Page 1

CADIXROUTE 2011 Openluchtexpo in de Cadixwijk en het toekomstige Droogdokkenpark 17 september tot en met 20 november 2011


CADIXROUTE 2011 Openluchtexpo in de Cadixwijk en het toekomstige Droogdokkenpark 17 september tot en met 20 november 2011


Inleiding Sinds 2008 organiseert Programma voor Stad in Verandering onder de naam Cadixroute een kunsttraject in openlucht. Met dit project wil de stad bezoekers naar de omgeving van het Eilandje brengen en meenemen op een ontdekkingstocht door een gebied in volle verandering. Voor de editie van 2011 vroegen we kunstenaars om zich te laten inspireren door de thema’s ‘stad en water’. Het resultaat is een verrassende collectie van kunstreproducties in het openbaar domein. De uitvalsbasis voor het traject is nog altijd de Cadixwijk. Dit deel van het Eilandje zal de komende jaren grondig veranderen. Sommige projecten zijn al zichtbaar, anderen krijgen de komende jaren vorm. Om de toekomstige invulling van de dokrand van het Kempisch Dok nu al een stukje zicht- en tastbaar te maken, legde de stad hier de tijdelijke Kadetuin Cadix aan. Deze unieke plek is tijdens de Cadixroute 2011 een groen kunsteilandje op het Eilandje. Van hieruit gaat de route naar het toekomstige Droogdokkenpark. Ook voor dit gebied heeft de stad heel wat boeiende plannen op stapel staan. Een mooie aanleiding om u deze zone te laten ontdekken door middel van een verrassende openluchtexpo. In het eerste deel van deze brochure worden de twee stukjes ‘stad in verandering’ in woord en beeld voorgesteld. In het tweede deel laten we de kunstenaars van de Cadixroute aan het woord over zichzelf en hun werk. Sommigen doen dat heel praktisch, anderen poëtisch. Met het plan in deze brochure kan u op ontdekkingstocht vertrekken. Het openluchtparcours is van 17 september tot en met 20 november doorlopend en gratis te bezoeken. Het volledige traject is ongeveer 2,5 km. U kan het te voet of met de fiets afleggen. Hou er wel rekening mee dat de ondergrond voornamelijk uit kasseien bestaat. Veel plezier!

Surf voor meer info over de activiteiten van Programma voor Stad in Verandering naar www.facebook.com/stadinverandering


CADIXWIJK en het toekomstige DROOGDOKKENPARK


6|

CADIXWIJK


De Cadixwijk, een nieuwe woonwijk aan het water voor iedereen

CADIXWIJK

|7


De Cadixwijk is genoemd naar de centraal in de wijk gelegen Cadixstraat. Deze naam verwijst naar de Zuid-Spaanse havenstad Cádiz, die voor Antwerpen ooit de belangrijkste aanvoerhaven was voor de handel in specerijen. Hiervoor had de wijk geen officiële naam, maar de bewoners noemden ze “het Geel Kwartier” naar de vele huizen in gele baksteen die hier stonden en nog steeds staan.

Het is een minder gekend deel van het Eilandje, waar vandaag maar een paar honderd mensen wonen. De wijkranden zijn braakliggend of worden nog deels – maar steeds minder – gebruikt door havenbedrijven. Hierdoor vormen ze een barrière tussen de wijk en de dokken. De stad wil van deze buurt een nieuwe woonwijk aan het water maken voor iedereen. In de toekomst zal deze deelwijk plaats bieden aan meer dan 4.000 bewoners.

CADIXWIJK

|9


10 |

CADIXWIJK


Grote bouwprojecten op de wijkranden, voorzieningen en openbaar domein

Een levendige, creatieve en vlot bereikbare woonomgeving

Een milieuvriendelijke woonwijk

De stad maakt nieuwe bebouwing mogelijk, voornamelijk op de randen van de wijk. Er wordt ook een plaats gecreëerd voor een centraal wijkplein, kinderopvang, een kleuter- en een lagere school, een buurtsporthal en serviceflats. Binnen elke verkaveling wordt een goede balans gemaakt tussen betaalbare, residentiële en sociale woningen. De stad plant ook een volledige heraanleg van de straten en pleinen in de wijk.

De private markt en de huisvestingsmaatschappijen voorzien in het bestaande wijkdeel verschillende invul- en nieuwbouwprojecten, waarvan er al enkele voltooid zijn. In de Cadixwijk wordt bovendien plaats gemaakt voor creatieve bedrijven, handels- en horecazaken. Een nieuwe tramlijn langs de wijk richting binnen- en buitenstad zal het plaatje vervolledigen. Deze kruisbestuiving zal ervoor zorgen dat de Cadixwijk helemaal heropleeft.

De stad wil de Cadixwijk zo ecologisch mogelijk ontwikkelen. Projectontwikkelaars en huisvestingsmaatschappijen worden verplicht om energiezuinig te bouwen met duurzame materialen. Buurtbewoners zullen gestimuleerd worden om groendaken aan te leggen, regenwater te gebruiken en spaarzaam om te gaan met water. De stad legt op haar beurt de dokranden en de straten aan met duurzame materialen, veel groen en duurzame wijkverlichting.

CADIXWIJK

| 11


Gerealiseerde projecten die de toon hebben gezet Twee belangrijke projecten in de Cadixwijk zijn al voltooid in 2006. Ze vormden een eerste stap in de herontwikkeling van de wijk.

Het Gouden Anker is een rust- en verzorgingstehuis voor bejaarden, met zicht op het Kempisch Dok. Het rusthuis telt 90 bedden – waarvan een groot deel voor binnenschippers op rust – en 23 serviceflats op de bovenverdieping. In het Kempisch Dok werd een sociale jachthaven met vaste ligplaatsen uitgebouwd voor de boten die vroeger in het (te herontwikkelen) Lobroekdok lagen. Een jachthaven tegen sociaal tarief is een aanvulling op de bestaande jachthavens op Linkeroever en in het Willemdok.

CADIXWIJK

| 13


Enkele bezienswaardigheden in de Cadixwijk De Cadixwijk is een heel gevarieerde wijk met verschillende historische gebouwen. Er bevinden zich niet alleen twee scholen, maar ook het aanwervingslokaal van de Havenarbeiders en het Noorderpershuis.

Het aanwervingslokaal van de Havenarbeiders (met als roepnaam ’t Kot) werd in 1938-1939 gebouwd naar een ontwerp van stadsarchitect Emiel Van Averbeke. In 1940 bezette het Duitse leger het lokaal. De eerste officiële aanwerving vond er plaats in november 1944. Elke werkdag bieden havenarbeiders zich aan tijdens een aanwervingszitting, waarop ploegbazen van havenbedrijven tijdelijke werkopdrachten aanbieden. Vlakbij in de Madrasstraat vestigde zich in 2002 het sociale tewerkstellingsproject Werkvormm. Het project staat onder meer in voor onderhoud en restauratie van maritiem erfgoed op het Eilandje en in de haven.

14 |

CADIXWIJK


Het Noorderpershuis was als dusdanig werkzaam van 1878 tot 1975. In het pershuis werd water door stoomturbines onder druk gebracht om de sluisdeuren en bruggen te openen. In 2000 heeft de stad er een aantal ruimten ingericht als Projectbureau Eilandje, om van hieruit de stadsvernieuwingsplannen voor het gebied uit te werken en te sturen. Het gebouw herbergt ook de technische dienst van de haven en wordt nog deels gebruikt als vergader- en werkruimte. Het hele gebouw is intussen als monument beschermd.

CADIXWIJK

| 15


16 |

CADIXWIJK


Projecten in de Cadixwijk Nieuwe woningen langs de dokranden

Wijkplein Cadix en voormalige douanesite

Het grootste project in de Cadixwijk is ongetwijfeld de ontwikkeling van de nieuwe bouwvolumes die op de randen van de wijk worden voorzien, met een schitterend zicht op de dokken. Concreet gaat het over de gronden aan de rand van het Kattendijkdok en aan de noordrand van de Cadixwijk, aan het Houtdok. De eerste percelen die via een “verkoop onder voorwaarden” op de private markt gebracht worden, zijn enkele braakliggende terreinen in het noorden van de Indiëstraat. Hierop kunnen projectontwikkelaars in combinatie met een architectenbureau intekenen, waarna de stad een projectontwikkelaar kiest die het bouwproject mag realiseren. De hele ontwikkeling zal minstens tien jaar in beslag nemen.

Vooruitlopend op de verdere wijkontwikkeling wordt de aanleg van een nieuw groen wijkplein voorbereid. Het buurtplein krijgt een centrale ligging en komt grotendeels te liggen op de parking van het voormalige douanegebouw. Het plein zal van de Napelsstraat tot aan de dokrand van het Kattendijkdok lopen en wordt hiermee anderhalve keer zo groot als de Groenplaats. Door het plein door te trekken tot aan de dokrand, waar ook een drijvend ponton wordt voorzien, maakt de stad ook de link tussen de wijk en het water. In dialoog met de bewoners zijn de ideeën voor het plein tot stand gekomen. Het plein moet een echte ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners worden: een natuurlijk parkplein waarin bomen en open plekken mekaar afwisselen. Langs het plein worden ook buurtwinkels en horecazaken voorzien. Het aanpalende douanegebouw wordt herontwikkeld als een nieuw gemengd bouwvolume, met woongelegenheden en andere functies zoals kantoren en een supermarkt.

Eerste nieuwe gebouwen verwacht tegen 2013

Ontwerpwedstrijd via Open Oproep gelanceerd eind 2010; oplevering wijkplein Cadix gepland in 2014

CADIXWIJK

| 17


Kattendijkdok-Oostkaai en de westkade van het Kempisch Dok De straat Kattendijkdok-Oostkaai ligt langs de Cadixwijk en wordt net zoals de Londen-Amsterdamstraat omgevormd tot een groene boulevard, die in dit geval wordt afgestemd op de wijk. Ook hier voorziet de Vlaamse overheid een tramlijn. Tot voor kort werd de westkade van het Kempisch Dok vooral als parkeerplaats gebruikt door truckchauffeurs. De stad zal deze brede dokrand heraanleggen tot een aangename plaats aan het water. Hier komen kadetuinen met plekken om te spelen en te sporten. In afwachting van de start van de werken zorgt de stad in 2011 als voorsmaakje voor tijdelijke kadetuinen.

Heraanleg Kattendijkdok-Oostkaai gepland vanaf 2013; heraanleg westkade van het Kempisch Dok vanaf 2013, na de restauratie van de dokrand door het havenbedrijf 18 |

CADIXWIJK


Kunstencampus en andere scholen In de Cadixwijk bevinden zich nu twee middelbare scholen met een breed aanbod aan vakgerichte studierichtingen: het Technicum Noord-Antwerpen (TNA) en het Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten (SISA). De leerlingen zijn heel betrokken bij de wijk en zorgen dus voor een grote meerwaarde. Beide scholen bieden ook avondonderwijs aan voor volwassenen. De stad wil het als

monument beschermde SISA-gebouw grondig renoveren en uitbreiden tot een grote creatieve kunstencampus, waarin alle kunst- en ambachtopleidingen van de school (ook een balletafdeling) worden samengebracht. Verder voorziet de stad ook een kleuter- en een lagere school vlakbij het nieuwe wijkplein. Nieuwe scholen gepland vanaf 2015 CADIXWIJK

| 19


Kantoor- en woontoren en voetgangersbruggen Net zoals elders op het Eilandje komt er ook in de Cadixwijk een torengebouw. Het hoge gebouw van 80 meter aan de noordkade van het Kempisch Dok zal voornamelijk gebruikt worden om kantoren en woningen in onder te brengen. Omwille van de bereikbaarheid worden ook de voetgangersbruggen gepland over het Kempisch Dok en het Asiadok. Toren gepland vanaf 2016

De Cadixwijk in cijfers • • • • • •

20 |

CADIXWIJK

Aantal woningen in 2010: 310 Toekomstig aantal woningen: 1.896 Aantal bewoners in 2010: 505 Toekomstig aantal bewoners: 4.046 Timing (her)aanleg openbaar domein: 2011-2020 Aantal ligplaatsen in de jachthaven Kempisch Dok: 240


DROOGDOKKENPARK


22 | D R O O G D O K K E N P A R K


Droogdokkenpark

DROOGDOKKENPARK

| 23


24 | D R O O G D O K K E N P A R K


Grootstedelijk park en uitwaaiplek In het Masterplan Scheldekaaien kreeg het Droogdokkeneiland, gelegen in het noorden van Antwerpen, een bestemming als grootstedelijk park en uitwaaiplek. Door de unieke ligging in de buitenbocht van de Schelde vormt het projectgebied een scharnierpunt tussen stad en haven, dat beide werelden kan samenbrengen. Het Droogdokkeneiland is het tweede deelproject dat wordt uitgevoerd binnen de heraanleg van de Scheldekaaien.

Park met natuurlijke getijdenoever en ruimte voor evenementen Het Droogdokkeneiland bestaat uit een natuurlijke oever langs de Schelde en het achterliggende gebied van de droogdokken zelf en moet in zijn totaliteit benaderd worden. Waar de beschermde droogdokken nog volop voor havenactiviteiten gebruikt worden, vormt de Scheldeoever eerder een geheime uitwaaiplek voor de stad. Het nieuwe park tussen stad en haven zal worden uitgerust met een natuurlijke getijdenoever langs de Schelde en een parkzone met wisselende gebruiksintensiteit en ruimte voor tijdelijke evenementen. De dijken worden verhoogd tot op het geactualiseerd sigmapeil (9,25 meter TAW: De ‘Tweede Algemene Waterpassing). Dit is 90 cm hoger dan de huidige waterkering op de kaaien, ofwel 2,25m boven de blauwe steen. De dijken vormen een belangrijk vormgevend element in deze overgang tussen natuur- en cultuurlandschap.

DROOGDOKKENPARK

| 25


Open Oproep In januari 2010 werd de studieopdracht voor het ontwerp en de uitvoering van het Droogdokkenpark in de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester gepubliceerd. Via deze procedure werd de opdracht aan een ontwerpteam toegekend.

Gefaseerde heraanleg Momenteel is er nog havenbedrijvigheid in het gebied tussen de Droogdokkenweg en het Kattendijkdok, waar ook de droogdokken gelegen zijn. De ontwikkeling van het Droogdokkeneiland tot een grootstedelijk park zal bijgevolg gefaseerd gebeuren, zodat de havenactiviteiten niet gehypothekeerd worden. In een eerste fase wordt het gebied tussen de Droogdokkenweg en de Schelde aangepakt. In een latere fase komen de droogdokken in beeld.

Bijzonder contact met de Schelde De natuurlijke getijdenoever maakt met zijn slikken en schorren onderdeel uit van de groene Scheldeboorden, die een ecologisch en recreatief belang hebben op regionale schaal. Door de getijdenoever ontstaat een bijzonder contact met de Schelde, met een speciďŹ eke fauna en ora en bijgevolg ook een uitzonderlijke sfeer.

26 | D R O O G D O K K E N P A R K


Groene parkzone

Verdere planning

Het Droogdokkenpark vormt bovendien een belangrijke uitbreiding van de stedelijke groenvoorziening en creëert ruimte voor recreatie, publieke evenementen en activiteiten in openlucht. Met de ontwikkeling van het Eilandje tot nieuwe stadswijk aan het water zal het Droogdokkenpark in de toekomst een centrale plaats innemen. Het Droogdokkeneiland is 24 hectare groot. De eerste fase, het Droogdokkenpark, beslaat ongeveer 15 hectare.

Op basis van de projectdefinitie werden vijf ontwerpteams gekozen om een eerste voorstel uit te werken. In mei 2011 werd de studieopdracht aan één van de ontwerpteams toegekend. Op basis van hun voorstel zal nog dit jaar participatie plaatsvinden. De start van de werken wordt ten vroegste midden 2014 gepland. De aanleg van Droogdokkenpark kadert in de heraanleg van de Scheldekaaien. Het project Scheldekaaien is een gezamenlijk project van AG Stadsplanning Antwerpen en Waterwegen en Zeekanaal NV.

DROOGDOKKENPARK

| 27


Š Stella Van Hofstraeten

28 | K U N S T E N A A R


DE KUNSTENAARS AAN HET WOORD DEELNEMERS CADIXROUTE 2011


30 | V E R A

SICCARD EN SIM PIESSENS


VERA SICCARD en SIM PIESSENS Naast kunstenaar is Vera Siccard ook Kunstzinnig Dynamisch Coach. Kunstzinnig dynamisch coachen is een methodiek in de hulpverlening waarbij naast het gesprek gebruikgemaakt wordt van creatieve middelen zoals tekenen en schilderen. Via het creatieve proces kunnen volwassenen en kinderen op een ontspannen, speelse manier terug in beweging gebracht worden, wanneer ze ergens vastlopen in hun leven. Er wordt in hoofdzaak gewerkt vanuit het gevoel en niet prestatiegericht. Het plezier in het schilderen primeert. Het werk “Skyline Red” werd op een intuïtieve manier opgezet met acrylverf op papier. Nadien werden een viertal lagen acryl met veel water en wassingen op het oorspronkelijke werk aangebracht. Het eindresultaat werd nadien door Sim Piessens verder digitaal bewerkt en als afsluiter werd links verticaal de digitale handtekening van de stad Antwerpen (skyline) aangebracht. Vera Siccard werkte net als vorig jaar samen met een jonge kunstenaar, Sim Piessens, fotografie en grafisch werk. “Het samenwerken met jonge creatieve mensen helpt de eigen grenzen te verleggen en voegt altijd iets toe aan het werk. De samenwerking betekent een meerwaarde.”

Titel: SKYLINE RED Techniek/materiaal: acrylverf op papier, digitaal bewerkt Afmeting origineel werk: 55 x 55 cm Contact: info@p-ART-y.be | www.p-ART-y.be www.verasiccard.exto.be

KUNSTENAARS AAN HET WOORD

| 31


32 | T I M O T H Y

DE GRAAF


TIMOTHY DE GRAAF

Timothy De Graaf maakte een beeld van de kranen aan de bocht van de Schelde. Hij maakte zijn ontwerp op een canvas in rode stift en bewerkte het werk digitaal. Hierdoor steekt de witte kleur van het ontwerp mooi af tegen de typerende rode kleur van Antwerpen. “Beauty is in the eye of the beholder. De stad is op haar mooist in al zijn eenvoud en soberheid. De schoonheid die zich en plein public verbergt in de kleine hoekjes en straatjes. Met het gebruik van herkenbare beelden, die door een andere kadrering of een verrassende twist onder de aandacht worden gebracht, probeer ik de schoonheid van dagdagelijkse beelden, die we zo gemakkelijk uit het oog verliezen, in de kijker te zetten.�

Titel: ROOI KAAI Techniek/materiaal: stift op canvas en fotobewerking Afmeting origineel werk: 50 x 50 cm Contact: villapaard@telenet.be

KUNSTENAARS AAN HET WOORD

| 33


34 | T H O T H -

T H I L LY R O OT H O O F T


THOTH - THILLY ROOTHOOFT

“Een beheerste vrijheid is de beste omschrijving van mijn tekeningen, teksten en muziek. Improvisando ma non troppo.” ‘Ik ben een lief klein stout matroosje, en mijn schip vaart morgen uit Ik kan bijna niet meer wachten, ik verlang naar mijn kajuit En ook naar de woeste baren, en naar het ruime sop Want ik voel mij op de wal als een uitgedroogde kwal Ja de zee zit in mijn kop’ (fragment liedjestekst: www.hansteeuwen.net)

Titel: MY LITTLE SAILOR Techniek/materiaal: oliepastel, pastelkrijt, grafiet Afmeting origineel werk: 21 x 28 cm Contact: thoth@telenet.be | http://thoth.blinkweb.com

KUNSTENAARS AAN HET WOORD

| 35


36 | M A R C

HADERMANN


MARC HADERMANN

Marc Haderman is beeldend kunstenaar. De laatste jaren is hij vooral actief als edelsmid. Hij werkt het liefst met zilver en glas. De locatie op de foto is de plaats waar hij zijn inspiratie haalde (de sluis aan het MAS, mensen, water, stad, …). Door het samenvoegen van de locatie, het gebeuren en het kunstwerk maakt hij duidelijk hoe zijn verbeelding wordt geprikkeld. “De stad is boeiende bron van inspiratie; golfjes op het water, een meerpaal, … het zijn typische vormen waarmee de verbeelding geprikkeld wordt. Deze ring draagt de stad in zich.”

Titel: MEERPAAL Techniek/materiaal: zilver Afmeting origineel werk: ringmaat 18, 3,5 x 2 cm Contact: www.ons11.com Atelier: Montignystraat 40, 2018 Antwerpen

KUNSTENAARS AAN HET WOORD

| 37


38 | P A J A

VAN DYCK


PAJA VAN DYCK

Paja Van Dyck is zelfstandig artieste en geeft workshops in het maken van glaskralen en glassculpturen. Het kunstwerk ontstond door een glazen staaf te verwarmen in de open vlam van een zuurstofbrander. “De inspiratie deed ik op in Park Spoor Noord, ik zag hoe kinderen plezier maakten in het water. Alle culturen, alle leeftijden maakten plezier. Met mijn glazen visjes wil ik dit plezier weergeven. Het glinsteren van het water, weerspiegelt zich in de materie van het visje.�

Titel: HAPPY FISH Techniek/materiaal: zacht gekleurd Muranoglas met kleine, echte goudsnippers Afmeting origineel werk: 5 x 4 x 2 cm Contact: www.ons11.com Atelier: Montignystraat 40, 2018 Antwerpen

KUNSTENAARS AAN HET WOORD

| 39


40 | J E R R Y

DE KIND


JERRY DE KIND

Jerry De Kind laat met dit ontwerp zien dat er in Antwerpen 24 uren per dag, zeven dagen per week iets te beleven valt. Daarom heeft hij het MAS, Brabo, Flandriaboot en het Echt Antwaarps Theater verwerkt in de klok. Jerry gebruikt de airbrushtechniek. Dit is een techniek waarbij de kunstenaar met de losse hand en met een klein verfpistool een werk op doek spuit. “Na mijn studies publiciteit aan het Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten (SISA) heb ik mij verder gespecialiseerd in Airbrush. Ik gebruik deze techniek nu al 20 jaar lang. Airbrush is mogelijk op bijna elke ondergrond, je kan het zo gek niet bedenken of het is realiseerbaar.� Titel: TWENTYFOUR/SEVEN Techniek/materiaal: airbrush met acrylverf op 3D-canvas Afmeting origineel werk: 100 x 100 cm Contact: www.airbrush-dekind.be

KUNSTENAARS AAN HET WOORD

| 41


42 | M A R J O N

VAN TONGEREN


MARJON VAN TONGEREN

Zelfgenomen foto’s of gevonden beelden in allerlei soorten media zijn de basis voor het werk van Marjon van Tongeren. Grote losse bewegingen vormen het werk gaande weg. Al schilderend ontstaat de sfeer die zij wil weergeven. Sinds begin 2010 werkt Marjon in Antwerpen gewerkt. Haar recente schilderijen zijn daar het resultaat van. Deze reeks verbeeldt een wereld uit deze tijd. De contouren van de samenleving in die wereld zijn vaag. In de samenleving die zij ziet is het niet duidelijk of mensen met elkaar samenwerken of juist niet, of er sprake is van vriendschap of passie, verveling, vandalisme, pure agressie, droom of werkelijkheid. Heeft er net een actie plaatsgevonden tussen mensen of staat er nog iets te gebeuren? Wordt er opgebouwd of afgebroken? Groei of evenwicht? De toeschouwer mag zijn eigen idee over de verhouding tussen mensen op het werk loslaten. “Mijn achtergrond ligt in de sociale wetenschappen en dit uit zich onvermijdelijk in mijn beeldende werk. Menselijk gedrag blijft mij fascineren in al zijn uitingsvormen. Mijn werk gaat over het verhaal dat zich tussen mensen of objecten afspeelt of zou kunnen spelen en de sporen die actoren bij hun interactie achterlaten.”

Titel: BLUE LAGOON (2010) Techniek/materiaal: olieverf op canvas Afmeting origineel werk: 170 x 120 cm Contact: ideevant@hotmail.com www.marjonvantongeren.com

KUNSTENAARS AAN HET WOORD

| 43


44 | A X E L

VAN DONGEN


AXEL VAN DONGEN

Axel Van Dongen houdt van Antwerpen. In dit schilderij verwerkte hij impressies van de Red Star Line, la Belle de Cadix, de Mexicobrug, de Londenbrug, … en de rommel in een mansardekeuken. Zo ontstaat een schilderij met veel beeldende informatie. U houdt ervan of niet. “Dit werk is een ode aan het Antwerpse volksleven, waar enkele posters van Antwerpen de afgebladderde verf van de muren moeten camoufleren.”

Titel: OP MIJN MANSARDE IN DE CADIXSTRAAT Techniek/materiaal: olieverf op doek Afmeting origineel werk: 200 x 200 cm Contact: axel.red@skynet.be

KUNSTENAARS AAN HET WOORD

| 45


46 | F I L I P

BOSMANS


FILIP BOSMANS

Filip Bosmans is een talentvolle kunstenaar met een verstandelijke beperking. Hij werkt met kleine stiften, maakt inkttekeningen en schildert grote kleurrijke werken. Hij maakte deze tekening in zwarte stift in het atelier KunST+, Sint-Jorispoort 18 in Antwerpen. KunST+ is een vzw waar volwassenen met een verstandelijke beperking wekelijks hun artistieke vaardigheden ontwikkelen. Via kunst participeren ze aan het maatschappelijk gebeuren en treden ze uit de schaduw.

Titel: ZONDER TITEL Techniek/materiaal: zwarte stift op papier Afmeting origineel werk: 30 x 30 cm Contact: kunstplus@skynet.be

KUNSTENAARS AAN HET WOORD

| 47


48 | D O L L Y

BACKHOVEN


DOLLY BACKHOVEN

Dolly is ook een kunstenares die wekelijks werkt in het atelier KunST+. Dit werk is gemaakt in pastel, één van haar favoriete materialen. Zij heeft een zeer speciale manier van werken. Zij is steeds bezig op drie verschillende ondergronden: • haar eigenlijke tekening • een testblad voor lijn en kleur dat altijd even geslaagd is als haar eigenlijke tekening • een memoschrift waar zij alles noteert wat ze doet

Titel: ZONDER TITEL Techniek/materiaal: pastel op papier Afmeting origineel werk: 40 x 40 cm Contact: kunstplus@skynet.be

KUNSTENAARS AAN HET WOORD

| 49


50 | O L G A

DENGO EN WOUTER ARRAZOL A DE OÑATE


OLGA DENGO EN WOUTER ARRAZOLA DE OÑATE

Mozambikaanse kunstschilder Olga Dengo heeft sinds 2007 haar atelier op het Eilandje. Tijdens research in het Felixarchief ontdekte ze deze choquerende foto over de Wereldtentoonstelling, een groep slaven die onderdelen van een kanon vervoeren. Het kunstwerk wil de hoop uitdrukken de stad sedert 117 jaar in verandering is. De kunstenares wil de veelal onbekende en onderschatte hedendaagse kant van haar continent laten zien. Door opnieuw tentoongesteld te worden, maar niet meer als object dit keer. De foto komt uit de collectie en werd gebruikt met toestemming van FelixArchief stad Antwerpen. “Het water van deze buurt heeft al veel verschillende dingen naar deze stad gebracht. In 1894 werden mensen uit Afrika, per boot, over deze Schelde en via deze dokken, naar Antwerpen verscheept in het kader van de Wereldtentoonstelling 1894. Ze kwamen niet als eregast maar als deel van een collectie en werden hier tentoongesteld als ‘objecten’.”

Titel: AFRICAN EXHIBITED (2011) Techniek/materiaal: fotoprint op transparant plexiglas met wax stof Afmeting origineel werk: 70 x 100 cm Contact: info@waterfront-art.be | www.waterfront-art.be

KUNSTENAARS AAN HET WOORD

| 51


52 | J O A N N A

CAUS


JOANNA CAUS

Joanna Caus bouwde dit werk op in drie lagen: de onderste laag is fleece, de tweede laag is een donkerblauwe stretchstof met een zeekaart en de derde laag is terug fleece waarop het ijskristal is genaaid. Verder omzoomde ze de randen van het kristal met lichtblauwe wol. Dit werk is een onderdeel van een tweeluik dat het element water uit de Feng Shui (de leer van de ‘plaatsing der dingen’) voorstelt. Het ijskristal in dit werk is geïnspireerd op een foto van Emoto Masaru. Deze Japanse wetenschapper ontdekte dat water een geheugen heeft. Water kan emoties opslaan, vervoeren en overdragen, doorheen ons lichaam en over de hele wereld. Water is het bloed van de aarde. Het verbindt werelddelen en creëert leven. Het is dan ook geen toeval dat wij leven op de ‘blauwe planeet’ en zelf minstens voor 75 % uit water bestaan. “Mijn interesse voor textiel in combinatie met tekenen is ontstaan in mijn kindertijd en zal zich hopelijk steeds verder ontwikkelen.”

Titel: WERELDWATER Techniek/materiaal: textiel Afmeting origineel werk: 56 x 56 cm Contact: joanna.caus@telenet.be

KUNSTENAARS AAN HET WOORD

| 53


54 | H E N R I

GOSSET


HENRI GOSSET

Rode Indische steen van het Museum aan de Stroom, Groengrijs water van het Napoleondok, Oude glorie van de blauwe kraan. “Een constructivistische opbouw eigen aan mijn kunstbegrip van vormabstrahering.”

Titel: HET BONAPARTEDOK NA 100 JAAR Techniek/materiaal: olieverf op doek Afmeting origineel werk: 50 x 40 cm Contact: henrigosset@skynet.be

KUNSTENAARS AAN HET WOORD

| 55


56 | D E

LUC


DE LUC

Snel, sneller, snelst. Het lijkt wel de tijdgeest van vandaag. Het moet alsmaar sneller en het wordt steeds maar drukker. En dan gaan onthaasten en mijmeren in de stad aan het water met het verleden in gedachten. De Luc is als sinds zijn jeugd een grafisch en beeldend kunstenaar. Uit zijn werk spreekt altijd een sterke persoonlijke invulling. Midden jaren 1980 koos hij ervoor om met brons te werken en wekt zijn werk de belangstelling van heel wat kunstliefhebbers, bedrijven en organisaties. “De Luc speelt met zijn beelden trefzeker in op de behoeften en de eigenheid van zijn opdrachtgevers. En als die opdrachtgevers particulieren zijn, dan laat hij zich graag inspireren door hun persoonlijkheid. De Luc slaagt er als geen ander in zijn kwaliteitsvolle kunstwerken een optimistische uitstraling mee te geven, en dat is zijn handelsmerk.” (Gaston Meyers)

Titel: DAAR GAAT ZE Techniek/materiaal: bronzen beeld, basreliëf (foto: Paul Deroo en Willy Augustyns) Afmeting origineel werk: 42 cm (breedte), 4 cm (dikte), 50 cm (hoogte) Contact: www.deluc.be

KUNSTENAARS AAN HET WOORD

| 57


58 | C A R I N E

VAN GORP


CARINE VAN GORP

Carine Van Gorp werkt vanuit twee invalshoeken: kleur en poëzie. Eerst schilderde ze figuratief, maar nu schildert ze meer abstracte schilderijen in felle kleuren. Ze gebruikt verschillende technieken en materialen zoals acrylverf, balpen, aquarel, grafiek en collage. Ze laat zich verrassen door wat op haar pad komt, dikwijls vertrekkend van fotobeelden. Ze wil met haar werken de grens tussen bewustzijn en onderbewustzijn langzaam laten binnendringen. Haar werk is fragiel opgebouwd uit broze papieren vellen en zorgeloze kleurtoetsen. Met hier en daar de aanwezigheid van poëzie. Elk vel laat zich lezen indien de lezer de tijd neemt. Collagekunst ontleent haar betekening aan de oneindige bijgedachten die ze oproept. Ze bevraagt voortdurend het schilderij dat ze onder handen heeft. Soms neemt ze radicale beslissingen en verandert grote delen. Andere werken ontstaan dan weer veel sneller. Haar werken zijn als een continu proces. “Bij dit werk ben ik vertrokken van een foto die ik genomen heb van mijn petekind. Ze stond te kijken naar een winkelkarretje van een dakloze, waar volgens mij zijn hele leven inzat. Op het ogenblik dat

ik die foto nam, werd ik vooral getroffen door de eenzaamheid die ervan uitging. De eenzaamheid van iemand die leeft in een grootstad. Op het ogenblik van de foto was die persoon niet aanwezig. Thuis gekomen werkt dat beeld voor mij als een vertrekpunt voor mijn werk. Rond dit thema heb ik verschillende werken gemaakt.”

Titel: AU BORD DE LA SEINE AVEC CAROLINE Techniek/materiaal: acrylverf, balpen, aquarel, grafiek, collage Afmeting origineel werk: 20 x 16 cm Contact: www.carinevangorp.com

KUNSTENAARS AAN HET WOORD

| 59


60 | W E R N E R

VAN HOEYDONCK

-

LUISA PAUMANN


WERNER VAN HOEYDONCK - LUISA PAUMANN

Het magische moment op het dakterras van het MAS tijdens de maansverduistering op 15 juni 2011 was de inspiratie voor dit werk. Werner Van Hoeydonck en Louisa Paumann willen de stad laten vibreren op de kracht van de maansverduistering. Louise was op die avond hoogzwanger van hun dochter Sunnive (*) die op 1 juli geboren werd.

“Ik wilde de stad, de maan, de waterachtige lucht, het water en de zon in één beeld vatten. Ze stonden die avond dan ook allen quasi op één lijn. Tegelijkertijd wilde ik de stralingen en zwaartekrachten uitbeelden van beide planeten via sequenties van lange en korte golven, kijkend over de skyline van Antwerpen met de kathedraal in het middelpunt”.

Tijdens een maansverduistering op aarde doet zich op de maan een zonsverduistering voor: de aarde staat voor de zon. Dit verschijnsel werd nog nooit door iemand waargenomen. Maar men neemt aan dat tijdens de verduistering de zwarte schijf van de aarde zichtbaar is omringd door een felle oranjerode cirkel die ook de rode kleur van de maan veroorzaakt. Bij een totale maansverduistering krijgt de maan ook een donker rode kleur. Kortgolvige lichtgolven geven blauw licht en langgolvige rood. In het geval van een volledige maansverduistering weten de langgolvige lichtgolven de maan nog wel te bereiken en dat is de verklaring voor de donkere rode kleur.

(*) Sunnive (soenivé uitgesproken) is een oudkeltische naam die ‘geschenk van de zon’ betekent.

Titel: MOON HIDING FOR THE SUN Techniek/materiaal: fotografie en digitale bewerking Afmeting origineel werk: 200 x 200 cm Contact: tek7@telenet.be

KUNSTENAARS AAN HET WOORD

| 61


62 | L I A

SAMSON


LIA SAMSON

Lia Samson werkt zeer vlakmatig en gebruikt dikwijls een beperkt kleurenpalet. De inspiratie voor dit werk haalde ze aan het Willemdok. Ze stond aan het dok met haar gezicht naar de Rijnkaai. Vanuit de verte leken de hangars op het gordijn van een schouwburg. Onmiddellijk vroeg ze zich af wat er achter dat ‘gordijn’ te ontdekken valt. “Het gebruik van de kleur roosviolet verwijst naar alles door een roze bril zien. Je bent toerist, je wil de stad beter leren kennen, je hebt een vrije dag en alles gaat je goed af.”

Titel: PINK GLASSES Techniek/materiaal: acrylverf Afmeting origineel werk: 50 x 50 cm Contact: liasamson@hotmail.com

KUNSTENAARS AAN HET WOORD

| 63


64 | S O N J A

MICHIELS


SONJA MICHIELS

Sonja Michiels maakt abstracte collages op basis van acrylverf. Door materiële elementen in de collages te verwerken, brengt ze haar herinneringen tot leven op het doek. Haar mixed media schilderijen getuigen dan ook van een flinke dosis kracht, energie en gevoel voor symboliek. De kunstenares heeft op haar palmares al vele tentoonstellingen en verschillende bekroningen staan. Ze is geboren en getogen in Antwerpen en houdt van de Schelde, van het water van deze stad. Schilderijen met mysterieuze zeezichten vormen een rode draad in haar oeuvre. Dit werk toont dan ook dat ze zich erg goed voelt in deze stad. Het toont de Schelde en de nachtelijke gloed van de haven over het water. “Ik hoop dat de warmte, de energie en de kracht van mijn werken ook overslaan naar de toeschouwer om zo een gevoel van voldoening achter te laten, of een aansporing te zijn tot het delen van gelukkige ervaringen.”

Titel: AVONDGLOED AAN DE STROOM Techniek/materiaal: mixed media, acryl Afmeting origineel werk: 100 x 100 cm Contact: s.michiels@skynet.be | www.sonjamichiels.exto.be

KUNSTENAARS AAN HET WOORD

| 65


66 | T O S H I

SCHOETERS


TOSHI SCHOETERS

Toshi Schoeters beschildert zijn doeken en handgeschept papier met acrylverf. Hij wordt door anderen een expressionist genoemd. Zelf noemt hij zich een ‘Nieve Optimist’. Hij vindt zijn inspiratie tijdens meditaties en in Oudegyptische, boeddhistische, etnische en prehistorische kunst. Hij is geboeid door de figuur van de Grote Moedergodin en door sjamanistische vruchtbaarheidsymbolen. Hij is een hevige voorstander van een veilig Tibet. “Het leven is zoals een leeg doek ... het wordt wat je er op schildert.” (Osho Rajneesh - The Secret).

Titel: MERMAID Techniek/materiaal: acryl op canvas Afmeting origineel werk: 100 x 100 cm Contact: www.toshi-art.com facebook: TOSHI-A POET WITH COLOURS

KUNSTENAARS AAN HET WOORD

| 67


GUY MANGELSCHOTS

68 | G U Y

MANGELSCHOTS


GUY MANGELSCHOTS

Guy Mangelschots toont in dit werk een verzonken gebied. De wraak van het milieu, waar er toch nog individuen zijn die zich hier niets van aantrekken, terecht of onterecht. Bouwen, vervuilen, consumeren, egoïsme, narcisme, privé baden, privé tankstations, privé paradijsjes ten koste van alles, niets, iedereen of niemand... Apocalypse verwijst naar de decadente laag van de mensheid waar geen vat op is te krijgen. Denk vooral niet dat deze laag niet u of ik kunnen zijn in een andere levensloop en/of ontwikkelingsfase. De reeks Apocalypse is een vervolg op de Widows reeks. Widows gaat over de koop-, heb-, update- en upgradezucht van de mensheid. “Ik ben voornamelijk autodidact, gedeeltelijk bewust. Filosoferen is een drijfveer en een bron voor mijn werken.”

Titel: APOCALYPSE NR9 Techniek/materiaal: acryl op canvas, surreëel figuratief Afmeting origineel werk: 100 x 160 cm Contact: www.m-angels-chots.exto.be multi-art@telenet.be

KUNSTENAARS AAN HET WOORD

| 69


70 | K R I S T E L

VAN RUMSTE


KRISTEL VAN RUMSTE

Kristel Van Rumste werkt meestal met elementen uit de industrie. Containers, kranen en stalen constructies worden uitvergroot in een palet van hoofdzakelijk wit, zwart en grijs. De haven staat steeds centraal in haar altijd strakke en sobere werk. In haar werk Portside koos ze hier en daar voor warme kleuren. Deze kleuren symboliseren het hart van de kunstenares dat klopt voor wat er in de haven van Antwerpen leeft aan vormentaal. Er wordt een intuĂŻtieve strijd geleverd tussen passie en beheersing. Daardoor wordt de kijk van Kristel op het havengebeuren een emotionele ervaring.

Titel: PORTSIDE Techniek/materiaal: graďŹ ek Afmeting origineel werk: 15 x 20 cm Contact: kristelvanrumste@skynet.be www.kristelvanrumste.be

KUNSTENAARS AAN HET WOORD

| 71


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Skyline Red (Vera Siccard en Sim Piessens) Rooi Kaai (Timothy De Graaf) My little sailor (THOTH-THilly roOTHooft) Meerpaal (Marc Hadermann) Happy fish (Paja Van Dyck) Twentyfour/seven (Jerry De Kind) Blue Lagoon (Marjon Van Tongeren) Op mijn mansarde in de Cadixstraat (Axel Van Dongen) Zonder titel (Filip Bosmans) Zonder titel (Dolly Backhoven) African Exhibited (Olga Dengo en Wouter Arrazola de Oñate) Wereldwater (Joanna Caus) Het Bonapartedok na 100 jaar (Henri Gosset) Daar gaat ze (De Luc) Au bord de la Seine avec Caroline (Carine Van Gorp) Moon hiding for the sun (Werner Van Hoeydonck en Luisa Paumann) Pink glasses (Lia Samson) Avondgloed aan de stroom (Sonja Michiels) Mermaid (Toshi Schoeters) Apocalypse nr 9 (Guy Mangelschots) Portside (Kristel Van Rumste)


Wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons op E-mail: stadinverandering@stad.antwerpen.be Facebook: www.facebook.com/stadinverandering


Foto’s Foto 1: Foto 2: Foto 3: Foto 4: Foto 5: Foto 6: Foto 7: Foto 8: Foto 9: Foto 10: Foto 11: Foto 12: Foto 13: Foto 14 & 15: Foto 16: Foto 17, 18, 20: Foto 19: Foto 21:

cover – Happy Fish (Paja Van Dijck) luchtfoto Cadixwijk (AG Stadsplanning) Napelsstraat (Raf Van Den Bogaert) Cadixstraat (Katrien Moortgat) simulatiebeeld Binnenvaartstraat (AG Stadsplanning) Het Gouden Anker (Benedicte Depuydt) jachthaven Kempisch Dok (AG Stadsplanning) WerkvormM (Theo Beck) Noorderpershuis (Katrien Moortgat) maquette Cadixwijk (AG Stadsplanning) tijdelijke kadetuin Cadix (Katrien Moortgat) Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten (Harmut De Maertelaere) luchtfoto Droogdokkeneiland (Ag Stadsplanning) huidige situatie site Droogdokkenpark ( Filip Dujardin) simulatiebeeld toekomsig Droogdokkenpark (Van Belle & Medina & Vogt) Scheldezicht ter hoogte van het toekomstige Droogdokkenpark simulatiebeeld Droogdokkenpark (Proap) Mexicobrug (Lise Van Trijp)

Cadixroute 2011 is een initiatief van Programma voor Stad in Verandering. Met dank aan Open Ateliers en AG Stadsplanning Antwerpen. VU: Tom Meeuws | Grote Markt 1 | 2000 Antwerpen Wettelijk depotnummer: D/2011/0306/272


www.antwerpen.be 03 22 11 333

Cadixroute 2011  

Openluchtmuseum in de Cadixwijk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you