Darmowa Kościańska 4 2020

Page 1

Coraz głośniej o tej miejscowości! 13.02.2020 _______________________________________

Darmowy dwutygodnik powiatu kościańskiego nr 4/02/2020

strona 3

14 lutego Szkoła w Jerce ma święto patrona... A gmina nie ma pomysłu na dworek, w którym On mieszkał? www.portalsremski.pl

Wiadmości z REGIONU

To się dzieje na naszych oczach