Page 1

District Berchem STIJLGIDS


VOORWOORD

De stad Antwerpen heeft een duidelijke identiteit, een eigen manier om de dingen te vertellen. Ze hanteert ook een eigen stijl en taal om met haar inwoners te communiceren. Als district willen we graag herkenbaar zijn in dat grotere geheel. We willen op onze eigen manier communiceren en we kiezen om daarin consequent en consistent te zijn. De huisstijl van de stad Antwerpen laat voldoende ruimte om keuzes te maken en ons district zo een eigen gezicht te geven. In deze stijlgids leest u hoe we onze identiteit vertalen in onze communicatie. In de beelden die we kiezen, de taal die we gebruiken en de kleuren die we combineren. Onze stijlgids is een bijlage bij de huisstijl van de stad Antwerpen. Hij verduidelijkt onze plaats in het grote geheel van huisstijlafspraken binnen de stad.


BERCHEM IN WOORDEN

We zouden er duizenden aan kunnen wijden, maar bepaalde woorden vatten de ziel van ons district als geen ander. Ze zetten de sfeer, ze karakteriseren de mensen die er wonen en ze euren het Berchemse decor op. In al onze communicatie zetten we Berchem op de kaart als een inspirerend district van contrasten: er wonen veel oudere mensen maar de laatste jaren komen er weer meer jonge gezinnen met kinderen wonen; er is arm, rijk en elite; allochtoon en autochtoon; er zijn hippe en volkse wijken. Die diversiteit maakt van Berchem een verdraagzaam, vooruitziend en energiek stukje stad. Berchem heeft weinig groen, maar compenseert dat ruimschoots met gezelligheid, entertainment, muziek en een bloeiende middenstand.


TYPOGRAFIE

LOREM IPSUM Dolor sit amet

Voor titels gebruikt district Berchem Sun Semibold Caps Voor ondertitels gebruikt district Berchem Sun Light Italic Voor doorlopende tekst gebruikt district Berchem het lettertype Sun


FOTOGRAFIE Het camerastandpunt of de gebruikte lens bepalen in grote mate de sfeer en de boodschap van een foto. Ook kleurcorrectie is een must om de foto helemaal juist te krijgen. We brengen altijd mensen in beeld en kiezen voor echte diversiteit op alle vlakken: interculturaliteit, intergeneraliteit, ... Berchem kiest voor de volgende opties: kikkerperspectief: maakt van de Berchemnaars op de foto een beetje helden. Deze techniek wekt de ďŹ erheid op van de Berchemnaar. groothoek: Decor en achtergrond kan je duidelijk mee in beeld brengen met een groothoeklens. Aangevuld met subtiel kikkerperspectief als het decor mooi genoeg is. Met uitgesproken kikkerperspectief als het decor wat minder mooi is. tilt-shift: is een middel om in nabewerking de kwaliteit van bestaande beelden te verhogen. Met deze techniek kan je meer nadruk leggen op een detail in een groter of een druk beeld zonder het overzicht kwijt te raken. Hij wordt enkel toegepast wanneer hij een meerwaarde biedt, bv. om minder fraaie beelden zoals een eerder saaie straat en dito architectuur minder vlak te maken.


kikkerperspectief

groothoek

tilt-shift


KLEUREN

PANTONE PMS GREEN C District Berchem gebruikt PMS Green C als hoofdkleur in zijn commuCMYK 93/0/63/0 nicatie. Voor tekst blijft zwart de hoofdkleur. Van het blauw/groen kunnen ook vier lichtere tinten (percentages) gebruikt worden. PMS Green C kan ook gecombineerd worden met één of meerdere van de 5 secundaire kleuren voor Berchem. Dit is een gevarieerd gamma vrolijke kleuren in lichte en donkere tinten. percentages 80%

60%

40%

20%

WARM GREY 11

612

5425

021

secundaire PMS kleuren RHODAMINE RED


Berchem

naamsvierkant PMS Green C is de hoofdkleur voor het naamsvierkant van het district Berchem. Let op, in het vierkant staat enkel de naam van het district zonder vermelding van het woord ‘district’. Inwoners worden immers liever aangesproken in hun eigen taal. En ze wonen niet in ‘een district’ maar wel in ‘Berchem’. Het naamsvierkant wordt altijd gebruikt in combinatie met de stralende A. Meer informatie over het correcte gebruik ervan vindt u in de stedelijke huisstijlgids onder het hoofdstuk ‘Descriptor’. Berchem

sponsorlogo Het sponsorlogo wordt gebruikt wanneer het district projecten van derden sponsort. Het sponsorlogo bestaat uit het naamsvierkant van Berchem in combinatie met de stralende A. Het logo moet minimum 1 cm hoog zijn en is maximum 1/10de van de kortste zijde van het opgemaakte ontwerp. Het sponsorlogo is visueel ondergeschikt aan de hoofdcommunicatie en wordt geplaatst bij de andere sponsors.


CONTACT Elise Vandoninck communicatieverantwoordelijke district Berchem Grotesteenweg 150, 2600 Berchem Tel. 03 338 40 09 elise.vandoninck@stad.antwerpen.be

Marketing & Communicatie stad Antwerpen Francis Wellensplein 1, 2018 Antwerpen Tel. 03 338 64 86 mc_creatie@stad.antwerpen.be Kathy Bol klantenbeheer districten Tel. 03 338 36 75 kathy.bol@stad.antwerpen.be


www.berchem.be

03 338 40 11

2085272_stijlgids_Berchem_Web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you