Page 1

KREDYT TYLKO NA OŚWIADCZENIE do 20.000 zł

ŁAP WIOSENNE OKAZJE W GATEWAY ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ 2 i 4 MAJA Następne wydanie Kuriera 09 maja

kredyty hipoteczne na bardzo dobrych warunkach

Nakład 12 000 egz.

18/30.04.2013 www.egoenedermologia.pl

O W O TK osina A D DO yń, M t CZEMPIŃ, Błociszewo, Borgowo, BRODNICA, Gos Jerka, Konarzyce, Dalewo, DOLSK, Drzonek,

Wymień Opony SUPER PROMOCJE strona 13

Kórnik, KRZYWIŃ, Krzyżanowo, KSIĄŻ WLKP., Łękno, Manieczki, Mchy, Mechlin, Mórka, Nochowo, Prusinowo, Pysząca, ŚREM, Wyrzeka, Zaniemyśl, Zbrudzewo, Bodzyniewo, Międzychód

MJM FINANSE SP Z OO

Żabno 1B

5,27 5,37 2,46


_______

_______

_______

Kurier

e-mail:darmowykurier@gmail.com Tel. 608 321 436 www.kurier-sremski.pl 533 077 800 ŚREMSKI _______________________________________

02

30.04.2013

DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl

NAJLEPSZA LOKALIZACJA W MIEŚCIE. MIESZKANIA od 48 do 94 m2

STARY SPICHLERZ NA SPRZEDAŻ OSTATNIE 2 LOKALE HANDLOWO-USŁUGOWE 2 O POW. 98-124 M ROZPOCZĘCIE BUDOWY: LAWENDOWE POLA W KÓRNIKU - BNINIE

Z OGRÓDKIEM I GARAŻEM

POZNAŃ, UL.WIERZBIĘCICE 44 A, 61 568 POZNAŃ, TEL. 61 834 55 44


_______

_______

_______

Kurier

e-mail:darmowykurier@gmail.com Tel. 608 321 436 30.04.2013 www.kurier-sremski.pl 533 077 800 ŚREMSKI _______________________________________ DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl

BUDUJESZ,

REMONTUJESZ,

EL-BUD

3

WYKAŃCZASZ !!!

Hurtownia artykułów budowlanych i hutniczych

DRZWI WEWNĘTRZNE KLATKOWE I ZEWNĘTRZNE

OKNA ROLETY ZEWNĘTRZNE

BRAMY GARAŻOWE “WIŚNIOWSKI” SEGMNENTOWE PRZEMYSŁOWE UCHYLNE I ROZWIERNE

BRAMY GARA ŻOWE

ZAPEWNIAMY DEMONTAŻ I MONTAŻ Tel. 61 28 36 520, 28 36 411

00

Pn-pt 7 - 17

00

www.el-bud.net.pl

00

Sob 7 -13

00

ZAPEWNIAMY TRANSPORT I ROZŁADUNEK !!!

Kurier DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl

ŚREMSKI

__________

REDAKTOR NACZELNY: Jarosław Kociucki - 608 321 436; WYDAWCA - Wydawnictwo Regionalne Piorita, 63-100 Śremul. Chłapowskiego 15/22; REDAKCJA - Śrem , ul. Wojska Polskiego 5 p.12 DRUK - Express Media Bydgoszcz; NAKŁAD - 44000-50000 egz. miesięcznie; TEL. DYŻURNY - 533 077 800; REKLAMA - 608 321 436 wersja internetowa: www.kurier-sremski.pl

___________

Wydawnictwo Regionalne

___________

Grzegorz Szczepaniak

Redakcja KURIERA ŚREMSKIEGO zastrzega sobie prawo decyzji do druku materiałów nadesłanych, dokonywania skrótów i adjustacji tekstów. Za treść ogłoszeń i reklam nie odpowiada. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Wzory reklam wykonane przez Wydawnictwo Regionalne “PIORITA” pozostają jej własnością.


30

________________________

Śremianie oddali hołd ofiarom Katynia i Smoleńska Tysiące ludzi towarzyszyło uroczystościom związanym z Katyniem i Smoleńskiem, które miały miejsce w Śremie 28 kwietnia 2013 roku. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10.15, od Mszy świętej w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusa na Jezioranach. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich władz

samorządowych miasta w towarzystwie licznych pocztów sztandarowych. Uroczystą Mszę św. sprawował ks. kanonik Ryszard Adamczak –proboszcz tej parafii. Słowo Boże wygłosił ks. dr Rafał Pajszczyk referent Wydziału Prawnego Sądu Metropolitarnego w Poznaniu. W specjalnie wygłoszonej homilii, kaznodzieja mówił o zmartwychwstaniu, roli miłości wyrażającej się do drugiego człowieka, Boga i przede wszystkim do bliźniego. Wspomniał jeszcze o innej miłości, mianowicie o miłości nieprzyjaciół, co jest nowością dla współczesnego świata rozumiejącego opatrznie na czym polega prawdziwa miłość. Nawiązując do niedzielnej uroczystości wyraził swoje przekonanie, iż w każdej rzeczywistości jakiej się znajdujemy, powinniśmy szukać prawdy. Tego nam odmówiono w

wyjaśnianiu katastrofy w Smoleńsku, dając przyzwolenie Rosjanom. Po mszy świętej pochód prowadzony przez orkiestrę miejską, udał się pod pomnik Ofiar Katyńskich, gdzie odbył się uroczysty Apel Poległych. Przed złożeniem kwiatów i wiązanek, została odsłonięta tablica upamiętniająca katastrofę w

Smoleńsku. Jej uroczystego odsłonięcia dokonali Zbigniew Świetlik przewodniczący Koła Gazety Polskiej w Śremie i

Dariusz Federowicz brat prezydenckiego tłumacza Aleksandra Fedorowicza, który również zginął pod Smoleńskiem. W imieniu zaproszonego na tę uroczystość Jarosława Kaczyńskiego, który z uwagi na liczne obowiązki nie przyjechał jednak do Śremu, poseł Zbigniew Dolata odczytał list. Jarosław Kaczyński serdecznie podziękował w nim całej społeczności śremskiej za wysiłek i zaangażowanie w tak ważne sprawy, jakimi są szukanie prawdy i dawanie przykładu patriotyzmu. Dariusz Federowicz w swoim krótkim wystąpieniu postawił retoryczne pytanie: Po co tu przyszliśmy? W swej dalszej wypowiedzi wskazał na kilka ważnych myśli, której nadrzędnym motywem był patriotyzm w rozumieniu – zaangażowania na rzecz małej, lokalnej Ojczyzny, o której wolność trzeba każdego dnia zabiegać. Po wystąpieniach delegacje władz i organizacji złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem. Warto dodać, iż niedzielna uroczystość zgromadziła rekordową społeczność. Pomnik w parku nabrał podwójnego znaczenia a nowa tablica, zyskała w stosunku do już istniejącej nowe tło (obudowę), na którym wypisane są nazwiska wszystkich ofiar tego tragicznego lotu. Na górze znajduje się kolorowe zdjęcie śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

zobacz galerię na www.portalsremski.pl


30.04.2013

________________________________________________

WYWÓZ ŚMIECI RAZ W TYGODNIU!?

Jednym z ważniejszych punktów obrad podczas sesji (25.04) Rady Miejskiej Śremu, było podjęcie uchwały dotyczącej szczegółów odbierania śmieci od właścicieli nieruchomości. Gminy mają czas do końca czerwca, by wprowadzić w życie znowelizowaną ustawę o utrzymaniu czystości i porządku na swoim terenie. Każdy właściciel nieruchomości do końca maja musi złożyć deklarację o wysokości opłaty. Wynosi ona 10 złotych od osoby w przypadku odpadów segregowanych (zbieranych selektywnie) i 15 złotych od odpadów nie segregowanych (zmieszanych). - W przyszłym tygodniu ogłoszony zostanie przetarg na odbiór odpadów. Jeżeli okaże się, że firma zaproponuje korzystne ceny za te usługi, być może możliwe będzie zaproponowanie radzie uchwały obniżającej te stawki lub wprowadzające ulgi – mówił burmistrz Śremu Adam Lewandowski. Obawy co do rzetelności danych w składanych deklaracjach wyrazili przedstawiciele zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej. Według ich szacunkowych wyliczeń na Jezioranach i Helenkach zameldowanych jest około 20 tysięcy mieszkańców, a przyznaje się do faktycznego tam mieszkania - niespełna 15 tysięcy. Jeśli te prognozy się sprawdzą rzeczywiste wpływy z tego śmieciowego podatku mogą być niższe niż się zakłada. Radni przyjęli uchwałę jednomyślnie. Do sprawy będziemy jeszcze na naszych łamach wracać.

__________________________

Na sesji o śmieciach Radny PiS Robert Piątek ( na zdjęciu obok - pierwszy od lewej ) zgłosił poprawkę do projektu uchwały w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Według przygotowanego przez Urząd Miejski projektu odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej miał odbywać się tylko raz w tygodniu. Radny Piątek zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo takiego zapisu, który mógłby spowodować szybkie zaśmiecenie naszego miasta. W uzasadnieniu powołał się na przyjęty przez radnych w dniu 28.12.2012r Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śrem, według którego kontenery będą wywożone również na zgłoszenie. Stwierdził, że przyjęcie uchwały w takim kształcie będzie sprzeczne z przyjętym wcześniej regulaminem. Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Sarnowska ogłosiła przerwę. Po przerwie radni z PO, PSL i Wspólny Śrem po odbyciu wspólnej narady poparli wniosek radnego PiS Roberta Piątka. Projekt poprawionej uchwały został przyjęty przez wszystkich radnych. Radny Robert Piątek poinformował, że cały czas oczekuje od Gminy zróżnicowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stwierdził, że wywożenie śmieci z obszarów zabudowy wielorodzinnej osiedlowej jest zdecydowanie tańsze, niż z domków jednorodzinnych. Dlaczego mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej mają płacić drożej? Ponowił swój wniosek o przygotowanie zmiany uchwały w tej sprawie.


_______

_______

_______

Kurier

e-mail:darmowykurier@gmail.com Tel. 608 321 436 www.kurier-sremski.pl 533 077 800 ŚREMSKI _______________________________________

06

30.04.2013

METAL-MAR PLESZEWSKIE KOTŁY C.O

Książ Wielkopolski

DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl

Producent szaf wnękowych mebli kuchennych i biurowych

- całodobowe - z podajnikiem - uniwersalne (Montaż kotłów gratis)

Instalacje C.O.

Tel. 500 031 446 metalmar@interia.eu

Zgłoszenia :

Meble na wymiar Projekt, wycena, transport i montaż Tel. 061 28 22 647 Fax 061 28 21 229 kom 608 310 529

Tel. 061 283 05 06 603 565 563

24 godz. / 365 dni !

Pogotowie Kanalizacyjne Udrożnianie i czyszczenie kanalizacji Kompleksowe czyszczenie kanalizacji (całe piony i poziomy) Okresowe czyszczenie drenażu Oczyszczalni Przydomowych Wycinanie przerostów korzeni, usuwanie złogów tłuszczu itp. Odmulanie i płukanie "deszczówki" Kamery TV do rur już od fi=50 mm z nagraniem na DVD * Spirale napędzane elektrycznie(do 70 m dł.) oraz WUKO

Tel. 602-227-666

www.firma-chochlik.pl; biuro@firma-chochlik.pl

www.ekopartner-srem.pl

OKNA DESIGN

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

6

POMIAR I WYCENA GRATIS

www.reklama-srem.pl REKLAMA W ŚREMIE

Firma Usługowo Sprzątająca

„Eko CLEAN” Edyta Andrzejewska kom. 793-928-986 e-mail: biuro@ekoclean.biz Powstańców Wielkopolskich 9A/8 63-100 Śrem www.ekoclean.biz


_______

e-mail:darmowykurier@gmail.com www.kurier-sremski.pl

_______

_______

Kurier

Tel. 608 321 436 30.04.2013 533 077 800 ĹšREMSKI _______________________________________ DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl

07


_______

_______

_______

Kurier

e-mail:darmowykurier@gmail.com Tel. 608 321 436 www.kurier-sremski.pl 533 077 800 ĹšREMSKI _______________________________________

08

30.04.2013

DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl


30

MDM

www.mdm-meble.pl e-mail:biuro@mdm-meble.pl 63-100 Śrem Psarskie, ul. Sikorskiego 68 Tel. 61 28 32 975; 604 889 378; 697 149 198

meble kuchenne meble do salonu meble wnękowe meble łazienkowe meble biurowe stoły i ławy szafy i garderoby

Szeroki wybór tapicerki oraz możliwość wyboru koloru wybarwienia stelaża krzesła i stołu

BRAMY - DRZWI - NAPĘDY


10

30.04.2013

Niewybuch w Mszczyczynie Policjanci wykonywali czynności służbowe w Mszczyczynie /gmina Dolsk/, gdzie na terenie jednej z posesji wykopano niewybuch. Ostatecznie granat moździerzowy został zabrany przez patrol saperski z Poznania. W miniony czwartek, 18 kwietnia, o godz. 10.30 dyżurny śremskiej Policji został powiadomiony o tym, że w Mszczyczynie, na terenie posesji, podczas prac w ogrodzie, wykopano niewybuch. Na miejsce udał się dzielnicowy z Dolska oraz kryminalni. Policjanci zabezpieczyli teren do czasu przybycia patrolu saperskiego z Poznania, który ostatecznie zabrał granat moździerzowy.

_________________

Turniej motoryzacyjny ze śremską drogówką Policjanci drogówki w gościnnych progach Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie przeprowadzili cztery konkurencje w ramach kolejnej już edycji etapu powiatowego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Turniejowe zmagania zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem drużyny gospodarzy. Już po raz siódmy śremska Policji wspólnie ze Starostwem Powiatowym zorganizowała etap powiatowy Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, który w skali kraju organizowany jest po raz siedemnasty. Tym razem turniejowe zmagania odbyły się w gościnnych progach Zespołu Szkół

CENTRUM ROWERÓW UŻYWANYCH I ART. DZIECIĘCYCH

już otwarte, zapraszamy godz. 10-18 ROWERY, WÓZKI, ŁÓŻECZKA, FOTELIKI SAMOCHODOWE, FOTELIKI ROWEROWE ZABAWKI, ODZIEŻ, OBUWIE

ZAPRASZAMY. Tel. 664 222 354

Politechnicznych w Śremie, gdzie policjanci drogówki przeprowadzili i oceniali cztery konkurencje. Wzięły w nich udział trzyosobowe drużyny reprezentujące: Zespół Szkół Rolniczych, Zespół Szkół Te c h n i c z n y c h , Z e s p ó ł S z k ó ł Ekonomicznych oraz gospodarzy, czyli Zespół Szkół Politechnicznych. Najpierw młodzież odpowiadała na 20 pytań testowych wielokrotnego wyboru ze znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego, które przygotował st. asp. Piotr Nowacki Kierownik Referatu Ruchu Drogowego. Następnie drużyny wykonywały wylosowane zadanie ratownicze podejmując czynności w symulowanej sytuacji. Ta konkurencja była też dobrą okazją do tego, aby uzupełnić wiedzę i

umiejętności uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Policjanci drogówki, którzy posiadają tytuły ratowników - sierż. szt. Michał Kasprzak i st. sierż. Łukasz Marciniak - omawiali wykonane przez drużyny zadanie udzielając jednocześnie młodzieży cennych rad i wskazówek z zakresu ratownictwa. Trzecią ocenianą konkurencją była jazda sprawnościowa samochodem. To zadanie było nowością podczas naszego turnieju. Niewątpliwie wzbogaciło ono turniejowe zmagania, a ponadto chcieliśmy też lepiej przygotować młodzież do Finału Wojewódzkiego Turnieju, gdzie jedną z ocenianych konkurencji będzie jazda sprawnościowa samochodem z tzw. „talerzem Stewarta”. Czwarte i ostatnie zadanie dla drużyn to jazda sprawnościowa motorowerem, która jest już tradycją naszego turnieju. Zarówno jazda sprawnościowa samochodem, jak i motorowerem, to konkurencje, które ciekawie przeprowadzili funkcjonariusze drogówki: sierż. szt. Michał Kasprzak, mł. asp. Piotr Bilski, sierż. szt. Michał Płończak i st. sierż. Łukasz Marciniak. Warto dodać, że dwa ostatnie zadania odbywały się przy pięknej pogodzie, na boisku szkolnym i zgromadziły wielu kibiców. Społeczność szkolna Zespołu Szkół Politechnicznych z dużym zainteresowaniem śledziła turniejowe zmagania wszystkich drużyn. Ostatecznie I miejsce w turnieju, uzyskując 106 pkt., zajęła drużyna Zespołu Szkół Politechnicznych i to ona będzie

reprezentowała powiat śremski w finale wojewódzkim XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, który w tym roku odbędzie się 17 maja na terenie Toru Kartingowego Automobilklubu Leszczyńskiego w Gostyniu. Na zakończenie turniejowych zmagań nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz sponsorów, wszystkim drużynom wręczali: Daniel Cicharski Wicestarosta Śremski, Roman Szydłowski Przewodniczący Rady Powiatu i st. asp. Piotr Nowacki Kierownik Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Śremie.

ul. Matuszewskiego 25 (koło Liceum Ekonomicznego)

Następne wydanie

Kuriera Śremskiego TYLKO U NAS OPTIMA JUŻ W CAŁEJ POLSCE największy wybór w Śremie nawet z zajęciem komorniczym

9 maja


_______

e-mail:darmowykurier@gmail.com www.kurier-sremski.pl

_______

_______

Kurier

Tel. 608 321 436 30.04.2013 533 077 800 ŚREMSKI _______________________________________ DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl

11

KATALOG AGRO-DOM

PROMOCJE

K TE OGRÓD DA ie gz, O e m D BUDOWNICTWO re 00 kredyty na mieszkania, domy... zy ks w Ś 15 0 ę i FINANSE y jw w AD na zeto AKŁ USŁUGI ga N. N I NIERUCHOMOŚCI M

REKLAMY JuŻ DO 19 ZŁ największy nakład największe moduły najtańsza cena full color

ZASIĘG - powiat śremski ( cztery gminy ) - Gostyń i okolice - Kościan i okolice - Kórnik, Mosina i okolice Na stronie znajduje się 21 modułów WIELKOŚĆ MODUŁU - wizytówki:60/35 mm CENA modułu od strony 2 do przedostatniej : 39 zł netto CENA modułu na stronie 1 - 49 zł netto papier FULL COLOR nakład min. 15 000 FORMAT A4 DF

Publikacja powstaje dzięki współpracy:

Kurier DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl

ŚREMSKI

_____________________ KONTAKT

kom. 608 321 436 ; 533 077 800 e-mail: reklama@gazetydarmowe.pl

www.gazetydarmowe.pl


_______

_______

_______

e-mail:darmowykurier@gmail.com Tel. 608 321 436 Kurier 30.04.2013 12 www.kurier-sremski.pl 533 077 800 _________________________________________ DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl

ŚREMSKI

UBOJNIA-MASARNIA “WOJ-MAR” MANIECZKI MIĘSO-WĘDLINY PROSTO Z PRODUKCJI Polecamy WĘDLINY PRODUKOWANE METODĄ W OPARCIU O RECEPTURY Z DAWNYCH LAT

Zapraszamy do naszych sklepów firmowych:

Manieczki, ul. Borecka 5 Kalisz, ul. Geodetów 2 Stęszew, ul. Słowackiego 3

Śrem NOWE TARGOWISKO ŚRODY I SOBOTY ( przy Kupcu ) Kórnik, Plac Niepodległości 14 Pecna, ul. Głowna 23 Nowe Skalmierzyce, ul . Kaliska 40 Kościan, Os. Jagielońskie Leszno, ul. Holenderska ( targowisko Manhattan )

promocja 30.04-11.05 parówka gruba........................................ 9,60 kiełbasa toruńska ..................................14,90 polędwica sopocka................................ 20,00 bigos domowy .........................................9,00 biodrówka............................................... 9,50 gulasz .....................................................11,90 polędwiczki ...........................................19,90

Polecamy:

- karkówkę na grilla - żeberka na grilla - kiełbasę grillową

SPRÓBUJ, A WRÓCISZ...

Prowadzimy sprzedaż obwoźną. Nie byliśmy jeszcze w Twojej miejscowości? ZADZWOŃ !!! 500 180 210 DOJEDZIEMY !!!


30.04.2013

_______

_______

_______

Tel. 608 321 436 533 077 800

13


_______

_______

_______

e-mail:darmowykurier@gmail.com www.kurier-sremski.pl

Kurier

Tel. 608 321 436 533 077 800 ŚREMSKI _______________________________________ 30.04.2013

ZDROWIE medycyna uroda+ moda

największy DODATEK gazetowy w Śremie MIN. NAKŁAD 11-13 000 egz,

A D O M ZASIĘG - powiat śremski gminy: BRODNICA DOLSK, KSIĄŻ WLKP. ŚREM, KÓRNIK, ZANIEMYŚL

największy nakład najtańsza cena full color

reklamy już od 19 zł

reklama o wymiarze 84/77 mm to koszt .........76 zł netto

_____________________ Publikacja powstaje dzięki współpracy:

Kurier DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl

ŚREMSKI

www.gazetydarmowe.pl

salony urody solaria gabinety kosmetyczne usługi fryzjerskie poradnie/przychodnie lekarze zdrowa żywność

KONTAKT kom. 784 026 683 608 321 436 e-mail: reklama@gazetydarmowe.pl 533 077 800 Na stronie znajduje się 54 modułów WIELKOŚĆ MODUŁU:40/35 mm CENA modułu od strony 2 do przedostatniej : 19 zł netto CENA modułu na stronie 1 - 49 zł netto strona ostatnia - 39 zł netto papier FULL COLOR nakład min. 11-13 000 FORMAT A4 DF

DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl

CENY MOŻNA NEGOCJOWAĆ

14

tylko 40 zł. ( MAJ - CZERWIEC )

Promocja wiosenna !


20

30.04.2013

Medycyna

e-mail:darmowykurier@gmail.com ; www.gazetydarmowe.pl

_________________________________________________

REKLAMA W MEDYCYNIE ŚREMSKIEJ 608 321 436 |biuro@reklama-srem.pl NOWY gabinet stomatologiczny PEŁEN ZAKRES USŁUG SERDECZNIE ZAPRASZAMY

_________________________

całodobowa rejestracja on-line: wcm-remedium.pl

502 517 325

Osiedle nad Zalewem ul. Makuszyńskiego 2b/1

Rejestracja tel. pon.-pt. 9.00 - 19.00 - 61 670 32 57

- dermatolog.............60 zł - neurolog.................60 zł - urolog.....................60 zł - usg bioderek..........70 zł - mammografia cyfrowa bezpłatna (50-69 rok życia ) lub ze skierowaniem od lekarza NFZ

SZKOŁA RODZENIA

ginekolog-położnik dr n.med. Jarosław Stanek

-

-

Ortodoncja

USG i biopsja piersi, USG ginekologiczne i położnicze 3D/4D ( archiwizacja DVD, kolor) diagnostyka i leczenie niepłodności diagnostyka i leczenie nietrzymania moczu leczenie operacyjne ( histeroskopia i laparoskopia ) kolposkopia krioterapia

Bezpłatne konsultacje ortodontyczne ze zdjęciem

bezpłatnie ( NFZ) bezpłatnie ( NFZ)

Tel. 784060 060 Tel. 784 451451

Rehabilitacja - kinezy i fizykoterapia

Śrem, ul. Chłapowskiego 28 box 12 STARY TARG tel. 61 28 28 422 BEZPŁATNE badanie wzroku za pomocą najnowocześniejszego profesjonalnego sprzętu elektronicznego BADANIE ciśnienia wewnątrzgałkowego OKULARY progresywne, korekcyjne, przeciwsłoneczne REALIZACJA RECEPT ( zniżki dla emerytów, rencistów) POSIADAMY NAJNOWOCZEŚNIEJSZE LABORATORIUM OPTYCZNE

Tel. 695 191 833

AllIgodent SPECJALISTYCZNA STOMATOLOGIA ORTODONCJA, IMPLANTOLOGIA, MEDYCYNA ESTETYCZNA TWARZY Śrem, ul. Chłapowskiego 33/22 tel. 61 / 2837 184 www.alligodent.pl

BABY CLUB CLUB Polecamy: -

RA 5%BAT

Sklep z art. Dziecięcymi

wózki głębokie, spacerowe ubranka dziecięce łóżeczka, kojce, chodziki, foteliki samochodowe

Śrem, ul. Chłapowskiego 19c Tel. kom. 0 606 112 826 EGO Poradnia Dietetyczna i Centrum Kształtowania Sylwetki Śrem, ul. Nadbrzeżna 1B/4 Tel. 506 424 680

DAMA AKE Odzież damska Zaprasza

I PIĘTRO BOX 18

SPECJALISTA

DERMATOLOG Lek. med. Alfred Hess Rejestracja Poznań - tel. 601-819-926 lub (61)-823-01-63 Śrem, ul. Powstańców Wlkp. 7 (obok dworca PKS) - piątki 15.00-16.00 - piątki 17.00-18.00 Środa Wlkp., ul. Dąbrowskiego 40 - piątki 19.00-20.30 Jarocin, ul. Sienkiewicza 14 (obok PKP i PKS) Kórnik, Pl. Niepodległości 43 (w rynku - Elmed) - soboty 12.00-13.00 Leczenie: trądzika, owrzodzeń, łuszczycy, alergii, chorób skóry, włosów i paznokci, chorób przenoszonych drogą płciową itd. Usuwanie: kurzajek, brodawek,kłykcin, włókniaków, naczyniaków, mięczaków zakaźnych itp.

REKLAMA 533 077 800 608 321 436

A.A. Wrzesińscy s.c. Czynny: pn - pt 11.00 - 19.00

Śrem

sob. 9.00 - 15.00

ul. Paderewskiego 3B


e-mail:darmowykurier@gmail.com www.kurier-sremski.pl

_______

_______

_______

Kurier

_______________________________________

Tel. 608 321 436 30.04.2013 533 077 800 ŚREMSKI _______________________________________ DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl

21

REKLAMA W KURIERZE tel. dyżurny: 608 321 436 533 077 800 PROTETYKA -

TANIE PROTEZY ZĘBOWE EKSPRESOWA NAPRAWA WYBIELANIE ZĘBÓW USZCZELNIANIE PROTEZ

ŚREM, ul. Popiełuszki 5

Zapraszam codziennie pn-pt 9-18 po godzinach oraz w weekendy na telefon

Tel. 663 783 675 WIOSENNA PROMOCJA!!!

Oglądaj Kurier na: www.gazetydarmowe.pl www.kurier-sremski.pl


_______

_______

_______

e-mail:darmowykurier@gmail.com www.kurier-sremski.pl

Kurier

Tel. 608 321 436 533 077 800 ŚREMSKI _______________________________________

22

30.04.2013

Obchody Święta Szkoły Podstawowej

im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. Obchody Święta Szkoły Podstawowej im Wiosny Ludów w Książu Wlkp., rozpoczęły się w piątek 26 kwietnia o godz.8.00 Mszą Św. w kościele p.w. Św. Mikołaja, podczas której został poświęcony odnowiony sztandar. Po nabożeństwie uczniowie przemaszerowali na mogiły powstańców, gdzie złożyli wiązanki kwiatów. Część artystyczna odbyła się w miejskim amfiteatrze. Dzieci przypomniały wydarzenia związane z Wiosną Ludów 1848 roku. Zwieńczenie obchodów stanowiły biegi przełajowe w pobliskim parku. W sobotę natomiast uczniowie uczcili Święto Szkoły rajdem pieszym po okolicach Książa Wlkp. Wzięli w nim udział drużyny zuchów i harcerzy z Książa i Śremu oraz drużyna rodziców. Po powrocie, uczestnicy zostali poczęstowani grochówką i plackiem drożdżowym. Obchody Święta Szkoły zakończyły się w miejskim amfiteatrze, występem iluzjonisty oraz konkursem piosenki turystycznej. Do konkursu zgłosiły się klasy pierwsze, drugie i trzecie, a także drużyna zuchów, która zajęła drugie miejsce, natomiast pierwsze przypadło klasie 1B.

DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl

Sezon otwarty... W dniu 20 kwietnia 2013 r. odbyło się otwarcie sezonu motorowodniackiego, zorganizowane przez Stowarzyszenie Wodniacy Śrem. Jest to już piąty sezon motorowodniacki. Na otwarcie przybyło wielu zaproszonych gości, członków Stowarzyszenia oraz ich rodziny i przyjaciele. Corocznie przed częścią oficjalną odbywała się parada łodzi motorowych. Tym razem jednak ze względu na zbyt wysoki stan wody,

Wodniacy zrezygnowali z parady, odbyły się pojedyncze powolne przepłynięcia dla zaproszonych gości. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, przy muzyce i kiełbasce z grilla lub ogniska. Stowarzyszenie Wodniacy Śrem z roku na rok zaraża swoją pasją coraz większą grupę osób, dzięki czemu poszerza się grono ludzi z zapałem do żeglugi śródlądowej.

______________________

___________________________________


Tel. 608 321 436

30.04.2013

_______

e-mail:darmowykurier@gmail.com

_______

_______

Kurier

23

www.kurier-sremski.pl 533 077 800 ŚREMSKI _______________________________________ DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl

WySPA Piękna otwarła drzwi!

Około trzysta osób odwiedziło w miony weekend luksusowy gabinet kosmetyczny WYSPA PIĘKNA w Psarskiem, przy okazji akcji tak zwanych: „drzwi otwartych”. Otwarty niedawno kompleks robi niesamowite wrażenie luksusowymi i przestronnymi gabinetami, nowoczesną aparaturą a przede wszystkim różnorodnością oferowanych usług. - Mogę o sobie powiedzieć, że jestem stałą klientką. Lubię tu przychodzić, bo mogę zrobić kilka zabiegów jeden po drugim – mówi Dominika, lat 26. Nasza rozmówczyni wykonuje zawód przedstawiciela handlowego i ładny wygląd wpisany jest niejako w jej profesję. - Ale przecież każda kobieta stara się by ładnie wyglądać – dodaje pani Dominika. Katarzyna i Krzysztof Gierszewscy – właściciele kosmetycznego kompleksu dokładają wszelkich starań, by ich oferta znalazła szerokie uznanie wśród klientów obojga płci. Sądząc po frekwencji po ostatniej akcji chyba im się to udaje.

___________________


_______

_______

_______

e-mail:darmowykurier@gmail.com www.kurier-sremski.pl

Kurier

Tel. 608 321 436 533 077 800 ĹšREMSKI _______________________________________

24

31.04.2013

DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl


26/18

OGŁOSZENIA

SPRZEDAM Sprzedam Nokie lumia 610. Stan bdb, 16 miesięcy gwarancji. Cena 370 zł. Tel. 536280060 Sprzedam wózek głęboki ze spacerówką frmy Atlantk Espiro, więcej informacji pod numerem tel. 535177436 Bardzo tanio sprzedam narożnik, 2 fotele, stół, meble młodzieżowe i piekarnik elektryczny pod zabudowę Amica. Stan bardzo dobry. Tel. 695228694 Sprzedam rower górski, kola 26, cena 160 zł. Tel. 721267831 Maltańczyk małe, białe pieski salonowe, posiadają włos, który nie uczula. Tel. 503066869 Opony letnie, 2 sztuki 185-60 R15 Tel. 691575663 Sprzedam kwiat oleander na taras, duży, 160 cm, kolor morelowy, cena 120 zł. Tel. 692388013 Sprzedam stemple budowlane, ok 130 szt. Tel. 784531399 Sprzedam zamrażarkę Polar, używana, pojemność 50 litrów. Cena 170 zł. Dowóz grats. Tel. 502438798 Sprzedam zamrażarkę skrzyniową, używana, pojemność 210 litrów. Cena 250 zł. Dowóz grats. Tel. 502438798 Sprzedam skuter dla osoby n-ie pełnosprawnej marki Shoprider. Cena do uzgodnienia. Tel. 602359766 Sprzedam wiertarkę stołową wyremontowaną. Tel. 663237678 Sprzedam instrument klawiszowy Roland E-600,(5 oktaw), dotykowy wyświetlacz, super brzmienia, stacja dyskw, instr. obsługi. Cena 1.800 zł. Tel. 500745277 Okazja! Sprzedam dla zespołu lub d-ja Mixer Behringer eurorack ub2222, Fx-Pro, 12 kanałów, 100 efektów kamery, pogłos. Cena 1.300 zł. Tel. 500745277 Siatki, słupki, powlekane, ocynkowane, siatki leśne. Sprzedaż, montaż. Tel. 600253393

Sprzedam witrynę z litego drewna - produkt polski, stan jak nowa. Tel. 604358174 Sprzedam rower damski, stan ide alny 200 zł. Tel. 509045485 Sprzedam tanio pisklęta i gołębie Kingi. Tel. 661533790 Suczka rasy SHIH-TZU do odbioru po 21 maja. Tel. 724511745 Sprzedam Proso. Karmy dla papug, innych ptaków. Tel. 606367017 Sprzedam zagęszczarkę Bomag 91 kg. Tel. 504094045 Sprzedam rowery Holenderskie. Tel. 504094045 Sprzedam wózek atlantc frmy baby design, spacerowy plus gondola, niebieski, cena 300 zł, fotelik samochodowy grats. Tel. 661961583 Sprzedam białe buty ślubne (Ry-ł ko), rozmiar 39, cena 40 zł. Tel. 518518218 Sprzedaż kory sosnowej, worki 80l. Bliskie okolice Śremu. Tel. 693612887 Sprzedam rowerek górski, koła 14, zadbany szafa na buty nowa i deska sedesowa wolno opadającą serii oulatro nowa, ceny okazyjne, polecam. Tel. 504466367 Sprzedam pozostałości po budowie: 2,5 palety Silka E24, 1,5 palety Ytong 36,5, kształtki U itp. Tel. 695039476 Sprzedam drewno opałowe i kominkowe. Tel. 697431485 Sprzedam wózek głęboki + spacerówka, kolor zielono – pomarańczowy. Cena 100 zł. Tel. 785443928 Sprzedam tapaczan i dwa fotele w komplecie lub osobno, stan ba-r dzo dobry. Tel. 536264111 Sprzedam: meblościankę, narożnik, ławę, stolik pod tv, dywan. Cena 500 zł. Tel. 601573933

Sprzedam telefaks ze słucha-w ką dekt moel kx fc228pd, 120 zł, maszyna do szycia lucznik 877, 200 zł, krzesło obrotowe regulowane, czarne, stan b. dobry, 130 zł, biurko 160nx70, z 4 szufadami, stan bardzo dobry, 150 zł. Tel. 783968584. Proszę dzwonić po 18 lub w sobotę i niedzielę. Sprzedam huśtawkę dziecięcą rozkładaną, 70 zł. Tel. 724526267 Sprzedam tapczan dziecięcy Kubus - w bardzo dobrym stanie. Tel. 504158014 Sprzedam 4 koła z oponami letnimi Contnental, 185/65 R 14, rozstaw 4X100, bieżnik 5 mm, cena 400 zł. Tel. 609542692 Proszę dzwonic po 12. Sprzedam buty Puma dla dziew czynki, rozmiar 21, cena 35 zł, niebieski polar coccodrillo, rozmiar 98, cena 35 zł, kurtka wiosenna h&m dla chłopca, rozmiar 98, cena 30 zł, kurtka jeans dla chłopca, rozmiar 86, cena 20 zł. Tel. 695395986 Sprzedam czarną meblościankęw bardzo dobrym stanie, cena 500 zł. Tel. 669376461 Sprzedam akwarium proste, 160 l, z pokrywą, wym. 80X40x50, stan bdb. Tel. 726535855 Sprzedam nowy, niski brodzik, 90 do kabiny prysznicowej, cena 180 zł i używaną zamrażarkę sk-rzy niową Mors 222, cena 350 zł. Tel. 600055346 Sprzedam nowe siatki leśne, w-y sokość 150 cm, oczka od 10 cm! Rolka 50mb - tylko 145 zł + grats 100 sztuk skobli montażowych! Tel. 791876185 Sprzedam telefon Nokia X3, cena 120 zł. Tel. 669540895 Sprzedam silnik elektryczny dwufazowy, 3 KW. Tel. 600290256 Sprzedam wózek spacerowy dziecięcy, domek ogrodowy. Tanio! Tel. 723927221 Sprzedam suknię ślubną, biała, rozmiar 36/38, plus dodatki. Tanio. Tel. 723927221

Sprzedam meble stołowe, - dę bowe, w dobrym stanie. Tel. 604173811

Sprzedam działkę budowlaną nad zalewem przy lesie, media, warunki, 1300 m. Tel. 509444754

Siatki słupki, powlekane, ocynkowane. Siatki leśne. Sprzedaż, montaż. Tel. 600253393

Sprzedam nowe huśtawki z ław ką, dostępne w trzech kolorach, oraz donice z drewna, różne w-y miary, dowóz i montaż grats. Tel. 783771601

Sprzedam nowe rusztowanie, warszawskie, lekkie, 20 ramek. Tel. 691570106 Sprzedam kamień granit lupek, 130 m2, cena 2300 zł. Tel. 697919731 Sprzedam za symboliczną cenę domową wieloczynnościową maszynę do szycia Singer starszego typu. Maszyna mocna, całkowicie sprawna, ładnie szyje. Tel. 668211441 Sprzedam drewno opałowe i kominkowe. Transport. Tel. 507384537 Sprzedam prawie nową kuchenkę gazową z piekarnikiem elektrycznym. Zapalarka w pokrętle, t-er moobieg, rożen, Amica. Cena 390 zł. Dowóz grats. Tel. 502438798 Sprzedam wózek głęboki frmy Janpol, kolor zielono beżowy z możliwością przerobienia na spacerówkę, pomowane koła, cena 150 zł. Spacerówkę trzykołową granatowo - niebieską. Tel. 603903934 Labradory czarne. Tel. 603705969 Sprzedam 2 meblościanki, 4 segmentową i młodzieżową. Tel. 506612102 Sprzedam używaną kuchenkę gazową Amica. Cena 250 zł. Dowóz grats. Tel. 502438798 Sprzedam komputer z monitorem i klawiaturą za okolo 200 zł, do uzgodnienia. Tel. 507502787 Sprzedam telefon Nokie C3-00, stan bardzo dobry. Tel. 783802908 Sprzedam teren zielony nad -je ziorem przy lesie, media, 6000 m. Tel. 509444754

Sprzedam wózek dziecięcy wielofunkcyjny Euro Baby X7, kolor jasno zielony, cena 250 zł, grats fotelik samochodowy 0-13 kg. Tel. 508234708 Sprzedam jasne meble młodzieżowe. Tel. 888918156 Sprzedam nową poziomicę laserową marki Bosch. Tel. 603446308 Sprzedam sofę dwuosobową, rozkładaną. Tel. 691645210 Sprzedam zamrażarkę. 691645210

Tel.

Sprzedam fotelik dziecięcy, bujak z wikliny. Tel. 691645210 Sprzedam jajka, dowóz grats. Tel. 723240418 Sprzedam Akordeon Weltmeister 120. Bas. Tel. 661158975 Sprzedam głęboki wózek frmy Volant, kolor niebieski, z możliwością przerobienia na spacerówkę, pompowane koła, cena 250 zł. Tel. 667411747 Sprzedam tuje różnego gatunku i wielkości oraz papugi faliste. Tel. 505965403 Sprzedam niebieskie meble, instrument - organki, umywalkę i lampe. Tel. 506836582 Sprzedam nowy telefon Samsung GT C3750, cena 110 zł. Tel. 608898110 Sprzedam stół wibracyjny do płyt płotowych, cena 1.500 zł oraz przyczepę gastronomiczną z pełnym wyposażeniem, cena 10.000 zł. Tel. 504314005 Sprzedam 2 biurka komputerowe, prawie nowe, g.60, szer.110, wys.75 i g.50, szer.100, wys.75 + mały regał grats. Tel. 790786668 Sprzedam tablet 4-ro rdzeniowy, 10 cali, 32 GB, Asus TF 30T. Prosecor Tegra 3. Mało używany, 1 100 zł. Tel. 724095017 Proszę dzwonić po 17.

Sprzedam siodełko samochodowe New Oxygen, 9-18 kg, mało używane, cena 100 zł. Nową, grającą matę do tańczenia, cena 30 zł. Tel. 790221668 Sprzedam dwa rowery młodzieżowe (około 12-13 lat) w dobrym stanie. Tel. 604661814 Sprzedam przyczepkę samochodową skrzyniową, mało używaną, data prod. 2009. Dł. skrzyni 1,4 m, szer. 90 cm, wys. 40 cm, łado-w ność 303 kg, waga 67 kg, oplandekowana, garażowana, blacha ocynkowana, koło zapasowe, zarejestrowana, cena do uzgodnienia. Tel. 661929159 Sprzedam nowe kaloryfery, 2 sztuki, 70x70 cm. Tel. 661929159 Sprzedam nową, białą poduszkę do chrztu z satyny, nowe nosidełko, bezpieczne wałeczki, becik z wełny wielbłądziej, kołderkę do wózka lub łóżeczka, kocyki, chodzik frmy Sun Baby z kołyską, z dwoma pałągami zabawek, huśtawkę frmy Fischer Price z 5 stopniami bujania, z 5 melodyjkami. Cena do uzgodnienia. Tel. 698760726 Sprzedam meblościankę i dwa rowery. Cena do uzgodnienia. Tel. 698760726 Sprzedam instrument klawiszowy Roland E-28. Cena 600 zł. Tel. 608707432 Sprzedam wyposażenie lokalu gastronimicznego. Dobry pomysł na własny biznes. Rożno gazowe na 24 kurczaki, stół pod rożno, nowy okap kuchenny z fltrami tłuszczu, lada chłodnicza bydgowska, meble kuchenne dla gastronomii. Tel. 516268392 Sprzedam chodzik - balkonik kroczący (nie na kółkach). Stan bdb. Tel. 502257167 Sprzedam 70 m2 dachówki cementowej, podwójnie lakierowanej frmy EURONIT w kolorze miedzianym. Tel. 514373939 Sprzedam łyżworolki regulowane frmy Spokey roz. 38-41, w kolorze różowo – białym + zestaw ochraniaczy. Stan bdb, cena 70 zł. Tel. 511690243

KUPIĘ Kupię kompletne koła do Golfa 3. Tel. 694605891 Kupię używaną, sprawną kuchenkę, lodówkę, pralkę, zamrażarkę. Tel. 502438798 Kupię topole, ładunki cało samochodowe. Tel. 609157967 Kupię wszystkie stare motocykle, motorowery oraz części - stan obojętny. Zawsze aktualne! Tel. 790574747


OGŁOSZENIA

Kupię katalizator, obojętnie jakiej marki. Tel. 667492941

RÓŻNE Malowanie, szpachlowanie, panele podłogowe, płytki, zabudowy z nidy, poddasza, sufty. Tanio. Tel. 508067186 Biało czarny kotek, około 8 miesięcy, szuka dobrego domu i se-r ca. Będzie wdzięczny! Oddam w dobre ręce. Tel. 612834306 Poznam spokojną, d-yskret ną Panią od 25 do 30 lat. Tel. 880820936

Przyjmę książki o różnej temat-y ce: techniczne, językowe, pr-zy godowe. Przyjadę i odbiorę. Zadzwoń. Tel. 515141977

Wykonam prace remontowe od A do Z, instalacje, montaż drzwi i okien. Tel. 532263969

Oddam w dobre ręce 8 miesięczną kotkę. Sprzedam sadzonki orzecha laskowego. Tel. 500625302

Szpachlowanie, malowanie, tanio i dobrze (prywatna osoba). Tel. 726592245

Oddam pieska w dobre ręce, rasa sznaucer miniaturka, pieprz i sól, lat 7, szczepiony, lubi dzieci, bar dzo przyjazny. Tel. 509597103

Mam domki nad morzem w Chłopach i posiadam wolne terminy na lato 2013. Tel. 505068266 Pilnie oddam gruz. Tel. 785469031 Reproduktor york z zarejestrowanej hodowli waga ok. 1,5 i 2,7 kilo. Cena 100 zł. Tel. 721267580 lub 603903934 Szukam dodatkowej pracy, mężczyzna 36 lat. Tel. 511286422

Sprzedam dzika trzykołowego, silnik WSK w dobrym stanie. Tel. 512043320 Sprzedam Ford Escort kombi, 1.6, 16v ZETEC, 1995 rok. Cena 1.500 zł, do negocjacji. Tel. 608592799

Okna i drzwi PCV, rolety zewnętrzne, roletki materiałowe, vertkale. Demontaż i montaż, obróbka. Tel. 501645939

W niedzielę 14.04.2013 Nochowo, ul. Leśna, zaginęła kotka rudo-biała, w trakcie leczenia. Proszę o zwrot. Tel. 61 2816015 NAGRODA !!!

Ocieplanie budynków, malowanie elewacji, ocieplanie poddaszy, szpachlowanie, malowanie, pły-t ki. Tanio. Tel. 508067186

Skup aut za gotówkę. Tel. 791502779

Oddam labradory czekoladowe 3 letnie, psa i suczkę. Tel. 602664687

Zamienię miejsce w przedszkolu przy kościele na Jezioranach od 1 września, na przedszkole nr 7 Janka Wędrowniczka. Tylko rok urodzenia dziecka 2009. Tel. 790221668

Montaż, demontaż instalacji elektrycznych, pomiary, wycena u klienta grats. Tel. 609023274

Sprzedam Daewoo Nexie, rok produkcji 1996, 1.5 silnik, prze bieg 110 tys, cena 2.200. Tel. 698760992

Dojazd do Środy Wlkp od pn – pt. Zabiore trzy osoby! Tel. 783702930

Sprzedam części do Renault Clio, 1.2, benzyna, 1995 rok. Tel. 608592799 Sprzedam Ford Focus kombi 1,8 TDCi 2003r w pełni sprawny, bezwypadkowy, zarejestrowany, drugi właściciel, cena 9800 zł, do negocjacji. Tel. 791876185 Sprzedam przyczepkę samochodową o wymiarach 260cm*125cm*35cm o ładowności 800kg. Tel. 603991924 Sprzedam Simsona-S53 po re moncie, tanio. Tel. 603991924

Przyjmę zepsute pralki, piecyki Sprzedam Daewoo Lanos 1.6 16V, gazowe, wanny, piece centralne, sedan, z LPG, rok prod. 1998, lodówki, gazówki, pralki, akumu cena 2600 zł. Tel. 665212443 latory itp. Zalega to gdzieś w piwnicy, na strychu, chcesz się tego Sprzedam Audi 80 b3, 87 rok, 1.8 pozbyć? Zadzwoń, przyjadę, w-y kat. gaz w ocynku oc i przegląd do niosę, wywiozę za darmo, nic nie 09.2013. Tel. 603790126 Proszę płacisz, ale ja też nie płacę. Tel. dzwonić po 16. 723886954 Sprzedam Audi, poj. 1,8, 1989 rok. Przebieg 265 000 km. Cena Oddam gruz. Tel. 785469031 do uzgodnienia. Tel. 609307789

MOTORYZACJA Sprzedam VOLVO V40, 1.9 TDI, przebieg: 202 tys. (oryginalny), rok 2001. Tel. 603781608

Sprzedam felgi metalowe, używane 6Jx 15H2. Tel. 609023274

Sprzedam Ford Escort. Okazja, fel gi stalowe 14 - 8 sztuk za 100 zł. Tel. 790786668 Sprzedam nową felgę do Fiata Punto II. Tel. 516268392 Sprzedam Fiat Stlo Kombi, 1.6, benzyna, 103 KM, przebieg 112000 km, rocznik 2005, kupiony i zarejestrowany w 2006 r., krajowy, pierwszy właściciel, bezwypadkowy, klima, poduszki ABS, EBD, koła stalowe zimowe, alufelgi z letnimi oponami. Serwi sowany ASO. Cena 10.800 zł, do negocjacji. Tel. 7260909994 SKUP AUT. Całe, uszkodzone do lakierowania, wszystkie marki, wycena grats, umowa i gotówka od ręki. Pisz - dzwoń. Tel. 691926406

Opel Omega B, rok produkcji 94, 25 TDS. Klimatyzacja, skóra, alu felgi p.d.w. Tel. 600290256

NIERUCHOMOŚCI

Do wynajęcia mieszkanie: 50 m2 Sprzedam Mitsubishi Carisma (2 pokoje, kuchnia, łazienka) w 16, rok produkcji 1998, klima - Krzyżanowie. Ogrzewanie gaz tronik, elektryka, alufelgi 15, au - ziemny + garaż. Niskie koszty ekstop sprowadzone z Niemiec. Tel. ploatacji. Tel. 501260555 534107450 Sprzedam VW Golf 4 , 1,6 ben zyna, 1998 rok, przebieg 176 tys. Opony lato/zima, garażowany. Tel. 667594480 Wynajmę garaż na Jezioranach. Tel. 692421947 Sprzedam do samochodu -uży waną instalację gazową. Tel. 606524868 Sprzedam Fiat Brava. Rocznik 1997, szyberdach, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, do datkowo koła z oponami letnimi. Tel. 691040801

Sprzedam Honde Cywik, rok 1993, poj 1.5, srebrna zarejestro wana i ubezpieczona, stan tech Sprzedam autobus Mercedes niczny idealny, bez nakładu fnanBenz 313 przerobiony na camping, sowego. Tel. 665166134 cena 9.000 zł. Tel. 504314005 Sprzedam felgi + opony 14 do nis Sprzedam Komara, części do Kosana. Tel. 600548812 mara i części do Fiata 126p. Tel. 795624472

-

27/18

Wynajmę mieszkanie 4 pokojowe, 75 m2, Paderewskiego, częściowo umeblowane. Tel. 606656931 lub 504144953 Wynajmę lub sprzedam 4 pokojowe mieszkanie, 72 m2, ul. Pade rewskiego. Tel. 604374309 Sprzedam działkę budowlaną w Nochowie o pow. 2400 m2, me dia, oqrodzona. Tel. 508133326 Sprzedam działkę rolną o pow. 6,3 ha (w tym 4,3 ha gruntu rolnego i 2 ha lasu). Tel. 508133326 Działka budowlana: Pysząca/Śrem 4410 m2, 97 tys. zł, prąd i woda na działce, możliwość działalności np. Konie. Tel. 603165253 lub 612825102


28/18

OGŁOSZENIA

Sprzedam mieszkanie. Osiedle Podgaje, wykończone, umeblowane. Strych do adaptacji. Tel. 667292844 Proszę dzwonić po 15. Działka budowlana, Wyrzeka, 1894 m2, 27 zł/m2. Tel. 61 2828256 lub 601089960 Sprzedam 2 pok.52 m z garazem i ogrodkiem Manieczki . T el.516156741 Wynajme mieszkanie o powierzchni ok 38 m2 przy ul Okulickiego. Dwa ustawne pokoje. Zdjecia na serwisie gratka.pl. Kontakt pod numerem . Tel 696 577 757” Działka budowlana: Drzonek/ Śrem, ul. Czereśniowa, 1200 m2, 47.700 zł, prąd i woda na działce. Tel. 603165253 lub 612825102 Działka budowlana: Pysząca/ Śrem, 730 m2, 32.700 zł, prąd i woda na działce, pozwolenie na budowę. Tel. 603165253 lub 612825102 Wynajmę lokal handlowy na przychodnie lekarską, gabinet kosmetyczny, fryzjerski lub inne usługi. Chłapowskiego, pobliże Tropicany, 95 m2, po kapitalnym remoncie. Tel. 790720758 Sprzedam mieszkanie, 46 m2, Nochowo. Dwa pokoje, garderoba, pom. gospodarcze, strych. Nowe budownictwo, w pełni wyposażone, bezczynszowe. Tel. 661149158 Sprzedam działkę R.O.D. W Chrząstowie z altanką murowaną. Tel. 605219367

Sprzedam dom w Chrząstowie, wysoki parter 100 m2 góra, 80 m2 dół. Oddzielne wejścia na górny i dolny poziom. Działka 5000 m. Możliwość zamieszkania 2 rodzin. Cena 340000 zł. Tel. 660593458 Sprzedam działkę ogrodową, 436 m2, z altaną, na ulicy Farnej. Tel. 604985976 Sprzedam działkę budowlana na Psarskim, pow. 924 m2. Tel. 609023274

Sprzedam pół bliźniaka w Śremie, 216 m2, działka 468 m2. Tel. 600816766

Sprzedam działkę budowlaną w Pyszacej o powierzchni 1000 m2, bardzo spokojna okolica + media, atrakcyjna cena. Tel. 665531143

Sprzedam działkę ogrodową, altanka, woda, prąd. Tel. 506556108

Sprzedam mieszkanie w bloku, 74 m2, 4 pokoje, duży balkon z ogródkiem, parter, Śrem, Paderewskiego. Tel. 783968584 Proszę dzwonić po 18 lub w sobotę.

Wynajmę tanio domki w Jarosławkach. Tel. 693765684 Wynajmę tanio mieszkanie w domu jednorodzinnym. Tel. 693549927

Sprzedam działkę ogrodową na Helenkach. Tel. 603742906

Sprzedam dom (parter z poddaszem, 145 m2) w Książu, ul. 22 lipca. Tel. 603742908

Sprzedam działkę ogrodową z altaną i pawilonem na kawę, grila, huśtawka, Farna. Tel. 507089175

Tanio sprzedaż działek budowlanych. Duży wybór, Mechlin. Tel. 510085018 lub 612830545

Mieszkanie do wynajęcia na rynku. Tel. 695521139 Pilne sprzedam mieszkanie na Paderewskiego, 3 pokoje, 60 m2. Tel. 512644946 Sprzedam działkę rekreacyjną przy parku w Śremie, 400 m. Nowa altana z suporeksu, woda pitna, prąd, gril murowany z klinkieru. Tel. 663087846 lub 663087896 Polecam. Sprzedam ogród działkowy 370 m2, z altaną 15 m2, przy ul.Sikorskiego. Tel. 510292001

Sprzedam ogródek działkowy w Chrząstowie. Tel. 503445836 Wynajmę lokal handlowy 60 m2. Super lokalizacja, pasaż, nowe targowisko, ul. Długa 31, wszystkie media. Tel. 509127623 Sprzedam działkę o powierzchni 4,55 hektara, w tym las, pole, łąka i kanał z wodą, cena do uzg. Tel. 692632839

Sprzedam działkę budowlaną w Zbrudzewie na nowym osiedlu o powierzchni 812 m2, cena 55 zł/ m2. Tel. 605942019 Sprzedam domek holenderski, 30 m2, 2 pokoje, aneks kuchenny i łazienka (w tym prysznic i ubikacja), cena 13.500 Tel. 605942019 Sprzedam dom + budynek gospodarczy na działce, 460 m2. Iłówiec Wielki 5. Tel. 515558754

Sprzedam tanio dom z ogrodem, działka 457 m2, na ul. Roweckiego. Tel. 517414615 Pilnie poszukuję niedrogo małego mieszkania na Jezioranach. Tel. 531687716 Wynajmę tanio lokal handlowy, 30 m2, pasaz handlowy. Tel. 602634831 lub 660031390 Wynajmę mieszkanie, 74 m, 2 piętro, Śrem, ul. Chopina. Tel. 602633818 Wynajmę lub sprzedam lokal, 60 m, ogrzewany, klimatyzacja. Śrem, ul. Zielona. Tel. 602633818

Oferuję do wynajęcia budynek gospodarczy pod działalność magazynową lub działalność gospodarczą. Powierzchnia 230 m2. Tel. 605659719 Mam do wynajęcia garaż, na Jezioranach. Tel. 692421947 Sprzedam krańcowy dom w zabudowie szeregowej, Helenki. Tel. 692637833 Sprzedam mieszkanie, Okulickiego 14, 3 piętro, 48 m2. Tel. 666099704 Kupię mieszkanie do 50 m2 na parterze. Tel. 728196530

Sprzedam działkę, 2011 m2, Psarskie, nad zalewem. Pod usługi przywodne. Tel. 601730902

Do wynajęcia od 1 maja mieszkanie (pokój z kuchnią i łazienką) w Manieczkach. Tel. 511670913

Sprzedam działkę w R.O.D., Chrząstowo 500 m2. Domek murowany 40 m2. Pokój, kuchnia, łazienka - prysznic. Domek ogrzewany CO całorocznie. Woda - własny odwiert, prąd, szambo. Taras 12 m2. Wjazd na swoją działkę samochodem. Tel. 799025286

Mam do wynajęcia mieszkanie, 3 pokoje, 60 m2, częściowo umeblowane, 4 piętro, ul. 3-go Maja. Odstępne 800 zł + czynsz 650 + opłaty. Tel. 602662774


OGŁOSZENIA

29/18

USŁUGI

Sprzedam działki budowlane pod lasem przy nowo powstającym osiedlu. Lubiatówko, 800-1000 m2, 50 zł/m2. Tel. 605493145 Do wynajęcia mieszkanie, 2 pokoje, 700 zł + opłaty, Jeziorany. Tel. 608642317 Kawalerka w kamienicy po remoncie, ogrzewanie gazowe. Umowa najmu + kaucja przy podpisaniu. Tel. 790786668 Samotna matka z dzieckiem pilnie szuka małego mieszkania lub kawalerki na Jezioranach. Tel. 790221668 lub 531687716 Sprzedam ogród działkowy na Jezioranach, od strony Nochowa. Tel. 660815869 Wydzierżawię ziemię pod działalność gospodarczą w Zbrudzewie przy głównej drodze. Tel. 602688141 Wynajmę pomieszczenia biurowe, ul. Sikorskiego, Śrem. Tel. 602688141 Działka budowlana w Dolsku, 900 m2, cena 42 tys. Tel. 668976395 lub 606711541 Sprzedam 1-3 ha ziemi pod zabudowę mieszkaniową (MPZP) 2km od Kórnika. Tel. 724444687 Kupię mieszkanie w Śremie, 2-3 pokoje, parter lub 1-piętro. Tel. 602515688 Sprzedam lub wynajmę p-rzy czepę handlową z zabudową piekarniczo-cukierniczą. Tel. 502360219

Sprzedam mieszkanie (ul. Grunwaldzka) 53,2 m2, na parterze, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przynależna piwnica oraz balkon z zadaszeniem. Tel. 506035119 Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 4 pokojowe, 74.5 m2, parter, ul. Paderewskiego. Tel. 604374309 Sprzedam działkę budowlaną, 1000 m2, ładny prostokąt. Niesłabin, bardzo ładna okolica, nie są to miejsca zalewowe. Tel. 698053288

ROLNICZE Sprzedam 612822772

prosięta.

Tel.

Sprzedam koźlęta czworaczki: 2 kózki, 2 koziołki. Tel. 724703176 Sprzedam żyto. Tel. 604357492 Sprzedam pług 3 skibowy z podnoszoną kolczatką, cena 1050 zł i felgi z oponami do Ursusa 912, cena 350 zł. Tel. 665212443 Kaczki pekinki 3 tygodniowe. Cena 9 zł/szt. Tel. 667657913 Sprzedam kucyka, ogierka, 3 le-t ni, 1.20 w kłębie, srokaty, chodzi w siodle jak i w zaprzęgu. Dzwonić około godziny 15. Tel. 727626850 Sprzedam 667594480

prosięta.

Tel.

Sprzedam ziemniaki jadalne. 70 gr/kg. Możliwy dowóz. Tel. 612844963 Sprzedam koguta włocha, młody. Tel. 600878255 Pisklęta zielononóżki, 6 zł/szt. Dowóz na terenie Śremu grats. Tel. 512618260 Sprzedam jajka od młodych kur, 40 gr/szt., na terenie Śremu dowóz grats. Tel. 691101895

Sprzedam suchą słomę ze stodoły, jęczmień i owies. Tel. 602880959 Sprzedam klatkę do krolików. Cena 35 zł. Tel. 612822402 Sprzedam ziemniaki jadalne i sadzeniaki. Tel. 612818764 Sprzedam odchowane, młode króliki i 2 duże samice oraz drew niane, solidne klatki dla krolików. Tel. 507448182 Sprzedam śrutownik, wagę z odważnikami, silnik 7 kW na wózku, słomę w presakach, siano luz, beczki 200 litrów. Tel. 692421947 Sprzedam loszki zaproszone oraz rozsiewacz do nawozu lejek. Tel. 506426398 Sprzedam jałówkę cielną (termin wycielenia 10 czerwca) i 12 prosiąt. Tel. 605544157 Sprzedam sadzarkę do warzyw. Tel. 513178564 Sprzedam sianokiszonkę 60 zł/bela i siano 40 zł/bela. Tel. 695969326 Sprzedam zboże paszowe, siano i słomę. Tel. 503656559

Usługi biurowe, księgowe, kadrowe. Sporządzanie pism, umów, wniosków, obsługa administracyjna frm, ZUS, urząd skarbowy. Tel. 508133326 Wyjeżdżasz do Niemiec? Pr-zy spieszony kurs konwersacji. Tanio i profesjonalnie. Mgr germanistyki – UAM. Tel. 662057087 Wideoflmowanie – Fotografa Zaniemyśl. Kompleksowa obsługa Twojej imprezy. Chcesz zaoszczędzić, zadzwoń do nas !!! Ceny od 950 zł. Zapraszamy. Tel. 692578463 Masaż leczniczy, relaksacyjny, refeksologia twarzy i głowy. Tel. 790720758 Spawanie: MIG-MAG, TIG, stali, aluminium, kwasówki, bramy, płoty, balustrady, wiaty, itp. Tel. 667135472

Sprzedam ciągnik C-360 z przednim paleciakiem, cena 10.000 zł. Tel. 504314005

Wydruki wielkoformatowe CAD z plików pdf, plt, Ploter A0 kolor, skany, kopie, faktury. Śrem, Kilińskiego 5. Tel. 612834878 archimarchim.pl

Sprzedam jęczmień. Sprzedam kultywator o szerokości 2.20 m. Tel. 612832432

Tania naprawa samochodów, wy miana oleju, rozrządu, zawieszeń itp. Tel. 601481807

Sprzedam prosięta. Tel. 61 2832921 Sprzedam ziemniaki jadalne Satna. Tel. 724526271 Sprzedam kucam uprząż, bryczkę. Tel. 516268392 Kupię pszenżyto, gotówka, okolice Czempinia. Tel. 667237060

Zespół Muzyczny „FOLDER” zagra i zaśpiewa na Twoim weselu, jubileuszu, 18-tce itp. Szeroki repertuar. Tel. 500745277

Usługi stolarskie, schody, drzwi, kuchnie, szafy, zabudowy, meble łazienkowe, balustrady zewnętrzne. Tel. 505848326

Naprawa broni sportowej typu Wiatrówka, sprężynowe oraz gazowe. Tel. 507298666

Matematyka, fzyka , chemia, korepetycje. Poziom szkoły podstawowej, gimnazjum. -Przy gotowanie do egzaminów. Tel. 693338779

Naprawa pralek, lodówek, zm-y warek, kuchenek elektrycznych. Tel. 601843988 Instalacje elektryczne, naprawa istniejących i wykonywanie nowych. Tel. 666704364 Usługi koparko ładowarką, wykopy, drenaż. Tel. 665738506 Matematyka - korepetycje. Tel. 669098173 Usługi rozliczeniowe z Zus i Us, kadry i płace, niskie ceny, szybka i fachowa realizacja. Tel. 502621587 Korepetycje chemia i matematyka. Tel. 694286584 Czyszczenie tapicerki samochodowej i meblowej oraz dywanów, wykładzin. Pracujemy tylko na szybkoschnącym sprzęcie i środkach Karcher. Tel. 692046174 Samodzielny ślusarz – spawacz wykonuje konstrukcje stalowe. Naprawa linii produkcyjnych typu żmijka, nap edy itp. Tel. 512043320

Naprawa pralek automatycznych (Śrem). Tel. 612832700 lub 888843124. E-mail: fostan@ wp.pl Malowanie, szpachlowanie, panele podłogowe, płytki, zabudowy z nidy, poddasza, sufty. Tanio. Tel. 508067186 Tynki cementowo wapienne tradycyjne na listwach. Prace murarskie, fachowe wykonanie, przystepne ceny. Tel. 695053762 Zamieszcze reklamę na swojej posesji. Tel. 783703402 Sprzątanie mieszkań, domów,pranie dywanów, tapicerki samochodowej, tapicerek meblowych, frmy Karcher i Thomas dla alergików. Tanio. Tel. 601789069 Naprawa domowych wielofun-k cyjnych maszyn do szycia wszelkiego typu. Tanio, szybko, profesjonalnie. Tel. 668211441


30/18

OGŁOSZENIA

Układanie, cyklinowanie -par kietów i podłóg, montaż paneli, boazerii. Zakładanie płytek, biały montaż. Tel. 505269089

Usługi artystyczne, wycinanie w drewnie i sklejce: różne wzory, zwierzęta, różne kształty, fgurki itd. Tel. 783771601

Usługi remontowe, malowanie, szpachlowanie, układanie płytek, zabudowy z płyty KG, instalacje elektryczne, hydrauliczne i inne. Tanio, solidnie. Tel. 602683549

Absolwentka UAM na kierunku italianistyka udzieli korepetycji z języka włoskiego na wszystkich poziomach. Tel. 792455501

Korepetycje z matematyki. Uprawnienia pedagogiczne, 25 zŁ/h. Tel. 661268868 Wykonam nowe huśtawki z ławką, dostępne w trzech kolorach, oraz donice z drewna, różne wymiary, dowóz i montaż grats. Tel. 783771601 Jesteś w ciąży! Jeśli chcesz posłuchać bicia serduszka swojego dziecka, zadzwoń! Położna Konieczna Agnieszka, tel. 502656224, położna Mieloch Bogumiła, tel. 516463899. Bezpłatne porady i badania w ramach NFZ.

Wykończenia domów i remonty mieszkań. Tel. 607233217 Usługi krawieckie. Szycie, przeróbki, poprawki. Tel. 798406740 Leszek - człowiek orkiestra. Obsługa muzyczna imprez okolicznościowych. Płyta demo. Tel. 696029147 Auto-klimatyzacja. Napełnianie, odgrzybianie, sprawdzanie szczelności. Tanio. Możliwy dojazd do klienta. Tel. 790030393

Kompleksowa obsługa muzyczna imprez okolicznościowych. Nagłośnienie, dekoracje światłem, karaoke, foto. AKORD IREK Tel. 501260555 Płyta demo, konkurencyjne ceny !!!

PRACA

Fryzjerstwo Katarzyna Różalska – Owczarczak. Intensywne i pełne blasku kolory o nadzwyczajnej trwałości. Ekskluzywna kuracja keratynowa Kerapro K5. Stylizacja okolicznościowa. Śrem, ul. Matuszewskiego 28. Tel. 664287541 Kosmetyka Tatana Michalak. Ostrzykiwanie kwasem hialuronowym. Makijaż pernamentny. Innowacyjne zabiegi na twarz i ciało z wykorzystaniem kapsuły SPA. Kosmetyka tradycyjna. Nowość: French Wrap. Śrem, ul. Matuszewskiego 28. Tel. 608520182 Przewozy. Zawiozę, przywiozę gości. Transport osób busem – zadzwoń i baw się spokojnie. Mini-bus.pl Tel. 508305734 lub 606819155 Studnie głębinowe – własna woda. Tel. 783189017

Zatrudnię mechanika samochodów ciężarowych i elektro mechanika. Tel. 601959667 Kierowca „BC” aktualne badania, sw.kwalifkacji, psychotesty, doświadczenie, podejmie prace. Tel. 510036873 Murarz popracuje w wolne soboty przy małych robotach. Tel. 503531901 Przyjmę kucharza. Tel. 728168850 Zaopiekuję się dzieckiem, tanio. Tel. 693722429 Przyjmę ucznia w zawodzie elektryk. Tel. 504178158 Przyjmę do pracy na sezon w ogrodzie. Tel. 616707131 (dzwonić od pn-pt w godz. 8-16) Potrzebny stolarz lub modelarz, rencista. Tel. 783267066

Podejmę pracę jako kucharka (również na komunię, wesele i inne imprezy okolicznościowe). Tel. 605659719 Jesteś emerytem/ rencistą bądź studentem? Osobą mobilną? Chcesz dorobić lub zarobić? Potrzebny doręczyciel/listonosz. Tel. 509768453 lub 517436522

MATRYMONIALNE Wolny uczciwy lat 58 pozna samotną Panią od 53-61 lat. Proszę sms. A dzwonić w soboty i niedzieli od 16-17. Tel. 608613873 Miły chłopak szuka pan do spotkań towarzyskich, mile widziane panie po 30-tce. Tel. 724677006 Poznam dyskretną Panią, stan cywilny obojętny. Cel towarzyski. Tel. 539409319 Przystojny mulat w wieku 29 lat poszukuje młodej dziewczyny. Tel. 797310700 Poznam Panią, stan cywilny i wiek bez znaczenia. Tel. 782047485

Poznam Panią, w wieku od 25 do 40 lat, w celu matrymonialnym. Krzysztof, 38 lat. Tel. 727483941 Poznam Panią, wiek 50-55 lat. Sms. Tel. 728926955 Miły, przystojny, stanu wolnego, lat 36 zapozna kobietę do prz-y jaźni. Tel. 724379202 Poznam kobietę w wieku od 25 do 35 lat, cel: stały związek. Mam 36 lat. Tel. 726860948 Poznam miłą Panią 40 - 50 lat. Tylko SMS. Tel. 514655856 Poznam Panią z temperamentem na miłe chwile. Tel. 511177399 Miły, dyskretny brunet pozna miłą, dyskretną kobietę do lat 35, oferuje bardzo „pomocną dłoń”. Śrem i okolice. Cel towarzyski. Tel. 885377860


_______

_______

_______

Kurier

e-mail:darmowykurier@gmail.com Tel. 608 321 436 OGŁOSZENIA www.kurier-sremski.pl 533 077 800 ŚREMSKI _______________________________________ DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl

NOWO OTWARTY SKŁAD WĘGLOWY

MIAŁ, WĘGIEL, EKOGROSZEK Śrem, ul. Dutkiewicza 23

Tel. 698 557 723

www.eurotaxiplus.pl __________________

31/18

REKLAMA W KURIERZE 608 321 436


_______

_______

_______

Kurier

e-mail:darmowykurier@gmail.com Tel. 608 321 436 www.kurier-sremski.pl 533 077 800 ĹšREMSKI _______________________________________

32

30.04.2013

kierownicy

DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl

Kurier Śremski nr 18/04.2013  

Kurier Śremski nr 18/04.2013

Kurier Śremski nr 18/04.2013  

Kurier Śremski nr 18/04.2013

Advertisement