Page 1

nr 36/08.09.2016 BRODNICA, Błociszewo, Bodzyniewo, Borgowo, Dalewo, Dąbrowa, DOLSK, Drzonek, Jerka, Konarzyce, KSIĄŻ WLKP., KORNIK, Krzyżanowo, Łękno, Mchy, Manieczki, Mechlin, Międzychód, Mórka, Nochowo, Prusinowo, Pysząca, ŚREM, Wyrzeka, Zaniemysl, Zbrudzewo

________________________

Śrem, Plac 20-go Października 23 (Rynek) kom. 883 164 223 tel. 61 281 02 98

zaprasza

do nowo otwartej

AUTO-MYJNI Śrem, u. Narzędziowa 4 Tel. 606 269 420

Nowość w naszym otoczeniu! DEFIBRYLATOR AED Idąc z duchem czasu, mając na uwadze potrzeby społeczne i

podążając za europejskimi wzorcami projekt nr 20 do Budżetu Obywatelskiego pt. ,,Przyjazny Ogród Życzliwości” przewiduje instalację nowoczesnego defibrylatora. To urządzenie, które ma służyć najwyższej wartości - ratowaniu ludzkiego życia. Nagłe

zatrzymanie akcji serca jest jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce. Zagrożenie to dotyka coraz to większej liczby osób, w każdym wieku. Użycie defibrylatora w pierwszych 3-5 minutach po zatrzymaniu krążenia u poszkodowanego, może w znaczny sposób przyczynić się do uratowania jego życia. Defibrylator AED jest urządzeniem, którego może użyć każdy z nas. Komunikaty głosowe podawane w języku polskim informują krok po kroku co należy robić. Jeśli postępuje się zgodnie z instrukcją, nie można zaszkodzić osobie poszkodowanej, a można ją uratować. Trzeba jedynie przezwyciężyć opory psychiczne – a pojawienie się takiego urządzenia w naszej przestrzeni publicznej na pewno sprzyjałoby temu. Instalacja przy Przedszkolu Nr 5 jedynego w okolicy, ogólnodostępnego defibrylatora oddziaływałaby edukacyjnie na nas wszystkich, dzieci i dorosłych. Jakkolwiek nagłe zatrzymanie krążenia rzadko występuje u dzieci, nie sposób sobie wyobrazić, by przy placówce integracyjnej, z miejscem zabaw również dla dzieci z problemami zdrowotnymi, nie było urządzenia umożliwiającego ratowania ich życia. Dlatego instalowany tu defibrylator miałby mieć również opcję pediatryczną, by służyć wszystkim - od przedszkolaka po seniora. Już teraz ogród przedszkolny, usytuowany w centrum dużego osiedla skupia wielu mieszkańców. Zasadna jest wobec tego

instalacja defibrylatora. Projekt przewiduje montaż urządzenia w widocznym, dostępnym dla wszystkich miejscu, na zewnętrznej ścianie budynku przedszkola, tuż przy głównym wejściu do placówki, pod zadaszeniem. Gwarantuje to dostępność urządzenia dla wszystkich mieszkańców osiedla, nie tylko bywalców ogrodu. Defibrylator ma przecież zabezpieczać jak najszerszą rzeszę obywateli. By zapewnić sprawne działanie urządzenia o każdej porze roku i ochronę przed wandalami będzie ono zainstalowane w specjalnej, przeznaczonej ku temu szafce z alarmem i modułem grzewczym, w miejscu monitorowanym. W ogrodzie zostanie zainstalowana tablica z instrukcją użycia defibrylatora. Ponadto dla pobliskiej społeczności zorganizowane zostaną szkolenia zarówno z obsługi jak i pierwszej pomocy z użyciem AED. Takie prospołeczne udogodnienia sprzyjają budowaniu w naszych małych ojczyznach dobrych relacji międzyludzkich, atmosfery, w której żyje się lepiej i bezpieczniej. Daj sobie, daj nam szansę. WYSTARCZY ZAGŁOSOWAĆ NA PROJEKT LOKALNY NR 20 Więcej informacji na temat projektu i głosowania pod adresem internetowym: srem.budzet-obywatelski.org lub w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 ,,Mali Przyrodnicy” ul.. Komorowskiego 4


Kurier śremski 36  

Kurier Śremski 36

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you