmar.administratie@skynet.be www.apostolatus-maris.be

Fakkelteater vzw Het Fakkelteater is een receptief productiecentrum voor podiumkunsten en beschikt over de Rode Zaal, de Zwarte Zaal en het Keldertheater.

Korte Vlierstraat 5, 2000 Antwerpen tel. 03 225 00 46 gsm 0474 64 91 26 stugalo@gmail.com www.geocities.com/stugalo

China Arts vzw Deze vereniging zorgt voor advies, cursussen en opleidingen in Chinese kunsten, filosofie, geneeswijzen, taoisme, krijgerskunsten, taijiquan, qigong, wetenschappelijk onderzoek, ...

contactpersoon I An Woestenborghs

1 I cultuur

1 I cultuur

contactpersoon I E.H. Jos Vanhoof

contactpersoon I Lea Alvarez

Ballaerstraat 114, 2018 Antwerpen tel. 03 238 13 87 info@china-art.org info@etaoiststudies.org www.china-art.org www.taoiststudies.org

lidgeld I geen

contactpersoon I Walter Groener

KT Rodenbachszonen

Reyndersstraat 7, 2000 Antwerpen tel. 03 233 15 88 info@fakkelteater.be

Deze dynamische toneelkring heeft een rijk verleden. Deze kring is opgericht in 1908.

www.fakkelteater.be

contactpersoon I Romain La Planche Lange Lozanastraat 203 B1, 2018 Antwerpen tel. 03 248 36 93 diana-maes@telenet.be www.rodenbachszonen.be

lidgeld I 12 euro per persoon | 20 euro per koppel

12 Verenigingengids I district Antwerpen

13 Verenigingengids I district Antwerpen


Jeugd en Cultuur vzw Bevorderen van volksopvoeding door organisaties op sociaal en cultureel vlak; wandelen, uitstappen, wijk- en buurtfeesten en infovergaderingen.

contactpersoon I Ivonne Julliams Vital Vanbaelen Leo Baekelandstraat 10, 2030 Antwerpen tel. 03 542 54 54 gsm 0477 17 96 66 ivonne.julliams@base.be vital.vanbaelen@telenet.be www.vzwjeugdencultuur.be

lidgeld I 5 euro

Wij organiseren jaarlijkse tentoonstellingen (beeldende kunst), werk van medici en partners.

contactpersoon I T Costy Geneeskring van Antwerpen Louizastraat 8, 2018 Antwerpen tel. 03 230 29 32 t.costy@skynet.be

Instituut voor Amerikanistiek vzw Wie interesse heeft voor de Indiaanse culturen van Amerika is bij deze vereniging aan het juiste adres. Wij richten lezingen, bezoeken aan tentoonstellingen en musea in. Deze vereniging geeft driemaandelijks een tijdschrift uit.

contactpersoon I Raymond Paeshuys Belegstraat 34, 2018 Antwerpen tel. 03 248 05 53 paesh.lievens@skynet.be www.amerikanistiek.org

lidgeld I 35 euro

Deze vereniging wil het traditioneel Antwerps stangpoppenspel (poesjenellen) in stand houden voor een breder publiek. Daarnaast zijn er ook voorstellingen interactief poppenspel voor kinderen.

contactpersoon I Wilfried Van der Auwera Sint-Niklaaskapel Lange Nieuwstraat 3, 2000 Antwerpen tel. 03 237 37 16 scheleneus@live.be www.van-campen.be

Amar 14 vzw | Centrum voor Orientaalse Dans Amar 14 is een dansstudio gespecialiseerd in alle vormen van Middenoosterse dansen. Hun doel is het bevorderen van de Orientaalse danskunst door vormingswerk, wekelijkse lessen, workshops, interculturele programma’s voor scholen, lezingen en dansdemonstraties.

contactpersoon I Linda van Meir Grote steenweg 63, 2600 Berchem tel. 03 218 98 00 amar14@skynet.be | info@dancemoon.be www.dancemoon.be

lidgeld I 4 euro

Koninklijke gidsenvereniging van Antwerpen Deze vereniging werd opgericht in 1926 en werkt stadswandelingen uit. De KGVA verdedigt bovendien de belangen van de stadsgidsen en zorgt voor permanente vorming en bijscholing van de leden. Binnen de vereniging zijn meer dan 100 stadsgidsen actief die vorig jaar 7193 rondleidingen verzorgden!

contactpersoon I Jeanine Van Zeeland Wenigerstraat 85/6, 2150 Borsbeek info@kgva.be www.kgva.be

lidgeld I 20 euro sympathisant | 16 euro abonnee 14 Verenigingengids I district Antwerpen

15 Verenigingengids I district Antwerpen

1 I cultuur

1 I cultuur

Kring Medici-Kunstenaars

Koninklijke Poppenschouwburg Van Campen vzw


Eshtaar-art

Snorrenclub Antwerpen vzw

De uiteenlopende activiteiten waar deze vereniging zich voor inzet: artistieke activiteiten organiseren in de scholen, huistaakbegeleiding voor allochtone kinderen en sportactiviteiten voor vrouwen (zwemmen).

De snorrenclub organiseert de jaarlijkse verkiezing “Snor van het Jaar”, jaarlijks bal “De Nacht van de Antwerpse Snorren”, optochten met onze reus “Den John” en verbroedert met binnen- en buitenlandse Snorrenclubs.

contactpersoon I Fatiha Boujdaine Dambruggestraat 109, 2060 Antwerpen gsm 0478 32 03 73 eshtaar@gmail.com

Antwerp Jazz Club Wekelijkse multimedia lezingen en presentaties over jazzmuziek in ons lokaal: “Den Bengel”, Grote Markt 5, 2000 Antwerpen (2e verdieping)

Zwijgerstraat 26 B16, 2000 Antwerpen tel. 03 238 84 79 gsm 0473 81 03 88 frankvaes@skynet.be

lidgeld I 25 – 35 euro/jaar

ATB Natuurvrienden Berchem vzw

Cafe De Koninklijke Snor Adriaan Brouwerstraat 33, 2000 Antwerpen gsm: 0497 85 38 15 snorrenclub@antwerpen.be www.snorrenclubantwerpen.be

lidgeld I 50 euro/jaar

Organiek Organiek organiseert orgelconcerten in de Sint- Jacobskerk van Antwerpen.

contactpersoon I JC Mattheessens Plantin en Moretuslei 25, 2018 Antwerpen tel. 03 232 00 23 info@organiek.be www.organiek.be

lidgeld I concertabonnement 25 euro | steunende leden 60 euro | bescherm

wandelen

leden 100 euro

contactpersoon I Jenny Cuvelier

Damiaanactie

E. Casteleinstraat 21, 2020 Antwerpen tel. 03 238 06 42

lidgeld I - 60 jaar = 25 euro | + 60 jaar= 16 euro

Genezen van lepra- en TBC patiënten in derde wereld en niet onbelangrijk ze re-integreren in de maatschappij. Wij doen ook aan preventiewerking.

contactpersoon I Paul van der Poszten Groenenborgerlaan 149, 2610 Wilrijk tel 03 287 35 72 damiaanactie.antwerpen@telenet.be www.damiaanactie.be

lidgeld I geen

16 Verenigingengids I district Antwerpen

17 Verenigingengids I district Antwerpen

1 I cultuur

1 I cultuur

contactpersoon I Francois Vaes

contactpersoon I Ronnie Vermeulen


Oxfam Wereldwinkel Antwerpen

Muziektheater Transparant

Promoten en verkopen van producten van eerlijke handel dmv vormingen, acties, campagnes en onze winkelwerking.

Transparant brengt muziektheater, opera en workshops voor jong en oud. Dit internationaal productiehuis creĂŤert muziektheater in al zijn diversiteit waarin het vocale gedeelte centraal staat. Oude en nieuwe muziek gaan hand in hand.

Sint- Jacobsmarkt 82, 2000 Antwerpen tel. 03 226 02 81 oxfam.wereldwinkel@owwa.be www.oww.be/antwerpen

KUGRAKO F.V. Kugrako organiseert en coĂśrdineert tal van activiteiten zoals themawandelingen, bezoeken achter de schermen,... Bij Kugrako zit u goed voor een culturele kortingkaart, de nieuwsbrief Kugraktueel en thema- wandelboekjes.

Welvaartstraat 48/2, 2000 Antwerpen gsm 0495 63 32 89 kugrako@yahoo.com www.kugrako.be

lidgeld I rechtspersonen 75 euro/jaar; 25 euro/kwartaal | kugrakovrienden 10 euro/jaar

Fotografische Kring Iris Bij de Fotografische Kring Iris kunnen leden deelnemen aan wekelijkse vergaderingen rond fotografie, fotobesprekingen en tentoonstellingen.

contactpersoon I Jaymes Van Luppen Fazantenlaan 34, 2610 Wilrijk tel. 03 440 24 26 vanluppen@hotmail.com

Leopoldplaats 10 bus 4, 2000 Antwerpen tel. 03 225 17 02 info@transparant.be www.transparant.be

Cultural African Arts & Development vzw (C.A.A.D.) C.A.A.D. vzw is een socio-culturele vereniging die zich bezighoudt met het organiseren en uitvoeren van grootse Afrikaanse culturele- en kunstprojecten. De vzw heeft een ruim aanbod aan lessen voor jong en oud: Afrikaanse dans, percussie, sport en bemiddelt tussen Afrikaanse families en Belgische instanties. C.A.A.D. is een samenwerkingspartner van ontmoetingscentrum Sint-Andries.

contactpersoon I Chief Benedict Mayuku Godfrey Williams-Okorodus Lange Ridderstraat 62 bus 6, 2000 Antwerpen tel. 03 297 63 53 | 03 248 01 17 gsm 0476 55 39 55 | 0485 03 67 40 benedict.mayuku1@telenet.be | okorodus_art@yahoo.com http://caadvzw.multiply.com | www.myspace.com/caadvzw | www.Tvafricanstage.com

lidgeld I geen

lidgeld I 50 euro incl. lid CVB

Bijbelhuis Antwerpen Bij het Bijbelhuis kunnen kinderen, jongeren en (jong) volwassenen meer leren over God en is er tijd voor ontspanning en plezier.

contactpersoon I Anneke Plaisier Lange Dijkstraat 50, 2060 Antwerpen tel. 03 233 62 02 bijbelhuis_anneke@hotmail.com 18 Verenigingengids I district Antwerpen

19 Verenigingengids I district Antwerpen

1 I cultuur

1 I cultuur

contactpersoon I Jean-Marie Michiels

contactpersoon I Nele Dhaese


Voor kruis en beeld

Athena vzw

De schoonheid van Antwerpen is mee te danken aan de vele madonnabeelden op de hoeken van de straten. In overleg met eigenaars en uitvoerders zet de vereniging ‘Voor kruis en beeld’ zich in voor het bewaren en restaureren van deze gevelbeelden.

Houdt u van tentoonstellingen, reizen, lezingen, workshops? Bij Athena zit u goed!

contactpersoon I Bart ‘D Eyckermans contactpersoon I Paula Sorensen Secretariaat: Vremdesteenweg 92, 2530 Boechout tel. 03 455 58 44 Zetel: Lange Lozanastraat 92, 2018 Antwerpen paula.sorensen@skynet.be www.verbeelding.be

Concertband Antwerpen

contactpersoon I Paul Van Montfurt Frans Henssstraat 53, 2020 Antwerpen tel. 03 825 25 17 info@concertbandantwerpen.be www.concertbandantwerpen.be

lidgeld I 20 euro/jaar

Volkskunstgroep Scheldemeeuwen Streven voor het behoud van internationale volksdansen, dat is waar Volkskunstgroep Scheldemeeuwen voor staat. U kan er terecht voor het beoefenen en uitdragen van Vlaamse volksdansen.

contactpersoon I Koen Van den Abbeele Goethestraat 3, 2050 Antwerpen tel. 03 219 69 57 koen.vdabb@skynet.be

lidgeld I 15 euro lid | 50 euro erelid, zij ontvangen een kunstwerk

Wereldculturencentrum Zuiderpershuis Het Wereldculturencentrum Zuiderpershuis biedt als kunstencentrum een permanent podium aan artiesten uit de hele wereld. Vooral de communicatie tussen verschillende gemeenschappen en culturen staat daarbij centraal.

1 I cultuur

1 I cultuur

Zowel de beginnende als gevorderde muzikant kan bij de concertband Antwerpen terecht. Voor populaire klassieke, film- en andere muziekgenres bent u hier aan het goede adres.

Dries 29, 2000 Antwerpen tel. 03 213 71 60 athenavzw@gmail.com

Waalse Kaai 14, 2000 Antwerpen tel. 03 248 01 00 info@zuiderpershuis.be www.zuiderpershuis.be

Ywako vzw Houdt u van concerten? Neem dan zeker eens een kijkje in het aanbod van Ywako vzw.

contactpersoon I Felix Tirry de Burburestraat 14, 2000 Antwerpen tel. 03 290 71 08 info@ywako.com www.ywako.com

lidgeld I 1 euro

lidgeld I 35 euro/jaar

20 Verenigingengids I district Antwerpen

21 Verenigingengids I district Antwerpen


Vrienden van het MuHKA | Vrienden van het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen vzw

Centrum De Wijk

Kent u het MuHKA al? Kom eens langs voor een rondleiding, lezing of geniet van een film- of boekenvoorstelling. Maar u kan er ook voor veel meer terecht: een uitstap, atelierbezoek of diner,...

contactpersoon I Walter Busschots

contactpersoon I Katrien Batens Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen tel. 03 260 99 94 vrienden@mukha.be katrien.batens@muhka.be www.muhka.be

Masereelfonds vzw Een wereld waar iedereen vrij en gelijk is. Met deze droom in het achterhoofd, houdt het Masereelfonds de samenleving kritisch in het oog.

Willy Vandersteenplein 1, 2060 Antwerpen tel. 03 235 17 24 walter.busschots@telenet.be

Het Roze Huis | Antwerpse Regenboogkoepel vzw Het Roze Huis is dé plek voor ontmoeting tussen holebi’s en hetero’s. In dit kader organiseert de vzw tal van activiteiten voor holebi’s, transgender en sympathisanten.

contactpersoon I Joke Weckesser

1 I cultuur

1 I cultuur

lidgeld I 30 euro | 25 euro voor juniors en seniors | 50 euro voor gezinnen

In centrum De Wijk kan u terecht voor Kind en Gezin, De8, Buurtschatten en nog veel meer.

Draakplaats 1, 2018 Antwerpen tel. 03 288 00 84 info@hetrozehuis.be www.hetrozehuis.be

contactpersoon I Sven Lauwers Lange Nieuwstraat 147, 2000 Antwerpen tel. 03 226 36 32 antwerpen@masereelfonds.be www.masereelfonds.be

lidgeld I 16 euro

Koninklijke kolveniersgilde 1489 Als u van kruisboogschieten houdt en de gildentradities mee in ere wil houden, dan moet u bij de Koninklijke kolveniersgilde 1489 zijn.

contactpersoon I Luc Vlaminckx Mutsaertstraat 23, 2000 Antwerpen tel. 03 232 47 27 hugo.buyle@skynet.be

22 Verenigingengids I district Antwerpen

Onderwijsmuseum Stad Antwerpen Steekt u graag uw neus in (oude) boeken? Leert u graag zelf (mee) tentoonstellingen organiseren? Dan bent u bij het Onderwijsmuseum aan het juist adres. U kan er ook terecht voor voordrachten en hulp bij studieopdrachten.

contactpersoon I Achille Weiremans Lange Gasthuisstraat 29, 2000 Antwerpen tel. 03 644 17 08 | tel. 03 257 25 83 (kelder OMuSA) www.omusa.be Roger.peeters42@telenet.be

lidgeld I 7 euro/jaar

23 Verenigingengids I district Antwerpen


Fotoklub 72 vzw Kom digireeksen en fotografie volgen in ons lokaal Esemnegen aan de Boomsesteenweg 270 op’t Kiel.

contactpersoon I Gilbert Thuys Krijgslaan 263, 2610 Wilrijk tel. 03 827 34 81 thuys.gilbert@scarlet.be

lidgeld I 30 euro

Sunshine Concerts vzw In 2002 opende Sunshine records vzw voor het eerst zijn deuren met de slogan “The future of music is live”. Ze ondersteunen ook socio-culturele projecten, festivals en evenementen van andere vzw’s en bewoners.

contactpersoon I James King Lange van Bloerstraat 75, 2060 Antwerpen gsm 0485 12 32 84 info@sunshineconcerts.be www.sunshineconcerts.be

Volksuniversiteit Maurits Sabbe vzw Volksuniversiteit Maurits Sabbe biedt workshops, nautische cursussen, lezingen, enz...

Markgravelei 134, 2018 Antwerpen gsm 0473 21 03 95 vums@telenet.be www.vums.be

Watra Bij de Pools-Vlaamse culturele vereniging Watra zijn Polen en Vlamingen thuis. Voor taallessen, poëzieavonden of een zang- en dansgroep, bij deze vereniging kan u altijd terecht.

contactpersoon I Majewska Wladystawa Hopland 55, 2000 Antwerpen tel. 03 234 06 46

lidgeld I 20 euro

De Borsbeekse Bijenboeren vzw is een vereniging van Vlaamse imkers. De vzw wil de bijenteelt bevorderen en startende imkers begeleiden.

contactpersoon I Jan Reyntjens

1 I cultuur

1 I cultuur

contactpersoon I Ernest Van Buynder

De Borsbeekse Bijenboeren vzw

Frans Beirenlaan 2a bus 11, 2150 Borsbeek tel. 03 230 86 24 gsm 0495 30 86 24 reyntjensjan@skynet.be

lidgeld I 28 euro

Koninklijke Fotoclub Focus Noord Bij Koninklijke Fotoclub Focus Noord kan u terecht voor fotografie in al haar vormen: kleur, digitaal, zwart/wit; lessen, uitstappen en shoot.

contactpersoon I Albert Grade Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen tel. 03 457 66 45 gsm 0474 78 33 77 albert.grade@skynet.be

lidgeld I 9 euro/persoon

24 Verenigingengids I district Antwerpen

25 Verenigingengids I district Antwerpen


Natuur 2000 | Vlaamse Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubehoud/afdeling Antwerpen

Aloude Rederijkerskamer De Goudbloem vzw

Natuur 2000 is een vereniging die jongeren de kans wil geven om aan een actieve en boeiende natuurstudie te doen dmv excursies en acties.

Jozef Verbovenlei 41, 2100 Deurne tel. 03 289 92 48 borms@telenet.be

contactpersoon I Jo Orts Bervoetstraat 33, 2000 Antwerpen tel. 03 231 26 04 natuur2000@hotmail.com

lidgeld I 12,50 euro

Heeft u altijd al gedroomd van een leven op zee? Kom dan kennis maken met het Museum Rijn en Binnenvaart. Zij organiseren oa Open Scheepvaartsdagen van Antwerpen en nemen deel aan allerlei activiteiten.

contactpersoon I W. Huysmans

contactpersoon I Herlinde Borms

lidgeld I 5 euro

Numismatica Antverpia Naast info en studie werkt Numismatica Antverpia aan de promotie van munt-en penningkunde. De vereniging neemt jaarlijks deel aan een internationale beurs.

contactpersoon I Albrecht Beyts Hof ter Heidelaan 54, 2660 Hoboken tel. 03 827 47 78 hilde.beyts@skynet.be www.egmp.be

1 I cultuur

1 I cultuur

Museum Rijn en Binnenvaart

toneelvereniging

p/a Esmoreitlaan 43/32, 2050 Antwerpen tel. 03 219 09 80 ribiva@skynet.be www.rijnenbinnenvaartmuseum.be

lidgeld I 11 euro | 17 euro (buitenland)

lidgeld I 12,50 euro

Bij de Koninklijke Kielse Postzegelkring komen liefhebbers van filatelie samen om postzegels te ruilen. Samen organiseren we ook filatelistische activiteiten.

Klapchi Klapchi maakt symbooldieren volgens de Chinese astrologische kalender die in vuurwerkshows worden gebruikt. Jean Hoen ontwerpt ook verschillende logo’s.

contactpersoon I Jean Hoen Pyckestraat 4, 2018 Antwerpen gsm 0473 59 78 02 jean.hoen@telenet.be

26 Verenigingengids I district Antwerpen

Koninklijke Kielse Postzegelkring

contactpersoon I Luc Impens p/a Ontmoetingscentrum NOVA Schijfstraat 105, 2020 Antwerpen tel. 03 828 78 94 luc.impens@skynet.be

lidgeld I 7 euro/jaar

27 Verenigingengids I district Antwerpen


Koninklijk Vlaams Toneelverbond van Antwerpen (K.V.T.A.) Het K.V.T.A. begeleidt aangesloten verenigingen en organiseert het jaarlijkse toneelprijskamp “Prijskamp om het Stadsjuweel�.

contactpersoon I Walter Verboven Distelvinklaan 19, 2660 Hoboken tel. 03 830 33 38 verboven.walter@skynet.be

Volksdansgroep Opsinjoorke Bij Volksdansgroep Opsinjoorke is iedereen welkom.

De Klauwaarts Bent u wel te vinden voor toneel of een culturele uitstap? Dan moet u bij De Klauwaarts zijn!

contactpersoon I Erwin Neels Sterlingerstraat 80, 2140 Borgerhout gsm 0498 11 49 64 Erwin.neels@telenet.be

lidgeld I 10 euro | 15 euro voor gezinnen

AMSA | Alternatieve Muziekschool Sint-Andries AMSA geeft gratis muziekles aan kinderen vanaf 8 jaar, jongeren en volwassenen. De vereniging doet dit op een speelse en niet schoolse manier. Ook familie en vrienden van de leerlingen mogen komen kijken of meedoen.

Kloosterstraat 72/21, 2000 Antwerpen gsm 0479 76 41 49 marina.couwels@telenet.be

Den Deugniet vzw

contactpersoon I Guido Mannaerts (coStA) Pachtstraat 8, 2000 Antwerpen gsm 0495 30 88 14 | 0475 44 87 09 ronny.mannaerts@telenet.be www.amsa.be

lidgeld I geen

Den Deugniet, het stoutste standbeeldje van Antwerpen, prijkt sinds 1979 op zijn sokkel in de Korte Gasthuisstraat. Vzw Den Deugniet kleedt den Deugniet en stelt de prins of prinses van het district Antwerpen aan.

Socialistische Harmonie Arbeid en Kunst

contactpersoon I Yves-Michel Kinet

Elke donderdagavond komen een 40-tal jonge en minder jonge muzikanten samen om verschillende muziekstijlen te brengen in harmonieverband.

Fortsteenweg 120, 2170 Merksem tel. 03 454 20 33 gsm 0495 49 69 90 rudi.linda@euphonynet.be

lidgeld I 30 euro

28 Verenigingengids I district Antwerpen

contactpersoon I Guido Mannaerts (coStA) Pachtstraat 8, 2000 Antwerpen gsm 0495 30 88 14 | 0475 44 87 09 ronny.mannaerts@telenet.be

29 Verenigingengids I district Antwerpen

1 I cultuur

1 I cultuur

contactpersoon I Marina Couwels


Koninklijke Toneelgroep Hoop en Liefde

Pasar Antwerpen 2060

Koninklijke toneelgroep Hoop en Liefde organiseert tentoonstellingen voor volwassenen in de Vredeschouwburg in Berchem en geleide bezoeken aan bedrijven.

Bij Pasar zit je aan het juiste adres voor recreatie, vakantie en avontuur.

contactpersoon I Paul Hendrickx Distelvinklaan 14, 2660 Hoboken tel. 03 827 48 85 hendrickx.paul@skynet.be www.toneelhoopenliefde.be

Demerstraat 22, 2060 Antwerpen tel. 03 297 89 14 pasar_2060@telenet.be www.pasar.be/antwerpen2060

lidgeld I 15 euro

Koninklijke Chorale Caecilia

Sint- Andrieskwartier herleeft

Chorale Caecilia, oorspronkelijk gestart als A capellakoor, kent nationale en internationale bekendheid. Ongeveer 100 leden studeren werken in uit het grote koorrepertoire en voeren deze ook uit.

contactpersoon I Pierre Van den Bergh Korte Vlierstraat 7, 2000 Antwerpen tel. 03 234 32 42 http://www.sint-andries.com/

contactpersoon I Gerda Cornelissen Grote Markt 19, 2000 Antwerpen info@choralecaecilia.be www.choralecaecilia.be

1 I cultuur

Het comité “Sint-Andrieskwartier herleeft” heeft als doel folklore, heemkunde, historiek en onder de aandacht te brengen van wijkbewoners en sympathisanten.

1 I cultuur

contactpersoon I Marianne Van Beeck

lidgeld I geen

lidgeld I geen

Fotografiecircuit Vlaanderen

Mannenkoor ZWK Sint-Norbertus

Fotocircuit Vlaanderen promoot jonge fotografen of fotografen die nog niet zoveel kansen kregen om tentoon te stellen. Vanuit Antwerpen doen de individuele fototentoonstellingen een circuit van 16 cultuurcentra, verspreid over Vlaanderen, aan.

Het mannenkoor ZWK Sint-Norbertus organiseert concerten in eigen beheer en verleent graag zijn medewerking aan grote projecten. Zij verzorgen ook gregoriaanse missen en luisteren huwelijken en begrafenissen op.

contactpersoon I Jan Leers Ambtmanstraat 2A, 2000 Antwerpen tel. 03 646 99 37 leers_vanaxel@yahoo.com www.zwk.be

30 Verenigingengids I district Antwerpen

contactpersoon I Jan Van Broeckhoven Braderijstraat 8, 2000 Antwerpen gsm 0496 26 26 18 jan.van.broeckhoven@atv.be

31 Verenigingengids I district Antwerpen


Vrienden van de Zwarte Panter vzw

HVV | Vrijzinnig Antwerpen

Vrienden van de Zwarte Panter vzw organiseert allerlei culturele activiteiten, publiceert artistieke uitgaven en ondersteunt kunstenaars.

De hoofdlijnen van de werking van Vrijzinnig Antwerpen zijn zingeving en kritisch omgaan met informatie en opvoeding. Daarom organiseert de vereniging debatten, vormingen en culturele activiteiten waarbij het maatschappelijke aspect niet wordt geschuwd, maar ook meer ontspannende activiteiten aan bod komen.

contactpersoon I Adriaan Raemdonck Hoogstraat 70-72, 2000 Antwerpen gsm 0474 54 54 72 galeriezwartepanter@skynet.be www.artsite.be

Antwerpse Televisie (ATV) vzw ATV wil bij alle kijkers in de Antwerpse regio beschouwd worden als het meest betrouwbare en interessante medium voor nieuws over en rond Antwerpen en haar inwoners.

contactpersonen I Martine Konings, Franรงois Peeters, Dirk Van Opdenbosch Breughelstraat 60, 2018 Antwerpen tel. 03 239 94 21 vrijzinnigantwerpen@hotmail.com konings.martine@skynet.be www.vrijzinnigantwerpen.be

Rijnkaai 104, 2000 Antwerpen gsm 0496 26 26 18 jan.van.broeckhoven@atv.be

1 I cultuur

1 I cultuur

contactpersoon I Jan Van Broeckhoven

www.atv.be

Volksdansgroep Brabo-spoor Volksdansen in Antwerpen - Centraal? Dat kan bij volksdansgroep Brabospoor.

contactpersoon I Sonja Lenchant Deurnestraat 206, 2640 Mortsel tel. 03 448 04 90 gsm 0494 13 10 38 jan.vervecken@infrabel.be

lidgeld I 8 euro

32 Verenigingengids I district Antwerpen

33 Verenigingengids I district Antwerpen


Jeugd

Tot slot kunnen jeugd- en andere socioculturele verenigingen promotie maken voor hun activiteiten op de aanplakborden van het district. Heb jij een spetterend idee? Wil je een festival, buurtfeest, basketevent, ... organiseren, maar weet je niet goed hoe te beginnen? Spring eens binnen bij de jeugddienst voor meer informatie.

Meer informatie Jeugddienst district Antwerpen Oudaan 14 2000 Antwerpen tel. 03 292 67 40 jeugddienst.antwerpen@stad.antwerpen.be

34 Verenigingengids I district Antwerpen

Jeugdraad | De spreekbuis voor jeugd in uw district! De jeugdraad is het officiële communicatiekanaal voor jongeren in het district. Het is dé plaats waar jongeren hun mening over het beleid kwijt kunnen. De jeugdraad geeft adviezen op vraag van het districtsbestuur of uit eigen beweging. Dat advies kan gaan over: subsidies en reglementen, fietspaden, aanplakborden, fuifruimte, speelruimte en nog veel meer. Door het geven van gericht advies geeft de jeugdraad het jeugdbeleid mee vorm. De raad kan ook een sporttornooi voor jeugdverenigingen organiseren of vorming voor leden en geïnteresseerden. In de jeugdraad zetelen afgevaardigden van plaatselijke jeugdwerkinitiatieven die hun werking hebben binnen het district Antwerpen. Ook individuele jongeren en jeugdwerkers die bezig zijn met jongeren in het district zijn meer dan welkom. De jeugdraad komt één keer per maand samen om de agenda te bespreken. Daarna verdeelt de algemene vergadering zich in werkgroepen. Wil jij het jeugdbeleid mee vormgeven? Stel je dan kandidaat! Meer informatie over de jeugdraad en subsidies voor jeugd kan je verkrijgen bij de jeugddienst district Antwerpen.

35 Verenigingengids I district Antwerpen

2 I jeugd

2 I jeugd

Jeugddienst | Kijk eens wat de jeugddienst allemaal voor jou doet! De jeugddienst district Antwerpen ondersteunt jongeren en jeugdverenigingen zowel op financieel als op materieel vlak en maakt hen wegwijs in het aanbod van de stedelijke subsidies. Er is regelmatig overleg met andere organisaties en diensten om de raakvlakken met het jeugdbeleid te ontdekken en op elkaar af te stemmen. Daarnaast kunnen jongeren en jeugdverenigingen bij de jeugddienst terecht voor het ontlenen van audiovisueel materiaal en themakoffers.


Aangesloten verenigingen bij Jeugdraad district Antwerpen

Scouts 48-11 Kristus Koning Een geĂŤngageerde jeugdbeweging die zich met een 30+koppige leiding inzet voor een groot aantal leden. Met veel plezier en goodwill proberen zij te zorgen voor een geweldig aanbod!

contactpersoon I Jan Verhoeven tov Kruishofstraat 80, 2020 Antwerpen gsm 0477 75 28 08 info@scouts4811.be www.scouts4811.be

lidgeld I 32 euro

De Pleplo (of Plezante Ploeg) is een volwaardige jeugdbeweging met 5 afdelingen, elk met een eigen kreet en sjaaltje: drommels, spetters, krinkels, stoeiers en blokkers. De activiteiten gaan door op zaterdag van 14 tot 17.30 uur voor kinderen tussen 6 en 18 jaar. Er zijn uiteraard ook weekend-activiteiten en het kamp.

contactpersoon I Carolien De Winter Hanegraefstraat 5, 2050 Antwerpen gsm 0473 18 48 78 contact@pleplo.be www.pleplo.be

lidgeld I 25 euro

25 Sint- Joris De 25 Sint-Joris is een kleine, gemengde scoutsgroep. De groep is verdeeld in verschillende takken: kapoenen/welpen, jogivertak, givertak en de jintak. Hun thuishaven is gelegen over het Kielpark.

contactpersoon I Wim Reymen Sint Catharinaplein 1A, 2020 Antwerpen gsm 0486 14 52 23 groepsleiding@de25.be www.de25.be

Deze maritieme jeugdbeweging werd opgericht in 1922. Voor juniors van 9 tot 12 jaar en jongeren tussen 12 tot 18 jaar.

contactpersoon I Luc Van der Velden Spitsenstraat 32, 2030 Antwerpen tel 03 219 33 73 (dag) | 03 216 13 99 (na 18 uur) gsm 0486 44 79 59 (dag) luvander4@hotmail.com www.kmk-antwerpen.be

lidgeld I 120 euro (incl. verzekering)

Brabo Marnix Fos Onze groep organiseert spel, sport en kampen... vanuit een open kijk op de maatschappij. Kom je ook eens proberen? Generaal Armstrongweg 7, 2020 Antwerpen gsm 0471 64 94 04 info@brabo-marnix.be www.brabo-marnix.be

lidgeld I 45 euro

KAVKA Kavka is vanalles. Voor sommigen is het the place to party in ’t stad, voor anderen is daar de dansstudio, weer anderen zijn bij met de gratis concerten, sommigen krijgen er les, anderen kennen het van de graffiti... Kavka is een jongerencentrum voor en door jongeren. Oudaan 14, 2000 Antwerpen tel 03 290 88 17 contact@kavka.be www.kavka.be

lidgeld I 50 euro

36 Verenigingengids I district Antwerpen

37 Verenigingengids I district Antwerpen

2 I jeugd

2 I Jeugd

Chiro PlePlo

Koninklijk marine kadettenkorps | afdeling Antwerpen


Kinderwerking Luchtbal Buurt

1e FOS sea scouts lange wapper

Kinderwerking organiseert 2x maand kleine activiteiten en 2 grote projecten per jaar.

Coole zeilavonturen, unieke vriendschappen, spannende bosspelen, fantastisch tentenkamp, vette knutselmomenten, lekker vuil mogen worden, buiten ravotten, bij onze scoutsgroep kan het allemaal.

contactpersoon I Margriet Hoedemaekers Canadalaan 103, 2030 Antwerpen tel 03 541 02 14

Jeugdcultuurcentrum Scheld’Apen De Scheld’Apen is een schuil- en werkplaats net buiten de stad, waar jongeren in alle vrijheid aan eigen projecten kunnen bouwen. Jongeren kunnen er bezig zijn met muziek, theater, film en beeldende kunst. Er is een tuin waar festivals en openluchtconcerten worden georganiseerd. Verder is er nog een polyvalente ruimte voor ontmoeting en ontspanning.

contactpersoon I Kristof Van Dongen Beatrijslaan 41, 2050 Antwerpen gsm 0495 37 24 26 master@langewapper.be vandongen.k.1@hotmail.com www.langewapper.be

lidgeld I 62 euro

Kraktak - Akabe

www.scheldapen.be

Kinderclub De Wijngaard In deze kinderclub worden christelijke kindernamiddagen met spel, toneel, knutselen en zingen georganiseerd.

contactpersoon I Maarten Aerts Duinstraat 84, 2060 Antwerpen tel. 03 293 88 02 maarten.aerts@yahoo.com

lidgeld I gratis

2 I jeugd

2 I Jeugd

activiteiten: spel, sport, knutselen, snoezelen,... d’Herbouvillekaai 36, 2020 Antwerpen tel. 03 238 23 32 info@scheldapen.be

contactpersoon I Eva Vandoorsselaer Blancefloerlaan 100, 2050 Antwerpen tel. 03 475 02 97 eva@kraktak.com www.kraktak.com

lidgeld I 25 euro

Elegast wijkwerking vzw Elegast is een dynamische organisatie in Antwerpen die zich in zijn hulpen dienstverlening richt tot jongeren en hun gezin. In haar dertig jarig bestaan is Elegast in de wijk Dam uitgegroeid tot een organisatie die 24 hulpverleningvormen aanbiedt. Twee Netenstraat 13a, 2060 Antwerpen tel. 03 232 60 20 buurtwerking@elegast.be www.elegast.be

lidgeld I geen

38 Verenigingengids I district Antwerpen

39 Verenigingengids I district Antwerpen


Chiro Dolfijn Chirogroep voor jongens en meisjes met sport en spel op zondag van 14 tot 17 uur. In de zomer gaan we steevast op kamp.

contactpersoon I Evelien Wouters Biefkorfstraat 102, 2060 Antwerpen gsm 0486 41 42 73 chirodolfijn@hotmail.com

Op ’t speelplein staan bouwactiviteiten centraal (kampen, forten, ed bouwen). Er kan ook vrij geknikkerd of gerolschaatst worden, of kom strips lezen. Onze speeltoestellen, zoals de schommels, glijbaan en kabelbaan bieden veel speelplezier.

chirodolfijn.byethost13.com

contactpersoon I Liliane De Beukelaer

Raw Material Crew

Slachthuislaan 1A, 2060 Antwerpen tel. 03 233 63 01 bouwspeelpleindam@skynet.be www.bouwspeelpleindam.be

Het is een vereniging van DJ’s, MC’s (Masters of ceremony) en Breakdancers die georganiseerd aan wedstrijden willen deelnemen. We komen elke dinsdag- en donderdagavond samen. Iedereen heeft, onbewust, een eigen stijl. Elk individu is immers anders, leniger, krachtiger, …

contactpersoon I Michael Peteriet aka Bboy Lefty Oudaan 14, 2000 Antwerpen gsm 0497 92 39 44 leftizm@hotmail.com www.rawmaterialcrew.be

2de Corneel Mayné B.P. Zeescouts Zeescouting is het spel van scouting op en rond het water spelen. Een bende welpen in het bos, een tentenkamp in de Ardennen,... Je vindt het bij ons allemaal. Wat is er bij ons anders in vergelijking met gewone scoutsgroepen: samen roeien en zeilen zorgt op een aparte wijze voor kameraadschap en teamspirit. Alle jongens tussen 6 en 18 jaar zijn welkom. Indien je ouder bent dan 18 jaar kan je ook deel uitmaken van onze groep, zij het dan wel als leiding.

lidgeld I 5 euro (verzekeringsbijdrage)

Madrassat Attailime Arrahma vzw Bij onze veelzijdige vereniging kan je Arabische les volgen, maar ook sport beoefenen. Je ontmoet bij ons kinderen van verschillende nationaliteiten.

contactpersoon I El Hassane Hamdaoui De Bosschaertstraat 31, 2020 Antwerpen gsm 0497 54 03 19 elhassane.hamdaoui@hotmail.com www.arrahma.c.la

13de Sint Joris Zeescouts

contactpersoon I Jeroen Bastenie

Ons activiteitenjaar is onderverdeeld in een winter- en zomerseizoen. Tijdens het winterseizoen spelen we in het bos, gaan we op trektocht, organiseren we themadagen, fietstochten en vele uitstappen. In het zomerseizoen zeilen en roeien we vooral met onze eigen boten. Al onze activiteiten worden afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen. Iedereen tussen 6 en 18 jaar is welkom.

Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen gsm 0471 68 32 50 basteniejeroen@hotmail.com www.zeescouts2.be

Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen zeesouts13@hotmail.com www.zeescouts13.be

lidgeld I 50 euro/jaar en 35 euro/jaar voor broertjes

lidgeld I 50 euro/jaar (incl. verzekering en programmaboekje)

40 Verenigingengids I district Antwerpen

41 Verenigingengids I district Antwerpen

2 I jeugd

2 I Jeugd

WEJA vzw Avontuurlijk Bouwspeelplein den Dam


Enig Verschil vzw Elke woensdag organiseren wij een praatcafÊ en activiteiten voor holebi’s in jeugdcentrum KAVKA, Oudaan 14 in Antwerpen.

contactpersoon I Salvi Jansen Draakplaats 1, 2018 Antwerpen info@enigverschil.be www.enigverschil.be

Er is ook nog een gids met jeugdverenigingen in Antwerpen, meer info hierover vind je op pagina 56.

2 I Jeugd

2 I jeugd

42 Verenigingengids I district Antwerpen

43 Verenigingengids I district Antwerpen


Senioren Seniorenantenne | Het district helpt de senior op weg Iedereen die 55 jaar is of ouder kan terecht bij de seniorenantenne. De seniorenantenne kan u informatie bezorgen over activiteiten en cursussen in het district Antwerpen. Daarnaast maakt de dienst u wegwijs in de verschillende ontmoetingsplaatsen in het district.

Seniorenantenne district Antwerpen Lange Gasthuisstraat 21 2000 Antwerpen tel. 03 338 35 25 senioren.antwerpen@stad.antwerpen.be

Seniorenraad | Ook de seniorenraad doet zijn zeg Iedereen wordt ooit senior. Bij elke levensfase horen specifieke vragen, noden en behoeften. Daarom heeft ook het district Antwerpen een seniorenraad. Deze raad vertegenwoordigt alle senioren uit het district en vertolkt de verlangens en bekommernissen van deze grote doelgroep. De seniorenraad bespreekt zaken die alle senioren aanbelangen en brengt een advies uit naar de bevoegde instanties.

44 Verenigingengids I district Antwerpen

Interesse? Kom dan zeker een kijkje nemen! Voor meer informatie over de seniorenraad en subsidies voor senioren kan u terecht bij de seniorenantenne van het district Antwerpen.

45 Verenigingengids I district Antwerpen

3 I Senioren

3 I Senioren

Meer informatie

Verder informeert de seniorenraad en staat hij ouderen bij met raad en daad. De seniorenraad wil contact zoeken met niet-georganiseerde senioren en de werking tussen plaatselijke seniorenverenigingen bevorderen. Voor een vlotte en goede werking richtte de seniorenraad verschillende commissies op die specifieke thema’s of problemen onderzoeken en adviezen voorbereiden. Er zijn themacommissies rond mobiliteit, veiligheid, straatbeeld, wonen en zorg, communicatie en reglementen. De seniorenraad is samengesteld uit afgevaardigden van de 11 erkende seniorenverenigingen in het district Antwerpen. Ook onafhankelijke leden en vertegenwoordigers van minderheidsgroepen kunnen deelnemen. De seniorenraad komt regelmatig bijeen tijdens openbare vergaderingen.


Aangesloten verenigingen bij Seniorenraad district Antwerpen

Neos

Alliantie Antwerpse senioren vzw (ASS vzw)

Neos is een bruisende vereniging voor actieve senioren met een brede interesse. Cultuur, uitstappen, reizen, sport en ontspanning,... het staat allemaal op ons programma.

De alliantie wil dat alle “verenigingen van senioren” en “niet georganiseerde of individuele senioren” zich aansluiten en hoopt zo de gemeenschappelijke belangen te kunnen verdedigen. Daarnaast wil ze er ook voor zorgen dat senioren mee het beleid bepalen op alle niveaus, van gemeentelijk tot Europees. Tot slot, organiseert de alliantie ook activiteiten: daguitstappen, reizen, lezingen,...

contactpersoon I Leen Van Dijck Louizastraat 10 2000 Antwerpen tel. 03 213 92 61 antwerpen@neosvzw.be www.neosvzw.be

Vrienden kring 3de leeftijd KMDA contactpersoon I Louis Van Peel

Secretariaat: Ringlaan 220, 2170 Merksem tel. 03 666 13 72 gsm 0497 44 46 98 lucasregnier@msn.com

lidgeld I 10 euro (per adres)

Samen voor allen vzw

Koningin Astridplein 26, 2018 Antwerpen tel. 03 219 10 63 louisvanpeel@hotmail.com

Deze vereniging organiseert heel wat muziekevenementen, educatieve lezingen, menselijke contactmomenten, binnen- en buitenlandse reizen.

lidgeld I geen

contactpersoon I Linda Devis

Vlaams Verbond Voor Gepensioneerden (VVVG) | afdeling Antwerpen Centrum VVVG richt zich tot alle senioren en jong-gepensioneerden die hun vrije tijd zinvol willen besteden en zich willen inzetten voor leeftijdsgenoten.

Entrepotplaats 12 - 14, 2000 Antwerpen tel. 03 322 36 80 gsm 0499 11 71 55 lindadevis@skynet.be www.svavzw.be

lidgeld I 65 euro

contactpersoon I Fred Verschueren

S- Plus

Mechelsesteenweg 109 / 4 , 2018 Antwerpen tel. 03 239 84 76 fred@senior-en-cultuur.be www.senior-en-cultuur.be

De seniorenvereniging van de Socialistische Mutualiteiten heeft een ruim aanbod voor senioren, maar ook voor actieve 50-plussers. Er zijn 442 plaatselijke afdelingen en groepen verspreid over Vlaanderen die een levendig verenigingsleven op gang brengen, ook in uw buurt. Zij bieden een ruime keuze aan activiteiten: sport, uitstappen, animatienamiddagen, voordrachten, gezellig samenzijn en initiatieven op maat. Als drukkingsgroep komt S-Plus op voor de belangen van alle senioren in onze samenleving. Met sociale acties, vertegenwoordiging in adviesraden, studiedagen en congressen, publicaties … ijveren we voor een degelijk seniorenbeleid.

lidgeld I 12 euro hoofdlid | 9,50 euro bijlid (wonend op hetzelfde adres)

46 Verenigingengids I district Antwerpen

47 Verenigingengids I district Antwerpen

3 I Senioren

3 I Senioren

Onze vereniging organiseert ontspanningsnamiddagen in de Antwerpse zoo en reizen.

contactpersoon I Romain Goesaert


contactpersoon I Gertie Brouwers Reintje Peeters Secretariaat: Sint-Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen tel. 03 285 43 09 gertie.brouwers@socmut.be reintjepeeters@socmut.be

lidgeld I 10 euro

vzw KONTAKT “Jongeren van Vroeger�

Wie zin heeft om deel te nemen aan sociaal-culturele activiteiten, allerlei bezoeken, daguitstappen, meerdaagse reizen en sportactiviteiten is bij deze verenging aan het juiste adres.

contactpersoon I Roger Delattre Doornstraat 293, 2610 Wilrijk tel. 03 827 58 39 roger.delattre@skynet.be www.fedos.be

lidgeld I 10 euro (incl. verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid)

contactpersoon I Jean Cantraine

Gezinsbond

Mozartstraat 4 bus 9, 2018 Antwerpen tel. 03 449 88 20 jean.cantraine@telenet.be http://blog.seniorennet.be/jongeren_van_vroeger

De Gezinsbond biedt of organiseert kinderoppas, ouderengezelschap en tweedehandsbeurzen. Wie wil kan deelnemen aan maandelijkse activiteiten zoals uitstappen, wandelingen, museumbezoek, theaterbezoek, kegelen,...

lidgeld I alleenstaande 10 euro/jaar | paar 15 euro/jaar contactpersoon I Mia Van Hout-Dillen

Okra trefpunt 55+ Bij Okra trefpunt 55+ zitten leden goed voor academie, crea, reizen, sport, zingeving, zorg en cultuur. Okra staat ook in voor belangenbehartiging.

Onafhankelijkheidslaan 15, 2020 Antwerpen tel 03 288 71 70 mia.dillen@telenet.be www.gezinsbond.be

lidgeld I 35 euro Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen tel. 03 220 12 80 antwerpen@okra.be www.okra.be/antwerpen

lidgeld I 17 euro

Liberale beweging voor Volksontwikkeling | provincie Antwerpen Deze vereniging organiseert vooral socio-culturele activiteiten zoals toneel, operette, voordrachten, geleide wandelingen, cursussen, ...

contactpersoon I Petra Lauwrijs Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen tel. 03 203 76 91 petra.lauwrijs@lmpa.be www.lmpa.be

48 Verenigingengids I district Antwerpen

49 Verenigingengids I district Antwerpen

3 I Senioren

3 I Senioren

Deze vzw wil nieuwe visies op het ouder worden bijbrengen aan de senioren-leden. Dit door inzichten van ontspannings- en vormingsactiviteiten, en door culturele en sociale contacten te leggen.

FedOS PA (Federatie Onafhankelijke Senioren Provincie Antwerpen)


Sport Sportantenne | Uw aanspreekpunt voor sport in het district U wil sporten maar u weet niet waar naartoe in Antwerpen? U hebt een voorstel om het sportveldje in uw buurt te verbeteren?

U heeft een vraag over een sportsubsidie? Of u wil advies bij het opstarten van een sportief project in uw school of sportclub? Uw district heeft een aanspreekpunt voor sport, de sportantenne. De sportantenne kent de lokale sportwerking door en door en zoekt mee naar een antwoord op elke sportvraag.

Meer informatie Sportantenne district Antwerpen Lange Gasthuisstraat 21 2000 Antwerpen tel. 03 338 35 18 sportantenne.antwerpen@stad.antwerpen.be

50 Verenigingengids I district Antwerpen

De raad stimuleert ook activiteiten in de competitie- en recreatiesport, biedt logistieke ondersteuning aan manifestaties van aangesloten clubs en overlegt met sportinstanties en andere districtssportraden. Om deze missie goed te realiseren overlegt de sportraad op regelmatige basis met het bestuur, de sportantenne, het sportcomitÊ en via hun vertegenwoordigers met de jeugdraad, seniorenraad, allochtone gemeenschappen, ‌ Twee keer per jaar is er een open vergadering, de andere bestuursvergaderingen zijn vaak themagebonden. Voor meer informatie over de sportraad of sportsubsidies kan u terecht bij de sportantenne van het district Antwerpen.

51 Verenigingengids I district Antwerpen

4 I Sport

4 I Sport

U wil graag weten welke sportevenementen in uw buurt plaatsvinden?

Sportraad | Sportadvies op maat van uw district De eerste taak van de sportraad is het adviseren van het beleid op het vlak van sport, op vraag van het bestuur of op eigen initiatief. De sportraad verleent advies rond sport en recreaties, de planning en uitbouw van sportinfrastructuur, ...


Aangesloten verenigingen bij Sportraad district Antwerpen Gymnastische sporten

Koninklijke Antwerpse Turnkring vzw

Turnkring Apollo

Turnen op Linkeroever doe je bij de KAT. Sinds lang is de Koninklijke Antwerpse Turnkring, kortweg ‘de kat’, een vast waarde op linkeroever. Een heel schooljaar lang verzorgt deze turnkring aantrekkelijke sportactiviteiten voor jong en oud van aerobic, turnen, kleuterturnen tot conditietraining.

Turnen voor jong en oud, van kleuters tot en met senioren. Daarnaast kunnen sporters ook bij ons terecht voor acro, airtrack en dans.

contactpersoon I Luc Geysemans Letterkundestraat 82, 2610 Wilrijk tel. 03 827 30 05 gsm 0495 22 83 20 info@turnkringapollo.be www.turnkringapollo.be

contactpersoon I F. Vervliet

lidgeld I afhankelijk van groep

lidgeld I 60 euro + 85 euro

Turnen zowel op recreatief niveau als competitieniveau. Iedereen is welkom van 3 tot 99 jaar. Atletenstraat 63, 2020 Antwerpen gsm: 0485 18 41 53 sec.ontvoogding@pandora.be www.ontvoogding.be

lidgeld I 70 euro/jaar

Turnkring De Hoop vzw Een turnkring met pit. De turnkring biedt een gezonde sportbeoefening en vrijetijdsbesteding (basisturnen vanaf 3 jaar, lange matspringen). Er wordt geturnd in de turnzaal van school Musica (ingang Kloosterstraat).

contactpersoon I Elvira Saerens Sint Michielskaai 32/1, 2000 Antwerpen tel. 03 646 64 96 elvira.saerens@skynet.be http://www.dehoop-vzw.be

GYM-LO Algemene turnoefeningen. Er wordt geturnd in de Charles de Costerlaan.

Contactpersoon I Anita Mees Blancefloerlaan 25/3, 2050 Antwerpen tel. 03 219 05 38 anita.mees@telenet.be

lidgeld I 55 euro

Turnkring Sint Willibrordus Antwerpen Recreatief turnen voor jong en oud.

contactpersoon I Terrens - Leenders Lange van Blaerstraat 90, 2060 Antwerpen tel. 03 326 28 64 turnkringswa@skynet.be www.turnkringswa.be

lidgeld I 60 euro

lidgeld I - 18 jaar 40 euro/ schooljaar (incl. verzekering) | + 18 jaar 50 euro/ schooljaar (incl. verzekering)

52 Verenigingengids I district Antwerpen

53 Verenigingengids I district Antwerpen

4 I Sport

4 I Sport

Turnkring Ontvoogding Antwerpen vzw

Reinaartlaan 14 c6, 2050 Antwerpen tel. 03 219 43 50 lilyfred@skynet.be www.katvzw.be


Volkssporten

KAVV

Kegelclub Rebellen

Deze omnisportfederatie biedt heel wat sporten aan: atletiek, badminton, basketbal, bowling, biljart, minivoetbal, petanque, snooker, quiz, tafeltennis, tennis, voetbal en volleybal.

Recreatief en competitief schaarbaan kegelen.

contactpersoon I Guido Van Alsenoy Leeuwenstraat 16, 2000 Antwerpen tel. 03 290 68 43 guido.van.alsenoy@telenet.be

Boomgaardstraat 22/16, 2600 Berchem tel. 03 286 07 44 | 03 239 99 05 www.kavv.be secretariaatkavv@skynet.be | ingekavv@skynet.be

lidgeld I 12 euro/jaar | 30 euro baangeld/maand Omnisport

Actieve sport en ontspanning voor holebi’s en vrienden. Wekelijks organiseert Active Company meer dan 13 activiteiten, zoals badminton, ballroom dansen, conditiegym, koor, fietsen, hiking, tennis, voetbal, volleybal, worstelen, nordic walking, yoga en zwemmen.

contactpersoon I Andy Vandervoort Draakplaats 1, 2018 Antwerpen gsm 0477 51 03 05 www.activecompany.be

lidgeld I 24 euro/jaar

Koninklijke Antwerpen’s Politiesportkring vzw Sporten die KAPS beoefent: atletiek, badminton, basket, duatlon, geweldsbeheersing voor veiligheidsdiensten, tafeltennis, tennis, triatlon, voetbal, wielersport, zaalvoetbal, organisatie veldlopen voor buitengewoon onderwijs, jaarlijkse quiz, nachtdropping,... Kortom een omnisportclub van en voor de politieman / vrouw.

Jespo wil ervoor zorgen dat alle Antwerpse kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar de kans krijgen om kennis te maken met en te participeren aan het Antwerpse sportaanbod. Er zijn verschillende sporten in verschillende districten van Antwerpen.

4 I Sport

4 I Sport

Active Company

JESPO vzw

Oudaan 14, 2000 Antwerpen tel. 03 289 32 53 info@gekopsporten.be www.gekopsporten.be

lidgeld I vanaf 55 euro

Vasco club Een omnisportclub. Jaarlijks organiseert de club ook i.s.m. het district het petanquetornooi.

contactpersoon I Marina Couwels Kloosterstraat 72/21 2000 Antwerpen tel. 03 286 58 40 vasco@fros.be

contactpersoon I Hedwige Van de Meuter Oudaan 5, 2000 Antwerpen gsm 0477 31 01 99 info@kaps-politiesport.be www.kaps-politiesport.be

lidgeld I 25 euro

54 Verenigingengids I district Antwerpen

55 Verenigingengids I district Antwerpen


Watersport

Antverpia Koninklijke kano Club

vvw Skianna

De club werd gesticht in 1935. Zowel op competitief als recreatief vlak iedereen een aanbod kayak varen, kano varen en kayakpolo voor iedereen.

Wie verzot is op de klassieke discipline, slalom, schansspringen, wakeboarden en recreatief skiën zit goed bij Skianna.

contactpersoon I Tamara Nolens Miraeusstraat 27, 2018 Antwerpen gsm 0477 53 14 44

Hoek Kanaaldijk-Creyboschlaan, Oelegem tel. 03 605 45 49 dirkbruers@skynet.be www.akkc.be

lidgeld I 38 euro

Kano gemeenschap provincie Antwerpen

VVW Galgenweel vzw

Deze vereniging wil de kano-kayaksport in Antwerpen bevorderen en promoten.

De zeilclub voor jong en oud! VVW Galgenweel is met zijn honderden leden de grootste zwaardboten zeilclub van Linkeroever.

Contactpersoon I J. Leukemans

JVD Nootstraat 10, 2050 Antwerpen tel. 03 219 01 45 Voorzitter@vvw-galgenweel

Vrijgezellenstraat 58, 2160 Wommelgem tel. 03 353 26 78 leukemans.IeF.FWR@skynet.be

4 I Sport

4 I Sport

info@skianna.be

contactpersoon I Dirk Bruers

www.vvw-galgenweel.be

lidgeld I 150 euro

Kanovereniging LWK vzw Recreatie en toerisme, kayak en kano

contactpersoon I Danny Malfait Van Luppenstraat 75 2018 Antwerpen Club: Wijnegemlaan, 2900 Schoten gsm 0475 64 90 69 kanovereniging.lwk.vzw@skynet.be

lidgeld I 40 euro

Royal Yacht Club van België Yachtclub met zeilschool, uitgegroeid tot een begrip in België.

contactpersoon I Patrick Van den Bulck Thonetlaan 133, 2050 Antwerpen tel. 03 219 27 84 Rycb@rycb.be www.rycb.be

lidgeld I volgens leeftijd

Sodipa Zeilclub vzw Zeilclub en zeilschool met een gezellige kantine (op zaterdag).

contactpersoon I Hubert Temmerman Beatrijslaan 92 A (Galgenweel LO), 2050 Antwerpen gsm 0475 59 16 14 sodipazeil@gmail.com http://www.sodipazeil.be/ 56 Verenigingengids I district Antwerpen

57 Verenigingengids I district Antwerpen


Zwemsporten

Judo club Sorm vzw

Koninklijke Antwerpse Zwemclub Scaldis vzw

Judo

- Waterpolo | voor jeugd tot senioren, training in verschillende zwembaden - Zwemmen | zwemschool, recreatie en competitiezwemmen (ook afdeling masters) | training in verschillende zwembaden - Synchro zwemmen | training voornamelijk (Hoboken) - Schoonspringen | training (2x per week) | Arena-zwembad (Deurne) - Aquagym | training dinsdagavond zwembad (Berchem)

contactpersoon I Paul Verreet

contactpersoon I - waterpolo I Emiel Livens | livens@skynet.be - zwemmen I Amand Huylebroeck | amand@kazsc.be - synchro zwemmen I Jeanine van Hoyweghen | synchrodolfins@hotmail.com - schoonspringen I Jerry Lefebvre | jerrylefebvre@hotmail.com - aquagym I Jeanine Cleeren | tel. 03 230 44 73

Victor de Langhestraat 71, 2100 Deurne tel. 03 321 91 17 p.verreet@skynet.be http://users.skynet.be/judosorm/

lidgeld I 95 euro

Club CAL Sport Catch Arabe Libre is een gevechtssport. Deze soort sport gebruikt en beheerst het lichaam, energie en geest; wij oefenen op fysische conditie, zenigheid, katavecht, meditatie en concentratie.

4 I Sport

lidgeld I afhankelijk van afdeling en groep

4 I Sport

contactpersoon I A. Hakim Abdellaoui Ballaarstraat 6, 2018 Antwerpen tel. 03 238 91 02 gsm 0496 64 18 22 www.kazsc.be

De Bosschaertstraat 127, 2020 Antwerpen gsm 0495 40 17 57 cal.cal@live.nl abdelhakim.abdellaoui1@live.be www.youfreeweb.com/sport.cal

lidgeld I 100 euro/jaar Gevechtsporten

Saidgym Thai- en kickboxing

contactpersoon I Rachid Elbouijdaini Waarlooshofstraat 58, 2020 Antwerpen info@saidgym.be www.saidgym.be

lidgeld I 25 euro

58 Verenigingengids I district Antwerpen

Taekwondo Kriss Taekwondo is een Koreaanse vorm van karate, met veel beentechnieken en gesprongen trappen. Belangrijk in deze club: vriendschap en de goede sfeer. Iedereen kan hier de sport op eigen niveau beoefenen.

contactpersoon I Chris Thoen Marnixstraat 16 B, 2060 Antwerpen tel. 03 295 09 26 chris.thoen@telenet.be www.tkdkriss.com

59 Verenigingengids I district Antwerpen


The Bulldogs

KV Judo

Thaiboksen, boksen

Judo, de trainingen gaan door in sporthal Het Rooi (Berchem).

contactpersoon I Daniella Somers

contactpersoon I Luc Van Nuffel

Bredabaan 210, 2170 Merksem gsm 0495 77 60 66 daniella.somers1@telenet.be www.daniellasomers.com

Het Rooj gsm 0477 93 59 04 www.kv-judo.be luc.vannuffel@pandora.be

lidgeld I 16 jaar 200 euro/jaar | + 16 jaar 300 euro/jaar

lidgeld I 114 euro

Judo en Ju-Jitsu club Luchtbal

Antwerpse Judo School Yawarakai

Judo en Ju-Jitsu zijn twee zelfverdedigingssporten. Je leert je in alle situaties ongewapend verdedigen tegen een aanvaller. Iedereen leert dus eenvoudige verdedigingstechnieken en respect te hebben voor anderen.

Judo, zowel recreatief als competitief.

4 I Sport

Manchesterlaan 50 (DOJO), 2030 Antwerpen gsm 0478 26 07 38 lcassiers@hotmail.com http://jujitsu.luchtbal.be/

lidgeld I tot 14 jaar 4 euro/maand | vanaf 15 jaar 5 euro/maand

Balansstraat 125, 2018 Antwerpen tel. 03 239 44 75 marcel.graumans@telenet.be

4 I Sport

contactpersoon I Luc Cassiers

contactpersoon I Marcel Graumans

lidgeld I 160 euro/jaar

Antwerpse Ju-Jitsu school Judo en Ju-Jitsu, zelfverdediging voor kinderen en volwassenen.

Shobukai De gewapende Japanse krijgskunst spreekt steeds tot de verbeelding. In de dojo aan de Limburgstraat wordt Aikido, Laido en jodo beoefend.

contactpersoon I Eddy Wolput DOJO Limburgstraat 106, 2020 Antwerpen tel. 03 216 31 82 shobukai@tomiki-aikido.be www.shobukai.be

contactpersoon I Willy De Kock Berchemstadionstraat 73, 2600 Berchem Balansstraat 125, 2018 Antwerpen Tel. 03 235 40 22 willy.de.kock@skynet.be www.ajjs.be

lidgeld I 10 euro/maand + 25 euro verzekering/jaar

lidgeld I 100 - 175 euro

60 Verenigingengids I district Antwerpen

61 Verenigingengids I district Antwerpen


Seikukan Karate

Wapper vzw

Lessen in traditionele ‘shotokan stijl’ volgens richtlijnen J.K.A. (Japan Karate Association).

Sportclub voor motorisch gehandicapten. De sporten die worden aangeboden zijn: atletiek, boccia, boogschieten, karabijnschieten, petrafietsen, rolstoelbasket, tafeltennis, voetbal, zeilen en zwemmen.

contactpersoon I Rita Van Acker Bouwensstraat 37-39, 2140 Borgerhout tel. 03 218 71 20 info@seikukan.be www.seikukan.be

lidgeld I 100 euro/jaar tot 13 jaar | 112 euro/jaar vanaf 14 jaar

contactpersoon I Marc Vergauwen Halewijnlaan 51/9, 2050 Antwerpen gsm 0479 02 55 67 mvergauwen@skynet.be www.wapper.be

lidgeld I 65 euro Gehandicaptensporten

Bowlingclub De Diabolo’s vzw contactpersoon I Viviane Mouwen Lodewijk van Berckenlaan 87, 2600 Berchem tel. 03 239 90 54 gsm 0479 38 67 51 vifmo@skynet.be

lidgeld I 15 euro (aansluiting + verzekering)

Spinnaker Sport voor kinderen en jongeren met een fysieke handicap. Tot het sportaanbod behoren: zwemmen, rolstoelhockey, boccia, dansen, rolbal, tafeltennis en omnisport. De spinnaker-monitoren zijn gemotiveerde therapeuten, opvoeders en specialisten uit de sportgebieden zelf.

contactpersoon I Ronny Van Assche Galjoenstraat 2, 2030 Antwerpen tel. 03 541 33 80 info@spinnakersport.be www.spinnakersport.be

De vereniging wil rolstoeltennis zowel recreatief als competitief aanbieden aan personen met een motorische handicap. Momenteel is Forest Wheels vzw nog steeds de grootste rolstoeltennisclub in Vlaanderen.

contactpersoon I Louise van der Wallen-Zoet Kerkedreef 14, 2930 Brasschaat tel. 03 666 16 43 Info@forestwheels.be www.forestwheels.be

lidgeld I 44 euro/jaar

Vige-1-Antwerpen vzw Torbal, tandem, goalbal (sporten voor blinden en slechtzienden).

contactpersoon I Harry Geyskens Hof Van Tichelen 62, 2020 Antwerpen gsm 0495 22 02 37 harry.geyskens@scarlet.be

lidgeld I 30 euro

lidgeld I 10 - 12,50 euro

62 Verenigingengids I district Antwerpen

63 Verenigingengids I district Antwerpen

4 I Sport

4 I Sport

Bowling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Forest Wheels vzw


Basketbal

Badminton

Willibies Antwerpen BBC

Antverpino Koninklijke Badminton Club Een gezellige Antwerpse sportclub met als thuislocatie de stedelijke sporthal Luchtbal. Als leden heeft deze club vooral recreanten, maar ook verschillende competitiespelers.

Basketbal voor jongens van 6 tot 12 jaar.

contactpersoon I Johan Robyns Constitutiestraat 68, 2060 Antwerpen gsm 0472 29 06 66 els.johan@scarlet.be

lidgeld I 15 - 35 euro

Sint- Jan Antwerpen Basket Deze basketbalvereniging werd gesticht in 1965.

Cyriel Buyssestraat 26, 2020 Antwerpen tel. 03 825 47 78 dirk.delachambre@telenet.be www.antverpino.be

lidgeld I vanaf 80 euro Korfbal

Viaduct Dam 106, 2060 Antwerpen tel. 03 827 01 91 jan.gilles@elite-ant.be www.sjba.be

KC Verde vzw

lidgeld I 225 euro

contactpersoon I Nicole Siereveld

SAS BBC (NMBS) -

St Bernardsesteenweg 103, 2020 Antwerpen gsm 0486 51 31 61 nicole.siereveld@atheneumantwerpen.be www.verde-korfbal.be

Sport Antwerpse Spoormannen, afdeling Basketbal Onze vereniging neemt deel aan NMBS-kampioenschap (jaarlijks), aan de Europese bedrijfssportspelen (2-jaarlijks), vriendenwedstrijden, veteranentornooi, streetbaskettornooi.

contactpersoon I Luc De Vree Pervijzestraat 31, 2600 Berchem gsm 0479 63 93 45 luc.de.vree@pandora.be

Korfbalvereniging die sport en ontspanning biedt, met een efficiĂŤnte jeugdopleiding vanaf 2 jaar.

lidgeld I vanaf 45 euro/seizoen

R. Scaldis S.C. vzw Scaldis is de oudste korfbalclub van het land. Alle jongens en meisjes met teamspirit zijn van harte welkom bij onze club. Op korfbal spelen staat geen leeftijd.

contactpersoon I Ann Van Regenmortel FloraliĂŤnlaan 111, 2020 Antwerpen tel. 03 448 15 01 gsm 0496 50 07 98 scaldis@korfbal.be www.scaldis-korfbal.be

lidgeld I 35-70 euro voor jeugd | 95 euro seniors

64 Verenigingengids I district Antwerpen

65 Verenigingengids I district Antwerpen

4 I Sport

4 I Sport

contactpersoon I Jan Block

contactpersoon I Dirk Delachambre


Zaalvoetbal

Rope-skipping

Zaalvoetbal ZVL vzw

RSC Rivierenhof St Godelieve vzw

zaalvoetbal

Deze vereniging ontstond als allereerste rope skipping club in België in het najaar van 1990.

contactpersoon I Andreas Verschueren Gem. Mahieustraat 19, 2170 Merksem tel. 03 647 19 62 zvl@base.be

lidgeld I 50 euro

Jacob Jordaenstraat 21, 2018 Antwerpen gsm 0476 58 05 39 info@rsc-rivierenhof.be www.rsc-rivierenhof.be

lidgeld I 60 euro/jaar

Pinhunters Bowling Club

Voetbal

Wij spelen op maandag om 20 uur. Elke vrijdagavond om 21 uur Belgische competitie.

FC Ekeren

4 I Sport

4 I Sport

Bowling

contactpersoon I Nadine De Ridder

voetbal (KBVB)

contactpersoon I Martha Reyniers-Somers Euro Bowling Ter Heydelaan 17, 2100 Deurne gsm 0475 66 62 62 marthafrancois@antwerpen.be

contactpersoon I Frederik De Buck

lidgeld I maandag 15 euro/jaar (incl verzekering) | belgische competitie en

Bist 95, 2180 Ekeren tel. 03 664 02 98 fdb.9306@skynet.be www.fc-ekeren.be

maandag 45 euro/jaar (incl. verzekering)

lidgeld I 100 euro

Bowlingclub Rubens

FC Akabe

Bowlingclub Rubens heeft per week 2 liga’s voor senioren (Bowlingstones Antwerpen). Op zaterdag is er jeugdtraining in Euro Bowling. Onze club doet mee aan competities op nationaal en internationaal vlak.

voetbal

contactpersoon I Kris Caluwaerts Marckhovenlei 86 bus 6, 2140 Antwerpen gsm 0496 57 44 41 info@rubensbowling.be http://www.rubensbowling.be

contactpersoon I Mesut Ürgenli Ieperstraat 26, 2018 Antwerpen gsm 0485 67 90 85 fc_akabe@hotmail.com

lidgeld I verschillende lidmaatschappen mogelijk

66 Verenigingengids I district Antwerpen

67 Verenigingengids I district Antwerpen


Seamen’s Chile vzw

Petanque

voetbal

Espetanq

contactpersoon I Rene Rodriguez

Senioren zitten bij Espetanq goed voor petanque en recreatie.

Groenendaallaan 308/31, 2030 Antwerpen gsm 0479 87 65 26 www.seamenschile.be rodriguez.rene@telenet.be

lidgeld I 25 euro

Sparta Linkeroever O.F.C. Veldvoetbal

4 I Sport

http://sites.google.com/site/spartalinkeroever Luchtsporten

ADCA Antwerpse Delta Club Albatros vzw ACDA staat voor Antwerpse Delta Club Albatros. ACDA is een vereniging voor mensen met dezelfde passie: deltavliegen. Activiteiten van de club zijn deltavliegen in binnen- en buitenland, sleepvliegen en mosquito-vliegen. Het is de moeite waard om aan te sluiten.

contactpersoon I Johan Minne Bisschoppenhoflaan 551, 2100 Deurne tel. 03 458 30 63 minne.johan@skynet.be www.adca.be

Sint- Bernardsesteenweg 103, 2020 Antwerpen tel. 03 353 89 29 paul.broeckx1@telenet.be

lidgeld I 5 euro

Provencaalse zon vzw Petanque op recreatief niveau

contactpersoon I Jelle Pauwels Breughelstraat 27/3, 2018 Antwerpen gsm 0489 55 25 33 jelle.pauwels@gmail.com www.provencaalsezon.be

4 I Sport

Charles De Costerlaan 50, 2050 Antwerpen tel. 03 289 65 95 bavo.van.somm@telenet.be

contactpersoon I Mariette Mertens

lidgeld I 15 euro

Sodipa petanqueclub Wij petanquen op dinsdagavond, vrijdagnamiddag en zondagnamiddag.

contactpersoon I Yolande Coenen August Leyweg 2, 2020 Antwerpen gsm 0477 49 11 95 annick.vertente@skynet.be http://sodipa.antwerpen.be

lidgeld I 10 euro voor sodipa en sodico leden | 17,50 euro voor anderen

lidgeld I 20 euro

68 Verenigingengids I district Antwerpen

69 Verenigingengids I district Antwerpen


Natuursporten

ATB Natuurvrienden Hoboken

Natuurvrienden - Bergstijgers vzw

Wandelen, fotografie, dameshobbyclub

De leden zitten niet stil: -indoor klimmen: wekelijks -rotsklimmen: maandelijks -wandelen: om de 2 weken Als lid kan u deelnemen aan alle activiteiten van deze veelzijdige vereniging zoals wandelingen, trektochten, indoorklimmen, alpinisme,... gratis of zeer betaalbaar.

contactpersoon I RenĂŠ Geivaerts p/a Verenigde Natieslaan 50, 2660 Hoboken tel. 03 830 12 47 rene.geivaerts@telenet.be

lidgeld I 16 euro Atletiek

contactpersoon I Peter Van der Jeught

Zetel: Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem boekenberg@gmail.com antwerpen@bergstijgers.org www.bergstijgers.org

lidgeld I 40 euro/jaar

De Brabostappers vzw De Brabostappers nemen deel aan wandelingen of organiseren zelf wandeltochten. De club is aangesloten bij de Vlaamse Wandelfederatie.

contactpersoon I Maria Peeters Notelaarstraat 43, 2660 Hoboken tel. 03 829 00 22 ingrid.jonny.sander@pandora.be

lidgeld I 10 euro | - 12 jaar gratis | van 12 tot 18 jaar 7,50 euro

70 Verenigingengids I district Antwerpen

Antwerpen Noord loopt voort Recreatief lopen voor volwassenen in Park Spoor Noord.

contactpersoon I Annemie Van Landeghem Walenstraat 28, 2060 Antwerpen happy.fam@belgacom.net tel. 03 225 12 85

4 I Sport

4 I Sport

Secretariaat: Provinciestraat 53, 2018 Antwerpen

lidgeld I 6 euro

Beerschot Atletiek Bij Beerschot atletiek kan u terecht voor verschillende atletiektakken in 3 onderdelen: lopen, springen en werpen.

contactpersoon I Rita De Potter Eikelstraat 56, 2600 Berchem gsm 0486 12 65 71 bvac@val.be www.beerschot-atletiek.be

lidgeld I 70 euro

71 Verenigingengids I district Antwerpen


Tafeltennis

ING Tennis

TTK Dam vzw

Tennissen kan in onze club zowel in de winter als in de zomer.

Tafeltennisclub in de wijk Dam. Naast de competitie is er ook mogelijkheid tot recreatief spelen. De club beschikt over een permanent lokaal met 5 tafels. Nakaarten kan in de kleine gezellige bar.

contactpersoon I Jenny Westerlinck

contactpersoon I Frank Celis

lidgeld I 130 euro Dansen

lidgeld I 50 euro

Metropolis danssport club vzw

Tennis

Competitie standaard en Latijnse dansen, dansinitiatie moderne dansen voor 8 tot 16 jaar (ism Jespo), recreatiedansavond.

Tennis 7de Olympiade Een zomertennisclub met 9 outdoor en 7 indoorterreinen.

contactpersoon I Katrijn Vercammen info@tennis7deolympiade.be www.tennis7deolympiade.be

contactpersoon I Louis Cornelissens SHIM Metropolis Sint Bartolomeusstraat 75, 2170 Merksem gsm 0486 63 01 21 louis.cornelissens@skynet.be www.metropolisdanssportclub.be

lidgeld I 25 tot 50 euro

TC Borgerweert

Denksport

Tennissen in een rustige en groene omgeving. Een professionele tennisvereniging met zowel indoor als outdoorfaciliteiten.

Koninklijke S.K. Deurne

contactpersoon I Sascha Van Itterbeek Dwarslaan 7, 2050 Antwerpen Tel. 03 219 87 40 Info@borgerweert.be www.borgerweert.be

lidgeld I 30 - 135 euro

72 Verenigingengids I district Antwerpen

4 I Sport

4 I Sport

Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen tel. 03 326 22 50 ttkdam@telenet.be www.ttkdam.be

Julius De Geyterstraat 133, 2020 Antwerpen tel. 03 218 72 04 jenny.westerlinck@skynet.be

Schaken in het speellokaal in de Rix. Markgravelei 17, 2018 Antwerpen tel. 03 289 02 40 sk.deurne@telenet.be www.skdeurne.be

lidgeld I 49 euro

73 Verenigingengids I district Antwerpen


Bewonersgroepen Bewonersgroepen

Bewonersgroepen

Stedelijk wijkoverleg Naast de verschillende verenigingen is ook het stedelijk wijkoverleg actief in uw wijk. Voor bewonersgroepen is het stedelijk wijkoverleg hĂŠt aanspreekpunt bij uitstek. Verder informeert het stedelijk wijkoverleg inwoners over projecten in uw buurt, gaande van de heraanleg van een straat of plein over groenaanplantingen tot mobiliteit. Contactgegevens per wijk

Wijken I Antwerpen-Noord en Dam Stadskantoor Permeke De Coninckplein 25, 2060 Antwerpen tel. 03 338 39 00 wijkoverleg.2060@stad.antwerpen.be Wijken I Eilandje, Luchtbal-RozemaaiSchoonbroek, Schipperskwartier en Universiteitsbuurt. Stadskantoor Luchtbal Canadalaan 160, 2030 Antwerpen tel. 03 546 76 46 wijkoverleg.2030@stad.antwerpen.be Wijken I Kiel, Middelheim en Tentoonstellingswijk Stadskantoor Kiel Sint-Bernardsesteenweg 197 2020 Antwerpen tel. 03 260 97 30 wijkoverleg.2020@stad.antwerpen.be Wijken I Markgrave, Het Zuid, Brederode, Harmonie en Linkeroever Stadskantoor Paleis Paleisstraat 108, 2018 Antwerpen tel. 03 260 91 20 wijkoverleg.2018@stad.antwerpen.be wijkoverleg.2050@stad.antwerpen.be

Wijken I Centraal station, Meir, Stadspark, Theaterbuurt, Zurenborg, Sint-Andries en Haringrode. Stadskantoor Permeke De Coninckplein 25, 2060 Antwerpen tel. 03 338 39 00 wijkoverleg.2000@stad.antwerpen.be wijkoverleg.2018@stad.antwerpen.be

74 Verenigingengids I district Antwerpen

75 Verenigingengids I district Antwerpen

5 I Bewonersgroep

5I

Het district Antwerpen kent heel veel actieve bewoners, die zich in veel gevallen groeperen in een buurt- of bewonersgroep. Samen organiseren ze leuke buurtinitiatieven zoals een barbecue of een lentepoets. Maar ook wanneer er problemen zijn in de straat is een bewonersgroep vaak het opstapje naar het bestuur om een oplossing te zoeken. Elke bewonersgroep is uniek. De ene is groot en heel gestructureerd, de andere is kleiner en minder formeel.


Overkoepelend voor district Antwerpen

Bewonersgroepensecretariaat Organiseert u een activiteit in je buurt ? Heeft u meer informatie nodig over stedelijke ondersteuning ? Zoekt u contact met andere buurtgroepen? Kom dan naar Buurtsecretariaat Permeke. U vindt er computers, een kopieerappraat, een medewerker die u wegwijs maakt, en nog veel meer.

Meer informatie

stRaten-generaal

Buurtsecretariaat Permeke, Dambruggestraat 109 (achterzijde bibliotheek Permeke), Linda Ceulemans:

De stRaten-generaal organiseert studiedagen, overleg tussen buurtcomité’s en promoot duurzame ontwikkelingen en participatie van de bewoners.

buurtsecretariaat@stad.antwerpen.be

contactpersoon I Lin ploegaert

gsm 0475 55 61 45. Maak de eerste keer een afspraak, dan staat u niet tevergeefs voor de deur.

Ballaarstraat 6, 2018 Antwerpen tel. 03 238 91 02 info@stratengeneraal.be www.stratengeneraal.be Wijk Antwerpen-Noord

Wijkcomité Willibrordus vzw 5 I Bewonersgroep

contactpersoon I Johan Robyns Constitutiestraat 68, 2060 Antwerpen gsm 0472 29 06 66 els.johan@scarlet.be

Buurtbewoners Sint- Jansplein Achter de schermen werken de buurtbewoners Sint- Jansplein mee aan een veilige en leefbare omgeving. Jaarlijks nemen zij deel aan het eindejaarsfeest Kunst & Vliegwerk. De buurtbewoners ijveren voor meer burencontact en geven gebreken en/of herstellingen door aan de bevoegde diensten.

contactpersoon I Jeannine Van Wauwe Sint- Jansplein 8-9, 2060 Antwerpen tel. 03 231 97 99 frankfranssens@skynet.be

76 Verenigingengids I district Antwerpen

77 Verenigingengids I district Antwerpen

5 I Bewonersgroep

Wijkcomité Willibrordus organiseert tal van buurtactiviteiten zoals “Kerkstraat Plage”, “Warm Winters Wijkfeest”, quizzen en bewonersvergaderingen in de Willibrorduswijk en omgeving Kerkstraat in Antwerpen Noord.


De Bilzen Antwerpen Noord vzw

wijk Brederode

vzw De Bilzen staat in voor constructief overleg met het bestuur, onderhandelt over positieve initiatieven en projecten en organiseert tweejaarlijks “Het Bilzenjuweel”, een wedstrijd voor amateur theatergezelschappen.

Werkgroep De Lei vzw

contactpersoon I Charles Van Dyck Walenstraat 11, 2060 Antwerpen tel. 03 231 51 87 gsm 0486 55 49 75 van.dyck.charles@telenet.be

De Lei vzw zet zich in voor het behoud van groen en het patrimonium in de omgeving van Markgravelei.

contactpersoon I Ria Van de Sande Arthur Goemaerelei 34, 2018 Antwerpen tel. 03 223 71 16 Ria.veldt@pandora.be

lidgeld I 3 euro/jaar

Bewonergroep Grein-, Delin- en Sint- Elisabethstraat 5 I Bewonersgroep

contactpersoon I Cordula Van Winkel Greinstraat 19, 2060 Antwerpen tel. 03 271 06 81 cordula.vanwinkel@hotmail.com

Het Sint-Laureisstraat comité staat voor gezelligheid (spel en feest in de straat), leefkwaliteit (veilig verkeer, groen,...).

contactpersoon I Walter Hellemans

5 I Bewonersgroep

Voor bloembakacties, kerstversiering of een zomerreceptie bent u bij deze bewonersgroep aan het juiste adres.

Sint- Laureisstraat Comité

Sint-Laureisstraat 57, 2018 Antwerpen tel. 03 237 32 22 walter.hellemans2@telenet.be

lidgeld I geen wijk Linkeroever

wijk Stadspark

Wijkvereniging Klein Antwerpen Wijkverenging Klein Antwerpen heeft als doel de cultuur en leefbaarheid te bevorderen door het ontplooien en stimuleren van activiteiten en het organiseren van evenementen zoals het jaarlijkse wijkfeest.

contactpersoon I Christiaan Ketele Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen www.kleinantwerpen.be tel. 03 280 15 99 ck@kava.be

lidgeld I geen

78 Verenigingengids I district Antwerpen

Helo Helo, Huisvesting Europark Linkeroever, neemt deel aan activiteiten van Opsinjoren, onderhoudt contacten met stedelijke diensten en verleent haar medewerking aan allerlei festiviteiten op Linkeroever. Samen met de organisatie van maandelijkse vergaderingen probeert HELO het samenleven te bevorderen.

contactpersoon I Marita Wuyts Willem Elsschotstraat 273, 2050 Antwerpen tel 03 211 01 14 gsm 0497 25 21 67 marita.wuyts@skynet.be

lidgeld I geen

79 Verenigingengids I district Antwerpen


Buurtraad Europark | Euroteam vzw

wijk Centraal station

Buurtraad Europark organiseert culturele activiteiten en activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid.

Buurtcomité Provinciestraat

contactpersoon I Mohamed Kourrich Ernest Claesstraat 12 c2, 2050 Antwerpen gsm 0485 75 42 21 josbudel@gmail.com

contactpersoon I Jan Hertoghs Provinciestraat 61, 2018 Antwerpen jan.hertoghs@skynet.be

Natuurpunt WAL (Wase Linkerscheldeoever)

wijk Luchtbal-Schoonbroek

Wil u uw steentje bijdragen voor het behoud van onze natuur? Regionale vereniging Natuurpunt WAL ijvert sinds 1978 voor het behoud van alle natuurgebieden. Natuurpunt WAL organiseert beheerswerken in de verschillende natuurgebieden en beschermingsacties.

Huurderscontact Langblokken

contactpersoon I Jef Van de Wiele Statiestraat 74, 2070 Zwijndrecht tel 03 722 15 37 info@natuurpuntwal.be www.natuurpuntwal.be

lidgeld I 7 euro | 12 euro voor natuurpunt nationaal

vzw Linkeroever Leeft Dankzij Linkeroever Leeft kunnen alle bewoners van Linkeroever genieten van een zo breed mogelijk cultuurpakket aan een zeer democratische prijs.

contactpersoon I Erik Van Elsacker Victor Hugostraat 30, 2050 Antwerpen gsm 0475 81 37 48 info@linkeroeverleeft.be www.linkeroeverleeft.be

Vereniging Huurderscontact Langblokken besteedt aandacht aan de samenlevingsproblemen rondom het complex aan de Groenendaallaan/ Noorderlaan. Vrijwilligers steken hun handen uit de mouwen tijdens de jaarlijkse rommelmarkt en de kersthappening op Luchtbal.

contactpersoon I Rose Marie Coenen Groenendaallaan 366/12, 2030 Antwerpen tel 03 542 00 94 mr.coenen@conti7.be

lidgeld I 3,50 euro/jaar

Bewonerscontacten Bovenblok en Benedenblok Luchtbal Bewonerscontacten boven- en benedenblok besteedt aandacht aan een leefbare buurt door met elkaar te praten, met “woonhaven” en het bestuur. Ze steken samen de handen uit de mouwen en organiseren nu en dan een feestje.

contactpersoon I Greta Dielens p/a Philadelphiastraat 33, 2030 Antwerpen tel. 03 542 34 48 greta.dielens@skynet.be

lidgeld I geen

80 Verenigingengids I district Antwerpen

81 Verenigingengids I district Antwerpen

5 I Bewonersgroep

5 I Bewonersgroep

lidgeld I geen

Het buurtcomité van de Provinciestraat zet zijn schouders onder acties voor verkeersveiligheid en het veraangenamen van de buurt.


BIN Rozemaai

wijk Sint-Andries

BIN Rozemaai draagt zijn steentje bij aan een veilige en propere wijk. De verenging organiseert een wijkfeest, bingo en tal van poetsacties.

Bewonersgroep Onze Tuin vzw

contactpersoon I Jan Kruyniers Cornelius Broeckxstraat 4, 2030 Antwerpen tel. 03 542 01 53 jan.kruyniers@telenet.be

lidgeld I 2,50 euro wijk Zurenborg

contactpersoon I Jan Veulemans Willem Lepelstraat 13, 2000 Antwerpen tel. 03 237 19 37 info@ikbenfier.be www.ikbenfier.be

Naast burenzorg werkt wijkcomité Zurenborg aan een aangename wijk.

Buurtgroep “Open Tuin” Antwerpen (B.O.T.A.)

contactpersoon I Kamiel Thomaes

Buurtgroep “Open Tuin” Antwerpen probeert mensen te bereiken en gezellig samen te zijn door kleinschalige evenementen te organiseren.

Cogels Osylei 23, 2600 Berchem tel. 03 235 24 57 users.skynet.be/zurenborg/ kthomaes@skynet.be

contactpersoon I Jean Courtois

lidgeld I geen wijk Kiel

Willem Lepelstraat 17 bus 48, 2000 Antwerpen gsm 0496 78 90 14 verbeeck.robert@gmail.com http://picasaweb.google.be/opentuin

lidgeld I 5 euro/jaar

Bewonersraad vzw Antwerpen Kiel

wijk Tentoonstellingswijk

De bewonersraad vzw Antwerpen Kiel werkt samen voor het verbeteren van de leefbaarheid en het sociale contact. Zij vertegenwoordigen, ondersteunen en begeleiden alle huurders van 2020 Antwerpen.

Comite tentoonstellingswijk vzw

contactpersoon I Greet Lacaille Frans Hensstraat 2, 2020 Antwerpen Gsm 0474 84 95 60 mouch_@telenet.be

De leden van het comité Tentoonstellingswijk zetten hun beste beentje voor voor de verfraaiing van hun wijk en het behoud van het groen en het residentiele karakter ervan. Het comité strijdt voor een hogere veiligheid en mindere verkeersoverlast rond Antwerp Expo. Zij organiseert ook architectuurwandelingen door de Tentoonstellingswijk.

contactpersoon I Carla Vercammen Volhardingstraat 72, 2020 Antwerpen gsm 0475 91 94 54 comite@tentoonstellingswijk.org www.tentoonstellingswijk.org

lidgeld I 6 euro 82 Verenigingengids I district Antwerpen

83 Verenigingengids I district Antwerpen

5 I Bewonersgroep

5 I Bewonersgroep

Wijkcomité Zurenborg

Bewonersgroep Onze Tuin vzw werkt aan sociale samenhang en behartigt de belangen van sociale huurders. Een Opsinjorenteam ijvert voor een propere omgeving.


5 I Bewonersgroep

wijk Haringrode

Andere interessante publicaties

Wijkcomite Haringrode Meewerken aan de opwaardering van Haringrode, ijveren voor het behoud van monumenten, een betere mobiliteit en leefkwaliteit,... Dat is waar wijkcomité Haringrode voor staat.

Het district maakt graag de verwijzing naar de gids met jeugdverenigingen in Antwerpen, Gids allochtone verenigingen en de Gids voor levensbeschouwelijk Antwerpen, publicaties van de stad met een ruim overzicht jeugd-, allochtone en levensbeschouwelijke verengingen met contactgegevens.

contactpersoon I Mieke Jacobs

Gids met Jeugdverenigingen in Antwerpen

Isabellalei 108, 2018 Antwerpen tel. 03 218 48 74 Maria.jacobs4@pandora.be www.haringrode.be

Ben je op zoek naar een vereniging die bij je past? Waar je je kan uitleven en vrienden maken? Of wil je als vrijwilliger de handen uit de mouwen steken in het jeugdwerk?

lidgeld I geen

In deze gids staat een overzicht van het ruime jeugdwerklandschap dat Antwerpen rijk is. In dit boekje vind je alle verenigingen terug die bij de stedelijke jeugddienst erkend zijn als jeugdwerk.

wijk Schipperskwartier

Deze gids ligt voor je klaar bij de jeugddienst van het district.

Schipperskwartier buurtcomité

Jeugddienst district Antwerpen

Het Schipperskwartier buurtcomité organiseert verschillende activiteiten zoals uitstappen, een burenfeest, kerstfeest, nieuwjaarsdrink,...

Oudaan 14, 2000 Antwerpen tel. 03 292 67 40 jeugddienst.antwerpen@stad.antwerpen.be

contactpersoon I Sonia Patteet Klapdorp 15, 2000 Antwerpen tel. 03 232 43 94 gsm 0473 39 37 90 soniapatteet@yahoo.com www.schipperskwartier.com (in opstart)

Gids Allochtone Verenigingen Het Antwerpse verenigingsleven is zo verscheiden als de Antwerpenaren zelf. Marokkaanse, Turkse, Afrikaanse, Aziatische, Oost-Europese, LatijnsAmerikaanse verenigingen , maar ook interculturele verenigingen geven mee kleur aan deze stad. De meeste van deze verenigingen hebben een socio-cultureel aanbod: ze brengen mensen samen, organiseren educatieve, sportieve en culturele activiteiten. Ook versterken ze het sociale weefsel onder bewoners. Er bestaat veel onwetendheid over interculturele verenigingen. Om tegemoet te komen aan deze vraag, heeft de dienst sociale netwerken deze gids samengesteld. Het is een handig hulpmiddel voor alle Antwerpenaren om vertrouwd te geraken met dit groeiende socio-culturele verenigingsleven. Per vereniging vindt u de contactgegevens en een korte beschrijving van de doelstelling van de vereniging en het aanbod De laatste volledig herziene editie is van 2009. De gids kan aangevraagd worden bij

Atlas Carnotstraat 110 , 2060 Antwerpen tel. 03 227 70 11 Ekrem.kocak@stad.antwerpen.be 84 Verenigingengids I district Antwerpen

85 Verenigingengids I district Antwerpen


Gids voor levensbeschouwelijk Antwerpen

5 I Bewonersgroep

De gids voor levensbeschouwelijk Antwerpen laat u kennismaken met de verschillende levensbeschouwingen in onze stad. Hij wordt uitgegeven door Cordoba, de levensbeschouwelijke beleidscel van de stad Antwerpen, en brengt de diversiteit van de stad in beeld. En die is van alle tijden. Naast het katholicisme en het vrijzinnig humanisme, hebben ook het protestantisme en het jodendom een lange geschiedenis in Antwerpen. Er leefde al een joodse gemeenschap in Antwerpen in de dertiende eeuw. Toch is de diversiteit de laatste decennia, met de toenemende globalisering, sterk toegenomen. Sinds de jaren zestig van vorige eeuw hebben migranten uit voornamelijk Marokko en Turkije de islam naar Antwerpen meegebracht. Ze maakten de islam tot één van de belangrijkste levensbeschouwingen in de stad. Nog recenter vonden het hindoeïsme en het jaïnisme hun plek in de stad, en groeiden ook diverse orthodoxe en evangelische kerkgemeenten. De stad wil op een positieve manier met deze diversiteit omgaan. De stad maakt het elke Antwerpenaar mogelijk zijn of haar levensbeschouwing te beleven op een waardige manier, maar binnen de grenzen van wat wettelijk kan en met respect voor andersgelovige of niet-gelovige medeburgers. Deze gids is het resultaat van geduldig verzamelen. De gids kan aangevraagd worden bij Stadswinkel

Grote Markt 11, 2000 Antwerpen

86 Verenigingengids I district Antwerpen

87 Verenigingengids I district Antwerpen


Subsidies I district Antwerpen

Subsidie Subsidies cultuur en buurtfeesten district Antwerpen

U kan bij het district Antwerpen terecht voor financiële ondersteuning van uw buurtfeest of cultuurproject. Vanaf 1 oktober 2008 zijn de subsidiereglementen voor buurt-, wijk- en pleinfeesten en gemeenschapsvormende cultuurprojecten en manifestaties van toepassing.

Deze vernieuwde reglementen brengen enkele positieve nieuwigheden met zich mee. Zo kan u onder meer een voorschot van 60 procent ontvangen. Dat maakt het alvast gemakkelijker om sommige projecten te realiseren.

Niet enkel vzw’s, maar ook privépersonen, feitelijke verenigingen, losse kunstcollectieven e.a. kunnen bij het district een aanvraag indienen. Het volledige reglement en het aanvraagformulier vindt u op de website van het district (http://district. antwerpen.be) of kan u aanvragen bij de cultuurantenne.

88 Verenigingengids I district Antwerpen

Subsidies voor projecten van senioren

Het district Antwerpen heeft een subsidiereglement voor projecten van senioren. Wil u een activiteit organiseren? Dan kan u een subsidie aanvragen. Doe dat minstens twee maanden voor het project start.

Het volledige reglement en het aanvraagformulier vindt u op de website van het district (http://district. antwerpen.be) of kan u aanvragen bij de seniorenantenne.

Sportsubsidies

In de gids voor sportsubsidies vindt u het subsidiereglement voor opleiding van jeugdtrainers en de subsidies voor sportkledij van startende amateurploegen. Een uitbreiding van deze bestaande reglementen zorgt ervoor dat alle erkende sporten ervan kunnen genieten. Ook tornooien en kampioenschappen die door twee of meer Antwerpse clubs samen georganiseerd worden kunnen op ondersteuning rekenen. Naast de bestaande reglementen stelt het district ook trots zijn jeugdsportcheque voor. Elk lid, tussen 3 en 18 jaar, van een erkende sportclub kan een cheque van 20 euro krijgen.

Met de sportsubsidies ondersteunt het district Antwerpen: startende clubs bij aankoop van sportkledij; jeugdsportclubs bij terugbetaling van opleidingen voor jeugdtrainers; sportclubs bij organisatie van sportevenementen (samenwerking); jeugdsporters van erkende sportclubs met 20 euro korting op hun lidgeld. Het volledige reglement en het aanvraagformulier vindt u op de website van het district (http://district.antwerpen.be) of kan u aanvragen bij de sportantenne.

Subsidie voor jeugdprojecten

Kinderen en jongeren uit de buurt worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan het jeugdwerkaanbod. Het district Antwerpen stimuleert sociaal-culturele organisaties, jeugdverenigingen, individuen of buurtverenigingen om lokale jeugdprojecten te organiseren. Een extra duwtje in de rug dus.

Subsidie voor wijkkranten

De uitgevers van een wijkkrant kunnen voor 1 maart een subsidieaanvraag indienen.

Met dit initiatief ondersteunt het district Antwerpen de bestaande wijkkranten en heeft het er tegelijkertijd een uniek communicatiekanaal naar de bewoners bij. Wijken die starten met een wijkkrant, kunnen vanaf het volgend jaar rekenen op dezelfde ondersteuning. Het volledige reglement en het aanvraagformulier vindt u op de website van het district (http://district.antwerpen.be) of kan u aanvragen bij de cel communicatie van het district.

Communicatie district Antwerpen Lange Gasthuisstraat 21 2000 Antwerpen tel. 03 338 33 96 communicatie.antwerpen@stad. antwerpen.be

Het volledige reglement en het aanvraagformulier vindt u op de website van het district (http://district. antwerpen.be) of kan u aanvragen bij de jeugddienst van het district.

89 Verenigingengids I district Antwerpen


Alfabetische verenigingen lijst

Alfabetische verenigingen lijst

Cultuur Aloude Rederijkerskamer De Goudbloem vzw Amar 14 vzw | Centrum voor Orientaalse Dans AMSA | Alternatieve Muziekschool Sint-Andries Antwerpen (K.V.T.A.) Antwerp Jazz Club Antwerpse Televisie (ATV) vzw Apostolatus Maris vzw ATB Natuurvrienden Berchem vzw Athena vzw

27 15 29 28 16 32 12 16 21

Bijbelhuis Antwerpen

19

Centrum De Wijk China Arts vzw Concertband Antwerpen Cultural African Arts & Development vzw (C.A.A.D.) Curieus Schoonbroek en Rozemaai

23 13 20 19 9

Damiaanactie Davidsfonds afdeling “ Jan Blom” De Borsbeekse Bijenboeren vzw De Heksenketel vzw De Klauwaarts Den Deugniet vzw

17 10 25 10 29 28

Eshtaar-art

16

Natuur 2000 | Vlaamse Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubehoud/

Fakkelteater vzw Fotografiecircuit Vlaanderen Fotografische Kring Iris Fotoklub 72 vzw

12 31 18 24

afdeling Antwerpen Numismatica Antverpia

26 27

Gemengd koor Audite Nova

9

Okra trefpunt 55+ St Willibrordus Onderwijsmuseum Stad Antwerpen Organiek Oxfam Wereldwinkel Antwerpen

8 23 17 18

Het Roze Huis | Antwerpse Regenboogkoepel vzw HVV | Vrijzinnig Antwerpen 92 Verenigingengids I district Antwerpen

23 33

Instituut voor Amerikanistiek vzw

14

Jeugd en Cultuur vzw

14

Klapchi Koninklijke Chorale Caecilia Koninklijke Fotoclub Focus Noord Koninklijke gidsenvereniging van Antwerpen Koninklijke Kielse Postzegelkring Koninklijke kolveniersgilde 1489 Koninklijke Philatelic Club Cosmos Koninklijke Poppenschouwburg Van Campen vzw Koninklijke Toneelgroep Hoop en Liefde Koninklijk Vlaams Toneelverbond van Antwerpen Koorlink Kring Medici-Kunstenaars KT Rodenbachszonen KUGRAKO F.V.

26 31 25 15 27 22 8 15 30 28 10 14 13 18

Mannenkoor ZWK Sint-Norbertus Masereelfonds vzw Mineralogische Kring Antwerpen Museum Rijn en Binnenvaart Muziektheater Transparant

30 22 8 26 19

Pasar

9 93 Verenigingengids I district Antwerpen


Alfabetische verenigingen lijst

Alfabetische verenigingen lijst

Jeugd 1e FOS sea scouts lange wapper 2de Corneel Mayné B.P. Zeescouts 13de Sint Joris Zeescouts 25 Sint- Joris

39 40 41 36

Brabo Marnix Fos

37

Chiro Dolfijn Chiro PlePlo

40 36

Elegast wijkwerking vzw Enig Verschil vzw

39 42

11 9 32 28 20 24 20 32 22 22

Jeugd Jeugdcultuurcentrum Scheld’Apen

35 38

KAVKA Kinderclub De Wijngaard Kinderwerking Luchtbal Buurt Koninklijk marine kadettenkorps | afdeling Antwerpen Kraktak - Akabe

37 38 38 37 39

Madrassat Attailime Arrahma vzw

41

Raw Material Crew

40

Scouts 48-11 Kristus Koning

36

Watra Wereldculturencentrum Zuiderpershuis

24 21

WEJA vzw Avontuurlijk Bouwspeelplein den Dam

41

Ywako vzw

21

Pasar Antwerpen 2060

31

Raad en Daad vzw

11

Sint- Andries 2000 vzw Sint-Andrieskwartier herleeft Sint - Paulusvrienden vzw Snorrenclub Antwerpen vzw Socialistische Harmonie Arbeid en Kunst  Studio Garcia Lorca Sunshine Concerts vzw

11 30 12 17 29 13 25

Verbond der Vlaamse Academici  VIVA – SVV provincie Antwerpen vzw Volksdansgroep Brabo-spoor Volksdansgroep Opsinjoorke Volkskunstgroep Scheldemeeuwen Volksuniversiteit Maurits Sabbe vzw Voor kruis en beeld Vrienden van de Zwarte Panter vzw Vrienden van het MuHKA |  Vrienden van het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen vzw

94 Verenigingengids I district Antwerpen

95 Verenigingengids I district Antwerpen


Alfabetische verenigingen lijst

Alfabetische verenigingen lijst

Senioren

Sport

Alliantie Antwerpse senioren vzw (ASS vzw)

47

FedOS PA (Federatie Onafhankelijke Senioren Provincie Antwerpen)

49

Gezinsbond

49

Liberale beweging voor Volksontwikkeling | provincie Antwerpen

49

Neos

46

Okra trefpunt 55+

48

Samen voor allen vzw S Plus

47 47

Vlaams Verbond Voor Gepensioneerden (VVVG) | afdeling Antwerpen Centrum Vrienden kring 3de leeftijd KMDA vzw KONTAKT “Jongeren van Vroeger”

96 Verenigingengids I district Antwerpen

46 46 48

Active Company ADCA Antwerpse Delta Club Albatros vzw Antverpia Koninklijke kano Club Antwerpen Noord loopt voort Antwerpse Judo School Yawarakai Antwerpse Ju-Jitsu school ATB Natuurvrienden Hoboken

54 68 57 71 61 61 71

Badminton Beerschot Atletiek Bowlingclub De Diabolo’s vzw Bowlingclub Rubens

65 71 62 66

Club CAL

59

De Brabostappers vzw

70

Espetanq

69

FC Akabe FC Ekeren Forest Wheels vzw

67 67 63

GYM-LO

53

ING Tennis

73

JESPO vzw Judo club Sorm vzw Judo en Ju-Jitsu club Luchtbal

55 59 60

Kano gemeenschap provincie Antwerpen Kanovereniging LWK vzw KAVV KC Verde vzw Kegelclub Rebellen Koninklijke Antwerpen’s Politiesportkring vzw Koninklijke Antwerpse Turnkring vzw

56 56 55 65 54 54 53

97 Verenigingengids I district Antwerpen


Alfabetische verenigingen lijst

Alfabetische verenigingen lijst

Koninklijke Antwerpse Zwemclub Scaldis vzw Koninklijke S.K. Deurne KV Judo

58 73 61

Metropolis danssport club vzw

73

Natuurvrienden - Bergstijgers vzw

70

Pinhunters Bowling Club Provencaalse zon vzw

66 69

Royal Yacht Club van België R. Scaldis S.C. vzw RSC Rivierenhof St Godelieve vzw

57 65 67

Saidgym SAS BBC (NMBS) -  Seamen’s Chile vzw Seikukan Karate  Shobukai Sint- Jan Antwerpen Basket Sodipa petanqueclub Sodipa Zeilclub vzw Sparta Linkeroever O.F.C. Spinnaker

58 64 68 62 60 64 69 57 68 62

Taekwondo Kriss TC Borgerweert Tennis 7de Olympiade The Bulldogs TTK Dam vzw Turnkring Apollo Turnkring De Hoop vzw Turnkring Ontvoogding Antwerpen vzw Turnkring Sint Willibrordus Antwerpen

59 72 72 60 72 52 52 52 53

98 Verenigingengids I district Antwerpen

Vasco club Vige-1-Antwerpen vzw VVW Galgenweel vzw vvw Skianna

55 63 57 56

Wapper vzw Willibies Antwerpen BBC

63 64

Zaalvoetbal ZVL vzw

66

Bewonersgroep Bewonergroep Grein-, Delin- en Sint- Elisbethstraat Bewonerscontacten Bovenblok en Benedenblok Luchtbal Bewonersgroep Onze Tuin vzw Bewonersraad vzw Antwerpen Kiel BIN Rozemaai Buurtbewoners Sint- Jansplein Buurtcomité Provinciestraat Buurtgroep “Open Tuin” Antwerpen (B.O.T.A.) Buurtraad Europark | Euroteam vzw

78 81 83 82 82 77 81 83 80

Comite tentoonstellingswijk vzw

83

De Bilzen Antwerpen Noord vzw

78

Helo Huurderscontact Langblokken

79 81

Natuurpunt WAL (Wase Linkerscheldeoever)

80

Schipperskwartier buurtcomité Sint- Elisabethstraat Sint- Laureisstraat Comité stRaten-generaal

84 78 79 77 99 Verenigingengids I district Antwerpen


vzw Linkeroever Leeft

80

Werkgroep De Lei vzw Wijkcomite Haringrode Wijkcomité Willibrordus vzw Wijkcomité Zurenborg Wijkvereniging Klein Antwerpen

79 84 77 82 78

Er zijn uiteraard nog veel meer verenigingen actief in ons district.... De verenigingen die in deze gids staan, zijn aangesloten bij een van de adviesraden én hebben gereageerd op onze oproep.

Colofon Verantwoordelijke uitgever: Jos Bergmans, Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen Wettelijk Depotnummer: D/2009/0306/320 Foto’s I Ronny Brits drukwerk I drukkerij DVD print Lay-out I Wendy Leys , Grafisch centrum van de stad Antwerpen De redactie van deze gids werd afgesloten in november 2009. Eindredactie I Femke Syvertsen, Kelly Stark en Ann Melis Het district zorgde voor de registratie van deze gegevensdatabank bij de privacycommissie. Indien de gegevens van uw vereniging achterhaald zijn, dan kan u de wijzigingen doorgeven aan het districtsecretariaat Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen of via e-mail district.antwerpen@stad.antwerpen.be.

100 Verenigingengids I district Antwerpen


Cultuur Sport Senioren JeugdCultuur Jeugd 103 Verenigingengids I district Antwerpen


http://district.antwerpen.be

03 338 34 11

Verenigingengids district Antwerpen  

Gids met alle verenigingen van district Antwerpen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you