Page 1


#TouchHistory

Having a background of 5000 years, glass is a transparent

5000 yıllık geçmişe sahip olan cam, tarihten bugüne

culture that reflects aesthetic from past to future which also

sarayları, evleri ve sofraları süslemiş, estetiği geçmişten

has been decorated palaces, houses, dinner tables from

geleceğe yansıtan şeffaf bir kültürdür.

ancient times until today. Yaşantınıza renk katan camı çeşitli tekniklerle işleyerek Decorium is offering different kinds of artworks on glassware which

beğeninize sunan Decorium deneyimli bir ekibe sahiptir.

have been applied by well-experienced staff thus bringing color to

Gelenekselin yanında çağdaş tasarımları cam objelere altın, gümüş, dekor ve diğer süslemelerle bezeyerek cam sanatını ve

your life. We are keeping art of glass and handcraft alive by applying

el sanatlarını yaşatmaya devam etmekteyiz. Ürünlerimizin

contemporary designs besides traditional with gold, silver, engraved and different kinds of glassworks. Our glorious products gain their

ihtişamı üzerlerine dokunan usta eller sayesinde değer

value by ingenious crafted hands and sustain majorly handmade

kazanmakta, büyük bir çoğunluğu el işçiliği üzerine kurulu

activities in our factory which is located in Istanbul, Turkey.

fabrikamız İstanbul, Türkiye’de faaliyetlerini sürdürmektedir. El işçiliğinin ve kalite standartlarının en yüksek seviyede

We carry on the path of our mission to enrich handcrafted glassware

tutulduğu tesisimizde cam işleme üretimine değer katma

production by keeping standards on the highest level of quality and

misyonu ile yolumuza devam etmekteyiz.

handwork in our facility. Yaşadığımız topraklardaki ve dünyadaki zengin kültür miraslarını camın üzerine işleyerek Saray Koleksiyonu, günlük

We are presenting Palace Collection by applying our home land and

yaşantımızda ve özel günlerimizde kullanmayı tercih ettiğimiz

world’s prosperous cultural heritage on glassware and Life Collection are brought to you for daily life and special events.

ürünleri de Yaşam Koleksiyonu altında sunmaktayız. Bugünü de yarınlar da camın hayat dolu kültürüyle yaşatmak ve Decorium ürünlerini üretirken duyduğumuz sevgiyi sizin de

Hoping that you will enjoy using products of Decorium as much as we love to make them and keep today’s lively culture of glassware

kullanırken hissetmeniz ümidiyle…

alive in the future…

decorium.com.tr mydecorium


OSMANLI KOLEKSİYONU OTTOM AN COL L EC TI ON

SELİMİYE

10

KÖŞK

44

EŞREF

14

MİHRAB

48

KANUNİ

18

REVAN

50

KÖSEM

20

SALBEK

52

SULTAN AHMED

24

PRESTİJ

54

PR ESTI GE

HÜRREM

30

NOSTALJİ

72

N OSTA LGI A

CEDİLE

36

MİNYATÜR & TABAK

74

MI N I ATUR E & PLATE

FERZAN

38

PANO

78

B OA R D

SELÇUKLU

42

BAROK KOLEKSİYONU B AROQUE COL L EC TI ON

CRISTALLINE

84

GÜLENDAM

88

KEHRİBAR

96

PRESTİJ

98

PR ESTI GE

MİMOZA

90

TEPSİ & JARDİNYER TR AY & JA R DI N I ER

DİLRUBA

94

TELKARİ KOLEKSİYONU F ILIG RE E COL L EC TI ON

ZARAFET

106

100


SOFRA KOLEKSİYONU TA B LE WAR E COL L EC T I O N

PATRICE

114

ELIZA

142

EMPIRE

122

MARCELLO

146

CRISTALLINE

126

MIST

150

FELICIA

130

EYLÜL

154

VALENTIA

134

ELİT

156

PALAS

138

TİRYAKİ KOLEKSİYONU DE LIGH T COL L EC TI ON

KEYİF

168

SULTANİ

180

ANABELLA

174

TURKUAZ, BULUT, FİRUZE

181

BLOSSOM

174

HÜRREM

182

FESHANE

176

BERGÜZAR

183

SARUHAN

178

EHL-İ KEYF

184

AHSEN

179

HURDE

185

Koleksiyonlarımıza ait fotoğraf çekimlerini

Endless appreciation to Khedive Palace, Sait Halim Paşa

gerçekleştirdiğimiz Hidiv Kasrı, Sait Halim Paşa Yalısı

Mansion and Ramazan Bingöl Restaurant due to their

ve Ramazan Bingöl Lokantası’na özel illgilerinden dolayı

special attention and cooperation for our photo shooting

sonsuz teşekkürlerimizle.

related to our collections.

INDEX


Hidiv KasrÄą Khedive Palace


OSMANLI KO L E K S İ YO N U OT TO M A N CO L L E C T I O N

1299 yılında temeli atılan Osmanlı İmparatorluğu, İslâm medeniyetinin en büyük ve en ihtişamlı imparatorluklarından biriydi. Adalet ve hoşgörüye dayalı devlet anlayışı; hâkimiyeti altındaki topraklarda izlerini bıraktığı üstün mimarîsi; tekstil alanında, hat sanatında, eğitimde geliştirdiği mükemmel yapısı ile Batı dünyası için önemli bir örnek teşkil etti. Osmanlı Sultanlarının nezaketi ve sanat zevki, Batılılar tarafından hayranlıkla anıldı, Osmanlı topraklarını gören Batılılar gördükleri ihtişamdan derinden etkilendiler. Osmanlı sanatı imparatorluk ihtişamı içerisinde o atmosfere paralel eserler ortaya koydu. Sanatın tüm dallarında sadece kendine has değerler bütünü içerisinde etkisini gösterdi ve kendi coğrafyası içinde olduğu gibi bu coğrafya dışında kalan toplulukları da etkisi altına aldı.

Ottoman Empire was one of the biggest and magnificent empires among Islamic civilization of which was founded in 1299. Goverment perception was based upon justice and indulgence; important reference for western world within superior architecture under dominated lands, textile, calligraphy and welldeveloped structure of excellent education by leaving behind. Westerns who have seen Ottoman Lands deeply impressed; mentioned courtesy and art pleasure of Ottoman Sultan’s with admiration. Art of the Ottoman has introduced exclusive works parallel to the glorious atmosphere of the Empire. Exclusive values which belong to the Empire has taken effect within entire branches of art and influenced communities within and out of their geography.


OSMANLI

OT TO M A N

11

SELİMİYE desi gned by deco rium

Mimar Sinan’ın 80 yaşında yaptığı ve “ustalık eserim” dediği anıtsal yapı Osmanlı-Türk sanatının ve dünya Mimarlık tarihinin baş yapıtlarındandır. 1569-1575’te Sultan II.Selim’in emriyle yaptırılmıştır.

The monumental structure Mimar Sinan constructed at the age of 80, which he called “My Masterpiece”, is one of the chief works of Ottoman-Turkish art and world architecture history. It was built by the orders of Sultan Selim II. in 1569-1575.

Çok uzaklardan dört minaresi ile göze çarpan yapı, kurulduğu yerin seçimiyle, Mimar Sinan’ın aynı zamanda usta bir şehircilik uzmanı olduğunu da göstermektedir. Mimarlık tarihinde en geniş mekana kurulmuş yapı olarak nitelenen Selimiye Camisi, yerden yüksekliği 43.28 m. olan, 31.30m. çapındaki kubbesiyle ilgi çeker. Selimiye Çinileri İznik’in en parlak döneminin üretimi olup; 1572 Tarihli bir fermanla buradan sipariş edilmiştir. Cami, mimari özelliklerinin erişilmezliği yanında taş, mermer, çini, ahşap sedef gibi süsleme özellikleriyle de son derece önemlidir. Mihrap ve minberi mermer işçiliğinin baş yapıtlarındandır. Bu eserde Mimar Sinan’ın ustalık eserim diye bahsettiği, Selimiye Cami kubbesi ve Selimiye Cami Hünkar Mahfili çinilerinden esinlenilmiştir.

Attracting attention with four minarets from a distance, this masterpiece mosque also shows the expertise in urban planning of Mimar Sinan. Selimiye Mosque itself settles on the largest area in the history of architecture and has a height of 43,28m, along with a single dome in the diameter of 31,30m. The tiles ordered in 1572 and used in the mosque were the best work of Iznik tile artistry. Besides its architectural features it’s also famous for its woodwork, tilework, masonry, and the workmanship of the mother of pearls used in it. The craftsmanship used in the marble “mihrab” and “minber” is truly unrivaled. This collection is inspired by Mimar Sinan’s masterpiece, Selimiye Mosque’s dome decorations and the “Hunkar Mahfili” tiles.

El imalatı renklendirilmiş cam üzerine yapılan uygulamada kullanılan 24 ayar altın; Decorium’un el işçiliği ve ustalığı ile sunulmaktadır.

Using a glaze technique on handmade glassware decorated with 24 carat gold, presented with the workmanship and the mastery of Decorium.

İBRİK & TABAK EWER & PLATE 90121000200

mydecorium

#TouchHistory


SELİMİYE desi gned by deco rium

KUBBE LOKUMLUK DOME DELIGHT HOLDER

KASE BOWL 90121000100

90121000500

MUMLUK CANDLE HOLDER 90121000400

ŞEKERLİK CANDY BOWL 90121000600


OSMANLI

OT TO M A N

13

Edirne Selimiye Camii Edirne Selimiye Mosque

Taş Dehaya Ulaştı Reaching to the Level of Genius in Stone

VAZO VASE 90121000300

mydecorium

#TouchHistory


OSMANLI

OT TO M A N

15

EŞREF desi gned by deco rium

Eşrefoğlu Camii Konya’nın Beyşehir ilçesinin kuzeyinde, İçerişehir Mahallesi’nde yer alır. Beylikler Devri’nde Eşrefoğlu Beyi Süleyman Bey tarafından 1296-1299 yılları arasında yaptırılmıştır. Anadolu’daki ahşap direkli camilerin en büyüğü ve orijinalidir.

Esrefoglu Mosque is located in the Icerisehir neighborhood, north of the Beysehir district of Konya. It was built in between 1296-1299 by Suleyman Bey of Esrefoglu Principality in the Anatolian Principalities period. It is the original and the largest of the wooden masted mosques in Anatolia.

Eşrefoğulları Beyliğin merkezi olan Beyşehir’de yedi yüz yıllık geçmişi ile abidevi bir eser olan Eşrefoğlu Camii, dış görünümünün aksine iç kısımda ortaçağ İslam dünyasının en güzel ahşap ve çini eserlerini barındırmaktadır. Eşrefoğlu camii altı metre yüksekliğindeki çini kaplı mihrabıyla ve abidevi taç kapısıyla Anadolu’daki ahşap direkli camilerin en büyüğü ve en görkemlisidir. Etrafında medrese ve bedestenle beylikler döneminin en önemli külliyelerinden biri olarak nitelendirebileceğimiz bu görkemli yapılar topluluğu 13. Yüzyılın sonunda Anadolu’daki Türk İslam medeniyetinin ulaşmış olduğu parlak seviyeyi göstermesi bakımından da dikkate değerdir.

Esrefoglu Mosque, located in Beysehir, was built in the center of the Principality. Unlike the outside of the mosque, interior is decorated with the most beautiful examples of woodwork and tiles of the medieval Islamic world. “Mihrab” of the mosque is 6 meters in height and covered in tiles along with its monumental crown door, it is the finest example of its kind. It’s worthy of attention in terms of sophistication in Anatolian Turk-İslam civilization at the 13th century.

Bu eserde Eşrefoğlu Camisinin Mihrabından ve giriş kapısında yer alan çini desenlerinden esinlenilmiştir.

This collection is inspired by the mosque’s “Mihrab” and the motifs of the tiles located at the main entrance. Using a glaze technique on handmade glassware decorated with 24 carat gold, presented with the workmanship and the mastery of Decorium.

El imalatı renklendirilmiş cam üzerine yapılan uygulamada kullanılan 24 ayar altın; Decorium’un el işçiliği ve ustalığı ile sunulmaktadır.

İBRİK EWER 90124000100

TABAK PLATE 90124000600

mydecorium

#TouchHistory


GONDOL GONDOLA 90124000500


OSMANLI

OT TO M A N

17

EŞREF desi gned by deco rium

Hanede Eşref Vakti Time For the Most Honorable

VAZO VASE 90124000200

MUMLUK CANDLE HOLDER 90124000300

ŞEKERLİK CANDY BOWL 90124000400 mydecorium

#TouchHistory


Muhteşeme Dair Enduring to the Magnificent

İBRİK & TABAK EWER & PLATE

VAZO VASE

90049000500

90049000100


OSMANLI

OT TO M A N

19

KANUNİ desi gned by deco rium

I.Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu’nun onuncu padişahı ve seksen dokuzuncu İslam halifesidir. Osmanlı İmparatorluğu’nun en etkin padişahlarından birisi olarak gösterilen I.Süleyman, batıda “Muhteşem Süleyman” doğuda ise “Kanuni Sultan Süleyman” olarak bilinmektedir.

Suleyman I. is the eighty-nineth Khalifah of Islam and tenth Sultan of Ottoman Empire. He was one of the longest-reigning Great Sultan of the Ottoman Empire and commonly known as Suleiman the Magnificent in the west and “Kanuni” (the Lawgiver) in the east.

Hükümdarlığı süresince imparatorluk topraklarını ikiye katlayarak dünyanın saygı duyduğu bir Padişah olan Kanuni, aynı zamanda adaletli olmasıyla tüm dünyaya nam salmıştır. Saltanatı süresince bilime ve sanata çok önem veren Kanuni’nin kabri Mimar Sinan tarafından kendisi adına yapılan Süleymaniye Camii’nde bulunmaktadır.

The land of the Ottoman State has been increased almost in double under his administration that helped him to be respected by the world and also he became well known with his fairness globally. “Kanuni” has paid attention to art and science during his reign whose grave is located in the Süleymaniye Mosque which has built on his behalf by the Grand Architect Mimar Sinan.

Bu eserde, Süleymaniye Camii’ndeki Fil ayağı destekli ana ve destek kubbelerinden ve Kanuni’nin Yatağan Kılıcı’ndaki işlemelerden esinlenilmiştir.

Kanuni was designed by inspiration of main and side domes of the Süleymaniye Mosque and engrave on the sword of “Yatağan” which belongs to “Kanuni”.

El imalatı renklendirilmiş cam üzerine yapılan uygulamada kullanılan 24 ayar altın; Decorium’un el işçiliği ve ustalığı ile sunulmaktadır.

ŞEKERLİK CANDY BOWL 90049000300

mydecorium

#TouchHistory

Using a glaze technique on handmade glassware decorated with 24 carat gold, presented with the workmanship and the mastery of Decorium.

MUMLUK CANDLE HOLDER 90049000200

KASE BOWL 90049000400


OSMANLI

OT TO M A N

21

KÖS E M desi gned by deco rium

Padişah I.Ahmed’in eşi olan Kösem Sultan, Osmanlı İmparatorluğu’nda 16. ve 17. yüzyıllarda “Kadınlar Saltanatı” döneminin sembol ismi olmuştur.

Kösem Sultan, wife of Sultan Ahmed I., was a prominent figure during the “Sultanate of Women” between sixteenth and seventeenth centuries of the Ottoman Empire.

Avrupalılar tarafından “Ana Kraliçe”, dönemin insanları tarafından “Valide-i Muazzama” olarak adlandırılan Kösem Sultan, günümüz tarihçileri tarafından ise “Osmanlı Tarihinin En Güçlü Kadını” olarak nitelendirilmektedir. Hayır işlerine olan düşkünlüğüyle bilinen Kösem Sultan tarafından yaptırılan camiler, medreseler ve mescidler günümüzde hala muhafaza edilmektedir.

She was commonly known as “Ana Kraliçe” (queen dowager) by Europeans, “Valide-i Muazzama” (mother of the empire) by the people of her period and “Osmanlı tarihi’nin en güçlü kadını” (the most powerful woman of the Ottoman history) by present day historians. Kösem Sultan was keen on good works for her public and remembered by the mosques, madrasah, masjids that were built on behalf of her, still protected until present day.

1640 yılında ibadete açılan Mahpeyker Kösem Valide Sultan Camii diğer adıyla Çinili Camii İslam alemine bıraktığı en büyük miraslardan birisidir. Kösem, Çinili Camii’deki motiflerden esinlenilerek oluşturulmuştur. El imalatı renklendirilmiş cam üzerine yapılan uygulamada 24 ayar altın; Decorium’un el işçiliği ve ustalığı ile sunulmaktadır.

One of the greatest heritages that she left for the Islam world was Mahpeyker Kösem Valide Sultan Mosque or else called “Çinili Camii” (Tiled Mosque) which is open for worship since 1640. Kösem was designed by inspiration of the patterns which have been used on the walls and dome of the “Çinili Camii” (Tiled Mosque). Using a glaze technique on handmade glassware decorated with 24 carat gold, presented with the workmanship and the mastery of Decorium.

VAZO VASE 90041000100 mydecorium

#TouchHistory


KÖS E M desi gned by deco rium

Faziletin Temsili Representation of the Virtue

KASE BOWL 90041000400

MUMLUK CANDLE HOLDER 90041000200

ŞEKERLİK CANDY BOWL 90041000300


OSMANLI

OT TO M A N

İBRİK & TABAK EWER & PLATE 90041000500

mydecorium

#TouchHistory

23


Sultan Ahmed Camii Sultan Ahmed Mosque


OSMANLI

OT TO M A N

25

S U LTA N A H M E D desi gned by deco rium

1609 yılında padişah I.Ahmed’in emriyle Osmanlı Devleti’nin ilk altı minareli camisini yapmakla görevlendirilen Sedefkâr Mehmet Ağa cami’nin yapımını 1616 yılında tamamlanmıştır. I.Ahmed İstanbul’a çok kıymetli bir külliye ve içerisindeki görkemli Sultan Ahmed Cami’sini miras bırakmıştır.

By order of Sultan Ahmed I., architect “Mehmet Aga” has started building the first “Six Minaret” mosque of the Ottoman Empire in 1609 then construction has been completed in 1616. Ahmed I. has left a heritage of very precious complex and gorgeous Sultan Ahmed Mosque to Istanbul.

Camii mavi ve beyaz renkli İznik çinileriyle bezendiği, kubbelerinde mavi ağırlıklı kalem işleriyle süslendiğinden Avrupalılarca “Mavi Camii” olarak adlandırılır.

The mosque has been called “Blue Mosque” by Europeans due to the fact of blue and white colored Iznik tiles and hand made artwork on each dome mostly decorated with blue color.

Sultan Ahmed Camii’nin kubbe ve tavan işlemeleri 1985 yılında İstanbul Tarihi Alanları adıyla UNESCO Dünya Mirasları listesine eklenen alanın bir parçasıdır.

UNESCO has admitted dome and ceiling handwork of Sultan Ahmed Mosque to the World Heritage List in 1985 under the name of ” Istanbul Historical Region”.

Sultan Ahmed, Sultan Ahmed Camii ana kubbesinde bulunan desenlerden ve bezemelerden esinlenerek tasarlanmıştır. El imalatı renklendirilmiş cam üzerine yapılan eskitme uygulamasında 24 karat altın; Decorium’un el işçiliği ve ustalığı ile sunulmaktadır.

Sultan Ahmed was designed by inspiration of the ornament and patterns belong to center dome of the Sultan Ahmed Mosque. Using a glaze technique on colored handmade glassware decorated with 24 carat gold, presented with the workmanship and mastery of Decorium.

İBRİK & TABAK EWER & PLATE 90128000600

TABAK PLATE 90128000400

mydecorium

#TouchHistory


ODA KOKUSU ROOM FRAGRANCE 90128001300

BUHURDANLIK INCENSE BURNER 90128001200

TEALIGHT 90128001400


OSMANLI

OT TO M A N

27

S U LTA N A H M E D desi gned by deco rium

AYAKLI KASE BOWL W/FOOT

VAZO VASE

90128000100

90128000500

ŞEKERLİK CANDY BOWL 90128000300

mydecorium

#TouchHistory

SAHAN SHALLOW PAN 90128000200


Sükûnetin Göklere Yükselişi Rise of Serenity to the Sky

GONDOL GONDOLA 90128000900

KUBBE LOKUMLUK DOME DELIGHT HOLDER

MUMLUK CANDLE HOLDER

90128000700

90128000800


OSMANLI

OT TO M A N

29

S U LTA N A H M E D desi gned by deco rium

NARGÄ°LE HOOKAH 90128001100

mydecorium

#TouchHistory


OSMANLI

OT TO M A N

31

HÜRREM desi gned by deco rium

Hürrem Sultan (16.yy.), Kanuni Sultan Süleyman’ın eşidir. Batılı tarihçiler tarafından Roxelana ve Rossa, Osmanlı tarihçiler tarafından da Haseki Hürrem olarak bilinir. Osmanlı Sarayı’nda şen ve güler yüzlü olmasından dolayı Hürrem adı verilmiştir.

Hürrem Sultan (16th century) was the wife of Kanuni Sultan Suleyman (Suleyman the law maker). She is known as Roxelana and Rossa by western historians and Haseki Hürrem by Ottoman historians. The name Hürrem was given due to her cheerful attitude and smiling face.

Sultan Süleyman’ın kendisine verdiği değeri iyi bilen Ruslar Hürrem Sultan’a ihtişamlı bir ayna hediye etmişlerdir. Bu ayna halen Topkapı Müzesi’nde bulunmaktadır.

Russian’s were aware of the fact that Hürrem was very precious to Sultan Suleyman therefore they have kindly present a glorious mirror to her. This mirror is still presented at Topkapı Palace Museum.

Hürrem, Hürrem Sultan’a hediye edilen ayna’nın arka yüzeyindeki desenden esinlenerek tasarlanmıştır. El imalatı cam üzerine yapılan eskitme uygulamasında 24 ayar altın; Decorium’un el işçiliği ve ustalığı ile sunulmaktadır.

Hürrem was designed by inspiration of the ornaments belongs to the mirror which has been presented to Hürrem Sultan. Using a glaze technique on handmade glassware decorated with 24 karat gold, presented with the workmanship and mastery of Decorium.

BÜYÜK İBRİK LARGE EWER 94000000610

VAZO VASE 94000000110

mydecorium

#TouchHistory

TABAK PLATE 94000001010


HÜRREM desi gned by deco rium

Ömüre Nakşolan Sevgili Beloved of Whom Embroidered On a Life

KAPAKLI KASE BOWL W/LID

GONDOL GONDOLA

94000000510

94000000210

KASE BOWL 94000002110


OSMANLI

OT TO M A N

33

ÇANAK POT 94000000010

Topkapı Sarayı, Harem Odası Topkapi Palace, Harem Room

mydecorium

#TouchHistory


ODA KOKUSU ROOM FRAGRANCE 94000003810

TEALIGHT 94000003910

BUHURDANLIK INCENSE BURNER 94000003710


OSMANLI

OT TO M A N

35

HÜRREM desi gned by deco rium

ŞEKERLİK CANDY BOWL 94000000410

İBRİK & TABAK EWER & PLATE 94000002910

mydecorium

MUMLUK CANDLE HOLDER

KUBBE LOKUMLUK DOME DELIGHT HOLDER

94000000310

94000002610

#TouchHistory


Temaşa Edilen Güzellik NARGİLE HOOKAH

Admired Beauty

94038001700

VAZO VASE 94038000100

GONDOL GONDOLA

MUMLUK CANDLE HOLDER

94038000300

94038000600


OSMANLI

OT TO M A N

37

CEDİLE desi gned by deco rium

Harem kadınlarının dış dünyaya çıkışları kısıtlı olduğu için dışarıdaki güzelliklerin pek çoğu Harem’e gönderilmiştir. Bunlar arasında tüylerinin renkleri ile göz kamaştıran, sesiyle huzur veren kuşlar ve papağanlar da vardır. Söz konusu kuşlar, Harem kadınlarının bulunduğu mekânlara getirilmişler ve kafesler içerisinde bakılmışlardır. Cedile, 19.yy’da Topkapı Sarayı’na özel olarak yapılan gümüş kuş kafesinden esinlenerek tasarlanmıştır. Orijinali halen Topkapı Sarayı Müzesi’nde sergilenmektedir. El imalatı cam üzerine yapılan eskitme uygulamasında 24 ayar altın; Decorium’un el işçiliği ve ustalığı ile sunulmaktadır.

Ladies of Harem were restricted to go out so often but most of the beauties have brought to them. Peacefully singing birds and parrots with magnificent colorful feathers were some of those beauties. Those birds have been brought in silver cages and placed in the Harem where all of the ladies were spending their time. Cedile was designed by inspiration of the silver bird cage specially made for the Topkapı Palace within 19th century. Using a glaze technique on handmade glassware decorated with 24 carat gold, presented with the workmanship and the mastery of Decorium.

İBRİK & TABAK EWER & PLATE 94038000500

KASE BOWL

ŞEKERLİK CANDY BOWL

94038000200

94038000400

mydecorium

#TouchHistory


OSMANLI

OT TO M A N

39

FERZAN desi gned by deco rium

Bilim ve Hikmet anlamına gelen Ferzan’ın kökeni Farsça’ya dayanmaktadır.

Origin of “Ferzan” has belong to Persian language, has the meaning of art and wisdom.

Ferzan, kelime anlamı itibariyle de Padişahları ve Osmanlı Devletini çok muntazam ifade etmektedir; Güvenilir, mantıklı, sağduyulu, zorluklardan kurtulmak için mücadele eden özelliklerini taşımaktadır. Panç, Gonca, Rumi desenlerin ağırlıklı olarak kullanıldığı el imalatı renkli cam üzerine yapılan eskitme uygulamasında 24 ayar altın; Decorium’un el işçiliği ve ustalığı ile sunulmaktadır.

Ferzan, neatly express Ottoman Empire and Sultan’s by its meaning; reliable, rational, prudent, overcome with obstacles. Ferzan was mostly made of “Panc, Gonca, Rumi” designs, using a glaze technique on colored handmade glassware decorated with 24 carat gold, presented with the workmanship and mastery of Decorium.

VAZO VASE 90118000300

BÜYÜK İBRİK & TABAK LARGE EWER & PLATE 90118000600 mydecorium

#TouchHistory


FERZAN desi gned by deco rium

Bilgeliğin Aşk Dolu İnceliği Delicacy of Wisdom With Full of Love

GONDOL GONDOLA 90118000200

MUMLUK CANDLE HOLDER

KUBBE LOKUMLUK DOME DELIGHT HOLDER

90118000800

90118000500


OSMANLI

OT TO M A N

41

KÜÇÜK İBRİK & TABAK SMALL EWER & PLATE 90118000700

mydecorium

KASE BOWL

ŞEKERLİK CANDY BOWL

90118000400

90118000100

#TouchHistory


Zarafetin Hükmü Judgment of Elegance

NARGİLE HOOKAH 90193006700

VAZO VASE 90193002300

GONDOL GONDOLA 90193004700

BÜYÜK LOKUMLUK LARGE DELIGHT HOLDER 90193005000


OSMANLI

OT TO M A N

43

SELÇUKLU desi gned by deco rium

Siirt Ulu Camii, çini ve tuğla işçiliği gösteren mimarisiyle önem kazanmıştır. Kündekâri tekniğinde yapılmış olan Caminin minberi 1933 yılında Ankara Etnoğrafya Müzesine kaldırılmıştır.

Siirt Ulu Mosque is known by its minaret distinguished by its ceramics and brick works. Pulpit of the mosque made by using kundekari technique was moved to Ankara Etnography Museum.

Kündekâri kürsü ve minber tablaları yahut önemli kapı, pencere, dolap kapakları gibi eşyaların yapımında kullanılan, küçük ahşap tablalar ve profilli çıtaların geometrik bir bezeme oluşturacak şekilde geçmeli olarak birbirine birleştirilmesi tekniğidir. En çok kullanıldığı yerler kapı kanatları, pencere kapakları, vaaz kürsüleri ve özellikle minber aynalıklarıdır. Selçuklu, Siirt Ulu Camii’nin minberinden ve minaresinden esinlenerek tasarlanmıştır.

This technique is defined as interlocking small wood ornament used for the manufacturing of kundekari desk and pulpit panel for properties like important door, window, cabinet doors. It is widely used in door wings, window blinds, preaching desks and especially pulpit transoms.Selcuklu was designed by inspiration of pulpit and minaret of Siirt Ulu Mosque.

El imalatı cam üzerine yapılan eskitme uygulamasında 24 ayar altın; Decorium’un el işçiliği ve ustalığı ile sunulmaktadır.

Using a glaze technique on handmade glassware decorated with 24 carat gold, presented with the workmanship and mastery of Decorium.

KASE BOWL 90193002400

ŞEKERLİK CANDY BOWL MUMLUK CANDLE HOLDER

90193004600

KUBBE LOKUMLUK DOME DELIGHT HOLDER 90193004900 mydecorium

#TouchHistory

90193004800


OSMANLI

OT TO M A N

45

KÖŞ K desi gned by deco rium

III. Murad Has Odası, Topkapı Sarayı Müzesi’nde Harem bölümünün en önemli köşklerinden biridir. Devrin baş mimarı olan Mimar Sinan tarafından 16.yy.’da tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Pek çok bakımdan ilk olma özelliği taşıyan bir mekândır. Bu köşk sarayda bilinen ilk Hünkâr Odasıdır. Padişahların resmi ve hususi dairesi olarak kullanılmıştır. Sarayın en büyük has odasıdır ve Haremin en eski havuzlu köşküdür. Bu ürün, III. Murad Has Odası’nın kubbe tezyinatındaki kalem işi süslemelerden esinlenerek tasarlanmıştır. El imalatı cam üzerine yapılan eskitme uygulamasında 24 ayar altın; Decorium’un el işçiliği ve ustalığı ile sunulmaktadır.

Has Oda of the Sultan III. Murad is one of the most important pavilions in the Harem section of Topkapı Palace Museum. It was designed and built in 16th century by Mimar Sinan, the head architect of the period. This place is very special by being first in many aspects. This pavilion is known as the first Sultan Room. It is used by sultans both as an official and a private apartment. It is the largest “Has Oda” of the palace, and the oldest pavilion with pool in the Harem section. This product was designed by inspiration of the ornaments belongs to the dome of Sultan III. Murad’s Has Oda. Using a glaze technique on colored handmade glassware decorated with 24 karat gold, presented with the workmanship and mastery of Decorium.

ŞEKERLİK CANDY BOWL 94031000310

BÜYÜK İBRİK & TABAK LARGE EWER & PLATE 94031001210 mydecorium

#TouchHistory


KÖŞ K desi gned by deco rium

En İhtişamlı Mesken The Most Magnificent Dwelling

VAZO VASE

BÜYÜK LOKUMLUK LARGE DELIGHT HOLDER 94031001410

94031000010

GONDOL GONDOLA

KÜLLÜK ASHTRAY

94031000110

94031000510


OSMANLI

OT TO M A N

47

KÜÇÜK İBRİK & TABAK SMALL EWER & PLATE 94031001610

mydecorium

MUMLUK CANDLE HOLDER

KASE BOWL

94031000410

94031000210

#TouchHistory


Sarmaşıklar İçindeki Vaha Oasis Inside of Ivies

İBRİK & TABAK EWER & PLATE

MUMLUK CANDLE HOLDER

94018000010

94018000100


OSMANLI

OT TO M A N

49

MİHRAB desi gned by deco rium

Bursa Yeşil Camii, mimari ve süsleme özellikleriyle erken Osmanlı döneminin en önemli yapılarından biridir. Bitirilmesi 1422’de Sultan II. Murat’a nasip olmuştur.

Bursa Green Mosque is one of the most important early Ottoman structures with its architectural and decorative features. It was completed during the reign of Sultan Murad II. in 1422.

Ölçülerinin ahenk ve asaleti, kabartma ve süslemelerinin zerâfeti ve bolluğu, çinilerinin pırıl pırıl ışıldamasıyla ünlü olan Yeşil Camii ortaçağın doğudaki en güzel sanat eserlerindendir. Yapının mihrabı bütünüyle renkli sır tekniği çinilerle kaplanmış; motif, kompozisyon ve teknik özellikleriyle, Osmanlı çini sanatı içerisindeki yeri ortaya konmuştur.

Green Mosque, famous for the harmony and nobility of its size, elegancy and abundance of its embossed decorations and glittering tiles, is one of the most beautiful artworks related to the medieval period in the east. The mihrab of the structure was completely covered with tiles of colored glaze, and presents its place in the Ottoman tile art with its motifs, composition and technical features.

Mihrab, Yeşil Camii mihrabının üzerinde bulunan desenlerden esinlenerek tasarlanmıştır.

Mihrab was designed by inspiration of the patterns on the mihrab which belong to Green Mosque.

El imalatı cam üzerine yapılan eskitme uygulamasında 24 ayar altın; Decorium’un el işçiliği ve ustalığı ile sunulmaktadır.

Using a glaze technique on handmade glassware decorated with 24 karat gold, presented with the workmanship and mastery of Decorium.

VAZO VASE 94018000110

KASE BOWL

MÜCEVHER KUTUSU JEWELERY BOX

94018000310

94018000210

mydecorium

#TouchHistory


VAZO VASE

Topkapı Sarayı, Revan Köşkü Topkapi Palace, Revan Mansion

94016000020

GONDOL GONDOLA 94016000220

MUMLUK CANDLE HOLDER 94016000420

KÜLLÜK ASHTRAY 94016000520


OSMANLI

OT TO M A N

51

R E VA N desi gned by deco rium

Topkapı Sarayı’nda bulunan Revan Köşkü, Osmanlı dönemi Türk mimarisinin 17.yy’da meydana getirdiği en güzel eserlerindendir.

The Revan Mansion located in the Topkapı Palace, is one of the most beautiful work of the 17th century Turkish architecture of the Ottoman period.

Sultan IV. Murat tarafından 1635 yılında Revan zaferinden sonra yaptırılmıştır. Revan Köşkü’nün içerisi yarı stilize çiçeklerle, kubbesi çok zengin yaldızlı ve zevkli nakışlar ile bezenmiştir.

It was built after the Revan victory in 1635 by the order of Sultan Murad IV. The inner part of the Revan Mansion was decorated with semi-stylized flowers and very rich gilded and nice embroideries are noticeable at the dome.

Revan, Revan Köşkü içerisinde bulunan motiflerden esinlenerek tasarlanmıştır.

Revan was designed by inspiration of the patterns which have been used on the decoration of Revan Mansion.

El imalatı renkli cam üzerine yapılan eskitme uygulamasında platin kullanılmış; Decorium’un el işçiliği ve ustalığı ile sunulmaktadır.

KASE BOWL

Using a glaze technique on colored handmade glassware decorated with platinum, presented with the workmanship and mastery of Decorium.

ŞEKERLİK CANDY BOWL

94016000120

94016000320

İBRİK & TABAK EWER & PLATE 94016000720 mydecorium

#TouchHistory


Topkapı Sarayı, III.Murad Köşkü Topkapi Palace, III.Murad Mansion

ŞEKERLİK CANDY BOWL

GONDOL GONDOLA

94010000610

94010001310

KASE BOWL 94010001210

MUMLUK CANDLE HOLDER 94010000810

KÜLLÜK ASHTRAY 94010000710


OSMANLI

OT TO M A N

53

SALBEK desi gned by deco rium

Osmanlı’da, Türk süsleme sanatlarının çeşitliliği, zenginliği 15. ve 16.yy.da saray nakkaşlarının elinde son derece estetik ve ileri düzeye ulaşmıştır. Özellikle salbek ve şemse desenleri; saray nakkaşları, mücellitler(cilt sanatkârı) ve kalemkârlar tarafından çoğunlukla ciltlerde, yazma eserlerde, kubbe ve duvar resimlerinde kullanılmıştır. Eski kitap ciltlerinin üzerine yapılan güneş şeklindeki süsleme motifine “Şemse”, şemsenin ucundaki küçük oval şekillere de “Salbek” denir. Topkapı Sarayı Harem Bölümünde bulunan (16.yy.) III. Murad Köşkü’nün giriş kapısındaki kubbe, salbekli desenlerle bezenmiştir.

Aesthetically, Turkish ornamentation art is highly developed and improved by palace muralists between 15th and 16th centuries during the Ottoman period. Especially the motifs such as “Salbek” and “Semse” were mainly used on bookbinding, handwritten books, picture of domes and walls by palace muralists and bookbinders. The sun shaped motif applied on covers of old books is called “Semse” and small oval shaped figures on the tip of “Semse” are called “Salbek”. “Salbek” patterns have been ornamented to the dome; by the entrance door of the Sultan Murat III. Mansion (16th century) which is located within the Harem section of Topkapi Palace.

Salbek, III. Murad Köşkü’nün kubbesindeki salbekli desenlerden esinlenerek tasarlanmıştır.

Salbek was designed by inspiration of the “Salbek” ornaments used at the dome of Sultan Murat III. Mansion.

El imalatı cam üzerine yapılan eskitme uygulamasında 24 karat altın; Decorium’un el işçiliği ve ustalığı ile sunulmaktadır.

Using a glaze technique on handmade glassware decorated with 24 carat gold, presented with the workmanship and mastery of Decorium.

İBRİK EWER 94010000010

TABAK PLATE 94010000110 mydecorium

#TouchHistory

VAZO VASE 94010001110


Usule Münafi Fazilet Extraordinary Virtue


OSMANLI

OT TO M A N

55

P R E S T İ J P R E S T I G E

VA L İ D E desi gned by deco rium

Pertevniyal Valide Sultan Camii, Sultan II. Mahmut’un eşi ve Sultan Abdülaziz’in annesi olan Pertevniyal Valide Sultan tarafından 1869-1871 yılları arasında yaptırılmıştır.

Pertevniyal Valide Sultan Mosque, ordered to be built by the wife of the Sultan Mahmud, who is also the mother of Sultan Abdulaziz, Pertevniyal Valide Sultan in 1869-1871.

Caminin, neo-gotik tasarımıyla klasik camilerden oldukça farklı bir mimarisi vardır. Caminin Aksaray Meydanı’na bakan avlu kapısı, İstanbul’daki camiler için pek alışılmadık ve aynı zamanda da göz kamaştırıcıdır. Bu kapı Osmanlı taş oyma sanatının nadide ürünlerindendir. Pencere üzerindeki üçgen alınlıklarda iri Rumi palmet süslemeler vardır; bu süslemeli alınlıklar orta katta iki sıra, alt katta tek sıra mukarnas dizisiyle sınırlanmıştır. Neo-gotik tarzdaki pencerelerin sivri kemer dolguları mermerden işlenmiş, dantel gibi ince bir işçiliğe sahip dökme şebekeleri ise salbekli şemse motifinden ilham alınıp geliştirilen klasik Osmanlı tarzında Rumili palmetli bir çerçevenin ikili olarak kullanılması ile oluşturulmuştur. Bu eserde Pertevniyal Valide Sultan Camisi pencerelerinde yer alan dövme demir desenlerden esinlenilmiştir.

This mosque stands out with its Neo-Gothic architectural style from the classical mosque designs. This magnificent structure stands out with different interior design. The gate entrance facing Aksaray square is unusual compared to other Mosques in Istanbul. This gate features one of the best work of Ottomans artists. Every corner of the Mosque has magnificent details which represents different styles and techniques to be found at the time. “Valide” is inspired heavily by the forged metal work found on the windows of the Pertevniyal Valide Sultan Mosque. Using a glaze technique on handmade glassware decorated with traditional colors presented with the workmanship and the mastery of Decorium.

El imalatı renklendirilmiş cam üzerine yapılan uygulamada kullanılan geleneksel teknik ve renkler; Decorium’un el işçiliği ve ustalığı ile sunulmuştur.

SAHAN SHALLOW PAN 90057000700

BÜYÜK LOKUMLUK BIG DELIGHT HOLDER 90057000800 mydecorium

#TouchHistory


Dua ile Bezenen Ezhar Flowers Decorated with Prayers


OSMANLI

OT TO M A N

57

P R E S T İ J P R E S T I G E

S A H İ P ATA desi gned by deco rium

VAZO VASE 90057000300

mydecorium

#TouchHistory


Saltanata Mahzar Olan Motif ler Motifs Belonging to Sultanate


OSMANLI

OT TO M A N

59

P R E S T İ J P R E S T I G E

AHZAR desi gned by deco rium

Yeşil semtine adını veren Yeşil Cami Külliyesi, 1419 yılında Sultan Çelebi Mehmed tarafından yaptırılmıştır. Cami, türbe, medrese, hamam ve imaretten oluşan Yeşil Külliyesi tüm ihtişamıyla, tarihte Fetret Devri’nin sona ererek Osmanlı Devleti’nin yeniden ve daha güçlü bir şekilde doğuşunun ispatı gibidir. Bu eserde Yeşil Camii Mihrap desenlerinden, Mihrabın sağında ve solunda yer alan yazılardan, Hünkar Mahfili ve sekisinin cephesindeki desenlerden, doğu eyvanının duvar desenlerinden esinlenilmiştir. El imalatı renklendirilmiş cam üzerine yapılan uygulamada kullanılan 24 ayar altın; Decorium’un el işçiliği ve ustalığı ile sunulmaktadır.

Yesil Mosque Complex which gave its name to the town it’s built in, was erected in 1419 by the Sultan Celebi Mehmed. The complex consist of a mosque, a tomb, a Turkish bath, a school and a soup kitchen for the poor. This great complex is a standing proof of the ending of the “Fetret Era” of the Ottoman Empire and a stronger rebirth of the empire. In this artistic representation, our inspiration was the inscriptions used on each sides of the mosque’s “Mihrab”, the motifs used on the “Hunkar Mahfili” and the eastern wall.

VAZO VASE 90057000900

Using a glaze technique on handmade glassware decorated with 24 carat gold, presented with the workmanship and the mastery of Decorium.

mydecorium

#TouchHistory


OSMANLI

OT TO M A N

61

P R E S T İ J P R E S T I G E

B A Ğ D AT desi gned by deco rium

VAZO VASE 90057000400

mydecorium

#TouchHistory


Topkapı Sarayı, Bağdat Köşkü Topkapi Palace, Baghdad Mansion

Sabaha Uyanan Motif ler Motifs Waking Up to Morning


OSMANLI

OT TO M A N

63

P R E S T İ J P R E S T I G E

B A Ğ D AT desi gned by deco rium

SAHAN SHALLOW PAN 90057000500

AYAKLI KASE BOWL W/FOOT 90057000600

mydecorium

#TouchHistory


Hayallerin Çağlayan Bestesi Gushing Composition of Dreams


OSMANLI

OT TO M A N

65

P R E S T İ J P R E S T I G E

SÜLÜN desi gned by deco rium

Osmanlı Tezhip Sanatında yeni bir çığır açan Saz üslûbu, 16.y.y. dan itibaren son dönemine kadar etkisini büyük ölçüde koruyabilmiştir. Serbest kompozisyon kurmaya elverişli olan bu sanat üslûbu, sanatçıya bu özgürlüğü tanıması nedeniyle süsleme sanatında önemli bir yer aldı. Topkapı Sarayı’nda saz yolu üslûbuyla yapılmış birçok eser v e çini görmek mümkündür. Bunlardan en göz alıcı olanı ise Sünnet Odası’nın giriş kapısının iki yanında bulunan çini kuşlu panolardır. Sülün, Topkapı Sarayı Müzesi’nde Sünnet Odası’nın dış duvarlarını süsleyen çini kuşlu panodan esinlenerek tasarlanmıştır. El imalatı cam üzerine yapılan eskitme uygulamasında 24 karat altın; Decorium’un el işçiliği ve ustalığı ile sunulmaktadır.

VAZO VASE 90057000100

mydecorium

#TouchHistory

The Sedge style, which achieved a breakthrough in the Ottoman Decorative Art, was able to protect its influence from 16th century until the last period of the Ottomans. This style of art which was available to produce a free composition took an important place in the decorative arts because it gave freedom to the artists. It is quite common to see a lot of artworks and tiles applied by Sedge style in Topkapı Palace. One of the most remarkable sedge works are the tile panels with bird motifs on both sides at the entrance door of the Circumcision Room. Sulun was designed by getting inspired from the tile panels with bird motifs which decorate the outer walls of the Circumcision Room in the Topkapı Palace Museum. Using a glaze technique on handmade glassware decorated with 24 carat gold, presented with the workmanship and mastery of Decorium.


DĂźstur Edinilen Letafet Delicacy of Acquired Principle


OSMANLI

OT TO M A N

67

P R E S T İ J P R E S T I G E

ZERBAFT desi gned by deco rium

Osmanlı Saray’ında değerli kumaşlar hazine eşyası olarak kullanılmış; yüksek rütbeli devlet memurlarına, yabancı hükümdar ve elçilere hediye olarak kaftan ve kumaş gönderilmiştir. Kıymetli malzemeden yapılmış başlıca kaftanlık kumaşlar kemha, seraser ve zerbaft’tır. Bu kumaşlar arasında en değerli olanı zerbaft’tır. Bazı motifleri altın ile dokunan bir brokar türüdür. Saray nakkaşhanelerinde tasarlanan kumaş desenleri Osmanlı sanatının tüm güzelliğini yansıtmıştır. Zerbaft, Saray Nakkaşhânelerinde dokunmuş olan “Zerbaft” kumaş üzerindeki desenlerden esinlenerek tasarlanmıştır. El imalatı cam üzerine yapılan eskitme uygulamasında 24 karat altın ve özel taşlar; Decorium’un el işçiliği ve ustalığı ile sunulmaktadır.

The most valuable fabrics were included in the treasury of the Ottoman Palace; kaftans and fabrics were used to be presented to high position officers, foreign rulers, and ambassadors. Kemha , seraser and zerbaft were among the best Ottoman Fabrics. The most valuable of all was Zerbaft, a kind of golden brocade. Fabric patterns created at the palace workshops displayed all the beauty of Ottoman Art. Zerbaft was designed by inspiration of the pattern belongs to “Zerbaft” fabric which has been weaved at Palace weaving sections. Using a glaze technique on handmade glassware decorated with 24 carat gold and precious stones, presented with the workmanship and mastery of Decorium.

mydecorium

#TouchHistory

VAZO VASE 94036000100


ŞEHZADE desi gned by deco rium

En Ehil Veliaht Master Heir to the Throne

Klasik Dünya tarihinde, sınırlar çizip hükümdarlıkta bulunmuş soyların erkek nesillerinin tümüne batıda Prens, Ortadoğu’da Şehzade ünvanı verilmiştir. Büyük bir bakımla yetiştirilen şehzadeler, beş altı yaşlarında öğrenime başlarlar, çeşitli derslerin yanında at ve silah kullanmak öğrenimi görürlerdi. Şehzadeler, büyüdüklerinde çeşitli devlet işlerinde görevlendirilirdi. Şehzade, Osmanlı şehzadesini konu alan minyatür sahnesinden esinlenerek tasarlanmıştır. El imalatı cam üzerine yapılan eskitme uygulamasında 24 karat altın; Decorium’un el işçiliği ve ustalığı ile sunulmaktadır.

Male-line descendants of emperors, ruled their nations and defined their national boundaries in world of history were called “Prince” in the West and “Sehzade” in the Middle East. Delicately raised Sehzade’s used to start education at the age of five or six, learn how to ride horses and use weapons then various other lessons. Sehzade’s used to have various administrative responsibilities, when they attained maturity. Sehzade was designed by inspiration of the miniature depicting of the Ottoman Sehzade. Using a glaze technique on handmade glassware decorated with 24 carat gold, presented with the workmanship and mastery of Decorium.

VAZO VASE 94002000200


OSMANLI

OT TO M A N

69

P R E S T İ J P R E S T I G E

NUR desi gned by deco rium

Mevlâna Müzesi’nde Memluklular dönemine ait cam kandiller sergilenmektedir. Bu kandiller form ve süsleme bakımından birbirlerine benzemektedir. Kandillerin süslemeleri dikkat çekicidir; Mineli, sarı, yeşil, kırmızı, mavi renklerin kullanıldığı bitkisel bezemeler, kandilin tüm yüzeyinde yer almaktadır. Kandilin boyun kısmında celi sülüs yazıyla Nur Suresi’nin mealinde yer alan ”Allah gökyüzünün ve yerin Nur’udur” yazılıdır. Nur, Mevlana Müzesi’nde bulunan kandillerden esinlenerek tasarlanmıştır. El imalatı cam üzerine yapılan eskitme uygulamasında 24 karat altın; Decorium’un el işçiliği ve ustalığı ile sunulmaktadır.

A collection of glass lamps (ancient oil lamp) from the period of the Mamelukes are exhibited in the Museum of Mevlana. They are similar to each other in terms of form and ornamentation and patterns on them are remarkable. “God is the light of the Heaven and Earth”, the phrase introduced in the light Verse “Ayat an-Nur” is written on the neck of the lamp, using the calligraphy style called “Celi – Sulus Script”. Nur was designed by inspiration of the oil lamps exhibited in the Mevlana Museum. Using a glaze technique on handmade glassware decorated with 24 carat gold, presented with the workmanship and mastery of Decorium.

Hüdanın Aydınlığı

Luminousness of the God

KANDİL LAMP 91059011070

mydecorium

#TouchHistory


OSMANLI

OT TO M A N

71

P R E S T İ J P R E S T I G E

YEKŞAH desi gned by deco rium

NARGİLE HOOKAH 94029000010

mydecorium

#TouchHistory


D İ K İ L İ TA Ş Sultanahmet Meydanı İstanbul’un en önemli meydanlarından biridir. Bizans devrinde “Hipodrom” Osmanlı döneminde ise buraya “At Meydanı” denirdi. Dikilitaş bu meydanın tam merkezinde yer alır. Antik Mısır eseri olan Dikilitaş kimilerine göre Firavun 3.Thutmosis tarafından Asya’da kazandığı zaferlerin anısına kimilerine göre de iktidarının 30.yılı anısına, Karnak Tapınağı’na diktirilmiştir (MÖ 1400’ler). Orijinal yüksekliğinin 30 metre civarında olduğu düşünülen eser, kırmızı granit taşından yapılmıştır. İstanbul’a kim tarafından ve nasıl getirildiği tam olarak bilinmese de Dikilitaş’ın kaidesindeki yazıtlara göre belli müddet yerde bekletilmiştir. Bazı kaynaklar İmparator Julianus’un, 200 tonluk bu eser için özel gemiler inşa ettirdiğini ve Dikilitaş’ın bu şekilde İskenderiye’den İstanbul’a getirtildiğini yazar. Mimar Thomas Allom’a ait bu eserin el imalatı cam üzerine yapılan varak uygulaması; Decorium’un el işçiliği ve ustalığı ile sunulmaktadır.

Sultanahmet square is one of the most important square in Istanbul. It has been called “Hippodrome” during Byzantine period and “Horse Square” during Ottoman period. Obelisk is located in the center of the square. TABAK PLATE

According to some, Ancient Egyptian obelisk has been constructed in the Karnak Temple by order of Pharaoh Thutmose III. in remembrance of his victories in Asia nevertheless to some it has been constructed for the 30th anniversary of his government power. Estimated height of the original obelisk is around 30 meters and made of red granite stone.

90060000200

With respect to the inscriptions on the pedestal, obelisk has been stood on the ground for a certain time indeed it is not known by whom and how it was brought to Istanbul but according to certain sources, Emperor Julianus ordered particular ships to be built in order to carry this obelisk which was approximately 200 tons and it has been brought by these ships to Istanbul from Alexandria.

TABAK PLATE

This art piece has been originally painted by Architect Thomas Allom, using a glaze technique on handmade glassware decorated with gilt, presented with the workmanship and mastery of Decorium.

90060000100


OSMANLI

OT TO M A N

73

N O S T A L J İ N O S T A L G I A

TO P H A N E MEYDAN ÇEŞMESİ Tophane Meydan Çeşmesi, İstanbul Beyoğlu’na bağlı Tophane semtinde, Meclis-i Mebusan ve Kılıç Ali Paşa caddeleri arasında yer alır. I. Mahmut tarafından, 1732 yılında yaptırılmış bir meydan çeşmesidir. Çeşme, yapıldığı dönemin zevkine uygun olarak bitki motifleriyle bezenmiştir. Taş süslemede saksı içindeki meyve ağaçları, vazoda çiçek görüntüleri yer alır. Bu motifler dikdörtgen çerçevelere, kenarlara venişin içine doğru bir sıralama dizi gibi sıralanmışlardır. Motifler birbirlerinden farklı kompozisyonlarda birer natürmorttur. Çeşmenin geniş ve üst köşelerinde eğri dönen saçağı ile barok yılların karakteristiğidir. Mimar Antoine Ignace Melling’e ait bu eserin el imalatı cam üzerine yapılan varak uygulaması; Decorium’un el işçiliği ve ustalığı ile sunulmaktadır.

Tophane Fountain is situated in the square of Tophane neighborhood in Beyoglu district of Istanbul between Meclis-i Mebusan and Kılıc Ali Pasa streets. It was built as a public fountain by the order of Sultan Mahmut I. in 1732.

TABAK PLATE 90060000400

Fountain has been decorated with plant motifs according to the taste of the period. Rockwork decoration can be observed with flowers and fruit trees in the pot. These motifs have been aligned within rectangular frames in a harmony. Motifs are still-life apart from each other if considered in different compositions. It was designed in the rococo architectural style of Ottoman Tulip Period, adorned with ornamentation showing a transition from classical to rococo style. This art piece has been originally painted by Architect Antoine Ignace Melling, using a glaze technique on handmade glassware decorated with gilt, presented with the workmanship and mastery of Decorium. TABAK PLATE 90060000300 mydecorium

#TouchHistory


OSMANLI ESKİTME OTTOMAN ANTİQUE 90334002010

TUĞRALI ALTIN TUGHRA GOLD 94552001011

TIĞ ŞEKERLİK TIĞ CANDY BOWL 90122000500

TIĞ VAZO TIĞ VASE 90122000700

TIĞ VAZO TIĞ VASE 90122000600


OSMANLI

OT TO M A N

75

MİNYATÜR & TABAK M I N I A T U R E

&

P L A T E

SEDEF VAZO SEDEF VASE

SEDEF VAZO SEDEF VASE

90122000800

90122000900

KARANFİL ŞEKERLİK KARANFİL CANDY BOWL 90122000400

KARANFİL VAZO KARANFİL VASE

KARANFİL VAZO KARANFİL VASE

90122000200

mydecorium

90122000300

#TouchHistory


SİMBER VAZO SİMBER VASE

İNCİLİ ŞEKERLİK İNCİLİ CANDY BOWL

90122000100

94027000010

FEYEZAN VAZO FEYEZAN VASE 94409000100

MİKLEP VAZO MİKLEP VASE 90338000100

SÜMBÜL VAZO SÜMBÜL VASE 94026000010

KAT-I VAZO KAT-I VASE 94037000100


OSMANLI

OT TO M A N

77

MİNYATÜR & TABAK M I N I A T U R E

MÜNHANİ ŞEKERLİK MÜNHANİ CANDY BOWL

GÜLGÜN ŞEKERLİK GÜLGÜN CANDY BOWL

94400000200

94399000100

&

P L A T E

AHMER VAZO AHMER VASE 94415000100

DİLAN VAZO DİLAN VASE

KATRE VAZO KATRE VASE

94398000100

94414000100

mydecorium

#TouchHistory


ESMA-ÜL HÜSNA

PANO BOARD 90061000100


OSMANLI

OT TO M A N

79

P A N O B O A R D

N A Z A R AY E T İ

Daire formundaki “Nazar Ayeti” yazılı hat levhanın etrafı Osmanlı süsleme sanatı olan tezhip desenleriyle bezenmiştir. Bu ürün 16.yy’a ait Kuran-ı Kerim’in tezhip desenleri yorumlanarak oluşturulmuştur. Kalem Suresi 51. ayeti “O inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. Hâla da (kin ve hasetlerinden:) “Hiç şüphe yok o bir delidir” derler.” manasındadır. Kurşun içermeyen cam üzerine tamamen el işçiliği ile 24 ayar altın yaldız kullanılarak sınırlı sayıda üretilmiştir.

PANO BOARD 94021000110

mydecorium

#TouchHistory

“Nazar Ayeti” is written by calligraphic style on circle form board; surrounded by a decorative art of Ottoman illumination. Illumination belong to 16th century has been interpreted on lead-free glass. The 51st verse of the Qalam Surah which is written with calligraphy means “Those who disbelieve would almost take you down with their eyes when they hear the Message (Quran), and they still say (because of their grudge and jealousy), “There is no doubt he is mad.” Using a glaze technique on handmade glassware decorated with 24 karat gold, presented with the workmanship and mastery of Decorium.


HADİS-İ ŞERİF

PANO BOARD 94021000010

“Kul kardeşine yardım ettiği sürece Allah da onun yardımcısıdır.” yazılı hat çalışmasının etrafı Osmanlı süsleme sanatı olan tezhip desenleriyle bezenmiştir. 17.yy’a ait tezhip deseni ürün üzerinde yorumlanmıştır. (Hadis-i Şerif-Buhari) Kurşun içermeyen cam üzerine tamamen el işçiliği ile 24 ayar altın yaldız kullanılarak sınırlı sayıda üretilmiştir.

“Allah helps mankind as long as they help each other” says in Hadith; written with calligraphy has been surrounded by illumination designs related to Ottoman ornamentation. Illumination belong to 17th century has been interpreted on lead-free glass. (Hadith Buhari) Using a glaze technique on handmade glassware decorated with 24 karat gold, presented with the workmanship and mastery of Decorium.


OSMANLI

OT TO M A N

81

P A N O B O A R D

AY E T - E L K Ü R S Ü

PANO BOARD 90334000100

Osmanlı Devleti’nin hayat çizgisi 700 yıllık bir süreyi içine almaktadır. Bu süre içinde güç ve zenginlik ile beraber sanatını ieri seviyeye taşımıştır. Türk el sanatlarının çeşitliliğinden günümüze sayısız eşsiz sanat eserleri bırakmıştır. Kur’an ve hadislerin doğru tespiti için yapılan çalışmalar hat ilmini, güzel yazma gayreti ise hat sanatını meydana getirmiştir. Günümüz hattatlarından Ahmet Zeki Yavaş’ın ortasında ‘Besmele’ kenarında ‘Nazar Duası’ ve ‘Ayet-el Kürsü’ olan hat çalışmasının etrafı Türk motifi ile çevrilmiş ve cam ürüne uygulanmıştır. Kurşun içermeyen cam üzerine tamamen el işçiliği ile 24 ayar altın yaldız kullanılarak sınırlı sayıda üretilmiştir.

mydecorium

#TouchHistory

Life-time of the Ottoman Empire compromises a period of 700 years; improved art skills together with power and wealth during this period. Ottoman Empire has left unique and countless pieces from Turkish handcraft varieties. Studies made for determination of proper Quran (the holy book) and Hadith (study of the Prophet Muhammad) achieved calligraphy science and calligraphy art in order to reach better appearance. Calligraphy of modern day calligraphist Ahmet Zeki Yavas represent ‘Besmele’ in the middle, ‘Nazar Duası’ and ‘Ayet-el Kürsü’ nearby surrounded by Turkish ornaments. Using a glaze technique on handmade glassware decorated with 24 karat gold, presented with the workmanship and mastery of Decorium.


BAROK KO L E K S İ YO N U BAROQUE COLLECTION

Barok, Avrupa’da katı kurallara ve klasisizme karşı doğallıktan esinlenerek işlenmiş sonrasında dünya’da yaygınlaşan bir anlatım biçimi olmuştur.

Baroque became an expression form which has inspired by naturalness and committed against strict rules and classicism of Europe then grown up all over the world.

14. ve 18. Yüzyıllar arasında oluşup şeklini almış bir dönemdir. Sanatın olduğu tüm alanlarda kendini hissettirmiş olan bu akım mimarlık, müzik, resim, heykel, edebiyat ve el işçiliği olan alanlarda serbest çalışmalarla işlenmiştir.

It has taken a certain shape and occurred between 14th and 18th centuries. This trend has involved in each field of art such as; architecture, music, painting, sculpture, literature, handcraft had been committed by valuable freelance works.

Yoğun bir etki bırakan bu anlatım biçimi kendi alanında fazla eser verildiğinden dolayı bir dönem adı olarak anılmaya başlanmıştır.

Expression form of Baroque has impressed wide range of societies and mentioned as a period because it has given so many valuable pieces among its field.


BAROK

BAROQUE

85

C R I S TA L L I N E desi gned by deco rium

Cristalline kelimesi Fransızca’da kristal anlamına gelmektedir. Barok dönem içinde sıklıkla kullanılan lacivert renk ve kristal yapıdaki geometrik formlardan esinlenerek geliştirilmiştir. El işi renk ve kesme çalışmaları, gerçek pirinç metal aksamlar; Decorium’un el işçiliği ve ustalığı ile sunulmaktadır.

Crystalline is French for the word crystal. It was inspired from the tones of the dark blue color and geometric forms of crystal itself used during baroque period in the history. Using a coloring and cutting technique on handmade glassware decorated with real brass metal components, presented with the workmanship and the mastery of Decorium.

VAZO VASE 90153018100

mydecorium

#TouchHistory


MEYVELÄ°K FRUIT BOWL 90153018300


BAROK

BAROQUE

87

C R I S TA L L I N E desi gned by deco rium

Gökten Yansıyan Estetik The Beauty Ref lected from the Sky

ŞEKERLİK CANDY BOWL 90153018200

İKİ KOLLU ŞAMDAN TWO ARM CHANDELIER 90153018400

mydecorium

#TouchHistory


Aşkı Yücelten Endam The Statue of the Dignifying Love

KÜÇÜK KASE SMALL BOWL

BÜYÜK ŞEKERLİK LARGE CANDY BOWL

90153002000

90153002300


BAROK

BAROQUE

89

GÜLENDAM desi gned by deco rium

Eski çağlardan beri vazgeçilmeyen süs ve mevkii’nin en büyük göstergesi olan genel ismi ile “taç”lar Avrupa’da, “baş süslemeleri” Osmanlı kadınlarında kullanılırdı. Gülendam, saray kadınlarının baş süsleme biçimlerinden esinlenerek tasarlanmıştır. El imalatı renklendirilmiş cam üzerine yapılan bu çalışmada, metal şerit ve gül motiflerini taç gibi giydirip günümüze uyarlanmıştır. El işi çalışmalarda 24 ayar altın, gerçek eskitme pirinç metal aksamlar; Decorium’un el işçiliği ve ustalığı ile sunulmaktadır.

Ornaments were irrevocable for ancient times and it has been presented by different social classes. The biggest indicator of a position was well-known with the name of ‘Crown’ in Europe and ‘Head Ornament’ used Ottoman Gülendam was designed by inspiration of head ornament forms which belongs to the Ladies of Palace. Metal stripe and rose flower figures had been adapted and applied on handmade glassware respecting to the shape of a crown. Using a coloring technique on handmade glassware decorated with 24 karat gold and real brass metal components, presented with the workmanship and mastery of Decorium.

ŞEKERLİK CANDY BOWL 90153002200

İKİ KOLLU ŞAMDAN TWO ARM CHANDELIER 90153002400

VAZO VASE 90153001700

mydecorium

#TouchHistory


BAROK

BAROQUE

91

MİMOZA desi gned by deco rium

YEŞİL & MÜRDÜM GREEN & DAMSON

Bu koleksiyon, Barok dönemine ait eserlerden ve mimoza çiçeğinden esinlenerek tasarlanmıştır. El imalatı renklendirilmiş cam üzerine yapılan bu çalışmada 24 ayar altın, gerçek eskitme pirinç metal aksamlar kullanılmıştır.

This collection was designed by inspiration of the mimosa flower and masterpieces belongs to Baroque period. Using a glaze technique on colored handmade glassware decorated with 24 karat gold and brass metal components, presented with the workmanship and mastery of Decorium.

GONDOL GONDOLA Yeşil/Green: 90153011600 Mürdüm/Damson: 90153013000

AYAKLI MEYVELİK FRUIT BOWL W/FOOT Yeşil/Green: 90153012100 Mürdüm/Damson: 90153013400

mydecorium

#TouchHistory


MİMOZA desi gned by deco rium

Soyluluk Katan Dokunuş Touch Incorporates Nobility

ŞEKERLİK CANDY BOWL Yeşil/Green: 90153011500 Mürdüm/Damson: 90153012900

KÜÇÜK KASE SMALL BOWL Yeşil/Green: 90153011100 Mürdüm/Damson: 90153012500

AYAKLI BÜYÜK ŞEKERLİK LARGE CANDY BOWL W/FOOT Yeşil/Green: 90153011900 Mürdüm/Damson: 90153013200


BAROK

BAROQUE

93

BÜYÜK GONDOL LARGE GONDOLA Yeşil/Green: 90153011700 Mürdüm/Damson: 90153013700

mydecorium

MUMLUK CANDLE HOLDER

VAZO VASE

Yeşil/Green: 90153012300 Mürdüm/Damson: 90153013600

Yeşil/Green: 90153012200 Mürdüm/Damson: 90153013500

#TouchHistory


DİLRUBA desi gned by deco rium

Saray kadınları gün içerisinde vakit geçirmek için el işçiliği ile uğraşırlardı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ipek, keten, kadife kumaşların üzerine altın sırma iplikler ile “İğne Ardı” denilen bir teknik uygulanırdı.

Ladies of the Palace have spent their time with handcrafts during the day. There was a technique called ‘Backstitch’ applied with gold thread over silk, linen and velvet fabrics during Ottoman Empire period.

Bu ürün, Barok dönemine ait eserlerden ve Osmanlı dönemine ait el çalışmalarından esinlenerek tasarlanmıştır. Desenler ürün üzerinde çizildikten sonra el gravürü tekniği ile renklendirilmiş cama işlemiştir.

This product was designed by inspiration of the handcrafted works belongs to Ottoman period and masterpieces belongs to Baroque period. Design has applied on this valuable product by hand engraving technique after drawing its pattern.

El imalatı cam üzerine yapılan eskitme uygulamasında 24 ayar altın, gerçek eskitme pirinç metal aksamlar; Decorium’un el işçiliği ve ustalığı ile sunulmaktadır.

Using a glaze technique on colored handmade glassware decorated with 24 karat gold and brass metal components, presented with the workmanship and mastery of Decorium.

VAZO VASE 90153003300

İKİ KOLLU ŞAMDAN TWO ARM CHANDELIER 90153004000

BÜYÜK ŞEKERLİK LARGE CANDY BOWL 90153003800


BAROK

BAROQUE

95

Tutkunun Hissi Aktarılışı Emotional Transpose of Passion

ŞEKERLİK CANDY BOWL 90153003700

GONDOL GONDOLA 90153003600

mydecorium

#TouchHistory

MEYVELİK FRUIT BOWL

KASE BOWL

90153003500

90153003400


KURABİYELİK PLATE 90153005000

Arzu Duyulacak Asillik Desirable Nobility

MUMLUK CANDLE HOLDER 90153005200

VAZO VASE 90153004800


BAROK

BAROQUE

97

KEHRİBAR desi gned by deco rium

Kehribar, Barok dönemine ait eserlerden ve Osmanlı dönemine ait motiflerden esinlenerek tasarlanmıştır. El işi çalışmalarda 24 ayar altın, gerçek eskitme pirinç metal aksamlar; Decorium’un el işçiliği ve ustalığı ile sunulmaktadır.

Kehribar was designed by inspiration of the handcrafted works belongs to Ottoman period and masterpieces belong to Baroque period. Using a glaze technique on colored handmade glassware decorated with 24 karat gold and real brass metal components, presented with the workmanship and mastery of Decorium.

ŞEKERLİK CANDY BOWL 90153005100

MEYVELİK FRUIT BOWL 90153004900 mydecorium

#TouchHistory


BORDO GONDOL DARK CHERRY GONDOLA 90153006800


BAROK

BAROQUE

99

PRESTİJ desi gned by deco rium

YEŞİL GONDOL GREEN GONDOLA 90153006700

DEKORLU GONDOL GONDOLA W/CUT 90153006900

mydecorium

#TouchHistory


BAROK

BAROQUE

101

T EPSİ & JARD İNY E R T RAY & JAR DIN IE R desi gned by deco rium

ANTİK GÜMÜŞ AYNALI JARDİNYER ANTIQUE SILVER JARDINIER W/MIRROR 90153015400

ANTİK ALTIN AYNALI JARDİNYER ANTIQUE GOLD JARDINIER W/MIRROR 90153015300

mydecorium

#TouchHistory


YUVARLAK AYNALI ANTİK GÜMÜŞ TEPSİ ROUND ANTIQUE SILVER TRAY W/MIRROR

YUVARLAK AYNALI ANTİK PİRİNÇ TEPSİ ROUND ANTIQUE BRASS TRAY W/MIRROR

90153015000

90153014900

ELİPS AYNALI ANTİK GÜMÜŞ TEPSİ ELLIPSE ANTIQUE SILVER TRAY W/MIRROR ELİPS AYNALI ANTİK ALTIN TEPSİ ELLIPSE ANTIQUE GOLD TRAY W/MIRROR 90153016900

90153017000


BAROK

BAROQUE

1 03

T EPSİ & JARD İNY E R T RAY & JAR DIN IE R desi gned by deco rium

ELİPS AYNALI ANTİK ALTIN PİRİNÇ TEPSİ ELLIPSE ANTIQUE GOLD BRASS TRAY W/MIRROR 90153015800

DİKDÖRTGEN AYNALI ANTİK PİRİNÇ TEPSİ RECTANGULAR ANTIQUE BRASS TRAY W/MIRROR 90153015500

SEKİZGEN AYNALI ANTİK ALTIN TEPSİ OCTANGULAR ANTIQUE GOLD TRAY W/MIRROR 90153015100

SEKİZGEN AYNALI ANTİK GÜMÜŞ TEPSİ OCTANGULAR ANTIQUE SILVER TRAY W/MIRROR 90153015200 mydecorium

#TouchHistory


TELKARİ KO L E K S İ YO N U FILIGREE COLLECTION

Telkâri, ince gümüş veya altın tellerin birleştirilmesiyle gerçekleştirilen bir el işleme sanatıdır. Teller kendi etrafında oval, yuvarlak ve benzer şekiller oluşturularak sarılırlar.

Telkâri (Filigree) is a delicate kind of jewellery metalwork, usually of gold and silver, made with tiny beads or twisted threads, or both in combination, soldered together, on the surface of an object of the same metal and arranged in artistic motifs.

Telkâri el işçiliği milattan önce 3000’lere dayanmaktadır. Ortadoğu’da ortaya çıktığı düşünülmektedir. Orta Çağ’da Barok dönemde 800’lerin sonu 900’lerin başı arasına Sicilya ve Venedik’te kullanılmıştır.

Archaeological finds in ancient Mesopotamia indicate that filigree was incorporated into jewelry since 3,000 BC. It was popular as well in Italian and French metalwork from 1660 to the late 19th century.


12 PRÇ ÇAY TAKIMI 12 PCS TEA SET 90025000710

GONDOL GONDOLA

6 PRÇ KAŞIK TAKIMI 6 PCS SPOON SET 90025000210

12 PRÇ ÇAY TAKIMI 12 PCS TEA SET 90025000310

6 PRÇ MİRA TAKIMI 6 PCS GAWA SET 90025001210

90025000110

ŞEKERLİK CANDY BOWL

BÜYÜK LOKUMLUK LARGE DELIGHT HOLDER

90025001010

90025000910


TELK ARİ

FILIGREE

1 07

ZARAFET desi gned by deco rium

A LT I N GOLD

Zarafet, geçmişte yapılmış olan obje ve kuyum çalışmalarından esinlenerek altın ve gümüş olarak tasarlanmıştır; Decorium’un el işçiliği ve ustalığı ile sunulmaktadır.

mydecorium

#TouchHistory

Zarafet, was designed in gold and silver by inspiration of the handcrafted objects and jewelry belongs to the ancient period, presented with the workmanship and mastery of Decorium.


TELK ARİ

FILIGREE

109

ZARAFET desi gned by deco rium

A LT I N GOLD

BÜYÜK BOY TEPSİ LARGE TRAY 90025001400

ORTA BOY TEPSİ MEDIUM TRAY 90025002000

CAMLI BÜYÜK BOY TEPSİ LARGE TRAY W/GLASS 90025001300

CAMLI ORTA BOY TEPSİ MEDIUM TRAY W/GLASS 90025001800 mydecorium

#TouchHistory


ZARAFET desi gned by deco rium

GÜMÜŞ S I LV E R

BÜYÜK BOY TEPSİ LARGE TRAY 90025001500

ORTA BOY TEPSİ MEDIUM TRAY 90025001600

CAMLI BÜYÜK BOY TEPSİ LARGE TRAY W/GLASS 90025001700

CAMLI ORTA BOY TEPSİ MEDIUM TRAY W/GLASS 90025001900


TELK ARİ

FILIGREE

111

12 PRÇ ÇAY TAKIMI 12 PCS TEA SET 90025000810

GONDOL GONDOLA

6 PRÇ KAŞIK TAKIMI 6 PCS SPOON SET 90025000220

12 PRÇ ÇAY TAKIMI 12 PCS TEA SET 90025000410

6 PRÇ MİRA TAKIMI 6 PCS GAWA SET 90025001220

90025000120

mydecorium

ŞEKERLİK CANDY BOWL

BÜYÜK LOKUMLUK LARGE DELIGHT HOLDER

90025001020

90025000920

#TouchHistory


SOFRA KO L E K S Ä° YO N U TA B L E WA R E C O L L E C T I O N


SÜRAHİ JUG 90112000400

12 PRÇ. KULPLU ÇAY TAKIMI

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

ŞEKERLİK

12 PCS. TEA SET W/HANDLE

12 PCS. TEA SET

SUGAR BOWL

90112001000

90112000900

90112000800


SOFRA

TA B L E WA R E

115

PAT R I C E desi gned by deco rium

ŞARAP ŞİŞESİ WINE BOTTLE 90112000500

SU BARDAĞI

KIRMIZI ŞARAP KADEHİ

WATER TUMBLER

RED WINE GOBLET

90112000700

90112000100

KAHVE SU BARDAĞI

SU BARDAĞI

VİSKİ BARDAĞI

WATER TUMBLER (COFFEE)

WATER TUMBLER

WHISKEY TUMBLER

90112000600

90112000200

90112000300

mydecorium

#TouchHistory


PAT R I C E desi gned by deco rium

A LT I N GOLD

ŞARAP ŞİŞESİ WINE BOTTLE 90112000510

SU BARDAĞI

KIRMIZI ŞARAP KADEHİ

WATER TUMBLER

RED WINE GOBLET

90112000710

90112000110

KAHVE SU BARDAĞI

SU BARDAĞI

VİSKİ BARDAĞI

WATER TUMBLER (COFFEE)

WATER TUMBLER

WHISKEY TUMBLER

90112000610

90112000210

90112000310


SOFRA

TA B L E WA R E

1 17

SÜRAHİ JUG 90112000410

12 PRÇ. KULPLU ÇAY TAKIMI

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

ŞEKERLİK

12 PCS. TEA SET W/HANDLE

12 PCS. TEA SET

SUGAR BOWL

90112001010

90112000910

90112000810

mydecorium

#TouchHistory


PAT R I C E desi gned by deco rium

P L AT İ N P L AT I N U M

ŞARAP ŞİŞESİ WINE BOTTLE 90112000520

SU BARDAĞI

KIRMIZI ŞARAP KADEHİ

WATER TUMBLER

RED WINE GOBLET

90112000720

90112000120

KAHVE SU BARDAĞI

SU BARDAĞI

VİSKİ BARDAĞI

WATER TUMBLER (COFFEE)

WATER TUMBLER

WHISKEY TUMBLER

90112000620

90112000220

90112000320


SOFRA

TA B L E WA R E

119

SÜRAHİ JUG 90112000420

12 PRÇ. KULPLU ÇAY TAKIMI

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

ŞEKERLİK

12 PCS. TEA SET W/HANDLE

12 PCS. TEA SET

SUGAR BOWL

90112001020

90112000920

90112000820

mydecorium

#TouchHistory


SÜRAHİ JUG 90112000411

12 PRÇ. KULPLU ÇAY TAKIMI

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

ŞEKERLİK

12 PCS. TEA SET W/HANDLE

12 PCS. TEA SET

SUGAR BOWL

90112001011

90112000911

90112000811


SOFRA

TA B L E WA R E

121

PAT R I C E desi gned by deco rium

6 RENK ASORTİ 6 COLOR ASSORTMENT

ŞARAP ŞİŞESİ WINE BOTTLE 90112000511

SU BARDAĞI

KIRMIZI ŞARAP KADEHİ

WATER TUMBLER

RED WINE GOBLET

90112000711

90112000111

KAHVE SU BARDAĞI

SU BARDAĞI

VİSKİ BARDAĞI

WATER TUMBLER (COFFEE)

WATER TUMBLER

WHISKEY TUMBLER

90112000611

90112000211

90112000311

mydecorium

#TouchHistory


VİSKİ BARDAĞI WHISKEY TUMBLER 90078000600


SOFRA

TA B L E WA R E

123

EMPIRE desi gned by deco rium

6 RENK ASORTİ 6 COLOR ASSORTMENT

KIRMIZI ŞARAP KADEHİ RED WINE GOBLET 90078000300

ŞARAP ŞİŞESİ WINE BOTTLE 90078000900

BEYAZ ŞARAP KADEHİ WHITE WINE GOBLET 90078000200

mydecorium

#TouchHistory


EMPIRE desi gned by deco rium

6 RENK ASORTİ 6 COLOR ASSORTMENT

LİKÖR KADEHİ LIQUEUR GOBLET SÜRAHİ

90078000500

JUG 90078000700

ŞAMPANYA KADEHİ CHAMPAGNE GOBLET 90078000100

VİSKİ ŞİŞESİ WHISKEY BOTTLE 90078000800


SOFRA

TA B L E WA R E

125

SU BARDAÄžI WATER TUMBLER 90078000400

mydecorium

#TouchHistory


VİSKİ BARDAĞI WHISKEY TUMBLER 90102000400


SOFRA

TA B L E WA R E

127

C R I S TA L L I N E desi gned by deco rium

6 RENK ASORTİ 6 COLOR ASSORTMENT

ŞARAP ŞİŞESİ WINE BOTTLE 90102000700

KIRMIZI ŞARAP KADEHİ RED WINE GOBLET 90102000200

LİKÖR KADEHİ LIQUEUR GOBLET 90102000500 ŞAMPANYA KADEHİ CHAMPAGNE GOBLET 90102000100

mydecorium

#TouchHistory


SOFRA

TA B L E WA R E

129

C R I S TA L L I N E desi gned by deco rium

6 RENK ASORTİ 6 COLOR ASSORTMENT

SU BARDAĞI WATER TUMBLER 90102000300

SÜRAHİ JUG 90102000800 LİKÖR BARDAĞI LIQUEUR TUMBLER 90102000600

mydecorium

#TouchHistory


SOFRA

TA B L E WA R E

131

FELICIA desi gned by deco rium

ŞARAP ŞİŞESİ WINE BOTTLE 90104000600

ŞAMPANYA KADEHİ

KIRMIZI ŞARAP KADEHİ

CHAMPAGNE GOBLET

RED WINE GOBLET

90104000200

90104000100

LİKÖR KADEHİ LIQUEUR GOBLET 90104000300

mydecorium

#TouchHistory


FELICIA desi gned by deco rium

SÜRAHİ JUG 90104001500

SU BARDAĞI

KAHVE SU BARDAĞI

WATER TUMBLER

WATER TUMBLER (COFFEE)

90104000500

90104001600

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

ŞEKERLİK

12 PCS. TEA SET

SUGAR BOWL

90104000800

90104000700


SOFRA

TA B L E WA R E

133

VİSKİ BARDAĞI WHISKEY TUMBLER 90104000400

mydecorium

#TouchHistory


SOFRA

TA B L E WA R E

135

VA L E N T I A desi gned by deco rium

SÜRAHİ JUG KAHVE SU BARDAĞI

SU BARDAĞI

WATER TUMBLER (COFFEE)

WATER TUMBLER

90117000400

90117000500

mydecorium

90117000600

ŞEKERLİK

12 PRÇ. KULPLU ÇAY TAKIMI

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

SUGAR BOWL

12 PCS. TEA SET W/HANDLE

12 PCS. TEA SET

90117000700

90117000900

90117000800

#TouchHistory


VA L E N T I A desi gned by deco rium

ŞARAP ŞİŞESİ WINE BOTTLE 90117001000

KIRMIZI ŞARAP KADEHİ RED WINE GOBLET 90117000100

SU BARDAĞI WATER TUMBLER 90117000200

VİSKİ BARDAĞI WHISKEY TUMBLER 90117000300


SOFRA

TA B L E WA R E

mydecorium

#TouchHistory

137


SOFRA

TA B L E WA R E

139

PA L A S desi gned by deco rium

ŞARAP ŞİŞESİ WINE BOTTLE 90009001100

mydecorium

KIRMIZI ŞARAP KADEHİ

ŞAMPANYA KADEHİ

RED WINE GOBLET

CHAMPAGNE GOBLET

90009000800

90009000900

LİKÖR KADEHİ

VİSKİ BARDAĞI

LIQUEUR GOBLET

WHISKEY TUMBLER

90009001000

90009000700

#TouchHistory


PA L A S desi gned by deco rium

SU BARDAĞI

KAHVE SU BARDAĞI

WATER TUMBLER

WATER TUMBLER (COFFEE)

90009000600

90009000400

SÜRAHİ JUG 90009000200

ŞEKERLİK

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

SUGAR BOWL

12 PCS. TEA SET

90009000300

90009000500


SOFRA

TA B L E WA R E

mydecorium

#TouchHistory

1 41


SOFRA

TA B L E WA R E

143

ELIZA desi gned by deco rium

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI 12 PCS. TEA SET 90029000810

SÜRAHİ

SU BARDAĞI

ŞEKERLİK

JUG

WATER TUMBLER

SUGAR BOWL

90029000510

90029000310

90029000910

PASTA TABAĞI

SUPLA TABAĞI

CAKE PLATE

CHARGER PLATE

90029001010

90029001110

mydecorium

#TouchHistory


ELIZA desi gned by deco rium

KIRMIZI ŞARAP KADEHİ

ŞAMPANYA KADEHİ

RED WINE GOBLET

CHAMPAGNE GOBLET

90029000110

90029000210

ŞARAP ŞİŞESİ WINE BOTTLE 90029000610

LİKÖR BARDAĞI

VİSKİ BARDAĞI

LIQUEUR TUMBLER

WHISKEY TUMBLER

90029000710

90029000410


SOFRA

TA B L E WA R E

mydecorium

#TouchHistory

145


SOFRA

TA B L E WA R E

1 47

MARCELLO desi gned by deco rium

SÜRAHİ JUG 90030000700

SU BARDAĞI WATER TUMBLER 90030000600

mydecorium

#TouchHistory

ŞEKERLİK

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

SUGAR BOWL

12 PCS. TEA SET

90030000800

90030000900


MARCELLO desi gned by deco rium

KIRMIZI ŞARAP KADEHİ

ŞAMPANYA KADEHİ

RED WINE GOBLET

CHAMPAGNE GOBLET

90030000200

90030000300

LİKÖR KADEHİ ŞARAP ŞİŞESİ WINE BOTTLE

LIQUEUR GOBLET 90030000400

90030000100

VİSKİ BARDAĞI WHISKEY TUMBLER 90030000500


SOFRA

TA B L E WA R E

mydecorium

#TouchHistory

149


SOFRA

TA B L E WA R E

151

MİST desi gned by deco rium

KIRMIZI ŞARAP KADEHİ

ŞAMPANYA KADEHİ

RED WINE GOBLET

CHAMPAGNE GOBLET

90028000220

90028000320

ŞARAP ŞİŞESİ WINE BOTTLE 90028000120 LİKÖR KADEHİ LIQUEUR GOBLET 90028000420

VİSKİ BARDAĞI WHISKEY TUMBLER 90028000520

mydecorium

#TouchHistory


MİST desi gned by deco rium

SU BARDAĞI

ŞEKERLİK

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

WATER TUMBLER

SUGAR BOWL

12 PCS. TEA SET

90028000620

90028000720

90028000820


SOFRA

TA B L E WA R E

mydecorium

#TouchHistory

153


EYLÜL desi gned by deco rium

SÜRAHİ

VİSKİ BARDAĞI

JUG

WHISKEY TUMBLER

90116001110

90116000210

SU BARDAĞI WATER TUMBLER 90116000110

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI 12 PCS. TEA SET 90116000310

ŞEKERLİK SUGAR BOWL 90116000410

KAHVE SU BARDAĞI WATER TUMBLER (COFFEE) 90116000510


SOFRA

TA B L E WA R E

155

ŞARAP ŞİŞESİ WINE BOTTLE 90116001010

LİKÖR KADEHİ

KIRMIZI ŞARAP KADEHİ

ŞAMPANYA KADEHİ

LIQUEUR GOBLET

RED WINE GOBLET

CHAMPAGNE GOBLET

90116000910

90116000610

90116000810

mydecorium

#TouchHistory


SOFRA

TA B L E WA R E

1 57

ELİT desi gned by deco rium

6 R E N K A S O R T İ - A LT I N 6 COLOR ASSORTMENT - GOLD

ŞARAP ŞİŞESİ WINE BOTTLE 90115001111

ŞAMPANYA KADEHİ CHAMPAGNE GOBLET 90115000811

KIRMIZI ŞARAP KADEHİ RED WINE GOBLET 90115000611

LİKÖR KADEHİ LIQUEUR GOBLET 90115000911

mydecorium

#TouchHistory


ELİT desi gned by deco rium

6 R E N K A S O R T İ - A LT I N 6 COLOR ASSORTMENT - GOLD

SÜRAHİ JUG 90115001211

SU BARDAĞI WATER TUMBLER 90115000111

ŞEKERLİK SUGAR BOWL 90115000411

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

12 PRÇ. KULPLU ÇAY TAKIMI

12 PCS. TEA SET

12 PCS. TEA SET W/HANDLE

90115000311

90115001311 KAHVE SU BARDAĞI WATER TUMBLER (COFFEE) 90115000511


SOFRA

TA B L E WA R E

mydecorium

159

VİSKİ BARDAĞI

SU BARDAĞI

WHISKEY TUMBLER

WATER TUMBLER

90115000211

90115001011

#TouchHistory


ŞARAP ŞİŞESİ WINE BOTTLE 90115001100

ŞAMPANYA KADEHİ CHAMPAGNE GOBLET 90115000800

KIRMIZI ŞARAP KADEHİ RED WINE GOBLET 90115000600

LİKÖR KADEHİ

VİSKİ BARDAĞI

LIQUEUR GOBLET

WHISKEY TUMBLER

90115000900

90115000200


SOFRA

TA B L E WA R E

161

ELİT desi gned by deco rium

SÜRAHİ JUG 90115001200

SU BARDAĞI

SU BARDAĞI

WATER TUMBLER

WATER TUMBLER

90115001000

90115000100

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

12 PRÇ. KULPLU ÇAY TAKIMI

12 PCS. TEA SET

12 PCS. TEA SET W/HANDLE

90115000300

90115001300

ŞEKERLİK

KAHVE SU BARDAĞI

SUGAR BOWL

WATER TUMBLER (COFFEE)

90115000400

90115000500

mydecorium

#TouchHistory


SÜRAHİ JUG 90115001210

SU BARDAĞI

SU BARDAĞI

WATER TUMBLER

WATER TUMBLER

90115000110

90115001010

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

12 PRÇ. KULPLU ÇAY TAKIMI

12 PCS. TEA SET

12 PCS. TEA SET W/HANDLE

90115000310

90115001310

ŞEKERLİK

KAHVE SU BARDAĞI

SUGAR BOWL

WATER TUMBLER (COFFEE)

90115000410

90115000510


SOFRA

TA B L E WA R E

163

ELİT desi gned by deco rium

A LT I N GOLD

ŞARAP ŞİŞESİ WINE BOTTLE 90115001110

ŞAMPANYA KADEHİ CHAMPAGNE GOBLET 90115000810

KIRMIZI ŞARAP KADEHİ RED WINE GOBLET 90115000610

mydecorium

LİKÖR KADEHİ

VİSKİ BARDAĞI

LIQUEUR GOBLET

WHISKEY TUMBLER

90115000910

90115000210

#TouchHistory


ŞARAP ŞİŞESİ WINE BOTTLE 90115001120

ŞAMPANYA KADEHİ CHAMPAGNE GOBLET 90115000820

KIRMIZI ŞARAP KADEHİ RED WINE GOBLET 90115000620

LİKÖR KADEHİ

VİSKİ BARDAĞI

LIQUEUR GOBLET

WHISKEY TUMBLER

90115000920

90115000220


SOFRA

TA B L E WA R E

165

ELİT desi gned by deco rium

P L AT İ N P L AT I N U M

SÜRAHİ JUG 90115001220

SU BARDAĞI

SU BARDAĞI

WATER TUMBLER

WATER TUMBLER

90115001020

90115000120

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

12 PRÇ. KULPLU ÇAY TAKIMI

12 PCS. TEA SET

12 PCS. TEA SET W/HANDLE

90115000320

90115001320

ŞEKERLİK

KAHVE SU BARDAĞI

SUGAR BOWL

WATER TUMBLER (COFFEE)

90115000420

90115000520

mydecorium

#TouchHistory


T İ R YA K İ KO L E K S İ YO N U DELIGHT COLLECTION


T İ RYA K İ

DELIGHT

169

KEYİF desi gned by deco rium

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI-BAKIR 12 PCS. TEA SET-COPPER 90214003630

mydecorium

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI-ALTIN

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI-PLATİN

12 PCS. TEA SET-GOLD

12 PCS. TEA SET-PLATINUM

90214003610

90214003620

#TouchHistory


KEYİF desi gned by deco rium

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI-PLATİN

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI-ALTIN

12 PCS. TEA SET-PLATINUM

12 PCS. TEA SET-GOLD

90214003520

90214003510

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI-BAKIR 12 PCS. TEA SET-COPPER 90214003530


T İ RYA K İ

DELIGHT

mydecorium

#TouchHistory

17 1


KAHVE SU BARDAĞI-BAKIR WATER TUMBLER (COFFEE)-COPPER 95070005230

KAHVE SU BARDAĞI-PLATİN

KAHVE SU BARDAĞI-ALTIN

WATER TUMBLER (COFFEE)-PLATINUM

WATER TUMBLER (COFFEE)-GOLD

95070005220

95070005210


T İ RYA K İ

DELIGHT

17 3

KEYİF desi gned by deco rium

12 PRÇ. KAHVE TAKIMI-PLATİN 12 PCS. COFFEE SET-PLATINUM 90214003020

12 PRÇ. KAHVE TAKIMI-ALTIN 12 PCS. COFFEE SET-GOLD 90214003010

12 PRÇ. KAHVE TAKIMI-BAKIR 12 PCS. COFFEE SET-COPPER 90214003030

mydecorium

#TouchHistory


T İ RYA K İ

DELIGHT

175

A N A BELLA desi gned by deco rium

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

12 PRÇ. KULPLU ÇAY TAKIMI

12 PCS. TEA SET

12 PCS. TEA SET W/HANDLE

90214003410

90214003310

B LOSS O M desi gned by deco rium

mydecorium

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI-BAKIR

12 PRÇ. KULPLU ÇAY TAKIMI-BAKIR

12 PCS. TEA SET-COPPER

12 PCS. TEA SET W/HANDLE-COPPER

90214003230

90214003130

#TouchHistory


T İ RYA K İ

DELIGHT

17 7

FESHANE desi gned by deco rium

12 PRÇ. KAHVE TAKIMI-ALTIN 12 PCS. COFFEE SET-GOLD 90214002910

12 PRÇ. KAHVE TAKIMI-BAKIR 12 PCS. COFFEE SET-COPPER 90214002920

mydecorium

#TouchHistory


SARUHAN desi gned by deco rium

12 PRÇ. KAHVE TAKIMI 12 PCS. COFFEE SET 90214002600


T İ RYA K İ

DELIGHT

17 9

AHSEN desi gned by deco rium

12 PRÇ. KAHVE TAKIMI 12 PCS. COFFEE SET 90214002300

mydecorium

#TouchHistory


S U LT A N İ desi gned by deco rium

12 PRÇ. KAHVE TAKIMI 12 PCS. COFFEE SET 90214002400


T İ RYA K İ

DELIGHT

181

T U R KUA Z desi gned by deco rium

12 PRÇ. KAHVE TAKIMI 12 PCS. COFFEE SET 90214002800

B U LU T desi gned by deco rium

12 PRÇ. KAHVE TAKIMI 12 PCS. COFFEE SET 90214002500

FİRUZE desi gned by deco rium

12 PRÇ. KAHVE TAKIMI 12 PCS. COFFEE SET 90214002700

mydecorium

#TouchHistory


HÜRREM desi gned by deco rium

KAHVE SU BARDAĞI

12 PRÇ. KAHVE TAKIMI

WATER TUMBLER (COFFEE)

12 PCS. COFFEE SET

94000000200

94000500110


T İ RYA K İ

DELIGHT

183

B E RG Ü Z A R desi gned by deco rium

12 PRÇ. KAHVE TAKIMI 12 PCS. COFFEE SET 90214000300

KAHVE SU BARDAĞI WATER TUMBLER (COFFEE) 95070003100

mydecorium

#TouchHistory


EHL-İ KEYF desi gned by deco rium

12 PRÇ. KAHVE TAKIMI 12 PCS. COFFEE SET 94042500210

9 PRÇ. KAHVE TAKIMI - BAKIR TEPSİLİ 9 PCS. COFFEE SET - W/COPPER TRAY 94042500010

KAHVE SU BARDAĞI WATER TUMBLER (COFFEE) 94042000310


T İ RYA K İ

DELIGHT

185

HURDE desi gned by deco rium

12 PRÇ. KAHVE TAKIMI

KAHVE SU BARDAĞI

12 PCS. COFFEE SET

WATER TUMBLER (COFFEE)

90214000900

95070003500

mydecorium

KAHVE SU BARDAĞI-ALTIN

KAHVE SU BARDAĞI-PLATİN

WATER TUMBLER (COFFEE)-GOLD

WATER TUMBLER (COFFEE)-PLATINUM

95070005310

95070005320

#TouchHistory


SOFRA SETLERİ TA B L E WA R E S E T S

PAT R I C E 25 PRÇ. SOFRA SETİ (ŞİŞE 12’Lİ)

25 PRÇ. SOFRA SETİ (SÜRAHİ 12’Lİ)

ARS 336 AB Şarap Şişesi + ARS 614 Su Bardağı 12 Ad. + ARS 997 Kırmızı Şarap Kadehi 12 Ad.

ARS 969 Sürahi + ARS 614 Su Bardağı 12 Ad. + ARS 997 Kırmızı Şarap Kadehi 12 Ad.

25 PCS. TABLEWARE SET (W/BOTTLE)

25 PCS. TABLEWARE SET (W/JUG)

ARS 336 AB Wine Bottle + ARS 614 Water Tumbler 12 Pcs. + ARS 997 Red Wine Goblet 12 Pcs.

ARS 969 Jug + ARS 614 Water Tumbler 12 Pcs. + ARS 997 Red Wine Goblet 12 Pcs.

PATRICE ALTIN / GOLD PLATİN / PLATINUM 6 RENK AST./ 6 COLOR AST.

90112001100 90112001110 90112001120 90112001111

ARS 1795 ARS 1795 ARS 1795 ARS 1795

PATRICE ALTIN / GOLD PLATİN / PLATINUM 6 RENK AST./ 6 COLOR AST.

90112001200 90112001210 90112001220 90112001211

ARS ARS ARS ARS

25 PRÇ. SOFRA SETİ (ŞİŞE 6’LI)

25 PRÇ. SOFRA SETİ (SÜRAHİ 6’LI)

ARS 336 AB Şarap Şişesi + ARS 614 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 997 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 1107 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 209 Çay Tabağı 6 Ad.

ARS 969 Sürahi + ARS 614 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 997 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 1107 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 209 Çay Tabağı 6 Ad.

25 PCS. TABLEWARE SET (W/BOTTLE)

25 PCS. TABLEWARE SET (W/JUG)

ARS 336 AB Wine Bottle + ARS 614 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 997 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 1107 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 209 Tea Saucer 6 Pcs.

ARS 969 Jug + ARS 614 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 997 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 1107 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 209 Tea Saucer 6 Pcs.

PATRICE ALTIN / GOLD PLATİN / PLATINUM 6 RENK AST./ 6 COLOR AST.

90112001300 90112001310 90112001320 90112001311

ARS ARS ARS ARS

1797 1797 1797 1797

PATRICE ALTIN / GOLD PLATİN / PLATINUM 6 RENK AST./ 6 COLOR AST.

90112001400 90112001410 90112001420 90112001411

ARS ARS ARS ARS

1796 1796 1796 1796

1798 1798 1798 1798

31 PRÇ. SOFRA SETİ (ŞİŞE 6’LI)

31 PRÇ. SOFRA SETİ (SÜRAHİ 6’LI)

ARS 336 AB Şarap Şişesi + ARS 614 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 615 Viski Bardağı 6 Ad. + ARS 997 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 1107 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 209 Çay Tabağı 6 Ad.

ARS 969 Sürahi + ARS 614 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 615 Viski Bardağı 6 Ad. + ARS 997 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 1107 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 209 Çay Tabağı 6 Ad.

31 PCS. TABLEWARE SET (W/BOTTLE)

31 PCS. TABLEWARE SET (W/JUG)

ARS 336 AB Wine Bottle + ARS 614 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 615 Whiskey Tumbler 6 Pcs. + ARS 997 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 1107 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 209 Tea Saucer 6 Pcs.

ARS 969 Jug + ARS 614 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 615 Whiskey Tumbler 6 Pcs. + ARS 997 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 1107 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 209 Tea Saucer 6 Pcs.

PATRICE ALTIN / GOLD PLATİN / PLATINUM 6 RENK AST./ 6 COLOR AST.

90112001500 90112001510 90112001520 90112001511

ARS ARS ARS ARS

1799 1799 1799 1799

PATRICE ALTIN / GOLD PLATİN / PLATINUM 6 RENK AST./ 6 COLOR AST.

90112001600 90112001610 90112001620 90112001611

ARS ARS ARS ARS

1800 1800 1800 1800

FELICIA 25 PRÇ. SOFRA SETİ (ŞİŞE 12’Lİ)

25 PRÇ. SOFRA SETİ (SÜRAHİ 12’Lİ)

ARS 336 AB Şarap Şişesi + ARS 3541 Su Bardağı 12 Ad. + ARS 3543 Kırmızı Şarap Kadehi 12 Ad.

ARS 341 Sürahi + ARS 3541 Su Bardağı 12 Ad. + ARS 3543 Kırmızı Şarap Kadehi 12 Ad.

25 PCS. TABLEWARE SET (W/BOTTLE)

25 PCS. TABLEWARE SET (W/JUG)

ARS 336 AB Wine Bottle + ARS 3541 Water Tumbler 12 Pcs. + ARS 3543 Red Wine Goblet 12 Pcs.

ARS 341 Jug + ARS 3541 Water Tumbler 12 Pcs. + ARS 3543 Red Wine Goblet 12 Pcs.

90104000900

ARS 1775

90104001200

ARS 1778


FELICIA 25 PRÇ. SOFRA SETİ (ŞİŞE 6’LI)

25 PRÇ. SOFRA SETİ (SÜRAHİ 6’LI)

ARS 336 AB Şarap Şişesi + ARS 3541 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 3543 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 107 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 344 Çay Tabağı 6 Ad.

ARS 341 Sürahi + ARS 3541 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 3543 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 107 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 344 Çay Tabağı 6 Ad.

25 PCS. TABLEWARE SET (W/BOTTLE)

25 PCS. TABLEWARE SET (W/JUG)

ARS 336 AB Wine Bottle + ARS 3541 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 3543 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 107 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 344 Tea Saucer 6 Pcs.

ARS 341 Jug + ARS 3541 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 3543 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 107 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 344 Tea Saucer 6 Pcs.

90104001000

ARS 1781

90104001300

ARS 1879

31 PRÇ. SOFRA SETİ (ŞİŞE 6’LI)

31 PRÇ. SOFRA SETİ (SÜRAHİ 6’LI)

ARS 336 AB Şarap Şişesi + ARS 3541 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 3542 Viski Bardağı 6 Ad. + ARS 3543 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 107 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 344 Çay Tabağı 6 Ad.

ARS 341 Sürahi + ARS 3541 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 3542 Viski Bardağı 6 Ad. + ARS 3543 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 107 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 344 Çay Tabağı 6 Ad.

31 PCS. TABLEWARE SET (W/BOTTLE)

31 PCS. TABLEWARE SET (W/JUG)

ARS 336 AB Wine Bottle + ARS 3541 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 3542 Whiskey Tumbler 6 Pcs. + ARS 3543 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 107 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 344 Tea Saucer 6 Pcs.

ARS 341 Jug + ARS 3541 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 3542 Whiskey Tumbler 6 Pcs. + ARS 3543 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 107 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 344 Tea Saucer 6 Pcs.

90104001100

ARS 1782

90104001400

ARS 1880

VA L E N T I A 25 PRÇ. SOFRA SETİ (ŞİŞE 12’Lİ)

25 PRÇ. SOFRA SETİ (SÜRAHİ 12’Lİ)

ARS 336 AB Şarap Şişesi + ARS 546 Su Bardağı 12 Ad. + ARS 1014 Kırmızı Şarap Kadehi 12 Ad.

ARS 969 Sürahi + ARS 546 Su Bardağı 12 Ad. + ARS 1014 Kırmızı Şarap Kadehi 12 Ad.

25 PCS. TABLEWARE SET (W/BOTTLE)

25 PCS. TABLEWARE SET (W/JUG)

ARS 336 AB Wine Bottle + ARS 546 Water Tumbler 12 Pcs. + ARS 1014 Red Wine Goblet 12 Pcs.

ARS 969 Jug + ARS 546 Water Tumbler 12 Pcs. + ARS 1014 Red Wine Goblet 12 Pcs.

90117001100

90117001200

ARS 1801

ARS 1802

25 PRÇ. SOFRA SETİ (ŞİŞE 6’LI)

25 PRÇ. SOFRA SETİ (SÜRAHİ 6’LI)

ARS 336 AB Şarap Şişesi + ARS 546 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 1014 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 1107 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 209 Çay Tabağı 6 Ad.

ARS 969 Sürahi + ARS 546 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 1014 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 107 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 344 Çay Tabağı 6 Ad.

25 PCS. TABLEWARE SET (W/BOTTLE)

25 PCS. TABLEWARE SET (W/JUG)

ARS 336 AB Wine Bottle + ARS 546 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 1014 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 1107 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 209 Tea Saucer 6 Pcs.

ARS 969 Jug + ARS 546 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 1014 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 107 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 344 Tea Saucer 6 Pcs.

90117001300

ARS 1803

90117001400

ARS 1804

31 PRÇ. SOFRA SETİ (ŞİŞE 6’LI)

31 PRÇ. SOFRA SETİ (SÜRAHİ 6’LI)

ARS 336 AB Şarap Şişesi + ARS 546 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 500 Viski Bardağı 6 Ad. + ARS 1014 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 107 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 344 Çay Tabağı 6 Ad.

ARS 969 Sürahi + ARS 546 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 500 Viski Bardağı 6 Ad. + ARS 1014 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 107 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 344 Çay Tabağı 6 Ad.

31 PCS. TABLEWARE SET (W/BOTTLE)

31 PCS. TABLEWARE SET (W/JUG)

ARS 336 AB Wine Bottle + ARS 546 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 500 Whiskey Tumbler 6 Pcs. + ARS 1014 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 107 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 344 Tea Saucer 6 Pcs.

ARS 969 Jug + ARS 546 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 500 Whiskey Tumbler 6 Pcs. + ARS 1014 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 107 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 344 Tea Saucer 6 Pcs.

90117001500

ARS 1805

90117001600

ARS 1806

187


SOFRA SETLERİ TA B L E WA R E S E T S

PA L A S 25 PRÇ. SOFRA SETİ (ŞİŞE 12’Lİ)

25 PRÇ. SOFRA SETİ (SÜRAHİ 12’Lİ)

ARS 336 AB Şarap Şişesi + ARS 614 Su Bardağı 12 Ad. + ARS 1101 Kırmızı Şarap Kadehi 12 Ad.

ARS 969 Sürahi + ARS 614 Su Bardağı 12 Ad. + ARS 1101 Kırmızı Şarap Kadehi 12 Ad.

25 PCS. TABLEWARE SET (W/BOTTLE)

25 PCS. TABLEWARE SET (W/JUG)

ARS 336 AB Wine Bottle + ARS 614 Water Tumbler 12 Pcs. + ARS 1101 Red Wine Goblet 12 Pcs.

ARS 969 Jug + ARS 614 Water Tumbler 12 Pcs. + ARS 1101 Red Wine Goblet 12 Pcs.

90009001400

90009001700

ARS 1763

ARS 1766

25 PRÇ. SOFRA SETİ (ŞİŞE 6’LI)

25 PRÇ. SOFRA SETİ (SÜRAHİ 6’LI)

ARS 336 AB Şarap Şişesi + ARS 614 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 1101 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 1107 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 209 Çay Tabağı 6 Ad.

ARS 969 Sürahi + ARS 614 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 1101 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 1107 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 209 Çay Tabağı 6 Ad.

25 PCS. TABLEWARE SET (W/BOTTLE)

25 PCS. TABLEWARE SET (W/JUG)

ARS 336 AB Wine Bottle + ARS 614 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 1101 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 1107 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 209 Tea Saucer 6 Pcs.

ARS 969 Jug + ARS 614 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 1101 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 1107 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 209 Tea Saucer 6 Pcs.

90009001500

90009001800

ARS 1764

ARS 1767

31 PRÇ. SOFRA SETİ (ŞİŞE 6’LI)

31 PRÇ. SOFRA SETİ (SÜRAHİ 6’LI)

ARS 336 AB Şarap Şişesi + ARS 614 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 615 Viski Bardağı 6 Ad. + ARS 1101 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 1107 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 209 Çay Tabağı 6 Ad.

ARS 969 Sürahi + ARS 614 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 615 Viski Bardağı 6 Ad. + ARS 1101 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 107 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 344 Çay Tabağı 6 Ad.

31 PCS. TABLEWARE SET (W/BOTTLE)

31 PCS. TABLEWARE SET (W/JUG)

ARS 336 AB Wine Bottle + ARS 614 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 615 Whiskey Tumbler 6 Pcs. + ARS 1101 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 1107 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 209 Tea Saucer 6 Pcs.

ARS 969 Jug + ARS 614 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 615 Whiskey Tumbler 6 Pcs. + ARS 1101 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 1107 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 209 Tea Saucer 6 Pcs.

90009001600

90009001900

ARS 1765

ARS 1768

ELIZA 25 PRÇ. SOFRA SETİ (ŞİŞE 12’Lİ)

25 PRÇ. SOFRA SETİ (SÜRAHİ 12’Lİ)

ARS 3563 AB Şarap Şişesi + ARS 3561 Su Bardağı 12 Ad. + ARS 3564 Kırmızı Şarap Kadehi 12 Ad.

ARS 3560 Sürahi + ARS 3561 Su Bardağı 12 Ad. + ARS 3564 Kırmızı Şarap Kadehi 12 Ad.

25 PCS. TABLEWARE SET (W/BOTTLE)

25 PCS. TABLEWARE SET (W/JUG)

ARS 3563 AB Wine Bottle + ARS 3561 Water Tumbler 12 Pcs. + ARS 3564 Red Wine Goblet 12 Pcs.

ARS 3560 Jug + ARS 3561 Water Tumbler 12 Pcs. + ARS 3564 Red Wine Goblet 12 Pcs.

90029001210

90029001510

ARS 1769

ARS 1772


ELIZA 25 PRÇ. SOFRA SETİ (ŞİŞE 6’LI)

25 PRÇ. SOFRA SETİ (SÜRAHİ 6’LI)

ARS 3563 AB Şarap Şişesi + ARS 3561 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 3564 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 206 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 344 Çay Tabağı 6 Ad.

ARS 3560 Sürahi + ARS 3561 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 3564 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 206 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 344 Çay Tabağı 6 Ad.

25 PCS. TABLEWARE SET (W/BOTTLE)

25 PCS. TABLEWARE SET (W/JUG)

ARS 3563 AB Wine Bottle + ARS 3561 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 3564 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 206 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 344 Tea Saucer 6 Pcs.

ARS 3560 Jug + ARS 3561 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 3564 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 206 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 344 Tea Saucer 6 Pcs.

90029001310

90029001610

ARS 1770

ARS 1773

31 PRÇ. SOFRA SETİ (ŞİŞE 6’LI)

31 PRÇ. SOFRA SETİ (SÜRAHİ 6’LI)

ARS 3563 AB Şarap Şişesi + ARS 3561 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 3562 Viski Bardağı 6 Ad. + ARS 3564 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 206 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 344 Çay Tabağı 6 Ad.

ARS 3560 Sürahi + ARS 3561 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 3562 Viski Bardağı 6 Ad. + ARS 3564 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 206 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 344 Çay Tabağı 6 Ad.

31 PCS. TABLEWARE SET (W/BOTTLE)

31 PCS. TABLEWARE SET (W/JUG)

ARS 3563 AB Wine Bottle + ARS 3561 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 3562 Whiskey Tumbler 6 Pcs. + ARS 3564 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 206 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 344 Tea Saucer 6 Pcs.

ARS 3560 Jug + ARS 3561 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 3562 Whiskey Tumbler 6 Pcs. + ARS 3564 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 206 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 344 Tea Saucer 6 Pcs.

90029001410

90029001710

ARS 1771

ARS 1774

MARCELLO 25 PRÇ. SOFRA SETİ (ŞİŞE 12’Lİ)

25 PRÇ. SOFRA SETİ (SÜRAHİ 12’Lİ)

ARS 336 AB Şarap Şişesi + ARS 3541 Su Bardağı 12 Ad. + ARS 3543 Kırmızı Şarap Kadehi 12 Ad.

ARS 341 Sürahi + ARS 3541 Su Bardağı 12 Ad. + ARS 3543 Kırmızı Şarap Kadehi 12 Ad.

25 PCS. TABLEWARE SET (W/BOTTLE)

25 PCS. TABLEWARE SET (W/JUG)

ARS 336 AB Wine Bottle + ARS 3541 Water Tumbler 12 Pcs. + ARS 3543 Red Wine Goblet 12 Pcs.

ARS 341 Jug + ARS 3541 Water Tumbler 12 Pcs. + ARS 3543 Red Wine Goblet 12 Pcs.

90030001100

90030001400

ARS 1775

ARS 1778

25 PRÇ. SOFRA SETİ (ŞİŞE 6’LI)

25 PRÇ. SOFRA SETİ (SÜRAHİ 6’LI)

ARS 336 AB Şarap Şişesi + ARS 3541 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 3543 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 347 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 344 Çay Tabağı 6 Ad.

ARS 341 Sürahi + ARS 3541 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 3543 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 347 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 344 Çay Tabağı 6 Ad.

25 PCS. TABLEWARE SET (W/BOTTLE)

25 PCS. TABLEWARE SET (W/JUG)

ARS 336 AB Wine Bottle + ARS 3541 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 3543 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 347 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 344 Tea Saucer 6 Pcs.

ARS 341 Jug + ARS 3541 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 3543 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 347 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 344 Tea Saucer 6 Pcs.

90030001200

90030001500

ARS 1776

ARS 1779

31 PRÇ. SOFRA SETİ (ŞİŞE 6’LI)

31 PRÇ. SOFRA SETİ (SÜRAHİ 6’LI)

ARS 336 AB Şarap Şişesi + ARS 3541 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 3542 Viski Bardağı 6 Ad. + ARS 3543 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 347 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 344 Çay Tabağı 6 Ad.

ARS 341 Sürahi + ARS 3541 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 3542 Viski Bardağı 6 Ad. + ARS 3543 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 347 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 344 Çay Tabağı 6 Ad.

31 PCS. TABLEWARE SET (W/BOTTLE)

31 PCS. TABLEWARE SET (W/JUG)

ARS 336 AB Wine Bottle + ARS 3541 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 3542 Whiskey Tumbler 6 Pcs. + ARS 3543 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 347 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 344 Tea Saucer 6 Pcs.

ARS 341 Jug + ARS 3541 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 3542 Whiskey Tumbler 6 Pcs. + ARS 3543 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 347 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 344 Tea Saucer 6 Pcs.

90030001300

90030001600

ARS 1777

ARS 1780

189


SOFRA SETLERİ TA B L E WA R E S E T S

MIST 25 PRÇ. SOFRA SETİ (ŞİŞE 12’Lİ)

25 PRÇ. SOFRA SETİ (ŞİŞE 6’LI)

ARS 336 AB Şarap Şişesi + ARS 3541 Su Bardağı 12 Ad. + ARS 3543 Kırmızı Şarap Kadehi 12 Ad.

ARS 336 AB Şarap Şişesi + ARS 3541 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 3543 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 107 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 344 Çay Tabağı 6 Ad.

25 PCS. TABLEWARE SET (W/BOTTLE)

25 PCS. TABLEWARE SET (W/BOTTLE)

ARS 336 AB Wine Bottle + ARS 3541 Water Tumbler 12 Pcs. + ARS 3543 Red Wine Goblet 12 Pcs.

ARS 336 AB Wine Bottle + ARS 3541 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 3543 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 107 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 344 Tea Saucer 6 Pcs.

90028000920

90028001020

ARS 1775

ARS 1781

31 PRÇ. SOFRA SETİ (ŞİŞE 6’LI) ARS 336 AB Şarap Şişesi + ARS 3541 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 3542 Viski Bardağı 6 Ad. + ARS 3543 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 107 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 344 Çay Tabağı 6 Ad.

31 PCS. TABLEWARE SET (W/BOTTLE) ARS 336 AB Wine Bottle + ARS 3541 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 3542 Whiskey Tumbler 6 Pcs. + ARS 3543 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 107 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 344 Tea Saucer 6 Pcs.

90028001120

ARS 1782

EYLÜL 25 PRÇ. SOFRA SETİ (ŞİŞE 12’Lİ)

25 PRÇ. SOFRA SETİ (SÜRAHİ 12’Lİ)

ARS 484 AB Şarap Şişesi + ARS 614 Su Bardağı 12 Ad. + ARS 1101 Kırmızı Şarap Kadehi 12 Ad.

ARS 969 Sürahi + ARS 614 Su Bardağı 12 Ad. + ARS 1101 Kırmızı Şarap Kadehi 12 Ad.

25 PCS. TABLEWARE SET (W/BOTTLE)

25 PCS. TABLEWARE SET (W/JUG)

ARS 484 AB Wine Bottle + ARS 614 Water Tumbler 12 Pcs. + ARS 1101 Red Wine Goblet 12 Pcs.

ARS 969 Jug + ARS 614 Water Tumbler 12 Pcs. + ARS 1101 Red Wine Goblet 12 Pcs.

90116002710

90116003010

ARS 1783

ARS 1766

25 PRÇ. SOFRA SETİ (ŞİŞE 6’LI)

25 PRÇ. SOFRA SETİ (SÜRAHİ 6’LI)

ARS 484 AB Şarap Şişesi + ARS 614 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 1101 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 1107 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 209 Çay Tabağı 6 Ad.

ARS 969 Sürahi + ARS 614 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 1101 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 1107 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 209 Çay Tabağı 6 Ad.

25 PCS. TABLEWARE SET (W/BOTTLE)

25 PCS. TABLEWARE SET (W/JUG)

ARS 484 AB Wine Bottle + ARS 614 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 1101 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 1107 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 209 Tea Saucer 6 Pcs.

ARS 969 Jug + ARS 614 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 1101 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 1107 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 209 Tea Saucer 6 Pcs.

90116002810

90116003110

ARS 1789

ARS 1767


EYLÜL 31 PRÇ. SOFRA SETİ (ŞİŞE 6’LI)

31 PRÇ. SOFRA SETİ (SÜRAHİ 6’LI)

ARS 484 AB Şarap Şişesi + ARS 614 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 615 Viski Bardağı 6 Ad. + ARS 1101 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 1107 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 209 Çay Tabağı 6 Ad.

ARS 969 Sürahi + ARS 614 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 615 Viski Bardağı 6 Ad. + ARS 1101 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 1107 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 209 Çay Tabağı 6 Ad.

31 PCS. TABLEWARE SET (W/BOTTLE)

31 PCS. TABLEWARE SET (W/JUG)

ARS 484 AB Wine Bottle + ARS 614 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 615 Whiskey Tumbler 6 Pcs. + ARS 1101 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 1107 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 209 Tea Saucer 6 Pcs.

ARS 969 Jug + ARS 614 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 615 Whiskey Tumbler 6 Pcs. + ARS 1101 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 1107 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 209 Tea Saucer 6 Pcs.

90116002910

90116003210

ARS 1790

ARS 1768

ELİT 25 PRÇ. SOFRA SETİ (ŞİŞE 12’Lİ)

25 PRÇ. SOFRA SETİ (SÜRAHİ 12’Lİ)

ARS 484 AB Şarap Şişesi + ARS 614 Su Bardağı 12 Ad. + ARS 1101 Kırmızı Şarap Kadehi 12 Ad.

ARS 241 Sürahi + ARS 614 Su Bardağı 12 Ad. + ARS 1101 Kırmızı Şarap Kadehi 12 Ad.

25 PCS. TABLEWARE SET (W/BOTTLE)

25 PCS. TABLEWARE SET (W/JUG)

ARS 484 AB Wine Bottle + ARS 614 Water Tumbler 12 Pcs. + ARS 1101 Red Wine Goblet 12 Pcs.

ARS 241 Jug + ARS 614 Water Tumbler 12 Pcs. + ARS 1101 Red Wine Goblet 12 Pcs.

ELIT ELIT / GOLD ELIT / PLATINUM 6 RENK AST./ 6 COLOR AST.

90115003500 90115003510 90115003520 90115003510

ARS ARS ARS ARS

1783 1783 1783 1783

ELIT ELIT / GOLD ELIT / PLATINUM 6 RENK AST./ 6 COLOR AST.

90115003800 90115003810 90115003820 90115003810

ARS ARS ARS ARS

1786 1786 1786 1786

25 PRÇ. SOFRA SETİ (ŞİŞE 6’LI)

25 PRÇ. SOFRA SETİ (SÜRAHİ 6’LI)

ARS 484 AB Şarap Şişesi + ARS 614 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 1101 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 347 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 344 Çay Tabağı 6 Ad.

ARS 241 Sürahi + ARS 614 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 1101 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 347 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 344 Çay Tabağı 6 Ad.

25 PCS. TABLEWARE SET (W/BOTTLE)

25 PCS. TABLEWARE SET (W/JUG)

ARS 484 AB Wine Bottle + ARS 614 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 1101 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 347 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 344 Tea Saucer 6 Pcs.

ARS 241 Jug + ARS 614 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 1101 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 347 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 344 Tea Saucer 6 Pcs.

ELIT ELIT / GOLD ELIT / PLATINUM 6 RENK AST./ 6 COLOR AST.

90115003600 90115003610 90115003620 90115003610

ARS ARS ARS ARS

1784 1784 1784 1784

ELIT ELIT / GOLD ELIT / PLATINUM 6 RENK AST./ 6 COLOR AST.

90115003900 90115003910 90115003920 90115003910

ARS ARS ARS ARS

1787 1787 1787 1787

31 PRÇ. SOFRA SETİ (ŞİŞE 6’LI)

31 PRÇ. SOFRA SETİ (SÜRAHİ 6’LI)

ARS 484 AB Şarap Şişesi + ARS 614 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 615 Viski Bardağı 6 Ad. + ARS 1101 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 347 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 344 Çay Tabağı 6 Ad.

ARS 241 Sürahi + ARS 614 Su Bardağı 6 Ad. + ARS 615 Viski Bardağı 6 Ad. + ARS 1101 Kırmızı Şarap Kadehi 6 Ad. + ARS 347 Çay Bardağı 6 Ad. + ARS 344 Çay Tabağı 6 Ad.

31 PCS. TABLEWARE SET (W/BOTTLE)

31 PCS. TABLEWARE SET (W/JUG)

ARS 484 AB Wine Bottle + ARS 614 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 615 Whiskey Tumbler 6 Pcs. + ARS 1101 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 347 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 344 Tea Saucer 6 Pcs.

ARS 241 Jug + ARS 614 Water Tumbler 6 Pcs. + ARS 615 Whiskey Tumbler 6 Pcs. + ARS 1101 Red Wine Goblet 6 Pcs. + ARS 347 Tea Tumbler 6 Pcs. + ARS 344 Tea Saucer 6 Pcs.

ELIT ELIT / GOLD ELIT / PLATINUM 6 RENK AST./ 6 COLOR AST.

90115003700 90115003710 90115003720 90115003710

ARS ARS ARS ARS

1785 1785 1785 1785

ELIT ELIT / GOLD ELIT / PLATINUM 6 RENK AST./ 6 COLOR AST.

90115004000 90115004010 90115004020 90115004010

ARS ARS ARS ARS

1788 1788 1788 1788

191


B İ LG İ TA B L O S U I N F O R M AT I O N TA B L E


ÜRÜN KODU KALIP NO

ÜRÜN TANIMI

EN

PRODUCT CODE

PRODUCT DESCRIPTION

WIDTH LENGTH DIA.

HEIGHT

CM.

CM.

CM.

MOULD NO

BOY CM.

ÇAP LIMITED PRODUCTION

OSMANLI - OTTOMAN

90121000600

ARS 18 AB

CANDY BOWL

17

21,5

90121000200

ARS 192 ABC

EWER&PLATE

34,5

42

1500

90121000300

ARS 22

VAZO

VASE

17

31

1500

90121000400

ARS 312

MUMLUK

CANDLE HOLDER

14

28

1500

90121000100

ARS 442

KASE

BOWL

22

12,5

1500

90121000500

ARS 652 ABC

KUBBE LOKUMLUK

DOME DELIGHT HOLDER

23,5

20,5

1500

90124000600

ARS 395

TABAK

PLATE

38

4

1500

90124000200

ARS 693

VAZO

VASE

13,5

17

31

1500

90124000300

ARS 694

MUMLUK

CANDLE HOLDER

13,5

10,5

27,5

1500

90124000100

ARS 910 AB

EWER

15,5

26

41

1500

90124000500

ARS 911

GONDOLA

13,5

23

12,5

1500

90124000400

ARS 912 AB

CANDY BOWL

11,5

17

16,5

1500

90049000100

ARS 53

90049000200 ARS 200

GONDOL

VAZO

VASE

17,5

27,5

1500

MUMLUK

CANDLE HOLDER

12,5

25,5

1500

CANDY BOWL

18

17

1500

BOWL

25,5

16,5

1500

EWER&PLATE

28

32,5

1500

90049000300 ARS 308 AB 90049000400 ARS 673

1500

KASE

90049000500 ARS 193 ABC

KÖSEM 90041000100

ARS 31

VAZO

VASE

21

31

1500

90041000200

ARS 312

MUMLUK

CANDLE HOLDER

14

28

1500

90041000300

ARS 18 AB

CANDY BOWL

17

21,5

1500

90041000400

ARS 533

BOWL

23

15

1500

90041000500

ARS 193 ABC

EWER&PLATE

28

32,5

1500

KASE

SULTAN AHMED 90128000100

ARS 196 AB

AYAKLI KASE

BOWL W/FOOT

25

24,5

1500

90128000200

ARS 327 AB

SAHAN

SHALLOW PAN

35

31

1500

CANDY BOWL

17,5

24,5

1500

TABAK

PLATE

28

2,5

1500

HOOKAH

20

70

500

VAZO

VASE

20

44,5

1500 1500

90128000300

ARS 227 AB

90128000400

ARS 316

90128001100

ARS 23 ABC

90128000500

ARS 23 AB

90128000600

ARS 522 ABC

EWER&PLATE

38,5

61

90128000700

ARS 652 ABC

KUBBE LOKUMLUK

DOME DELIGHT HOLDER

23,5

21,5

1500

90128000800

ARS 643

MUMLUK

CANDLE HOLDER

16

28,5

1500

GONDOL

14,5

1500

90128000900

ARS 488 A

90128001300

ARS 1024 ABCD ODA KOKUSU

ROOM DIFFUSER

GONDOLA

16,5

26,5 8

9

1500

90128001400

ARS 400 KS

TEALIGHT

TEALIGHT

8,2

8,5

1500

90128001200

ARS 43 AB

BUHURDANLIK

INCENSE BURNER

11

19,5

1500

47,5

1500

TABAK

PLATE

38

4

1500

28

37

1500

HÜRREM 94000000610

ARS 392 AB

94000001010

ARS 395

LARGE EWER

94000002910

ARS 440 ABC

94000000010

ARS 42 AB

ÇANAK

POT

94000000110

ARS 31

VAZO

VASE

16

21

SMALL EWER&PLATE

94000002110

ARS 19

KASE

BOWL

94000000210

ARS 30

GONDOL

GONDOLA

KAPAKLI KASE

BOWL W/LID CANDY BOWL CANDLE HOLDER

41 21 23,5 18

18,5

1500

31

1500

13

1500

17,5

1500

23,5

32

1500

17

21,5

1500

14

28

1500 1500

30

94000000510

ARS 39 AB

94000000410

ARS 18 AB

94000000310

ARS 312

MUMLUK

94000002610

ARS 652 ABC

KUBBE LOKUMLUK

DOME DELIGHT HOLDER

23,5

19

94000003810

ARS 1024 ABCD ODA KOKUSU

ROOM DIFFUSER

8

9

1500

94000003910

ARS 400 KS

TEALIGHT

TEALIGHT

8,2

8,5

1500

94000003710

ARS 43 AB

BUHURDANLIK

INCENSE BURNER

11

19,5

1500

1 93


ÜRÜN KODU KALIP NO

ÜRÜN TANIMI

EN

PRODUCT CODE

PRODUCT DESCRIPTION

WIDTH LENGTH DIA.

HEIGHT

CM.

CM.

MOULD NO

BOY CM.

ÇAP CM.

LIMITED PRODUCTION

OSMANLI - OTTOMAN

HOOKAH

20

70

500

VAZO

VASE

17

30

1200

ARS 533

KASE

BOWL

23

15

1200

ARS 488 A

GONDOL

GONDOLA

14,5

1200

16,5

19

1200

EWER&PLATE

38

57

1200

MUMLUK

CANDLE HOLDER

16

28,5

1200

94038001700

ARS 23 ABC

94038000100

ARS 644

94038000200 94038000300 94038000400

ARS 512 AB

CANDY BOWL

94038000500

ARS 522 ABC

94038000600

ARS 643

16,5

26,5

FERZAN 90118000100

ARS 512 AB

90118000200

ARS 488 A

GONDOL

GONDOLA

CANDY BOWL

16,5

19

1200

14,5

1200

90118000300

ARS 644

VAZO

VASE

90118000400

ARS 533

KASE

BOWL

17

30

1200

23

15

90118000500

ARS 652 ABC

KUBBE LOKUMLUK

1200

DOME DELIGHT HOLDER

23,5

20,5

90118000600

ARS 392 ABC

1200

LARGE EWER&PLATE

38,5

47,5

1200

90118000700

ARS 487 ABC

SMALL EWER&PLATE

29

38

1200

90118000800

ARS 643

MUMLUK

CANDLE HOLDER

16

28,5

1200

90193002300

ARS 2

VAZO

VASE

12

28

2500

90193006700

ARS 23 ABC

HOOKAH

20

70

500

90193002400

ARS 14

KASE

BOWL

18,5

12,5

2500

90193004700

ARS 397

GONDOL

GONDOLA

9

2500

90193004600

ARS 25 AB

90193004800

ARS 200

MUMLUK

90193004900

ARS 652 ABC

KUBBE LOKUMLUK

DOME DELIGHT HOLDER

23,5

20,5

2500

90193005000

ARS 45 ABC

BÜYÜK LOKUMLUK

LARGE DELIGHT HOLDER

23,5

17,5

2500

94031000010

ARS 31

VAZO

VASE

21

31

1500

94031000210

ARS 533

KASE

BOWL

23

15

1500

94031001610

ARS 487 ABC

SMALL EWER&PLATE

29

37,5

1500

94031001210

ARS 392 ABC

LARGE EWER&PLATE

39

60

1500

94031000110

ARS 488 A

14,5

1500

94031000310

ARS 512 AB

94031000510

ARS 307

94031000410 94031001410

94018000110 94018000310

16,5

26,5

SELÇUKLU

GONDOL

12

20,5

CANDY BOWL

11

18

2500

CANDLE HOLDER

12,5

25,5

2500

GONDOLA

16,5

26,5

CANDY BOWL

16,5

19

1500

KÜLLÜK

ASHTRAY

7,5

12,5

1500

ARS 312

MUMLUK

CANDLE HOLDER

14

28

1500

ARS 45 ABC

BÜYÜK LOKUMLUK

LARGE DELIGHT HOLDER

23,5

17,5

1500

ARS 2

VAZO

VASE

12

28

ARS 14

KASE

BOWL

18,5

12,5

94018000210

ARS 32 AB

MÜCEVHER KUTUSU

JEWELRY BOX

94018000010

ARS 631 ABC

94018000100

ARS 200

94016000020 94016000120

14

18,5

8,5

EWER&PLATE

28

33,5

MUMLUK

CANDLE HOLDER

12,5

25,5

ARS 31

VAZO

VASE

21

31

1200

ARS 533

KASE

BOWL

23

15

1200

94016000220

ARS 488 A

GONDOL

GONDOLA

94016000320

ARS 512 AB

94016000720

ARS 392 ABC

94016000520

ARS 307

KÜLLÜK

94016000420

ARS 312

MUMLUK

CANDLE HOLDER

REVAN

16,5

26,5

14,5

1200

19

1200

CANDY BOWL

16,5

EWER&PLATE

39

56,5

1200

ASHTRAY

7,5

12,5

1200

14

28

1200


ÜRÜN KODU KALIP NO

ÜRÜN TANIMI

EN

PRODUCT CODE

PRODUCT DESCRIPTION

WIDTH LENGTH DIA.

HEIGHT

CM.

CM.

CM.

MOULD NO

BOY CM.

ÇAP LIMITED PRODUCTION

OSMANLI - OTTOMAN SALBEK 94010001110

ARS 22

VAZO

VASE

17

31

94010001210

ARS 442

KASE

BOWL

22

12,5

94010001310

ARS 488 A

GONDOL

GONDOLA

94010000610

ARS 18 AB

CANDY BOWL

94010000010

ARS 392 AB

EWER

94010000110

ARS 395

TABAK

94010000710

ARS 307

94010000810

ARS 200

90057000900

ARS 691

27

60,5

200

90057000600

ARS 196 AB

25

24,5

200

90057000500

ARS 327 ABC

35

23

200

90057000400

ARS 692 DA

30

46,5

200

90057000300

ARS 472 ABC

27

50

200

90057000700

ARS 37 ECBD

30

26

200

90057000800

ARS 45 EDBC

19

17

200

90057000100

ARS 472 ABC

SÜLÜN - VAZO

SÜLÜN - VASE

27

50

400

94036000100

ARS 691

ZERBAFT - VAZO

ZERBAFT - VASE

27

60,5

200

91059011070

ARS 24/1

26

37,5

94029000010

ARS 23 ABC

20

70

94002000200

ARS 692 AB

22,5

67

16,5

26,5

21,5

PLATE

38

4

KÜLLÜK

ASHTRAY

7,5

12,5

MUMLUK

CANDLE HOLDER

12,5

25,5

AZHAR - VAZO

AZHAR - VASE

17

24

NUR - LAMP

90060000300 ARS 1008

TOPHANE - TABAK

TOPHANE - PLATE

21

21

90060000400 ARS 1009

TOPHANE - TABAK

TOPHANE - PLATE

26

26

ARS 1008

21

21

90060000200 ARS 1009

26

26

90060000100

14,5 17

45,5

90122000200

ARS 562

11

20,5

90122000300

ARS 564

9,5

18,5

90122000400

ARS 582 AB

12

13,5

90122000800

ARS 577

SEDEF - VAZO

SEDEF - VASE

7

19,5

90122000900

ARS 580

SEDEF - VAZO

SEDEF - VASE

10

14,5

90122000700

ARS 574

10,5

13

90122000600

ARS 578

8

17,5

90122000500

ARS 583 AB

13,5

15,5

94398000100

ARS 562

11

20,5

94026000010

ARS 562

11

20,5

94399000100

ARS 582 AB

SÜMBÜL - VAZO

SÜMBÜL - VASE GÜL GÜN - CANDY BOWL

94400000200 ARS 583 AB

12

13,5

13,5

15,5

94027000010

ARS 583 AB

13,5

15,5

94414000100

ARS 564

KATRE - VAZO

KATRE - VASE

9,5

18,5

94415000100

ARS 580

AHMER - VAZO

AHMER - VASE

10

14,5

90338000100

ARS 577

94409000100

ARS 579

FEYEZAN - VAZO

94037000100

ARS 574

KAT-I - VAZO

90122000100

ARS 578

7

19,5

FEYEZAN - VASE

8,5

12

KAT-I - VASE

10,5

13

8

17,5

28

2,5

28

2,5

PANO & TABAK / BOARD & PLATE 90061000100

ARS 636

ESMA-ÜL HÜSNA - PANO

ESMA-ÜL HÜSNA - BOARD

59

90334000100

ARS 638

AYET-EL KÜRSÜ - PANO

AYET-EL KÜRSÜ - BOARD

56

66

94021000010

ARS 637

72

99

94021000110

ARS 634

80

80

90334002010

ARS 316

94552001011

ARS 316

TUGHRA GOLD - PLATE

86

195


ÜRÜN KODU KALIP NO

ÜRÜN TANIMI

EN

PRODUCT CODE

PRODUCT DESCRIPTION

WIDTH LENGTH DIA.

HEIGHT

CM.

CM.

CM.

MOULD NO

BOY CM.

ÇAP LIMITED PRODUCTION

BAROK- BAROQUE CRISTALLINE MOR / PURPLE 90153018100

ARS 3609 BA

VASE

19

39

90153018200

ARS 3613 BAC

VAZO

CANDY BOWL

20

28,5

1200

90153018300

ARS 3612 BA

FRUIT BOWL

23

18,5

1200

90153018400

ARS 191 BA

TWO ARM CHANDELIER

46,5

1200

23

14

1200

GÜLENDAM EKRU / ECRU 90153001700

ARS 220 AB

VAZO

VASE

21

43

1200

90153002000

ARS 219 AB

KÜÇÜK KASE

SMALL BOWL

25,5

25

1200

90153002200

ARS 40 ABC

CANDY BOWL

18

42,5

1200

90153002300

ARS 39 ABC

LARGE CANDY BOWL

26

47,5

1200

90153002400

ARS 199 AB

TWO ARM CHANDELIER

55,5

1200

90153012900

ARS 227 ABC

CANDY BOWL

18,5

38,5

1000

90153012500

ARS 219 AB

KÜÇÜK KASE

SMALL BOWL

25

26,5

1000

90153013000

ARS 248 AB

GONDOL

GONDOLA

40,5

14,5

23,5

1000

90153013700

ARS 231

BÜYÜK GONDOL

LARGE GONDOLA

60,5

20

12,5

600

90153013200

ARS 245 AB

LARGE CANDY BOWL W/FOOT

15,5

27

1200

90153013400

ARS 243

FRUIT BOWL W/FOOT

22,5

17,5

1200

90153013500

ARS 242

VAZO

VASE

17

30,5

1200

90153013600

ARS 643

MUMLUK

CANDLE HOLDER

16

28,5

1200

90153011500

ARS 227 ABC

CANDY BOWL

18,5

38,5

1000

90153011100

ARS 219 AB

KÜÇÜK KASE

SMALL BOWL

25

26,5

1000

90153011600

ARS 248 AB

GONDOL

GONDOLA

40,5

14,5

23,5

1000

90153011700

ARS 231

BÜYÜK GONDOL

LARGE GONDOLA

60,5

20

12,5

600

90153011900

ARS 245 AB

LARGE CANDY BOWL W/FOOT

15,5

27

1200

90153012100

ARS 243

FRUIT BOWL W/FOOT

22,5

17,5

1200

90153012200

ARS 242

VAZO

VASE

17

30,5

1200

90153012300

ARS 643

MUMLUK

CANDLE HOLDER

16

28,5

1200

90153003300

ARS 302 AB

VAZO

VASE

18,5

41,5

1200

90153003400

ARS 304 AB

KASE

BOWL

23

24

1200

90153003500

ARS 12 AB

FRUIT BOWL

30,5

22,5

1200

90153003600

ARS 30 AB

30

1200

90153003700

ARS 697 ABC

CANDY BOWL

17,5

41

1200

90153003800

ARS 39 ABC

LARGE CANDY BOWL

27

50

1200

90153004000

ARS 237 AB

TWO ARM CHANDELIER

67,5

1200

90153004800

ARS 220 AB

VASE

16,5

39,5

1200

90153004900

ARS 355 AB

FRUIT BOWL

31,5

21,5

1200

90153005000

ARS 395 AB

PLATE

39

29

1200

90153005100

ARS 697 ABC

CANDY BOWL

17,5

46,5

1200

90153005200

ARS 54 AB

CANDLE HOLDER

16,5

37,5

1200

GONDOL

VAZO

MUMLUK

GONDOLA

31

30,5

33

17,5

18

14,5


ÜRÜN KODU KALIP NO

ÜRÜN TANIMI

EN

PRODUCT CODE

PRODUCT DESCRIPTION

WIDTH LENGTH DIA.

HEIGHT

CM.

CM.

CM.

MOULD NO

BOY

ÇAP CM.

LIMITED PRODUCTION

BAROK- BAROQUE

90153006700

ARS 231 AB

90153006800

ARS 231 AB

LARGE GONDOLA ANTIQUE BRASS (GREEN)

69

22,5

23

300

LARGE GONDOLA GOLD (DARK CHERRY)

69

22,5

23

90153006900

300

ARS 231 AB

LARGE GONDOLA W/CUT ANTIQUE BRASS

69

22,5

23

300

90153014900

ARS 3003 AB

ROUND TRAY ANTIQUE BRASS (W/MIRROR)

35

8,5

90153015000

ARS 3003 AB

ROUND TRAY ANTIQUE SILVER (W/MIRROR)

35

8,5

90153015100

ARS 3004 AB

OCTANGULAR TRAY ANTIQUE GOLD (W/MIRROR)

45,5

21,5

90153015200

ARS 3004 AB

OCTANGULAR TRAY ANTIQUE SILVER (W/MIRROR)

45,5

21,5

8,5

90153015500

ARS 3007 AB

RECTANGULAR TRAY ANTIQUE BRASS (W/MIRROR)

53,5

28

9

90153015800

ARS 3025 AB

ELLIPSE TRAY ANTIQUE BRASS GOLD (W/MIRROR)

60

40

7

90153016900

ARS 3024 AB

ELLIPSE TRAY ANTIQUE GOLD (W/MIRROR)

39

31

9

90153011700

ARS 3024 AB

ELLIPSE TRAY ANTIQUE SILVER (W/MIRROR)

39

31

9

90153015300

ARS 3006 AB

3 PIECES JARDINIER ANTIQUE GOLD (W/MIRROR)

68

35

6,5

90153015400

ARS 3006 AB

3 PIECES JARDINIER ANTIQUE SILVER (W/MIRROR)

68

35

6,5

BÜYÜK GONDOL ALTIN (BORDO)

8,5

ZARAFET - ALTIN / GOLD 90025000310

ARS 3111

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI (ARS 204K)

12 PCS TEA SET

10,5

8,5

500

90025000710

ARS 3131

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI (ARS 360KS)

12 PCS TEA SET

12,5

8,5

500

90025000910

ARS 3140 ABC

BÜYÜK LOKUMLUK

LARGE DELIGHT HOLDER

13

13,5

500

90025001010

ARS 3141 ABC

SUGAR BOWL

14

14,5

500

90025000110

ARS 3143

9,5

500

90025001210

ARS 3150

6 PCS GAWA SET

5,5

500

90025000210

ARS 3151

6 PCS SPOON SET

11,5

500

90025001400

ARS 3180

RECTANGULAR LARGE TRAY

34

57

4

500

90025001300

ARS 3180 AB

RECTANGULAR LARGE TRAY (BRONZE GLASS)

34

57

4

500

90025002000

ARS 3190

RECTANGULAR MEDIUM TRAY

28

46

3

500

90025001800

ARS 3190 AB

RECTANGULAR MEDIUM TRAY (BRONZE GLASS)

28

46

3

500

90025000410

ARS 3111

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI (ARS 204K)

12 PCS TEA SET

10,5

8,5

500

90025000810

ARS 3131

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI (ARS 360KS)

12 PCS TEA SET

12,5

8,5

500

90025000920

ARS 3140 ABC

BÜYÜK LOKUMLUK

LARGE DELIGHT HOLDER

13

13,5

500

90025001020

ARS 3141 ABC

90025000120

ARS 3143

GONDOL

GONDOLA

90025001220

ARS 3150

6 PCS GAWA SET

90025000220

ARS 3151

6 PCS SPOON SET

90025001500

ARS 3180

RECTANGULAR LARGE TRAY

34

90025001700

ARS 3180 AB

RECTANGULAR LARGE TRAY (BRONZE GLASS)

90025001600

ARS 3190

90025001900

ARS 3190 AB

GONDOL

GONDOLA

14,5

20,5 6,5

SUGAR BOWL

14

14,5

500

9,5

500

5,5

500

11,5

500

57

4

500

34

57

4

500

RECTANGULAR MEDIUM TRAY

28

46

3

500

RECTANGULAR MEDIUM TRAY (BRONZE GLASS)

28

46

3

500

14,5

20,5 6,5

1 97


ÜRÜN KODU KALIP NO

ÜRÜN TANIMI

EN

PRODUCT CODE

PRODUCT DESCRIPTION

WIDTH LENGTH DIA.

HEIGHT

VOLUME

CM.

CM.

CC.

MOULD NO

BOY CM.

ÇAP CM.

SOFRA - TABLEWARE PATRICE 90112000500

ARS 336 AB

WINE BOTTLE

37

1200

90112000400

ARS 969

JUG

15

25

1900

90112000200

ARS 614

WATER TUMBLER

7,9

14,4

490

90112000300

ARS 615

WHISKEY TUMBLER

8,4

9,5

360

90112000700

ARS 967

WATER TUMBLER

6,2

11,8

240

90112000100

ARS 997

RED WINE GOBLET

8,4

20,4

350

90112000800

ARS 201 AB

SUGAR BOWL

10

12,5

90112000900

ARS 719

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

12 PCS TEA SET

12,5

9

90112001000

ARS 285

12 PRÇ. KULPLU ÇAY TAKIMI

12 PCS TEA SET W/HANDLE

10

8,5

160

90112000600

ARS 360 KS

WATER TUMBLER (COFFEE)

5,2

8,2

100

150

PATRICE ALTIN / GOLD 90112000510

ARS 336 AB

WINE BOTTLE

37

1200

90112000410

ARS 969

JUG

15

25

1900

90112000210

ARS 614

WATER TUMBLER

7,9

14,4

490

90112000310

ARS 615

WHISKEY TUMBLER

8,4

9,5

360

90112000710

ARS 967

WATER TUMBLER

6,2

11,8

240

90112000110

ARS 997

RED WINE GOBLET

8,4

20,4

350

90112000810

ARS 201 AB

SUGAR BOWL

10

12,5

90112000910

ARS 719

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

12 PCS TEA SET

12,5

9

90112001010

ARS 285

12 PRÇ. KULPLU ÇAY TAKIMI

12 PCS TEA SET W/HANDLE

10

8,5

160

90112000610

ARS 360 KS

WATER TUMBLER (COFFEE)

5,2

8,2

100

150

90112000520

ARS 336 AB

WINE BOTTLE

37

1200

90112000420

ARS 969

JUG

15

25

1900

90112000220

ARS 614

WATER TUMBLER

7,9

14,4

490

90112000320

ARS 615

WHISKEY TUMBLER

8,4

9,5

360

90112000720

ARS 967

WATER TUMBLER

6,2

11,8

240

90112000120

ARS 997

RED WINE GOBLET

8,4

20,4

350

90112000820

ARS 201 AB

SUGAR BOWL

10

12,5

90112000920

ARS 719

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

12 PCS TEA SET

12,5

9

90112001020

ARS 285

12 PRÇ. KULPLU ÇAY TAKIMI

12 PCS TEA SET W/HANDLE

10

8,5

160

90112000620

ARS 360 KS

WATER TUMBLER (COFFEE)

5,2

8,2

100

150

90112000511

ARS 336 AB

WINE BOTTLE

37

1200

90112000411

ARS 969

JUG

15

25

1900

90112000211

ARS 614

WATER TUMBLER

7,9

14,4

490

90112000311

ARS 615

WHISKEY TUMBLER

8,4

9,5

360

90112000711

ARS 967

WATER TUMBLER

6,2

11,8

240

90112000111

ARS 997

RED WINE GOBLET

8,4

20,4

350

90112000811

ARS 201 AB

SUGAR BOWL

10

12,5

90112000911

ARS 719

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

12 PCS TEA SET

12,5

9

90112001011

ARS 285

12 PRÇ. KULPLU ÇAY TAKIMI

12 PCS TEA SET W/HANDLE

10

8,5

160

90112000611

ARS 360 KS

WATER TUMBLER (COFFEE)

5,2

8,2

100

150

90078000300

ARS 3500

RED WINE GOBLET

8,9

20,9

300

90078000900

ARS 3501 AB

WINE BOTTLE

12,1

26,3

900

90078000600

ARS 3502

WHISKEY TUMBLER

8,3

8,6

310

90078000800

ARS 3503 AB

WHISKEY BOTTLE

18,9

750

90078000400

ARS 3504

WATER TUMBLER

15

440

90078000700

ARS 3505

JUG

23

1200

90078000100

ARS 3506

CHAMPAGNE GOBLET

7

23,8

210

90078000200

ARS 3507

WHITE WINE GOBLET

8,1

20

230

90078000500

ARS 3508

LIQUEUR GOBLET

6,5

16,9

110

7,6


ÜRÜN KODU KALIP NO

ÜRÜN TANIMI

EN

PRODUCT CODE

PRODUCT DESCRIPTION

WIDTH LENGTH DIA.

HEIGHT

VOLUME

CM.

CM.

CC.

MOULD NO

BOY CM.

ÇAP CM.

SOFRA - TABLEWARE

90102000300

ARS 3600

WATER TUMBLER

7

15

350

90102000400

ARS 3601

WHISKEY TUMBLER

8,2

9,4

300

90102000600

ARS 3602

LIQUEUR TUMBLER

4,8

6,3

60

90102000800

ARS 3603

JUG

23

1200

90102000700

ARS 3604 AB

WINE BOTTLE

26

900

90102000200

ARS 3605

RED WINE GOBLET

7,6

19,4

230

90102000500

ARS 3606

LIQUEUR GOBLET

6,4

15,4

120

90102000100

ARS 3608

CHAMPAGNE GOBLET

7

20,9

130

90104000600

ARS 336 AB

WINE BOTTLE

37

1200

90104001500

ARS 341

JUG

26

1250

90104000500

ARS 3541

WATER TUMBLER

7,6

15,2

370

90104000400

ARS 3542

WHISKEY TUMBLER

8,5

9,6

280

90104000100

ARS 3543

RED WINE GOBLET

8,2

16,4

230

90104000200

ARS 3544

CHAMPAGNE GOBLET

7

19,3

160

90104000300

ARS 3545

LIQUEUR GOBLET

5,2

11

50

90104000700

ARS 201 AB

SUGAR BOWL

10

12,5

90104000800

ARS 259

12 PCS TEA SET

10

8

100

90104001600

ARS 360 KS

WATER TUMBLER (COFFEE)

5,2

8,2

100

90117001000

ARS 336 AB

WINE BOTTLE

37

1200

90117000600

ARS 969

JUG

15

25

1900

90117000200

ARS 546

WATER TUMBLER

6,4

14,5

300

90117000300

ARS 500

WHISKEY TUMBLER

8

8,8

280

90117000500

ARS 967

WATER TUMBLER

6,2

11,8

240

90117000100

ARS 1014

RED WINE GOBLET

8,8

20,9

250

90117000700

ARS 201 AB

SUGAR BOWL

10

12,5

90117000800

ARS 719

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

12 PCS TEA SET

12,5

9

150

90117000900

ARS 285

12 PRÇ. KULPLU ÇAY TAKIMI

12 PCS TEA SET W/HANDLE

10

8,5

160

90117000400

ARS 360 KS

WATER TUMBLER (COFFEE)

5,2

8,2

100

90009000600 ARS 614

WATER TUMBLER

7,9

14,4

490

90009000700 ARS 615

WHISKEY TUMBLER

8,4

9,5

360

90009000800 ARS 1101

RED WINE GOBLET

9

18,5

260

90009000900 ARS 1100

CHAMPAGNE GOBLET

7

20,3

150

90009001000

ARS 1103

LIQUEUR GOBLET

5,7

13,5

50

90009001100

ARS 336 AB

WINE BOTTLE

37

1200

FELICIA

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

VALENTIA

PALAS

90009000200 ARS 969

JUG

15

25

1900

90009000400 ARS 360 KS

WATER TUMBLER (COFFEE)

5,2

8,2

100

12 PCS TEA SET

12,5

9

150

SUGAR BOWL

10

12,5

90009000500 ARS 719

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

90009000300 ARS 201 AB

ELIZA 90029000110

ARS 3564

RED WINE GOBLET

8,1

20,2

200

90029000210

ARS 3565

CHAMPAGNE GOBLET

7

21,9

140

90029000310

ARS 3561

WATER TUMBLER

7

15,1

320

90029000410

ARS 3562

WHISKEY TUMBLER

8,2

9,5

280

90029000510

ARS 3560

JUG

18

1230

90029000610

ARS 3563 AB

WINE BOTTLE

13,3

26,6

1000

90029000710

ARS 3566

LIQUEUR TUMBLER

5,6

6,6

60

90029000910

ARS 201 AB

SUGAR BOWL

10

12,5

90029000810

ARS 736

12 PCS TEA SET

10

9

90029001010

ARS 438

CAKE PLATE

22,8

90029001110

ARS 1345

CHARGER PLATE

35

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

120

199


ÜRÜN KODU KALIP NO

ÜRÜN TANIMI

EN

PRODUCT CODE

PRODUCT DESCRIPTION

WIDTH LENGTH DIA.

HEIGHT

VOLUME

CM.

CM.

CC.

MOULD NO

BOY CM.

ÇAP CM.

SOFRA - TABLEWARE MARCELLO 37

1200

90030000200 ARS 3543

90030000100

ARS 336 AB

WINE BOTTLE RED WINE GOBLET

8,2

16,4

230

90030000300 ARS 3544

CHAMPAGNE GOBLET

7

19,3

160

90030000400 ARS 3545

LIQUEUR GOBLET

5,2

11

50

90030000500 ARS 3542

WHISKEY TUMBLER

8,5

9,6

280

90030000600 ARS 3541

WATER TUMBLER

7,6

15,2

370

90030000700

JUG

26

1250

ARS 341

90030000800 ARS 201 AB 90030000900 ARS 253

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

SUGAR BOWL

10

12,5

12 PCS TEA SET

10

9

125

MIST 90028000120

ARS 336 AB

WINE BOTTLE

37

1200

90028000220

ARS 3543

RED WINE GOBLET

8,2

16,4

230

90028000320

ARS 3544

CHAMPAGNE GOBLET

7

19,3

160

90028000420

ARS 3545

LIQUEUR GOBLET

5,2

11

50

90028000520

ARS 3542

WHISKEY TUMBLER

8,5

9,6

280

90028000620

ARS 3541

WATER TUMBLER

7,6

15,2

370

90028000720

ARS 201 AB

SUGAR BOWL

10

12,5

90028000820

ARS 259

12 PCS TEA SET

10

8,5

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

110

EYLÜL 90116000110

ARS 614

WATER TUMBLER

7,9

14,4

490

90116000210

ARS 615

WHISKEY TUMBLER

8,4

9,5

360

90116000610

ARS 1101

RED WINE GOBLET

9

18,5

260

90116000810

ARS 1100

CHAMPAGNE GOBLET

7

20,3

150

90116000910

ARS 1103

LIQUEUR GOBLET

5,7

13,5

50

90116001010

ARS 484 AB

WINE BOTTLE

30,5

1200

90116001110

ARS 969

JUG

15

25

1900

90116000510

ARS 360KS

WATER TUMBLER (COFFEE)

5,2

8,2

100

90116000310

ARS 719

12 PCS TEA SET

12,5

9

150

90116000410

ARS 201 AB

SUGAR BOWL

10

12,5

90115001011

ARS 967

WATER TUMBLER

6,2

11,8

90115000111

ARS 614

WATER TUMBLER

7,9

14,4

490

90115000211

ARS 615

WHISKEY TUMBLER

8,4

9,5

360

90115000611

ARS 1101

RED WINE GOBLET

9

18,5

260

90115000811

ARS 1100

CHAMPAGNE GOBLET

7

20,3

150

90115000911

ARS 1103

LIQUEUR GOBLET

5,7

13,5

50

90115001111

ARS 484 AB

WINE BOTTLE

30,5

1200

90115001211

ARS 241

JUG

20,5

1500

90115000511

ARS 360KS

WATER TUMBLER (COFFEE)

5,2

8,2

100

90115000311

ARS 253

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

12 PCS TEA SET

10

9

125

90115001311

ARS 285

12 PRÇ. KULPLU ÇAY TAKIMI

12 PCS TEA SET W/HANDLE

10

8,5

160

90115000411

ARS 201 AB

SUGAR BOWL

10

12,5

90115001000

ARS 967

WATER TUMBLER

6,2

11,8

90115000100

ARS 614

WATER TUMBLER

7,9

14,4

490

90115000200

ARS 615

WHISKEY TUMBLER

8,4

9,5

360

90115000600

ARS 1101

RED WINE GOBLET

9

18,5

260

90115000800

ARS 1100

CHAMPAGNE GOBLET

7

20,3

150

90115000900

ARS 1103

LIQUEUR GOBLET

5,7

13,5

50

90115001100

ARS 484 AB

WINE BOTTLE

30,5

1200

90115001200

ARS 241

JUG

20,5

1500

90115000500

ARS 360KS

WATER TUMBLER (COFFEE)

5,2

8,2

100

90115000300

ARS 253

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

12 PCS TEA SET

10

9

125

90115001300

ARS 285

12 PRÇ. KULPLU ÇAY TAKIMI

12 PCS TEA SET W/HANDLE

10

8,5

160

90115000400

ARS 201 AB

SUGAR BOWL

10

12,5

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

240

ELIT 240


ÜRÜN KODU KALIP NO

ÜRÜN TANIMI

EN

PRODUCT CODE

PRODUCT DESCRIPTION

WIDTH LENGTH DIA.

HEIGHT

VOLUME

CM.

CM.

CM.

CC.

MOULD NO

BOY CM.

ÇAP

SOFRA - TABLEWARE ELIT ALTIN / GOLD 90115001010

ARS 967

WATER TUMBLER

6,2

11,8

240

90115000110

ARS 614

WATER TUMBLER

7,9

14,4

490

90115000210

ARS 615

WHISKEY TUMBLER

8,4

9,5

360

90115000610

ARS 1101

RED WINE GOBLET

9

18,5

260

90115000810

ARS 1100

CHAMPAGNE GOBLET

7

20,3

150

90115000910

ARS 1103

LIQUEUR GOBLET

5,7

13,5

50

90115001110

ARS 484 AB

WINE BOTTLE

30,5

1200

90115001210

ARS 241

JUG

20,5

1500

90115000510

ARS 360KS

WATER TUMBLER (COFFEE)

5,2

8,2

100

90115000310

ARS 253

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

12 PCS TEA SET

10

9

125

90115001310

ARS 285

12 PRÇ. KULPLU ÇAY TAKIMI

12 PCS TEA SET W/HANDLE

10

8,5

160

90115000410

ARS 201 AB

SUGAR BOWL

10

12,5

90115001020

ARS 967

WATER TUMBLER

6,2

11,8

90115000120

ARS 614

WATER TUMBLER

7,9

14,4

490

90115000220

ARS 615

WHISKEY TUMBLER

8,4

9,5

360

90115000620

ARS 1101

RED WINE GOBLET

9

18,5

260

90115000820

ARS 1100

CHAMPAGNE GOBLET

7

20,3

150

90115000920

ARS 1103

LIQUEUR GOBLET

5,7

13,5

50

90115001120

ARS 484 AB

WINE BOTTLE

30,5

1200

90115001220

ARS 241

JUG

20,5

1500

90115000520

ARS 360KS

WATER TUMBLER (COFFEE)

5,2

8,2

100

90115000320

ARS 253

12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

12 PCS TEA SET

10

9

125

90115001320

ARS 285

12 PRÇ. KULPLU ÇAY TAKIMI

12 PCS TEA SET W/HANDLE

10

8,5

160

90115000420

ARS 201 AB

SUGAR BOWL

10

12,5

90214003510

ARS 1743

12,5

9

180

90214003530

ARS 1743

12,5

9

180

90214003520

ARS 1743

12,5

9

180

90214003610

ARS 1744

12,5

9,1

150

90214003630

ARS 1744

12,5

9,1

150

90214003620

ARS 1744

12,5

9,1

150

90214003010

ARS 751

11

7,5

95070005210

ARS 360 KS

5,2

8,2

90214003030

ARS 751

11

7,5

95070005230

ARS 360 KS

5,2

8,2

90214003020

ARS 751

11

7,5

240

100 100

95070005220

ARS 360 KS

5,2

8,2

100

90214003410

ARS 1745

ANABELLA AB - 12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

ANABELLA AB - 12 PCS. TEA SET

12,5

9,2

170

90214003310

ARS 1746

ANABELLA AB - 12 PRÇ. KULPLU ÇAY TAKIMI

ANABELLA AB - 12 PCS. TEA SET W/HANDLE

12,5

8,6

170

90214003230

ARS 1745

BLOSSOM BB - 12 PRÇ. ÇAY TAKIMI

BLOSSOM BB - 12 PCS. TEA SET

12,5

9,2

170

90214003130

ARS 1746

BLOSSOM BB - 12 PRÇ. KULPLU ÇAY TAKIMI

BLOSSOM BB - 12 PCS. TEA SET W/HANDLE

12,5

8,6

170

90214002910

ARS 751

FESHANE AB - 12 PRÇ. KAHVE TAKIMI

FESHANE AB - 12 PCS. COFFEE SET

11

7,5

90214002920

ARS 751

FESHANE BB - 12 PRÇ. KAHVE TAKIMI

FESHANE BB - 12 PCS. COFFEE SET

11

7,5

90214002600

ARS 705

SARUHAN - 12 PRÇ. KAHVE TAKIMI

SARUHAN - 12 PCS. COFFEE SET

11,2

6,8

90214002300

ARS 749

AHSEN - 12 PRÇ. KAHVE TAKIMI

AHSEN - 12 PCS. COFFEE SET

11,8

5,6

90214002400

ARS 750

11,8

6

90214002800

ARS 749

TURKUAZ - 12 PRÇ. KAHVE TAKIMI

TURKUAZ - 12 PCS. COFFEE SET

11,8

5,6

90214002500

ARS 749

BULUT - 12 PRÇ. KAHVE TAKIMI

BULUT - 12 PCS. COFFEE SET

11,8

5,6

90214002700

ARS 749

11,8

5,6

94000500110

ARS 705

HÜRREM - 12 PRÇ. KAHVE TAKIMI

94000000200 ARS 427 BERGÜZAR - 12 PRÇ. KAHVE TAKIMI

HÜRREM - 12 PCS. COFFEE SET

11,2

6,8

HÜRREM - WATER TUMBLER (COFFEE)

7,6

8

BERGÜZAR - 12 PCS. COFFEE SET

11,8

6

90214000300

ARS 750

95070003100

ARS 360 KS

5,2

8,2

94042500210

ARS 705

11,2

6,8

94042000310

ARS 360 KS

5,2

8,2

94042500010

ARS 765

11,2

6,8

BERGÜZAR - WATER TUMBLER (COFFEE)

HURDE - 12 PRÇ. KAHVE TAKIMI

190 100 100

90214000900

ARS 749

HURDE - 12 PCS. COFFEE SET

11,8

5,6

95070003500

ARS 360 KS

HURDE - WATER TUMBLER (COFFEE)

5,2

8,2

100

95070005310

ARS 360 KS

3MM 01 - WATER TUMBLER (COFFEE)

5,2

8,2

100

95070005320

ARS 360 KS

3MM 02 - WATER TUMBLER (COFFEE)

5,2

8,2

100

201


MOR A CAM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

FABRİKA / FACTORY

SHOWROOM

Ramazanoğlu Mh. Mimar Sinan Cd. Yetkin Sk. No:6

İstoç Öksüzoğulları Plaza E-1 Blok No:5 K:7/72

Pendik 34906 İstanbul / Turkey

Güneşli 34218 Bağcılar İstanbul / Turkey

P: 0216 378 78 14-24

P: 0212 659 99 00 pbx

F: 0216 378 78 51

F: 0 212 659 99 67

Photography Kadraj Fotoğraf kadrajfotograf@gmail.com

decorium.com.tr mydecorium

Press Akalbatu Press Center istanbul@akalbatu.com


Decorium 2017  
Decorium 2017  
Advertisement