Page 1

Escolàpies Figueres C/ Peralada 55, 17600 Figueres (Girona) T. 972 500 731 - F. 972 673 669 info@escolapiesfigueres.org www.escolapiesfigueres.org

Claustre de professors/es Escola Escolàpies. Figueres.

Curs 2012-2013

fundació escolàpies C/ Joan de Peguera, 42 ~ 08026 Barcelona ~ T. 936 760 358 ~ info@fundacioescolapies.es


Escolàpies Figueres C/ Peralada 55, 17600 Figueres (Girona) T. 972 500 731 - F. 972 673 669 info@escolapiesfigueres.org www.escolapiesfigueres.org

CÀRREC.

NOM I COGNOM.

HORA DE VISITA.

Titular

Ma. Teresa Coll

Dilluns, d’11 a 12.

Direcció

Josep Vilanova

Dilluns de 9:40 a 10:35, Dimarts de 12 a 1. I Dimecres de 3 a 4.

Tutora i Professora de P/3 “A”

Yolanda Milán

Dimarts d’11 a 12.

Tutora i Professora de P/3 “B”

Montse Gallego

Dijous d’11 a 12.

Tutora i Professora de P/4 “A”

Gemma Expósito

Dijous de 10 a 11.

Coordinadora de Parvulari. Tutora i Professora de P/4 “B”

Rosa Ma. Rosell

Dimarts de 3 a 4.

Tutora i Professora de P/5 “A”

Dolors Padrosa

Dilluns d’11:30 a 12:30

Tutora i Professora de P/5 “B”

Eva Cortada

Dilluns d’11:30 a 12:30

Tutora i Professora de 1r de Primària “A”

Elvira Duch

Dimecres de 9 a 10.

Tutora i Professora de 1r de Primària “B”

Marta Soler

Dimecres de 4 a 5.

Tutora i Professora de 2n de Primària “A”

Pilar Eixea

Divendres d’11:30 a 12. Dijous de 10 a 11.

Coordinadora de C. Inicial

fundació escolàpies C/ Joan de Peguera, 42 ~ 08026 Barcelona ~ T. 936 760 358 ~ info@fundacioescolapies.es


Escolàpies Figueres C/ Peralada 55, 17600 Figueres (Girona) T. 972 500 731 - F. 972 673 669 info@escolapiesfigueres.org www.escolapiesfigueres.org Tutora i Professora de 2n de Primària “B”

Dolors Farrés

Dilluns de 10 a 11.

Tutora i Professora de 3r de Primària “A ”.

Fina Ginjaume

Tutora i Professora de 3r de Primària “B”

Montse Roig

Dimarts de 9 a 10.

Tutora i Professora de 4t. de Primària “A”

Sandra Palomé

Dijous de 12 a 13.

Tutor i Professor de 4t de Primària “B .

Narcís Gibrat

Divendres de 10 a 11.

Dijous d’11:30 a 12. Divendres de 10 a 11.

Coordinadora de C. Mitjà

Tutora de 5è de Primària “A” . Paquita Casademont Professora de Mates. , C. Naturals , Llengua castellana “A” ,Plàstica de 5è i Plàstica de 6è. “A” i “B” .

Dijous de 9 a 10.

Tutor de 5è de Primària “B” . Pere Puquet Professor de Ll. Catalana de Cap d’Estudis d’ Ed. Infantil i 5è “A” i “B” Ll. Castellana 5è Primària "B" i C. Socials de 5è “A” i “B” .

Dimarts de 9 a 10.

Tutor de 6è de Primària “A”. Professor de C. Medi Natural i Social de 6è i Informàtica de 6è.

Jordi Baró

Divendres de 12 a 13.

Tutor de 6è. de Primària “B” . Professor de Ll. Catalana , Castellana i Anglesa de 6è i LL. Anglesa de 4t “A”

Jordi Esteba

Coordinador d’informàtica. Coordinador de c. Superior.

Tutora individual de 1r d'E.S.O. Roser Nabot Professora de Matemàtiques de 1r i dels grups A i C de 2n. Cap d’Estudis d’ESO d’E.S.O. .

Dimecres, de 12 a 13

Dimarts d’11:50 a 12:45.

fundació escolàpies C/ Joan de Peguera, 42 ~ 08026 Barcelona ~ T. 936 760 358 ~ info@fundacioescolapies.es


Escolàpies Figueres C/ Peralada 55, 17600 Figueres (Girona) T. 972 500 731 - F. 972 673 669 info@escolapiesfigueres.org www.escolapiesfigueres.org Tutor de 1r d'E.S.O. "B”. Professor d’ Ed. Física de 1r a 4t d’ ESO , Optativa de ll. catalana de 1r d’ ESO i taller de lectura a 1r d’ ESO.

Jordi Alabert

Dimarts de 9 a 9:40.

Tutora de 1r ESO “A”. Professora de Plàstica d ’ESO , Taller de lectura de i 2n ESO A, optativa de plàstica de 4t. d’ ESO i Plàstica a Diversificació.

Pilar García

Dijous de 8:45 a 9:40.

Tutor de 2n d’E.S.O. “A” . Rafel Macías Professor de C. Naturals de 1r i 2n d’E.S.O i Informàtica a 4t ESO.

Dilluns de 10:55 a 11:50.

Tutor de 2n d'E.S.O. "B" . Professor de Ll. castellana de 2n, 3r i 4t d ’ESO i Taller de lectura de 4t d ’ESO A i B .

Dimecres de 14:45 a 15:45.

Carlos Cancelo

Tutora individualitzada de 2n. Mercè Oliva d'E.S.O. Professora de C. Coordinadora de 1r i 2n ESO Socials de 1r i 2n d’E.S.O.,. i Matèria optativa de Francès a ESO.

Dijous de 9:40 a 10:35.

Professor de Biologia i Esteve Miràngels geologia i Matemàtiques de 3r d' ESO. Optativa de C. Naturals a 3r i 4t d’ ESO. i Matèria optativa de C. Naturals a 2n d’ ESO i Matemàtiques de 2n “B” .

Dilluns d’11:50 a 12:45.

Tutora de 3r d'E.S.O. "B". Ma. Rosa Fusté Professora de Ll. Catalana de Coordinadora ESO 3r d' ESO A i B i de 2n d’ ESO “C”, Ciències Socials de 2n “C” i 3r d' ESO i Taller de lectura de 3r de Diversificació.

Dimecres de 10:55 a 11:50.

fundació escolàpies C/ Joan de Peguera, 42 ~ 08026 Barcelona ~ T. 936 760 358 ~ info@fundacioescolapies.es


Escolàpies Figueres C/ Peralada 55, 17600 Figueres (Girona) T. 972 500 731 - F. 972 673 669 info@escolapiesfigueres.org www.escolapiesfigueres.org Tutora de 3r d'E.S.O “A”. Ma. Àngels Turón Professora Religió a ESO, Optativa de Cultura clàssica i Coordinadora de Pastoral a ESO. d’Història de l’art de 4t d’ ESO .

Dijous, de 15:45 a 16:45.

Tutora individualitzada de 3r d’ Sílvia Pagès ESO. Professora d’Anglès de 3r i 4t d’ ESO i Ll. castellana de 1r d ’ESO i 2n ESO “C”

Dimecres d’11:50 a 12:45.

Tutora de 4t d'E.S.O. "A". Professora de Matemàtiques a 4t d’ESO i a 2n d’ESO “C” , Física i química a 3r ESO i Optativa de Física i química de 4t ESO .

Roser Salip

Dilluns de 14:45 a 15:45.

Tutor de 4t d'E.S.O.”B” Professor de Ll. Catalana , C. Socials a 4t. d'E.S.O. i Informàtica a 4t de Diversificació .

Josep Alegrí

Dilluns d’11:50 a 12:45.

Tutora de 4t d'E.S.O. “Diversificació” Professora de Ll. castellana a 4t “D”, Orientació laboral a 4t “D”, Ètica a 4t d’ ESO ,Ed. ciutadania a 3r ESO , Ed. en valors a 1r i 2n d’ ESO i Llengua catalana a 1r d ’ESO “C” .

Sol Reverter

Coordinador de 3r i 4t d’ESO.

Professor de Ll. Catalana de 1r Josep Vilanova d' ESO” A” i “B”

Dijous de 8:45 a 9:40.

Dilluns de 9:45 a 10:40. Dimarts de 12 a 13. Dimecres de 15 a 16.

fundació escolàpies C/ Joan de Peguera, 42 ~ 08026 Barcelona ~ T. 936 760 358 ~ info@fundacioescolapies.es


Escolàpies Figueres C/ Peralada 55, 17600 Figueres (Girona) T. 972 500 731 - F. 972 673 669 info@escolapiesfigueres.org www.escolapiesfigueres.org Professor de Ciències naturals Josep Ma. Benet de Diversificació, Optativa d’Emprenedoria a 3r d’ESO. Adaptacions curriculars a ESO Informàtica a 4t i 5è de Primària, Grups flexibles de matemàtiques ,Treball personal i Taller de lectura a 6è de Primària .

Dijous de 10:55 a 11:50.

Professora de Tecnologia de 1r, 2n 3r i 4t d'E.S.O.

Dimarts d’11:50 a 12:45.

Montserrat Riu

Professor de música de 1r , 2n Isaac Aguilà i 3r d'E.S.O.,3r,4t,5è i 6è de Primària , Matèria optativa de ll. castellana a 2n d ’ESO i Ll. Catalana a 2n d’ESO A I B “i Taller de lectura a 3r d’ ESO A.

Dilluns de 14:45 a 15:45.

Professor d’anglès de1r, 2n, 3r, Daniel Amigo 4t B i 5è de Primària.

Dimecres de 10 a 11.

Professora de Religió de 1er. a Marina Nierga 6è. de Primària , Grups Coordinadora de Pastoral de flexibles de matemàtiques i Primària . llengua catalana a 5è i taller de lectura a 5è de Primària

Dimarts d’11 a 12.

Professora de Parvulari : suport a P/3, P/4 i P/5

Dijous d’11:30 a 12:45.

Ma. Àngels Nabot

Professor d'Educació Física de Xavier Quintà 3r, 4t, 5è i 6è de Primària Matemàtiques i Educació per a la ciutadania a 6è de Primària .

Divendres d’11 a 12.

fundació escolàpies C/ Joan de Peguera, 42 ~ 08026 Barcelona ~ T. 936 760 358 ~ info@fundacioescolapies.es


Escolàpies Figueres C/ Peralada 55, 17600 Figueres (Girona) T. 972 500 731 - F. 972 673 669 info@escolapiesfigueres.org www.escolapiesfigueres.org Departament d’orientació psicopedagògica i social.

Montserrat Jordà i

A convenir

Professor de llengua anglesa de 1r i 2n d’ ESO i Optativa de Llatí a 4t ESO .

Daniel Ferrer

Dimarts de 10:55 a 11:50.

Professora d’informàtica a 1r, 2n i 3r de Primària, Ll. anglesa a Parvulari i Psicomotricitat a P/4 i P/5.

Laia Campos

Divendres d’11 a 12.

Professora de Música de P/4 a 3r “A” de Primària , Grups flexibles de llengua a 6è de Primària i Educació Física a 1r i 2n de Primària.

Elisenda Caballé

Dilluns d’11 a 12.

Professora de reforç a Primària, , al Departament psicopedagògic i tallers a P/3 .

Judit Carnero

Dijous d’11 a 12.

Anna Moreno

fundació escolàpies C/ Joan de Peguera, 42 ~ 08026 Barcelona ~ T. 936 760 358 ~ info@fundacioescolapies.es


Escolàpies Figueres C/ Peralada 55, 17600 Figueres (Girona) T. 972 500 731 - F. 972 673 669 info@escolapiesfigueres.org www.escolapiesfigueres.org

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS. Curs: 2012-2013 Personal d’Administració Administració

Ma. Teresa Coll

Dilluns, d’11 a 12.

Auxiliar Administració

Montse Saguer

De dilluns a divendres de 9 a 1 i de 3 a 5 .

Cap de secretaria

Sílvia Baró

De dilluns a divendres d’11 a1

Auxiliar de secretaria i coordinadora d'activitats extra-esccolars.

Sílvia Carreté

De dilluns a divendres d’11 a 1

Personal de Secretaria

Personal de Serveis Generals Recepció

Fina Farraró

Cap de servei de mitja pensió Mª Teresa Coll Cap de cuina

Paquita Riera

Ajudant de cuina

Souad Hammada

Servei de menjador

Responsables: Yolanda Capel, Mercè Oliva i Jordi Alabert. Susi Trulls Rosa Gallardo Marina Flores

fundació escolàpies C/ Joan de Peguera, 42 ~ 08026 Barcelona ~ T. 936 760 358 ~ info@fundacioescolapies.es


Escolàpies Figueres C/ Peralada 55, 17600 Figueres (Girona) T. 972 500 731 - F. 972 673 669 info@escolapiesfigueres.org www.escolapiesfigueres.org Servei de neteja

Pilar Morcillo

Maria Bartis

Anna Mª Pagès

Fina Font

Bahia Bethogoui

Rosario Leaño

Paquita Biarnés

fundació escolàpies C/ Joan de Peguera, 42 ~ 08026 Barcelona ~ T. 936 760 358 ~ info@fundacioescolapies.es

Claustre de professors Escolàpies Figueres 2013  

Claustre de professors Escolàpies Figueres 2013