Page 1

darmowy tygodnik nr 41/06.13.2016 Bielewo, BRODNICA, Błociszewo, Bodzyniewo, Borgowo, Dalewo, Dąbrowa, DOLSK, Drzonek, Jerka, Konarzyce, KSIĄŻ WLKP., KORNIK, Krzyżanowo, Łękno, Mchy, Manieczki, Mechlin, Międzychód, Mórka, Nochowo, Prusinowo, Pysząca, ŚREM, Wyrzeka, Zaniemysl, Zbęchy, Zbrudzewo

________________________

zaprasza

do nowo otwartej

AUTO-MYJNI Śrem, u. Narzędziowa 4 Tel. 606 269 420

Śrem, Plac 20-go Października 23 (Rynek) kom. 883 164 223 tel. 61 281 02 98


02


03

Beton towarowy z pompy lub bez

CHEMIA GOSPODARCZA

ZŁOTY DĄB DRZWI WEWNĄTRZKLATKOWE

850 zł

POLECAMY ZNICZE

DRZWI ZEWNĘTRZNE WISŁA GRUBOŚĆ 70mm W 4 90 LEWE NUSSBAUM

1200 zł

1900 zł

EL-BUD

OKNO BIAŁE

570,-

1800 zł

BRAMA SEGMENTOWA ZŁOTY DĄB 2290/2200

2400zł


04

Aktualności

Prezes bez nagrody Daniel Cicharski nie mógł dostać nagrody!

obrotowego; 3. uzyskanie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy lub sprawozdania z rocznej działalności; 4. zajmowanie swojego stanowisko przez pełen rok obrotowy i w tym okresie nie naruszenie swych obowiązków w sposób powodujący wymierzenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników, kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub kary

dyscyplinarnej. Pomijając kwestie braku ekonomicznych osiągów, Daniel Cicharski nie spełnił też warunku o zajmowaniu stanowiska przez rok obrotowy. Burmistrz Śremu Adam Lewandowski nakazał bowiem radzie nadzorczej powierzenie funkcji prezesa Danielowi pod koniec stycznia ubiegłego roku.

Jak się dowiedzieliśmy prezes spółki komunalnej Śremski Sport nie mógł dostać nagrody od burmistrza Śremu z kilku przyczyn. Kwestie przyznawania tego typu pieniężnych wyróżnień dla prezesów spółek reguluje ustawa o samorządzie gminnym oraz zarządzenie nr 103/2013 roku burmistrza Śremu. Warunkiem przyznania nagrody jest wystąpienie ze stosownym wnioskiem przez rade nadzorczą konkretnej spółki. W przypadku spółki Śremski Sport nic takiego nie nastąpiło. Warunkiem do złożenia przez Radę Nadzorczą wniosku o przyznaje nagrody rocznej jest łączne spełnienie m.in. poniższych warunków: 1. poprawa wyniku finansowego Spółki (np. poprzez wzrost zysku netto lub zmniejszenie straty lub poprawę rentowości obrotu netto lub płynności finansowej); 2. nie wykazanie zaległości z tytułu zobowiązań o charakterze publicznoprawnym na koniec roku

___________________________

NIE PRZEGAP

okazji NA REKLAMĘ


Reklama

05

_____________________________________________________

Konferencja Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w Toruniu W dniach 5-7 października br. członkowie Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich uczestniczyli w XXV Konferencji w Toruniu. Gminę Śrem reprezentowała radna Barbara Ratajczak – koordynator gminy w stowarzyszeniu. Konferencja Zdrowych Miast Polskich jest miejscem wymiany doświadczeń, prezentacji osiągnięć oraz inspiracją do podejmowania kolejnych działań w gminach na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców. Podczas zjazdu poruszano tematykę ustawy o zdrowiu publicznym - w tym roku przewodnim tematem było zdrowie dzieci i młodzieży oraz uzależnienia. Prelegenci przedstawiali również kwestie działalności samorządów na rzecz seniorów oraz zagrożeń i form przemocy. Temat „Nowe zagrożenia i formy przemocy - wczesna profilaktyka a bezpieczeństwo i zdrowie naszych dzieci” zaprezentowała sędzia Anna Maria Wesołowska.

_____ REKLAMA _____

Z perzentacją wystąpiła również Krystyna Szymańska z Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” Śrem, która omówiła program wczesnego wykrywania jaskry pn: “Wiem, że jaskra jest cichym mordercą wzroku”, zrealizowany w gminie Śrem. za:www.srem.pl

Więcej informacji na:

www.portalsremski.pl www.facebook.com/portalsremskipl/

733 055 100 e-mail: darmowykurier@gmail.com / kurierdarmowy@gmail.com

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Rybakowska-Kuraś radca prawny ul.Paderewskiego 15, 63-100 Śrem (pawilon Optico) ____________ www.kancelaria-kuras.pl biuro@kancelaria-kuras.pl Rejestracja telefoniczna: 506 020 495


6

REKLAMA gazetydarmowe.pl

608 321 436 - KURS SPAWANIA MAG,MIG,MMA,GAS,TIG – rozpoczęcie 18.10.16r. - KURS KADRY PŁACE, ZUS, – rozpoczęcie 26.10.16r KSIĘGOWOŚĆ - KURS ELEKTRYK DO 1 KV/PALACZ C.O

– rozpoczęcie 24.10.16r.

DARMOWE KURSY KOMPUTEROWE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH, ROLNIKÓW Z MAKSYMALNIE ŚREDNIM WYKSZTAŁCENIEM W WIEKU 25-65 ( mile widziane osoby 50+)

Kolejne wydanie gazety darmowej

20 października REKORDY nakładów!


Reklama

07

_____________________________________________________

Gwiaździsta Procesja Różańcowa W roku Miłosierdzia i 1050 rocznicy Chrztu Polski Katolicka Odnowa w Duchu Świętym w Polsce wraz ze Stowarzyszeniem „Nowa Ewangelizacja” z Częstochowy zorganizowały 8 października o godzinie 15.00 kampanię modlitewną w intencji Ojczyzny. Kampania ta w formie Gwiaździstej Procesji Różańcowej wyruszyła w wielu miastach Polski. Na mapie Procesji znalazł się również Śrem. Z Kościoła pod wezwaniem błogosławionego Michała Kozala, Procesja wyruszyła do świątyni jubileuszowej pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa. Tam przechodząc wierni przez Bramę Miłosierdzia, ofiarowali w różnych intencjach odpusty zupełne. Po krótkiej modlitwie i powitaniu przez księdza wikariusza, udano się się do kolejnej świątyni – Mądrości Bożej. Rozważając na trasie Procesji tajemnice różańcowe modlono się za kraj i naród. Obecna sytuacja w Polsce, gdzie wobec rodzącego się dobra swoje szeregi zwierają ludzie promujący życie baz jakichkolwiek norm i zasad, wymaga zaangażowania modlitewnego i dawania świadectwa. Organizatorzy GPR tłumaczą to skutecznością różańca. Europa i Polska wiele razy przeżywała swoje dramaty: Cud pod Lepanto – 7 października 1571 r., odsiecz wiedeńska – 12 września 1683 r, zwycięstwo pod Chocimiem – 3 października 1621 r. , Cud nad Wisłą – 1920 r. Wtedy z pomocą przychodziła modlitwa różańcowa. Skoro tamte pokolenia zdały egzamin ze swojej wiary i patriotyzmu, to i my powinniśmy uczynić podobnie – dodają organizatorzy.

Foto: Piotr Szalony

_____________________________

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnym nr 5 „Mali Przyrodnicy”

Papier czerpany We wtorek 11 października w grupie Biedronek odbyły się zajęcia pt.: „Papier czerpany”. Zajęcia prowadziła pani Katarzyna Hermanowska, która wprowadziła dzieci w tajniki wytwarzania papieru. Były to bardzo ciekawe zajęcia, wktórych sporą część stanowiła działalność praktyczna dzieci. Mogły one zobaczyć jak przygotowuje się pulpę papierową, same spróbować czerpania ramką z sitem, odsączania wody i przygotowania papieru do suszenia. Taką metodę wytwarzania papieru stosowano powszechnie do XIX wieku. Najbardziej znanym ośrodkiem czerpania papieru w Polsce jest Muzeum Papiernictwa w Dusznikach – Zdroju, gdzie od 1971 roku wznowiono produkcję.


08

Aktualności

Informacje z powiatu W piątek 30 września 2016 r. odbyła się XXI sesja Rady Powiatu w Śremie, na której Rada włączając się w ogólnopolskie obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski przyjęła oświadczenie w tej sprawie. Przyjęcie oświadczenia zostało poprzedzone mszą św. w intencji Ojczyzny i mieszkańców Powiatu Śremskiego, która została odprawiona w Kościele Farnym w czwartek 29 września. Na sesję przybył również nowy Komendant Powiatowy Policji w Śremie podinsp. Paweł Kiliańczyk, którego przywitał Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Ruta, wyrażając nadzieję na dalszą dobrą współpracę Komendy z samorządem powiatowym. W dalszej kolejności przedstawiono informacje za I półrocze 2016 r. o przebiegu wykonania budżetu powiatu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ Szpitala w Śremie. Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdań SP ZOZ Szpital w Śremie dotyczących zbycia oraz wydzierżawienia majątku trwałego za I półrocze 2016 r. W następnym punkcie wprowadzono zmiany w rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu śremskiego. Na sesji dokonano również zmian w budżecie powiatu oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2023. Rada udzieliła gminie Dolsk pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 3.200 zł na zakup prądownic dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolsku. Radni udzielili również pomocy finansowej gminie Książ Wlkp. w kwocie 4000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wlkp. na częściowe dofinansowanie organizacji zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ostatnia podjęta uchwała dotyczyła udzielenia dotacji celowej Śremskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „TRÓJKA”. Dotacja ma zostać przeznaczona na pokrycie kosztów utworzenia i działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie, w części nieobjętej dofinansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dotacja z budżetu powiatu na 2016 r. wyniesie 189.750 zł. Warsztat Terapii Zajęciowej zacznie działać od grudnia 2016 r.

Ostrzeżenie przed nabywaniem alkoholu z niewiadomych źródeł W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe. O zauważeniu prób sprzedaży takich wyrobów należy niezwłocznie poinformować najbliższy urząd celny, komisariat policji lub posterunek Straży Granicznej. Telefon interwencyjny Służby Celnej: 800 060 000; e-mail: powiadom-clo@mofnet.gov.pl Służba dyżurna Izby Celnej w Poznaniu: 61 658 36 36

____________________________ Śrem, ul.Matuszewskiego 7 601 336 422; 605 400 415 Kórnik, ul.Pocztowa 7 601 666 411

PERR U S BÓ WY ________

Pijany kierowca zatrzymany Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie zatrzymali pijanego kierowcę TIRA. Teraz za przestępstwo to grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 2. W dniu 9 października br. ok. godz. 23.45 na drodze W-308 pomiędzy miejscowościami Racot-Kościan policyjny patrol z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie zatrzymał do kontroli drogowej kierującego ciągnikiem siodłowym m-ki DAF wraz z naczepą 31-letniego mieszkańca Ukrainy. W trakcie kontroli okazało się, że kierowca tira jest kompletnie pijany. Badanie stanu trzeźwości wykazało prawie 2,5 promila alkoholu w jego organizmie. Kierowcę zatrzymano w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych KPP w Kościanie. Po wytrzeźwieniu podejrzany usłyszał zarzuty. Teraz za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 2. ZA:www.koscian.policja.gov.pl


Reklama

09

_____________________________________________________

Miasto z innej perspektywy Dziękujemy panu Grzegorzowi Stefankowi za przesłanie wyjątkowych zdjęć. Zdjęcia zostały wykonane pewnego poranka przed wyjściem na służbę - jak zaznacza autor zdjęć.

_______________


Smacznego

GASTRONOMIA

WYDANIE15.09.2016

Grzyby i zioła - para doskonała Grzyby to jeden z najsmaczniejszych darów jesieni. Najczęściej smażymy je lub dusimy w śmietanie i doprawiamy pieprzem oraz solą. Jeśli jednak sięgniemy po zioła, uzyskamy wyjątkowy smak naszych dań. Galeo poleca do grzybów natkę pietruszki, tymianek, oregano, zioła prowansalskie, czosnek oraz chili. Grillowane prawdziwki, kurki duszone w śmietanie, rydze smażone na maśle czy boczniaki a la schabowe – wszystkie grzyby kochają zioła – nie tylko pieprz. Dzięki ziołom możemy podkreślić lub odmienić smak dań. Co ważne, takie dodatki pomagają naszemu organizmowi łatwiej poradzić sobie z ciężkostrawnymi potrawami z maślaków czy borowików. Najbardziej uniwersalnym dodatkiem do dań z grzybów jest natka pietruszki, która podkreśli ich smak oraz czosnek nadający charakteru posiłkom, o ile zachowamy umiar w jego stosowaniu. Jeśli lubimy ostrzejszą nutę, warto sięgnąć również po chili, które dodatkowo rozgrzeje w chłodniejsze dni. Tymianek będzie doskonałym wyborem, gdy zdecydujemy się na połączenie grzybów ze śmietaną. Oregano sprawdzi się, jeśli przygotowujemy sos grzybowy – najlepiej na bazie pomidorów. Natomiast w przypadku grillowanych lub pieczonych grzybów sauté dobrym pomysłem będzie sięgnięcie po zioła prowansalskie. Grzyby to także tradycyjny dodatek do bigosu czy składnik farszu do krokietów, naleśników lub pierogów. Również kiedy przygotowujemy te tradycyjnie goszczące na naszych stołach dania, warto sięgnąć po zioła, np. tymianek. A paszteciki z pieczarkami wzbogacone natką pietruszki lub oregano zachwycą domowników swoim wyjątkowym smakiem. Zioła Galeo znajdziemy w tradycyjnych sklepach spożywczych i sieciach lokalnych na terenie całego kraju, a także w sieciach Kaufland i Carrefour w cenie ok.. 1,29 zł. Natka pietruszki Galeo ma delikatny aromat, i odświeżający smak. Polecana jest do przyprawiania zup, dań mięsnych, rybnych oraz gotowanych i pieczonych ziemniaków. Wspaniale aromatyzuje sosy, surówki, sałatki warzywne oraz potrawy z jaj i serów. Natkę najlepiej dodawać pod koniec przyrządzania potrawy. Masa netto: 5 g Cena: ok.. 1,29 zł Makaron tagliatelle z kurkami Składniki: sól Przygotowanie: Na rozgrzanej na patelni oliwie zeszklić pokrojoną w kostkę szalotkę. Dodać kurki i doprawić solą i pieprzem (większe grzyby należy pokroić, by nie pozostały surowe). Smażyć przez 2 minuty. Następnie dodać ok. 100ml wody i dusić przez 3-4 minuty. Przed wyparowaniem całej wody dodać czubatą łyżkę masła, doprawić tymiankiem oraz pietruszką i podgrzewać aż sos będzie gęsty i klarowny. W lekko osolonej wodzie ugotować makaron tagliatelle al dente, odcedzić i wrzucić na patelnię z sosem. Wymieszać. Podawać z parmezanem.

najtańsze reklamy

już od 10,00zł

Czas przygotowania: ok. 20 min. Koszt dania: ok.. 16,50 zł, koszt porcji: ok. 5,50 zł

schab zk ..............11,40 zł boczek zż ..............9,90 zł wątroba .................1,50 zł słonina ..................3,50 zł

Promocje:

17-29.10.2016 żeberka I ................................ 14,50zł/kg biodrówka .............................. 10,90 zł/kg noga .......................................... 2,90 zł/kg kiełbasa biesiadna.......... 10,50 zł/kg

szynka wojciecha .............. 24,00 zł/kg ogonówka surowa .............. 18,30 zł/kg


Informacje

11

_____________________________________________________

więcej na:

Odnowiono figurkę Społeczny Komitet Odnowy Figur Matki Boskiej funkcjonujący przy Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem odnowił kolejną śremską figurę. Z okazji odnowienia Figury Matki Boskiej przy ul. Powstańców Wielkopolskich w dniu 10 października 2016 r. odbyło się uroczyste spotkanie osób zaangażowanych przy odnowieniu figury. Spotkanie poprowadziła Maria Stefaniak Przewodnicząca Społecznego Komitet Odnowy Figur Matki Boskiej. Przy odnowionej figurze krótką modlitwę zmówił Ks. Mariusz Matecki Proboszcz Parafii pw. Ducha Świętego. Adam Lewandowski Burmistrz Śremu podziękował za zaagażowanie wszystkim darczyńcom którzy włączyli się w odrestaurowanie śremskiej figury. Koszt renowacji figury Matki Boskiej wyniósł 40.000 zł. Zgromadzone środki pochodziły ze sprzedaży cegiełek, wsparcia finansowego dobroczyńców, instytucji oraz lokalnych przedsiębiorstw, które nieodpłatnie wykonały szereg prac. Historia Figury Matki Boskiej przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Śremie Świątek znajduje się przy kompleksie handlowo-usługowym, naprzeciw wieży ciśnień, przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Na stanowiącym podstawę kwadratowym cokole spoczywa kwadratowa baza. Na niej widnieje tabliczka z inskrypcją: „O MARIO BEZ ZMAZY POCZĘTA MÓDL SIĘ ZA NAMI”. Powyżej bazy znajduje się płyta pełniąca rolę fryzu, której dalszym elementem jest wysoki filar. Konstrukcja zakończona jest delikatnie zdobioną głowicą, na której umieszczono rzeźbę Matki Boskiej. Świątek stanowi pamiątkę po gospodarstwie Bolesława Jurgi, które niegdyś w tym miejscu istniało. Po jego śmierci ziemie, na których obecnie znajduje się pawilon usługowy, zostały sprzedane. Pozostała tam Matka Boska jest jedyną pamiątką dawnych lat. („Zachowanie lokalnego dziedzictwa - świątki przydrożne, kościoły i cmentarze w regionie śremskim” pod redakcją Moniki Bulińskiej Śrem 2013) za:www.srem.pl

UWAGA!

UWAGA INSERT!!! Masz ulotkę?

MOŻESZ ją wrzucić do gazety! wybierasz nakład, miejscowści do jakich ma być dostarczona ulotka...

608 321 436 / e-mail: darmowykurier@gmail.com

RÓWNIEŻ Śrem, ul.1 Maja 23 obok Apteki

czynne: pn.-pt. 7.00-16.00 sob. 8.00-13.00


12

Aktualności

Z wizytą w Książu... Dzielnicowi, realizując program prewencyjny pn. „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”, odwiedzili przedszkolaków z Książa Wlkp. Była rozmowa o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, osobach obcych i zawodzie policjanta. Maluchy otrzymały też od funkcjonariuszy elementy odblaskowe. Policjanci dzielnicowi gościli w Przedszkolu w Książu Wlkp., gdzie spotkali się z najmłodszymi mieszkańcami tej miejscowości.

Funkcjonariusze rozmawiali z maluchami o bezpieczeństwie pieszego w ruchu drogowym i uczyli dzieci zasad prawidłowego przejścia przez jezdnię. Mundurowi mówili też przedszkolakom o właściwych zachowaniach w trakcie zabaw i podjęli temat osób obcych.

Dobra ocena dla Policji

Druga część spotkania dotyczyła specyfiki policyjnej służby. Maluchy mogły również obejrzeć policyjny radiowóz, a na zakończenie spotkania otrzymały od dzielnicowych elementy odblaskowe.

_____________________________________________________

Jak minął wrzesień? Jak było na drogach powiatu śremskiego we wrześniu 2016r? Informację na ten temat przygotował asp. szt. Piotr Nowacki Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego. We wrześniu 2016 roku na drogach powiatu śremskiego zaistniało łącznie 27 zdarzeń drogowych, w tym 3 wypadki drogowe i 24 kolizje drogowe.

NIETRZEŹWI KIEROWCY We wrześniu 2016 roku policjanci ujawnili na terenie powiatu śremskiego 11 kierujących pojazdami mechanicznymi po spożyciu alkoholu oraz 1 rowerzystę.

SPRAWCY We wrześniu 2016 roku kierujący samochodami MIEJSCA ZAGROŻONE osobowymi spowodowali 21 zdarzeń drogowych, Na terenie powiatu śremskiego do zdarzeń drogowych kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 2 najczęściej dochodziło na terenie miasta i gminy Śrem oraz zdarzenia drogowe, kierujący motorowerem i ciągnikiem na drodze 434 relacji Poznań – Gostyń. rolniczym spowodowali po 1 zdarzeniu. za:www.srem.policja.gov.pl


Wydarzenia

13

_______________________________________________________

W turnieju wzięło udział kilka drużyn, a rozgrywki obserwowali rodzice małych piłkarzy i piłkarek oraz ich rówieśnicy.

Informacje policyjne

Bezpiecznie i fair play

Na zakończenie puchary i statuetki uczestnikom turniejowych zmagań wręczał podinsp. Paweł Kiliańczyk Komendant Powiatowy Policji w Śremie. _____________

Policjanci ujawnili kolejnego, nieodpowiedzialnego kierowcę Dzielnicowi w Książu Wlkp. ujawnili kierującego peugeotem, który miał ponad trzy promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna nie korzystał z pasów bezpieczeństwa, nie posiadał też uprawnień do kierowania oraz innych, wymaganych dokumentów. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie. 9 października br., około godz. 22.40, dzielnicowi w Książu Wlkp. zatrzymali do kontroli drogowej peugeota. Kierujący „Bezpiecznie i fair play” – pod tym wymownym tytułem autem, 39-letni mieszkaniec powiatu śremskiego, nie odbył się widowiskowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Śremie. Były korzystał z pasów bezpieczeństwa. rozmowy o bezpieczeństwie i pełne emocji rozgrywki sportowe. W trakcie policyjnej kontroli okazało się, że 39-letni mężczyzna jest też nietrzeźwy, ma ponad trzy promile O tym jak ważna w sporcie jest czysta gra i że należy alkoholu w organizmie. Poddany badaniom na zawartość przestrzegać zasad fair play mówił małym piłkarzom i alkoholu w wydychanym powietrzu uzyskał wyniki: I piłkarkom asp.szt. Krzysztof Tomaszewski z zespołu ds. badanie - 1,40 mg/l, II badanie – 1,55 mg/l. profilaktyki społecznej, który wraz z pracownikami Klubu Relax Spółdzielni Mieszkaniowej zorganizował Turniej Ponadto kierujący nie posiadał również uprawnień do Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w kierowania oraz innych, wymaganych dokumentów. Śremie. Inicjatywa odbyła się w minioną sobotę, 1 Peugeota zabezpieczyła pomoc drogowa, a sprawa znajdzie października, na śremskim boisku przy ul. Paderewskiego. swój finał w sądzie. Organizujący turniej policjant, sędziując piłkarskie spotkania, jednocześnie rozmawiał z małymi sportowcami o za:www.srem.policja.gov.pl bezpieczeństwie dziecka w różnych sytuacjach i okolicznościach.

_______________________


___

___

www.gazetydarmowe.pl www.kurier-sremski.pl 14 Z życia szkół... tel. 608 321 436 _____________________________________________________

Witamy WAS! Więcej informacji na www.portalsremski.pl Harendarz Igor ur. 04.10.2016r. godz. 14.30, 3650-55

Kramer Nikodem ur. 30.09.2016r. godz. 16.03, 2860-53

Suwiczak Lena ur. 01.10.2016r. godz. 9.15, 3550-56

Werwiński Mikołaj ur. 02.10.2016r. godz. 7.28, 3720-56

Mądra Marcelina ur. 04.10.2016r. godz. 8.08, 3070-54

Andrzejewska Antonina ur. 04.10.2016r. godz. 17.53, 2470-52

Wróblewska Amelia ur. 05.10.2016r. godz. 1.03, 3300-55

Michalska Gabriela ur. 05.10.2016r. godz. 5.55, 3180-52

Bojański Szymon ur. 06.10.2016r. godz. 17.45, 3710-55

___________________________________________

Z życia szkół i przedszkoli JUKA – Jubileuszowe Konfrontacje Artystyczne z okazji 100-lecia „Dwójki” W dniu 7 października 2016 r. na boisku szkolnym Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie odbyły się Jubileuszowe Konfrontacje Artystyczne JUKA zorganizowane z okazji jubileuszu 100 – lecia DWÓJKI. Celem twórczego spotkania była prezentacja ciekawych koncepcji artystycznych, oraz stworzenie galerii instalacji artystycznych. Zadaniem uczniów było zaprojektowanie i zrealizowanie wraz z udziałem nauczycieli instalacji

artystycznej o dowolnej tematyce. W konfrontacjach wzięłyudział 3 szkoły. Oprócz naszej reprezentacji w twórczej zabawie uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Pyszącej oraz Zespołu Szkół Specjalnych. Dziękujemy uczestnikom za świetną, artystyczną zabawę i gratulujemy niesamowitych pomysłów. A jak wyglądały poszczególne etapy pracy na boisku - zobaczcie sami! Zapraszamy do galerii.

_______________________

Turniej koszykówki „Przed Sezonem” z okazji 25-lecia Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie Jak co roku MKS MOS Śrem i Szkoła Podstawowa nr 6 byli organizatorami turnieju koszykówki młodzików tuż przed rozpoczęciem sezonu rozgrywek ligowych Wielkopolskiego Związku Koszykówki. Tym razem turniej miał szczególną oprawę z okazji obchodów 25-lecia szkoły. Na zaproszenie Tomasza Wojny prezesa MKS MOS, a jednocześnie trenera młodych śremskich koszykarzy, przybyły do Śremu zespoły z Poznania, Kościana i Rydzyny. Turniej został rozegrany systemem „każdy z każdym”. Jako pierwsi wyszli na parkiet gospodarze oraz zespół Obry Kościan. Mecz ten przez trzy kwarty był wyrównany z niewielką przewagą gości, którzy prowadzili 29 - 20. Jednak w ostatniej decydującej części faworyzowany zespól z Kościana pokazał wysoki poziom gry i zwyciężył 21 - 0, a cały mecz 50 - 20. W kolejnym meczu MKK Pyra Poznań wygrała pewnie z zespołem Rycerzy z Rydzyny 36 - 13. W trzecim meczu turnieju podopieczni Tomasza Wojny zagrali z poznańskim zespołem. Początek był bardzo dobry, gdyż gospodarze wygrali pierwszą kwartę 9 - 6. Druga kwarta była jednak słaba w wykonaniu śremian i wysoko przegrana 6 - 18. Kolejne części to wyrównany mecz zakończony zwycięstwem Pyry Poznań 30 - 20. W następnym meczu

koszykarze Obry Kościan rozgromili kolegów z Rydzyny 40 - 6. Przedostatni pojedynek to mecz o 3 miejsce pomiędzy MKS MOS Śrem i Rycerzami z Rydzyny. Od samego początku zacięty i wyrównany. Pierwsza kwarta 5 4 dla gospodarzy. Druga 13 - 4 dla gości. Trzecia ponownie wygrana przez śremian 10 - 4. W ostatniej części na 20 sekund przed końcem meczu gospodarze prowadzili 21 - 19. Jednak waleczni Rycerze z Rydzyny doprowadzili do wyrównania i potrzebna była dogrywka, w której lepsi byli śremscy koszykarze wygrywając ostatecznie 33 - 29. W meczu o 1 miejsce Obra Kościan pewnie wygrała z Pyrą Poznań 30 - 21. Kolejność końcowa: 1. Obra Kościan 2. Pyra Poznań 3. MKS MOS SP 6 Śrem 4. Rycerze Rydzyna. Do najlepszych koszykarzy w śremskim zespole należeli: Michał Smolich- 26 pkt., Mateusz Kaczmarek - 24, Bartłomiej Jankowiak - 19. Decyzją trenerów poszczególnych zespołów do „pierwszej piątki turnieju” wybrany został Mateusz Kaczmarek.


Beton towarowy z pompy lub bez

Mieszalnia tynków akrylowych, silikonowych i farb Blachodachówka modułowa, trapezowa

WEŁNA Climowool współczynnik 0,35

BRĄZ

WEŁNA Climowool WEŁNA Superrock

GRAFIT

Dostępna „od ręki”

POLECAMY! BLACHODACHÓWKA ORAZ BLACHY TRAPEZOWE Z FLIZELINĄ

WEŁNA Isover WEŁNA Megarock

WEŁNA Rockmin

ZAPEWNIAMY TRANSPORT I ROZŁADUNEK


Płyty trawnikowe

LAMPY SOLARNE

BRAMY GARAŻOWE


Promocja GEOFLEX

NOWOŚĆ ŻELOWA REWOLUCJA KLEJOWA

Przy zakupie

4 worków

koszulka GRATIS!

Dla działki i ogrodu...

e-mail: handel@el-bud.net.pl

Ziemia


Studzienki wodomierzowe izolowane

e-mail: handel@el-bud.net.pl


Informacje

19

_____________________________________________________

Z życia szkół i przedszkoli Dzień Grzyba Tak, tak-piękna, złota jesień rządzi już światem a wraz z nią pojawiły się w lasach dorodne prawdziwki, pachnące borowiki czy żółciutkie kurki. W grupie „Bratki’’ z przedszkola nr 7 „Janka Wędrowniczka’’ w Śremie postanowiliśmy świętować Dzień Grzyba. Dzieci obejrzały atlas grzybów, poznały grzyby jadalne i trujące, dowiedziały się z jakich części składa się grzyb, poznaliśmy różne odmiany grzybów i dowiedzieliśmy się jakie są ich różnice w wyglądzie. Teraz już wiemy, że grzyby pomimo kuszącego zapachu i wyglądu, mogą być bardzo trujące i nigdy nie należy ich zrywać bez obecności dorosłego, który zna się na ich odmianach. Dzieci świetnie odgadły, co można przyrządzić z pachnących lasem grzybów oraz doskonale rozwiązywały zagadki dotyczące skarbów lasu. A na koniec nauczyliśmy się wesołej piosenki o grzybkach i pokolorowaliśmy według kodu grzyby .

Przygotowania zwierząt Światowy Dzień do zimy Uśmiechu Jesienny okres to czas przygotowań zwierząt do zimy i o tym właśnie w tym tygodniu rozmawialiśmy w grupie „Bratki’’ .Dzieci dowiedziały się, że wiele zwierząt w naszych lasach przesypia zimę, np..: jeż, borsuk, a lubiana przez wszystkich ruda wiewiórka, mimo iż w momencie naprawdę zimnej pory potrafi zasnąć na parę dni, to do zimowych śpiochów nie należy. Poznały również zwierzęta, które gromadzą zapasy na zimę oraz te, które zmieniają swoje „okrycie" na cieplejsze. Na koniec wykonały piękne rude wiewiórki techniką wydzieranki.

Światowy Dzień Uśmiechu w grupie „Bratki’’„Mały, czy duży niech zawsze pamięta, aby jego buzia była zawsze uśmiechnięta” - pod takim hasłem dnia 7 października w Przedszkolu nr7 „Janka Wędrowniczka’’ w Śremie w grupie „Bratki’’ obchodziliśmy Światowy Dzień Uśmiechu. To radosne Święto obchodzone jest w pierwszy piątek października, a jego symbolem jest po prostu żółta, uśmiechnięta buzia. Symbol ten reprezentować ma dokładnie to, co na co dzień chcemy widzieć jak najczęściej u innych ludzi – bezinteresowny uśmiech i radość życia. Bo jak się okazuje, znane od wieków powiedzenie „śmiech to zdrowie” to nie tylko metafora.Podczas wspólnych zabaw dzieci uczyły się rozpoznawać i określać stany emocjonalne a na zakończenie wszystkie dzieci wykonały Order Uśmiechu dla rodziców i przekazały sobie „Iskierkę Przyjaźni’’ . Niech przez cały rok uśmiech gości na wszystkich twarzach: dzieci, nauczycieli, a także rodziców.

_______________

„ W krainie miodu” O tym, jak ogromne znaczenie dla przyrody i człowieka mają pszczoły mogły się przekonać w dniu 3.X.2016 r. dzieci z kl. I-III z ZSPiG w Śremie. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach ekologicznych pt. "W krainie miodu". Ta doskonała lekcja a zarazem zabawa miała na celu zapoznanie najmłodszych ze światem najbardziej popularnych w grupie owadów - pszczół.

Dzieci wzbogacały swoją wiedzę na temat szeroko pojętego pszczelarstwa oraz zdrowych nawyków żywieniowych. Uczyły się z szacunkiem odnosić do wszystkich istot żywych. Były quizy, konkursy a na zakończenie każdy z uczestników warsztatów mógł spróbować sił we własnoręcznej produkcji świecy z węzy pszczelej.

_______________

_______________

Przedszkole nr 7 im. ,,Janka Wędrowniczka” w Śremie ul.. Chłapowskiego 12a SERDECZNIE ZAPRASZA DZIECI WRAZ Z RODZICAMI NA ZAJĘCIA ADAPTACYJNE DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSZKOLAKÓW ,,Roześmiane buziaki mają przyszłe przedszkolaki” Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki. Czas trwania zajęć - od godz.17.00 do godz.18.00 HARMONOGRAM SPOTKAŃ: 7.XI. 2016r. - ,,Roześmiane buziaki mają przyszłe przedszkolaki” 14.XI.2016r. - ,,Jesienne zabawy” 21.XI.2016r. - ,,Co potrafią moje rączki” 28.XI.2016r. - ,,Kolorowe parasole” 5.XII.2016r. - ,,Mikołaj , Mikołaj jedzie saneczkami” 12.XII.2016r. - ,,Złota gwiazdeczka spełnia świąteczne życzenia” 9.I.2017r. - ,,W misiowej krainie” 16.I.2017r. - ,,Skrzypi , skrzypi śnieg” 23.I.2017r. - ,,Zimo baw się z nami” 30.I.2017r. - ,,Pada, pada śnieg” 6.II.2017r. - ,,Mam chusteczkę kolorową , zrobię dzisiaj to i owo” 13.II.2017r. - ,,Bałwankowa rodzinka” 20.II.2017r. - ,,Moja buzia lubi się bawić” 27.II.2017r. - ,,Baju , baj bajeczko” 6.III.2017r. - ,,Piłki kolorowe” 13.III.2017r. - ,,Raz, dwa , trzy ćwiczę ja - ćwicz i ty” 20.III.2017r. - ,,Wiosno , wiosenko zapukaj w nasze okienko” 27.III.2017r. - ,,Kolorowa wiosna - wiosna radosna”

___________________

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym pragniemy poinformować, iż na łamach darmowego tygodnika Kuriera Śremskiego i www.portalsremski.pl będziemy zamieszczać informacje związane z życiem szkół i przeszkoli powiatu śremskiego. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o przesyłanie informacji, zapowiedzi „co się wydarzy” w najbliższym czasie w Państwa placówkach na adres: kurierdarmowy@gmail.com Państwa materiał natychmiast opublikujemy na stronie www.portalsremski.pl i i na łamach tygodnika Kurier Śremski

Kontakt 608 321 436 e-mail: darmowykurier@gmail.com kurierdarmowy@gmail.com


20

śremska

medycyna

dorośli i dzieci

ŚREM GABINET PRYWATNY PRZYCHODNIA MEDICUS

ul.Mickiewicza 5 (na parterze)

535 205 206

JAROCIN GABINET PRYWATNY

ul.Magnoliowa 1 przy Lidlu i Mc Donaldzie

535 205 206

DAMA AKE Odzież damska Zapraszamy PAMIĘTAJ! że ry KAŻDA KOBIETA Dum a i JEST PIĘKNA 0 WYSTARCZY roz 6 o ODPOWIEDNIA d 0 STYLIZACJA 4 I WIARA W SIEBIE ! d o

GALERIA HANDLOWA ŚREM Czynne: I PIĘTRO Pn.-Pt.: 10.00-18.00 1 Maja 21 BOX 14 Sb.: 9.30-13.00

MEDYCYNA 608 321 436 w Kurierze Śremskim

ORAZ ODZIEŻ CIĄŻOWA

Od PAŹDZIERNIKA NOWA OFERTA dla medycyny!!!

www.stomatologsrem.pl


Reklama

21

_____________________________________________________

Problemy skórne, które mogą dotyczyć każdego z nas

Suche łokcie i kolana Skóra na łokciach, ale także na kolanach jest bardziej narażona na otarcia niż reszta ciała, a pojawiające się tam często obtłuczenia i Odparzenia, kontaktowe uczulenia czy sucha i twarda skóra to siniaki nie przyspieszają procesu regeneracji naskórka. Skóra w problemy, o których niechętnie się mówi. Nie tylko wyglądają tych miejscach często jest wysuszona, swędzi, łuszczy się, a nieestetycznie, ale często stanowią też bolesny problem. Bez czasami nawet pęka, powodując małe ranki. Stopień zmian zależy odpowiedniej pielęgnacji mogą przyczynić się do powstania nie tylko od rodzaju skóry danej osoby, ale także od używania poważnych zmian skórnych. Jak radzić sobie z tymi wysuszających kosmetyków do mycia, suchego powietrza w dolegliwościami? pomieszczeniach oraz niewystarczającego nawodnienia organizmu. Konieczne jest także nawilżanie skóry. Jeśli problem Otyłość, nieodpowiednie środki pielęgnacyjne, zanieczyszczenie jest bardziej zaawansowany, a skóra już rogowacieje, nie wystarczą środowiska czy niezdrowe nawyki żywieniowe mogą doprowadzić zwykłe kosmetyki pielęgnacyjne. Eksperci Ziołolek podkreślają, że do poważnych zmian skórnych. Ich lekceważenie i brak reakcji na konieczne są preparaty zawierające w swoim składzie odpowiednie pierwsze zmiany, mogą doprowadzić do kolejnych, bardziej stężenie mocznika, tj. do 10 proc. (np. krem dermo recepturowy poważnych problemów ze skórą, takich jak np. grzybicze Linourea A+E). Można również raz w tygodniu zastosować peeling nadkażenie. Eksperci z firmy Ziołolek przedstawiają dolegliwości, oraz sporządzić maseczkę z banana i tłustej śmietany, co pomoże takie jak rogowacenie naskórka, uczulenia i odparzenia, które pozbyć się martwego naskórka i zmiękczyć skórę. W chłodniejsze szpecą, swędzą, a nawet bolą, a dodatkowo mogą doprowadzić do dni lepiej nosić spodnie, a w mroźne – pod spodnie też rajstopy. Z poważniejszych problemów. Tłumaczą też, dlaczego i jakie kolei chroniąc łokcie zimą pod kurtkę warto zakładać bluzki z składniki powinny zawierać w swoim składzie kremy stosowane w długimi rękawami. Zimne powietrze może przyspieszyć łuszczenie celu złagodzenia tych konkretnych dolegliwości. się skóry nawet o 50 proc. Jako ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi można stosować z kolei krem z Kontaktowe zapalenie skóry niewielkim stężeniem kwasu bornego (np. Linoborici A+E). Ta przypadłość może mieć podłoże alergiczne, ale nie tylko. Wyprysk kontaktowy alergiczny powstaje w momencie, gdy u danej Odparzenia osoby rozwija się nadwrażliwość na daną substancję. Najczęściej Odparzenia powstają na skutek wysokiej temperatury i nadmiernej przy pierwszym kontakcie z alergenem nie dochodzi do żadnej wilgotności. Jest to częsty problem niemowląt, ale nie omija on reakcji i dopiero kolejny kontakt powoduje reakcję uczulonego także dorosłych. Dotyczy to głównie osób otyłych, u których do układu odpornościowego oraz powstanie zmian skórnych. Co tego typu podrażnień skóry dochodzi najczęściej w okolicach ciekawe, wyprysk alergiczny może pojawić się w innym miejscu, pachwin, pod piersiami i pachami. Miejsca te charakteryzują się niż to, w którym doszło do kontaktu z alergenem. Natomiast nadmierną potliwością i tam, w fałdach skórnych, w wyniku barku wyprysk kontaktowy niealergiczny występuje znacznie częściej i dostępu powietrza, tworzą się właśnie odparzenia. Tego typu jest wynikiem podrażnienia skóry, a nie wrażliwością na dany zmiany skórne mogą także wystąpić u osób uprawiających sporty, alergen. Do zmian dochodzi już w momencie pierwszego kontaktu z w miejscach w których dochodzi do ocierania się o siebie ciepłych i drażniącą substancją i podobnie jak w przypadku wyprysku wilgotnych partii ciała. Eksperci Ziołolek radzą, aby osoby podatne alergicznego, charakteryzuje się powstaniem pęcherzyków lub na odparzenia szczególnie dbały o higienę tych miejsc, nosiły sączących grudek na zaczerwienionej skórze. Aby uniknąć przewiewne, bawełniane ubrania, a miejsca narażone na przykrych konsekwencji i pojawiania się nowych zmian skórnych wystąpienie odparzeń smarowały kremem z tormentiolem (np. najlepiej unikać kontaktu z substancją drażniącą. W każdym takim Linotormentiallae A+E). Natomiast jeżeli już dojdzie do przypadku warto udać się do lekarza. Jeśli kontaktowe zapalenie odparzenia, zalecają z kolei przemywanie takich miejsc letnią, skóry jest wynikiem alergii, takiej osobie podaje się leki przegotowaną wodą i smarowanie kremem z ichtiolem jasnym, antyhistaminowe, które zatrzymają reakcję alergiczną. Innym który nie brudzi ubrań tak jak ichtiol ciemny (np. Linoichtiol A+E). sposobem jest odczulanie. Eksperci podkreślają, że dla łagodzenia Zapobiegnie to nadkażeniom grzybiczym lub bakteryjnym tych reakcji skórnych, swędzenia oraz odpowiedniego natłuszczenia miejsc oraz przyspieszy gojenie. wysuszonej i łuszczącej się skóry, lekarze przepisują najczęściej maści robione z cholesterolem. Takie gotowe kremy dermo Więcej informacji: recepturowe o zbliżonym składzie jak maści dermatologiczne, Denis Foltyn można także kupić w aptekach bez recepty lub na stronie producenta tel. 796096 540 www.ziololek.pl (Linocholesterol A+E). e.krawiec@praktycy.com

_______________

FIZJOTERAPIA NIEMOWLĄT, DZIECI I MŁODZIEŻY Asymetria ułożeniowa Wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe Uszkodzenie CUN Mózgowe porażenie dziecięce

mgr Laura Kownacka Terapeuta NDT-Bobath

782 888 042

tel. Śrem, ul. Chłapowskiego 1

REHABILITACJA I MASAŻ DOROSŁYCH


www.gazetydarmowe.pl www.kurier-sremski.pl

tel. 608 321 436

Sport

___

___

22

_____________________________________________________

MECZE UKS ŚREM W I LIDZE WZPN- GRUPA MISTRZOWSKA Utrzymanie pozycji lidera zespołu orlików, zwycięstwo z wymagającym przeciwnikiem młodzików, siedem zdobytych bramek juniorów młodszych oraz niesprostanie trampkarzy przeciwnikom z Lecha Poznań to najważniejsze wydarzenia ostatniej kolejki I ligi rozgrywek WZPN. UKS Śrem 2001 - Orkan Objezierze 7:0 W sobotnim meczu UKS dominował od początku, z każdą minutą stwarzając sytuacje bramkowe. Zespół gości ograniczył się tylko się wybijania piłek. Bramka był kwestią czasu. Pierwszego gola dla UKS zdobył K. Michalak. Po rzucie rożnym, które świetnie wykonywał B. Kozak, bramkę zdobył J. Wojciechowski uderzeniem głową. Wynik do przerwy 2:0. W II poł. piłka wpadała do bramki rywali cios za ciosem. Na listę strzelców wpisali się: B. Kozak ×2, B. Gapys, Sz. Karaś, M. Dudek. SKŁAD: R. Wachowicz, Sz. Karaś, J. Wróbel, B. Maciejewski, M. Krysicki, J. Wojciechowski, M. Słomiński, M. Kufliński, K. Michalak, B. Kozak, M. Dudek, K. Filipiak, B. Gapys

UKS Śrem 2002 – Lech Poznań 0:3 Od początku widoczna była przewaga Lecha w ataku, UKS popełniał proste błędy techniczne. Plusem było stworzenie paru sytuacji do strzału przez P. Draszczyka i Sz. Kędziorę. Brak koncentracji kosztował UKS zwycięstwo w meczu. Warto jednak zauważyć, że zawodnicy Lecha byli o rok starsi od piłkarzy UKS, co mogło mieć wpływ na grę obu zespołów. SKŁAD: H. Antkowiak, J. Tomaszewski, B. Gapys, J. Wojtkowiak, K. Majda, M. Skrzypczak, B. Kossman, Sz. Kędziora, D. Jabłoński, P. Draszczyk, B. Jurga, M. Szczepaniak, A. Nowak, M. Kufliński, P. Mańczak, K. Jankowski, W. Springer.

ROZGRYWKI WZPN POZA GRUPAMI MISTRZOWSKIMI Pierwsze rozgrywki w ramach WZPN zakończyła najmłodsza grupa żaków rocznika 2009. Debiutancka próba wypadła znakomicie, bo w bardzo silnej grupie składającej się z samych UKS Śrem 2005 - UKS Błękitni Owińska 3:2 liczących się w poznańskim okręgu klubów, zajęli II miejsce Początek meczu rozpoczął się wspaniale- z rzutu wolnego gola wyprzedzając AP Reissa i Polonię Środa. UKS został wyprzedzony zdobył A. Szczepaniak.Z czasem przeciwnik kreował grę i UKS przez inną, uznaną w Wielkopolsce markę - Wartę Poznań. Dobra stracił bramkę. Przed przerwą O. Jaśniak ominęła trzech rywali gra żaków w rozgrywkach to pozytywny prognostyk przed podając piłkę do O. Wojciechowskiego, który podwyższył wynik kolejnymi wyzwaniami. 2:1. W II poł. było kilka niewykorzystanych okazji, aż wreszcie 4 Rocznik 2009. Ostatnią kolejkę ligi piłkarze zagrali w Baranowie. min. przed końcem 3. bramkę zdobył ponownie Wojciechowski W meczu z gospodarzami AP Reissa UKS szybko wyszedł na przy świetnej asyście S. Kubery. Brak koncentracji spowodował prowadzenie. Bramkarz rywali pechowo interweniował strzelając stratę 2. bramki, ale bramkę samobójczą. W I poł. UKS mimo dobrych sytuacji nie śremianie zasłużenie wygrali spotkanie. Gratulacje!SKŁAD: J. wykorzystał okazji do strzału, a przeciwnikom udało się wyrównać Zdziechowski, A. Szczepaniak, K. Ogrodowski, F. Kowalski, A. wynik. Po przerwie UKS zagrał słabiej tracąc 3 bramki i spotkanie Dutkiewicz, S. Kubera, A. Konieczny, D. Wojtkowiak, O. Jaśniak, zakończyło się wynikiem 4:1 dla AP Reissa. W meczu z Wartą F. Fornalik, A. Bartkowiak, A. Wojciechowski Poznań początek podobny do poprzedniego- przed końcem połowy remis 1:1, a cały mecz UKS przegrał 2:4. Ostatnie zmagania z Warta Międzychód - UKS Śrem 2007 5:5 Polonią Środa Wlkp. zakończyły się remisem 1:1. Nieskuteczność Mecz w Międzychodzie UKS rozegrał w mocno osłabionym i zła defensywa zadecydowały o wyniku spotkania. składzie. Na początku UKS popełniał błędy w obronie, co dało SKŁAD: K. Kalita, I. Kasperski, W. Walkowiak, W. Łoziński, O. rywalom dogodne sytuacje do strzału. W 7. min. UKS stracił Kokociński, P. Szaroleta, Sz. Hyżyk, T. Sarnowski pierwszą bramkę. Nastąpiła jednak szybka roszada w obronie i gra się poprawiła. Celnym strzałem popisał się J. Przebierała. Potem UKS stracił jeszcze 2 bramki i zrobiło się nerwowo. W końcówce bramkę kontaktową zdobył kolejny raz J. Przebierała i I poł. zakończyła się wynikiem 3:2 dla rywali. Rozmowa z trenerem zmotywowała zespół i gra w II poł. wyglądała o wiele lepiej. I. Draszczyk zdobył 2 kolejne gole wyciągając UKS na prowadzenie 4:3. Po wznowieniu piłki z autu rywale wyrównali wynik, ale w 45 min. A. Wierski umieścił piłkę w bramce. Niestety błąd UKS umożliwił rywalom zdobycie gola na 3 min. przed końcem. Pomimo dogodnych sytuacji nie udało się już zmienić wyniku, a trener A. Galas dodał: „Jeżeli spotkania nie da Tab. F2 ŻAK – PODSUMOWANIE SEZON 2016/2017 się wygrać to trzeba je zremisować. Brawo dla Błaszczyka za grę w defensywie”. Rocznik 1998. Początek spotkania z Gromem Plewiska był SKŁAD: J. Dominiak, K. Majsner, I. Draszczyk, J. Piętka nerwowy- słaba gra w obronie i dużo indywidualnych błędów. Po „Błaszczyk”, J. Przebierała, A. Kaczmarek, B. Wachowiak, A. stracie gola zawodnicy zmienili ustawienie i gra wyglądała dużo Wierski lepiej. Po kilku dobrych akcjach K. Kistowski wyrównał wynik na 1:1. Faul i rzut karny dla Plewisk zakończył się ładną obroną bramkarza P. Kołackiego. W 68 min. K. Kistowski zdobył kolejną bramkę. W końcówce UKS oddalając grę od własnej bramki utrzymał wynik 2:1. Brawa dla zespołu za walkę i czwarte zwycięstwo w sezonie! SKŁAD: P. Kołacki, M. Rozmysłowski, M. Jakuszek, P. Maciejewski, H. Kempiński, M. Gapys, F. Osiński, K. Kistowski, M. Maciejewski, M. Rochowiak, B. Fabisiak, K. Geppert, R. Kubiak

Rocznik 2007 podczas meczu w Międzychodzie

NAJBLIŻSZE MECZE UKS ŚREM Śrem: 15.10.2016- godz.13:00- 1922 Lechia Kostrzyn (I liga okr. E2 orlik), 16.10.2016- godz. 10:00- Koziołek Poznań (I liga okr. C2 trampkarz), godz. 12:00- Grom Czacz (A1 junior gr.3) Zapraszamy do kibicowania!

www.portalsremski.pl

MARATHON LIGA MISTRZÓW KOZIOŁKA Piłkarze rocznika 2006 spisali się doskonale! W każdym meczu wygrywali pojedynki 1x1 stwarzając dużo sytuacji strzeleckich, a obrońcy skutecznie przerywali atak rywali. Dobra współpraca defensywy z pomocnikami przełożyła się na znaczną przewagę UKS. Zespół odniósł zwycięstwa: 5:0 z Koziołkiem Poznań, 4:1 z AP Pecna i 3:1 ze Stoper Poznań. SKŁAD: K. Mozgwa,W. Walkowiak, I.Kmiecik,M. Wilkowska, M. Grewling, T.Kowalski, A.Kowalski

Trzy zwycięstwa młodszych orlików! Bardzo dobry występ chłopców rocznika 2007 w Złotej Grupie! W meczu z UKS Lusowo zwyciężyli 3:1. W spotkaniu z Unią Swarzędz zremisowali 1:1. W trzecim meczu pokonali Orlik Poznań 3:0. Brawo, byle tak dalej! SKŁAD: A. Komorowski, J. Steliga, B. Wachowiak, K. Kwasiborski, A. Konieczny, F. Gogół, M. Anioł, Sz. Wieczorek, J. Czaplicki, T. Brzeziński, M.. Maląg Rocznik 2008 rundy finałowej nie może zaliczyć do udanych, w trzech meczach zdobywając tylko 1 pkt. Ze Stoperem Poznań, mimo przewagi UKS zremisował 1:1. Drugie spotkanie było wyrównane, ale UKS przegrał z Koziołkiem 1:2. Ostatni mecz z Unią Swarzędz zakończył się porażką 0:2. Tu piłkarze UKS przegrywali dużo pojedynków 1x1 w obronie, nie funkcjonowało też otwarcie gry. SKŁAD: H. Przybylski, N. Kaczmarek, M. Królikowski, D. Mrug, W. Dorsz, T. Bekas, M. Turkiewicz, J. Detzner Rocznik 2005 rundę finałową zakończył zwycięstwami 3:2 z AP Pecna i Koziołek Poznań 3:0. Śremianie zaliczyli porażkę 0:3 z Unią Swarzędz. SKŁAD: A. Fitt, J. Janiszewski, A. Dutkiewicz, O. Browarny, M. Staszak, W. Myszkiewicz, F. Makowski, M. Kunert, K. Pewiński, A. Łączny


Reklama/SPORT

23

_____________________________________________________

____________________________


24 MOTORYZACJA =Sprzedam Opel Zafira 2.0 dti rok prod 2001, biały kolor, 7 osobowy. Tel. 791143163 =Sprzedam Mercedes ML rok

prod 2000, poj 2.7D, stan bardzo dobry, cena do uzg. Tel. 889234654 =Sprzedam Audi A2, rok prod

Ogłoszenia drobne 2001, poj 1.4d, stan bardzo dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 795241737 =Skup aut używanych. Dojazd

felgach do Opla R14 175/65. Tel. 663815141

zimowymi do Mercedesa, roz. 15 185/55, cena 200 zł. Tel. 784251769

=Sprzedam 4 koła z oponami

do klienta. Tel. 794647385 =Sprzedam Renault Twingo 1.2 rok 1995 144 tys przebiegu w Super stanie technicznym i wizualnym lub zamienię na motocykl lub skutera cena 2 tys. Tel. 794750502 =Kupię stare motocykle i części

Wsk, Junak, Osa, Zak i inne. Tel. 880547892 =Wynajmę garaż blaszany na ul.

Komorowskiego za Biedronką w kierunku Nochowa. Tel. 502214928. =Sprzedam Fiat Punto, 1998

rocznik, gaz - sekwencyjny. Cena do uzgodnienia 1.500 zł. Tel. 691405693 =Kupię stare motocykle i części

Wsk, Junak, Osa, Zak i inne. Tel. 880547892 =Sprzedam 4 opony zimowe na

Śrem, u. Warsztatowa 2 e-mail: mechanika1@vp.pl zapraszamy pn - pt 8-16

hamulce, zawieszenia, silniki obsługa bieżąca klimatyzacja oleje - wymiana tłumiki-gwarancja

Tel. 502 138 327 509 090 926


25 =Sprzedam ziemniaki jadalne,

bebe confort w bardzo dobrym stanie. Tel. 669541181.

sadzeniaki, cebule, marchew, buraczki. Ilości hurtowe i detaliczne. Tel. 880660703

=Sprzedam telewizor Grundig

26 cali, płaski kineskop, cena 120 zł. Tel. 780130505 =Sprzedam stół, 6 krzeseł, 2

wersalki brąz, meblościankę 2,65x2,05, komodę 1,20x0,90, kuchenkę gazową, dywan 2x3,5. Dzwonić po 16 godz. Tel. 695450229 =Sprzedam sosnę pociętą w

=Sprzedam zlewozmywak

stalowy, dwukomorowy. Dzwonić po 16. Tel. 695450229 =Sprzedam skuter Keeway. Tel. 600706589 =Sprzedam spawarkę, śrutownik i

grilla ogrodowego. Tel. 663401106 =Sprzedam siodło konne na małego i dużego konia, puszorki wyjazdowe. Tel. 695969260 =Sprzedam domek ogrodowy dla

dzieci, fotelik samochodowy 1536kg, łóżeczko turystyczne, piesek na biegunach. Tel. 785540119 =Sprzedam rower męski, Romet

góral, cena 160 zł. Tel. 669093707 =Sprzedam rower góral

aluminiowy - 450 zł i laptop - 250 zł. Tel. 601158566

białe wym. 140-166 oraz drzwi balkonowe wym. 240-70. Tel. 605306056. =Siatki, słupki powlekane i

=Sprzedam łózko metalowe,

=Sprzedam witrynę nową, biały

ładnie ozdobione, materac dwustronny na sprężynach oraz stolik dwupoziomowy. Tel. 605899070

połysk ( Agata Meble ) i lampę (tafla szklana) sterowana pilotem zmieniająca kolory, nowa. Tel. 783802908

=Okazja, sprzedam NOWY dom

=Sprzedam okazyjnie dwa fotele

198m2 na działce o pow. 2000 + 2 działki gratisowo o pow. 1000m + media, P. Widoki, idealnie. DOLSK. Tel. 798365477

koloru grey z możliwością spania, dwie okrągłe pufy i ławę kwadrat mało używane. Tel. 512182140 =Sprzedam aparat fotograficzny

DRUH z lat pięćdziesiątych. Tel. 534551161 =Sprzedam strugarkę,

wyrówniarkę, regulowany stół. Tel. 662664198

=Sprzedam biurko i szafy białe.

=Sprzedam nowy cyfrowy

Tel. 665235209 =Sprzedam używaną lodówkę

mikser dźwięku rcf, super jakość, 100 efektów kamery pogłosowej, cena 1300 zł. Tel. 500745277

firmy Liebherr, stan bardzo dobry. Tel. 514373939

=Okazja! Sprzedam dla zespołu

=Sprzedam budę do psa. Tel.

501645939 =Sprzedam kurtkę damską,

=Sprzedam telewizor firmy

ELEMIS dobrym stanie ,bez pilota, za 100 zł. Tel. 661762081

zamrażarkę Liebherr, 4 szuflady, 100 litrów poj. Cena 300 zł. Tel. 502438798

=Sprzedam ładowacz cyklop

=Sprzedam młynek do

agregat uprawowy 4m., przyczepę sztywną bez dokumentów, dmuchawę do zboża z silnikiem w obudowie. Tel. 880239074.

czyszczenia zboża. Tel. 782677688

=Sprzedam opryskiwacz JarlSprzedam prosięta (27 szt.). Tel. 667 860 884

MET 400L rok 2007 bardzo mało używany. Tel. 783546591

lSprzedaż prosiąt - wysoka

=Sprzedam narybek karp karaś,

mięsność lub zamienę za zboże. Tel. 61 28 35 917; 667 837 533 lSprzedam prosięta. Tel.

504614429, 612825789

lin, płotka, amur, szczupak, węgorz, orfa, jesiotr i inne, różne wielkości. Tel. 696541221 =Sprzedam indyki 4 miesięczne.

Tel. 785470459 =Sprzedam żyto. Tel.

724526271 =Sprzedam prosięta i pług 3

skibowy. Tel. 506981201

=Sprzedam młoda kozę. Tel. 612256702 lub 600806067

Cena 100 zł. Tel. 697719695.

=Sprzedam solidną, używaną

ROLNICTWO

=Sprzedam Albę chłopięcą za

=Sprzedam Humira 40 mg.

łupane lub cięte, długość 30cm. Tel. 692309501

w dobrym stanie. Zapraszam do obejrzenia osobiście. Tel. 536294531

=Sprzedam cielaki. Tel. 604609214

90 zł, ubranko chłopięce za 50 zł, buty za 20 zł. Tel. 661762081 lub 726733510

=Drewno opałowe, kominkowe,

=Sprzedam ubrania dla chłopca

profesjonalny efekt wokalny lexicon mx200, super jakość, prawie nowy z kartonem, cena 400 zł. Tel. 500745277

brązową, skóropodobną, rozmiar 50, cena 30 zł oraz torebki damskie każda 15 zł. Tel. 692584996

=Sprzedam koła 16 cali Alusy w bdb stanie pasują do volvo S-V 40 l Mitsubshi, cena 600 zł. Tel. 660422073

REKLAMA

=Sprzedam okno plastikowe

ocynkowane siatki leśne. Sprzedaż, montaż. Tel. 600253393.

niemiecką w db. stanie za 19O zł. Fotele 2 szt. za 5O zł. Stojak do przyrzad. do kominka - ładny za 45 zł, opony zimowe R14-155-65 szt. 2 za 4O zł. Tel. 723424493

SKUTECZNA

rozkładany tapczan + dwie pufy. Transport we własnym zakresie. Tel. 500745277

klocki 100 zł za metr. Tel. 500209157

=Sprzedam kanapo-wersalkę

=Sprzedam wózek inwalidzki elektryczny w dobrym stanie. Tel. 509768869

=Oddam za symboliczne 100 zł.

=Sprzedam akordeon 80 bas.

Stan idealny. Tel. 661158975. sosna liściaste. Tel. 609835423

=Sprzedam baloty słomy. Tel. 503656559

=Sprzedam kanapę rozkładaną,

=Sprzedam ziemniaki jadalne.

dywan i biurko. Tel. 505719259

Tel. 698242675

=Sprzedam trociny wiórowe w

=Sprzedam jałówkę

srebrny worku oraz ścink drewna liściastego w palecie. Tel. 723927820

wysokocielną. Esterpole 9. Tel. 612823681

=Sprzedam drzewo opałowe

KUPIE ,

SPRZEDAM

=Sprzedam spacerówkę firmy

=Kupię poroże, zrzuty jelenia,

daniela itp. Tel. 782691662 =Kupię KEGE beczkę po

piwie 50 litrów. Tel. 600233782 =Kupię stare gramofony,

akordeony, stare radia, organki, kolumny, laptopy, amplitunery, wzmacniacze, mogą być uszkodzone oraz części zabytkowe i motory i wiele innych rzeczy z tym związanych. Tel. 724485737 =Kupię stare motocykle i

części Wsk, Junak, Osa, Zak i inne. Tel. 880547892

enia Nasze ogłosz również na emski.pl r ls ta r o .p w w w


26 ,

NIERUCHOMOSCI

lokal na ul. Kościuszki. Tel. 508067177 =Sprzedam mieszkanie

własnościowe, Śrem Jeziorany, cena 185000 zł do uzgodnienia. Tel. 516541396

PRACA Wynajmę lokal biurowy o powierzchni 27,1 m2 oraz lokal mieszkalny o powierzchni 29,3 m2 znajdujące się w kamienicy na rynku przy Pl. 20 Października 51 w Śremie.

=Zatrudnię brukarzy z

doświadczeniem. Tel. 668376112 =Poszukuję do obierania cebuli i

Sprzedam działkę 1300 m2 + dom. Jaszkowo, Os. Leśne. Tel. 882 713 874

ścinania kapusty. Tel. 734430412 =Zatrudnimy osoby z

orzeczeniem niepełnosprawności do sprzątania w Gądkach. Zapewniamy dowóz. Tel. 660567123 =Poszkodowany w wypadku: =Przyjmę do pracy pomocnika

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 65 m2, 3 pokoje, 4 piętro, na jezioranach. Tel. 606 673 660 =Sprzedam mieszkanie 62,7 m2,

Śrem. Tel. 665288415 =Sprzedam dom plus działka

1300 m2 w Jaszkowie. Tel. 882713874

=Firma produkcyjna w Śremie

pilnie poszukuje pracowników do prac montażowych, prosta praca przy użyciu elektronarzędzi. Jedna zmiana od poniedziałku do piątku. Tel. 609614209

USLUGI

=Naprawa pralek, lodówek,

=Działka budowlana, media

=Sprzedam mieszkanie w

Poznaniu, 42,2 m2. Tel. 668581981

=Sprzedam dom, dobra lokalizacja, Śrem. Tel. 663401106

chemii ( podstawówka, gimnazjum, liceum). Tel. 608695548 zmywarek, kuchenek elektrycznych. Tel. 601843988

Jezioranach, 3 pokojowe, 3 piętro, 63,3 m2 lub zamienię na mniejsze. Tel: 695626696

1100 m2 do 1900 m2, narożnikowe, media w granicach działki, miejscowość Olsza. Sprzedam działkę letniskową nad jeziorem, powierzchnia 1900 m2 w miejscowości Pełczyn. Tel. 605030631

=Chętnie pomogę w nauce

-

=Sprzedam mieszkanie na

=Sprzedam działki budowlane od

komunikacyjnym, przy pracy lub na skutek błędu medycznego? Zadzwoń! Pomożemy. Razem uzyskamy wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie. Tel. 601575564

elektryka, może być do przyuczenia. Tel. 501623160

Agencja ochrony zatrudni w Gądkach k. Kórnika. Praca od zaraz. Dobre zarobki -2.000 zł netto/mc. Tel. 507-255-131

=Zespół muzyczny "Folder"

zagra i zaśpiewa na twoim weselu, 18/tce, sylwester, karnawałitp. Szeroki repertuar. Tel. 500745277 =Szybka pożyczka. proste

zasady. Minimum formalności. Niskie raty. Tel. 784051382 =Nauczycielka udziela

Śrem - Pysząca 810 m2 i inne ul. Rycerska 1, cena 43 zł za 1m2. Tel. 603165253 lub 612825102

korepetycji z matematyki. Tel. 693524428

=Uległeś wypadkowi w pracy?

=Naprawa domowych

W gospodarstwie? Ktoś z Twoich bliskich zmarł na skutek wypadku? Zadzwoń, pomogę. Kancelaria MERCES. Tel. 601575564

wielofunkcyjnych maszyn do szycia wszelkiego typu. Tel. 668211441

________________________________________

=Kawalerka do wynajęcia. Tel. 696009149 =Sprzedam działki budowlane na nowo powstałym osiedlu w Śremie. Tel. 695969260 =Wynajmę garaż blaszany na ul. Komorowskiego za Biedronka w kierunku Nochowa. Tel. 502214928

=Angielski dla dorosłych i

młodzieży. Indywidualnie lub w małych grupach w Śremie. Tel. 505432203 w ramce

=Sprzedam mieszkanie na 1

Firma ZATRUDNI

pracowników produkcyjnych - PAKOWACZY ( Mile widziani panowie )

Maja, 59 m, 3 piętro, cena 167.000 zł. Tel. 661161421

=Zakładanie płytek i paneli

=Sprzedam mieszkanie na Jezioranach 2 pokoje, 2 piętro 48 m2, cena 155000 zł. Tel. 668843990, 662866326

=Malowanie, szpachlowanie,

panele podłogowe, nida, gips, tapetowanie. Tanio. Tel. 509484418

UWAGA: Atrakcyjny system premiowania pracowników

=Sprzedam działkę budowlaną.

=Zespół muzyczny "FOLDER"

Tel. 502228811

zagra i zaśpiewa na twoim weselu, 18/tce, sylwester, karnawał itp. szeroki repertuar. Tel. 500745277

Ponadto zatrudnimy pracownika na stanowisko KIEROWCA - MAGAZYNIER (kat.B) OFERUJEMY - umowę o pracę

=Sprzedam dom blisko Śremu. Trzy niezależne mieszkania. Cena 550.000 zł. Tel. 781986663

podłogowych. Tel. 791993638

=Szybka pożyczka. Proste =Wynajmę mieszkanie 3

pokojowe w Śremie na ul. 1 Maja. Tel. 606757047

zasady. Minimum formalności. Niskie raty. Tel. 784051382 =Remonty, kompleksowe

=Dom ok. 100m2 po remoncie

na dz. 86a, dz. bud. 25a z WZ na dom wolno stojący - Sulejewo gm. Brodnica. Cena 349.000 zł za całość. Tel. 506649898 =Sprzedam lub wynajmę 100 m

wykończenia domów i mieszkań. Tel. 724209567. =Naprawa okien i drzwi,

konserwacja, smarowanie i żaluzje. Tel. 517027836

OFERUJEMY: umowę o pracę z możliwością długotrwałej współpracy

- stałe wyngarodzenie

tel. 502 158 222


27 ,

ROZNE =Wynajmę pomieszczenie na magazyn. Tel. 663401106 =Naprawa okien, drzwi PCV i alu, naprawa rolet. Tel. 517870754 =Korepetycje z matematyki, przygotowanie do egzaminów. Tel. 730730778 =Rencistka, krawcowa podejmie prace. Tel. 507267050 =Naprawa rolet zewnętrznych. Tel. 501645939 =Montaż rolet zewnętrznych materiałowych, moskitiery. Tel. 501645939 =Wynajmę pokój z kuchnia 38m2, w kamienicy. Ogrzewanie piece kaflowe. dzwonić proszę po 18-stej. Tel. 609094610.

AUTOLAWETA TRANSPORT 26 t =Korepetycje j.polski. Pomoc w

dysleksji i dysortografii. Tel. 511267571

=Poszukuję atrakcyjnej

partnerki na wesele, wiek do 4550 lat i do 168 cm. Tel. 664855280 lub 731546997 =Pan dla Pani. Tel. 730372489

UWAGA!

90,6 fm 99,4 fm www.zetgold.pl

Śrem, ul.1 Maja 23 obok Apteki


28

Rejon: Śrem, ul.Gierymskiego Typ: mieszkanie, stan develop., szeregowiec Powierzchnia: 83,95m2, Inne: mieszkanie po częściowej adaptacji, ogrz. podłog., ogródek

Rejon: Śrem, ul. Kochanowskiego Typ: mieszkanie, Powierzchnia: 43,1 m2, 2 pokoje, parter Inne : wolne od 1.06.2017

650 000 zł

138 000 zł

215 000 zł

63 000 zł

Rejon: Psarskie, ul. Bzowa Typ: szeregowiec Powierzchnia: 180m2/357m2, Inne: możliwość zamiany na mieszkanie 2-pokojowe z dopłatą

110 000 zł

2 300 zł

Rejon: Śrem, ul. Paderewskiego Typ: mieszkanie Powierzcnia: 63,3 m2, IV piętro, 3 pokoje Inne:

368 000 zł

179 000 zł

Reo j n: Psarskie, ul. Owocowa

399 000 zł

Rejon: Dolsk Typ: dom Powierzchnia: 60m2/690m2 Inne: do remontu, możliwość zamiany na mieszkanie 1-2 pokojowe w Śremie

125 000 zł

6 000 zł

Rejon: Orkowo Typ: działka budowlana Powierzchnia: 2500 m2 Inne: pod lasem, media w drodze

76 000 zł

Reoj n: Dąbrowa Typ: działka budowlana Powierzchnia: 2367 m2 Inne: uzbrojona

400 000 zł

139 000 zł

Rejon: Śrem, ul.Wybickiego Typ: dom Powierzchnia: 140 m2/531 m2 Inne: piwnica 70 m2

Rejon: Śrem, ul. Roweckiego Typ: mieszkanie Powierzchnia: 28,4 m2, IV piętro 2 pokoje Inne:

330 000 535 000 zł zł

109 000 zł

415 000 zł

Rejon: Śrem, okolice Intermarche Typ: dom , piętrowy, Powierzchnia: 196m2/1007m2 Inne; możliwość zamiany na mieszk. 3-pokojowe z dopłatą

498 000 zł

Rejon: Grodzewo Typ: dom, stan surowy otwarty Powierzchnia: 293m2/1446m2 Inne:

299 000 zł

Rejon: Psarskie, ul. Owocowa Typ: dom, stan deweloperski Powierzchnia: 100m2 z garażem. działka 430 m2 Inne: zabudowa bliźniacza

330 000 zł

Rejon: Śrem, ul.Kilińskiego Typ: mieszkanie Powierzchnia: 62,2 m2, 3 pokoje, IV piętro Inne: całkowicie umeblowane

Rejon: Śrem, ul. Komorowskiego Typ: mieszkanie, 3 pokoje Piętro: 4 Powierzchnia: 45,5 m2, Inne:

148 000 zł

150 000 zł

99 zł/m2

182 500 zł

790 000 zł

125 000 zł

Rejon: Śrem, ul. Chopina Typ: mieszkanie Powierzchnia: 72,3 m2, 4 piętro Inne: 4 pokoje

189 000 zł

Hale na wynajem Śrem: 550 m2. 700m2 plac 7200 zł brutto (ogrzewane plac utwardzony) oraz hala ogrzewana 300 m2 3000 zł brutto.

249 500 zł

Możliwość adaptacji na mieszkanie lub lokal użytkowy. Powierzchnia: 48,5 m2 Rejon: Śrem, centrum

73 000 zł

Rejon: Śrem, Plac 20 Października Typ :mieszkanie Powierzchnia: 50 m2 i 57 m2, Inne: po remoncie, w kamienicy, + media, w inne-aneks kuchenny

800-900 zł

366 000 zł

Rejon: Studzianna Typ: dom, Powierzchnia: dom - 70 m2, gospodarstwo o pow. 5600 mkw, inne: budynek mieszkalny, stodoła,

Rejon: Małachowo, Typ: dom Powierzchnia: 60 m2, działka 380 m2,

125 000 zł

190 000 zł

WYNAJEM WYNAJMĘ

Rejon: Śrem, ul. Kościuszki Typ: lokal Powierzcnia: 40 m2 Inne:

2 200 zł

Rejon: Czempiń Typ: budynek administracyjnosocjalny z garażem, Powierzchnia: działka 828m2,, pow. budynku 512m2, 2 kondygnacje,

950 000 zł

Rejon: Śrem, ul. Kochanowskiego Typ: dom Powierzcnia: 145m2/640m2 Inne: możliwość prow. dział. 2 pom. z oddzielnym wejściem

275 000 zł 439 000 zł

Rejon: Mechlin Typ: dom Powierzchnia 110m2/2090m2 5 pokoi, Inne: dach po remoncie

190 000 zł

Rejon: Śrem, centrum Typ: lokal Powierzchnia:92.4m2 + 13 m2 piwnica 2

225 000 zł /1950/mc

Rejon: Śrem Typ: dwa lokale Powierzcnia: 30 m2/lokal Inne: centrum Śremu

600 zł + VAT

151 050 zł


29

Rejon: Nowieczek Typ: dom Powierzchnia: 129m2/1320m2 Inne: możliwość zamiany na mieszkanie w Śremie

289 000 zł

1 150 000 zł WYNAJMĘ

Wkładkowanie ulotek do Kuriera Śremskiego

Rejon: Śrem, ul.Kościuszki Typ: lokal na deptaku Powierzchnia: 40 m2, parter

SUPER OFERTA W POWIECIE!

1700 zł

_________________________________________________________________ e-mail: darmowykurier@gmail.com

NOWY WYMIAR BUDOWNICTWA

Rusza budowa WESTPOINT Etap II w Psarskim Generalny wykonawca:

od 330 000 zł brutto budynki mieszkalne z garażami Biuro Obrotu Nieruchomości

www.budhaus.com.pl

www.nieruchomosci-nowakowska.pl Więcej informacji uzyskasz pod numerem telefonu: 604638947


30

REKLAMA W Kurierze Åšremskim

608 321 436 533 077 800 __________________________________________


Reklama

___

___

www.gazetydarmowe.pl www.kurier-sremski.pl

31

tel. 608 321 436 _____________________________________________________

TAXI ŚREM

600 774 547

Podwyższony

Od 1 do 6 osób

TAXI ŚREM

komfort jazdy

577 897 783

Od 1 do 6 osób

__________________________________________

______________________


32

Ogłoszenie

Reklama

w Śremie?

TYLKO Największe

nakłady

tel. 608 321 436 533 077 800 733 055 100

darmowykurier@gmail.com kurierdarmowy@gmail.com

www.kurier-sremski.pl

www.gazetydarmowe.pl

90,6 fm 99,4 fm www.zetgold.pl

Kurier śremski 41 2016  

Kurier Śremski 41/2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you