Katalog Śremski 2017

Page 1

nr 7/2017


OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY

P. A R A § G R A F 63-100 Śrem ul. Kopernika 28 tel. / fax. 061/ 28-100-40 Zapraszamy do współpracy podmioty gospodarcze. Oferujemy kompleksową obsługę firm. Wszystkie usługi razem lub każda usługa osobno.

KADRY 1. Rekrutacja i zatrudnianie pracowników, 2. Prowadzenie akt osobowych pracowników, 3. Przygotowanie umów i świadectw pracy, 4. Obsługa pracownicza w ZUS 5. Prowadzenie badań lekarskich związanych z zatrudnieniem, 6. Sporządzanie planów urlopów, 7. Planowanie i ewidencjonowanie czasu pracy, 9. Opracowanie systemów motywacyjnych i rozwojowych, 9. Ocena efektywności pracy, 10. Planowanie i zarządzanie przez cele

b h Ekspert

BHP 1. Pełnienie zadań służby bhp w twojej firmie, 2. Szkolenia BHP kursy i internetowo, 3. Dochodzenia powypadkowe, 4. Audyty kontrolne stanu bhp, 5. Ocena ryzyka zawodowego, 6. Analizy stanu bhp firm, 7. Opracowanie i wdrażanie certyfikowanych systemów zarządzania 8. Opracowanie i opiniowanie zarządzeń, instrukcji, procedur z zakresu bhp, 9. Pomoc prawna, doradztwo i opinie biegłego sądowego oraz Eksperta BHP 10. Przygotowanie i prowadzenie posiedzeń zakładowych komisji bhp.

KSIĘGOWOŚĆ 1. Wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu działalności, 2. Weryfikacja dokumentów pod względem finansowym i merytorycznym, 3. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, 4. Ewidencja i rozliczenie podatku VAT,PIT, CIT 5. Prowadzenie rejestrów sprzedaży, zakupów, VAT 6. Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych do US i ZUS, 7. Roczne rozliczenia PIT 8. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, 9. Prowadzenie ewidencji wyposażenia, 10. Archiwizacja dokumentów.

Jesteśmy 1 z 47 firm certyfikowanych przez b h Centralny Instytut Ochrony Pracy & Państwowy Instytut Badawczy Eksp ert w Warszawie

www.bphparagraf.pl tel. 61/28-100-40 e-mail: luckaj@interia.p kom. 606 455 330 lub 601 232 331l


3


4 ������� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� ��

��������������������� ������������������� ���������������� ������������������ ���������������� ������������ ����������������� ������������������� ������������������ �������������� ���������������� �������������������� ������������������ ����������������� �������������� ����������������������� ������������������ ������������������ ����������������� ������������������� ����������� ������������� ������������������� ����������������� �������������� ������������� ������������������� ����������������� ��������������������� ���������������� ���������������

� � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� ��

������������ �������������� ��������������������� ����������������������� ���������������� ��������������� ������������������ ��������������������� ������������������� ����������������� ���������������� �������������������� ��������������� ������������������� ����������� ������������������ ������������������� ����������������� ���������� ������������������ ������������������� ������������� ������������� ��������������� ����������������� ����������� �������������� ���������������� ������������������� ������������������ �����������������

� � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� ��

������������������� ���������������� ������������������ ���������������� ����������������� ����������������� ����������������� ��������������� ����������������� ����������������� ������������ ������������������ ������������������� ������������������ ���������������� �������������� ������������������� ������������� ��������������������� ������������������ ����������������� ������������������ ���������������� ���������������� ������������������� ����������������� ������������������ �������������� ������������������ ��������������

��������������

� � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

������

���� � � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � � ��

���

����������������� �������������������� ��������������� ������������������ ��������������� ������������� ����������������� ����������������� ���������������� ��������������� ��������������� ������������������ ���������������� ���������� ���������������� ��������������� ������������������ ������������������� ���������������� ��������������� ������������� ����������������� ��������������� ���������������� ����������������� ��������������������� ������������������� �����������������

� � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� ��

�������� ����������������� ������������������ �������������������� ��������������� ������������� �������������� ������������ ������������������� �������������� ���������������������� ������������������� ���������������� �������������� ����������������� ���������������� ������������������ ��������������� ��������������� ���������������� ������������������� �������������������� ���������������� ��������������� ������������������� ����������������� �������������� ���������������� ������������������� �������������������� �����������������

� � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � ��

��������������� �������������� �������������� ���������������� ������������������� ��������������� ���������������� ������������������ ���������������� �������������� ������������ ������������� ������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������� �������������� �������������� ������������������� ������������������� ������������������ ���������������� ������������������ ��������������� ��������������������� ��������������� �������������� ����������������� ������������ ���������������� ������������������

� � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� ��

������������������� �������������� ��������������� ���������������� ������������������� ����������������� ������������������ ������������������ ��������������� ��������������� ������������������ ��������������� �������������������� ���������������� ����������������� ����������������� ������������������ ���������������� ������������������ ������������������ ���������������� �������������� ��������������� ����������� ����������������� ������������������� ���������������������� ������������������ ������������������ ���������

�������� � � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� ��

� � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� ��

��������

������������� ���������������� �������������� ��������������� ������������������� ����������������� ����������������� ����������������� ������������������ �������������������� ������������������ ���������������� ������������������ ������������������� ���������� �������������� �������������� ��������������� ������������������� ������������� ���������������� ������������������ ���������� ������������ ��������������� ����������� ������������������ ���������������� ������������� ��������������

������������� ������������������� �������������������� ������������������ ����������������� ������������������� ��������������� ������������������� ��������� ����������������� ������������� ����������������� ��������������� ������������� ������������� ��������� �������������� ������������������ �������������� ������������������� ���������������� ����������������� ������������������ ���������������� ���������������� ������������������� ������������� �������������� ��������������� ������������������

� � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� ��

������������������ ��������������� ��������������� ������������������� ����������������� ������������� ���������������� ������������������ ���������������� ����������������� �������������� ������������ ��������������� ������������������� ������������������� ��������������� ������������ ������������ ������������������ �������������������� ����������������� ������������������ ������������������� ������������������� �������������� ��������������� �������������� ������������������� ������������ ���������������� �������������������

� � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �

������

��������

��������

��������

����������� ������������������ ������������������ ��������������� ������������������� �������������� ��������������� ������������ ���������������� ���������������� ������������������� ������������� �������������������� ���������������� ����������������� ��������������� ����������������� ������������������� ���������������� ����������������� ���������������� ����������������� �������������������� ����������������� ��������������� ��������������� ���������������� ������������� ����������������� ��������������� ���������������� ����������

�������� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �

� � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

������������������ ���������������� ��������������������� �������� ���������������� ��������� ������������������ ������������������ ������������������ �������������� ������������������� ������������������� ������������� ���������������� ������������� ����������������� ���������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ���������������� ������������������� ������� ����������������� ������������������ ������������ ����������������� ��������������� ������������������ ���������


5


SPIS BRANŻ ADMINISTRACJA MIESZKANIOWA

8

AGD, RTV-HANDEL

8

AGD, RTV-SERWIS

9

APTEKI

9

ARCHITEKCI

9

CHŁODNICTWO-KLIMATYZACJA

31

KOSMETYCZNE SALONY

42

DETEKTYWISTYCZNE USŁUGI

31

KRAWIECKIE USŁUGI-ZAKŁADY

43

DEVELOPERZY

31

KREDYTY-POŻYCZKI

43

DEZYNSEKCJA-DERATYZACJA

31

KSERO USŁUGI

44

DIETETYK

31

KSIĘGARNIE

44

DROGERIA

31

KURSY-SZKOLENIA

44

DRUK-DRUKARNIE-POLIGRAFIA

32

KWIACIARNIE

44

LOGOPEDZI

45

LOMBARD-KOMIS

45

MASAŻ LECZNICZY-RELAKSACYJNY

45

MEBLE

45

MEDYCYNA-DIAGNOSTYKA

48

MEDYCYNA-LEKARZE

48

BANKI

10

DZIECIĘCE ARTYKUŁY - ODZIEŻ, ZABAWKI, WÓZKI 33

BANK ŻYWNOŚCI

11

ELEKTRYCZNE ARTYKUŁY

33

BEZDOMNOŚĆ

11

ELEKTRYCZNE USŁUGI

33

BHP-USŁUGI-ARTYKUŁY

11

FOTO-VIDEO

34

BIBLIOTEKI

12

FRYZJERSKIE SALONY

35

BIURA PODRÓŻY

12

BIURA RACHUNKOWE-FINANSE

13

GASTRONOMIA-BARY, KAWIARNIE, RESTAURACJE

36

MEDYCYNA-MAMMOGRAFIA

51

BIUROWE ARTYKUŁY

14

GAZ

38

MEDYCYNA-OPTYCY

51

GEODEZJA- KARTOGRAFIA

38

MEDYCYNA-PROTETYKA

52

HOTELE

38

MEDYCYNA-PRZYCHODNIE

52

HUTNICTWO- ODLEWNICTWO

38

MEDYCYNA- REHABILITACJA

53

INTROLIGATOR

39

MEDYCYNA-RENTGEN

53

JĘZYKOWE KURSY

39

MEDYCYNA-SPRZĘT-LEKARSKI

53

JUBILER

39

MEDYCYNA-SZKOŁA RODZENIA

53

KAMIENIARSTWO

39

MEDYCYNA-SZPITAL

54

KANCELARIE PRAWNE – NOTARIALNE

39

MEDYCYNA-USG

54

KANTOR

40

MEDYCYNA-USŁUGI PIELĘGNIARSKIE

54

KASY FISKALNE-SPRZEDAŻ-SERWIS

40

DYŻURY APTEK

55

BUDOWNICTWO-BRAMY-OGRODZENIA 14 BUDOWNICTWO-CERAMIKA

15

BUDOWNICTWO-CHEMIA

15

BUDOWNICTWO-DACHY

16

BUDOWNICTWO-DROGI

17

BUDOWNICTWO-DŹWIGI- KOPARKI

17

BUDOWNICTWO-INSTALACJE SANITARNE 19 BUDOWNICTWO- KLIMATYZACJA

20

BUDOWNICTWO-MATERIAŁY BUDOWLANEHANDEL 20 BUDOWNICTWO-NADZÓR

22

KINO

40

METALOWE ARTYKUŁY

57

BUDOWNICTWO-OGRZEWANIE

23

KLUCZE - DORABIANIE

41

BUDOWNICTWO-OKNA-DRZWI

23

KOMINIARZ-USŁUGI

41

MOTORYZACJA-BLACHARSTWO LAKIERNICTWO

57

BUDOWNICTWO-PODŁOGI

27

KOMPUTERY - SPRZEDAŻ- SERWIS

41

MOTORYZACJA-CZĘŚCI I AKCESORIA

57

BUDOWNICTWO-ŚLUSARSTWO

28

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWA

42

BUDOWNICTWO-USŁUGI

28

KOMUNIKACJA MIEJSKA

42

BUDOWNICTWO-WENTYLACJA

31

KONIE - REKREACJA - IMPREZY

42

MOTORYZACJA-CZYSZCZENIE TAPICERKI 59 MOTORYZACJA-ELEKTRONIKA

59

MOTORYZACJA-HYDRAULIKA SIŁOWA

60

MOTORYZACJA-INSTALACJE GAZOWE

60


MOTORYZACJA-KLIMATYZACJA

60

POMOC SPOŁECZNA

74

MOTORYZACJA-LAWETY

61

PRALNIE

75

PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH

MOTORYZACJA-MYJNIE SAMOCHODOWE 61 MOTORYZACJA-NAPRAWA

61

MOTORYZACJA-NAUKA JAZDY

64

MOTORYZACJA-OPONY-HANDEL-SERWIS 64

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

82

ŚWIETLICE

82

75

TAPETY

82

PROKURATURA

75

TARTAK

83

PRZEDSZKOLA

75

TAXI

83

PSYCHOLOG

76

TELEFONY-NAPRAWA-SPRZEDAŻ

83

REKLAMA-SZYLDY, BANERY, NAPISY

76

TELEWIZJA

84

ROLNICTWO-INSTYTUCJE

76

TURYSTYKA-WYPOCZYNEK

84

ROLNICZE ARTYKUŁY, USŁUGI

76

UBEZPIECZENIA

84

ROWERY-MOTOROWERY- QUADY

78

URZĄD PRACY

85

MOTORYZACJA-POMOC DROGOWA

65

MOTORYZACJA-REJESTRACJA POJAZDÓW

65

MOTORYZACJA-SKUP, SPRZEDAŻ, ZAMIANA

65

MOTORYZACJA-STACJA KONTROLI POJAZDÓW

67

RYBY-HODOWLA-HANDEL

78

URZĄD SKARBOWY

85

MOTORYZACJA-STACJE PALIW

67

SALE ZABAW DLA DZIECI

78

URZĄD STANU CYWILNEGO

85

MOTORYZACJA-TRANSPORT

68

SALONY SIECI KOMÓRKOWYCH

79

URZĘDY MIAST I GMIN

85

MOTORYZACJA-ZŁOMOWANIE

69

SĄD

79

WESELNE USŁUGI

85

MUZEA

69

SOLARIUM

79

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

86

MYŚLIWSKIE ARTYKUŁY

69

SPORTOWE ARTYKUŁY

79

WOJSKO

86

NIERUCHOMOŚCI-HANDEL-USŁUGI

69

SPRZĄTANIE-KARCHER

79

WOLONTARIAT

86

OCHRONA

69

STAROSTWO POWIATOWE

79

ZEGARY - SPRZEDAŻ, NAPRAWA

86

ODZIEŻ-GALANTERIA-OBUWIE

69

86

70

79

ZESPOŁY MUZYCZNE

OGRÓD-HANDEL

STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA STOLARSTWO

79

ZOOLOGICZNE SKLEPY

86

STRAŻ MIEJSKA

80

ZWIERZĘTA-SALONY

86

STRAŻ POŻARNA

80

ZWIERZĘTA-SCHRONISKO

87

SUROWCE WTÓRNE - SKUP, SPRZEDAŻ

80

SZEWSKIE USŁUGI

81

SZKLARSKIE USŁUGI

81

SZKOŁY PODSTAWOWE

81

SZKOŁY GIMNAZJALNE

82

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

82

SZKOŁY SPECJALNE

82

SZKOŁY WYŻSZE

82

SYSTEMY ALARMOWE

82

OGRÓD-PIELĘGNACJA-PROJEKTOWANIE 72 OPAKOWANIA-TWORZYWA SZTUCZNE

72

OPAŁ

73

OŚRODKI DORADZTWA ROLNICZEGO

73

OŚRODKI KULTURY

73

OŚWIETLENIE

73

OZNAKOWANIA, SYGNALIZACJA

73

PAINTBALL

73

PIEKARNIE- CUKIERNIE

73

POCZTOWE URZĘDY I AGENCJE

74

POGRZEBOWE USŁUGI

74

POLICJA

74

ZWIERZĘTA-WETERYNARYJNE LECZNICE 87 ŻŁOBKI

87

TELEFONY ALARMOWE

87


8 ADMINISTRACJA MIESZKANIOWA Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Warta”, ul. Zamenhofa 1d, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 228, 603 774 834, www.sm-warta.pl M.W.M. NIERUCHOMOŚCI- P.W. K. Małkiewicz sp.j., ul. Zamenhofa 2, 63-100 Śrem, tel. 698 738 817, 61 28 28 680, biuro@mwm-srem.com.pl, www.mwmsrem.com.pl Polowczyk Elżbieta - administrowanie, ul. Przemysłowa 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 896

Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Chłapowskiego 5,63-100 Śrem, tel. 61 28 48 500, 61 28 48 501, www.smsrem.pl Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Nowomiejska 4, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 046 Spółdzielnia Nabywców i Najemców w Brodnicy, ul. Ogrodowa 1, 63-112 Manieczki, tel. 61 28 20 917, 61 28 20 507 Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., ul. Leopolda Okulickiego 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 020, 515 148 822, sekretariattbs@tbs. srem.pl, www.tbs.srem.pl TWÓJ DOM I OGRÓD- Zarządzanie Nieruchomościami- Stanisław Kubisiak, ul. Gostyńska 14, 63-100 Śrem, tel. 61 67 07 131, 606 260 819

AGD, RTV-HANDEL DOMAR, ul. Wojska Polskiego 11, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 365

ELEKTROCZĘŚCI AGD, ul. Długa 35, 63100 Śrem, tel. 61 28 33 960 FENIX, ul. Sikorskiego 35, 63-100 Śrem, tel./fax 61 2829 860, 500 261 390, www. wawrzynowicz.pl JP ELEKTRONIK - części i podzespoły elektroniczne, anteny RTV, ul. Bema 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 724 MEDIA EXPERT, ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 63-100 Śrem, tel. 61 28 41 266 NEOPUNKT - TECHNIK, ul. Chłapowskiego 26 (PSS Jubilat),63-100 Śrem, tel. 61 28 10 633, 61 28 36 295, wwwneonet.pl RTV EURO AGD, ul. 1 Maja 2, 63-100 Śrem, tel. 85 585 5855 SIGMA- sklepy wielobranżowe, ul. Kościuszki 7, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 633 Tele Video Serwis, ul. Paderewskiego 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 651, tvserwis@tvserwis.srem.com.pl


9 AGD, RTV-SERWIS AGD - naprawa, serwis, ul. Gogolewska 8, 63-130 Książ Wlkp., tel. 500 228 357 Naprawa maszyn do szycia, tel. 668 211 441 Naprawa pralek, lodówek, kuchenek elektrycznych, zmywarek, Śrem i okolice, tel. 601 843 988 Naprawa pralek i zmywarek, tel. 503 744 443, 61 28 32 700 Tele Video Serwis, ul. Chłapowskiego 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 32 301, tvserwis@srem.com.pl, tvserwis@tvserwis.srem.com.pl, www. tvserwis.srem.com.pl Tele Video Serwis, ul. Paderewskiego 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 651, tvserwis@srem.com.pl, tvserwis@tvserwis.srem.com.pl, www. tvserwis.srem.com.pl ZAKŁAD ELEKTROMECHANICZNYhandel, usługi- Grzegorz Michalak, ul. Zielona 8, 63-100 Śrem, tel. 606 952 865,kubam27@wp.pl Z.U.H. Elektromechanik, Krzysztof Szczepaniak, ul. Paderewskiego 5c, 63100 Śrem, tel. 61 28 33 528, 601 881 587

APTEKI Brodnica-Punkt apteczny Świętego Marcina- Brodnica 63, 63-112 Brodnica, tel. 61 28 42 326 Dolsk- Aronia- Pl. Wyzwolenia 20, 63140 Dolsk, tel. 61 28 25 074 Dolsk- Na Skraju- ul. Śremskie Przedmieście 6, 63-140 Dolsk, tel. 61 28 43 217 Książ Wlkp.- Apteka św. Damiana - ul. Wiosny Ludów 22a, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 990 Książ Wlkp.- Apteka św. Łukasza- Pl. Kosynierów 16, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 008

Książ Wlkp. - Punkt apteczny „Gracja”Mchy 41, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 44 783 Książ Wlkp. - Punkt apteczny „Przy Biedronce”- Radoszkowo Drugie 22, 63-100 Książ Wlkp., tel. 730 844 255 Mchy- Gracja- Punkt apteczny, tel. 61 28 44 783 Śrem- Arnika - ul. Powstańców Wlkp. 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 379 Śrem- Centrum- ul. 1 Maja 23, 63-100 Śrem, tel. 61 88 33 562 Śrem- Centrum Zdrowia- ul. Grunwaldzka 1, 63-100 Śrem, tel. 731 727 763

Śrem- Verbena, ul. Gostyńska 17, 63-100 Śrem, tel. 061 28 21 795 Śrem- W Szpitalu- ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 754 Śrem- Zielona- ul. Piłsudksiego 2 d, 63100 Śrem, tel. 61 22 71 729

ARCHITEKCI Alia Studio- Nawrocka Maria- - ul. Gierymskiego 77, 63-100 Śrem, tel. 509 676 007, 606 442 466 A4D Sp z o.o.- ul. Komorowskiego 14, 63-100 Śrem, 692 440 944

Śrem- Helenki - ul. Paderewskiego 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 33 095

ARCHIM- Studio projektowe - ul. Kilińskiego 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 878, www.archim.pl

Śrem- Jeziorany Pharmaland- ul. Kilińskiego 30, 63-100 Śrem, tel. 61 899 38 83

KONTRAPUNKT - ul. Graniczna 4, 62-041 Puszczykowo, tel. 501 108 116, www. studiokontrapunkt.com

Śrem- Lege Artis - ul. Chłapowskiego 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 108

KT Design Studio- Pracownia Architektoniczna- ul. Kilińskiego 26a, ul. Ostroroga 28, 63-100 Śrem, tel. 604 411 812, 602 599 574

Śrem- Nad Wartą- ul. Popiełuszki 2, 63100 Śrem, tel. 61 28 35 654 Śrem- Odlewnik- ul. Staszica 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 39 695 Śrem- Natura, Galeria POLONIA, Al. Solidarności 2, 63-100 Śrem, tel. 535 100 686 Śrem- Pod Białym Orłem, Pl. 20 Października 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 556

Mazurczak & Owczarzak- Architekturaprojekty, ul. Nadbrzeżna1c/9, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 435, www.nadwarta. pl Pracownia Projektowa- Jolanta Kukowiecka, ul. Dąbrowskiego 29a, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 774, 661 762 078

Śrem- Pro�laktyKa - ul. Reymonta 2A, 63-100 Śrem, tel. 061 28 28 620

Pracownia Projektowa- Ewa Jurga- Nowicka, Dagmara Nowicka- Bąk, Pl. 20 Października 6, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 195

Śrem- Pro�laktyKa V- ul. Chopina 1c, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 642

PROKON- Biuro projektowe- ul. Kolberga 11, 63-100 Śrem, 61 28 17 177

Śrem- Pro�laktyKa W GALERII, ul. 1-go Maja 5 nr 4 i 8, 63-100 Śrem, tel. 61 899 27 41

STUDIO KRESEK- Michał Ostojski, ul. Nadbrzeżna 1 a/1, 63-100 Śrem, tel. 602 503 551

Śrem- Przyjazna- ul. Grunwaldzka 8c, 63-100 Śrem, tel. 61 22 15 510

TISZ DESIGN- Biuro Projektowe- Tiszer Michał - - ul. Matejki 1, 63-100 Śrem, tel. 692 281 671

Śrem- Dbam o Zdrowie, ul. Mickiewicza 6, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 204


10 BANKI Dolsk- SBL oddział Dolsk, ul. Kościelna 16, 63-140 Dolsk, tel. 61 28 43 100 Książ Wlkp.- PKO BP, Plac Kosynierów 22, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 535 Książ Wlkp.- SBL Oddział, ul. Wichury 4a, 63-130 Książ Wielkopolski, tel. 61 28 22 029 Śrem- ALIOR BANK S.A. - Placówka Agencyjna, Plac 20 Października 7, 63-100 Śrem, tel. 61 83 91 393, www. aliorbank.pl Śrem- ALIOR BANK ul. Chłapowskiego 28/5, 63-100 Śrem, tel. 690 906 633 Śrem - BANK PEKAO S.A. Oddział Śremul. Przemysłowa 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 000, www.pekao.com.pl Śrem- Bank Pocztowy S.A., ul. Dezyderego Chłapowskiego 3, 63-100 Śrem,

tel. 61 88 98 511, 785 897 313, www. pocztowy.pl Śrem - Bank Zachodni WBK S.A.- Chopina 4e, 63-100 Śrem, tel. 61 28 48 620, www.bzwbk.pl Śrem - Bank Zachodni WBK S.A.- Plac 20 Października 31, 63-100 Śrem, tel. 61 28 10 200, www.bzwbk.pl Śrem - BGŻ- ul. Chopina 1 F, 63-100 Śrem, tel. 61 28 32 464, www.bgz.pl Śrem - Credit Agricole, Pl. 20 Października 51, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 330, ul. Przemysłowa 1, tel. 61 28 32 123, www. credit-agricole.pl Śrem - Eurobank, Pl. 20 Października 19, 63-100 Śrem, tel. 728 978 674, 71 770 06 74, www.eurobank.pl Śrem - Getin Bank- ul. Matuszewskiego 7, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 525, www. getinbank.pl

Śrem- MARGO, ul. Powstańców Wlkp. 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 629, 502 272 901, www.dj�nanse.pl Śrem - PKO BP Agencja - ul. Chopina 4, 63-100 Śrem, tel. 61 28 33 327, www. pkobp.pl Śrem- PKO BP S.A. I Oddział- ul. Mickiewicza 85, 63-100 Śrem, 61 28 10 800, www.pkobp.pl Śrem - PKO BP S.A. II Oddział - ul. Chłapowskiego 31, 63-100 Śrem, tel. 61 28 10 890, www.pkobp.pl Śrem- SANTANDER CONSUMER BANK S.A., 63-100 Śrem, ul. Kościuszki 8, tel. 801 305 305, www.santanderconsumer. pl Śrem - SBL, Pl. 20 Października, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 225 w. 105 Śrem- SBL, Al. Solidarności 4, 63-100 Śrem, tel. 61 28 10 720


11 Śrem - SBL, ul. D. Chłapowskiego 5, 63100 Śrem, tel. 61 28 29 982

BEZDOMNOŚĆ

Śrem - SBL, ul. Kilińskiego 28/7, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 608

Hostel Socjalny, ul. Śremska 12, 63-100 Nochowo, tel. 509 371 177

Śrem - SBL, ul. Kopernika 17, 63-100 Śrem, tel. 61 28 10 677

Dom Dla Bezdomnych Kobiet, ul. Dutkiewicza 8, 63-100 Śrem, tel. 509 371 775

Śrem - SBL, ul. 1 Maja 5 (Galeria PSS), 63-100 Śrem, tel. 61 28 41 495 Śrem - SBL, ul. Mickiewicza 17, 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 001 w. 323 Śrem - SBL, ul. Moniuszki 2F, 63-100 Śrem, tel. 61 28 39 830 Śrem - SBL, ul. Powstańców Wlkp. 14, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 710 Śrem - SBL, ul. Wojska Polskiego 12, 63100 Śrem, tel. 61 28 28 846 Śrem - SKOK Stefczyka - ul. Chłapowskiego 28, 63-100 Śrem, tel. 61 28 10 325 Śrem - SKOK WIELKOPOLSKA- ul. Chopina 1 b, 63-100 Śrem, tel. 61 28 10 640 Śrem - Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 10 618, www.sblsrem.pl Śrem - Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka, Al. Solidarności 4, tel. 61 28 10 720, biuro@sblsrem.pl, www.sblsrem.pl Żabno- Gospodarczy Bank Spółdzielczy, 63-112 Żabno, tel. 61 28 23 907

BANK ŻYWNOŚCI Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, ul. Mickiewicza 21, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30798, 509 371 775, www. fundacja.srem.info Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja”, ul. Chłapowskiego 1, 63-100 Śrem, tel. 663 953 504

BHP-USŁUGI-ARTYKUŁY ALLES - artykuły BHP, odzież robocza, ul. Powstańców Wlkp. 16, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 773, www.alles-bhp.pl BHP- szkolenia- Jakub Lis, ul. Korczaka 11, 63-100 Śrem, www.bphsrem.pl tel. 608 576 596 CDS-LIDER -szkolenia BHP i PPOŻ, tel. 61 28 35 462, 508 194 737, www.cdslider.com.pl KDS Consul - www.kdsconsul.pl, tel. 506 194 670

LEN- MAX-odzież robocza, Pasaż Odysul. Kilińskiego, 63-100 Śrem, tel. 690 959 911 MARGOL artykuły BHP, ul. Sikorskiego 24, 63-100 Psarskie-Śrem, tel. biuro 508


12 491 631, 883 005 039, www.margolbhp.pl MARTA - odzież robocza, artykuły BHP, ul. Łazienkowa 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 927, 501 293 722 MOVEO - Ośrodek Szkoleń i Usług BHP i PPOŻ - Artur Konon, ul. Orzeszkowej 7, 63-100 Śrem, tel. 666 714 932 NORMAT BIS Mirosław Król, Międzychód 24 a, 63-140 Dolsk, normatbiskrol@wp. pl, www.bhp-normatbis.pl., tel. 600 911 537. Strona oferta - 3 Ośrodek Usług i Szkoleń BHP i PPOŻ - Błażej Król, ul. Chłapowskiego 33, 63-100 Śrem, tel. 602 490 137, biuro. osrodek-bhp@nx.pl PARAGRAF- Ośrodek Szkoleniowo- Doradczy- Jarosław Łucka, ul. Kopernika 28, 63-100 Śrem, tel. 61 28 10 040, www.bhpparagraf.pl RE-MI - produkcja i sprzedaż rękawic spawalniczych i roboczych, artykuły BHP, ul. Matuszewskiego 28, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 852, 605 239 238 WALPOŻ-BIS - Zakład Usług Przeciwpożarowych, ul. Witkiewicza 26, 63-100 Śrem, tel. 502 525 714 WATERM - mgr inż. bud. Damian Ratajczak inspektor BHP i Ochrony PPOŻ, ul. Św. Ducha 10, 63 - 130 Dolsk, tel. 606 790 463

BIBLIOTEKI Biblioteka Publiczna Gminy Brodnica, 63-112 Brodnica, Brodnica 66, tel. 61 28 23 604 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk, 63-140 Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, tel. 61 28 25 212, www.biblioteka. dolsk.pl Biblioteka Publiczna,63-130 Książ Wlkp., ul. Wichury 11a, tel. 61 28 22 243 Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie, 63-100 Śrem, ul. Grunwaldzka 10, tel. 61 28 35 467, 61 28 37 774, www.biblioteka.srem.pl

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, 63100 Śrem, ul. Kilińskiego 2, tel. 61 28 29 827, www.srem.pbp.poznan.pl

BIURA PODRÓŻY BUENA VISTA- Biuro Podróży, ul. Piłsudskiego 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 368, 500 163 530, biuro@buena-vista.net.pl, www.buena-vista.net.pl IWOTRANS, ul. Działyńskiego 2, 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 943, 602 249 924, www.iwotrans.eu JANKOWSCY TRAVEL, ul. Długa 45, 63-100 Śrem, tel. 61 28 169 18, 784 552 849, www.jankowscytravel.pl

RUTA TOUR- Biuro Podróży, ul. Wyszyńskiego 2, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 618, www.rutatour.pl W 80 DNI- Biuro Podróży, ul. Szkolna 7, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 642, 603 364 367 Biuro Podróży Wawrzynowicz, ul. Chłapowskiego 26 (PSS Jubilat), 63-100 Śrem. Tel./fax. 61-28-28-743, Tel. Kom. 602 597 886. WAWRZYNOWICZ- Biuro Podróży, ul. Grunwaldzka, 63-100 Śrem, tel. 509 710 353, www.wawrzynowicz.pl


13 BIURA RACHUNKOWEFINANSE AGAT- Biuro Rachunkowe- Agata Przybysławska-Mizgalska, ul. Lipowa 6, 63-140 Dolsk, tel. 663 727 074 BETAX - Budzyńska Ewa, ul. Paderewskiego 5, 63-100 Śrem, tel. 502 158 010 BIURO RACHUNKOWE, ul. Paderewskiego 5/65, 63-100 Śrem, tel. 690 375 145 BIURO RACHUNKOWE VAT - Ewa Wachowicz, ul. Wojska Polskiego 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 702 BIURO RACHUNKOWE- Ewa Drożdzińska, ul. Pocztowa 12, 63-140 Dolsk, www.biurodolsk.pl, tel. 61 28 43 215, 502 050 357 Biuro Rachunkowe - Ewa Woźniak, ul. Wojska Polskiego 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 39 392

BIURO RACHUNKOWE- Ewa Jarczyńska- Mucha, ul. Chłapowskiego 19/34, 63-100 Śrem, tel. 608 642 160

Biuro Rachunkowe HAPI, Hanna Pietrzak, ul. Przemysłowa 1 (piętro 1, pokój 118), 63-100 Śrem, tel. 507 109 559

Biuro Rachunkowe- Kubisiak Małgorzata, ul. T. Makowskiego 4, 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 659, 601 093 892

Biuro Rachunkowe - Wiesław Musiał, ul. Przemysłowa 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 39 283

Biuro Rachunkowe Nojman, ul. Kochanowskiego 8, 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 249 Biuro Rozliczeń Podatkowych- Alicja Pieczykolan, ul. Ostroroga 17, 63-100 Śrem, 61 28 30 597, 782 152 250, www. biuro-rachunkowe-srem.pl

FISKUS- Biuro Rachunkowe, Chromiec 23, 63-040 Nowe Miasto, tel. 696 309 515, 695 249 262, www.rachunkowo. com.pl, wytrzyszczak@wp.pl Kancelaria Rachunkowa, ul. Wojska Polskiego 9/9, 63-100 Śrem, tel. 61 22 62 800, 507 086 705 Mar-Lex Biuro Rachunkowe, ul. Powstańców Wlkp. 7a, www.biuromarlex. pl, Śrem, tel. 669 004 599 MM Konto- Biuro KonsultingowoRachunkowe- Magdalena Smelkowska- Grzegorczyk, ul. Makowskiego 8, 63-100 Śrem, tel. 600 484 797, biuro@mmkonto.pl, www.mmkonto.pl Pietrzak Elżbieta, ul. Szeroka 4A, 63-100 Śrem, tel. 61 28 10 315 PIT, ul. Paderewskiego 8d, 63-100 Śrem, tel. 61 28 39 241 SAGITTARIUS- Biuro Rachunkowe, ul. Wyszyńskiego 16, 63-100 Śrem, tel. 604 166 537, sagittarius_biuro@wp.pl Usługi Kadrowo - Płacowe - Magdalena Nowak, ul. Zamenhofa 10, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 544, 607 030 815


14 BIUROWE ARTYKUŁY Artykuły przemysłowe i zabawki, Plac Wyzwolenia 11, 63-140 Dolsk, tel. 660 675 541 AGAT, Pl. 20 Października 2, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 752, www.agat-pro�t.pl AGAT- PROFIT, ul. Powstańców Wlkp. 7g/k, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 682, www.agat-pro�t.pl AKEN, Pl. 20 Października 6, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 195 EUREKA- ul. Chłapowskiego 28, 63-100 Śrem, 61 28 39 113 MAJOR, ul. Mickiewicza 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 965, 510 101 865

BUDOWNICTWO-BRAMYOGRODZENIA ART-MET - bramy, ogrodzenia, balustrady, ul. Piaskowa 29, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 945, 604 187 775 GAMBIT- bramy, napędy, ogrodzenia, ul. Warsztatowa 4, 63-100 Śrem, tel.

505 124 770, www.bramy-srem.pl, biuro@bramy-srem.pl K3-BRAMY, Psarskie, ul. Sikorskiego 4, 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 953, 505-133173, www.k3bramy.pl LIS P.P.H.U.- Balustrady, poręcze ze stali kwasoodpornej, ul. Norwida 7, 63-100 Śrem, tel. 602 520 673 MIETEK- malowanie proszkowe, Kiełczyn 13, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 650, 602 451 635

Metaloplastyka - balustrady, płoty, bramy, ul. Reymonta 17, 63-100 Śrem, tel. 606 478 723, www.ploty-balustrady.pl ML SERWIS- ogrodzenia panelowe, Michał Lubinski, tel. 504 702 278, mlserwis@o2.pl


15 Ogrodzenia betonowe- Psarskie ul. Sikorskiego 147, 63-100 Śrem, 61 28 36 444, 691 197 746, 693 073 802 OLB-MET - Ogrodzenia metalowe- ul. Zachodnia 76 Psarskie, 63-100 Śrem, 511 490 291, www.ogrodzenia-srem.pl OLDSCHOOL CARS- spawanie, piaskowanie, malowanie- Marek Siejak, Masłowo 20, 63-140 Dolsk, tel. 724 837 716, www.facebook.com/oldschoolcarsmareksiejak/, mareksiejak.cars@gmail. com Płoty, bramy, tel. 884 219 006 Pracownia Kowalstwa Artystycznego i Metaloplastyki, ul. Jasna 17, 63-100 Śrem, tel. 61 67 03 227, 796 666 679, www.kowalstwo.srem.com OGRODZENIA CHRZĄSTOWO, Chrząstowo 28, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 050, 693 457 408, 782 061 046, 781 613 816, www.koltys.com.pl SEZAM BRAM, ul. Środkowa 20, 63-100 Śrem, tel. 603 518 683

SIATKI-SŁUPKI OGRODZENIOWE- produkcja, montaż, tel. 600 253 393

MAR - JOL, ul. Dutkiewicza 19, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 487

SIATKI, OGRODZENIA, Rafał Mizgalski, ul. Lipowa 6, 63-140 Dolsk, tel. 667 274 687, rafmizgalski@wp.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE, ul. Sikorskiego 35, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 613

Siatki ogrodzeniowe, ul. Różana 36, 63100 Śrem, tel. 61 28 36 041

SALON PŁYTEK CERAMICZNYCH, ul. Zachodnia 53, 63-100 Śrem,

WARSZTAT MECHANICZNY- płoty, ogrodzenia, schody, Mchy 55, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 21 907, 604 779 536, warsztatmchy@op.pl

BUDOWNICTWO-CHEMIA

Wyrób siatek ogrodzeniowych, tel. 603 529 373 Zakład Ślusarsko- Kowalski, ul. Wiosny Ludów 2, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 420, 695 157 769

BUDOWNICTWO-CERAMIKA BRICOMARCHE - CARLOTA Sp. z o.o., ul. Szkolna 15 a, 63 - 100 Śrem, tel. 61 28 48 100

ACRYLMED, ul. Mickiewicza 33,63-100 Śrem, tel. 61 28 35 541 BASF Polska Sp. z o.o.- Chemia Budowlana, ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem, tel. 61 636 63 00, chemiabudowlana@basf. com, www.basf-cc.pl BRICOMARCHE - CARLOTA Sp. z o.o., ul. Szkolna 15 a, 63 - 100 Śrem, tel. 61 28 48 100 CAMELEO - producent farb i tynków dekoracyjnych, ul. Popiełuszki 27, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 899, www. cameleo.pl


16

FABRYKA KOLORÓW- mieszalnia tynków i farb, ul. Chełmońskiego 1a, 63-100 Śrem, tel. 882 596 961 FAR-BUD, ul. Piłsudskiego, 63-100 Śrem, tel. 502 101 409 EKO TRAF - mieszalnia tynków mozaikowych, ul. Kilińskiego 2a, 63-100 Śrem, tel. 61 28 38 012 DELTA. Przedsiębiorstwo innowacyjno - wdrożeniowe, Pl. 20 Października 14, 63-100 Śrem, Krupczyn 5, 63-140 Dolsk, tel. 61 28 30 718, www.delta-dolsk.pl EL-BUD, ul. Przemysłowa 9, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 520, 61 28 36 411

Hurtownia Farb, ul. Zachodnia 53, 63100 Śrem, tel. 61 28 10 617 MAR - JOL, ul. Dutkiewicza 19, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 487 MIESZALNIA FARB I LAKIERÓW, ul. Kołłątaja 2a, 63-100 Śrem, tel. 502 783 277 POLIN Sp. z o.o., ul. Nowomiejska 2, 63130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 526, www. polin.com.pl

BUDOWNICTWO-DACHY A 3 DACHY - Piotr Andrzejczak, ul. Gostyńska 52, 63-100 Śrem, tel. 507 077 800


17 BUDOWNICTWO-DROGI BETON DRÓG PW, ul. Nowowiejskiego 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 494, 605 450 522 DROMOST Sp. z o. o Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe, Żabno 2A, 63-112 Brodnica, tel. 61 28 23 607, 61 28 23 597, www.dromost.com EKOBRUK- kompleksowe usługi brukarskie, ul. Śniadeckiego 1, 63-100 Śrem, tel. 600 956 829 INVEST-BRUK- Roboty drogowe, układanie kostki, ul. Ogrodowa 2a, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 722, 602 251 731, mpbruk@wp.pl K&I PARTNER- usługi brukarskie, tel. 739 609 139 KOST-BRUK - Małgorzata Adamczyk, Nochowo, ul. Leśna 25, tel. 61 28 16 005, 602 776 891 LECH-DRÓG- Leszek Grześkowiak, ul. D. Chłapowskiego 29/13, 63-100 Śrem, tel. 601 928 782 P.W. ZEFIR, ul. ks. Popiełuszki 13, 63-100 Śrem, tel. 609 918 988 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG, ul. Marciniaka 2, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 864, www.pzd-srem.pl ZAKŁAD BRUKARSKI, ul. Kołłątaja 22, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 409

BUDOWNICTWO-DŹWIGIKOPARKI CIESIELSTWO- DEKARSTWO- BLACHARSTWO- Grzegorz Mejza, Lubiatowo 45, 63140 Dolsk, tel. 61 28 25 376, 608 151 150 EL-BUD, ul. Przemysłowa 9, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 520, 61 28 36 411, www.el-bud.net.pl RAD-JAN- dekarstwo, ciesielstwo, ul. Kossaka 24, 63-100 Śrem, tel. 509 400

929, 698 762 759, 61 28 29 710, www. rad-jan.pl RONDO, ul. Gostyńska 49, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 824, 501 345 303, www. rondo-dachy.pl Zakład Ciesielsko- Dekarski- Roman Ptak, ul. Piaskowa 6, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 622, 502 283 391

DŹWIGI- usługi, ul. Gostyńska 31, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 827, 608 101 401, www.binkowski-dzwigi.pl, binkowskiprzemek@wp.pl ELJAN- usługi koszowe, minikoparka, koparko- ładowarka, dźwig, ul. Jana Pawła II 16, 63-130 Książ Wlkp., tel. 664 153 886, 602 172 051, 602 359 426 HYDRO ZET Zdzisław Gałuszka, produkcja i naprawa przewodów hydraulicz-


18 nych, serwis 24H, Śrem, ul.Ostroroga 22, tel. 503 487 003 K&I PARTNER- usługi koparko- ładowarki, tel. 739 609 139 PODNOŚNIK KOSZOWY- usługi, tel. 61 28 30 961 SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCHpodnośnik koszowy, ul. Ks. J. Popiełuszki 44, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 961


19 Instalatorstwo sanitarne, wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, gaz, ul. Astrowa 16 Psarskie, 63-100 Śrem, tel. 602 679 255 INSTALMAX - Technika Grzewcza i Sanitarna, ul. Poznańska 18, 63 - 020 Zaniemyśl, tel. 61 28 63 137 INTER PROGRESS Sp. z o.o., ul. Kosynierów 39, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 075, 508 504 627, 604 846 409, biuro@interprogress.pl, www.interprogress.pl KANWOD- INVEST, ul. Sikorskiego 86 c,63-100 Śrem, tel. 61 83 08 819, biuro@kanwod-invest.pl, www.kanwodinvest.pl INSTAL- PARTNER- sprzedaż instalacji sanitarnych, ul. Wschodnia 7a, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 977 Instalacje grzewcze, sanitarne i gazowe, ul. Mickiewicza 21, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 798, 606 228 127, www.nowaczynski.pl TOP-ŻWIR- koparka gąsienicowa- Grzegorz Pachurka, ul. Widokowa 1, 63-140 Dolsk, tel. 606 385 089 Usługi koparko-ładowarką, tel. 602 388 838 Usługi Ogólnobudowlane, ul. Chłapowskiego 19, 63-100 Śrem, tel. 888 949 939

BUDOWNICTWO-INSTALACJE SANITARNE BRICOMARCHE - CARLOTA Sp. z o.o., ul. Szkolna 15 a, 63 - 100 Śrem, tel. 61 28 48 100 Chemik - Pryzma- Oddział, ul. Gostyńska 15, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 769, www.chemik.com.pl HYDROZET, ul. Ostroroga 22, 63- 100 Śrem, tel. 503 487 003 INSTAL DOM, ul. Kilińskiego 28/19,63100 Śrem, tel. 61 28 35 767, 606 998 848

PŁOMYK- instalacje wodno- kanalizacyjne- Tomasz Kołacki, tel. 507 820 372 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE- sprzedaż i montaż instalacji sanitarnych i budowlanych- Ewa Stefaniak, ul. Przemysłowa 34, 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 167, 61 28 32 900 STUDNIE WIERCONE - przydomowe stacje uzdatniania, pompy, tel. 783 189


20 ���������

�������������

�����������

������������������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������� ������������������������� ��������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������� �������� ���������������

����������������

��������������� ����������� �����������������������������

017, michalaki@wp.pl, www.studnie. drobneinfo.pl TECHNIKI SANITARNE, ul. Łazienkowa 1,63-100 Śrem, tel. 61 28 30 076 Zakład Instalacji Sanitarnych, wodnokanalizacyjnych C.O. i gazu, ul. Dutkiewicza 17, 63-100 Śrem, tel. 602 664 642, www.instalgaz-srem.pl Zakład Instalacji Wodno- Kanalizacyjnych, C.O., Gaz- Marek Marciniak, Sosnowiec 11 b, 63-100 Śrem, tel. 606 999 652

BUDOWNICTWOKLIMATYZACJA AK KLIMATYZACJE, ul. Śremska 21, 63041 Chocicza, Tel. 535 380 806, 693 158 121, www.ak-klimatyzacje.pl, biuro@akklimatyzacje.pl ELEKTROMECHANIKA CHŁODNICZA- klimatyzacja, ul. Kossaka 2, 63-100 Śrem, tel. 600 623 166

KLIMAT- klimatyzacja, wentylacja, rekuperacja, ul. Jasna 2/2, 63-100 Śrem, tel. 668 819 336, klimat.srem@gmail.com

BUDOWNICTWO-MATERIAŁY BUDOWLANE-HANDEL Artykuły metalowe, ul. Jasna 23, 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 012, 602 701 099, wesoleksruby@wp.pl BŁOCH- skład materiałów budowlanych, Szymanowo 56, 63-100 Śrem, tel. 61 28 12 277 BRICOMARCHE - CARLOTA Sp. z o.o., ul. Szkolna 15 a, 63 - 100 Śrem, tel. 61 28 48 100 DORBET- wytwórnia bloczków betonowych, Drzonek, ul. Krótka 1a, 63-140


21


22

Wyszyńskiego 8, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 491 TECHMIX s.c., ul. Rolna 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 32 043 Dolsk, tel. 61 28 18 701, 507 112 997, dorbet@vp.pl DORJA- producent wyrobów betonowych, Utrata ul. Podgórna 3, 63-040 Nowe Miasto n/W, tel. 61 28 75 725, www.dorja.eu EL-BUD-hurtownia materiałów budowlanych i hutniczych, ul. Przemysłowa 9, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 520, elbud@neostrada.pl, www.el-bud.net.pl Fabryka Stropów - producent prefabrykatów betonowych, Konarzyce, ul. Lipowa 6, 63-130 Książ Wielkopolski, tel. 61 28 22 110, biuro@fabrykastropow.pl, www.fabrykastropow.pl KAZ-GEN- bloczki betonowe, beton, żwir, ziemia, Włościejewice 32, 63-130 Książ Wlkp., tel. 602 883 524

KONBET - producent prefabrykatów betonowych, Konarzyce ul. Lipowa 6, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 110, www.konbet.com.pl, poczta@konbet. com.pl LUXMET- konstrukcje metalowe, ul. Matejki 13, 63-101 Śrem, tel. 61 28 100 29, 61 28 41 555, biuro@luxmet-plus.pl, www.luxmet-plus.pl Przedsiębiorstwo Handlowo-UsługoweEwa Stefaniak - materiały budowlane, ul. Przemysłowa 34, 63-100 Śrem, tel. 61 28 32 900 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe HURT - DETAL, 63-100 Śrem, ul. Wyszyńskiego 8, tel. 61 283 04 91 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe- Artur Osiński, ul.

TOP-ŻWIR- Grzegorz Pachurka, ul. Widokowa 1, 63-140 Dolsk, tel. 606 385 089 WESOŁEK- Materiały budowlane, ul. Rolna 1 a, 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 011, www.mbwesolek.pl Żwir, piasek, ziemia, transport wywrotkami, usługi koparką - Siemowski Roman, tel. 668 554 030

BUDOWNICTWO-NADZÓR EL-POM- Waldemar Godlewski, Plac 20 Października 31,63-100 Śrem, tel. 61 28 29 833, 61 28 28 205, www.el-pom.pl Nadzory Budowlane- Julian Daleszyński, ul. Gostyńska 14, 63-100 Śrem, tel. 604 200 278, 533 503 453


23 ul. Dąbrowskiego 29 a, 63-100 Śrem, tel. 661 762 078

BUDOWNICTWO-OGRZEWANIE Centralne ogrzewanie, gaz, kolektory słoneczne, pompy ciepła, ul. Zachodnia 7a, 63-100 Śrem, tel. 603 165 902, 795 492 624 ECO-ENERGY-Instalacje Solarne, Al. Platanowa 12, 63-100 Śrem, tel. 608 637 631, jurgas@wp.pl, www.solline.pl Instalatorstwo elektryczne, serwis kotłów gazowych i olejowych, ul. Przemysłowa 13, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 186

Projektowanie Kosztorysy Nadzory Budowlane- Kukowiecka-Strzelec Jolanta,

BŁYSK - żaluzje, rolety, Pl. 20 Października 12, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 281

CENTRUM OKIEN I DRZWI, ul. Sikorskiego 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 211

Technika Grzewcza i Sanitarna, ul. Wschodnia 7a, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 977

Pracownia Projektowa - Ewa Jurga - Nowicka, Pl. 20 Października 6, 63-100 Śrem, tel. 691 062 305

ASMA - okna, drzwi z PCV, ul. Rolna 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 33 615

Instalacje grzewcze, sanitarne i gazowe, ul. Mickiewicza 21, 63-100 Śrem, tel. 602 686 170, www.nowaczynski.pl

METAL-MAR- pleszewskie kotły c.o., tel. 500 031 446, metalmar@interia.eu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Marciniaka 2,63-100 Śrem, tel. 61 28 29 706

AL-PLAST- Zakład produkcyjny okna, drzwi, Nochowo ul. Szkolna 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 16 438

BRICOMARCHE - CARLOTA Sp. z o.o., ul. Szkolna 15 a, 63 - 100 Śrem, tel. 61 28 48 100

Kominki-projektowanie i budowa, tel. 693 836 137, 695 516 353

Perfekt Dom- Arkadiusz Przepiórka, ul. Powstańców Wlkp., 63-100 Śrem, tel. 662 501 091

BUDOWNICTWO-OKNA-DRZWI

INSTAL PARTNER, ul. Wschodnia 7, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 977, www. instal-partner.pl

INSTAL-DOM, ul. Kilińskiego 28, tel. 61 28 35 767, 606 998 849

NORD- Roman Młodak, ul. Chełmońskiego 24, 63-100 Śrem, tel. 61 28 10 692

Zakład instalacji sanitarnych, wodnokanalizacyjnych, co i gazu, ul. Dutkiewicza 17, 63-100 Śrem, tel. 61 28 19 450, 602 664 642, r.kuriata@instalgaz-srem. pl, www.instalgaz-srem.pl

DEFOR - Produkcja, projektowanie, montaż i doradztwo stolarki okiennej, ul. Rolna 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 22 155, www.defor.eu, office@defor.eu DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWO-HANDLOWA- Krzysztof Dutkiewicz, Wyrzeka ul. Leśna 2, 63-100 Śrem, tel. 602 664 687, krzysztofstolarz1@wp.pl EL-BUD, ul. Przemysłowa 9, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 520, 61 28 36 411, www.el-bud.net.pl


24


25


26


27 mado.info.pl

PROFILOPLAST, ul. Przemysłowa 1, 63100 Śrem, tel. 61 28 29 818 SPRZEDAŻ OKIEN, ul. Adamskiego 7, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 962 WASIŃSKI- OKNA I DRZWI DREWNIANE- Włodzimierz Wasiński, Masłowo 9, 63-140 Dolsk, tel. 61 28 25 956, 608 640 600

BUDOWNICTWO-PODŁOGI OKNA

DRZWI

BRAMY

ROLETY

PANELE

�����������������������������������������������

BERTA- Sklep paneli podłogowych, ul. Piłsudskiego 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 32 284, 601 853 829 BRICOMARCHE - CARLOTA Sp. z o.o., ul. Szkolna 15 a, 63 - 100 Śrem, tel. 61 28 48 100 EL-BUD, ul. Przemysłowa 9, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 520, 61 28 36 411, www.el-bud.net.pl LUKSUS DOM- wykładziny, dywany, panele, Zbrudzewo ul. Śremska 7 b,63-100 Śrem, tel. 61 28 28 690, www.luksusdom.pl, sklep@luksusdom.pl PARKIET STYL, ul. Długa 38, 63-100 Śrem, tel. 61 28 33 038

EM-BUD- drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, ul. Gostyńska 14A, 63-100 Śrem, tel. 516 555 583, 509 068 695, www. embudsremdrzwi.pl EXPERT - Salon okien i drzwi, ul. Zachodnia 27, 63-100 Śrem, tel. 61 28 39 701 GAMBIT, ul. Warsztatowa 4, 63-100 Śrem, tel. 505 124 770 JANKO, ul. Reja 2, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 772, tomekjanko@neostrada.pl, www.janko.info.pl MADO, okna, drzwi, bramy, rolety, Śrem, ul.Powstańców Wlkp. 1B, tel. 605 115 032, 61 28 37 341, www.mado.info.pl, mado.info@op.pl

OKNO- LAND, Zbrudzewo, ul. Długa 14, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 531, 512 102 723 OKNOPLAST, ul. Chłapowskiego 33, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 737, www. dtm-oknoplast.pl


28 WALCZAK - deski podłogowe, parkiet, ul. Dworcowa 1,63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 970, www.walczakparkiety.pl

BUDOWNICTWOŚLUSARSTWO HYŻYK - ślusarstwo, ul. Rolna 7, 63-100 Śrem, tel. 602 684 615, 604 275 135, www.hyzyk.pl, biuro@hyzyk.pl JANKRAT - ślusarstwo, ul. Wiejska 14, 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 015 OLDSCHOOL CARS- spawanie, piaskowanie, malowanie- Marek Siejak, Masłowo 20, 63-140 Dolsk, tel. 724 837 716, www.facebook.com/oldschoolcarsmareksiejak/, mareksiejak.cars@gmail. com ŚLUSARSKIE USŁUGI, ul. Staszica 2, 63100 Śrem, tel.602 710 605 USŁUGI ŚLUSARSKIE, ul. Podwale 1, 63100 Śrem, tel. 509 013 562, 609 918 988 USŁUGI ŚLUSARSKIE I SPAWALNICZESebastian Florkowski, Pinka 6/3, 63-140 Dolsk, tel. 695 896 195 USŁUGI ŚLUSARSKO-SPAWALNICZE, Nochowo ul. Ogrodowa 12, 63-100 Śrem, tel. 601 959 676 USŁUGI ŚLUSARSKO- TOKARSKIE, Nochowo ul. Wiejska 54, 63-100 Śrem, tel. 61 28 16 182, 600 802 692 WARSZTAT MECHANICZNY- usługi ślusarskie- Stanisław Maciejewski, Mchy 55, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 21 907 Zakład Ślusarsko- Kowalski- Paweł Janiszewski, ul. Wiosny Ludów 2, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 420, 695 157 769

BUDOWNICTWO-USŁUGI AlpinMount - prace na wysokościach, ul. Piaskowa 3, 63-100 Śrem, tel.: 602 215 364, www.alpinmount.pl

ANAVIS- Wiesław Ajnbacher, ul. Jana Pawła II 35, 63-130 Książ Wlkp., tel. 507 539 747

BETON DRÓG PW, ul. Nowowiejskiego 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 494, 605 450 522, beton_drog@wp.pl

AR-BUD, Chrząstowo 88B, 63-130 Książ Wlkp., tel. 509 272 181

BJA Posadzki Betonowe i Żywiczne, Binkowo 11, 63-100 Śrem, tel. 509 131 288, biuro@bjaposadzki.pl, www. bjaposadzki.pl

ARKADIA-KOSZTORYSY- Renata Kaczmarek, tel. 519 502 271, 889 369 414, www.kosztorysy-srem.pl ARKO-MAL - Zakład Ogólnobudowlany, Arkadiusz Hybiak, 63-100 Śrem, tel 608 764 392, www.arko-mal.pl ASTMEDIA- usługi glazurnicze, remonty, ul. Gierymskiego 5,63-100 Śrem, tel. 602 414 339, www.astmedia.pl BEMARS-wyburzanie budynków, Kiełczynek 31, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 295, 601 757 165, info@bemars.pl, www.bemars.pl BEROL- usługi budowlane, Niesłabin ul. Szeroka 19,tel. 608 027 734

BLACH- BUD-usługi dekarskie, ul. Matejki 11, 63-100 Śrem, tel. 600 435 122, 602 440 589,, biuro@dekarstwo-srem.pl, www.dekarstwo-srem.pl BŁYSK DOM- wykończenie wnętrz, ul. Długa 24, 63-100 Śrem, tel. 601 176 021, 663 523 718, 61 28 33 042 BUD-ROM - tynki maszynowe, Roman Jurga, tel. 604 217 312, Romanjurga@wp.pl Ciśnieniowe czyszczenie instalacji sanitarnych, Nochowo ul. Ogrodowa, 63-100 Śrem, tel. 604 864 970


29

DACH- BUD- usługi ogólnobudowlane, tel. 61 28 33 503,606 470 914 D.M.STYK-zakład elektroenergetyczny, Konarzyce 43, 63-130 Książ Wlkp., tel. 505 432 195 FIEDLER- Firma ogólnobudowlana- Eugeniusz i Dorota Fiedler, Chrząstowo 54, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 205, 602 256 954 FINISH Parkiet- usługi parkieciarskie, tel. 61 28 33 038, 608 386 120 FINISZMAL - Adam Wojtysiak, ul. Glinki 26, 63-100 Śrem, tel. 607 548 128, adamwojtysiak@wp.pl, www.�niszmal. eu Firma Budowlana, Pl. 20 Października 6, 63-100 Śrem, tel. 607 102 455 FIRMA INSTALACYJNA, Psarskie ul. Jarzębinowa 6, 63-100 Śrem, tel. 502 098 533

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA- Arkadiusz Pietrzak, Chrząstowo 88, 63 130 Książ Wlkp., tel. 608 041 745, 509 272 181

KUBAL- Zakład Ogólnobudowlanywykańczanie wnętrz- Jacek Wojtysiak, ul. Glinki 26, 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 032, 603 651 180

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, ul. Witkiewicza 25, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 787

LECH-DRÓG- Leszek Grześkowiak, ul. D. Chłapowskiego 29/13, 63-100 Śrem, tel. 601 928 782, lech-drog@wp.pl, www. lech-drog.pl

INSTALATOR PPHU GS, ul. Przemysłowa 34,63-100 Śrem, tel. 61 28 37 167, 602 361 366 IZOTERM - Szymon Matuszak, ocieplanie natryskowe, ul. Osiedlowa 1/24, Nochowo, tel. 661 280 005 KARO- obróbka skrawaniem, ul. Przemysłowa 38, 63-100 Śrem, tel. 61 281 94 11 KAZ-GEN- bloczki betonowe, beton, żwir, ziemia, Włościejewice 32, 63-130 Książ Wlkp., tel. 602 883 524 Kominki, układanie glazury, ul. Kosynierów 29, 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 061

MARALL- wykończenia wnętrz, tel. 669 872 300, www.marall.pl MAR-DOM - montaż podłóg, drzwi, zabudowa wnęk, ul. Piłsudskiego 3, 63100 Śrem, tel. 500 256 678 MIETEK P.P.H.U.T.- malowanie proszkowe, piaskowanie, Kiełczyn 13, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 650, 602 451 635 MIK -TRANS- usługi koparko-ładowarką, tel. 668 376 112 MUR-BET- zakład ogólnobudowlany, ul. Wyspiańskiego 17,63-100 Śrem, tel. 61 28 36 830


30 Ostrzenie narzędzi tnących, Psarskie, ul. Astrowa 4, 63-100 Śrem, tel. 603 514 432 Posadzki i tynki maszynowe- Rafał Plackowski, Lubiatowo 15, 63-140 Dolsk, tel. 791 612 102 PŁYTKARSTWO- aranżacja wnętrzAdam Musielak, tel. 502 534 937 Perfekt Dom-malowanie, płytki, panele, ul. Powstańców Wlkp., 63-100 Śrem, tel. 662 501 091 RAD-JAN- dekarstwo, ciesielstwo, ul. Kossaka 24, 63-100 Śrem, tel. 509 400 929, 698 762 759, 61 28 29 710, www. rad-jan.pl RECABUD-usługi ogólnobudowlane, Nochowo ul. Boczna 4, 63-100 Śrem, tel. 602 662 774, 605 260 698, biuro@recabud.pl, www.recabud.pl REMONCIK- usługi remontowo- budowlane, Luciny 26, 63-100 Śrem, tel. 668 125 915, remoncik8@wp.pl REWOZ, usługi ogólnobudowlane, Remigiusz i Wojciech Zielińscy, ul. Kosynierów 16, 63-100 Śrem, tel. 606 169 263, 602 887 880 ROOF- TECH- dekarstwo, ciesielstwo, tel. 792 565 559, 607 983 718, www. dekarstwo-ciesielstwo-roof-tech.pl STIMULUS- usługi remontowo- wykończeniowe, ul. Mickiewicza 3, 63-100 Śrem, tel./fax 61 28 38 901, 600 816 766 TOP-ŻWIR- Grzegorz Pachurka, ul. Widokowa 1, 63-140 Dolsk, tel. 606 385 089 Tynki maszynowe, posadzki - Damian Urbański, Szymanowo ul. Podgórna 15, 63-100 Śrem, tel. 661 789 167

Usługi budowlane- Patryk Kukowiecki, ul. Matuszewskiego 1 b, 63-100 Śrem, tel. 665 645 503

Usługi wodno- kanalizacyjne, ul. Zachodnia 7, 63-100 Śrem, tel. 603 165 902, 795 492 624

Usługi Ogólnobudowlane, ul. Chłapowskiego, 63-100 Śrem, tel. 888 949 939

WER-STOL, Szymanowo ul. Główna 46, 63-100 Śrem, tel. 509 683 780, werstol@wp.pl

Usługi Ogólnobudowlane, Brodnica 2a, 63-112 Brodnica, tel. 663 583 304, www. budownictwo-romanjaszkiewicz.pl Usługi Ogólnobudowlane- Krzysztof Ratajczak, ul. Wyczółkowskiego 11, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 764, 602 682 502, kaer1@wp.pl, www.kaer.pl Usługi Ogólnobudowlane- Marcin Gąsiorowski, tel. 693 258 392

Wypożyczalnia sprzętu budowlanego i ogrodniczego, ul. Powstańców Wlkp. 9, Śrem, tel. 534 303 959, www.fhlopatka. pl Zakład Instalacji Wodno- Kanalizacyjnych, C.O., Gaz- Marek Marciniak, Sosnowiec 11 b, 63-100 Śrem, tel. 606 999 652


31 BUDOWNICTWOWENTYLACJA KLIMAT- klimatyzacja, wentylacja, rekuperacja, ul. Jasna 2/2, 63-100 Śrem, tel. 668 819 336, klimat.srem@gmail.com

CHŁODNICTWOKLIMATYZACJA ELEKTROMECHANIKA CHŁODNICZA, ul. Kossaka 2, 63-100 Śrem, tel. 600 623 166

DETEKTYWISTYCZNE USŁUGI Biuro Detektywistyczno - Wywiadowcze Daniel Gajska & Rajmund Majchrzak, ul. Promienista 49/1, 60 - 276 Poznań, tel. kom. 575 902 550, 575 899 550, kontakt@bdwpoznan.pl, www.bdwpoznan.pl

DEVELOPERZY Zakład naprawy sprężarek, Marianowo 8,63-100 Śrem, tel. 665 037 482 Zakład Ogólnobudowlany Tadeusz Paterczyk. Tel. 692 807 339 Zakład Ogólnobudowlany- Jacek Nowaczyński, ul. Mickiewicza 21, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 798, 606 228 127 Zakład Ogólnobudowlany- Krzysztof Chwaliszewski, Pełczyn 8, 63-100 Śrem, tel. 509 521 223 Zakład Ogólnobudowlany- Kazimierz Czeterbok, ul. Grottgera 40, 63-100 Śrem, tel. 602 880 212 Zakład Parkieciarski, ul. Długa 38, 63100 Śrem, tel. 61 28 33 038, 502 137 750, 608 386 120 Zakład Usług Ogólnobudowlanych - Ryszard Bilski, ul. Paderewskiego, 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 232

ALAN- INVEST, ul. Chłapowskiego 28 /37, 63-100 Śrem, tel. 602 123 877, 735 913 182 EVEREST DEVELOPMENT, ul. Chopina 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 32 927, 882 093 640, www.eds-srem.pl MARCOPOLO DEVELOPMENT, ul. Kilińskiego 26a, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 318, 602 474 833, www.mpddeweloper. pl

DEZYNSEKCJA-DERATYZACJA PUH- Bajor Piotr, ul. Gostyńska 34, 63100 Śrem, tel. 605 663 583

DIETETYK BIOMEDOS - Poradnia Dietetyczna, Jolanta Mikołajczak, ul. K. Makuszyńskiego 4D/22, 63-100 Śrem, tel. 61 28 11 238

CENTRUM WELLNESS- Klub Zdrowego Odżywiania, ul. Chłapowskiego 24a, 63-100 Śrem, tel. 781 410 492 EGO-dobry dietetyk - Poradnia Dietetyczna, ul. Nadbrzeżna 1B/4, 63-100 Śrem, tel. 506 424 680, www.egodietetyka.pl NATUR HOUSE- Centrum Dietetyczne, ul. Chopina 1, 63-100 Śrem Paradnia Dietetyczna- Michał Kwiatek, ul. Nadbrzeżna 1 (HIPOKRATES), 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 802 tuDietetyk, ul. Powstańców Wlkp. 4a, 63-100 Śrem, tel. 508 375 845, 667 512 937

DROGERIA Artykuły fryzjerskie, drogeryjne i kosmetyki- ul. Chłapowskiego 3, 63-100 Śrem, 61 28 39 389 Bin-Com- Budzyń K. - ul. Chłapowskiego 31, 63-100 Śrem, tel. 61 28 33 612 EGO Centrum Kosmetyków Naturalnych, 63-100 Śrem, ul. Powstańców Wlkp. 7G/G, tel. 516 424 680, sklep@ego-kosmetyki.pl Mydełko Fa, ul. Moniuszki 1 H, 63-100 Śrem, tel. 518 593 467 Mydlana Babeczka, Śrem, Pasaż Handlowy „ODYS” Kilińskiego 28/10, www.mydlanababeczka.pl, sklep@mydlanababeczka.pl Orchidea- perfumeria, ul. Chłapowskiego 28/17, 63-100 Śrem Rossmann, ul. Chopina 1, 63-100 Śrem, tel. 695 382 107


32

CEKIERA W AKCJI-Studio Reklamy- Katarzyna Cekiera, ul. Roweckiego 16/78, 63-100 Śrem, tel. 723 650 603, www. cekierawakcji.pl

DRUK-DRUKARNIEPOLIGRAFIA AIDA- Biuro Projektowania i Usług Gra�czno- Reklamowych- Jan Cekiera, ul. Powstańców Wlkp. 7, 63-100 Śrem, tel. 61 28 32 299, 605 632 264, aida. cekiera@neostrada.pl ARKOCH, ul. Długa 41, 63-100 Zbrudzewo, tel. 61 28 35 774, 61 28 37 777, arkoch@arkoch.pl, www.arkoch.pl

DRUKARNIA TOMCZAK, ul. Roweckiego 35, 63-100 Śrem, tel. 61 28 41 208, 506 116 296, biuro@drukarniasrem.pl, www. drukarniasrem.pl FRESHgroup, ul. ks. Rzadkiego 1, 63-100 Śrem, tel. 61 27 867 15, www.freshgroup.pl

JAROGRAF, Zbrudzewo, ul. Śremska 65, 63-100 Śrem, tel. 798 497 396, www. jarograf.pl S&S POLIGRAFIA, ul. Sikorskiego 39, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 610, biuro@poligra�a24.com.pl, www.poligra�a24.com.pl STUDIO KREACJA, Plac 20 Października 4, 63-100 Śrem, tel. 514 820 704, www. studiokreacja.pl WIGO - Pracownia Informatyczno-Gra�czna - Andrzej Bukowy, Psarskie, ul.

drukarnia | ������������������������������������������

since 1986

������������������������������������ tel./fax +48 61 28 35 774

arkoch@arkoch.pl

www.arkoch.pl


33

KSEROKOPIARKI sprzeda¿ serwis wynajem czêœci

TEL.www.anwitplus.pl 504 037 067 Sikorskiego 98, 63-100 Śrem, tel. 602 494 350

DZIECIĘCE ARTYKUŁY ODZIEŻ, ZABAWKI, WÓZKI 5.10.15, ul. Powstańców Wlkp. 9, 63-100 Śrem, tel. 61 28 12 183 ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE I ZABAWKI, Plac Wyzwolenia 11, 63-140 Dolsk, tel. 660 675 541 BABY CLUB- odzież, wózki, ul. Chłapowskiego 19c, 63-100 Śrem, tel. 61 28 38 280, 606 112 826 BAZAR- zabawki, ul. Chłapowskiego 31, 63-100 Śrem, tel. 61 28 33 445 BAZAR PLUS- zabawki, Pl. 20 Października, 63-100 Śrem, 61 28 30 446 COCCODRILLO, ul. Powstańców Wielkopolskich 7G/F, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 291 DLA DZIECI- odzież, wózki, sklep - komis, ul. Gostyńska 21, 63-100 Śrem, tel.61 28 33 787, www.komis-dladzieci. pl

ŚWIAT JASIA- odzież, obuwie, zabawki, wózki, ul. Wschodnia 7, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 818, www.swiatjasia.pl WSZYSTKO DLA DZIECKA- Natalia Nieborak, Plac Kosynierów 10, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 806 ZABAWKI, ul. Długa 47, 63-100 Śrem, tel. 61 28 19 760

ELEKTRYCZNE ARTYKUŁY ElektRa- hurtownia elektrotechniczna, Plac 20 Października 35, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 141, 512 102 595, srem@elektra.poznan.pl, www.elektra. poznan.pl ELEKTROCZĘŚCI AGD, ul. Długa 35, 63100 Śrem, 61 28 33 960 Elektro- Komplex- zakład elektrotechniczny, ul. Kosynierów 30, 63-100 Śrem, tel. 61 28 39 529 EL-PARTNER- artykuły elektryczne, ul. Wyszyńskiego 16, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 487, www.elpartner.pl

MAJUM - ul. Długa 41, 63-100 Śrem, tel. 697096850, www.majumoutlet.pl

ELTO- artykuły elektrotechniczne i przemysłowe- Joanna Przybylska, ul. Powstańców Wlkp. 2, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 628

SMERF- odzież, Plac 20 Października 10, ul. Długa 75 (Hala Kupiec) 63-100 Śrem, tel. 608 402 715

JP ELEKTRONIK - części i podzespoły elektroniczne, anteny RTV, ul. Bema 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 724

SMYKI 3- odzież, zabawki, wózki, ul. Chopina 1d/h, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 427

Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. Hurtownia-Sklep Elektryczno-Oświetleniowy, ul. Kościuszki 6, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 401, 508 036 835

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Psarskie, ul. Narcyzowa 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 706 ZEMEX - osprzęt elektro-energetyczny, ul. Podwale 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 693, www.zemex.pl

ELEKTRYCZNE USŁUGI D.M.STYK-zakład elektroenergetyczny, Konarzyce 43, 63-130 Książ Wlkp., tel. 505 432 195 ELEKTRO-KOMPLEX- Zakład elektrotechniczny, ul. Kosynierów 30, 63-100 Śrem, tel. 603 683 451 ELEKTROTECH- Zakład elektroinstalacyjny, ul. Gierymskiego 78, 63-100 Śrem, tel. 61 28 10 641 ELEKTRO TEL- Agencja Usługowa, ul. Kopernika 21d/23, 63-100 Śrem, tel. 501 719 497 Elektryk- montaż instalacji, naprawy, pomiary, tel. 518 292 332 ELJAN- Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowo- Usługowe- Jan Rodziak, ul. Jana Pawła II 16, 63-130 Książ Wlkp., tel. 602 172 051, 664 153 886, 602 359 426, janrod@wp.pl EL-PARTNER-pomiary, usługi elektryczne, ul. Wyszyńskiego 16, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 487, www.elpartner.pl


34

FOTO-VIDEO

El-Pom- Usługi elektroenergetyczne, ul. Plac 20 Października 31, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 205, 61 28 29 833, www. el-pom.pl Instalacje elektryczne, ul. Witkiewicza 25, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 787 Instalatorstwo elektryczne, ul. Zachodnia 52, 63-100 Śrem, tel. 61 282 96 96

Instalatorstwo elektryczne, serwis kotłów gazowych i olejowych, ul. Przemysłowa 13, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 186 Usługi elektryczne- Mirosław Pera, ul. Powstańców Wlkp. 6/12, 63-100 Srem, tel. 603 882 479, www.mirex.boo.pl, biuro@mirex.boo.pl ZAKŁAD ELEKTROMECHANICZNY- przewijanie silników, ul. Zielona 8, 63-100 Śrem, tel. 606 952 865, kubam27@wp.pl

AR-KIDA- video�lmowanie, fotogra�aArkadiusz Tuszyński, ul. Makuszyńskiego 4a/19, 63-100 Śrem, tel. 662 766 057, arkida@vp.pl ECLIPSO- video�lmowanie, fotogra�a, ul. Długa 69,63-100 Śrem, tel. 669 844 440, www.eclipso.pl FOTOS - Grzegorz Kaźmierczak, ul. Długa 75, 63-100 Śrem, tel. 501 212 415, www.mkkazmierczak.pl FOTO- STUDIO- Andrzej Chrabąszcz, ul. Chłapowskiego 31, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 815


35 FUJI FLESZ, Pl. 20 Października 39, 63-100 Śrem, tel. 61 28 33 610, www. fuji�esz.pl PRYMA PLUS- fotogra�e, tel. 510 327 946, 693 726 309

FRYZJERSKIE SALONY AGULLA- Salon fryzjerski- Agnieszka Ciszak, ul. Działyńskiego 2, 63-100 Śrem, tel. 502 253 031 ALTER EGO, ul. Kopernika 17, 63 - 100 Śrem, tel. 508 064 380 ANETTE - Salon Fryzjerski, ul. Kilińskiego 28/4a, 63-100 Śrem, tel. 880 745 336 ATELIER L”OREAL EXPERT, ul. Nadbrzeżna 1/lok. 01c, 63 - 100 Śrem, tel. 517 671 172 CLARENA- Autoryzowany Salon Kosmetyki Profesjonalnej - Tatiana Michalak, ul. Matuszewskiego 28, 63 - 100 Śrem, tel. 608 520 182 FABRYKA FRYZUR, ul. Żwirowa 4a, 63100 Śrem, tel. 509 308 384 Fryzjer Damsko- Męski, ul. Dąbrowskiego 17a, 63 - 100 Śrem, tel. 518 650 754 Fryzjerstwo, ul. Okulickiego 12, 63 - 100 Śrem, tel. 606 456 216 Fryzjerstwo, ul. Wiejska 5, 63-100 Śrem, tel. 509 522 410 IMAGE- Salon fryzjersko-kosmetyczny, ul. Chłapowskiego 26 box 3, 63 - 100 Śrem, tel. 61 28 34 032, 660 327 180, www.image.srem24.info JAGA, ul. 1 Maja 5 (Galeria PSS box 2), 63-100 Śrem, tel. 796 152 030

LIDIA - fryzjerstwo damsko-męskie, ul. Wyszyńskiego 9/11, 63 - 100 Śrem, tel. 606 366 871

PRESTIŻ - Studio fryzjerskie, ul. Chłapowskiego 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 32 065

L’OREAL - Salon fryzur, ul. Sikorskiego 3, 63 - 100 Śrem, tel. 61 28 10 149

RENOMA- Salon Fryzjerski, ul. Chłapowskiego 28 lok. 29, 63 - 100 Śrem (Stare Targowisko), tel. 882 493 333

Mobilne usługi fryzjerskie, tel. 669 404 037 NEW VISAGE - Salon fryzjerski, ul. Matuszewskiego 28, 63 - 100 Śrem, tel. 785 470 513 OGRODY URODY-Salon Fryzjerski, ul. Chłapowskiego 24 a, 63-100 Śrem, tel. 609 838 759

Salon Fryzjerski - Andrzejewski Przemysław, ul. 1 Maja 23, 63 - 100 Śrem, tel. 61 28 32 462 Salon Fryzjerski - ul. Chłapowskiego 25, 63 - 100 Śrem, tel. 61 28 33 752, Salon Fryzjerski, ul. Chopina 4b, 63 - 100 Śrem, tel. 503 671 604

OSCAR - Salon fryzjerski, ul. Długa 75/10, 63 - 100 Śrem, tel. 695 772 824

Salon Fryzjerski - ul. Działyńskiego 2, 63 - 100 Śrem, tel. 667 108 027

PAOLA - Salon fryzjerski, ul. Farna 8, 63100 Śrem, tel. 61 28 28 017, 500 642 196

Salon Fryzjerski - Gubańska Małgorzata, ul. Paderewskiego 8b, 63 - 100 Śrem, tel. 61 28 34 959

PRESTIGE, ul. Powstańców Wlkp.19/2, 63 - 100 Śrem, tel. 600 443 044


36 Salon Fryzjerski, ul. Roweckiego 31, 63 - 100 Śrem, tel. 783 702 927 Salon Fryzjerski - Sójka Szymon, ul. 1 Maja 25, 63 - 100 Śrem, tel. 507 225 285 Salon Fryzjerski - Troszczyńska Natalia, Gawrony 11a, 63 - 100 Śrem, tel. 660 388 111 Salon fryzjersko -kosmetyczny, ul. Chłapowskiego 28/33, 63 - 100 Śrem, tel. 609 979 843 Salon Urody, ul. Kilińskiego 28, 63 - 100 Śrem (Pasaż ODYS I piętro), tel. 61 28 29 646 STREFA CIĘCIA, ul. 1 Maja 51, 63 - 100 Śrem, tel. 793 206 548 Studio Fryzur - Karolina Łaznowska, ul. Szeroka 8, 63 - 100 Śrem, tel. 609 974 230 Twoja Fryzjernia&Studio Urody, Plac 20 Października 47, 63-100 Śrem, tel. 514 763 251 Usługi fryzjerskie, ul. Wojska Polskiego 9, 63 - 100 Śrem, tel. 602 388 685 VERRA - Salon fryzjerski, ul. Kilińskiego 28, 63 - 100 Śrem, tel. 728 735 736 Zakład Fryzjerski - Marta Wojtysiak, ul. Kolejowa 10, 63 - 100 Śrem, tel. 61 28 30 572 Zakład Fryzjerski, ul. Mickiewicza 73, 63 - 100 Śrem, tel. 660 573 827 ZEBRAA- Salon Fryzjerski, ul. Długa 75 box 9, Hala Targowa „Kupiec”, tel. 517 177 928 Z PASJĄ - Salon fryzjerski, ul. Kilińskiego 28/1a, 63 - 100 Śrem, tel. 667 658 699

GASTRONOMIA-BARY, KAWIARNIE, RESTAURACJE ABISYNKA- Bar Kawiarnia, ul. Wojska Polskiego 9, 63-100 Śrem, tel. 512 434 736 ART-BISTRO- Bar gastronomiczny, ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 63-100 Śrem, tel. 61 28 39 145


37 BALBINKA- Restauracja, ul. Powstańców Wlkp. 7, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 222 BEL PAESE, ul. Piłsudskiego 1d,ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 41 084, 788 083 913, www.belpaese. srem.eu CAFE&LUNCH MŁYN, ul. Nadbrzeżna 1, 63-100 Śrem,, tel. 737 394 020, www. cafemlyn.com CAFE OLE, Pl. 20 Października 4, 63-100 Śrem, tel. 61 28 10 190, www.cafeole. com.pl CAFE TEJ, Pl. 20 Października 11, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 614, 61 28 10 191, 600 924 173, cafetej@pro.onet.pl CASABLANCA, ul. 1 Maja 27,63-100 Śrem, tel. 61 28 28 816 CZTERY KORONY, ul. Jacka Malczewskiego 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 099, 609 502 060, www.czterykorony.pl DON GIOVANNI- ul. Nadbrzeżna 1d/1, 63-100 Śrem, 61 28 29 920, 500 128 221, www.dongiovanni.pl GAJÓWKA, Zbrudzewo ul. Śremska 68, 63-100 Śrem, 61 28 34 765, 604 984 216, info@gajówka.com, www.gajowka.com GOLDEN CHAMBER- sala bankietowa, Drzonek, tel. 507 052 115, 507 064 473


38 REX-BAR - Elżbieta Włochal, ul. Długa 13, 63-100 Śrem, tel. 61 28 33 032

GEODETA Jacek Skrzypczak, tel. 604 215 067

RUCOLA- Kuchnia Smaków, ul. Powstańców Wlkp. 7A, 63-100 Śrem, tel. 61 67 06 259, 729 352 457

GEOMAR - usługi geodezyjno-kartogra�czne, ul. Przemysłowa 18, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 236, 605 300 141, geomar. marcinkowski@interia.pl

SARENKA- Restauracja, Chrząstowo 47, 63-130 Książ Wlkp., 61 28 22 493, 660 593 458, www.restauracja-sarenka.pl

L`ASCADA, ul. Chełmońskiego 2, 63-100 Śrem, tel. 61 28 41 910, www.hotel-lascada.pl

SŁONECZNY DWÓR- Restauracja, Radoszkowo Drugie, 63-130 Książ Wlkp., tel. 504 444 336, 509 213 662, www. dwor-sloneczny.pl SMAK LOTOSU- kuchnia orientalna- ul. Moniuszki 1, 63-100 Śrem, 61 28 29 877

LAS VEGAS, ul. Zamenhofa 1d, 63-100 Śrem, tel. 505 477 133, www.lasvegaspub.pl

SPAGHETTERIA PICCO BELLO, ul. ks. Rzadkiego 1, 63-100 Śrem, tel. 530 248 760

METROPOL, Pl. 20 Października 43, 63-100 Śrem, tel. 61 283 21 60, www. hotel-metropol.pl

TROPICANA, ul. Chłapowskiego 1, 63 - 100 Śrem, tel. 61 28 29 367, 61 28 36 080, 880 804 804, www.pizzeriatropicana.pl

NA TALERZU, ul. Powstańców Wlkp. 19, 63-100 Śrem, tel. 725 228 299 NIEZAPOMINAJKA- restauracja, Dalewo, 63-100 Śrem, tel. 691 390 384, 61 28 16 934, www.niezapominajka-dalewo.pl NOVA SYTUACJA- Restauracja, ul. Poznańska 32, 63-100 Śrem, tel. 512 541 078 OGRYZEK, ul. Chopina 4d, 63-100 Śrem, tel. 667 424 525 PAYDA- swieże kanapki, ul. Mickiewicza 1, 63-100 Śrem, tel. 603 177 005 POD BALKONEM- Pizza & Grill- ul. Farna 1, 63-100 Śrem, 61 28 30 087, 500 751 575, www.podbalkonem.pl POLKA- Restauracja, ul. Wyszyńskiego 16, 63-100 Śrem, tel. 61 89 08 288, www.polkarestauracja.pl PRZYSTAŃ- restauracja, Borgowo 1, 63100 Śrem, tel. 602 795 880 REBEL STREET BURGER, ul. Powstańców Wielkopolskich 7G/L, 63-100 Śrem, tel. 883 010 742 RELAX- ul. Chłapowskiego 3, 63-100 Śrem, 61 28 35 207

U GUMPERTÓW- Restauracja- Hotel, Żabno 9, 63-112 Brodnica, tel. 61 28 23 600, 781 635 708 VILLA NATURA, ul. Podrzekta 3, 63-140 Dolsk, tel. 61 282 52 53, kontakt@villanatura.pl, www.villanatura.pl ŻURAWIEC- Gościniec, 63-112 Żurawiec 1a, tel. 695 936 444, www.zurawiec.com

GAZ BUT-GAZ- Rozlewnia gazu płynnego, ul. Rolna 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 38 300, biuro@butgaz.pl, www.butgaz.pl GASPIR, ul. Sikorskiego 37, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 477, 602 793 621, www. gaspir.pl

GEODEZJA- KARTOGRAFIA BUDGEO- usługi geodezyjno-kartogra�czne, ul. Chłapowskiego 13, 63-100 Śrem, tel. 602 881 288

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra�cznej, ul. Mickiewicza 46, 63-100 Śrem, tel. 61 28 32 939 Smolich Marcin, Nochowo ul. Letnia 5, 63-100 Śrem, tel. 602 109 075

HOTELE Cztery Korony, ul. Jacka Malczewskiego 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 150, 693 103 958, www.czterykorony.pl Dwór Andrzejówka, ul. Śremska 3, 63100 Mechlin, tel. 61 28 30 297, www. dworandrzejowka.pl DWÓR CHAŁAWY, Chaławy, 63-112 Brodnica, tel. 692 209 838, www.dworchalawy.pl L`ASCADA, ul. Chełmońskiego 2, 63-100 Śrem, tel./fax 061 28 41 910, www. hotel-lascada.pl METROPOL, Pl. 20 Października 43, 63-100 Śrem, tel. 61 283 21 60, www. hotel-metropol.pl U GUMPERTÓW- Hotel, Żabno 9, 63-112 Brodnica, tel. 61 28 23 600, 781 635 708 VILLA NATURA, ul. Podrzekta 3, 63-140 Dolsk, tel. 61 282 52 53, kontakt@villanatura.pl, www.villanatura.pl

HUTNICTWO- ODLEWNICTWO METALPRESS Sp. z o.o., Krupczyn 3, 63-140 Dolsk, tel. 61 28 25 883, matalpress@metalpress.pl, www.metalpress.pl ODLEWNIA ŻELIWA „Śrem” S.A., ul. Staszica 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 13 700, market@oz-srem.com.pl, www.oz-srem. com.pl


39 STUDIO „SZYMANOWO”, Szymanowo 9, 63-100 Śrem, tel. 61 28 20 510, 61 28 12 057, 691 390 327, piotr@szymanowo.pl, www.szymanowo.pl

INTROLIGATOR S&S Poligra�a, ul. Sikorskiego 39, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 610, biuro@poligra�a24.com.pl, www.poligra�a24.com.pl

JĘZYKOWE KURSY Angielski dla dzieci metodą Helen Doron, ul. Grunwaldzka 8c, 63-100 Śrem, tel. 668 829 953, Atamus. Centrum szkoleniowe. Szkolenia w zakresie języków obcych, ul. Wojska Polskiego 7, 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 339, English House- Centrum Językowe, ul. Gierymskiego 26, 63-100 Śrem, tel. 503 818 822 Leader School, ul. Chopina 4c, 63-100 Śrem, tel. 533 991 131, www.srem. leaderschool.pl Sukces- Centrum Języków Obcych, ul. Chłapowskiego 26, 63-100 Śrem, tel. 690 372 211, www.cjosukces.pl

The Best Educational Centre & TeachersMagdalena Gozdowiak, ul. Nadbrzeżna 1 a, 63-100 Śrem, tel. 600 951 204

JUBILER FIRMA JUBILERSKA, ul. Kilińskiego 28/8a, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 726 JUBILER, ul. Długa 43, 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 514 NEFRYT- Firma Złotniczo-Jubilerska, ul. Dąbrowskiego 17 b, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 981 Pracownia Złotnicza Jubiler, Plac 20 Października 18, 63-100 Śrem, tel. 697 261 420 PRACOWNIA ZŁOTNICZA, ul. 1 Maja 51, 63-100 Śrem, tel. 61 28 32 466

KAMIENIARSTWO EURO-KAMIEŃ, ul. Gostyńska 39, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 510, 61 28 39 915, 693 536 151, www.eurokamien.pl KAMIENIARSTWO- ul. Narcyzowa 6, 63100 Śrem, tel. 61 28 17 010, 692 223 349

KAMIENIARSTWO - ul. Farna 26, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 506, 603 565 563, www.gano.com.pl KAMIENIARSTWO-BETONIARSTWOMałachowo 26, 63-140 Dolsk, tel. 61 28 18 225, 603 137 792, biuro@labenda.pl, www.labenda.pl MARMOR- GRANIT- ul. Ogrodowa 33, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 485 NAGROBKI, ul. Cmentarna 2a, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 800, 501 896 616

KANCELARIE PRAWNE – NOTARIALNE Bartkowiak & Kosewski- adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, ul. Poznańska 9, 63-100 Śrem, tel. 602 468 329 Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Rozmiarek śREM 63-100. ul. Powstańców Wlkp. 7G/B4, tel. 516 225 733 Kancelaria Adwokacka - Marcin Kapała, Pl. 20 Października 14, 63-100 Śrem, tel. 608 683 048, www.kapala-adwokat.pl


40 Kancelaria Radcy Prawnego- Tomasz Ankudowicz, ul. Chłapowskiego 19/83, 63-100 Śrem, tel. 501 113 899, 61 62 42 088 Kancelaria Radcy Prawnego- Tomasz Bartkowiak, Psarskie, ul. Bzowa 1, 63-100 Śrem, tel. 506 927 432, www. kancelariabartkowiak.pl

Kancelaria Adwokacka - Piotr Karcz, ul. Poznańska 22/4, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 767, www.kancelaria-karcz.pl Kancelaria Adwokacka- Michał Łabutka, ul. Nadbrzeżna 3/4, 63-100 Śrem, tel. 61 83 22 063, 602 391 401, michal@kancelaria-labutka.pl, www. kancelaria-labutka.pl Kancelaria Adwokacka- Błażej Robaszyński, Plac 20 Października 51, 63-100 Śrem, 61 28 30 404, 602 640

776, kancelaria@robaszynski.pl, www. robaszynski.pl Kancelaria Adwokacka- Natalia Janas, ul. Kościuszki 19, 63-100 Śrem, tel. 605 551 901, www.kancelaria-janas.pl Kancelaria Notarialna- Katarzyna Dłużak, Pl. 20 Października 4/3, 63-100 Śrem, 61 28 30 188 Kancelaria Notarialna- Krzysztof Kubiszewski, Pl. 20 Października 51, 63-100 Śrem, 61 28 48 116 Kancelaria Notarialna- Krzysztof Tomczyk, ul. Chłapowskiego 28/40A, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 066, 539 602 630, kancelaria@notariusz-srem.pl Kancelaria Prawna „LIBRA”, ul. Wojska Polskiego 5/5, 63-100 Śrem, 61 28 28 931, 884 850 750, kontakt@libra-kancelaria.pl, www.libra-kancelaria.pl

Kancelaria Radcy Prawnego- Stefan Grześkowiak, ul. Racławicka 2, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 632, 603 550 260, www.kancelaria-grzeskowiak.pl Kancelaria Radcy Prawnego- Magdalena Jackowska, ul. Powstańców Wlkp. 9A/11, 63-100 Śrem, tel. 602 108 114, mjackowska@poczta.onet.pl Kancelaria Radcy Prawnego- Joanna Rybakowska- Kuraś, ul. Paderewskiego 15, 63-100 Śrem, tel. 506 020 495 Kancelaria Adwokacka- Witold Genderka, ul. Chopina 4b/52, 63-100 Śrem, tel. 607 123 749

KANTOR Kantor Wymiany Walut- Plac 20 Października 2, 63-100 Śrem, tel. 889 725 038 Kantor Wymiany Walut- Plac 20 Października 12, 63-100 Śrem, tel. 603 565 186, 507 185 111, info@kantor-gluchowska.pl, www.kantor-gluchowska.pl

KASY FISKALNE-SPRZEDAŻSERWIS MULTICOM, ul. Chopina 4b, 63-100 Śrem, tel. 61 28 39 127, www.multicom. com.pl TELETRONIC, ul Kilińskiego 26, 63-100 Śrem, tel. 602 537 286, teletronic@poczta.fm

KINO Kinoteatr „Słonko”, 63-100 Śrem, ul. Poznańska 4, tel. 61 28 30 710,


41 kontakt@kinoteatrslonko.pl, www. kinoteatrslonko.pl

KLUCZE - DORABIANIE Kluczyk - ul. Długa 73, 63-100 Śrem, tel. 65 57 51 777, 501 326 519 Dorabianie kluczy, usługi ślusarskiePlac 20 Października 29, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 661, 602 496 477

KOMINIARZ-USŁUGI Zakład Kominiarski, ul. Bzowa 34, 63100 Psarskie, tel. 511 011 698 Zakład Kominiarski, ul. Dębowa 7, 63-100 Psarskie, tel. 607 143 402, www. zaklad-kominiarski.com Zakład Kominiarski, ul. Ogrodowa 33, 63-100 Śrem, tel. 61 28 39 647 Zakład Kominiarski, ul.22 Lipca 3, 63130 Książ Wielkopolski, tel. 785 395 767, 61 28 22 836

KOMPUTERY - SPRZEDAŻSERWIS ALFA Computers, ul. Gostyńska 42A, 63-100 Śrem, fax: 61 64 25 501, www. alfacomputers.pl AMT Computers, ul. Chłapowskiego 21, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 712, www. alfacomputers.pl IDEALCOMP, ul. Okulickiego 6, 63-100 Śrem, tel. 61 22 30 814, 888 422 630, www.idealcomp.pront.pl INTERmedi@ - Ł. Czekała, T. Frąckowiak s.j., ul. Modrzewskiego 1a, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 764, www.inter.media.pl, info@inter.media.pl IT-COMP- Przemysław Dolata, ul. Kilińskiego 26 a, 63-100 Śrem, tel. 663 404 183, www.it-comp.pl


42 KOMPAN, ul. Nowa Strzelnica 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 10 021, sklep@agol. com.pl KOMPUTERY-SIECI-INTERNET- Robert Droździk, Plac Kosynierów 13, 63-130 Książ Wlkp., tel. 501 188 588, drobert@poczta.fm M.K.SERWIS - ul. Narzędziowa 5, 63100 Śrem, tel. 616 792 229, maciej. kozak@mkserwis.com, www.mkserwis. com MULTICOM, ul. Chopina 4b, 63-100 Śrem, tel. 61 28 39 127, www.multicom. com.pl ORHANET- Systemy Informatyczne- Mariusz Pawłowski, ul. Wojska Polskiego 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 32 202 PIXEL- Pogotowie Komputerowe -Dawid Golon, Jana Pawła II 16, 63-130 Książ Wielkopolski, tel. 570 580 385, komputerypixel@gmail.com, www. pixel-komputery.pl PROXICOM- komputery, kasy, serwis, ul. Kilińskiego 28/3, 63-100 Śrem, tel. 882 741 588 SofTTel, ul. Przemysłowa 14, 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 797, 604 410 921, softtel@interia.pl SUPREMO, www.supremo.pl TELETRONIC - kasy, drukarki �skalne - sprzedaż, serwis, ul. Kilińskiego 26, 63 - 100 Śrem, tel. 602 537 286, teletronic@poczta.fm

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWA Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, 63-100 Śrem, ul. Parkowa 6, tel. 61 28 30 511, www.pgk.srem.pl Zakład Gospodarki Komunalnej,63-140 Dolsk, Krupczyn 9, tel. 61 28 25 700 Zakład Usług Komunalnych, 63-130 Książ Wlkp., ul. Wichury 11a, tel. 61 28 22 724

KOMUNIKACJA MIEJSKA TOTEM, 63-100 Śrem, ul. Nowowiejskiego 3, tel. 61 28 34 829, 784 014 943, www.rozkladjazdy.srem.pl

KONIE - REKREACJA IMPREZY Centrum Hipiki Antoniego Chłapowskiego, Jaszkowo 16, 63-112 Brodnica, tel. 61 28 37 556, www.centrumhipiki. com, info@centrumhipiki.com

Art&Beauty, ul. Kilińskiego 26a, 63 - 100 Śrem, tel. 616 703 300, 696 070 300, www.artandbeauty.pl BIO-ECO Gabinet Kosmetyki Naturalnej, Pl. 20 Października 27, 63 - 100 Śrem, tel. 509 910 333

Dwór Andrzejówka, ul. Śremska 3, 63100 Mechlin, tel. 61 28 30 297, www. dworandrzejowka.pl

BIO-NATURA - Salon kosmetyki i masażu, ul. Zachodnia 37,63 - 100 Śrem, tel. 61 28 37 477

Klub Jeździecki „Agro-Handel” Śrem, 63-100 Śrem, Olsza 29, tel. 65 51 74 150: stajnia@agro-handel.com.pl, www. kjagrohandel.pl

EGO ENDERMOLOGIA - Centrum Kształtowania Sylwetki, ul. Nadbrzeżna 1b/4, 63 - 100 Śrem, Tel. 516 143 540, www. egoendermologia.pl

Stajnia Blanca - Gospodarstwo Agroturystyczne, Mórka ul. Spokojna 19, 63-100 Śrem, tel. 694 718 180, 61 28 19 489, 691 700 693, blanca2@interia.pl

EUFORIA-Salon Piękności, ul. Kolejowa 10, 63-100 Śrem, tel. 600 24 88 21, 61 28 32 712, www.euforia-srem.pl

Stajnia KONIK POLSKI - Usługi Jeździeckie- Nochowo, 63-100 Śrem, ul. Brzozowa 2, tel. 691 661 641

KOSMETYCZNE SALONY AGA - Salon Kosmetyczny, solarium, ul. Targowa 5, 63 - 100 Śrem, tel. 61 28 35 396 AKADEMIA URODY, ul. Mickiewicza 12/4, 63 - 100 Śrem, tel. 532 322 502 ANETTE, ul. Kilińskiego 28, 63 - 100 Śrem, tel. 880 745 336

Gabinet Kosmetologii Elwira Murawka, ul. Kilińskiego 28/23, 63 - 100 Śrem (Pasaż Odys I piętro), tel. 503 307 601 Gabinet Kosmetyki Profesjonalnej- Elżbieta Lechowicz, ul. Kopernika 25F, 63-100 Śrem, tel. 61 28 38 758, www. kosmetyka-lechowicz.pl GRAND - Salon Urody, ul. Kilińskiego 26a, 63 - 100 Śrem, tel. 61 28 28 821, www.salongrand.pl IMAGE - salon fryzjersko - kosmetyczny, ul. Chłapowskiego 26/3, 63 - 100 Śrem, tel. 61 28 34 032, 660 327 180

ANETTE 2, Pl. 20 Października 27, 63 - 100 Śrem, tel. 61 28 32 004

INSTYTUT KOSEMTYKI NATURALNEJ, ul. Nadbrzeżna 1/lok.01c, 63 - 100 Śrem, tel. 508 064 591

ANGEL - Salon Urody, ul. Chłapowskiego 1, 63 - 100 Śrem, tel. 517 666 317

JAGA - salon, ul. 1 Maja 5, 63 - 100 Śrem (Galeria PSS box 2), tel. 796 152 030

ANWIT, Anita Witkowska, ul. Powstańców Wlkp. 9a/13, 63 - 100 Śrem, tel. 501 260 512

KALIOPE- Studio Urody, ul. Modrzewskiego 1, 63 - 100 Śrem, tel. 734 494 317 KEUNE- Salon kosmetyczny, Pasaż Handlowy Kupiec box 22, ul. Długa 75,


43

63 - 100 Śrem, tel. 61 28 39 871, www. royal.ecom.net.pl

Strefa paznokci, ul. Kilińskiego 28/20, 63 - 100 Śrem, tel. 530 297 696

KINGA - Salon kosmetyczny, ul. Brzechwy 23, 63 - 100 Śrem, tel. 61 28 37 109

STUDIO URODA- Beata Jurga, ul. Chłapowskiego 33/25, 63 - 100 Śrem, tel. 61 28 340 30,

KLEO- Salon Urody, ul. Szeroka 8, 63 - 100 Śrem, tel. 665 495 529

SUBTELNIA - Gabinet kosmetyki profesjonalnej, ul. Makuszyńskiego 2F/1, 63 - 100 Śrem, tel. 606 305 858, www. subtelnia.pl

KRAINA URODY - Salonik Kosmetyczny, ul. Szeroka 8, 63 - 100 Śrem, tel. 723 130 349 MADAME PERFECT- Gabinet kosmetyczny, Klaudia Niemier, ul. Plac 20 Października 14, 63-100 Śrem, tel. 788 480 450 METAMORFOZA - Salon kosmetyczny, Natalia Maciejewska, ul. Kościelna 22, 63 - 140 Dolsk, tel. 791 308 515 OGRODY URODY, ul. Chłapowskiego 16a, 63 - 100 Śrem, tel. 609 838 759 PRESTIGE -Salon Urody, ul. Powstańców Wlkp. 19/2, 63 - 100 Śrem, tel. 600 443 044 PROFESJONALNY GABINET KOSEMTYCZNY, ul. Okulickiego 6/63, 63 - 100 Śrem, tel. 61 28 33 484, 601 891 051 Salon Fryzjerski, ul. Chłapowskiego 1, 63 - 100 Śrem, tel. 602 662 415 Salon fryzjersko - kosmetyczny, ul. Chłapowskiego 28/33, 63 - 100 Śrem, tel. 609 979 843 Salon Urody, ul. Kilińskiego 28/20, 63 100 Śrem, tel. 61 28 29 646, 602 637 282

Pracownia Projektowania i Szycia Dekoracji Okiennych, ul. Piłsudskiego 4a, 63-100 Śrem, tel. 501636 616, www. violprojekt-�rany.com Pracownia Wystroju Okna, ul. Kilińskiego 28/16, 63-100 Śrem, tel. 608 414 129, www.�ranystrzeleccy.pl

KREDYTY-POŻYCZKI

TWÓJ STYL- Edyta Kopankiewicz, Kiełczyn 13, 63-130 Książ Wlkp. , tel. 602 329 084

AS- BIURO KREDYTOWE, ul. Długa 65, 63-100 Śrem, tel. 506 144 344

SUNNY BEACH - solarium, ul. Szeroka 8, 63 - 100 Śrem, tel. 665 123678

CENTRUM FINANSOWE- ALFA FINANSE & CONSULTING, ul. Wiejska 24, 63-100 Śrem, tel. 61 28 16 733, biuro@alfa-�nanse.com.pl, www.alfa-�nanse.com.pl

VANESSA - kosmetyka, fryzjerstwo, masaż, ul. Dutkiewicza 11, 63 - 100 Śrem, tel. 608 652 937 WELLNESS, ul. Chłapowskiego 28, 63 - 100 Śrem, tel. 513 195 810

FINES- Operator Bankowy- Kredyt chwilówka, 63-100 Śrem, Plac 20 Października 23, tel. 61 28 10 298, 883 164 223, www.�nes.pl

WYSPA PIĘKNA, Psarskie, ul. Sikorskiego 111, tel. 61 28 17 014, www.wyspapiekna-spa.pl

KASA STEFCZYKA, ul. Kościuszki 2, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 430, 665 955 958, www.kasawspolnota.pl

KRAWIECKIE USŁUGIZAKŁADY DEFEKT, ul. Długa 28, 63-100 Śrem, tel. 669 581 444 Krawieckie ABC, ul. Przemysłowa 1,63100 Śrem, tel. 61 28 28 954 LATACHE - Pracownia Krawiecka, tel. 607 086 777

KREDYTY Chwilówki, Śrem, ul. Piłsudskiego 4, tel. 61 890 83 14, 728 375 416 MARGO, ul. Powstańców Wlkp. 3, 63100 Śrem, tel. 61 28 28 629, 502 272 901, www.dj�nanse.pl SANTANDER CONSUMER BANK S.A., 63100 Śrem, ul. Kościuszki 8, tel. 801 305 305, www.santanderconsumer.pl


44 KSERO USŁUGI ANWITPLUS- sprzedaż, serwis, wynajem, tel. 504 037 067 BUDGEO, ul. Chłapowskiego 13, 63-100 Śrem, tel. 728 808 413 EUREKA- ul. Chłapowskiego 28, 63-100 Śrem, tel. 61 28 39 113 IT-COMP- punkt ksero, ul. Długa 69, 63-100 Śrem, tel. 61 83 03 590, 663 404 183, www.it-comp.pl Ksero (Sklep- komis), ul. Gostyńska 21,63-100 Śrem, tel. 61 28 33 787, 696 732 896 KSERO-FAX PLUS, ul. Matuszewskiego 3, 63-100 Śrem, tel. 728 483 632, 604 262 910 MAJOR- Biuroserwis, ul. Mickiewicza 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 965, 510 101 865 PRZY RYNKU- Pl. 20 Października 4, 63100 Śrem, tel. 61 28 30 614 Quattro-Graf, ul. Piłsudskiego 13, 63100 Śrem, tel. 61 28 32 731 WERSET- ul. Chłapowskiego 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 412

KSIĘGARNIE EUREKA- ul. Chłapowskiego 28, 63-100 Śrem, tel. 61 283 91 13 JU-KA- Aneta Ptak, Plac Kosynierów 19, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 999 MERITUM- ul. Mickiewicza 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 12 446, 508 373 327, meritum@op.pl PRZY RYNKU (CAFE TEJ)- Pl. 20 Października 11, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 614, 61 28 10 191, 600 924 173, www.ksiegarnia-srem.pl, przyrynku@pro.onet.pl WERSET- ul. Chłapowskiego 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 412

KURSY-SZKOLENIA AKADEMIA NAUKI, ul. Powstańców Wlkp. 12/6, 63-100 Śrem, tel. 662 167 665 www.akademianauki.pl ATAMUS- Centrum Szkoleniowe, ul. Wojska Polskiego 7, 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 339, 515 140 251, www.atamus.pl, biuro@atamus.pl CDS-LIDER - Placówka Kształcenia Ustawicznego, ul. Kochanowskiego 2, 63-100 Śrem, tel. 508 194 737, www. cds-lider.com.pl DAR - ZOF, ul. Długa 16, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 213,662 074 838,darzof@dar-zof.pl, www.dar-zof.pl Lo & Con LOGISTIC&CONSTRUCTION Ośrodek kształcenia kursowego- Krzysztof Taciak, Śrem, ul. Zamenhofa 14, tel. 502 735 771, 61 28 42 196, 505 184 202, taciak@op.pl, lo-con@o2.pl, www. lo-con.com.pl MATI CONSULTING, Mchy 6, 63130 Książ Wlkp., tel. 600 433 371, maticonsulting@szkolenia-mc.pl, www. szkolenia-mc.pl OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZDZ, ul. Sikorskiego 21, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 445, www.zdz.poznan.pl SZACHY- lekcje grupowe i indywidualne- Piotr Hoffmann, tel. 61 22 16 916, 603 885 758

KWIACIARNIE EURO FLORIST, ul. Kilińskiego 26a, 63-100 Śrem, tel. 600 895 045, www. warsztatkwiatow.pl Kwiaciarnia Górkiewicz-Woźniak, ul. Mickiewicza 62, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 542, www.kwiatygorkiewicz.pl Kwiaciarnia Górkiewicz-Woźniak, ul. Moniuszki 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 888

IRYS- dekoracja- �orystyka, Zakrzewice 19, 63-130 Książ Wlkp., tel. 668 420 462,biuro@irys�ora.pl, www.irys�ora.pl IRYS- Kwiaciarnia, ul. Poznańska 1,63100 Śrem, tel. 692 785 826 HANAFLORA, Śrem, Galeria POLONIA, Al. Solidarności 2, tel. 510 188 506 Kwiaciarnia, Plac 20 Października 2, 63100 Śrem, tel. 61 28 30 400 Kwiaciarnia - Anna Smolarek, ul. Jana Pawła II 37, 63-130 Książ Wlkp., tel. 517 572 155 Kwiaciarnia - Sprzedaż artykułów przemysłowych, ul. Malczewskiego 1 c, 63-100 Śrem, tel. 668 497 462 Kwiaciarnia Grześkowiak- Marcin Grześkowiak, ul. Chłapowskiego 15 A, 63-100 Śrem, tel. 61 28 33 871, www.kwiaciarniagrzeskowiak.pl Kwiaciarnia- Wioletta Maślińska, Nochowo ul. Świerkowa 1, 63-100 Śrem, tel. 782 484 640 Kwiaty, art. przemysłowe - ul. Orzeszkowej 20, 63-100 Śrem, tel. 694 431 564 MAKI- Kwiaty dla ciebie- Teresa Pietrzak, Plac Kosynierów 19a, 63-130 Książ Wlkp., tel. 721 143 596 MILANO- Pracownia Florystyczno - Artystyczna, Pl. 20 Października 18, 63-100 Śrem, tel. 723 632 162 MOLUCELLA- 63-100 Śrem, ul.1 Maja 23, tel. 604 719 708, 600 581 783, www. kwiaciarniamolucella.blogspot.com Pracownia �orystyczna „Przy Rondzie” Iwona Żyto, Pasaż Handlowy „ODYS” Kilińskiego 28/10, 63-100 Śrem, tel. 698 647 262 WERA, ul. Dąbrowskiego 8, 63-100 Śrem, tel. 503 033 699, www.kwiaciarniawera.pl


45 LOGOPEDZI Cwojdzińska- Konon A., logopeda, specjalista balbutolog, ul. Orzeszkowej 7, 63 - 100 Śrem, tel. 694 536 607 Logogabinet- Terapia logopedycznaMaria Scheller, tel. 505 092 880, www. logogabinet.com.pl Poradnia Logopedyczna, ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 15 431

LOMBARD-KOMIS Lombard- komis MILENIUM, Pl. 20 Października 23, 63-100 Śrem, tel. 61 83 38 507, 512 101 190

Kosynierów 1, 63-130 Książ Wlkp., tel. 514 775 053 Skup, sprzedaż, komis, naprawa - komórki, RTV, AGD, komputery, cb-radia, ul. Piaskowa 2, 63-100 Śrem, tel. 502 257 288

MASAŻ LECZNICZYRELAKSACYJNY AN-MED- gabinet �zjoterapii, ul. Dutkiewicza 6, 63-100 Śrem, tel. 539 975 888 BIOMEDOS-Studio Fizjoterapii- Piotr Szozda, ul. K. Makuszyńskiego 4D/22, 63-100 Śrem, tel. 61 28 11 238

Lombard- komis, serwis GSM, ul. Chłapowskiego 3, 63-100 Śrem, tel. 602 116 834, 698 876 385

FIZJOPLUS - masaże, elektroterapia, ćwiczenia lecznicze, ul. Chłapowskiego 28/26, 63 - 100 Śrem, tel. 661 915 963, www.�zjoplus.com.pl

Lombard- komis, serwis GSM, ul. Kościuszki 12, 63-100 Śrem, tel. 602 116 834, 698 876 385

Gabinet Masażu Klasycznego i Leczniczego, ul. Wyspiańskiego 12,63-100 Śrem, tel. 61 28 39 913, 602 669 249

Lombard, ul. Kilińskiego 4, 63-100 Śrem, tel. 608 536 005

Gabinet Masażu- WYSPA, ul. Szeroka 8, 63- 100 Śrem, tel. 695 653 341

Lombard, ul. Wielka Rzeźnicka 1,63-100 Śrem, tel. 61 88 33 387, srem@loombard.pl

GABINET TERAPII MANUALNEJ- Chrząstowo 49,63-130 Książ Wlkp., tel. 512 133 809

Sklep Wielobranżowy - skup, sprzedaż, naprawa komórek - Karina Musielak, Pl.

Masaż leczniczy, ul. Paderewskiego 8, 63 - 100 Śrem, tel. 61 28 34 895, 606 915 960 TWÓJ STYL- masaż leczniczy, Edyta Kopankiewicz, Kiełczyn 13, 63-130 Książ Wlkp. , tel. 602 329 084 WYSPA PIĘKNA, ul. Sikorskiego 111 Psarskie, 63-100 Śrem, tel. 61 28 17 014, www.wyspapiekna-spa.pl

MEBLE BODZIO- Salon Firmowy, ul. Szeroka 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 046 DOMAR, ul. Wojska Polskiego 11, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 365 DOMINO- Salon Meblowy, ul. Wiejska 2B, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 997 DREWEX, Radoszkowo II 34, 63-130 Książ Wlkp. Tel. 61 28 22 647, 61 28 21 229, 608 310 529 EDEN -Salon Meblowy, ul. Wiejska 16, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 348, edenmeble@wp.pl KAMPRA - Antoni Więcek, Nochowo, ul. Brzozowa 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 16 431, sekretariat@kampra.pl, www. kampra.pl KOMFORT, ul. Staszica 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 985


46 LEOPOL MEBLE, Zbrudzewo ul. Średzka 2, 63-100 Śrem, tel. 61 28 48 670, 61 28 28 809 MART-meble na wymiar, Plac 20 Października 21, 63-100 Śrem, tel. 889 176 440, www.martmeble.pl MDM- producent mebli, Psarskie, ul. Sikorskiego 68, 63-100 Śrem, tel. 61 28 32 975, 604 889 378, www.mdm-meble.pl MEBAX, ul. Popiełuszki 17, 63-100 Śrem, tel. 61 83 52 990, 690 977 123, www. mebax.pl, sklep.srem@mebax.pl MEBLE KRUK - Zdzisław Gluza, Psarskie ul. Sikorskiego 7, 63-100 Śrem, tel. 604 799 847 MEBLE NA WYMIAR- kuchenne, łazienkowe, garderoby, szafy, tel. 663 524 111 MEBLOSTYL - meble na miarę, tel. 535 886 936,600 257 876, meblostylsrem@gmail.com, www. meblostyl.ugu.pl MW MEBLE, Góra 19a, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 139, 606 827 103


47

Salon Meblowy, ul. Kościuszki 15, 63130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 835, 500 206 491 Sklep Meblowy, Psarskie ul. Sikorskiego 72, 63-100 Śrem, tel. 606 253 174 Sklep Meblowy U.W Sroczyńscy, ul. Powstańców Wlkp. 20, 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 452, u.w.sroczynscy@op.pl Świat Materacy, ul. Kołłątaja 13, 63-100 Śrem, tel. 603 091 032, www.swiatmateracy.pl


48

MEDYCYNA-DIAGNOSTYKA

Dermatolog- Przyniczka- Zimowska Renata, Śrem, ul. Chełmońskiego 1, tel. 61 28 29 816

Ginekolog- Marek Cwojdziński, Śrem, ul. Chełmońskiego 1, tel. 572 222 543

DIAGNOSTYKA, ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 15 472, 61 28 28 960, www.diag.pl

Dermatolog- Piotrowska-Osińska A., Śrem, ul. Staszica 1, tel. 61 28 29 755

Ginekolog-Jackowski Paweł, Śrem, ul. Skłodowskiej- Curie 11/2, tel. 602 199 333, www.jackowski-ginekolog.pl

LABORATORIUM - „KO MED”, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 688, www.przychodnia-komed.pl

Dermatolog- Teresiak-Mikołajczak Ewa, BIOMEDOS, ul. Makuszyńskiego 4d / 22, 63-100 Śrem, tel. 61 28 112 38

Ginekolog-Malewski Marek, Śrem, ul. Nadbrzeżna 3/6, tel. 602 505 643, www.malewski-ginekolog.pl

Diabetolog- Sosnowski Robert, BIOMEDOS, ul. Makuszyńskiego 4d / 22, 63-100 Śrem, tel. 61 28 112 38

Ginekolog-Rybakowski Łukasz, Śrem, Psarskie, ul. Jaśminowa 23, tel. 61 28 34 432, 602 317 559

Endokrynolog- Pajdowski Andrzej, Śrem, ul. Mickiewicza 5, tel. 502 517 325

Ginekolog- Stanek Jarosław, ul. Chłapowskiego 3, 63-100 Śrem ,tel. 604 565 283, 61 67 03 257

MEDYCYNA-LEKARZE Chirurg- Kapała Rafał, Śrem, ul. Strusia 4,tel. 61 28 19 611 Chirurg- Szurygajło Krzysztof, Śrem, ul. Chełmońskiego 1, tel. 61 28 15 401


49

Internista- Sosnowski Robert, BIOMEDOS, ul. Makuszyńskiego 4d / 22, 63-100 Śrem, tel. 61 28 112 38

Neurolog- Lubiński Daniel, BIOMEDOS, ul. Makuszyńskiego 4d / 22, 63-100 Śrem, tel. 61 28 112 38

Kardiolog- Dudziak- Kośmider Joanna- Przychodnia Salus, ul. Chłapowskiego 5, Śrem, tel. 61 28 35 002

Neurolog dziecięcy- Beutler Ewa, Śrem, ul. Chełmońskiego 1, tel. 728 388 372

Kardiolog- Skibski Jan, Śrem, ul. Chełmońskiego 1, tel. 61 28 15 401

Medycyna Pracy- Adamczak Elżbieta, Śrem, Chełmońskiego 1, tel. 61 28 15 414, 500 228 448

Laryngolog- Gendaszyk- Tiszer Anna, Śrem, ul. Matejki 1, tel. 61 28 35 438 Laryngolog- Kapała Ewa, Śrem, ul. Strusia 4, tel. 61 28 19 611 Neurochirurg- Kocur Leszek, BIOMEDOS, ul. Makuszyńskiego 4d / 22, 63-100 Śrem, tel. 61 28 112 38 Neurolog- Koppa Andrzej, Śrem, ul. Farna 19, tel. 61 28 30 504 Neurolog- Graczyk Roman, Śrem, ul. Chełmońskiego 1, tel. 61 28 15 436


50

Okulista- optometrysta- Hoffmann Barbara, Śrem, ul. Wyszyńskiego 5, tel. 61 28 41 338

Pediatra- Jankowska-Ciborowska Halina, BIOMEDOS, ul. Makuszyńskiego 4d / 22, 63-100 Śrem, tel. 61 28 112 38

Psychiatra- Zięba-Mazurek Katarzyna, Śrem, ul. Mickiewicz 5, tel. 61 28 29 606

Okulista- Rybakowska Izabela, Śrem, ul. Paderewskiego 15, tel. 61 28 28 909

Pediatra- Stachowiak Ewa, Śrem, ul. Powstańców Wlkp. 7G/H, tel. 61 22 45 060, 797 599 542

Pulmonolog- Czosnowska Teresa, Śrem, ul. Jasna 9, tel. 600 882 261

Okulista- Przymus Barbara, Śrem, Pl. 20 Października 16, tel. 61 28 30 759

Pediatra- Sypniewska Ewa, Śrem, ul. Wybickiego 24, tel. 61 28 30 892

Okulista- Głaczyńska Alina, Śrem, ul. Nadbrzeżna 1, tel. 61 28 23 519

Pediatra- Szalaty-Weis Ewa, Śrem, ul. Makuszyńskiego 2b/2, tel. 61 22 23 026, www.lekarzsrem.pl

Ortopeda-Bieńkowski Przemysław, Śrem, Pl. 20 Października 5, tel. 602 519 153 Ortopeda-Kapała Rafał, Śrem, ul. Strusia 4, tel. 61 28 19 611 Pediatra- Chełmińska-Milkiewicz Barbara, Śrem, ul. Roweckiego 9c, tel. 61 28 35 768

Pediatra- Tomczak-Goćwińska Hanna, Śrem, ul. Gierymskiego 59, tel. 61 28 33 915 Psychiatra- Perucki Mariusz, Śrem, ul. Chełmońskiego 1, tel. 605 821 208

Radiolog-Gaweł Krzysztof, Śrem, ul. Wschodnia 5, tel. 61 28 39 702 Reumatolog-Romanowski Wojciech, Śrem, ul. Brzechwy 19/1, tel. 61 28 37 108 Specjalista chorób wewnętrznychGoćwiński Grzegorz, Śrem, ul. Gierymskiego 59, tel. 61 28 33 915 Specjalista chorób wewnętrznychZdrojowa- Gaweł Danuta, Śrem, ul. Wschodnia 5, tel. 61 28 39 702 Stomatolog- AL-DENT-PLUS, Śrem, ul. Chłapowskiego 31, tel. 61 28 41 440


51 Stomatolog- ALFA-DENT- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Śrem, ul. Chłapowskiego 5, tel. 61 28 36 449

Stomatolog- STARE TARGOWISKO, Śrem, ul. Chłapowskiego 28/22, tel. 502 490 429

Wenerolog- Teresiak-Mikołajczak Ewa, BIOMEDOS, ul. Makuszyńskiego 4d / 22, 63-100 Śrem, tel. 61 28 112 38

Stomatolog- ALLIGODENT, Śrem, ul. Chłapowskiego 33/22, tel. 61 28 37 184, 531 143 667www.alligodent.pl

Stomatolog- Stomatologia, Śrem, ul. Makuszyńskiego 2b/1, tel. 695 191 833

MEDYCYNA-MAMMOGRAFIA

Stomatolog- DENTAL, Śrem, ul. Kilińskiego 1, tel. 61 28 33 337

Stomatolog- Tomczak Maciej, Śrem, ul. Nadbrzeżna 1 A, tel. 61 28 28 802, 500 305 365

CENTRUM MEDYCZNE „MAŁGORZATA”, ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem, tel. 61 88 33 113, www.centrummalgorzata.pl

Stomatolog- 3 DENT-STOM s.c. Poradnia Stomatologiczna - Bartz, Jagielski, Śrem, ul. Przemysłowa 1, tel. 61 28 29 841

„REMEDIUM”- Wielkopolskie Centra Medyczne, 63-100 Śrem, ul. Chłapowskiego 3, tel.61 67 03 257, www. wcm-remedium.pl

Stomatolog- ESTETICA- Ryś Przemysław, Śrem, Pl. 20 Października 49, tel. 61 28 28 694, 507 588 501, www. esteticagabinet.pl Stomatolog- Hofman Marcin, Śrem, ul. Kilińskiego 26a, tel. 61 28 10 684, kontakt@dentysta-hofman.pl, www. dentysta-hofman.pl Stomatolog- Jackowski Bartosz, Śrem, u. Romera 2/7, tel. 604 866 599, www. stomatologsrem.pl Stomatolog- Kostrzewska Hanna, Śrem, ul. Komorowskiego 6/206, tel. 691 204 055 Stomatolog- Langner- Mieloszyńska Iwona, Śrem, ul. Orzeszkowej 16, tel. 61 28 36 391 Stomatolog- Lorenc Paweł, Śrem, ul. Roweckiego 19e, tel. 61 28 34 662, www.stomatologia-lorenc.pl Stomatolog- Majkowska Beata, Śrem, ul. Chłapowskiego 8 c/21, tel. 61 28 35 153 Stomatolog- Marcinkowska Edyta, Śrem, ul. Kopernika 4, tel. 661 285 976 Stomatolog- Muller- Nowacka Wisława, Śrem, ul. Mickiewicza 14, tel. 792 945 276 Stomatolog- ULDENT, Śrem, ul. Chłapowskiego 26 (PSS Jubilat), tel. 61 28 21 770, www.uldent.pl Stomatolog- PERFEKT DENT, Sczaniecka E., Śrem, ul. Roweckiego 31, tel. 61 28 37 770

Stomatolog- Wierbil Danuta, Śrem, ul. Grunwaldzka 2/7, tel. 603 766 215

MEDYCYNA-OPTYCY

Stomatolog- Wybicki Łukasz, Śrem, ul. Chłapowskiego 1, tel. 61 28 28 674

FOCUS Optyk, ul. Wyszyńskiego 1/5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 41 338

Urolog- Radosław Biernacki, Śrem, ul. Chłapowskiego 1, tel. 61 67 03 257

MEDLENS- Salon Optyczny, ul. Nadbrzeżna 1/c2, 63-100 Śrem, tel. 61 28 23 519

Urolog- Sidorak Donat, Śrem, ul. Szeroka 8, tel. 61 28 30 675 Urolog- Twardosz Krzysztof- Centrum Medyczne Hipokrates, ul. Nadbrzeżna 1, Śrem, tel. 61 28 28 802

OPTICO- Zakład optyczno-okulistyczny- Biernacki Piotr, Rybakowska Izabela- Galeria PSS Śrem, ul. 1-go Maja 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 756


52 Protetyka, ul. Popiełuszki 5, 63-100 Śrem, tel. 663 783 675

MEDYCYNA-PRZYCHODNIE Brodnica- OŚRODEK ZDROWIA-Brodnica 65, 63-112 Brodnica, tel. 61 28 23 579 Dolsk- FAMILIA- Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego - Śremskie Przedmieście 32, 63-140 Dolsk, tel. 61 28 25 837 Książ Wlkp.- BELLUS- Przychodnia Lekarza Rodzinnego - ul. Wiosny Ludów 24,63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 540

OPTICO- Zakład optyczno-okulistyczny- Biernacki Piotr, Rybakowska Izabela- Galeria POLONIA, Al. Solidarności 2, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 004 OPTICO- Zakład optyczno-okulistyczny- Biernacki Piotr, Rybakowska Izabela- ul. Paderewskiego 15, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 909, opticogaleria@wp.pl OPTICO- Zakład Optyczny- Piotr Biernacki, ul. 1 Maja 5/7, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 756 OPTYK TERENSKI, ul. Wojska Polskiego 9, 63-100 Śrem, tel. 731 427 451 VISION PRESTIGE, Żerków, ul. Jarocińska 23, tel. 512 043 403 VISION PRESTIGE, Zaniemyśl, ul. Poznańska, tel. 512 043 403

VISION PRESTIGE- Salon Optyczny, ul. Reja 3, 63-100 Śrem, tel. 512 043 403 VISION PRESTIGE- Salon Optyczny, Plac Kosynierów 3, 63-130 Książ Wlkp., tel. 501 266 303 WIZJONER- Salon Optyczny, ul. Chłapowskiego 28/12, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 422 ZAKŁAD OPTYCZNY- Danuta Rychlik, Plac 20 Października 16, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 759, optyk@wielka.pl, www.optyka-okularowa.pl

MEDYCYNA-PROTETYKA Gabinet Protetyczny- Mirosław Worsztynowicz, ul. Szkolna 18, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 854 Gabinet Protetyki Zębowej- Bartosz Siczyński, ul. 1 Maja 11, 63-100 Śrem, tel. 61 2837 932, protezyzebowe@interia.pl, www. gabinet.prv.pl Laboratorium Dentystyczne - Elżbieta Szreder, ul. Chłapowskiego 33, 63-100 Śrem, tel. 698 488 943, 61 28 36 296

Psarskie- CENTRUM MEDYCZNE- ul. Sikorskiego 25, 63-100 Śrem, tel. 607 068 203, 61 28 41 070, 603 771 131, www.cmpsarskie.pl


53 MEDYCYNA-RENTGEN KO-MED-Przychodnia Lekarza Rodzinnego - ul. Staszica 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 688 PRYWATNA PRACOWNIA RENTGENOWSKA- Dorota Szerement, ul. Chłapowskiego 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 158 SZPITAL, ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 15 503

MEDYCYNA-SPRZĘTLEKARSKI DBAM O ZDROWIE - Sklep ZielarskoMedyczny, 63-100 Śrem, ul. Chełmońskiego 1A, tel. 61 282 89 82 DIGI LAB- aparaty słuchowe, ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 15 601 EURO-MED - sklep rehabilitacyjny, ul. 1 Maja 21, 63-100 Śrem, tel. 603 403 001 Śrem- ESKULAP- Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego -ul. Mickiewicza 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 606 Śrem- HIPOKRATES- Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego -ul. Nadbrzeżna 1A, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 802, www.cmhipokrates.pl Śrem- KO - MED- Przychodnia Lekarza Rodzinnego - ul. Staszica 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 688 Śrem- MEDEUS- Przychodnia- ul. Powstańców Wlkp. 7G lok. H, 63-100 Śrem, tel. 61 22 45 060, 797 500 542, www.medeus.pl Śrem- MEDICUS- Przychodnia Lekarza Rodzinnego - ul. Mickiewicza 5, 63100 Śrem, tel. 61 28 29 703 Śrem- MEDYK- Centrum Zdrowia - ul. Powstańców Wlkp. 5, 63-100 Śrem, tel. 61 830 18 90

Śrem- REMEDIUM- Centrum Medyczne- ul. Chłapowskiego 1, 63-100 Śrem, tel. 61 670 32 57, www.wcmremedium.pl

GAMA - zaopatrzenie ortopedyczne, Psarskie, ul. Jaśminowa 8, 63-100 Śrem, tel. 602 417 259, 61 28 17 018, www.gamabis.pl

Śrem- SALUS- Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego - ul. D. Chłapowskiego 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 002

INFO-MEDICA- diagnostyczny sprzęt medyczny, Nochowo, ul. Ogrodowa 5, 63-100 Śrem, tel. 608 080 019, biuro@info-medica.pl, www.info-medica.pl

MEDYCYNA- REHABILITACJA

STOM-MED- sklep medyczny- ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 736, 606 422 751, ul.Staszica 1 - 1 piętro pok.59, tel. 667 802 004

INNOWACYJNE CENTRUM REHABILITACJI L’ASCADA, ul. Chełmońskiego 2, 63-100 Śrem, tel. 537 065 800 REHABILITACJA- Laura Kownacka, ul. Chłapowskiego 1, 63-100 Śrem, tel. 782 888 042 SYNERGIA- Centrum Rehabilitacji Leczniczej, ul. Mickiewicza 56, 63-100 Śrem, tel. 501 555 378, www.rehabilitacja-srem.pl

MEDYCYNA-SZKOŁA RODZENIA Szkoła rodzenia- Anna Janiszewska, Jolanta Stempniak, tel. 601 163 728, 507 113 008


54

MEDYCYNA-USŁUGI PIELĘGNIARSKIE FLORA-MED .s.c.- Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa, ul. Śremskie Przedmieście 32, 63-140 Dolsk, tel. 61 28 42 432, 509 641 088, �oramed2011@gmail.com, www. �ora-med.pl Gabinet Pielęgniarski - Anna Kaczan, tel. 603 403 001 Grupowa Praktyka Pielęgniarska PULS, ul. Chłapowskiego 31, 63-100 Śrem, tel. 61 28 39 166 Grupowa Praktyka Położnicza ŻYCIE, ul. Chłapowskiego 31, 63-100 Śrem, tel. 61 28 39 166 Szkoła rodzenia „Natura”- Grażyna Kasprzak, ul. Zamenhoffa 3/1, 63-100 Śrem, tel. 784 060 451, www.szkolarodzenia.srem.com.pl Szkoła rodzenia- Szpital w Śremie, ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem, tel. 506 075 504

MEDYCYNA-SZPITAL Szpital - 63-100 Śrem, ul. Chełmońskiego 1, tel. 61 28 15 400, www. szpitalwsremie.pl

MEDYCYNA-USG CENTRUM MEDYCZNE „MAŁGORZATA”, ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem, tel. 61 88 33 113, www.centrummalgorzata.pl Gaweł Krzysztof, Śrem, ul. Wschodnia 5, tel. 61 28 39 702, 608 087 955 MEDEUS- Bogdaszewski Jacek, ul. Powstańców Wlkp. 7G/h, Śrem, tel. 61 22 45 060, 797 500 542

Indywidualna Praktyka Położnej Środowiskowo- Rodzinnej- Małgorzata Janiszewska, ul. Śremskie Przedmieście 32, 63-140 Dolsk, tel. 603 366 613 Indywidualna Praktyka Położnej Środowiskowej- Jolanta Stempniak, ul. Chłapowskiego 23/33, 63 - 100 Śrem, tel. 507 113 008 NATURA- Grażyna Kasprzak, ul. Zamenhoffa 3/1, 63-100 Śrem, tel. 784 060 451 Świecowanie uczu- Agnieszka Włodarczak, BIOMEDOS, ul. Makuszyńskiego 4d / 22, 63-100 Śrem, tel. 61 28 112 38


55 DYŻURY APTEK Kwiecień 1 kwiecień - Apteka “Pod Białym Orłem”, Plac 20 Października 5, 63-100 Śrem 2 kwiecień - Apteka “W Szpitalu”, ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem 3 kwiecień - Apteka “Verbena”, ul. Gostyńska 17, 63-100 Śrem 4 kwiecień - Apteka “Jeziorany”, ul. Kilińskiego 30, 63-100 Śrem 5 kwiecień - Apteka “Lege Artis”, ul. Chłapowskiego 5, 63-100 Śrem 6 kwiecień - Apteka “Prima”, ul. Kolejowa 1, 63-100 Śrem 7 kwiecień - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 8 kwiecień - Apteka “Helenki”, ul. Paderewskiego 1, 63-100 Śrem 9 kwiecień - Apteka “Centrum Zdrowia”, ul. Grunwaldzka 1, 63-100 Śrem 10 kwiecień - Apteka “Zielona”, ul. Piłsudskiego 2D, 63-100 Śrem 11 kwiecień - Apteka “Centrum”, ul. 1 Maja 23, 63-100 Śrem 12 kwiecień - Apteka “Odlewnik”, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem 13 kwiecień - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 14 kwiecień - Apteka “Zielona”, ul. Piłsudskiego 2D, 63-100 Śrem 15 kwiecień - Apteka “Dbam o zdrowie”, ul. Mickiewicza 6, 63-100 Śrem 16 kwiecień - Apteka “Przyjazna”, ul. Grunwaldzka 8c, 63-100 Śrem 17 kwiecień - Apteka “Arnika”, ul. Powstańców Wlkp. 5, 63-100 Śrem 18 kwiecień - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 19 kwiecień - Apteka “Natura”, Al. Solidarności 2, 63-100 Śrem 20 kwiecień - Apteka “Pod Białym Orłem”, Plac 20 Października 5, 63-100 Śrem 21 kwiecień - Apteka “W Szpitalu”, ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem 22 kwiecień - Apteka “Verbena”, ul. Gostyńska 17, 63-100 Śrem 23 kwiecień - Apteka “Jeziorany”, ul. Kilińskiego 30, 63-100 Śrem 24 kwiecień - Apteka “Lege Artis”, ul. Chłapowskiego 5, 63-100 Śrem 25 kwiecień - Apteka “Prima”, ul. Kolejowa 1, 63-100 Śrem 26 kwiecień - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 27 kwiecień - Apteka “Helenki”, ul. Paderewskiego 1, 63-100 Śrem 28 kwiecień - Apteka “Centrum Zdrowia”, ul. Grunwaldzka 1, 63-100 Śrem 29 kwiecień - Apteka “Pod Białym Orłem”, Plac 20 Października 5, 63-100 Śrem 30 kwiecień - Apteka “Centrum”, ul. 1 Maja 23, 63-100 Śrem

Maj 1 maj - Apteka “Odlewnik”, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem 2 maj - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 3 maj - Apteka “Zielona”, ul. Piłsudskiego 2D, 63-100 Śrem 4 maj - Apteka “Dbam o zdrowie”, ul. Mickiewicza 6, 63-100 Śrem 5 maj - Apteka “Przyjazna”, ul. Grunwaldzka 8c, 63-100 Śrem 6 maj - Apteka “Arnika”, ul. Powstańców Wlkp. 5, 63-100 Śrem 7 maj - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 8 maj - Apteka “Natura”, Al. Solidarności 2, 63-100 Śrem 9 maj - Apteka “Pod Białym Orłem”, Plac 20 Października 5, 63-100 Śrem 10 maj - Apteka “W Szpitalu”, ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem 11 maj - Apteka “Verbena”, ul. Gostyńska 17, 63-100 Śrem 12 maj - Apteka “Jeziorany”, ul. Kilińskiego 30, 63-100 Śrem 13 maj - Apteka “Lege Artis”, ul. Chłapowskiego 5, 63-100 Śrem 14 maj - Apteka “Prima”, ul. Kolejowa 1, 63-100 Śrem 15 maj - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 16 maj - Apteka “Helenki”, ul. Paderewskiego 1, 63-100 Śrem 17 maj - Apteka “Centrum Zdrowia”, ul. Grunwaldzka 1, 63-100 Śrem 18 maj - Apteka “Zielona”, ul. Piłsudskiego 2D, 63-100 Śrem 19 maj - Apteka “Centrum”, ul. 1 Maja 23, 63-100 Śrem 20 maj - Apteka “Odlewnik”, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem 21 maj - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 22 maj - Apteka “Zielona”, ul. Piłsudskiego 2D, 63-100 Śrem 23 maj - Apteka “Dbam o zdrowie”, ul. Mickiewicza 6, 63-100 Śrem 24 maj - Apteka “Przyjazna”, ul. Grunwaldzka 8c, 63-100 Śrem 25 maj - Apteka “Arnika”, ul. Powstańców Wlkp. 5, 63-100 Śrem 26 maj - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 27 maj - Apteka “Natura”, Al. Solidarności 2, 63-100 Śrem 28 maj - Apteka “Pod Białym Orłem”, Plac 20 Października 5, 63-100 Śrem 29 maj - Apteka “W Szpitalu”, ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem 30 maj - Apteka “Verbena”, ul. Gostyńska 17, 63-100 Śrem 31 maj - Apteka “Jeziorany”, ul. Kilińskiego 30, 63-100 Śrem

Czerwiec 1 czerwca - Apteka “Lege Artis”, ul. Chłapowskiego 5, 63-100 Śrem 2 czerwca - Apteka “Prima”, ul. Kolejowa 1, 63-100 Śrem 3 czerwca - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 4 czerwca - Apteka “Helenki”, ul. Paderewskiego 1, 63-100 Śrem 5 czerwca - Apteka “Centrum Zdrowia”, ul. Grunwaldzka 1, 63-100 Śrem

6 czerwca - Apteka “Pod Białym Orłem”, Plac 20 Października 5, 63-100 Śrem 7 czerwca - Apteka “Centrum”, ul. 1 Maja 23, 63-100 Śrem 8 czerwca - Apteka “Odlewnik”, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem 9 czerwca - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 10 czerwca - Apteka “Zielona”, ul. Piłsudskiego 2D, 63-100 Śrem 11 czerwca - Apteka “Dbam o zdrowie”, ul. Mickiewicza 6, 63-100 Śrem 12 czerwca - Apteka “Przyjazna”, ul. Grunwaldzka 8c, 63-100 Śrem 13 czerwca - Apteka “Arnika”, ul. Powstańców Wlkp. 5, 63-100 Śrem 14 czerwca - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 15 czerwca - Apteka “Natura”, Al. Solidarności 2, 63-100 Śrem 16 czerwca - Apteka “Pod Białym Orłem”, Pl. 20 Października 5, 63-100 Śrem 17 czerwca - Apteka “W Szpitalu”, ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem 18 czerwca - Apteka “Verbena”, ul. Gostyńska 17, 63-100 Śrem 19 czerwca - Apteka “Jeziorany”, ul. Kilińskiego 30, 63-100 Śrem 20 czerwca - Apteka “Lege Artis”, ul. Chłapowskiego 5, 63-100 Śrem 21 czerwca - Apteka “Prima”, ul. Kolejowa 1, 63-100 Śrem 22 czerwca - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 23 czerwca - Apteka “Helenki”, ul. Paderewskiego 1, 63-100 Śrem 24 czerwca - Apteka “Centrum Zdrowia”, ul. Grunwaldzka 1, 63-100 Śrem 25 czerwca - Apteka “Pod Białym Orłem”, Pl. 20 Października 5, 63-100 Śrem 26 czerwca - Apteka “Centrum”, ul. 1 Maja 23, 63-100 Śrem 27 czerwca - Apteka “Odlewnik”, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem 28 czerwca - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 29 czerwca - Apteka “Zielona”, ul. Piłsudskiego 2D, 63-100 Śrem 30 czerwca - Apteka “Dbam o zdrowie”, ul. Mickiewicza 6, 63-100 Śrem

Lipiec 1 lipiec - Apteka “Przyjazna”, ul. Grunwaldzka 8c, 63-100 Śrem 2 lipiec - Apteka “Arnika”, ul. Powstańców Wlkp. 5, 63-100 Śrem 3 lipiec - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 4 lipiec - Apteka “Natura”, Al. Solidarności 2, 63-100 Śrem 5 lipiec - Apteka “Pod Białym Orłem”, Plac 20 Października 5, 63-100 Śrem 6 lipiec - Apteka “W Szpitalu”, ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem 7 lipiec - Apteka “Verbena”, ul. Gostyńska 17, 63-100 Śrem 8 lipiec - Apteka “Jeziorany”, ul. Kilińskiego 30, 63-100 Śrem 9 lipiec - Apteka “Lege Artis”, ul. Chłapowskiego 5, 63-100 Śrem 10 lipiec - Apteka “Prima”, ul. Kolejowa 1, 63-100 Śrem 11 lipiec - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 12 lipiec - Apteka “Helenki”, ul. Paderewskiego 1, 63-100 Śrem 13 lipiec - Apteka “Centrum Zdrowia”, ul. Grunwaldzka 1, 63-100 Śrem 14 lipiec - Apteka “Zielona”, ul. Piłsudskiego 2D, 63-100 Śrem 15 lipiec - Apteka “Centrum”, ul. 1 Maja 23, 63-100 Śrem 16 lipiec - Apteka “Odlewnik”, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem 17 lipiec - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 18 lipiec - Apteka “Zielona”, ul. Piłsudskiego 2D, 63-100 Śrem 19 lipiec - Apteka “Dbam o zdrowie”, ul. Mickiewicza 6, 63-100 Śrem 20 lipiec - Apteka “Przyjazna”, ul. Grunwaldzka 8c, 63-100 Śrem 21 lipiec - Apteka “Arnika”, ul. Powstańców Wlkp. 5, 63-100 Śrem 22 lipiec - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 23 lipiec - Apteka “Natura”, Al. Solidarności 2, 63-100 Śrem 24 lipiec - Apteka “Pod Białym Orłem”, Plac 20 Października 5, 63-100 Śrem 25 lipiec - Apteka “W Szpitalu”, ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem 26 lipiec - Apteka “Verbena”, ul. Gostyńska 17, 63-100 Śrem 27 lipiec - Apteka “Jeziorany”, ul. Kilińskiego 30, 63-100 Śrem 28 lipiec - Apteka “Lege Artis”, ul. Chłapowskiego 5, 63-100 Śrem 29 lipiec - Apteka “Prima”, ul. Kolejowa 1, 63-100 Śrem 30 lipiec - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 31 lipiec - Apteka “Helenki”, ul. Paderewskiego 1, 63-100 Śrem

Sierpień 1 sierpień - Apteka “Centrum Zdrowia”, ul. Grunwaldzka 1, 63-100 Śrem 2 sierpień - Apteka “Zielona”, ul. Piłsudskiego 2D, 63-100 Śrem 3 sierpień - Apteka “Centrum”, ul. 1 Maja 23, 63-100 Śrem 4 sierpień - Apteka “Odlewnik”, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem 5 sierpień - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 6 sierpień - Apteka “Zielona”, ul. Piłsudskiego 2D, 63-100 Śrem 7 sierpień - Apteka “Dbam o zdrowie”, ul. Mickiewicza 6, 63-100 Śrem 8 sierpień - Apteka “Przyjazna”, ul. Grunwaldzka 8c, 63-100 Śrem 9 sierpień - Apteka “Arnika”, ul. Powstańców Wlkp. 5, 63-100 Śrem 10 sierpień - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 11 sierpień - Apteka “Natura”, Al. Solidarności 2, 63-100 Śrem 12 sierpień - Apteka “Pod Białym Orłem”, Pl. 20 Października 5, 63-100 Śrem 13 sierpień - Apteka “W Szpitalu”, ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem


56 14 sierpień - Apteka “Verbena”, ul. Gostyńska 17, 63-100 Śrem 15 sierpień - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 16 sierpień - Apteka “Lege Artis”, ul. Chłapowskiego 5, 63-100 Śrem 17 sierpień - Apteka “Prima”, ul. Kolejowa 1, 63-100 Śrem 18 sierpień - Apteka “Jeziorany”, ul. Kilińskiego 30, 63-100 Śrem 19 sierpień - Apteka “Helenki”, ul. Paderewskiego 1, 63-100 Śrem 20 sierpień - Apteka “Centrum Zdrowia”, ul. Grunwaldzka 1, 63-100 Śrem 21 sierpień - Apteka “Pod Białym Orłem”, Pl. 20 Października 5, 63-100 Śrem 22 sierpień - Apteka “Centrum”, ul. 1 Maja 23, 63-100 Śrem 23 sierpień - Apteka “Odlewnik”, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem 24 sierpień - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 25 sierpień - Apteka “Zielona”, ul. Piłsudskiego 2D, 63-100 Śrem 26 sierpień - Apteka “Dbam o zdrowie”, ul. Mickiewicza 6, 63-100 Śrem 27 sierpień - Apteka “Przyjazna”, ul. Grunwaldzka 8c, 63-100 Śrem 28 sierpień - Apteka “Arnika”, ul. Powstańców Wlkp. 5, 63-100 Śrem 29 sierpień- Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 30 sierpień - Apteka “Natura”, Al. Solidarności 2, 63-100 Śrem 31sierpień - Apteka “Pod Białym Orłem”, Plac 20 Października 5, 63-100 Śrem

Wrzesień 1 wrzesień - Apteka “W Szpitalu”, ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem 2 wrzesień - Apteka “Verbena”, ul. Gostyńska 17, 63-100 Śrem 3 wrzesień - Apteka “Jeziorany”, ul. Kilińskiego 30, 63-100 Śrem 4 wrzesień - Apteka “Lege Artis”, ul. Chłapowskiego 5, 63-100 Śrem 5 wrzesień - Apteka “Prima”, ul. Kolejowa 1, 63-100 Śrem 6 wrzesień - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 7 wrzesień - Apteka “Helenki”, ul. Paderewskiego 1, 63-100 Śrem 8 wrzesień - Apteka “Centrum Zdrowia”, ul. Grunwaldzka 1, 63-100 Śrem 9 wrzesień - Apteka “Pod Białym Orłem”, Plac 20 Października 5, 63-100 Śrem 10 wrzesień - Apteka “Centrum”, ul. 1 Maja 23, 63-100 Śrem 11 wrzesień - Apteka “Odlewnik”, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem 12 wrzesień - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 13 wrzesień - Apteka “Zielona”, ul. Piłsudskiego 2D, 63-100 Śrem 14 wrzesień - Apteka “Dbam o zdrowie”, ul. Mickiewicza 6, 63-100 Śrem 15 wrzesień - Apteka “Przyjazna”, ul. Grunwaldzka 8c, 63-100 Śrem 16 wrzesień - Apteka “Arnika”, ul. Powstańców Wlkp. 5, 63-100 Śrem 17 wrzesień - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 18 wrzesień - Apteka “Natura”, Al. Solidarności 2, 63-100 Śrem 19 wrzesień - Apteka “Pod Białym Orłem”, Plac 20 Października 5, 63-100 Śrem 20 wrzesień - Apteka “W Szpitalu”, ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem 21 wrzesień - Apteka “Verbena”, ul. Gostyńska 17, 63-100 Śrem 22 wrzesień - Apteka “Jeziorany”, ul. Kilińskiego 30, 63-100 Śrem 23 wrzesień - Apteka “Lege Artis”, ul. Chłapowskiego 5, 63-100 Śrem 24 wrzesień - Apteka “Prima”, ul. Kolejowa 1, 63-100 Śrem 25 wrzesień - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 26 wrzesień - Apteka “Helenki”, ul. Paderewskiego 1, 63-100 Śrem 27 wrzesień - Apteka “Centrum Zdrowia”, ul. Grunwaldzka 1, 63-100 Śrem 28 wrzesień - Apteka “Zielona”, ul. Piłsudskiego 2D, 63-100 Śrem 29 wrzesień - Apteka “Centrum”, ul. 1 Maja 23, 63-100 Śrem 30 wrzesień - Apteka “Odlewnik”, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem

25 październik - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 26 październik - Apteka “Natura”, Al. Solidarności 2, 63-100 Śrem 27 październik - Apteka “Pod Białym Orłem”, Plac 20 Października 5, 63-100 Śrem 28 październik - Apteka “W Szpitalu”, ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem 29 październik - Apteka “Verbena”, ul. Gostyńska 17, 63-100 Śrem 30 październik - Apteka “Jeziorany”, ul. Kilińskiego 30, 63-100 Śrem 31 październik - Apteka “Lege Artis”, ul. Chłapowskiego 5, 63-100 Śrem

Listopad 1 listopad - Apteka “Helenki”, ul. Paderewskiego 1, 63-100 Śrem 2 listopad - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 3 listopad - Apteka “Prima”, ul. Kolejowa 1, 63-100 Śrem 4 listopad - Apteka “Centrum Zdrowia”, ul. Grunwaldzka 1, 63-100 Śrem 5 listopad - Apteka “Pod Białym Orłem”, Plac 20 Października 5, 63-100 Śrem 6 listopad - Apteka “Centrum”, ul. 1 Maja 23, 63-100 Śrem 7 listopad - Apteka “Odlewnik”, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem 8 listopad - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 9 listopad - Apteka “Zielona”, ul. Piłsudskiego 2D, 63-100 Śrem 10 listopad - Apteka “Przyjazna”, ul. Grunwaldzka 8c, 63-100 Śrem 11 listopad - Apteka “Dbam o zdrowie”, ul. Mickiewicza 6, 63-100 Śrem 12 listopad - Apteka “Arnika”, ul. Powstańców Wlkp. 5, 63-100 Śrem 13 listopad - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 14 listopad - Apteka “Natura”, Al. Solidarności 2, 63-100 Śrem 15 listopad - Apteka “Pod Białym Orłem”, Pl. 20 Października 5, 63-100 Śrem 16 listopad - Apteka “W Szpitalu”, ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem 17 listopad - Apteka “Verbena”, ul. Gostyńska 17, 63-100 Śrem 18 listopad - Apteka “Jeziorany”, ul. Kilińskiego 30, 63-100 Śrem 19 listopad - Apteka “Lege Artis”, ul. Chłapowskiego 5, 63-100 Śrem 20 listopad - Apteka “Prima”, ul. Kolejowa 1, 63-100 Śrem 21 listopad - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 22 listopad - Apteka “Helenki”, ul. Paderewskiego 1, 63-100 Śrem 23 listopad - Apteka “Centrum Zdrowia”, ul. Grunwaldzka 1, 63-100 Śrem 24 listopad - Apteka “Zielona”, ul. Piłsudskiego 2D, 63-100 Śrem 25 listopad - Apteka “Centrum”, ul. 1 Maja 23, 63-100 Śrem 26 listopad - Apteka “Odlewnik”, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem 27 listopad - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 28 listopad - Apteka “Zielona”, ul. Piłsudskiego 2D, 63-100 Śrem 29 listopad - Apteka “Dbam o zdrowie”, ul. Mickiewicza 6, 63-100 Śrem 30 listopad - Apteka “Przyjazna”, ul. Grunwaldzka 8c, 63-100 Śrem

Grudzień

1 grudnia - Apteka “Arnika”, ul. Powstańców Wlkp. 5, 63-100 Śrem 2 grudnia - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 3 grudnia - Apteka “Natura”, Al. Solidarności 2, 63-100 Śrem 4 grudnia - Apteka “Pod Białym Orłem”, Pl. 20 Października 5, 63-100 Śrem 5 grudnia - Apteka “W Szpitalu”, ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem 6 grudnia - Apteka “Verbena”, ul. Gostyńska 17, 63-100 Śrem 7 grudnia - Apteka “Jeziorany”, ul. Kilińskiego 30, 63-100 Śrem 8 grudnia - Apteka “Lege Artis”, ul. Chłapowskiego 5, 63-100 Śrem Październik 9 grudnia - Apteka “Prima”, ul. Kolejowa 1, 63-100 Śrem 1 październik - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 10 grudnia - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 2 październik - Apteka “Zielona”, ul. Piłsudskiego 2D, 63-100 Śrem 11 grudnia - Apteka “Helenki”, ul. Paderewskiego 1, 63-100 Śrem 3 październik - Apteka “Dbam o zdrowie”, ul. Mickiewicza 6, 63-100 Śrem 12 grudnia - Apteka “Centrum Zdrowia”, ul. Grunwaldzka 1, 63-100 Śrem 4 październik - Apteka “Przyjazna”, ul. Grunwaldzka 8c, 63-100 Śrem 13 grudnia - Apteka “Zielona”, ul. Piłsudskiego 2D, 63-100 Śrem 5 październik - Apteka “Arnika”, ul. Powstańców Wlkp. 5, 63-100 Śrem 14 grudnia - Apteka “Centrum”, ul. 1 Maja 23, 63-100 Śrem 6 październik - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 15 grudnia - Apteka “Odlewnik”, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem 7 październik - Apteka “Natura”, Al. Solidarności 2, 63-100 Śrem 16 grudnia - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 8 październik - Apteka “Pod Białym Orłem”, Plac 20 Października 5, 63-100 Śrem 17 grudnia - Apteka “Zielona”, ul. Piłsudskiego 2D, 63-100 Śrem 9 październik - Apteka “W Szpitalu”, ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem 18 grudnia - Apteka “Dbam o zdrowie”, ul. Mickiewicza 6, 63-100 Śrem 10 październik - Apteka “Verbena”, ul. Gostyńska 17, 63-100 Śrem 19 grudnia - Apteka “Przyjazna”, ul. Grunwaldzka 8c, 63-100 Śrem 11 październik - Apteka “Jeziorany”, ul. Kilińskiego 30, 63-100 Śrem 20 grudnia - Apteka “Arnika”, ul. Powstańców Wlkp. 5, 63-100 Śrem 12 październik - Apteka “Lege Artis”, ul. Chłapowskiego 5, 63-100 Śrem 21 grudnia - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 13 październik - Apteka “Prima”, ul. Kolejowa 1, 63-100 Śrem 22 grudnia - Apteka “Natura”, Al. Solidarności 2, 63-100 Śrem 14 październik - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 23 grudnia - Apteka “Pod Białym Orłem”, Pl. 20 Października 5, 63-100 Śrem 15 październik - Apteka “Helenki”, ul. Paderewskiego 1, 63-100 Śrem 24 grudnia - Apteka “W Szpitalu”, ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem 16 październik - Apteka “Centrum Zdrowia”, ul. Grunwaldzka 1, 63-100 Śrem 25 grudnia - Apteka “Verbena”, ul. Gostyńska 17, 63-100 Śrem 17 październik - Apteka “Zielona”, ul. Piłsudskiego 2D, 63-100 Śrem 26 grudnia - Apteka “Jeziorany”, ul. Kilińskiego 30, 63-100 Śrem 18 październik - Apteka “Centrum”, ul. 1 Maja 23, 63-100 Śrem 27 grudnia - Apteka “Lege Artis”, ul. Chłapowskiego 5, 63-100 Śrem 19 październik - Apteka “Odlewnik”, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem 28 grudnia - Apteka “Prima”, ul. Kolejowa 1, 63-100 Śrem 20 październik - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 29 grudnia - Apteka “Pro�laktyka”, ul. Reymonta 2a, 63-100 Śrem 21 październik - Apteka “Zielona”, ul. Piłsudskiego 2D, 63-100 Śrem 30 grudnia - Apteka “Helenki”, ul. Paderewskiego 1, 63-100 Śrem 22 październik - Apteka “Dbam o zdrowie”, ul. Mickiewicza 6, 63-100 Śrem 31 grudnia - Apteka “Centrum Zdrowia”, ul. Grunwaldzka 1, 63-100 Śrem 23 październik - Apteka “Przyjazna”, ul. Grunwaldzka 8c, 63-100 Śrem 24 październik - Apteka “Arnika”, ul. Powstańców Wlkp. 5, 63-100 Śrem


57 METALOWE ARTYKUŁY ARTYKUŁY METALOWE, ul. Jasna 23, 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 012, 602 701 099, wesoleksruby@wp.pl

Śrem, tel. 61 28 16 016, 604 235 770, www.weranochowo.pl

MOTORYZACJA-BLACHARSTWO LAKIERNICTWO

BARTEX- Bartosz Majchrzycki, ul. Powstańców Wlkp. 1 b, 63-100 Śrem, tel. 500 490 005

AUTO-EXPRES - blacharstwo pojazdowe, Psarskie, ul. Sikorskiego 91, 63-100 Śrem, tel. 604 232 758

LUXMET- konstrukcje metalowe, ul. Matejki 13, 63-101 Śrem, tel. 61 28 100 29, 61 28 41 555, biuro@luxmet-plus.pl, www.luxmet-plus.pl

AUTO-SERWIS Dymowscy, Nochowo, ul. Śremska 63, 63 - 100 Śrem, tel. 61 28 19 071, 509 029 924, www.autogaz-srem.pl

METALÓWA- artykuły metalowe, elektronarzędzia, ul. Zachodnia 53, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 817 WERA- Hurtownia Artykułów Metalowych, Nochowo ul. Leśna 27, 63-100

BLACHARSTWO-LAKIERNICTWO P.H.U., ul. Rzemieślnicza 11, 63-100 Śrem, tel. 61 28 19 341

LAKIERNICTWO POJAZDOWE, ul. Narcyzowa 2, 63-100 Śrem, tel. 509 131 409 LAKIERNICTWO i BLACHARSTWO POJAZDOWE, Masłowo 17, 63-140 Dolsk, tel. 604 888 094

BLACHARSTWO, MECHANIKA POJAZDOWA -ul. Orzeszkowej 22, 63-100 Śrem, tel. 608 667 526

MECHANIKA POJAZDOWA- BLACHARSTWO- Roman Kujawski, Kiełczyn 23, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 695, 725 343 185

BLACHARSTWO POJAZDOWE, wulkanizacja - ul. Rzemieślnicza 9, 63-100 Śrem, tel. 61 28 32 638

TOTEM- Mechanika i blacharstwo, ul. Niepodległości 2, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 592, 506 023 235

BLACHARSTWO SAMOCHODOWE, Szymanowo ul. Główna 102, 63-100 Śrem, tel. 601 441 567 CENTRUM LAKIERNICZE- Rafał Mielcarek, ul. Glinki 30, 63 - 100 Śrem, tel. 61 28 29 101, www.centrum-lakiernicze.pl

MOTORYZACJA-CZĘŚCI I AKCESORIA AUTO CZĘŚCI- EKO-PARTNER- sprzedaż części, naprawa, ul. 750-lecia 7, 63-100


58 Śrem, tel. 602 309 653, www.ekopartner-srem.pl AUTO-HANDEL- sprzedaż części, naprawa- Karol Pazgrat, ul. Krótka 17, 63-100 Śrem, tel. 510 240 481 AUTO LIDER- sklep motoryzacyjny, ul. Gostyńska 30, 63-100 Śrem, tel. 61 83 01 955, 509 495 621 AUTO-SERWIS Dymowscy, Nochowo, ul. Śremska 63, 63 - 100 Śrem, tel. 61 28 19 071, 509 029 924, www.autogaz-srem.pl AUTOSTART, ul. Mickiewicza 50, 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 416 EUROAUTO- CZĘŚCI, ul. Gostyńskie Przedmieście 23, 63-140 Dolsk, tel. 603 122 338

EURO WARSZTAT - Grzegorz Skrzycki, ul. Kołłątaja 27, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 681, 604 901 814, www.skrzycki.pl GORDON- Hurtownia motoryzacyjna, ul. Jana Matejki 2,63-100 Śrem, tel. 61 83 01 563, 788 093 479, www.detemoto.pl, www.gordon.com.pl INTER MOTO PLUS- części zamienne, ul. Sikorskiego 33,63-100 Śrem, tel. 61 28 29 829, 501 392 703 JAN-MAR, ul. Powstańców Wlkp. 9, 63100 Śrem, tel. 61 28 29 474 MOTO-MAR, ul. Floriana Dąbrowskiego 1, 63-130 Książ Wlkp., tel. 669 842 539 MOTO SHOP, ul. Moniuszki 3c, 63-100 Śrem, tel. 601 585 789, 61 830 34 77

MOTOWEISS, ul. Zamenhofa 18, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 224, 723-188-913, www.motoweiss.pl Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, ul. Orzeszkowej 9, 63-100 Śrem, tel. 61 28 39 468 QBAT - Hurtownia motoryzacyjna, ul. Jasna 18, 63 - 100 Śrem, tel. 694 859 359


59 Czyszczenie tapicerki samochodowej, ul. Szkolna 18,63-100 Nochowo,602 668 048 EKO-PARTNER- pranie tapicerki samochodowej, ul. 750-lecia 7, 63-100 Śrem, tel. 602 309 653, www.ekopartner-srem. pl

MOTORYZACJA-ELEKTRONIKA

RODON - Hurtownia motoryzacyjna, ul. Powstańców Wlkp. 9, 63-100 Śrem, tel. 61 28 32 231, 603 390 528 SKLEP MOTORYZACYJNY, ul. Powstańców Wlkp. 14, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 357 STARTOP P.H.U. - serwis samochodów ciężarowych, sprzedaż części zamiennych i naprawa, ul. Gostyńska 49, 63-10 Śrem, tel. 61 28 29 388, www.startop.pl TOMI - Auto szyby, Psarskie, ul. Sikorskiego 70, 63-100 Śrem, tel. 602 858 044, autoszybysrem@wp.pl

TRUCK CZĘŚCI S.C., ul. Staszica 2, 63-100 Śrem, tel. 692 499 692, 61 28 28 767

Autodiagnostyka-Serwis Tomasz Podgórski, ul. Michałowskiego, 63-100 Śrem, tel. 513 061 454, 515 068 841, www.autodiagnostyka-srem.pl

MOTORYZACJA-CZYSZCZENIE TAPICERKI

AUTOELEKTRONIKA - Adam Cyffert, Psarskie, ul. Leśna 23, 63-100 Śrem, tel. 61 28 19 403, 602 507 466

AUTO-NOV- pranie tapicerki, ul. Łazienkowa 5A, 63-100 Śrem, tel. 787 288 030, autonov.srem@gmail.com

AUTOELEKTRONIK- Paweł Małyszka, ul. Warsztatowa 5, 63-100 Śrem, tel. 504 241 540

Bajor Piotr PUH- czyszczenie tapicerki samochodowej, ul. Gostyńska 34, 63-100 Śrem, tel. 605 663 583, czyszczeniena102@wp.pl

AUTO-SERWIS- Dariusz Ratajczak, ul. 9 Maja 2, 63-140 Dolsk, tel. 608 837 647 AUTO SERWIS- Krzysztof Banaszak, Mechlin ul. Średzka 10, 63-100 Śrem,


60 tel. 61 28 30 279, 602 694 846, www. autogaz-mechli.pl ECUTRONIC, ul. Wiosny Ludów 21/2, 63100 Śrem, tel. 795 747 421, 510 240 481, www.ecutronic.pl ELEKTRONIKA POJAZDOWA, ul. Adamskiego 5, 63-100 Śrem, tel. 509 379 997, 61 28 30 967 EURO WARSZTAT - Grzegorz Skrzycki, ul. Kołłątaja 27, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 681, 604 901 814, www.skrzycki.pl

MOTORYZACJA-HYDRAULIKA SIŁOWA T.C.- zakuwanie węży hydraulicznych - Marian Szaroszyk, ul. St. Wichury 13, 63-130 Książ Wlkp., tel. 691 494 701, 609 877 520

MOTORYZACJA-INSTALACJE GAZOWE AUTO-GAZ- Manieczki Os. Słowiańskie 20, 63-100 Śrem, tel. 61 28 20 779, 503 033 722 AUTO-GAZ- Dymowscy, Nochowo ul. Śremska 63,63-100 Śrem, tel. 61 28 19 071, 509 029 924, www.autogaz-srem.pl AUTO GAZ- mechanika, instalacje gazowe, Gaj 4, 63-100 Śrem, tel. 782 154 694, auto-gaz.lewandowski@wp.pl, www. lewandowski-autogaz.pl AUTO GAZ MECHANIKA POJAZDOWA - Jacek Nowak, ul. Łazienkowa 5, 63-100 Śrem, tel. 888 877 700

AUTO- GAZ PSARSKIE, ul. Sikorskiego 43,63-100 Śrem, tel. 728 200 971, 693 342 824, www.autogazpsarskie.pl AUTO-GAZ, ul. Rzemieślnicza 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 32 640, 888 877 087 AUTO-SERWIS- Dariusz Ratajczak, ul. 9 Maja 2, 63-140 Dolsk, tel. 608 837 647 AUTO SERWIS- Krzysztof Banaszak, Mechlin ul. Średzka 10, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 279, 602 694 846, www. autogaz-mechlin.pl

MOTORYZACJAKLIMATYZACJA AUTO GAZ MECHANIKA POJAZDOWA - Jacek Nowak, ul. Łazienkowa 5, 63-100 Śrem, tel. 888 877 700

AUTO-SERWIS- Dariusz Ratajczak, ul. 9 Maja 2, 63-140 Dolsk, tel. 608 837 647 AUTO SERWIS KLIMATYZACJI- EKO-PARTNER, ul. 750-lecia 7, 63-100 Śrem, tel. 602 309 653, www.ekopartner-srem.pl AUTO SERWIS- Krzysztof Banaszak, Mechlin ul. Średzka 10, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 279, 602 694 846, www. autogaz-mechli.pl BS Olszewski, serwis samochodowy, Szymanowo, ul. Główna 1, tel. 61 28 32 965, 600 932 188, www.olszewski. bosch-service.pl ECUTRONIC, ul. Wiosny Ludów 21/2, 63100 Śrem, tel. 795 747 421, 510 240 481, www.ecutronic.pl EUROWARSZTAT - Grzegorz Skrzycki, ul. Kołłątaja 27, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 681, 604 901 814, www.skrzycki.pl


61 Klimatyzacja-Serwis, ul. Sikorskiego 45 (były POM), 63-100 Śrem, tel. 509 159 356

63-100 Śrem, tel. 602 309 653, www. ekopartner-srem.pl

MECHANIKA POJAZDOWA- Daniel Modrzyński, ul. Warsztatowa 2, 63-100 Śrem, tel. 502 138 327, 509 090 926, mechanika1@vp.pl

BP-myjnia samochodowa, ul. Kilińskiego 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 39 988

MECHANIKA POJAZDOWA- Roman Kujawski, Kiełczyn 23, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 695, 725 343 185 MOTOWEISS, ul. Zamenhofa 18, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 224, 723-188-913, www.motoweiss.pl Serwis klimatyzacji - Leszek George, ul. Rzemieślnicza 9, 63-100 Śrem, tel. 61 28 32 638, 505 042 018

MOTORYZACJA-LAWETY

EURAX, Psarskie, ul. Sikorskiego 106, 63-100 Śrem, tel. 61 28 10 631, www. eurax.pl EFEKT - myjnia samochodowa, ul. Narzędziowa 1, 63 - 100 Śrem, tel. 782 179 184 Myjnia samochodowa, ul. Narzędziowa 1, 63-100 Śrem, tel. 782 179 184 Myjnia samochodowa, ul. Ostroroga 22, 63-100 Śrem, tel. 888 120 324 OLIWIA- automyjnia, ul. Sikorskiego 24,63-100 Śrem, tel. 692 629 000

AUTO- KOMIS- usługi autolawetą, Psarskie ul. Sikorskiego 147, 63-100 Śrem, tel. 691 197 746, 61 28 36 444

Samoobsługowa myjnia samochodowa, ul. Szkolna 15 (przy Intermarche),63100 Śrem, tel. 61 28 10 780

AUTO-GAZ PSARSKIE, ul. Sikorskiego 43, 63-100 Śrem, tel. 693 342 824, www. autogazpsarskie.pl

MARIO CAR-usługi autolawetą, ul. Kolejowa 2, 63-100 Śrem, tel. 692 308 000, 61 28 28 758

STATOIL, ul. Grunwaldzka 21, 63-100 Śrem, tel. 61 28 41 564

AUTO- NAPRAWA - Błażej Matuszewski, Borgowo, 63-100 Śrem, tel. 600 650 705

TOTEM, ul. Niepodległości 2, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 592, www. totem.info.pl

AUTO-NAPRAWA- Marek Szymański, Kiełczynek 21,63-130 Książ Wlkp., tel. 501 052 893

TOTEM, ul. Nowowiejskiego 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 829, www.totem. info.pl

AUTO - Tapicer, ul. Rzemieślnicza 3, 63100 Śrem

RECABUD-wynajem autolawety, Nochowo ul. Boczna 4, 63-100 Śrem, tel. 602 662 774, 605 260 698, biuro@recabud. pl, www.recabud.pl TRA-WAR- mechanika pojazdowa, pomoc drogowa, holowanie, laweta, transport, tel. 889 885 885 Wypożyczalnia lawet, ul. Narzędziowa 4, 63-100 Śrem, tel. 606 269 420 TOTEM- wypożyczalnia lawet, ul. Nowowiejskiego 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 829, 518 011 766, www.totem.info.pl RECABUD- wynajem autolawety, Nochowo ul. Boczna 4, 63-100 Śrem, tel. 61 28 16 050, 602 662 774, biuro@recabud. pl, www.recabud.pl

MOTORYZACJA-MYJNIE SAMOCHODOWE AUTO- MYJNIA- EKO-PARTNER- ręczna myjnia samochodowa, ul. 750-lecia 7,

WULKAN- myjnia samochodowa, ul. Narzędziowa 4, 63-100 Śrem, tel. 606 269 420

MOTORYZACJA-NAPRAWA AUTO- ACORD, ul. Śremska 1, 63-040 Nowe Miasto, tel. 515 169 088, 501 077 027 AUTO - COMPLEX -ul. Staszica 2, 63-100 Śrem, tel. 693 143 246 AUTO DIESEL SERVICE- Marek Ciachowski, ul. Kościelna 9, 63-140 Dolsk, tel. 604 861 019 AUTO GAZ- mechanika, instalacje gazowe, Gaj 4, 63-100 Śrem, tel. 782 154 694, auto-gaz.lewandowski@wp.pl, www. lewandowski-autogaz.pl

AUTO- SERWIS - Adam Korcz, ul. Przemysłowa 9, 63-100 Śrem, tel. 605 958 815 AUTO SERWIS- Dariusz Mielcarek, ul. Piłsudskiego 1 a, 63-100 Śrem, tel. 61 28 39 026, 608 482 624 AUTO SERWIS- EKO-PARTNER, ul. 750lecia 7, 63-100 Śrem, tel. 602 309 653, www.ekopartner-srem.pl AUTO-HANDEL- sprzedaż części, naprawa- Karol Pazgrat, ul. Krótka 17, 63-100 Śrem, tel. 510 240 481 AUTO SERWIS- Krzysztof Banaszak, Mechlin ul. Średzka 10, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 279, 602 694 846, www. autogaz-mechli.pl AUTO-SERWIS Dymowscy, Nochowo, ul. Śremska 63, 63 - 100 Śrem, tel. 61 28 19


62 EURAX, Psarskie, ul. Sikorskiego 106, 63-100 Śrem, tel. 61 28 10 631, www. eurax.pl EUROAUTO- CZĘŚCI, ul. Gostyńskie Przedmieście 23, 63-140 Dolsk, tel. 603 122 338 MECHANIKA POJAZDOWA - ul. Warsztatowa 2, 63-100 Śrem, tel. 502 138 327, 509 090 926, mechanika1@vp.pl 071, 509 029 924, www.autogaz-srem.pl BETA PLUS, Grzymysław 4a, 63-100 Śrem, tel. 513 061 454, 515 068 841 BS Olszewski, serwis samochodowy, Szymanowo, ul. Główna 1, tel. 61 28 32 965, 600 932 188, www.olszewski. bosch-service.pl DABI- AUTO NAPRAWA- Dariusz Biesch, Mechlin ul. Nowe Osiedle 20, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 262 ECUTRONIC, ul. Wiosny Ludów 21/2, 63100 Śrem, tel. 795 747 421, 510 240 481, www.ecutronic.pl

MECHANIKA POJAZDOWA - Piotr Dudek, Grzymysław 18a, 63-100 Śrem, tel. 603 850 807 MECHANIKA POJAZDOWA- Bogdan Kutek ul. Adamskiego 5, 63-100 Śrem, tel. 509 379 997, 61 28 30 967 MECHANIKA POJAZDOWA- ul. Narzędziowa 3, 63-100 Śrem, tel. 503 104 209 MECHANIKA POJAZDOWA- Roman Kujawski, Kiełczyn 23, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 695, 725 343 185 MECHANIKA SAMOCHODOWA, Manieczki, Os. Słowiańskie 20, 63-112 Brodnica, tel. 61 28 20 779


63 MECHANIKA SAMOCHODOWA, Grzymysław 4a,63-100 Śrem, tel. 513 061 454 MOTOWEISS, ul. Zamenhofa 18, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 224, 723-188-913, www.motoweiss.pl MECHANIKA POJAZDOWA-Prusinowo 30, 62-035 Kórnik, tel. 61 81 71 684, 505 126 826, maciej.duszczak@wp.pl OLDSCHOOL CARS- renowacja, konserwacja samochodów i motocykli- Marek Siejak, Masłowo 20, 63-140 Dolsk, tel. 724 837 716, www.facebook.com/ oldschoolcarsmareksiejak/, mareksiejak. cars@gmail.com P.P.H.U. JAŃCZAK, Śrem, ul. Rzemieślnicza 5, tel. 61 28 32 640, 502 211 332, sklep.daniela@wp.pl

SERWIS SAMOCHODOWY- Ewa Wesołek, Włościejewice 32 A, 63-130 Książ Wlkp., tel. 519 788 632, 797 898 040

Regeneracja korbowodów wałów, cylindrów i głowic, Zbrudzewo, ul. Śremska 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 018

STARTOP P.H.U. - serwis samochodów ciężarowych, sprzedaż części zamiennych i naprawa, ul. Gostyńska 49, 63-10 Śrem, tel. 61 28 29 388, www.startop.pl

Regeneracja siodeł ciągników samochodowych, ul. Warsztatowa 8, 63-100 Śrem, tel. 61 28 33 191, 602 670 524

STRÓŻYK- mechanika samochodów osobowych i dostawczych, ul. Jodłowa 18, 63-020 Zaniemyśl, tel. 782 152 605

TAO- auto- naprawa, Łężek 5/1, 63-100 Śrem, tel. 695 415 500 TOMI - Auto szyby, Psarskie, ul. Sikorskiego 70, 63-100 Śrem, tel. 602 858 044 TOTEM- Mechanika i blacharstwo, ul. Niepodległości 2, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 592, 506 023 235, www. totem.info.pl


64 TRANS-SERWIS- naprawa samochodów ciężarowych, ul. Gostyńska 49, 63-100 Śrem, tel.509 029 666 , trans-serwis@o2.pl TRA-WAR-mechanika - ul. Grottgera 2, 63-100 Śrem, tel. 602 127 807 URBANIAK P.P.H.U, ul. Łazienkowa 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 750, 505 007 750, urbaniak@ox.com.pl WARSZTAT MOTOCYKLOWY, ul. Podwale 1, 63-100 Śrem, tel. 509 013 562 WECHMANN - Przyciemnianie szyb - Psarskie, ul. Sikorskiego 107, 63-100 Śrem, tel. 500 273 079, www.warping.pl ZAKŁAD ELEKTROMECHANICZNY- przewijanie silników, ul. Zielona 8, 63-100 Śrem, tel. 606 952 865, kubam27@wp.pl MOTORYZACJA-NAPRAWA WÓZKÓW WIDŁOWYCH BUT-GAZ- ul. Podwale 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 38 300, 61 28 30 705, biuro@butgaz.pl URBANIAK P.P.H.U, ul. Łazienkowa 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 750, 505 007 750, urbaniak@ox.com.pl MECHANIKA POJAZDOWA- Grzymysław 18 A,63-100 Śrem, tel. 603 850 807

MOTORYZACJA-NAUKA JAZDY Auto Szkolenie, ul. Matuszewskiego 56, 63-100 Śrem, tel. 663 764 700, www. as.srem24.info AS- Szkoła Dobrej Jazdy, Pl. Straży Pożarnej 4, 63-100 Śrem, tel. 609 824 511, biuro@as-srem.pl, www.as-srem.pl DAR- ZOF, ul. Długa 16, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 213, www.dar-zof.pl Ośrodek Szkolenia Kierowców, ul. Zachodnia 26, 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 485, 602 768 210, biuro@kasiasocha.pl, www.kasiasocha.pl Ośrodek Szkolenia Kierowców - Zbigniew Miękisiak, Psarskie, ul. Astrowa

15, 63-100 Śrem, tel. 606 654 572, www. oskmiekisiak.pl Ośrodek Szkolenia Kierowców Ligi Obrony Kraju, ul. Mickiewicza 4, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 733, www.lok.org.pl Ośrodek Szkolenia Zawodowego- Andrzej Kaczmarek, ul. Kilińskiego 18, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 760, www. osz-kaczmarek.com.pl Szkolenie kandydatów na kierowców s.c., ul. Wiejska 17, 63-100 Śrem, tel. 61 28 32 836 TOTEM, Ośrodek Szkolenia Kierowców, ul. Nowowiejskiego 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 829 wew. 40, 518 011 766, www.totem.info.pl

MOTORYZACJA-OPONYHANDEL-SERWIS ALU-GUM- opony, felgi- nowe i używane, Drzonek, ul. Klonowa 48,63-140 Dolsk, tel. 602 885 298, alugum@o2.pl ATB TRUCK S.A., ul. Gostyńska 51, 63100 Śrem, tel. 61 28 34 321 AUTO- ACORD S.C, UL. Śremska 1, 63040 Nowe Miasto, tel. 61 28 74 596, 500 242 823, 500 263 150

AUTO SERWIS- EKO-PARTNER- serwis wulkanizacyjny, opony, felgi - nowe i używane, przechowalnia opon, ul. 750lecia 7, 63-100 Śrem, tel. 602 309 653, www.ekopartner-srem.pl Blacharstwo pojazdowe, wulkanizacja - Leszek George, ul. Rzemieślnicza 9, 63-100 Śrem, tel. 61 28 32 638 BS Olszewski, serwis samochodowy, Szymanowo, ul. Główna 1, tel. 600 932 188, www.olszewski.bosch-service.pl CENTRAL-EXPORT Sp. zo.o.- hurtownia opon, wulkanizacja, Brodnica 73, tel. 61 28 23 775, www.central-export.pl EFEKT - sprzedaż opon nowych i używanych, ul. Narzędziowa 1, 63 - 100 Śrem, tel. 782 179 184 EURAX- serwis ogumienia, Psarskie, ul. Sikorskiego 106, 63-100 Śrem, tel. 61 28 10 580, www.eurax.pl MAR - JOL - sprzedaż, naprawa i wymiana opon, ul. Dutkiewicza 19, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 487 MAR-GUM - Serwis Ogumienia, ul. Zachodnia 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 498 MECHANIKA POJAZDOWA- Roman Kujawski, Kiełczyn 23, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 695, 725 343 185


65 MOTORYZACJAREJESTRACJA POJAZDÓW IWOTRANS-rejestracja pojazdów, ul. Działyńskiego 2, 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 383, 531 433 505 REJESTRACJA POJAZDÓW, ul. Powstańców Wielkopolskich 15 (obok sklepu „LEWIATAN”), 63-100 Śrem. Tel. 694 998 048, 514 858 545 Rejestrujemyauta.com REJESTRACJA POJAZDÓW, tel. 514 85 85 45 Przemek.

MOTOWEISS, ul. Zamenhofa 18, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 224, 723-188-913, www.motoweiss.pl PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 511 w. 136 RIKO-TRADING- Artur Liskowiak, Marianowo 3, 63-100 Śrem, tel. 665 037 482, 662 553 329, info@riko-trading.pl SERWIS OGUMIENIA, ul. Mickiewicza 21, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 713

AUTO-LUX, Pysząca, ul. Zachodnia 5, 63100 Śrem, tel. 506 425 045, 509 916 005 AUTO ZASTĘPCZE, tel. 665 012 421 TOTEM Artur Strzelec, ul. Nowowiejskiego 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 829, totem@telvinet.pl, www.totem.info.pl TOTEM- Pomoc drogowa, ul. Niepodległości 2, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 592, 504 102 055

TOTEM- Serwis ogumienia, ul. Niepodległości 2, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 592, 506 023 235

Tra-War - Pomoc drogowa 24h - Piotr Bartkowiak - ul. Grottgera 2, 63 - 100 Śrem, tel. 889 885 885, pomocdrogowasrem@gmail.com, www.pomocdrogowabartkowiak.pl

TOTEM, ul. Nowowiejskiego 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 829, 535 112 557, www.totem.info.pl

TOURIST BUS, Żabno 53a, 63-112 Brodnica, tel. 61 28 23 520, 604 069 491, www.turist-bus.nx.pl

WULKAN, ul. Narzędziowa 4, 63-100 Śrem, tel. 606 269 420

TRA-WAR-pomoc drogowa - ul. Grottgera 2, 63-100 Śrem, tel. 602 127 807, www.pomocdrogowa24-7.pl

WULKANIZACJA-Roman Kujawski, Kiełczyn 23,63-130 Książ Wlkp., 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 695, 661 432 761

MOTORYZACJA-POMOC DROGOWA

Urbaniak Paweł, ul. Łazienkowa 5, 63100 Śrem, tel. 61 28 30 750

MOTORYZACJA-SKUP, SPRZEDAŻ, ZAMIANA AUTO CISZEWICZ & NAWROT, tel. 602 809 304, 601 216 062, kupimytwojeauto@wp.pl, www.cadabra.otomoto.pl AUTO- HANDEL Wiśniewski- Piasecki, ul. Śremska 21, Wyrzeka, tel. 601 822 451, www.wisniewski-piasecki.pl AUTO-HANDEL, tel. 501 343 949 AUTO-HOBBY, Psarskie, ul. Sikorskiego 79, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 763, 602 634 831 AUTO- KOMIS- sprzedaż, zamiana, Psarskie ul. Sikorskiego 147, 63-100 Śrem, tel. 691 197 746, 61 28 36 444 AUTO SKUP- EKO-PARTNER- skupujemy auta do złomowania, ul. 750-lecia 7, 63-100 Śrem, tel. 602 309 653, www. ekopartner-srem.pl JAN-MAR, ul. Powstańców Wlkp. 9, 63100 Śrem, tel. 61 28 29 474 MARIO CAR, ul. Kolejowa 2, 63-100 Śrem, tel. 692 308 000, 61 28 28 758

AUTO SERWIS- Dariusz Mielcarek, ul. Piłsudskiego 1a, 63-100 Śrem, tel. 61 28 39 026

POWROT- doradztwo, handel samochodami, ul. Franciszkańska 10, 63-100 Śrem, tel. 61 28 41 339, 507 033 831, www.powrot.net

AUTO SERWIS, Mechlin, ul. Średzka 10, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 279, 602 694 846

ROJAN- komis samochodowy, ul. Śremska 23, 63-100 Nochowo, tel. 61 28 16 413, 501 509 450


66


67

Skup aut do złomowania, tel. 61 28 22 295, 605 074 623 Skup aut, sprowadzanie aut, tel. 500 187 949, 511 197 092 Skup, sprzedaż, zamiana aut używanych, ul. Rzemieślnicza 3, 63-100 Śrem, tel. 602 880 738

MOTORYZACJA-STACJA KONTROLI POJAZDÓW Auto- Acord- Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, ul. Śremska 1, 63-040 Nowe Miasto, tel. 61 28 74 596, 515 169 088

Auto-Olszewski, serwis samochodowy, Szymanowo, ul. Główna 1, tel. 61 28 32 965, 600 932 188, www.auto-olszewski.pl

140 Dolsk, tel. 604 082 556; Żabno 1b, 63-112 Brodnica, tel. 606 223 490, www. adamoil.pl

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 511, 61 28 30 527 w. 136, www.pgk. srem.pl

BŁOCH, ul. Główna 56 Szymanowo, 63-100 Śrem, tel. 61 28 12 277, 61 28 12 036

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, ul. Sikorskiego 45,63-100 Śrem, tel. 61 28 34 363 TOTEM - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, ul. Nowowiejskiego 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 829 wew. 31, 518 011 766, www.totem.info.pl TOTEM- Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, ul. Niepodległości 2, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 592, 506 023 235

MOTORYZACJA-STACJE PALIW ADAM - OIL - ul. Rolna 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 474; ul. Krupczyn 10, 63-

BP Service Center, ul. Kilińskiego 3, 63100 Śrem, tel. 61 28 39 988 EURAX, Psarskie, ul. Sikorskiego 106, 63-100 Śrem, tel. 61 28 10 570, www. eurax.pl Polski Koncern Naftowy Orlen SA. Stacja Paliw, ul. Gostyńska 59, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 525 Stacja Paliw Intermarche, ul. Szkolna 15, 63-100 Śrem, tel. 61 28 10 780 STACJA PALIW, Żabno 53a, 63-112 Brodnica, tel. 61 28-23-520, 604 069 491, www.turist-bus.nx.pl STATOIL Polska Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 21, 63-100 Śrem, tel. 61 28 19 634


68

MOMENTO TRANSPORT Paweł Michałowski. Transport międzynarodowy i krajowy, 63-100 Śrem, tel. 535 398 804

Stacja tankowania gazu LNG/CNG, Mateuszewo, www.pgk.srem.pl TOTEM Artur Strzelec, ul. Nowowiejskiego 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 829 TOTEM Artur Strzelec, ul. Staszica 2, 63100 Śrem, tel. 61 28 34 719

MOTORYZACJA-TRANSPORT ALBERTEN- usługi transportowe, ul. Wiejska 24, 63-100 Śrem, tel. 61 83 01 845, 530 820 563 EURAX- usługi transportowe, ul. Sikorskiego 106, 63-100 Śrem, tel. 61 28 10 632, www.eurax.pl JUR-AND- transport międzynarodowy, ul. Kolejowa 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 967, 61 28 32 243

Tra-War - transport specjalistyczny, samochodów osobowych i ciężarowych, maszyn rolniczych i budowlanych - ul. Grottgera 2, 63 - 100 Śrem, tel. 889 885 885, www.transport-maszyn.eu ST-TRANS, tel. 884 219 006, tomasztrans@interia.pl TOTEM, Wynajem autobusów, busów i aut dostawczych, ul. Nowowiejskiego 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 829 wew. 33, 784 014 943, 608 656 221 TOURIST BUS, Żabno 53a, 63-112 Brodnica, tel. 61 28-23-520, 604 069 491, www.turist-bus.nx.pl TRANSPORT ciężarowy, ul. Szeroka 4, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 711 TRANSPORT- SPEDYCJA- ul. SkłodowskiejCurie 21, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 401 WAWRZYNOWICZ- Przewozy autokarowe, ul. Sikorskiego 35, 63-100 Śrem, tel.


69 61 28 32 995, 509 710 355, 509 710 354, www.wawrzynowicz.pl Tra-War - transport niskopodwoziowy, ponad gabarytowy, nienormatywny - ul. Grottgera 2, 63 - 100 Śrem, tel. 889 885 885, www.transport-maszyn.eu

MOTORYZACJA-ZŁOMOWANIE

������������������� Pracownia projektowa tel. 692 281 671 www.tiszdesign.com

������������� tel. 504 822 244 �������������������������� www.tiszinvest.pl

���������������������������������������������������������������� ������������������������������������������

BEMARS-kasacja pojazdów, Kiełczynek 31, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 295, 61 28 22 785, kom. 512 313 353, bioservice@bemars.pl,, info@bemars.pl, www.bemars.pl EKO-PARTNER- Stacja demontażu pojazdów, ul. 750-lecia 7, 63-100 Śrem, tel. 602 309 653, www.ekopartner-srem.pl KASACJA POJAZDÓW, ul. Klonowa 5,63-140 Drzonek, tel. 61 28 19 186, 61 28 40 314 URBANIAK P.P.H.U, ul. Łazienkowa 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 750, 505 007 750, urbaniak@ox.com.pl

MUZEA

NIERUCHOMOŚCI-HANDELUSŁUGI BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI- MRÓZ, Psarskie ul. Sikorskiego 31, 63-100 Śrem, tel. 516 156 741, www. nieruchomosci-mroz.gratka.pl, jolanta@ mroznieruchomosci.pl ENIGMA - NIERUCHOMOŚCI, ul. Nadbrzeżna 1c/5, 63-100 Śrem, tel. 602 685 519, biuro@nieruchomoscienigma.pl MILICKI NIERUCHOMOŚCI-, ul. Michałowskiego 11, 63-100 Śrem, tel. 61 85 52 212, www.nieruchomosci-milicki.pl

Izba Regionalna - Centrum Kultury Książ Wielkopolski, 63-130 Książ Wlkp., ul. Zakrzewska 15, tel. 61 28 22 616

NIERUCHOMOŚCI - NOWAKOWSKA, ul. Farna 1/3, 63-100 Śrem, tel. 698 944 971, www.nieruchomosci-nowakowska.pl

Izba Regionalna, 63-140 Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, tel. 61 28 25 212

TISZ INVEST Deweloper- ul. Mickiewicza 12/2, 63-100 Śrem, tel. 504 822 244

Muzeum im. Gen Józefa Wybickiego,63-111 Manieczki, ul. Parkowa 1, tel. 61 28 20 960 Muzeum Śremskie,63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 8a, tel. 61 28 35 938, www. muzeum.srem.pl

MYŚLIWSKIE ARTYKUŁY Łuska. Sklep myśliwsko - strzelecki, ul. Kolejowa 7, 63-100 Śrem, tel. 607 666 715, www.luskasrem.com Myśliwska Galeria. PL- Dominik Weiss, tel. 500 297 330, sklep@mysliwskagaleria.pl, www. mysliwskagaleria.pl

OCHRONA HUNTERS Sp. z o.o., Pl. Straży Pożarnej, 63-100 Śrem, tel. 697 035 384 LION -Agencja Ochrony Grzegorz Jerzyk, ul. Brzechwy 43, 63-100 Śrem, tel. 61 282 94 92, www.lion-ochrona.pl PAKO- Agencja Ochrony Osób i Mienia, ul. Mickiewicza 3, 63- 100 Śrem, tel. 61 28 28 682, www.ochrona-pako.pl

ODZIEŻ-GALANTERIA-OBUWIE ALLES - odzież robocza, ul. Powstańców Wlkp. 16, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 773, www.alles-bhp.pl

ARIEN-Krystyna Sikorska-Dominiak, Plac 20 Października 37, 63-100 Śrem, tel. 612 830 005 CHABUR, profesjonalny dobór bielizny, Galeria POLONIA, Al. Solidarności 2, 63100 Śrem, 793 796 007, www.chabur.pl CHANTAL- odzież damska, 63-100 Śrem, ul. Moniuszki 3A, tel. 512 984 982 COCOMORE, ul. Grunwaldzka 15, 63100 Śrem, tel. 506 183 625 CROSS, ul. Długa 55, 63-100 Śrem, 602 639 014 HENLEX, ul. Zielona 2, 63-100 Śrem, tel. 61 28 38 929


70 IMAGE, ul. Długa 2D, 63-100 Śrem, 602 639 014

OGRÓD-HANDEL

KRUK’s Different, ul. Powstańców Wlkp 9, 63-100 Śrem, tel. 501 594 574, www. kruksdifferent.com

AGAWA- Centrum Ogrodnicze, ul. Sikorskiego 66, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 613, www.centrum-agawa.pl

LEE, WRANGLER, Salon Firmowy, ul. Zielona 2F, 63-100 Śrem, tel. 697 698 770

AGRO-BAZAR- sklep ogrodniczy, artykuły do produkcji rolnej, ul. Stacha Wichury 15, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 211

Markowa Odzież Nowa i Używana, damska, dziecięca, męska, ul. Zielona 2, 63-100 Śrem, tel. 605 942 019 MARTA - odzież robocza, artykuły BHP, ul. Łazienkowa 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 927, 501 293 722 MODNA SZAFA, ul. Zielona 2, 63-100 Śrem, tel. 666 949 012 MOODO, ul. Kilińskiego 28 (Pasaż Odys), 63-100 Śrem, tel. 730 773 405 MORGANITY, ul. Kilińskiego 26a, 63-100 Śrem, tel. 725 251 821 Odzież Robocza Marta, ul. Łazienkowa 3A, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 927, 501 293 722 OLIMPIJCZYK- odzież sportowa, Plac 20 Października, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 605 ELLE, 63-100 Śrem, ul. 1 Maja 23, tel. 61 28 36 264 Salonik biżuterii, ul. Moniuszki 2 D, 63100 Śrem, tel. 602 776 891 PRINCESKA, ul. Długa 3/7, 63-100 Śrem, tel. 504 568 416 TOP KRAM, ul. Długa 61, 63-100 Śrem, tel. 608 287 945 SPORT ONLY, ul. Chłapowskiego 28 box 34-35 (Galeria Stary Targ), 63-100 Śrem, tel. 504 022 531, www.sport-only.pl STREFA SPORT, ul. Chełmońskiego 1b, 63-100 Śrem, tel. 61 89 47 312, www. strefasport.com SZAFONIERKA- bielizna, ul. 1 Maja 23a/ b, 63-100 Śrem, tel. 784 973 259

AGROTECH, ul. Powstańców Wlkp. 9, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 005, 504 227 204, www.agrotech-poznan.pl Altan-Bud - altany, domy letniskowe, tel. 793 071 811, www.altan-bud.pl AUTO-ACORD- centrum ogrodniczorolnicze, ul. Śremska 1, 63-040 Nowe Miasto, tel. 61 28 74 596, 500 262 534


71 Centrum Ogrodnicze- Sójka Jacek- ul. Powstańców Wlkp., 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 253, 509 417 708 Centrum Ogrodniczo- Rolnicze „AutoAcord”, ul. Śremska 1, 63-040 Nowe Miasto, tel. 61 28 74 596, 500 262 534 Centrum Ogrodniczo- Rolnicze SUCHECKI OGRODNIK, ul. Dąbrowskiego 11, 63-130 Książ Wlkp., tel. 530 439 478 FLORIBRAS Sp. z o.o., Zbrudzewo ul. Śremska 138, 63-100 Śrem, tel. 61 28 19 371, 606 111 115, info@�oribras.com, www.�oribras.pl LAWENDA- Centrum Ogrodnicze, Dalewo, 63-100 Śrem, tel. 602 124 124 SIGMA-kosiarki, ul. Kościuszki 16, 63100 Śrem, tel.61 28 33 093 Sklep Nasienno - Zaopatrzeniowy - Sójka Jacek- ul. Reja 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 253, 509 417 708 Sklep nasiona, nawozy ogród, ul. Roweckiego 31, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 148 Stolarstwo ogrodowe- Artur Filipiak, Chrząstowo 1, 63-130 Książ Wlkp., tel. 660 712 408 SZKÓŁKA KRZEWÓW OZDOBNYCH- Dorota i Włodzimierz Wawrzyniak, Kunowo, ul. Kwiatowa 6, 63-800 Gostyń, tel. 65 57 18 104, 503 379 282, 695 486 262, 505 233 131, www.szkolkawawrzyniak. pl, wawrzyniak.zbigniew@yahoo.com

BIO- ART, Plac Straży Pożarnej 2, 63-100 Śrem, tel. 604 756 435, poczta@bio-art. pl, www.bio-art.pl BRICOMARCHE, 63-100 Śrem, ul. Szkolna 15a, tel. 61 28 48 100, www. bricomarche.pl Centpol- wiklina, nasiona, ul. Kilińskiego 2 a, 63-100 Śrem, tel. 61 28 38 097

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych - Zakład doświadczalny Oceny Odmian w Śremie, ul. Wiosny Ludów 27, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 591, www.sdoo-srem.pl Centrum Ogrodnicze JOLA, ul. Gostyńska 38, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 333, 602 124 124


72 ZAKŁAD ELEKTROMECHANICZNY- kosiarki, odkurzacze do liści- Grzegorz Michalak, ul. Zielona 8, 63-100 Śrem, tel. 606 952 865, kubam27@wp.pl

OGRÓD-PIELĘGNACJAPROJEKTOWANIE BAJOR PIOTR, ul. Gostyńska 34, 63-100 Śrem, tel. 605 663 583, czyszczeniena102@wp.pl BIO- ART, Plac Straży Pożarnej 2, 63-100 Śrem, tel. 604 756 435, poczta@bio-art. pl, www.bio-art.pl CENTRUM OGRODNICZO- ROLNICZE, ul. Dąbrowskiego 11, 63-130 Książ Wlkp., tel. 530 439 478, www.suchecki. ogrodnik.pl NARCISSUS, ul. St. Wyspiańskiego 59, 63100 Śrem, tel. 61 28 36 803, 600 122 100 OGRODY GRZYWACZYK- Pracownia Kształtowania Krajobrazu- ul. Gierymskiego 66, 63-100 Śrem, tel. 601 547 485, www.ogrodygrzywaczyk.pl OGRODY MILICKI, ul. Michałowskiego 11, 63-100 Śrem, tel. 504 765 295, 502 854 616 OGRÓD I LAS- Lubiatowo 50, 63-140 Dolsk, tel. 698 445 041, mikolajczak@onet.eu

OGRÓD P.H.U- Zbrudzewo ul. Długa 52,63-100 Śrem, tel. 609 941 516, ginter. michal@gmail.com RE-O OGRODY, Luciny 45, 63-100 Śrem, tel. 501 546 932, 506 082 879, poczta@reo-ogrody.com ZAKŁADANIE OGRODÓW, pielęgnacja, sprzedaż roślin, tel. 61 28 36 681, 606 260 819

ZIELONE OGRODY, ul. Grottgera 15/2, 63-100 Śrem, tel. 691 891 226, www. zielone-ogrody.com.pl

OPAKOWANIA-TWORZYWA SZTUCZNE ARTFOL-PLUS S.C. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, ul. Kościuszki 18, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 868


73 JAR-PAK S.C. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, Reymonta 2B, 63-100 Śrem, tel. 608 321 436 MIKO- PAK- opakowania jednorazowe, ul. Nadbrzezna 3, 63-100 Śrem, tel. 721 383 962 RE-PLAST - tworzywa sztuczne- obróbka, ul. Zielona 7, 63-100 Śrem, tel. 502 614 176 Sklep opakowań i naczyń jednorazowych, ul. Roweckiego 31, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 148 TRANS PAK P.P.U.H., Żabno nr 105, 63112 Brodnica, tel.61 28 23 580, tel.61 28 23 589

OPAŁ Drewno opałowe, Koszkowo 32, 63-810 Borek Wlkp., tel. 65 57 16 620, 505 185 508 MAT-SZAR- skład opału- Marek Szaroszyk, ul. Wichury 13, 63-130 Książ Wlkp., tel. 609 877 520 OPAŁ- skład węglowy, ul. Dutkiewicza 23, 63-100 Śrem, tel. 698 557 727 OPAŁ, ul. Szeroka 4, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 711, piechel.biuro@piechel.com PRYZMAT, ul. Wiejska 16, 63-100 Śrem, tel. 691 580 996 Skład opału- Roman Czyżak, ul. Gostyńskie Przedmieście 84, 63-140 Dolsk, tel. 665 064 324, 602 434 509, www.czyzak. dolsk.biz TROJA s.j. - skład opału, ul. Powstańców Wlkp., 63-100 Śrem, tel. 500 187 949 TROJA S.J.- skład opału, Dąbrowa,63100 Śrem, tel. 601 159 607, 606 787 565

WĘGLOSTAL- H. Błoch, Szymanowo ul. Główna 56, 63-100 Śrem, tel. 61 28 12 277, www.weglostalbhb.pl

OŚRODKI DORADZTWA ROLNICZEGO Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 63-112 Brodnica, Brodnica 41,tel. 61 28 23 527 Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 63-130 Książ Wlkp., ul. Ogrodowa 14, tel. 61 28 22 291 Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 63-100 Śrem, ul. Sikorskiego 21, tel. 61 28 35 525

OŚRODKI KULTURY Centrum Kultury, 63-130 Książ Wlkp., ul. Zakrzewska 15, tel. 61 28 22 616, www. ksiazwlkp.pl Katolickie Centrum Edukacji i Kultury, 63-100 Śrem, ul. Staszica 1,tel. 61 62 53 710, www.kcek-srem.pl Śremski Ośrodek Kultury, 63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 77, tel. 61 28 35 904, www.sok.srem.pl

OŚWIETLENIE A-T S.A.- Przedsiębiorstwo Handlowehurtownia, sklep elektryczno- oświetleniowy, ul. Kościuszki 6, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 401, www.srem-kosciuszkiatat.pl BRICOMARCHE, ul. Szkolna 15a, 63-100 Śrem, tel. 61 28 48 100, www.bricomarche.pl

SIGMA- sklepy wielobranżowe, ul. Kościuszki 7, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 633

OZNAKOWANIA, SYGNALIZACJA JAZET s.c. - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ul. Kolejowa 10, 63100 Śrem, tel. 61 28 33 220, biuro@jazet. pl, www.jazet.pl ZNAK PPHU, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 836, 61 28 29 974

PAINTBALL „Gajówka” Organizacja Imprez, 63-100 Śrem, Zbrudzewo, ul. Śremska 68, tel. 504 254 244, info@gajowka.com, www. gajowka.com „FABRYKA - SIŁY WODY OGNIA”,63-100 Śrem, ul.Józefa Piłsudskiego 14, tel. 530 771 547, www.paintball-srem.pl, www. fswo.pl Paintballdrom, 63-130 Książ Wielkopolski, ul Dr M. Krybusa 64, tel. 601785- 345, info@paintballdrom.pl, www. paintballdrom.pl „Żurawiec”- Gościniec,63-112 Żurawiec 1a, tel. 695 936 444, www.zurawiec.com

PIEKARNIE- CUKIERNIE BAŻANT- Zakład Cukierniczy, ul. Ostroroga 15, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 512 CUKIERNIA HOFFMANN, ul. Kościuszki 3, 63-100 Śrem, tel. 782 111 947 LIMARO, Pl. 20 Października 8, 63-100 Śrem, tel. 691 555 301


74 LIMARO, ul. Chłapowskiego 24 a, 63-100 Śrem, tel. 691 555 127

Urząd Pocztowy nr 3, ul. Chłapowskiego 3,63-100 Śrem, tel. 61 28 34 588

ŁOBZA- Piekarnia- cukiernia, ul. Poznańska 1, 63-020 zaniemyśl, tel. 61 28 57 120

Urząd Pocztowy nr 4, ul. Grottgera 48, 63-100 Śrem, tel. 61 28 33 301

ŁOBZA, Pl. 20 Października 2, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 825 ŁOBZA, ul. 1 Maja 25, 63-100 Śrem, tel. 61 28 32 463 ŁOBZA, Pl. Kosynierów 3, 63-130 Książ Wlkp., tel. 534 677 223 PIEKARNIA- CUKIERNIA MRÓZ- ROGASIK, ul. Wyszyńskiego 13, 63- 100 Śrem, tel. 601 855 496 PIEKARNIA- CIASTKARNIA KSIĄŻ, ul. Niepodległości 2, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 631 PIEKARNIA- CISTKARNIA KSIĄŻ, ul. Chłapowskiego 31, 63-100 Śrem, tel. 664 455 043 PIEKARNIA- CISTKARNIA KSIĄŻ, ul. Długa 75, 63-100 Śrem, tel. 664 455 042 PIEKARNIA- CISTKARNIA KSIĄŻ, ul. Moniuszki 3, 63-100 Śrem, tel. 664 455 041 PIEKARNIA R.S. MICHALAK, ul. Rolna 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 529 PIEKARSTWO S.C.- Dariusz Nieborak, Lidia Mikołajczak, ul. Jana Pawła II 15, 63-130 Książ Wlkp. , tel. 61 28 22 595 SOWA- CUKIERNIA, ul. Chłapowskiego 28/8, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 059

Urząd Pocztowy nr 5, ul. Przemysłowa 1, 63-100 Śrem, 61 28 33 140 Urząd Pocztowy, Brodnica 81, 63-112 Brodnica ,tel. 61 28 23 522 Urząd Pocztowy, Plac Wyzwolenia 19,63-140 Dolsk, tel. 61 28 25 188 Urząd Pocztowy, ul. Kościuszki 1, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 003 Urząd Pocztowy, Manieczki- ul. Ogrodowa 2a, 63-112 Brodnica, tel. 61 28 20 986

POGRZEBOWE USŁUGI

KALIA- usługi pogrzebowe, ul. Kościuszki 23, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 576, 608 199 029, rszukowski@op.pl, www.kaliaksiaz.pl NEKROS, ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 511, 502 614 746, 61 28 30 527, biuro@pgk.srem.pl, www.pgk. srem.pl

POLICJA

CREDO - Paweł Górny, ul. Poznańska 6, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 783,693 457 499

Komenda Powiatowa Policji w Śremie, ul. Mickiewicza 15,63-100 Śrem, tel. 61 28 15 200, www.srem.policja.gov.pl

EURO-KAMIEŃ, ul. Gostyńska 39, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 510, 693 536 151, www.eurokamien.pl, s@eurokamien.pl

Policja w Brodnicy, Brodnica 42, 63-112 Brodnica, tel. 61 28 23 517

HADES - Marek Mieloch, ul. Farna 9a, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 800, 502 247 014, biuro@hades.com.pl, www.hades. com.pl

Policja w Dolsku, Plac Wyzwolenia 3, 63-140 Dolsk, tel. 61 28 25 207 Policja w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 507

POMOC SPOŁECZNA

TYCNER JERZY- Firma Cukiernicza, ul. Długa 31, 63-100 Śrem, tel. 61 28 38 840

Dom Pomocy Społecznej, 63-100 Śrem, ul. Farna 16, tel. 61 28 30 369, www.dpssrem.pl, dps@dps-srem.pl

ZAKŁAD PIEKARSKO- CIASTKARSKI PSS SPOŁEM, ul. Przemysłowa 36, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 259

Dom Pomocy Społecznej, 63-100 Śrem - Psarskie, ul. Owocowa 8, tel. 61 28 34 481 www.dpspsarskie.srem.info

POCZTOWE URZĘDY I AGENCJE Urząd Pocztowy nr 1, Plac 20-go Października 41, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 100


75 Ośrodek Pomocy Społecznej, Brodnica 41, 63-112 Brodnica, tel. 61 28 42 507 Ośrodek Pomocy Społecznej, 63-140 Dolsk, Plac Wyzwolenia 3, tel. 61 28 25 426,www.ops.dolsk.pl Ośrodek Pomocy Społecznej, 63-130 Książ Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a, tel. 61 28 22 700 Ośrodek Pomocy Społecznej,63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 40, tel. 61 28 36 107, www.ops.srem.pl Ośrodek Pomocy Społecznej,63-100 Śrem, ul. Okulickiego 3, tel. 61 28 39 997 Polski Komitet Pomocy Społecznej, 63100 Śrem, ul. Powstańców Wlkp. 7, tel. 61 28 29 338 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 63-100 Śrem, ul. Dutkiewicza 5, tel. 61 28 30 373,www.pcpr.srem.pl, pcpr@i. media.pl Środowiskowy Dom Samopomocy, 63-100 Śrem, ul. Poznańska 13, tel. 61 28 28 337

PRALNIE

EURO PRALNIE - Pralnia Ekologiczno - Chemiczna, ul. Ogrodowa 12, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 850, www.euro-pralnie.pl

Chrząstowo- Niepubliczne Przedszkole w Chrząstowie, Chrząstowo 21, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 494, www. chrzastowo.prv.pl

MERIDA- Magdalena Nawrot, Konarskie 2/2, 63-130 Książ Wlkp., tel. 514 380 188

Chwałkowo Kościelne- Przedszkole przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie Kościelnym, Chwałkowo Kościelne 54, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 696

PRALNIA DMUCHAWIEC, Galeria POLONIA, Al. Solidarności 2, 63-100 Śrem, tel. 534 336 929, www.dmuchawiec.com.pl

FRESHgroup, ul. ks. Rzadkiego 1, 63-100 Śrem, tel. 61 27 867 15, 508 310 280, www.freshgroup.pl

Dolsk- Przedszkole Samorządowe „Stokrotki”, ul. Śremskie Przedmieście 35, 63-140 Dolsk, tel. 61 28 25 213, www. stokrotki.dolsk.pl - Filia Małachowo, tel. 61 28 18 033 - Filia Mszczyczyn, tel. 61 28 18 126 - Filia Ostrowieczno, tel. 61 28 25 156 - Filia Wieszczyczyn, tel. 61 28 18 678

INTERmedi@ - Ł. Czekała, T. Frąckowiak s.j., ul. Modrzewskiego 1a, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 764, www.inter.media.pl, info@inter.media.pl

Książ Wlkp.- Przedszkole w Książu Wlkp., ul. Ogrodowa 1a, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 560, www.przedszkoleksiazwlkp.szkolnastrona.pl

MULTICOM, ul. Chopina 4b, 63-100 Śrem, tel. 61 28 39 127, www.multicom. com.pl

Manieczki- Gminne Przedszkole Samorządowe w Manieczkach, ul. Działkowa 2, 63-112 Manieczki, tel. 61 28 20 775, www.przedszkole-manieczki.cba.pl - Filia Grzybno, tel. 61 28 23 838 - Filia Żabno, tel. 61 28 23 906

PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH

PROJEKTwww.pl, T. Kubski, P. Styperek S.j., ul. Chłapowskiego 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 799, www.projektwww.pl

ALMA- ekologiczne czyszczenie odzieży-magiel (punkt drogeria BIN-COM), ul. Chłapowskiego 31, 63-100 Śrem, tel. 61 28 33 612

SREM.NET- Regionalna Sieć Internetowa, ul. Gostyńska 42 A, 63-100 Śrem, tel. 61 88 55 555, www.srem.net, bok@srem.net

ALMA- ekologiczne czyszczenie odzieży (punkt w sklepie Cenowy Raj), Plac 20 Października 7, 63-100 Śrem, tel. 506 830 255

STUDIO KREACJA, Plac 20 Października 4, 63-100 Śrem, tel. 514 820 704, www. studiokreacja.pl

EMU - pralnia dywanów - ul. Wyspiańskiego 55, 63-100 Śrem, tel. 663 775 007, www.pralniadywanowemu.pl

PROKURATURA Prokuratura Rejonowa, 63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 20, tel.61 28 48 580, srem@poznan.po.gov.pl

PRZEDSZKOLA Brodnica- Przedszkole przy Szkole Podstawowej im. Hymnu Narodowego, Brodnica 66, 63-112 Brodnica, tel. 61 28 23 596

Mchy- Przedszkole przy Zespole Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach, Mchy 39, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 19 498 Mechlin- „Leśna Polanka”, ul. Piotra Wawrzyniaka 2, 63-100 Mechlin, tel. 691 798 773 Śrem- „Bajkowy Świat”, ul. Adamskiego 1, 63-100 Śrem, tel. 693 277 080, www. bajkowyswiat.net Śrem- „Kinderki”- Niepubliczne Przedszkole Językowe, ul. A.F. Modrzewskiego 16, 63-100 Śrem, tel. 530 913 112, www.kinderki.net Śrem- „Mali Bohaterowie”- Niepubliczne Przedszkole, ul. Makuszyńskiego 7, 63-100 Śrem, tel. 723 678 069, www. malibohaterowie-srem.pl Śrem-Niepubliczne Przedszkole im. bł. E. Bojanowskiego, ul. Kilińskiego 23,


76 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 358, www. nsjsrem.pl/przedszkole Śrem-Przedszkole nr 1 „Niezapominajka” prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, ul. Dutkiewicza 13, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 530, www. niezapominajka.srem.com.pl Śrem- Przedszkole nr 2 „Słoneczna Gromada”, ul. Mickiewicza 91, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 663, www.slonecznagromada.pl Śrem- Przedszkole nr 3 „Jarzębinka”, ul. Komorowskiego 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 344, www.jarzebinka.srem.pl Śrem-Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 „Mali Przyrodnicy”, ul. Komorowskiego 4, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 181, www.maliprzyrodnicy.pl Śrem- Przedszkole „Pod Wierzbami”, ul. Grunwaldzka 12, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 256, www.podwierzbami.com.pl Śrem- Przedszkole nr 7 „Janka Wędrowniczka”, ul. Chłapowskiego 12a, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 152, www.przedszkolejanekwedrowniczek.com Śrem- Przedszkole „Słoneczna Szóstka”, ul. Konstytucji 3 Maja 2, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 708, 730 009 016, www. slonecznaszostka.pl Oddział Przedszkola w Bodzyniewie, Bodzyniewo 35, 63-100 Śrem, tel. 730 009 029 Oddział Przedszkola w Nochowie, ul. Szkolna 5, 63-100 Śrem, tel. 730 009 025 Oddział Przedszkola- Psarskie, ul. Sza�rkowa 8, 63-100 Śrem, tel. 730 009 016 Oddział Przedszkola w Pyszącej, ul. Śremska 12, 63-100 Śrem, tel. 730 009 027 Oddział Przedszkola, ul. Wyszyńskiego 11, 63-100 Śrem, tel. 733 123 749 Oddział Przedszkola, ul. Wyszyńskiego 4, 63-100 Śrem, tel. 733 123 749

Włościejewki- Niepubliczne Przedszkole, Włościejewki 49, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 21 995

PSYCHOLOG Jurga Joanna, BIOMEDOS, ul. Makuszyńskiego 4d / 22, 63-100 Śrem, tel. 61 28 112 38 Kisielewska Katarzyna - Gabinet Psychologiczny, ul. Powstańców Wlkp. 12/6, 63-100 Śrem, tel. 602 102 999 Kostrzewska Marta - Gabinet Psychoterapii i Rozwoju GESTALT, ul. Komorowskiego 6/206, 63-100 Śrem, tel. 502 565 501 Koszyczarek Małgorzata - Pracownia Badań Psychologicznych, ul. Nowowiejskiego 3, 63-100 Śrem, 608 690 137 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Marciniaka 2, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 864, ppp@poradniasrem.cop.pl, www.poradniasrem.cop.pl

REKLAMA-SZYLDY, BANERY, NAPISY 3D PLEX - Pracownia Reklamy, Pysząca, ul. Zachodnia 62, 63-100 Śrem, tel. 602 515 688, www.pakuba.pl, biuro3dplex@gmail.com Agencja Wizerunkowo-ReklamowaGrupa Galeris, tel. 780 060 087, www. galeris.pl AIDA- Biuro Projektowania i Usług Gra�czno- Reklamowych- Jan Cekiera, ul. Powstańców Wlkp. 7/10, 63-100 Śrem, tel. 61 28 32 299, 605 632 264, aida. cekiera@neostrada.pl ARCHIM- Studio Projektowe - ul. Kilińskiego 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 878, www.archim.pl BEST PRINT- Agencja Reklamowa, pl. Wyzwolenia 8, 63-140 Dolsk, tel. 506 088 419, biuro@best-print.pl ,www. best-print.pl

DRUK WIELKOFORMATOWY, Psarskie ul. Bzowa 2, 63-100 Śrem, tel. 602 311 651 GALERIS- Agencja Reklamowa, tel. 510 152 602, www.galeris.pl GLASST, ul. Wiosny Ludów 2, 63 -100 Śrem, tel. 504 501 489, 604 530 076, glasst@wp.pl JAG- Studio Reklamy- Rafał Gadziński, ul. Szkolna 21, 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 268, 603 683 455, biuro@studio-jag. pl, www.studio-jag.pl JAROGRAF, Zbrudzewo, ul. Śremska 65, 63-100 Śrem, tel. 798 497 396, www. jarograf.pl, jakub.mizia@jarograf.pl CEKIERA W AKCJI- reklama- dekoracje: Katarzyna Cekiera, ul. Roweckiego 16/78,63-100 Śrem, tel. 723 650 603 MPROVOKE - Agencja Reklamowo - Marketingowa, ul. Chłapowskiego 28 lok. 36, 63 -100 Śrem, tel. 668 477 533, maia@mprovoke.pl, www.mprovoke.pl PIORITA- WYDAWNICTWO REGIONALNE, ul. Wojska Polskiego 5, 63-100 Śrem, tel. 608 321 436, www.gazetydarmowe.pl STUDIO KREACJA, Plac 20 Października 4, 63-100 Śrem, tel. 514 820 704, www. studiokreacja.pl

ROLNICTWO-INSTYTUCJE Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Gostyńska 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 10 642, www.arimr.gov.pl Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Placówka Terenowa w Śremie, ul. Grunwaldzka 10a, 63-100 Śrem, tel. 61 283 78 69, srem@krus.gov. pl, www.krus.gov.pl Wielkopolska Izba Rolnicza, ul. Wojska Polskiego 5/7, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 319, wirsre@wir.org.pl


77 Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - Zespół Doradczy w Śremie, ul. Sikorskiego 21, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 525, srem@wodr.poznan.pl, www.wodr.poznan.pl Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Śrem, ul. Ks. J. Popiełuszki 44, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 492

ROLNICZE ARTYKUŁY, USŁUGI AGRO ABC. Rolniczy portal informacyjny, ul. Przemysłowa 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 847 AGRO-BAZAR- artykuły do produkcji rolnej, ul. Stacha Wichury 15, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 211


78 AGROLTECH, Wyrzeka ul. Mórecka 1, 63-100 Śrem, tel. 618 301 000, www. rolniczeczesci.pl

ROLPIMA-maszyny rolnicze, ul. Śremska 8, 62- 022 Świątniki, tel. 61 81 38 466, 603 864 496, www.rolpima.pl

ŚWIAT ROWERU, ul. Poznańska 10, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 838, www. swiatrowerusrem.pl

AGROPLUS- Grześkowiak, Chromiec 50, 63-040 Nowe Miasto, tel. 61 27 85 189, 605 666 139, agroplus@xl.wp.pl, www. agroplus.com.pl

Składnica części zamiennych do ciągników, ul. Podwale 1, 63-100 Śrem, tel.61 28 30 056

TURKOWIAK - rowery, motorowery, ul. Łazienkowa 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 036, ul. Kościuszki 4a, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 041

AGROTECH, ul. Powstańców Wlkp. 9, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 005, 504 227 204, www.agrotech-poznan.pl ARTEX - części do ciągników i maszyn rolniczych- Artur Adamczak, Boguszyn ul. Śremska 40 b, 63-040 Nowe Miasto n/W, tel. 61 67 92 420 ARTYKUŁY DO PRODUKCJI ROLNEJ I PRZEMYSŁOWEJ- Towary Różne sp.c- Paweł Wiśniewski, Włodzimierz Wiśniewski, Plac Kosynierów 23, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 122 AUTO- SERWIS-naprawa ciągników rolniczych, Mechlin ul. Średzka 10, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 279, 602 694 846, www.autogazsrem.pl JANO, ul. Jesienna 2, 63-100 Nochowo, tel. 61 28 19 554 Kombinat Rolniczo-Przemysłowy „MANIECZKI” sp. z o.o., ul. Borecka 3, 63-112 Manieczki, tel. 61 28 20 994 NAPENA - nawozy, pestycydy, nasiona, ul. Popiełuszki 44, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 786, srem@napena.pl PROMAX- części do ciągników i maszyn rolniczych, ul. Łąkowa 4, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 090, promax@plusnet.pl REITECH REIFEISEN- agro- technika, Zbrudzewo ul. Śremska 7, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 881, 61 28 30 630 ROLCHEM, ul. Wiejska 2b, 63-100 Śrem, tel. 500 228 404, 61 28 280 43, rolchem@rolchemsrem.pl ROLIMPEX- NASIONA SA, ul. ul. Gostyńska 55, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 320, srem@rolimpexnasiona.com.pl, www. rolimpexnasiona.com.pl

SPÓJNIA- Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o., Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 655, 61 28 33 443, spojnia.sekretariat @cop. pl, www.nasiona-warzyw.pl Spółdzielnia Kółek Rolniczych- usługi, naprawy, zaopatrzenie, ul. Ks. J. Popiełuszki 44, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 961 Sprzedaż produktów agrarnych �rmy Josera, ul. Roweckiego 31, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 148 Stacja kontroli opryskiwaczy, Wyrzeka, 63-100 Śrem, tel. 61 28 16 724

ROWERY-MOTOROWERYQUADY GREEN BIKE Poland S.C., ul. Zielona 15, 63-100 Śrem, tel. 61 283 48 66, www. greenbike.pl JAN-MAR- Komis, sprzedaż, zamiana motorowerów, ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 474 NAPRAWA ROWERÓW, ul. Śremska, 63100 Śrem, tel. 507 588 527 QUADY ŚREM - Tomasz Kasprzak, Psarskie ul. Sikorskiego 81, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 657, 602 187 220, www. quadysrem.pl

RYBY-HODOWLA-HANDEL CHATA RYBNA, ul. Komorowskiego 6, 63-100 Śrem EKOLOGICZNA HODOWLA Ryb i Raków, Gaj, 63-100 Śrem, tel. 603 185 286, 697 083 095, 61 28 41 051 KAM-STAW- gospodarstwo rolno- rybackie- Dawid Kamiński, Kunowo ul. Zielona 26, 63-800 Gostyń, tel. 603 335 427, 607 224 340, www.kamstaw. pl ROLNO- RYBNE GOSPODARSTWODobczyn 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 18 810, 509 160 922 RYBY, tel. 605 036 719, dariusz. kalka@op.pl


79 SALE ZABAW DLA DZIECI „BAJKOWY ŚWIAT”, ul. Adamskiego 1, 63-100 Śrem, tel. 693 277 080, www. bajkowyswiat.net „CHATKA PUCHATKA” - Klubik Dziecięcy, Psarskie, ul. Sikorskiego 7, 63-100 Śrem, tel. 692 045 784, www.klubchatkapuchatka.pl „POZYTYWKA” - Centrum Rozwoju Dziecka, ul. Chłapowskiego 3, 63 - 100 Śrem, tel. 609 740 714, www.pozytywkacentrum.pl „TĘCZOWA KRAINA”- Centrum Zabaw Dziecka, ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem, tel. 519 705 830, www.teczowakrainasrem.pl

SALONY SIECI KOMÓRKOWYCH

ANETTE 2, Pl. 20 Października 27, 63100 Śrem, tel. 61 28 32 004 ANETTE, ul. Kilińskiego 28/4a, 63-100 Śrem, tel. 880 745 336 ERGOLINE- solarium, stylizacja paznokci, przedłużanie rzęs, ul. Wolności 1, 63-130 Książ Wlkp., tel. 723 807 555 EUFORIA- Salon piękności, ul. Kolejowa 10,63-100 Śrem, tel. 600 24 88 21, 61 28 32 712, www.euforia-srem.pl FITNES KLUB- solarium, sauna, ul. Chłapowskiego 3, 63-100 Śrem, tel. 503 610 003 JAMAICA, ul. Chopina 4c/1, 63-100 Śrem, tel. 518 435 933 MYDEŁKO FA- Solarium, ul. Moniuszki 1 H, 63-100 Śrem, tel. 518 593 467 RAGRA SUN- Solarium, ul. Chłapowskiego 26, 63-100 Śrem, tel. 618 997 577

DAFON- telefony i akcesoria GSM, ul. Zamenhofa 3, 63-100 Śrem, tel. 697 464 749

SALON FRYZJERSKI, SOLARIUM - J. Tuszyńska, ul. Komorowskiego 12a, 63-100 Śrem

ORANGE SALON, ul. Chopina 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 10 000

SALON URODY, ul. Kilińskiego 28 (Pasaż Odys I p.), 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 646

PLAY SALON, ul. Kilińskiego 28, 63-100 Śrem, tel. 790 030 697

STUDIO URODA - Beata Jurga, ul. Chłapowskiego 33/25, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 030

PLAY DLA FIRM, ul. Zamenhofa 3, 63100 Śrem, tel. 790 044 132 PLUS GSM - INFOGRAF Sp. J., ul. Kilińskiego 28/2, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 663 T-MOBILE - ANGO - ul. Długa 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 39 900

SĄD Sąd Rejonowy w Śremie, ul. Franciszkańska 4, 63-100 Śrem, tel. 61 28 21 410

SOLARIUM AGA- Salon Kosmetyczny, solarium, ul. Targowa 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 396

TWÓJ STYL- solarium, Kiełczyn 13,63130 Książ Wlkp., tel. 602 329 084

SPORTOWE ARTYKUŁY AR SPORT, ul. Długa 5/7, 63-100 Śrem, tel. 606 709 851, www.arsport.pl, arsport@arsport.pl KRONOS-SHOP, ul. Kilińskiego 26a, 63-100 Śrem, tel. 784 540 652, www. kronos-shop.pl OLIMPIJCZYK, Plac 20 Października, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 605, www. olimpijczyksrem.pl SPORT ONLY, Galeria Stary Targ box 34-35, ul. Chłapowskiego 28, 63-100 Śrem, tel. 500 163 764, www.sport-only. com.pl

STREFA SPORT - Salon Sportowy, ul. Chełmońskiego 1b, 63-100 Śrem, tel. 61 89 47 312, www.strefasport.com

SPRZĄTANIE-KARCHER ANDA - sprzątanie, ul. Powstańców Wlkp. 9a/19, 63-100 Śrem, tel. 662 039 566 Bajor Piotr PUH- czyszczenie dywanów i tapicerki samochodowej, ul. Gostyńska 34, 63-100 Śrem, tel. 605 663 583, czyszczeniena102@wp.pl BŁYSK- ZG- sprzątanie, karcher, ul. Konstytucji 3 Maja 2/33, 63-100 Śrem, tel. 883 426 825, blyskzg@o2.pl Czyszczenie dywanów i tapicerki samochodowej, ul. Szkolna 18,63-100 Nochowo,602 668 048 EFEKT - pranie dywanów, ul. Narzędziowa 1, 63 - 100 Śrem, tel. 782 179 184 EMU - pralnia dywanów - ul. Wyspiańskiego 55, 63-100 Śrem, tel. 663 775 007, www.pralniadywanowemu.pl KANWOD-INVEST- sprzątanie mieszkań, ul. Sikorskiego 86, 63-100 Śrem, tel. 61 83 08 819, 534 977 712, www.kanwodinvest.pl KARCHER - dywany, wykładziny, tapicerka meblowa, samochodowa, płytki, okna, tel. 662 132 595 Karcher szybkoschnący- pranie dywanów, wykładzin, tapicerek, tel. 694 223 250 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Ogród”-sprzątanie, odśnieżanie, Zbrudzewo ul. Długa 52, 63-100 Śrem, tel. 609 941 516, ginter.michal@gmail.com

STAROSTWO POWIATOWE Starostwo Powiatowe,63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 17,tel. 61 28 37 001, starostwo@powiat-srem.pl www. powiat-srem.pl


80 STACJA SANITARNOEPIDEMIOLOGICZNA Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, ul. Wiejska 2, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 475, www.psse-srem.pl

STOLARSTWO DREW-GAL - stolarstwo-tokarstwo, zakład produkcyjno-usługowy, ul. Zachodnia 68, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 958 MDM- producent mebli, ul. Sikorskiego 68, 63-100 Śrem, tel. 61 28 32 975, www.mdm-meble.pl MEBLE KRUK-meble na wymiar, ul. Sikorskiego 7, 63-100 Śrem, tel. 604 799 847, meblekruk@interia.pl

MEBLE NA WYMIAR- kuchenne, łazienkowe, garderoby, szafy, tel. 663 524 111 REMONTER, ul. Narzędziowa 6, 63-100 Śrem, tel. 61 28 32 035 STOLARSTWO-DRZWI-SCHODYKrzysztof Dutkiewicz, Wyrzeka ul. Leśna 2, 63-100 Śrem, tel. 602 664 687, krzysztofstolarz1@wp.pl STOLARSTWO ul. Świerkowa 2, 63-100 Mechlin, tel. 61 28 28 277, 698 254 898 STOLARSTWO ul. Warsztatowa 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 979, 601 855 513, www.stolarstwokasprzak.pl STOLARSTWO meble na wymiar, tel. 607 348 770 STOLARSTWO ul. Biernacka 3, 62-035 Kórnik, tel. 61 81 71 781, 793 153 278 STOLGAL listwy drewniane, ul. Przemysłowa 42, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 588, 602 10 26 59, www.stolgal.com.pl, biuro@stolgal.com.pl STOLMAT meble kuchenne- Chrząstowo 60, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 072, 508 298 417, stolmat@o2.pl STOL-ZEN, schody, meble na wymiar, ul. Mickiewicza 87, 63-100 Śrem, tel. 608 369 582

TARTAK Śrem - boazeria, ul. Mała Łazienkowa 2, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 947, www.boazeria.pl Tomi-Kol - usługi stolarskie - Tomasz Kolański, tel. 503 786 305, 505 848 326, tomi-kol@o2.pl, www.tomi-kol-stolarstwo.pl ZAKŁAD STOLARSKI Benedykt Nowak, ul. Narzędziowa 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 919, meble_nowak@wp. pl

STRAŻ MIEJSKA Straż Miejska,63-100 Śrem, ul. Adama Mickiewicza 10, tel. 61 28 32 511, 505 151 417, strazmiejska@srem. com.pl

STRAŻ POŻARNA KPP Straży Pożarnej, 63-100 Śrem, Plac Straży Pożarnej 1, tel.61 22 20 720, 61 22 20 730, www.srem.psp.wlkp.pl Ochotnicza Straż Pożarna, 63-140 Dolsk, ul. Pocztowa 4, tel. alarmowy 998, www. osp.dolsk.pl Ochotnicza Straż Pożarna, 63-130 Książ Wlkp., ul. Zakrzewska 15, tel. 61 28 22 210, www.ksiazwlkp.osp.org.pl

SUROWCE WTÓRNE - SKUP, SPRZEDAŻ BEMARS- Przedsiębiorstwo Recyklingowe, Kiełczynek 31, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 295, 601 757 165, info@bemars.pl, www.bemars.pl EKO PARTNER- ul. Staszica 3, 63-100 Śrem, tel. 61 88 55 300 wew. 3, www. ekopartner-srem.pl KOR-MAR, Boguszyn ul. Kasztanowa 9a, 63-041 Chocicza, tel. 608 143 786 KRUPA- skup złomu, ul. Klonowa 5, 63-140 Drzonek, tel. 61 28 19 186, 604 514 235


81 Zakład Szklarski- Jakub Naskrent, ul. Przemysłowa 11, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 309

SZKOŁY PODSTAWOWE Brodnica- Szkoła Podstawowa im. Hymnu Narodowego, 63-112 Brodnica, Brodnica 66, tel. 61 28 23 596, www. spbrodnica.pl Bodzyniewo-Szkoła Podstawowa im. gen. D. Chłapowskiego, 63-100 Śrem, Bodzyniewo 35, tel. 61 28 16 995, www. bodzyniewo.pl Chrząstowo- Niepubliczna Szkoła Podstawowa, 63-130 Książ Wlkp., Chrząstowo 21, tel. 61 28 22 494, chrzastowo1@poczta.onet.pl, www. chrzastowo.prv.pl

L & M S.C. Jolanta i Alfred Matelscy, ul. Racławicka 7 a, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 139, 602 150 661 Skup butelek i surowców wtórnych, ul. Kilińskiego 2A, 63-100 Śrem, tel. 61 283 35 50, 507 142 637

SZEWSKIE USŁUGI USŁUGI SZEWSKIE, ul. T. Bora Komorowskiego 6, 63-100 Śrem USŁUGI SZEWSKIE, ul. Roweckiego 16, 63-100 Śrem USŁUGI SZEWSKIE, ul. Paderewskiego 13, 63-100 Śrem USŁUGI SZEWSKIE, ul. Kochanowskiego 18,63-100 Śrem USŁUGI SZEWSKIE, ul. Ks. Wawrzyniaka,63-100 Śrem

SZKLARSKIE USŁUGI Zakład Szklarski- Rafał Naskrent, ul. Kochanowskiego 20, 63-100 Śrem, tel. 663 727 073

Chwałkowo Kościelne- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich, 63-130 Książ Wlkp., Chwałkowo Kościelne 54, tel. 61 28 22 696, spchwalkowo@interia.pl, www. sp-chwalkowo.pl

tel. 61 28 12 199, reymont_spkrzyz@op. pl, www.spkrzyzanowo.edupage.org Książ Wlkp.- Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów, 63-130 Książ Wlkp., ul. Stacha Wichury 27, tel. 61 28 22 007, szkolakw@wp.pl, www.spksiaz.pl Małachowo- Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego,63-140 Dolsk, Małachowo 36, tel. 61 28 18 033, spdolsk@neostrada.pl, www.szkola_malachowo.republika.pl Manieczki- Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach, 63112 Brodnica, ul. Szkolna 6, tel. 61 28 20 985, sekretariat@spmanieczki.pl, www. spmanieczki.pl Masłowo- Szkoła Podstawowa,63-140 Dolsk, Masłowo 8,tel. 61 28 25 825, spmaslowo@home.pl, www.spmaslowo.pl Mchy- Szkoła Podstawowa im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka,63130 Książ Wlkp., Mchy 39, tel. 61 28 19 498

Dąbrowa- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie, ul. Śremska 2, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 581, www.sdabrowa.pl

Nochowo- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im.hr. Władysława Zamoyskiego, ul. Szkolna 5, 63-100 Nochowo, tel. 61 28 16 496, www.zspignochowo. srem.pl

Dolsk- Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego,63-140 Dolsk, ul. Kościańska 4/5, tel. 61 28 25 122, spdolsk@neostrada.pl, www.spdolsk. neostrada.pl

Pysząca- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich, 63-100 Pysząca, ul. Śremska 12, tel. 61 28 37 236

Iłówiec- Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Iłówcu, 63 - 113 Brodnica, Iłówiec 16, tel. 61 28 39 817, ilowiec@wp.pl, www.szkolailowiec.pl Konarzyce- Szkoła Podstawowa im. Emilii Sczanieckiej, 63-130 Książ Wlkp., Konarzyce ul. Szkolna 6, tel. 61 28 22 620, konarzyce_szkola@poczta.onet.pl, www.sp.konarzyce.szkolnastrona.pl Krzyżanowo- Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta, 63-100 Śrem, Krzyżanowo 44,tel. 61 28 12 119, Gaj-

Śrem- Katolicka Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem, tel. 61 62 53 710, www. kcek-srem.pl., szkola.muzyczna@kceksrem.pl Śrem- Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem, tel. 61 62 53 710, www. kcek.pl Śrem- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. J. Kochanowskiego 2, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 462, www. sp1.srem.pl Śrem- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej, ul. Roweckiego 10,


82 63-100 Śrem, tel. 61 2835070, www. sp4srem.szkolnastrona.pl

tel. 61 28 16 496, www.zspignochowo. srem.pl

63-100 Śrem, 61 28 30 177, www.zse. srem.pl

Śrem- Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich, ul. Konstytucji 3-go Maja 2, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 508, www. sp6.srem.pl

Śrem- Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów, ul. Chłapowskiego 12a, 63-100 Śrem, tel. 61 2834414, www. g1srem.pl

Śrem- Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Ks. Popiełuszki 30, 63-100 Śrem, tel.61 2830337, www.zsp-srem.pl

Śrem- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Wyszyńskiego 11, 63-100 Śrem, tel. 61 88 33 528

Śrem- Gimnazjum nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka, ul. Szkolna 4,63-100 Śrem, tel. 61 2830866, www.gim2srem. w.interia.pl

Śrem- Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego, ul. Staszica 3, 63-100 Śrem, tel. 61 2837635, www.zst. srem.net

Włościejewice - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Włościejewicach 49, 63130 Włościejewice, tel. 61 28 21 995

Śrem- Gimnazjum Dwujęzyczne im. Gen. Józefa Wybickiego, ul. Poznańska 11, 63-100 Śrem, tel. 61 2810024, www. losrem.pl

Zbrudzewo- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie, 63-100 Śrem, ul. Śremska 49, tel. 61 28 30 498, zpgzbrudzewo@i.media.pl, www.zspigzbrudzewo.srem.pl Żabno- Publiczna Szkoła Podstawowa Mała Szkoła, 63-112 Brodnica, Żabno 6, tel. 61 28 23 586, www.malaszkola.cal. pl, szkola@malaszkola.edu.pl

SZKOŁY GIMNAZJALNE Dąbrowa- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie, ul. Śremska 2, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 581, www.sdabrowa.pl

Śrem- Katolickie Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem, tel.61 6253710, www.kcek.pl Śrem- Niepubliczne Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy, ul. Racławicka 7a, 63-100 Śrem, tel. 61 28 39 299 Zbrudzewo- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie, 63-100 Śrem, ul. Śremska 49, tel. 61 28 30 498, zpgzbrudzewo@i.media.pl, www.zspigzbrudzewo.srem.pl

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Dolsk- Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Kościańska 8 a, 63-140 Dolsk, tel. 61 28 25 665, poczta@gimdolsk. com, www.gimdolsk.com

Grzybno- Zespół Szkół Rolniczych, Grzybno48, 63-112 Brodnica, tel. 61 28 23 533, sekretariat@zsr-grzybno.pl, www.zsr-grzybno.pl

Książ Wlkp.- Gimnazjum im. Dr. Maksymiliana Krybusa, ul. Wichury 27,63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 888, www. gimnazjumksiaz.pl

Książ Wlkp.- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Wichury 27,63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 007

Manieczki- Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Szkolna 6, 63-112 Brodnica, tel. 061 28 23 605, gimman@go2.pl, www. gimman.pl

Śrem- Katolickie Akademickie Liceum Ogólnokształcące, ul. Staszica 1, 63-100 Śrem, tel. 61 62 53 710, sekretariat@kcek.pl, www.kcek.pl

Mchy- Gimnazjum im. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, Mchy 39,63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 19 498

Śrem- Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Wybickiego, ul. Poznańska 11,63-100 Śrem, 61 2810024, www. losrem.pl

Nochowo- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im.hr. Władysława Zamoyskiego, ul. Szkolna 5, 63-100 Nochowo,

Śrem-Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego, ul. Wybickiego 2,

SZKOŁY SPECJALNE Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej, ul. Piłsudskiego 15, 63-100 Śrem, tel. 61 2830055, www.zss-srem.pl, sekretariat@zss-srem.pl

SZKOŁY WYŻSZE Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, ul. Wyszyńskiego 11, 63-100 Śrem, tel. 534 715 512

SYSTEMY ALARMOWE A-T Serwis, ul. Kolberga 15, 63-100 Śrem, tel. 604 475 646, atserwis@o2.pl MK SYSTEM, ul. Grunwaldzka 8, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 864, www.mksystem. net.pl, biuro@mksystem.net.pl TEL-SAT ELEKTRONIK, ul. Franciszkańska 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 10 607

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ KABA -ul. Zachodnia 59a, 63-100 Śrem, tel. 600 601 333, www.kaba.net.pl Świadectwa charakterystyki energetycznej, ul. Nadbrzeżna 1c/9, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 435 Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, tel. 604 091 822


83 WATERM- świadectwa charakterystyki energetycznej- ul. Świętego Ducha 10. 63-140 Dolsk, tel. 602 897 859

ŚWIETLICE Świetlica Malinka, ul. Chłapowskiego 28, 63-100 Śrem, tel. 664 367 131

TAPETY

TAXI

BRICOMARCHE - CARLOTA Sp. z o.o., ul. Szkolna 15 a, 63 - 100 Śrem, tel. 61 28 48 100, www.bricomarche.pl

EURO TAXI, tel. 61 28 36 446, 505 490 055, www.taxisrem.pl EURO TAXI PLUS, tel. 505 676 787, www. eurotaxiplus.pl

TAPIS, ul. Powstańców Wlkp. 9, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 326, www.sklepztapetami.pl

TARTAK Tartak - Dolsk, ul. Gostyńskie Przedmieście 12, 63-140 Dolsk, tel. 61 28 25 137, 667 488 819, tartakdolsk@o2.pl Tartak- Nochowo, ul. Szkolna 4a, 63-100 Śrem, tel. 605 608 490, www.astrak.pl Tartak- Sulejewo, Sulejewo 24, 63-112 Brodnica, tel. 61 28 23 611, 603 606 809,

biuro@tartak-sulejewo.pl, www.tartaksulejewo.pl Tartak- Śrem, ul. Mała Łazienkowa 2,63100 Śrem, tel. 61 28 30 947, 602 769 502, tartak-srem@wp.pl, www.boazeria.pl Tartak- Zakrzewice, Zakrzewice 19, 63130 Książ Wlkp., tel. 61 28 19 536, 515 182 736, zpdpiotrnowak@vp.pl, www. tartakwielkopolska.pl

TAXI- postój Jeziorany, ul. Chłapowskiego 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 055 TAXI- postój Rynek, Plac 20 Października, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 350 TAXI- postój PKS, ul. Powstańców Wlkp. 6, tel. 61 28 37 999 TAXI osobowe- Zdzisław Bartkowiak, 63-100 Śrem, tel. 602 712 147


84 TELEFONY-NAPRAWASPRZEDAŻ DAFON- telefony i akcesoria GSM, ul. 1 Maja (Galeria PSS), 63-100 Śrem, tel. 697 464 749 Lombard- komis, serwis GSM, ul. Chłapowskiego 3, 63-100 Śrem, tel. 602 116 834, 698 876 385 Lombard- komis, serwis GSM, ul. Kościuszki 12, 63-100 Śrem, tel. 602 116 834, 698 876 385 Skup, sprzedaż, komis, naprawa - komórki, RTV, AGD, komputery, cb-radia, ul. Piaskowa 2, 63-100 Śrem, tel. 502 257 288 SMART- shop & serwis, ul. Kilińskiego 28/22 (Odys), 63-100 Śrem, tel. 515 240 822, 883 996 507 TELETORIUM- skup, sprzedaż, serwis, Aleja Solidarności 2 (Galeria Polonia), 63-100 Śrem, tel. 885 144 366

TELEWIZJA RELAX- Telewizja Osiedlowa Spółdzielni Mieszkaniowej, 63-100 Śrem, ul. Chłapowskiego 3, tel. 61 28 36 506, 508 306 005, redakcja@tvrelax.pl, www.tvrelax.pl

TURYSTYKA-WYPOCZYNEK AUTOLUX- wynajem łodzi, Pysząca ul. Zachodnia 5, 63-100 Śrem, tel. 506 425 045, 509 916 005, www.czarterjacht.eu BAJKA- statek wycieczkowy, 63-100 Śrem, ul. Brzechwy 27/2,tel. 61 28 34 126, 603 137 788,www.statekbajka.pl

DWÓR MEŁPIN- Gospodarstwo Agroturystyczne, Mełpin 53, 63-140 Dolsk, tel. 61 28 18 276 GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE, Lubiatówko 11, 63-140 Dolsk, tel. 061 28 25 680, 608 66 46 33 GOSTYŃSKA SZKOŁA NARCIARSKA, Pl. K. Marcinkowskiego 7/3, 63-800 Gostyń, tel. 605 267 213 JAROSŁAWKI- Ośrodek Wypoczynkowy, 63-131 Jarosławki, tel. 61 28 22 634 LUCYNA - Gospodarstwo Agroturystyczne-, Mórka 2, ul. Spokojna 19, 63-100 Śrem, tel. 61 28 19 489 NA PLEBANII - Agroturystyka, Jaszkowo 11, 63-112 Brodnica, tel. 502 65 70 37, www.naplebanii.pl ODLEWNIK- Przystań Żeglarska Klubu Żeglarskiego,63-100 Śrem, ul. Jeziorna 6, tel. 609 536 394, www.odlewnik.pl SERDECZNA OSADA-MEŁPIN- Ośrodek rekreacyjno- wypoczynkowy para�i NSJ, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 358, www.nsjsrem.pl U JANA- Gospodarstwo Agroturystyczne- Lubiatówko 14a, 63-140 Dolsk, tel. 696 321 804, www.kwateryujana.com. pl, ujana@poczta.fm

UBEZPIECZENIA Allianz - ubezpieczenia, tel. 502 492 463 AVIVA- usługi ubezpieczeniowe- Mariola Labrzycka, tel. 793 724 595

BZ Ubezpieczenia, Beata Zawodna, ul. Wojska Polskiego 5/9, 63-100 Śrem, tel. 664 985 909, beatazawodna@poczta. onet.pl CITO-Usługi ubezpieczeniowe - Stanisław Graczyk, ul. Moniuszki 1b, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 797, www.cito-ubezpieczenia.pl CUK- Ubezpieczenia, ul. Chłapowskiego 28 box 31, 63-100 Śrem, tel. 61 62 82 240, www.cuk.pl EVEST- Centrum Ubezpieczeń, ul. Nadbrzeżna 1a/2, 63-100 Śrem, tel. 668 480 815 HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - Ewelina Cieślak-Łuszczek, ul. Szeroka 8, 63-100 Śrem, tel. 22 449 88 23, www.hdi-asekuracja.pl


85 ING Nationale-Nederlanden Polska S.A., ul. Piłsudskiego 10, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 984, www.ing.pl, srem. �lia@ing�nanse.pl KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KLIENTA W ZAKRESIE ubezpieczeń! 25 towarzystw w jednym miejscu. Biuro ul. Powstańców Wlkp. 15 (obok sklepu LEWIATAN) 63100 Śrem, Tel. 694 998 048, 514 858 545 IWOTRANS, ul. Działyńskiego 2, 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 383, www.iwotrans.eu MK-Finanse - Odszkodowania powypadkowe - 63-100 Śrem, ul. Chłapowskiego 1a - tel. 508 788 225 Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. Otwarty fundusz emerytalny PZU Złota Jesień, ul. Przemysłowa 1, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 607 PZU- oddział, ul. Wojska Polskiego 12, 63-100 Śrem, tel. 61 30 82 251, infolinia 801 102 102, www.pzu.pl RCU Ubezpieczenia - Oferty wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych - 63100 Śrem, ul. Chłapowskiego 1a - tel. 606 647 709, 508 788 225 Ubezpieczenia- Grzegorz Smela, Plac 20 Października 49, 63-100 Śrem, tel. 661 342 473 Ubezpieczenia, ul. Grunwaldzka 7, 63100 Śrem, tel. 61 28 34 480, 509 871 115 Ubezpieczenia, ul. Kossaka 1, 63-100 Śrem, tel. 605 644 877 Ubezpieczenia, ul. Przemysłowa 1, 63100 Śrem, tel. 61 28 30 158 UNIQA- ubezpieczenia, ul. Wojska Polskiego 5, 63-100 Śrem, tel. 604 654 884 Warta- Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., Ewa Michalak, ul. Farna 4, 63-100 Śrem, tel. 503 907 295 WARTA TUIR- Bernadeta Wolska, Rusocin 26, 63-140 Dolsk, tel. 600 503 018, bernadetawolska@interia.pl ZUS- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szeroka 2, 63-100 Śrem, tel. 61 28 48 000

URZĄD PRACY Centrum Aktywizacji Zawodowej, 63100 Śrem, ul. Gostyńska 49, tel. 61 28 39 099, 61 28 29 361 Powiatowy Urząd Pracy, 63-100 Śrem, ul. Gostyńska 49, tel. 61 28 37 059, 61 28 37 075 www.pup.srem.pl, sekretariat@pup.srem.pl

URZĄD SKARBOWY Urząd Skarbowy, 63-100 Śrem, ul. Wojska Polskiego 12, tel. 61 28 36 501, www.us.srem.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO Urząd Stanu Cywilnego, Brodnica 41,63112 Brodnica, tel. 61 28 23 527, Urząd Stanu Cywilnego, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk, tel.61 28 25 001 Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 043 Urząd Stanu Cywilnego, ul. Mickiewicza 10, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 313

URZĘDY MIAST I GMIN Urząd Miasta i Gminy Brodnica, Brodnica 41 63-112 Brodnica, tel. 61 28 23 527, www.brodnica.net.pl, ug@brodnica. net.pl Urząd Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk, tel. 61 28 25 001, umig@dolsk.pl, www.dolsk.pl Urząd Miejski Książ Wlkp., ul. S. Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 001, 61 28 22 017, urząd@ksiaz-wlkp.pl, www.ksiaz-wlkp.pl Urząd Miejski Śrem, Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem, 61 28 35 225,infolinia 801 300 031, www.srem.pl, umiejski@srem.pl

WESELNE USŁUGI Akord Irek, kompleksowa obsługa imprez okolicznościowych. Nagłośnienie, oświetlenie, karaoke, foto, dekoracja światłem, www.djze�r.pl, tel. 501 260 555 Aron- powozy- Krzysztof Szczepaniak, Małachowo 56, 63-140 Dolsk, tel. 61 28 18 106, 602 107 080, www.aronpowozy. pl Czekoladowe Fontanny, tel. 608 082 843, sebastian@hamster.com.pl Czekoladowe Fontanny, Wedding Promise, tel. 506 696 433, wedding@onet. eu Motocykl Junak lub Osa - wynajem, ul. Św. Ducha 1, 63-140 Dolsk, tel. 61 28 25 539, info@kwiaciarniadolsk.pl, www. kwiaciarniadolsk.pl SAMMER- SECOND- Kompleksowa obsługa muzyczno-oświetleniowa imprez, tel. 510 727 965, mrkmarecki@wp.pl, www.summer-second.pl Samochód do ślubu- wynajem, tel. 602 880 738 Samochód Ford Mondeo-wynajem, tel. 608 479 185 Samochód roadster BMW Z 3- wynajem, tel. 604 893 731 Samochód Rolls Royce- wynajem, tel. 533 021 501, info@super-rolls.pl, www. super-rolls.pl Samochód Wołga - obsługa ślubów, tel. 600 030 022 Kareta weselna- wynajem, Stajnia Konik Polski- ul. Brzozowa 2, 63-100 Nochowo, tel. 691 661 641, konikpolski88@interia.pl Przedsiębiorstwo usługowe „Bianek”wypożyczalnia sprzętu gastronomicznego, ul. Kochanowskiego 2, 63-100 Śrem, tel. 608 556 894, www.wypozyczalnia-talerzy.pl Studio Usług Weselnych- konsultant ślubny, tel. 790 283 548


86 Suknie ślubne- komis, wypożyczalnia- ul. Długa 38, 63-100 Śrem, tel. 61 28 33 038 Suknie ślubne- nowe, używane, szyte na miarę- Salon Ochocka, ul. Kilińskiego 26 A/18, 63-100 Śrem, tel. 601 929 563, www.ochocka.pl Suknie ślubne-projektowanie, szycieVisual Projekt, ul. Reymonta 2, 63-100 Śrem, tel. 504 149 636, lasiam@vp.pl, www.vp-suknie.pl VIRGO- Agencja Usługowa- dekoracje kościołów, sal, zaproszenia- Manieczki, os. Słowiańskie 53, 63-100 Śrem, tel. 61 28 39 225, 691 088 812, virgo_art@onet.eu Zaproszenia ślubne- Drukarnia Tomczak, ul. Roweckiego 35, 63-100 Śrem, tel. 61 28 41 208, 506 116 296, biuro@drukarniasrem.pl, www.drukarniasrem.pl

WODOCIĄGI I KANALIZACJA INTER PROGRESS Sp. z o.o., ul. Kosynierów 39, 63-100 Śrem, tel. 508 504 627, 604 846 409, biuro@interprogress.pl, www.interprogress.pl Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,63-100 Śrem, ul. Parkowa 8, tel.61 28 30 475, www.pwik-srem.pl

WOJSKO Jednostka Wojskowa, 63-100 Śrem, ul. Sikorskiego 2, tel. 261 524 500, 261 524 400, www.6bdowsp.wp.mil.pl

WOLONTARIAT Centrum Wolontariatu przy Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, ul. Adama Mickiewicza 21,63-100 Śrem, tel.61 28 32 702, 61 28 29 183, www. fundacja.srem.info

ZEGARY - SPRZEDAŻ, NAPRAWA FIRMA ZEGARMISTRZOWSKA- Paweł Nowak, ul. Kościuszki 20, 63-100 Śrem, tel. 694 377 770, www.nowakzegarki.pl FIRMA ZEGARMISTRZOWSKA- Paweł Nowak, ul. Dąbrowskiego 2, 63-130 Książ Wlkp., tel. 694 377 770, www. nowakzegarki.pl ZEGARMISTRZ, ul. 1 Maja 9, 63-100 Śrem, tel. 61 28 29 866 ZEGARMISTRZ, ul. Powstańców Wlkp. 4, 63-100 Śrem, tel. 61 81 06 641

ZESPOŁY MUZYCZNE AMIGO BAND- Paweł Wiśniewski, ul. Powstańców 6A, 63-130 Książ Wlkp., tel. 512 486 685, www.facebook.com/zespolamigoband BILANS- Krzysztof Owczarzak, ul. Paderewskiego 5b/54, 63-100 Śrem, tel. 61 28 28 696, 607 600 557 DA’X- Zespół wokalno- muzyczny- Leszek Wawrzynowicz, ul. Paderewskiego 6C/89, 63-100 Śrem, tel. 604 408 816, www.dax.srem.com.pl FENIX, tel. 61 28 37 013, 504 037 608, fenix-slawek@wp.pl, www.fenixwesela.pl HAMSTER, Sebastian Szelejewski, tel. 608 08 28 43, sebastian@hamster.com.

pl, Damian Szelejewski, tel. 505 13 31 70, damian@hamster.com.pl, www. hamster.com.pl JIM BAND, Zbrudzewo ul. Śremska 68, 63-100 Śrem, tel. 504 254 244, michal@jim-band.pl, www.jim-band.pl

ZOOLOGICZNE SKLEPY BLACK VELVET- Katarzyna Woźniak, ul. Komorowskiego 6, 63-100 Śrem, tel. 502 250 235 NAJLEPSZAKARMA.PL, ul. Zamenhofa 4a, 63-100 Śrem, tel. 662 039 566, biuro@najlepszakarma.pl, www.najlepszakarma.pl REGE- sklep wędkarsko- zoologiczny, ul. Chłapowskiego 26 (PSS Jubilat), 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 760 SKALAR- sklep zoologiczno- wędkarski, ul. Chłapowskiego 16 B, 63-100 Śrem, tel. 61 28 36 323 SKALAR - sklep zoologiczno- wędkarski, ul. Szewska 2, 63-100 Śrem, tel. 61 28 39 558, 609 033 027

ZWIERZĘTA-SALONY BLACK VELVET Katarzyna Woźniak, ul. Komorowskiego 6, 63-100 Śrem, tel. 502 250 235


87 LIDER- strzyżenie psów, ul. Zamenhofa 3, 63-100 Śrem, tel. 608 642 499 PSI SALON, ul. Chłapowskiego 28 box 22, 63-100 Śrem, tel. 693 573 721, 792 897 926, www.nasza-sfora.pl SALON PSIEJ URODY - ul. Wolności 1, 63-130 Książ Wlkp., tel. 667 763 037 SPA dla psa i kota, ul. Farna 12, 63-100 Śrem, tel. 608 642 499

TUPTUSIE- żłobek, ul. Okulickiego 3, 63-100 Śrem, tel. 502 412 660, www. tuptusie.eu

VETICUS- strzyżenie psów, ul. Chełmońskiego 20, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 235

TELEFONY ALARMOWE

ZWIERZĘTA-SCHRONISKO Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju, 63-100 Śrem, tel. 661 222 200, 661 774 976, www.schroniskogaj.pl, gaj@schronisko.net

112 NUMER RATUNKOWY 986 STRAŻ MIEJSKA

ZWIERZĘTAWETERYNARYJNE LECZNICE GABINET WETERYNARYJNY- Aleksandra i Andrzej Wrzesińscy, ul. Ignacego Paderewskiego 3b, 63-100 Śrem, tel. 608 025 597, www.weterynarz-srem.pl GABINET WETERYNARYJNY- Porwit Jerzy- ul. Kościańska 12, 63-140 Dolsk, tel. 61 28 25 545 LECZNICA DLA ZWIERZĄT- Janiak Jarosław- ul. St. Wichury 9, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 951 ROMWET - LECZNICA DLA ZWIERZĄTul. Sikorskiego 13a, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 608 PrimaVet, ul. Piłsudskiego 8, 63-100 Śrem, 790 217 818 PRYWATNA LECZNICA DLA ZWIERZĄTWasielak Roman- ul. Zakrzewska 16, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 563, 602 154 621 PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT- Majorczyk Andrzej- ul. Wiosny Ludów 18, 63-100 Śrem, tel. 61 28 37 048

991 POGOTOWIE ENERGETYCZNE

VETICUS- Lecznica dla Zwierząt, ul. Chełmońskiego 20, 63-100 Śrem, tel. 61 28 35 235, 602 572 554, 605 262 727, veticus@o2.pl, www.veticus.com.pl

ŻŁOBKI BABY DREAM - Marzena Sójka, Paweł Borowski, ul. Malczewskiego 8, 63-100 Śrem, tel. 661 504 364 BAJKOWY ŚWIAT- Renata Cerekwicka, ul. Adamskiego 1, 63-100 Śrem, tel. 693 277 080, biuro@bajkowyswiat.net, www.bajkowyswiat.net

992 POGOTOWIE GAZOWE 993 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE 994 POGOTOWIE WODNO- KANALIZACYJNE 997 POLICJA 998 STRAŻ POŻARNA 999 POGOTOWIE


88

KOŚCIOŁY- INFORMATOR BŁAŻEJEWO

Para�a pw. Świętego Jakuba Apostoła Błażejewo 27, 63-140 Dolsk, tel. 61 28 25 266. Msze święte: niedziela: 8.00, 11.00, dni powszednie 18.00, spowiedź – przed Mszą św., biuro pora�alne czynne po Mszy.

BŁOCISZEWO

BRODNICA

Para�a pw. Świętej Katarzyny Brodnica 28, 63-112 Brodnica, tel. 61 28 23 569, 502 614 706. Msze św. : niedziela: 8.00, 9.30 (kaplica w Szodrach), 11.00, dni powszednie: 18.00, święta: 10.00, 18.00, spowiedź – przed Mszą św., biuro para�alne czynne codziennie po Mszy św. Strona internetowa: www.brodnica.archpoznan.pl

DALEWO

Para�a pw. Świętego Wojciecha Dalewo 67, 63-100 Śrem, tel. 61 28 16 760. Msze święte: niedziela: 8.00, 11.00, dni powszednie: 18.30. Spowiedź – przed Mszą św., biuro para�alne czynne po Mszy św.

DOLSK

CHWAŁKOWO KOŚCIELNE

Para�a pw. Świętego Michała Archanioła Błociszewo, ul. Kasztanowa 2, 63100 Śrem, tel. 61 67 00 262. Msze świete: niedziela: 8.00, 10.00, 11.30; dni powszednie: 17.00(zima), 18.30 (lato), święta 9.30, 18.30, spowiedź – przed i po Mszy św., biuro para�alne czynne codziennie po Mszy św.

Para�a pw. Świętego Michała Archanioła Chwalkowo Kościelne 57, 63-130 Chwalkowo Kościelne, tel. 61 28 44 051. Msze święte: niedziela: 8.30, 10.30, dni powszednie: 18.00, spowiedź przed Mszą św. w dzień powszedni, biuro para�alne czynne: poniedziałek, piątek 10.00-12.00 lub po wieczornej Mszy świętej.

Para�a pw. Świętego Michała Archanioła ul. Kościelna 1, 63 -140 Dolsk, tel. 61 28 25 513. Msze św.: niedziela: 8.00, 10.00, 12.00, dni powszednie: poniedziałek, piątek 7.30 (Kościół św. Ducha), wtorek, środa, czwartek 18.00(Fara); 19.00 dla młodzieży (Kościół św. Ducha), spowiedź w dni powszednie pół godziny przed Mszą św., biuro para�alne czynne w dni powszednie po Mszy św. Strona internetowa: www.para�a.dolsk.info.pl


89 KSIĄŻ WLKP.

Para�a pw. Św. Antoniego Padewskiego ul. Niepodległości 7, 63-130 Książ Wlkp. Tel. 61 28 22 572. Msze św.: niedziela: 8.00, 11.00, 18.00. Gogolewo: 9.30, dni powszednie: 18.00, spowiedź: 15 minut przed każdą Mszą św.. Spowiedź św. I adoracja w każdy I piątek miesiąca: 17.3018.00. Biuro para�alne czynne: środa i piątek po Mszy św. Do 19.30, sobota od 9.30 – 10.30

MCHY

Para�a pw. Świętego Marcina Bpa. Mchy 28, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 21 929. Msze święte: niedziela: 8.00, 10.00, 11.30, dni powszednie: 18.00 (lato), 17.00 (zima), święta: 10.00 , 18.00 (lato), 17.00 (zima), spowiedź: pół godziny przed każdą Mszą św., biuro para�alne czynne: wtorek , środa, czwartek po Mszy św. Strona internetowa: www.para�amchy.pl

MÓRKA

Para�a pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja Biskupa ul. Jana Pawła II 26, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 28 22 529. Msze święte: niedziela: 8.30, 11.45, Włościejewki: 10.00, dni powszednie: 17.30 (zima), 18.00 (lato), spowiedź: 15 minut przed każdą Mszą św., biuro para�alne czynne: wtorek 16.0017.00, czwartek: 18.30-19.30, piątek 9.00-10.00.

Para�a pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej Mórka, ul. Spokojna 3, 63-100 Śrem, tel. 61 28 19 793.Msze św.: niedziela:: 8.00, 11.00, Międzychód: 9.30, dni powszednie: 18.30, Międzychód: czwartek: 18.30, święta: 10.00, 18.30, Międzychód: 17.00, spowiedź – przed Mszą św. , biuro para�alne czynne po każdej mszy św. Strona internetowa: www.morka.archpoznan.pl

ŚREM

Para�a pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowiętej FARA ul. Farna 9, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 483. Msze święte: niedziela: 8,00, 10,00,11,15, 12.15, 16,00 (kościół pofranciszkański), 18.00; dni powszednie: 7.00, 18.30, święta w dni robocze: 8.00, 10.00, 17.00, 118.30; spowiedź św. w dni powszednie przed Mszą św., w I czwartek miesiąca (od 17.00) oraz I piątek miesiąca (od 16.00), biuro para�alne: wtorek:10.00-12.00, środa : 10.0012.00 oraz 16.00-17.00, piątek: 10.00-12.00, sobota: 8.00-9.00 Strona internetowa: www.sremfara.pl

Para�a pw. Najświętszego Serca Jezusa ul. Kilińskiego 23, 63-100 Śrem, tel. 61 28 34 358. Msze święte: niedziela: 7.30, 9,00, 10,15, 11.30 (z udziałem dzieci), 12.45, 19.00, 20.00, dni powszednie 7.00, 7.30, 18.30; I sobota miesiąca dodatkowo 9.00 (z nałożeniem rąk). Spowiedź, codziennie podczas każdej mszy św., I czwaretk miesiąca 15.30-18.00,


90 I piątek miesiaca 15.30 – 18.00; dyżur stałego konfesjonału w każdy piątek 9.00-18.00; biuro para�alne czynne:wtorek-piątek 10.00-12.00 oraz we wtorek i czwartek 19.0020.00. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – środa godz. 18.30 (górny kościół). Nabożeństwo do św. Rity – 22 każdego miesiąca o godz. 17.30 (dolny kościół). Jeżeli nabożeństwo przypada w sobotę lub w niedzielę, wówczas pół godziny przed wieczorną Mszą. św. Koronka do Bożego Miłosierdzia – codziennie o godz. 15.00 (dolny kościół). Strona internetowa: www.nsjsrem.pl

Para�a pod wezaniem Mądrości Bożej Śrem Śrem 63-100, ul.Grunwaldzka 20, tel. 61 66 90 690, Msze święte: niedziela: 9.00, 10:30, 12.00, 15.00, 17.00, dni powszednie 9.00, 17.00. buiro para�alne czynne: wtorek 17.30-19.00 środa 10.00-11.00 piątek 10.00-11.00. Spowiedź możliwa przed każdą mszą. www.duch-srem.pl Kaplica w Pyszącej pw. Świętej Jadwigi Królowej Pysząca ul. długa 46, Msze świete: niedzielna godzina 8.00

Kaplica w szpitalu ul. Chełmońskiego 1. 63-100 Śrem. Msze święte od poniedziałku do piątku o godzinie 19.15 oraz w uzgodnione dni 18;30 Msze niedzielne: sobota 18.00, 19.00 niedziela: 11.00 i 12.00

Para�a pw. Błogosławionego Michała Kozala Biskupa i Męczennika ul. Malczewskiego 8, 63-100 Śrem, tel. 61 28 32 211. Msze święte: niedziela: 8.00, 10.00, 11.30, 18.00, dni powszednie- codziennie o 18.00, o 8.00 kiedy są intencje; w święta w dni robocze: 8.00, 18.00; spowiedź: przed Mszą św. ; biuro para�alne czynne po każdej Mszy św. Strona internetowa: www.kozal.srem.info.pl

Para�a pw. Świętego Jana z Dukli (Garnizon) ul. Sikorskiego 2, 63-100 Śrem, tel. 26 15 24 710. Msze święte: niedziela: 9.00, 11.00, dni powszednie: wtorek 17.00, środa 17.00, czwartek 8.00, piątek 17.00, sobota 17.00, spowiedź św. przed Mszą, biuro para�alne czynne przed mszą św.

Strona internetowa: www.srem.ordynariat.opoka.org.pl

WIESZCZYCZYN

Para�a pw. Świętego Rocha ul. Księdza Marciniaka 28, 63-140 Dolsk, tel. 61 28 18 677. Msze święte: niedziela: 8.00, 10.00, 11.30, dni powszednie: 18.00; święta tak jak w niedzielę, w Wielkanoc i Boże Narodzenie nie ma Mszy o 8.00; spowiedź: przed każdą Mszą św.; biuro para�alne czynne po każdej Mszy św.

ŻABNO

Para�a pw. Świętego Jakuba Apostoła Żabno 84, 63-112 Żabno, tel. 61 28 23 595. Msze święte: niedziela: 9.00, 11.00, dni powszednie: 18.00; spowiedź św. przed Mszą św.; biuro para�alne czynne: poniedziałek 10.00-12.00, środa 16.00- 18.00, sobota 10.00-12.00.


91

����������������������������

�������������

����������������������

��������������� ����� �� ���

������������ ��

������������ ������� ���������� ������� ����������� ����

��������� �� ����� �����

������������ ��������������������������

����������������� ����������

����������� ������������

������� �

���������������� ��

������������ ��

�����

���������� ���

����������� ����

��������� ��

�� ��

�������� ���

��������� ��

������ ��

���

��������� ���

������������ �� ���� ��

��

�������� ��

�������� �

��������� �

����������� ��

������� ��

��������� �

������� �

������� ���������� ��������� ��������

�� �

��

�����

��

��

��

������������� ���������������� �������������� ������������� ���������������� ������������� ������������� ���������������� ��� ����������� ������������������ �������������� ��� �������� ��������������� ������������������ ������������� ��� ��� ���������� ���������������� ������ ��� ������������ ������������������ ����������� �� �� ��� ������������������ ���������������� ����������� ��������� ����� ������������ ������� ��� ������� ��������������� ���������� ���������� ��� �������������� ��������� ��������� ��� ������������ ����������� ����� ��� �������� ����� ��� ���������� ��������������� ������������� ��� ������� ��������� ���������� �� ��� ���������������� ������ ������ ��������� �� ���������� ��� ��������� ���������� ���������������� ��� ��������� ��� ����� ������� ��������� �� ������� ������� ��� ����������� ��� ���� ���������� ����� ������������ ������� ��� ��������� ��� ��� ��� ��������� ��������� �������� ��� ������� ���������� ��� �� �� �� ������������� ��������� ��� ���������� ���������� �� �������� ��� ��� ���� ���������� ������������� ������ ����������� ��� � �� ��� ���������� �������������� ��������� ���������� � ��� ��� ����� ����� ������������ �� ��� �� ���


�����

92

������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������� �������������

����������

�����������

�����

������������

���������������

������ �

����� ����� �����

�����

�����

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�����������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

������������������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������������������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

��������������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�����

���������������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�����������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

��������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

��������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� �����������������������������������

���������� �����

����������� ���

���

���

���

���

���

���������������

������ ����� ��� ��� ���

���

�����

���

���

���

���

������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�������������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ��������������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�����������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

����������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���������������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����������������

���

����� ����� ����� �����

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

��������������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

��������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�����

���

���

����� ����� �����

���

���

�����

���

���

���

�����

���

�����


�����

93

���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ��������������������������

�����������

���������� �����

����������

�����������

������������

����� ����� ����� ����� ����� �����

������������

����� �����

����� ���

���

���

�������������

����� ����� ����� ����� �����

��������

����� �����

���

���

���

������

������

��������������

����� ����� ����� ����� �����

����������������

����� �����

���

���

���

���������������

����� ����� ����� ����� �����

���������������

����� �����

���

���

���

�����������

����� ����� ����� ����� �����

����������

����� ����� ����� ����� �����

������������

����� ����� ����� ����� �����

����������

����� ����� ����� ����� �����

�����

����� ����� ����� ����� �����

�������

����� ����� ����� ����� �����

���������

����� ����� ����� ����� �����

�������������

����� ����� ����� ����� �����

���

����� ����� ����� ����� �����

�����������

����� ����� ����� ����� �����

��������

����� ����� ����� ����� �����

���������������

����� ����� ����� ����� �����

�������

����� ����� ����� ����� �����

��������������

����� ����� ����� ����� �����

��������

����� ����� ����� ����� �����

�������������

����� ����� ����� ����� �����

���������������

����� �����

���

���

���

������������

����� ����� ����� ����� �����

����������������

����� �����

���

���

���

������������������������������

�����

���������� �����

����������

�������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ���������������������������������������������������

����������

�����������

��������� ���������

����������

�����������

�����

������������ ������

�����

������������

����� ����� ����� �����

��������

�������������

����� ����� ����� �����

���������������

���

����� �����

���

����� ����� ����� �����

��������������

����� ����� ����� �����

����������������

���

����� �����

���

���������������

����� ����� ����� �����

������������

���

����� �����

���

�����������

����� ����� ����� �����

�������

���

����� �����

���

������������

����� ����� ����� �����

����������������

���

����� �����

���

�������������

����� ����� ����� �����

���������������

���

����� �����

���

�������

����� ����� ����� �����

������

����� ����� ����� �����

����������

����� ����� ����� �����

�������������

����� ����� ����� �����

���������

����� ����� ����� �����

�����������

����� ����� ����� �����

�����������

����� ����� ����� �����

���������

����� ����� ����� �����

���������������

����� ����� ����� �����

������������������ ����� ����� ����� �����

���

����� ����� ����� �����

��������������

����� ����� ����� �����

��������

����� ����� ����� �����

�������������

����� ����� ����� �����

�������

����� ����� ����� �����

������������

����� ����� ����� �����

������������������������������


�����

94

������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������� ���������������������������������

������� ����������

�����������

����������

�����������

������������

����� ����� ����� ����� �����

�����

����� ����� ����� ����� �����

�������������

����� ����� ����� �����

���������

����� ����� ����� �����

��������������

����� ����� ����� �����

���������������

����� ����� ����� �����

������

����� ����� ����� �����

�����������

����� ����� ����� �����

���������

����� ����� ����� �����

�����������

����� ����� ����� �����

��������

����� ����� ����� �����

����������

����� ����� ����� �����

�������

����� ����� ����� �����

�������

����� ����� ����� �����

����������

����� ����� ����� �����

�������������

����� ����� ����� �����

�����������

����� ����� ����� �����

������������

����� ����� ����� �����

���������������

����� ����� ����� �����

�����������

����� ����� ����� �����

��������������

����� ����� ����� �����

����������

����� ����� ����� �����

�������������

����� ����� ����� �����

������������� ����� ����� ����� �����

������������

����� ����� ����� �����

�������

�������������� ����� ����� ����� �����

����� ����� ����� �����

�����

������������������������������

��

����������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������� ���������������������������������

������� ����������

�����������

������������

����� ����� ����� �����

����������

�����������

����� �������������� ����� ����� �����

�������������

����� ����� �����

����������

����� ����� �����

��������������

����� ����� �����

�����������

����� ����� �����

���������������

����� ����� �����

������������

����� ����� �����

�����������

����� ����� �����

�������������

����� ����� �����

����������

����� ����� �����

�������

����� ����� �����

�������

����� ����� �����

����������

����� ����� �����

��������

����� ����� �����

�����������

����� ����� �����

������

����� ����� �����

�����������

����� ����� �����

���������������

����� ����� �����

�������������� ����� ����� ����� ���������

����� ����� �����

��������������

����� ����� �����

�����

����� ����� �����

�������������

����� ����� �����

�������

����� ����� �����

������������

����� ����� �����

������������������������������


�����

95

����������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ��������������������������������� ����������

�����������

�����������

����� ����� ����� ����� �����

����������

�����������

������������

����� ����� ����� ����� �����

�������������

����� ����� ����� �����

����������������� ����� ����� ����� �����

�����������

����� ����� ����� �����

������������������ ����� ����� ����� �����

�������

����� ����� ����� �����

�������

����� ����� ����� �����

��������������� ����� ����� ����� �����

���������

����� ����� ����� �����

���������������� ����� ����� ����� �����

��������

����� ����� ����� �����

����������

����� ����� ����� �����

���������

����� ����� ����� �����

�����������

����� ����� ����� �����

������

����� ����� ����� �����

���������������

����� ����� ����� �����

���������

����� ����� ����� �����

��������������

����� ����� ����� �����

��������

����� ����� ����� �����

�������������

����� ����� ����� �����

�������������

����� ����� ����� �����

������������

����� ����� ����� �����

������������

����� ����� ����� �����

�������������

����� ����� ����� �����

���������������

����� ����� ����� �����

�����

������������������������������

������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������

���������� ����� ������������ ������������� �������������� ��������������� ����������� ����������� ���������� ���������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������� ������������ ����������������� ����������������� ���������������

����������� � ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

������ ����� � � ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

������������������������������

��������� ������

���������� �����

����������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

����������������

����� ����� ����� ����� ����� �����

����������������

����� ����� ����� ����� ����� �����

�����������

������ �����

������ ���������������

����� ����� ����� ����� ����� �����

������������������

����� ����� ����� ����� ����� �����

�������������������

����� ����� ����� ����� ����� �����

�����������

����� ����� ����� ����� ����� �����

��������������

����� ����� ����� ����� ����� �����

���������������

����� ����� ����� ����� ����� �����

���������������

����� ����� ����� ����� ����� �����

����������������

����� ����� ����� ����� ����� �����

����������

����� ����� ����� ����� ����� �����

�����������

����� ����� ����� ����� ����� �����

���������������

����� ����� ����� ����� ����� �����

��������������

����� ����� ����� ����� ����� �����

�������������

����� ����� ����� ����� ����� �����

������������

����� ����� ����� ����� ����� �����


�����

96

�������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������� ��������������� ��������������������������������� ����������

�����������

������

���������������

������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

��������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�����������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�����������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

����������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

����������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�������������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�����������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

��������������� ����������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�����������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���������� ����

����������� ����� ����� �����

���

������

���������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�������������

���

�����

���

���

���

�����

���

���

���

���

���

��������

���

�����

���

���

���

�����

���

���

���

���

���

������ ��������

���

�����

���

���

���

�����

���

���

���

���

���

�������������

���

�����

���

���

���

�����

���

���

���

���

���

����

����� ����� �����

���

����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

��������������

����� ����� �����

���

����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

����������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�����������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

������������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

����������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

����������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�����������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

���������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

��������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����


�����

97

������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ���������������������������������

����������

�����������

����������

�����������

������������

�����

����� �����

�����

���������������

�����

����� �����

�����

���������

�����

�����

�����

�����������

�����

�����

�����

�������������������������� �����

�����

�����

�����������

�����

�����

�����

���������

�����

�����

�����

����������

�����

�����

�����

������

�����

�����

�����

����������������

�����

�����

�����

���������

�����

�����

�����

����������������

���

�����

���

������������������������� �����

�����

�����

���������������

�����

�����

�����

���������

�����

�����

�����

���������������

�����

�����

�����

������������

�����

�����

�����

��������������

�����

�����

�����

�������������

�����

�����

�����

�������������

�����

�����

�����

��������������

�����

�����

�����

������������

�����

�����

�����

������������������������������

�����

��

����������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������� ���������������������������������

�������

����������

������������ ������������� ����������� ����������������� ���������������� ����� ������ ������������ ������������� ���������� �������� ��������� ��������� ����������� ������������ ���������� ����������� ������������

����������� �����

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�������

����������

����������� �����

������������ ������������� ����������� �������������� ���������� ������������ ����������� ��������� ��������� �������� ���������� ������������� ������������ ������ ����� ������������� ������������������� ����������� ������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����


98 �����

��

�������

�������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������

�������

����������

�����������

������������ ������������� �������������� ��������������� ����������� ����������� ���������� ������� ������� ���������������� ����������������� ������������� ���������������� ����� ���������� ��������� ������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

����������

�����������

����������� ���������� ��������� ��������� ������������ ���������� ��������� ���������� ��������� ������� ������������� ������������ ��������������� �������������� ������������� ������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

������������������������������

�����

��

����������

�����������

������������ ������������� �������������� ��������������� ����������� ������������ ������������� ������� ��������� ���������� ��������� ���������� ������������ ��������� ��������� ���������� �����������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

������������������������������

����������������������������������������������������������������������� ����������������� ���������������������������������

����������

�����������

������������

����� ����� ����� �����

�������������

����� ����� �����

�����������

����� ����� �����

����������������� ����� ����� ����� ���������� ����� ����� ����� ������������

����� ����� �����

�����������

����� ����� �����

������������

����� ����� �����

����������

����� ����� �����

�����������

����� ����� �����

������������

����� ����� �����

���������� ������������ ��������� ���������� ����� ��������������� ������������� ����������������� ����������������

������� ������� ���������� ����������� ����������� ��������������� �������������� ������������� ������������

�����������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����


Reklama w Śremie? WYBIERAM

TYLKO Największe

nakłady

tel. 608 321 436 533 077 800 795 944 944 e-mail: darmowykurier@gmail.com kurierdarmowy@gmail.com reklamawprasie@gmail.com www.kurier-sremski.pl

www.gazetydarmowe.pl


www.gazetydarmowe.pl

Kompleksowe usługi kredytowe

kredyty hipoteczne, gotówkowe, samochodowe, inwestycyjne, ratalne konsolidacyjne, LEASING, sprzedaż nieruchomości, ubezpieczenia „czyszczenie BIK-u”

18-letnie doświadczenie

MARGO S.C. ul. Powstańców Wlkp.3, 63-100 Śrem tel. 61 2828 629, kom. 503 191 676 e-mail: margosc@vp.pl

Doradztwo i porady gratis! www.margosc.pl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.