Page 1

MARCOPOLO DEVELOPMENT zatrudni firmy wykonawcze z zakresu budownictwa ogólnego Tel. 664 987 287 lub 668 447 097 kredyty samochodowe leasing kredyty z dofinansowaniem z Unii Europejskiej

KREDYTY DLA MŁODYCH - MDM

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA OGUMIENIA ________

Zapraszamy do

AUTOMYJNI

Zapraszamy

n adrowy es

Śrem, kom. 883 164 223 ul.Piłsudskiego 2 tel. 61 281 02 98

Współpraca z rzeczoznawcą majątkowym. Współpraca z notariuszem.

KREDYTY dla zadłużonych

Śrem, ul.Narzędziowa 4

ZAPRASZAMY!

606 269 420

Tel. 533 077 100

NOWOŚĆ- elastyczne protezy! www.gabinet.prv.pl / protezyzebowe@interia.pl

nr 27/ 05.07.2018

W ofercie naszego biura: kredyty hipoteczne kredyty gotówkowe konsolidacyjne KREDYTY HIPOTECZNE kredyty firmowe

. Już w nowym miejscu


MARCOPOLO DEVELOPMENT LAWENDOWE POLA

DOMY SZEREGOWE Z OGR”DKAMI

MARINA CITY

CORNER PARK MIESZKANIOWY

DOMY W ZABUDOWIE BLIčNIACZEJ

www.mpddeweloper.pl

BUDYNEK ŃEî i ŃFî W SPRZEDAŘY

JEDNORODZINNE DOMY PARTEROWE

tel. 61 28 363 18

> OKNA PCV I DREWNIANE > MOSKITIERY > DRZWI ZEWN TRZNE > ROLETY ZEWN. I WEWN. > DRZWI WEWN TRZNE e-mail:tomekjanko@interia.eu

733 055 100 e-mail: darmowykurier@gmail.com / kurierdarmowy@gmail.com

MARINA PARK

DOMY Z GARAŘAMI

602 474 833


03

Hurtownia materiałów budowlanych i hutniczych Beton towarowy

BEZPŁATNE

z pompy lub bez

ARANŻACJE I PROJEKTY KOSTKI BRUKOWEJ

LATO W EL-BUDZIE

- kotwy ogrodowe - płytki gresowe - lampki solarne - węże ogrodowe oraz akcesoria ogrodowe - kora sosnowa - ziemia oraz podłoża ogrodowe

TESA W PEŁNYM ASORTYMENCIE 369,90 zł

POLECAMY!

589,30 zł - rozpałkę - grille ogrodowe - brykiet oraz węgiel


twitter.com/Ksremski

04 tel. 608 321 436 795 944 944 GazetyDarmowe _____________________________________________________

__________

_____________

więcej informacji na:

Invest Finance

63-100 Śrem, ul.Wojska Polskiego 5, lok.6

POŻYCZKI

od 500

do 10 000 zł

dyskrecja i zaufanie minimum formalności szybka decyzja ekspresowa dostawa gotówki

UDZIELAMY emerytom i rencistom osobom fizycznym prowadzącym działalność honorujemy świadczenia 500+ _____________

ZADZWOŃ 511 - 044 - 116

JEDYNA OKAZJA JEDYNA OKAZJA LODÓWKI, PRALKI, PRALKI I LODÓWKI KUCHNIE I ZMYWARKI

10% 10%TANIEJ TANIEJ

SAMOCHÓD OV- RALLY RC Pilot, 25 km/godz.

99,99 zł

Promocja od 05.07 - 12.07.2018

TECHNIK

Promocje nie sumują się

PSS “JUBILAT” I PIĘTRO

Śrem, ul. Chłapowskiego 26

tel. 61 28 36 295

Pn.- Pt. 9:00 - 19:00 Sob. 9:00 - 14:00


twitter.com/Ksremski

05

tel. 608 321 436 795 944 944 GazetyDarmowe _____________________________________________________

Żeby spłacić dług - bierzemy kolejne zadłużenie Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, na wniosek Pana Burmistrza, radni koalicji rządzącej uchwalili emisję kolejnych obligacji o wartości 10 milionów złotych. Stało się to, co było do przewidzenia. Aby dokonać spłaty 6,5 miliona długów przewidzianych na ten rok, bierzemy kolejne 10 milionów – rolujemy zadłużenie. Żeby było ciekawiej z obecnych 51 milionów długu ponad trzydzieści milionów będzie musiało być spłacone w przyszłej kadencji, a kolejne 16 milionów w latach 2024-2028. Zaznaczyć trzeba, iż Śrem należy do gmin z najniższymi dochodami na jednego mieszkańca w tzw. Metropolii Poznańskiej – na 22 gminy nasze miasto zajmuje 20 miejsce Piotr Mulkowski (dochody te są o około tysiąc złotych niższe niż średnia w kraju) KANDYDAT NA BURMISTZRA ŚREMU /na podstawie opracowania Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych; Urząd Statystyczny w Poznaniu/

___________

Informacja z XLIII sesji Rady Powiatu w Śremie Podczas XLIII sesji Rady Powiatu w Śremie, która odbyła się w piątek 29 czerwca 2018 r. Rada dokonała podziału powiatu na okręgi wyborcze, oraz ustaliła wysokość wynagrodzenia Starosty Śremskiego. W związku ze zmianą godzin otwarcia apteki Arnika w Śremie uaktualniono rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu śremskiego na 2018 rok. Rada Powiatu dokonała zmian w budżecie powiatu i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Z budżetu powiatu udzielono pomocy finansowej gminom Dolsk i Książ Wielkopolski. Gmina Dolsk otrzymała 15.000 zł na częściowe sfinansowanie organizacji imprezy pn. „Dożynki Powiatowo –Gminne 2018”, 15.500 zł na zakup kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolsku oraz 10.000 zł na sfinansowanie zakupu bramy garażowej i atestowanej drabiny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie. Gminie Książ Wlkp. przekazano 5.100 zł na sfinansowanie zakupu aparatu ochrony dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie. Za www.powiat-srem.pl

Dozór elektroniczny Dozór elektroniczny stanowi stosunkowo nową formę odbywania kary pozbawienia wolności. W praktyce stanowi szansę dla skazanego, aby uniknąć konieczności przebywania w zakładzie karnym. Chcąc jednak wykorzystać wspomnianą szasnę, warto wiedzieć kto wydaje zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego i jakie są warunki ubiegania się o taki dozór? Otóż w sprawach związanych z udzieleniem zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności właściwy jest sąd penitencjarny, Maciej Wojciechowski radca prawny w którego okręgu skazany przebywa. Z kolei sądem penitencjarnym jest zawsze sąd okręgowy. Ponieważ dozór elektroniczny jest zdecydowanie mniej dolegliwą formą odbywania kary, to możliwość jego zastosowania obwarowana została określonymi przesłankami, ujętymi w art. 43la Kodeksu karnego wykonawczego (k.k.w.). Zgodnie ze wskazanym przepisem, sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jeżeli zostały łącznie spełnione następujące warunki: wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczająca roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 k.k. (tzw. recydywa wielokrotna); jest to wystarczające do odbycia celów kary; skazany posiada określone miejsce stałego pobytu; osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły na to zgodę; odbywaniu kary w tym systemie nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne. W świetle wskazanych wyżej przesłanek, najważniejszą kwestią dla możliwości odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego jest to, aby orzeczona kara pozbawienia wolności wobec skazanego nie przekraczała jednego roku. Oznacza to, że w przypadku skazania na karę wyższą niż jeden rok pozbawienia wolności, jej odbycie w systemie dozoru elektronicznego będzie niemożliwe. Należy także posiadać określone miejsce stałego pobytu, bowiem wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego musi w swej treści zawierać wprost wskazany adres, pod którym będzie zamieszkiwał skazany w razie udzielenia zgody przez sąd penitencjarny. Ponadto, do wniosku należy załączyć zgodę wszystkich pełnoletnich osób współzamieszkujących. W przypadku barku ich zgody, sąd udzieli zezwolenia na dozór tylko wtedy, gdy uzna, że wykonywanie kary w tym systemie nie będzie wiązało się z nadmiernymi trudnościami dla osób współzamieszkujących, natomiast prywatność osoby, która owej zgody nie wyraziła będzie naruszona jedynie w niewielkim stopniu. Niewątpliwie jedyną przesłanką niezależną od skazanego będzie to, czy w danym miejscu są odpowiednie warunki techniczne. W tym celu sąd zarządzi dokonanie określonych pomiarów. Warto jednak zaznaczyć, że udzielenie zgody na odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest instytucją fakultatywną, co oznacza, że pomimo spełnienia wszystkich warunków, sąd i tak nie musi wyrażać takiej zgody. Przykładowo, będzie to miało miejsce wtedy, gdy sąd oceni, że odbycie kary w omawianym systemie nie spełni podstawowych celów, jakie stawia się przed karą kryminalną. W praktyce jednak, w przeważającej liczbie spraw, w których spełnione są wskazane przesłanki, sądy udzielają zgody na taki sposób wykonywania kary. Jest to korzystne dla skazanego, bowiem ma on wyznaczone konkretne godziny, w których może przebywać poza miejscem zamieszkania, np. w celu świadczenia pracy, czy robienia zakupów. Na koniec warto zaznaczyć, że sprawy o dozór elektroniczny są rozpatrywane stosunkowo szybko, gdyż zgodnie z art. 43ld k.k.w. sąd penitencjarny powinien wydać postanowienie w ciągu 30 dni od dnia wpływu wniosku. ________________

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Maciej Wojciechowski radca prawny

885 850 750 kancelaria@radca-wojciechowski.pl 63-100 Śrem, ul. Wojska Polskiego 5/6


twitter.com/Ksremski

06 tel. 608 321 436 795 944 944 GazetyDarmowe _____________________________________________________

Biuro reklam i ogłoszeń ŚREM ul.Wojska Polskiego 5/12

www.gazetydarmowe.pl / www.gazetydarmowe.pl / www.gazetydarmowe.pl


twitter.com/Ksremski

07

tel. 608 321 436 795 944 944 GazetyDarmowe _____________________________________________________

________________________________

Jeziorany „ograbione” z połowy radnych Na ostatniej sesji Rady Powiatu radni większością głosów przyjęli nowy podział okręgów wyborczych. Jeziorany do nowej Rady Powiatu będą od tego roku wybierać tylko 3 swoich przedstawicieli (dotychczas było ich 6). Niestety tylko dwóch radnych, Jerzy Rylski i Rafał Hejne wstawili się za tą częścią miasta i zagłosowali przeciw. Tu ciekawostka, że z sześcioro radnych wybranych poprzednio z Jezioran tylko radny Hejne Rafał stanął po stronie wyborców z Jezioran! Pozostali tj. Piotr Ruta, Robert Piątek, Elżbieta Michalska, Aldona Ratajczak i Andrzej Lazar pozbawili mieszkańców osiedla i jednocześnie swoich wyborców połowy reprezentantów w przyszłej radzie.

Piotr Ruta, Robert Piątek, Elżbieta Michalska, Aldona Ratajczak, Andrzej Lazar:

Pozbawili mieszkańców osiedla i jednocześnie swoich wyborców połowy reprezentantów w przyszłej radzie?

W SKRÓCIE Gmina Śrem zadłużona coraz bardziej Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni głosami koalicji rządzącej zdecydowali o zaciągnięciu kolejnego długu. To forma obligacji na znaczną kwotę 10 mln złotych, które będziemy musieli spłacać przez wiele kolejnych lat. Niestety zdaniem radnych, którzy sprzeciwiali się tej decyzji następuje tzw. rolowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jedno jest pewne - Gmina Śrem tonie w coraz większych długach!

Radni Gminy i Powiatu za obniżką wynagrodzenia Burmistrza i Starosty Na sesji Rady Gminy i Rady Powiatu bez większych dyskusji przeszły uchwały obniżające wynagrodzenia dla obecnie urzędującego Adama Lewandowskiego i Zenona Jahnsa. Choć niedługo kończy się ich kadencja, Rozporządzenie Rady Ministrów z bieżącego roku nakładało obowiązek pochylenia się w tym temacie właśnie teraz.


twitter.com/Ksremski

08 tel. 608 321 436 795 944 944 GazetyDarmowe _____________________________________________________ _____________________

UBOJNIA - MASARNIA „WOJ-MAR” Manieczki Promocje: 02-17.07.2018

Spróbuj! ...a wrócisz!

kiełbasa biała ...............................18,50 zł/kg metka łososiowa.......................... 10,90 zł/kg szynka belwederska.................. 22,40 zł/kg boczek b/ż .......................................14,99 zł/kg wątroba wieprzowa....................... 1,90 zł/kg

ŚREM, ul.Chłapowskiego 28/2 Pasaż Handlowy Stare Targowisko, ŚREM, Nowe Targowisko (środy i soboty) MANIECZKI, ul.Borecka (ceny hurtowe! Sobota - dodatkowe promocje!) KÓRNIK, Plac Niepodległości 14

Prowadzimy sprzedaż obwoźną. Nie byliśmy jeszcze w Twojej miejscowości? ZADZWOŃ! 500 180 210 DOJEDZIEMY!!!


twitter.com/Ksremski

09

tel. 608 321 436 795 944 944 GazetyDarmowe _____________________________________________________

Informacje policyjne NA PODSTAWIE www.srem.policja.gov.pl

Przywracamy posterunki Policji zlikwidowane przez koalicję PO-PSL Koalicja PO-PSL likwidowała posterunki! Poprzedni rząd koalicji PO-PSL w latach 2007-2015 zlikwidował ponad połowę, czyli 418 z 817 posterunków policji. Ich zamykanie nie było poprzedzone właściwymi analizami. Zmiany nie przyniosły spodziewanych oszczędności, przyczyniły się natomiast do obniżenia poczucia bezpieczeństwa obywateli. Posterunki są przywracane tam gdzie potrzebują ich mieszkańcy. To ich opinie dotyczące zagrożeń były brane pod uwagę w czasie konsultacji społecznych. W sumie przeprowadzono ponad 12 tys. spotkań, w których uczestniczyło 217 tys. osób. Do końca roku otwartych zostało 36 posterunków. Informacja ze strony: www.mswia.gov.pl

Posterunek w Książu!!! Mieszkańcy Dolska i Książa Wielkopolskiego zaakceptowali inicjatywę utworzenia posterunku policji w Książu Wielkopolskim Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Śremie zorganizowali w Książu Wielkopolskim konsultacje społeczne w sprawie utworzenia w Książu Wielkopolskim Posterunku Policji dla gmin Dolsk i Książ Wielkopolski. Konsultacje odbyły w Centrum Kultury w Książu Wielkopolskim przy ulicy Zakrzewskiej 15. Podczas spotkania poruszano tematy związane z bezpieczeństwem w kontekście utworzenia nowej formy służby Policji na terenie gmin Dolsk i Książ Wielkopolski 27 czerwca br. w Centrum Kultury w Książu Wlkp. przy ulicy Zakrzewskiej 15 odbyły się konsultacje społeczne zorganizowane przez śremską Policję w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ”. Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli przedstawiciele władz samorządowych - Wicestarosta Śremski Janusz Przywara, Burmistrz Dolska Henryk Litka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim Sławomir Przybylski i reprezentujący Burmistrza Książa Wielkopolskiego Kierownik Referatu Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim Grzegorz Rabczewski. Konsultacje rozpoczęło wystąpienie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Śremie mł. insp. Konrada Bartłomiejczaka, który przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie obu gmin i omówił aplikację Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Kolejno Komendant Powiatowy Policji w Śremie insp. Sławomir Jądrzak omówił strukturę organizacyjną tworzącego się Posterunku Policji w Książu Wielkopolskim i przypomniał uczestnikom konsultacji o programie Dzielnicowy bliżej nas oraz o aplikacji mobilnej Moja Komenda. Wicestarosta Śremski Janusz Przywara w swoim wystąpieniu przekazał słowa uznania od Starosty Powiatu Śremskiego Zenona Jahnsa za dążenie i poczynione starania dla inicjatywy powstania Posterunku Policji w Książu Wielkopolskim deklarując w tym zakresie wsparcie powiatu. Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim Sławomir Przybylski a także sami mieszkańcy Dolska i Książa Wielkopolskiego bardzo życzliwie przyjęli informację i zaakceptowali inicjatywę utworzenia w Książu Wielkopolskim Posterunku Policji dla gmin Dolsk i Książ Wielkopolski.

Bezpieczne wakacje!

wejdź na stronę www.srem.policja.gov.pl _______________

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Rybakowska-Kuraś radca prawny specjalista z zakresu prawa cywilnego

____________ Prowadzi sprawy sądowe: sprawy rodzinne (m. in. rozwody, separacje, podział majątku, alimenty, kontakty z dzieckiem) sprawy spadkowe (m. in. nabycie spadku, dział spadku, zachowek) sprawy przeciwko ZUS (m. in. ustalenia prawa do emerytury, renty) sprawy pracownicze sprawy o zapłatę, w tym odszkodowania (m. in. za wypadki komunikacyjne) sprawy administracyjne Udziela kompleksowych porad prawnych. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców (również w j. angielskim i niemieckim).

Masz problem prawny? Napisz mail. Bezpłatne konsultacje dotyczące spraw sądowych

____________ ul. Paderewskiego 15, 63-100 Śrem (budynek Optico) ul. Sarmacka 61, 61-616 Poznań (naprzeciwko cukierni Kandulski) www.kancelaria-kuras.pl biuro@kancelaria-kuras.pl Telefon: 506 020 495

Reklama . e w o m r a d y t e z a g w

pl

608 321 436 e-mail: reklamawprasie@gmail.com darmowykurier@gmail.com


twitter.com/Ksremski

10 tel. 608 321 436 795 944 944 GazetyDarmowe _____________________________________________________

CORAZ więcej firm nam zaufało!

gastronomia

REKLAMA W KURIERZE NAPISZ, ZADZWOŃ! PRZEDSTAWIMY naszą ofertę w szczegółach! 608 321 436, 795 944 944, 516 268 392 reklamawprasie@gmail.com reklama@gazetydarmowe.pl redakcja.gazetydarmowe@gmail.com darmowykurier@gmail.com kurierdarmowy@gmail.com

____________________________


twitter.com/Ksremski

11

tel. 608 321 436 795 944 944 GazetyDarmowe _____________________________________________________


twitter.com/Ksremski

12 tel. 608 321 436 795 944 944 GazetyDarmowe _____________________________________________________

Czas na zmiany! Wybierz gazety darmowe!

NAPISZ, ZADZWOŃ! PRZEDSTAWIMY naszą ofertę w szczegółach!

rabaty!

CORAZ więcej firm nam zaufało!

608 321 436, 795 944 944, 516 268 392

darmowy

reklamawprasie@gmail.com reklama@gazetydarmowe.pl redakcja.gazetydarmowe@gmail.com darmowykurier@gmail.com kurierdarmowy@gmail.com

Kurier POZNAŃSKI

D Dobry weekend


_

program tv

_

3

www.gazetydarmowe.pl

Z życia gwiazd... Kate Hudson - odważne zdjęcie Kate Hudson zdecydowanie ma słabość do muzyków. Przez siedem lat była związana z Chrisem Robinsonem (para ma synka Rydera Russela). Potem tworzyła parę z liderem zespołu Muse. Z tego związku również ma syna - Binghama. Niedawno 39-letnia aktorka ogłosiła, że spodziewa się trzeciego dziecka. I tym razem ojcem jest muzyk - Danny Fujikawa. Hudson zdradziła też płeć dziecka - na świat przyjdzie dziewczynka. Aktorka chętnie zamieszcza w mediach społecznościowych zdjęcia ciążowego brzucha. Jednak jej najnowsza fotografia zszokowała wielu fanów. Hudson zamieściła bowiem zdjęcie zrobione z takiej perspektywy, że brzuch wydaje się ogromny, a Kate całkiem naga.

temat swojego udziału w rzekomym castingu na dziewczynę Toma Cruise'a. Gwiazdę na liście potencjalnych kandydatek na partnerkę popularnego aktora umieścił Brendan Tighe, były członek kościoła scjentologicznego. Celebryta w programie "Megyn Kelly Today" opowiedział o tym, jak Tom Cruise ma wybierać swoje kobiety. Po rozstaniu z Nicole Kindman co jakiś czas robił castingi na nową dziewczynę. Aplikację na przesłuchanie przesłała ponoć sama Scarlett Johansson. Jak relacjonuje były scjentolog, nie wypadła zbyt dobrze. "Tylko ktoś taki jak Brendan Tighe mógł wymyślić tak nienormalną historię" - powiedziała oburzona Scarlett Johansson w rozmowie z "The Hollywood Reporter".

się z aktorką publicznie nawet wtedy, kiedy cały świat wiedział już o ich romansie. Holmes pięć lat temu rozwiodła się z Tomem Cruisem. Po rozstaniu podpisała klauzulę, gdzie zobowiązała się, że odczeka z upublicznieniem swojego nowego związku właśnie pięć 5 lat.

Kit Harington już po ślubie Kit Harington i Rose Leslie, jedne z największych gwiazd "Gry o

Katie Holmes - rozstanie zamiast ślubu Katie Holmes i Jamie Foxx już nie są razem. Byli parą przez pięć

Scarlett Johansson oburzona plotkami Scarlett Johansson ostro skomentowała najnowsze doniesienia na

lat i planowali nawet ślub. Co doprowadziło do rozstania? Jak podaje mirror.co.uk, zakochani planowali już ślub i miesiąc miodowy, jednak Katie poznała prawdę o partnerze i wtedy wszystko się posypało. Aktorka dowiedziała się, że Foxx zdradzał ją przez lata z inną kobietą. Jakby tego było mało, dla Katie było upokarzające, kiedy Jamie nalegał, aby ich związek pozostał tajemnicą. Nie chciał pokazywać

tron", wzięli ślub. Ceremonia w Aberdeenshire w Szkocji wzbudziła zainteresowanie mediów i lokalnych mieszkańców. Pojawiły się już pierwsze zdjęcia młodej pary i zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło obsady kultowego serialu. Na miejsce przybyli m.in.. Emilia Clarke, Sophie Turner czy Peter Dinklage. Po części oficjalnej odbyło się wesele. Impreza miała miejsce w dwunastowiecznym zamku w Meikle Wartle. Posiadłość to własność rodziny Rose. Muzyczną oprawą zajął się zespół Mumford & Sons. Członkowie grupy to przyjaciele Kita. Kit Harington w "Grze o tron" wciela się w Jona Snowa, jedną z najbardziej kluczowych postaci. Z kolei Rose Leslie występuje jako włóczniczka Ygritte. Bohaterowie na pewnym etapie serialu mają romans.

_______________________________________________


_

program tv

_

5

www.gazetydarmowe.pl

MOTO

NOWINKI Nowy Citroen Berlingo 22 lata temu Citroen pokazał pierwszą generację modelu Berlingo, który cieszy się olbrzymim powodzeniem na świecie. Sprzedano łącznie 3,3 mln sztuk tego auta. Na początku tego roku fabryka z Francji przedstawiła na salonie samochodowym w Genewie trzecią generację. Nowe Berlingo ma trzy oddzielne, składane siedzenia w drugim rzędzie i oferowany jest w dwóch wersjach długości nadwozia: M - 4,4 metra oraz XL - 4,75 metra oraz w wersjach 5- lub 7-osobowych. W nowym Berlingo, jak na samochód osobowo-dostawczy przystało, aż roi się od schowków i patentów na przewożenie przedmiotów, włącznie z pawlaczami, podwieszanymi półkami czy dużą liczbą zamykanych skrytek - w sumie jest ich aż 28 o łącznej pojemności 186 litrów. Dużym atutem jest też możliwość uzyskania idealnie płaskiej podłogi. W Berlingo M przestrzeń ładunkowa ma 2,7 metra długości, a bagażnik 775 litrów - to aż o 100 litrów więcej niż w poprzednim modelu. Większy model XL, w wersji pięcioosobowej, ma z kolei 1050 litrów pojemności bagażnika. W aucie oferowane będą silniki benzynowe 1.2 PureTech o mocach 110 lub 130 KM oraz diesle 1.5 BlueHDi o mocach 75, 100, 130 KM. Do wyboru jest skrzynia 6-biegowa manualna lub 8-stopniowy automat.

Bezalkoholowe porady KULINARNE mojito

Składniki: - 2 limonki, - pół szklanki kruszonego lodu, - 2 łyżeczki brązowego cukru, - woda gazowana, - garść liści mięty. Sposób przygotowania: 1) Jedną limonkę obieramy ze skórki i kroimy na kawałki. 2) Liście mięty myjemy. 3) Do szklanki wrzucamy cukier, następnie lód, cząstki limonki i miętę. Ugniatamy składniki, a następnie wlewamy wodę gazowaną. 4) Na koniec wrzucamy plasterki drugiej limonki i dekorujemy listkami mięty. Smacznego!

Zakończenie roku szkolnego w "Sukcesie”

Dama AKE Odzież damska Zapraszamy

DUŻE

MAŁE I ROZMIARY od 36 do 60

PAMIĘTAJ! KAŻDA KOBIETA JEST PIĘKNA WYSTARCZY ODPOWIEDNIA STYLIZACJA I WIARA W SIEBIE !

ORAZ ODZIEŻ CIĄŻOWA MODA DAMSKA

ŚREM GALERIA HANDLOWA ALFA I PIĘTRO 1 Maja 21 BOX 14 To już kolejny rok pracy za nami, a oczekiwane wakacje czekają już na nas. W dniu 22.06.2018r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół dla Dorosłych SUKCES w Śremie. Część oficjalną rozpoczął Hymn Polski, przemowy Dyrektorów, zaproszonych gości i nauczycieli, następnie zostały wręczone słuchaczom świadectwa ukończenia szkoły wraz z upominkami. Po części oficjalnej zaproszono wszystkich na kawę i słodki poczęstunek. Spotkaniu towarzyszyła już wakacyjna atmosfera, a także wspomnienia z zajęć , czy wycieczek szkolnych, część słuchaczy z łezką w oku opuszczała mury szkoły. Na koniec Dyrektor Szkoły Jakub Lis życzył wszystkim bezpiecznego, słonecznego wypoczynku podczas całych wakacji!

D Dobry

weekend

Gazeta

DARMOWA ___________________________

Redaktor naczelny: Jarosław Kociucki WYDAWCA: Wydawnictwo Regionalne PIORITA 63-100 Śrem. REDAKCJA: Śrem, ul. Wojska Polskiego 5/12 DRUK: EXPRESS media Bydgoszcz Tel. dyżurny: 608 321 436, 533 077 800 www.gazetydarmowe.pl e-mail: reklama@gazetydarmowe.pl darmowykurier@gmail.com REKLAMA: 608 321 436;

733 055 100 533 077 800; 516 268 392

www.gazetydarmowe.pl

Czynne: Pn.-Pt.: 10.00-18.00 Sb.: 9.30-13.00

REKLAMA l

we.p

rmo tyda

gaze

608 321 436 _____________


Nie czas na głupoty

Jedziecie na marsz KOD-u?

KONKURS

_

program tv

_

07

www.gazetydarmowe.pl

Panie... kierunek Mielno!

z nagrodami!!!

Wygraj niespodziankę! Wystarczy wysłać hasło z krzyżówki na adres e-mail: redakcja.gazetydarmowe@gmail.com do 30 czerwca lub dostarczyć do siedziby redakcji (adres w stopce - str.3). Rozwiązaniem krzyżówki z dnia 15.07.2018 było hasło: JARMARK DOMINIKAŃSKI. Nagrody niespodzianki wylosowali: Pan Kazimierz Barcz, jacek636@ i Pani Kazimiera Wawrzyniak. Gratulujemy. Nagrody niespodzianki prosimy odebrać w redakcji - adres poniżej Kermit Chadza Rządził Książę Hensow nią gen. z Kataru na turbanie Noriega

Część stołu Święty z Akwinu Podnośnik Czołg z 1916 r.

5 Marny utwór literacki

Odgłos licznych rozmów

Wojsko chana

Podopieczna bacy

Wystaje z pyska psa

6

12

4

Ożywia lalki w teatrze Bodzie w zodiaku Twórca kilimu

18

Zaraz po żniwach

Stoch

Ciężki od ziarna

Syn Noego

16

11

17

Oferent sprzętu AGD

Klocki rodem z Danii

Po nim sesja na uczelni

Lek uspokajaąjcy, valium

Mało istotna sprawa

Drobno zmielony tytoń

Ważniejszy od przeora Gorące źródło Królowa od włoszczyzny

Gruba, ciężka tkanina

15 Jest karą za grzechy

Drużyna narodowa

Zawsze blady i słaby

14 Zboże na pilaw

7 Nastrój otoczenia

3

Grześ, znany satyryk

Potrawa mięsna

1

8

19

2

Pobory Deląga

Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

HUMOR U psychiatry. - Panie doktorze, wydaje mi się, że u nas w lodówce ktoś mieszka. - Dlaczego pan tak sądzi? - Bo żona ciągle nosi tam jedzenie.

… IV, car Rosji

13

9

Niewielkie skaleczenie, zadraśnięcie

10

Tłuszcz na kromce

Kopia aktu ślubu

Para dla zenitu

Lekki materiał opałowy

Szyb na odpadki

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

W restauracji oburzony klient mówi do kelnera: - W menu znajduje się tylko jedna potrawa. Nie dajecie żadnego wyboru! - Owszem, dajemy. Może pan zamówić albo nie. Wczoraj wieczorem moja żona zagroziła mi rozwodem. Wyrzucała mi, że już jej nie kocham i nie pamiętam nawet daty jej urodzin. - Oczywiście, że pamiętam! 20 listopada powiedziałem. - Och, kochanie, jednak pamiętasz - powiedziała udobruchana żona. A ja byłem w szoku. Szansa jak 1 do 365... Rozmowa kumpli: - Pilnie potrzebuję pomocy psychologicznej. - Już polewam. Przychodzi pacjent z kijem do lekarza. - Po co panu kij? - pyta lekarz. - Odstrasza wilki.

- Ale tu nie ma wilków! - Widzi pan, jak dobrze działa? Na ulicy spotyka się dwóch znajomych: - Dzisiaj jestem wyjątkowo zmęczony, a zamiast odpocząć, będę musiał wbić się w garnitur i iść do jakichś kretynów, bo żona przyjęła zaproszenie na wieczór. - Tak, wiem, zaprosiliśmy was... U lekarza: - Panie doktorze, wzięłam APAP Noc w dzień. Czy umrę?! - Wszyscy umrzemy... - odpowiada doktor. - O nie! Co ja narobiłam! - Mamo, idę na imprezę. - Tylko wróć trzeźwy! - Dobra, będę pojutrze. - Czemu rozstałeś się z dziewczyną? - A bo ciągle mi gadała "Ty mnie już nie kochasz!"... - No i? - Przekonała mnie. Rozmowa kumpli: - Słyszałem, że twoja żona rozbiła twoje nowe Porsche. Stało jej się coś? - Jeszcze nie, zamknęła się w łazience...


_

_

program tv

www.gazetydarmowe.pl

08


twitter.com/Ksremski

21

tel. 608 321 436 795 944 944 GazetyDarmowe _____________________________________________________


twitter.com/Ksremski

22 tel. 608 321 436 795 944 944 GazetyDarmowe _____________________________________________________

Letnie obozy UKS Śrem – dołącz do nas! Już od lipca organizowane będą obozy sportowe dla aktualnych i nowych sportowców UKS Śrem w Śremie, Dolsku i Łężeczkach. 22 lipca w ośrodku Villa Natura prawie czterdzieści dziewczynek weźmie udział w obozie tanecznym z udziałem instruktorów tańca ze szkoły Born to Dance. Lista zgłoszeń na obóz sekcji tanecznej nie jest jeszcze zamknięta, a przewidziane atrakcje podczas obozu oraz niewielka odległość od Śremu szczególnie zachęcają do wzięcia w nim udziału. Na przełomie lipca i sierpnia do kompleksu w Łężeczkach udadzą się piłkarze. Najpierw Juniorzy 2002 i 2003 z trenerami Skrzypczakiem i Nowakiem, a następnie Trampkarze z Młodzikami. Ośrodek w Łężeczkach to jeden z najlepszych ośrodków sportowych w Wielkopolsce, z którego regularnie korzystają kadry naszego województwa do konsultacji oraz zgrupowań. Obozy piłkarskie UKS Śrem przeprowadzone zostaną też w Dolsku dla Orlików Młodszych (2008) i Żaków Młodszych (2010) w dwóch ostatnich tygodniach sierpnia. Zapisy wciąż trwają! Wreszcie specjalna oferta przygotowana dla najmłodszych miłośników sportu. Półkolonie letnie, które odbędą się w parku śremskim dla Żaków Starszych (2009) w dniach 20-24 sierpnia i przedszkolaków w terminie 27-31 sierpnia. Trenerzy UKS Śrem przygotowali mnóstwo gier i zabaw sportowych oraz wyjazdów uatrakcyjniających sportowe półkolonie. Na uczestników czeka więc wiele atrakcji. W Łężeczkach będą mieli okazję skorzystać z basenu, jacuzzi, siłowni oraz... parku linowego! W Dolsku natomiast Zieloni wezmą udział w warsztatach tanecznych, udadzą się na Termy Maltańskie lub Jump Arenę, a w wolnej chwili – zagrają w bowling. Znakomicie prezentują się też półkolonie – na dzieci czeka Nenufar Park w Kościanie bądź Termy Maltańskie oraz wizyta w Akademii Nauki. W sumie, we wszystkich formach wakacyjnego wypoczynku weźmie udział prawie trzysta dzieci. Hej przygodo na zielono!

Zeszłoroczny obóz w Dolsku przyciągnął wiele utalentowanych dziewczynek kochających ruch i taniec!


23

medycyna śremska

FIZJOTERAPIA NIEMOWLĄT, DZIECI I MŁODZIEŻY Asymetria ułożeniowa Wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe Uszkodzenie CUN Mózgowe porażenie dziecięce

mgr Laura Kownacka Terapeuta NDT-Bobath

782 888 042

tel. Śrem, ul. Chłapowskiego 1

REHABILITACJA I MASAŻ DOROSŁYCH

Operacje i zabiegi ginekologiczne wykonuję osobiście na oddziale Gin. Poł. w Środzie Wielkopolskiej.

dorośli i dzieci

Agnieszka PIASECKA TERAPIA MANUALNA Tel. 695 789 549

ŚREM

JAROCIN

GABINET PRYWATNY PRZYCHODNIA MEDICUS

FIZJOTERAPIA- Laura Kownacka - DZIECI I DOROSŁYCH rejestracja

UL. GEN. CHŁAPOWSKIEGO 1 klł, 63-100 ŚREM (z tyłu restauracji „Tropicana”)

REJESTRACJA 782 888 042

ul.Mickiewicza 5 (na parterze)

535 205 206

GABINET PRYWATNY

ul.Magnoliowa 1 przy Lidlu i Mc Donaldzie

535 205 206

LABORATORIUM certyfikowane ALAB -wyniki on-line UL. GEN. CHŁAPOWSKIEGO 1 klł, 63-100 ŚREM (z tyłu restauracji „Tropicana”)

REJESTRACJA on-line całodobowo:www.wcm-remedium.pl tel.: 61 670 32 57

GINEKOLOG-POŁOŻNIK -Jarosław Stanek - DIAGNOSTYKA PIERSI ( mammografia,usg,biopsja), ENDOSKOPIA GINEKOLOGICZNA ( histeroskopia, laparoskopia, kolposkopia) USG (pełen zakres)

UL. GEN. CHŁAPOWSKIEGO 1 klł, 63-100 ŚREM (z tyłu restauracji „Tropicana”)

REJESTRACJA on-line całodobowo:www.wcm-remedium.pl tel.: 61 670 32 57

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA SZKOŁA RODZENIA- Klaudia Jesinowicz UL. GEN. CHŁAPOWSKIEGO 1 klł, 63-100 ŚREM (z tyłu restauracji „Tropicana”)

REJESTRACJA on-line całodobowo:www.wcm-remedium.pl tel.: 61 670 32 57

ORTOPEDA- Łukasz Woźniak - DOROŚLI I DZIECI, USG BIODEREK

DERMATOLOG- Edward Pietrzak - MEDYCYNA ESTETYCZNA UL. GEN. CHŁAPOWSKIEGO 1 klł, 63-100 ŚREM (z tyłu restauracji „Tropicana”)

REJESTRACJA on-line całodobowo:www.wcm-remedium.pl tel.: 61 670 32 57

MAMMOGRAFIA cyfrowa - diagnostyczna i skrinningowa (bezpłatna, bez skierowania w wieku 49-70) - wyniki on-line UL. GEN. CHŁAPOWSKIEGO 1 klł, 63-100 ŚREM (z tyłu restauracji „Tropicana”)

REJESTRACJA on-line całodobowo:www.wcm-remedium.pl tel.: 61 670 32 57

Ton- Med bezpłatny dobór aparatów słuchowych UL. GEN. CHŁAPOWSKIEGO 1 klł, 63-100 ŚREM

(z tyłu restauracji „Tropicana”)

REKLAMA: 608 321 336

(z tyłu restauracji „Tropicana”)

UL. GEN. CHŁAPOWSKIEGO 1 klł, 63-100 ŚREM REJESTRACJA on-line całodobowo:www.wcm-remedium.pl tel.: 61 670 32 57

dział: MEDYCYNA

Tel. 664 994 471

Ogłoszenia:

MEDYCYNA ZDROWIE URODA

darmowykurier@gmail.com 608 321 436 / 533 077 800


twitter.com/Ksremski

24 tel. 608 321 436 795 944 944 GazetyDarmowe _____________________________________________________

EL-BUD Śrem, ul.Przemysłowa 9 Tel. 61 28 36 520 Fax 28 36 427 www.el-bud.net.pl


twitter.com/Ksremski

25

tel. 608 321 436 795 944 944 GazetyDarmowe _____________________________________________________

Wspieramy leszczyńską drużynę! forBET Częstochowa - Fogo Unia Leszno 47:33

Denerwująca jazda!

X kolejka I Tak punktowali Betard Sparta Wrocław-57 pkt. 9.Tai Woffinden -14(2,3,3,3,3) 10.Damian Dróżdż -1(0,1,0,0,-) 11.Maciej Janowski -12+1(3,3,1,3,2*) 12.Vaclav Milik -6+1(0,2*,3,1) 13.Max Fricke -12(3,3,3,3,0) 14.Przemysław Liszka -3+1(2*,0,1) 15.Maksym Drabik -9+1(3,2*,1,3) 16.Patryk Wojdyło -0()

To już druga porażka Byków w tym sezonie. Pierwsza z nich dotknęła Mistrzów Polski w Tarnowie. I praktycznie niczym nie różniła się od tej ostatniej w Częstochowie. Unia Leszno przez cały mecz prowadziła! Natomiast biegi nominowane (14 i 15) przegrała identycznym rezultatem 1:5. Dla kibiców śledzących zespół z Leszna, to faktycznie irytujące zjawisko. Wygrana była prawie „w kieszeni”, a tu nagle dwie porażki i to w takim stylu! Grupa Azoty Unia Tarnów-33 pkt. Jedno co może być pocieszającym, to spora dawka emocji. Poza tym bardzo pozytywnym jest liczba punktów jaką przywieźli leszczyńscy 1.Nicki Pedersen -7+1(3,1,d,2,1*) juniorzy. Bartek Smektała zaliczył 10 oczek a Dominik Kubera 5 oczek +2. Obydwoje zdobyli ponad jedną trzecią punktów Mistrzów 2.Artur Mroczka -6(1,0,2,2,1) Polski. Zawiedli: Hampel, Kołodziej, Kurtz. Sajfutdinow i Pawlicki z pewnością również nie mogą zaliczyć występu do udanych. 3.Jakub Jamróg -5+3(1*,1*,2,1*,0) 4.Peter Kildemand -9+1(2,2,1*,2,2) 5.Kenneth Bjerre -5(1,2,2,0) 6.Patryk Rolnicki -1(1,0,0,0) 7.Kacper Konieczny -0(0,d,-) 8.Wiktor Kułakow -0()

Bartek Smektała w Częstochowie zdobył 10 punktów!

Cash Broker Stal Gorzów-54 pkt. 9.Krzysztof Kasprzak -11+1(2*,2,2,2,3) 10.Grzegorz Walasek -6+1(3,1*,w,1,1) 11.Martin Vaculik -13+1(3,3,2,3,2*) 12.Linus Sundstroem -4+2(2*,1,1*,0) 13.Bartosz Zmarzlik -15(3,3,3,3,3) 14.Alan Szczotka -0(0,0,0) 15.Hubert Czerniawski -5(3,1,1) MRGARDEN GKM Grudziądz-36 pkt. 1.Przemysław Pawlicki -6(0,2,2,0,2,0) 2.Kai Huckenbeck -1(1,0,-,-) 3.Krzysztof Buczkowski -8(0,2,1,2,1,2) 4.Antonio Lindbaeck -2+1(1,1*,-,-,0) 5.Artiom Łaguta -15(2,3,3,3,3,1) 6.Kamil Wieczorek -2+2(1*,0,1*) 7.Dawid Wawrzyniak -2(2,0,0) 8.Krystian Pieszczek -0(0) Get Well Toruń-52 pkt. 9.Jason Doyle -11(3,3,3,w,2) 10.Paweł Przedpełski -2+1(-,-,-,2*) 11.Rune Holta -9+1(1*,3,2,2,1) 12.Niels Kristian Iversen -11+2(2,2*,1*,3,3) 13.Chris Holder -10+1(2*,3,2,3,0) 14.Igor Kopeć-Sobczyński -1(1,0,0) 15.Daniel Kaczmarek -6(3,3,0) 16.Jack Holder -2(1,1,0)

Punktacja: Bieg po biegu: 1.Smektała, Madsen, Hampel, Musielak (w) - 2:4 - (2:4) 2.Smektała, Kubera, Gruchalski, Świącik - 1:5 - (3:9) 3.Miedziński, Pawlicki, Kurtz, Zagar (d) - 3:3 - (6:12) 4.Kubera, Sajfutdinow, Gruchalski (w) - 3:3 - (9:15) 5.Zagar, Miedziński, Kołodziej, Hampel - 5:1 - (14:16) 6.Lindgren, Pawlicki, Kurtz, Świącik - 3:3 - (17:19) 7.Madsen, Smektała, Sajfutdinow, Lyager - 3:3 - (20:22) 8.Hampel, Lindgren, Kołodziej, Gruchalski - 2:4 - (22:26) 9.Madsen, Kurtz, Pawlicki, Lyager - 3:3 - (25:29) 10.Zagar, Sajfutdinow, Kubera, Miedziński - 3:3 - (28:32) 11.Pawlicki, Lindgren, Musielak, Smektała - 3:3 - (31:35) 12.Miedziński, Smektała, Hampel, Świącik - 3:3 - (34:38) 13.Sajfutdinow, Madsen, Zagar, Kurtz - 3:3 - (37:41) 14.Zagar, Miedziński, Kurtz, Hampel - 5:1 - (42:42) 15.Madsen, Lindgren, Pawlicki, Sajfutdinow - 5:1 - (47:43) więcej na www.portalsremski.pl

forBET Włókniarz Częstochowa -47 pkt. 9.Leon Madsen -13(2,3,3,2,3) 10.Tobiasz Musielak -1+1(w,-,-,1*) 11.Adrian Miedziński -10+2(3,2*,0,3,2*) 12.Matej Zagar -10+1(d,3,3,1*,3) 13.Fredrik Lindgren -12+1(3,3,2,2,2*) 14.Bartosz Świącik -0(0,0,0) 15.Michał Gruchalski -1(1,w,0) 16.Andreas Lyager -0(0,0)

Fogo Unia Leszno-43 pkt. 1.Jarosław Hampel -5+1(1,0,3,1*,0) 2.Janusz Kołodziej -2(t,1,1,-) 3.Piotr Pawlicki -9+1(2,2,1*,3,1) 4.Brady Kurtz -5+1(1,1*,2,0,1) 5.Emil Sajfutdinow -7+1(1,1*,2,3,0) 6.Bartosz Smektała -10(3,3,2,0,2) 7.Dominik Kubera -5+2(2*,2,1*)

Falubaz Zielona Góra-38 pkt. 1.Grzegorz Zengota -7(0,1,3,1,1,1) 2.Kacper Gomólski -3(2,0,1,-,-) 3.Michael Jepsen Jensen -12(3,2,2,0,2,3) 4.Piotr Protasiewicz -3+2(0,1*,1*,1) 5.Patryk Dudek -5(1,2,0,2,0) 6.Sebastian Niedźwiedź -8(2,0,3,3) 7.Mateusz Tonder -0(d,0,-)

Więcej na: www.portalsremski.pl


26

Ogłoszenia

MOTORYZACJA

motoryzacja,

=Sprzedam Mercedesa W 124e

=Skup aut używanych. Dojazd

2.5d, manual, sedan, 6 tys. zł. Tel. 790592320

na miejsce. Tel. 794647385

75480

1. Wybierz nr SMS-a........ NIE UŻYWAMY POLSKICH LITER 2. W treści - wpisz NAJPIERW hasło MPLTW a następnie swoje ogłoszenie i numer telefonu, pod który mają dzwonić klienci. 3. Wyślij SMS-a. Otrzymasz potwierdzenie!

Koszt SMS-a:

75480 - 5 zł netto,

Szczegóły na stronie www.kuier-sremski.pl

Skup aut do 15 000 zł gotówka od ręki tel. 792 536 403 całe, uszkodzone lub bez opłat


27 Sprzedam drewno opałowe suche, klapki drobne lub grube,

w bigach, z dowozem, Śrem i okolice. Tel. 602434181, 721888187

KALORYFERY pompy c.o. zasobniki służymy fachowym bojlery doradztwem piece c.o. _______________

Continental 195/55 R16, rower damski 28". Tel. 697593552 =Sprzedam łóżko dębowe,

wymiar 2x1,6 cena 250 zł, toaletka dębowa. Tel. 519181904 =Najtańsze w Śremie i okolicy

nowe siatki leśne, wysokość 150 cm, oczka od 10 cm! Rolka 50mb tylko 135 zł + 100 sztuk skobli montażowych gratis! Tel. 791876185 =Sprzedam szczeniaki Shih

Tzu. Tel. 796094480 =Sprzedam działkę budowlaną.

90, drabiny opierane, wagę do 500 kg, otrząsarkę do wiśni i brony. Tel. 504314005

Dąbrowa koło Śremu, 626m2, media, las, Warta, teren natura 2000. Bezpośrednio. Cena 150 zł/m2. Tel. 601575564

=Sprzedam różne maszyny

=Sprzedam maszt widlaka na

góra 2x80 i 2x 40. Dół: 2x80, 1 x40, 1x75 – z narożnikiem. Tanio, do uzgodnienia. Zlewozmywak jednokomorowy, kuchenka gazowa. Tel. 503900105

tył ciągnika, opryskiwacz zawieszany 12m po remoncie oraz prasę kostkę z-224. Tel. 604869016

mieszankę jarą. Sebastianowo. Tel. 500256673

=Sprzedam ogródek działkowy

=Sprzedam narybek karpia,

nr 8 PZD im. Chudoby. Tel. 604499255

amura, lina, jesiotra, szczupaka, węgorza, suma, karasia, płotka, ryby kolorowe oraz żywca wędkarskiego, różne wielkości. Tel. 696541221 =Sprzedam młode kaczki

biegus indyjski. Tel. 512488989 =Sprzedam siano w balotach z

pod dachu. Tel. 790592320 =Sprzedam prasę John Deere.

Tel. 790592320 =Sprzedam prosięta.

Tel. 612825789 =Sprzedam prosięta.

Tel. 667860884 ,

NIERUCHOMOSCI

=Sprzedam 2 działki

budowlane 1000 m i ok 2000 m w miejscowości Mieczewo. Tel. 605749371

OSIEDLE „MILIONÓWKI” W ŚREMIE. Tel. 602685519 =Zakupię ciągniki ursus c 328

perkusyjny. Najnowsza seria ALESIS SR-18 oryginalnie zapakowany, gwarancja, instrukcja obsługi. Cena 700 zł ( cena zakupu 1000 zł ). Tel. 602418551

c 330 c 360 c 360 3p 2812 3512 zetor 5211 7211 mf 235 255 new holland itd,,, oraz prasy belujące łańcuchowe 120x120 ładowacze troll unhz 500 glebogryzarki talerzówki siewniki poznaniak isaria amazone kosiarki rotacyjne 1,35 1,65 1,85 pługi 4 skibowe rozsiewacze rcw. Tel. 660795977 =Sprzedam Kombajn Bizon,

ciągnik C360 oraz rozrzutnik. Tel. 603447907

=Sprzedam rower dziecięcy =Sprzedam ziemię 4,9 ha w

Mórce przy drodze do Dalewa. Na działce woda, prąd i kanalizacja. Tel. 886411022 =Sprzedam pług 5 skibowy do

podorywki Unia Grudziądz, stan bardzo dobry. Opryskiwacz 12 m zawieszany, stan dobry, przegląd cały rok. Tel. 505656435 =Sprzedam dmuchawę do

=Sprzedam stojak do

ziarna. Tel. 884384725

transportu okien 1.92 wysokość, 2.68 długość, 1.60 szerokość. Tel. 501645939

=Sprzedam pszenżyto i

=SPRZEDAM DOM w

Nochowie przy lesie. Wysoki standard wykończenia. Tel. 602685519 =SPRZEDAM DZIAŁKĘ

Sprzedam lub wynajmę lokal handlowo-usługowy o powierzchni 19,85 m2 znajdujący się w Śremie – Corner Park Mieszkaniowy. Cena 2 300,00zł netto/m2. Tel. 61 28 363 18 =Wynajmę kawalerkę (32 m2)

=Pokój do wynajęcia. Śrem,

na parterze z ogródkiem przy ulicy Makuszyńskiego. Aneks kuchenny. Cena 900 zł + opłaty. Częściowo umeblowana. Dostępne od 15 lipca. Tel. 691405693

Jeziorany. Tel. 600516067 piękna okolica nad zalewem przy lesie, 1300 m2, warunki, media. Tel. 509444754

USLUGI

w kamienicy, pierwsze piętro przy Rynku w Śremie, cena 138 tys. zł. Tel. 600562722

-

meble tapicerowane, kanapy, fotele, narożniki, tapczany, renowacja, obijanie krzeseł, foteli, tapczanów, wymiany pianek, sprężyn, automatów, materiałów pokryciowych, wszystkie naprawy, wyceny, transport. Tel. 669367133 =Zespół muzyczny "Folder"

zagra i zaśpiewa na twoim weselu, jubileuszu, osiemnastceitp. Szeroki repertuar. Tel. 500745277 samochodowym, przy pracy lub na skutek błędu medycznego? Twój bliski zginął w wypadku. Zadzwoń! Pomożemy skutecznie uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie. Tel. 601575564 lub 607944871 =Przewóz towarów

przyczepką 200x0,7 t. Tel. 692844189 =Naprawa domowych

wielofunkcyjnych maszyn do szycia wszelkiego typu. Tel. 668211441

KUPIE

Sprzedaż - montaż. Tel. 799 774 170 =Pożyczka gotówkowa "od

ręki" 500 zł, 1000 zł i więcej. Bez BIK, KRD itp. Tel. 796600758 =Wymaluję, wyszpachluję. Wolne terminy. Tel. 783703406

=Mam do wynajęcia pokój ze

wspólną kuchnią. Może być pan lub pani. Tel. 513143620

=Wynajmę kawalerkę na Jezioranach na pół roku. Proszę dzwonić po godzinie 16. Tel. 507186967

=Usługi tapicerskie nowe

kominowe.

Dąbrowa koło Śremu. 626m2, media. Las, Warta, teren natura 2000. Bezpośrednio. Tel. 601575564

=SPRZEDAM DZIAŁKĘ

zmywarek, kuchenek elektrycznych. Tel. 601843988

Wkłady

=Sprzedam działkę budowlaną.

=Sprzedam duże, ładne

BUDOWLANĄ W DOLSKU. Tel. 602685519

=Sprzedam działkę budowlaną,

=Sprzedam mieszkanie 130 m2

8100m przy trasie ŚremGostyń na działalność gospodarczą z funkcją mieszkaniową. Tel. 602685519

=Naprawa pralek, lodówek,

=Poszkodowany w wypadku:

=Wynajmę pokój z kuchnią i łazienką najlepiej pracownikom z Ukrainy. Gmina Książ Wlkp. Tel. 693756627

=SPRZEDAM DOM –

=Sprzedam nowy automat

Planet. Cena 150 zł. Tel. 883394092

stojący na ul. Młyńskiej w Śremie o powierzchni 24 m2 nadający się na małe mieszkanie lub działalność gospodarczą, możliwość rozbudowania lokalu, cena 65 tys. zł. Tel. 881083659

Jezioranach. Proszę dzwonić po godzinie 18. Tel. 600516067

lub komputer. Tel. 784430538

=Sprzedam rower męski

=Sprzedam budynek wolno

=Pokój do wynajęcia na

=Sprzedam pada na konsolę

"Drakar Merion" przekładnia 6cio stopniowa tył, koła 16, rama biała z elementami dekoracyjnymi, błotniki purpura, hamulce podwójne, stan idealny. Tanio, cena do uzgodnienia. Kórnik. Tel. 602418551

budowlane 1000 m2, niedaleko Stęszewa. Tel. 605470976

ton. Tel. 664856335

ROLNICTWO

olbrzymi, niebieski samiec z numerami, cena 250 zł. Tel. 661142505

szafki kuchenne wraz z kompletnym zlewozmywakiem, blatami, ociekaczem do naczyń. Stojące białe cztery segmenty. Cena do uzgodnienia. Kórnik. Polecam. Tel. 602418551

=Sprzedam 2 działki

=Sprzedam zboże - jęczmień 7

=Sprzedam królika rasy Belg

=Sprzedam w dobrym stanie

budowlaną. Dąbrowa koło Śremu, 626m2, media, las, Warta, teren natura 2000. Bezpośrednio. Cena 150 zł/m2. Tel. 601575564

e-mail:grzejniki.allegro@gmail.com

=Sprzedam opony letnie

=Sprzedam meble kuchenne:

=Sprzedam działkę

Tel. 500 200 478 618 193 076

hydrauliczny na tył ciągnika. Tel. 503656559

ślusarskie. Tel. 603447907

budynek gospodarczy gmina Książ Wlkp. Proszę o sms. Tel. 693756627

MARKOWE NOWE UŻYWANE

=Sprzedam podnośnik

=Sprzedam deszczownicę O

=Wynajmę dom na wsi plus

,

SPRZEDAM

=Wymienię lub kupię monety

2-złotowe. Tel. 781977302

PRACA

=Naprawa okien, drzwi pcv i

alu, naprawa rolet. Tel. 517870754 =Usługi remontowo-

mieszkanie z kominkiem w kamienicy w Śremie. Tel. 507112995

wykończeniowe, malowanie, szpachlowanie, montaż płytek, panele, betony ozdobne żywice, WYKASZANIE DZIAŁEK. Tel. 663319481

=

1. Wybierz nr SMS-a........ NIE UŻYWAMY POLSKICH LITER 2. W treści - wpisz NAJPIERW hasło MPLTW a następnie swoje ogłoszenie i numer telefonu, pod który mają dzwonić klienci. 3. Wyślij SMS-a. Otrzymasz potwierdzenie!

Ogłoszenia

Numer

74480 Różne, kupię 75480 Sprzedam, motoryzacja,

1

drobne w regionie Koszt SMS-a: 74480 - 4 zł netto, 75480 - 5 zł netto, 76480 - 6 zł netto 79480 - 9 zł netto OGŁOSZENIE W RAMCE

rolnictwo 76480 Usługi, praca,EDUKACJA nieruchomości 79480 NOWOŚĆ! Ogłoszenie w kolorowej ramce

Ogłoszenie ukaże się w dwóch wydaniach Kuriera Śremskiego i przez dwa tygodnie (GRATIS) na www.portalsremski.pl


28

PRACA

Ogłoszenia USŁUGI

=Zatrudnię pomoc kuchenną i

kucharza, kelnerów, kelnerki do restauracji w Śremie. Tel. 500029113 =Zatrudnię kierowcę do

rozwożenia posiłków w restauracji w Śremie. Tel. 500029113

,

=Wolne miejsca na I Komunię Św. na 2019 rok. Tel. 781635708

ROZNE

=Przyjmę panie do pracy w

=Przyjmę do pracy stolarza.

Tel. 604240178 =Przyjmę do pracy osobę

samodzielną. Umiejętności: malowanie, szpachlowanie, ocieplenia, płytki, zabudowy z płyt gk. Atrakcyjne wynagrodzenie. Praca od zaraz. Tel. 785470536

tunelachfoliowych i na polu. Praca przy fasoli szparagowej i pomidorach. Miejsce pracyBodzyniewo. Stawka godzinowa. Osoby zainteresowane proszę o kontakt. Tel. 723628757

=Szukam pracy jako ochrona

=Przyjmę pomoc recepcyjną

na nocki. Oferta ważna do 45 roku życia. Tel. 693103697

=Naprawa rolet

=Zatrudnię osobę do

=Przyjmę do pracy pomocnika

stolarza - emeryt / rencista. Tel. 604240178

=Zaopiekuję się osobą starszą,

zawodzie stolarz. Możliwość zatrudnienia po ukończeniu nauki. Producent Mebli Arkadiusz Nowak, Śrem, ul. Narzędziowa 5. Tel. 883632532, 612830919 w

lat ze Śremu i okolice. Tel. 795284290 lub stróż z doświadczeniem i obsługą komputerów. Tel. 795284290

rozwożenia pizzy. Tel. 693103697

=Przyjmę uczni na praktykę w

=Poznam kobietę od 35 do 45

=Wynajmę nalewak do piwa wraz z piwem TYSKIE /KEG/ 30 l. Tel. 612828371 =Jestem Waldek mam 40 lat

poznam dziewczynę do 45 lat może mieć dziecko i rentę. Okolice Śremu i nie tylko do stałego związku. Tylko poważne oferty. Tel. 519462220

zewnętrznych. Tel. 501645939 =Montaż rolet zewnętrznych

materiałowych, moskitiery. Tel. 501645939

niepełnosprawną lub dzieckiem, mam doświadczenie. Tel. 514384513 =Poszukuję: malarzy, szpachlarzy oraz pomocników budowlanych. Tel. 721546200

www.gazetydarmowe.pl 1. Wybierz nr SMS-a........ NIE UŻYWAMY POLSKICH LITER 2. W treści - wpisz NAJPIERW hasło MPLTW a następnie swoje ogłoszenie i numer telefonu, pod który mają dzwonić klienci. 3. Wyślij SMS-a. Otrzymasz potwierdzenie!

Ogłoszenia

Numer

1

w regionie Koszt SMS-a: 74480 - 4 zł netto, 75480 - 5 zł netto, 76480 - 6 zł netto 79480 - 9 zł netto OGŁOSZENIE W RAMCE drobne

74480 Różne, kupię 75480 Sprzedam, motoryzacja, rolnictwo 76480 Usługi, praca,EDUKACJA nieruchomości 79480 NOWOŚĆ! Ogłoszenie w kolorowej ramce

Ogłoszenie ukaże się w dwóch wydaniach Kuriera Śremskiego i przez dwa tygodnie (GRATIS) na www.portalsremski.pl


29 NAPRAWA TELEWIZORÓW sprzętu RTV i drobnego AGD TELE-VIDEO-SERWIS Śrem, ul. Paderewskiego 5c

tel. 601 870 862 579 597 713 61 28 36 651 www.tvserwis.srem.com.pl

AUTOLAWETA TRANSPORT 26 t

www.gazetydarmowe.pl


30

Doradca Kasjer Miasto - nr ref.: DK/05/P_ŚREM/2018

Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; pracę w dynamicznym i ambitnym zespole; wprowadzające szkolenia produktowe i rozwijające kompetencje; wynagrodzenie stałe i premię adekwatną do uzyskiwanych wyników. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty zawierającej list motywacyjny i CV do dnia 14.07.2018 r. wyłącznie na adres : Santander Consumer Bank S.A. ul.Kosciuszki 8 63-100 ŚREM

Administratorami Pani/ Pana danych mogą być też inne podmioty na podstawie udzielonych przez Panią/ Pana zgód. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Oddziałem Partnerskim Banku S.A. Przysługują Pani/ Panu prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w tym prawo dostępu do treści danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych, a także wniesienie skargi do organu nadzorczego.

www.gazetydarmowe.pl

TYGODNIK darmowy

Oddział Partnerski Banku zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych materiałów nie zwracamy. Oddziału Partnerskiego Banku z siedzibą w Śremie informuje, że w celu realizacji procesu rekrutacji z Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Santander Consumer Bank S.A.

13 000 egz. nakładu

i r u K

dod

Od Kandydatów oczekujemy: wykształcenia co najmniej średniego; wysokiego poziomu kultury osobistej; łatwości nawiązywania kontaktów i umiejętności budowania relacji z Klientami; ponadprzeciętnych zdolności interpersonalnych; zaangażowania oraz nastawienia na sukces i wyniki; dobrej organizacji pracy; dynamizmu w działaniu; umiejętności obsługi komputera; doświadczenie w sprzedaży produktów finansowych będzie dodatkowym atutem.

o w o atk

profesjonalna, zgodna ze standardami jakościowymi Banku obsługa Klienta, aktywna sprzedaż produktów oferowanych przez bank; samodzielna realizacja założonych celów sprzedażowych; budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji biznesowych z Klientami Banku; kształtowanie pozytywnego wizerunku Banku.

A R T X E r e

Zadania:

19.07.2018 / 5900 mieszkań SM /

Obecnie do Oddziału Partnerskiego Banku poszukujemy osoby na stanowisko:

do skrzynek mieszkań i domów

Ogłoszenia


tel. 608 321 436

Usługi / PRACA

___

___

www.gazetydarmowe.pl www.kurier-sremski.pl

31

_____________________________________________________

Kolejne wydanie Kuriera

www.gazetydarmowe.pl

19 lipca


32

Reklama

________________________

Kurier Śremski 27 2018  
Kurier Śremski 27 2018  
Advertisement